Når skjulte kræfter slår

dyr og mennesker ihjel

Edvard Munks berømte billede

Edvard Munks berømte billede "skriget", hvor han meddeler om vulkanen "Karkatus", som kan høres langt væk af flere tusinde kilometer? Læs om han værk på Google: Edvard Munk

LYDTERAPI og måling af infralyd

Ældre mennesker med nedsat hørelse blev således ladt i stikken af Miljøstyrelsen også af afdøde miljøminister Svend Auken (S) i 1996 da 2.000 danskere klagede over brommelyde i deres hjem og bolig. Således blev de stemplet af Miljøstyrelsen som mente de led af sygdommen lavfrekvent tinnitus.

Det menneskelige øre kan opfange lydbølger, der svinger fra ca. 15 - 20 gange pr. sekund (infralyd) og fra 20 til 16.000 svingninger pr. sekund lavfrekvent støj. Med stigende alder bliver den øverste grænse i taleområdet omkring 125 hertz til 4-5.000 svingninger sek. svækket med hørenedsættelse. Dette kan ske, hvis hørelsen udsættes for overlast ved kraftig støj gennem længere tid f.eks. på arbejdspladsen og i industrien, boligen med infralyd, eksplosioner, fyrværkeri m.m. Når et kanonslag eksploderer bare 1 m fra ørerne, er lydtrykket op 150-160 dB.

Det område, der tilsyneladende lettest lader sig påvirke - udover selve trommehinden er snarre vibrationer, som kan sanses af andre dele af kroppen. Langt de fleste patienter (93%) af en undersøgelse foretaget på Aalborg Universitet for lyd & akustik fortæller, at de opfatter lyd/vibrationer fra 16 hertz med ørerne i infralydområdet. 45 procent mærker andre vibrationer på bryst, ben eller andre legemsdele (resonans). 30 procent kan mærke skadelige vibrationer fra bygninger og genstande. Knapt 17% opfatter gennen med ørerne, men ikke som lyd. Reelt kan alle mennesker mærke infralyd fra 1-20 Hz, hvis styrken er tilstrækkelig stor nok f.eks. ved jordskælv.

Nogle mennesker har tilsyneladende "uheldigt for dem selv" d.v.s. 2-3% af patienter skriver Miljøstyrelsen - en særlig evne til at kunne fornemme eller høre, måske snarre sanse nogle af de mest dybe toner/vibrationer, der findes omkring os i dagligdagen. Man taler her om infralyd fra 1-20 hertz. Som udgangspunkt er infralyd de lyde, det menneskelige øre normalt ikkke kan høre.

Ældre mennesker mister således med tiden hørelsen eller får hørenedsættelse i frekvensområdet omkring 125 - 5.000 hertz som ørelæger eller audiologer måler, men den nedre grænse for infralyd og lavfrekvent støj fra 1 - 150 Hz kommer ikke med i de obligatoriske  audiologiske målingen? Mange plages derfor af lavfrekvent støj fra bygningsvibrationer, koncerter, olie- gas og pillefyr i boligen eller snurrende ventilatorer indbygget i vægen på WC. Det kan være yderst generende for tinnitus patienter på hoteller, sommerhusudlejning eller almindelig bolig. De er med til at vægge patienter med søvnforstyrrelser i forvejen.

En rumlende støj i soveværelset og stuen med tydelig indhold af infrald af baslyde fra ventilationsanlæg, olie- gas og pillefyrfyr eller kraftig trafikstøj fra motorvveje m.m. er, hvad millioner af Europærer oplever i øjeblikket. Forsøg på at klare problemet og flygte fra sin bolig skete aller første gang i 1991 i New Mexico da i et stort reservatområde blev jævnet med jorden, træer og kaktusbuske blev bortskaffet med herkulæs interprænørmaskiner, hvis navn gik under  navnet "Taos Hume" lydforurening.

I 1994-1995 blev problemet med dybe brummen herhjemme i boliger med infralyd og lavfrekvent støj så alvorligt, at man i Danmark oprettede Landsforeningen Infralydens Fjender, som senere skiftede navn til Infralyd & Miljø indtil 2010, hvor man igen skiftede navn til Landsforeningen Lavfrekvent Støj med helt ny ledelse og formand.

Så hvis nogen har sovet nær en flyveplads, ved du hvad lavfrekvent infralyd indebærer. Ikke kun bliver du vækket af den øredøvende støj fra fly som tager af ved landing, det føles også som om væggene og alt i rummet og boligen begynder og ryste.

I lukkede rum som har mindre mål end bølgelængden, kan trykvariationer af infralyd opstå uden at udgangspunktet er ret stor. En trykbølge fra et militærfly, helikopter eller flyvemaskine lige hen over en bygning, der frembringer en vibration på 2 mm tagsten i et hældende tag og med en tagryg på 2 meter i højden, gir eksempelvis et lydtryk på 10-3 atmosfære = 100 PA hvilket modsvarer til 134 decibel i boligen? Dette skal tages bogstaveligt alvorligt, hvilket skete i 1990èrne i London, hvor et mega stort varme- kraftværk sendte lyd- trykbølger ind i en boligblok og forårsagede stress og søvnløse nætter hos mange  hundrede beboerne.

I mange soveværelser som indeklimakonsulent G.N. fra sin tidligere arbejdsplads Scandion 1985-1996 har man undersøgt med lydmåleudstyr, kan infralyd opstå helt af sig selv fra tekniske instalationer bl.a. ventilation, og f.eks. indbygget køleskabe i et kosteskab, olie- gasfyr med cirkulationspumper i kælderen m.m., og hvis lyden forplanter sig dèr som vibrationer i et loft, vægge eller gulv kaldes dette "STRUKTURLYD". Arbejdstilsynet er meget opmærksom på dette i industrien, men er også bekymret for dette i danske hjem og specielt soveværelset, som er overladt til beboeren selv. 

Nedsat hørelse med brommelyd hos ældre om natten har derfor i årtier været et tabuemne blandt ørelæger og audiologer, der dårlig nok kender til påvirkning af infralyd på trommehinden, siger tidligere 60èr musiker og indeklimaekspert Gerhard I Nielsen der udover at have kendskab til musik og instrumentmager også i 1985 - 1996 var konsulent for det nordiske indeklima firma Scandion med spiciale i lyd, akustik og statisk elektricitet.

Gerhard I. Nielsen var oprindelig selakabs/60èr musiker, men fik ekspertice i audio dektektor lyd måleudstyr, og fik allerede som barn problemer med søvnen og hørelsen, og senere i livet som voksen en plagsom brummen i sin lejlighed fra 1995 - 1996 som følge af et nedslidt ventiltionsanlæg på badeværelset. Han blev af egen ørelæge sendt til Gentofte Audiologisk Klinik, som konstaterede at han havde en voldsom hørenedsættelse fra 200-4.000 hertz på venstre øre som opfanger infralyd og lavfrekvent baggrundsstøj under søvn om natten og måtte i 2020 ligge med høreapparater om natten og som han fik i 2004.

Siden 1996 har Gerhard I Nielsen fået snesevis af henvendelser fra folk med nedsat hørelse, der er plaget af ventilations- og gas- oliefyrsanlæg, cirkulationspumper, naboens op- eller vaskemaskine i boligblokke, indbygget køleskabs elementer i køkkenskabe, varmepumper og vaskekældre lige over deres soveværelset, pillefyr, cirkulationspumper fra fjernvarme, radiaotorer, elevator, vibrationer fra varme- kraftværker og infralyd fra vindmøller. Det er som regel ældre mennesker med nedsat hørelse og tinnitus som er mest plaget af dybe infralyde og vibrationer i frekvensområdet fra 4-16 hertz.

Kilde: Norsk Forening mod støj i sit medlemsblad

Laboratorieundersøgelser under søvn har påvist, at en vis øgning af støjen over baggrundsniveauet (7-10 Hz) og infralyd over 45 dB (G-vægtet) specielt tidlig om morgenen p.g.a. den tunge trafik (disellastbiler og busser), påvirker REM-søvnen og EEG-hjernebølgerne, kortisonniveauet, centralnervesystemet, ligevægtsorganet, vejrtrækningsbesvær og den hormonelle ballance, selvom vi ikke bevidst registrerer forstyrelsen. Det er herfra og gennem forsøg været dokumenteret, at visse ekstrem dybe toner og vibrationer fremprovokerer kønshormoner, cortisol, katakolminerne og stresshormonet serotonin.

Infralydmåling af indeklima: Kontakt mig

Super professionel audiodetektor lyd og vibrations måle - udstyr

Mit udstyr som kan måle lydløst støj i sengen fra 1-20 Hz og fra 20 150 og 200 hertz, som audiologer først kan konstatere ved høre nedsættelse?

Mit udstyr som kan måle lydløst støj i sengen fra 1-20 Hz og fra 20 150 og 200 hertz, som audiologer først kan konstatere ved høre nedsættelse?

Infralyd påvirker REM-søvnen og stofskiftet

Kilde: G.N. af klimatolog, drømmeforsker og økolog siden 1976

Lige som vores krop sender signaler om hvornår den trænger til mad og drikke, lige så vigtig giver den besked om, hvornår du trænger til hvile og søvn. Men hvis kroppen ikke får tilstrækkelig nok af den livsvigtige dybe REM-søvn (omkring 3½ hertz), så påvirker det stresshormonet serotonin og kan ikke udskille alle de giftstoffer fra organismen og hjernen via urin og afføring om morgenen.

Det civilliseret samfund med al den baggrundsstøj som findes om natten, så findes der i soveværelset alt for ofte dybe brummelyde, som de fleste normalt ikke hører og kaldes lydløst støj. Det er næsten altid udløst af infralyd og vibrationer som går under betegnelsen "STRUKTURLYD" og stjæler kroppens livsvigtig REM-søvn af vitale stoffer heriblandt det vigtige calsium, som er uhøre vigtig for høre-, nerverne m.m.. Det er den største hemmelighed ved sundhed, stress og helbredelse og beskrives i literaturen, som værende de såkaldte civillisationssygdomme; forstoppelse, prostata, blodpropper, ødelagte slimhinder, som forværer tinnitus og nedsat hørrelse, kræft m.m..

Tinnitus og en nedsat hørrelse er en forløber af stress i omgivelserne, hyppig fest i natteliv og med høj musik (baslyd og trommer), som er infralyd, der frembringer bygningsresonans og "STRUKTURLYD" i rummet hvor man opholder sig.? G.N. har målt koncerter der typisk ligger på 120 dB i bas og trommelyde også på diskoteker.

Samvirke skrev allerede december 1988 om støj og sundhed:

Kraftig støj kan få blodkarerne til at trække sig sammen om natten og blodtrykket til at stige. Når støjen ophører, normaliceres forholdene igen. Der syntes at være en sammenhæng med blodtryksforhøjelse, og støj, og støj kan ligesom andre stressfaktorer og forkert kost have betydning for visse mave- tarmlidelser. Under søvn påvirkes hjerterytmen af støj. Det er mindre afgørende, hvor kraftig støjen er (i baggrund), blot den er der.

Der er således udført talrige forsøg til at påvise lydløst støj og infralyds indvirkning på biologiske processer i mennesket f.eks. stofskiftet eller REM-søvn m.m.. Man har således konstateret, at selv meget svage lydpåvirkninger under søvn- og høretærsklen, frembringer ændringer i hjernens blodcirkulation og muskelspændinger, der frembringer hovedpine, fibromyalgi, tinnitus o.m.a.. Der optræder også forandringer i hudens elektriske modstand, ioner, akupunkturpunkter i kraniet og hovedbunden, hvilket viser, at svedsektionen påvirkes på kroppen. Man kan endvidere påvise ændringer i hjernens biologiske signaler (EEG) hos sovende og bevidstløse personer, der udsættes for selv meget svage lydpåvirkninger i infralydområdet fra 16-20 Hz om natten og morgentimerne f.eks. trafik, vindmøllestøj og tekniske installationer i boligen bl.a. nedslidt aircondecion herunder ventilationsanlæg, luftfornyer i loftet, indbygget køleskab i køkkensektion gennem væge, olie- og gasfyr m.m.

Laboratorieundersøgelser under søvn har påvist, at en vis øgning af støjen over baggrundsniveauet på 40 dB dvs. 16-20 Hz infralyd, og specielt om morgenen trafikstøj m.m., påvirker kortisonniveauet og central- nervesystemet hos de fleste, selvom vi ikke bevidst registerer forstyrelsen med opvågning. Morgentrafikken eller infralyd støj fra tekniske instalationer m.m. giver således også stivhed i muskler og led, hovedpine o.m.a., når vi vågner. Et støjfrit soveværelse er således vigtigt ved reumatisme, gigt, astma, allergi, psoriasis, unormale betændelser og mange andre sygdomme som behandles med kortison, skriver Norsk Forening mod støj i sit medlemsblad fra 1990èrne.

    Drømme lyver ikke

Montage Ulman, psykriater og psykoanalytiker, chef ved Mainmonders Medicial i USA og med fyrre års erfaring indenfor området psykiatri, grundlagde i 1967 søvnlaboratoriet for drømmeforskning. De senere årtiers drømmeforskning skriver han tyder på, at både dybdesøvn og drømmesøvn konsekvent er af væsentlig betydning for kroppens velvære og sundhed, som ikke må forstyres af ekstrem lave frekvenser (ELF) og infralyd..

I vores drømme REM-søvnen fortæller han, er vi nærmere SANDHEDEN og sundheden om os selv, end når vi er vågen!!....Drømmene har i sig selv en fantastisk helbredende effekt som følge af "oxytosin", et stof der reparerer cellerne til næste dags gøremål, når REM-søvnen ikke forstyres om natten af lydløst støj (infralyd).  Vi kan forsætte denne helbredelse og lære os selv at kende ved at arbejde med vores tanker og drømme i vågen tilstand om dagen.

I søvnlaboratoriet med "total stilhed" som normalt ikke findes i de fleste soveværelser handler om Schumanresonans kan man måle søvnen som en forandring i hjernens elektriske signaler, aktivitet og variationer (kurveformet registering), som EEG elektro-encefalografi. Hjernebølger fra elektroder, der er placeret udvendig på hovedet opfanger "atmosfæriske signaler" og tilbagekobler hjerneaktiviteten, som også går under navnet Bio.feedback. I baghovedet er hjernebølgerne vibrationer fra 0,5-16 hertz incl. påvirkning af infralyd fra 16-26 Hz og lavfrekvent støj (20-150 Hz) fra atmosfæren dominerende, når opmærksomheden er intens rettet på omgivelserne, og på organiseret problemløsning f.eks., hvis man ikke kan sove om natten med tinnitus, eller når psyken er urolig og anspændt ved stress.

Vågner du udhvilet og forfriskende hver morgen? "Hvis ikke, så mangler du muligvis dyb REM-søvn" som kan måles med avanceret lydudstyr i bolige.

Har du problemer med at falde i søvn, vågner op for tideligt eller midt om natten med endeløs vridning og drejning, for  at falde i søvn igen, så er du stresset og mangler måske REM-søvn. Problemer med "søvnmangel" opbygger det, der kaldes mangel på REM-søvn og oxytosin. Søvnmangel på REM-søvn er et lag giftstoffer, der kaldes beta-amyloider og som er skadelige molekyler og miljøgifte, som ophobes i hjernen af atmofærisk baggrundsstøj af infralyd m.m. i soveværelset, hvilket fremskynder næsten alle aldringsprocesser. Nu peger beviserne på, at det kan være årsagen til Alzheimers sygdom m.m.. Tunge aflejringer af det giftige protein beta-amyloid er knyttet til dårlig søvn og kan være nøglen til Alzheimer sygdom. En hjerne, der drager fordel af dybe, helbredende REM-søvnhjernebølger og fravær af beta-amyloid, gemmes p.g.a. en kemisk ophobning i din hjerne. Hvis man ikke kommer ned i den dybe REM-søvn gennem længere tid om natten, så bliver man syg viser svensk forskning. Bogstaveligt talt er der tale om neurale forbindelser og endda svækket nervesystemets neuroner.

Dr. Walker er blandt en af verdens førende søvnforsker og researcehere. Han leder et søvnforskningslaboratorium og har et team af dedikerede forsker ved Center for Human Sleep Science ved University of California, Berkeley. Han har viet sig selv over 20 år til søvnforskning og offentliggjort over 100 videnskabelige studier:

Vi står midt i en katastrofal epidemi af søvnmangel og søvnløshed, som hvert år koster millioner af mennesker livet!!...........

Jo mindre du sover, jo kortere bliver dit liv, siger Matthew Walker i sin bog fra 2017 "Why WE Sleep". "Vi står midt i en verdensomspændende katastrofal epidemi af søvnmangel og søvnløshed, som har langt alvorligere konsekvenser, end de fleste af os kan forestille os, "siger Matthew Walker, der er professor i psykologi og neurovidenskab ved universitetet i Berkely i Californien. Han er direktør i Center for Human Sleep Science, som forsker i sammenhæng mellem søvn og menneskets sundhed og sygdomme.

Sundheds Centret i Berkely Californien undersøger søvnens rolle i menneskets sundhed og sygdom. Det gør vi ved hjælp af hjernebilleddannelsesmetoder (MR. PET-scanning), søvn-EEG-optagelser med høj densitet, genomik, proteomik, astronom fysiologi, hjernestimmulering og kognitiv testning.

Her behandler man med spørgsmål om både velvære og sygdom. Lidelser, som vi i øjeblikket tackler, omfatter Alzheimer sygdom, Parkisons sygdom, kræft, depression, angst, søvnløshed, hjerte-kar-sygdomme, stofmisbrug, fedme og diabetes.

Vores mål, hvor uopnåeligt det end måtte være. Forstå alt om søvnens indvirkning på mennesket, fra fødsel til død, sundhed og i sygdom. Vi er jo biologisk vidunderlige ting, til dels på grund af søvn.

Centret er placeret i Institut for Psykologi ved University California, Berkeley, i samarbejde med Helen Wills Neuroscience Institute og Henrry H. Wheeler Jr. Brian Imaging Center.

Instruktør Matthew Walker indrømmer dog også, at hans viden om de alvorlige konsekvenser af søvnmangel virkelig kan stresses ham, hvis han ikke kan sove på grund af for eksempel på jetlag (infralyd). Så begynder hans hjerne at jage rundt, mens han ligger og grubler over, hvilke nedbrydende processer, der er i gang i hans hjerne (REM) og krop.

Hvad gør han så? Så tænder han lyset og læser i en bog.

 

Lydmålinger i hjemmet er derfor nødvendig, hvis man lider af søvnmangel, vågner med stress, hovedpine, fibromyalgi, tinnitus o.m.a. om morgenen

Tryk på linket her: Kontakt mig Gerhard I Nielsens, audio/detektor infralyd- måling i boliger m.m.

Mineraler, vitaminer og infralyd bærer en del af forklaringen på tinnitus

Forklaringen skal nok findes tilbage til en dansk og amerikansk forsker/undersøgelse, som har opdaget, at der sker et stort skift af mange mineraler omkring nerverne og påvirkning fra infralyd, der kan forklare den natlige hjernevask. Noget tyder nemlig på, at infralyd af en vis styrke over baggrundsstøjen dB i soveværelst, som rammer trommehinde, ørevoks, således stiger væskemængden uden for nervecellerne (neoroner) under søvn. Det forårsager, at vigtige mineraler øges uden for cellen og sandsynligvis trækker væsken med (ørevoks). Især menes fundet af den høje mængde calcium m.m. uden for cellen at kunne forklare, hvordan visse forskellige mængder mineralunderskud kan forbedre både indlæring og hukommelse samt positive effekter på søvnen, derfor er det vigtigt at få målt om der er "infralyd" i din bolig i soveværelset under nattesøvn?

Tryk på linket: Kontakt mig

Nogle af disse forsøg har faktisk vist, at det er muligt at forbedre den dybe REM-søvn, alene ved også at sænke indtaget af kaffedrikning, kulhydrater og søde spisevaner. Biopat Gerhard I Nielsen som i mange årtier har lidt af søvnmangel p.g.a. infralyd i sine boliger har lagt vægt på, hvordan vores kostsammensætninger og infralyd i boliger specielt betonbygninger hvor "STRUKTURLYD" har indflydelse på, hvilke næringsstoffer der føres rundt i vores blod, samt hvordan disse kan påvirke vores søvn - hjertet og de positiv eller negative ioner ILTEN. Den danske kostekspert Julia Vøldan, som har skrevet bogen "Syre base babance" i 1960èrne har bl.a. skrevet om dette. Det sker særlig, når vejret har indflydelse ved forårs- og efterårs jævndøgn og spiller ind med stort lavtryks fald i lufttrykket med kraftig infralyd, men også når man bor i nærheden af kilder som skaber infralyd i soveværelset bl.a. motorlarm ved boligblokke, trafikstøj, ventilation, køleskabe og dybfryser kompressor, olie- gasfyr o.m.a..

Nogle af disse forsøg, som G.N. har foretaget med audio dektor lydmålinger i boligen siden 2017 påvirker også af blodtryk, har vist sig indflydelse af  lydtrykket på trommehinderne, som sender dårlig besked til hjernen. Søvn og infralyd spiller derfor den største rolle for særdeles god nattesøvn og udhvilelse. Derfor er det vigtig, at få målt sin bolig for uønsket påvirkninger af støj både inde og udefra boligen under REM-søvn som f.eks. infralyd fra tekniske instalationer, vindmøller, motorveje og tæt trafikeret veje m.m. i nærheden af soveværelset. Det har i mange år været kendt, at neurotransmittere fungerer og påvirkses af infralyd og som modulatorer, der kan ændre på aktiviteten i hjernen og hormonerne. Den nye forskning tyder på, at bestemte mineraler og mindre dyrisk fedt kan skabe en stabilliserende ændring i aktiviteten for både neuroner og gliaceller spiller en langt større rolle, end man har vidst hidtil har kendt til for hele hjernen. Læs derfor om gliaceller på Google?

Sådan skelner vi motorlarm, trafikstøj og infralyd fra barnegråd.

Vi tager det som en selvfølge, at vi kan udskille en stemme og tale i et selskab, selv om lydniveauet er højt. Forældre vågner også ved barnegråd, mens en larmende bil kan passere uden reaktion. Men sådan er det ikke med konstant trafikstøj om natten?

Den norske læge med indgående kendskab til øret Hilde Faye-Lund har i sin doktorhandling fra det forrige årtusinde fundet ud af, hvilken mekanisme i hørelsen der sørger for, at dette sker. Det viser sig at være hjernebarken, som kontrollerer den lyd, som kommer ind i høresystemet. Det sker uden, at vi mærker det mens vi sover.

Det er altså en forbindelse fra hjernebakens center for hørelse - via midthjernen - til det indre øre. Hilde Faye-Lund beskriver i doktorhandlingen også den mikroskopiske opbygning af colliculus inferior, som er en af de vigtigste kerner i den del af hørecentret, som ligger mellem det indre øre og hjernebarken.

Colliculus inferior er den vigtigste midterhjernekerne i den auditive vej forhørelsen, som modtager input fra flere perifere hjernestammekerner (3) i den auditive vej fra den auditive cotex. Collicusus infereior er nervekerne som er delt i tre dele. Den miderste del er mellemstationen for nervefibre, der fører lydsignaler i retning mod hjernebarken.

De to ydre dele modtager signaler fra hjernebarken, og en af disse dele sender signaler videre til sansecekernerne i det indre øre og gør dem mindre modtagelig for lydindtryk.

Desuden kan to små muskler i mellemøret aktiveres. De regulerer de små høreknogler og trommehinden, så det indre øre beskytter mod for stærke lyde (infralyd). Denne mekanisme forklarer vor evne til at sortere lydindtryk. Indtil videre (1970èrne) kan Hilde Faye-Lunds opdagelser indgå i den videre udforskning af hørelsen. I mellemtiden kan vi glæde os over evnen til at lukke baggrundsstøjen (infralyd) ude?

Signaler fra hjernebarken til det indre øre sorterer de lyde som rammer øret.

Infralyd og vejrvarsel for "indeklimastress" forværrer tinnitus

Hvis der er infralyd over 45 dB (C-vægtet) i indeklimaet bl.a. soveværelset påvirker det REM-søvnen, ballancenerven og tinnitus? Det blev allerede bevist i 1979 af professor Felix Gad Sulman, Herbraisk Universitet Haddahcentrum Jerusalem, som var en af de første der forskede i ekstrem lave frekvenser, ifralyd "stresshormonet" "serotonin" i hjernen.

Denne kilde og artikel er fra 22. marts 2022 og har stået i NY FORSKNING

Denne kilde er fra 22. marts 2022. De transportmidler som er nævnt udsender infralyd på 8 hertz?

Denne kilde er fra 22. marts 2022. De transportmidler som er nævnt udsender infralyd på 8 hertz?

Hvad er øresusen og tinnitus?

Det er blevet indeklimaekspert G.I.N. bekendt gennem avisartikler, publikationer og ved ansættelse som indeklimakonsulent hos firmaet Scandion 1985 - 1996, at stresshormonet 5HT påvirkes under søvn fra baggrundsstøj, at foretage indeklimaundersøgelse "brummen" der føles lige som en lastbil i tomgang. På Københavns Universitet, Psykologisk Institut for spædbørn, og ved at læse om amerikanerne A.F. Krùger og R.F. Smidts ved den verdenskendte undersøgelser i 1979 og virkning af luftioner på slimhinderne (virus) m.m. hos dyr og mennesker? De fandt at infralyds (positive ioner) i meget væsenlig grad reducerede aktiviteten af flimmerrepitelet, hvorved også slimreaktionen og slimbevægelser blev stærkt reduceret, når der er kraftig infralyd i atmosfæren i rum eller soveværelset om natten!!....... Støj under det hørbare område har således stor indvirkning på søvnens kvalitet for patienter med apnø, vejrtrækning, astma, bronkitis, hovedpine, svimmelhed, tinnitus, virus o.m.a., viste Norsk undersøgelse allerede i 1986 bl.a. også Norsk Forening mod støj.

Ved menneskets vejrtrækning d.v.s. respiration, bringes ved hver ind- og udånding ca. 0,5 liter luft, hvoraf 0,15 liter ikke når lungerne. Da respirationsfrekvensen er af størrelsesorden 12-14 pr. minut, vil den totale udskiftede luftmængde andrage 6-7 liter i minuttet pr. døgn ca. 8600 - 10.100 liter. Ved fysisk arbejde vil de nævnte minutværdier blive betydelig større, kortere perioder således op tl 16. gange.

Professor Philip Gad Sulman fandt, at ca 1/3 af alle forsøgspersoner var stærkt ion/følsomme, dvs. at deres almen psykisk tilstand ændrede sig til det dårligere og havde indvirkning på stresshormonet 5HT i hjernen, når vejrligt med "infrasus" var sådan også ved fuldmåne, at der også her er en stor overvægt af "positive ioner" dvs. de skadelige elektromagnetisk opladning i atmosfæren og inde i  boligen. De mest udtalte psykiske virkninger heraf var nedtrykthed, irritationer, hovedpine, trykken på trommehinden, svimmelhed, øreproblemer og søvnforstyrrelser m.m.. Disse ubehagelige virkninger på sindet, kan ifølge Philip Sulman forklares ved, at luftens betydelige indhold af infralyd ved lavtryk, har en betydelig overvægt af skadelige positive ioner herunder "statiskelektricitet", som de vejrfølsomme fremkaldt af en ændring og mængden af det livsvigtige signalstof i hjernen "serotonin" og fra mange andre hjerneundersøgelser overalt i verden ved man, at "stresshormonet" serotonin har en særlig betydning for vort humør; psykiske patienter og evnen til at sove.

Det har derfor i mere end 75 år været kendt blandt klimatologer læger på Universiteter og forskere, at mennesker bliver "vejrsyge" af et dårligt indeklima ved infralyd, uden at patienten selv er klar over det, og de kender ikke årsagen til deres alvorlige søvnforstyrelser, vågner med migræne, hovedpine, depression, tinnitus o.m.a.

På Universiteter i udlandet U.S.A. og Europa ved man, at vejrsyge foruden positive ioner, også skyldes den påvirkning af EEG-hjernebølgerne og "INFRALYD" dvs. - et tryk på væske- og balancenerven i det indre øre. Det udløser en overproduktion af det allergiudløsende stresshormon "serotonin 5HT", der kan måles i urinen. Hormonet er et særdeles "aktiv" og "ustadigt" - hormon, der ikke så let lader sig nare af lægeordineret medicin. I midthjernen deltager det således i mange forskellige processer, så som søvn, transmission af nerveimpulser, calsium og regulering af vort humør. En overproduktion af serotonin giver således forskellige former for stress, selvmord, smerter og hyppige infektioner bl.a virus m.m.

Mangel på serotonin er blandt mange indre kemiske "budskabsformidler" som kontrollerer hjernecellernes aktivitet, blodtrykket og deriblandt også følelserne, heriblandt påvirkning af støj og infralyd, som er svær at høre om natten, men som rammer EEG-hjernebølgerne mens man sover?

Professor Philips Gad Sulman viste senere ved klimatologisk studier, Hebraisk Universitet Hadassahcentrum i Jerusalem, der omfattende vejrstress og årsagen af luftelektriciteten ved den femte internationale verdenskongres i psykomatisk medicin i oktober 1979. En til to dage før Shravvinden introducerer kraftig infralyd og øget atmosfærisk luftelektricitet d.v.s. positiv "Ionisation" og infralyd af en serotonin-frislipning "stresshormon" hos omkring 30 pct. af befolkningen med tilsammen serotoninsyndrom; søvnløshed, irritablitet, spænding og hovedpine, migræne, ørelidelse (tinnitus), trykken i brystregionen, åndenød, astma, bronkitis, blodstyrtning o.s.v.

Søvnforstyrelser p.g.a. forhøjet infralyd og bygningsvibrationer i soveværelset, har nu vist sig at spille den afgørende rolle for det hormonelle system og næsten de fleste sygdomme. I det fjerde stadie af søvnen begynder det "opadstigende" lige før parasøvnen, hvor vi rigtig drømmer. Det er her forskerne har gjort sine fantastiske opdagelser og resultater. Drømmesøvnen (para) det femte stadie som også kaldes REM-søvnen (hurtige øjenbevægelser, er den første rigtige drømmeperiode indtræffer ca. 90 minutter efter indsovning.

Forstyrres den dybe REM-søvn pga. infralyd og bygningsvibrationer "STRUKTURLYD" i soveværelset, så har lydmålinger vist (billede), at lyd og vibrationer "STRUKTURLYD" spiller en væsentlig afgørende rolle for det hormonelle system og næsten de flestesygdomme. Forstyres den dybe REM-søvn, tilbageholder epifysen langt den største del af det meget vigtige "STRESS" hormon  serotonin, og hypofysen et meget vigtig væksthormonet oxytocin, som vi senere skal bruge når vi vågner. Hvis vi ikke producerer og har tilstrækelig nok af hormonet oxytocin i blodet om dagen, forværers symptomerne af kulde og vejrforandringer (lavtryk), fuldmåne, samt mere lydløst støj (infralyd) og stress.

I rigtig mange tilfælde stiller lægen diagnosen: virus på balancenerven og når det så bliver grundigt undersøgt af speciallæger på hospitalet, så er virussen pludselig forsvundet selv om de stadig lider af symptomer, svimmelhed, tinnitus o.m.a. Jeg kender flere, som har været til sin egen læge, speciallæge, neurolog, psykriater osv. uden at specialister ikke rigtig ved tilstrækkelig, hvad infralyd i soveværelse kan betyde på balancenerven eller hvilke bygningsvibrationer kan gøre på syge patienter? I særlige tilfælde, var det Sundhedsstyresen og Embedslægerne, som havde en lille anelse om infralyd påvirker balancenerven, men det kræver lydmålinger som skal finde sted i det enkelte tilfældes "egen bolig" og "soveværelset". G.N. har foretaget flere lydmålinger, hvor der er fundet ret høje tal af infralyd i boligen, specielt hvor patienten både kunne mærke vibration og infralyd med voldsomme gener.

Artiklen er fra 1987 i Hvidovre Avis efter masser af oplysninger og materiale og publikationer fra min ansættelse som indeklimakonsulent for det nordiske firma Scandion 1985 - 1996

Artiklen er fra 1987 i Hvidovre Avis efter masser af oplysninger og materiale og publikationer fra min ansættelse som indeklimakonsulent for det nordiske firma Scandion 1985 - 1996

Kilde: Mit Helbred nr. 2 2022

Kilde: Mit Helbred nr. 2 2022

Min samtale med de øverste på kontoret i 1985

Københavns Universitet Amager fik afleveret en stak materiale, hvorfor det er så vigtigt at få målt ionbalancen for at konstatere infralyd i bygningen på Amager. Infralyd var den største gene, fordi den fremkaldte "STATISK ELEKTRICITET" d.v.s. opsitive ioner, der ødelægger luftkvaliteten og ilten, som de fleste ikke ved tilstrækkelig om. I mange boliger er der så lidt ILT, at gamle mennesker nærmest er lige ved at dø? Det var det materiale om livsvigtige IONER som jeg afleverede til ledelsen på Københavns Universitet Amager. Det drejede sig om tilført luft til lokalerne gennem ventilationsanlæget, der sendete forkert luftskifte ind i lokalerne og gjorde 350 medarbejder mere eller mindre syge fra 1974 - 1990, hvor jeg inspicerede bygningen som stod og "brommede" med infralyd, der kom fra de to store herkulæs ventilations anlæg på toppen af bygningen. Da man slukkede for anlæget, så forsvant sygdomsfravære pludselig til det laveste nogen sinde i de år der var gået.

Klimatolog G.N.

Læs teksten neden under om køle og køkkenelement

Læs teksten neden under om køle og køkkenelement

På dette billedede ser man et køleskab indbygget i køkkenelement, men bygherren ved intet om farlig

På dette billedede ser man et køleskab indbygget i køkkenelement, men bygherren ved intet om farlig "STRUKTURLYD" som opstår i disse lukkede elementer, som forplanter sig på 1. sal lige oven over soveværelset. Infralyd kunne måles på hovedpuden og var temmelig kraftig, hvilket forårsagede alvorlig søvnforstyrrelser de første par dage indtil køleskabet og fryser blev slukket om aftenen og natten?

Køleskab indbygget i køkkenelement

På det øverst i billedede vises et køleskab, her ser man en lyskontakt på det indbyggede køleskab, som en udlejer af sommerhus har installeret med tænd og sluk kontakt? Normalt er det sådan, at lyden fra et almindeligt dæmpet køleskab med kompresser afgiver 40 dB A og klassefikation A-støjreduktion, men når det er indbygget lige som her på billedet i et køkkenelement, så afgiver det ikke længere lavfrekvent støj fra 20-150 Hz som Miljøstyrelsen har målt, men infralyd til omgivelserne det man kalder "STRUKTURLYD". Målinger viste nemlig helt op til 60 dB (G-vægtet) infralyd og i andre rum specielt soveværelset på hovedpuden og i sengen var infralyden rigtig slemt med opvågning flere gange om natten, alt efter hvor mange gange køleskabet sætter igang med af køle eller fryse om natten?

Længere fremme i billedet lå WC med baderum og når ventilationen som blev tændt her og som skulle trække dampen ud af WC-rummet, så blev lyd og støj fra køleskabet endnu kraftigere med infralyd. Køkkenet var bygget ud i et med stuen, men når køleskabet var tændt kunne man ikke koncentrere sig for fjernsynet, der også sendte infralyd ud i hele boligen tilsammen som resonans og bygningslyd det man kalder "STRUKTURLYD". Denne form for infralyd (STRUKTURLYD) opstår, når man indbygger køleskab i hulrum og i køkkensektion, hvilket er sket i over en million danske køkkener. På billedet ses infralyd på 29 Hz 60 dB, hvilket er temmelig meget målt andre steder i boligen specielt soveværelset!!......

Her vises fjensyn som afgiver 1-100 Hz infralyd?

Her vises fjensyn som afgiver 1-100 Hz infralyd?

Allerede i 1960 var man på sporet af ekstrem lave frekvenser (ELF) fra fjernsyn her 1-100 hertz svingning pr. sekund.

Allerede i 1960 var man på sporet af ekstrem lave frekvenser (ELF) fra fjernsyn her 1-100 hertz svingning pr. sekund.

På dette diagram finder man ved måling i G.N. bolig kraftig infralyd i år 2020 under virus pandemien?

På dette diagram finder man ved måling i G.N. bolig kraftig infralyd i år 2020 under virus pandemien?

Ved lukning af vandforsyningen til G.N`s bolig, falder infralyden kraftig. Det har taget G.N. 25 år at finde ud af årsagen til hans søvnforstyrrelser, vågner med hovedpine, forstørret prostata, og ofte blærebetændelse, hvor den kraftige infralyd og vibration kom fra? Den grønne streg er middelværdien og den røde streg er den fundne værdi, som kan ligge både oppe eller under den grønne streg. Målinger (grøn amplitude) viser, at infralyd ligger omkring 36 dB (G-vægtet) ved 20 Hz, men på øverste billede stiger til omkring 46 dB (G-vægtet) det er en stigning i lydbilledet på flere hundrede procent i forhold til øverste billede? Men siger inden for lydmåling, at for hver 6 dB stiger lydtrykket med 100 %.

Ved lukning af vandforsyningen til G.N`s bolig, falder infralyden kraftig. Det har taget G.N. 25 år at finde ud af årsagen til hans søvnforstyrrelser, vågner med hovedpine, forstørret prostata, og ofte blærebetændelse, hvor den kraftige infralyd og vibration kom fra? Den grønne streg er middelværdien og den røde streg er den fundne værdi, som kan ligge både oppe eller under den grønne streg. Målinger (grøn amplitude) viser, at infralyd ligger omkring 36 dB (G-vægtet) ved 20 Hz, men på øverste billede stiger til omkring 46 dB (G-vægtet) det er en stigning i lydbilledet på flere hundrede procent i forhold til øverste billede? Men siger inden for lydmåling, at for hver 6 dB stiger lydtrykket med 100 %.

Luftjoner og slimhinder

Under 2. Verdenskrig var flere beboer på Bornholm generet af en ukendt "brummelyd" om natten, som havde deres beboelses huse ved Østersøen. Infralyden blev registeret ude på vandet, men da ingen kunne opservere noget, indkræsede man "brummelyden i en radius af en kilometer fra strandbreden. Det var de tyske undervandsbåde der afslørede sig selv, idet de store dampkedler eller diselmotorer udsender kraftig infralyd gennem skroget og gennem vandet helt ned i 1-15 Hz. Flere mennesker opfattede og beskrev "brummelyden" som noget rædselsfuld, indtil man om dagen opdagede et lille periskop rage op af vandet ved Gudhjem.

Over det meste af Danmark, har katemeranfærger skræmt befolkningen fra sans og samling indtil midt i 1990èrne, hvor man fandt lydmålinger alt for høje om aften og natten.. Det gjaldt både Rønne på Bornholm, Århus,  Kalundborg og larm fra de store tyske fiskerkutter på Rømø. Mange beboer klagede allerede i 1994 til Sundheds- og Miljøstyrelsen, at de ikke kunne sove, hvilket også gjaldt containerlastbiler i tomgang, der var parkeret tæt på havneanlæg. I Helsingør kunne man f.eks. lokalisere dybe brummelyde fra færgerne der lå stille i tomgang og sendte dybe brummelyde flere gader forbi fra havnen. En færge mellem Kolhatten og Svanesund i Sverige fik besked på at tomgang var forbudt mellem kl. 00-05, hvis færgen holdt stille i mere end 5 minutter. En klager fik medhold ved domstolene og målt et niveau af infralyd på 52 dB (G-vægtet) med henvisning til at infralyd er skadeligt på helbredet.

Undersøgelser på Københavns Universitet Amager Psykologisk Laboratorium fra 1974 - 1990 har vist, at infralydbølger og bygningsvibrationer får elektriske ladede "positive ioner" og støvpartikler i luften og vor krop til at svinge i takt. Dette gav elektromagnetiske bølger og stød op til 5.000 volt hos personalet, når de gik hen over gulvet eller rørte ved stålhåndtag, som er skadelig for menneskets sundhed med sygdom til følge. I 1990 foretog G.N. i samarbejde med DTU og Scandion kontrol med måleudstyr af ION T-100, som bruges til indeklimaundersøgelse.

Tryk på linket: Schuman resonans