Et af verdens største bibelfund af betydning


Monte Casino klostrets
Biblioteks Hal


Munken Benedikt af Nusia

- var opvokset i en velhavende romersk familie, grundlagde Monte Casino Klostret i 529 syd fra Rom. Det lå først på et gammelt, berømt Apollon tempel på stedet, som munkene brød ned, medens Apollon, efter sigende, som var en dæmon forsøgte at chikanere dem. Den "benediktiske munkeregel" har del af sit grundlag  og bygger på den kristne munk Johannes Cassianus værker på kyskhed, asketisk, fattigdom og absolut lydighed "Ora et labora", hvilket er at arbejde i urtehaven og marken, læse og bede som oprindelig er i overensstemmelse med Bibelen.  Deus ANDEST sinus mora "Bed, arbejd og læs", Gud hjælper dig, er den tyske betydning af det latinske verbum labora: arbejd hårdt for livet i nød og kamp. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, og fra den du er taget. Af støv er du, og af støv skal du vende tilbage Første Mosebog 3,19. Klosterbygningen omkring Monte Casino var en åben gård, der mindede om en stor kæmpe romersk villa, med bibliotek, administration, regnskab og romersk disciplin, og det mådeholdende i et asketisk liv med landbrug af kvægdrift (mælk, ost og smør), håndværk og afskrift af både den hellige og den klassiske litteratur i god overensstemmelse med romersk moral. I 577 blev klostret ødelagt af longobarderne, men allerede i begyndelsen af 700-tallet blev klostret genopbygget på foranledning af Pave Gregers d. 2. I 787 besøgte Kal den Store klostret og gav det store privilegier. Selv under saracenernes muslimske angreb i 883 tallet hvor klostret brændte ned il grunden sammen med kirken og biblioteket, men mange af de klassiske klassiske værker blev reddet bl.a. Johannes Cassianus og Jesu Kristi Fredens Evangelium, skrevet af apostlen Markus fra det 1. årh. e.Kr. I 1200-tallet blev det genopbygget på foranledning af flere paver og abbeder. Klostret blev voldsomt ødelagt tredje gang i 1349, og der var ikke mange mure tilbage. Det blev dog genopbygget gennem de følgende århundrede og i klostrets guidebog står nævnt navne på mange paver, biskopper og andre kirkelige, som har taget initertiv til at genopbygning af klostret. Monte Casino Klostret blev grundlagt i 400-tallet e.Kr. af volskerne (et oldtids-folk i Mellem Italien).

Benedictus
Benedictus levede ca.480-547 og er grundlægger af klosterorden i Monte Cassino. Han blev født i det italienske region Umbrien, og som søn i en fribåren og jordbesiddende familie blev han sendt til Rom for at studere; endnu før han havde afsluttet studierne, flygtede han derfa, ifølge den gængse overbevisning p.g.a. studiekamaraternes mangel på moral. Efter et kort ophold i Affile flygtede han atter og slog sig ned i en hule i Aniodalen, Subiaco, Sacro Speco. Her levede han i tre år et asketisk liv i afholdenhed fra at spise kød m.m.., kun afbrudt, når munken Romanus forsynede ham med livets fornødenheder. Derefter blev han valgt af ham til abbed for et nærliggende kloster i Vicovaro, men efter at munkene dèr havde forsøgt at tage livet af ham med gift, vendte han tilbage til sin hule ved Subiaco. Her samlede han munke (vagabonder) omkring sig, som havde levet i 12 små klostre. P.g.a. forfølgelse fra gejstlig side brød Benedikt ca. 529 op fra Subiaco og drog med en udvalgt skare af munke til Monte Cassino egnen mellem Rom og Napoli, hvor han grundlagde det nye kloster Monte Casino. Her færdiggjorde og nedskrev han sine åndelige anvisninger hentet fra munken og den kristne præst John Cassian af Massillia, som blev opkaldt af ham til Benediktinerreglen
.
 

Verdens største bibelfund, blev opdaget i dette Kloster?

Fredens EvangeliumT

Monte Casino Klostret fra 529 e.Kr., hvor læge og professor Edmond Szekley i 1920 finder verdens største bibelfund af betydning, et gammelt fragment i klostrets bibliotekskælder, der vidner om den historiske sandhed - en religiøs bevægelse år.33. e.Kr., der kaldte sig kristne. Fragtmentet (bogen)Fredens Evangelium afslører, at Jesus og hans disciple var essæerne og alle "vegetarer", en yderliggående oprørsgruppe (zeolotes) heriblandt Johannes Døberen og seks andre, der udførte naturhelbredelse efter Jesus anvisning, og økologi (Jak.5,7 ; 5.Mos.11,14 ff.), og som kun spiste "vegetarmad", helbredte de syge med bøn, healing og faste: Tag Jer derfor i agt og foruren ikke Jeres legemers tempel med alle slags vederstyggeligheder. Spis derfor altid kun af Guds levende ord og bord: Træernes frugter, markens korn, manna, strå af hvedegræs, hirse, linser, ris, kikærter, soyabønner og urter, olivenolie, dyrenes rå ukogt (ikke pastuseret)mælk og honning. Thi alt andet er af Satan og fører ad synderes og sygdommens vej til døden. Men den føde, som I spiser af Guds overdådige bord, giver styrke og ungdom til jert legeme, og I  vil aldrig kende til sygdom. Thi Guds bord (som findes i naturen) gav føde til Methusalem i gammel tid, og Jeg siger Jer i sandhed: Hvis I lever ligesom han levede ( som blev 150 år), da vil den levende Gud også give Jer et langt liv på jorden, som hans var det: "SPIS DERFOR IKKE KØD". Thi, sandelig, siger Jeg Jer: "Den, som dræber (dyr), han dræber sig selv, og hvem som helst, der spiser kødet af ihjelslåede dyr, han spiser dødens legeme. Thi hans blod bliver hver dråbe af deres blod (sjælen) til gift, i hans ånde bliver deres ånde til stank, i hans kød bliver deres kød til bylder, og i hans knogler bliver deres knogler til afkalkning, i hans indvolde bliver deres indvolde til forrådnelse (og liggifte), i hans øjne bliver deres øjne til skæl (allergi), i hans øren bliver deres øren til voksagtig udflåd (ørebetændelse). Og deres død vil blive hans død. Thi kun i Jer himmelske Faders tjeneste bliver Jeres gæld (sygdom) for syv år eftergivet Jer på syv dage. Men Satan eftergiver Jer intet. Og I må betale ham (Djævlen) for alt: Esajas 65,1-4 (Rom.10,13-21).

Kilde: Jesu Kristi Fredsevangelie (Jvf. Ef.6,15, Ap.G.10,35-37, Rom,10,13-16, Es.52,5-7, Rom.2,24, Kol.3,22-24, Titus.2,11, 5.Mos.11,14-15. 

Tryk på linket: Kræft af PAHèr

Munke, klostermiljø og lægeurter fra det 5. - 11. århundrede

Kilde: G.N. religionsforsker i kulturhistorie, naturvidenskab, klimatolog og økolog siden 1976.                      

Oblatbrød

"Lad Guds engle tilberede jert brød". Knus jeres hvedekerner og tilbered tynde kager (oblatbrød) de "usyrede brød" lige som jeres forfædre gjorde, dengang de vandrede ud af ægypten, troldommens hus. Thi solens ild giver livet til hveden, brødet og legemet. Men dødens ild (stegt mad og kød) dræber legemet, hveden og brødet er Jesu legeme. "Thi Gud er de levendes Gud og ikke de dødes".
Spis derfor altid det af Gud beredte bord: frugter fra træerne, kærner og urter fra markerne, mælk fra dyrene og honning fra vilde bier (lyng og blomster). Således lyder budskabet og en del af svaret på folkeskarernes spørgsmål til Jesus om, hvorledes de skulle bære sig ad med at ernære sig af føde, tilberedt af den levende ild (solen) i stedet for den, som er blevet fordærvet af dødens ild (stegt, brændt eller grillet kød over åben ild). - - - Alt, hvad der ødelægger jeres føde, ødelægger også jeres legeme. Og alt, som dræber jeres legemer, dræber også jeres sjæle. Jeres legeme bliver, hvad jeres føde er, ligesom jeres ånd bliver, hvad jeres tanker er.

Dette citerede afsnit står ikke skrevet i vores Bibel Det Nye Testamente, men er fundet efter et aramæisk kildeskrift og genopdaget af den unganske katolske præst og læge Edmond de Bordeaux Szekely i Vatikanets hemmelige bibliotekskælder, heraf også det hebraiske fragtment i Monte Cassino-klostret, der omkring år 529 blev grundlagt af Sankt Benedictus. I 1940 udgav Werner Zimmermann det aramæiske kildeskrift på tysk under titlen "Helligånden. - Evangelium des volkommenen Lebens".
Dette skrift er oprindelig fundet med gammel-slavisk tekst i Habusbugernes kgl. Bibliotek i Wien, bragt hertil af nestorianske præster på flugt fra Djengis Khans horder, direkte oversat af den ungarnske læge og professor Edmond Szekely.
Kilde: Redaktør Stefan Vøldan NY TID OG VI nr.5 1952, grundlæggeren af Helsehøjskolen og Kurstedet i Jyderup - Sjælland, optaget i Olcot-logen (teosofisk samfund) 1917 26 år gammel sammen med sin kone Julia Vøldan.

"The Gospel of Peace of Jesus Christ", blev oversat til engelsk af Edmond Szekely og Purcell Weaver. Den danske oversættelse af Nils Tørsleff: Fredens Evangelium 1 og den 2. udgave 1982, der hurtigt blev udsolgt!!...Siden er der ikke genoptrykt flere.

Fragtmentet Fredens Evangelium udgør første del af

"Essæernes Evangelium" som troede på en naturlig ting "reinkarnation", og var blandt af denne tro, som kom med de nestorianske præster til Sydfrankrig til katharerne. Den kristne kirke har siden forsøgt og udrydde denne kristne trosretning, selvom den var en naturlig del af den kristne tro de første århundrede efter Kristi fødsel.
 
 

Fragtmenterne "The Gospel of Reace of Jesus Christ" blev fundet i 1923 under Edmond de Bordeaux Szekelys gennemgang af fragtmenter og  uvurderlige samling af orginale Sankt Hieronimus-manuskripter i Monte Cassino Bibliotek, lige som han forinden havde fundet den aramæiske orginaludgave i Hieronimussamlingen i Vatikanets hemmelige arkiver i Rom.
Hieronimus blev født i 347 i Stridon Kroatien, og var en højtuddannet teolog inden for den katolske oldkirke, og regnes sammen med Ambrosius, Augustin og Gregor den 1. for at høre blandt de fire senantikke vestlige kirkefædre. Hieronimus indsamlede under sine ophold i Palæstina mange uvurderlige hebraiske og aramæiske orginale manuskrifter.
Mattin Luther, reformator benyttede ved sine oversættelser til tysk modersmål en nyere latinsk bearbejdning af de oprindelige gamle bibeloversættelser fra de græske urtekster som blev lavet af Hieronymus i år 383-404.
Martin luther begik mange store fejl ved sine oversættelser fra latin til sit modersmål tysk bl.a. i Matthæus kap. 3,4 hvor han tolker, at Johannes levede af græshopper, og som i stedet skulle have været overst til hvedegræs (strå). Hvedegræs bruges i dag af Essæernes Skole i U.S.A. til behandling af kræftpatienter, blindhed o.m.a. Hvedegræs er omtalt i Daniels Bog som et undergørende helsemiddel!!....

Tryk på linket her og læs om: Levende føde

Dette fantastiske tidsskrift af Julie og Stefan VøldanTidsskrift:
NY TID OG VI fra 1952:

Kilde af Julia Vøldan

Dette manuskript og fragtmenter "Fredsevangeliet" som Paulus referere til i Efeserne 6,15 er fundet i Monte Casino Klostrets bibliotekskælder og Vatikanet i Rom og med gammel-slavisk tekst i Habsbugernes kgl. Bibliotek i Wien af den kristne ungarnske læge og professor Edmond Szekely, som skrev det af, fortæller naturlæge Stefan Vøldan.
Senere havde Edmond Szekely lejlighed til i det katolske Vatikanets bibliotek i Rom fastslået, at den gammelslaviske tekst var en ordret oversættelse af et der opbevaret aramæisk håndskrift af Johannes Markus.
Vi skal senere vende tilbage til dette manuskrift og anvisninger, slutter Stefan Vøldan.
Kiwi som er indehaver af denne hjemmeside, er således kommet i besiddelse af begge disse skrifter gennem en antikvarisk boghandel, køb af bogen: "Fredens Evangelie", skrevet af evangelisten Johannes Markus, er også er nævnt hos apostlen Paulus i brevet til Efeserne 6,13-18 og som indehaveren af denne  har læst fra Stefan Vøldans beretninger om professor Edmond Szekley skrevet, som blev skrevet om allerede i 1952, da begge bøger stemmer overens med naturlæge Stefan Vøldan historie.
 

Tryk også på linket her: Den gode husholder 

 

THE END

Denne side er under opdatering

Manikæisk dualisme


Lys og mørke

Af religionsforsker, klimatolog og økolog siden 1976

I begyndelsen var Ordet, og Ordet det var hos Gud, og Ordet var Gud: Kristi fødsel. I det var liv, og livet var menneskenes lys.

1.Mos.1,1 ; Joh.1,1-14 ; Joh.8,58 ; 10,30 ; 17,5 ; 1.Joh.1.1 ; Åbenbarings Bog 19,13.


Mani`s lære blev spredt vidt omkring overalt i Verden. I Europa blev den en konkurrent til den unge kristendom og som eks. blev kirkefaderen Augustin tilhænger som "hører" i en årræke. Manikæisme voksede op i Babylon i Mani elkesaitisk miljø. Efter to visioner følte Mani sig omkring 240 e.Kr. kaldet til at udvikle sin egen gnostiske lære, hvilket man i dag også ved fra fundne fragtmenter, som fandt sted hos nogle af de første kristne tilhænger, gnostikerne bl.a. Maria Magdalene, Thomas, Judas, Peter m.fl. Manikæisme blev dog undertrykt af de kristne katolikkker i år 180 e.Kr., men den har levet videre i al hemmelighed blandt katharerne i det 11. århundrede i Frankrig.

Mani tog i sine unge dage til indien og studerede Vedaskrifter m.m. og efter sin tilbagekomst underviste han i Iran og Babylon og endte sine dage med at blive forfulgt på grund af sin lære og døde i fængsel.

Manikæisk dualisme danner lys og mørke af to adskilte riger der uden oprindelse har eksisteret ved siden af hinanden inden verden blev dannet, hvilket og kan læses om i vedens ældste bibel.
     

Kilde til anvisning findes også i 1. Adams Bog.
       

Urmennesket nedstammer fra en oprindelig krig mellem Skaberen - Storhedens Fader (jf. Åbenbaringens Bog - Himmelriget) og kongen over mørkets rige (helvede). Adam og Eva var skinbilleder og skabt af mørket ifølge 1. Adams bog, men alle efterfølger, menneskene, indeholder også lyspartikler - lys og mørke (ondskab), men Jesus (lysglans), sendes ud for at påminde menneskene om dette. Som apostel (lysmenneske) regnes også Noah, Enok, Sem, Abraham, Moses, Buddha og Zarathustra (fra Indien).

Fra Klostermiljø, Lægeurter til ApotekervæsenFrø fra den prydfulde
urtehave i Monte Cassino
Klostret?Monte Cassino Klostret i baggrundet på billedet


                                                                                                                    
Da kristendommen kom til Danmark, var det egentlig munken, reformatoren og protestanten Martin Luther som bragte den nye lære ved oversættelse af Biblen fra latin til tysk og dansk modersmål.

Det blev også en munk sydfra, som bragte det egentlige havebrug til norden med de latinske navne på urter og frø, idet biskop Absalon fik sin ven abbed Vilhelm i 1100-tallet til at rejse fra Paris herop og lære os at dyrke køkkenurter, prydplanter og mange lægeurter. Under sin studier i Paris havde Absalon lært Vilhelm at kende, og da han ønskede at reformere det lille samfund af kanniker (tilsynsførende) på Eskilsø augustiner klosterorden ved Roskilde Fjord, tænkte han, at den fyrige franskmand vilde være manden, der anlagde den første klosterhave i Norden.

Billedet viser rester af Æbelholt Kloster fra middelalderen

Munke fra Monte Cassino Klostret sendt til Æbelholt

Abbed Vilhelm, der havde problemer med kirken i frankrig, og 3 andre munke sørgede for, at Danmark fik havesagkyndige Augustinerkanniker herop i 1165, og de medbragte frø og stiklinger fra deres klostre i deres berømte haver især klostrene Stc. Gallen i Schweiz og Monte Cassino i Italien. Både Valdemar den Store og Absalon modtog dem i Ringsted Stc. Bendts Kirke, og Vilhelm blev nu abbed for klostret på Eskilsø, største ø i Roskilde Fjord.
Sankt Bendts Kirke`s nordlige fløj var først Ringsted kloster med efterfølgende urtehave, der hørte under Benedikterordenen, stiftet af den hellige Benedikt af Nurcia i året 529 - Monte Cassino Italien. Ansgar, der indførte kristendommen i Danmark, var selv benediktiner. 
 

Velkommen til vores hjemmeside

De HELLIGE symboler på apotekerkrukker

De religiøse motiver af Jesus og munke på apotekerkrukker kendes i mange variationer. Således findes krukker med ældre motiver i tilknytning til bibelen, motiver med slangen og Eva i Edens Have. Den hellige Frans af Assisi findes på mange frajance fra den lille pottemagerby Deruta i Umbrien i nærheden af helgenes fødeby.

Meget interssant findes fra gamel tid en række såkaldte apostelkrukker, ialt med de 12 diciple, der hver bærer et billed af en apostel med de til hver enkelt hørende symboler. Sct. Peter med  himmerigets nøgler og Paulus med sværd i hånden. Mange af symbolerne kendes fra Nortra Damus i Paris og er beskrevet i Katedralernes Mysterier, bogen af Fulcanelli. En komplet samling af disse apotekerkrukker er fremstillet i den schweiziske by Winterthur i slutningen af 1600 tallet. Lægeguderne fra den klassiske oldtid, Asklepios eller renhedsgudinden Hygiæa og mytologiske symboler, har også været genstand for nærliggende motiver i apotekernes udsmykning. Et andet berømt motiv, som findes flere steder i Mellemeuropa, er Jesus i rollen som naturens apoteker. Ofte ses Jesus på sådanne malerier bag apotekets skranke i færd med at afveje medikamenter. Apotekerkrukker med motiver af Jesus, tro, håb og kærlighed, kendes fra 17-18 årh. europa og findes i endnu flere klosterapoteker i Østrig, Schweiz og Sydtyskland eller på musser. De to helgender Sct. Cosmas og Sct. Damian, står som læge- og apotekerkunstens beskytter, og indtager der plads på fajancekrukker og som skulpturer i middelalderlige officiner.

Det som har været særkende for de gamle apoteker i middelalderen er, at oven over skabene af mange flotte træsorter af marhonie fandtes lange hylder, hvor apotekerkrukkerne i hundredevis stod opmarcherede i snorlige rækker, nogle steder forsynede med blankpolerede messinglåg. I dag har man smidt badevandet ud med barnet Jesus og erstattet helbredelse med syntetisk medicin, som i de fleste tilfælde slet ikke virker bedre end placebo tabletter? Men til gengæld har urtemedicin igen fået en renachance og urtefirmaerne tæller i øjeblikket deres forretninger om milliardomsætninger på verdensmarkedet. 

Æbelholt Kloster Brevbog

    
Augustiner- og cisterienserordnen regnes for at være lysmennesker i det 11-12. årh., mens Tempelriderne regnes for det modsatte!!.....
Æbelholt Kloster Brevbog (billede) er en uomgængelig bog, der omtaler 121 stednavne, når man vil arbejde med oplysninger om Nordsjællands historie om den ældre middelalder. Ikke mindst via de to bøger fra klosterne i Esrum- og Æbelholt`s udgravninger, kan vi skimte hvad der forgik i vikingetiden, da de i anden halvdel af 11-tallet slog sig ned i Nordsjælland.
Det var Absalon store jorddonationer og pengegaver der gjorde det muligt, at flytte klostret fra Eskilsø ved Roskilde Fjord til de nyopførte bygninger Tjæreby sogn i 1175 Æbelholt. Klostret hørte til augustinerordnen med Whilhem som abbed, der lagde stor vægt på sjælefrelse, landbrug og teknik. I middelalderen var Æbelholt Kloster Nordens førende Augustinerkloster indtil reformationen i 1536.  Her blev Æbelholt Kloster revet ned, og stenene blev dels brugt til opførelse af Frederiksborg Slot, fjernet af omegnens bønder.

Æbelholt Klosterhave

Lægeurter
I 1957 foretog man i Æbelholt Klosterhave en rekonstruktion fra Stc. Gallen i Schweitz. I dag indeholder Æbelholt Klosterhave næsten 100 forskellige lægeplanter, der voksede i de danske klosterhaver i middelalderen. Den teoretiske baggrund for brug af plantemedicinen(apotekervæsnet) udviklede sig allerede i oldtiden i klosterne og blev videreført indtil begyndelsen af det 19. århundrede, hvor den kemiske medicin fik sit indtog og voldsomme opsving uden at ænse hvor skadeligt det har været i 100 år?.
Man smed med andre ord badevande ud sammen med barnet til fordel for den ellers så berømte urtemedicin i dens 6.000 års historie, der også står skrevet i Bibelen Det Nye og Gamle Testamente:

Herren (Jesus Kristus) lader lægeurter gro frem af jorden til menneskets tjeneste, og en forstandig mand lader ikke hånt om dem.

Siraks Bog 38,4 ; Sl.104,14

Det var ham, som gav mig et uvigeligt kendskab til tilværelsen, så jeg begreb verdens indretning og elementernes virken, tidernes begyndelse og ende og midte, solhvervets skiften og årstidernes vekslen, årernes kredsløb og stjernernes stilling, dyrernes natur, rovdyrernes vildskab, åndernes voldsomme magt og menneskenes tanker, planternes forskellige egenskaber og de helbredende kræfter i planter og rødder.
Alt hvad der er skjult eller åbenbaret, fik jeg kendskab til; thi vidommen, som er ophav til det hele, lærte mig det; i den bor der nemlig en ånd, som er fornuftig, hellig, enestående i sin art, mangfoldige, ulegemlig, letbevægelig, gennemtrængende, ubesmittelig, klar, ukrænkelig, elskende det gode, skarp, fritgivende, godgørende, menneskekærlig, urokkelig, sikker, ubekymret, almægtig, alt overskuende; den gennemtrænger alle andre ånder, de fornuftige, rene og fuldstændig ulegemlige. Visdommen er jo det mest bevægelige af alt bevægeligt, og på grund af sin renhed går den ind i og gennem alt. Den er jo en udånding af Guds kraft "KABALA" og en dagklar udstrømning af den Almægtiges herlighed, derfor kan intet ubesmittet komme den nær, thi den er en afglans af det evige lys, et pletfrit spejl, som afspejler Guds virken, og et billede af hans godhed.
Thi Gud elsker kun den, der lever samman med visdommen.
Kilde Jesus Siraks Visdoms Bog kap.38,4 : Sl.104,14. Davids Visdoms Bog kap.7,1-30 (kap.8,1 ff.)

Hør det spændende lysbilledeforedrag: "Danmarks berømte kilderog lægeurter", hvilket foregår i Ringsted. Her fortælles videre hvilke mineraler "kilden"indeholdt ved Æbeltoft og Esrum , helbredende mineraler der også findes i lægeplanter. Tilmelding, tid og sted finder du på forsiden af "VitaNyhed.dk" i august eller september måned.

Ruiner af Æbelholt Kloster fra det 11. århundrede


Tomten af ruinen Æbelholt Kloster blev udgravet i 1930èrne og 1950èrne, og danner i dag rammen om Æbelholt Klostermuseum. Her kan man se rester af ca. 300 opgravede skeletter, der belyser nogle af datidens sygdomme og hvad lægerne (abbed Wilhelm) forsøgte at gøre ved det.
I et brev beretter således abbed Wilhelm, at man hidkalder hjælp fra Esrum Kloster for at løse problemer med vandforsyningen. Absalon havde nemlig skænket blyrør til klostrets vandsystem på Æbelholt, men der er åbenbart problemer at få det til at fungere.
Vandledninger i det antikke Rom var lavet af bly, og vandet indeholdt derfor spor af dette. Det kunne medføre kronisk forgiftning, hukommelsestab o.m.a. Det fortælles, at Roms undergang skyldes blyforgiftning. Langtidsvirkning fortæller, at bly ophobes især i nyrerne, knogler, nervesystem og de røde blodlegemer og ødelægger kroppens antioxidanter, hvilket også forværrer kroppens optagelse af livsvigtige vitaminer og mineraler.
På næsten alle Æbelholt-skeletterne fandt man skørbugsfremkaldte forandringer i halshvirvelsøjlen samtidig med tandlidelser.

Det er derfor min opfattelse som klimatolog efter at have læst beretninger om Æbelholt, at abbed Wilhelm havde mistanke om blyforgiftning ved instalering af det nye vandsystem. Det berettes i brevbogen, at en syg klosterbroder fra Esrum Klostret, sendte i al sin nød bud efter abbed, Wilhelm fra Æbelholt, og bad ham hjælpe sig. Abbed Wilhelm helbredte ham ved håndspålæggelse og bød ham modtage "Helligånden". Samtidig bad han ham kun drikke af en bestemt kilde, der havde lægedomskraft. Folk fra Esrum og omegn (Æbelholt) hentede vand fra kilden for forskellige sygdomme, særlig hududslæt, hovedpine, gigt osv....Vandet med de bestemte "undergørende krafter", der også findes i planter og lægeurter fra det 11. århundrede var en af Danmarks største begivenheder om helbredelser dengang. Kilden som jeg har besøgt, er i dag næsten tørlagt.

Sfinksen med et menneskehoved foran pyramiden.


Sfinksen vogter Visdommen

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, herioglyffer, klimatolog og økolog siden 1976

I Ægypten fremstilledes sfinksen som et fabeldyr med menneskehoved (Giza) og løvekrop i Karnak. De blev opstillet foran templer og pyramider som vogter af Visdom (hieroglyffer). I grækenland havde sfinksen kvindehoved og bryster, løvekrop og ørnevinger. I Tyrkiet var snifksen vogter af byen Boghazkoy, hvor man har fundet en brændtomte, udbrændt bibliotek med tusindvis af lertavler bl.a. det første af det græsk/latinske alfabet. Det var her de første Hetitter slog sig ned i fortidens Hellenetiske land og bosatte  sig og slog sig i Attika Grækenland ca. 2000 f.Kr. og byggede de Ioniske Templer m.m. De havde den græske Gnosis (videnskab og kundskab med sig), en højere erkendelse af tingenes sammensætning og kundskab om vejen til religiøs frelse "Kend dig selv" med ordene i Templet over indgangen i Delfi.
 I Ny Testamente bruges gnosis (visdom) om en af Helligånden tilvejebragt dybere indsigt i de kristne troshemmeligheder. Ved siden af dennne såkaldte kristelig gnosis, findes der også anden "erkendelse", der med urette kaldes således, som der advares i mod med Paulus ord i 1.

Tim.6,20 ; 4,7-13 ; 2,3-5 Joh.17,3-11 : Fil.2,5-11).

I århundrede omkring Kristi fødsel fandtes en visdomslære af spekulativ-mystisk art, der i sig forenede jødiske, kristne, persiske, babyloniske, ægyptiske og græske elementer i en stor sammenhængende lærebygning som på dualistisk vis skildrer spændingen mellem lys og mørke, gud og visdom, sjæl og legeme, og beskriver hvordan sjælen kan opnå forløsning fra legemets fængsel gennem mystisk indsigt. Denne gnosis (gnostiker) fandtes repræsenteret såvel inden for kirken (Valentin, Brasillides m.fl.) og udenfor i selvstændige trossamfund, som f.eks. mandæerne, manikæerne og hos munkene i Monte Cassino Klostret, foruden et element i middelalderlige og nutidige trossamfund lære, således hos katharerne, teosofferne og antroposofister.

De ægyptiske guders Kraftstave

Ægypterne havde tre forskellige skriftsprog. Det første var hieroglyfferne som opstod for 6.000 år siden og som blev anvendt i templerne, søjler og på pyramidernes vægge, og hugget i sten, indtil den sidste blev anvendt 394 e. Kr. Den ægyptiske betegnelse for hieroglyffer som blev anvendt (transskribtion) var "me du me tjr", som direkte betyder "gudens ord". Selve ordet hieroglyffer kommer fra græsk hiero "hellig" og glyph "at skære ud" (i sten). Hieroglyfferne forestillede væsner og ting som omgav dem i de gamle ægypter i hverdagen f.eks. mennesker, dyr, planter (urtemedicin), redskaber og andre genstande. Det mest betydningsfulde fund var en sammensætning af forskellige ting som medicin, planters beskrivelse og anvendelse, hvilket fik stor betydning i de kristne klosterhaver f.eks. Monte Cassino Klostret. Lægeplanter blev brugt mod bid fra giftslanger og skorpioner, hvilket er omtalt i Lukas Evangeliet kap. 10,19. Lægeurternes beskrivelse og anvendelse er første gang omtalt år 100 f. Kr., og optræder i talrige formelsamlinger og apotekernes farmakopìer, krukker og gennem tidernes lande, ja indtil de kom til anvendelse i år 1177 i Danmarks klosterhaver.

Kilde: lysbilledeforedrag "Pyramidens gåde er løst" 1985, der blev vist i Foreningen Naturhelbredelsens Fremme Korsør og på Helsingør Bibliotek.

Ansgar, tysk benerdiktinermunk og Nordens ApostelStatue af Ansgar 
foran Marmorkirken

Munken Ansgar (biografi), Vita Angarii, er skrevet af Rimbert, hans efterfølger som tysk ærkebiskop. I bisperollen af Hamborg-Bremen er han en værdsat rådgiver for kong Haarik/Erik barn. Tilnavnet barn skyldes, at han allerede blev konge da han endnu var barn. I 814-15 blev Haarik/Eik barn konge efter Reginfreds død og efter Harald Blåtands fordrivelse og blev dræbt 854 af Gorm den Gamle. Kong Haarik fik tilnavnet barn der betyder rædsel, på latin. Og det passer godt med at han i 845 sendte den hidtil største flåde på 600 skibe op ad den tyske Elben, hvor han indtog og ødelagde Hamborg så grundigt, at munken Ansgar flygtede fra den brændende by, således at hans levegrundlag både kirke, kloster og bibliotek gik tabt i ilden.
Kongen Haarik/Erik barn tilod således i 849 munken Ansgar ham lov til at rejse til Danmark som missionær, opføre den første danske kirke i Hedeby - Ribe og prædike kristendom. Ansgar regnes også som grundlæggeren af den første svenske kirke.
Men for at vende tilbage til biskop Absalon, blev hans ven abbed Wilhem efter sin død 1203 i året 1224 blev han på foranledning af Anders Sunesen kanoniseret af paven i Rom som Danmarks havehelgen, det var fordi han havde skaffet havebrugskyndige munke herop fra Schweiz og Italien.
Abbed Wilhelm var en utrættelig forkæmper for kirkelig fremskridt, især klostertugt. Forøvrigt skal de madglade danske munke ikke have været absolut begejstret for ham som Augustinerkanikker. De knurrede slemt mod ham: "Hvorfor er denne stodder kommet til os? Han drikker ikke selv, men omsætter klostrets midler i sølv og guld, og os giver han kun træernes frugter, markens korn og urter i stedet for mad som kød!!...
Normalt forbinder vi munkene med fromhed, men i stedet var dagen derpå ofte så hede af druk, at munkene hellere ville sove end synge lovsang. Det lykkedes virkelig, at sætte skik på Augustinermunkene på Eskilsø kloster i Roskilde Fjord, hvorefter det flyttede under hans ledelse til Æbelholt, hvor det hurtigt voksede både med hensyn til kanikker, bygninger, gods og urtehaven. Det var i året 1175, at Wilhelm blev abbed for Æbel/holt kloster, endelsen holt, der betyder lille skov (æbelplantage) lå her på stedet. Samme år som Augustinerklostret Æbelholt blev stiftet, fik det tilladelse af paven til at modtage folk og syge mennesker, der ønskede at blive omvendt.  Munkene var både en slags præster, læger og apoteker. Han var befolkningens hjælp i sygdom og død. For den syge var klosterporten altid åben, og under de store pestepidemier, som hærgede ubarmhjertig, var Augustinermunkenes hjælp uvuderlig med deres brug af lægeurter og omvendelse på Jesus Kristus som eneste frelser. 
Da kirken blev opført i flere tempi først med en trækirke, derefter en stenkirke i 1210 blev der kortere og længere afbrydelser i opførelsen af kirken og til sidst for dyr at vedligeholde, så Æbelholt kloster fik lov at forfalde.
Efter Vilhelms død i 1203 talte man om undere ved hans grav, og pilgrimme strømmede til klostret i tusinde vis, der udviklede sig til Nordens største Augustinerkloster og sygepleje med skik og brug hentet fra Monte Cassino Klostret i Italien.
 

Augustin af Hippo

August Aurelius

- af Hippo (f.13. november 354 - 430 e.Kr. i Thhagaste, Tunesien - Nordafrika), blev den mest berømte augustinermunk, teolog, kirkefader og filosof i senantikken. Han gennemgik en interessant personlig og filosofisk udvikling fra manikæismen over skepticismen til en nyplatonisk inspireret kristendom. Hans skeptiske holdning til den romerske statsreligion er fra da af i år 387 afløst i hans tænkning og vendepunkt af et forsvar for samme udvikling af religiøsitet og filisofi omkring manikæismen. Han blev hovedsagelig inspireret af ny platonikerne Orgienes, Plotin og apostlen Paulus "Stigmata", idet Augustin med held transformerede den antikke kultur efter de nye kristne idealer og formulerede den kristne filosofi og tankegang som en frigørelse fra den antikke. Egentlig var der ikke tale om et brud med platonismen (filosoffen Platon), men snarere en viderførelse og optagelse af den i kristendommen. Hans forfatterskab efterlader sig hundrede prædikener med udgangspunkt i Manikæisme, der er en betegnelse på en dualistisk religion med gnostiske træk, grundlagt af Mani (ca. 216-276), der blev verdensreligion mest udbredt fra Kina til Nordafrika. Ved at være en skriftreligion med syv bøger (helligt tal) med forskellige titler gjorde manikæismen fordring på at fuldende buddhismen, zoroastrismen og kristendommen (Mani - Augustin) samt dele af jødedommen.
 

Kilde: Jeg, Mani - Jesu Kristi apostel : religionsstifteren Mani`s selvbiografi i oversættelse, med indledning og noter. Wikimedia Commons har flere filer relaterede til Manikæisme lige som Den Store Danske.

Hellenismens kultur gik til grunde år 480 f. Kr. i Grækenland

Skulptur på Ny Carsberg Glyptotk.

Omkring 650 f.Kr. etablerede grækerne en handelsforbindelse ved navn Naukratis i Ægypten. Det var bl.a. dette møde med ægypterne, der inspirerede grækerne til selv at lave større skulpturer i sten foran de store templer langs Akropolis.
På billedet er Farao Ramses d. II og skaberguden Ptah - Tatenen udført i rød granit og står på Ny Carlsberg Glyptotek. Men lige før Ramses d. II død ophøjede han sig selv som Gud!!......Hvis man har fulgt med i DR-TV 1 omkring Ramses d. II vil man opdage, at han var en af mægtigste Faraoer nogen sinde, idet han blev gode venner med de græske jøder "Hetitterne", heraf fredstraktaten med Ramses d. II. Hetitterne havde nære forbindelser og blev kaldt hellener - græker, der byggede Apollon templerne, templet i Samothrake og Delfi hvor der stod med store bogstaver over indgangen "Kend dig selv".

Som tidligere nævnt, lå der et Apollon tempel på stedet i Monte Casino Klostret, som munken Benedikt af Nusia og hans venner brød ned, idet Apollon den græske Gud, efter sigende var en dæmon og forsøgte at chikanere dem. Den "benediktiske regel" havde del af sit grundlag, der bygger på Johan Cassianus værker på lydighed m.m., hvilket han hentede fra de ægyptiske munke ude i ørkenen.

Tryk på linket: Apollontemplet Delfi 

Ægyptisk Visdom
Sjælen (BA) forlader kroppen?

Johan Cassianus var fortaler for sjælevandring (Kristi inkarnation). De gamle ægypter og græske filosoffer sagde,  at "ord er levende væsner" logos!!...På billedet ser vi en af Ægyptens konger på dødslejet, hvor, sjælen (Ba) forlader kroppen iført en fugl (falken). Derfor må jeg give ægypterne og de græske filosoffer ret i, at ord kan være en forvandlende kraft, for ord (logos) kan føre til holdningsændringer og dermed til ændringer i adfærd hos mennesket. Holdninger bør derfor komme til udtryk i handling f.eks. dyder de syv dødssynder, hermed afholdhed fra vin og spiritus, leve asketisk o.s.v. Selve handlingen må således begrundes og forklares i ord og billeder og ser man f.eks. på de ægyptiske billeder (hieroglyfferne). Ægypterne kan med hieroglyffer lære os at tænke i ord om krop, sjæl og sind. Deres åndskraft ligner til forveksling Bibelen det Nye og Gamle Testamente. Ånden er i min favn, deres ba-sjæle er hos mig, deres skygge er hos deres overmand, og deres magi er i min mave som Paulus også udtrykker det i 1. Kor.6,12-14 og 10,1-23.
Af John Cassinanus værk fremgår det, at stille bøn for sig selv uden ordlyd, var en tidlig kristen form for meditation, og ørken fædrenes intensiv ægyptologi (inkarnation på sjælevandring) var kendt og blev spredt hovedsageligt ved Benediktnerordnen i den latinske første kirke og munkeordnen i Monte Cassino Klostret. Det ses også tydeligt i Fredens Evangelium skrevet af Johannes Markus. Kristendommen spillede allerede tidligt en vigtig rolle i Ægypten, og det skal have været evangelisten Markus, der bragte denne kristne munke religion til Israels børn fra ørkenen i det 1. århundrede. Han opretede det første bispesæde i Alexandra i Ægypten, hvor han led martyrdøden. De fleste af de kristne, der bor i Ægypten i dag, tilhører den koptiske-ortodokse kirke. Efter den endegyldige anerkendelse af kristendommen vendte mange sig til den nye tro, der gav dem en ny følelse af selværd. Man skrev ikke længere med de komplicerede hieroglyffer, men med græske bogstaver og ekstra kristne tegn.

Den danske folkekirke mangler sjæl?

Præsterne og hans søgnebørn er så langt fra hinanden, at der er kun marv og ben tilbage i Kristus figuren. Sjælen og ånden er viget bort fra mennesket.

Tryk på linket og vend tilbage til denne side: Profetiens ånd

Ægyptens Visdom kom med Moses

Siden de ældste tider har mennesket stræbt efter at lære sin bestemmelse og sin fremtid. De ægyptiske guder blev spurgt til råds. Man forsøgte og tolke gudernes vilje gennem mangfoldige tegn (hieroglyffer), tegn om naturen, fuglenes flugt, skyernes former, de billeder, som stjernerne og planeterne dannede på himmelen. Mennesket tog tidligt redskaber i brug i dette forsøg på at se ind i fremtiden som i dag.
Ap.G.7,22--25 f. ; 2. Mose bog 2,1-15 ; Hebr.11,27. 

DØDEHAVS TEKSTERNE


Essæerne den jødiske menighed ved
Qumran


Det nærmeste man kan komme ved Essæernes liv, er at læse om den jødiske menighed i DØDEHAVS TEKSTERNE, netop der hvor 4.000 mand ifølge romerne i Det Ny Testamente tror, at Paulus er en af dem?
Ap.G.21,38: Er du da ikke den ægypter, som for nogen tid siden gjorde oprør og førte de fire tusinde knivstikker ud i ørkenen? Da svarede Paulus.........?

Knivstikkerne (Ap.G.21,38) gengivet sikarioi (af det latinske sica= dolk), som betegnede en yderliggående retning inden for zelotpartiet (Luk.6,15 ; Ap.G.1,13 ;). De mente, at man ikke tålmodigt skulle afvente HERRENs indgriben til befrielse af hans folk, men at man skulle begynde med våbenmagt at bekæmpe romerne og afkaste deres åg (afkrævning af skatter m.m.). Knivstikkerne (zeoloterne) gik rundt på gaderne og snigmyrdede deres modstander, ikke blot romerne, men også jøder (farisæerne og sadukæerne), som stillede sig venligt eller neutralt over for det romerske herredømme. I tiden ned mod Jerusalems ødelæggelse år 70 e.Kr. tiltog disse fanatikere både i antal og dristighed, og under opstanden mod romerne var de meget virksomme frihedskæmper. Simon også kaldet Kananæer, hvilket er det aramæiske udtryk, som svarer til det græske "Zelotes den nidkære, ivrige"
Matt.10,4 ; Mark.3,18 

Tryk på linket:
 
www.VitaNyhed.dk/55835466

Oldtidens dyrkelse af kroppen

På billedet ses Biblioteket og Universitet "Pontifica Gregoriana" Kropsdyrkelse

I oldtiden havde man sanselig kropsdyrkelse i den ægyptiske, græske og romerske kultur ved badeanstalter, sportslige anlæg, teater, gymnasier, etruskiske templer af afdøde, gravsarkrofager med anerellièffer og vøksdødsmaske tradition.
I antikkulturen kropsliggørelse på stenfigurer og malerier kan man se "begreber" af  floder, hvor begge køn ligger mageligt henslængt som mandsskulpturer omgivet af siv og krokodiller, Jorden eller Italia fremstilles som yppig kvindefigur m.m.
Øjets sanseindtryk ligner til forveksling den vi oplever i dag, når man går i kirke. Her skal indtryk på billeder virke tilbage på sindet og skabe og vedligeholde en fælles borgermystik, så vi ikke så meget forstår en pind af den oprindelig kristendommen. Det sete og sansede havde første prioritet i oldtidens Rom, hvilket vi også kan opleve i Vertikanet på musæet i Louvre Paris i Frankrig med alle dens skulpturer og halv nøgenhed? Jesus eller hans skulpturer med bar overkrop og lang skæg!!...
Hele den sanselige oldtidskultur forfaldt med Romerrigets undergang da kejser Justinian i 529 på samme tid Monte Casino Kloster fik et kolosal opsving. Justinian udstedte et dekret, der lukkede Akademiet og gymnasierne. Man  ved, at gymnasion kommer af det græske ord gymnos (nøgen) og betyder nøgenanstalt!!..Så først da var helvedes porte til den sanselige oldtid slået i, men ikke for altid? Ved kronolgiens lykketræf indtræf imidlertid selv samme år 529 en lige så skelsættende begivenhed. Da opretedes det første kloster i  Vesteuropa, "Monte Casino Klostret" , lige midtvejs mellem Rom og Pompej. I sådanne klosterceller lukkede middelaldermennesket sig inde og vendte øjet mod det høje Himmeriget. Alt kød blev hø, strå og brød - kornet (eukaristi) d.v.s. Jesu Kristi offer og nærværelse for os, når brødet og vinen forvandles til Jesu legme og blod. De  selvfølende oldtidsskulpturer blev stillet i skammekrogen eller forsynet med figenblade hist og her. Det var herfra kirken og munkene på samme tid i Monte Casino Klostret Benedikt af Nusia fik sin "ÅBENBARING" af Abbed John Cassian og slog en næsten 1000-årige parentes om kropskulturen. De hellige skikkelser, der ses i middelalderkunsten, blev hyllet til, så mindst mulig krop kunne vises af blufærdighed. År 529 er året, hvor et vertitabelt paradigmentskift fandt sted i europæisk historie.

John Cassian

- også kendt som ægyptisk "ørken far" var først munk og blev senere kristen præst, abbed og en anselig forfatter. Hans fødested var syd for Donau-deltaet ( f.360-435). John Cassian fik en klassisk uddannelse som ung og foretog en pilgrimsrejse til Palæstina, hvor han kom i kontakt med et kloster i Bethlehem. Derfra vandrede han af "nysgerrighed" til Ægypten i ti år for at komme i kontakt med munkene i den ægyptiske ørken, de Koinobitetum kender, d.v.s. bor sammen i rummelig fællesskab, fælles ledelse og livet uden privat ejendele. Omkring 400, forlod han på grund af teologiske stridigheder Ægypten og blev elev af biskop Johannes Chrysostomos i Konstatinobel. I år 405 gik John Cassian med en deligation fra Rom til retten med religiøse intriger, der havde involveret Johannes Chrysotomos til pave Innocents forsvarer.


I Vertikanets Universitet "Pontificia Universitá Gregorina i Palazzo i Lucchesi, har velargumenterende jesuitterprofessor den katolske kirkes syn på det legemlige og det sjælelige, det hellige og det profane, stllet sig til rådighed for spørgsmål om antikkulturen?
I litteraturen og kunstens ungrenæssance (1452-1510) da Leonardo da Vinci og Michelangelo var unge kunstmaler, blev antikken ægyptisk, græsk romersk kultur genopdaget og gav inspiration til kropskunsten. Det bragte igen kroppens figurer tilbage på banen, hvilket virkelig ses i Michelangelos mange kunstværker, skulpturer eller freskere rundt om i Rom.
I Peterskirken står Michelangelos Pietà, som han skabte på foranledning af paven som ganske ung billedhugger. Her kunne man indtil 1971 forvise sig om Michelangelos fabelagtige evne til at udføre det fjerde og sidste stadium i billedhugningen, nemlig skabelsen af marmorhuden. Indtil da var det nemlig muligt at komme helt hen til Pietà og rent bogstaveligt at se på Jesus på låret. Da en galning gik løs på skulpturen lige som man gjorde i det gamle grækenlands på freskere med en hammer, blev Pietà i Peterskirken sat bag skudsikre glas!!....Selv reformator Martin Luther tordnede med kraftige ord mod katolismens ikonklasme og fordømte skulptur og billedkunsten af personen Jesus.
 

Kroppen i dagens Rom


Kroppen i dagens RomOveralt i Rom har man kroppen med sig uden sjælen - mere end de fleste andre steder. Foran Canopus, Villa Adriana, Tivoli ses tydeligt ødelagte skulpturer lige som overalt i Helenernes land Grækenland. I Rom er der masser af pizarestauranter med små barer overalt, hvor kroppen kan få og afgive sit; idet der her er lyde af fontæners vandspring, skulpture og åbne munde af dyr så de kan få afløb af brusende vandstrømme. På busserne er der også bare kroppe, i metroen og ved indgangen til museer og kirker. Den nøgne krop i Rom blev et symbol på den katolske kirke uden nogen grundlæggende kristne oprindelige tro, nåde, håb og kærlighed?

Den katolske og protestantiske kirke har fjernet sig så langt fra den oprindelige bibel, at mange kristne har fravalgt kirken!!...

Verden er i chok?

Århundrets chok: Jesus døde slet ikkepå korset!
Fundet af en helt ny bibel  viser, at verden
er blevet bedraget i 2000 år. Fundet af Jesu bro-
ders dagbog fra Jesus mund viser noget helt
andet. Det var oprindeligt "Irwing Wallace" best-
seller "The Word", der skulle haveværet til
en helaftens video med så stærke navne som eks.
David Janssen, Geraldine Chaplin, James
Whitmore og John Huston. "Afsløringen der
chokerer verde" var på vej ud af Irish som en af
julemånedens stærke video-hit i 1980`erne. Hele
den religiøse verden - der jo i forvejen står
bag de fleste krige i verden - er i oprør.
Stærke kræfter (kirken) søger at stoppe
udgivelsen af den sensationelle dagbog og
dramaet omkring den nye bibel udvikler
sig til en brutal gyser med mord og
uhyggelige afsløringer. Det er den hidtil
stærkeste "bibelhistorie" ud fra mottoet:
"Verden vil bedrages!!......

Tryk på linket:
www.vitanyhed.dk/12158284