Kristi Himmelfartsdag er en festdag for alle kristne.

Hvorfor taler Jesus om fremstilling af brød, vin og druesaft?

Jesus brugte 7 lignelser om Himmeriget og de to lignelser kan sammenlignes og drejer sig om kvinden, som tager noget surdej og skjuler det i tre mål mel, så det hele gennemsyres, og når det bliver bagt ved ilden, bliver det èt brød (særbrød)? Eller det kan sammenlignes med en, som tager ren vinsaft (ugæret) og hælder det i to eller fire bæger vand, til alt er blandet og bliver vintræets saft?
Så hvis du tror Gud bor i Himmeriget d.v.s. det du opfatter som himlen og straks vil hjælpe dig, så er han ligeglad med dig? Derimod hvis du tror, at Jesus og Faderen som er Gud bor i det brød og den vin du drikker (nadveren) så hjælper og frelser han dig. Nadveren symboliserer med et fællesskab. Himlen er altså ikke et bestemt geografisk sted, men bestemmelsen for Guds nærhed, der er i brødet?
Mens de nu spiste, tog Jesus et brød, velsignede, brød det og gav sine disciple det og sagde: "Tag dette og spis det; dette er mit legeme." Med andre ord, så kunne Jesus dele brødet ud i store mængder til 5000 mennesker? Jvf. Matt. 14,19: Og han bød skarerne sætte sig ned i "græsset" og tog de fem brød og de to fisk, så op til Himmelen og velsignede dem ( hvilket betyder i stor mængde): og han brød brødene og gav disciplene dem, og disciplene gav dem til skarerne, og de spiste alle og blev mætte (5000)!!....?

Påsken de usyrede brøds fest!!....

Kilden til den jødiske og kristne påskefejring kan læses:
2. Mosebog 12,8-21 og 1. Korianter brev 5,8
Påsken afspejler en oprindelig forårsfest hos hyrde- og normadefolket da de vandrede ud af Ægypten. I 2. Mosebog 12,4-6 står der, at israelitterne tog det førstfødte lille lam, slagtede det og ofrede det til ære for Gud, men det ophørte ved kristendommen begyndelse!!.... 
Et andet og vigtigste bud i den jødiske og kristne tro var det usyrede brød, som er lavet helt uden gær og blev til surdej. Jesus blev for jøderne også det sidste slagtoffer "påskelammet", og istedet blev vegetarismen indført!!...
 
Matt.9,13 ; Hoses 6.6 ; Mikas bog 6,7-8.

Nadveren er det måltid, hvor alle troende kristne får del i Jesu Kristi legeme og samtidig rigelig med mad, og bliver mætte? Når vi spiser en oblat, indeholder den kun en brøkdel af usyret brød, nærmest på grænsen af sultfornemmelse? I evangelierne står der, at Jesus delte rigeligt ud af brødet, så alle blev mætte? Så der var ikke tale om et lille oblatbrød som bliver uddelt i kirken!!......
Jesus er i brødet og vinen, men for os kristne bortfalder troen, hvis den er fremstillet af surdej ved bagning lige op til påske? Spiser vi brød med surdej, får vi ikke del i Jesu legeme?

Billedet den sidste nadver er malet af bagermester Ingemann Nielsen i 1957-58. Blev senere et familieeje af stor betydning, men desværre kunne min far som billedkunstner ikke forklare hvorfor der kun sidder 12 til bords og ikke 13 personer? Det skabte mange diskutioner bl.a. min farmor som var babtist. Efter min farmors død fandt jeg løsningen på den store gåde? Dette maleri er en efterligning af Leonard Da Vinci. Afsløringe bekræfter, at Jesus mangler ved bordet på maleriet, hvilket er gåden og nøglen til Da Vinci mysteriet? Historien får du ved at læse følgende beretninger om Jesus - Kristi Himmelfart!!....Lån en bibel på Biblioteket, hvis du vil følge noterne i kapitlerne!!....

Billedet den sidste nadver er malet af bagermester Ingemann Nielsen i 1957-58. Blev senere et familieeje af stor betydning, men desværre kunne min far som billedkunstner ikke forklare hvorfor der kun sidder 12 til bords og ikke 13 personer? Det skabte mange diskutioner bl.a. min farmor som var babtist. Efter min farmors død fandt jeg løsningen på den store gåde? Dette maleri er en efterligning af Leonard Da Vinci. Afsløringe bekræfter, at Jesus mangler ved bordet på maleriet, hvilket er gåden og nøglen til Da Vinci mysteriet? Historien får du ved at læse følgende beretninger om Jesus - Kristi Himmelfart!!....Lån en bibel på Biblioteket, hvis du vil følge noterne i kapitlerne!!....

NYHED!!..Der er indtil nu ikke fundet livsfarlige boutulisme baketerie (pølseforgiftning) i Nutanas vegetabilsk postej, et produkt fra Urtekram. Man undersøge stadig, om bakterien stammer fra Tofu, der også er et produkt fra Urtekram?

Verdens første og største medicinalkatastrofe

I byen Liège, den 22. maj 1962 fødte den 24-årige Suzaane Coipel Van de Put en datter ved en meget vanskelig fødsel. Den unge belgiske mors første barn var imødeset med lysende håb. Børneværelset stod klar. Men? I fire døgn ville lægerne ikke lade moderen se det nyfødte barn, der fik navnet Corine. Da hun endelig fik lov, gik moderen nærmest i chok, idet Corine var født uden arme og kraveben og fødder svært misdannede, og endetarmsåbningen sad i vagina.
Under graviditeten havde Suzanne fået Softenon (piller), der blev solgt som lidt af et vidunder middel: Beroligende, smertestillende, søvnfremmende, kvalmestillende og helt uskadeligt påstod man? Et middel mod hoste, forkølelse, søvnløshed og hovedpine. Man skulle nærmest tro, at det var for godt til at være sandt, og endda som morgenpille mod kvalme ved graviditet.
Den tyske producent, Grunenthal, havde stor succes med pillen det første 3/4 år den blev produceret og som gik under navnet Contergan en pille som blev solgt i håndkøb.

Aktiv dødshjælp blev imødekommet.

Med støtte fra sin mor og søsteren Monique nådede Suzanne Van de Put til en tung beslutning "aktiv dødshjælp" som den eneste løsning. Familiens læge, Jacques Caster, var efter dybe overvejelser med på den, og skev en resept på babiturater (sovemedicin). Suzanne søede den meget bitter pille med mælk og honning. Corine døde stille ind en uge efter fødslen. Fødselslægen havde mistanke, og gik til politiet. Suzanne havde tigget ham om at lade barnet dø. Svaret var en beroligende pille og en stol til moderen. Senere afviste han hårdnakket at have sagt til familien, at de selv måtte klare det.
Hele familien og deres huslæge blev anklaget for sammensværgelse og mord. De forsvarede sig med at døden var bedre end at lade barnet leve.
Anklagemyndigheden krævede en dom for mord - principelt er livet helligt - men anbefalede dog en mild straf. Forsvarene bad om frifindelse for kærlighedshandling, skylden lå jo hos den giftige medicin og videnskaben bag den som havede fremstillet produktet.
Lysbilleder af thalidomid børn vakte rædsel i retslokalet. Suzanne, der risikered mindst 3 år fængsel dækkede sine øjne. Over 100 jounalister fra hele verden var mødt op og fulgte retssagen. 11 af 12 nævninge var selv fædre. Politiet udenfor retssalen havde opstillet vandkanoner mod de 1000 demonstranter, klar i tilfælde af uroligheder som de mente skyldes producenten af thaildomid.
Den læge som skrev dødsatesten, Andrè Herpin, erklærede at hvis ikke andre havde vidst noget, ville han havde skrevet "død af naturlige årsager". Stort bifald blandt de langt 500 tilhører i den tætpakkede retssal. Han blev også spurgt om han havde undersøgt barnets krop. Hans hæse svar. "Nej, jeg havde ikke mod til at afklæde det".
På under to timer kom nævningene frem til afgørelsens dom. Ikke skyldig, for anklage punkter. Der var intet motiv til mord, og derfor ingen morder. Vil jubel i retten.

Nobelpristageren Alexander Flemming for sin opdagelse af penicillin

Alexander Flemming

- opdagede den antibiotiske substans lysozym og isoplerede den antibiotiske substans pinicillin fra svampen Penicillin notatum, der effektiv slog bakterier ihjel. Anvendelsen af penicillin, i snart en menneskealder, er også et historisk eksempel på, at der kan være forbundet negative sider af menneskets teknisk kunnen. Alexander Flemming var en britisk læge og forsker. Han begynder og studere til læge i 1901 og afslutter sin lægeeksamen i 1906.

50 år senere opdagede flere dygtige naturhelbreder, at Alexander Flemmings opdagelse havde slået fejl. idet multiresistente bakterier dukkede frem allerede i 1950èrne og at penicillin slet ikke virkede på bl.a. bylder hos nogle?

Tryk på linket: Naturen har ret  

I 1977 blev Mkael Witte, plakatkunster i Århus dømt for sin tegning

I 1977 blev Mkael Witte, plakatkunster i Århus dømt for sin tegning "plakat", hvorpå der stod: Danske svin strutter af penicilin. Total omlægning af "svineproduktionen". Efter dommen offentliggjorde han to nye tegninger og forsætter med plakatkrig mod landbrugets svinefabrikker.

Vidunderpillen Contergan

Vedens største medicinskandale

Tusinde af misdanede børn blev født sådan som på billedet.

Tusinde af misdanede børn blev født sådan som på billedet.

Thalidomid - skandalen rullede over hele verden.

Corine var et af over 10.000 børn, der blev ofre for thaldomid - skandalen. Medicinen forstyrede foster-udviklingen, og var derved årsag til moderate til alvorlige svære lidelser "Fokomeli". Mange af ofrene døde før eller kort efter fødslen. mange levede videre med varierende og stigende grader af invaliditet.

Verdens største havforurening omkring Somalias kyst

Vesten er selv skyld i Somalias pirateri

Havet ud for Somalias kyst blev i mere end 20 år fra 1990èrne brugt som giftlodseplads. Norditalienske og vestlige virksomheder har i årtier fortiet dumpning af giftig atomaffald, tungmetaller og kemikalier ud fra Somalias kyst og gjort de lokale fiskere til pirater. Det somaliske pirateri startede først som fiskers selvforsvar mod det som skulle se ud som  illegalt vestlig rovfiskeri, men i stedet blev der udført dumpning af dræbende gift for alt fiskeri.

Da tsunami-katastrofen i 2004 ramte Somalias kyst - brød helvede løs. Hundredevis af lækkede affaldstønder med det giftigste indhold skyllede i land, og kystbefolkningen begyndte hurtigt at blive syge med hud der "smeltede", indre blødninger, udbrud af kræft og strålesyge p.g.a. radioaktiv affald, hvilket kostede mere end 300 mennesker livet. I begyndelsen drejede det sig om mærkelige udslæt, kvalme og deformerede spædbørn.

Da en italiensk journalist og kamaramand tog til Somalia for at undersøge til bunds, hvor giften kom fra som gjorde befolkningen syge, blev de begge brutalt myrdet på åben gade i nærheden af deres bil. Den italienske avis Famigila Cristiana og Italiens afdeling af Greenpeace afslørede allerede i 1997, at noget af giftaffaldet stammede fra det schweiziske firma Achaie Partners og det italienske affaldsfirma Progresso, der indgik en aftale med den somaliske krigsherre Ali Mahdi om at dumpe affald i somalisk farvand. Prisen var 2-3 dollars pr. tons, i modsætning til de 1.000 dollars pr. tons, som det kostede at bortskaffe på legal vis.
Ifølge en talsmand fra FN`s Miljøprogram, Nick Nutall, indeholdt tønderne mange forskellige slags affald, bl.a. uran, radioaktivt affald, bly, kadium, kviksølv og kemisk affald.
Og ifølge FN foretages dumpningen af affald forsat i dag, og af mange andre aktører end Achair Partners og Progresso. FN-talsmand Ahmedou Quld-Abdallah kan meget af affaldet spores tilbage til europæiske hospitaler og fabrikker, der ser ud til at samarbejde med den italienske mafia om at slippe billigt af med det. Og talsmanden understreger, at de europæiske regeringer intet har foretaget sig for at rense op, yde erstatning eller forhindre yderligere forurening.

Somalisk ønske om kystvagt

Mens nogle politikere og kommentatorer forsat snakker om rent militære løsninger på problemet med piraterne i Adenbugten og bl.a. glæder sig over nedskydningen af tre pirater, der havde kidnappet en amerikansk kaptain, har andre, heriblandt Dansk Institut for Militære Studier, en vis forståelse for somaliernes sociale og økonomiske problemer.
En rapport fra instituttet, der præsenteres på en international konference i London den 27. april 2011, foreslår således, at der oprettes en fælles regional kystvagt med deltagelse af alle landene omkring Afrikas Horn, som ikke bare skal forhindre pirateriet, men også tage hånd om søredning, fiskeriinspektion og miljøbeskyttelse.
Kilde: www.Modkraft.dk

Somaliske pirater: Vi er miljøaktivister

Gravid fødte misdannet barn

Kvinder på vestjydsk plastvirksomhed i 1980èrne har erfaret, at fraværsmelding før graviditet, ikke giver garanti for at føde et velskabt barn. Kønsceller eller fostre påvirkes og kan være skadet før et par vælger at få børn?

Kvinde på vestjysk plastvirksomhed vidste, at der var risiko, hvis hun blev gravid. De stoffer og dampe, vi stod i, gav andre problemer som konstant hovedpine hos de fleste af os, fortæller hun.
Men vi anede intet, hvad det var for stoffer man rodede med. Så jeg var glad, da lægen sagde, at han ville fraværdsmelde mig med det samme, da han konstaterede graviditeten, fortæller kvinden.
Sammen med et halvt hundrede andre kvinder arbejdede hun i en plastvirksomhed og stod ofte og indåndede yderst giftige dampe fra plastprodukterne.
- På næsten samme tid som jeg blev fraværdsmeldt på arbejdet, var der en anden af kvinderne, der blev gravid og fraværdsmeldt. Hun fødte en månedtid før mig og skulle have tvillinger, vidste hun. Men den ene var dødfødt, mens den anden var normal og velskabt.
Så fødte jeg, og min drengs fødder vendte helt forkert. Det bliver kaldt klumpfødder. Fødderne vendte med fodsålerne opad og indad. Selvfølgelig bliver man chokeret, men nu bagefter kan jeg være glad over, at det var så lille handicap, at det kunne ordnes. 

Langt de fleste sygdomme ca. 70 pct. skyldes indeklimaproblemer, fugt, støv og usunde boliger med råd, mug og skimmelsvampe!!...

I denne fantastiske bog

I denne fantastiske bog "Sundheds Lære" skrevet af en læge i 1907 har jeg fundet mange gode artikler. Her er nogle af de vigtigste, der er med til at gøre os syge i hverdagen og som lægerne ikke fortæller sine patienter?

Fik dødfødt barn: Vil forhindre det sker for andre gravide.

******

Det århusianske ægtepar, der i 1972 fik et dødtfødt barn, som følge af hustruens arbejde med organiske opløsningsstoffer, har sendt arbejdsminister Svend Auken et åbent brev 1977, hvori de vil bede ham om støtte til at få udbygget kontrollen med gifttige organiske opløsningsstoffer. Mange af kvinderne har på optikervirksomheden i årernes løb før 1972-1977 indåndet stofferne. Flere af kvinderne har haft akutte forgiftningssymptomer.
Afsløringe af dødsfødslerne og aborterne har vakt bestyrelse blandt fagforeningsfolk i Århus.
Formand for de grafiske arbejders sikkerhedsudvalg,  siger, at sagen ikke stopper med Arbejdstilsynets indgriben.
Sagen har principel betydning for os. Der er mange arbejdspladser, især grafiske, hvor der arbejdes med disse stoffer.
- Det kan ikke være meningen, at folk skal gå på arbejde med en sådan risiko. Denne sag må få vidtgående følger, siger fagforeningsfolk i Århus.
Kvinden der fødte sit døde barn i 1972siger, at graviditeten forløb helt normalt med de sædvanlige symptomer som kvalme osv. Men symptomerne efter påvirkning af opløsningsstofferne er de samme som ved graviditet. Derfor er det umuligt at sige noget om, hvorfra de stammede.
Var det graviditeten eller stofferne? spurgte vi os selv senere, da vi i sommeren 1977 hørte, at endnu en kvinde på min arbejdsplads havde fået et dødfødt barn.
I niende måned blev jeg undersøgt af jordmoderen, der så konstaterede, at barnet lå forkert. Jeg blev så undersøgt af min egen læge, der gav mig os den sørgelige meddelse, at fostrets hjerte var ophørt med at fungere.
- Et par dage efter blev jeg indlagt på fødeklinikken og fødte et dødt barn.
For at komme over det skete så hurtigt som muligt, forsøgte vi igen at få et barn. Det lykkedes ikke, men lægen sagde, at det formentlig skyldes choket over det døde barn. Da kvinde senere blev gravid, så kunne de ikke længere adoptere et barn.
Jeg og min mand ønsker, at der kommer noget mere oplysning frem om disse stoffer, så andre mennesker ikke skal komme i samme ulykkelig situation, som den vi har været i.

Den nye generation af børn er alvorlig skadet af forældrenes berøring med kemiske stoffer i industrien (arvesynd), der blev brugt i 1960-80èrne?


******Vi dør alle af stress!!....

Hvert år, hver måned, uge, time og sekund bliver vi mennesker udsat for èn million kemiske stoffer i vores hverdag: på arbejdspladsen, i skolen, institutioner og bolig eller ude i den luft vi indånder.

I Danmark går 300.000 børn og unge rundt med en arvelig skjult sygdom uden at vide det. Det kan være en arbejdsskade efter, at deres forældre har arbejdet i den kemiske industri med farlige giftstoffer fra perioden 1950 - 1990èrne. De kan i fremtiden p.g.a. deres skjulte arvelige lidelser ikke nå, at få efterløn med Lars Løkke Rasmussen nye efterlønsreform.

Påvirkning af kemiske stoffer kaldes "stress", noget videnskabsmænd og læger har vidst i mere end 50 år. Nogle kan tåle det i en hel menneskealder, mens andre bliver syge og dør et par måneder efter de er blevet født (vuggedød). De fleste kemiske stoffer svæver i luften og kan være støv eller afgasninger fra materialer som f.eks. betonhuse, radon fra undergrunden, maling, fugemasse, kunstige byggematerialer, tæpper, gulvlakker, og giftstoffer osv.
Kemiske stoffer findes også i vores drikkevarer, der kan være medvirkende årsag til,  at vi kan få ødelagt vores slimhinder, så vi har svært ved at holde vores slimhinder intakte for det støv vi omgåes til daglig. Slimhinderne skal forhindre, at vi ikke får en tør næse, hals og mund, idet bakterier og virus trænger ind i organismen?
 Slimhinderne findes også andre steder på kroppen f.eks. i underlivet, derfor er det også nødvendig undgå underlivssygdomme, selv ved samleje?

Vores hud er menneskets største organ og fylder lige så meget som en fodboldsbane? Den er en slags "slimhinde", der kræver fugtighed. Derfor er mange allergisk overfor støv, gasser osv. og får sprukne hænder og en meget tør hud. Værst er det når det er vinter, hvor luftfugtigheden er meget lav i nogle tilfælde helt nede under 30 på et barometer. I vinter har jeg som klimatolog opserveret helt ned på 20 i en stue, hvor man brugte tør varme som el-panel? Derfor er frisk luft ude i det fri af overordentlig betydning for syge mennesker, børn og ældre lige jeg undertegnede. I den stue jeg taler om, fik jeg nærmest et ildebefindende "blev død træt" og kunne ikke få luft eller trække vejret før jeg kiggede på barometeret og i hast styrtede ud af stuen, ud i den iltholdige friske luft som hjalp mig fra døden. Derfor går jeg altid en tur, når jeg er på besøg det sted hvor jeg har opholdt mig i stuen bare en halv time!!..Jeg tilbød mine svigerforældre en luftfugter, men det var alt for besværligt til trods for at min svigermor døjer med træthed, blodet som jævnligt bliver krontrolleret af en læge der kommer hver uge!!... Gad vide hvor mage patienter, der lider af dårlig indeklima på Statens bekostning og lægebesøg?
Frisk luft ved skov, strand og i bjerghøjder er livsnødvendig, hvis mennesker skal overleve. Det har man vidst i 2500 år og lægerne er medansvarlige for, at folk kan trives, derfior er trivsel nøgleordet for overlevelse!!...
Maden vi spiser ved middagsbordet, pizzaen vi indtager eller det vi får på en grillbar eller kedelig kinesisk restaurant, kan være fyldt med alle mulige kemiske stoffer som er med til at påvirke vores slimhinder og immunforsvar. Flere og flere især børn tåler ikke almindelige fødevare mere, som den almindelige bondebefolkning spiste for 100 år siden. I dag propfodrer vi børn og unge med kemiske stoffer, så de i England ikke ved hvad der er en porer, seleri m.m. Børnene vil helst have industrimad, der ligner figurer i stedet for kylling. De har ingen anelse hvad de putter i munden, bare det smager godt af en kemisk fremstilling af smagsstoffer, der ikke fandtes bare for 100 år siden. Årlig spiser hvert barn flere hundrede gram af unaturlige stoffer, der påvirker der indlæringsevne og inteligens.
Da jeg var barn for halvtreds år siden spiste jeg alle afskygninger af kemiske stoffer bl.a. røde pølser, nitrit, farvestoffer osv. Jeg kunne hverken læse, skrive, stave eller fortolke ordene, men da jeg blev alvorlig syg i en alder af 26 år skete der mirakler. Den første bog jeg læste i mit liv som 26 årige forstod jeg kun første side, heri stod der at jeg skulle spise sundt? Der gik et lille stykke tid før jeg læste de næste 20 sider, heri stod at jo sundre man spiste desto bedre blev hukommelsen. Da jeg havde fjernet alle de giftstoffer som stod i bogen, blev min hukommelse bedre og bedre. Til sidst blev jeg så klog, at jeg nærmest blev vred på lægerne fordi de ikke havde oplyst mig årsagen til min frygtelige sygdom "forgiftning" gennem arbejde og den mad jeg spiste!!..............


 

Min far har selv været aluminiumssvejser i Glostrup, har arbejdet på B&V skibsværft og idag ved jeg hvor skadeligt dette erhverv har af betydning: lungekræft og svejseøjne, heraf blindhed m.m.

Min far har selv været aluminiumssvejser i Glostrup, har arbejdet på B&V skibsværft og idag ved jeg hvor skadeligt dette erhverv har af betydning: lungekræft og svejseøjne, heraf blindhed m.m.

Mug, råd og skimmelsvampe

Boligspekulanter i søgelyset?
25.000 boliger usælgelige!!...

Vidste du, at 100.000 boliger i Danmark er uegnet til menneskeboliger på grund af alt for høje grønne afgifter, boliger med dårligt indeklima, konstant alt for højt fugtighed, tårnhøje varmeudgifter, heraf skyld i mug, råd og skimmelsvampe. De alt for høje afgifter fra Staten, gør boligerne mennesketomme i kommuner langt fra storbyer, og små byer på landet med varmeforsyning fra decentraliseret varmeværker, olifyr m.m.?
Kilde: G.I.N. oliefyrsekspert i forbrændingslære, tidligere indeklimakonsulent, ejendomshandler, livsstilsekspert o.m.a.

Solvognen symboliserer varme og liv på jorden. Solen var det centrale i bronchealderens historie og skulle forestille, at solen blev trukket over himmelen om dagen til liv på jorden. Om morgenen førte en fisk solen til et skib, som bar solen over havet indtil middag. Her tog solhesten over og førte solen videre til eftermiddag i skibet. Til aften førte en slange ved mørkets frembrud solen til underverden, Hades (helvede), der lå under den flade jord i huler, og som symboliserede sygdom eller hvor døde blev begravet, idet der her fandtes mug, råd og skimmelsvampe m.m. Jvf. Mark.5,2-20 ;  Matt.23,27-39 ;  Matt.27,7-60 ; Joh.11,38-46 og Mark.15,46. ; Mark.16,1-18.

Solvognen symboliserer varme og liv på jorden. Solen var det centrale i bronchealderens historie og skulle forestille, at solen blev trukket over himmelen om dagen til liv på jorden. Om morgenen førte en fisk solen til et skib, som bar solen over havet indtil middag. Her tog solhesten over og førte solen videre til eftermiddag i skibet. Til aften førte en slange ved mørkets frembrud solen til underverden, Hades (helvede), der lå under den flade jord i huler, og som symboliserede sygdom eller hvor døde blev begravet, idet der her fandtes mug, råd og skimmelsvampe m.m. Jvf. Mark.5,2-20 ; Matt.23,27-39 ; Matt.27,7-60 ; Joh.11,38-46 og Mark.15,46. ; Mark.16,1-18.

Fugtige og usunde boliger skaber alvorlige sygdomme!!.....

Ethundredetusinde usunde boliger findes i Danmark?

Der er neppe noget andet, der i samme grad, som fugtighed, formår at ødelægge et hus og gøre det så sundhedsfarligt, at det i virkeligheden bliver ubeboeligt, sådan skrev Arnold Møller i 1907. I de fleste - og værste tilfælde er der tilmed ikke meget at stille op dermed, skriver han i bogen Sundheds Lære.
Hyppigt vil nemlig årsagen ligge deri, at huset er opført på fugtig grund, uden at man har sørget for at forhindre jordfugtigheden i at trænge op i murerne. Hvis disse står umiddelbart ned i den våde jord uden at være skilt fra den ved et for vand uigennemtrængeligt stof (f.eks. et lag cement eller på en klippegrund), vil de suge vandet til sig, lige som en svamp.
Historie Arnold Møller beskriver, kan til forveksling godt minde om de ord som står skrevet i Bibelen Matthæus Evangeliet kap 7,22-28:
Derfor; enhver, der hører de ord, jeg her har sagt, og handler efter dem, han ligner en klog mand, som byggede sit hus på fast klippegrund. Og regnen styrtede ned, og vandet strømmene kom mod huset, og vindene blæste og kastede mod det hus, men det faldt ikke; thi dets grundvold var lagt på klippen (Jesus).
Alt murværk i et hus er under ventilation (porøst), og medens det under normale forhold er luft, som findes i porerne, bliver det altså under disse forhold fugtigt af vand.
Hele den naturlige ventilation, som skal finde sted gennem murværket, er altså ganske udelukket, og såsnart der ikke sørges for kraftig kunstig ventilation, bliver der derfor meget hurtigt dårlig luft inde i stuerne. Indelukket dårlig luft, der indfinder sig i stuerne, sker lige såsnart vinduerne lukkes til. Luften kan tilmed ligefrem være ildelugtende, idet den altid forurenes meget stærkt fra huset selv. Alt støv og smuds bliver nemlig hængende fast ved de fugtige vægge og i gulvkrogene, og der skabes herved den bedst tænkelige jordbund for de mangfoldige gæringsbakterier og skimmelsvampe, som sammen med støvet svæver omkring i luften. Det er næsten umuligt at holde et sådant hus rent, fordi skimmel og forrådnelsesbakterier gror frodigt i hver en ubevogtet krog eller gulvsprække, selv under eller på gulvtæpper!!.....
På grund af den kulde, som herser i et koldt og fugtigt hus, også når der fyres eller opvarmes, indlader mange sig kun meget nødigt på at have åbne vinduer og for at holde på varmen, lukker man i dag så tæt og godt i som muligt, at luftfornyelsen bliver yderligere slet og ringe, ja endnu en grad værre. Det eneste, der kan gøre huset nogenlunde beboligt, er en ordentlig forsyning med frisk luft, idet man må have vinduerne åbne med mellemrum hele døgnet igennem. Om sommeren skal i hver stue flere vinduer være åbne på vid gab, og jo mere gennemtræk, man laver, des bedre. Om vinteren skal der altid stå et af de øverste vindue åbnet på klem.
- Foruden de mange andre ulemper rummer fugtige og kolde boliger ofte den fare, at der kan ligge rigtig meget smitstof gemt i den. Det er nemlig ikke alene de gærings- og skimmelsvampe, som mursprækkernes og gulvrevnernes altid fygtige snavs, ja selv hvor børnene vader ind med fodtøj på. Det gælder i lige så høj grad om bakterierne, der bæres ind i huset. Det er derfor også i sådanne huse, man kan se det ene familiemedlem efter det andet blive angrebet af sygdom.
Det er ikke ualmindeligt, at man i kolde og fugtige huse træffer den såkaldte hussvamp. Det er nærmest en plante, der i form af lange tråde vokser i fugtigt træværk og ernærer sig af det. Den kan i tidens forløb fuldstændig underminere den tykkeste bjælke, og anrette stor skade ved at ødelægge træværket i huset. Men langt værre er det, at den også forårsager en giftig luft i stuerne. Der er stor forskel på de enkelte mennesker modtagelighed (immunforsvar), men for dem, på hvem svampegiften virker, er det en meget pinlig tilstand.
Den almindelige form for skimmelsvampe, under hvilken man ser forgiftningen af svampe, der også findes i madvare er hovedpine, svimmelhed, træthed sammen med åndedrætsbesvær, astma og andre allergilignende symptomer, fordøjelsesforstyrrelser, hyppige forbundne med hårdnakkede opkastninger. Ofte er de syge, uden at de forstår årsagerne til deres lidelser, selv blevne opmærksomme på, at vejrligt forandringer har en stor indflydelse på deres tilstand. Om sommeren, nårdet er tørt, og om vinteren i hård frost befinder svampen sig forholdsvis godt; under disse forhold skrumper eller tørrer svampen nemlig ind, og det er ikke synderligt liv i den. Om foråret derimod, og især om efteråret, når luften og jordbunden er mættede med fugtighed, buldner svampen ud påny og bliver livskraftig; og på disse årstider er sygdommen værst og hyppige i langt de fleste tilfælde.
I industrien bruges forskellige penicilinarter til fremstilling af blå- og hvidskimmeloste - f.eks. Penicillium rogueforti der anvendes til Roquefort- og Stiltonost. Gråskimmel fremkalder "ædelt råd" hos vin/druer, så deres tørstof- og sukkerindhold øges før fremstilling af vin.

Selv om gæring ved vinfremstilling er ca. 4.000 år gammel og ølfremstilling ca. 500 år, så var det dog først i det 17. århundrede, at årsagen til gæring og forrådnelse blev kendt. Men i gamle romersk og græsk mytologi kaldte man skabningen for satyr, der var forbundet med maenads d.v.s. ledsager af vinguden Dionysos (en omvandrende gud). Billedet af dette romersk relief er fra ca. 100 e.Kr. og viser eller fortæller om satyer, der presser druer for at lave vin. Romerne kaldte vinguden under navnet Bacchus en af hans andre navne, svarende til guden Kursiv, der var en gruppe af indo-europærer som dukkede op i Italien i det 2. århindrede f. Kr. bl.a. Ionerne.

Selv om gæring ved vinfremstilling er ca. 4.000 år gammel og ølfremstilling ca. 500 år, så var det dog først i det 17. århundrede, at årsagen til gæring og forrådnelse blev kendt. Men i gamle romersk og græsk mytologi kaldte man skabningen for satyr, der var forbundet med maenads d.v.s. ledsager af vinguden Dionysos (en omvandrende gud). Billedet af dette romersk relief er fra ca. 100 e.Kr. og viser eller fortæller om satyer, der presser druer for at lave vin. Romerne kaldte vinguden under navnet Bacchus en af hans andre navne, svarende til guden Kursiv, der var en gruppe af indo-europærer som dukkede op i Italien i det 2. århindrede f. Kr. bl.a. Ionerne.

Kristi Himmelfartsdag er en festdag for alle kristne.

Jesus Kristus kom som yperstepræst for de goder, der nu er blevet til virkelighed; og gennem det større og fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til,   gik han ind, ikke med blod af bukke eller kalve som jøderne gjorde i Jerusalems Templet, men med sit eget blod èn gang for alle og vandt en forløsning: Thi hvis blod af bukke og tyre og aske af en kvie, når det stænkes på de besmittede (bakterier), helligere og bringer kødelig renhed, hvor meget mere vil da ikke Kristi blod, fordi han i Kraft af en evig Ånd frembar sig selv som et lydefrit offer (lam) for Gud, rense vor samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene "den levende" Gud" og ikke den døde udefra kommende Gud, som nogen jøderne gjorde?

Josau sagde også: "Derpå skal i kende, at der er "en levende Gud" iblandt os, og at han vil drive de fleste jødiske folkestammer bort!!...
Paulus siger også til Hebræerne: Se til, brødre! at der aldrig i nogen af jer skal findes et ondt, vantro hjerte, så han forlader "den levende Gud" mennesket Hebr.3,12.

Thi når mennesket èn gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave og har fået del i Helligånden og har smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter - og så falder fra, da er det umuligt atter at bringe dem til omvendelse på ny: thi de korsfæster for deres del Guds Søn igen og gør ham til spot. Hebr.6,1-12:
Når gnostikerne Maria Magdalene, Peter, Judas m.fl. betragtede Kristus som en forløserskikkelse for Israels børn, så var hans legemlige skikkelse "metaforisk" kun en episodisk tilpasning til denne verden. Ifølge denne læresætning (doketisme), synes han kun, at være tilsyneladende af kød og blod, mens han i virkeligheden var et åndeligt væsen, der vejledte ånden i dens flugt fra denne nuværende onde verden.
Jvf. 1. Joh.5,19 og Gal.1,4.
Sønen var født (latin: genitus), ikke skabt (latin: creatus), og derfor af samme væsen som sin Fader. På samme måde er også Helligånden, måske senere udgået fra Faderen (Joh.10,30)?

Læser man f.eks de første vers af Første Mosebog, vil man opdage ved, at alle medvirker ved Guds skabelse af verden, hvor skaberens første navn var AHJH, Eheich, hvilket betyder Jeg Er. Sønen er det Ord, hvorved Faderen skaber, mens Helligånden svæver over vandene (Joh.1,32). Endnu var Jorden øde og tom. Mørket hvilede over rummets dyb, men Adams ånd svævede over vandene på den nyskabte Jord og bød dem skilles, så frugtbart land kunne komme til syne. Og Skaberen bestemte sig for at gøre Adam udødelig, så i begyndelsen rakte Adams ånd fra Jorden til Himlen.
1. Adams Bog kap.1.
Således står der skrevet: "Det første menneske, Adam, blev til en levende sjæl;" den sidste Adam blev til en levendegørende ånd. 1.Kor.15,45 og 1.Mos.2,6-7:
Og Gud skabte mennesket (Adam) i sit billede, i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem og Gud sagde fremdeles: "Jeg giver eder alle urter på hele jorden, som bærer frø, og alle træer, som bærer frugt med kerne; de skal være eder til føde, og ligeledes dyr og fugle giver jeg alle grønne planter til føde. 1.Mos.1,27-30.
Det er himmelens og jordens skabelseshistorie, da AHJH (Elohim) Herren gjorde jord og himmel - dengang fandtes ingen af markens buske på jorden, og endnu var ingen af markens urter spiret frem, thi Gud Herren havde ikke ladet regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke agerjordn, men en tåge vældede op af jorden (kilde) og vandede hele agerjordens flade- da dannede Gud Herren mennesket af agerjordens muld og blæste livsånde (ren luft) i hans næsebor, så at mennesket blev et levende væsen. derpå plantede Gud Herren en have i Eden ude mod øst, ogv der satte han mennesket, som han havde dannet. 1.Mos.2,1-7.
Da nu kvinden gik til Adam og han kendte hende, strømmede begæret fra hende (synden) ind i ham og blev til dyb viden (om godt og ondt), idet han skammede over sig selv. Nu mærkede Skjaberen at menneskets hensigt var røbet for det og ændrede skæbnebilledet.
Da blev Skaberen vred, rørte ved vandene omkring Edens Have så det frøs til is. Træer og planter blev til iskrystaller og alt kød blev fordrevet fra paradiset. Derefter forseglede Skaberen det frugtbare område med et panser af isbjerge, så ingen kunne vende tilbage. Men så gjorde Adam og Eva sig klæder af skind, så de kunne modstå kulden. Da nu alle frugter visnede i kulden, begyndte de i deres nød foruden de sparsomme frugter, som de brød af jorden, også at ernære sig af dyrernes kød og fuldbyrde deres synd!!...2.Adams Bog kap.1.
Det første menneske var af jord, jordisk (Adam); det andet menneske er fra Himmelen. Som den jordiske var, således er også det jordiske; og den som den himmelske er, sådan er også de himmelske. Og ligesom vi har båret den jordiske billede, således skal vi også bære den himmelske billede!
Men det siger jeg, brødre og søstre, at kød og blod på ingen måde kan arve Guds rige, og forkrænkelighed arver heller ikke forkrænkelighed. 1.Kor.15,47-55.
"Dødens brod er synden", og syndens kraft er loven". Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus.
På hin dag skal man sige: Se, her er vor Gud, som vi biede på, og som frelste os; her er Herrene (Jesus), so vi biede på. Lad os juble og gælde os over hans frelse. Esajas.25,8-9.
Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer. 1.Kor.3,16.
Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv. 1.Kor.6,19
I er jo købt og prisen betalt (på Golgata); ær derfor Gud i jeres legeme! 1.Kor.6,20.
I ham sammenføjes hele bygningen (legemet) og vokser til et helligt tempel i Herren; i ham bliver også I sammen med os opbygget til en Guds bolig i Ånden. Ef.2,21-22.
Kom til ham, den levende sten, der vel er vraget af mennesker, men udvalgt og kosteligt i Guds øjne, og lad jer selv som levende stene opbygge til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som ved Jesus Kristus er velbehageligt for Gud. 1.Pet.4-10.
Se, I skyerne kommer han, og alles øjne skal se ham, også deres, som har gennemstunget ham, og alle jordens stammer skal jamre ved hans komme, Ja, amen.
Åb.1,7 og Dan.1,1-14:
I kong Belsazzar af Babels første regeringsår havde Daniel et drømmesyn, og syner gik igennem hans hoved på hans leje; og siden nedskrev han drømmen og gengav hovedindholdet.
Dan.7,1.
Jeg skuede videre i nattesynerne; og se, med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og førtes frem for ham;
og magt og ære og herredom blev givet ham, og alle folk og stammer og tungemål skal tjene ham; hans magt er en evig magt, aldrig går den til grunde, hans rige kan ikke forgå. Dan.1,13-14.
Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans kongedømme. Han skal blive stor og kaldes den Højeste Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, hans faders trone. Luk.1,32.33.
Menneskesønen er den fremtidige repræsentant for menneskeheden, den  Kyrios som vil overdrage sit herredømme over den kommende verden til efter dommedag. Hvorfor kalder Jesus hele tiden sig selv for "Menneskesønnen" i evangelierne og på en sådan måde, at han er identisk med selv? Men "søn-af-et-menneske" betyder i sig selv ikke andet end menneske som sprog på hebraisk og aramæisk. I Lukas evangeliet 22,69-70, referer han til Det Gamle Testamente om en menneskesøn, som var givet et evigt kongedømme. "Men herefter skal Menneskesønnen sidde ved Guds krafts højre hånd og dømme levende og døde. Sl.110,1.
Derpå er retten fastsat, og bøgerne blev åbnet op. Dan.7,19. Sl.68,18-21. Åb.20,12-13 ff.
"Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?" De svarede ham David. Når nu David kalder ham "herre", hvorledes kan han så være hans søn?". Matt.22,42-46.
Jesus "Menneskesøn" vil opstå igen efter hans død og profetien står i Salme 16,10, hvilket opfyldes i Matthæus 28,9-20, idet han vil fare op i himlen Sl.68,19 og igen opfyldele sin flugt (Luk. 24,50-51) på Kristi Himmelfartsdag!!....
Men hvad de dødes opstandelse angår, har I da ikke læst, hvad der er talt til jer af Gud, når han siger; "Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud?" Han er ikke Gud for de døde, men for levende. Matt.22,32
Thi når de døde opstår, så tager de ikke til ægte, ej heller bortgiftes de, men de er som engle i Himlen. Mark.12,25
Men hvad det angår, at "de døde opvækkes", har I da ikke læst i Mose bog, hvordan Gud talte til ham i stedet omkring tornebusken og sagde: " Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs (med en stemme fra munden)?
I er helt på vildspor. Han er ikke Gud for døde, men for levende (dig og mig)? Mark.12,12,26-33.
Og en af de skriftkloge, som havde hørt deres ordskifte og lagt mærke til, at han svarede dem rigtigt, kom til ham og spurgte ham: "Hvilket bud er det første af alle?"
 Jesus svarede: "Det første er: "Hør Israel! Herren (Jesus) er vor Gud, Herren er en;
og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind og hele dind styrke."
Et andet er dette: "Du skal elske din næste som dig selv." Noget andet bud større end disse gives ikke."
Da sagde den skriftkloge til ham: "Rigtigt, mester, sandt er, hvad du sagde, at Han er én (Gud), og at der ikke er nogen anden end Ham.
Og at elske Ham (Jesus) af hele sit hjerte og af hele sin forstand, og af hele sin styrke og at elske sin næste som sig selv, det er bedre end alle brændofre og slagtoffer?
Og da Jesus så at han svarede rigtig med sin forstand, sagde han til ham: Du er ikke langt fra Guds rige." Og ingen vovede mere at rette spørgsmål. Mark.12,33 ; 1. Samuel 15,22.
Derpå tog Gud Adam (som betyder menneske/søn) og satte ham i Edens have til at dyrke (frugt og urter) og vogte den. 1.Mos.2,15 ; 1. Mos. 1,29 ; Joh.17,3-5  ; Ap.G.3,13 ; Fil.2,611 ; 1.Joh.5,19-20 ; Joh.20,28-31 ; Joh.14,6-7.

Jesus sagde: Jeg er vejen sandheden og livet.
I jødedommens literatur f.eks. de apokalyptiske breve
siger Kristus: "Jeg er den levende, og jeg var død, og se, jeg er levende i al evighed. Jesus sagde også: "Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er altet. Alt er udgået fra mig, og til mig udvidede Altet sig. Kløv brændet, og der er jeg. Løft stenen, og du finde mig.
Thomas Evangeliet

Og i Fredens Evangeliet siger han:

Retfærdig, siger jeg Jer: Mennesket er søn af den jordiske Moder (naturen), og fra hende modtog mennesket hele sit legeme, lisom det nyfødte barns legeme fødes af dets moders skød. Sandelig, siger jeg Jer: I er èt med den jordiske Moder. Hun er i Jer og I i hende. Af hende blev I født, i hende lever I, og til hende skal I vende tilbage til jorden. Hold derfor hendes love (i naturen). Thi Jer ånde er hendes Ånde (luften), Jert blod hendes blod, Jeres knogler hendes knogler, Jert kød hendes kød, Jert indvolde hendes indvolde, Jert øjne og Jeres øren hendes øjne og hendes øren.
Derfor siger jeg Jer: Undlader I at overholde blot een af alle disse love (naturloven) og da beskadiger blot eet af alle Jert legemes lemmer, da skal I aldeles fortabes i Jeres plagsomme sygdomme, og der skal være gråd og tænderskæren. Jeg siger Jer: Medmindre i følger Jeres Moders love, kan I ingenlunde undgå døden. Og den, som klynger sig til sin Moders love, lige som et barn klynger, til ham skal hans Moder også kynge sig.
Hun skal helbrede alle hans onder, og han skal aldrig blive syg. Hun giver ham et langt liv og værner ham mod alle trængsler mod ild, mod vand, mod bid af giftige slanger. Thi Jeres Moder (natur) fødte jer og holder liv i Jer. Hun har givet Jer sit legeme (naturen), og ingen uden hun helbreder Jer. Lykkelig er den, som elsker sin Moder (naturen) og ligger roligt i hendes skød (spiser vegetar). Thi Jeres Moder elsker Jer, selv når I vender Jer bort fra hende. Og hvor meget mere vil hun ikke elske Jer, hvis i vender Jer imod hende igen? Sandelig siger jeg Jer: Meget stor er hendes kærlighed, større end det højeste bjerg, dybere end de dybeste have. Og de, som elsker deres Moder, dem svigter hun aldrig. Som hønen værner sine kyllinger, løvinden sine unger, moder sit nyfødte barn, således værner den Jordiske Moder menneskets søn mod alle farer og alle onder.
Thi, sandelig, siger jeg jer: Talløse sygdomme og farer venter menneskenes sønner. Beelzebub (Satan), alle djævlens fyrste, kilden til alt ondt ligger på lur i alle menneskesønnernes legeme. Han er døden, herskeren over al sygdom, og iført en tækkeligt dragt frister og lokker han menneskesønnerne. Rigdomme lover han, og magt og pragtfulde paladser, og klæder af guld og sølv, og en mængde tjener, alt dette. Han lover berømmelse og hæder, hor og vellyst, frådseri og stærk spiritus og vindrikken, udsvævende liv og dovenskab og uvirksomme dage. Han lokker enhver med det, som deres hu mest står til. Og den dag, da menneskebørnene allerede er blevet slaver af alle disse tomme og afskyelige ting, da bortriver han som betaling derfor alle de gaver fra menneskesønnerne, som den jordiske Moder gav dem så overdådigt. Han fratager dem deres ånde, deres blod, deres knogler, deres kød, deres indvolde, deres øjne og øren. Og menneskets ånde bliver kort og besværligt, fuld af pine og ilde lugt (forrådnelse), lig urene dyrs ånde. Og hans blod bliver tykt og ildelugtende ligesom sumpenes vand; det falder ned på en klippe. Og hans kød bliver fedt og vandfyldt; det rådner og bliver fordærvet, med sår og bylder, som er en afskyelighed, af langsomt flydende strømme af forrådnelse, og mængder af vederstyggelige orme har deres bolig der. Og hans øjne bliver svage, indtil mørk nat indhyller dem, og hans øren bliver tilstoppede, lig gravens stilhed. Og sidst af alt skal det vildfarende menneske miste livet. Thi han holdt ikke sin Moders love (naturen) og føjede synd til synd. Derfor skal han fratages alle de jordiske Moders gaver: ånde, blod, knogler, kød, indvolde, øjne og øren - og efter alt andet livet, hvormed den jordiske Moder kronede hans legeme.

Kilde: Jesu Kristi Freds-Evangelie ved evangelisten Johannes Markus,
 der også skrev Johannes Åbenbaring.
 

Gud skrev ikke lovene i bøgernes blade!!...
Men kun hvis det vildfarende mennesker angre sine synder i hjertet og gør dem ugjorte og vender tilbage til sin jordiske moder, og hvis han holder sin jordiske Moders love og befrier sig fra Satans klør, idet han modstår hans fristelser, da modtager den jordiske Moder atter sin vildfarende søn og datter med kærlighed og sender ham/hende sine engle, at de kan tjene ham. Retfærdig, siger jeg Jer: Når mennesket modstår Satan, som bor i ham, og ikke gør hans vilje, da findes Moderens engle dèr i den samme time, at de kan tjene ham med hele deres kraft og fuldstændig udfri ham af Satans magt.
Thi ingen kan tjene to herre: Thi enten tjener han Beelzebub og han djævle eller han tjener vor jordiske Moder og hendes engle. Enten tjener han døden, eller han tjener livet. Sandelig, siger jeg Jer: Lykkelige er de, som holder livets love og ikke vandre på dødens stier. Thi i dem bliver livets kræfter stærke, og de undgår dødens pinsler."
Og alle omkrinfg Jesus lyttede til hans ord med forbavselse, thi hans ord havde magt, og han lærte helt anderledes end præsterne og de skriftkloge.
Og skønt solen var gået ned nu, gik de ikke tilbage til deres hjem. De sad omkring Jesus og spurgte ham: "Mester, hvilke er disse livets love? Bliv en stund længere hos os og belær os. Vi vil så gerne lytte til Din lære, at vi kan blive helbredt og blive retfærdige."
Kilde: Jesu Kristi Fredsevangelie ved Johannes Markus, der også skrev Åbenbaringens Bog.

Ny Testamente:

Thi sandelig siger jeg eder: før himmelen og jorden forgår, skal end ikke det mindste bogstav eller en tøddel af loven forgå - før det er sket alt sammen. Thi jeg siger jer: hvis jeres retfærdighed ikke overgår de skriftkloge (præsterne) og farisæerne, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.
Mattæus-Evangeliet kap. 5,18-20 jvf. Matt.23,1 ff. Luk.11,39 ff. 18,11 ff. Rom.10,3-4. Fil.3,9-11.


NB! resten af Jesus lære får du ved den hemmelige gnostiske lære KABBALA til september eller ved personlig henvendelse gennem min postkasse!!..
                         

I mennesket brænder kundaliniilden/ "Vohufryana- ilden" og i planter "Uravazista-ilden", dermed er vi levende begge parter og sender energi mod hinanden.
"Og den, der er syg iblandt jer og ikke tro til at blive helbredt, men ellers tror, bør plejes med al omhu med urter og grønt uden slagtekød, siger Jesus Kristus. Ingen frelse uden gerninger, bekend derfor dine synder over for andre, så skal du blive frelst!!....
Der er tusinde veje i og for livet, men der er kun to retninger, - et opad og et nedad, en der fører til lys (Kristus) og èn, der fører til mørke og fortabelse (Satan) dvs. dualisme gnostikernes tro.
Lovene for liv og død er altid de samme kendetegn; fred og harmoni. Dødens kendemærker er altid opløsning, gæring og splittelse og som findes i jødernes ældste lære KABBALA

KABBALA:
Den hemmelige jødiske og gnostiske lære blev forsøgt åbenbaret på Jesu tid, men gik hurtig i glemmebogen. Til september gennemfører VitaNyhed.dk et weekendkursus i kabala. Tilmelding er derfor nødvendig og vil komme til at koste ca. kr. 1.000,- pr. døgn incl. vegetarmad og topprofessionel underholdning og vil foregå i Køge + evt. overnatning på hotel til dem som kommer langt vejs.

KABBALA:
Den hemmelige jødiske og gnostiske lære blev forsøgt åbenbaret på Jesu tid, men gik hurtig i glemmebogen. Til september gennemfører VitaNyhed.dk et weekendkursus i kabala. Tilmelding er derfor nødvendig og vil komme til at koste ca. kr. 1.000,- pr. døgn incl. vegetarmad og topprofessionel underholdning og vil foregå i Køge + evt. overnatning på hotel til dem som kommer langt vejs.

Kristi Himmelfartsdag!!...

Jødernes udvandring fra Ægypten

Kristi himmelfartsdag har tilfælles med jødernes ophold i ørkenen i 40 år eller 40 dage efter Jesus opstandelse (påsken), og er tillige en vigtig dag og begivenhed i kristendommens liturgi. I Apostlernes Gerninger fortæller evangelisten Lukas, at Jesus gik rundt på jorden i 40 dage, efter han stod op fra de døde og helbredte al slags sygdom. Så vi fejrer Kristi Himmelfart til minde om Jesus vandring på jorden og opstigning til himlen og hans prædiken: "Gå ud i al verden og forkynd evangeliet for al skabningen".
Og disse tegn skal følge dem, der "tror": i mit navn skal de uddrive onde ånder; de skal tage på slanger, og hvis de drikker dødbringende gift skal det ikke skade dem; på de syge skal de lægge hænder og de skal blive raske.
Så blev Herren efter at have talt til dem optaget til Himmelen og satte sig ved Guds højer hånd, altså på Kristi Himmelfartsdag.
Mark.16,15-9
Denne Jesus, som er optaget fra jer til Himmelen, han skal komme igen (hvert tusinde år Åb.20,5) på samme måde, som I har set ham fare til Himmelen. Ap.G.1,11.
Han, som var død og blev levende, skriver Johannes i sin Åbenbarings Bog 2,8 eller som det fortælles i Johannes 6,51: "Jeg er det levende brød" som kommer ned fra himlen, den, der spiser af det brød, skal leve til evigt liv.
I påskens vigtigste nadverliturgien er, at Jesus død og opstandelse i begge forløb knyttes til den jødiske påske og Guds frelse for folket. Mennesket bliver derfor frelst ved at lade Jesu dø samtidig med, at påskelammet slagtes for sidste gang? Jesus er for de første "jødekristne" det sidste røgelsesoffer (jvf. Åb. 4,8 og påskelammet Ap.G.10,4-15).
Joh.1,29 Ap.G.1,1-3 ff ; 1.Pet.1,17. !!....

                       Kodex of papyrus.

Bibelen har et bestemt kodeord for at forstå den (kodex)., lige som man logger ind på sin computer. Kodeordet er "lammet" Jesu offer for vore synder og den sejrende overfor Satan og denne verdens ondskab.
Gal.1,1-4.
Derfor siger Kristus også, da han træder åndeligt ind i denne verden som et påskelam "metator", der skal på pinebænken: Til slagt- og afgrødeoffer havde du (Faderen) ej lyst til; men et legeme (påskelam) beredte du mig; i brænd- og syndoffer fandt du ikke behag (over for de farisæriske jøder). Da sagde jeg: "Se, jeg er kommen (i bogrullen) Det Gamle Testamente er der skrevet om mig for at gøre din vilje, min Gud!
Hebr.10,5-7,9 ; Åb.6,1-14.
Rens den gamle surdej ud (affaldsstoffer), for at I kan blive en ny dej, da I jo er usyrede; thi også vort påskelam er slagtet, nemlig Kristus. 1. Kor.5,7
Lad os derfor holde højtid, ikke med gammel surdej, ej heller med "slethed og ondskabs surdej" (blodet), men med renheds og "sandheds usyrede brød".

I påskens nadverhandling blev brødet det fundamentale i den kristne tro "Jesus legeme", idet Kristus kalder sig selv for det "levende brød", hvilket betyder, at han er alt. For liv og håb.

I Ur-Evangeliet og Fredens Evangeliet som er nogle af de ældste skrifter, irettesætter Jesus det tankeløse menneske, idet Jesus er det levende brød, som kommer ned fra Himlen og giver verden nyt liv . Joh.6,35

"Jeg er livets brød". Den, som kommer til mig, skal ikke hungre; og den, som tror på mig osv....Thi jeg er kommen ned fra Himmelen, ikke for at gøre min vilje, men hans vilje, som sendte mig (Abba; fader ) Joh.6,36-40

Mange trossamfund lige fra Jehovas Vidner, Mormoner, Babtister osv. tilbyder ofte  en forkert og betingelsesløs frelse, uden virkelig at forstå hvad Jesus virkelig mente med "livets brød" og som de tror er alt hvad vi spiser? Det er derfor vigtig, at vi opfylder en bestemt betingelse for at blive frelst. Både Jesus, desciplenes og Paulus forkyndte et budskab om frelse - så det er en betingelse for virkelig frelse, at kende Jesu sidste nadver: Du skal omvende dig - du skal virkelig bruge de evner (forstanden) Gud har givet dig, til Guds ære: Påsken er derfor kristendommens vigtigste højtid og budskab, idet Jesus tog et usyret brød og sagde i takkebønnen: Tag det og spis det, så I altid husker mig". Han tog også det store bæger (kalken) med "druesaft" sendte det rundt til sine disciple og sagde: "Drik alle sammen af det som den "nye pagt" mellem Gud og mennesket", idet han aldrig havede drukket stærk drik og vin som også fortælles hos: Matt.11,18

Det vigtigste element i fejringen af påsken var altså det usyrede brøds højtid, som ikke var lavet af surdej!!...Dette brød blev spist af alle kristne, helt op gennem middelalderen, idet surdej er med til at ødelægge menneskets og gøre dem syge!!...
En ægte surdej er helt uden gærsvampe, og som er en lille klump dej, som tages fra og gemmes til næste dags iblanding og dejæltning.


Påskens afholdelse?

I den jødiske påskes højtid ved kristendommens begyndelse, blev den afholdt til minde om jødernes udvandring fra Ægypten - den begivenhed, som netop gjorde jøderne til et folk. Gud forbød jøderne, at spise kød og blod i de 40 år som de udvandrede fra Ægypten og opholdt sig i ørkenen. Her greb Gud ind i histiorien og førte dem som normader til Palæstina eller det vi kalder Israel, som flyder med mælk og honning hvor de skulle leve som vegetar: Her hjalp og frelste Gud jøderne fra deres sygdom og undertrykkelse af Farao i Ægypten. Med jødernes ritualer i forbindelse med slagtofring m.m., blev mytologien fuldstændig ændret og forandret og forsvandt ved kristendommens begyndelse år 3-4 e.Kr.
Under udvandringen og flugten fra Ægypten måtte jøderne nemlig omstille sig på en bestemt kost og blev af Gud nægtet at spise kød og blod, usyrede brød i syv dage
. 2.Mos.12,8 ff.
Så i det første århundrede efter Kristus, spiste disciplene slet ikke usyrede brød, men derimod hele korn og senere hvedebrød, idet surdej som i dag bliver fremstillet til rugbrød eller surbrød var et forbandet brødspisning. Vi ser heller ikke, at sydeuropæerne spiser rugbrød når vi kommer til Mallorca, Spanien, Italien, Grækenland eller Frankrig?
Rubrød som er fremstillet af surdej, er usundt brød for syge mennesker og dårlige maver, idet det er tungt fordøjeligt og bliver gerne muggent ved forårsjævndøgn i april. Det spises kun af heste, rotter og mus. Og langt værre er det, at det mugner hurtigt hvis det er varmt, samtidig med en høj luftfugtighed på 60-70 %. Derfor er det en meget dårlig ìde, hvis det bliver indpakket og lukket til i en varm plastikpose, og det gør brødfabrikkerne heller ikke mere!!...I stedet konserverer man det med alskesens kunstige tilsætningsstoffer for at det kan holde sig, og hos nogle brødtyper er de langtidsholbare?

Kilde: Kiwi, religions- og kulturforsker, climatologi og økolog siden 1976

Da min far var bagermester og havde Mønsterbageriet fra 1965-66 indtil Valby Gasværk sprang i luften, undgik han altid at konservere rugbrød. Han havde rigtig mange kunder, idet brød smagte langt bedre uden tilsætningsstoffer som brødfabrikkerne kommer i  rugbrød og hvedebrød den  dag i dag!!....
Så der er et gammelt mundheld der siger, at man ikke skal give bagerbørn brød, fordi de er vandt til det gamle håndværker brød med smag?

Siden tidernes morgen har man vidst, at det er vandindholdet og svampe som bestemmer mikroorganismerne i fødevare, idet iltning og vandprocenten eller fugt i surbrød giver de fleste mikrober livsbetingelser og således øger fordærvelsen ved at mugne hurtigt? Er vandprocenten i maden under 15, kan maden ikke rigtig omsætte mikroberne, ej heller hvis den elektriske spænding er ret høj i luften med negative ioner?

Det farlige ved fødevares holdbarhed er fra fugtighed til nedtørring, hvilket skal ske ret hurtigt. Det er nemlig under langtidstørring, at der udvikles giftig alfatoksiner, noget selv landmænd kender til når de gemmer og høster korn i fugtig vejr og bringer det i lade. Derfor lufttørrer man kornet hurtigst muligt for at undgå giftig kræftfremkaldende stoffer, som går under betegnelsen alfatoksiner. De ekstrem giftige alfatoksiner er kræftfremkaldende og kan ikke fjernes fra fødevare. Hos kreturerne kan alfatoksiner (giftighed) vandre fra kraftfoder, fugtig soyaskrå via dyrene over i mælken. Den bedste og letteste måde, at reducere en relativ luftfugtighed i fødevare er derfor "frysetørring", som gør det muligt at nødtørre selv meget vandige produkter som f.eks. jordbær, persille o.s.v.

Siden over 1.000 mennesker herhjemme blev syge og ni danskere døde af at spise frosne jordbær for nogle år siden, har Fødevarestyrrelsen anbefalet at varmebehandle hindbær. Fra oktober 2010 til marts samme år blev 350 danskere syge igen - denne gang af hindbær fra Serbien, der var forurenet med kloakvand (kolibakterier). Nu udvider Fødevarestyrelsen vejledningen til, at plejehjem og sygehuse bør holde sig fra lucernespire, babymajs og sukkerærter, som i nogle lande bliver inficeret med vand fra lande der bruger kloarkafløb. I 2007 blev 600 syge af henholdsvis minimajs fra Thailand. Den gang kunne den thailandske ambasssade slet ikke forstå, at vi dansker putter rå babymajs i salat. Derover vander man eksempelvis marker med toiletvand, og alle babymajs steges!!...Det er ret skræmmende, at de ikke forstår hygiejne i Theiland og hvordan er så de Theilandske Restauranter herhjemme, som har sat sig på restauranter, hvor fisk ikke tåler mere end at være freske et par dage, før de er gammele og ubespiselig bl.a. shusi tilberedning? I Theiland steger man babymajs så bakterierne dør, når de bliver varmet op i en gryde eller på en pande, men hvad sker der med fisk som kræver virkelige kolde temperaturer?
 

Hvorfor ikke spise brød af surdej?

Jesus siger i Johannes 6,51:

"Jeg er det levende brød", som kommer ned fra himlen; den, der spiser af det brød jeg giver, skal leve til evig tid.......Så hvordan kan nadveren være Jesu legeme og blod (vinen)? For det kan ikke ses med et mikroskop, men gribes med troen på det levende brød?
I nadverliturgien er brødet Jesu legeme, og Kristus kalder sig selv for "det levende brød". Faktisk betyder nadveren, at han er alt og et liv med håb for mennesket. Brødet fra Himlen giver evigt liv til enhver, som tror og spiser deraf.
Jesus svarede og sagde til dem: "Dette er Guds gerning, at I tror på den, han har sendt. Joh.6,29.

Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans Søn Jesu Kristi navn og elske hver andre, som han har befalet os.
Og den der holder hans bud, bliver i Gud, og Gud i ham; og deraf kender vi, at han "bliver i os": af den Ånd, han har givet os. 1. Joh.3,23-24 : 4,13-15 : 2.Mos.19,18 : Matt.5,43 ff. : 22,37 ff : Rom 13,9 f : Gal. 5,14-24 : Tess.5,13 ff. 1.Pet.3,8 ff.
Da sagde folkemængden til Jesus: "Hvilket tegn gør du så, for at vi kan se det og tro dig? Hvilken gerning gør du? 

"Med Himmeriget er det som en mand, der såede god sæd i sin mark" Matt.13,24 ; Matt 3,12 ; Jer.15,7 ; Es.66,24.
Thi så længe en mark opsuger den regn, der ofte falder på den, og frembringer afgrøde (korn), og frembringer afgrøde til gavn for dem, den dyrkes for, er den under Guds velsignelse; men bærer den tjørn og tidsel, er den ingenting til og forbandelsen nær, og til sidst sættes der ild på den. Hebr.6,7 & Matt.13,7

Sundhedsmyndighederne forsøger at komme befolkningen til undsætning ved hjælp af tilsætningsstoffer i levnedsmiddelindustrien for at undgå mug og skimmelsvampe!!...Desværre har de mange alvorlige "antagonist" bivirkninger?

Sådan skrev læge Arnold Møller i 1907:

Set fra et sundhedsmæssigt synspunkt er så godt som de fleste fabrikker i Danmark bl.a. papirindustrien, maskinsnedkerier, savskærerier, snedkerværksteder, skotøjsindustri, metaldrejeværksteder og i stensliberier og lignende steder hvor der er små, skarpe stenfliser og i mange andre forskellige virksomheder, hvor luften i fabrikslokalerne bliver fyldt med støv af særlig af skadelig beskaffenhed.
Faren ved at få disse mange små, skarpe og spidse støvdele ned i lungerne sammen med "Åndedrætsluften" ligger deri, at de, når de omsider havner et sted i lungeblærerne, vil komme til at udøve uafbrudt irritation, idet de bestandig smågnaver og skærer og stikker i lungeblærens vægge.
                                  ________________________

Her er der ingen tvivl om, at lægen allerede var på sporet af lungesygdomme og lungecanser!!...Der er også skriver læge Arnold Møller gjort erfaringer, at Tuberkulose pga. støv gør en rig høst blandt arbejdere i de virksomheder, der her er omtalte.
- De bakterier, som således kan angribe lungerne og give anledning til, at der opstår en sygdom, er støvet kommer derned sammen med bakterier, idet det findes i al slags luft, men mest dog i den dårlige og indelukkede lokaler hvor det frit kommer svævende eller er fastklæbende til støvkornene.

Kilde: Arnold Møller "Sundheds Lære" 1907.

af indeklimaekspert Kiwi 

Her en skål frugt med mug og svampespore.

Her en skål frugt med mug og svampespore.

Kartoffel og skimmelsvampe i jordbær fra maj måned.

Kartoffelskimmel.

Kartoflen kom til Europa fra Sydamerika i 1500-tallet, men fik først udbredelse i 1700-tallet. I 1845 bredte kartoffelsygdommen "kartoffelskimmel" sig fra Belgien til resten af Europa. I Irland var kartoflen på daværende tidspunkt hovednæringskilde. I 1845 ødelagde kartoffelskimmel høsten i Irland og inficerede de læggekartofler, som skulle anvendes i 1846, hvorved også næste års høst blev ødelagt. Over 1 million mennesker døde af hungersnød og ca. 1,5 million emigrerede til USA som følge af den svigtede høst.
Mange haveejer smider kartoffelskræller på deres kompostbunke, men det er meget risikabelt fordi de kan smitte jorden og inficere næste års læggekartofler med kartoffelskimmel. Der mange andre årsager til kartofelskimmel bl.a. fugtigt vej og kraftig vind.
Nye kartofler købt i supermarkeder kan være vidt forskellige i smag og inficeret med mug og skimmel, der ødelægger den gode nyopgravet smag af kartofel? Derfor undgå at købe kartofler i plastikposer, selv om de er præfereret med huller. Kartofler skal have rigeligt med luft (ilt) omkring sig, der forhindrer mugspore af skimmel som ødelægger den nyopgravet kartofelsmag!!......
Coop der ejer Irma, Kwickly, Superbrugsen og Daglì Brugsen har de bedste nyhøstet og importeret kartofler, fordi kartoflerne bliver vasket og lufttøret lige efter høst og pakket i store papirsække som opsuger fugten. Køb hellere nyopgravet kartofler og giv et par koner ekstra alene for smagens skyld, og gør som de danske restauranter, der er blevet kvalitets og ikke kvantitets bevidste? Børns ofte kræsenhed over for at spise kartofler, skyldes den dårlige smag i kartoflen fordi forældrerne vælger discaunt kartofler!!...
Kilde: Økologisk kartoffelavler siden 1980
af klimatolog G. I. Nielsen

Skimmel i jordbær fra maj måned.

Jordbærhøsten er over os, idet vi importerer jordbær i lange baner, men hvorfor smager de ikke af jordbær som i gamle dage? Det skyldes udelukkende, at jordbærerne er behandlet med kemiske stoffer mod skimmel og frarøvet smagen? Især i fugtigt sommervejr kan en stor del af jordbærhøsten ødelægges ved angreb af skimmelsvamp. Bærerne rådner og dækkes af den grå svamp, der kan virke skadelig især med mavepine, hovedpine og allergisk tilfælde med nældefeber o.m.a.
Siden middelalderen har man dyrket hvidløg hovedsageligt mellem jordbærplanten, fordi de styrker hinandens vækst og hvidløg modvirker skimel i bærerne. De bedste planter med rigtig gammeldags smag findes blandt økologiske jordbær, der dyrkes uden brug af kemiske midler, idet de anvender middelalderens bedste råd. Køb hellere  økologiske jordbær og giv en femmer mere, så din børns maver virker optimalt!!.....

Jordbær skal være røde og søde som honning, istedet for sure bær fyldt med kemikalier som ødelægger slimhinderne i maven!!....

Jordbær skal være røde og søde som honning, istedet for sure bær fyldt med kemikalier som ødelægger slimhinderne i maven!!....

Da Atombomben sprang over Hiroshima i 1945


Atombomben

Da verdens første atomangreb med uranisotop 235 uran sprang om morgenen kl.8:15 i 1945 over industribyen Hiroshima i Japan, døde mellem 70.000 og 120.000 mennesker på stedet. Dens enegiindhold på ca. 20 millioner KWh pr. kg. blev der skabt et lysglimt og temperatur på ca. 20 millioner graders Celsius og et tryk på flere millioner atmosfære. Da atomsprængningen skete i nedslagsøjeblikker kunne de fleste ikke tåle strålingen, mens nogle mennesker gik videre som om intet var hændt. Det formodes, at de havde spist og levet meget sundt af grøntsager og frugter. Nogle videnskabsmænd hælder til den teori, at deres blod var basisk og indeholdt mange antioxidanter i form af mineralioner og vitaminer?

Denne side er opdateret igen lørdag den 19. marts 2011

Hvis det Japanske kraftværk Fukushima Daiichi mister et af sine fire reaktorer ved nedsmeltning, vil Japan trues af det værste radioaktive atomudslip siden 2. Verdenskrig med plutonium 239, som er det giftigste stof vi kender her på jorden. Indånding af et brøkdel støvkorn, vil medføre lungekræft. For mennesket kan akut A-kraftstråling med høj dosis være øjeblikkelig dødelig, give skader, kræft og leukemi - blodkræft. Plutonium 239 er den kraftigste posive ionstråling der findes, idet den optager store mængder negative ioner (ilt) elektroner og bytter plads med det farlige radioaktive stof plutonium i luften, som mennesker dyr og planter opsuger i alt levende materie og materialer!!....Det vil tage tusinde af år at nedbryde plutonium, så der ikke findes farlig stråling tilbage. 

Klimatolog & Naturforsker i livsstilssygdomme
www.VitaNyhed.dk

Stråling fra plutonium er hundrede til tusinde gange kraftigere end positive ioner fra smog i byområder!!..