Skomager bliv ved din læst til du dør?

Skomager bliv ved din læst til du dør?

De sløve læger som i 1960èrne næsten ikke kendte ret meget til erhvervsbetinget sygdomme, havde det nær kostet mig livet!!...... Mit begyndende alvorlige handicap i 1969 og 7 år frem, hvor jeg konstant var syg med voldsomme smerter i ryggen, hovedpiner, fibromyalgi, syreforgiftning og ikke rigtig kunne gå eller sidde på en stol, hvilket opstod i forbindelse med mit tidligere arbejde i skotøjsindustrien, håndtering af lim (exporxy) og indåndig af farlige giftige dampe fra PVC (polyvinylklorid), samt forbindelser af kemikalier bl.a. annilin baserede stoffer, expoxy, acetone, rensevædsker m.m..

Hos min praktiserende læge, blev jeg i første omgang behandlet som et dyr; hypokonder og ikke menneske? Han var så sløv i betrækket, at man ikke kunne få indført et ord i samtale i hans lægepraksis, og blev nærmest betragtet som et uhyre. Jeg følte det nærmest, som et tag selv nummer i venteværelse for at dø? I 1960èrne var lægerne så enerådiget, at de dårlig nok gad lytte til deres patienter og i stedet udskrev masser af forkert kemisk medicin folk døde af. De vidste ikke ret meget om erhvervssygdomme, hvordan de opstod? Det var Arbejdstilsynet, som rapporterede fabriksskader og erhvervssygdomme først til læger og hospitaler!!.....

Skomager bliv ved din læst:

Så dette ord har jeg ofte måtte høre selv af min egen læge og svigerfar i 1969, læge som i stedet for at undersøge mig til bunds udskrev en henvisning til omskolning hos arbejdsformidlingen i 1976, hvor jeg istedet blev alvorlig syg, mødte ukloge mennesker, socialrådgiver efter 2½ års sygdom med adskillige behandlinger, indsprøjtninger med skadelig kortison m.v.. Til sidst valgte jeg selv anden levevej som indeklimakonsulent for Scandion fra 1985-1996 med mit alvorlige handicap og legemlige forstyrrelser, hvor jeg til tider ikke rigtig kunne gå.

Takket være danmarks dygtig biopat Otto Balling og naturlæge Axel O. Hansen, kræftekspert Julia Vøldan og civilingeniør Viggo Berthelsen, ham med vitamin, Minalka & Scanalka pillerne, og en dygtige kiropraktor i 1976-77, blev jeg befriet for mine voldsomme smerter gennem længere tid sygdom siden 1969. Kiropraktoren som havde til huse i Panoptikbygningen ved Hovedbanegården -København afslørrede efter flere hold røntgenbilleder i 1976, at jeg var alvorlig syg og invalid i rygsøjlen, påvirket af en uhelbredelig skævhed på rygsøjlen og hoften, så jeg havde gået med forgæves i næsten 10 år fra 1969 første gang hos praktiserende læge? Lægerne havde ingen anelser om, at jeg fra 1962 - 1969, havde arbejdet med yderst farlige giftstoffer og kemikalier, PVC, Exporxy, Dioxin i skotøjsindustrien på Dansk Læder & Panthersko, ansat først som arbejdsdreng i 1962 i fabrikslokaler med yderst farlig støvpartikler og dårlig udluftning!!....

Reklame for Panther Sko, som var den ældste Skotøjsfabrik i Danmark

Reklame for Panther Sko, som var den ældste Skotøjsfabrik i Danmark

Min nye arbejdsplads Angulus Sko

Ny start på livet

Kilde: G.I.N, uddannet fabriksskomager med sølvmedalje, specialist i indeklimaproblemer, klimatolog og økolog siden 1976

Efter at have forladt min gode arbejdsplads Dansk Læder & Skotøjs Industri Panther Sko, hvor jeg var blevet udlært og som den sidste skomager, samtidig med at jeg forlod skotøjsfabrikken sammen med fabriks direktøren ved lukning i 1969.

Efter kort ledighed søgte jeg arbejde på en anden skotøjsfabrik som hed Angulus Sko, men der gik ikke mere end 14 dage før jeg kom til skade med min finger i en fræsemaskine og måtte på skadestuen. I mellemtiden havde fabrikken hurtigt fået en anden medarbejer, idet produktionen ikke bare kunne gå i stå for min skyld. Dagen efter arbejdsulykken en tidlig morgen kl.6,00, tog jeg nogle anbefalet smertestillende piller, som skadestuen havde ordineret mig, men lægen havde helt glemt og fortælle mig, at jeg skulle drikke rigeligt med vand til pillerne, hvilket havde nær kostet mig livet?

Som et lyn fra en klar himmelen den næste dags morgen, fik jeg pludselig voldsomme smerter i maven, hvilket skyldes en pilleforgiftning. Jeg så døden i øjnene nede foran gulvet ved mine forældres hoveddør og lejlighed som lå på 2. sal, hvor de boede. Med voldsomme mavekramper, bevægede jeg mig som en der blev angrebet i mellemgulvet af en kvælerslange. Jeg boede på et klubværelse på 3. sal lige i nærheden af mine forældres lejlighed i næste opgang, hvor jeg nåede lige hen over en mellemgang på loftet og ned til mine forældres hoveddør. Lige før jeg fik voldsomme mavekramper, og kæmpede mig op liggende på trappegulvet straks for at ringe på dørklokken til hoveddøren. Til al held havde ejendommen en mellemgang hen over loftet, hvor man kunne komme fra den ene opgang til den anden. Da min mor åbnede døren i forskrækkelse, ringede hurtigt efter en ambulance.  Med udrykning blev jeg kørt til Kommune Hospitalet, men lige før ankomsten forsvandt smerterne. Mit liv var reddet og efter endt sygemelding, søgte jeg nyt arbejde på en anden skotøjsfabrik, som hed Rosa Sko i Valby.

Den store gevinst på travbanen kostede ham livet!!..

Min nye chef og arbejdsskiver var en rar og spilleglad fugl i samme kår som os andre skotøjsarbejder. En dag han tilfældig var på Chalottenlund Travbane, vandt han den helt store gevinst i 1970 på 200.000 kroner og som han invisterede i mindre lokaler og skotøjsfabrik.

Før den store gevinst var han en almindelig fabriksarbejder på lige fod som os andre, der lige som os uviden fabriksarbejder ikke kendte til det farlige fabriksliv med ufattelige mange giftstoffer? Efter et par år som direktør med sin nye skotøjsfabrik, lignede han til sidst nærmest som et døds skelet, ædt op af kemikalier og så meget syg ud i ansigtet med chlorance (hud) og der gik heller ikke lang tid før han døde af kræft. Ingen tvivl om, at det skyldes de mange giftstoffer som vi skomager var omgivet af i skotøjsfabriksfaget og indåndede. Ingen embedslæge, arbejdstilsyn var oprettet i før 1970èrne, så de vidste ikke noget om de yderst farlige kemikalier og giftstoffer, som til tider var i fabrikslokalet, som udviklede sig til farlige dampe som SEVESO katastrofen i 1976 eller røg fra mikroplastik ved slibning og fræsning af PVC hæle og skosåler også fremstillet af ftalater, som udviklede "dioxin" ved forarbejdning. Der blev brugt utallige mængder farlig klæber og limkomponenter, som f.eks. epoxy, kontaktlime af enhver slags. I arbejdslokalet udviklede der sig ofte lugte fra acetone, rensebenzin, klordampe, styren, tulen, heptan, metylketon, etylacetat, isocyanater, para-fenyl o.s.v. m.m., alt sammen svævede i arbejdslokalet og fabrikshallen foruden farlig giftig støvpartikler, som vi fabrigsarbejder indåndede fra år til år!!......

Blev ansat som portør i Københavns Hospitalsvæsen.

Her fik jeg et bevis på, at have gennemgået Københavns Magistrats godkendte teoretiske uddannelse som hospitalsportør på i alt 70 timer (i henhold til vedlagte uddannelsesplan). Men tiden læger alle sår og blev meget kort, for efter et par måneder fik jeg voldsomme rygsmerter og muskelproblemer, der lignede fibromyalgi og måtte stoppe på jobet, hvilket var forårsaget af mit tidligere job i skotøjsindustrien. En medarbejder på hospitalskolen, havde allerede i starten bemærket før ansættelsen, at min krops- og rygholdning var skæv? 

Der gik heller ikke langt tid før, at jeg måtte holde op fra mit arbejde som hospitalsportør på grund af smerter i benene og ryggen. Efter kort tids rygproblemer som holdt op, havde jeg et andet jop og arbejde på hånden, men også her måtte jeg sige stop, idet jeg fik de samme smerter i ryg, hofter, og havde tit hovedpine, fibromyalgi og hele tiden konstant " mellemøre betændelse", immunforsvaret var kørt af sidesporet. Jeg skiftede hele tiden det ene job efter det andet p.g.a. rygsmerter, idet der ingen problemer var med at få job med en god anbefaling og en fin uddannelse med sølvmedalje i baglommen, som skomager.

Fagbladet NR. 6 25. april 1975 udtalt af en læge, så her er beviset som jeg læste, som jeg tog til efterretning og hvor jeg kang på gang blev afvis af min sygekasse læge der ikke kunne se hvor alvorlig syg jeg var?......

Farlige støvpartikler i indeklimaet kan fanges!!...

Unormalt høje giftværdier

Kilde: G.N. klimatolog og Specialist i ren luft

Da direktoratet for undersøgelser af næringsmidler i Geneve flyttede ind i sit nye testelaboratorium i 1980èrne, viste apparaterne ved rutinemæssige undersøgelser unormalt høje giftværdier, det mangedobbelte af det som var kendt og maksimalt tilladt. Så giftig kunne umuligt salaten fra Holland eller Frankrig være? Først troede man, at der var fejl ved apparaterne. Men da disse blev flyttet til det gamle laboratorium igen, opførte de sig normalt. Altså måtte det nye laboratorium være den direkte årsag. Det stemte. Ved nitten undersøgelser fandt man ud af, at bestemte plaststoffer af  "PVC" udstrålte og afgav "gifte" til omgivelserne. Det som var strengt forbudt ved salg til salat, kunne nu anvendes ustraffet som bygnings. og indretningsmateriale i møbler, sko, tøj, tappet, gulvtæpper, linolium (ftalater) o.m.a.

Da jeg i 1985 blev distrikts sælger for Nordens største firma Scandion og specialist i indeklimamåling (ioner), statisk elektricitet og salg af verdens fineste luftrensning, fik jeg yderligere til opgave og sælge hundredevis af verdens fineste luftrenser og ionapparater til astmapatienter, til læger i konsultations venteværelser, hos speciallæger i lungesygdomme. Verdens fineste luftrenser som kan opfange bakterier, mugspore, virus og bakterier, ja selv gasser helt op til 99%  af kviksølvdampe m.m., så  her taler jeg om viden som kun få kender til i denne artikel som beskrevet: 

I 1960-70èrne kunne læger og cancer eksperterne på Rigshospitalet ikke finde ud af, hvor giftstoffer kommer fra, som gjorde tusinde af patienter syge med kræft, astma, allergi, og som i dag gør de unge mænd sterile, som værende  ikke kan få børn? I indeluften svæver små bitte usynlige mikroplastpartikler m.m., som er nok til at gøre mænd ufrugtbare. Hvis de anskaffer sig den "helt rigtige luftrenser", kan man i de fleste tilfælde begrænse og opfange og undgå de farlige giftstoffer og partikler af plastik, måske reducere indåndingen af giftstoffer med helt ned til 99%. 

Da jeg i 1990 blev tilkaldt som ekspert i alvorlige indeklimaproblemer på bl.a. Københavns Universitet Amager, blev problemet delvist løst overfor hundrede ansatte medarbejder, idet de to store herkules ventilationsudsugning på taget,  rystede hele bygningen og usløste farlige luft- støvpartikler og statisk elektricitet til omgivelserne og rundt i alle lokalerne på Universitet Amager gennem en lang periode fra 1974 til 1989 og ødelage hele indeklimaet for personalet m.fl.!!......  

Med dette Ion-Meter var det Nordiske firma Scandion som jeg var ansat hos i 1985 til 1996 i stand til at måle forurening af statisk elektricitet og farlige positive ioner i inde eller udeluften. Apparatet regnes for, at være blandt verdens fineste måleudstyr. Det blev godkendt og fik det blå stempel på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i 1985.

Med dette Ion-Meter var det Nordiske firma Scandion som jeg var ansat hos i 1985 til 1996 i stand til at måle forurening af statisk elektricitet og farlige positive ioner i inde eller udeluften. Apparatet regnes for, at være blandt verdens fineste måleudstyr. Det blev godkendt og fik det blå stempel på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i 1985.

Farlige støvpartikler i indeklimaet kan fanges!!...

Snedker og tømmerforbund: Stol ikke på din læge!

Stol ikke på din læge

Fagforening er nødt til at opfordre sine medlemmer: Stol ikke på din læge. De praktiserende læger er nemlig endnu ikke tilstrækkelig opmærksomme på de arbejdsbetingede sygdomme, sådan skrev en større Københavns Avis på forsiden.
De praktiserende læger ved ikke nok om arbejdsbetingede sygdomme. De fanger slet ikke alle de tilfælde, der i virkeligheden er, fordi deres viden er for ringe. Det mener læge Lilly Kirkeskov Jensen, der er lægelig konsulent for Snedker- og tømmerforbundet.

Den samme opfattelse får jeg, da jeg hendvender mig for tredje gang til min læge og bliver henvist til tyve Fysiokirugiske behandlinger, som til sidst ikke hjælper på de muskelinfitrationer jeg konstant får i skulder, nakke og ryggen, en ryg som var styrtet sammen pga. de giftstoffer jeg havde været i kontakt med fra 1962-1969.  En fugtig kælderlejlighed, så vandet driver ned af væggene gør mig senere syg og i første omgang , henvende jeg mig til min praktiserende læge.
Årsagen til minne voldsomme infiltrationer i skuldre og muskler skyldes først og fremmest, at min ryg var kæntret, hoften var sunket og det ene ben 6 cm. kortere end det andet. 

En udlejer af et klubværelse, hvor min kærste og jeg bor i kælder som er forbudt i dag, slukker og lukker pludselig for varmen om dagen i hele november måned 1973, da jeg går hjemme og er sygemeldt med alvorlig muskelinfiltrationer m.m.. Til sidst undskylder udlejeren mig med, at oliefyret er i stykker?


Nyt job med kursusbevis:

Det attesteres herved, at undertegnede  CPR. nr.......... med tilfredsstilende resultat har gennemført det af Brancheudvalgene for Landtransportområdet udarbejde og af Uddannelesrådet godkendte kursus. OLIEFYRSESRVICE 1 i tiden fra 26/3 1973 til 1.04 1973. Efter endt uddannelse, opsiger jeg vælsesudlejning p.g.a. til tider manglende varme fra kl.7 morgen til sen eftermiddag fra november til april måned, hvor temperaturen i stue og køkkenet er under 10 grader. Overalt i kælderværelset er der skide koldt, og i køkkent er der skimmelsvampe under køkkenbordene og skabe. Min forlovede og jeg indser hurtigt, og køber i fællesskb en andelslejlighed og flytter fra kælderværelset uden opsigelse, men betingelsen for købet af lejlighed er, at vi skal gifte os inden tre måneder.

Da jeg får job hos en autoriseret mester i oliefyr som keddelrenser af store oliefyrsbrænder i sørre ejendomme i København, går det helt galt med min ry, så jeg må søge andet arbejde efter længere tids sygefravær. Med et godt uddannelsesbevis og sølvmedalje i hånden (svendeprøve) er det let for mig, at få arbejde og prøver på en frisk. Jeg søger job  på en plastikfabrik i Vallensbæk, men da jeg nærmer mig fabrikken kommer ind ad hoveddøren og gennem en mellemgang chefens kontorlokale, møder jeg en rædsomt ildelugtende stank af brændt plastik, men styrter ud af bygningen igen i en fart? Inden jeg skulle banke på til kontoret, gik det op for mig, at lugten mindede mig om den stank af  plastik (PVC og ftalater), som jeg også kunne fornemme på min tidligere læreplads Dansk Læder og Skotøjsindustri Panther Sko.

Stemmen som kom fra himmelen!!.....

Jeg følte som om, at en stemme ovenfra sagde, her skulle du ikke arbejd, gå igen og den  stemme fulgte jeg og det har gjort adskellige gange i mit liv, når jeg kan lugte brændt plastik? 

Istedet for arbejde med plastik, tog jeg en anden annoncen frem og som fortalte, at de manglede en dygtig reparatør til kaffemaskiner ect. Men med dette meget foroverbøjet arbejde, bliver jeg syg igen i 1974 med voldsomme rygsmerter og havner igen på en fysiurgisk klinik, som kun delvis behandler mig med lidt masage og hos lægen med kortison for at løsne mine muskelsammentrækninger. Jeg føler til sidst, at man bare flytter rundt på fedt og muskler, hvor der var ophobet affaldsstoffer, farlig giftstoffer og dioxin fra mit første arbejde i industrien på Panther Sko. Her var der virkelig tale om hormonforstyrenede, som ingen læge kendte til i 1960èrne ved at slibe i skosåler og hæle, der var fremstillet i PVC og ftalater?

REVALIDERINGSCENTRET
for København

I anledning af, at De d. 9. januar har rettet henvendelse til revalideringscentret på foranledning af speciallæge i fysiurgi, Edgar Rosing, har revalideringscentret til brug ved sagens behandling (ikke foretaget røntgen) eller indhentet yerligere oplysninger om Deres helbredsmæssige tilstand fra Deres læge Ærenlund Jensen.
Sagen har herefter d. 21. denne måned været behandlet i et i medfør af revalideringslovens § 14 afholdt samråd, hvor man har besluttet at meddele afslag på støtte til omskoling og uddannelse, idet man ikke anser Dem for at være erhvervshæmmet inden for skotøjsindustrien, hvor De er uddannet.
Revalideringscentret anser også Deres ryglidelse for at være beskeden, blot skal De afholde Dem fra det eller tungeste og rygbelastende arbejde.
Såfremt det ikke er muligt selv at skaffe Dem arbejde, skal revalideringscentret vejlede Dem om at rette henvendelse til arbejdskonsulent i Arbejdsformidlingen.
                                         __________

Revalideringscentret har d. 7 juni 1974 meddelt Dem afslag på støtte til omskoling og uddannelse, idet man ikke anså Dem erhvervshæmmet indenfor skoindustrien. Da min kollega nu er sygemeldt, har jeg overtaget sagen, og beder Dem kontakte mig på Tlf. 704233 mandag formiddag.

Historien om PVC- skandalen jeg læste!!..

Det kom som en bombe, da USA`s største producent af PVC - B. F. Goodrich samme år  1974 meddelte, at flere af firmaets arbejdere var døde af en sjælden form for leverkræft. Man ved nu, at mere end 50 PVC-arbejdere dengang er døde af denne form for leverkræft. Dette tal skal ses i sammenhæng med, at man indtil 1971 over hele verden kun havde registeret 39 tilfælde af den samme form for kræft. De arbejdere der døde af leverkræft, havde i gennemsnit været ansat i PVC-idustrien i 18 år, før sygdommen brød ud. Man ved i dag at PVC-arbejdere sammenligning med andre arbejdere har en kortere levetid som følge af kræft i lunger, lymfesystemet og centralnervesystemet. Historien er således et typisk eksempel på, hvordan industrien i et halvt århundrede dækkede over giftigheden af vinylcholrid (PVC). Myndighederne greb først ind, da det blev afsløret, at adskellige arbejdere i PVC-industrien var døde af en sjælden form for leverkræft. Kendskabet til vinylchlorids giftighed er dog langt fra af nyere dato.

Indkaldt til Arbejdsformidling

Da jeg kommer til samtale i arbejdsformidlingen, som har overtaget min sag vedrørende afslag på omskoling, foreslår arbejskonsulenten, at jeg skal tage et kusus hos Taxa (erhvervskørekort)

Københavns Taxaføreskole

Det attesteres herved at vor elev .......?  har deltaget i lektionerne I II og III Taxakørsel i praksis. Jeg finder hurtigt en vognmand i Glostrup Taxa. Efter et halvt år begynder jeg og tabe pusten, idet det virker meget stressende,også fordi jeg skal møde kl.6 søndag morgen og skiftevis hver anden uge fra kl.16-24,00. Meget tit har jeg ondt i ryggen, plaget af løftearbejde med tunge kufferter, barnevogne og rullestole. Til tider skal jeg løfte patienter ind i vognen fra Glostrup Hospital og understøtte dem. Mange chauffører klager over smerter i skuldre og nakke lige som jeg, og efter ca. 2½ år må jeg give op igen? Denne gang henvender jeg mig hos min egen læge og beder ham udstede en rekvisitation til en kiropraktor. Da jeg nævner ordet "kiropraktor" bliver han stiktosset og slynger ud af muden, at det bare er at smide penge ud i rendestenen. I stedet for at tale mere med lægen, går jeg ud af konsultationen og i det samme smækker han døren lige bag min ryg af raseri.

Opsøger en kiropraktor

Dagen derpå får jeg kontakt med en kiropraktor i Paneoptikbygningen, der ligger ved Hovedbanegården i København. Her får jeg taget røntgenbilleder og tyve minutter efter kommer dommen over min skæbne. Ryggen er total skadet, idet kiropraktoren ikke har set noget lignende i så ung en alder af 26 år. Alle knoglerne er næsten smuldret væk, og to diskuser er på vej ud af ryggen de værst kritiske steder, så der er udsigter til en rullestol fortæller han mig. Han spørger om jeg har været udsat for en forgiftning på et eller andet tidspunkt, men nævner ikke, at det muligvis kunne være PVC eller farlig epoxy, lim, acetone o.lign. På det tidspunkt kendte jeg ikke noget til giftstoffer i skotøjsindustrien. Han afslår alle former for behandling, indtil en speciallæge i fysiurgi har set på min rygskade. Han ville ikke risikere at få skylden, hvis jeg ikke kunne gå igen.

Får en henvisning til speciallæge

Da sygesikringen komme med ind i billedet p.g.a. min hysteriske læge, får jeg en anvisning til en speciallæge i rygsygdomme fysiurgi, der så tar flere røntgenbilleder lige som kiropraktoren. I første omgang kan speciallægen godt se, at der noget rivende galt med min ryg og de voldsomme smerter jeg har gået rundt med i flere år og Taxachauffør ikke lige er sagen? Speciallægen i fysiurgi anbefaler mig og foretrækker at jeg skal opsøge kiropraktoren igen, som muligvis kan sætte knoglerne på plads. Jeg bliver derefter anvist af til fysiurgisk klinik, hvor jeg skal lave strækøvelser, idet jeg bedre kan understøtte belastningen af ryggen. Kiropraktoren spørgr om jeg får den rigtige kost, og her fortæller  jeg ham, at jeg har kontaktet en meget dygtig naturlæge Julia Vøldan, som har forstand på kalkstofskiftet eller hvis det er en forgiftning og gå helt væk fra kødspisning. Jeg vil ikke rigtig oplyse ham, at jeg allerede var begyndt at leve sundt, idet jeg havde læst kemi i forlængelse med min uddanelse som oliefyrsmontør. Der er nemlig ikke meget forskel på menneskets forbrændingsprocesser og et oliefyr, idet man også her bruger antioxidanter i form af naturlige minerealer, kobber, zink, magnesium, m.m. som stabliserer ilten i forbrændingsovne. Kræft skyldes manglende eller alt for lidt tilførsel af ilt til cellerne, mangel på vitaminer og  antioxidanter. Visse mineraler og vitaminer beskytter cellerne og kalkstofskiftet. Jeg havde før henvendelse til kiropraktor fået gode råd om kost af en førende ekspert i kræftsygdomme, rygskade m.m.. Mange kemiske stoffer forhindrer cellerne i at ilte (ånde), idet den værste fjende er rygning, alkohol, sukker, tungmetaller, kemikalier, sprøjtegifte, dioxiner (PVC og PCB), som nu findes i fisk, kød og i luftens atmosfære!!........ 

Arbejdsformidlingen handlede forkert

Nogle af mine venner mener, at jeg under samtale med en arbejdskonsulent, havde fået en helt forkert information om at blive Taxa chauffør, idet min dårlige ryg ikke tålte løftearbejde, hvilket stod i brevet og anvisningen fra revalideringscentret. Min alvorlig rygskade var opstået fra min tidliger arbejde som skomager med mere end 50 giftige stoffer i produktionen, foruden PVC og ftalater (blød plastiksåler) som jeg fræsede og sleb (200.000) par sko?

Total forbud mod PVC i sko

En ny undersøgelse (2008) af det svenske Naturskydsforening viser, at 27 testede sko og sandaler af blød plastik indeholder stoffer og kemikalier, der er yderst farlig for vore sundhed og fertilitet. I alt 17 af 27 testede plastiksandaler indeholder giftige kemikalier og stoffer, der er farlige for forbrugerne.
Alle skoene indeholder bly, mange også arsenik, kadium, kobolt, krom og kobber - og 17 af de fleste indeholder ftalater dvs. blød plast, der kan virke hormonforstyrende og derfor er ulovligt til mindre bøn. Kemikalierne kan skade forplantningsevnen og påvirke kønsorganerne og arvelighedsmassen. Blandt de tetede er blandt andet klipklapper af mærket Bjørn Borg.

Helseskader ved skofemstilling

De årsagsmæsige problemer som findes ved skofremstilling beskrives i litteraturen som følgende: De handler dels om allergier og eksem som kan opstå ved kontakt med kemikalier, men også ved indåndingsproblemer, inflammation i næsehulrum og luftveje, irritation i slimhinder, hoste , hæshed hovedpine m.m. Desuden findes en hel del undersøgelser, som antyder en øgede risiko for bestemte typer næsecanser, leversygdomme og lungecancer. Symptomer på sygdom beror i stor udstrækning på de organiske opløsningsmidler som anvenes ved fremstilling og tilvirkning af sko, men også på den lugt af læder som afgiver gasser. Skosålerne fremstilles i vid udstrækning af PVC som er farlig for miljøet og mikro DEHP (dietyl-hexylftalat) spredes i form af anvendte plastpartikler. Fra 1963-66 arbejdede jeg med, at fræse og slibe 200.000 PVC- skosåler og hæle, og indåndede støvpartikler som beskrevet. Mit immunforsvar var så dårligt, at jeg havde konstant øre- halsbetændelse og hovedpiner, ondt i led, muskler og ryg. Mine slimhinder i næsehulen var altid fuldstændig tørre, tømte massevis af læbepromader i min læretid. Alle medarbejer havde store problemer med hals, næs o.s.v., idet der ikke altid kunne åbnes for frisk luft til lokalet, men kun vinduerne. Kalorifere der sad i lofthøjde blæste kun varmt luft ind i lokalet fra centralvarmeanlægget. Til tider var det som om, at vi var fanget i et fængsel af voldsomme støvmængder. og havde jeg ikke tjent en god løn var jeg sluppet ud af det beskidte job forlængst.

Læder og skotøjs butikker under lup! 

I Sverige var der fra 1986-2000  fyrre anmeldelser om arbejdsskader i skobutikker, især astma, allergi - årsagen var impregneringsmidler, lim og garvekemikalier. Samtlige butikker tilhørte store og velkendte skotøjsbutikker. Ingen af personalet i butikkerne oplevede nogen form for halsbesvær af skoene. Problem med lugtgener var størst, når personalet åbnede kartonerne med sko i og satte dem ud i butikkerne på hylderne. Afgasning af sko forsvinder langsom i lokalerne, jo længere de står fremme på hylderne.

NB! Læs næste side: Farlig gift i skotøj?

I dag er mine næsebor beskadiget så meget, at jeg ikke kan trække vejret ordentlig gennem næsen. Derfor lider jeg af alvorlig søvnopnø og må ligge med maske og luftmaskine om natten for at få den rigtge tilførte luft. Jeg lider af alvorlig snorken så kraftig, at mine vejrtrækninger standser 560 gange på en hel nats søvn. Hvis jeg undlader at tage masken på, dør jeg måske om nogle år fordi alle celler mangler den optimale ilt. Mange ældre mennesker der snorker, får alvolige sygdomme, hjertekolaps, kræft m.m.
Jeg er helt sikker på, at hvis man snorker voldsomt får man kraftsygdomme, depressioner, hjertestop p.g.a. manglende ilt til cellerne.

Undersøgelser af mine næsebor har vist, at de er blevet skæve i brusken, så forsyningen af luft (ilten) ikke er optimalt. Jeg tror selv på, at mine skæve næsebor skyldes mit tidligere arbejde med farlige giftstoffer og opløsningsmidler i skotøjs industrien, hvor jeg tit havde forstoppet næsebor og forsøgte, at pille støvklaser ud med et lommetørklæde. PVC (vinylklorid) og opløsningsmidler m.m., er også medvirkende til at ødelægge optagelsen af bl.a. A-vitamin (slimhinder i næsen) og mineralet silicium, der konstant vedligeholder og gendanner brusken i vores næsebor. Bliver næseboerne konstant bombarderet med skadelige kemikalier, gendannes brusken ikke og der opstår skade som var medvirkende til min snorken (indsnævret næsebor), som lægerne ikke tror på? Men de er jo også kun læger og ikke videnskabsmænd (biokemiker) i den forstand!!...Mærkelig nok konstaterede min kiropraktor, at også bruskskiverne i min ryg var alvorlig beskadiget i 1976? Mærkelig nok, sad knoglerne i klemme i rygmarven, hvilket var årsag til mine voldsomme smerter "diskusprolaps". Mange syge mennesker der lider af diskusprolaps, har efter alt at dømme måske været udsat for kemikalier i industrien "opløsningsmidler", hvilket bremser optagelsen af silicium gennem kosten og som beskytter bruskskiverne ikke at skride ud "diskusprolaps". De kan også være udsat for, at optagelsen af silicium har været for beskeden gennem kosten, idet grundstoffet beskytter brusken.

I dag får næsten de fleste mennesker alt for lidt silicium, fordi vores fødevare er blevet raffineret og forkert forarbejdet. Silicium beskytter hud, hår og negle, samt brusk i knogler. Det er et grundstof som er svær at optage i organismen p.g.a. danskernes ensidige kostvaner med masser af hvidt brød og pizzaer eller dårlige kartofler som ikke er økologiske. Silicium ligger nemlig i kartoffelskrællen i større mængde, hvis de er avlet helt rigtig og er ikke blevet kunstgødet eller fået tilført slamholdigt menneskelort. Silicium, magnesium, kobber og meget andet fra kartoffelskræller (økologiske), har virkelige kraftige antioxidanter i sig, og kan rense en kakkelovn og skorsten for løbesod.

Stol ikke på din læge

Fra Dagbladet Aktuelt 1975, tryk på linket her og læs hvad jeg og mine arbejdkolegeaner blev udsat for i 1960èrne, hvor man udskiftede skosåler og hæle med PVC-giftstoffer: The End

Tryk på linket: Kemiens Tidsalder