Når tilfældige boliger og arbejdspladser bliver ramt af lavfrekvent lyde og vibrationer bliver mennesker alvorlig syge

                                                                                             Februar 2009
Landsforeningen
Infralyd & Miljø

INFRALYD - DET UKENDTE MILJØPROBLEM
- er overskriften på en artikel i det norske tidsskrift VITEN i 1987 - altså for ca.40 år siden.

Det ukendte miljøproblem er ikke mere ukendt, men desværre mere KENDT i Danmark.

Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen meddelte i 1995 formanden i Landsforeningen Infralyd & Miljø - Solveig Odderskov, at Danmark var ramt af en landsdækkende lydforurening af dybe brummelyde - herunder infralyd og lavfrekvent støj, en lydforurening som er vokset voldsom stærkt siden dengang fra 1995, hvilket betyder sygdom og forringet livskvalitet for hundrede tusindevis af mennesker i Danmark. Det er hovedsagelig mennesker som bor i nærheden af motorveje, lufthavne, togstationer, vindmøller, varme/kraftværker med diselgeneratorer (strøm), turbiner, højspændingsledninger, transformerstationer, pumper til gasledninger, vandforsyning, ventilationssystemer (på taget af indkøbscenter) og holdende disellastbiler i tomgang, katamaranfærger, containerskibe, kølesystemer på lastbiler m.m. Men ventilationsanlæg er kommet kraftig i søgelyset efter Gerhard I Nielsen har fået flere henvendelser om psykisk nervesammenbrud.

I den norske artikel oplyses det, at infralyd og lavfrekvent støj i den menneskelige hørelse på 8-16 og 16-31 Hz påvirker mennesker med bl.a. svimmelhed, hovedpine, træthed og søvnproblemer. Der henvises til en undersøgelse, hvor infralyden var på ca. 80 dB fra skibe holdende i havn.
Endvidere oplyses det, at infralyd påvirker vor hjerne koglekirtlen (epifysen)  på samme måde som alkohol, og man har i enkelte tilfælde dokumenteret, at personer får åndedrætsbesvær, forandringer i blodtrykket, tale- og balanceproblemer - samt at synet bliver påvirket.

Senere - i 1999 - oplyser Statens Institut for Folkehelse i Norge, at infralyd påvirker vore hjernebølger (EEG) og er skyld i resonansfænomener i f.eks. nyre, hoved og rygsøjle. Man mistænker infralyden og lavfrekvent støj i ventilationsanlæg for at være medvirkende til rygproblemer og mange andre sygdomsrelaterede problemer m.m..

Det var årsagen til, at op mod 50-100 medarbejder på Psykologisk Laboratorium på Københavns Universitet Amager fra 1974-1990 blev syge af det store herkules ventilationssystem, som sendte dybe brummelyde ned og rystede hele Københavns Universitetets bygning og fremkaldte bygningsvibrationer på 4-7 Hz "STRUKTURLYD" og infralyd ud af væge og loft på 16 Hz.

Kilde: Climatolog G.I.N.

Men - hvordan LYDER infralyd, som er lyd under 20 Hz? Kan ALLE høre den?

Arbejdstilsynet oplyser i november 2004 bl.a. følgende om INFRALYD: "Infralyd kan høres i hvert fald ned til ca. 2 Hz, hvis lydtrykket er stort nok 98 dB. Infralyd opfattes ofte som en rumlende eller buldrende lyd, nøjagt lige som et blafrende og pulserende oliefyrsanlæg eller lastbil i tomgang. Man kan også få fornemmelsen af trykken for ørerne.
Som et godt eksempel på infralydkilder og lavfrekvent støj kan nævnes: Ventilationsanlæg, fyringsanlæg, kompressoranlæg, ovne på valseværk, turbiner på varme- kraftværker, langsomtgående dieselmotorer og transportmidler som f.eks. lastbiler kølerkompressor, tog, skibe og fly". Altså: Mon ikke ALLE mennesker har hørt infralyd - en lyd, der kan være svag, kraftig eller MEGET kraftig nøjagtig som al anden lyd (støjforurening)!!.........

Et godt eksempel på infralyd kan alle få ved at køre bil i "pæn hastighed" med sideruden nedrullet. Den blafrende lyd, der kommer i øret, er infralyd. Den dybe buldren i tordenvejr er infralyd - og den dybe lyd/ vibrationer, der f.eks. opstår på et bilfærgedæk, når skibsmotoren starter op, er infralyd.

Står man foran et vandfald f.eks. på Langelinje "Gefion springvandet" er det infralyd? Ved Vandfald i Norge, Tyskland og Østrig - kan man også både høre og mærke den dybe buldrende infralyd. Som det ses er der mange kilder til infralyd.

HVORFOR KLAGER SÅ MANGE MENNESKER OVER INFRALYD?

I 2000-2003 henvendte formanden i Landsforeningen Infralyd og Miljø, Solveig Odderskov sig til indehaveren af denne 123 hjemmeside www.vitanyhed.dk idet hun havde fået rigtig mange klager fra medlemmer i foreningen. Det var hovedsageligt, troede man mennesker som var plaget af infralyd i  deres boliger, men professor Henrik Møller Aalborg Universitet for Lyd og Akrustik, havde i 2007 en helt anden opfattelse, idet man fandt farlig "STRUKTURLYD" i en lejlighed i Hvidovre hvor indelimaekspert Gerhard I Nielsen boede. To beboer i samme boligkompleks flygtede fra deres lejlighed om natten, hvor den ene måtte opholde og sove i sit sommerhus i 30 graders frost.? Solvej Oddeskov, formand for Landsforeningen Infralyd& Miljø spurgte klimatolog G.I. Nielsen, som selv var plaget af lavfrekvent lyd - vibrationer og som i årervis har arbejdet med indeklima, herunder infralyd og vibrationer i bygningen bl.a. på Københavns Universitet Amager - Psykologisk Laboratorium i 1990, om medlemmer i Landsforeningen Infralyd og Miljø måtte kontakte Gerhard.I. Nielsen. Han har efterfølgende fået en række henvendelser og skrivelser samt flere  telefonopringninger. To af dem husker han tydeligt, idet der blev stillede dem nogle spørgsmål om deres tidligere erhverv, levemåde og livsstil. I dag er jeg ikke i tvivl om, at i nogle af medlemmerne i landsforeningen Infralyd og Miljø var ramt af "kemikalieforgiftning" på deres tidligere arbejdspladser ved forarbejdning med giftstoffer i 1980èrne som f.eks. tekstyl, herunder undervognsbehandlig, farlig håndtering med epoxy og brugen af forarbejdning af glasfiber ved fremstilling af campingvogne og lystbåde, stoffer, som tilsammen påvirker centralnervesystemet, smags, lugt herunder specielt høresansen og tinnitus?

I et tilfælde var det forarbejdning og slibning af PVC og blød plastik, ftalater, epoxy, giftig kontaktlim, som havde ødelagt centralnervesystemet og hørelsen med tinnitus tilfølge? 

Hun blev årets nytårstorsk lige som Ellemann

Vi har ikke brug for en minister som tidligere Ida Auken, der var i familie med miljøminister Svend Auken, som heller ikke havde styr på miljøproblemer? Karen Ellemann (V), som var ved at sejle Danmark i sænk med sine transporter af yderst farlig og giftig affald "dioxin" fra New Zeland til Nyborg havn i Danmark. Gift der skulle sejles til Nyborg Kemi fra Australien? Så lad os få nogle faglige mennesker på Christiansborg, som virkelig forstår at håndtere eller har kendskab til vores velfærd og livsstilssygdomme uden kemikalier, brummen af infralyd, så vil valutabalancen blive lig med nul, skrivende 0!!....

Beboerne i ejendommen ANB 177 var voldsom plaget af ventilationsanlæget som normalt ikke kunne høres af de fleste beboer, fordi den var under høregrænsen på 20 Hz - infralyd?

 

Sundhedsstyrelsen infralyd ved ventilationsanlæg

Beboerne i ejendommen A.N.B. var voldsom plaget af ventilationsanlæg

Nedlæg Miljøministeriet og Miljøstyrelsen

- vi har ikke brug for civilingeniører i Miljøstyrelsen, som ikke kan tænke og handle? Den ene miljøskandale efter den anden hober sig op på Christiansborg og ligner på nært hold Babeltårnet?

Mogens Lykketoft som er en klog politikker, har flere gange hentydet til, at nogle politiker på Christiansborg er som børn i en børnehave!!... 

Miljøstyrelsens manglende viden om "ionernes" skadelige indflydelse som følge af infralyd, lasvfrekvent støj og vibrationer i indeklimaet.

IONERNES INFLYDELSE I INDEKLIMAET?

Kilde: klimaekspert G.I. Nielsen for Scandion 1986-1996

Ved RCA`s radiolaboratorium på Long Island opserverede den amerikanske læge dr. C. Hansel i 1932, at en arbejdskolega som arbejdede i nærheden af en stærkstrøms- generator, kunne vise skiftende sindsstemning. Den ene dag glad ved arbejdsdagens afslutning, andre dage depremerede og latterlig. Når dr. Hansel undersøgte sagen nærmere, befandt generatoren ved sin indstilling, at afgive negative luftioner, andre dage skadelige positive. Senere blev det et meget vigtigt miljøproblem for militære forskere, som begyndte at tvivle på om mennesket kunne påvirkes af ionernes kvalitet ombord på en undervandsbåds "generatorer".

Under 2. verdenskrig blev tyske undervandsbåde foruden "ilt" udrustet med jongeneratorer. Det førte til at man i 1950èrne pludselig i U.S.A. opdagede, at elektriske varmeradiatorer gav et ophav af hovedpine og astmaanfald, idet apparaterne udsendte skadelige positive luftioner, hvilket også fremkaldte andre sygdomme. Derfor arbejdede man ihærdigt i Sverige på, at finde en ny type varmeelementer som oliefyldte el-radiatorer, som ikke afgiver positive ioner til luften. Det førte til, at også ventilationssystemer kom under mistanke bl.a. infralyd, hvilket har været medvirkende årsager til alvorlige indeklimaproblemer bl.a. på Københavns Universitet Amager, Psykologiske Laboratorium i tidsrummet 1974-1986? Luften bliver sendt lange veje oppe under loftet og det naturlige ionindhold af livsvigtige negativeladede luftmolekyller forsvandt gennem friktion (gnidning) mod ventilationskanalernes mange zink og aluminiumsrør, som pulsation og frembringer infralyd, som et bevis for sin skadelighed. En skarp bøjning af ventilationsrør og dermed rystelser fra ventilationsanlæget ned gennem bygningen, gav kraftige lufthvivler og luftgenlyd "akustisk" i lokalerne i form af specielt infralyd.

De mest venlige filtre i ventilationssystemer fanger kun mellem 3-5% af de livsvigtige negaive ioner fra den atmofæriske luft. Tilførselluften giver ofte en øgning af partikelindholdet og dermed et endnu dårligere ion indeklima, hvilket var tilfældet på Københavns Universitet Amager i perioden 1974-1986, hvor ca. 350 medarbejder blev syge og nogle måtte forlade bygningen og finde andet arbejde.

100.000 mennesker er ramt af indeklimaproblemer i Danmark

Ventilationsanlæg var årsag til alvorlige indeklimaproblemer

Ventilations anlæg var årsagen til alvorlige søvnforstyrelser

HVAD RADIOENS UDSENDELSE "LEKSIKON" OPLYSTE OM ION-BALANCEN I LUFTEN

Kilde: Danmarks Radio sommeren 1981 (DR).

Kan den såkaldte ion-balance i luften påvirke humøret?

Ja, de nyeste videnskabelige undersøgelser (1980èr) viser klart, at ion-balancen i boliger m.m. kan påvirke humøret og man har endda kunne påvise hvad det er for nogle ændringer i hjernen der kan ske, når ion-balancen ændres.

Et af de første fingerpeg i denne sammenhæng, stammer fra nogle naturlige begivenheder, som længe har vagt undren i fagkredse overalt i verden som arbejder med de klimatologiske forhold. I Sydeuropa blæser der ofte en meget karateristisk varm og tør vind, som kaldes føhn-vinden og med et infrasus omkring 0,2 hertz og opefter, som også er beskrevet i Bibelen. På de egne hvor føhnen blæser særligt meget, har man igennem generationer lagt mærke til, at denne blæst "ioniserer" luften med en kraftig infralyd efter sig, så den fremkalder kolosale humørsvingninger i hele den lokale befolkning. Man mener især, at føhn kan medføre raserianfald og depressioner og man mener endog, at føhn er skyld i utilstrækkelig selvmord, aggresive overfald og endda mord.

Grunden til dette er interessant i denne forbindelse er, at man er blevet klar over at føhn-vinden p.g.a. lavfrekvent støj - infralyd, har en særdeles skæv ion-balance som er blevet ioniseret, idet den har eller indeholder langt flere skadelige positive end livsvigtige negative ioner.

For nu at finde ud af, om en skæv ion-balance virkelig kan fremkalde depresive og agrassive tilstande, udførte en Israelsk forsker Phillip Sullman en undersøgelse strækkende sig over 5 år. I disse 5 år undersøgte han regelmæssigt flere hundrede forsøgspersoner. Hos hver af disse forsøgspersoner måtte han hver gang mængden af nogle stoffer hjernen, der udskiller med urinen, og han undersøgte omhyggeligt forsøgspersonernes psykiske tilstand. Endelig udførte han konstant målinger af ionbalancen i det område, hvor forsøgspersonerne boede f.eks, klima, ekstrem lave frekvenser o.s.v. Philips Sullman fandt således, at ca 33 procent af alle forsøgspersoner var stærkt ion-følsomme, dvs., at seres almen psykiske tilstand ændrede sig til det dårlige, når vejrligt var sådan f.eks. infralyd, at der var stor vægt på positive ioner i luften. De mest udtalte psykiske virkninger var nedtrykthed og irritationer, hovedpine og søvnforstyrelser. Disse ubehagelige virkninger på sindet, kan ifølge Philip Sulman forklares ved, at luftens betydelige indhold af "ioniseret" infralyd af positive ioner, som hos de ion/overfølsomme fremkaldte af mængden af det livsvigtige hjernestof "melatonin", der ændrer serotonin og fra mange andre hjerneundersøgelser overalt i verden ved man, at stresshormonet "serotonin" har en særlig betydning for vor humør; psykiske patienter og evnen til at sove, være glad m.m.

Verdenskongres i psykomatsk medicin

Ved den femte internationale verdenskongres i psykomatisk medicin i oktober 1979 præsenterer professor Felix Gad Sulman for første gang således ved bioklimatologisk enhed, hebraisk universitets Hadaahcentrum i Jerusalem "Vejrstress" infralyd forårsaget af luftelektricitetens ekstreme lave frekvenser ved jordtreænget således: En til to dage før Sharavvinden introducerer den øgede mængde og opbygning af infrasus (lyd) og atmofærisk elektricitet herunder ioner, sker en "serotonin" frislipning hos omkring 30% af befolkningen til sammen med mangelfuld besvær med stress eller seroroninsyndromet: alvorlig søvnløshed, irritabilitet, spændinger i kroppen, led, hovedpine, migræne, svimmelhed, opkastningr, hjerteforstyrelser, smerter i hjerteregionen herunder årsag til blodpropper, astma osv..

Serotoning er således overalt i verden blevet studeret af læger og velkendt for at påvirke humør og velbefindende. Analyser af indhold på serotonin i spinalvæsken anses derfor at være en god indikation på psykisk balance. Nedbrydningsproduktet kan således findes i urinen som en psykisk påvirkning af infrasound (lyd), lavfrekvent støj og forkert ionbalance også i indeklimaet.

Vejrsyge er ikke til at spøge med, og skyldes en overproduktion af det allergiudløsende stresshormon, der er et særdeles aktiv og ustadigt hormon. I midthjernen epifysen deltager det således i mange forskellige processer med melatonin som f.eks; søvnrytmen, transmission af nerveimpulser og regulering af vort humør og har været kendt i mange århundrede. En overproduktion af serotonin pga. ekstreme lave frekvenser i indeklimaet (under det hørbare område) eller ved bygningsvibrationer, giver således forskellige former for stresspåvirkning, der belaster organismen ved infektioner eller psykiske spændingstilstande:

Ref. prof. A. Krueger, Universitet of California, U.S.A.

Ref. prof. F. Sulman, Herbraisk Universitet, Jerusalem, Israel

Ref. Dr. JM Olivereus, Psykologisk, Universitet`de Paris

Ref. Statsmetrolog Oyvind Johnson Sverige m.fl.

Alle kan høre infralyd også foran Gefionspringvandet på Langelinje

Stærkstrøm og lavfrekvent lyd ødelægger dit helbred

Her er det næste problem med politikerne på Christiansborg 5G nettet

Skævt ekspertpanel: Høring om mobilstråling vil formentlig advare kraftig mod mobiler?

Sundhedsudvalget i Folketinget har indkaldt eksperter til at opdatere politikerne om den nyeste viden på området. Panelet har dog en overvægt af kritikere, men det skyldes ministerens fravær.

Kilde: af Hanne Kokkegård 12. april 2018

Før i tiden hed det sig, at hunden var menneskets bedste ven. I dag er det (formentlig) smartphone, hvor man holder kontakten med familie og venner, læser og ser nyheder og betaler regningen via netbankens app eller med mobil pay. Og man føler sig nærmest nøgen uden sin mobil.

Det er uvist, om stråling fra mobiltelefoner, trådløst netværk og anden ikke-inoseret stråling er sundhedsskadelig og kræftfremkaldende. Fot videnskabeligt er der ikke enighed omkring fund, der entydigt peger på, om strålingen er skadelig eller harmløs (ikke).

Den 12. april 2018 håbede Folketingets sundheds- og ældreudvalg, at blive klogere på mobilstråling gennem en hørring med indkaldelse eksperter, der skal opdatere dem om den nyeste viden. Men der er stor sandsynlighed for, at politikerne vil gå derfra med røde alarmklokker ringere end ørerne.

Fire kritikere ud af fem

For blandt panelets fem eksperter er der kun en, som siger, at der ikke er videnskabeligt belæg for at ikke-ioniserede stråling er farlig, professor i translational neurobiologi Albert Gjedde fra Syddansk Universitet.

Resten af panelet er kritiske over for mobilstråling, en dansk privatpraktiserende læge, to svenske forskere samt en fransk professor.

Formanden for sundheds- og ældreudvalget, Liselott Blixt (DF) erkender skævvridningen, men forklarer, at det oprindeligt heller ikke var hensigten.

For man havde bedt eksperter, der nomalt rådgiver Sundhedsstyrelsen deltage. De ligger på linje med Albert Gjedde i forhold til, at der ikke er dokumentation for en skadelig virkning.

Ministerens fravær blokerer for rådgivere

"Vi har spurgt dem, der har forsket i mobilstråling, og ville gerne have ligevægt af begge sider. Vi har dog haft svært ved at få tilsagn fra andre eksperter, og dem som rådgiver Sundhedsstyrelsen, må ikke deltage, da ministeren ikke deltager, "skriver Liselott Blixt til Ungeniøren.

 

 

Overskrift 1