Denne side er under opdatering

Guds rige er kraft og kærlighed

Sæt pilen fra musen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på venstre side af musen og du kan læse teksten!!....

Sæt pilen fra musen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på venstre side af musen og du kan læse teksten!!....

Sandhed om sundhed står skrevet i Bibelen?

Hør på Israels Gud, livets bud og lån øre, for at I kan lære klogskab.

Baruks Bog 3,9-20:

Nye slægter så lyset og bosatte sig på jorden, men vejen til indsigt (visdom) lærte de ikke at kende. De har forladt visdommens kilde og er blevet uren lige som de døde og blev regnet med til dem, der er gået fra livet over til Dødsriget.

Uhjælpelige tåber var jo alle de mennesker fra Arilds tid (begyndelsen), som ikke havde kendskab til Gud, og som ikke formåede ud fra de synlige goder at erkende "han, som er", og som var Gud (2.Mos.3,14-15) og heller ikke kunne opdage kunstneren ved at agte på hans værker (græske filosoffer), som Paulus hentyder til og som opfattede først ilden eller vinden eller den flygtige luft eller stjernekredsen (ægypterne) eller det vældige hav eller himmellysene (stjerner), som de guder der styrer verden, Pyramidens oprigtige position.

Visdommen 13,1-2 ; Joh. 8,24 ; Åb.1,4.8 ; 2,8 ; 4,8 ; 21,6 ; 22,13 ; Es.48,1 ; Es.41,4 ; Es.43,10-11 ; Hos,3,4-5 ; Hos.13,3-4 ; 5.Mos.5,1-11.

Thi hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses fra verdens skabelse af, idet det forståes af hans gerninger, så de er uden undskyldning. Gud som har skabt verden og alt, hvad der er i den, han, som er Himmelens og jordens Herre, bor ikke i templer, kirker, katedraler, mosker eller Jehovas Rigssale gjorte med hænder, han tjenes heller ikke af menneskers hænder, som om han trængte til noget, han, som jo selv giver alle liv og ånde og alt andet (naturen)?

Rom.1,20 f.f.

Der tales så meget i øjeblikket om, at dele kærlighed det gode mellem mennesker, men den største kærlighed findes i Gud som har skabt "naturen", dig og mig? Selv Paulus som ikke havde set eller oplevet Jesus på nært hold, definerer kærligheden og troen, som det højeste "visdom" og indsigt i naturvidenskab!!......

Gud, som har skabt verden og alt, hvad der er i den, han, som er Himmelens og jordens Herre, bor ikke i templer eller kirker gjorte med hænder fortæller Bibelen.

Ap.G. 17,22-30:

Vel har Gud båret over med uvidenhedens tider, men nu sender han mennesker det budskab, at de alle og alle vegne skal omvende sig. Thi han har fastsat en dag, da han vil dømme jorderig med retfærdighed ved en mand, som han har gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde og det var Jesus.

Ap.G.17,33-34.

I Lystra sad der en mand, som var kraftløs i fødderne; han havde været lam fra moder liv og havde aldrig kunne gå. Han lyttede til "guds visdom", når Paulus talte, og da Paulus fæstede sit blik på ham og så, at han havde "tro til frelses", sagde han med høj røst: "Rejs dig op og stå på dine fødder!" Da sprang manden op og begyndte at gå omkring. Men da skarerne i Lystra - Antioika så, hvad Paulus havde gjort, løftede de deres røst og sagde på lykaonisk: "Guderne er i menneskeskikkelse steget ned til os."

Ap.G.14,8-15:

Barnabas kaldte de for den græske gud Zeus, og Paulus for Hermes, fordi det var ham, som førte ordet (visdom)?

Og præsten ved Zeustemplet, som lå uden for byen, kom hen til byporten med tyre og kranse og ville ofre sammen med skarerne. Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte dette, sønderrev de deres klæder og sprang ind midt i folkeskaren, råbte og sagde: "Mænd, hvad er det dog, I gør? Når I således synder imod brødrene og sårer deres skrøbeligehed ved at spise offerkød (Ap.G.14,3), så er det Kristus selv, I synder imod, derfor fortalte Paulus til den kraftløse mand, som var lam fra moders liv, at han skulle afholde sig fra at spise offerkød, men leve vegetarisk? Derfor siger Paulus også til Korianterne i 1.Kor.8,13: Derfor, hvis mad kan bringe min broder (kristen) til fald, vil jeg aldrig i evighed spise kød, for at jeg ikke skal bringe min broder til fald? Og han forsætter i 1. Korianter kapitel 9. vers 1??..........

"Vi er også mennesker under samme kår som I, og vi forkynder bare denne visdom om, at I skal vende jer fra disse tomme afguder (offerkød) på grund af synd til den🙂 levende Gud, som har skabt himmelen og jorden og havet og alt, hvad deri er".

Han har i de forbigangene tider ladet alle hedningerne vandre deres egne veje. Dog lod han sig ikke uden vidnesbyrd, idet han viste velgerninger, barmhjertighed, gav regn og frugtbare tider fra himmelen og mættede jer med føde (manna) i ørkenen og fyldte jeres hjerter med glæde." Men det var med nød og næppe, at de ved at sige dette i Lystra fik skarerne fra at ofre med tyre og kranse til Barnabas og Paulus?

Ap.G.15-21.

Og Barnabas og Paulus forkyndte "vegetarismen" ud fra evangeliet i denne by og vandt talrige disciple.

Ap.G.17,21-30

Det vidunderlige sennepskorn?

I Bibelen omtales sennepsfrøet som det mindste af alt frø og som blot er 1 til 1,6 millimeter i diameter, og altså meget lille. Jesus tænkte sandsynligvis på frøet af den såkaldte sortsennep (Brassica nigra eller Sinapis nigra) og som er et latinsk navn, som dengang blev dyrket i Palæstina på Jesus tid i urtehaven på toppen af bjerget Masada, hvor Johannes Døberen holdt til med zeoloterne, Jesus disciple.

Kilde: Kiwi religions og kulturforsker, økolog siden 1976 

Naturforskere kender dog til plantefrø som er endnu mindre, som for eksempel de støvfine frø af orkideen. I sin lærebog af Botany skriver professor R. D. Gibbs: "En enkelt frugtknude af orkideen Cynoches indeholder 3.770.000 frø, altså mere end 1 million, og ......der skal mere end 300.000 til blot 1 gram!"

Jesus holdt imidlertid en botanisk forelæsning for sine disciple og troende mennesker, idet  Jacob og Mattæus siger i kap. 7,16: Af deres frugter skal I kende dem. Kan man plukke druer af tjørn eller figner af tidsler? Kan et figentræ, mine brødre! bære oliven, eller et vintræ figner? Ej heller kan en salt kilde give fersk vand.

Jakob 3,12 ; Mat.12,33.

Jesus talte ikke til mennesker som dyrkede blomster f.eks. orkideer. Galilæaerne som han talte til, vidste godt at af de forskellige slags frø som landmændene i Galilæa høstede og såede, var senepsfrøet det mindste. I den jødiske Talmud (Det Gamle Testamente), benyttes sennepsfrøet som et billedligt udtryk for det allermindste mål man kan tænke sig. I det Nye Testamente er sennepsfrøet et udtryk for "Helligånden" - Jesus Kristus - Guds Søn - Frelseren - Naturen som helbredelse?

Jesus talte meget til dem i lignelser og sagde: "Se, en sædemand gik ud for at så. Noget af kornet faldt iblandt tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det. Men sæden, som blev sået i god jord, det er ham, der hører ordet og forstår det, og som så bærer frugt, hundrede, tresindstyve eller tredive fold".

Matthæus 13,1 ff.

Han sagde da: "Hvad ligner Guds rige, og hvad skal jeg sammenligne det med?

Det ligner et sennepsfrø, som en mand tog og lagde i sin have; og det væksede og blev til et træ, og himmelens fugle byggede rede i dets grene."

Luk.13,18-19.

Selv profeten Esajas fortæller om naturen i kapitel 5,1:

"Min ven, han havde en vingård på en frugtbar høj". Han pløjede den, rensede den for sten og plantede ædle ranker; han byggede et vagttårn deri og huggede også en perse. Men den bar vilde druer, skønt han ventede høst af ædle. Historien har en anden afslutning end forventet? Thi HÆRSKARES herres VINGÅRD ER ISRAELS HUS, OG JUDAS MÆND ER HANS YNGLINGSPLANTNING. HAN VENTEDE PÅ RETFÆRD (OMVENDELSE)- SE, DER KOM LETFÆRD, HAN VENTEDE PÅ LOV - SE, SKRIG OVER ROV!!!...

Tryk på linket: Naturen har ret

Profetiens Ånd

Lignelsen om det vidunderlige sennepsfrø som vokser ind i himmelen, skal findes i Ezikel og Daniels bog i Det Gamle Testamente:

HERRENS ord kom til mig således: Menneskesøn (Jesus), fremsæt en gåde og tal i lignelse til Israels slægt: Så siger den Herre HERREN "Jesus Kristus": Den store ørn med vældigt vingefang, lange vinger, tæt fjederham og brogede farver kom til Libanon satte sig på cederens top; spidsen af dens skud brød den af, bragte den til et kræmmermarked og satte den i en landsby. Så tog den en plante der i landet og plantede den i en sædemark ved rigeligt vand for at den skulle vokse og blive en yppig, lavstammet vinstok, hvis ranker skulle vende sig til den, og hvis rødder skulle blive under den. Og den blev en vinstok, som skød grene og bredte sine kviste.

På en frugtbar mark ved rigeligt vand var den plantet for at skyde grene, bære frugt og blive en herlig vinstok.

Ezikel 17,1-8 ; Joh.15,1 ff:

"Jeg er det sande vintræ, og min Fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt "omvendelse", den tager han bort, og hver, som bærer frugt (tror), den renser han, for at den skal bære mere frugt.

I er allerede rene på grund af det ord (lignelsen), som jeg har talt til jer (Joh.13,10) ved dåben?

Bliv i mig, så bliver jeg også i jer "inkarnation". Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv (uden Jesus), men kun hvis den bliver på vintræet, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig d.v.s. troen på "inkarnation".......

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham "inkarnation", han bærer megen frugt; thi skilt fra mig kan I slet intet gøre. Dette er mit bud, at I skal elske hverandre, ligesom jeg har elsket jer.

Joh. 15,1-12 ; Joh.6,56-58 ; 1.Kor.12,12 ff. ; 2.Kor.3,1-14 ff. ; Fil.2,13 ff. ; Joh.14,9-13 ; 16,23-24 ; 1.Pet.2,6-12 ; Joh.17,13-24 ff. ; 1.Joh.1,4 ff. 1. Joh.3,2-14?

HELLIGÅNDENS KRAFT: Profetiens ånd

Lad ingen dømme jer for mad og drikke?

I overholder dage og måneder, festtider og år. Jeg (Paulus) frygter for jer, at jeg måske har slidt forgæves med jer (ulydighed)?

Galaterne kap.4,10-11 ; Kol.2,6:

Lad derfor ingen dømme jer for mad (vegetarisk) og for drikke (æblemost, druesaft o.lign.) eller med hensyn til højtid (nadverbrød), nymåne eller sabat; det er alt sammen kun en skygge af sandheden og af det, der skulle komme, men sagen selv kom med Jesus Kristus, og Ordet (Logos) var Gud!!.......Joh.1,1-14.

Sabbaten blev kun givet til Israels folk, og den er ikke påbudt som nogle kristne tror i dag bl.a. Adventisterne. Den blev heller ikke gældende i den nye pagt men ved kristendommens begyndelse, som blev til sonedag (søndag)?

Derfor er det en stor misforståelse som kristen bl.a. Adventister og Jehovas Vidner m.fl., at vi skal holde lovens påbud om sabbatten, højtider og påsken m.m.?

Paulus siger: Thi loven ejer kun en skygge af de kommende goder og ikke tingene i deres sande skikkelse; derfor kan den aldrig ved de samme ofre (slagtning af dyr), påskelam, samt spisning af kød, som jøderne bestandig fra år til år frembærer til slagtning, føre de ofrende til fuldendelse (syndsforladelse gang på gang)?

Hebræerne kap. 10,1 ; 8,5 ; 9,9:

For de udgød uskyldigt blod (slagtofre), som de ofrede til Kanaàns guder, og landet blev smittet ved blod (bakterier)!!.....

Tryk på linket her: Kræftens gåde løst?

Paulus advarer grækerne og jøderne om festtider og slagtofre?