Afsløring der chokerer verden

GUD ER GRØN
HELT NYE OPDATERINGER ANO APRIL 2022

Påskens mest omtalte bog Det Ny Testamente

Verdens mest solgte og læste bog BIBELEN, fortæller noget helt andet end som de fleste kristne tror på:

 Fundet af en bibel fra år 4 e.Kr. fortæller,

   at Moses blev vegetar i ørkenen

       efter udvandringen af Ægypten!!...

Og HERREN talede til Moses og sagde.......

5. Mose Bog, 1-17.

Tag Vare på Abib Måned og hold påske for HERREN din Gud; thi Abid Måned førte HERREN din Gud dig ved Nattetiden ud af Ægypten......

I morgen er det jo Nymånedag, og jeg skulle sidde til bords med Kongen.

1. Samuel 20,5,18 ; Salm. 81,3 ; 2. Kong 4,23 ; 1. Krøn. 23,31 ; Nehemias 1o,33

"Lad ingen dømme jer for mad og drikke (nadver) eller med hensyn til højtid, nymåne og sabbat.

1. Koloserne 2,16-17.

Nymånerne og Højtiderne, som det er foreskrevet i HERRENS Lov.

2. Krønik 2,27.

Og han sagde til dem: "Sabbaten (nadver) blev til for menneskets skyld og ikke mennesket for Sabbattens skyld"

Mark. 2,27:

"Thi det går ikke ind i hans Hjerte men i hans Bug (maven) og går ud af den naturlige Vej (forrådnelse), og således renses af Maden (og fordøjelsen)?

Mark. 7,19.

Derfor, den som spiser, må ikke ringagte den, som ikke spiser, og den som ikke spiser, må ikke dømme den, som spiser (nadveren); the Gud har taget sig af ham.

Rom.14,3

Thi det er rigtig, at den skrøbelige og syge kun spiser grøntsager?

En agter den ene Dag frem for den anden (nadver), en anden agter alle Dage lige: enhver skal have fuld Vished i sit eget Sind!

Rom 14,15.

Thi Guds Rige består ikke i at spise og drikke (overflod), men i Retfærdighed og Fred og Glæde i den Helligånd (kristen)

Rom 14,17.

I skal tage Vare på Dage og Måneder og Tider og År (Påsken).

Gal. 4,10.

Når i med Kristus ere døde fra Verdens Børnelærdomme, hvorfor lade i eder da pålægge Befalinger, som om i levede i Verden (opstandelse).

Kollosserne 2.20

Det nye Jerusalem "manna" som kom ned fra himmelen?

Begynder verdenshistorien med Moses?

Alt tyder på, at mange kristne trosfæller helt op gennem middelalderen og ved kristendommens begyndelse år 4 - 33 e.Kr. og til i dag, har mistet rodfæstet og troen på bibelens oprindelige tekst og tydning af Påskens retorik, Jesu Kristi opstandelse? Mange kristne har nemlig mistet indsigt og forståelsen af Septuaginta, hvilket er den ældste dateret kristne græske bibel, en oversættelse af Det Gamle Testamente fra herbraisk til græsk. Oversættelse af de enkelte bøger inklusive apokryfferne (skjulte skrifter) er sket i tidsrummet fra 250-130 f.v.t.. 
Ifølge en legende, Jacob "Herrens bror" deltog 6 lærde jøder fra hver af Israels 12 stammer ialt 72 som oversatte den hebraiske bibel "Septuagenta" til græsk, hvilket betyder 70 på latin.

I virkeligheden er Septuaginta ikke en bestemt bibelbog, men en tekst-tradition for de indfødte græske jøder. De græsktalende jøder, foruden de indfødte i Alexandria i Egypten, benyttede dengang Septuaguinta, mens de hebraisktalende massoreter lige som Jehovas Vidner fulgte deres egen bibel med massoretisk tekst, som var helt anderledes i forståelsen af profetierne?

Det er derfor, der i dag ikke er en eneste profeti om Jesus, der er gået i opfyldelse, hverken hos Jehovas Vidner, Mormonerne, Adventisterne o.s.v. Profetien som de fleste i dag bruger i den herbraiske tekstradition, siger noget helt andet, end det Jesus har opfyldt i år 33 e.Kr.. De forudsigelser og resultater var, at de fleste tekster efter Jesu Kristi korsfæstelse muterede i hver sin retning med utallige og forskellige afvigelser - masser af oversættelsesfejl, ord og linjer, der tilføjes eller blev fjernet, og store portioner, der kommer i anderledes rækkefølge op igennem hele middelalderen. Det mest kendte eksempel er, at Jesus blev født af en jomfru, som der står i den græske tekst, selvom den hebraiske bibel siger "ung kvinde" som er forkert.

Når evangelisterne, som blev udsendt til mission som apostle citerer de fra det Gamle Testamente, og de viser det sig i regelen, at de citerer fra den græske Septuaginta første bibel.

En gang var kirken lykkelig, men så gik det grusomt galt. Hele Bibelen - Det Gamle Testamente, apogryfferne og Det Nye Testamente Septuaginta blev flittig brugt af apostlen Paulus da han missionerede i Grækenland, Athen og Tyrkiet, idet han besad sproget som en af de mest betydningsfulde apostle og sagkyndige, hvilket Septuaginta Det Gamle Testamente var skrevet på èt og samme sprog, græsk og ikke latin (romer bibelen)?

Dødehavsrullerne som blev fundet af en beduinerdreng i 1947, disse fragtmenter beskriver her hvad der virkelig foregik på Jesu tid bl.a. var det et politisk og religiøst "oprør" mod præstestyret og farisæerne i Jerusalem, hvilket fandt sted og som dannede en helt ny kristen menighed i påsken år 33. e.Kr.. Et oprør mod de ortodokse jøders slagtoffer, farisæerne og sadukærerne spiseregler m.m.. Den ukendte jødiske gruppe, som kaldte sig retfærdighedens lære "essæerne" også kaldt zeoloterne er nævnt i Det Ny Teatamente, som var en ny religiøse bevægelse og sekt på 4.000 mand, der holdt til ude i ørkenen ved borgen Masada på bjerget ved det døde hav, og de kaldte sig retfærdighedens lære og skriver om "dommedags profetiers" og var et folk, der levede alle som "vegetarer" og spiste ikke levende føde.

Alt det katoliker, protestander, mormoner, adventister, babtister, Jehovas Vidner eller andre religiøse sekter og kirken forsøger at prædike om i dag, er helt skrup forkert?

Den første kristne menighed dengang, handler om renselse og faste "hygia" og bygger på påsken "den sidste nadver" som skete år 33. e.Kr. Påsken blev oprindelig stiftet til minde om jødernes tilfangetagende og udvandring af Ægypten og Jesu tidligere liv, korsfæstelse, død, begravelse og opstandelse, der slet ikke fandt sted? 

Da Moses gik ned af bjerget, ødelagde han sine stentavlerne for anden gang, hvilket skete under udvandring fra Ægypten med henblik på "dommedags profeti" Mesias komme og ordene, at finde det nye Israel som flyder med mælk og honning. En ny økologisk jordreform (vegetarisme), som var under opsejling, men jøderne troede ikke på Moses, at Jesus var GUDS SØN og som kunne hjælpe de syge, svage og fattige, derfor smadrede Moses stentavlerne for anden gang og gik ned af bjerget i ørkenen til det oprørte jødiske folk!!.....

Allerede 17. årh f.Kr. forudså Josef den samme skæbne som i dag om hungersnød i Egypten dengang, som er beskrevet i Det Gamle Testamente. Moses fortæller om den mager ko, men som blev opfedet med det dyrebare korn og ægypternes skæbnesvangerne græshoppe plage, der åd alt kornet som kvæget og mennesker skulle have til føde og leve af? Derfor er der kun få kristne som ved, at Moses gik ned af bjerget og slog stentavlerne i stykker for anden gang i ørkenen, udelukkende fordi jøderne ikke ville adlyde ham til at blive vegetar!!... Moses som var anføren, ledede sit folk gennem ørkenen til det nye land Israel, der flyder med mælk og honning?

Da jøderne ikke ville tro på Gud og Moses, kom en sværm i ørkenen af vagtler som faldt ned udenfor lejren, fugle som jøderne absolut ville have til føde istedet for den omtalte manna fra himmelen? Moses som var "den levende Gud" blev således vred på jøderne og det fortælles, at da jøderne havde vagtlerne mellem tænderne og åd dem, faldt 1500 mænd og kvinder døde om af forgiftning? Senere forskning tyder på, at vagtlerne var blevet forgiftet af skarntyde plantens "frø" som de havde spist, således at fuglene pludselig styrtede i døden uden for lejeren, som Moses har beskrevet!!...

Moses var 120 år gammel da han døde, hans øjne var ikke sløvet og hans livskraft ikke svundet, som følge af sin levemåde (vegetar)?

Og israelitterne grad over Moses i tredive dage på Moab`s sletter, indtil tiden for dødeklagen over Moses var til ende.

4.Mose Bog 20,9 ff.

Og Josua, Nuns søn, var fuld af visdoms ånd, fordi Moses havde lagt sine hænder på ham med ordene oplysnings arbejde "og sagde han skulle leve og blive vegetar", og israelitterne adlød og gjorde, som HERREN havde pålagt Moses, men ikke alle troede på ham?

4.Mose Bog 27,18 ff.

 Tryk først på linket og vend tilbage til denne side:

Tryk her: Qumran

Fredens Evangelie er fundet Monte Casino Klostret og dateret til år 4-30 efter Kr.

Fredens Evangelie er fundet Monte Casino Klostret og dateret til år 4-30 efter Kr.

Søndagens indførelse som hellig fastedag

"Fredens Evangelium"?

En ungarnsk læges fund i Monte Casino bibliotekets kælder og fundet af "Fredens Evangelium" i 1923 af verdens ældste bibel og i Vatikanets Bibliotek i Rom, en betydningsfuld dokument (bibel), som er skrevet af evangelisten Johannes Markus afslører, at Jesus og hans disciple ophæver den jødiske påske ritualslagtning år 33 e.Kr "dyremishandling" og sabbatten, deres festligheder og indstifter i stedet "den sidste nadveren", søndagen som en hellig handling som fastedag. 

 Paulus advarer grækerne og jøderne


I overholder dage og måneder og festtider og år. Jeg (Paulus) frygter for, at jeg måske har slidt forgæves med jer . Galaterne kap.4,10-11 ; Kol.2,6:

Lad derfor ingen dømme jer for mad og drikke eller med hensyn til højtid, nymåne eller sabbat; det er alt sammen kun en skygge af det, der skulle komme, men sagen selv kom med Kristus "den sidste nadver".

Sabbatten blev kun givet til Israels folk, og den er ikke påbudt i den nye pagt med et eneste ord. Derfor er det en stor misforståelse som kristen, at tro vi skal holde Lovens påbud om sabbaten, højtider; påsken m.m.

Thi loven ejer kun en skygge af de kommende goder og ikke tingene i deres sande skikkelse; derfor kan den aldrig ved de samme ofre (slagtning af dyr påskelammet m.m.), som de bestandig år for år frembærer, føre de ofrende til fuldendelse (syndsforladelse)!!... Hebræerne kap.10,1 ; 8,5 ; 9,9.

De udgød uskyldigt blod, som de ofrede til Kana àns guder, og landet blev smittet ved blod (bakterier og virus)?

Tryk på linket her: Munke og lægeurter 

Den jødiske kalender på billedet er hentet fra

Den jødiske kalender på billedet er hentet fra "Dødehavsrullerne" og er de ældste fragtmenter som stammer fra Jesu tid? De blev fundet af en hyrdedreng i ørkenen ikke langt fra borgen Massada, hvor nogle af Jesus disciple havde skjulested!!...

Den sidste Nadver

I den kristelige børnelæredom er troen på og forståelsen ud fra Grundtvig, at mennesket ligner og er den levende Gud. Det kan tale og handle som Gud og komme til at ligne Gud mere og mere. Mennesket er altså ikke færdig fra fødslen af, men det skal vokse og blive et sandt og kristen menneske.

Lige som Gud er tre personer, Fader, Søn og Ånd, skal mennesket vokse i tre trin: Kristus - Væksten hjælpes på vej ved at tage del i menighedens dåb, bøn og Påskens nadver (faste)?

Mennesket er den levende Gud

Vi begår selvmord med kniv og gaffel?

Bibelen fra 1633?

I den ældste danske oversættelse af Christian d. IV bibel fra 1633 står der: Og han begærede at fylde sin bug med marsk (frøbælge) som svinene åd. I den svenske autoriserede bibel oversættelse fra 1917 udgør han et delikate måltid af frøskidor, der betyder frøbælge fra soja. Marsk er som bekendtbetegnelsen på en masse, der bliver tilbage, når saften fra frø presset ud af frugter f.eks. skaldele.

Jesus sagde:

 "Der var en mand, som havde to sønner. Den yngste af dem sagde til faderen: "Fader! giv mig den del af formuen, som tilkommer mig." Så skiftede han ejendommen imellem dem. Og ikke mange dage derefter samlede den yngste søn alt sit og rejste langt bort til et fremmed land og øste dèr sin formue i et udsvævende liv. Men da han havde sat alt til, blev der en svær hungersnød i det land; og han begyndte at lide nød. Så gik han hen og holdt sig til hos en af borgerne (landmand) dèr i landet, og han sendte ham på sine marker for at vogte svin. Og han ønskede at fylde sig med de bønner (soya), som svinene åd; og ingen gav ham noget. Men han gik i sig selv og sagde: "Hvor mange daglejere hjemme hos min fader har ikke fuldt op af mad med bønner? og her er jeg ved at sulte ihjel?

Luk.15,16-17 ; Ordsp.23,17-35 ; Mark.5,8-20. 

I den ældre danske oversættelse fra Christan d. IV bibel fra 1633: Og han bergerede/ at fylde sin Bug med Marsk/ som svinene åd. I den svenske autoriserede oversættelse fra 1917 udgør han delikate måltid af frøskidor, der betyder frøbælge (soya). Marsk er som bekendt betegnelsen på en masse, der bliver tilbage, når saften/frø er presset ud af frugter/frø f.eks. skaldele.

I den ældre danske oversættelse fra Christan d. IV bibel fra 1633: Og han bergerede/ at fylde sin Bug med Marsk/ som svinene åd. I den svenske autoriserede oversættelse fra 1917 udgør han delikate måltid af frøskidor, der betyder frøbælge (soya). Marsk er som bekendt betegnelsen på en masse, der bliver tilbage, når saften/frø er presset ud af frugter/frø f.eks. skaldele.

Spis usprøjtet frugt, nødder, bønner og grønt og bliv rask!!....

Vegetarer er sundere (sojaretter) og kødretter er farlige?

Med denne titel stod der en fint opsat artikel i Berlinske Tidende d. 1. august 1969, der omhandlede en helt ny ernæringsvidenskabelig opdagelse!!...

To medicinske forskere ved Harvard Universitetet i U.S.A., dr. A. Wachman og dr. D. S. Bernstein, har opdaget, at det langsomme tab af knoglevæv, som sætter ind hos både mænd og kvinder i 30-årsalderen og varer ved til deres dødsdag, skyldes kødspisning!!.......
Knoglerne spiller nemlig en vigtig rolle som oplagringssted for fosfor, der for det første medvirker ved organismens ernæringsomsætning og for det andet er med til at holde blodet kemisk neutralt, altså forhindrer, at det bliver surt blod.
Som bekendt er en af hovedgrundene til, at vi som vegetarer undgår kød netop af dengrund, at kød er meget "syredandende", det vil sige, at kødet under sin forbrænding i kroppen giver syreholdige affaldsprodukter og forrådnelse i tarmene, som herfra føres rundt med blodet og blandt andet resulterer i sur urin, der opløser kalken. Vi er klar over, at dette er medvirkende årsag til utrolig mange lidelser, især nyre- og gigtsygdomme, men vi har ikke før vidst, at det også er årsag til knoglesvind og knogleskørhed som mange ældre lider af.
Dr. Wachman og dr. Bernstein har fundet ud af, at kødspisernes organisme ustandselig opløser fosforholdige salte fra knoglerne for at neutralisere de sure affaldsprodukter i blodet. Derigennem slides knoglesubstansen efterhånden ned, og skelettet skørner. De to forskere har også undersøgt mange vegetarianer og fundet, at de ikke har den samme sure urin som kødspiser. Derfor anbefaler de alle, som mærktbart lider af knoglesvind eller skørhed, at forsage kødet og spise, bønner, hise og linsefrekadeller i stedet, samt grøntsager.

Kilde: NY TID OG VI nr.6 1969
af redaktør Julia Vøldan
Tidligere indehaver af Kurcentret i Jyderup
Læs hendes bog "Syre base balancen".

Øjet er legemets lys, hvis dit løje er sygt er dit legeme i mørke

Bibelsk udtryk af Jesus!!....

Dronningen af Saba nægtede at spise hare

Endnu mere karakteristisk er det, at Gud henviser til, at det var forbudt at spise den lille afrikanske hare er rigtig nok, det vil sige en klippekrævling drøvtyggende mimren, som Bibelen omtaler i 3. Moses bog 11,6: Henvisningen hentyder i, at den æder sin egen afføring hen på natten og derigennem i nogen grad bekæmper den af dens tarmkanals voldsomme ansamlinger af bændelorme. Det er denne her lille harekiling, Gud henviser til om Dronningen af Saba i jødeland, som er forbudt at spise.

Derimod spiste alle de omboende hedningefolk omkring Abessinien dette lille dyrs ellers så lækr kød. Heraf ser man jødefolkets Gud anvisninger er rigtige, rent sundhedsmæssigt set og tro, og man ser, hvorledes et folk grundet en Dronnings besøg hos en konge, som er omtalt i 1. Kong. kap.10 ff., nu 2.500 efter aligevel holder den samme skik i Israel.

Den sygdom, man var bange for i forbindelse med hare klippekrævling smitning, hedder toxoplasmose. Pelsen og kødet fra en syg hare kan smitte med en sygdom, som for gravide kan betyde, at de kan få et dybt åndsvagt barn. Sygdommen der går under betegnelsen "røde hunde" forekommer ikke blot hos harer, men også hos en masse andre pattedyr samt hos fugle. Er man gravid og ikke har fået at vide, at man er uimodtagelig, bør man ikke spise råt kød, rå æg eller rå fars (tatar) - man bør ikke engang smage på det (1. Mos.9,4). Harer kommer ofte ind i folks haver for at spise lækkerier, som grønkål særlig om vinteren, ting de ikke finder i skoven. Om sommeren kan det være kløver fra græsplænen, eller det kan være blomster, frugt eller grøntsager.

Hvis gravide smittes for første gang under graviditeten, kan parasitten toxoplasmose overføres til barnet, som kan få øjenskader og/eller hjerneskader. Børn med medfødt toxoplasmose har senere i livet en øget risiko for at få en aktivering af infektioner, ofte i form af nethindebetændelse i øjnene, primært kraftigt forøget risiko for at udvikle nethindebetændelser i barne- og ungdomsårerne med evt. nedsat syn eller blindhed til følge. Hovedsmittekilden i vores del af verden er vævscyster i muskulatur og organer fra Toxoplasmose smittede dyr, specielt fra svin, lam og vildt, i mindre grad fra oksekød og kylinger. Indtagelse af råt/ikke gennemstegt kød med blod er en væsentlig risiko.

Katten kan også være en forurenet smittebærer af toxoplamose især hvis det er en vildkat eller huskat som fanger mus. Gravide kvinder bør derfor ikke omgåes syge husdyr og især ikke katte, der har adgang til råt kød som f.eks. mus. Kvinder, der smittes med "røde hunde", mens de er gravide, har en alvorlig risiko for at føde et misdannet barn. Risikoen er størst i de første tre graviditetsmåneder, men også smitte senere har ofte ulykkelige følger for fostret f.eks. døvhed.

Statens Seruminstitut

Kilde. af Kåre Mølback

På Statens Serums Institut, hvor der forskes i zoonoser ( sygdomme, hvor dyr smitter mennesker), har overlæge Kåre Mølback i 2011 som nu er gået på pensio  d. 31. december 2020 for årtier siden og som var afdelingschef på Statens Serum Institut sagt:

"Der er forskel på, hvor uren hunden og katten er"? En kat kan fange mus og rotter. Hvis vi i fremtiden skal leve med en øget regnmængde, kommer musene og rotterne jo væltende op af kloakerne, og så er det en god ide at få dem væk. Her er katten jo god at have ved hånden. Jo flere folk, der lever som singler, des flere får behov for at holde husdyr som kan smitte med zoonoser. Ifølge WHO (Verdends Sundheds Organisationen) findes der mere end 200 forskellige smitsomme sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker. Når du omgåes dyr, kan du risikere at blive smittet med forskellige bakterier, virus, svampe eller parasitter!!......

Thi de dyr, hvis blod yperstepræsterne bærer ind i Jerusalems helligdom for at sone folks synder, dyrets kroppe "opbrændes udenfor lejeren". På hin dag (på dødslejet), skal menneskene se hen til deres skaber og de skal ikke mere gå ind til alterne (helligdom, kirker, katedraler m.m.), deres hænders værk (Es. 17,7-10). Mon jeg æder tyres blod eller drikker bukkes blod (Sl. 50,13). Hvad skal jeg med alle deres slagtoffer, siger HERREN JESUS KRISTUS; Jeg er mæt af dage vædderbrændoffer, fedekalves fedt, har ej lyst til blod af okser, lam og bukke (Es. 1,11). Lovsang skal du ofre til Gud "Halelluja" som betyder Lovpris Herren - Jesus  Kristus fordi han helbredte mig. Den der offer taksigelse på vejen, lader jeg se Guds frelse Jvf. Sl. 50,16 ; Sl. 91,10 og Lukas 2,30.  

Ortodokse jøder og kristne

I en artikkel fra 1970èrne i "Ugeskrift for læger" gør læge Mogens Vejtop og dr. phil. Jørgen Leerhøj fra Statens Serumsinstitut opmærksom på risikoen bl.a. i forbindelse med den store epidemi af røde hunde i U.S.A. i 1964. Her oplevede man nogle tilfælde af fosterskader, der måtte skyldes, at moderen havde været smittet med sygdommen 2-3 måneder før graviditeten. Det rejser spørgsmål om også vaccination i hvert fald ikke vaccinerer hende, mener de to serum-forsker. Og det må være en god regel, at enhver kvinde, der vaccineres mod røde hunde, bør undgå at blive gravid, før der er gået mindst 3 måneder efter vaccinationen.

Hvornår er det farligt at vaccinere? I uhyre sjældne tilfælde kan der opstå en alvorligere komplikation ved koppevaccination, nemlig hjernebetændelse. Kighostevaccinationen har været sat under mistanke for at kunne give alvorlige bivirkninger: hjerneskade. Lone Hertz og Aksel Strøbys søn Tomas blev åndsvag på grund af den rutinemæssige tripelvaccination.

Vær forberedt, når det bliver sommer!!....

🤩 😲  Lær en lignelse af figentræet: Når dets grene først er blevet saftfulde, og får blade, så skønner I, at sommeren er nær. Således kan I også skønne (åbenbare), at han er nær for døren.                                                            Matt.24,31-33.

Jeg er vintræet (åbenbaring), I er grenen. Den, som bliver i mig , og jeg i ham (inkarnation), han bærer megen frugt; thi skilt fra mig kan han intet gøre.
                                                        
  
Joh.15,1 ff.

Og han ønskede at fylde sig med de bønner (soya), som svinene åd; og ingen gav ham noget at spise!!...
                                                           
Luk.14-15
                                                                          Ordsp.23,20-21.

Bedre en ret grønt med kærlighed, end fedet okse og had derhos.
                                                          
Ordsp.15,17

Bedre en tør bid brød (usyret) med fred, end huset fuld af sul (fedt) der trætter.
                                                          
Ordsp.17,1.

Påske til minde om Jesus.

"Dette er elendighedens brød (usyrede) som vore fædre spiste i Ægyptens land....som Herren har gjort for mig, da de drog ud af Ægypten - for mig, men ikke for ham (Jesus).
2. Mosebog kapitel 12

I Ægypten sagde Herre til Moses og Aron: "Fra nu af skal denne måned være den første og mest betydningsfulde måned i den jødiske historiekalender. Tal til Israels menighed og sig: På den tiende dag i denne måned skal hver familiefader tage et lam, et lam for hver familie.

Og dersom en familie er for lille til èt lam, skal han sammen med sin nærmeste nabo tage et lam, svarende til personernes antal; hvor mange der skal være om et lam, skal I beregne efter, hvad hver enkelt kan spise.

                       ________________________

Da timen kom, satte han sig til bords sammen med apostlene: I nytestamentlig tid var det en græske-romerske skik, at "ligge" til bords blevet almindelig i Palæstina, men Jesus satte sig til bords.               
Luk.22,14-20 ; 7,36

Thi jeg siger jer, at jeg skal aldrig mere spise det (slagtoffer), før det fuldkommen i Guds rige."

Og han fik rakt en kalk (bæger) vin, takkede og sagde: "Tag dette og del det imellem jer!

😥Thi jeg siger jer, at fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt (vinen), førend Guds rige er kommet."

Og han tog et brød, takkede og brød det (knækkede det over), gav dem det og sagde: "Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!"
                                                                        
Luk.22,19.

Når I så kommer sammen sammen, er det umuligt at spise Herrens nadver. Thi  når I spiser, tager enhver straks sin egen mad, og den ene sidder og er sulten, mens den anden bliver beruset.
                          1. Kor.11,19-21. Judits Bog 12?

Derpå bød han, at man skulle føre Judit ind, hvor hans sølvtøj var dækket i spisesalen, og han gav befaling til at dække bord for hende med hans egne retter (slagtoffer) og lade hende drikke af hans egen vin.
Men Judit sagde: "Jeg vil ikke spise noget af dette, for at det ikke skal blive mig til fald (sygdom); men man skal give mig det, som jeg har bragt med mig (vegetarmad)!"
                                                                Judits Bog 12,1-2 Dan.1,8?

Men Daniel satte sig også for, at han ikke ville gøre sig uren med kongens mad (slagtoffer) eller den vin, kongen drak; derfor bad han overhofmesteren om at blive for ikke, at gøre sig uren (sygdom) dermed. Og Gud lod Daniel finde yndest og velvilje hos overhofmesteren.  
Dan.1,8-17 ;4,24-37.
 
                                  ________________________

Derpå gav hun sin pige (Judit) en dunk vin og en krukke olie og fyldte en taske med bygmel, figenkage og rent brød (usyredede), bandt alle disse ting omhyggeligt sammen og lod hende bære dem, sammen med sin slavinde.
                                                                  Judits Bog.10,5-23

De gik så ud til Bertyluas byport, hvor de fandt Uzzija stående sammen med de to byældste. Da de så hende med helt forandret udseende og iført en anden dragt, undrede de sig over hendes skønhed og sagde til hende: "Vore fædres Gud lad dig finde nåde og lade dig forehavende lykkedes til berømmelse for alid og evigt!!.....Hun kastede sig da ned for Gud i tilbedelse og sagde derefter til dem: Giv befaling til at lukke byporten op for mig, så vil jeg fuldbyrde det, I har talt med mig om".
                                  Judits Bog.10,6-9 ; Luk.22,16 og

Men for at nu min herre ikke skal blive tvunget til at drage bort med uforrettet sag, men døden kan ramme dem, har en synd fået dem i sin magt, hvorved de vil vække deres Guds vrede, så snart de begår noget utilstedeligt:

Da deres levnedsmidler var sluppet op og alle vandforråd blevet yderst sparsomt, besluttede de sig til at kaste sig over deres husdyr; og alle de ting, som Gud i sin lov har forbudt dem at spise, er de bestemt på at fortære; og førstegrøden af korn og tienderne af vin og olie, som de har indviet og gemt til præstene, der i Jerusalem gør tjeneste for Guds åsyn, alt det har de ligeledes bestemt sig til at bruge som føde, skønt det er utilbørligt for nogen af lægfolket blot at røre det med hænderne.
                       
Judits Bog.11,11-13 ; Mark.2,25 ; 3. Mose Bog.22,1-13.

Siden havde Judit levede som enke i sit hus i tre år og fire måneder; hun havde indrettet sig en hytte på "taget" (jvf. Ap.G.10,9) af sit hus og bundet sørgeklæde om lænderne, og hun bar bestandig sin enkedragt; Dan.6,11 ; Ap.G.10,9-21 ; 
desuden fastede Judit i sin enkestand hver dag undtagen på sabbaten og dagen forud og på nymånedagen og dagen forud, samt på højtiderne og israelitternes øvrige glædesdage.

Hun havde en smuk skikkelse og et ganske yndigt udseende, og hendes mand Manasse havde efterladt hende guld og sølv, slaver og slavinder, kvæg og marker, som hun vedblivende havde i behold; 
og der var ingen, der kunne sige hende noget ondt på, thi hun var meget gudsfrygtig og havde visdom.

Judits Bog.8,4-8.

Historien til sammenligning med Maria Magdalene?

Markus kap. 16 v.1-9:

Da sabbaten var omme efter lang fredag, købte Mara Magdalene og Maria, Jakobs moder, og Salome vellugtende salver for at gå hen og salve ham. Og ganske tidlig på den første dag i ugen ( første påskedag) søndag, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hverandre: "Hvem skal vælte os stenen fra indgangen til graven?" Men da de så op, ser de, at stenen var væltet fra (den var nemlig meget stor, som mennesket ikke kunne skubbe til side)!!.....
Og da de kom ind i graven, så de en ung mand sidde ved den højre side iført en lang, hvid klædning, og de blev forfærdede. Men siger til dem: "Bliv ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede; han er opstanden (oprørsk), han er ikke her; se dèr er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går forud for jer til Galilæa; dèr skal I se ham, som han har sagt jer....

Hvorfor blive vegetar?

Der er mange forskellige grunde til, at mennesket bliver vegetar, og vejen dertil kan tit være mærkelige, kroget og meget snoede bl.a. alvorlig sygdom, forgiftninger gennem den mad vi spiser, nydelse af spiritus, tobaksrøg og ikke mindst den forurenet luft i boligen og på arbejdspladsen eller det sted hvor man bor f.eks. stærk trafikeret gader og motorveje.
For mit vedkommende var det alt mulig lige fra stress som Taxachaufør, forkert levevis og ikke mindst den alvorlige forgiftning med "dioxin" jeg fk ind i kroppen, og som havde medført en invaliderende sygdom fra min læretid som fabriksskomager, idet jeg forarbejdede med sko ved "fræsning" og "slibning" af giftige PVC såler og hæle


Siden 1976 har jeg i 44 år studeret filosofi og teologi, læst mere end 1000 bøger bl.a. om Danmarks fem største naturhelbreder Dr. Kristine Nolfi, Hinhede, Stefan og Julia Vøldan, Axel O. Hanen. Der er ingen tvivl om, at naturlæge Axel O. Hansen og Julia Vøldan gav mig livet tilbage. I dag ved man, at der findes planter som kan fjerne giftstoffer og tungmetaller ud af kroppen! Alle fem naturlæger praktiserede fra 1940èrne til sidst i 60èrne og har tilsammen hjulpet over 100.000 patienter med alvorlige sygdomme, lige fra kræftlidelser, blindhed ved hjælp af naturens forskellige helbredende urter, planter og vegetarkost og med henvisninger til Bibelen.
                                       
                                                 
 

Vegetarisme breder sig som en steppebrand!!..

At der virkelig er tale om en grøn bølge af vegetarisme, bliver her dokumenteret med tal, der taler for sig selv: Den Schweiziske Avis Le Martin skrev en 9. april 2001 om en opsigtsvækkende statestikker rundt om i verden, der viser, at vegetarismen vokser eksplotionsagtig.

Over hele Europa og resten af verden vælger flere og flere at leve vegetarisk i kølvandet på fødevareindustriens halvfordærvet og dårlige håndtering af vores føde med råddent kød i butikker, restauranter, kogalskab i EUs`medlemslande; salmonellaforgiftninger, dioxinskandaler, svinepest o.m.a.

Blandt unge, især unge piger i alderen 15-24-årige vender i øjeblikket ryggen til kødet. 8 procent af briterne er blevet vegetarer, en stigning fra 6,1 procent i forhold til 1995. Dog er den mest markante vækst af vegetarer sket i Tyskland, hvor der kun var 1,25 procent for fem år siden, mens antallet i dag 2001 er steget til hele 7 procent af befolkningen. Nummer to på listen af vegetarer er Sverige, hvor tallet er 3 procent i 2001, mens det var 0,7 procent i 1995.
                                   ____________

Alt for mange mennesker især unge overhører lægevidenskabens råd om at spise mere frugt og grønt, særlig spise groft og langt mindre dyrisk fedt og kød. Disse menneskers risiko for at udvikle kræft eller følgesygdomme efter en Diabetes, kan nedbringes til nul. Der er næppe noget andet sted i legemet, undtagen lunger (tobaksrøg), hvor der så hyppigt optræder sygdom, kræft, som i fordøjelsessystemet. Føden her er udsat for al slags påvirkning, god såvel som dårlig. Meget af den gængse, daglige kost og drikke, særlig hede ting og sodavand på grund af menneskers ukendskab og ufornuft, at disse ting gør direkte alvorlig skade på fordøjelsessystemet.

Et forskningsprojekt bygger på erfringer, blandt andet fra Japan i 1991, der viser, at mennesker, som spiste store mængder frugt og grønt, har størst mulighed for at overleve lungekræft, brystkræft, tarmkræft og kræft i prostata p.g.a. naturens egne skræddersyet stoffer; isoflavoner der findes i soyabønner og i frugter; polyacetylener, terpener, indoler, kinoner, triiterpenioder m.fl. som regnes for de mest kraftigste antioxidanter (negative ioner).
I en undersøgelse af 600 kvinder, hvor 200 havde brystkræft, fandt man et tæt sammenhæng mellem forekomsten af cancer i brystet og typen af animalsk protein eller vegetabilsk soyakød man spiser. I urinen hos japanske mænd var der en mængde phyto-østrogener til stede, stammende fra soya. Man fandt senere en forbindelse mellem soyaprotein og forbruget af animalske protein og risiko for bryst eller prostatacancer. Soya indeholder naturlige hormoner, isoflavoner som er i stand til at forhindre bestemte former for cancr og har en hæmmende virkning på turmorvækst.
Isoflavoner fra soya reducerer signifikant antallet af abnorme fordybninger i tyktarmen. Undersøgelser foretaget af dr. Hirayama af 143.000 kvinder i Japn viste, at jo højere soyakoncentrationen var i kosten, desto lavere var risikoen for at få brystcaner, livmodercancer, mavecaner, prostatacancer, lungecancer, lever- og galdeblærecancer.
Isoflavoner er en meget kraftig antioxidant. Den anbefalede mængde isoflavoner, som man har brug for daglig, er mindst 100 mg. Cancercellernes vandring i kroppen muliggøres af blandt andet et proteinopløsende enzym, som de syge celler selv fremstiller. I soyabønnen findes imidlertid en specifik enzymhæmmer, der forhindrer enzyms funktion og dermed cancersellernes vandring.
Den nye forskning i soya fra 1991 vækker også erindringen om ældre iagtagelser. I første halvdel af 1900-tallet observerede en vestlig læge i Kina således, at de soyaspisende diabetiker ikke udviklede de følgesygdomme, især hjertekarlidelser, blindhed, man almindeligvis fandt i Vesten Chines Lessons to Western Medicine New York. Soyabønnen forebygger mange civillisationssygdomme, idet indholdet af isoflavoner - konkurerer til østrogen og spiller uden tvivl en væsentlig rolle i denne sammenhæng.
Isoflavoner minder kemisk om østrogen og virker som svage naturlige østrogener, svagere end det østrogen, der dannes i kvindens æggestokke. Isoflavoner fungerer som en nøgle i en lås og bindes til modtagerorgan (østrogenreceptorer) i den enkelte celle. Nøglen glider ind i låssen, udløses den homonelle virkning. I et dyreforsøg gav man bestemte kemikalier i dyrefodret, som kan fremkalde lever og galdeblære cancer. Hos dyr, der fik en bestemt kost med et højt indhold af soyaprodukter, var der ikke angreb på lever og galdeblæren. I en test blandt kinesiske minearbejder, r risikoen for at få lungecancer lavere, jo højere forbruget var af soyaprodukter i kosten.

                               _________________

Det er en selvfølge, at sygdomme i fordøjelsessystemet aldrig helbredes, sålænge dens årsag får lov til uforstyrret at virke videre. Den virkelige behandling af sygdomme i fordøjelsessystemet, mavekatar, kræft o.s.v. består derfor i, at bringe den daglige levemåde i orden; man må finde den helt rigtige kost, selvom den består af vegetar, som under rigtige forhold ikke virker irriterende på dens slimhinder. Mange vegetarer tror, at bare de spiser vegetar kost, så er alt helbredende? Desværre sådan er det ikke, for har man en dårlig fordøjelse gælder det om, at spise de ting som er let fordøjelige og det er ikke alt vegetarkost? Den ro, slimhinden herved får, når maden er let fordøjelig, vil ofte være tilstrækkelig til, at den opstående gæring af maden og betændelsen ophører. Forandringen som finder sted i slimhindens væv, bliver resultatet af diæten så godt som altid, at mavekataren helbredes, så der intet spor bliver tilbage. Den bedste mad under disse forhold er bygsuppe, havresuppe, kartoffelmos, ja i det hele taget babymad og med undtagelse af øllebrød?
Resultatet af den normale civiliseret kost bliver, at det tager lang tid, inden føden er blevet så vidt færdig med sin normale omdannelse i mavesækken, at den kan passere videre ud i tarmsystemet.
I stedet for de normale to - fire timer med "vegetarkost", må den unormale kødkost nu opholde sig i otte til 24 timer, ja undertiden meget længere i mavesækken, og som følge heraf begynder den at gå i kraftig gæring (forrådnelse). Det kan nu ikke undgås, at de forhold, der således er skabt i mavesækken, må bidrage til yderligere at forværre sydommen. Der dannes nemlig ved kødkost "liggifte" og gæring en rigelig mængde giftgasser o.s.v. og disse har blandt andet en stærk irriterende, skadelig effekt på maveslimhinden, der kan udvikle mavesår, kræft og forstyrrelse i serotonin indholdet med depression til følge. Således er der nu sluttet et kredsløb af yders farlige forbindelser. Den tilstand, som her er opstået, vil nu snart kunne mærkes i hele det legemlige befindene f.eks; hovedpine, svimmelhed, opkastning o.s.v.
De giftige gæringsstoffer og gasser bliver nemlig for en dels vedkommende suget gennem mavesækkens væg og kommer ind i blodet; herved bliver de ført ud i hele legemet og ligefrem forgifter dette som Paulus skriver i brevene til Korientere.
Maden er bestemt for maven og maven for maden. Forstår i ikke, at alt, hvad der kommer ind i munden, går ned i maven og føres ud på det dertil bestemte sted? Thi skønt I efter den ti, der er gået, burde kunne være lære for andre, trænger I til, at man på ny skal lære jer de første begyndelsesgrunde i Guds ord; og det er kommet så vidt med jer, at I trænger til mælk og ikke til fast føde (Hebræerne 15,12-14). Mælk gav jeg jer (Gud) at drikke (fra begyndelsen), ikke fast føde, thi I kunne endnu ikke tåle dem; I kan det ikke engang nu (1.Kor.3,1). Thi enhver, der endnu får mælk, forstår ikke rigtig tale, da han endnu kun er spæd (1.Pet.2,2) og som nyfødt barn hige efter ordets uforfalskede mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse (vegetarkost), men for den faste føde er for de fuldvoksne, for dem, som gennem brugen har fåt sanserne opøve til at skelne mellem god og ondt (sød og surt) Hebræerne 5,4.

Lad derfor ingen dømme je for mad og drikke med hensyn til faste, højtid, nymåne eller sabat.
         Kolosserne 2,16.

En er i troen overbevist om, at han kan spise hvad som helst, men den syge spiser kun grøntsager.
                                                                          Rom.14,1-3

"Alt er tilladt", men ikke alt er gavnligt (f.eks. kødkost). "Alt er tilladt", men ikke alt opbygger (f.eks. kødkost). 1. Kor.6,12-13: Maden er bestemt for maven og maven for maden; men Gud skal engang lade begge dele forgå ved synden.
Derefter forlod han folkeskarerne og gik hjem. Så kom hans disciple til ham og sagde: "Forklar os lignelsen om det giftige rajgræs på marken!"
                
Matt.13,36
Da svarede han og sagde: "Enhver plante, som min himmelske Fader (bondemanden) ikke har plantet,kal rykkes op med rode.                          
  Matt.15,13-17.
Men Peter tog til orde og sagde: "Forklar os den lignelse!". Da sagde han "Er også I så uforstandige? Forstå I ikke, Alt, hvad der kommer ind i munden, går ned i maven og føres ud på det dertil bestemte sted?              
1.Kor.6,13.
Han svarede og sagde: "Den som sår den gode sæd (bonden), er Menneskesønnen,            
Matt.13,37.
marken er verden, og den gode sæd er Rigets børn, men rajgræsset er den Ondets børn. Joh.8,44; Ap.G.13,10; 1.Joh.3,8
Og fjenden, som såede det, er Djævlen; og høsten er verdens ende; og høstfolkene er engle. Joel.3,18; Åb.14,15; Matt.13,39.
Ligesom nu rejgræsset samles fra og brændes i ild, således skal det ske ved verdens ende.
Menneskesønnen skal sende sine engle ud, og de skal samle og fjerne fra hans rig alle, der frister andre til fald, og dem, som øver lov/ligegyldighed.
               
Matt13,39-44.

Jesus svarede dem: "Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre; og den, som tror på mig, skal aldrig tørste. Jeres fædre spiste manna i ørkenen og døde. Men dette er det brød, som kommer ned fra Himmelen, for at man skal spise af det og ikke dø.         
Joh.6,35-51.

Jesus siger til dem: "Min mad er at gøre hans vilje (Gud), som sendte mig, og fuldbyrde hans gerning. Siger I ikke: "Der er endnu fire måneder, til høsten kommer? Se, jeg siger jer: opløft jeres øjne og se, at markerne er hvide til høsten (olivenlunde). Allerede nu får den, der høster, løn og samler frugt til evigt liv, så de kan glæde sig sammen, både den, som sår, og de, som høster. Thi her er de ord sandt: "En sår, og en anden høster.                  
Joh.4,34-37.

Og de gik ud og prædikede, at man skulle omvende sig. Og de uddrev mange onde ånder og salvede mange syge med olie og helbredte dem.
                                   Mark.6,12-13
                                                              
Jak.5,14 f.

Og se, en mand i skaren råbte og sagde: "Mester! jeg beder dig, se til min søn; thi han er den eneste, jeg har, Og se, en ånd griber ham, og pludselig giver han et skrig, og den slider i ham, så han fråder, og det er med nød og næppe, den slipper ham, sådan mishandler den ham (epilepsi). Og jeg har bedt dine disciple om at uddrive den; men de kunne ikke."
Da svarede Jesus og sagde: "Åh, du vantro og forvildede slægt! hvor længe skal jeg være hos jer og tåle jer? Kom herhen med din søn? Men endnu mens han gik derhen, rev og sled den onde ånd (epilepsi) i ham. Da talte Jesus strengt til den urene ånd og helbredte drengen og gav ham tilbage til hans fader. Og de blev alle slået af undren over Guds vældige magt.
                                     
Luk.9,38-43.

Guds Kraft

Når jeg nævner kræfter "Guds Kraft", mener jeg ikke kun de såkaldte aktive stoffer i naturen; vitaminer, mineraler og andre plante stoffe som f.eks. antioxidanter m.m. Dermed bestemmer ernæringen, foruden vitaminer o.s.v., også hvordan du indstiller dig på befrielsens mål, nåde og hvordan Helligånden, menneskets højere hellige trefoldighed tager del i den udødelige delatma - buddhi - manas - i modsætning til den lavere frifoldighed - personlighedens mentallegeme, astrallegeme, æterlegeme og fysiske legeme.
Alt hvad der har indflydelse på blodet, har også indflydelse på mennesket. Det er en elementær livslov helt fra livets begyndelse, at blodet, det er sjælen: Moses har fra gammel tid også haft sine forkynder i alle byerne, idet han oplæste i synagoerne og sagde, at de skal afholde sig fra besmittelse med afguderne (slagtoffer) og fra utugt og fra kvalte dyr og fra blod (Ap.G.15,20).
Det at spise dyrisk kød forårsager karma ifølge hinduisme. Dyrekroppe og dyreblodet indeholder udover æterkræfter også asrale eller begærkrafter. Betragtet fra et højere himmelsk stade, er det disse sidstnævnte kræfter, som virker ødelæggende på det menneskelige legeme. De binder "energien" til jordelementet.
Et dyr som føres til slagtebænken, føler alle de rædsler som et dyr, der udsættes for vold oplever.
Angst, hævn og gruppeåndens modstand kommer til udtryk i dyret og driver alle dermed overensstemmende kræfter ud til enhver celle i kødet og gift ind i enhver bloddråbe hos os. Af disse kræfter ernærer mennesket sig og vedligeholder sit legemes væv og celler; det legeme, der dog engang var et "åndens tempel"!.
Enhver dyrisk celle, som vi indtager som næring, er uden undtagelse skadelig for os. Vi kan altså kun gøre os selv ansvarlig for vor "dyriske opførsel".
Vi ved i dag ud fra esakte videnskabelige forsøg, siger afdøde alternative naturhelbreder og redaktør af NY TID OG VI i 1952 Stefan Vøldan, at frygt, skræk, kummerlighed, vanrøgt o.s.v. virker fuldstændig forgiftende i blodet og legemscellerne, - at den kan forvandle den bedste føde til gift i maven hos mennesket - at den kan skade, ja, i værste tilfælde dræbe foster i moders liv o.s.v. 
Tænk så et øjeblik på det, der foregår i de store slagtehuse hver dag, hvor blodet pøler hen over gulvene, mens dyrene hyler, brøler og skriger, ryster og skælver af dødsangst eller barske dyretransporter, længe før kniven eller skudet gør det af med dem. Jg har en gang, fortæller afdøde naturlæge Stefan Vøldan læst en tysk bog, hvor en læge påstod, at tidligere tiders jægere kunne smage på kødet af et dyr, om det var blevet "godt" eller "dårligt" skudt, d.v.s. om det var blevet skudt sådan, at det overhovedet ikke havde fået tid til at føle dødsangst.
  Det levende dyr kan menneskene dræbe, - men de kan ikke dræbe de nedbrydende, i sidste instans ødelæggende døds kræfter og frygt instinkter, som allerede fra døden indtrådte, blev afstemplet i blodet og i hver eneste af dyrelegemets celler. - Og som mennesket ved indtager som falske, naturstridige ernæring bogstavelig talt bygger ind i sjæl og sind på sig selv, samtidig med at der fra dyrekødets opløsning og forrådnelse i den menneskelige fordøjelseskanal myldrer frem med mikroskopisk dyreliv, de nedbrydende bakterier og liggifte, og med herfra syregift som spreder sig ud over hele legemet og rent fysiologisk over deres indflydelse for at lægge legemet i graven gennem sygdom og lidelse. Fordi mennesket selv har nedkaldt udløsningen af disse kræfter over sit liv både fysisk og sjæleligt. Sig så ikke, at Guds lov ikke er retfærdiggjort, - samtidig med at den er skrap som en ragekniv. "Som et menneske sår, skal det også høste" hedder loven. Og det er jo altid sådan, at man sår i det små, - længe måske i det helt umærkelige, - men sluttelig høster man i det store (sygdom).
"Så længe der findes slagtehuse, vil der også findes slagmarker", skrev den tyske læge Erwin Hof i sin bog "Råkost" i 1950èrne. Og det er en biologisk og bogstavelig sandhed, der også står i Bibelen Det Nye og Gamle Testamente!!....
                                  ________________

Den sidste nadver
  1. Kor.10,15-18.
Jeg taler til jer som til dem som har forstand, døm selv om det, jeg siger:
Velsignelsens kalk, som vi velsigner (takkebøn), er den ikke fællesskab om Kristi blod? Det brød, som vi bryder, er det ikke delagtighed om Kristi legeme?
Fordi der er èt brød, er vi et legeme, skønt vi er mange (kristne); thi alle har vi del i det ene brød (vor daglige brød).

Det centrale i den aller tidligste kristendom var ikke bibellæsning og prædiken fra talerstole som i vore dage, men eukarristi; betegnelsen for den helige nadvers sakramente i den romerske katolske og ortodokse kirke. Nadveren var et aftenmåltid og fællesskab, den kristne liturgisk handling baseret på Jesu Kristi, det sidste måltid ed disciplene før korsfæstelsen. Derfor har Jesus aldrig nogen sinde været så tæt og nær i nadveren, som når vi spiser vort daglige brød. Dette sakramente forener den troende med Kristus i Ånden, og bliver til èt legeme med Ham og får del i hans legeme og blod med druesaft (ikke vin), ifølge Paulus ord. 1. kor.10,15-17
Oblat er en lille møntformet vaffel brød indgraveret tetragram, som ved nadveren repræsenterer Jesu legeme og henviser til, at den er løsepenge for mennesker.

1 Kor.15,18ff.
Se på det kødelige Israel; har de, der spiser slagtofrene, ikke fællesskab med altret?
Hvis I havde forstået, hvad det ord betyder: "Barmhjertighed vil jeg, ej slagtoffer, havde I ikke fordømt de skyldfri, men
syndere. Mat.9,13 ; 12,7 Hos.6,6 ; 8,13 ; Esajas 1,9-11 ; Ordsp. 21,27 ; Amos Bog 5,20-25 ; Jermias 6,17-20 ; 14,11-12 ; Salm. 51,17-18 ; 40,5-9 ; Hebr.10,5-11 ; 10,1 ff. ; 7,19 ; 8,5 ; 9,9-22 ; Kol. 2,8-13 ; 1,9-27.


I almindelighed skal ernæringen sammensættes af frugt, grøntsager, nødder og andre spiselige planter, diverse urter og også af produkter fra levende dyr som f.eks. æg og mejeriprodukter. Fisk indeholder mere og mere "gifte" fra år til år "dioxiner" som er verdens farligste gift!!....

Gud er føde og drikke for alle
"De ord, jeg talte til jer, er ånd og liv. Den ukyndige er den, som begærer kød, ligeledes i blodsudgydelse og død. Men sagkyndige er de, som forstår. Se kornet, hvorledes det vokser og modnes, bliver mejet og malet og i ilden bagt til brød. Af dette brød lever mit legeme (Jesus), som I har set i lignelser. Jeg ernærer mig kun af træernes frugter og af planter. Disse forvandles af ånden til mit kød og blod og ikke fra dyr. I, som tror på mig som en "metafor" er mine disciple, I skal også kunne ernære jer af denne og lignende føde, for gennem den giver ånden (sjælen) menneske liv, helbredelse og sundhed. Retfærdige siger jeg jer, i begyndelsen ernærede alle Guds skabninger sig kun af al jordens planter og frugter, men menneskenes uvidenhed og selviskhed forledte mange af dem til at frafalde de skikke, som Gud havde givet dem, og de indførte nye, som brød med disse. Men som der står skrevet hos profeterne, de skal alle vende tilbage til den naturlige føde eller dø. Dette er opstandelsens mening (oprør fra de døde) PROFETERNE!!....
Uddrag: DE TOLV HELLIGES EVANGELIUM
Rev. G. J. Ouseley 1881 beretter: Et gammelt dokument, fundet i et Tibetansk buddhistisk kloster - et brev fra den ældste blandt Essæerne i Jerusalem - hævdes at give indtil nu historisk korrekte oplysninger om Jesu liv og død. Brevet "det ægte evangelium" beretter, at Jesus ikke døde på korset. Ouseley har oversat fundet af den 2000 år gammel aramæiske tekst og gav navnet: Det fuldkomne Livs Evangelium.

De Tolv Helliges Evangelium er lagt ud på Googel af modstander: Jesus ophold i Tibet er et falsum, skrevet af Erik Langkær og støttes i bogen af "Per Beskow: Fund og fusk i Bibelens Verden" Proprius 1979  76-86 og kan lånes på ethvert bibliotek.
Læs også Leif Asmark Jensens fantastiske historie på Google: "Blokarkiv" Var Jesus i Indien.

Urevangeliet: Et fuldstændigt, aramæisk evangelium, opdaget og udgivet på engelsk af Rev..J. Ouseley. Et evangelium af guddommelig vidom, sandhed og skønhed. Jeg vil opfordre alle til at læse disse Guds Ord i bogen!!......
                                  


                   ______________________________I 1898 mistede Rev. G.J Ouseley sin kone, og i de følgende år giftede han sig igen. Af natur var han meget aktiv, og hans sind klar, men i 1903, skrev han: "Ingen på jorden er så deprimeret, indelukket og stemplet som jeg. Jeg er blevet udstødt af den katolske apostolske kirke, idet han ville rette de fire evangelier i Det Ny Testamente og gøre dem reformvenlige, men de kaster mig lige ud over brinken, istedet for at bringe en gave fra oven. "Hele mit liv fra ti års alderen, har jeg intet modtaget af kirken, men nu er jeg en dødende mand.Jeg føler mig meget syg, træt af livet, evig ensom, og slidt op på krop og sjæl. Mine øjne tvinger mig til at give op nu. God nat. "Gud velsigne dig". En anden årsag til sin depression var den smerte, elendighed og nød han udholdt på grund af den uret gjort til sin "lidelses brødre" dyerne. Døv selv om han var det på ydre plan, idet han ikke var åndelig døv, eller åndelig blind: Han hørte skrigene af dyerne, som han oplevede fra 10-årsalderen (slagtning). Han sagde "Hver nat ligger jeg vågen i godt humør? Jeg kender ikke et øjeblik går, men hundrede af mine medskabninger, katte, kaniner, hunde og andre er brutalt gjort til døden af djævle i menneskelig form.
Den engelske præst Rev. G.J. Ouseley, der skrev om de Tolv Helliges Evangelie i 1923, førte sig først frem i den etablrede kirke i Irland, og bagefter i den katolske kirke. Evangeliet blev skrevet ned af ham, efter at han havde modtaget det i mange fragtmenter på forskellige tidspunkter fra Emmanuel Ewedenborg, som blev set af troværdige clairvoynte og efterfølgende identificerede fra et portræt af den Anna Kingsford, Edward Maitland, og en præst i det 18. århundrede gav hans navn som Placidus af Franciskanerorden, bagefter Carmelite. Den usete kommunikatorer ønskede at genindsætte passager og insisterede på den indlysende løsning, men desværre ofte overset, pligt til kærlighed og beskyttelse af dyremishandling, vedrørene en række tilfælde af personlige indblanding i Lord of Love at redde dyr fra mishandling og undervise mod det at spise og drikke vin.
Alt liv er One. Jeg er bevidst om lidelser, at lidelserne her på jorden, altid er bevidst, men i om natten, og jeg kan ikke hvile og beskeden bedring eller afbøde alt dette er blevet forkastet af blinde mænd og døv for der (præster). Jeg kender ikke noget, som at kunne sove. Rev G.J. Ouseley var bekymret for fremtiden for evangeliet om de hellige Tolv. Hvad vil der blive af det efter hans død? Hans store frygt var, at det kunne være under kontrol af dem, der ville undertrykke det, eller (som han udtrykte det) "låse det inde for verden, der var blevet givet til ham for oplysning for verden, og endnu mere frygtede han, at det ikke blev betragtet som den sande evangelist overfor "innocens".
Rev. G.J. har fastholdt, at den guddommelige gnist og sandhed, sagde han, "Sek nul udefra". Inde i os selv er det sande lys (Gud er i os selv). Udefra er det forvirret og mørket, hvilket stemmer overens med de gamle græske digter og filosoffer som f.eks. Platon og Aristoles (384-322 f.Kr.). Al visdom sagde han kommer indefra. Intet udefra, noget han også bruger i sit forord i Ur evangeliet i den Aller Helligste navn: Fra tidernes begyndelse er den evige Tanke, og Tanken er Ordet, og Ordet er Handlingen, og disse tre er èt i den evige Lov. Al visdom kommer fra Herren Jesus Kristos (Logos), Gud, Faderen, Sønnen og Helligånden.
                                                                       Jesus Siraks Bog kap.1,1.
Rev. G.J. Ouseley kunne ikke forstå, hvorfor spiritisterne på hans tid eller hvorfor mange var parat til at aceptere som noget sandt, der kom gennem medierne, overset eller ignoreret den åbenbaring, som var kommet til ham inde fra. Inspireret tanker kom til ham, da han var ude at gå, indånde den "friske morgenluft". "Jeg går ud", sagde han, "og inspirationen kommer". Jeg bærer en notesbog med mig".  Rev. G.J. Ouseley frygtede innocens 3. 


TEKST TV
DR-Nyheder Udland onsdag 1.juli 2009

Vegetarer halvt så kræft-udsatte
Masser af grønt i maden er ikke bare godt, som utallige spise-sundt kampagner har understreget.
En undersøgelse med et grundlag på mere end 60.000 mænd og kvinder i Sorbritanien, peger på at vegetarer og folk, der afstår fra kød, men spiser fisk - har en betydelig lavere hyppighed af visse kræftformer.
Materialet peger blandt andet i retning af, at vegetarer har klart lavere risiko for at få mave- og blærekræft (cancer).
Gruppen, der spiser fisk, men ikke kød, har en lidt højere risiko end vegetarer, men stadig lavere end kødspiser.

Pompaji