Budskab fra en højere verden gennem orgelmusik?

Kilde: LYD & AUDIO DETECTOR Gerhard Ingemann Nielsen organist og 60èr musikker, forfatter og religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økologi siden 1976

NYORD kirke

- hører ind under Stege Landsogn, orglet er et af J A Desmaut mesterværker fra 1870 med 4 stemmer, det blev flyttet og er overtaget fra Pårup kirke på Fyn. Kirken er bygget i 1846, og ligger på en sandbanke 11 m. over havet overflade til beskyttelse af Stormflod og hører ind under Roskilde stift.

Orglet er dronningen over alle instrumenter

Det første orgel, som er beskrevet, blev konstrueret af Ktsebios i Alexandria Egypten omkring år 250 f.Kr., dette orgel var hydralius (vandorgel), og det havde sin glansperiode i de første århundrede e.Kr. af kristne musiker, men blev efterhånden afløst af orgel med bælge, kirkeorgel.

Ctesibius eller Ktesibios (græsk) f. 285 - 222 f.Kr.) var en græsk opfinder og matematiker i Alexandria, Ptolemaie Egypten. Ctesebios var mest almindeligt kendt opfindelse er et pibeorgan (hydraulis), en forgænger til det moderne kirkeorgel.

Ctesibius regnes for den første leder af Museet i Alexandria, men meget lidt kendt af hans private liv, men hans opfindelser var velkendte. Flere af hans opfindelse ud over som barber er vandur inklusiv hydraulis, et vandorgan (orgel), som betragtes som forløber for det moderne rørorgel (hammond). Ctesibius beskrev også en af de første kraftpumper til fremstilling af en vandstråle til løft af vand fra brønde.

 

Organist og keyboardspiller Gerhard I Nielsen 1958 - 2014 (billede) og videooptagelse.

Dybdepsykologien i musikken

Carl Gustav Jung schweizizk læge og psykriatiker (f. 1875 - 1961), udviklede dybdepsykologien ud fra Freud, og udtalte om musikken, at den arbejder med meget dybtliggende arketypisk materiale.

I 1903 blev han gift med Emma Rauchenbach (f. 1882 - 1955). Hun skrev som Emma Jung om "Den Hellige Gral" og om anima og animus, de feminime og maskuline former af latin (kristendom) for "luft, vind (infralyd), åndedræt, livskraft". Især Carl Gustav Jung har brugt begrebene til at betegne fænomenerne i hans dybdepsykologi. Gustav Carl Young opdelte mennesket i føle, tanke, intution og sansefunktion ud fra bibelen fem eller 6. sans: Hebræerbrevet 5,11-14 "Opøv dine sancer til at skelne mellem godt og ondt" d.v.s advarsel mod sløvhed, som også Søren Kierkegaard Tro ikke på alt. advarer han imod?

Der ligger således i kunstmusikken som i rock`n roll mulighed for guddommelig åben og forløsning af følelser o.s.v., modsat destruktiv frekvenser eller ødelæggelse. Menneskelegemet er omgivet af en aura, som et lagdelt energifelt, der ændrer karakter bl.a.  efter resonans påvirkning af følelser (vibration) og sundhedstilstand o.s.v.

Gennem tusindvis af år har utallige mennesker med meditativ indsigt, specielt musikere påpeget, at de oplever, at auraens forskellige lag er "vibrationsenergi" af forskellige frekvenser, at laget nærmest den fysiske krop vibrerer langsomt i REM-søvnen mellem 3-7 hertz, som ikke må forstyres under hvile, mens det ydre lag, der har tættest forbindelser til kolektiv energier, vibrer hurtigere. Trods forskellen i frekvensområder kan der finde energioverførelse sted (resonans) mellem de forskellige lag/legemer "Energi og Bevidsthed".

Infralyd - et noget misforstået begreb af Miljøstyrelsen

Ordet "Infralyd" er gået hen og blev overskriften i mange af landets aviser og TV fra 1996 til år 2000 for dem, der er særlig lydhøre over for tonestøj i forhold til de undersøgelser som blev offentliggjort 1996-1999. Den gennemsnitlige høretærskel under 20 Hz, som professor Henrik Møller, Aalborg Universitet for Lyd & Akustik og Elektroniske Systemer tidligere havde undersøgt og beskrevet om, idet unge mennesker blev fisket frem, som et notat fra Arbejdstilsynet til Miljøstyrelsens "Høringsudgaven" i 1996 bl.a. udarbejdelse om Infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer i det eksterne miljø. Miljøstyrelsen havde ikke taget hensyn til unge og særdelses ældre mennesker og patienter med nedsat hørelse, derfor vedtog man at brugt et notat fra 1980èrne om de meget unges høreopfattelse lyd på 85 db (G-vægtet) d.v.a. infralyd i forbindelse med udgivelse af Orteringen 1997 til Kommuner, og som et redskab til lovpligtig i støjforhold fra vindmøller, trafikstøj, ventilation o.m.a., når mennesker klagede over infralyd og "STRUKTURLYD" som opstod i deres egen boliger? Man tog udgangspunkt af den gennemsnitlige høretærskel under 20 Hz fra unge mennesker og forsøg fra 1985, hvorfra ISO226 blev brugt som "standard" for høretærskel, der dækker det øvrige frekvensområde. Ingen læger eller audiologer havde været med i forsøget 1996, som ikke blev gjort gyldigt af Sundhedsstyrelsen der mente, at man skulle forsøge og forstå hvorfor 110 patienter i Danmark havede klagert til Styrelsen over infralyd, lavvfrekvent støj og vibrationer fra det eksterne miljø?

De mange, og særdeles ihærdige klager fortæller en af Danmarks førende akustiker og Audio Detectors m.m. og det tyder også på, at der virkelig høres noget hos lydhøre ældre mennesker, og netop tonestøj, begyndende ved 15 Hz opfattes mest tydeligt fra varme- kraftværker, Stålvalseværket i Frederiksværk m.m., hvor ældre mennesker med nedsat hørelse lægger sig til ro om aften?

Vibrationer kan sanses af andre dele af kroppen

Det område, der tilsyneladende lettest lader sig påvirke - udover selve trommehinden, hvis man har "nedsat hørelse" er snarre vibrationer, som kan sanses af andre dele af kroppen.

Langt de fleste patienter (93%) af en undersøgelse på Aalborg Universitet Lyd & Akustik, ledet af professor Henrik Møller siger, at deltagerne opfatter lyd/vibrationer 1-16 Hz med ørerne. 45 procent mærker andre vibrationer på bryst, ben eller andre legemsdele. 30 procent kan mærke vibrationer (resonant) fra bygninger og genstande. Knap 17 pct. opfatter genen med ørerne, men ikke lyd. Men reelt kan alle mennesker mærke infralyd fra 1-20, hvis styrken er tilstrækkelig stor f.eks. ved jordskælv. 

Vi kan få hovedpine og besvær med at falde i søvn og sove rigtigt (REM-søvn), idet hjerterytmen bliver forstyrret fordi infralyd har nogenlunde samme frekvens alfa, beta som hjerterytmen og hjernebølgerne. Svingningerne omkring os under søvn kan føre til stress og psykomatisk og disse problemer kan Miljøstyrelsen og politikerne ikke feje ind under gulvtæppet. Her må der gøres noget, hvis ældre mennesker med handicap og nedsat hørelse skal bevare deres immunforsvar.

I mange beboelsesejendomme og boliger har indeklimaekspert og konsulent G.N. fra tidligere firma Scandion 1985 - 1996 og medlem af Landsforeningen Infralyd & Miljø siden 1996 - 2008 fundet yderst skadelig og farkig infralyd og trafikstøj i mange soveværelser. I rigtig mange huse og særlig boligblokke fandt jeg vibrationer fra vaskekældre, vaskemaskiner, pumper, fjernvarmer/vandør, oliefyr og gasbrænder, kompressor (butikslokaler) og i loft, der stammer fra ventilationsanlæg. I lejligheder, nabostøj fra op/vaskemaskiner, hæjtaleranlæg. I vilakvater f.eks luft til luft varmepumper-, springvandsanlæg, trafikstøj og larm fra vindmøller m.m. Denne form for infralyd og vibrationer er fundet som vandrende resonans i boliger gennem lofter, væge og gulv som "STRUKTURLYD" hvilket er direkte årsag til søvnforstyrrelser, spændingshovedpine, fibromyalgi, ledsmerter, demens, indre uro og stress m.m.

Hvis man skal pejle lavfrekvente lydkilder og vibrationer i en beboelsesejendom, koster en offentlig lydmåling et sted mellem 16-20.000, men det kan gøres langt billigere med LYD - AUDIO DETECTORS, som G.N. er i besiddelse af som måleudstyr? G.N. tidligere 60èr musiker og indeklimakonsulent for det nordiske Scandion 1985 - 1996, har mødt talrige patienter som har fået fejlagtig medicin mod blodpropper, hovedpine, ørepine, smerter som f.eks. fibromyalgi, betændelser m.m. der udelukkende skyldes "infralyd" og "strukturlyd" i deres bolig.

Infralyd det største miljøproblem i det 21. århundrede

Jeg har siden 1985 fundet mange hjem og en enkelt arbejdsplads Københavns Universitet Amager, hvor 350 medarbejder blev syge af infralyd fra ventilationsanlæg. I private hjem er det hovedsageligt køleskab indbygget i køkkenskabe som plager lydfølsomme eller tinnitus patienter i soveværelset. Infralyde går gennem glasruder og særdeles betonbygninger, vandrør fra vandforsyningen, lyd der opstår i bygninger "STRUKTURLYD" der kommer fra mororveje, busstoppesteder, lufthavne, busterminaler. I værste tilfælde er det olie- og gasfyrsbrænder, som i sig selv er infralyd. I øjeblikket er det mest aktuelt med varmepumper og jordanlæg, som får jorden til at ryste så der opstår vibrationer i loft, væge og mure som "STRUKTURLYD"? I år 2.000 regnede hovedpineforeningens formand Hans Brun, at 1,2 million er plaget af infralyd og lavfrekvens støj i deres bolig især soveværelsen. Hans Brun var bygningsingeniør og havde kendskab til dårlig byggede huse af beton og manglende rembrædt, som forbinder tag, loft og væge så der opstår "STRUKTURLYD"? Dette er kun et lille udpluk af infralyd og pressemeddelser. Infralyd findes hovedsagelig i naturen fra storm og orkaner, vulkaner og tusnarmi (flodbølger) m.m., som er beskrevet i græsk mytologi!!... 

Tryk på linket: INFRALYD & MILJØ

Infralyd ind i musikkens verden

I de store mestres personlige, jordiske tonesprog vibrerer en overpersonlig urjordisk klang, som vidner om en oprindelse i højere sfære. Livet gives ligefrem dybde og mening gennem musikken. Forbindelsen musik - kristen religion ses tydeligt bl.a. hos Elvis Presley som først kirkesanger, Bachs Mattæuspassion, Handels Messias, Mozarts Reguiem m.fl., men sandelig også i nogen anden musik som beat og pop.

Overlevering fra de gamle kinesiske musikfilosofi og - praksis går så langt tilbage som 3.000 f.Kr. For kineserne var lyd i sig selv noget guddommeligt, idet al hørlig lyd blev betragtet som en jordisk reflektion af vibrationer af "JORDSTRÅLING" fra den ikke fysiske verden.

I min "healing" som naturhelbreder går vi tilbage til før sproget. Vi øver os i at opleve, at kominikationen foregår uden om sproget - ja nogle gange på trods af det. Det bringer os til meget dybe niveauer af samvær, som ofte slet ikke kan tales om.

I skabelsesberetningenr, som jeg kender til, findes der en eller anden version af den kristne version i Johannes Evangeliet 1,1 som lyder: "I begyndelsen var Ordet (lyd), "Og den store "edderkop sang" eller tilsvarende formulering. Vi har her at gøre med luft/lyd som et første princip til forståelsen af "SKABELSESBERETNINGEN". I begyndelsen svævede ÅNDEN over vandet og det var "Helligånden", her tales om luftbevægelse og IONER, som også er lyd bl.a. infrasus?

- Så alt, hvad vi opfatter som form, er i virkeligheden luft/lyd og vibration - og det er det, som bl.a. hindu - tradition og kristendom hentyder til, at enhver "mytologi" har sin skjulte og hemlige lyd. Det medfører, at kender du en tings navn på dette niveau, har du kontrol over den du skaber og du kan udslette den.

- Derfor har lyd en meget direkte og dybgående indflydelse på os. Når vi ser ting, forstår vi først, hvad det er vi ser, og så reagerer kroppen, hvorimod kroppen reagerer øjeblikkelig på hørbar lyd. Vi er utrolig sårbar overfor lyd, men spædbarnet er langt mere, og selv hvis vi som et voksent menneske stikker fingerne i ørerne, vil vi stadig modtage lydpåvirkninger gennem kroppen, huden og fingerspidserne når vi trykker på orgel tangenterne.

Det menneskelige øre kan opfange lydbølger, der svinger fra ca. 16 gange pr. sekund= Hertz (brummen) til ca. 20.000 svingninger, hvis trykket er kraftig nok. Med stigende alder bliver den øverste grænse sænket kraftig fra hørenedsættelse ca. 250 - 8.000 hertz. Det kan ske, hvis hørelsen udsættes for infralyd og overbelastning fra kompressor, vaskemaskiner, køleskabe, ventilationsanlæg m.m. under søvn, som er toner helt ned til 16 Hz eller fra naboens højtaler og forstærker, som forplanter sig i betonbygning - boligblokke, hvilket forstyrre nattesøvnen m.m. Kraftig støj gennem længere tid fra lufthavne, motorveje, trafikstøj, kanonslag og eksplosioner kan ødelægge hørelse. Også medfødte arvelige problemer eller tidlig mellemørebetændelser og nervebetændelse, sprøjtegifte i grøntsager kan give hørenedsættelser for visse frekvenser (antal svingninger pr. sekund). Medicin, vaccination er nervegift og under stærk mistanke til tinnitus, mens videnskabelig forsøg har vist, at Wi-fi, smartfone og mobilmaster sender lyd helt ned i 8,73 Hz og op i gigahertz, som kan give overfølsomhed og tinnitus?

For at vi kan opfatte en lyd, f.eks. tonen fra en fløjte, orgellyde, skal lyden have en vis mindste styrke. Der er fra person til person forskel på, hvor lille en lydstyrke, man kan opfatte og det gælder også ved "STRUKTURLYD" som er en vibration der opstår ud af loft og vægge p.g.a udefra kommende atmosfærisk lyd f.eks. vindmøller, trafikstøj, tog eller som vibrationer gennem betonfundamentet i huse herunder fra vandforsyningen, pumper o.lig. Imidlertid ser det ud til, at en hørelse, der betegnes som normal, kan have nogle ganske små karakteristiske afvigelser, idet lyd kan gå igennem kroppen og virke som vibrationer i forskellige kropsdelse. Det er noget, som lægerne og audiologer ofte afviser og ikke taler om. De vil hellere beskrive sygdommen som hypokonder?

Helt forkert omtales infralyd af "Miljøstyrelsen", under 20 Hz, ofte som den lyd man ikke kan høre? Men der er på trods af dette, i mange århundrede helt tilbage til 1400-tallet skrevet musik med toner, hvis frekvens ligger under 20 Hz...!

Instrumenterne er f.eks, et stort koncertflygel eller et kirkeorgel, der kan spille bastoner i "dennne store oktav" oktav helt ned til 8 Hz??....En lastbil i tomgang 100 meter fra huse virker på samme måde og kan sende vibrationer ind betonfundamentet og skabe vibration og "STRUKTURLUD"!!......

Her nævner en organist fra 1958, som er musiker, audiologer med følsom "Audio Detektor", at et kirkeorgel og dens frekvenser, eller rettere sagt "antal svingninger pr. sekund kan aflæses i Hz":

Den dybe orgelpibe C = 16,35 Hz. C# = 17.33 Hz. D = 18,35 Hz. D# = 19.44 Hz. E = 20.60 HZ

Det "Store C" fra et orgel i et smukt kirkerum på 16,35 Hz er en imponerende oplevelse. Så "infralyd" kan altså sagtens høres og nydes, som Miljøstyrelsen nægter...!

Til sammenligning "svinger" og høres den tykkeste streng, tonen E fra en kontrabas en oktav over det dybe E, på 41,20 Hz, som sædvanligvis er den dybeste tone kan frembringe i jazzmusikken?

Hvis E tonen bliver spillet på en elektrisk basguitar, så kan svingningerne komme helt ned på 8 Hz gennem en guitarforstærker og højtalerkabinet eller super woofer. Det er det laveste som kan frembringes, men endnu dybere kan E klangen komme, hvis tonen forplanter sig i en betonbygninger, her bliver den lige som i et ventilationsanlæg, indbygget køleskab i køkkensektion omdannet til en vibration på 1-4 Hz eller et hus der ligger tæt ved vejbomb, togoverskæring, motorvej. jordpumper m.m.?

I begyndelsen........

Hvad er det, som gør lyd til så stærkt et arbejdsredskab for selvudvikling og healing. "Den første celle som udvikledes er en hørrecelle", den anden er en hjertecelle. Vor hørecelle er den første sans, som udvikles - det fire måneder gammel foster hører i fuldt omgang, sin moders krop. Dette fortæller os noget om den grundlæggende betydning som lyd og vibrationer har for os. Det nyfødte barn er ikke færdigudviklet, og det er i høj grad barnets brug af hørelsen af lyde, som har betydning for deres videre udvikling i hele livet og i vugge og barnevogn, fyldt med atmosfærisk støj og infralyd?

I 1990 viste TV- en udsendelse om en kvindelig musiker, der blev døv som 12-årige, men opdagede hurtigt, at forskellige dybe trommelyde gav resonans forskellige steder i kroppen. Takket være døvhed på ørerne blev hun opmærksom på, at resten af kroppen kan høre. Det er derfor, døve eller mennesker med nedsat hørelse (også dem med høreapparat) hører på trods af, at de har mistet noget af deres fysiske høresans i de høje og mellem toneområdet fra 200-8.500 hertz (frekvenser). De 12-årige trommeslager førte en helt amindelig samtale med folk og tunerede internationalt som slagtøjsvituos.

I Kina blev "musikken" brugt som dødsstraf. Også enkelte afrikanske stammer fuldbyrdede dødsstraffen med trommer og høje skrig. Kroppen "hører" langt mere, end vi er bevidst om har Eks. Beatlen George Harrison oplevet i 1996, ud fra en samtale med pressen. Derfor kan døve mennesker også "høre" på trods af, at de har mistet deres fysiske høresans ved at lægge et væggeur under hovedpuden, som udsender en infralyd som opfattes med kraniet og akupunkttur punkterne langs hovedbunden.

STØJPESTEN i det 21. århundrede

Ifølge Bibelen blev Jerikos mure væltet af lurblæser (infralyd) og ind gennem porten trængte soldaterne!!... trængte

Ifølge Bibelen blev Jerikos mure væltet af lurblæser (infralyd) og ind gennem porten trængte soldaterne!!... trængte

Pièrre Fluchaire 

Kilde: Verdensberømt søvnforsker og forfatter til bogen "Sov godt og få det bedre"

"Om at genfinde, bevare og forbedre sin søvn"

Pièrre Fluchaire, der er født i 1931, er ingeniør af uddannelse, men i over 50 år interesseret sig for søvn- og drømmeforskning og er fortrolig med forbavsende opdagelser, der er gjort på dette felt netop i denne periode. Han har holdt ufattelig mange foredrag om søvn og søvnproblemer (apnø) m.m. i radioen, på skoler og universiteter, og i 1941 organiserede han i Paris den første offentlige kongres om søvn- og drømmeforskning, hvori deltog talrige biologer, læger og psykriater fra hele verden. Det fortælles, at Pièrre Fluchaire blev inspireret af en synsk kvinde fra det forrige århundrede og sin kone. Han grundlagde "Club du someiel et du rive" og har været den drivende kraft i denne organisations arbejde for at fremme søvnforskningen og gøre dens resultater til hvermands eje - ud fra sin overbevisning om at oplysning om søvnens væsen er den bedste metode til at bekæmpe ikke kun den folkesygdom, som søvnløshed er blevet i det moderne samfund, men også alle mangeartede psykosomatiske lidelser, som søvnløshed kan være årsag til.

Pièrre Fluchaire forsætter: Jeg tror, at støj som "infralyd" er den værste form for miljøforurening i dette 19. århundrede med deres maskiner, motorer og elektroniske medier (TV- og fjernsynsstationer o.s.v.. Infralyd kan forstyre Deres søvn uden at de aner det, uden at vække Dem, idet den går lige ind og påvirker "vågencentret" hypotalamus, der ligger i mellemhjernen og dens forgreninger og forstyrer REM-søvnen fra ca. 4-5 Hz., som slider på nervesystemet, på organismens tilpasningsmekanismer og er årsag til op mod halvdelen af alle nervøse lidelser!!..........Søvnløsheden fortæller Pièrre Fluchaire, kom ind i verden sammen med det elektriske lys. Elektriciteten har gjort det meget nemt for mange mennesker at ignorere deres biologiske rytmer og udvikle søvnløshed. Søvnen var måske i sin oprindelse ikke andet end de levende væsners tilpasning til lysets døgnrytme?

Arbejdstilsynet orienterer:

Man regner med, at langvarig påvirkning med generende støj og infralyd - kan give stressreaktioner med påvirkning af stresshormonet "serotonin" eksempelvis påvirker hjertet og det øvrige kredsløb (blodpropper m.m).

I renæssancen vidste man så meget om hørlig lyd og musikkens psykiske påvirkninger, at den aldrig vil gå i glemmebogen sålænge der er mennesker til. Lægen, organisten og filosoffen Hieronymus Cardams (1501 - 1571) skriver således i hans værk: "En høj, ujævn, hurtig påfølgende og velklingende tone vil ophidse til vrede og kamp, således at mennesket forglemmer sig selv. Følger jævne, lette og behagelige toner, virker disse opmuntrende. Dybe toner (infralyd) rammer midterlejet og kan medvirke til, at vi mister besindelsen og kan blive psykotisk.

 I bogen Tibetan Journey beskrive Alexandra David-Neel et møde med en tibetansk lama "Den ophøjede", som fortalte, hvordan de opfatter Universitet som en rytmisk dans i lyd: "Alle ting er sammensat af atomer, der danser og "ioniserer" ved deres bevægelser og frembringer vibrationer af lyde". Når dansens rytme ændres, ændres også den frembragte lyd. Hvert atom synger sin sang i al evighed, og lyden skaber hvert øjeblik tætte og indviklede former, som kan forstyrre mennesker, dyr og planter.

Tibetanske munke kan således skabe resonans i mennesket med et meget dybt aspekt af infralyd i rodchakra. Når de blæser i deres lange krumme horn op til 7 meter nøjagtig som orgelpiber "dybe toner" rammer de REM-søvn og vågencentret, hjertet og at monotomt basbrummen, rammer centret i os selv, hvilket kan føre mennesket til selvmord.

Den franske ørelæge Guy Bèrard har i en af sine bøger sagt, at "man er som man hører", og den amerikanske psykriater Harold Levison har fundet, at 90% af panisk angst (forbier) har forbindelse med ikke erkendte problemer i det indre øre. 

Det betyder ikke, at lyd-te-rapi er en mirakelkur, der klarer alt. Men det betyder, at her er noget at være opmærksom på og forskes i. 

Lovmæssigt opfanges lyd som vibrationer af høresansen som er den første der dannes i moders liv og den sidste som døder ud, når livet er slut. Mennesket har ikke patent på hørelsen, men for at kunne påvirke fysiske organer til konstaterbar reaktioner kræves det, at tonerne først indføres i det vitallegeme (æterlegme) gennem hørelsen og ikke gennem kroppen der rammer aura eller kraniet f.eks. infralyd som er ødelæggende.

Æterlegemet, som både dyr og mennesker beviseligt har, og som energi forstyrer vort fysiske legeme og dermed er en forudsætning for dets beståen. Det er det legemssamspil, som den antroposofisk filosofi Rudolf Steiner  så udførligt har beskerevet i 1920 og biodynamiske principper. Men den væsentlige inføringskanal for tonesproget (høresansen) er det følefornemmesystem, som både dyr og mennesker har indbygget i astrallegemet (aura)?

Astrallegemet er følelses mennesket det emotionelle og lidenskablig menneske der er fyldt af kærlighed og had, gavmild og misundelse, forfængelighed og surkasme og ambitioner, som nu gennem en renselsesproces Kabbalah, bevæger sig mod de høje verdner.

Idegrundlaget, antroposofisk (ikke teosofisk) er religiøst bestemt med voldsom træk hentet fra indiske religioner lige som The Beatles, George Harrison, John Lennon og Poul McCartny af en indisk guru i 1967. Rudolf Steiner træk og religion er en kombination af Gothes filosofi og fra kristen Gnoctisme, der tror på det guddommelige som bor i mennesket og Satan udenfor i den onde verden. Tilhænger af Rudolf Steiner har udviklet deres egne pædagoiske ideèr "Steinerskolerne" over hele verden og ophav til biodynamiske principper og jordbrug siden 1920èrne.

De dybe vibrationer (infralyd) skaber kontakt med det ubevidste ved forstyrrelse af vore hjernebølger. Den australske lydhealer Kailash, der bruger disse didgeriddo instrumenter siger, at dyb infralyd er uhyre farligt, fordi det kan få traumatiske oplevelser til at komme frem i bevidstheden. Dyb lyd er som et gevær siger han, der ikke bruges med omtanke

Med lyd kan vi skabe energi, og lyd kan være både konstruktiv og destruktiv, nøjagtig som det evige livskredsløb af skabelse og ødelæggelse, som George Harrison proklamerede lige før han døde af naboens infralyd og måtte flygte ud på landet. Det dansende univers som han kendte til som lykkelige Hindu, finder vi symboliseret i den hinduiske gud Sivas dans. "Den lykkevarslende". Dansen er udtryk for det evige kredsløb af skabelse og nedbrydning, den evige rytme af liv og død, som vi også finder i 1. Adams Bog og det Gamle Testamente.

Når lyd er konstruktiv, skaber den former, mønstre, lykkebringende endorfiner o.s.v. Omvendt kan lyd, når den er destruktiv, splintre glas, ødelægge mennesker, huse o.m.a. Tænk på beretningen fra Bibelen om Jerikos mure, der blev væltet af Jousa og israelitterne ved hjælp af deres kraftige hornblæseri

Jousa`s bog 6,20 og Hebræerbrevet 11,30.

Tryk på linket: Rejsen i det indre

Den hellige Erasmus fra Rotterdam

Den bibelske kunstmaler og filosof Erasmus fra Rotterdam (ca. 1466-1536), har malet et billede der viser, at vinden med infralyd frembringer tarmkolik og andre krampeagtige tilstande. Føhnvinden var som han sagde, symbol på bugsmerter i sengen, når man sover?

I 1901 noterede Østrigeren Czemark, at føhnvind indeholder et stort overskud af positive elektroner af luftioner som f.eks. infralyd. Under føhnvind stiger sygdomsfrekvensen, flere selvmord og vejrstress forekommer, hovedpine, migræne, ledsmerter, hjerteforstyrelser, forhøjet blodtryk, åndenød o.m.a.

Også den græske læge Hippokrates fremsatte, at understøtte naturens kræfter; vind og vejr. Man kan måske undre sig over om ikke bibelens tænkere levner henvisninger her "vinden blæser, hverken den vil, og du hører "dens infrasus" (Joh.3.8)?

Siden oldtiden har man vidst, at klimaet indendørs og udenfor var af stor betydning for vort velbefindende. Den oldgræske "lægernes stamfader Hippokrates", har således som den første beskrevet, hvordan forskellige vinde havde særlig indvirkning på menneskets velbefindende.

Musik er nougat for nerverne og rock`n roll godt for hørelsen, men baggrundsstøj yderst skadelig for kroppen

I 1975 fik 83 svenske pop- og rockmusikere testet deres hørelse. De havde dengang spillet i ti år, men kun 13 procent led af høretab. Midt i 1990èrne blev en opfølgning offentliggjort i tidsskriftet Ear & Hearing, 40 af de testede spiller stadig, og 78 pct. af dem har normal eller næsten normal hørelse.

"Det er overraskende, at ikke særlig mange af de svenske rockmusiker har fået deres hørelse forværet. Skaden er langt mindre end forventet, når man ser på støjniveauet, siger Per Nielson, afdelingslæge på audiologiske klinik på Bispebjerg Hospital, som skulle have været med i en omfattende videnskabelig undersøgelse og forskning af Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen i 1996, hvor der var kommet indberetning af 110 mennesker, som var plaget af infralyd. Desværre blev forskningen ikke til noge, i det afdøde miljøminister Svend Auken og Folketinget ikke ville bevilge 1 million kroner til forskning? Landsforeningen Infralydens Fjender mente at det var grotesk, at man ikke ville bevilge penge, idet foreningen havde fået mere en 2000 henvendelser fra folk som var plaget af infralyd og vibrationer fra varme- kraftværker, vindmøller, ventilationsanlæg m.m.. Infralyd som var mest kraftg i betonbygninger. Gerhard I Nielsen, som er 60èr- musiker og klimatolog, skulle have været med i forskning som patient, der lider af voldsom høretab idet han kan høre infralyd og vibrationer på kroppen og sengen.

En anden svensk undersøgelse viser, at de der bruger walkman og går på diskutek en gang om ugen, får færre høreskader, en dem der aldrig lytter til musik. "Måske er det sådan, at musik i det daglige har en trænende effekt, så man bliver resistent over for støj af den slags eller lavfrekvent infralyd? Det er en tolkning af disse resultater. Vi ved det ikke endnu, men noget tyder på det, "siger Per Nielson audiolæge fra Bispebjerg Hospital.

Ifølge Per Nielson bør de svenske undersøgelser ikke være starttilskud til, at musikere og disc jockeyèr skruer helt op for volumen. I 1990`erne var afdelingslæge Lars Holme Nielsen på Rigshospitalet audiologiske laboratorium overbevist om, at man i de kommende år ville opleve en bølge af høreskader som følge af overdreven musiknydelse. Nu er han mere tilbageholdende med at forudsige fremtiden. Man skal længere frem (infralyd), før man kan sige noget prcist, måske ind i det nye årtusinde?

På et stort amerikansk foretagende fik de ansatte høretelefoner eller walkman, så de kunne lytte til behagelig musik under arbejdet og uddgå høreskader af infralyd i produktionen. Konklution: Musik er nougat for nerverne, sådan lød overskriften. Den mest effektive måde at undgå stress på er at spille på et eller andet instrument. Og musik løsner også spændinger, når vi lytter til den, og det har 60èr musiker, lyd & audio dektotor Gerhard I nielsen måtte sande, når han opholder sig i sin bolig der er ramt af infralyd og vibrationer "STRUKTURLYD" fra genboens kraftige springvandspumper, som han har kæmpet med i over 20 år uden at kommunen vil gribe ind.