"Kend dig selv"

Over indgangen til Apollon Templet i Delfi står der med store bogstaver: "Kend dig selv"

Direkte oversat på stenen over indgange til Apollon Templet står der

Direkte oversat på stenen over indgange til Apollon Templet står der "Kend dig selv"!!....

Indskriften "gnothi seayton" der i oldtiden var indhugget på vægen af Apolontemplet, tillægges den ioniske filosof Thale, en af de syv vise. Ifølge Aristoteles var udtrykket inspirationskilde til Sokrates filosofiske virke. Det anvendes også i sin latinske form som inspirationskilde til Biblen det Nye Testamente latin: nosce te (ipsum) "Kend dig selv".

I denne sætning "Kend dig selv" er der mange paraleller til Jesus og Apostlen Paulus forkyndelse om det evige liv, lidelse og frelse m.m.
Ifølge den antikke græske kultur og mytologi var Apollon søn af den øverste gud Zeus og Leto, tvillingebror til sin søster gudinden Artemis nævnt i Ap.G.19,26-41. De blev begge født ifølge myten på den græske ø Delos i Klykaderne i det Ægæiske hav. Således blev Delos ved siden af Delfi den anden store Apollon-helligdom, og også gudinden Artemis, gudinde for den fri natur og alle fødende kvinder beskytterinde, som havde et tempel der.
Apollon oraklet i Delfi var det mest berømte sted i oldtidens Grækenland. Han var også den vigtigste af de olympiske guder. Den græske gud for solen, lys (olympisk fakkel), profeti, poesi, musik, sport, bueskydning, natur helbredelse og urte medicin. Repræsentant for mandige ynde og skønhed, hvilket tydelig kan ses på fresker og statuer opstillet foran templer på de græske øer og Attika ved Athen.
I dag kan man spørge sig selv eller hvordan det kunne gå til, at demokratiet i antikkens Grækenkland gik helt til grunde for en længere periode og igen opstå. Var kristendomme skyld i demokratiets fald i oldtidens grækenland? Mange mener, at apostlen Paulus omvendte dem til kristendommen?

 

Rester af Apollon Templet i Delfi fra det 5-6 årh. f. Kr.

Rester af Apollon Templet i Delfi fra det 5-6 årh. f. Kr.

Demokratiets begyndelse i Grækenland

Grækenland - Athens Akropolis

Kilde: G.N. religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976

 - Athens kunstværker er et af de mest unikke og talentfulde i verden, hvilket har fascineret mig utrolig meget som religionsforsker i kulturhistorie  gennem 40 år, indehaver af denne 123hjemmeside "Kend dig selv"?

Grækenlands kunstneriske talenter kan ses gennem en lang række forskellige former f.eks. arkitektonisk projekter, skulpturer, keramik og fremragende digtning af de store kunstner, politikere m.m.

Grækenlands kultur var den mest intellektuelle i verden og Athen centrum i Grækenland for Demokrati, men hvorfor gik kulturen til grunde ved kristendommens begyndelse? 

De gamle grækere, hovedsagelig athenerne var et romantisk folk. Athen var blandt de første bystater af virksomhedens tid, og er blandt en af de mest berømte byer i verden. Byen var opkaldt efter Athene, visdommens gudinde og byens skytsengel (helgen). I 508 f.Kr. blev Athen blandt de første samfund i historien fastslået som demokrati. Derfor stammer det græske ord for demokrati; demor, hvilket betyder folk, og kreati, hvilket betyder herske. Denne form for regering blev vedtaget inden eller før et møde fandt sted, som grækerne kendte som forsamling. Her kunne borgerne i Athen mødes månedligt og drøfte statsanliggender, hvilket apostlen Paulus benyttede sig af da han trådte frem midt på Areopagus og sagde: "Athenere! jeg ser, at I i alle måder er ivrige i jeres gudsdyrkelse?

Ap.G.17,22.

Dengang traf regeringen ingen beslutninger uden først at spørge forsamlingen (folket), som var trådt sammen på Areopagus!!......

Hvorfor gik demokratiet sin undergang i møde ved kristendommens indførelse i Grækenland og hvorfor bruger vi ikke samme fremgangsmåde i Danmark? Burde befolkningen ikke spørges til råds, før Folketinget vedtager lovene? Dette kunne bl.a. gøres ved, at befolkningen stemmer på sin mobiltelefon lige som i X-faktor!!.....     

Kaldelsen til mennesket

Jeg bor i Evighedens Evigheder       
      
Den himmelske stemme sagde: Menneske, rejs dig op på dine fødder, så jeg kan tale til dig? Mens stemmen talte, kom "Helligåndens kraft" over mig og jeg rejste mig op på mine fødder, og jeg lyttede omhyggeligt til hans ord, idet han sagde:
Mennesket her på jorden har stive ansigter og sløve hjerter. De er et hårdhjertet og stivnakket folk, og hvad enten de vil høre eller ej - skal de kende, at en profet "Johannes Døberen" er kommet i Elisas ånd, og jeg sender dig til dem med et budskab, at Herren Jesus Kristus er deres Gud.
Dan.10,11-13 ; 12,1-4 ; Matt.24,21 ; Es.4,3 ; Dan.11,33 ; Matt.13,43 ; Dan.8,26 ; Joh.5,29 ; Åb.20,15 ; Ez.2,1-5 ; Ez.3,11-14 ; Ap.G.8,39 ; Ez.33,33.

Så sandt jeg lever i evighedens evigheder, lyder det fra Herren Jesu Kristus: Jeg har ikke lyst til den gudløses død (relief og statuer), men til at han omvender sig fra sin vej, at han må leve? Vend om, vend om fra dine onde veje! Hvorfor vil du dø?
Og når jeg siger til den gudløse: "Du skal viselig dø!" og han omvender sig fra synd og gør ret og skel, idet han giver pant tilbage, godtgør hvad han har ranet, og følger livets bud  og "livets vej" uden at øve uret, så skal han leve og ikke dø.

Ez.33,11-12 ; Luk.19,8 ; 3. Mos.5,23 ; Ez.18,28-32.

Helligåndens kraft!!..........

 Åndelig helbredelse?

Biblen og Kristendommen der prædiker sygdommens og ondskabens åndelige natur, opfordrer os til en helt bestemt renselses rituel for opnåelse af helbredelse, som er den oprindelige kristne "Omsindelses dåb", som Søren Kierkegaard skriver om? I 1976 modtog jeg denne åndshealing, idet jeg overalt i Biblen så Helligånden, som blev udført af Jesus Kristus Gud Frelseren. Siden har jeg gjort mange optegnelser derfra, idet naturen lader sig ikke bedrages, at gå imod naturen (forurene sig selv) er umiddelbart strafbart. Ingen organisme kan ustraffet gå imod de naturlove, som Skaberen har givet os. Før eller senere vil organismen ligge under for det naturstridige. Lige såvel som en hånd brændes, hvis man holder den over en flamme, vil en organisme, der forbryder sig mod naturen eller naturlovene, blive straffet med sygdom og død. Man kan så vælge tre ting 1): helbrede sig ved at faste først, dernæst leve vegetarisk, 2): Lade stå stille, eller 3): fuske lidt med det?

Tryk på linket: Sæby Jernkilde 

Sokrates var den viseste i Oraklet i Delfi

Platon sætter skarpt skel mellem den sanselige/fysiske verden og intellektive/idernes verden; kun den sidste kan man have viden om, og derfor er det den sande verden. Med dette skarpe skel, indleder og muliggør Platon den tusindårige strid om universalerne.

I filosoffen Platons værk, nævner Sokrates gode ven Chairefon hans forsvarstale inden Sokrates bliver henrettet uskyldigt. Chairefon havde spurgt Oraklet i Delfi, om nogen var visere end Sokrates. Oraklet svarede nej. Det undrede Sokrates, da han ikke anså sig selv for vis. Sokrates brugte ifølge Platon næsten hele sin dag på at gå rundt og diskutere filosofi med borgerne i Athen om demokrati er rigtigt, lige som Paulus gjorde det om Jesus opstandelse?

Ap.G. 17,22

Sokrates skrev ikke selv. Kilderne til Sokrates er først og fremmest Filosofferne Platon og Aristotles, officeren Xenofon og komediedigteren Aristofanes. Sokrates (469 f.Kr. - 399 f.Kr.) var Grækenlands  mest kendte og respekterede tænkere. For Platon var Sokrates det gode menneske og den store lærer. I 399 f.Kr. blev Sokrates anklaget og dømt til døden for blasfemi og for at forføre ungdommen. Hans dødsdom blev stadfæstet ved dom, at han skulle drikke saften af en giftig bedøvende skarntydeplante. Platon beskriver detaljerne og de symptomer, Sokrates oplevede efter at havde drukket giften.
Sokrates blev beskyldt for at være sofist, idet han nærede modvilje mod ørkeløs retorik, overfladisk veltalenhed, overfladisk fysisk kærlighed, eros og forsvarede den åndelige kærlighed, der netop står beskrevet i Bibelen Det Nye Testamente.
Sokrates` bidrag til den pædagoiske filosofi er den maieutiske metode jordemodergerning. Læren er en slags jordemoder for forløsningen af den viden som eleven i forvejen bærer på. Bibelen hentyder til Sokrates sætninger i Det Nye Testamente, særdeles det fundne eksemplar af Fredens Evangelium fra Klosterbiblioteket Monte Casino? 
Sokrates læremåde siger, at ingen kan dybest set lære andre noget. Vi har alle en viden i os selv (erkendelse), og den gode lære kan ved sin undervisning bringe denne frem. Sokrates ironi kan udtrykkes ved, at afsløre modpartens svage position og få ham til at opgive sin indbildte viden og blive "forløst" til den sande indsigt. Platon beskriver teknikken yderst vigtigt. Der findes mange reformer for ironi ved at udtrykke sig på, ved at sige det modsatte af, hvad man mener. Nogle mennesker som er fuld af løgn, kan spores på deres samtale ironi i retssager. 
Nogle journalister mener og har givet et billede af Sokrates: Han var en elitær anti-demokrat og en trussel imod det frie samfund (demokratiet). Denne dom udledes bl.a. på baggrund af hans omgang med Alkibiades, der hoppede af til Sparta og Kritias, den værste af de tredive tyraner fortælles det. Begge var Sokrates elever.
Søren Kierkegaard har også skrevet om ham: Om begrebet Ironi med stadig Hensyn til Sokrates, hvilket er udgangspunkt i nogle af Søren Kierkegaards værker.

Buste af Sokrates (469 f.Kr. - ca.404 f.Kr.) Der er usikkerghed med hensyn til hans årstal, hvornår han døde 399 f.Kr.?

Buste af Sokrates (469 f.Kr. - ca.404 f.Kr.) Der er usikkerghed med hensyn til hans årstal, hvornår han døde 399 f.Kr.?

Billedet af Sokrates sidste rejse "døden"

Sokrates sidste rejse, hvilket sker lige før han indtager og frivillig sluger giften fra planten skarntyde!!..

Sokrates sidste rejse, hvilket sker lige før han indtager og frivillig sluger giften fra planten skarntyde!!..

Demokratiet forsøgt afskaffet af Alkibiades

Alkibiades voksede op i hans farbrors familie, og i sin ungdom tilhørte han kredsen og venner af Sokrates. På grund af sine ubestrideligé evner som han havde lært af Sokrates, blev han både feltherre og Politiker.
I 415 f.Kr. fik Alkibiades overtalt athenerne til et storstilet felttog mod Syrakes med ham selv som feltherre. Men samtidig blev det opdaget, at han ved natlige orgier (sex) havde været med til at vanhellige og krænke de eleusinske mysterier, lige som Paulus der forsøgte at overtale Athenerne om Jesus Krist opstandelse.. I 412 kom det til et brud mellem ham og spartanerne, og Alkabiades søgte tilflugt hos Tissaferne, satrappen over Lydien.
Alkibiades samarbejde en overgang med oligarkerne i Athen, der forsøgte at vælte demokratiet. Efter oligarkernes magtovertagelse i 411 f.Kr. slog Alikibiades kursen om og blev leder af den Athenske flåde på Samos, der blev han omvendt og holdt fast ved demokratiet. I en række søslag som officer genskabte han Athens magtstilling i Det Ægæiske Hav, og efter demokratiets genindførelse kunne Atkibiades i 408 f. Kr. vende tilbage til Athen i triumf.
I en meget ung alder ca. 420 f. Kr. indledte han sin politiske kariere med at få Athen til at alliere sig med Spartas arvefjende bystaten Argos, hvoraf gudinden Hera og Herakles oprindelig stammer fra. Navnet Herakles betyder "Heras fryd", der især blev dyrket på Samos, Kreta og den italienske by Siracusa på østkysten af Sicilien, grundlagt som en græsk ionisk koloni i 734 f. Kr. Her finder man rester af et tempel for guden Apollion.

På den lille ø, Ortigia, der bredte sig til fastlandet, bystaten Siracusa finder man domkirken, der oprindelig blev bygget som et tempel for Athen i det 5. årh. f.Kr., senere ombygget til romersk tempel Minerva, og senere igen til kristen katolsk kirke, der havde indsigt i græsk/latin og ionisk filosofi?

Rituel afvaskning og faste før man blev indviet i religøse handlinger og sportspræstationer.

Faste og nøgehed var et af de grundlæggende rituel handlinger ved de Olympiske lege i Eleusis (mysterierne) og i Apollontemplet i Delfi. Det ligner til forveksling noget af kristendommens relikvier (halvnøgen) og ved dåbshandlinger, hvor man fik tildelt "Helligånden" som er en kraft (græsk dynamis), der foregik ved badning i den nærmeste flod.
Selv Jesus modtog helligånden (kraft) som en due, da han steg ned og op af vandet, og den blev over ham. Johannes siger: Jeg kendte ham ikke; men den, som sendte mig for at døbe med vand, han har sagt til mig: "Den, du ser Ånden dale ned over, han er den, der døber med "Helligånd (kraft), han er Guds Søn
".
Joh.1,32-33. 
Jesus svarede: I er helt på vildspor, fordi I hverken kender skriften eller "Guds kraft" (tanken)?
Matt.12,28
Jesus svarede: "Guds kraft" tanken?
Mark.12,24.
Men hvis jeg driver onde ånder ud ved Guds kraft (tanken), så viser det sig, at "Guds rige" er kommet til jer.
Gud har ikke givet os fejheds ånd, men krafts og
kærligheds og besindigheds ånd d.v.s. sindsro?

2. Tim.1,7 ; Rom.8,15.

Søg derfor ikke ude, vend tilbage ind i dig selv (omvendelse) for i dit indre bor sandheden.

 Kirkefaderen Augustin (354-430):


Kirkefaderen Augustin vendte tilbage til martyrrelikviernes evne til at helbrede og fordrive dæmoner, idet Augustin henviser til udstrålingen fra ærkemartyren Stefans levninger. Det er denne Stefan vi kan læse om i Ap.G.6,3-8: "Find derfor, brødre iblandt jer syv mænd, som har godt lov og er fuld af Ånd og visdom; dem vil vi så indsætte til denne gerning. Stefanus, der var fuld af nåde og kraft, gjorde store undre og tegn blandt folket. Stefan var en af de syv tempeltjenere /diakoner) i Jerusalems forsamling. Gennem håndspålæggelse og faste (asketisk), bliver de indsat i deres embede.
Ap.G.13,1-5

Besindighed, mådehold, tilbageholdenhed og forstand var nøgleord hos kirkefaderen Augustin.                                 
____________________________________


De folk der valfartede og søgte Oraklet i Eleusis og Delfi, skulle for at blive indviet i mysterierne foretage sig en rituel afvaskning i Kastali kildens vand, der havde en særlig krafts (ånd)?

I græsk mytologi er Kastalis en nymfe (naturånd), der blev voldsom efterstræbt af guden Apollon. Derfor er græsk mytologi historier, der tilhørte grækerne, skrevet af digtere og græske filosoffer, der handler om deres guder og helte. Det er historier, hvordan alt hænger sammen, hvordan verden fungerer og hvordan religion er opstået.

Ifølge græske digtere fandtes en slægt af guddomslignende væsner kaldet daimoner, nymfer og najade. De har en del fællesskab med elve- og ellefolket i nordisk mytologi, schaman, avatar i hinduismen, budhisme og som natur ånd i shinto "gudernes vej" som er Japans oprindelige religion. Disse trosretninger har en forklaring på tilværelsens grundlæggende spørgsmål, der i sin mytologi består af naturånder og forfædre, og ikke mindst er de omtalt i Biblen Ny Testamente som engle. Daimonerne har deres tilholdssteder i floder, bække, træer, bjerge og dale. Najaderne boede i kilder. Derfor er græsk mytologi udtrykt i kunst som f.eks. i vasemalerier. De kendte motiver er liaden og Odysseen med det tredje øje i panden (penialkirtlen) for visdom.

Ifølge Biblen Det Nye Testamente fremstår "Vejen" som menighedens ældste udtryk for kristebndommeni idet Paulus flere gange hentyder til "synkrotisme" som en sammensmeltning og blandingsreligion og trangen til forløsning. - De veje, ad hvilke denne trang søgte tilfredsstillelse, var filosofien bag gnosticismen og frem for alt mysterierne i Elusis og Delfi.

Ap.G.9,2 ; 18,25 f.; 19,9.23 ; 22,4 ; 24,14.22 Matt.22,16 ; Joh.14,6-21.

For at forstå disse bevægelsers uhyre betydning og fremgang må man erindre, at religioner i romerriget i udpræget grad var blandingsreligioner (synkretisme), og at disse bevægelser alle mere eller mindre imødekom netop den tids religiøse trang. Dertil kom, at de alle ivrigt drev mission som omvandrende forkyndere f.eks. Paulus, der kun så Jesus som et lys fra himlen?

Hellenismen (den græske kultur) og det livlige samkvem mellem Østens mystik og Vesten nedbrød ikke blot som nævnt de nationale skranker, men skabte blandingsreligioner, som fremstod ved, at Orientens, Ægyptens, Grækenlands og Roms religioner mødtes og indgik mangfoldige forbindelser indbyrdes om med tidens åndelige og religiøse strømninger.

Allerede 204 f.Kr. dukkede den første orintalske mysteriereligion op i Rom i græsk religiøsitet, hvor der fra gammel tid var et orintalsk islæt, og på Ny Testamentes tid frembød det religiøse liv overalt et kaotisk, stærkt orintalsk præget billede. Selv om gudenavne dengang var de samme, kunne de dække over meget forskelligt indhold - der er således ikke meget lighed mellem de græske mytologi jomfrulige jagtgudinde Artemis og den uhyggelige orintalske frugtbarhedsgudinde Artemis der er nævnt i Ap.G.19,27, hvis tempel i Attika - Korient havde 1000 tempelskøger. Derfor mødte Kristendommen en dødende gudetro, derimod ikke en dødende religiøsitet, men en spøgende og søgende religiøsitet. Mange mødte en vildt - voksende overtro lige som i dag, der kunne vise sig som astrologi, magi (jfr. Simon Mager, Ap.G.8,3-5) eller troldomstro (Ap.G.19,19). Men det, som dybest set kendetegner tiderne, er længsel efter "vejens" forløsning som Paulus forsøger at prædike.
I græsk mytologi er Artemis tvillingesøster til Apollon, datter af Zeus og Leto, er jagtens, skovens og dyrernes gudinde. Hun tager sig af fødsler, jomfrulighed og frugtbarhed (fertilitet).
"Jesus kom også til verden ved jomfrufødsel", Lukasevangeliet kapitel 1,34-37, er et enestående frelserhistorisk faktum: "Maria sagde til englen: "Hvorledes skal dette gå til? Jeg ved jo ikke af nogen mand. "Og englen svarede og sagde til hende: "Helligånden skal komme over dig, og den Højeste "kraft"  skal overskygge dig; derfor skal også det, som fødes, kaldes helligt, Guds Søn.

Frugtbarhedsmyter

Siden opdagelsen af agerbrug har mennesket været afhængig af jordens frugtbarhed. For de ældste jordbruger var det naturligt, at se guddommelige kræfter (naturånder) bag årstiderne og vejrets skiften (klimatologi), hvilket man også kan finde henvisninger til i det Gamle og Nye Testamente. Det blev klart, at både positive og negative kræfter (ioner) påvirker jordens ydeevne, og man forklarede dette som et udslag af en gnostisk dualistisk kamp mellem gode og onde magter.

Kol.1,13-17

I den situation blev det menneskenes opgave at støtte de gode kræfter ved passende ofre og rettidige pleje af jorden og afgrøderne. Ud fra græsk gnostisk religion er såvel mennesker, dyr, planter og jord beåndede, d.v.s. fyldt med åndskraft (ioner).

Tryk på linket: Ionrig bjergluft

De eleusinske mysterier har deres rødder meget langt tilbage i græsk agerbrugsreligion, og spiller en stor rolle i den athenske gudedyrkele, efter Eleusis i slutningen af 600-t. f.Kr. blev indlemmet i Attika. Kornets gudinde Demeter og hendes datter Kore var kultens hovedguddomme; hertil kom heroen Triptolemos, formidlet af korndyrkningens kunst.
Thesmoriefesten holdtes i måneden pyenopsion (okt.-nov.) tilære for Demeter, kornets gudinde. Kun kvinder deltog; de samledes på højen Pnyx i Athen og overnattede i løvhytter. En vigtig ritus var frugtbargørelsen af såkornet, som blandedes med stykker af rådne døde grise, der tidligere var henlagt og som kunne bruget til formålet. Andendagen var fastedag. På tredjedagen påkaldes Demeter Kalligeneia, `den, der skaffer smukke børn; en tilkendegivelse af, at frugtbarhedsriten også omfattede menneskeverden. Den årlige fest begyndte i Athen og forsatte med et festoptog til Eleusis, hvor mysterierne fejredes i tre dage. Kulten sigtede på frugtbarhedens fremme, men gav også de indviede løfte om en lykkelig skæbne efter døden. Indvielserne, som fandt sted i telesteriet (forhallen), skete trinvis; det højeste trin indebar skuen af det hellige rum, muligvis et kornaks, der var symbol på livet.

Ifølge  Homers digte, fremstår Jordens Gudinde Gaia som selve Jorden. Hendes opstandelse ligner til forveksling Jesus, men er ikke velkendt ifølge Hesiod, idet hun kom til fra kaos, sammen med natten nux, mørket, erebos og tartaros til lux (lyset). Hun fødtes "ubefrugtet" som en jomfru af Uranus (Himlen), og derfra starter historierne om Titanerne og er moder til alt liv.
Ifølge Fredens Evangelium, skrevet af Johannes Markus har man en lignende historie, der til forveksling ligner den græske mytologi modergudinde Gaia, idet Jorden er en levende organisme med sjæl "naturånd", og at moder natur, helt og bogstaveligt, er vores moder i form af Gaia, som et bevidst levende væsen som har skabt os og alt liv, og som Gud ønskede det. Dermed er menneskets eksistens ikke længere en ren tilfældighed, men et bevidst ønske fra en højere magt pleroma (guddommelige) kræfter.

Pleroma

Ordet engle kommer fra græsk (angleos) og betyder budbringer og ordet eller devaer betyder Gud på sanskrit i indisk religion. Devarerne befinder sig i en verden badet i lys, glæde og kærlighed, således har mennesket der ikke tror såkaldte lavere energier i form af mørke nux energier - negative tilstande, og devaerne vil således holde sig væk eller få det svært - ubehageligt. Derfor må mennesket hæve sig op til den ultimative form og udvise kærlighed til alt levende, der er skabt, mennesker, dyr, blomster og i hele planteriget. Hvem kender f.eks. ikke dem, der har såkaldte "grønne finger" og snakker med planterne, så de gror. Min mor havde sådanne "grønne finger" lige som jeg har det i min "urtehave".
Devarer eller avatar kan inkarneres ned til jorden fra himmelen. Da Kristus bliver sendt ned til jorden som mennesket Jesus i kødelig skikkelse, er formålet at give menneskeheden gnosis d.v.s. fuld af viden, så han eller hende kan gøre sig fri af den fuldkomne fysiske verden og vende tilbage til Pleroma. Der er tre typer mennesker her på jorden, men kun en type mennesker kan opnå gnosis (viden) eller perloma (græsk)d.v.s. de samlede guddommelige kræfter. Pleroma bruges fuld ud i Kristus teologisk sammenhænge: både i gnosticismen, og ved Paulus fra Tarsus i Kolossenserbrevet 2,6-9 og specielt i vers 10:
Da I nu har modtaget Kristus Jesus som Herre, så skal I vandre i ham,
idet I er rodfæstet i ham og i ham opbygges og befæstes i troen, således som I har lært, og bliver rige på taksigelse.
Ef. 2,22 ; 1. Tess.5,18.
Tag jer I agt, at ikke nogen skal fange jer ved verdslig visdom (urigtigt) og tomt bedrag (fabelagtig tale) og tomt bedrag, som støtter sig på menneskers overlevering  og verdens "politisk eller religiøst magt f.eks. Jehova m.fl.", ikke på Kristus.
Matt.15,9 ; Gal. 4,3.9.
Thi i ham (Jesus) bor hele guddomsfylden legemlig (inkarnation),
Joh.1,14.18; 14,9f,; 16,13-15; Kol.1,14-20.
og i denne fylde har I del, idet I er i ham (inkarnation), som er hoved for enhver magt og myndighed.
Joh.1,16-17; Ef.1,21-23 ; 3,13-21. Rom.16,25-27.


                                      ____________________________________


I antikkens Grækenland Eluisis og Delfi rensede man sig i vand (kilden) med bind for øjnene, før man trådte nøgen ind i Apollontemplets forhald. Efter renselse får kandidaten, der nu kaldes musten, lov til at deltage i møde, en slags gudstjeneste, og når han så erklærer, at han tror, tages bindene fra hans øjne, og han får lov at se ind i det "hemmelige" rum for visdom epotes: den, der har beskuet. Der er tre trin i en indvielse i disse mysterier; man renser sig, man hører og man ser. Epotes (latin) ordet verbum: Etymologi d.v.s., at leve op til ords oprindelse "logos"  I begyndelsen var ordet, og ordet var Gud?
I Det Gamle Testamente 2. Mos.4,38 træder man også ind i et hemmelig rum "Åbenbaringsteltet", hvor arken står?  Men se, forhænget i templet blev flænget i to stykker, da Jesus træder ind i hans jordiske legeme som (kød), idet han har indviet os en ny pagt, og  en levende vej.
Hebr.10,14-29 ; Matt.27,51-61.

Tryk på linker: ER GUD GRØN?

Nymfe ved

Nymfe ved "kilden" var en naturånd i den græske mytologi.

De Olympiske leje ved Delfi.

I det antikke Grækenland i Delfi var sport en yders vigtig del af livet, og går tilbage til de første tegn på olympiske lege 776 f.Kr., hvor der ifølge myten blev startet af den store helt Herakles, for at slippe for krig og sygdom.
I hver eneste berømte by i oldtidens Grækenland, var der bygget gymnasier til de unge, så de kunne udøve og dyrke sport, træne deres kroppe til at blive stærke. Da Grækerne begyndte at dyrke disse legemsøvelser skete det i hel eller delvis tilstand ( gymnos fra græsk ordbog: nøgen): Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte dette, idet de kaldte dem for (Zeus og Hermes), sønderrev de deres klæder og sprang (nøgne) ind midt i folkemængden, råbte og sagde: "Mænd, hvad er det dog, I gør? Vi er også mennesker under samme kår som I, og vi forkynder evangeliet om, at I skal vende jer fra disse tomme afguder til den levende Gud, som har skabt himelen og jorden og havet og alt, hvad derì er` (også mennesket)?
Ap.G.14,8-15 ; Es.35,3-8 ; 1. Mos.1,26-27  ; 2. Mos.2,15 ; Sirak.17 ff. Visd,2,1-3.

Herakles med sin vældige køllestav, der smadrede modstanderens Aion (thymuskirtlen). Tryk på linket Helligåndens kraft og læs siden: Ionterapi

Herakles med sin vældige køllestav, der smadrede modstanderens Aion (thymuskirtlen). Tryk på linket Helligåndens kraft og læs siden: Ionterapi

Den ioniske filosof Thales fra Milet

Siden den græske oldtid har man vidst, at klimaet var af stor betydning for vort velbefindende, herunder sygdomme og det var heller ikke uden nogen grund, at man anlagde de store templer på højtbeliggende bjergskråninger, kurcenter for åndelig "helbredelse", ligeledes gav man disse bygninger navne efter den indvandrende jødiske folkestamme hetitterne omtalt i Bibelen som "jonerne". Man gav også templerne historiske navne efter dette folkeslag, joniske søjler og med endelser f.eks. Erectheion, Olympion, Stadion, idet den klimatologiske beliggenhed lå godt gemt på Athens Akropolis bjergskråninger, fyldt med menneskets livsvigtige ilt af "negative ioner"!!.....

Hipokrates som er lægernes stamfader med Æskulapstaven med slangen, har således beskrevet (ca.375 f.Kr.), hvordan forskellige vinde havde særlig indvirkning på vort velbefindende med negative ioner, idet hans medhjælper bragte de syge bag templets Østlige liggehal tholos - den hellige "rundbygning" for at modtage den behagelige brise, luftens "negative ioner" ved hjælp af den helbredende kraft og "ilten" en nats drømmesøvn med "åbenbaring" fra den græske gud Apollon for Visdom: filosofi, Thales ioniske videnskab, sang, musik, dans, digtning osv.. 

Hippokrates siger: Naturen er sygdommens læge, som også er beskrevet i Det Nye og Gamle Testamente 2. Moses Bog 15,26: Så vil jeg ikke bringe nogen af de sygdomme over dig, som jeg bragte over ægypterne, men "Jeg Herren er din læge"?

Es.61,6 ; 1. Pet.2,5 ; 2. Mos.23,25 ; Matt.6,33.

Sygdom og forureningens opståen er derfor ikke et nyt begreb, allerede i de hippokratiske skrifter fra oldtidens Grækenland og i Det Nye Testamente, finder vi henvisninger om, at menneskets velbefindende påvirkes af omgivelserne; vindens kraft, vandets beskaffenhed, stedets beliggenhed, vegetation og menneskets levevis!!.... Undergørende hellige kilder og kurbadesteder, er heller ikke af nyere dato, men har eksisteret i mere end 2500 år.

Naturen og mennesket finder af sig selv sine egne udveje uden at spekulere over dem. Uden at have fået nogen undervisning og uden at have lært det, opfylder naturen sine pligter - undtagen hvis vi forgifter naturen og jorden?

Således siger Hippokrates, at enhver læge, hvis han vil gøre sin pligt, nødvendigvis må eje kendskab til naturen og af al sin magt beflitter sig at lære at kende, hvorledes mennesket forholder sig til, hvad det "spiser og drikker" og til livets øvrige forhold, og hvad "virkning det alt sammen har".

Det er smukt at hjælpe de syge for helbredelsens skyld, men det er også smukt at sørge for de sunde for at de kan bevare deres helbred. Din mad skal være din medicin"

Kilde. Hippokrates skrifter 

Billedet viser Hipokrates Helligdom på den græske Ø Kos, som blev totalt ødelagt ved et jordskælv i 554 f.Kr. Men Hippokrates ry og autoritet forsatte stadig helt til middelalderen:

Billedet viser Hipokrates Helligdom på den græske Ø Kos, som blev totalt ødelagt ved et jordskælv i 554 f.Kr. Men Hippokrates ry og autoritet forsatte stadig helt til middelalderen:

Athenes Akropolis (bjergskråninger)

   Klimatologi

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, climatologi og økologi siden 1976

Skribenten af denne blog har i mere en 50 år haft stor interesse for kulturhistorie, naturvidenskab, klimatologi herunder atmosfæren og jordens beskaffenhed, kildevandets ioniseret og helbredende kraft og, mennesker og dyrenes opvækst gennem planter og urter, og inspirationskilder som er hentet gennem Bibelens 6000 år historie, lige fra Israls og Egyptens histories begyndelse herioglyffer og til græske templer.

Mennesker har gennem Ur tidens dage, misrøgtet jorden og ved brug af kunstgødning op gennem 1950èrne, sprøjtegifte, smidt medicinrester og hormonforstyrrende stoffer ud i kloarksystemet og på landbrugsjorden gennem slam fra rensningsanlæg, hvor der nu også er fundet rester af mikroplast i drikkevandsforsyningen, hvilket forstyrer mennesker og dyrnes opvækst og jordens biologiske system!!........

Templet på Akropolis - Athens bjergskråninger

Templet på Akropolis - Athens bjergskråninger

Ionisk kultur og filosofi

Akropolis

Fra det 5. århundrede f.Kr. blev Thales den første græske filosof, joniske kultur og dialekt, åndsrig af fin dannelse den sejrende, helt fra man anlagde Aretemis Helligdom på Akropolis - bjergskråninger i Athen og  Hippokrates helligdom, tempelet Apollon på Øen Kos m.fl.

I Ap.G.19,26 kommer apostlen Paulus og Barnabas i klameri med tilhænger af gudinden Artemis og Apollon i spørgsmålet om Gud.

Da trådte Paulus frem midt på Areopagus og sagde: "Athenere!  jeg ser, at I alle måder er ivrige i jeres gudsdyrkelse.

Thi da jeg gik omkring og tog jeres helligdomme (kirkehvælving) i øjesyn, fandt jeg blandt andet et alter med den indskrift: "For en ukendt gud. "Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg jer.

Gud som har skabt verden og alt, hvad der er i den, han, som er Himmelens og jordens Herre (atmosfærens ånd), bor ikke i templer (eller kirker) gjorte med hænder, han tjenes heller ikke af menneskers hænder (billedkunst), som han trængte til noget, han, som jo selv giver alle liv og ånde (ilt) de livsvigtige "negative ioner"!!......

Ap.G.17,22-31.

Liv uden ilt i en levende verden, som er skabt af ilt synes uventet, at det må være for meget at fordre af de videnskabelige forskere og indse, at den primære årsag til sygdom og kræftens opståen ganske enkelt er tabet af cellernes mulighed for at udnytte ilten gennem antioxidation, specielt ved forkert kostvaner, forrådnelse i tarmsystemet, tobaksrygning, alkohol m.m.!!...Ved forsøg er det påvist, at når ilttrykket er faldet til under 35% af det normale atmosfære, ændrer de normale celler sig i løbet af kun to celledelinger - altså under 48 timer - og selv om der tilføres ilt, er det ikke muligt at bringe tilstanden tilbage til det oprindelige stade. Den tidligere historie vedrørende livet på vor planet tyder på, at livet eksisterede på jorden, før jordens atmosfære indeholdt fri ilt som en luftart. De levende celler må derfor have været gæringsceller (amøben), og som fossilerne viser, var de enkeltceller. Alt dette burde lægevidenskaben have informere befolkningen om, så kunne vi have undgået de fleste sygdomme? Jeg siger ikke, at man kan undgå sygdomme, men at immunsystemet er vigtig også over for bakterier og virus angreb m.m.!!....Stress er også en meget vigtig faktor, der udløses af forureningen og de mennesker vi omgåes med til daglig  på arbejdspladsen, hjemme, blandt familie, trafikken o.s.v. og ikke mindst på de sociale medier som Facebook?

I øjeblikket taler lægevidenskaben om arvelige gener og DNA, men glemmer helt at fortælle befolkningen om de mutegene stoffer, som vi finder overalt og som går under betegnelsen "forureningen af luften vi indåner", det forgiftet drikkevand, tungmetaller og vores fødevare med sprøjtegifte. Kræft var allerede omtalt 700 år før vor tidsregning af Moses i Det Gamle Testamente, idet han skriver om kræftsvulster, forårsaget af sodpartikler og aske? Alle ægypterne og dyrerne døde i en afstand af flere hundrede kilometer, skriver Moses!!.... 

Historien om den græske digter Homer, Odysseus og den Trojanske krig

Kim Larsen og Troels Kløvedal var stor tilhænger af græsk filosofi og digter Homer, Oddyseus, den trojanske helt.

Apollon templet i Delfi som apostlen Paulus besøgte

Der er håb forude?

Flere historikere og økonomer har slået fast, at de to første verdenskrige især var motiveret af kampen om energiressourcer, især på olie og kul. Siden Golfkrigen i 1990 har mange nationer vist, at de vil gå særdeles langt i kampen om det sorte guld - olien. Så der er heldigvis rig mulighed for, at fornuften (ordet) vil sejre - også selvom man er oppe imod diktatorer, der i den grad spiller med musklerne i kampen om at få så meget magt som muligt, både på det nationale og internationale plan, især når det gælder energiressourcer "det sorte guld".

Aldrig har nationale ledere haft bedre mulighed for at forhandle og tale sammen. Samtidig har folket - eksempelvis via sociale medier - aldrig haft større mulighed for at komme til orde og påvirke beslutningerne. Hvad skete der i det gamle Grækenland da man skulle forhandle om beslutninger for demokratiet? Her er svaret enegyldigt: "Kend dig selv". 

Templet i Delfi med de

Templet i Delfi med de "Ioniske Søjler", et varetegn på den geografiske folkestamme hetitterne, der er nævnt i Bibelen Det Gamle Testamente og som slog sig ned i Attika - Grækenland 100 km fra Athen i det 11. år f. Kr.!!.....

Alderdommen i Himalaybjergene

Hvad har klima og gerontologi med hinanden at gøre?

Tre ældre mænd i Himalaybjergene er tilsammen 400 år?

Et langt liv uden gigt og hjertesygdomme

Vi har alle et ønske om at blive ældre med værdighed og sundheden i behold. Så alderdom kan godt blive et livsafsnit, hvor livserfaringerne bliver til en helhed.

Desværre sker det ofte, at udviklingen standses, hvis der i tide ikke i tide gribes ind. Den moderne kultur byder i al sin overflod også på rigeligt med skadelige påvirkninger: forurening, forkert livsstil som fører til f.eks; hjerte - karsygdomme, gigtlidelser og mange andre alderssymptomer, som ødelægger tilværelsen for mange ældre. Vi har misrøgtet jorden ved brug af giftstoffer og ensidig kunstgødning (NPK), smidt medicinrester og hormonforstyrende ud på landbrugsjorden, tilført slam fra rensningsanlæg, hvor der er konstateret rester af mikroplastk ligesom i verdenshavene og som forstyrer os selv, jorden og den biologiske balance og vækst?  

En alsidig kost løser mange problemer, men eksperterne taler nu om, at man i den daglige husholdning skal føre en såkaldt mini-risk politik. Når talen er om alderdomssymptomer, er der i øjeblikket en enorm interesse og forskning i gang verden over i forbindelse med den iltrige natur i bjergene og jordbundens beskaffenhed, hvor man dyrker sine grøntsager og hvor dyr og mennesker opholder sig og indtager de fornødne stoffer gennem den mad de spiser f.eks. mineraler, vitaminer osv.. Alderdommen hænger alt afgørende sammen med den geografisk beliggenhed og forhold, hvor man bor, siger mange førende forskere i gerontologi.

Dr. David Kakiashvilli, en georgisk hjertespecialist, som i årtier har studeret gerontologi d.v.s alderdomssymptomer, er overbevist om, at god fysisk form er en forudsætning for at blive gammel. Han har undersøgt en lang række gamle med moderne udstyr, og resultaterne af undersøgelserne viser siger han, at de lider af lige så mange hjerte- og lungesygdomme som alle andre. Men også børn og unge er særlig udsatte? 

Han har spurgt sig selv. "Hvordan kan det være, at folk, der bor i disse bjergegne, tåler hjerteanfald langt bedre, end deres slægtninge i byerne", og han mener 100%  at have svaret parat:  "Fordi deres stadige fysiske aktivitet i bjergene med masser af ilt de ioniseret "negative ioner", som er med til at forsyne hjertemusklen med lang mere ilt end en normal byboer nogen sinde får".

Betydningen af fysisk anstrengelse for hjertesundheden har længe været kendt af lægevidenskaben, den blev i sin tid underbygget af en undersøgelse blandt de ansatte i det engelske postvæsen, dengang hvor luften var ren og hvor man cyklede rundt med breve!!...DE ansatte på kontorerne havde et langt højere antal af hjerteanfald, og langt flereaf dem døde af deres sygdomme, end de kolleger, som var beskæftiget med at omdele posten, siger hjertespecialisten Dr. David Kakiashvili fra Georgien:

Selvfølgelig er disse tilfælde undtagelser fra regelen, men alligevel er de meget overraskende for en læge, der har lært og fortalt, at overvægt er ødelæggende for helbredet.

Om man er tynd eller tyk, har de gamle mennesker i de tre områder, dog et tilfældes. De havde alle livet igennem været vant til hårdt legemligt arbejde, og var stadig utroligt fysisk aktive. Foruden det normale hårde arbejde ved lanmdbruget, skulle de kæmpe med den bjergrige natur. Alene det at gå i disse bjergegne med rent luft kræver et stærkt hjerte og gode muskler. 

De bliver aller over 100 år

Gerontologi

Ingen kan nøjagtig sig, hvor gamle folkene i Hunza området er, som ligger i Himalaya bjergene, men mange af dem er meget gamle, og de er meget sunde og friske i forhold til deres alder.

De fleste gamle mennesker kan også træffes i Kaukasus området, som ligger op til grænserne mod Kina og Afganistan. Stedet er så isoleret, at befolkningens sprog burushaski, ikke ligner noget andet sted på jorden. Der findes ingen kirkebøger eller andre former for dokumenter. I nogle tilfælde kunne Miren (herskeren) i provinsen fastslå de forskellige alder ud fra sit personlige kendskab til sin landsbys historie.

Ingen kan derfor nøjagtig sige, hvor gamle folkene er i Hunza, men mange af dem er meget gamle, og de er meget sunde, friske og raske i forhold til deres alder. Årsagen til dette er især de omhyggelige undersøgelser, der er foretaget af professor G. E. Pitzkhelauri, chefen for det gerontologiske Institut i Tibilis.

De bedste beviser for et menneskes alder er fødsels- eller dåbsattest, men personlige papir som legitimationskort, breve, indskriptioner på væggene om fødsler og dødsfald er også anvendelige.

Hvorfor bliver de nu så gamle?

Ældreklub med venteliste for nye medlemmer

Ældreårerne kan være den bedste del af livet, når det sker i værdighed og med sundheden i behold.

Studier af høj levealder, hvad enten det er i Andesbjergenes fjerntliggende højland, eller isolerede områder af det sovjettiske eller indiske fastland, har frembragt en formel, der forsøger at give svaret på, hvorfor nogle mennesker kan blive over 110 år uden at være plaget af gigt- eller hjertesygdomme.

De hundrigeårige har som regel levet i nær kontakt med jorden, og det meste af deres føde er frembragt på stedet. Lokale spisevaner og retter kan også være en medvirkende årsag bl.a. vegetarisk. Desværre spiller forureningen, miljøgifte i form af tungmetaller og kunstgødning (cadium), der ophobes i kroppen også en rolle blot i negativ retning.

Menneskets naturlige udvikling standses, hvis ikke der gribes ind overfor de mange skadelige påvirkninger - den såkaldte moderne kultur fører med sig. Det må derfor være en primær opgave for alt sundhedsvæsen at påvirke politiker og myndigheder i miljøforhold.

I Sheringham i England findes et lille område på NORD FOLK kysten - det drejer sig om nogle få kvadratkilometer, hvor statistikken viser, at folk bliver betydelig ældre end i den øvrige del af landet. Der er flere aktive 100-årige, gennemsnitsalderen i ældreklubben er 74 år - der er ventetid for nye medlemmer, fordi klubben simpelthen ikke kan administrere flere aktiviteter. Det er ikke nogen ny lægevidenskabelig udvikling, der er skyld i dette med de mange gamle - sådan har det været i flere generationer viser gennemførte undersøgelser.

Hvorfor

Årsagerne kan være flere, men i denne historie vil jeg særlig se på en af dem, der hænger sammen med jordbundsforholdene, de grøntsager som dyrkes og som indeholder flere vitaminer, mineraler og sporstoffer end normal traditionel dyrket f.eks. i Danmark. 

Rundt om i verden findes der egne, hvor folk lever længere og er sundere og raskere end andre steder i verden. Tre af de kendte af disse egne har man undersøgt og talt med de gamle. De tre steder er landsbyen Vilcabanba, der ligger i Andesbjergene i den sydamerikanske stat Ecuador. Hunza-området i Karakorum-bjergene i det pakistansk kontrollerede Kashmir, og landsdelen Abkhazi i Sovjetrekublikken Georgien mellem Kaukasus og Sortehavet. Alle tre områder ligger bjergene og er delvis afsondret fra vor civilisation.  

   I mange årtier er der fra forskellige steder her fremkommet beretninger om godt helbred og langt liv for disse befolkningsgrupper, der lever ved bjergskråninger og bjerghøjder. Dette blev for første gang fortalt i National Geographis Magazine nr. 1 januar 1973, hvor det optog min store interesse om gerontologi og som klimatolog i 1985:

Dengang møder jeg vores egen dygtige civilingeniør Viggo Berthelsen, manden med Minalka og Scanalka pillerne, som holder foredrag i mineraler og vitaminer, flyveaske, gerontologi og senere får jeg endnu større indblik af to dygtige svenske atomfysiker, som er i stand til ved hjælp af en opfindelse med kompliceret måleudstyr fra Trans Jonic T-100 og foretager måling af "statiskelektricitet i bjerghøjder f.eks. de "negative ioner" i atmosfæren, forurening af luften i byområder, herunder indeklima fortæller climatolog.

Kilde. Kiwi Tryk på linket Vitaminer A.B.C.        

Hvor gammel blev Metusalem?

De spiser og drikker

Mine stadige mange teorier om, at mindske animalsk kød, fedtmængde, lavt indhold af kolesterol og et lille kalorieindhold i den daglige kost forlænger livet, blev nærmest rystet en del, da beboerne hørte dette i Kakukasus området.

Sovjetiske videnskabsmænd har i området af Kaukasus undersøgt kosten blandt 1.000 ældre personer over 80 år, og 100 af dem havde desuden rundet de 100 år.

I gennemsnit spiste de gamle mellem 1700 og 1900 kalorier om dagen. 60 procent levede af mælk, grøntsager, kød og frugt. 70- procent af kalorierne i maden kom fra vegetabilske produkter, mens resten stammede fra kød og mælkeprodukter. Deres forbrug af protein lå mellem 70 og 90 gram om dagen, og dèr stammede hovedparten fra mælk, sur-mælk og ost, som sammen med de 60 cm lange brød er at finde på et hvert frokostbord i Georgien.

Morgenmaden består hovedsageligt af brød, ost, te og ofte også af vildhonning. Til det drikkes der sur-mælk, som fortyndes med vand. Næsten alle bønder har deres eget lille vinbjerg. Vinen derfra er ret tør, og den bliver drukket, mens den endnu er ung. De gamle drikker to eller tre glas vin til hvert måltid.

Kvinder dækker bord begravet under et bjerg af forskellige madvarer i Georgien i Sovjetunionen: brød, agurker, løg, tomater, hvidløg, ost, stegt eller kogt kylling, sovser, krydderier, kogt fårekød, gedekød og oksekød, men aldrig svinekød på grund af deres ortodokse tro, idet svinet er et urent dyr. De forsyner sig også med friske frugter eller bagværk afsluttede måltider, som ofte varer i mellem tre og fem minutter.

De gamle fortæller atter og atter, at "tiderne nu er langt bedre end tidligere". En armenier fra Abkhazia siger således: "Da vi hørte under Tyrkiet, havde vi ikke anden mad end bønner og grøntasger. Nu får vi kød og vin hver dag".

De er gamle og tykke

I Vilcabamba og Hunza området i Himalaya bjergene er de fleste gamle mennesker gennemgående tynde, hvorimod man i Georgien ser flest hundrede-årige, som er overvægtige - et fænomen man tidligere ville have forsværget kunne eksistere.

PÅ en gård nær landsbyen Gulripshi i Armenien, finder man en mand ved navn Quanda Jonashian, som er 110 år gammel. Han fortæller, at hvis man ellers er sund og rask, må man mindst drikke en liter vin om dagen, og ved bryllupper og andre festlige lejligheder, er 18-20 glas minimum.

Sonja Kvedzenia som er 107 år og meget fed fortæller, hvor længe hun har været overvægtig og siger: "Jeg blev først fed, da jeg holdt op med at få børn. I 60 år har jeg været tyk som tønde, og alle mine børn, er lige så tykke som jeg. Min mor var tykkere, stærkere og mere varmhjertet end jeg". Senere har hun fortalt, at hendes mor døde et par år tidligere, og de sidste år hun levede, var hun det ældste menneske i hele regionen.

Selvfølgelig er disse tilfælde undtagelser fra regelen, men alligevel er de meget overraskende for en læge og sundhedseksperter, der har lært og fortalt, at overvægt er ødelæggende for helbredet.

Om de var tynde eller tykke, havde de gamle mennesker i de tre områder, dog et tilfælles. De havde alle hele livet igennem været vant til utrolig hårdt og fysisk arbejde. Foruden det normale hårde arbejde ved landbruget, skulle de også kæmpe med den bjergrige natur. Alene det at gå opppe i disse bjerge kræver det et stærkt og fysisk hjerte og gode muskler. 

I følge Det Gamle Testamente levede Adam i 930 år og kun forbigået fem slægtsled senere af Metusalem, som skal være blevet 969 år gammel. Derefter gik det gradvist ned ad bakke med levealderen via Noah, som blevb777 år gammel, Nahor, som

I følge Det Gamle Testamente levede Adam i 930 år og kun forbigået fem slægtsled senere af Metusalem, som skal være blevet 969 år gammel. Derefter gik det gradvist ned ad bakke med levealderen via Noah, som blevb777 år gammel, Nahor, som "kun" blev 229, indtil det blev almindeligt med en levetid omkring 70 år. Spørgsmålet er, om tidsregningen kan have været en anden i bibelsk tid, siden vi ved, at den maksimale levealder de sidste par tusind år ikke har ligget ret meget over 100 år.

Moder Maria "Jordgudinden" som fødte Jesus

Metusalem er beskrevet i Fredens Evangelium på dette link: www.vitanyhed.dk/55835471  

Ifølge den græske digter Hesiodos var Gaia "Jordgudinden", idet han skrev værker om Skabelsen og virkede i tidsrummet 700-650 f.Kr. Hesiodos hørte hjemme i Askra i Boiotien som fårehyrde på det hellige bjerg Helikon (Solbjerget), hvor han fik sin åbenbaring. Fra oldtiden kendes han blandt de store digtere og identificeres ved digtet Theogonien (gudernes fødsel eller oprindelse), gudeverdens mange skikkelser, fremstilling af historier og indbyrdes magtkamp med Zeus, den græske gudernes konge. Zeus er den eneste gud, hvis navn man med sikkerhed ved går tilbage til "Ionerne" og det indiopæiske tidsrum 10.000 år f.Kr. Ifølge Hesiodos var den første guddom en kvindeskikkelse "Gaia", opstået af Kaos (lyset), modsat jøde- og kristendommen af mandlig herkomst? Men hvorfor fortæller Johannes i evangeliet, at Jesus ikke blev født (inkarnation)?
Joh.1,1-13 ; John.1,18 ; Ap.G.17,28.


Skabelsesberetningen

Ifølge Bibelens allerførste blad 1. Moses og "Adams bog" er begyndelsen af Kaos kommet før himlen, jorden og lyset, idet Kaos ikke er en gud, men ingenting. I græsk mytologi er Kaos kun mørke, Erebos, og defra bliver natten, Nyx, skabt og lyset "Lux" kommer til syne.
I 1. Mose bog 1,1-6 ser vi her denne skabelsesberetning: I BEGYNDELSEN SKABTE GUD himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom, og der var mørke over verdensdybet. Men Guds Ånd svævede over vandene. Og Gud sagde: "Der blive lys!" Og der blev lys. Og Gud så, at lyset var godt, og Gud satte skel mellem lyset og mørket, og Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat, og det blev morgen, første dag.
Mattæus 28,1-6:
Da det gryede ad den første dag i ugen (Solens dag), kom Maria Magdalene og den anden Maria (Jordens gudinde) for at se til graven?

I græsk mytologi er Gaia den første gudine. Hun er selve jorden og føder de allerføste guder, og er således moder til hele verden. Hun er selve jorden, over hende er Nyx og under hende Erebos, nøjagtig lige som Maria - Jesus moder, der er frugbarhedsgudine ifølge den romerske katolske religion - kristendommen?
Kirken magtede ikke, at bekæmpe den ægyptiske frugtbarhedsgudinde Isis i den hedenske verden og så ikke nogen anden udvej end at aceptere den og indkorporrere den i sin egen. På kirkemødet i Efesos år 431 e.Kr. vedtog man det dogme, at Jesus - Maria er Guds moder (på græsk theotokos og på latin Dei genitrix, begge dele betyder Gudens moder, og at hun skal agtes og æres. Den tyske biskop Calvin, satte lighedstegn mellem Maria-dyrkelsen og rent afguderi. Martin Luther reformanist afskaffede både Mariadyrkelsen og helgendyrkelsen. I 1854 stadfæsted den katolske kirke Mariadyrkelsen således dogmet om den ubesmittede undfangelse uden mands medvirken? De troende har virkelig accepteret, at det første barn som Maria fødte, Jesus, var frugten af parthogenes, en jomfrufødsel uden og forstå dens betydning, der oprindelig var frugtbarheds - Jordgudinden på lige fod med den græske Gaia? Læs linket:
 
www.vitanyhed.dk/page:1D79580F-E66F-4681-B4A1-0C296A478074"font-size: 18px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Source Sans Pro'; letter-spacing: 0px; font-weight: bold; font-style: normal; text-decoration: none solid rgb(0, 0, 0); text-shadow: none; text-transform: none; direction: ltr;" class="textnormal">     

Thomas-Evangeliet: Jesus havde sneget sig forbi de onde planetmagter i universet, for at røbe for menneskene at de skulle søge sandheden i sig selv!!....... 
 

Den græske Gaia - bærer søjlerne og står foran de Ioniske Templer i Grækenland

Den græske Gaia - bærer søjlerne og står foran de Ioniske Templer i Grækenland

I alle måder er I ivrige i jeres gudsdyrkelse.

Det er nemlig her som med en mand, der skulle rejse udenlands (Paulus forkyndelse i Athen), idet han kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin hemmelighed (formue).
Matt.25,14-16 ; Rom.12,5-8. 

Medens Paulus ventede på Silas og Timoteus i Athen, oprørtes hans ånd, da han så, hvor byen var fuld af afgudsbilleder.

Han talte da i synagoen med jøderne og de gudsfrygtige og daglig på torvet med dem, han traf på.

Både nogle af de "epikuræiske" og af de stoiske filosoffer indlod sig i ordskifte med ham; og nogle sagde: "Han synes at være en, som forkynder fremmed guddomme" fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen (som de epikuræiske) nægtede at tro på?

I nytestamentlig tid (A.pG. 17,18) var stoicismen en af de mest udbredte filosofiske anskuelser. Livets lykke nåede man efter denne ved at stræbe efter dyden, som er det eneste gode; lasten er det eneste onde, og derimellem ligger en række ligegyldige ting ("adiafora) som liv og død, sundhed og sygdom, rigdom og fattigdom, som det gælder om at gøre sig fuldstændig uafhængig af. Hos stoiske filosoffer er den rationelle ånd, der gennemsyrer alt i naturen - inklusiv mennesket og er det, som skal forståes som Gud. Derimod er Gud ikke uden for denne verden, men er en uadskillig del af den. Gud er derfor verdens selvbevidsthed. Paulus udtrykker det skarpt i denne tale:

Thi da jeg gik omkring og tog jeres helligdomme (Apollon i Delfi, Korient, øen Delos og Athen) i øjesyn, fandt jeg blandt andet et alter med den indskrift: "For en ukendt gud." Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg jer.

Ap.G.17,23 ; Joh.4,22-23 ; Es.2,1-3 ; Ef.2,18-20

Gud, som har skabt verden og alt, hvad der er i den, han, som er Himmelens og jordens Herre (SKABEREN), bor ikke i templer, gjorte med hænder. Thi i ham lever og røres og er vi "Gnothi Seayton" som på græsk betyder "Kend dig selv", sådan som nogle af jeres digter har sagt: "Thi vi er også af hans slægt."
Når vi nu er Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen er lig guld, sølv og afgudsbilleder eller sten, formet ved menneskers kunst og snilde.
Ap.G.17,22-31

Vel har Gud båret over med "uvidens tider", men nu sender han mennesker det budskab, at de alle og alle vegne skal omvende sig.
Men da de hørte om "Jesus mytens" opstandelse fra de døde, spottede nogle; mens andre sagde: "Det vil vi høre dig tale om en anden gang." Dermed gik Paulus bort fra dem i Athen. Men nogle mænd sluttede sig til ham og kom til troen; blandt dem var Dionysius (opkaldt efter vinguden), og som var medlem af domhuset på Areopagus, og desuden en kvinde ved navn Damaris og nogle andre tillige med dem.
Ap.G.17,32-34.
Rådsherren Dionysius som blev omvendt af Paulus var tillige kyndig i religiøse spørgsmål, når det gjaldt tro på den græske mytologi herunder Apollon, Zeus og Leto m.m.
Apollon var ikke kun søn af sine forældre Zeus og Leto, men også gud for afgrøder, modning af frugten i deres haver, plantager, høsten og velstand. 

Apollon var heller ikke kun beskytter mod sommervarmen,
- men også mod skadedyr, skimmel, forrådnelse, fjende af mørket og med alle sine urenheder, sejrer over vinteren, der fyldte jorden med mos og tåge. Alle de græske provinser i oldtiden havde deres tilholdsted for Medier (talerør), hvortil de valfartede, ikke blot fra Hellas "Grækenlands" fjerneste byer, men fra hele den da kendte Verden.

Konger, hærfører og privatmænd foretog ikke noget vigtigt, uden  forinden at have rådspurgt Oraklet i Delfi også kaldet Delphio på græsk, hvor Præstinden Pythia som var talerør eller medie i Trance, der udtalte sine synspunkter.
Ordet Oraklet, er det græsk/latinske (ioniske) udtryk for ordet orare, der går helt tilbage til vedaskrifterne, der betyder "at tale" og navnet Delfi (græsk Delphio) er forbundet med "livmoder" og er dets tilnavn forbundet med delfiner, dets "livmoder-fisk" tilsvarende om "Jesus", der var et varetegn på en amulet og symbol som en fisk?
I det første århundrede var det vanskeligste år for den kristne menigheds dannelse, ikke alene i den hedenske verden, men også i Jerusalem. Ved sammenkomster måtte de skjule sig og bruge hemmelige tegn bl.a. symbolet på en fisk. Korsets tegn kom flere hundrede år senere. Kristus tegn og symbol var først fisken, og det skyldes, at de bogstaver, som danner ordet fisk på græsk hedder; IXTYS, der danner bogstaverne i Jesus Kristus Guds Søn Frelseren.

Delfinen menneskets ven!!...

I den Homeriske Hymen til Apollon fortælles det, hvordan Apollon først kom til Delphi i form af en delfin, der transporterede kreternes præster på ryggen. Oraklet Delfi er beliggende i et plateau på siden af bjerget Parnasus, der tårner sig over skråninger ved Delfi, nord for den Botniske Korrintherbugten, som Paulus krydsede med skib flere gange. I den græske mytologi, var bjerget Parnassus helliget for grækerne i Delfi.
Kender man bare lidt til antikkens Grækenland og oldgræsk mytologi, har man sikkert flere gange også hørt om Oraklet i Delfi som blev det første fristed og institution for Apollon, der var gud for visdom og profetiske budskaber omkring menneskernes skæbne, fremtidige hændelser eller andre forhold, der normalt blev skjult for mennesker, hvilket var gudernes vilje også ifølge bibelen Det Gamle Testamente.

Ifølge sagnet af den græske digter Homer:
- som Paulus også hentyder til i Ap.G.17,28, erobrede Zeus` søn Apollon templet i Delfi fra slangen - drageuhyret Pythion og lærte præstinden Phytia - til at være hans profetiske talerør til menneskene. Her er det slangeuhyret (Djævlen), der er talerør til menneskeheden i modsætning til Jesus som er Guds Søn - Lyset?
Oraklets præstinde i Delfi, som blev kaldt Pythia blev underlagt gudernes svar ved oraklerne flere steder i det antikke Grækenland. Navnet Pythia kommer af Pythion, som var et slangeuhyre, søn af Gaia (jordens gudinde) og som levede i grotterne på bjergsiden af Parnassos ved Delfi. Uhyret blev dræbt af Apollon da han steg ned ad bjerget, og ifølge de græsk mytologi lagde man navn til de Pythiske lege også kaldt Delfi-lege (De olympiske "bjerg" lege)?
Apostlen Paulus hentyder til de olympiske lege og Apollon templet i 1. korinter brev 9,13-25: Ved I ikke, at de, der tjener ved helligdommen, får deres føde fra helligdommen, at de, der har deres adgang ved alteret, får deres del af altret?
Således har også Herren bestemt, at de, der forkynder evangeliet, skal leve af evangeliet.
1. Kor.9,14-22:

For de svage er jeg blevet svag for at kunne vinde de svage; for alle er jeg blevet alt for i alt fald at kunne frelse nogle (som tog imod ordet).
1. Kor.9,22-23:
Og alt dette gør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del deri (vær gavmild mod dem som forkynder evangeliet)?
Ved I ikke, at de, der løber på væddeløbsbanen (Olympiske lege), ganske vist alle løber, men kun èn får sejrsprisen? Løb således, at I kan vinde den!
1. Kor.9,24-27:
Enhver, der deltager i idrætskamp, er afholdende i alt (spise kød, drikke vin o.s.v.); de andre for at få en sejrskrans (af laubær), der visner, vi for at få en sejrskrans, der aldrig visner (Kristus).
2. Tim.2,5-6 ; 4,3-8 ; 1. Tim.6,6-12 ; Jak.1,12 ; 1. Pet.1,3-5 ; 1. Pet.1,22-25 ; 5,4. Es.40,10-31 ; Joh.10,11 ;   

På jeres vandring skal I prædike og sige: "Himmeriget er kommet nær!" Helbred syge, opvæk døde, rens spedalske, uddriv onde ånder! I har fået det for intet!
Matt.10,10
Da svarede Jesus og sagde til dem: "Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: blinde ser, og lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står op, og "evangeliet" forkyndes for fattige,
og retfærdig den, som ikke forages på mig.
Matt.11,4-18.
Retfærdig siger Jesus: blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber; men den mindste i Himmeriget er større end han.
Og fra Johannes Døbers dage indtil nu tages Himmeriget med storm (inde i dig selv), og de, der stormer det, river det til sig.
Thi alle profeterne og loven har profeteret indtil Johannes (og sagt):
Og - om I vil tage imod det - han er Elias, som skulle komme (og ikke Jesus)?
"Vi blæste på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I jamrede ikke."
Thi Johannes kom, som hverken spiser (kød) eller drikker (vin), og man siger; "Han er besat"?
Matt.3,18
Se, jeg sender eder profeten Elias før Herrens (Jesu Kristi) store og frygtelige dag kommer.
Matt.11,13-18 ; Malakias bog 4,2-5 ; 3,1.1 ; Davids Salme 137 ff.
Ja han (Johannes) skal træde frem i profetens Elias ånd og kraft.
Luk.1,17 : Matt.9,12-13.
Idet Johannes prædiker i ørkenen og siger: "Omvend jer, thi Himmeriget er kommet nær. Thi han er den, om hvem det er talt ved profeten Esajas, som siger: "Der er en røst af en, som råber i ørkenen (Massada): Ban Herrens vej, gør hans stier jævne (lige)!"
Johannes havde klæder af kamelhår og et læderbælte om livet; hans føde var (vegetarkost) og ikke græshopper (oversættelsesfejl af Matin Luther), og han levede af vilde biers honning d.v.s. lynghonning.

Matt.11,18 ; Matt.3,1-4 : 2. Kong.1,8 : Hebr.11,35-40.

Menneskesønnen kom, som spiser og drikker, og man siger"Se, hvilken frådser og dranker, ven med toldere og syndere!` Dog, visdommen er retfærdiggjort ved sine gerninger."

Matt.11,18.

Og det ske, da Jesus sad til bords i (tolderen) Mattæus hus, se, da kom der mange toldere og syndere og sad til bords sammen med Jesus og hans disciple.

Matt.9,10-15:

Og da farisæerne så det, spurgte de hans disciple (ikke Jesus) som var ånden; Hvorfor spiser jeres mester sammen med toldere og syndere?"

Da Jesus (Johannes som var inkarneret i Jesu ånd), sagde han: "De raske har ikke brug for læge, men de syge.

Gå hen og lær (studere Bibelen), hvad de ord betyder: "Barmhjertighed vil jeg ej slagtoffer;" thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige (farisæerne), men syndere."

Derfor:

Johannes Døber banede vejen for Jesus:

Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/55835466