Dr. Martin Pall (billede øverst)

5G: Stor risiko for EU, USA og International Healt! Overbevisende beviser for forskellige typer af stor skade forårsaget af elektromagnetisk felt (EMF) eksponeringer og den mekanisme af wi-fi, smarthone og ELF-ekstreme lave frekvenser.

Det skriver og er udarbejdet af Martin L. Pall, ph.d.-professor emeritus i biokemi og grundlæggende medicinsk videnskab og til dato 2021 den mest omtalte forsker i øjeblikket på de sociale medier og Facebook.

Martin L. Pall henviser til VGCC ved et studie i 2013, hvor der er fundet en effekt ved lavidentitet af EMF - elektromagnetiske felter, mikro frekvens fra wi-fi, smartphone og ekstreme lavefrekvenser (ELF) i mange boliger f.eks. soveværelset under søvn, som blokerer optagelsen for calsium kanaler i nerverne. VGGC - calcium-ioner spiller en meget væsentlig og vigtig rolle i cellemembramens struktur og for muligheden for igangsættelse af intracellulære signalkaskader på baggrund af ekstracellulær påvirkninger af mikrobølgestråler - selv i meget lave intetiteter (ELF). Det fører til øget produktion af skadelig frie iltradikaler, hvilket kan udvikle cancer, infertilitet, søvnforstyrelser, tinnitus, hovedpine, hjerterytmeforstyrrelser og beskadigelse af DNA.  Hans opdagelse er ny og en vigtig del af hjertets elektriske ledningssystem, som styres af sammentrækningshastighederne for hele hjertemusklen. Microsyndromet omfatter søvnbesvær, hovedpine (jernring omkring kraniet), udmattelse, depression, angst, hjertebanken, trykken for brystet. Vejrtrækningsbesvær (manglende ILT) er dukket op som et stadig hyppigere symptom i løbet af det seneste år (2022)?

Wi-fi signal interferer med EEG-hjernebølgerne i en afstand af 1,5 m fra EEG elektroder? Det samme gør ekstrem lave frekvenser som "infralyd" og lave frekvenser og vibrationer i sengen!!........

Infralyd og migræne

Mange patienter med migræne er så følsomme for lyd, at det overgår alt i dagligdagen. Efter nogle forskningsundersøgelser fandt man nogle intersante svar på, hvorfor migrænepatienter ikke kun er er mere følsomme overfor lyd under deres anfald, men også generelt lige som tinnitus patienter fortæller Dr. Martin Pall..

Lydfølsomt er det tredje mest almindelige migræne symptom. Derudover er det symptomerne den kendte smerte og følsomhed også overfor lys. Det er omkring 70-80 % af migrænepatienter, der oplever lydfølsomhed under deres migræneanfald. Derfor er det også inkluderet som en af de definerede karakteristika for migræne, i den internationale klassefikation af hovedpinelidelser. 

Det er særlig interessant at folk, der lider af migræne, ikke kun er meget lydfølsom under deres anfald, men også er stærkt påvirket af støj generelt. Dette blev dokumenteret af en amerikansk forskergruppe i 2008. Der blev migrænepatienter og mennesker uden migræne, udsat for akustiske stimuli på forskellige frekvenser. Resultatet var, at migrænepatienter havde en meget lavere smertegrænse (infralyd) end de andre forsøgspersoner, når de ikke havde anfald.

I slutningen af forsøget viste det, at migrænepatienter er omkring 100 gange mere følsom for lyd og kvinder er lidt mere følsom end mænd. Nu er spørgsmålet så - Hvorfor det? Nogle forskningsresultater viser, at der hos migrænepatienter, er en mangel i den måde lyde bliver undertrykt i hjernen. Andre er ved at undersøge, om det er problem med calcium kanalerne og de ioniske kanaler (se billedtekst længere nede), der er ansvarlige for muskelkoncentration, syntesen, frigivelse af neurotransmitterne hormoner i hjernen (serotonin) og det indre øre.

Den seneste forskning er fra 2015 og viser, at personer med migræne har forøget forbindelsesmuligheder i hjernen, af de primære sensoriske områder i hjernen. Det betyder, at området i hjernen, der behandler sensoriske informationer, er meget tættere end hos dem der ikke har migræne. Det er en logisk forklaring på, hvorfor migrænepatienter er så meget mere følsomme over for lyde og lys.

Vi har indrettet vores samfund således, at vi er blevet afhængig af elektricitet. Hvis magnetfelter derfor en dag viser sig at udgøre en sundhedskrise, vil det berøre hele vores hverdag fortæller elselskaberne, Forsøg har vist fortæller elselskaberne, at strømmen af calcium gennem cellemembranen er i stand til at påvirkes af svage felter ved visse størrelser og visse frekvenser. Her har man, på kyllingeforster, fundet en virkning ved 16 Hz (infralyd). Man har ladet 6 uafhængige laboratorier udføre samme forsøg: Forsæget gik ud på at udsætte 10 hønseæg for magnetfelter samtidig med, at 10 andre æg ikke blev udsat. 2 laboratorier fandt en unormal stigning i antallet af misdannede fostre; de af andre forsøg fandt ikke denne sammenhæng.

Vi har indrettet vores samfund således, at vi er blevet afhængig af elektricitet. Hvis magnetfelter derfor en dag viser sig at udgøre en sundhedskrise, vil det berøre hele vores hverdag fortæller elselskaberne, Forsøg har vist fortæller elselskaberne, at strømmen af calcium gennem cellemembranen er i stand til at påvirkes af svage felter ved visse størrelser og visse frekvenser. Her har man, på kyllingeforster, fundet en virkning ved 16 Hz (infralyd). Man har ladet 6 uafhængige laboratorier udføre samme forsøg: Forsæget gik ud på at udsætte 10 hønseæg for magnetfelter samtidig med, at 10 andre æg ikke blev udsat. 2 laboratorier fandt en unormal stigning i antallet af misdannede fostre; de af andre forsøg fandt ikke denne sammenhæng.

Calcium er et af de vigtigste mineraler til opbygning af nerverne, hørelsen m.m. sammen med magnesium, men for at dette skal virke tilfredsstillende, så er det IKKE muligt at indtage kalktabletter som kan forgifte kroppen?

Calcium er et af de vigtigste mineraler til opbygning af nerverne, hørelsen m.m. sammen med magnesium, men for at dette skal virke tilfredsstillende, så er det IKKE muligt at indtage kalktabletter som kan forgifte kroppen?

Sundhed for alle år 2000

FN`s flag

FN`s flag "Sundhed for alle år 2000"

Når mennesker påvirkes af funktionelle lidelser eksempelvis "stress", så lokkes virus og bakterier til vores organisme? 

Kilde: G.N. indeklimakonsulent for Scandion 1985-1996 klimatolog i mikrobiologi (vira) og økolog siden 1976

Vil har alle ondt i "sjælen" engang i mellem?

- en udfordring til alverdens folk?

Center for "Funktionelle lidelser" skal se på sygdomme, der ikke har nogen legemlig forklaring?

Nogle har åndedratsbesvær eller et hjerte der klapper og forhøjet blodtryk, uden at kende årsagen - andre oplever pludselig anfald af stikkende og trikkende hovedpine og spændingshovedpine, hortons o.m.a.. Symptomerne kan også bestå i lammelse eller allergi med store udslet. Og så er der dem, der overmandes af overvældende træthed, så de hverken har kræfter tilmed det ene eller det andet.

Den praktiserende læge møder dem i sin konsultation, men kommer ofte til kort, fordi han ikke kender årsagen til patiens lidelse. I værste tilfælde må han undersøge og undersøge, han tager blodprøver og sender den syge videre til specialister. Patienten har tydeligvis symptomer, smerterne er reelle nok, patienten er syg. Men i masser af tilfælde er lægen ikke i stand til at finde forklaringen på patientens lidelse.

"Funktionelle lidelse" kaldes denne type sygdomme - og i Danmark får man nu den første forskningscenter i verden, der udelukkende skal koncentrere sig om den slags. 

60 pct. uforklarligt syge

Området er langt større end man normalt går og forestiller sig. De undersøgelser, vi har, viser, at op mod 60 procent af de tilfælde, hvor en patient klager over et fysisk symptom hos deres praksiserende læge, finder man ikke nogen sikker legemlig forklaring" siger dr. med. i psykiatri, Per Fink, forskningsleder på det nye "Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser" ved Århus Komunehospital.

Der kan være mange grunde til at folk henvender sig: Nogle har måske et modersmærke, og har lige set et tv-program om modermærkerkræft. Så de skal blot beroliges. Men i andre tilfælde har patienten egentlige symptomer. For eksempel hovedpine eller træthed. Vores undersøgelser viser, at hen ved 25 procent af patienterne har det, vi betegner som funktionelle lidelser, siger Per Flink?

Kronisk træthed

De kendteste er kronisk træthed og fibromyalgi - men også mavesmerter, hjerteproblemer, allergi og underlivsproblemer hos kvinder kan være funktionelle lidelser - men er det naturligvis ikke altid.

"El-følsomhed og overfølsomhed overfor særlig "dybe lyde" er også blandt de sygdomme, som er oppe i tiden", siger Per Hink.

Forskningscentret i Århus får ni forsker, og de første to projekterer og fokuserer på de praktiserende læger.

Alle har ondt ind imellem

Dels skal centret undersøges, hvordan patienterne forholder sig til sundhed og sygdom. Dels skal der udarbejdes nogle kurser til de praktiserende læger, så de bliver bedre til at tackle de funktionelle lidelser.

"Alle mennesker har fysiologiske symptomer. Men kan være lidt svimmel, eller man kan have ondt i hovedet eller ryggen. Vi skal have undersøgt, hvad det er, der får nogle af os til at gå til lægen, mens andre ikke gør det - på trods af at symptomerne er de samme" siger Per Fink.

Hjælp til læger

Anden del af projektet retter sig mod de praktiserende læger: "Sædvanligvis er lægen hurtig til at gribe til somatiske (dvs. kropslige, red.) undersøgelser - og i nogle tilfælde for hurtigt. Vi vil forsøge at give lægen nogle metoder, så de bruges færre undersøgelser og bliver hurtigere til at diagnosticere de "funktionelle lidelser", så man kan undgå de mange unødvendige undersøgelser, siger Per Fink.

Behandlingen af funktionelle lidelser kan ske gennem forskellige typer samtaleterapi. For eksempel viser en ny undersøgelse fra England, at 75 procent af patienterne med kronisk træthed fik det godt efter samtaleterapi - mens det samme kun gjaldt 25procent fra kontrolgruppen."

 

FN`s Verdenserklæring om menneskerettigheder.

I 1975 lancerede WHO`s daværende generaldirektør, danskeren Halfdan Whaler, sloganet "Sundhed for alle år 2000" og erklærede, at han ikke var i tvivl om, at dette mål ville nåes før år 2000. WHO gjorde det til sin officielle målsætning i 1977, og der var fuld enighed ved FN`s verdenssundhedskonferance i Alma i 1978.

I FN`s verdenserklæring om menneskerettigheder fra 1948 taler artikel 25 om retten til at leve et familieliv i sundhed og velvære.

WHO`s defintion og målsætning

WHO fastslog i sit stiftelsår 1948, at "Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svækkelse. Da de færeste kommer til at opleve den tilstand borset fra måske i korte glimt, betragtes WHO`s definition som verdensfjern.

Syg bygnings syndrom (SBA)

En raport fra Verdenssundhedsorganisationen WHO fra 1984 foreslog, at op mod 30 procent af nye og ombyggede bygninger heraf af beton kan være genstand for klager vedrørende indendørs luftkvalitet.

Ventilationen i bygningen og boligen er synderen og den forsættelige indførelse af udendørs luft, en proces med at udveksle eller erstatte luft i ethvert rum for at give høj indendørs luftkvalitet, som indebærer temperatur, kontrol af ilt`s genopbygning, og fjernelse af fugt, dårlig lugte, røg, varme, støv, luftbårne partikler, bakterier, kuldioxid og andre gassser m.m. har slået fejl fra byghererne.

1 million danskere lider under dårlig indeklima p.g.a. dårlig byggestil og trafikstøj!!......

Kilde: klimatolog Gerhard I Nielsen Scandion 1985-1996

 

Sundhedsfremme og sundhedsoplysning

På basis af WHO`s generelle målsætning blev der i 1984 vedtaget ideale mål for WHO`s regionale europæiske sundhedsstrategi. De blev gengivet i hæftet "Sundhed for alle år 2000" (1985), udgivet af Komiteèn for Sundhedsoplysning under Indrigsministeriet. Heri omtales betydningen af levevis, miljø, forskning og sundhedsvæsnen for folkesundheden (socialmedicin).

Historie og udvikling

Ordet socialmedicin blev for første gang anvendt under "Februarrevolutionen i Frankrig i 1848 som et praktisk udtryk for, at lægevidenskablig ekspertise burde indrages i samfundets ledelse for at forbedre de lavere klasses sundhed. Den tyske læge Rudolf Virchow begyndte i 1848 udgivelsen af et selvstændigt socialmedicinsk tidsskrift, og hans indsats blev banebrydende for lægefaget. Han betragtes f.eks. epidemier som tegn på social og politisk misforhold.

De første socialmedicinske professorer blev oprettet i Storbritanien i midten af 1940èrne. Efter 2. Verdenskrig er der sket en rivende udvikling både inden for fransk og tysk socialmedicin med vægt på livsvilkårernes betydning og indenfor angelsaksisk socialmedicin, der især lægger vægt på livsstilens betydning. Den internationale socialmedicin er nu i væssentlig grad præget af WHO`s Sundhed.

I 1987 holdt Gerhard Ingemann Nielsen 7 foredrag i forskellige foreninger Naturhelbredelsens Fremme om Indeklimaproblemer og sundhedskost.

I 1987 holdt Gerhard Ingemann Nielsen 7 foredrag i forskellige foreninger Naturhelbredelsens Fremme om Indeklimaproblemer og sundhedskost.

Få målt indeklimaet for stråling fra wi-fi, smartphone, mobilmaster, TV-fjernsyn lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i soveværelset

Kilde: G.N. klimatolog

Tryk på linket: Kontakt mig

THE END

Denne side er under opdatering

Muskelsammentrækning af blodårer i hjernen p.g.a infralyd

I 1960-70èrne begyndte læger, videnskabsmænd, ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører på alverdens universiteter, at finde årsagen til en lang række sygdomme bl.a. migræne og hovedpine kædet sammen med byggesjusk, vejrstress, dårlig indeklima, infralyd og ionballancen m.m.

Tidligere formand for Hovedpineforeningen Hans Brun har fortalt G.N. i år 2000, at mere end 1,2 million danskere jævnligt lider af morgenhovedpine, og at 70% af dem vågner mellem kl. 4-6 med smerter, selvom de er gået tidlig i seng. Da jeg fortalte Hans Brun om min sag fra Ringsted om to holdende dieselbiler i tomgang og med kølecontainer, der var pakeret 100 meter fra min bolig kl. 5 og 7 hver morgen og med tomgangsstøj og køling af op til 15 minutter? Denne påvirkning satte mit hus i selvsving i tagkonstruktionen med deraf ekstrem lave frekvenser (vibrationer) og infralyd brummelyd. Infralyd rammer hjernebølgerne med begyndende spændingshovedpine, så opfordrede han mig kontakte Smerteklinikken på Glostrup Hospital.

Symptomer i forbindelse med "the Sick Bùilding Syndrome"

Kilde: indeklimakonsulent G.N. Scandion 1985-1996

Richard M. Carlton, dr. med. næstformand, American Institute of Medical Climatolog (AIMC) New Yourk fortæller allerede i 1980èrne, at der findes rapporter om udsædvanlige symptomer, som folk oplever i de moderne, hermetiske lukkede betonbygninger. Det kaldes "the sick building syndrome". I de fleste tilfælde kan problemet føres tilbage til forurenede stoffer i byggematerialer, i andre en ion-uligevægt og i andre igen drejer det sig om afgivelser i opstået elektriske felter lavfrekvent lyd, EMC, undertiden en kombination af disse.

Man ved at elektromagnetiske felter og lydbølger vi ikke registrerer f.eks. (ELF) ekstrem lave frekvenser under lysnettet 50 Hz (svingninger pr. sekund) fra ventilation i infralydområdet fra 1-16 Hz, får luftens IONER (atomkerne) til at afgive elektrisk ladede partikler i luften, der svinger i takt med kroppens egenfrekvenser Alfa, Beta, Delta (3,5 Hz) m.m. og EEG hjernen, EEK (hjertet) kardiogram, åndedrættet, hudmodstanden o.s.v.

Den verdenskendte videnskabsmand A.L.Tehijeasky, som var foregangsmanden med ionvidenskaben fortæller, at nerveimpulserne under huden og kraniet tjener som modtager for luftioner ( negativ/positive) tistand af infralyd i boligen og akupunkturpunkterne, der gør os syge?

Indeklimakonsulent G.N. for Scandium 1985-1996 forsøgte i flere breve til Miljøstyrelsen Jørgen Jacobsen, Folketingets miljøminister Svend Auken, Hans Christian Scmidt, Steen Gade og sundhedsminister Lars Lykke Rasmussen i år 1999-2.000, at overbevise dem om skadeligheden af positive ioner (infralyd) og statisk elektricitet i indeklimaet. Ingen var interesseret i mine henvendelser, hverken Miljøstyrelsen og Lars Lykke Rasmussen. 

 

Luftelektricitetens indvirkning på helbredet

Forskere på DTU har forlængst været delt i samme spørgsmålet om luftelektricitens indvirkning på den menneskelige organismen. For bygningen på København Universitet, Amager kunne det være hensigtsmæssigt, at etablere et forsøgsområde, og gennem udelukkesmetoden finde frem til om "IONBALANCEN" medvirker til indeklimaproblemer, også selv om de syntetiske nålefilter tæpper blev erstattet med linoleum, skrev lederen af Psykologisk Institut Jens Bertelsen i bogen Indeklima følt af medarbejderne.

Psykologisk interesant er det, at det middel, der blev anvendt af de fleste på Københavns Universitet, Amager, er grønne planter, mange planter (nogle af kontorerne lignede blomsterparker). Troen på at planter skulle hjælpe er stor blandt medarbejderne på KU, så stor at det måske er udtryk for en ret desperat "stress-situation". Grønne planter, Alovera og tæppevanding på nålefilter med asfalt på bagsiden til at øge luftfugtigheden der i vinterhalvåret var helt nede på 30 procent RF - (relativ fugtighed), som var yderst katastrofal lige til at ødelægge mennesker (red.) G.N.... Ved høj luftfugtighed mindskes den statiske elektricitet, som ofte lå på stød med 6.000 volt med formindsket ampære. Grønne planter afgiver en del vand, når de ånder, og dels afgiver de små mængder livsvigtige "negative ioner", der oven i købet er bondet til iltmolekylet, hvilket rent biologisk er af stor betydning for et godt indeklima og helbred. Som en del af de første var det civilingeniør Chr. Bach, der beviste, at grønne planter kan afhjælpe et dårligt indeklima, idet han opfandt sit eget floraionapparat til brug for astmapatienter m.m.

Efter cevilingeniør Christian Bach`s måleresultater er der for mig, siger psykologisk leder af Københavns Universitet, Amager ingen tvivl om, at man må tilskrive de statisk "elektriske forhold" så stor en andel i det årsagskompleks, der ligger bag personalets klager og sygdomme af forskellige art på Københavns Universitet, Amager, at man i første omgang absolut må søge disse årsager normaliseret. Først derefter er der mulighed for at vudere de andre faktorer. Med biblioteket på Københavns Universitet, Amager, som den største støvkilde og nullermænd må ventilationens betydning for støvspredning herfra tages med i betragtning, sålænge dette støv spiller en - formentlig væsentlig rolle for den "kraftige rumladning", siger Poul Bonnevie Institut for scocial medicin i brevet til Københavns Universitet, Amagers ledelse d. 18. april 1977.

Allerede før den første indeklimaundersøgelse fandt sted på Københavns Universitet, Amager, havde en tekniker på Psykologisk Laboratorium fundet det besynderligt, at han blev utilpas, når han opholdt sig i visse rum, og ikke i andre. Han fik en mistanke om det kunne skyldes "infralyd", dvs. lavfrekvent lyd eller vibrationer under det hørbare område.

Ret upåagtet skrev Jens Bertelsen er den lavfrekvente - ikke hørbar - støj (under 20 Hz), der stammer fra ventilationscentralerne (de sorte kasser på taget). Der blev i nogle lokaler målt kraftig infralyd, op til 76 dB. Men senere har Statens Byggeforsknings Institut på DTU foretaget lignende undersøgelser, men man har ikke turdet "fortolke resultaterne". Man ved, at lavfrekvent støj - også betydeligt svagere end 80 dB (A) hos nogle giver søsygefornemmelser (kvalme, svimmelhed, "dyne over hovedet" som spændingshovedpine. Flere på Københavns Universitet, Amager har iøvrigt bemærket, at trykket over hovedet forsvandt, når ventilationsanlægget blev stoppet eller når personalet forlod bygningen på Amager.

I en raport fra 1986, som indeklimakonsulent Gerhard I Nielsen fra Scandion fik udleveret gennem samarbejde med Kbh Universitet Amager og Trans Jonic AB Mølndal, som er producent af verdens fineste ionmåleudstyr, beskrives "Statisk elektricitet" som en fejl i luftjonindemiljøet. Hvis der findes tilstrækkelig med atmofærisk bjergluft (negative luftioner), forsvinder den statiske opladning hurtigt. Forurenet luft fra motorveje, tobaksrøg, syntetmaterialer, og støj fra ventilationsanlæg er ophav til infralyd (positive ioner) og vibrationer i betonboliger o.s.v., der påvirker vort inedklimamiljø og luftjonindholdet. Normal centralventilation (1986) og luft som passerer lange og kroget zink- metalrør, har til stor del forladt sit naturlige atmofærisk ionindhold, og klumper sig sammen på siderne indvendig med de elektrisk positiv ladede støvpartikler gennem de hundrede meter lange luftkanaler. I en svensk bygningsforsknings raport er der givet resultater som viser, at et typisk 2 meter langt kroget ventilationsrør sænker hele luftkoncentrationen med 60 procent idet Luften er det mest følsomme og sårbare der findes, den bliver sendt lange veje gennem en stor kontorbygning og det naturlige indhold af livsvigtige atmofærisk negative ioner forsvinder gennem luftens friktion d.v.s. "gnidning" mod ventilationskanalernes inderside. Som ekspert på indeklimaområdet kan det fortælles, siger Gerhard Nielsen. specialist i indeklima, er at ventilationskanaler af zink og plastik skaber luftstrømme med skadelige "positive ioner" d.v.s. tabt atmofærisk energi og samtidig forværer den relative fugtighed.

Indeklimakonsulent G.N. som har været delvis aktiv i 35 år, har fået mange henvendelser fra beboer og patienter i boligblokke med ventilationsanlæg, der er yderst plaget og generet af dybe rumlende brummelyde, som går under betegnelsen "STRUKTURLYD" d.v.s. en opstået dyb ekstem lavfrekvent lyd helt ned i 4 Hz, som dannes ud fra struktur i byggekonstruktioner og materialer, tagspær, bjælker, lofter og vægge som er gået i selsving ud fra vibrationer. Det gælder også betonfundamenter i bygninger nær stærk trafikstøj, motorveje, vindmøller m.m.. "STRUKTURLYD" er et overset miljøproblem blandt teknikker, miljømyndigheder og de ansvarlige politiker på Christiansborg?

Infralyd - ioniseret luftmolekyler og sygdom

Når luften får fejlagtig ionbalance p.g.a. atmosfærisk luftgenlyd og akustisk i boligen, opstår der farlig "STRUKTURLYD" som er en vandrende vibrationer gennem loftrum, tagkonstruktion, bjælkespær, og som forplanter sig som infralyd (16-20 Hz) ud gennem vægene nøjagtig lige som i en højtaler. Dette skete på Københavns Universitet Amager p.g.a. vibrationer fra to store "Herkules" tonstunge ventilationskasser på taget (se billede øverst): Ekstreme Lave frekvenser og infralyd trænger med lethed ned gennem tag og ind i dårlig isoleret huse af træ og letbeton, således at indeluften bliver syg og ikke kan rense sig selv. Mikroorganismer som mølsporer og bakterier trives nu i hast, hvilket udløser alvorlige indeklimaproblemer fra patienter med astma, bronkitis og lungesygdomme m.m..

Infralyd er i princippet kraftig roterende luftioner (trykvarition) i den omgivende atmofæriske ude- og indeluft i boligen. I vor atmofæriske luft udbredes infralyd med en hastighed på ca. 340 sek/m og "IONISERER" luftmolekylerne overalt. Når infralydbølger møder forhindringer, sættes disse i bevægelse. Ved kraftig vibrationer i boligen kan der opstår STRUKTURLYD, som absoberer en del af lydenergien til eksempelvis "bygningsresonans" der er en del af energien. Des hårdere forhindringen er f.eks. beton, des mere infralyd og rungen i bygningen som reflektion og jo mere ioniseres genstanden i form af støvpartikler og statisk elektricitet. Infralyd og baslyd i boligen, har en meget uheldig og skadelig virkning på indeklimaet, fordi der skabes utrolig mange "positive ioner" i form af støvpartikler og nullermænd, snavs, afgasninger, radondøtre m.m.. Med andre ord skaber opbrugt energi "positive ioner" og for lidt ilt-molekyller i boligen. Når den omgivende indeluft bliver positiv ioniseret af dybe baslyde fra ventilationsanlæg, tung trafik (diselbiler), tog, flytrafik, vindmøller, varme kraftværker o.s.v., får det alvorlige konsekvenser for patienter med astma, luftvejslidelser og allergiske reaktioner overfor støv. Det kan skabe lethed til infektioner, bakterier og virus, tørre slimhinder, øjensmerter o.s.v.

Mange mennesker tror, at de får vitaminer og mineraler nok gennem en fornuftig kost eller kosttilskud. Men, der findes masser af literatur og eksempler på, at mangel på den rigtige luftelektriske balance dræner og modvirker eller hæmmer vitaminoptagelsen, således at en dyrbar vitamin eller mineraler går tabt. De fleste vitaminer og mineraler omsættes gennem kroppens indånding ved negative ioner, "luftens vitaminer".

Et udfordrende mål

Dårlig indendørs luftkvalitet har i tusindvis af boliger været forbundet med syge bygning syndrom (SBS), nedsat produktivitet, sygdom og nedsat læring i skolerne.

I 1984 vedtog WHO medlemslandene europæiske strategi "Sundhed for alle år 2000", som senere blev udmyntet i 33 delmål. I FN`s verdenserklæring om menneskerettigheder fra 1948 taler artikel 25 om retten til at leve et familieliv i sundhed og velvære?

Vejrvarsel for indeklima

Hvis folk kendte sandheden om sundheden og der blev sendt vejrvarsel for indeklima, så vil folk styrte ud af bygningerne som de opholder sig i, sådan blev det proklameret allerede i 1984 af dr. med Kjell Aas, en af Norges få eksperter på indeklimaområdet. Denne udtalelse er ikke det rene nostalgi, for i høisoleret huse med tætte vinduer, vibrationer i betonfundamenter o.s.v., har det nuværende miljø påført samfundet, et endnu helt nyt alvorligt sundhedsproblem. Man har konstateret uacptabelt høt trafikstøj, herunder infralyd der skaber farlige bygningsvibrationer i en halv million danske boliger. Det har i mere end 35 år været kendt blandt eksperter og klimatologer, at mennesker bliver "vejrsyge" af dårligt indeklima uden at patienten selv er klar over det eller kan mærke indendørs vejrfænomen?

Dette område, der tilsyneladende lettest lader sig påvirke - udover selve trommehinden og infralyd er snarre vibrationer helt ned omkring 5 Hz, som kan sanses af andre dele af kroppen fra f.eks. ventilationsanlæg m.m.. Langt de fleste patienter (93 pct.) af en undersøgelse på Aalborg Universitet Lyd & Akustik ledet af professor Henrik Møller siger, at de opfatter lyde og vibrationer fra ca. 5-16 Hz med ørerne. 45 procent mærker andre vibrationer på bryst, ben eller andre legemsdele. 30 procent kan mærke skadelige vibrationer fra bygninger og genstande, ventilation m.m.. Knabt 17 procent opfatter gennem ørerne, men ikke som lyd. Reelt kan alle mennesker mærke infralyd fra 1-20 Hz, hvis styrken er tilstrækkelig stor f.eks. ved jordskælv - atombombe.

Farlige infralyd fra vind forårsager bygningsvibrationer i loft, væge, betongulv og fundament

Kilde: klimatolog G. I. Nielsen Scandion 1985-1996

I gamle dage hvilede villaernes tunge tage (også under orkanagtige storme) urokkelige på ydervægen af stabilt murværk af sten. I vore dage har parcelhuse ofte lette tage og indervæggene har tit letbeton d.v.s. bagvægge, der ikke kan holde til tagforankring. Dette kan give alvorlige indeklimaproblemer med "bygningsresonanser" af STRUKTURLYD og infralyd i boligen. Typiske kilder til disse luft eller vind og vibrationer i boligen er infralyd fra tung trafik, anlægs- og byggearbejde, tog, fly, vindmøller m.m. Se billede til højre?

Da indeklimakonsulent G.I.Nielsen på foranledning af TOTAL BYGGESERVICE d. 1 august 1997 kontakter Statens Byggeforsknings Institut, bliver han automatisk henvist til Delta Akustik & Vibration, hvor tidligere cicilingeniør Jørgen Jacobsen har været ansat i 20 år. Statens Byggeforsknings Institut fortæller, at de ikke har nogen ekspertise, hvad angår "bygningsresonanser mere, og fortæller, at deres lyd, akustik og vibrationslaboratorie forlængst er nedlagt og overdraget til Delta Akustik, Lyd & Vibration, der blev varetages af såvel Miljøstyrelsen opgaver og hvor selveste hr. Jørgen Jacobsen blev ansat fra april/maj måned 1997? 

Alt for dårlig arkitekttegnet bygninger

Bygningsvibrationer og bygningsresonans er efter manges opfattelse en og samme sag, men bygningsresonans adskiller sig ved, at bygningens svingninger forstærkes, når bygningen påvirkes af en svingende kraft og med en frekvens nær systemes egenfrekvens f.eks. kan nævnes infralyd og luftens vind, særdeles tung trafik, anlægs- og vejarbejde, tog lufthavne, varme- kraftværker, vindmøller og instalationer, stålaltaner, udestue og vindfang, bygningsmaterialer: Alt for dårlig konstrueret arkitekttegnet bygninger, som f.eks. store glasfacader, vinduspartier o.s.v.

Vibrationer kan overføres til kroppen via sengen ved direkte kontakt med vibrerende bygningsdele f.eks. et gulv, men dele af kroppen kan også sættes i sving af lydbølger i den omgivende luft. Den behøver ikke at være ret høj i styrke eks. 40 - 50 dB (G-vægtet) ved 16-20 Hz., og således mærker mange tidligere medlemmer i Landsforeningen Infralydens Fjender infralyd bølgen i deres bolig fra 1996 - 1997? I et rum med reflekterende vægge, vil lyden normalt tabe energi eller sætte væggen i sving. men for hver reflektion og til sidst dø ud. Dette fænomen kaldes efterklang. Begrebet efterklang god eller dårlig akustik er defineret som den tid der går, før lydniveauet er faldet med 60 dB. I lukkede rum som har mindre mål end bølgelængden f.eks. 9 meter, kan trykvariationer af infralydtyper opstå uden at udgangsefekten er stor. I mange soveværelser har indeklimakonsulent G. N. fra tidligere norske firma Scandion bemærket, at infralyd opstår helt af sig selv, hvis der er vibrationer fra en vaskekælder i et loft eller vægge eller gulv fra centrifugermaskinen. Dette kaldes infralyd eller "STRUKTURLYD".

Vind adskiller sig ved lige som havbølger, vandfald (Gefion) på Langelinje der også frembringer infralyd, at de er harmpniske lydbølger d.v.s., at de kan svæve med andre naturlige vibrationsbølger, regn og ikke virke forstyrende på mennesker og dyr, selv om de har frekvenser helt ned til 4-12 Hz med lille amplitude. Derimod er "diselmotorer", tekniske instalationer som f.eks. ventilatorer, kompressor, varmeveksler, pumper, pille- og olifyr, indbygget op/vaskemaskiner køleskab o.s.v. lydbølger af disharmoniske d.v.s. at andre lydbølger som f.eks. "musik" ikke kan svæve med, idet infralyd af den slags "motorer" som gennemtrænger og slår alle andre bølger totalt i stykker, som generer mennesker og dyr så vi bliver syge og til sidst dør, hvilket ofte sker med svage invalide mennesker.

Nogle mennesker har tilsyneladende "uheldigt for dem selv" - en særlig guddommelig evne til at kunne høre eller måske snarre sanse nogle af de mest dybe "skadelige toner og vibrationer, der findes omkring os i dagligdagen uden at være opmærksom på dem. Man taler om lavfrekvent støjlyde fra 20-15 Hz eller infralyd og vibrationer helt ned fra 0,5 - 20 Hz. Som udgangspunkt er infralyd de lyde, det menneskelige øre normalt ikke kan høre? Men nogle mennesker har tilsyneladende en "følsomhed" fortæller professor Henrik Møller Aalborg Universitet for Lyd & Akustik - Elektroniske Systemer. Nogle er i stand til at mærke dybe lyde og vibrationer i sengen, og den bolig de befinder sig i om dagen eller natten.

Som tak for samarbejde og opklaring af alvorlige indeklimaproblemer på København Universitet Amager Psykologisk Amb., fik Gerhard I Nielsen sendt denne rapport Indeklima - følt af medarbejderne. En rapport på 100 sider om medarbejdernes klage fra 1974 til 1985. Indeklimakonsulent G.I.N. blev sendt ud af DTU for at løse indeklimaproblemet som havde stået på i årtier fra 1974, hvor ventilationen forvoldt store ulemper med infralyd og statisk elektricitet med op til 5.000 volt.

Som tak for samarbejde og opklaring af alvorlige indeklimaproblemer på København Universitet Amager Psykologisk Amb., fik Gerhard I Nielsen sendt denne rapport Indeklima - følt af medarbejderne. En rapport på 100 sider om medarbejdernes klage fra 1974 til 1985. Indeklimakonsulent G.I.N. blev sendt ud af DTU for at løse indeklimaproblemet som havde stået på i årtier fra 1974, hvor ventilationen forvoldt store ulemper med infralyd og statisk elektricitet med op til 5.000 volt.

Byggesjusk for milliarder fra 1980 - 1996

Nedrivning og renovering af 141 familiehuse fra 1980

I Gaulumparken, afd 308, 4684 Holmegård på Sjælland er man i fuld gang med nedrivning af 51 ud af 141 rækkehuse, fordi der er opstået revner og spræker i fundamentet p.g.s byggesjusk Husene var bygget oven på mosegrund, hvilket er meget uheldigt. Når man går forbi grave- og interprenørmaskiner i aktion, så kan man ikke undgå og fornemme vibrationer og infralyd også inde i rækehusene. Udenfor kan man fornemme lugt (skimmelsvampe) af gamle fugtige materialer efter nedrivning. Det giver god mening da fugt og spræker i fundamentet netop er årsagen i første omgang til, at den gamle del af Gaulumparken - Kattekæret (billedet) skal nedrives.

På grunden som også går ind under Hovledet 1 - 50 fortæller en beboer, hvor man efter et par spadestik fundet blåler og det er meget uheldigt, hvis der siver radon op i husene og fremkalder jordstråler. Klimatolog G. I. Nielsen har fundet ekstrem lave frekvenser helt ned i jordvibrationer (seismologiske) 5, 16 og 20 Hz med en styrke på op til 70 dB (G). Mange beboer er plaget af dårligdomme, som hænger sammen med den dårlige bebyggelse og byggesjusk. Hos en beboer kunne man fornemme vibrationer på gulvet i soveværelset, som menes at stammer fra fjernvarmen elle pumper i nærheden?

 

IONERNES INDFLYDELSE

Ved RCA`s radiolaboratorie på Long Island opserverede den amerikanske læge dr. Hansel i 1932, at en arbejdskolega som arbejdede i nærheden af en strøm- generator, kunne vise skiftende sindsstemning. Den ene dag glad ved arbejdsdagens afslutning, andre dage depremerede og latterlig. Når dr. Hansel undersøgte sagen nærmere, befandt generatoren ved sin indstilning, at afgive farlige positive ioner (tab af energi) og manglende livsvigtige negative luftioner (ILTEN). Senere blev det et meget vigtigt miljøproblem for militære forsker, som begyndte at tvivle på om mennesker kunne påvirkes af ionernes kvalitet ombord på en undervandsbåds "generatorer" til fremstilling af bedre ionapparater til forbedring af til luftens iltforsyning? Under 2. Verdenskrig blev tyske undervandsbåde udrustet med sådanne jonisatorer, som kunne erstatte noget af iltforsyningen ombord. I 1950`erne øgede de militære forskere indenfor NASA - rumforskning sin aktiviteter vedrørende atmofæriske joner, infralyd o.s.v.

Det førte til at man i 1950`erne pludselig i U.S.A. opdagede, at elektriske varmeradiatorer, ventilationsanlæg m.m. gav et ophav at hovedpiner og astmaanfald, idet apparaterne udsendte skadelige positive luftioner, hvilket fremkaldte sygdomme.

I Sverige arbejdede man så ihærdigt på, at finde en ny type varmeelementer og radiatorer, som f.eks. oliefyldte el-radiatorer, som ikke afgiver positive ioner (ødelægger iltens luftmolekyler) til forbedring af indeklimaet luften. Det førte til, at også ventilationssystemer kom under mistanke?, at være medvirkende årsager til alvorlige indeklimaproblemer. Luften udefra bliver sendt lange veje og det naturlige ionindhold af livsvigtige negativeladede luftmolekyller forsvinder gennem friktion (gnidning) mod kanalerne af zink som pulsation og infralyd, som et bevis for sin skadelighed. En skarp bøjning af ventilationsrør og dermed rystelser ventilationsanlæg, giver kraftige lufthvirvler og luftgenlyd (STRUKTURLYD) i lokalerne i form af specielt skadelig infralyd.

De mest venlige filtre i ventilationssystemer fanger kun mellem 3-5% af de livsvigtige negative ioner fra den atmofæriske luft. Tilførselluft giver ofte en øgning af partikelindholdet (forurening) udefra og dermed et endnu dårligere ionindeklima, hvilket var tilfældet med den store skandale på Københavns Universitet Amager i perioden 1974- 1990.

Artiklen er fra Hvidovre Avis 1987

Artiklen er fra Hvidovre Avis 1987

OPERATION PANDURA

I 1962 forstod amerikanske læger, militærfolk og ingeniører ikke, hvorfor alle i den Amerikanske Ambasade i Moskva blev syge? De to ambasadører døde hurtigt efter hinanden af kræft, og den tredje forlod ambasaden med blødende øjne, iværksatte daværende præsident Kennedy den tophemmelige undersøgelse - "OPERATION PANDURA" der afslørede årsagerne. Russerne sendte relativ lave frekvenser af mikrobølger i aflytningsøjemed ind i bygningen. Til trods for de lave mikrobølger (ELF) blev et antal af de ansatte ramt af cancer i forskellige former

Gerhard Ingemans moderne måleudstyr som kan fange lyde og vibrationer helt ned til 1 Hertz, infralyd fra 15-20 Hz og lavfrekvent støj fra 20 Hz og opefter!!......

Gerhard Ingemans moderne måleudstyr som kan fange lyde og vibrationer helt ned til 1 Hertz, infralyd fra 15-20 Hz og lavfrekvent støj fra 20 Hz og opefter!!......

Måling ad vibration fra ventilation fra lejlighed i Lyngby, hvor beboeren hade alvorlige søvnforstyrrelser, hovedpine m.m.

Måling ad vibration fra ventilation fra lejlighed i Lyngby, hvor beboeren hade alvorlige søvnforstyrrelser, hovedpine m.m.

Lever FN`s beslutninger op til WHO sloganet

Lever FN`s beslutninger op til WHO sloganet "Sundhed for alle år 2000"?

THE END

Denne side er under opdatering

Sommerhusudlejning indrømmer fredag d. 3. september 2021 byggesjusk fra 2008

Indeklimaekspert G.N. Scandion 1985 - 1996

Ventilation er den forsættelige indførsel af udendørs luft i boligen til et indre rum midt i bygningen, men også udsugning og fjernelse af fugt og lugte på badeværelse og wc i de fleste boligejendomme, parcelhuse og sommerhusudlejning, hvor der ikke er vindue i rummet kan være en byggeskandale, fortæller G.N. som har været indeklimaekspert i 35 år, først hos Scandion 1985-1996?

Typiske kilder til lydløst støj ELF d.v.s. "ekstreme lave frekvenser", som de fleste ikke kan høre, kan mærkes på kroppen (hovedpine, svimmelhed, opkastningsfornemmelser m.m.) og som vibrationer er ofte tung trafik eller bygge- og anlægsarbejde. Forkert opstillede tekniske instalationer i bygninger og boligen f.eks. lydløst støj fra ventilation. Motoren herfra kan ofte give problemer med generende vibrationer i beton- og trækonstruktioner som f.eks. brummelyd og luftgenlyd under søvn, der kommer ud af vægge som "STRUKTURLYD". Infralyd herfra er den mest dominerene, idet den opbygger magnetfelter og ioniseret luften med skadelige positive elektricitet op til 5.000 volt. Herved bliver luftrummet drænet for livsvigtig ilt?

Fra yderluften i atmosfæren får vi luftioner - vekslende med de meterologiske forhold og færre i et luftforureninet bymiljø; thi den "dårlige" byluft er jonfattig, da skorstensrøg og den "os" af fine partikler, som motorkøretøjer - såvel disellastvogne og busser eller benzindrevne køretøjer - udsender skadelige partikler, nedsætter indholdet af friske luftioner. Disse partikler sluger elektriciteten og kan selv måles ved, at de er blevet elektriske. Trafiktætheden afspejler sig i luftelektriciteten (påvist i San Francisco) Skorstensrøgen i London 1953, hvor 5.000 døde af luftforurening afspejler sig ligeså - Hvis vi ikke får renset byluften, kan det komme på tale at fremstille "kunstig landluft" i vore ventilationsanlæg, hvilket kan ske med iongenerator.

I ventilationsanlæg forsvinder som regel en del af luftens jonindhold - navnlig ved turbulens, d.v.s. som følge af knæk på ledningerne, og rørkanallerne oppe under loftet ved støvgnidning oplades. Dette var tilfældet på Københavns Universitet Amager fra 1974 - 1990 hvor personalet fik stød på 5.000 volt ved at røre håndtag og tissekummer af stål.

Luften fra et åbent vindue er friskere end fra indblæsningsristen på taget. Indblæsningen gennem perforeret loft må er altid jonslugende og ødelæggende. - Ventilationsteknikken er i stigende grad inde på disse problemer. De lange kanaler og rørledninger midt i en bygning må undgåes; men også fugtigheden spiller en vigtig rolle. Dels kan befugtningsanlæg forbedre joniseringen, dels er fugtigheden af betydning for de statiske fænomener i rummene. Her igennem fås en indirekte virkning af rumklimaets fugtighed, som vi ikke tidligere har været klar over.

Under ferieophold i disse ferieboliger blev ventilationsluften suget ud i ferieboligen med det resultat lige som Københavns Universitet Amager, at der opstod en "brummen" og vibration "STRUKTURLYD" ud af væge, loft og gulvet. Lyden var så svag, at normalthørende måske ikke kunne opfatte den lavfrekvente infralyd, men det kunne familien og indeklimakonsulent Gerhard I Nielsen. Efter at været faldet i søvn og sovet 1½ time vågnede han med et brag af "spændingshovedpine" og måtte stå op af sengen. Undersøgte hele boligen hvor der var bedst at sove, uden vibrationer? Måleresultatet på diagrammet viste, at i stuen var der mindst udslag af infralyd, men nok til at det var svært og sove med det samme ligeledes for hans kones vedkommende, som måtte bytte værelse. Infralyd i visse rum var lavere end på badeværelset, hvor der på toppen af taget var en konstant udsugning og usynlig støj, nøjagtig lige som i hans tidligere betonlejlighed i Hvidovre og på Københavns Universitet Amager. Gerhard I Nielsen var med til, at konstatere alvorlige gener af statisk elektricitet og infralyd 1990 på KUA. 

I brev tilsendt Githa Nørby fremhæver jeg ventilationsanlægget på Det Kgl. Teater som årsagen.

I brev tilsendt Githa Nørby fremhæver jeg ventilationsanlægget på Det Kgl. Teater som årsagen.

Dette højhus er lige til at rive ned, idet der er brugt forkert cement i soklen der bærer bygningen som kan styrte sammen?

Dette højhus er lige til at rive ned, idet der er brugt forkert cement i soklen der bærer bygningen som kan styrte sammen?

Sundhed gennem tiden

Sundhed er gennem tiden blevet defineret meget forskelligt på forskellige tidspunkter af forskellige personer, forfater og filosoffer. Sundhed er en positiv tilstand, der defineres hos levende væsner, og som har betydning for vitale funktionen af overlevelse.

Udtryk som en "sund sjæl i et sundt legeme", en "sund tankegang", en "sund indstilling", en "sund fornuft" kendetegner typisk ordsprog, som er defineret også i Bibelen Det Ny Testamente ud fra den græske oversættelse af Bibelen Septuaginta.

Sundhed som modsætning til sygdom

græsk hedder sundhed hygia (hygiejne), og i den græske mytologi er navnet sundhedens gudinde Hygia. Hun er datter af Asklepios, lægekunstens gud. Det har altid været naturligt at se sundhed i nær forbindelse med lægdom for sundhed, som også er beskrevet i Bibelen.

I 1983 lød mottoet for Verdens Sundhedsdag: "Sundhed for alle". Nedtællingen er begyndt; officiel tiltro til, af "Sundhed for alle år 2000" ikke var utopi, men at opgaven ville blive gennemført. 

Sundhed for alle år 2020?

Hver dag mellem kl. 5-9 morgen, bliver 564.000 boliger (ca. 1,2 millioner dansker) udsat for uaceptable støjniveauer i de ekstrem lave frekvenser (ELF) i området 0,5 - 16 hertz (svingning pr. sekund). Farlige bygningsresonanser, vibrationer og luftioner opstår; rystelser i boligen og sengen, der påvirker helbredet, kroppen, huden, luftvejene og hjernen (EEG-bølger) d.v.s. organismens egen ekstreme lave frekvenser alfa- beta og deltabølger. Ingen instans har endnu offentliggjort eller påpeget en årsags eller sammenhæng mellem en lang række sygdomme og "funktionelle lidelser" og det bombardement af "ekstremt lave frekvenser" påfører samfundet.

Brev til tidligere politiker Steen Gade, ansat i Miljøstyrelsen

I baggrunden ser man to store containerlastbiler, som først blev opdaget af G.I. Nielsen to år efter i 1999 ved at kravle op på en stige.

I baggrunden ser man to store containerlastbiler, som først blev opdaget af G.I. Nielsen to år efter i 1999 ved at kravle op på en stige.

Vedrørende farlig bygningsvinrationer i tagkonstruktionen

Jeg har dags dato d. 17. juli 2001, haft telefonisk kontalt med Rock Wools Tekniske afdelig vedrørende råd om isolering af vores parcelhus som følge af tung trafik og støjproblemer hver morgen, lyd og vibrationer i tagkonstruktionen fra to holdende 50 tons containerlastvogne (se billede), udstødning, tomgangsstøj 10 minutter til en halv time hver morgen kl. 5 og 6.

Siden indflytning i vores nyere parcelhus, har jeg talt med ca. 10 ingeniører, lydteknikker heriblandt Akustica, Aalborg Universitet for Lyd & Akustik, Københavns Miljøkontrol, Amtsgården i Hillerød m.f. og firmat Nove, som fremstiller lyddæmper til diselmotorer på fiskekutter, varme- kræftværker o.s.v. Alle fortæller den samme historie, at der kam opstå voldsom vibrationer i tagkonstruktionen, så infralyd opstår!!...

Det er ikke første gang jeg har været udsat for voldsomme bygningsvibrationer med infralyd og lavfrekvent støj. Tidligere ingeniør Miljøstyrelsen industrikontoret Kurt Delvig, skriver i et brev til Hvidovre Kommune angående lavfrekvent lyd fra ventilation Arnold Nielsens Boulevard 177, Hvidovre, om Teknisk Forvaltning kan konstatere "bygningsvibrationer" i ovennævnte lejlighed. Men Kommunen vil ikke svare på Miljøstyrelsens henvendelse, selv om der var stensætninger i flere lejligheder på 1-2 sal?

Utrolig mange bakker mig op i min sag og kampen mod infralyd, idet der findes over en halv million boliger med voldsomme bygningsvibrationer, infralyd og lavfrekvent støj som mange bliver "dødsyge af". Du skriver i brevet, at forskning omkring bygningsvibrationer går måske langsomt? Ja det er "sole klart", når man i Miljøstyrelsen har ansat civilingeniør Jørgen Jacobsen, der tidligere har arbejdet for Delta Akustik & Vibration på DTU eller for Statens Byggeforsknings Institut

M.v.h. tidligere indeklimakonsulent for Scandion 1986-1996

G.I. Nielsen

 

Parcelhuset er fra 1988 og i 1999 blev taget indberettet til Dansk Eternit A/S fordi det indeholdt asbest, som normal holder i 50 år. Samme år blev der lagt nyt ståltag på ejendommen, således forsvandt brummelyden efter orkanen d. 5. december 1999 men som kom igen i perioder med blæst og vindretning. lavfrekvent lyd fra containerlastbiler hver morgen kl.5 og 6 holdende i tomgang.

Parcelhuset er fra 1988 og i 1999 blev taget indberettet til Dansk Eternit A/S fordi det indeholdt asbest, som normal holder i 50 år. Samme år blev der lagt nyt ståltag på ejendommen, således forsvandt brummelyden efter orkanen d. 5. december 1999 men som kom igen i perioder med blæst og vindretning. lavfrekvent lyd fra containerlastbiler hver morgen kl.5 og 6 holdende i tomgang.

Det er misvisende, at fortælle at der ved vibrationer forekommer lavfrekvent støj, se nærmere på alle frekvenserne som er i infralyd området. Skemaet fortæller ikke noget om

Det er misvisende, at fortælle at der ved vibrationer forekommer lavfrekvent støj, se nærmere på alle frekvenserne som er i infralyd området. Skemaet fortæller ikke noget om "STRUKTURLYD" d.v.s. vandrende lyd fra loft, tagspær, bjælker, væge og gulv. I rum med strukturlyd virker som en højtaler, idet infralyd kommer ud af væggene p.g.a. vibrationer fra f.eks. tung trafik, ventilationsanlæg orkan agtig storm, vindmøller o.m.a..

JORDSTRÅLING & LIGESTRØMSFELTET

De kendte klimafaktorer, som f.eks. lavtryk, temperatur, luftfugtighed, renhed af luft (negative ioner) og positive ioner (støv, lugt, sporer o.s.v.) kan vi mærke med vores sanser. I tillæg har vi også noget helt andet "Luftelektriciteten", som vi ikke uden videre kan registere med vores sanseorganer, men som aligevel har en meget stor indflydelse på os og vor sundhed: De vigtigste faktorer ved luftelektriciteten er:

Ligestrømsfeltet og negative ioner

Mellem jonosfæren på 120 km`s højde (se billede) og jordoverfladen eksisterer et elektrisk spændingsforhold, den lodrette statiske feltstyrke, hvilket er højest i bjergene. Den dynamiske feltstyrke samarbejder med lynudladningerne, øger spændingsfeltet betydeligt med øget positiv ionstråling og frembringer telluriske overfladestrømme. Allerede i 1933 skrev vor egen videnskabsmand dr. phil. Emiel Rasmussen i sin fantastiske bog "Grundstoffernes stråling", at det ikke er jordstråler eller vandårer som sådan, der gør mennesker syge, men at kosmisk stråling og solstorme er en stærk gennemtrængende og kraftig "ioniserende" radioaktiv stråling, der til stadig kommer til jorden. Medens isolerende jordarter som sand og jordspræker giver denne stråling fri passage, standses den tæt på overfladen i ledende jordbund som f.eks. blåler (radon), beton o.s.v. og frembringer telluriske overfladestrømme som "jordstråler", statisk elektricitet, ioner, infralyd m.v., og forstyrer de såkaldte Schumanbølger med frekvenser på henholdsvis 0,1 - 10 Hz.

Allere året før i 1932 blev der påvist en anmærksstabil "elektrisk feltstyrke" af professor Bur ved Yale Universitet i U.S.A.. Mellem jonosfæren på 120 km højde og jordtrærænget eksisterer et elektrisk spænding eller felt, den statiske feltstyrke, hvilket er højest i bjergene og i pænt vejr ligger spændingen på 120 volt/m. Denne er af fysiologisk stimulerende og godt for helbredet på mennesker og dyr bl.a. kvægbestanding. Forsøg med afskærmning af dette felt indendørs i betonboliger blev udført i Vesttyskland og har påvist en række negative effekter; nedbryder modstandskraften, immunforsvaret, hudmodstanden, påvirker hjerte- og hjernebølgerne, akupunkturpunkter i hovedet, alfa, betabølger osv. nedsat modstandskraft og mindre energi. I betonhuse og biler hindres vi fra kontakt med dette statiske elektrisk felt.

Sammen med lynudladninger og tordenvejr øges spændingsfeltet betydeligt, denne dynamiske feltstyrke med en øget positiov ionledning. Disse akut spændingsmonomenter spreder sig over jordoverfladen i form af såkaldte Schumanbølger, hvilket kan trænge ind i kroppen og bl.a. påvirke hjernen, vores biologiske aktivitets frekvens der ligger i samme område fra 0,1-13 Hz. Vejrsensitive mennesker har en alfafrekvens i hjernen på 10 Hz. Ved regn og visse vinde med infralyd bl.a. Føhn forandres feltstyrkens frekvens og kan synke helt ned til 0,5 Hz. Signaler på infralyd 1-12 Hz gir således en forandring af hudmodstanden og reaktionstiden.

Positive og negative ioner

Feltstyrken varierer med årstiden og indeklimaet, som bør måles af en erfaren indeklimaekspert, før man flytter sengen for jordstråling!!....Nær en bakke er styrken af det elektriske felt ca. 130 volt/m i gennemsnit, og den varierer i løbet af døgnet med ca. + minus 20 procent. Den elektriske feltstyrke kan umidelbart under en højspændingsledning være 10.000 volt/m. Feltets styrke falder meget hurtigt med afstanden, men ikke ved vindmøllestøj og infralyd i boligen. Ved regn, hagl og visse vinde med infralyd forandres feltstyrken frekvens og kan synke helt ned til 0,5 hertz. Ved lynudladninger øges spændingsfeltet betydeligt helt op til flere tusinde volt. Disse akutte spændingsmonementer spreder sig over jordtarænget som vagabonderende strøm lige som vindmølle- og lavfrekvent lyd i form af de såkaldte Schumanbølger, hvilket kan trænge ind i hjernen og forstyrre vores bioelektriske aktivitets frekvens, der ligger på samme område 7-13 Hz (infralyd).

Den megen omtale jordstråler har haft gennem tiderne i den danske befolkning siden 1920 og 1930èrne har skabt panik blandt jordstrålesøger. Den har intet på sig i forhold til luftelektricitetens kendskab i dag.. Man ved nu med 100% sikkerhed, at jordstråler ændrer identitet (spændings/forskel) ved lavtryk, fuldmåne, sommer og vinter, men også vindretning ved plasering af vindmøller, motorveje, betonhuse m.m.. Selv ved kraftig regnskyl og træers placering tæt omkring huse, skov og strand ændrer identiteten af luftelektriciteten. Jordstråler er ikke som de fleste tror èn slags stråle med en frekvens, men summen eller andellen af mange energier o.s.v., sinus bølger som kan måles med fint udstyr af klimatolog Gerhard Nielsen. Det er bølger mellem kosmos og jordbunden, der koncentrerer sig over jordforskydninger, vandårer, brud, hulrum i bygninger, såvel som kulaflejrringer, saltminer og malmlager, på samme måde som man kan koncentrerer solstråler i et brændeglas.

Vejrvarsel for indeklima

I de gamle folkeeventyrer dukker jordstråler op fra tid til anden i form af nisser og trolde på loftet, der hamrer, bygninger der slår ravner og giver lyde fra sig, så gamle mennesker og børn bliver bange, syge o.s.v.? Tidligere havde alle lokalsamfund beretninger om for eksempel trolde, der flyttede rundt på store sten. Overtroen er troen på eksistensen af de underjordiske dæmoner..Nogle blev anvendt til at skræmme for at undgå ulykke. Landskabets udseende blev ofte tilskrevet trolde eller kæmper, der havde flyttet rundt på store sten eller pløjet dybe render, der blev til sør. Ifølge myten om Gefionspringvandet på Langelinje i København, så var det den svenske sagnkonge Gylfe, som gav gudinden Gefion lov til at beholde det land, hun kunne pløje ud af Sverige i løbet af en nat og som blev til Sjælland, der blev kastet i havet mellem Fyn og Sverige!!...

En årtusinde gammel myte, afslører nu ved hjælp af lydmålinger jordstrålernes identitet i samme frekvensområde som bygningsvibrationer.