Vi lever i en tid fuld af forargelse

Den latinske sætning

Den latinske sætning "Tempus fugit...tiden iler" står trykt på mange bornholmerure som en velanbragt påmindelse om tidens hast, jag og korte, forkrænkelighede liv. Med syndefaldet har verden tabt sin fuldkomne Paredis -tilstand og er blevet underlagt forkrænkelighed, som både omfatter fysisk og psykisk sygdom, at ældes og dø.

Paulus siger til romerne 14,1-11: Thi der står skrevet: "Så sandt jeg lever i evighederne, siger Herren "Jesus Kristus", for mig skal hver knæ bøje sig, og hver tunge skal lovprise Gud (Halleluja), som betyder lovprise Herren " Es.45,23 ; Fil.2.10. Altså skal hver af os aflægge regnskab for sig selv over for Gud (på dommens dag - døden)? Derfor lad os ikke mere fælde dom over hverandre, men fæld hellere den dom, at man ikke må vække anstød hos sin broder, den troende kristen som viser livets vej og han må heller ikke give anledning til fald:  Matt.12,36 (1.Pet.4,5) - derfor har menneskeheden ingen vej tilbage til paradiset og naturens husholdnings tilstand. På græsk hedder hushold oikos og er den del af økonomien, der omhandler livet i den enkelte familie. Også begrebet økologi Rudolf Steiener/Axel hører ind under læren om naturens hushold og er beslægtet med madlavning, foreskrifter for et godt hushold (familie), en økonoma i modsætning til samfundsøkonomi, der styres af Staten og kun drejer sig om penge, der ikke styrer dit hushold? I dag har de fattige over hele verden slet ikke råd til, at købe sundt økologisk vegetarmad fri for giftstoffer o.m.a.

Paulus siger også i brevet til Korienterne: Men når I således synder imod de troende kristne brødre, som viser vejen og sårer deres skrøbelige samvittighed, så er det Kristus selv, I synder imod. Derfor siger han, hvis mad kan bringe min broder til fald (kristen husholder), vil jeg aldrig i evighed spise kød, for at jeg ikke skal bringe min broder til fald: Korinterne 8,1-13. Rom.14,1:

Den skrøbelige spiser kun grøntsager?

Læs teksten neden under her ved at rulle med hjulet på musen?

 

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Den latinske sætning

Den latinske sætning "Tempus fugit....tiden iler" står trykt på mange gamle bornholmerure som en velanbragt påmindelse om tidens hast og vort korte, forkrænkelige liv. Med syndefaldet har verden tabt sin fuldkomne paredis-tilstand og er blevet underlagt forkrænkelighed, som både omfatter fysisk og psykisk sygdom, træthed, at ældes og dø.

Den gode husholder prædikes flere steder i Det Ny Testamente

Gå ind ad den snæver port; thi smal er den port og bred den vej, som fører til fortabelsen, og mange er de der går ind ad den; og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den. Matt.7,13-14.

Gå ind ad den snæver port; thi smal er den port og bred den vej, som fører til fortabelsen, og mange er de der går ind ad den; og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den. Matt.7,13-14.

Kristi husholdergerning

Således skal man se på os: som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheder! Af husholdere kræves nu i øvrigt, at de skal findes i tro.

Paulus brev til Kollosenserne kap.1,25 ; Tit.1,7 ; 1.Pet.4,10

I modsætning til de 12 apostle kendte Paulus ikke Jesus, men blev omvendt ved at se den opstandende Jesus (1.Kor.15,8-9) og det blændende lys på vejen til Damaskus. "Jeg har ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus (Gal.1,12); ifølge Apoostlernes Åbenbaring så han synet på vejen. Paulus er den næststørste bidrager til Det Nye Testamente efter Lukas. Alle hans breve er fyldt med vejledninger om troen og livet som kristen.

Da sagde Peter: "Herre, er det den tro og kloge husholder, som hans herre vil sætte over sine tjenestefolk til at give dem deres bestemte kost i rette tid?

Luk.12,42

"Retfærdig  er de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer" Sandelig og retfærdig siger jeg jer: Han skal binde kjortlen op som forklæde og lade dem sætte sig til bords og selv sørge for, at de får mad. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt - retfærdig er de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken time tyven kommer, så ville han forhindre, at nogen brød ind i hans hus (templets indre)?

Derfor vær også I rede; thi Menneskesønnen kommer i den time, I ikke tænker jer. Hvem er så den tro og kloge tjenere, som hans herre har sat over sit tyende (husholdning) til at give dem deres mad i rette tid.

Sagelig er den tjener, som hans herre, når han kommer, finder i færd med at gøre sådan.

Retfærdig siger jeg jer: han vil sætte ham over alt, hvad han ejer.

Mattt.24,44-47

Men hvis det er en dårlig tjener, der tænker ved sig selv: "Min herre lader vente på sig, og så giver sig til at slå sine medtjener og spiser og drikker (sig fulde) med svirebrødre, da skal den tjeners herre komme på en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender (døden), og sønderhugge ham og give ham plads blandt hyklerne; Dér skal der være gråd og tænderskæren.

Matt.24,48-51 ; Matt.8,11-13 ; Matt.13,36-50.  

Påskens forberedelser "Den sidste nadver"

Den snæver port (livet)?

Kæmp I for at komme igennem den snæver port, som tales om i Lukas. 22,14-16 og Luk.13,24-34: Da timen kom, satte han sig til bords sammen med apostlene.

Når I så kommer sammen, er det umuligt at spise Herrens nadver (uden kød). Thi når I spiser, tager enhver straks sin egen mad, og den ene sidder og er sulten, mens den anden bliver beruset.?

1.Kor.11,20-29

Gå ind ad den snæver port; thi vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelsen, og mange er de der går ind ad den; og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den?

Matt.7,13-14 ; Ap.G.14,22

Katharine Klostret i Sinai

Fundet af et oldkristlig skrift

Sankt Katarine Kloster

- som er et græsk-ortodoks kloster beliggende i Alexandria på Sinai-halvøen for foden af den egyptiske by Katharinen, opkaldt efter helgen af samme navn. I klostret er der i biblioteket fundet Codex: et på græsk Sinaitus bibelhåndskrift fra ca. 350 e.Kr. og Codex Alexandrius som regnes blandt det ældste og mest komplette bibelmanuskrift fra den antikke verden.

Bibelen Alexandrius har navn efter byen Alexandria, hvor verdens første og største bibliotek har ligget. I middelalderen udbrød der en voldsomme storebrand i Alexandria biblioteket i Egypten, hvor mange tusinde parpyrusruller har ligget og gik op i flammernes bytte: Med Alexandria biblioteket blev byen hurtigt en af de største byer i den helleniske verden, og med sit bibliotek til brug for Jesus 72 disciple og ikke "tolv", som oprindelig var antaget? Alexandria er også kendt for sit fyrtårn (et af verdens syv vidunder) og biblioteket, som er verdens største. 

Fra Sankt Katharine Klostret bibliotek er Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus (bibel), skrevet på græsk og indeholder hele Det Nye Testamente og størstedelen af Det Gamle Testamente Septuaginta, samt 1. Clemens brev på aramæisk og store dele af 2. Clemenes brev på græsk. Det Nye Testamentes Manuskrifters Illustrationer er små tegninger efter hver bog. Man ved ikke, hvor det er skrevet. En arabisk tilføjelse påstår, at det blev nedskrevet af en kvindelig martyr, der ifølge traditioner var egyptisk kvinde, som levede i apostoilsk tid, Etheroiua som anses for at være forfatter til en detaliserede redegørelse for en pilgrimsrejse (eperia) søgning.

En pilgrimsfærd er en rejse eller søgning af moralsk eller åndelig betydning f.eks. helligdom, frelsende kildevand, mirakler og betydning for en persons overbevisning og tro "kald" eller åndelig opvågning.

Det ældste bibelkodeks fund i Katharnia Klostret er Syriaus Sinaticus, som er skrevevet på aramæisk (jødisk) er fra det 4. århundrede og blev fundet og identificeret 1892 af søsterne Agnes og Martha, som var semetiske tvillinger. De var født og opvokset af deres far, som var advokat og bibelsk amatørforsker Johan Smith, idet deres mor døde lige efter fødslen. Agnes og Margaret Smith lærte mere end 12 sprog mellem sig, og blev pionær i deres akademiske arbejde og velgørende på Presbyteriane Church of England især Westminster College, Cambridge.

Agnes opdagelse af den Syriske Sinaticus Codes Bibel, på hendes mange rejser til Sinia, var mest betydningsfulde manuskrift at finde siden, Codex Sinaritius i 1859, hvor tvillingerne bidrag til opdagelse i katalogisering af arabisk og syrisk håndskrifter på Saint Catherines klostret, som de bragte det til Universitetet i Cambridge.

Fundet i Katrine Klostret af Sankt Clemens 1 af Rom, står skrevet i Paulus brev til Fillipperne  kap.4,3-4: Klemens og mine andre medarbejder, hvis navne står skrevet i livets bog (Det nye Testamente). Han var kendt som Clemens af Rom, romersk presbyter og første pave, beskrevet som forfatter og regnes til De apostolske Fædre, hvis kristne skrifter anses for at have stået grundlæggende af de første kristne menigheder nær. Skrifterne er næst efter de nytestamentlige breve, og som ikke hører ind under de kanoniske skrifter: Det Ny Testamente. Sct. Clemens 1 blev udnævnt af pave d. 1. Sankt Peter, grundlæggeren af Peters Kirken i Rom. Clemens 1 var den ældste medlem af menigheden og 4. pave i Rom fra år 90-97 og regnes for "De apostlske Fædre". Skrifterne herfra er, næst efter de nytestamentlige breve. Den apostolske trosbekendelse fortæller: For vor Gud, Jesus Kristus, blev efter Guds plan undfanget af Maria "ad Davids slægt" og dog af Helligånden, han blev født og døbt, for at han ved lidelsen skulle rense vandet for os ved dåben!!....

Den første kristne forsamling Mathæus, Markus, Lukas m.fl. afholdt sig - ligesom essærerne og "Johannes Døberen" fra al kødspisning. Sådan virkeliggjorde essæerne i deres liv, allerede før vor tidsregning begyndelse, og er   sand kristendom. Essæernes måde at leve på fra Dødehavs Rullerne minder meget om de sunde naturlige livsførelse, som var en ufravigelig del af den store græske filosof Pythagoras`lære. De virkeliggjorde e deres samfund en ideel, etisk højststående nærmest kommunisme (sammenhold), fordømte alle blodofre og smagte aldrig kød eller stærke drikke og undgik vin, men drak istedet druesaft. De gik klædt i hvide linlæder lige som Johannes Døberen, som til forveksling lignede Jesus? 

Apostlernes spisevaner var meget enkle, og at Jesus disciple stillede deres sult med korn fra aksene, som de gned itu mellem fingerne, og at de ifølge Peters, Matthæus`og Johannes samstemninge udtalelser i den sidste del af deres liv udelukkende levede vegetarisk. Hvis vi studerer de endnu tilgængelige 40 gamle skrifter fra det første århundrede e.Kr., kan vi ikke undgå at mærke, hvor strengt kirkefædrerne fordømte alle dyreofre og al kødføde.

Kilde: Mattæus 12,7 ; Hos 6,6 ; Matt.9,13 ; Ords.21,3 ; Præd. 5,1 ; Es.1,11 ; 28,7 ; Am. 5,22 2. Kong. 5,17 Hos.8,14.

2. Clemens brev fra Alexandria fortæller i sit værk, Homillierne, at ebioniterne (de fattige kristne) anså det for syndigt at spise kød. I disse skrifter beretter Peter selv om sin livsførelse: "Jeg lever af brød og oliven, kun undtagelsesvis af grøntsager. Et andet sted forsikrer Clemenes, evangelisten Matthæus udelukkende levede af vegetarisk føde og aldrig spiste kød.

De apostle Lære og Didakè er den fuldstændige titel på Herrens lære formidlet af de tolv apostle til hedningefolkene, som Paulus den mest forkyndelse af kristendommen. Dette skrift "De apostle Fædre" er et oldskristlig skrift, der stammer fra perioden 100-150 e.Kr.

Didakè er ordet på græsk, som betyder "lære" "belæring" efter dåben, i modsætning til Kerygma, belæring af voksne udøbte før dåben, forkyndelse og prædiken af evangeliet, budskab og frelse gennem Jesus Kristus. Det står der i Didakè: De 16 kapitler i skriftet om "De 12 apostles lære", som rummer bland andet afsnit om etik, dåb, bøn, nadver og biskopper.

1,1: "Der er to veje, den ene livets, den anden dødens, og der er stor forskel på de to veje".

1,2: "Livets vej (vita) er denne: "Du skal" for det første "elske Gud" af hele dit hjerte, som har skabt dig (af jord er du kommet), for det andet "din næste som dig selv"; og alt andet, du vil ikke skal ske dig, skal du heller ikke gøre mod en anden".

I første tre århundrede e. Kr. var afholdenhed fra kødspiser, vin og stærke drikke et spørgsmål af vital betydning for kristenhedens fornemste repræsentanter, evangelister, præster og biskopper. Af hvilken grund skulle dette spørgsmål have været så vigtigt for dem, hvis ikke deres Mester udtrykkelig havde fordret denne afholdenhed og fremholdt den som èt af kristendommens grundprinsipper?

Kristendommen var i den første tid ikke en spekulativ troslære som nu i dag, men en social bevægelse for de fattige. Kirkehistorien fortæller os, at den første kristne forsamling bestod af ebioniter, d.v.s. af fattige eller frivillige fattige. Clemens fra Alexandra, som var den største kristne teolog fortæller i sit værk, Homilierne, at ebioniterne anså det for syndigt og unaturligt at spise kød. I disse skrifter beretter Peter som fik overrakt nøglerne af Kristus selv om sin livsførelse: Jeg lever af brød og oliven, kun undtagelsesvis af grøntsager. Et andet sted forsikrer Clemens, at Matthæus udelukkende levede af vegetarisk føde og aldrig spiste kød. I Plinius`berømte brev til Trajan står der bl.a., at de kristne ikke fortærede noget "levendefødt" men kun "uskyldigt føde", "Cibum innoxium".

Statskirken dengang betragtede gnostikerne Maria Magdalene, Thomas, Peter m.fl. som farlige rivaler og forsøgte at undertrykke dem. Derfor var de af statskirken ansatte "corretorer" så ivrige efter at stryge alle de steder af evangelierne, som handlede om afholdenhed fra kød og reinkarnation, thi begge disse principper var grundlæggende for gnostikernes livsopfattelse. Ved at slette disse steder af evangelierne undergravede de gnostikernes anseelse for selv at vinde flere tilhænger. Thi dengang var afholdenhed - ligesom nu - en anstødssten for mange. Paulus er den eneste apostle, som beskriver afholdenhed i sine mange breve?

I året 1881 fik en engelsk præst, Rev. G J. Ouseley, et gammelt fragtment - et hidtil ukendt, ikke korrigeret evangelium i hænde. Dette ægte evangelium har i århundrede og årtusinder ligget gemt i sikkerhed for alle forfalskere i et buddhistisk kloster i Tibet fra den dag af, da en mand, som tilhørte essæernes samfund fra ørkenen på toppen af Masada ved Det Døde Hav, gemte det i Tebet. Dette fragtment vidner om det oprør som fandt sted mod romerne, farisæriske jøder og sadukærer og det samfund de tilhørte. Disse jøder som holdt med romerne, farisæerne og sadukærerne, ofredede blodudgydelser af tyrekalve, som syndoffer år 70 e.Kr., hvilket fik det hele til at blusse op i oprør mod præstedømmet af Templet i Jerusalem, som blev ødelagt af zeoloterne også kaldet essæerne. Denne ukendte sekt indtil fundet af Dødehavsrullerne i 1949, havde tilholdssted på borgen Masada, som blev indtaget og stormet af romerne? Se filmen Massada på DVD, en af de mest spændende helaftensfilm nogensinde:

Tryk på linket: Qumran

Den gode husholder:

Døm derfor ikke noget før tiden, før HERREN kommer, han, som skal bringes for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbares, hvad hjerterne vil, da skal enhver få sin ros fra Gud.

1. Kor.4,1-5.

I de dage fremstår Johannes Døberen og prædiker i Judæas ørken og siger: Omvend jer, thi Himmeriget er kommet nær. Thi han er den, om hvem der er talt ved profeten Esajas, som siger: "Der er en røst af en, som råber i ørkenen (fra bjerget Masada): Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!"

Mattæus 3,1-3

 

Johannes havde klæder af kamelhår og et læderbælte om livet; hans føde var "vegetarisk" og vilde biers honning (lyng).

Mattæus 3,4.

Der lyder en røst. som råber i ørkenen: "Ban HERRENS vej, jævn i det øde land en højvej vor Gud. "Alt kød til hobe (som vokser) er græs, alt dets ynde som markens blomst, græsset tørres, blomsten visner, når HERRENS ånde blæser derpå; viselig, folket er græs (næres af græs), græsset tørrer, blomsten visner, men vor Guds ord bliver evindelig.

Esajas 40,1-8.

Da deciplene gik bort, gav Jesus sig til at tale til folkeskarerne om Johannes: "Hvorfor gik I ud i ørkenen? for at se et rør, som svajer hid og did for vinden?

Nej, hvorfor gik I ud? for at se et menneske, klædt i bløde klæder? Se, de, som går med bløde klæder, er i kongers slotte.

Nej, hvorfor gik I ud? for at se en profet (Johannes)? Ja, jeg siger jer, endog mere end en profet.

Han er den, om hvem der står skrevet: "Se, jeg sender min engel for dit åsyn, han skal bane din vej foran dig".

Mattæus 11,7-10:

Se, jeg sender eder profeten Elias, før HERRENS (Jesus) store og frygtelige dag kommer.

Malakias 4,5.

Retfærdig siger jeg til jer: blandt kvindfødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døberen; men den mindste i Himmeriget er større end han.

Og fra Johannes Døbers dag indtil nu tages Himmeriget med storm, og de, der stomer det, river det til sig (i hjertet).

Thi alle profeterne og loven har profeteret indtil Johannes.

Og - om I vil tage imod det - han er Elisa, som skulle komme (reinkarnation)? Den, som har øren, han høre.

Mattæus 11,7-14  ;

Mens de nu gik ned ad bjerget, bød Jesus dem og sagde: "Tal ikke til nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opvagt fra de døde (reinkarnation)". Læs teksten på billedet!!.......

Mattæus 17,9 ; 16,13-20.

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da skal han sætte sig på sin herligheds trone.

Matt. 25,31 ff. ; Rom.2,5-7 ; Åb,20,12 

Paulus som hed Soulus

En af de mest bemærkelsesværdige personer og hændelser i den første kristne historie var omvendelsen af Saulus (som blev Paulus) fra Tarsus i Tyrkiet? Her prædiker han til folket i Grækenland og Tyrkiet!!........

Her står apostlen Paulus i Athen og prædiker om den gode husholder i Kristi navn!!....

Her står apostlen Paulus i Athen og prædiker om den gode husholder i Kristi navn!!....

Dagens tekst 4. søndag i advent efter Paulus breve til Fillipperne kap.4,4 ff.

Billedet er Maria med barnet Jesus, fundet i Sct. Katarine Klostret beliggende på Sinai-halvøen ved foden af Sinabjerget.

Billedet er Maria med barnet Jesus, fundet i Sct. Katarine Klostret beliggende på Sinai-halvøen ved foden af Sinabjerget.

Med god ret kalder man Paulus for kristendommens grundlægger og husholder, selvom han ikke har set Jesus, men havde hørt om Ham? Det er Paulus som etablerer kristendommen som en selvstændig tro, der blev hastigt udbredt også udenfor jødisk kredse, Grækenland og Tyrkiet: Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre ; men størst af dem alle er kærligheden til Gud.

1.Kor.13,12-13.

Glæd jer altid i Herren Jesus Kristus; jeg siger igen: glæd jer! At skrive det samme igen og igen til jer volder ikke mig besvær og står det fast for jer.

Fillipperne 4,4 ; 3,1

Derfor har Gud højt ophøjet Jesus og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i Himmelen og på jord og under jorden (dødsriget), Es.45,18-2, og hver tunge skal bekende til Gud Faders ære: Jesus Kristus er Herre?

Fillipperne 2,9-16 ; ApG.2,2-36-38 ; Rom.10,9-11 ; 1.Kor.8,16.

Synzgos (græsk latin)

Mennesket apostlen Paulus med skæbne nummer 6 Synzgos, var ikke bange for konfrontationer med andre, men viste kærlighed i Jesu Kristi navn. I brev til Fillipperne 4,3 skriver Paulus: Ja, jeg beder også dig, der i sandhed er min hjælper (Synzgos), tag dig af dem (som ikke tror); thi de har stridt sammen med mig i arbejdet for evangeliet, de såvel som Clemens fra Alexandria og mine andre medarbejder (evangelisterne), hvis navne står i livets bog (Ny Testamente).

Fillipperne 4,3-8:

Lad alle mennesker mærke, at I har et mildt sind! Herren er nær. Brødre tag derfor profeterne, der talte i Herrens navn, til forbillede i at lide ondt og vær tålmodig.

Jakob 5,8 ; Fillipperne 4,5-8.

I øvrigt, brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er sømmeligt, hvad der er retskaffent, hvad der er rent (spiseligt), hvad der er elskværdigt, hvad der har godt lov, al dyd, hvad der er ros værd: det skal I have i jeres tanker (fornuften)!

Fillipperne 4,8 ; Rom.12,17-21.

Apostlen Paulus gør mirakler i Efesos - Lilleasien - Tyrkiet

Efesos i Lilleasien - Tyrkiet var en rig oldtidsby på Paulus tid af stor kristen og religiøs betydning, den mest velbevarede af de "Ionisk" hittitiske byer. Efesos startede som et kultsted for den anatologiske frugtbarhedsgudine Kybel, som blev erstattet af "ioniske templer" tilsvarende gudine Artemis ca. 1.000 f.Kr., idet byen voksede op omkring templet jvf.

Ap.G. 19,24-44

Efesos blev hovedstad i den romerske provisn, Lilleasien - Tyrkiet, hvor der på kejser Augustus tid boedede 300.000 mennesker. Det var her apostlen Paulus boede i flere år og prædikede i Amfititeateret om "Den Ubesmittede" Jomfru Maria og Helligånden. Johannes Markus, havde også boet i Efesos. I provinsen Selcuk, som Efesos grænser op til, her ligger Johannes Markus Kirken, også apostlen Johannes Markus grav. Graven var en vigtig helligdom, som blev besøgt d.24. december af utallige pilgrimme i middelalderen.

I Apostlerne Gerninger fortælles det, at mens Paulus ven Apolos var i Korient, skete det, at Paulus, efter at være rejst gennem højtliggende landsdele i Lilleasien - Tyrkiet, kom ned til Efesos:

Ap.G. 19,1-17:

Der traf han nogle disciple og spurgte dem: "Fik I Helligånden", som gave, da I kom til troen? "De svarede" "Vi har ikke engang hørt, at der er en "Helligånd"? Han spurgte så: "Hvilken dåb blev I da døbt med? De svarede: "Med Jøhannes dåb"

Kære læser af dette indlæg, sådan er det også i dag? Fik i Helligånden af præsten, dengang I blev døbt i jeres kirke som baby?

Paulus sagde dengang: "Johannes døbte med omvendelsens dåb, altså skulle man bekende sine synder, og han sagde til folket, at de skulle tro på Jesus "Evangeliet", som kom efter ham, som er stærkere end jeg, det vil sige på Jesus og hans mor Maria, iden han (Jesus) skal døbe jer med både Helligånd og ild.......

Mattæus 3,11 ff. ; Joh. 1,23-28

I Jomfru Marias hus ved ruinbyen Efesos i dag, kommer kristne fra hele verden, også muslimer for at bede om "frugtbarhed og helbredelse" på stedet. De tro på det "Hellige vand" for stedet er helligt, og i nærheden kan man drikke af "hellion" kilden, som den hellige jomfru formentlig selv drak af.

Jeg døber jer med vand til omvendelse, siger Johannes Døberen, men han (Jesus) som kommer efter mig, er stærkere end mig, og jeg er ikke værdig til at tage hans sko af, for han skal døbe jer med Helligånd og ild (vandet og ildens engle). Øksen ligger allerede ved roden af Træerne, så skal da hvert træ, som ikke bærer frugt, hugges om og kastes i ilden

Mattæus 3,10. 

Paulus - teltmageren fra Tarsus i Tyrkiet

- han blev opvokset med sin familie og tilhørte de såkaldte disporajøder, det vil sige jøder, der boede uden for Palæstina - Israel. Tarsus i Lilleasien - Tyrkiet var efter alt at dømme Paulus fødeby og blev sandsynlig født år 10 e.Kr., men ingen af delene kan man med sikkerhed bekræftes.

Apostlen Paulus forstod bedre end nogen anden de gamle Skrifters budskaber om, at Gud altid har elsket verden. Hvad var det, Paulus forkyndte, der havde sådan effekt? Man ved, at han trængte igennem både med de praktiske og trosmæssige hindringer og arbejdede utrættelig for at sprede de gode nyheder om Jesus Kristus og tilgivelse, som alle kan tage imod.

Paulus er uden diskussion den person, der efter år 33 e.Kr. ydede størst bidrag til forkyndelse og fortolkning efter Jesus død og opstandelse af den kristne tro.

I sine unge leveår var Paulus opvokset i en strengt jødisk miljø og indfødt som romersk borger og kendte til andre kulturelle og religiøse orient variation bl.a, den græske religion. Paulus er født ind i hellenisk græsk kultur blandet med romersk og orientalsk, en form for pluralisme.

Som ung mand drog Paulus til Jerusalem i Palæstina for at lade sig uddanne til skriftklog af sin læremester, Gamaliel. Her fik han kendskab til visdommen i Det Gamle Testamente, et kendskab han flittigt trak på senere i sine ordstrid med farisæerne og som man kan læse om ham i sine breve og apostlernes gerninger.

Ap.G.9,1-22 ; 22,19- ff. ; 21,37-40 ; 22,1-14 ; 23,1-2 ; 3.Mos.19,14-15 ; Ez.13,10 ; Matt.23,27.

Gamaiel, farisær og berømte læge af Moseloven

I Apostlernes Gerninger 5,34-40 introducerer Gamaliel som fariser og berømte læge af Moseloven. I den større sammenhæng beskrives Peter og de andre apostle som retsforfulgt ved jødernes råd for forsat at prædike evangeliget, som betyder glædeligt budskab, selv om de jødiske myndigheder har forbudt det. Passagen beskriver Gamaliel somrepræsenterer et agument mod at dræbe apostlene, minde dem om de tidligere oprør af Theudas og Judas af Galliæa, som kolapsede hurtigt efter dødsfaldet af disse personer. Gamailels råd blev acepteret efter hans afsluttende argument: Ap.G. 5,38-39.

Apostlen Poulus Gerninger beskriver senere, at selv om han var "født" i Tarsus Tykiet, blev han opdraget i "Jerusalem for fødderne af lægen Gamaliel", og undervist i overensstemmelse med den perfekte måde af loven om forfæderne Ap.G. 22,3.

Kirkelig tradition hævder, at Gamailel havde taget den kristne tro til sig, og hans tolerante holdning til tidlige kristne forklares af dette. Ifølge Photitos d. I af Konstatinobel, blev han døbt af den første pave Sankt Peter og Nikodemus. I Clemmentine litteratur beskriver og antyder, at Gamaliel opretholdt hemmelighedskrammeriet om omvendelsen og forsat var medlem af jødernes råd med det formål i det skjulte at hjælpe sine kristne medmennesker.. Clement kom til at være Peters rejsekammerat. Ifølge tradition, der begynder med Papias, var Markus apostlen Peters tolk. I den funktion skulle han have nedskrevet alt, hvad Peter sagde, deriblandt evangeliget som betyder glædeligt budskab.

Paulus den gode husholdergerning

Husholdergerning var højt værdsat og særdeles aktuelt på Jesus tid og dem som sluttede sig til kristus og tjente ham, blev forfulgt og dræbt af romerne, som martyr. I 1100 talet blev kartarerne i Lyon Frankrig, som levede efter Jesu Kristi anvisninger og prædikede "husholdergerning", udryddet af den kartolske kirke!!.... 

Paulus siger i brevet til Efeserne: Så sandt I har hørt om den husholdergerning, Gud i sin nåde gav mig med henblik på jer, at jeg ved en "åbenbaring" fik kendskab til den hemmelighed, hvorom jeg før i korthed har skrevet.

Og når I læser det, kan I deraf skønne, at jeg har indsigt i Kristi hemmelighed, som i tidligere slægter ikke var kundgjort for menneskers børn, således som den nu ved Ånden er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter, nemlig den hemmelighed, at hedningerne er medarvinger, medindlemmede i legemet og meddelagtige i forjættelsen - og alt dette i Kristus Jesus ved evangeliet; og det er jeg blevet "tjenere" for ved den Guds nåde, der blev mig skænket som gave ved hans mægtige indgriben.

Ja, mig, den allerringeste af alle hellige, blev den nåde givet at forkynde hedningerne evangeliet om Kristi uransagelige rigdom og oplyse, hvorledes den frelsesplan er, der fra evighed har ligget gemt (af Moses i tabernaklet) som en hemmelighed hos Gud, alle tings skaber.

Efeserne 3,1-12.

I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er.

Ef.1,1-13

Da svarede Jesus og sagde til dem: "Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står op, og evangeliet "forkyndes for fattige; og retfærdig er de, som ikke forages på mig."

Da desipline nu gik bort, gav Jesus sig til, at tale til folkeskarerne om Johannes: "Hvorfor gik I ud i ørkenen? for at se et rør, som svajer hid og did for vinden? Nej, hvorfor gik I ud? for at se et menneske, klædt i bløde klæder? Se, de, som går med bløde klæder, er i kongers slotte.

Retfærdig siger jeg jer; blandt kvindfødte er der ike fremstået nogen større end Johannes Døber; men den mindste i Himmeriget er større end han. Og fra Johannes Døbers dage indtil nu tages Himmeriget med storm, og de, der stormer det, river det til sig (vegetarismen). Thi alle profeterne og loven har profeteret indtil Johannes.

Og - om I vil tage imod det - han er profeten Elias, som skulle komme (og ikke Jesus - Han er Ånden)?

Matt.11,1-14

Hvis I havde forstået, hvad de ord betyder: "Barmhjertighed" hjælpe de syge vil jeg, men ej slagtoffer, så havde I ikke fordømt de skyldfri,

Matt.12,7 ; Hoses 6,6. Matt.9,13 , Ordsp. 21,3.

3 søndag i advent prædikes denne tekst

Således skal man se på os: som Kristi tjener og husholder over Guds hemmeligheder. Af husholder kræves nu i øvrigt, at de skal findes i tro. Men for mig har det såre lidt at sige, som I eller nogen menneskelig ret belønner mig; ja, jeg vil ikke engang belønne mig selv. Thi vel er jeg mig intet bevidst; dog dermed er jeg ikke retfærdiggjort, der bedømmer mig, er Herren.

Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren kommer, han, som skal bringe for lyset (juleaften), hvad der er skjult i mørket, og åbenbares, hvad hjerterne vil; da skal enhver få sin ros af Gud.

1. Korianter 4,1-6

Ved I ikke, at Guds tempel, og Guds Ånd bor i mennesker? Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? I er jo købt og prisen betalt (på korset); ær derfor Gud i jeres legeme! Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud (Skaberen) ødelægge ham; thi Guds tempel er helligt, og I er jo hans tempel (skabning)

1. Kor. 3,16-22.

Derfor skal ingen rose sig af mennesker! Thi alt hører jer til., hvad enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas eller verden eller liv eller død eller det, der er nu, eller det, der skal komme: alt hører jer til; men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

Apollos som var en jødisk kristen fra Alexandria, omtales flere steder i Det Nye Testamente. Han var en veltalende mand, som var kyndig i skrifterne fuld af visdom som han hentede i Det Gamle Testamene. Han er samtidg med Paulus og de øvrige apostle og spillede en væsentlig rolle i Kirkens første tid, specielt for menighederne i Korint, og kom til Efesus. Han var blevet undervist om "Herrens vej", blev brændende i ånden talte og lærte grundigt om Jesus, skønt han kun kendte Johannes dåb.

Dåben det levende vand

- som helbreder mange sygdomme er omtalt her:

Apostlernes Gerninger 18,24-25 ; 19,2-4 ; Joh 7,34-39 ; Joh.14,16 ; 16,7 ; Ap.G 2,4 ; 19,2 ; Mattæus 11,2-14 ; Esajas 12,3 ; 44,3 ; 58,11 ; Zak. 14,8 ; Joh.4,14 ; 7,37 ; Esajas 44,2-6. 

Det helbredende kildevand fra den græske Ø Kos

Kilde: Dagbladet Aktuelt fra 1980èrne

Vandet på den græske Ø Kos - blev også kaldt "helion" og blev sejlet og transporteret i store tanke til Grækenland i Athen og blev det store samtaleemne. De seneste uger står i teksten fra avisen Aktuelt dengang, har kræftpatienter i stort tal bedt om rationer af kildevandet, som blev sejlet i tanke fra Kos til Grækenland - Athen

Her ses templet i Efesos i Lilleasien - Tyrkiet, hvis søjler er ved at styrte sammen.

Her ses templet i Efesos i Lilleasien - Tyrkiet, hvis søjler er ved at styrte sammen.

Helligåndens dåb

Tryk på linket her: Fastekur forstopelse

THE END

Denne side er under opdatering

I 1999 blev Statens Husholdningsråd nedlagt, og dens funktioner med hensyn til oplysningsarbejdet blev underlagt og viderført i Forbrugerstyrelsens Forbrugerinformation.

Når vi i dag ser forsiden på Råd og Resultater, vil vi opdage, at der foruden Forbrugerstyrelsen, som udgiver bladet, også står Statens Husholningsråd. Inde i bladet vil du tillige se, at der ved mange af de gode artikler er et mærke med teksten: "Fra Husholdningsrådet arbejdsplan". Det betyder, at det emne eller den vareundersøgelse, som artiklen handler om, er foreslået af Statens Husholdningsråd -og at det er med på den arbejdsplan, som husholdningsrådet hver år udarbejder for Forbrugerstyrelsens laboratorier og informationskontor.

Statens Husholdningsråd blev oprettet på initertiv af en række husholdnings- og landbrugsorganisationer og var den første statslige forbrugerorganisation. Rådets formål var at drive oplysnings- og forsøgsvirksomhed til fremme af husholdnings ernæringsmæssige, hygiejniske, økonomiske og tekniske forhold bl.a. til uddanelse og oplysning af økonomaer, husholdningsskoler m.m. i Danmark.

Statens Husholdningsråd var kendt for det brede oplysningsarbejde gennem pjecer, biblioteker, udstillinger, radioudsendelser og ikke mindst tidsskriftet Råd & Resultarer og Tekniske Meddelser.

 

Før lukningen af Statens Husholdningsråd i 1999, blev madpyramiden diskuteret og vendt op og ned på hovedet flere gange? Madpyramiden blev i Danmark introduceret af FDB i 1976, underlagt af ernæringsekspert og forfatter, civilingeniør Lars Okholm, leder af FDB`s centrallaboratorium i perioden 1967 - 1984. Målet med husholdningsråd "Madpyramiden" var at skabe en praktisk vejledning om at spise mindre skadelig fedt, mindre sukker, mere sundt groft og med fokus på at spise varieret og ikke for meget. De danske brugser stod som afsender, og plakaten som var udarbejdet af F.D.B`s medarbejder og Lars Okholm spredte sig hurtigt til skoler og læger. Siden 1976 var Lars Okholm fortaler i hans (ABC), hvordan man spiser og undgår gift i maden, der mere end nogen sinde i dag er blevet et omdiskuteret emne i erhvervsfaglige kredse. Lars Okholm har skrevet en stribe af gode og fantastiske historier i madmagasiner, ugeblade og bøger bl.a. ABC om velfærdssygdomme, gode råd om et bedre liv, opslagsbog om vitaminer, mineraler og tilsætningsstoffer, Fedt nok; om stofskiftet, brændstoffer, vitaminer o.s.v, Om risikoen, bog om velfærdssygdomme, åreforkalkning, Hvorfor er middellevetiden i Danmark lavere en de lande vi samenligner os med.

Forsætter 4. søndag i advent.