THE END

Denne side er under opdatering!!....

Salernoskolen med den "hellige urt"

Salernoskolen var en lægeskole i 900-1100-talerne i Salerno, syd for Napoli i Italien. Den var ikke knyttet til kirken som den medicinske videnskab ofte var på denne tid. Skolen fik sine impulser fra såvel denne græske læge Galen, kirug og filosof i romerriget som den arabiske medicin og blev herigennem en direkte udvikling af den gamle egyptiske medicinske kultur. Derfra udgik mange læger af høj standard til armèerne, til de større byer nydannede mentalsygehuse og klostre og til de kongelige og fyrstelige hov i Europa. Det populærmedicinske digt

Salernoskolen var en lægeskole i 900-1100-talerne i Salerno, syd for Napoli i Italien. Den var ikke knyttet til kirken som den medicinske videnskab ofte var på denne tid. Skolen fik sine impulser fra såvel denne græske læge Galen, kirug og filosof i romerriget som den arabiske medicin og blev herigennem en direkte udvikling af den gamle egyptiske medicinske kultur. Derfra udgik mange læger af høj standard til armèerne, til de større byer nydannede mentalsygehuse og klostre og til de kongelige og fyrstelige hov i Europa. Det populærmedicinske digt "Regimen sanitatis Salerni" med helseregler fik stor spredning og er skolens mest fornemme skrift. Det tidlige "regime sanitatis salerni" var organiseret af de seks ikke-naturlige: Ifølge Galen var luft (ioner) mad og drikke, sove og vågen, bevægelse og drømme og sjælens lidenskaber.

Salvie (urt som frelser) er en bestanddel af "De Fire Røvers Eddike"

Først inden for de seneste årti i 2011 er mineralet germanium fået betydning og erkendelse i Vesten og det er endnu et godt middel i tyktarmen og medvirken ved ilttransporten og øger interferondannelsen tillige med T-cellerne og mod forhøjet blodtryk. Germanium er medicinsk med held anvendt ved følgende lidelser: gigt, astma, sukkersyge, psykiske lidelser, fordøjelsesproblemer, influenza, åreforkalkning, Parkison syge, udslet, epilepsi, senil demens, samt grøn og grå stær.

Først inden for de seneste årti i 2011 er mineralet germanium fået betydning og erkendelse i Vesten og det er endnu et godt middel i tyktarmen og medvirken ved ilttransporten og øger interferondannelsen tillige med T-cellerne og mod forhøjet blodtryk. Germanium er medicinsk med held anvendt ved følgende lidelser: gigt, astma, sukkersyge, psykiske lidelser, fordøjelsesproblemer, influenza, åreforkalkning, Parkison syge, udslet, epilepsi, senil demens, samt grøn og grå stær.

Under den store pest 1630 i Toulouse i Frankrig, var de fire røvere, der ganske ustraffet plyndrede hele landsbyer fra de tomme smittede huse og røvede fra de døende eller døde.

Salvie den "hellige urt" som frelser og dette vers, som lægerne i Salerneskolen har skrevet om, der var berømt i middelalderen, har digtet til salviens pris, er den største hyldest, man kan bringe videre om lægeurter.

De fire røvere bukkede ikke selv under for sygdommen trods den risiko, de løb ved evt. selv at blive smittet. Sluttelig blev de fanget, ikke af sygdommen pest, men af myndighederne. Man dømte dem til døden, men lovede dem dog deres frihed og benådning, dersom de ville røbe opskriften på den mærkelige væske, de smurte sig ind i for at undgå smitte. Så kunne man måske redde i tusindvis af liv? De fire røvere tilstod deres hemmelighed. Historien findes i Toulouse arkiver på biblioteket. De gned sig ind i en eddikeopløsning, hvori salvie, timian, lavendel, rosmarin og mange andre krydderurter havde ligget og trukket, fortælle verdens mest berømte naturlæge Maurice Messèguè, som har skrevet bogen "Naturen har altid ret".

Et århundrede senere hærgede en anden pestepidemi i Marseille og andre ligrøvere tilstod under samme omstændigheder en anden eddikeopskrift, der lå meget nær den første, men var lidt mere omfattende. Marseilles urtehandlere og hørkræmmer bemægtigede sig opskriften og tilføjede hvidløg, som folk i Marseille holder utrolig meget af og siden og siden Galienus har betragtet som de bedste antiseptiske middel, såvel som visse andre ingredienser, der var på mode dengang.

"De Fire Røvers Eddike" forblev indskrevet i apotekernes codex lige indtil slutningen af det 19. århundrede da man begyndte og fremstille kemiske lægemidler karbol, farvestoffer af "stenkulstjære" m.m.

I Kina har hvidløg været anvendt medicinsk i mindst 3.000 år, og i Europa stammer de første optegnelser om medicinsk brug af hvidløg fra Hippokrates ca. 400 år f. Kr. Hvidløg har lige siden været anvendt i folkemediinen og er først i 1970èrne genopdaget af lægevidenskaben. I de ca. 50 år der er sket siden, er der foretaget mere end 2.000 videnskabelige forsøg og undersøgelser af hvidløgs medicinske virkninger.

Hvidløgsfededene indeholder 0,1-0,3 % æteriske olier, bestående af aminosyren aliin, allythiocynat, allydisulfid, og diallydisulfied. Allin omdannes ved forarbejdning (hakning og knusning) til allicin, som igen omdannes til de nævnte svovlforbindelser, som er ansvarlige for den stærke og vellugtende lugt. Hvidløg indeholder over 200 aktive stoffer, herunder A, B1 - B-2 -B-3 (nikotinamid) og C-vitamin, hormonlignende stoffer, glucokinin, germanium, selen samt slimstoffer. Opvarmet hvidløg bevarer sine positive virkning på immunsystemet og kredsløbet, dog er det bedst at lade hvidløget hvile 10-15 minutter efter kakning og knusning, før det kommes i made.

HVIDLØG det bedste middel

Vort helbred er hvad vi spiser, skrev Maurice Messèguie og det er årsagen til, at jeg lever i dag. Kilde: G.N., indehaver af denne 123hjemmeside.dk

Vort helbred er hvad vi spiser, skrev Maurice Messèguie og det er årsagen til, at jeg lever i dag. Kilde: G.N., indehaver af denne 123hjemmeside.dk "Kend dig selv". Bogen "Naturen har altid ret", er den mest spænde bog og kan anbefales varmt til dem, som lider af kroniske sygdomme. Bogen er en af de mest udlånte på bibliotekerne og cirkulerede ustandselig på forskellige biblioteker, hvor jeg var ansat i 10 år fra 1986-1996. Mit arbejde bestod i kørsel mellem biblioteker; sorterede ind og udlåns af bøger, når de kom hjem fra andre biblioteker. Lån den på biblioteket, måske kan den gøre dig rask hvis du finder årsagen til din lidelses opståen?

Han beviste sin påstand allerede i 1971 da bogen bliver trykt

"Naturen har altid ret"

At Adam spiste æblet var en synd, men det skulle det ikke være for bondemandens smågrise i Fleurance - Sydfrankrig. - På mindre end en time mistede han et helt kuld: De havde spist nedfaldne æbler, idet bondemanden nogle dage i forvejen havde sprøjtet træerne. Maruies Messèguie som var naturlæge i 1970èrne fortæller, at bondemanden var kommet til ham, idet han led af et genstridigt eksem på hænderne. Så årsagen var nem at finde.

Bondemanden var stærkt udsat for forskellige sygdomme, som alle har samme årsag "FORURENING" af giftstoffer i miljøet og på sin arbejdsplads i landbruget?

Rul med musen og læs de forskellige indslag

længere nede på siden!!...  

Når bægeret flyder over?

Hvor vejen dog er langt fra bærgeret til læberne! Hvor megen tid går der ikke mellem det øjeblik, hvor man opdager visse produkters skadelighed og deres forsvinden fra hylderne i supermarkederne, og hvor mange bliver ikke ofret? Således blev tilsættelse af den skadelige borsyre til smørret fordømt af Det medicinske Akademi i 1916, borsyre som også blev anvendt som behandling af sår, men det blev først forbudt som tilsætningsprodukt ved en forordning i 1964, næsten et halvt århundrede senere?

BT d.5. oktober 1976

BT d.5. oktober 1976

Ægyptens plager?

Vist har snudebiller gjort meget skade, lige som koloradobiller i rorer, bladlus på træer, oldenborre og kålorme på grøntkål. Sprøjtegifte er som at bruge en atombombe imod en flue. Jeg kender husmødre, som griber til deres sprøjtemidler, hver gang de ser en edderkop, et møl eller bare en flue i deres lejlighed, uden at kende konsekvenserne på dem selv og deres familie, fortæller Maruice Messèguiè i sin fantastiske bog "Naturen har altid ret"?

Vort helbred er hvad vi spiser og arbejder med, siger den verdensberømte franske naturlæge Maruice Messèguiè, der ved alt om naturens egne kræfter som de virker i det giftfri fødemidler. Naturlægen gik også til angreb på de lægemidler man brugte dengang i 1970èrne bl.a. penicilin i landbruget?

BT d. 6. oktober 1976

BT d. 6. oktober 1976

ÅBENRÅ - BT 7. januar1977

Sigrid Skov, 46 fik i 1963 at vide, at hun aldrig ville komme til at se igen. Hun havde været blind på venstre øje siden fødslen, og for 16 år siden i 1962 blev hun angrebet af sukkersyge på hendes højre øje. Et år senere var hun total blind. Operation var umulig, og siden har hun ikke været til undersøgelse.

For knap halvanden måned siden i 1977 begyndte hun at tage naturmedicinforskeren Karl Lund Aagaards Propolis, Helsinges tidligere kommunaldirektør, som har udvundet sit dengang nye produkt, der viste forbløffende resultater: Som en rigtig dejlig blå sommerdag og en knald-gul kornmark. Sådan var de farver Sigrid Skou for første gang hun pludselig så en lørdag, mens hun hårte radio. Det var den vidunderligste gave jeg fik af Gud den første aften. Og nu er det lige så vidunderligt, hver gang jeg ser kornmarkerne og den blå sommerhimmel.

Jeg hørte første gang om Lund Aagårds nye stof Propolis gennem formanden dengang i 1977, som var formand for vort blindesamfund her i Sønderjylland. Samtidig fik jeg at vide, at en ung mand fra Randers havde fået synet igen på det ene øje. Jeg begyndte at tage et gram propolis morgen, middag og aften, og tre uger senere begyndte det for første gang lige som at blive lidt lysere. Selv om jeg stadig ikke kunne se noget, var det som om jeg så et stykke hvidt papir. Men så denne lørdag aften fik jeg næsten et chok, da jeg første gang så en dejlig blå og gul farve. Om mandagen 1977, blev der lige som tændt et svagt lys for mig om morgenen, og der dannede en plet, som holdt sig i et par timer.

HELSINGE forskerens Karl Lund Aagaard hævder, at hans nye sammensætning af propolis er ved at give to mennesker synet igen og har helbredt en tredje i 1977. Fælles for de tre mennesker er, at de alle stort set var opgivet af lægerne efter svære tilfælde af sukkersyge.

Karl Lund Aagård tilskriver sit forskningsarbejde gennem mange år og opnåede resultater følgende: Propolis er i sin grundform honningbiernes ugiftige harpiks-limstof, som han udvinder af bistader ved poppeltræerne. Hans første opdagelse var dette harpiks-limstofs positive og uforklarlige virkninger på en række lidelser.

Yderligere forskning førte til opdagelsen af de såkaldte flavonoider, et stof fra træer, buske og blomsters harpikse, som findes i propolis, og som i den rette sammensætning har vist sig at give endnu bedre resultater end den hidtidige propolis.

Den nye propolis, som Lund Aagårds firma "Nordisk Propolis A/S nu har markedsført i 1977 har givet de bemærkelsværdige uønsket resultater:

De er fremkommet samtidig med, at Østre Landsret samme år netop har stadfæstet en kendelse fra Helsinge ret, hvor Lund Aagård bor og at han er idømt en bøde på kr.10.000 kr. for i strid med lægemiddelloven at have reklameret for naturmedicinen.

Lund Aagård søger nu at appelerede dommen til Højesteret i 1977. Han har samtidig rettet henvendelse til indrigsminister Egon Jensen og Folketinget med opfordring til at ændre loven, så der gøres plads for ikke-autoriseret forskning, f.eks. i forbindelse med udvikling af naturmedicin: Propolis

Slutter forsøg

 "Foreløbig har jeg indstillet videre forsøgsvirksomhed herhjemme efter dommen. Jeg tør ikke risikere at blive anmeldt endnu en gang, siger Karl Lund Aagård.

Propolis, Pollen, Gele Ryal og Ambrosia

Ambrosisk betyder guddommelig

- det kommer af det græske ord Ambroto, som er gudernes føde og som de kaldte "nektar af guderne"; forfattede af lysebølge fra utallige civillisationer som mente, at sådanne nektar var en vidunderlige mad og en gudedrik amrita, med disposition af gavnlige medicinske kvalitet, der ifølge græsk mytologi sikrer gudernes uddødelighed. Selv Jupiter og Zeus, gudernes fader, blev fodret af bier og voksede op på Mount Ida (bjerget), der producerede honning til dette formål med nektar og ambrosia fra den kretiske jord.

Honning var reprænsenteret og blev rost i ædelgamle skrifter af forskellige forfatter. Det står skrevet overalt i Bibelen, Koranen og Talmud det Gamle Testamente, som var meget værdsat af grækerne, romerne og ægypterne før Kristi fødsel..

Nektar der dannes i blomsterne hos tokimbladede og enkimbladede planter, er en sukkerholdig væske, som udskilles i kirtler "nektarier" og som for det meste findes ved grund af blomstens støvdrager og støvfang. På den måde tvinges besøgende insekter, sommerfugle og bier til at passere tæt forbi blomstens kønsanlæg, sådan at pollen overføres fra blomst til blomst. Metoden med at lokke insekter og bier til at sørge for en målrettet bestøvning er en væsentlig forbedring i forhold til vindbestøvning. Nektar har stor økonomisk betydning som grundlag for biernes produktion af honning.

I det Gamle Testamente forekommer ordet honning 38 gange, bivoks seks gange og bi fem gange. I årtusinder har bihonning og voks været brugt som offergaver for at blødgøre afdødes ånder som takkegaver, som medicin og nærende føde. I jødernes hellige skriftsamling Talmud omtales biavl, og i muhammidanernes hellige bog koranenen kapitel 16 tilegnes bierne: "ud af jeres liv kommer siden den kostelige honning af skiftende farve, til lægdom for menneskene. I sandhed findes her et tegn for eftertænkende mennesker, som føler sig hellig på honningbien.

"Egyptologi" 

"Solguden" RA græd, og tårerne fra hans øjne faldt på jorden og forvandles til en bi. Bien byggede en bikube og samlede både honning og voks fra blomsterne". Ægypterne brugte denne legende for at forklare, hvordan bien kom til verden, og vi ved fra teksterne og reliefferne, at ægypterne i alle tider anvendte honning i store mængder. Nogle gange gik de ud i ørkenen (lige som Johannes Døberen) for at samle vilde biers honning, og i senere perioder importerede de honning fra Grækenland og syrien. Honning blev anvendt i fremstillingen af medicin, men blev aldrig brugt til balsamering, sådan som det skete i den græske verden.

Historien om Karl Lund Aagaards Propolis som gav tre synet tilbage

Blandt de vingede væsner er bien kun liden, men hvad den frembringer er det bedste af alt: Siraks Bog 11,2. Thi Gud elsker kun dem, der lever sammen med visdommen. Salomon Visdom 7,1-28. Spis honning, min søn, det er godt, og kubbens saft er sødt for din gane; vid at så er der visdom for sjælen. Når du finder den, har du en fremtid, dit håb bliver ikke til intet: Ordsp. 24,13.

Blandt de vingede væsner er bien kun liden, men hvad den frembringer er det bedste af alt: Siraks Bog 11,2. Thi Gud elsker kun dem, der lever sammen med visdommen. Salomon Visdom 7,1-28. Spis honning, min søn, det er godt, og kubbens saft er sødt for din gane; vid at så er der visdom for sjælen. Når du finder den, har du en fremtid, dit håb bliver ikke til intet: Ordsp. 24,13.

Det var i 1975, at daværende kommunaldirektør i Helsinge Nordsjælland, Kaj Lund Aagård smækkede rådhusets store port bag sig for sidste gang med en titel, kariere og solid årsgage i en net bunke på sit skrivebord.

Det vakte opmærksomhed over hele landet, fordi hans bratte bortgang havde karakter af en skandale. Det var dog ikke tilfældet af en skandale at finde i nærheden af kommunaldirektørens kontor. Det som vakte opmærksomhed skete, da han nogen tid i forevejen fik en alvorlig halsbetændelse, og at temperaturen steg til over 40 grader. Ikke desto mindre betød halsbetændelsen et afgørende vendepunkt i hans liv. Vigtigere i virkeligheden end hans afsked med det kommunale liv.

Den tidligere kommunaldirektørs start som biavler var lige så overraskende, da han i 1955 forlod Mern som kommunesekretær til fordel for kommunealdirektør i Helsinge. Da kom hans gode ven, landinspektør og biavler Poul Hammer, Præstø kom med 60.000 bier: 

 - Værsgo, sagde han, - du er et godt menneske, du har været en trofast tilhører, når jeg har kedet dig med min snak om bier. Jeg vil forære dig min bedste bifamilie. Om bier vidste Lund Aagård dengang, at de stak. Men tiden skruer han frem til den nat i 1975, han steg ned i køkkenet for at komme feberen til livs 40,4 og 40,6 med en flaske wisky og i stedet fandt han en portion af "Penbritin" og en kombination af det undderlige harpiks-limstof Propolis, han havde samlet hos sine bier og med en tåget fornemmelse af, at stoffet var noget særligt, man burde efterforske mod den voldsomme halsbetændelse.

Lund Aagård tog en solid klump harpiks-limstof "Propolis", knuste den i en morter og filtrerede igennem en kaffepose, tilsat lidt varmt vand og tog en miksture af begge slags, han intet vidste om, som en mand. Fem timer senere eller samtidig med morgensolen var hans halsbetændelse kun et minde.

Et par andre eksempler, har samme behandling frivillig er taget, har det virket på samme måde - og det har været meget forbavsende, at antibiotikaet fra at være kendt medringe eller ingen virkning i disse kvanta men med tilskud af naturstoffet "Propolis" at reagere stærkt og efter feberfald at give kræfter tilbage. (Dr. N. P. Kivalkina og V.I Gorshounova USSR har gjort de samme iagtagelser i 1973).

Kilde: afdøde Dr. Propolis K. Lund Aagård, Helsinge

Literatur over spændende oplevelser af biavler

Litteraturen fortæller:

Kilde: Kiwi religionsforsker i græsk og jødisk kulturhistorie, klimatologi og økolog siden 1976.

Årsagen til min store interesse for honningbiernes frembringelse af Propolis og Pollen (bioflavanoiderne), går helt tilbage til 1974-76, hvor jeg begynder at blive alvorlig syg og mærker invaliderende skævhed på rygsøjlen og hofte. Det hele menes at stamme fra min barndommen med masser af penicillin og efterfølgende ungdom, hvor jeg kommer i berøring med farlige kemikalier af værste slags i skotøjsindustrien: 

Min uddannesle slutter med sølvmedalje i svendeprøve 1966 som fabrikskomager, hvor jeg ti år efter begynder og læse literatur over forarbejdning og materialer, og hvilken slags kemikalier man bruger til fremstilling af sko?

Litteratur om honning:

Propolis - harpiks har gennem oltiden været anvendt til balasmering af Ægypten konger, og ifølge Bibelen har Apostlen Paulus som var saddelmager også anvendt Propolis, hvilket stadig anvendes af skomager til sikring af det snorværk, der anvendes ved syningen, såvel fremstilling indenfor hestesadler og sikring, der anvendes til syning af møbelpolstring er belagt med det bierne fremstiller bl.a. harpiks - Propolis i gamle dage.

Også de gamle violinbygger anvendte Propolis til behandling af de træsorter, som violinerne blev bygget af. Dette er sikkert en af forklaringerne på, at de gamle violiner bygget af Antoni Stradivarius i slutningen af 1600 tallet havde en ganske særlig klang og styrke. Mange biavler har ofte med undren konstateret, at dækbræderne år efter år stadig har været lige brugbare, ja, man har enddog konstateret, at de i friskhed og styrke langt overgik nye. Har man anvendt disse gamle dækbrædder til løvsavsforarbejde, har man ofte konstateret et træprodukt med betydelig stykke og med en overfladeglans, der ved en almindelig pudsning fik et tilstrækkende, strålende udseende.

Under første verdenskrig, blev Propolis især anvendt i Tyskland som skopudsemiddel, idet forskellige kvaliteter af naturstoffet Propolis indeholdt harpiksstoffer med nedsat indhold af bivoks, således at sammensætningen var særdeles velegnet til en højglansgivende pudsning, særlig ved fremstilling af skotøj i industrien. Det vides også, at Propolis sammen med andre træharpikser er blevet anvendt som maling og kitningsmiddel i ældre tid..

Flavonoidernes terapeutiske virksomme substanser

Flavonider:

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kultuhistorie og naturvidenskab.

Min store interesse for flavonoider i honning og Propolis med kommunealdirektør Kaj Lund Aagaard, startede for alvor i 1974-76 med læsning af hans hæfte PROPOLIS, og bogen "Naturen har altid ret" skrevet af den franske naturlæge Maurice Messèguie og naturapat Axel O. Hansen storværk HELBREDELSE på 1500 sider, hvor han anbefaler honning til syge mennesker:

De rene flavonoider som lægemidler startede først i 1930èrne med opdagelsen af det såkaldte P-vitamin, skriver Axel O. Hansen, men det vakte betydelig opmærksomhed, da C-vitaminets opdager, nobelpristager Szent-Gyòrgy i 1936 meddelte, at præparatet Cidrin bestod af flavonider hesperdin og eriodicyyol isoleret fra citrusfrugter var virksomt med nedsat blodkarstabilitet hos mennesker, noget som ascorbinsyrere ikke kunne gøre efter. Han havde fundet, at marsvin med skørbug fremkaldt af C-vitaminmangel ikke blev kureret for deres karakteristiske blødninger ved behandling med ren ascorbinsyre, men derimod med citrin i citroner. Han mente derfor, at specielt hesperidin var nødvendig for opretholdelsen af blodkarrenes normale stabilitet og kaldte stoffet for vitamin P ud fra ordet "permeabilitetsfaktor".

Natur videnskabsmænd fandt senere, at det beslægtede rutin, der bl.a. findes i boghvedeblade og andre planter, var mere virksomt. Rutin modvirker venøse benproblemer, dvs. hævede ømme ben, uro i benene og nattekramper. Problemet er at væske hober sig op i benene, fordi venerne i underbenene ikke effektivt nok transporterer blodet tilbage til hjertet. Det har en gavnlig virkning på tørre og irriterende slimhinder.

Blandt de vingede væsner er bien lille, men hvad den frembringer er det bedste af alt sødt: Spis honning, min søn, det er godt. og kubens saft er sødt for din gane; vid, så er der visdom for sjælen. Når du finder den, har du en fremtid, dit håb bliver ikke til intet. Kilde: Jesus Siraks Visdomsbog 11,2 (Apokryfisk) og Ordsprogenes Bog 24,3.

Blandt de vingede væsner er bien lille, men hvad den frembringer er det bedste af alt sødt: Spis honning, min søn, det er godt. og kubens saft er sødt for din gane; vid, så er der visdom for sjælen. Når du finder den, har du en fremtid, dit håb bliver ikke til intet. Kilde: Jesus Siraks Visdomsbog 11,2 (Apokryfisk) og Ordsprogenes Bog 24,3.

Historien forsætter

Tryk på linket her: Gudernes drik

Tryk på linket: Bliv ved dit fag

Lægeægtepar ville forhindre min ytringsfrihed på Facebook?

Min hustru og vores fælles venner gennem 40 år, en førtids pensioneret sygeplejeske og hendes tidliger mand som er medicinsk læge, har forsøgt at stoppe min ytringsfrihed på Facebook i 2014 ved at rette henvendelse til hovedkontoret i Californien U.S.A.. 

De truede mig til, at få fjernet mit link og startside på Facebook til min 123hjemmeside www.vitanyhed.dk , men uden resultat?

Måske kan nogle huske episoden som begyndte i 2014 på Facebook, historien jeg dengang kaldte "den røde tråd" hvor episoden startede fra september til oktober 2014 og hvor et tidligere vennepar, som jeg havde kendt i 40 år, heriblandt en sygeplejeske som skrev og chikanerede mig på det grusomste med ordlyd: Måske du husker da min tidligere mand, som er læge i medicin, måtte have fat i dig, fordi du med din "STORE" viden var ved at slå din egen datter ihjel, som har type 1 diabetes, idet du nægtede hende insulin, men derimod gav hende urteafkog?

Historien som var purre opdigtet og hentet fra hendes søster, som havde fået historien overdraget af sin sin mor i år 2000. Deres mor var veninde til min kone i 1960èrne og indtil hun døde i 2004 i en tidelig alder af kun 50 år? Moren havde skjult sin sygdom for hele familie, venner og bekendte, idet hun flere gange var gået til lægen og pludselig faldt død om af en blodprop. Sygeplejesken som havde været venner med min kone og jeg siden hun var barn, blev gal og rasende over, at jeg havde oprettet min egen 123hjemmeside i august 2010, og ikke kunne tåle at der blev skrevet om storryger, fedt, kødspisning som en sammenhæng af blodpropper m.m.?  Læge ægteparet som ikke er gift mere, kaldte mig kvaksalver og skrev historien, at jeg forsøgte at slå vores datter ihjel, da hun var lille?

Min kone blev psykisk påvirket og lamslået af denne grusom opdigtede historie og som vores datter overhovedet ikke kendte noget til eller samtale, som skulle have foregået mellem os og hendes mand som var læge? Sygeplejesken lagde historien ud på Facebook og fortalte, at både min kone og datter have overværet samtalen mellem min kone, datter og mig. Sygeplejesken fortæller, at hendes tidligere mand som lige var blevet uddannet læge i medicin, skulle have prikkede mig på skulderen, og fraråde mig med at give min datter "urteafkog" og at vores datter ikke var ret gammel?

Sygeplejesken som kom med beskyldningerne mod mig på facebook fortalte, at episoden fandt sted, da vores datter var lille og ikke kunne huske noget? Men vores datter var ikke nogen lille fars pige som sygeplejesken havde skrevet om på Facebook, men at hun fik konstateret diabetes allerede i en meget sen alder af 13 år og var en stor voksen pige, utrolig udviklet og dygtig af sin alder. Hun blev rost af læger og selv oplært dengang på Holbæk Hospital af en diatist og sygeplejesker til at tage sin egen insulin uden vores hjælp som forældre og fik stor ros for, at hun har gjort det siden. Hun blev også rost for sin medvirken i selv, at kunne lave vegetariske retter, som hun havde lært hjemmefra og var opvokset vegetar siden hun var fem år. Hun havde eller fik hurtig kendskab til gode og skadelige kulhydrater, da hun fik konstateret diabetes type 1, kulhydrater som kommer snigene ind i blodbanen bl.a. grøntsager, urter og ikke appelsinjuce, der går direkte i blodbanen og giver voldsomt forhøjet blodsukker?

Vores datter erkender den dag i dag, at årsagen til hendes diabetes slet ikke havde nogen forbindelse med afkogt af urtemedicin, men efter alt at dømme skyldes det en byld, som hun havde pådraget sig efter en meget kraftig infiktion og som sandsynligvis startede, da hun havde kradset sig i en bums tæt ved øjet i ansigtet. Hun havde på det tidspunkt mange veninder, flere af dem havde forældre med landbrug og grisestalde? Et halvt år senere, at vores datter fik type 1 diabetes, fik jeg som far til min datter en orientering og spørgeskema fra Marselesbog Hospital om hendes sukkersyge, en personlig henvendelse som drejede sig om sukkersyge, tilsendt fra Epidemihospitalet, som det hed dengang, hvori der stod om vores datter havde haft en kraftig infektion før hun fik konstateret diabetes type 1 og her satte jeg kryds og svare ja i spørgeskemaet? Der blev påført i skemaet, at min morfar fik diabetes type 1 i 1940èrne og fik ambuteret sit ene ben p.g.a. af koldbrand.

Får man Diabetes af bylder?

I dag ved man, at diabetes kan skyldes arvelige gener og her viser det sig også, at også min halvsøster har fået konstateret type 1 diabetes i en sen alder. Hun har formentlig arvet det efter min morfar, så derfor er jeg stolt over at være vegetar i dag?

Da jeg i mange årtier har været musiker og har mødt tusindvis af gæster, flere med diabetes type 1, har jeg ved tilfældig af nysgerrighed spurgt, om de havde fået sukkersyge lige efter eller i forbindelse med bylder? Flere har svaret ja, at det kom lige efter denne infektion?

I dag er jeg derfor ikke i tvivl om, at kraftig infektion (byld) forårsaget af staffelykokker fra grisefarme m.m. og kan give infektioner og efterfølgende diabetes type 1, hvilket også er beskrevet på Google og i lægelig fagligliteratur. I 1969 da jeg mødte min kone for første gang og hendes familie, blev jeg orienteret om farlige bylder, som kom fra grise? Min svigerfars ungdomsven som han har kendt siden 1930èrne, fik konstant bylder og elskede grisekød og da han gik til Danmarks dygtigste naturlæge Axel O. Hansen, konstaterede han ved hjælp af øjendiagnose, at bylder si hans tilfælde kom fra grisekød som han elskede.

Min svigerfars ven som også senere blev min bedste ven, blev af naturapat Axel O. Hansen frarådet i 1960èrne, at stoppe med at indtage og spise denne form for svinekød? Til hans store overraskelse, har han ikke haft bylder siden? I dag er min svigerfars og hans gode ven død, men jeg husker stadig historien af dem begge to, som var med til at give denne viden og historie videre til glæde for andre. Min svigerfar og hans ven fortalte altid historier, idet vi under selskab altid kunne tale om alt mellem himmel og jord. Det var årsagen til, at jeg kom i kontakt med en af verdens dygtigste naturlæger Axel O. Hansen og hans fantastiske bøger om sundhed og helsekost. Bøger som har været den største værdi i mit liv og som redede mig for en alvorlig sygdom. Axel O. Hansn var stifter af Nordens største helsefirma Natur Droseriet, som eksisterer den dag i dag og som nu ligger i Jylland og eksporterer for en milliard omsætning af helseprodukter til hele verden. Læs mere om ham på Google, så får du sandheden at vide, idet han skrev mange gode og spændende bøger, heri om de MRS bakterier (multiresistente) som findes i svinekød og som også eksisterede allerede i 1950èrne. I dag florerer de i stor stil på hospitaler, blandt landmænd m.m., derfor denne oprettelse af www.vitanyhed.dk

Episoden med sygeplejesken og lægen startede allerede i 2011-12 på min 123hjemmeside, idet jeg skrev om byldepest i landbruget og MRSA (multiresistente) bakterier på Hvidovre Hospital, hvilket allerede var kendt og beskrevet i 1950èrne af naturapat Axel O. Hansen og i hans bog HELBREDELSE på 1500 sider, som jeg købte i 1976!!...

Læs også bogen: "Naturen har altid ret" skrevet af Frankrigs dygtigste naturlæge i perioden 1950èrne, også han fortæller om de multiresistente bakterier, som florerer overalt i grisestalde!!...Bogen kan lånes på bibliotekerne.

Tryk på linket her: Forebyg kræftsygdom.