Rudolf Steiner (1861-1925) filosof

Økologi og Biodynamik

Kilde: af G.I.N, religionsforsker i kulturhistorie, kristendom, klimatolog og økolog siden 1976

I 2021 er det ca. 45 år siden, at G.I.N. får indblik i økologi og biodynamiske principper p.g.a. alvorlig sygdom og efter filosoffen Rudolf Steiners, hvilket sker i forbindelse med tidsskriftet bio-information som jeg abonnerer på fra 1973-78.
Bio-information var redigeret af Niels Erik Jensen og Anette Kock "ØRKEN-GARTNERIET", Trolstrup Ålestrup Jylland, der også startede grundkurser i biodynamisk principper og med velsmagende vegetarisk mad ved ophold på studieskolen.

Rudolf Steiner (1861-1925) filosof, gav anvisning og inspiration allerede i begyndelsen af 1924 til biodynamisk jordbrug. Han var esoterisk filosof (antroposofi) der bygger på, at mennesket er et åndeligt væsen, som i sin helhed består af legeme, sjæl og ånd. Han var modstander af vaccination og har opbygget op mod 1.000 skoler fordelt over det meste af verden, hvor skolebørn kun spiser vegetarisk morgenmad og i frikvateret. Således betyder antroposofi "menneske visdom" eller visdom om det menneskelige og opfordrer enkeltmennesket til at søge åndelig erkendelse
 
ud fra Bibelens åndelige tanke om NATUREN.

Antroposofisk, åndelig bevægelse blev skabt allerede i 1913 af østrigeren Rudolf Steiner efter hans brud med teosofien, som blev grundlagt sidst i 18. tallet af H.P. Blavatsky "Den hemmelige lære" med fælles sandheder i alle religioner og den idè syntes Rudolf Steiner ikke om.

Lovmæsisk opfanges lyd, siger Rudolf Steiener (vibration) af høresansen (musik), som mennesket ikke har patent på, men for at kunne påvirke fysiske organer til konstaterbare reaktioner kræves det, at tonerne først indføres i det vitallegeme æterlegeme aura ikke gennem hørelsen alene, men også gennem kroppen og knogler (kraniet) og forstyrer EEG hjernebølger fra maskiner, vindmøller o.m.a. der rammer kraniet f.eks. infralyd? Æterlegemet, som både dyr og mennesker beviseligt har, og som energi forsyner vort fysiske legeme og dermed er forudsætning for dets beståen. Det er iøvrigt det legemssamspil, som den antroposofiske filosof Rudolf Steiner så udførligt har beskrevet (1920). Men den væsentlige indføringskanal for tonesproget (høresansen) er det følelsesfornemmesystem, som både dyr og mennesker har indbygget i astrallegemet. Mennesket styres af følelser, lydpåvirkning og fra bygningresonanser herunder jordstråler?

Astrallegemet er følesesmennesket, det emotionelle og lidenskabelige menneske der er fyldt af kærlighed, og had, gavmild og misundelse, forfængelighed og sarkasme og ambitioner, som nu gennem en renselsproces bevæger sig mod de højere verdne.

 

Idegrundlaget, antroposofisk (ikke teosofisk) er religiøst betonet med voldsom træk hentet fra indiske religioner lige som The Beatles George Harrison, John Lennon og Poul McCartny tryk på linket Mit store idol, som fik deres inspiration og gennembrud af en indisk guru i 1967. Rudolf Steiners træk og religion er en kombination af Goethes filosofi og fra kristen gnosticisme. Tilhænger har udviklet deres egene pædagoiske idèer "Steinerskoler" og biodynamiske principper og jordbrug, 

Hvorfor dyrke biodynamisk i en økologisk tid?
Fra Biodynamisk Jordbrug, nr.2 1995

Som forbruger skal jeg vide og være bevidst om, hvorfor jeg køber Demeter-produkter. I forretningen kan jeg ikke se forskellen på levnedsmidler fra biodynamisk (Demeter) eller økologiske oprindelse. Kan jeg så smage forskellen? Næppe heller: Grunden til, at jeg ved mine indkøb foretrækker Demeter-varer, er, at jeg derved støtter de biodynamiske landbrug i deres bestræbelser og anstrengelser.
Hvad sker der, når jeg spiser biodynamiske kvalitetsvarer? Jeg ved, at mange kræfter - fra jord, planter, mennesker og dyr samt kosmiske kræfter (måne, tidsperiode o.sv.) virker med under frembringelse af disse levnedsmidler. De skal komme mig til gode, aktivere min tankevirksomhed, være helbredende, for at jeg kan virke tilfredsstillende i denne verden.
Det har aldrig været så påtrængende som i denne tid og vil være det fremover, at vores udpinte, forsømte jord belives og plejes igen, hvilket opnås bl.a. gennem oplysning. Det kan økologerne ikke klare på samme måde, og deri ligger jo den fundamentale forskel mellem det biodynamiske, hvor jorden skal ligge brak hvert 7. år ud fra Bibelens retorik og det er den økologiske til forskel. Ved økologisk landbrug må man dyrke afgrøder, hvis jorden omstilles efter bare 3 år, selv om der ligger masser af giftstoffer i jorden? Selvfølgelig er det godt, at den økologiske tankegang og handlemåde findes, men den kan og skal aldrig erstatte de tanker, som Rudolf Steiner har fremlagt, og som ligger til grund for det biodynamiske.
Eva Pejdal, Marbacherst. 83, D-40587 Dùsseldorf.

Biodynamisk i 100 år

Grundlaget for det biodynamiske jordbrug blev lagt i 1924, hvor Rudolf Steiner holdt en række foredrag for landmænd om, hvordan man i fremtiden kan forstå og praktisere landbrug. Det blev til en helt ny måde at styrke samspillet mellem jord, planter, dyr og mennesker på. Og det er mere aktuelt nu og fremover end for 90 år siden. Det er ikke altid lige let at forstå forklaringen bag de biodynamiske metoder, men resultatet er tydeligt; en mere frugtbar jord med mere muld og humus - og fødevare af høj gastronomisk og ernæringsmæssig kvalitet, fremfor kun økologiske produkter.

http://www.biodynamisk.dk 

Organisk-biologisk landbrug

Biodynamisk landbrug ( af græsk "bio" der betyder liv og "dynamisk" kraft) er nævnt flere gange i det Nye Testamente er oprindelig en spirituel dyrkningsmetode efter principper, skrevet og fremsat af Rudolf Steiner i 1924.

Den organisk-biologiske dyrkningsmetode blev grundlagt for over 90 år siden af den schweiziske jordbundsmikrobiolog Dr. Hans Mùller i nært samarbejde med lægen Hans Peter Rusch. Mùllers fortjeneste ligger først og fremmest i, at han stærkt har betonet betydningen af mikroorganismernes i jorden, mens Rusch har udarbejdet metoder til at teste jordens mikroliv.

Det biodynamiske landbrugs principper er baseret på den kristne antroposofiske tanker om interaktionen mellem jordbrugets mikroorganismer, mennesker og de overnaturlige kræfter fra kosmos (himmellegemerne) med det formål at styrke menneskets modstandskraft (immunforsvar) overfor sygdom, jordbrugets og husdyrernes sundhed og dermed produkternes kvalitet.
Den organisk-biologiske dyrkningsmetode har først og fremmest vundet stor udbredelse i Schweiz, især indenfor produkter til anvendelse af naturmedicin og helsekost. Et omfattende indhold af gode råd finder vi fra den Sweiziske folke og naturmedicin af naturlæge A. Vogel, der har skrevet bogen "Den lille dokter". I 1973 fandtes der allerede 700-800 biologiske jordbrug, der dyrkede efter denne metode. Det er bemærkelsesværdig, at den først og fremmest har haft stor succes på de mindre gårde, som har været urentable, når de blev dyrket med kunstgødning og giftstoffer. Når man dyrker planter med kunstgødning og giftstoffer bliver jorden ødelagt for mikroorganismer, så planter bliver lettere angrebet af utøj.
I jorden findes der en mængde mikroorganismer: Foruden svampe, alger og amøber, vrimler det med bakterier bl.a. med den farlige jordbakterie Listeria, der lever af rådnede organisk stof (Listeria monocytogene) og som kan forårsage alvorlig sygdom hos mennesket  og med døden til følge.
En præst der har levet hele sit liv af vegetabilske produkter, mælk og honning har fremsat følgende, at veganer har langt mere immunitet i blodet  overfor jordbakterien Listeria, hvis man holder sig langt væk fra kød og blod? Man har nemlig fundet beviser for, at alle Jesus disciple var veganer, men spiste honning og drak mælk: 


Dog kød med sjælen, det er blodet, må I ikke spise!

1. Mosebog 9,4 ; 2. Mosebog 34,15 ; 3. Mosebog 17,4 ; 1. Kor.10,14.20 Åbenbaring 2,14.20.

Man har i mere end 2000 år vidst, at jordbakterier formerer sig med lynets hast i kød og blod ved temperaturer over 5 grader? Slagteri og kødproduktionen, er derfor en af de største "smittekilde" til sygdom, hvilket har været hemmeligholdt i 2000 år af præster, læger og dyrelæger, og sidst af Fødevarestyrelsen og de daværende fødevareministre!!.....De burde have læst Bibelen med dens budskab, hold dig væk fra kød som er årsag til de fleste sygdomme:

tryk på linket: Profeten Habakkuk

Øjendiagnosen - Sjælens indre spejl

De sorte pletter til venstre i øjet fortæller, at legemet har været påvirket af miljøgifte? Det fortælles også i Bibelen, Det Ny Testamente, at Jesus brugte øjendiagnose: Dit Øje er legemets Lys; når dit Øje er sundt, er også hele dit legeme lyset, men dersom det er dårligt, er også dit legeme mørkt (sygdom).

Matthæus kap. 6,22.

Hør historien om Danmarks største naturlæge, og hvad han fortæller om kød, vaccine og skadelig penicilin?

Naturpat Axel O. Hansen

Fra 1920 indtil sin død 77 år gammel i 1971, skønnes det at naturlæge Axel O. Hansen har helbredt eller hjulpet ca.100.000 patienter med naturhelbredelse og ved hjælp af sin fantastiske "øjendiagnose". Det fortælles, at Axel O. Hansen holdt foredrag i Danmarks Naturfredningsforening allerede tideligt i 1950èrne om landbrugets anvendelse af sprøjtegifte, penicillin o.m.a. Han var i stand til med sin utrolige viden og evne som naturhelbreder, at bruge patientens øje "legemets spejl" for at overbevise sandheden, øjet som fører os ind til skjulte sygdomme i menneskets indre organer m.m.. Nåde være med dig, hvis man ugen efter den første konsultation, ikke havde overholdt sin kur og i stedet havde spist svinekød? Alle giftstoffer, vaccinationer (hos børn), og penicillin, hormonforstyrende tilsætningsstoffer osv. i maden kunne han se ved hjælp af sin utrolige evne og "øjendiagnose" dvs. legemets spejl, som han henviste til står skrevet i Ny Testamente: Mattæus Evangeliet kap. 6,22.

Axel O. Hansen var så overbevist i sin sag, at han mener Jesus brugte denne form for terapi, og at han kunne afsløre syge indre organer og hvad man skulle spise for at befri sig for sin sygdom. Axel O. Hansen brugte èn ud af  12 forskellige diæter for enhver sygdom, hvilket hovedsagelig skylles forstoppelse og surt blod bl.a. med henvisning til syre/basebalancen efter Stefan & Julia Vøldans bog. 

Kræftpatienter fra Finsens Hospital (Kræfthospitalet) dengang og mange andre som led af forskellige sygdomme kom strømmede til naturlæge Axel O. Hansen i tusindvis til hans praksis som lå på Vesterbro i København i Trommesalen på Vesterbro. Enhver, som 100%  gik ind for hans kostråd blev næsten helbredt for sin sygdom, men kun hvis de overholdte den til punkt og prikke og som var baseret på èn af 12 diæter, som opbygger hele vores immunforsvar, hvilket er det vigtigste i kampen mod kræft - cancer?

Kilde: Axel O. Hansen cancer og natur Helbredelse


Hvem var Axel O.Hansen?

For 75 år siden (1950èrne) skulle der virkelig mod til at gå imod autoriteterne (Den Danske Lægeforeningen) og slå fast på en årtusinde gamle viden om urter, planter og øjendiagnose. Et sådan menneske var dr. naturapat Axel O. Hansen (1892-1971), grundlæggeren af Natur- Drogeriet, som ligger i Jylland.

Axel O.Hansen havde fået sin grundlæggende sundhedsuddannelse af den dengang kendte overlæge Carl Ottensen på Skodsborg Badesanatorium og hospital, men sin lægelige uddannelse fik han i USA, hvor han også blev udnævnt til æresdoktor i naturapati. Hans titel MD, Doctor of Medicin og naturapati var en uddannelse i anatomi, fysiologi, medicin osv.
Helt fra starten af naturapatien eller uddannelse kom Axel O. Hansen til at gå mere og mere ind for den amerikanske læge og adventist som han selv var i en del år J.H.Kellogs helsekur, manden med morgenmadsprodukter og med visse ændringer af Axel O. Hansen, heraf i alt 12 forskellige diæter, alt efter hvilken sygdom patienten fejlede. Dr. i naturapat Axel O. Hansen vidste nøje hvilket vitaminer, mineraler, enzymer osv. der manglede i kosten hos patienten, idet han var 75 år foran sin tid med kendskab til specielt "antioxidanter" i den mad vi spiser, landbrugets rovdrift med kunstgødning og manglende indhold af næringsstoffer, men sprøjtegifte, arsenik, forarbejdet såsæd med kviksølv, som sætter sig i øjne og hovedet med smerter. Han vidste  alt om den forgiftede jord og afgrøderne og med sygdom til følge m.m.. I 1945 grundlagde han sit første urte/thefirma i København, som han kaldte Drogeriet. Siden dengang har meget ændret sig. Stadigvæk er man blevet klar over de mange fordele det har ved at bruge naturmedicin, ikke alene den minimale risiko for uønskede bivirkninger i forhold til lægernes kemiske medicin, som ødelægger immunforsvaret og fremmer cancer?

I 1971 efter hans død blev Drogeriet overtaget af Jonna og Peer Christensen, der siden har opbygget en af Danmarks og Scandinaviens største helsekost virksomheder, som i starten hed Sundhedskost i Århus. Ejerskiftet betød nye impulser og begyndende udvikling, som har gjort Natur-Drogeriet A/S til et af de mest moderne naturmiddelfirmaer i Europa med omsætning på mere end en halv milliard.

Dr. Axel O.Hansen (1892-1971) begyndte som før omtalt i Danmark sin første sundhedsundervisning på den daværende kendte Carl Ottensen Badesanatorium i Skodsborg, der tidligere blev drevet af Syvende Dags Adventisterne, men forlod menigheden og samfundet på grund af teologiske stridigheder evt. dommedag, som han måske mente var i patienten selv? I 1950èrne var der noget der hed fødevareindustrien i Skandinavien, som blev ændret til "Nutana" og som blev ejet af Adventisterne, men i dag er firmaet overtaget af Urtekram, Danmarks største firma for helsekost, og hvor man sælger deres produkter videre til helsekostbutikker, fødevarekæden Coop: Irma, Kwickly, Superbrugsen m.fl. 

På det tidspunkt, hvor firmaet hed Fødevareindustrien i Skandinaven, blev Axel O.Hansen gode venner med overlæge Carl Ottensen, Skodsborg Badesanatorium for en tidsperiode, men med tiden førte det til uoverensstemmelser om de bibelske spørgsmål om sabbatholdelse. Spørgsmålene om overgangen fra lørdag den 7 dag og sabbatholdelse, og hvori det endte med et skænderi med Axel. O Hansen, hvor han for altid forlod Skodsborg Sanatorium og dannede sit eget lille natur/hospital på Vesterbro i Trommesalen, her praktiserede han som naturhelbreder og foredragsholder i mange årtier.

Historien om Adventisterne

I Washington fandtes i 1844 en adventist menighed (adventisterne var på dette tidspunkt endnu ikke sabbatsholdere), hvortil Rachel Preeston, der var syvende dags baptist, sluttede sig til menigheden. Hun vandt denne menighed for sine sabbatarianske principper. Senere sluttede også William Miller sig til denne menighed, efter at han var blevet overbevist om sabbatspørgsmålets betydning.
Senere indtrådte der også en splittelse inden for denne menighed, idet den delte sig i to samfund, Syvende Dags Baptister og Syvende Dags Adventister, der igen udskilte sig og blev til Axel O.Hansen`s menighed Den Almægtige Guds Israel. 
Axel O. Hansen holdt indtil sin død, foruden sin praksis på Vesterbro i København som naturhelbreder, foredrag i foreningen Danmarks Folkesundhed. Han fik megen ros af foreningens formand for sit store arbejde inden for naturapatien, idet han sagde: Til belysning af sygdommens art benytter dr. Axel O. Hansen sig af øjendiagnose, og vor forening kæmper for og håber, at også lægerne snarest vil benytte sig af denne viden som man kan erhverve sig gennem øjen- diagnosen. I mange tilfælde, hvor lægerne har vanskeligheder med at finde ud af, hvad patienten fejler, vil øjen diagnosen kunne yde lægestanden og ikke mindst patienten en guddommelig og værdifuld hjælp (gave fra det høje).
I stedet for kemikalier eller "syntetiske medikamenter", vacciner, anvender dr. Axel O. Hansen kun Moder Naturs lægemidler, som f.eks. udtræk af planter, samt en videnskabelige sammensat diæt (vegetarisk), og endelig anbefaler doktoren hjemmebehandling, hvilket sikkert i de fleste tilfælde er bedre end et hospitalsophold, som måske kan virke deprimerende på den syge.

På foreningens vegne vil jeg derfor gerne rette en tak til dr. naturapat Axel O. Hansen. Det er jo ikke Skaberen Guds mening, at mennesket skal henleve sit liv i sygdom og lidelse, tværtimod! Og vil vi blot høre og se, vil vi hurtigt erfare, at den føde, der skænkes os fra livets kilde (vegetarisk), giver sundhed, fordi det er den levende føde, medens unaturlige (kemiske industri) og for mennesket uegnede såkaldte fødemidler fra landbruget virker nedbrydende på organismen. Alt dette vil dr. Axel O. Hansen gennem sit foredrag her i aften give oplysning om. Tak, dr. -

Herhjemme har vi også haft tilsvarende store navne som læge Kjær-Petersen, Axel Maag, Hindhede, læge Nolfi, grundlæggeren af biodynamisk landbrug i 1920èrne Rudold Steiner og ikke mindst Stefan og Julia Vøldan, sidstnævnt indtil sin død i 1986, idet alle gik ind for naturapatien, men først og fremmest Axel O. Hansen, som har vist sin største ekspert i de naturlægevidenskabelige behandlingsmetoder gennem "øjendiagnose".

Skriv på søgelinjen: kvinfo.dk/side/597/bio/1126/origin/170 og læs om læge Kristin Nolfi om råkost.

William Miller, der regnes for stifteren af adventistsamfundet, foudsagde en bestem dag for Jesu Kristi komme. Han havde tidligere tilhørt en babtistmenighed, men blev skuffet over, at hans forudsigelser om Kristi genkomst ikke gik i opfyldelse, og blev udstødt af denne meninghed i 1845. Ordet for "advent" betyder jo "komme" og det var omtrent det eneste man koncentrerede sig om dengang: Beredelsen til herre Jesu komme! William Miller stifter af Adventisterne fastslog ud fra fem forskellige beregninger fra Bibelen, at Jesu genkomst skulle finde sted i 1843, og troede selv sammen med en masse venner på dette som et usigeligt faktum. I alt blev man troende ført ind i en blindgade, for bevægelsen var så kraftig, at den kunne have udført et stort vækkelsesarbejde, hvis en ikke blev ensidig og slog fejl. Skuffelsen kom med et stort tilbageslag for bevægelsen, og størsteparten blev imidlertid ædru på dette punkt. Bonden Miller troede først at døren for evig skulle være lukket i 1843, men en konference i Albany i 1845 fastslog denne bevægelses sine fejltagelser. Den samme fejltagelse gentog sig i 1914, hvor "Jehovas Vidner" forkyndte, at Jesus Kristus komme.


Tusindårsriget år 2000?

Der har altid været stor uenighed i de forskellige kristne trossamfund om, hvordan man skal forstå udtrykket "Tusindårsriget" i Johannes Åbenbaring kap. 20 vers 2-7, når det gælder det kronologiske spørgsmål.

Axel O.Hansen fortæller i sit fantastiske værk Sandheden om Sandheden, at han allerede fra begyndelsen af 1950èrne kunne fremsætte dommedagsprofetier ud fra menneskets syndige spisevaner, landbrugets rovdrift med sprøjtegifte, hormoner, vaccinationer m.m. som til sidst vil være den største sundhedsfare i hele verdens befolkningen. Han fremlagde, at alt kød til sidst (år 2000), vil blive så fordærvet og slagtning forgiftet, at det vil være uegnet til menneskeføde og fremkalde alvorlige sydomme!!...Han fremsatte også sine beregninger ud fra øjendiagnisen, om farlige vacine til børn og voksne. 

Tryk på linket: Vaccine der dræber?
   

Min verden styrtede i grus, men blev reddet af naturlæge Axel O. Hansen

MIN DAGBOG

Kilde: skrevet af G.I.N., 60èr musiker, slægts- og religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976

  
Da jeg var analfabeter og gik ud af skolen som 14 årig og læser min aller første bog helt igennem som 26 årig i 1973 "Og Satan Ler", skrevet og forfattet af naturapat Axel. O.Hansen, begynder jeg og forstå naturhelbredelse og hvorfor man får sygdomme!!... Jeg bliver nærmest grebet og kan ikke slippe bogen igen? Her begynder jeg for første gang, at forstå hvad arvesynd, sygdom, forgiftning og vacciner, kinin piller m.m. egentlig er for noget? Sidstnævnt som min far slugte hundredevis af om måneden p.g.a. hovedpine og infralyd på sit arbejde på B&W Christianshavn?

Den næste bog jeg køber og læser heder Helbredelse på 1500 sider, og som jeg læse under min alvorlige sygdom i 1976 - en anselig sum af kr.500,- d.v.s. hel ugeløn, og som er  skrevet af den samme person og forfatter Axel O. Hansen. Fra den tid af og kontakt med en anden naturhelbreder Julia Vøldan og indtil jeg bliver nogenlunde rask, sker der pludselig et mirakel efter et par måneders omlægning af mine kostvaner? Jeg begynder langsomt, at få min førligheden igen ved kostomlægning og min hjerne bliver mere og mere klar og begynder at fungere rigtigt d.v.s. forståelse af det jeg læser og som jeg altid har haft besvær med siden skolestart.

Jeg havde det meget svært i skolen, ikke at kunne huske, og hvad der dengang stod skrevet i skolebøgerne eller hvad lærenen dikterede p.g.a. mit handicap voldsom hørenedsættelse.

Efter min skoletid var jeg blevet endnu værre til at huske p.g.a. den forgiftning jeg havde pådraget og været udsat for af giftstoffer fra min læretid 1962 - 1969 i industrien, her vendte alt op og ned og samtidig ved at spise rigtig usundt? Jeg indåndede et hav af de aller farlige giftstoffer man nogen har kendt gennem næse og svælg "DIOXIN" og exporksy m.m.

At forstå indholdet i en bog som jeg læser og en hjerne som ikke rigtig fungerede i skolen, skyldes efter naturlæge Axel O. Hansens udtalelse; al den penicilin jeg fik fra 7 måneders alderen til mit 14 år og den manglende morgenmaden, der  altid blev sprunget over? Havde jeg bare spist en portion Kellogs kornflaks med honning og en halv litter sød, så havde jeg nok følt bedre med i skolen oven i mit mit meget store handikap, mange kroniske mellemørebetændelser, som fulgte med i kølvandet på grund af en uheldig vaccination, der gjorde at jeg blev indlagt som spæd i 7 måneders alderen?

Læsningen af bogen "Og Satan Ler" 1973 sker i forbindelse med min alvorlig sygdom 1976, som får en uheldig drejning af kun 26 år og nygift. På det tidspunkt er jeg forsat analfabeter og kan ikke rigtig forstå indhold af det jeg læser og må tærske mig igennen etvert ord og slå op i mit nye dyre Lademan Leksikon gang på gang.

Det er min overbevisning, at min alvorlige sygdom allerede udviklede sig da jeg var 7 måneder gammel og som følge af en vaccination, og store mængder penicilin op gennem min barn- og ungdom til jeg var 14 år, hvilket åd mine indre knogler i ryg og (stigbøjlen) sagde en læge i 2002 d.v.s. alvorlig "nedsat hørelse" og tidlig huller i tænder i konfirmations alderen?

I 1976-77 får jeg med læsning af den mest underholdende bog nogen sinde "HELBREDELSE" på 1500 sider af Axel O. Hansen, kontakt med en kiropraktor og læser samtidig afdøde naturlæge Stefan Vøldans og hans hustru Julia Vøldan tidsskrift NY TID & VI, som bliver vidreføret af Stefans Vøldans nygifte kone. Hun haste gifter sig med naturlæge Stefan på sit dødsleje og arver hans helsepraksis lige efter han dør.

Tidskriftet NY TID OG VI vender pludselig op og ned på hele min skæbne, heri læser jeg også om Axel O. Hansen og hans forfatterskab og fantastiske bøger og mirakelkure, som han udførte på tusindvis af andre alvorlige syge patienter og virke på Skodsborg Sanatorium, hvor han helbreder alt mulig lige fra hovedpine, stofskiftesygdomme til kræftpatienter. Julian Vøldan skriver om Axel O. Hansens store arbejde og om bogen Helbredelse på 1500 sider inklusiv den måde han behandler patienter på gennem øjendiagnose.

Allerede i 1950èrn går den danske naturlæge Axel O. Hansen, som bliver kaldt kvarsalver af Den Danske Lægeforening til angreb mod dyrlæger og den ortodokse lægestand med alt deres kemi og unaturlig vaccination, medicin, og opfinderen af penicillin Alexander Flemming fra 1928, idet Axel O. Hansen skriver i et åbent brev til samtlige patienter om bylder, som ikke kan slås ned med den moderne ortodokse medicin "antibiotika" og om de farlige MRSA multiresistente bakterier,  som han vidste eksisterede allerede dengang i 1950èrne og som nu viser sig den dag i dag heller ikke har de ønskede virkninger, som antibiotika skal have på patienter? 

Naturapat Axel O. Hansen var allerede sidst i 1940èrne 70 år forud for sin tid som dygtig naturlæge, biokemiker og i sin gerning som håndlanger (læge), hjælper på Skodsborg Hospital med sin fantastiske stillede øjendiagnose, som afslørerde hans påstand om vaccination og penicillinens skadevirkning på dyr og mennesker? 

Penicillin er mere skadelig end gavnlig skriver han, idet penicilin svækker legemet på de patienter, som i forvejen har et svækket immunforsvar, og som er angrebet af bakterier herunder bylder? Axel O. Hansen fortæller også om skadelige vaccinationer, som han mener ødelægger menneskets immunforsvar, naturlige bakterier i maven overfor virus og mikrobbers angreb. Ved at vacciner mod børnesygdomme, lokker man andre sygdomme til i sin bedste levealder og bremser immunforsvaret og de hvide blodlegemer, så han er også her 100 år forud for covid 19, vaccination, immunforsvaret som er menneskets indre politi eller værn mod indtrængen virus og bakterier?

Hans påstand er også hentet fra den franske biokemiker Luis Paster, som opfandt pasteroisering (varmebehandling m.m.)? Da jeg samtidig havde læst bogen "Naturen har altid ret" af den franske naturlæge Maurice Messègue, idet han også skriver om den dødelige penicillin, så får jeg mere og mere øjnene op for hvor skadelig miljøgifte er for vort helbred!!....

Tryk på linket: Vaccine der dræber?

Da jeg ved tilfældighed går forbi en antikvarisk boghandler på Vesterbrogade sidst i 1970èrne i København, ser jeg en meget gammel bog "SUNDHEDS LÆRE" fra 1907 og køber den, skrevet af læge Arnold Møller. Bogen er udgivet og fremstillet på det Kongelig Bogtrykkerkunst Forlag, så jeg formoder at kongen må have læst indholdet?. Da jeg kommer hjem og begynder at studere og læse de første sider, begynder jeg for alvor at mistænke lægernes store uvidenhed om sygdom og forkert kostsammensætning, som naturlæge Axel O. Hansen skriver om i hans fantastiske bog HELBREDELSE på 1500 sider?

Den antikke bogs forfatter, Arnold Møller, skriver således allerede i sin "SUNDHEDSLÆRE" fra 1907, om dårlige og gode slagtre i Københavns indre by Borgergade, om hvordan slagterne svindler med kødet lige som i dag (2012). Dengang brugte man det samme stof "borsyre", som lægerne tidligere brugte til sårbehandling for at stoppe bakterier. I bogen skriver læge Arnold Møller, at de dårlige slagtere brugte borsyre for at sminke kødet, som var blevet for gammelt eller for den sags skyld blandede skadelig borsyre i smøret for at det ikke skulle harske og blive som slagtefedt hvid i farven? Her henviser Arnold Møller til det gamle græske ordsprog af Hippokrates "Din mad skal være din medicin". Da jeg havde læst bogen og sammenligner den med Axel. O Hansens bog HELBREDELSE på 1500 sider, begynder jeg virkelig for alvorg, at få indblik i den måde vi bliver behandlet på igennem sundhedssystemet, idet vi er som individer uden forstand på legeme og sjæl?. Mennesket bliver således bedraget på hænder og føder af lægestanden og af rigtig mange ting i den kost vi køber og spiser, samt lægernes uvidenhed om naturhelbredelse gennem de fødemidler mennesket indtager?

Axel O. Hansen og øjendiagnose!!...

Kan man virkelig ved hjælp af "øjendiagnosen" se, hvordan et menneskes liv har udformet sig ved at spise forkert evt. svinekød som kan overeføre og fremkalder bylder på hele menneskekroppen? Min tidligere afdøde svigerfar og hans ven som var voldsomt plaget af multiresistente bakterier (bylder), kom som patient til naturapat Axel O. Hansen og ved hjælp af øjendiagnosen, opdagede han at min svigerfars ven elskede at spiste svinekød eller i det hele taget dyriske proteiner. Naturapat Axel O. Hansn kunne også ved hjælp at øjendiagnose se, om man havde arbejdet med kemiske soffer, miljøgifte eller var blevet vaccinere med kviksølv? Ja menneskers levemåde, arbejdsforhold, ja om man har været direktør, tapetsermester, maler, tandlæge (kviksølv) eller for den sags skyld præst, studeret til læge på universitet o.m.a.?

Axel O. Hansen havde  fået en guddommelig gave og evne ved hjælp af øjendiagnosen. Han var et fantastisk menneske, en ubeskrivelig mirakelmager, som overgår al forstand og som virkelig forstod naturens gave til mennesket:

Hvor fik Axel O. Hansen sin lægevidenskab øjendiagnose fra? Hvis vores forfædre, blot fire - fem generationer tilbage, vågnede op og hørte en gramofon spille fuglefløjt, vilde de antage det hele for trolderi og smidt på bålet fortæller han. Så sent som i 1902 blev min gamle lærer, siger Axel O. Hansen, homøpaten Niels Lijequist, Stockholm, anklaget og stillet for retten i Sverige for troldomkunstner angående "Øjendiagnosen", men han blev purre frikendt.

Øjet er sjælens spejl og er dit øje sygt er hele dit legeme i mørke? Denne sætning er en gammel sandhed, som er omtalt i det Ny Testamente flere steder. Ved kunsten at bestemme legemets indre og ydre sygdomme gennem undersøgelse af patientens øjne, beskrives ikke alene af Jesus og hans apostle, men i dag er denne opdagelse  også fremtonet af visse øjenlæger. Denne metode at bestemme eller forudsige sygdomme på, er først i de senere årtier blevet flittigt udforsket af enkelte lærte i Danmark og udlandet, som har gjort sig spicialist ikke alene i naturapi, men også øjensygdomme som grå og grøn stær. Men hel sikker er det, at jesuiter og munke for to årtunsinde side lige som brahminerne og de thibitanske præster har haft en del kendskab til øjendiagnosen, fortæller afdøde Axel O. Hansen ( f. 1892-1971).

Det er imidlertid først efter at den ungarnske professor Peczèly i 1880 fremsatte læren om øjendiagnosen ved et tilfæde, da han fangede en Falk og så et streg i dyrets ene øje, som følge af en brækket vinge, samt at den svenske adventisk og præst Nils Liljequist i begyndelsen af det 19. århundrede havde udsendt sin verdensberømte bøger om denne videnskab, at verdens øjne er blevet henvendt på øjendiagnosen. Det var en ubetydelig hældelse, et rent tilfælde, der for snart 137 år siden viste Peczènly vejen til øjendiagnosen, fortæller Axel O. Hansen.

Min ven som jeg havde lånt bogen af "Og Satan Ler", fortæller at han havde været hos Axel O. Hansen i hans konsulation, og var voldsom plaget af bylder i mage år og som lægerne ikke kunne få bugt med ved brug af penicillin pga. multiresistente bakterier? Axel O. Hansen opdager her fejlernæring i hans kostvaner. Hans forkerte levemåde bestod i, at han altid var glad for svinekød "tatar" lige som min mor, som fik bendelorm på 6 meter af at spise tartar?

Det var helt tilfældig, at jeg kom i besiddelse af denne historie: 

Min svigerfars og hans ven  opsøgte begge Axel O. Hansens ved konsultation for bylder m.m. og fik kendskab til sygdom i Axel O. Hansens fantastiske bøger om naturhelbredelse, øjendiagnose, grøntsags og vegetar kure og viden om naturdroger.

Axel O. Hansen var grundlæggeren af Natur Drogeriet, som i dag er Scandinaviens største helsefirma med export af naturprodukter til hele Europa og som omsætter for over en halv milliard kroner. Hele historien om Axel O. Hansn, er en af fortidens største naturhelbreder som du kan du læse mere om på Google.

Tryk på linket og vend tilbage til denne side om øjendiagnosen: Forebyg kræftsygdom.

Jeg selv er avlet i en rus af mine forældre på Dyrehavsbakken, men jeg har ikke af den grund taget skade på sjæl og krop eller blevet dranker? Arvesynd er nært beslægtede med de forhold ens forældre normalt har været udsat for og selv har mishandlet sig til gennem hele sit liv med forkert livsstil, som nu forsker advarer om? Dette var Axel O Hansens budskab og er gældene for de fleste sygdomme, mange selvforskyldt, som Bibelen nævner, og her er svaret arvesynd!!...Der findes kun en udvej ud af disse pinsler, som Bibelen fortæller og det er omsindelse, brug din "sunde fornuft" til en bedre livstil!!......

Kræft er en degenerationssygdom?

- der omfatter alle de biologiske processer i en levende organismes løbende fremskredne alder (dvs. en kombination af livsprocesser på forringelse som følge af udviklingen af en organisme). Degeneration er foranlediget af, at udviklingen i vores genetiske stofskifte stopper, hvilket betyder, at vi lever i vores reproduktive alder før degeneration, hvorefter vi dør langsomt i alle cellerne og gradvist. Derfor dør også de fleste mennesker, når de er over 50 års alderen og opefter, som stiger hurtigere og hurtigere med årerne.

I 1977 køber jeg efter længere tids alvorlig indvalidering og handicap, hvor jeg ikke at kan gå elle komme ud af sengen i en helt uge tidsskriftet  hver måned Ny Tid & VI, redigeret af naturlæge Julia Vøldan. Køber lidt senere bog af naturapat Axel O. Hansens, hans store mesterværk "HELBREDELSE" på to bind på i alt 1500 sider incl. plancer, billede af hvad øjendiagnose som kan fortælle ting vi næsten ikke vil tro. på I dette fantastiske værk og billedede af øjne (iris) begynder jeg selv, at studere og få mere og mere indblik i "Iris øjendiagnose" og finder frem til, at jeg måtte gøre noget for at blive rask og helbredt for min alvorlige skæve hofte og ryg, som tog min førlighed op til måneder af et halvt år. Det skete i forbindelse efter al sansynelighed kronisk mellemøre betændelse fra 7 måneders alderen, hvor jeg blev propfodtre med penicillin gennem 14 år og med det resultat, at jeg blev multiresistent overfor pennicilin og de bakterier som fyldte mig med stafylikokker. Min huslæge i begyndelsen af 1950èrne, havde fuldstændig overset de store mængder antibiotika jeg fik i min tidlig barndom af syv månder gammel, som senere gennem indsprøjtninger og penicillin kure, nærmest havde ædt knogler væk i det indre øre og samtidig gav mange huller i tænder i min ungdom. Men min omvendelse til bedre kost med altid ørebetændelser indtil mit 26 år, blev jeg for første omgang min kroniske sygdom, altid ørebetændelser med bylder kvit efter kort tid ved at blive vegetar!!.... Desvære havde betændelserne store omkostninger idet knoglerne på det tidspunkt var ædt op, så jeg i dag har store knogleskader i rygsøjlen og er total døv på det venstre øre, idet knoglen i indre øre er beskadiget? 

Mit dårlige helbred i begyndelsen af 1973, kom pludselig fra den ene dag til den anden som lyn fra en klar himlen? Muligvis på grund af brugen af epoxylim i en ung alder af 14 år på min arbejdsplads og gennem 6 år som en kombination af andre yderst farlige kemiske stoffer f.eks. anillin og dioxin. Det hele startede med, at jeg havde uden at ane det ved at slibe og fræse 200.000 par sko, fremstillet af PVC hæle og såler af ftalater i min læretid 15 år gammel i skotøjsfaget, og som uddannet fabriksskomager i 1966. Min sygdom samtidig med konstant ørebetændelser blev forværet i min læretid ved brugen af kemikalier og alle de mange kortisonbehandlinger for muskelsmerter jeg derefter havde været udsat for gennem den autoriseret lægebehandling og som til sidst slet ikke virkede mere. I dag viser avisartikler, hvor ufattelig lægebehandling var i 1960.  Det var nemlig en dygtige kiropraktor, som ved et helt tilfælfældighed opdagede, at hele mit skelet, hofte og ryg var ved at styrte sammen, da kirogpraktoren tog røntgenbilleder?

I dag ved man, at store mængder penecilin (multiresistent) og dioxin ødelægger kroppens "kalkstofskiftet", hvilket gav mig skøre knogler og den meget skæve holdning af en krumbøjet ryg Scheuerman, samt alvorlig skæv hofte som jeg havde pådraget mig allerede ved mit arbejde fra 1962-66 ved forarbejdning af yderst farlige kemikalier, PVC og slibning
 af plastikhæle, indånding af giftige opløsningsmidler, dampe af expoxy lim o.m.a. i skotøjsindustrien: Tryk på linket og vend tilbage til dette link: The End

Fantastisk bog HELBREDELSE 

Axel O.Hansen fortæller i hans store værk HELBREDELSE på 1.680 sider, at han i mere end 50 år har stillet øjendiagnose af mange fabriksarbejder, og kan aflæse de forgiftninger hans patienter har pådraget sig gennem arbejdsforhold (arbejdsmiljø) i den kemiske industri, gartneri, landbrug og ved anvendelser af sprøjtegifte og anvendelse af antibiotika til husdyr o.m.a., som nu viser sig at kan påføre mennesket multiresistente bakterier, en form for bakterier og sygdom man ikke kan kurere med penicilin? 

Ved spisning af kød skriver Axel O. Hansen, kan giftstoffer o.m.a. transporteres fra mavesækken med blodet ind i menneskekroppen  og værst af alt ses de skadelige stoffer pencillin (multiresistente bakterier) angreb i kroppen, vækstfremmer som dyrlægerne har anbefalet og anvendt i mere end 70 år, alt sammen sætter sig spejl i øjets Iris det man kalder "øjendiagnose".

http://helsenyt.com/pdf/laegeogkvaksalver.dpf NB! Hvis dette ikke kommer frem "NOT FOUND" så skriv det på Googles søgelinjen!!..Min store interesse for alternativ naturhelbredelse, lægeurter og behandling har jeg holdt for mig selv i 40 år lige som fodboldspilleren Guld Harald, som har skrevet den fantastiske bog om Esotiske Lægeplanter og Trolddomsurter, en bog jeg har læst mange gange. 

I 40 år har jeg holdt min viden om naturhelbredelse hemmeligt for mine nære venner, en sygeplejeske og hendes mand som er medicinsk læge og som sygeplejeske i september 2014 hængte mig ud på Facebook som kvaksalver? Lægeurter og Troldomsurter har lært mig utrolige mange ting om sundhed og dødsfald:

Først døde tre af mine arbejdskammerater af kræft p.g.a. gifte i arbejdsmiljøet. Så døde min nære vens søster på kun 12 år af kræft, efter at hun kom hjem fra ferie på Bornholm. Alle havde bemærket, at hun havde slugt en stor mundfuld havvand langs badestranden og som menes at have indeholdt sennepsgas? Min moster døde af kræft, efter at hun i ti år havde arbejdet med farlig vædske ved fremstilling af elektronik til printplader, heraf syrebad med giftige opløsningsmidler? Tre tandlæger, heraf et nære venskab, alle døde tideligt af kræft, måske kviksølvdampe ved indånding før de var fyldt 50 år? 

Min svigerfars vens og hans bror døde tidligt før 60 års alderen af kæft efter i flere års arbejde med bronchestøbning i sine unge dage? En anden døde tidligt før han var fyldt 50 år af malersyndrom. Min far og faster døde af lungekræft, hvilket skyldes konstant cigaretrygning gennem 40 år ved dyb inhalering af 40-50 stk. Cecil om dagen? Jeg kender flere som også døde tidlig før 60 år af hjerneblødning, åreforkalkning og hjertestop, inden de nåede 50 år. Til gengæld kender jeg også det modsatte, at flere familiemedlemmer, som har arbejdet uden kemikalier har levet et nogenlunde sundt liv og er blevet mere end 90 lige bl.a. min mor og onkel på min fars side? Min onkel har været økologisk gartner i hele sit liv, og som i det fjerneste ikke ville have giftsprøjten ind i sit drivhus, hvor han dyrkede tomater, agurker og blomkål m.m.. Han blev 92 år og levede et normalt liv uden nogen sinde at være alvorlig syg? Han spiste tomater i stor stil, som i dag siges, at være den mest sunde grøntsag!!..

I 2013-2014 døde tre af mine nære familiemedlemmer af blodforgiftning på hospitalet efter flere operationer? I dag mistænker man, at det måske skyldes listeria bakterien, idet alle tre patienter min søster, svoger og svigerfar, alle elskede hospitalernes mad "kødprodukter" som f.eks. rullepølse som den almindelige hospitalsmad? Operationerne var ellers fint overstået for alle tre patienter, men pludselig støtte der en blodforgiftning til og alle døde? Sorgen var næsten ikke til at bære fra min svigermor, der blev indlagt med en lettere psykose.

Arvelige sygdomme

Axel O.Hansen fortæller, at mennesker der har arbejdet i industrien med tungmetaller som f.eks. arsenik, bronce, bly, kviksølv, bly, silikone og sprøjtegifte m.m. kan påføre næste generation arvelige sygdomme. Ofte sætter det sig i tredje led (generation) og som Bibelen også nævner. I oldtiden ca.17. årh, f.Kr. var alkymister (giftblander) nævnt Johannes Åbenbaring, hvilket var datidens kemikere, der forsøgte at lave ægte guld af metaller uden resultat. De var de første opfinder af kemien og dens videreførelse til vore dage og dens anvendelse af kemisk medicin (lægeindustrien)!!.... Axel O.Hansen fordømte lægers brug af nutidens fremstillede kemiske midler. Det gjaldt f.eks. landmænd som i mange årtier siden 1940èrne har brugt penecilin i svinestalde, arsenik, insektmidler, kviksølvbejset såsæd, ukrudtsmidler, DDT, kunstgødning o.s.v. Alle giftstoffer ophobes i dyrerne og overføres til mennesker skrev han. Det kunne han bevise med sine meget nøje resultater via øjendiagnoser? Axel O.Hansen var derfor fortaler for "vegetarismen" og ingen brug af kemiske stoffer, vacciner, der er den rene gift for menneskekroppen!!...

Axel O. Hansen 

Bøger bekræfter hans påstand fra tusindvis af patienter som han helbredte for gigt, bylder, kræft lige som Stefan og Julia Vøldan med  bl.a. rødbedesaft, kartoffelmos, udtræk af urter, her omstilling af kosten m.m.!!.....

Jeg vil derfor på det kraftigste anbefale også, at læse bogen "NATUREN HAR ALTID RET", skrevet af den verdensberømte franske naturhelbreder Maurice Messguè, der i begyndelsen af 70èrne blev "borgmester" og som fik en hele Provence i Frankrig til at dyrke biodynamiske grøntsager. I dag bliver mange af disse produkter som f.eks. creme, honning og safter m.m. eksporteret til verdens store film stjerner, store fine hoteller, hvor berømtheder tager ophold. Bogen kan lånes på bibliotekerne, et af dem i Storkøbenhavn hvor jeg har været ansat i 10 år fra 1986-1996.

Læs mer om bogen her: Naturen har ret    

Kød uegnet til børn under opvækst

For over ethundrede år siden i 1907, skrev vor egen læge, forfatteren ARNOLD MØLLER i sin bog "SUNHHEDS LÆRE" - udgivet af DANSK PRESSEFORENING fra Baggers Kgl. Hof-Bogtrykkeri, at det er uhensigtsmæssig at fodre børn under opvækst med kød indtil syv årsalderen? Han begrunder det med, at kød er tungt fordøjeligt og ikke er egnet til hverken børn eller syge mennesker, der lider af gigt, mave- tarmsygdomme m.m.. I bogen går han skarpt til angreb mod dårlige slagter, idet han har fundet slagter i den indre by af København, der sælger råddent kød og halvfordærvet pålæg, som er blevet tilsat borsyre (fenoler) et skadeligt kemisk produkt!!...Det hele ligner nøjagtigt til forveksling den alvorlige kødskandale i 2006. Halvfjerds år senere i 1977 fandt Ekstrabladet svinelever og kød fyldt med så grimme ting som bylder og kviksølv. Store overskrifter fyldte samtlige aviser "Masser af svinekød" uegnet til eksport!!... Kontroldyrlæge: Vi arbejder under håbløst arbejdsforhold. Igen en oerskrift: Dansk Landbrug avler syge fødevare: Hansen siger, vor svin er giftige "tidligere direktør for Slagteriernes Forskningsinsstitut?

Han var offer for kemien i maden?

Kød af dræbte dyr indholder miljøgifte fra landbruget (medicinrester, vacciner, vækstfremmer, hormoner ect.) og dyrets egen stofskifteprocess, når døden indtræder. Det bliver forstadiet til den stærkeste syredannelse, der kan fremkommer under fordøjelsen hos mennesket. Men dertil kommer endnu en skadelig ting af forskellige art, og disse er selvsagt meget farlig for den menneskelige organisme i særdeleshed ved bakterie og virusangreb hos mennesket. Så snart døden indtræder hos mennesker og dyr, påbegynder der i et hvert lig kemiske processer yderst farlige "liggifte", som kaldes opløsning og forrådnelse. Det er naturens orden og har været det igennem sekstusinde år ifølge Bibelen. Derfor går visse rovdyr med vågne, agtpågivende sanser uden om det dyrelig, som har ligget blot en kort tid for længe, så istedet spiser ådsler f.eks. måger, ørne ect., dette dyr. Grunden til, at en løve straks kaster sig over indvoldene (på et nedlagt bytte!) er, at den dèr finder halvt fordøjet vegetarføde med et højt vandindhold. Dernæst slikker den blodt  sig, for blod besår af 90% vand. Kødædende dyr spiser helst dyr, der lever af planter og frugter, for det er det, alle dyr har behov for. De må have deres føde fra planteriget. Enten får et dyr sin mad direkte fra planteriget, eller også spiser de det dyr, som spiser planteføde. Et rovdyr er fra naturens hånd indrettet til at ernære sig af nyslagtet kød som et rovbyte.. Det har en anden tandbygning, som tjener dette formål, og det har en meget kort fordøjelseskanal i forhold til mennesket, således at affaldsstofferne fra kødet hutigt kan blive udskilt. Mennesket derimod har en mget lang fordøjelseskanal og tarm (9 meter), der muliggør en grundig bearbejdning af de eller celluloseholdige plantenæringsstoffer som en naturlig føde angår (vegetarkost). Det siger sig selv, at denne omstændighed gør kødkostens giftstoffer særlig er farlig for mennesket, når det ligger alt for længe i tarmene (forrådnelse) og samtidig bliver alvorlig udsat for mutagene (kræftfremkaldende) stoffer ved stegning, grill, tilsætningsstoffer eller skadelige overdosering af salt i kødet: 

Hvis det er meningen, at fødens primære formål er at bibringe kroppen energi, er det dumt at vælge fødevare, hvor der bruges megen energi til fordøjelsesprocessen og det er, at spise kød. Mange af os kender følelsen af at være tung i maven, mat til sokkeholdrne og lidt træt lige efter et "godt, stort" måltid mad. Det er i hvert fald ikke det samme, som at være fyldt med energi. Der skal stort set ikke bruges energi til at fordøje frugt. Salat eller rå grøntsager bruger ca. 2 timer, og et mere bastant måltid uden kød tager ca. 4 tim at fordøje. En føde, som kroppen lettest kan nedbryde er frugt, dernæst smothies, presset frugtsaft ect. I den anden eller modsatte ende af skalen står protein som den vanskeligste nedbrydelige når det gælder kødspiser, men ikke soyaprotein? Poblemt er imidlertid ikke, hvordan man får nok protein, men derimod at man ikke får for mange!!....At have for mange proteiner i  koppen er mindst lige så farligt som ikke at have nok. Hvis en vegetar, foruden plantekost drikker 1/2 l mælk daglig, spiser ost, ymer får man rigeligt med protein.

Den gennemsnitlige tid det tager føden at passere gennem mave-tarmkanalen, ligger mellem 25-30 timer. Når man spiser kød, bliver denne tid mere end fordoblet, ja helt op til en uge eller mere. Jo mere protein (kød) man spiser, des mindre energi bliver der altså til overst, som skal bruges til andre nødvendige funktioner, såsom bortskaffelse af giftige affaldsstoffer og optagelse af livsvigtige vitaminer, mineraler og sporstoffer. Helt galt bliver det, hvis man bliver angrebet af virus og bakterier.

Stærke vegetarer er Elefanten, der lever af kviste, græs og frugt. Og elefanten er stærkere end en hest, idet den også lever af hø og græs. Oksen spiser græs. Den hvid ryggede gorilla ligner mennesket fysiologi. Den er utrolig stærk. Selv om den kun er tre gange så stor som et menneske, har den 30 gange så mange hestekræfter!!.. Den kan med lethed smide en mand på 100 kilo tværs over gaden som en frisbee. 

En ny videnskabelig rapport udgivet af World Cancer Research FundRapport viser adskillige videnskablige kæftstudier, at man skal holde sig langt fra de fleste grillpølser, svin, okse og lammekød skal man kun spise i stærkt begræsede mængder, fordi der er øget risiko for kræft i spiserør, tarmkræft, lungekræt, samt kræft i bugspytkirtlen eller livmoderkræft. Men alt dette vidste man for 2000 år siden? 
 

Han var overfølsom for okse, kalv, svine- og lammekød?

Skrevet af Innocent
(blev vist i TV DR 1 den 14. april 2010)

kandu?dk

Ikke alt slags kød, men okse, kalve, svine- og lammekød har vist sig at være allergifremkaldende. Symptomerne på de nævnte kødtyper ses efter et par timer, røde plamager, rundt på krop, arme og ben, nærmest som psoreasis.

"Vejen til en hurtig løsning" er, at jeg lider af nældefeber og ingen tvivl, især svinekød som fyldes med medicin (Penicilin) ud over alle grænser giver mig problemer som nævnt symptomer på " altid snothed". Af samme grund spiser jeg kun fjerkræ. Jeg tåler ikke penicilin.

Kommentar fra Innocent som har lagt sit problem ud på hjemmesiden "kandu?dk" er overfølsom for de firbenede dyr, giver dette svar til alle på hjemmesiden: Tak for kommentarerne. Ja symptomer er lig nældefeber. Psykisk modvilje, nej, jeg ser længselsful på en lille bid, men det går galt næsten hver gang. Pastasauce tåles generelt fint, blot ikke af typen "a la Bolognese", der indeholder lidt kød. Jeg er storspiser af ost og flødeskum og 38% creme fraiche. (et lykkeligt væsen uden vægtproblemer - superslank - i høj alder). Jeg har kunnet spise alt, indtil for ca. 10 år siden, hvor jeg begyndte at reagere på oksekød. Tåle forsat alt udover de nævnte firbenede dyr. Min mistanke retter sig mod holdbarhedsmidler "gasser", nitrit og lign.

Test resultatløse, læger hovedrystende, anser ham som hyopokonder, eller hvem ved, måske dement?

Altså forsat????? - masser.

Innocent udtaler - jo der kan være tale om en form for intolerance i den grad. Jeg har kendt til det og er faktisk selv begyndt af få en lille  dog ikke som beskrevet - men spiser jeg oksekød for ofte ender det med muskelkramper - hvorfor ???? Tjahh - ingen forklaring da det er sjældent. Det er så lige det ved læger, at de ej ikke kan vide alt - men nogen er vel mere åbne end andre - hvad jeg så lige oplevede hvad det angik.
Jeg kan sagtens spise oksekød - men ikke for ofte og ikke for tæt på hinanden, så går det galt. Det samme sker forresten når jeg spiser vindruer - her er ingen forklaring.
Det underolige netop de to typer madvarer er, at jeg er allergiker og reagerer på flere ting - men kun lige oksekød og vindruer giver tilmed musklkramper.

Kommentar fra Gypige:
For mit vedkommende, er jeg nød til st læse alle ingredienser igennem, før jeg køber noget i butikkerne. Og hvis der er kødboullion i, syntetiske aromastoffer og tilsætningsstoffer som jeg ved ikke kan tåle, kan jeg lige så godt sætte det på plads igen. Man finder virkeligt ud af, hvor meget skidt der faktisk er i fødevarer, når man ser på deklerationen. Det er speciel smagsforstærker E 621, som er den værste synder. Det er meget få allergiker som kan tåle, at den er i maden. Det lyer som nældefeber du har.
Mange hilsner fra Gypige


Innocent

Tak Gypige
også jeg læser deklarationen og stiller tilbage på hyldern. Den nævnte smagsforstærker monosodiumglutaminat tåler jeg?
hilsen Innocent

Kommentar fra Gypige

Det tilsætningsstof som du taler om, som hedder Monosodium er det man kalder "det trede kryderi", men det er ikke det samme som 621 som hedder mononatrium glaminat (kræftfremkaldende). Men det er rigtigt, at mange heller ikke tåler det tredje krydderi (heller ikke jeg). 
Men E 621 er lige så slemt til at give allergi som "det tredje kryderi" (som findes i rigtig mange prdukter)?

Mange hilsner Gypige

Kommentar fra dova

Ja, men nu er det ikke "gasser" nitrit og konserveringsmidler i frisk/fersk/råt kød.

m.v.h dova

Kommentar fra mint.dk

- der er salpetersyre i uanede mængder i kød - desværre - gad vide hvad det egentlig gør ved os???

M.v.h. mint.dk

Kommentar fra Birgitta

Nåja, men "sodium" er engelsk ord for "natrium" - og det 3. krydderi hedder altså mononatriumglutaminat. Jeg tror, der er tale om det samme produkt, men med en trykfejl.

hilsen Birgitta

Tak for mange svar Innocent

Linket til Astma og Allergiforbundet siger ingenting. Jeg skrev et langt brev til dem for tre år sien, med en udførlig beskrivelse. Svaret var "larmende tavshed" indtil DR 1 bragte indslaget d. 14. april 2010 kl.21,00: Kødallergi!!..

Innosent forsætter på sin hjemmeside: Under indlæggelse i anden anledning på Holbæk Sygehus, gav sygehusmanden den beskrevne reaktion. En læge blev tilkaldt, men han nøjes med at konstatere, at han aldrig havde set noget lignende tilfælde.....Mere skete ikke.
Om nogle test giver noget brugbart tvivler jeg på. "Udløseren" er næppe med i testprogrammet. Alt ud over kød fra "firbenede" tåles. Disse veje fra slagtning til forbrugerne er vidt forskellige, fjerkræ nedfryses straks efter lagtning. Forløbet i frysedisken er kendt til udløbsdato (Kontant udsendelsen), så kotteletter til udløb?, så hakkekød, og til sidst pølser og biksemad, alt imens den friske nyslagtede farve bibeholdes? Hvordan mon?????Undervejs mulighed for "manering" om nødvendigt. Et sidespring - jeg køber det ikke.

Innocent.

Ordet Innocent betyder:

- generel mangel på skyldfølelse, en oplevelse der opstår, når en person indser eller mener, at de ikke eller har overtrådt et moralsk eneansvar. Innocent er nær knyttet til anger, en følelsesmæssig personlig beklagelse. Det er en handling, som de anser for at være skammeligt, sårende eller voldelig. Mange læger beskylder deres patienter for at være hypokonder, indtil det modsatte er bevist?

Forebyg kræft ved at undgå kød!!...
  

Ny verdensomspændende forskningsprojekt viser, at kødspiser får kræft og allergier!!....

Blodet og lyset!!...

Af naturlæge Stefan Vøldan NY TID & VI 1940

- som blev lam som barn af og sad i rullestol, fik sin førlighed tilbage ved at tro på Biblen.

1. Joh. 1-7. Men dersom vi vandrer i lyset - lige som Han er i lyset - have vi samfund med hverandre, - -

Det er en kendt sag, at gennemsnitsmennesket kun bruger en meget ringe del af sin hjerne (forstand). Millioner af hjerneceller sover de dødes søvn. At det er derfor, bevidsthedslivet er så snævert, så egoistisk og materialistisk, hvem tænker vel på det? Eller på, at det skulle være muligt at "opvække de døde" og derved for menneskets genknytte den brudte forbindelse med åndens verden? Og intet mindre end dette er dog alt livs, al religions egentlige mål.

VISDOMMENS BOG

De ugudelige tror ikke på menneskets udødelighed, at leve længere og opfordrer derfor til at nyde det, ædegilde og druk, mishandle de fromme som kommer med budskab, hvis eksempel er til besvær.

De siger nemlig ved sig selv i deres urigtige tankegang: "Kort og kummeligt liv; når et menneske skal dø, gives der ingen lægdom af natur, og man har aldrig hørt nogen sige, der udfrier fra Dødsriget, men det gør Bibelen i Visdommens Bog 2,1 f.f.

Lad os se, om det er sandt, hvad han (David) siger v.17 om Jesus, og lad os prøve, hvad ende det tager med ham; thi den retfærdige Guds Søn, må Han tage sig af ham og udfri ham af hans modstanders hånd?

Visd.2,18 ; Sl.22,9 ; Matt.27,43 f.f.

Lad os da sætte ham på prøve med vold og pinsel (korsfæstelse);

Matt.27,33-34

for at vi kan få at vide, hvor sagtmodig han var, og forstå, om han virkelig er standhaftig (   )?

Lad os dømme ham til en forsmægdelig død, thi ifølge hans egne ord vil der blive draget omsorg for ham.

Visd.2,19-20 ; Jermas 11,19 ; Jak.5,6.

Således tænker disse mennesker, men de farer vild, thi deres ondskab har gjort dem blinde; Guds hemmelige tanker fatter de ikke, de nærer ikke noget håb om løn og fromhed, og de vil ikke vide af nogen belønning til ulastelig sjæle.

Gud skabte jo mennesket til uforkrænkelighed og gjorde det til et afbilled af sit eget væsen (Guds barn);

Visd. 2,23 ; 1.Mos.1,27 ; 5,1 ; Siraks Visdomsbog 17,3 ; Jak.3,9.

Men Djævlens missundelse kom døden ind i verden, og det får at mærke, som hører ham til.

1.Mos.3,1 ff. ; Rom 5,12 ff.


Helt fra ældgamle dage er religiøse og mystiske forestillinger blevet forbundet med blodstrømmen og dens funktion i legemet, der bliver voldsom forurenet og forgiftet af bl.a. tungmetaller (kviksølv m.m.), sprøjtegifte, tilsætningsstoffer o.m.a. i vores kost, herunder kød til forrådnelse!!...

Men nutidens mennesker har kun i ringe grad sindet åbent for dette budskab, til trods for, at de af navn bekender sig til en religion, går i kirke, Rigssal (Jehovas Vidner), Templer og slet ikke ved, at hele sagen om religion mere og mere end nogen anden kan betegnes som "blodets evangelium"?

Det er den renselses og forløsning ved blodet, som er kernen i det Ny Testamente mirakler og som har at gøre med blodstrømmen - livets bærer - i mennesket selv, forstås kun af meget få mennesker eller kirkegænger. Man tager til takke for ydre ceremonier for symboler på det, som skulle være liv og virkelighed , fysisk såvel som åndeligt i mennesket selv.

Ved blodet skal mennesket og slægten forløses. Blodet brus er livets sang i vort legemes indre verdner befolket af billioner celler. For at komme til en levende og gennem alle omskiftelser levedygtig forståelse af det "blodets under", som skal genføde det indre menneske fysisk og åndeligt og omforme det ydre samfund fysisk og åndeligt, må vi ganske kort betragte blodstrømmens funktion:
Denne er dobbelt i sit væsen, hvilket også tilkendegiver i blodstrømmens to floder - den mørke og den lyse - vene og arterieblodet. Blodstrømmens fysiske opgave på dens vej igennem legemet er den, at besøge hver eneste af legemets billioner af celler. Uden blodstrømmens besøg kan ingen celle leve - da sover den hen eller dør?
Blodstrømmen kommer til cellen med livets lys "Kristus Energien" sollyset (den sunde kost og føde), og samtid ofrer den sig for cellen, idet den tager på sig og med sig alt hvad der truer cellen af død og mørke - dvs alle giftstoffer og slagger - for at cellen kan leve.
Dette er blodet naturlig funktion "evangelie" i legemet. Den viser os den guddommelige alkærlighed - "kristusånden" - som den, der skal bære og være grundstenen også for livets fysiske udfoldelse i vort legeme. For imod denne guddommelige funktion i os selv har vi handlet ilde eller syndet, og derfor høster vi nu syndens sold, som er døden - dette ord taget i mere end èn betydning. Det åndeligt forklarende lys, som skinnede frem til os ved blodstrømmens naturlige funktion, forvandlede vi til mørke, da vi betrådte den unaturlige ernæringens vej. Derved forgrovede vi nemlig blodet, således at det ikke mere kunne fungere, som det naturligt skulle gøres.
Kulminikatonen heraf oplever vi i nutiden, hvor blodets totale forgiftning fuldbyrdes - ikke blot gennem den unaturlige ernæring, men også gennem en videnskablig indsprøjtnings- og vaccinationsmani blandt børn og ældre, som kun er mulig, fordi det åndelige mørke i menneskene er blevet så tæt, at de ikke aner, hvad de indlader sig på. Og det er forgiftningen af blodet, der har fået det åndelige mørke til at rulle frem og opsuge lyset. Da nemlig blodet forgiftedes og ved en unaturlig ernæring blev af grovere kemisk beskaffenhed end den naturbestemte - den af Gud indstiftede - lukkedes blodet - netop ifølge den grovere beskaffenhed - automatisk ude fra at besøge og blive de allerfineste nerveceller og centre i legemet. Til disse organer fører kun de snæverste stier eller forbindelsesveje, og dem var det forgrovede blod afskåret fra at pasere. Derfor sov de fineste opbyggede af disse organer efterhånden hen (døde). Det samme ville ske med de grovere organer eller lemmer, ben, fødder m.m., hvis vi udelukkede blodstrømmen - de ville visne og dø.
Det er en kendt sag, at gennemsnitsmennesket kun bruger en meget ringe del af sin hjerne. Millioner af hjerneceller sover de dødes søvn. At det er derfor, bevidsthedslivet er så snævert, så egoistisk og meterialistisk, hvem tænker vel på det? Eller på, at det skulle være muligt at "opvække de døde" og derved for mennesket gen knytte den brudte forbindelse med åndens verdner? Og intet mindre end dette er dog alt livs, al religions egentlige mål.
Åndens, lysets eller livets højeste svingninger "IONER", kan kun vibrere gennem forbindelse med dertil egnet særligt fint organiseret fysisk stof. Dette, finder vi i de fineste nervecentrer eller organer, der er de kraftfelter eller radiomodtagerre, hvorigennem mennesket skulle stå i unaturlig kontakt med de usynlige verdner - med Gud. Det siger derfor sig selv, at begrænsningen af blodstrømmens fysiske funktion, hvorved blodets besøg blev unddraget flere og flere nerveceller og centre, nødvendigvis drager en tilsvarende begrænsning af menneskets bevidsthedsliv efter sig.
Fra det øjeblik, denne udvikling tog sin begyndelse - alså bibelsk fra syndefaldet - viser blodstrømmen os et helt andet - ja ganske modsat - princip af det oprindelige. Det er ikke mere alkærligheden, men egenkærligheden den viser os. For den besøger jo ikke mere alle legemets celler ved forkert ernæring, druk ect. Nu gøres der en undtagelse alt efter blodstrømmen særlige karakter. Og eftersom denne udvikling skrider frem ad den unaturlige ernærings skråplan - eftersom blodet forgroves mere og mere, træder egenkærligheden som livsprincip mere og mere tydeligt frem, idet stadig flere celler i legemet lukkes ude fra livet. Med andre ord. Død og mørke arbejder sig iagttageligt rent fysisk frem i mørket i mennesket. Og for hver livslys, der slukkes i legemet, slukkes der uværgerligt et tilsvarende i bvidstheden. Og da det selvsagt er de ældeste, fineste byggede celler og organer, hvilket kun de fineste forældede blod kan nå, der først sover hen, er det også de højeste åndelige kræfter og evner, der først går tabt (tanker og forstand).
Det er arven fra faderhjemmet, der forødes på udviklingens brede, vanetrådte vej ved et unaturligt liv og dets nydelser. I den gennem slægt efter slægt forsatte indsnævring af blodstrømmens funktion ser vi - som på så mange andre blade i livets billedbog - den fortabte søns vandring ud i fortabelsens mørke.Lægerne kalder nogle sygdomme af arvelige gener, men har helt glemt vore forfædres synd på vejen til et sundere liv. 

kilde: Stefan Vøldan redaktør NY TID & VI nr.8 1952. Stefan Vøldan fik børnelammelse som 10 årige og kom på en institution for vanfører. Her blev han gode venner med forstanderen som var læge og besøgte hans gode ven en præst, som kendte gode råd fra bibelen. Langsomt fik Stefan Vøldan vegetarkost og trænede sig op af sin rullestol, og kunne til sidst gå!!...Som ung student begyndte han og interessere sig for naturen helse og startede et kurcenter i Jyderup. Her strømmede patienter til fra hele norden, idet han helbredte mange med alvorlige sygdomme heriblandt kræft. Ugen før sin død i1952, giftede han sig med sin sekretær Julia Vøldan,der forsatte kurstedet i Jyderup. Her fik jeg G.I.N indehaver af denne hjemmeside www.vitanyhed.dk  gode forbindelser med Julia Vøldan gennem NY TID OG VI, hvordan min meget skæve ryg og hofte kunne heales og få den til at vokse på plads efter en alvorlig forgiftning med dioxin fra mit tidliger job i skotøjsindustrien, hvor jeg forarbejde blød plastiksåler og PVC- hæle. Efter mange års kamp med sygdom, lykkedes mig gennem vegetarkost og genoptræning, at blive befriet for de voldsomme smerter jeg i flere år havde i min ryg, led, skæve hofte og ben, hvor det ene var 6 cm kortere. Jeg slap for at komme til at sidde i en rullestol hele livet lige som Stefan Vøldan.
Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158270

Gud er føde og drikke for alle!!..

"De ord, jeg taler til jer, er ånd og liv. Den ukyndige er den, som begærer kød, ligeledes i blodsudydelse og død. Men sagkyndige er de, som forstår. Se kornet, hvorledes det vokser og modnes, bliver mejet og malet og i ilden bagt til brød. Af dette brød lever mit legeme "Menneskesønnen" Jesus, som I har set i lignelser (Ezikel 4,1-16). Jeg ernærer mig kun af træernes frugter og af planter. Disse forvandles af ånden til mit kød og blod og ikke af dyr. I, som tror på mig (Menneskesønnen) er mine disciple, I skal også kunne ernære jer af denne og lignende føde, for gennem den giver ånden (sjælen) menneskene liv, helbredelse og sundhed. Retfærdig siger jeg jer, i begyndelsen ernærede alle Guds skabningr sig kun af al jordens planter og frugter, indtil de af Gud blev jaget ud af Edens Have p.g.a. synd og frøs til is (1.Adams Bog). Hele menneskehedens uvidenhed og selviskhed forledte mange af dem til at frafalde de skikke, som Gud havde givet dem, og de indførte nye, som brød mod disse. Men - som der står skrevet hos pofeterne, de skal alle vende tilbage til den naturlige føde eller dø, når de 2000 tusinde år er gået altså efter dette 2000 år ifølge Johannes Åbenbaring 20,1-3 ; 6-7 ; 13-15. Alt dette er opstandelsens mening (oprør fra de døde). Kilde:

Fra de tolv Helliges evangelie.

Jesu Kristi Fredsevangelie ved Johannes Markus

Da de syge mennesker bad om hjælp mod alle deres plager, sagde Jesus: "SPIS IKKE KØD ": "Du må ikke slå ihjel, thi livet er givet til alle af Gud, og de slagtede dyrs kød vil i Jeres legeme blive Jeres egen grav. Den, som dræber, dræber sig selv, og den, som spiser kødet af ihjelslået dyr, spiser dødens lgeme, thi i Jeres blod bliver hver dråbe af dyrenes blod til gift, hans ånde bliver til stank, hans kød til bylder, hans knogler til afkalkning, hans indvolde fyldes med forrådnele, hans øjne får skæl,  ørerne får voksagtige udflåd.

Kilde: Jesu Kristi Fredsevangelium ved evangelisten Johannes, fundet af den unganske læge, professor Edmond Szekely i de kongelige bibliotek i Wien 1920. Skriftet udkom i 1940 på tysk under titlen "Helligånden"). Stefan Vøldan, redaktør, skrev om fundet i 1952 i NY TID OG VI.


For mange kristne er det en hjørnesten at tro på at Kristus selv spiste kød, herunder de mange henvisninger til kødspisning i Det Nye Testamente. Men et nærmere studium af de originale græske manuskripter viser, at hovedparten af de ord som er oversat med "kød", er de græske ord trophe, brome og andre ord som simpelthen betyder "mad" eller "spisning" i den mest generelle betydning af ordet, f.eks. kan man i Lukas-evangeliet læse (i nogle bibler), at Jesus frelste en kvinde fra dødsriget, som man har oversat med kød, er phago, som blot betyder "at spise". Det græske ord for kød er kreas, og det er intet steds brugt i forbindelse med Kristus, idet han siger helt fra begyndelsen:
"Jeg giver Eder alle urter på hele jorden, som bærer frø, og alle træer, som bærer frugt med kærne; de skal være Mennesket til føde; Ligeledes fordømmes kødspisning af profeterne i de senere bibelhistorier f.eks. Hoses 8,13 ; Es.1,11 ; Jer. 6,20 ; Am. 5,21 ;  Jer. 14,11-12 ; Sl. 51,18 ; Sl. 50,8 ; Am. 5,25 ; Ap.G. 7,42-43  ; Matt.12,7 ; Matt. 9,13 ; Hos. 6,6 ; 1. Sam. 15,22 ; Mika. 6,6-8. 

Forsættelse af Jesu Kristi Fredsevangelie:

En af de syge sagde: "Ja, men Moses forbød kun kødet fra urene dyr? "Og Jesus svarede: "Jeres forfædre kunne ikke holde de hårde bud (undtagen profetene ect.), så af melidenhed gav Moses sit folk dem "krykker" at støtte sig til og  i stedet for de 10 bud, gav han dem 10x10 bud; derfor skal I spise levend føde (vegetarkost), for af liv kommer liv, og af død kommer død, Jeres legeme får, hvad Jeres føde er - Jeres ånd får, hvad Jeres tanker er.

Den danske vegetar-redaktør Stefan Vøldan siger i NY TID OG VI 1952, at han har skrevet til profesor Szekley, der nu leder en stor "Sundhedskoloni i Californien", og har fra ham fået bekræftelse på, at Szekley personligt har set orginalen af skriftet "Fredsevangeliet" i Vatikanbibliotekt i Rom og har "holdt det i sin hånd". Fredens evangelium nævnes også af Paulus i Ny Testamente Ef.6,15  Rom.10,15 ; Es.52,7 ; Nahums bog. 2,1.

Bakterien Listeria

Det var den britiske kirug Josep Lister (1827-1912), der var ophavsmand til den antiseptiske kirugi, idet han under operation fandt frem til jordbakterien Listeria. Inspireret af Pasteurs opdagelse af, at forgæring og forrådnelse skyldes luftbårne mikroorganismer (klimatologi). Således antog Josep Lister, at samme spredningsmåde kunne være årsag til de frygtede sårinfektioner, der ofte stødte til efter operationer med mulig blodforgiftning (sårfeber) og død til følge.
Han offentliggjorde efter mange års eksperimenter sin antiseptiske behandling af sår med karbolsyre i 1867, og senere indførte han brugen af forstøvet karbolsyre i operationsrummet, en forholdsregel, der dog viste sig overflødeligt og meget skadeligt?

Listeria monocytogenes (jordbakterien) smitter typisk gennem fødevare f.eks. kødprodukter, mælk, ost, grøntsager, fiskeprodukter, krydderier, sidstnævnt som ikke er blevet kraftig ioniseret. Smitten kan skyldes utilstrækkelig eller ingen varmebehandling af mad, eller at bakterierne er blevet overført til varmebehandlede og saltede fødevarer. Bakterien findes vidt udbredt i naturen, herunder i tarmkanalen hos mange dyr og mennesker. Hos f.eks. geder og køer kan den spredes til mælk via yveret eller til kød, hvorved smitten kan spredes til mennesker. Bliver man smittet af bakterien, viser det sig ofte som blodforgiftning, cancer eller hjernehindebetændelse.
Alle mennesker spiser Listeria bakterien fra tid til anden og veganer har ofte flere af dem, men er somregel immunitet i forhold til andre mennesker, der spiser kødprodukter. Risikofaktor er størst hos i forvejen svækkede personer og ældre over 60 år.
Siden 2006 har antallet af syge af listeria ligget mellem 50 og 60 i Danmark med det højeste antal var i 2009, hvor 100 blev syge og måtte indlægges på hospitalet.

Forebyg listeria og kræft:
www.vitanyhed.dk/12158287

TEKST-TV

DR-Nyheder Udland onsdag

d. 1. juli 2009

Vegetarer halvt så kræft-udsatte

Masser af grønt og oliven i maden med antioxidanter er ikke bare godt, som utallige spise-sundt kampagner har understreget.

En undersøgelse med grundlag på mere end 60.000 adventist, babtist mænd og kvinder i Storbritanien, peger på at vegetarer og folk, der afstår fra kød, men spiser fisk - har betydelig lavere hyppighed af visse kræftformer.

Materialet peger blandt andet i retning af, at vegetarer som heller ikke er rygere har klart lavere risiko for at få mave, lunge- blærekraft (cancer). Gruppen, der spiser fisk, men ikke kød, har lidt højere risiko end vegetarer, men stadig lavere end kødspiser.

Sygdom i fordøjelsessystemet

Sygdomme helbredes sjældent 100 procent i fordøjelsessystemet, sålænge dens årsag får lov til uforstyret at virke videre, når man drikker kaffe, alkohol, sodavand, cola, kulør til sovs som er brændt sukker eller de mennesker som spiser junk food, sukker, salt, krydderier. peber, orangano, chili, karry m.m.

Den virkelige behandling i fordøjelsystemet, maveonde, katar, kræft o.s.v. består derfor i, at bringe den daglige levemåde i orden og ikke spise for ensformig. Man må finde den helt rigtige kostsammensætning, selvom den består af vegetar, som under rigtige forhold ikke virker irriterende på mavens og tarmenes slimhinder. Mange vegetarer eller nybegynder tror, at bare de spiser vegetariske grøntsagsretter, kosttilskud o.s.v., så er alt velbevaret og helbredende. Men sådan er det slet og ret ikke, for har man en dårlig fordøjelse gælder det om, at spise de ting som er let fordøjelige og det er ikke alt vegetarkost, særlig ikke i rå tilstand som f.eks. havregryn, ristet korn og morgenmadsprodukter (tilsat sukker), øllebrød m.m. Det regnes for usundt mad, uegnet for svage maver.

Den ro, slimhinderne herved får ved letfordøjelig vegetarkost, vil ofte være tilstrækkelig til, at den opstående gæring af maden og betændelsen ophører, idet der somregel er tale om en forrådnelsestilstand. Forandringen som finder sted i slimhindernes væv, bliver resultatet af diæten som den kaldes så godt som altid, at mavekartaren helbredes, så der intet spor bliver tilbage af forrådnelses sygdommens opståen. Den bedste mad under disse forhold i begyndelsen burde lægen underrette patienten om istedet for piller, og det er en anden kost som bygsuppe, havfrsuppe, kartoffelmos uden mælk, ja i det hele tage babymad og med undtagelse af øllebrød og mælkeprodukter, undtagen tykmælk i nogle tilfælde efter at man har prøvet de første ting, hvilket også er et godt helseråd, beskrevet i Bibelen.

Kraftig forrådnelse

I stedet for de normale to - fire timer med "vegetarkosts" ophold i maven, må den unormale kødkost nu opholde sig i otte til 24 timer, ja undertiden meget længere i mavesækken eller endetarmen op til uger, og som følge heraf begynder den at gå i kraftig forrådnelse som gærring og med voldsomme smerter til følge. Det kan ikke undgåes, at de forhold, der således er skabt i mavesækken, må bidrage til yderligere af forværre enhver sygdom. Der dannes nemlig af kødkost "liggifte" og gæring en rigtig mængde giftgasser o.s.v. og disse har blandt andet som "positive og frie iltatomer" inflamatorisk, irriterende og skadelig effekt på maveslimhinderne, som kan udløse depression i yderst ekstremt tilfælde uden at lægen fortæller noget? Således er der nu sluttet et kredsløb af yderst farlige forbindelser. Den tilstand, som her er opstået, vil nu snart kunne mærkes i hele det legemlige befindende f.eks. hovedpine begyndende om natten, hortons, svimmelhed om morgenen, opkastning o.s.v.. De giftige gæringsstoffer og gasser bliver nemlig for en dels vedkommende suget gennem mavesækkens væg og kommer ind i blodet, og herved bliver de ført ud i hele legemet og ligefrem forgifter dette som Bibelens apostel Paulus udtrykker det i brevene til Korienterne:

Maden er bestemt for maven og maven for maden? Lad derfor ingen dømme jer for mad og drikke (usundt)?

1. Kor.3,1 ; Herb.15,12-14 ; 1. Pet.2,2 ; Hebr. 5,4 ; Koll.2,16 ; 1.Kor.6,13 ; Matt.13,36-37 ; Joh.8,44 ; Joh.4,34-37 ; Matt.13,39-44 ; Mark.6,12-13 ; Jak.5,14 ; Luk.9,38-43 ; Joh.6,35-51.

Kød, blod og tarmkræft 

Selv om mange føler sig mere kristen ved at leve vegetarisk, så er vi ikke 100 procent beskyttet over for sygdomme som influenca og bakterier. Det er en kristen overbevisning som f.eks. apostlen Paulus, at kød og blod huserer rigtig mange bakterier, der forådner i vores tarmsystem og gør enhver sygdom endnu værre. Derfor gælder det om, at bekæmpe vores degeneret tarmsystem med naturkost, samt holde sig fra kulhydrater og sukker, hvilket kan få gæringen i tarsystemet til at formere sig endnu hurtigtigere.

Hvert år får 4.300 personer i Danmark konstateret tarmkræft. Betegnelsen dækker både over kræft i tyk- og endetarm. Det er en af de største kræftsygdomme i Danmark. Tarmkræft er aldersbetinget, særlig hyppig efter 50 års alderen.Tarmkræft er en livsstilssygdom, som allerede var kendt i 1940 érne herhjemme. Lægerne havde meget svært ved at se diagnosen, at der var en forbindelse med hensyn til gode kostråd og masse indtag af grøntsager? I dag spiser mennesket dobbelt så meget kød som for 50 år siden og er nu af WHO kommet i søgelyset, som den store hyppige kræftsygdom i tyk- og endetarmen.

Maven er bestemt for maden

"Alt er mig tilladt", men ikke alt er gavnligt. "Alt er mig tilladt", men ikke alt opbygger. 1. Kor.10,23.

Maden er bestemt for maven og maven for maden; men Gud skal engang lade begge dele forgå. Legemet derimod er ikke bestemt for utugt, men for Herren, og Herren for legemet; og Gud, som har opvagt Herren (1. Påskedag), skal også opvække os ved sin kraft. 1. Kor.6,13-15.

Ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv, men "naturen"?
I er købt og prisen betalt; ær derfor Gud i jeres legeme 1. Kor.6,19-20.

NB! Menneskesøn (herbraisk)= ben Adam eller aramæisk enascha, der stammer fra Det Gamle Testamente. Menneskesøn stammer først og fremmest som et enkelt individ, dernæst som en bestemt transcedent frelserformidler (profeter) tilhørende om de sidste tider. I Det Nye Testamente taler Jesus om menneskesønnen på sådan en måde, at han er identisk med denne. I Ezikel, Daniels Bog, kommer menneskesønnen til syne på skyerne og på sådan en måde, at Han åbenbarer sig i Himmelen og på Jorden f.eks. i "Johannes Markus "Åbenbaringens bog" og Fredens Evangelium, fundet i Monte Casino Klostret 1920.

Jesu Kristi fredsevangelium:

Sandelig og retfærdig, siger jeg jer: Mennesket er søn (menneskesøn) af den jordiske Moder (naturen), og fra hende modtog mennesket hele sit legeme, ligesom det nyfødte barns legeme fødes af dets moders skød. Derfor venter talløse sygdomme og farer menneskenes sønner. Beelzebub de onde ånders fyrste "Djævlen", er kilden til alt ondt og ligger på lur i alle menneskesønnens legeme. Han er døden, hersker over al sygdom, og iført en tækkelig dragt frister og lokker han menneskesønnerne. Rigdomme lover han, og magt og pragtfulde paladser, og klæder af guld og sølv, og en mængde tjenere, alt dette. Han lover berømmelse og hæder, hor og vellyst, frådseri og vindrikning, udsvævende liv og dovenskab og uvirksomme dage. Han lokker enhver med det, som deres hus mest står til. Og den dag, da menneskebørnene allerede er blevet slaver af alle disse tomme og afskyelige ting, da bortriver han som betaling derfor alle de gaver fra menneskesønnerne, som den jordiske Moder gav dem så overdådigt. Han fratager dem ders ånde (ren luft), deres blod, deres knogler, deres kød, deres indvolde, deres øjne og øren. Og menneskenes ånde bliver kort og besværligt, fuld af pine og ilde lugt, lig urene dyrs ånde. Og hans blod bliver tykt og ildelugtende ligesom sumpenes vand; det klumper og mørkner ligesom dødens nat. Og hans knogler bliver hårde og knudrede; de falder ned på en klippe. Og hans kød bliver fedt og vandfyldt; det rådner og bliver fordærvet, med sår og byder, som er en afskyelighed. Og hans indvolde bliver fulde af modbydeligt skarn, af langsomt flydende strømme af forrådnelse, og mængder af vederstyggelige bøændelorm har deres bolig der. Og hans øjne bliver svage, indtil mørk nat indhyler dem (blindhed), og hans øren bliver tilstoppede, lig gravens stilhed. Og til sidst af alt skal det vildfarende menneske miste livet. Thi han holdt ikke sin Moders love (naturen) og føjede synd til synd. Derfor skal han fratages alle den jordiske Moders gaver: ånde (frisk luft), blod, knogler, kød, indvolde, øjne og øren - og e alt andet livet, hvormed den jordiske Moder (naturen) kronede hans legeme.
Men hvis det vildfarende menneske anger sine synder og gør dem ugjorte og vender tilbage til sin jordiske Moder "naturens helbredende kræfters love" og befrier sig fra Satans klør, idet han modstår hans fristelser, da modtager den jordiske Moder atter sin vildfarne søn og datter med kærlighed og dig, siger jeg Jer: Når mennesket modstår Satan, som bor i ham, og ikke gør hans vilje, da findes Moderens engle dèr i den samme time, at de kan tjene hm med hele deres kraft og fuldstændig udfri ham af Satans magt.
Thi ingen kan tjene to tjener to herre. Thi enten tjener han Beelzebub og hans djævle, eller også tjener han vor jordiske Moder og hendes engle. Enten tjener han døden, eller også tjener han livet. Sandelig siger jeg Jer: Lykkelige er de, som holder livets love (naturen) og ikke vandre på dødens stier. Thi i dem bliver livets kræfter stærke og de undgår dødens pinsler."
Og alle omkring "Jesus" lyttede til hans ord med forbavselse, thi hans ord havde magt, og han lærte helt anderledes end præsterne og de skriftkloge.
Og skønt solen var gået ned, gik de ikke til deres hjem. De sad omkring Jesus (Johannes Døberen) og spurgte ham: "Mester, hvilke af disse er livets love? Bliv en stund længere hos os og belær os. Vi ville så gerne lytte til Din lære, at vi kan blive helbredt og blive retfærdige."
Og Johannes Døberen satte sig selv ned i deres midte og sagde: "Sandelig, siger jeg jer: Ingen kan blive lykkelig, medmindre han overholder loven: Du må ikke slå ihjel, elsk Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv.

Kilde: Jesu Kristi Fredsevangelie, fundet i Monte Casino Klostret!!...


Hvad er det røde kød og bøffer?

Forsker: Selv en mager bøf giver blodpropper

En undersøgelse viser, at mavebakterierne sender skadelige stoffer ud i kroppen, når vi spiser røde bøffer, også selv om der ikke er noget fedt på.

Indtagelse af rødt kød har vist sig at øge risikoen for at dø af slagtilfælde, selv når man prøver at undgå fedt i kødet. For at finde en forklaring gav forskerne stoffet L-karnitin, der netop findes i rødt kød og mælkeprodukter, til 77 forsøgspersoner. Blandt deltagerne var der 26 veganere eller vegetarer.

Det er ikke længere nok at styre uden om det fedtmarmorerende oksekød, når man gerne vil nyde en bøf og samtidig undgå at øge risikoen for blodpropper. Forskerne har netop opdaget, at en bakterie i maven, der elsker det røde kød, øger risikoen for dannelsen af blodpropper i eksempelvis hjertet. Forskernes arbejde er netop publiceret i det videnskabelige tidskrift Nature Medicine og på Institut for Fødevare på Aarhus Universitet.

Forskerne påger på, at det i fremtiden kan blive lige så relevant at kende detaljerne om mikroberne i maven, som det er at læse deklerationerne på fødevarerne.

L Carnetin er skabt i kroppen fra lysin og methionin. Det syntetiserer hovedsageligt i leveren og nyrerne og skal transporterers andet væv i kroppen for at kan bruges. Bakterierne i maven producerer en masse molekyler fra mad, og disse molekyler kan have store konsekvenser for vores stofskifte, "siger medforfatter til artiklen Stanley Hazen hjerte-karmedicinsk afdeling på Cleveland Clinic i Ohio.

Blodprøver fra forsøgspersonerne afslørede efterfølgende, at indtagelse af L-cartinin øgede mængden af trimethylamin-N (TMAO), der er et stof, der forringer nedbrydningen og bortskaffelsen af kolesterol fra blodårerne.

Kroppens metalbolitter afslører din kost

Mertalbolitter er en metode, hvor man forsøger at måle og karaktiserer en stor og bred skare af de nedbrydningsprodukter (metalbolitter), som kroppen danner under forbrænding af næringsstoffer som muligt.

Metalbolomic`s studier er rettet mod at undersøge kostfaktorer, og de er ofte baseret på målinger i laboratoriet af urinen og blod, men også analyser af faces (afføring) og spyt har vist sig anvendelige i visse sammenhænge med f.eks. indtagelse af medicin m.m.

En meget anvendt analysemetode til metalbolomies er NMR spektrokopi baseret på atomkernernes magnetiske egenskaber. Atomkernerne kan betragtes som små magneter, der drejer om sig selv og orienterer sig tilfældigt. Placeres de i et eksternt magnetfelt, vil atomkernerne orienterer sig enten paralelt eller antiparallelt med dette magnetfelt.

Bøf, kylling eller lammekoteletter

En af de komponenter i vores kost, der især tiltrækker opmærksomhed ved NMR spektrokopi (metalbolitter) i forhold til at forstå indvirkningen på vores sundhed, er kød og røde bøffer. Der er imidlertid mange ubehandlet faktorer omkring kød og især hvilke typer af kød og pållæg,der spiller hvilken rolle i forhold til sundhed.

Studier herhjemme på Institut for Fødevare på Aahus Universitet har påpeget, at rødt kød ved cancer (oksekød, lammekød, svinekød, and og vildt kød) og hvidt kød (fjerkræ), har forskellige egenskaber i forhold til, hvordan det påvirker vores sundhed, formentlig fordi jernindholdet i det råde kød kan inducere nogle antioxidantprocesser (iltnings) egenskaber i kroppen.

Undersøgelser viste, at indtag af rødt oksekød i forsøg med rotter var forbundet med en øget udskillelse af metalbolitter af karmitin, karnosin N-oxide (TMAO), og af indtag af kyllingekød i rotterne var forbundet med en øget udskillelse af metalbolitterne acetat og anserine. Disse metalbolitter stammer alle fra kroppens eller tarmfloraens nedbrydning af kødet. Et vigtigt resultat er, at studiet dermed tyder på, at disse specifikke metalbolitter kan bruges som makører på indtag af henholdsvis rødt og hvidt kød for menneskers sundhed og sygdom.

Er der karnosin i din urin, peger det på rødt kød i din kost, mens anserine i urinen peger mod fjerkræ. Disse resultater er altså lovende i forskning, fordi vi med markører vil kunne bestemme, hvad folk rent faktisk har spist i modsætning til de fejlbekræftede kostregistreringer ved skriftige eller mundtlige indleveringer hos læger eller diatister.

Et lovende redskab i ernæringsforskningen

Ud over metalbolomics kan fungere som et redskab til at indificrere og etablere markører for indtag af specifikke kostkomponenter, kan teknikken også generere vigtig viden om kroppens og tarmfloraens omsætning af kosten.

Et godt eksempel på dette resultat omkring øget udskillelse af metalmolitten TMAO i forbindelse med indtag af rødt kød er blodpropper og cancer m.m. Vores tarmflora spiller nemlig en afgørende rolle i dannelsen af TMAO. Ved indtag af rødt kød, som indeholder karnitin, vil tarmfloraen nedbryde karnitin til trimethylamin. Derefter vil leveren via et enzym omdanne trimethylamin til TMAO, der udskilles i urinen. Så der er tydelige videnskabelige studier, der peger på en sammenhæng mellem RMAO og risiko for at udvikle hjerteharsygdomme, fortæller Institut fo Fødevare på Aarhus Universitet m.fl. Derfor er det relevant at undersøge tarmfloraens dannelse af TMAO og forstå, hvordan TMAO dannelse påvirkes af kosten og andre faktorer for sygdom.

Metalbolomics er således et lovende redskab i ernæringsforskningen, der kan blive betydningsfuldt i forhold til at opnå en langt større forståelse for det samspil, der er mellem koste, kroppen og tarmfloraen - og dermed i sidste ende sætte lys på hvordan kosten kan påvirke vores sundhed.

TRyk på linket: Vitaminer A.B.C.

Læs også på Google: Aarhus-forsker finder nyt kolesterolsænkende stof.

Forarbejdet kød øger risiko for hjertesygdom og diabetes

Fedt fra rødt kød har hidtil været anset som en risikofaktor i forbindelse med bl.a. hjertekarsygdomme. Men forskere fra Harvard har nu fundet ud af, at det er forarbejdet kød, som øger risikoen for hjertekarsygdom og også for diabetes. Med forarbejdet kød menes kød der er røget, saltet (hamburgryg m.m.) eller produkter der indeholder konserveringsmidler. "For at mindske risikoen for blodprop i hjertet og diabetes, bør man undgå forarbejdet kød som hot dogs, bacon, pølser og kødpålæg", siger Renta Micha, der er ledende forsker ved Harvard School of Public Health. Ved at analysere data fra 20 studier fandt Renta Michas forskerhold ud af, at mennesker, der spiser rødt kød ikke i sig selv har en forøget risiko for at udvikle hjertesygdom eller diabetes. Risikoen opstår, når man spiser forarbejdet kød. Den foreløbige konklusion synes at pege på, at det er salt og andre konserveringsmidler, der kan forklare den højere risiko. 
kilde.
womenshealt.gov 

Hormonkød: Nye risikobeviser

12. maj 1999

Den Videnskabelige Komitès udtalelse:

Seks væksthormoner, der anvendes til kødproduktion (østradiol-17B, progesteron, testosteron, zeranol, trenbolonacetat og melengestrolacetat), kan have endokine, immunologiske, neurobiologiske, immunotoksiske, genotoksiske, kræftfremkaldende eller udviklingsmæssige virkninger.. De fremkomne beviser er tilstrækkelige, selv om de er af forskellige art, og selv om risikoen ikke kn vuderes kvantitativ ud fra de foreliggende oplysninger. Der kan forudse en risiko endog ved anvendelse af små doser, og der kan ikke fastlægges en kritisk tærskel for nogen af stofferne. Specielt østradiol-17B anses for at være et komplet karcinogen. Den befolkningsgrppe, der udsættes for størst fare ved anvendelse af disse seks stoffer, er børn indtil pubertetsalderen. Det er hovedkonklusionerne af udtalelsen fra Den Videnskablige Komitè for Veterinærforanstaltninger med henblik på Folkesundheden, som er afgivet efter en indgående analyse af et stort antal videnskabelige data, herunder de nyeste.
Det skaltilføjes, at der er igangsat 17 videnskabelige undersøgelser af væksthormoner, som finansieres af Kommissionen. De udføres f uafhængige forskere i forskellige lande, bl.a. flere mellemsstater og USA.

Kødskandaler i det 20. århundrede.

Nyt hormon abort-fremkaldende!!..

Nu kan landbrugets kvinder selv fremklde abort, sådan stod der i dagens aviser. Landbokvinden kan bare gå ud i stalden og komme en dråbe af et nyt, farligt hormon, som netop er frigivet,på huden, f.eks. på håndoverfladen, og de vil abortere i løbet af et døgn.
Hormonpræparatet er efter fire års tovtrækkeri og store betænkeligheder i regiternævnet under Sundhedsstyrelsen frigivet til brug i husdyrsproduktionen.
Medicin-dyrlægen A. Th. Riemann, Hobro, annoncerede med det i fagbladet "Effektivt Landbrug", og i en speciel vejledning til kunderne skriver han. "Prostagladin er nu frigivet til anvendelse i praksis, og lanmanden kan således selv eller gennem sin dyrlæge efterligne naturen- det vil sige fremkalde brunst og fødsel, når han selv ønsker det.

Vi trues konstant af nye bakterier

Mens myndighederne stadig kæmper mod salmonella i vores fødevare, er en anden bakterie - campylobacter i kylingekød - nu skyld i endnu flere sygdomstilfælde. Endnu har vi midler mod infektioner, men eksperterne frygter, at bakterierne snart bliver umulige at bekæmpe.
Farlige bakterier i maden er ikke et moderne fænomen. Salmonella blev allerede opdaget i 1885 af den amerikanske læge Daniel E. Salmon (heraf navnet). Alene i 1950èrne døde menge mennesker af madforgiftninger med stafylokokker og af botulisme, populært kaldet pølseforgiftning.
De mest almindelige bakterier i maden er salmonella og campylobacter. Men også de mindre udbredte bakterier Escherichia coli i oksekød, Yersina i svinekød kan gøre os syge. Fælles for bakterierne er, at de smitter fra dyr til mennesker, de er såkaldte zoonosebakterier. Bakterierne lever i tarmen på dyr og spredes med dyrenes ekskrementer til andre dyr, jord, vand og afgrøder - og i sidste ende til mennesker gennem den mad, vi spiser.

Tryk på linket: Vitaminer A.B.C.

Sæt pilen på billedet og tryk på musen så der kommer en lup frem, så kan du læse teksten.

FOKUS PÅ DANSK LANDBRUG

Reducer den animalske produktion

Normalt gøre man den animalske produktion op i kroner og ører. Da penge ikke altid afspejler de reelle værdier, må man anvende en anden målenhed. Det er nærliggende at vælge en af de grundstoffer, som man tilfører dansk landbrug i særlig store mængder i form af gylle og kunstgødning - i dette tilfælde fosfor (P) og gylle, som omdannes til CO2 i form af kvælstof. Fosfor (P) er et livsnødvendigt grundstof for planter og dyr. Desværre er fosfor i større mængder skadeligt for mennesker ved nedbrydning, hvis man spiser for meget kød?

Er husdyr nødvendig?

På den måde vi producerer fjerkræ og svin i dag, må det anses for at være et unødvendigt tabgivende mellemled, de hovedsagelig får importeret foder (soja) genmodificeret sprøjtet med Roundop som lige så godt kunne være forarbejdet til menneske føde, hvor 1½ milliard mennesker lider af sult? I den forbindelse kan også nævnes, at høns og svin har nogenlunde samme næringskrav som mennesket.

Derimod er malkekøerne nødvendige, da de kan udnytte meget celluloseholdige fødemidler, hvilket mennesket ikke kan. Økologisk mælk er således nødvendig for børns udvikling, idet mælk indeholder de fornødne stoffer af f.eks. kalk, vitaminer m.m. I et biologisk landbrug, der er selvforsynede med gødning (kvælstof), er det nødvendigt at avle celluloserige planter som græs, kløver og lucerne m.m. Disse planter beriger jorden med kvælstof og humus samt henter næringsstoffer fra luften CO2 og fra dybtliggende jordlag. Mange bælgplanter - især lucerne - udmærker sig ved at have dybtgående rødder.   

Rejer fra Esbjerg med i kødskandalen.

TV-2 Nyheder 7. apr. 2006

Virksomheden Ekko Fisk i Esbjerg er blevet meldt til politiet af Fødevarestyrelsen. Virksomheden mistænkes for at have solgt for gamle rejer til virksomheden Thuli Kød Engros.
Eksportchef hos Ekko Fisk i Esbjerg, Holger Wulff, siger til DR Syd P4, at firmaet ikkekan forklare, hvad der er sket: "Det er et år siden, vi solgte rejerne videre til et andet firma. Hvordan de siden er endt hos Thulin, kender vi ikke noget til", siger han

Der er livsfarlige bakterier i flæskestegen!!...

Nyhedsavisen 8. februar 2008

Sundhed: Den farlige bakterie ESBL, der dræber en ud af ti smittede mennesker, er fundet i halvdelen af de undersøgte danske grissestalde.
Bakterien ESBL breder sig som en steppebrand i Europa, og er blevet fundet hos fem ud af ti danske grisestalde, viser et speciale fra Landbohøjskolen. I to af staldene fandt man særligt resistente varianter af bakterien. Totalt havde 72 af de undersøgte grise farlige bakterier i tarmene, der kan brede sig via maden til mennesker. Og har mennesker først fået ESBL i blodet, så vil op mod hver tiende dø a bakterien inden en måned. "Vi var overraskede over, at vi fandt bakterien i så mange dyr, fordi den type bakterier tidligere kun var fundet ganske få gange tidligere i Danmark", siger dyrlæge Camilla Juelsgaard Jørgensen, der står bag specialet.

Så lidt kød må du spise i dag?

Søndagsavisen 18. august 2015

Verdens bedste luftrenser til tandlægeklinik, idet den fjerner kviksølv 99%

Bakterien Listeria

Kilde af G.I.N. religionsforsker, klimatolog og økolog siden 1973

Arbejde som repræsentant for Skandinaviens største firma Scandion fra 1985-96 for salg af ioniserings apparatur og luftrenser til forbedring af indeklima (opfange luftbårne bakterier, tobaksrøg o.m.a.) i landbrug, industri, hos tandlæger, hospitals- og venteværelser hos læger. Her til højre på siden ses en af verdens fineste luftrenser, der kan fjerne hvilken som helst luftbårne bakterie- og kviksølvdampe 99,9% i rum.


Gammelt kød i både Tyskland og Danmark.

Kødskandalerne breder sig. Først fandt myndighederne gammelt dansk kalkun i Tyskland. Så fand den dansk Fødevarestyrelse gammelt tysk kød solgt i Danmark.

Fødevarestyrelsen har meldt et dansk fødevarefirma til politiet for at have fusket med mærkningen af kalkunkød. Kødet er solgt til et af de tyske firmaer, der er i det tyske politis søgelys. I alt 84 tons hakket kalkunkød fra Danmark er solgt til de tyske firmaer, som er under mitanke for svindel med datomærkningen. Den danske virksomhed afviser at have handlet ulovligt.

Gammelt tysk kød

Også i Danmark har forbrugerne været udsat for kød, hvor holdbarheden er overskredet. To tons gammelt bacon er inden for de seneste måneder (2006) solgt til danske pizzeriaer og kantiner. Sagen er udløber af en omfattende tysk kødskandale. 

Klassikeren rullepølsen under lup

DR-Nyheder fredag d. 16.07.2009

Rullepølsen under lup

Pålægs-klassikeren rullepølsen under lup. Konstante problemer med bakterier i skiveskåret pålæg, får Fødevarestyrelsen til at lave en større undersøgelse. Prøver fra slagtere, delikatesserier og smørrebrødsforretninger i hele landet skal indsamles, så styrelsen kan få indblik i forskellige produktsformer og producenter. Det økologske pålæg skal også finkæmmes.
Når de godt 200 prøver fra 200 forskellige steder er gennemtestet ved slutningen 2007, vil Fødevarestyrelsen tage stilling til om kravene til producenterne skal skærpes.

Gammelt kød i både Tyskland og Danmark.

TV-2 NYHEDER Lørdag d. 2. sept 2006

Ny kødskandale ryster Tyskland. Den tysk kødskandale fra Bayern forsætter ifølge politiet med at brede sig. Lørdag forsatte analyser af de talrige beslaglagte kødprodukter. I den forløbne uge er der beslaglagt tilsammen mere end 100 tons kød hos grosister i Mù nchen og Nieder byren hvis holdbarhedsdato var overskredet med helt op til fire år. Undersøgeserne af fødevarevirksomhederne viser, at kødhandlerne i Mùnchen har leveret dårligt kød til hele Tyskland og en lang række lande - heriblandt muligvis Danmark. (red. 2. sept. 2006).

Fødevarestyrelsen forsømte kontrol med kød.

DR Nyheder tirsdag 14 marts 2006

Fødevarestyrelsen forsømte at kontrollere kødgrosisten Thulin Kød fra år 2001 til 2004. Det indrømmede vicedirektør Henrik G. Jensen til DR-programmet Kontant.
Kontant afslørede tirsdag d. 14. mrts 2006, at Thulin Kød i Roskilde har solgt 65 tons omdateret, gammelt rådent kød til hoteller, restauranter og pizzabarre og 400 kg. spare ribs til Bowl`lin Fun i Viborg. Samtidig kom det frem, at Fødevarestyrelsen har ignoreret flere advarskler fra såvel et kølelager, som en tidligere ansat. Fødevarestyrelsen skal nu stå skoleret overfor forbrugerministeren Lars Barfod. En tidligere sælger forklarer i programmet, hvordan han blev presset til at sælge det gamle kød, og at kunderne var klar over, at sidste salgsdag for længst var overskredet. Thulin hr solgt de mngetons kød til 800 restauranter, Pizzarier m.fl. over hel landet. Firmet har ligget inde med med så store mængder gammelt eller kasseret kød, som har belastet oksekød, karmben (spare ribs) og rejer. Bl.a. over 17 tons spareribs, der kun måtte bruges til dyrefoder eller destureres, heraf mere end tre tons formentlig solgt videre. Ejeren af firmaet Thulin, har nu meldt sig selv til fødevarestyrelsen, der har meldt Thulin til politiet.

Urtesalt er sundere end almindelig salt

I Danmark spiser vi i gennemsnitlig 8-10 gram salt om dagen. Alt for meget, for det kan både gå ud over hjertet og øge risikoen for kræft for ikke at tale om den daglige forstyrelse, der opstår i hvert eneste celle (iltmangel), når der er mere salt i kroppen i forhold til det andet vigtige mineral kalium, hvor de samme sørger for den rette spændingstilstand mellem cellen (ilten) og omgivelserne. Opstår der ubalance her, går det både ud over muskler, nervesystemet, vækstblancen samt for optagelsen af en række andre næringsstoffer. Forkert meget og forkert salt (natriumklorid) går ud over hver eneste lille celle, fordi vi kommer i underskud af andre mineraler, specielt kalium. Cellerne klasker bogstaveligt talt sammen og evnen tilat optage ilt og næringsstoffer nedsættes dramatisk. Hos ældre mennesker, som ikke altid mærker tørst, kan det få fatale følger med forvirethed, sløvhed og indlæggelse på hospital.  Der er især hos ældre mennesker, at man ofte kan se en hvid ring rundt om "øjets iris", som meget vel kan være tegn på både forkalkning af kredsløbet men også en ubalance i forholdet mellem kalium og natrium (salt).
Du og din helsekostbutik kan du få mere at vide om sydesalt.    Kilde. Naturligvis i Søndag, uge 47, 2003