Utallige mange gange har jeg læst og hørt fra andre trossamfund, at Jesus Kristus kommer igen? Men han har allerede været på jorden eller besøgt den før vores tidsregnings begyndelse?

Se, jeg er kommen
(i bogrullen er der skrevet om mig)
Hebr. 10,1-17

Jesus tog os alle med i døden på korset,

så det er op til en selv hvad vi vil gøre med livet?

Den anden død, som er synden!!..

Johannes Åbenbaring 20,6 f.f.

Ordne hentet fra verdens ældste bibel "Fredens Evangelium"

Bjergprædiken

- Hvor skal vi gå hen, Herre, thi hos Dig er det evige livets ord. Sig, hvad det er for synder, vi skal søge at undgå, så vi aldrig mere skal kende til sygdom?"
Jesus svarede: "Det skal blive, som I tror (Joh.11,25-27)," og han satte sig ned til dem, idet han sagde:
"Ær Din himmelske Fader (ABBA) og Din jordiske Moder naturen (Matt.15,4-6), og gør, hvad de befaler, at Dine dage kan blive lange på jorden.
Og Jesus forsatte: "Lykkelige er I, at I hungrer efter sandheden (jvf. Joh.14,6), thi jeg vil mætte Jer med visdommens brød (Joh.6,35). Lykkelig er I, at I banker på, thi jeg vil åbne livets dør for Jer (Joh.7,13-14). Lykkelig er I, at I vil afkaste Satan "Djævlens" de onde ånders fyrstes magt og fyrste (Matt.4,7-10). thi jeg vil føre Jer ind i vor Moders engles rige, hvor Satans magt ikke kan trænge ind." Sandelig (retfærdig jvf. Matt.5,6-20), siger jeg Jer: Mennesket er søn af den jordiske Moder, og fra hende modtog mennesket hele sit legeme (af jord er du kommet), ligesom det nyfødte barns legeme fødes af dets moders skød og (modermælk).
"Jeres Moder er I Jer og I i hende (naturen). Hun fødte Jer, hun giver Jer liv. Det er hende, som gav Jer Jert legeme, og til hende skal I en gang give det tilbage igen ved døden. Lykkelig bliver I, når I lærer hende og hendes rige at kende, og hvis I tager imod Jer Moders engle og holder hendes love (vegetarisme). Sandelig, siger jeg Jer: Den, som gør dette, skal aldrig kende til sygdom. Thi vor Moders magt står over alt. Og den ødelægger Satan og hans rige og hersker over alle Jeres legemer og alt, hvad der er levende. Hold derfor hendes love, thi ingen kan leve længe eller være lykkelig uden den, som ærer sin jordiske Moders natur og holder hendes love. Thi Jer ånde er hendes Ånde, Jert blod er hendes blod, Jeres knogler hendes knogler, Jert kød hendes kød, Jeres indvolde hendes indvolde, Jeres øjne og Jeres øren hendes øjne og hendes øren.
Thi vor Moders magt står over alt. Og den ødelægger Satan og hans rige og hersker over alle Jeres legemer og al, hvad der er levende.
Blodet, som rinder i os, er født af vor jordiske Moders blod (afgrøder). Hendes blod falder fra skyerne (regn), springer op fra jordens skød, pludrer i bjergenes kilder, flyder bredt i sletternes floder, slumrer i søerne, raser med vælde i stormpiskede have.
Luften, som vi indånder ( med livsvigtige negative ioner), fødes af vor jordiske Moders ånde (luften). Hendes ånde er himmelblå i himlenes højder, hviner i bjergenes toppe, hvisker i skovens blade, bølger over kornmarkerne, slumrer i de dybe dale, brænder hed i ørkenen.
Vore knoglers hårdhed er født af vor jordiske Moder (mineralerne), af klipperne og stenene ( Matt.5,13 ; Kol.4,5-6). De står blottede for himlene på bjergenes toppe, er som kæmper, der ligger sovende på bjergenes sider, som af gudsbilleder i ørkenen og er skjult i jordens dyb.
Vort køds blødhed (huden) er født af vor jordiske Moders kød, som farves gult og rødt (vitaminerne) i træernes frugter, og nærer os i markens furer.
Ma66.7,16-28.
Vore indvolde er født af vore jordiske moders indvolde (1. Mos.1,9) og er skjult for vore øjne ligesom jordens usynlige dybder.
Vore øjnes lys, vore ørens hørelse (Matt.18,15-17), begge er født af vor jordiske Moders farver og lyde, der omgiver os, som havets bølger omgiver en fisk, den hvirvlende fugl.
Retfærdig, siger jeg Jer: Undlader I at overholde blot een af alle disse love og da beskader blot eet af alle Jert legemers lemmer, da skal I aldeles fortabes i Jeres plagsomme sygdom, og der skal være gråd og tænders gnidsel (Matt.13,38-43). Jeg siger Jer: Medmindre I følger Jeres Moders love (i naturen), kan I ingenlunde undgå døden. Og den som klynger sig til sin Moders love, til ham skal hans Moder (naturen) også klynge sig. Hun skal helbrede alle hans onder, og han skal aldrig blive syg. Hun giver ham et langt liv og værner ham mod alle trængsler, mod ild, mod vand, mod bid af giftige slanger. Thi Jeres Moder fødte Jer og holder liv I jer. Hun har givet Jer sit legeme, og ingen uden hun helbreder Jer (lægeurter). Lykkelig er den, som elsker sin Moder og ligger roligt i hendes skød (naturen elsker dig)!!...Thi Jeres Moder elsker Jer, selv når I vender Jer bort fra hende. Og hvor meget mere vil hun ikke elske Jer, hvis I vender Jer imod hende igen? Sandelig og retfærdig, siger jeg Jer: Meget stor er hendes kærlighed, større end det højeste bjerg, dybere en de dybeste have. Og de, som elsker deres Moder, dem svigter hun aldrig. Som hønen værner sine kyllinger, løvinden sine unger, moderen sit nyfødte barn, således værner den jordiske Moder menneskets søn mod al fare og alle onder.

Satan (Djævlen) BELZEBUL er oprindelig fordrejelse af navnet på en filistisk afgud: Baàl Zebub (egentlig spy-fluernes herre,

Satan (Djævlen) BELZEBUL er oprindelig fordrejelse af navnet på en filistisk afgud: Baàl Zebub (egentlig spy-fluernes herre, "flueguden", d.v.s. den guddom, der beskytter mod flue- og myggeplagen), men i Det Nye Testamente er det blevet benævnelsen for Djævlen, de onde ånders fyste som hærger mennesket med sygdom og ulykke (Matt.12,24.27 ; Luk.11,15.18.).

Dommedag år 2021?

Kilde: G.N., religionsforsker i kulturhistorie, kristendom, climatologi og økolog siden 1976

Bibelen er på over tolvhundrede sider, men kun meget få som kalder sig kristne har opdaget, at mere end femhundrede sider af den mest belæste bog i verden, handler om naturen og forurening?

Lige siden jeg som 11-årige i 1958  var sammen med min legekammerat i Amager Bio og så "De Ti Bud", og senere som voksen læste bogen Mennesket i Universet, har bibelens fortælling lært mig at den handler om Moses en videnskabsmand, som har lært millioner af kristne mennesker de store opdagelser af naturens hemmeligheder, idet han blev oplært i Ægyptens Visdom ud fra sin erfaringer og overbevisning om" at  naturen har altid ret"?

Ap.G.7,20-22 ; 2.Mos.2,2-10 ; Hebr.11,23 f.f.  
 

HEKSE FINDES STADIG PÅ JORDEN?

Da jeg  er indehaver af denne blog i 1976 bliver alvorlig syg og skriver et læserbrev til Ekstra Bladet og opfordrede Danmarks borgmestre om, at læse den verdensberømte bog af naturlæge Maurice Messègue "Naturen har altid ret"?

Bogen er så oplysende omkrig forurening af vores fødevare, at vi aldrig mere bør sætte tænderne i giftig mad som f.eks. kød? 

Der findes en fejltagelse omkring Sankt Hans aften og det er, at der ikke findes hekse? Aligevel brænder vi hende den skyldige på offentlige pladser hvert år den 23. juni på JOHANNES DØBERS dag. Det er hvad jeg har hensigten at gøre, siger en af verdens største naturhelbreder Maurice Messègue. Jeg anklager kællingen for at sprede død og rædsel på Jorden. Og jeg peger finger af hende. De kender hende godt. Hun hedder "Forureningen".

Maurice Messègue 1972 - Læs den fantastiske bog: Naturen har altid ret".
 

Uanset hvilken religion, race eller politik vi tilhører, vil der altid under enhver udvikling opstå en emigration i naturen, og for at undgå den kræves der en lyttende holdning, en indlevelse og forståelse - både i forhold til tingene og til medmennesker imellem og uanset hvilket erhverv vi kommer fra.

Menneskehedens trusel mod naturens biologiske balance gennem forurening, epedemier, energispild og udrydelse af planter og dyr som vi kalder "GRØN POLITIK", er en advarsel der rammer os selv lige i nakken, og efterlader næste generation endnu større problemer.

Tingene i naturen er ikke nogen trussel i sig selv, det er menneskets brug af den, den forkerte brug. I naturen findes der altid en universal
lov og balance som ikke må forstyrres, uden at der opstår disharmoni. Det skabte har nogle guddommelige iboende love og "kræfter", og en overtrædelse medfører ubehagelige konsekvenser i forhold til tingene. Derfor er teknikken ikke altid særlig villig og velegnet til at opdage disse love bl.a. virus og bakterier, ensidige tage hensyn til dem. Teknikken skal fungere, og den skal gøre, som jeg vil, og når jeg vil, og ikke omvendt.


I den moderne tilværelse er der utallige eksempler på misbrug af det skabte i "naturen": Hovmod vil sige at bruge det skabte udelukkende til egne formål "profit", i stedet for efter dets bestemmelse. Oprindelig er hovmod "dødssynd", en overtrædelse af et vigtigt bud, der adskiller mennesket fra skaberen Gud og hans plan. Hovmod vil ifølge græske filosoffer og de første kristne, som læste græsk fillosofi altid stå for fald, men nogle er allerede begyndt at reagere på hovmod inden det begynder og gå helt galt, og det er dem som har et ekstra (det tredje øje), som sidder midt i panden "epifysen" og som man kalder fremsynet, højere udvikling (clairoyance) som er en medfødt gave fra Gud. En af de dygtige clairoyance personer var den sovende profet Edgar Cayce. Han forbløffede hele verden. Uden lægelig uddannelse, formåede han at diagnostisere alle sygdomme og anvise kurativ behandling og naturlig medicin, som helbredte mennesker overalt.

Den kemiske pest hærger overalt i verden som aldrig før og kaldes ifølge bibelen "Djævlen" eller "Dæmoner" og ligner på nær hold en biologisk krigsførelse, som Beatlen John Lennon udtalte for godt 60 år siden: "
Mit store idol"

Flere og flere af madvarer er blevet så forgiftet, at luften indeholder farlige bakterier og virus og den jord vi skal leve af er på vej til at ligne "Dommedag".
Madvarerne bliver også forgiftet på anden måde f.eks, hvad nytter det, at den kunstige kødpølse eller hamburgryg som ingen etnisk indvandrer vil spise, ser indbydende ud, hvis prisen er, at levnedsmidler behandles med stoffer, der er skadelige for den menneskelige organisme, så vi ødelægger vores immunforsvar overfor coronavirus eller vi får kræft?

Gift er beregnet på at dræbe liv. Loven siger, at gift skal opbevares bag lås og slå. Jamen, hvorfor bliver så tonsvis af sprøjtegift år for år, hældt ud over marker og skov - på maden vi skal spise eller i alt det grønne omkring os bl.a. grøftekanter, fortove, parker, fodboldbaner og i private haver. Kornet til det daglige brød, frugter og grøntsager bliver sprøjtet og havner i affaldsforbrændinger og udvikler dioxin?

THE END

Nye fragtmenter fundet om

Jesus bjergprædiken
ved
disciblen Johannes
(Jesu Kristi fredsevangelium)
   Munke og lægeurter
 

Her er historien fra år 33 e.Kr. som præsterne ikke har fortalt sine kirkegænger?

              Jesus bjergprædiken!!...

Thi kun i Jer himmelske Faderes (ABBA) tjeneste bliver Jeres gæld (sygdom) for syv år eftergivet på syv dage.
Og det var ved en flods leje (Jordan), at mange syge fastede og bad med Guds engle i syv dage og syv nætter (søndag). Og stor var deres beundring, fordi de fulgte Jesu ord. Og da den syvende dag var gået (søndag), forlod deres smerter. Og da steg solen op over jordens rand, så de lyset "Jesus" komme imod dem fra bjerget med stråleglans fra den opgående sol om sit hoved (aura)? - idet han sagde: "Fred være med jer."
Matt.5,1-12.
I er jordens salt (mineraler); men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Så duer det kun til at kastes ud (som gødning) og trædes ned af mennesker (graven).
Matt5,13.
Og de sagde ikke et ord, men kastede sig blot ned for ham og berørte sømmene af hans klædning som tegn på deres naturhelbredelse?
"Tag ikke på mig, men søg Jeres jordiske Moder (naturen), som sendte Jer sine helbredende engle. Gå, og synd ikke mere, at I aldrig skal kende til sygdom igen. Og lad de helbrendende engle (luften, vandte, jorden, planterne og solstrålerne i dybder og højder) være jeres vogter."

Matt.9,19-21 ; Luk.6,17-19 ; Luk.8,43-48 ; Ap.G.5,15 ; Mark.6,54-56 ; Mark.5,25-30 ; Matt.14,35-36 ; Ap.G.19,1-12 ; Ap.G.14,3 ; Mark.9-20-21 (9)?

Jorden vil bestå, mens vi udrydder  os selv?

Gud er føde og drikke for alle!!.....

"De ord, jeg talte til jer, er ånd og liv. Den ukyndige er den, som begærer kød, ligeledes i blodsudgydelse og død (slår dyr ihjel).
Se kornet, hvorledes det vokser og modnes, bliver mejet og malet og i ilden bagt til brød. Af dette brød lever mit legeme "Jesus", som I har fået fortalt i lignelser:

Jeg ernærer mig kun af træernes frugter og af planter: 

Disse forvandles af ånden til mit kød og blod og ikke fra dyr. I, som tror på mig (metafor) er mine disciple, I skal også kunne ernære jer af denne og lignende føde, for gennem den giver ånden (sjælen) menneskene liv, helbredelse og sundhed.
Retfærdige siger jeg jer, i begyndelsen ernærede alle Guds skabninger lig fra Adam og Eva sig kun af al jordens planter og frugter, men menneskenes uvidenhed og selviskhed forledte mange af dem til at frafalde de skikke, som Gud havde givet dem, og de indførte nye, som brød disse. Men - som der står skrevet hos profeterne, de skal alle vende tilbage til den naturlige føde eller dø. Dette er opstandelsens mening (oprør fra de døde) og uddrag af: JESUS TOLV EVANGELISTER OG FREDENS EVANGELIUM!!... 

flyt pilen på billedet og tryk på musen i venstre side så der kommer en lup fem!!...

flyt pilen på billedet og tryk på musen i venstre side så der kommer en lup fem!!...

Fredens Evangelium

Jesus historie forsætter:

Thi, sandelig (retfærdig), siger jeg Jer: Talløse sygdomme og farer venter menneskenes sønner. Beelzebub, alle djævlens fyrste (Mark.3,22-30), kilden til alt ondt ligger på lur i alle menneskesønnens legeme. Han er døden, herskeren over al sygdom (Matt.12,22-28), og iført en tækkelig dragt frister og lokker han menneskesønnerne (Matt.4,1-11). Rigdomme lover han, og magt og pragtfulde paladser, og klæder af guld og sølv, og en mængde tjenere, alt dette. Han lover berømmelse og hæder, hor og vellyst, frådseri og vindrikken, udsvævende liv og dovenskab og uvirksomme dage. Han lokker enhver med det, som deres hu mest står til. Og den dag, da menneskesønnen allerede er blevet slaver af alle disse tomme og afskyelige ting, da bortriver han som betaling derfor alle de gaver fra menneskesønnerne, som den jordiske Moder gav dem så overdådigt. Han fratager dem deres ånde (luftens ilt), deres blod, deres knogler, deres kød, deres involde, deres øjne og øren. Og menneskets ånde (luft) bliver kort og besværgeligt, fuld af pine og ilde lugt, lig urene dyrs ånde. Og hans blod bliver tykt og ildelugtende ligesom sumpenes vad; det klumper og mørkner ligesom dødens nat. Og hans knogler bliver hårde og knudrede; de fortæres indvendig og bryder sammen som sten, der falder ned på en klippe. Og hans kød bliver fedt og vandfyldt; det rådner og bliver fordærvet, med sår og bylder, som er en afskyelighed. Og hans indvolde bliver fulde af modbydeligt skarn (lort), af langsomt flydende strømme af forrådnelse, og mængder af vederstyggelighede orme og bakterier har deres bolig der. Og hans øjne bliver svage, indtil mørk nat indhyller dem, og hans øren bliver tilstoppede, lig gravens stilhed. Og sidst af alt skal det vildfarende menneske miste livet. Thi han holdt ikke sin Moders love og føjede synd til synd. Derfor skal han fratages alle de jordiske Moders gave: ånde, blod, knogler, kød, indvolde, øjne og øren- og alt efter alt andet livet, hvormed den jordiske Moder kronede hans legeme.

               Mirakelplanten Persille

- symbolet på den kvast Jesus bar på sin kappen?

En af Jesus 72 disciple Plinus den Ældre som har været med til at skrive den græske oversættelse af Bibelen Septuaginta og som er hovedkliden til videnskabens historie, anbefalede et par gram persille (petroselium) i fiskedammen for at kurere syge fisk. Matthæus, Markus, Lukas og Johannes brugte så planten "petroselium" havepersille som symbol på kvasten i sømmene på Jesus kappe!!...
Udtrykket "Vær frimodig" er det første af de fire ord vi møder i Det Nye Testamente i forbindelse tilgivelse. Jesus bruger udtrykket i forbindelse med den lidende kvinde, som i tolv år har været forpint med sine svære månedlige blødninger. Jesus prøver så hurtigt ud fra fortællingerne i evangelierne, at berolige kvinden da hun bagfra rører ved persille kvasten på hans kappe som eventuelt huns spiser "Vær frimodig", som han sidestiller med ordene "Tag`det rolligt, din tro har allerede frelst dig".
På de Ægyptiske gravmæler, og herioglyffer kan man læse, at planten blev brugt mod svære blødninger, den sygdom kvinden beskrives om Ny Testamente.
Matt.9,20-22 m.m.
På de Ægyptiske gravmæler, og herioglyffer kan man endvidere læse, at persilleplanten blev brugt mod mavesmerter og blæreproblemer, betændelser, infektion, smerter ved vandladning og nyresten. De gamle grækere anvendte den til samme formål, men anbefalede den også som nervestyrkende middel til brug ved eplipsi...

I oldtiden kaldte man månesyge (jvf. Matt.4,24 ; 17,15) mennesker der led af epilepsi eller lignende forstyrelser i nervesystemet. Navnet kommer af, at man satte sygdommen i forbindelse med skadelige indflydelse fra månen (jvf. Sl.121,6 og Es.4,5-6).

I en Walisisk urtebog fra det 12. århundrede, beskrives persilleplanten som bloddandende. Persille er en af de mest brugte krydderurter som findes, er fantastisk ved øresmerter, migræne, hortons/klyngehovedpine: Tag håndfuld  hakket persille i en stor kop kogende, lad det afkøle og drik slurkvis ved ørepine, hovedpine så det renser tyktarmen, hvor forrådnelse ligger og ulmer og føre disse rester og dunster ud til det syge sted f.eks. øresmerter, hovedpine m.m.. Undgå kød som forrådner i dine tarme, fast hver søndag og drik rigelig med vand hele dagen 2½ liter. Skyl dine tarme rene ved fastekur som f.eks. kartoffelvand af økologiske eller biodynamiske kartofler.

Tryk på linket her: Jesus og mirakler
 

Billede fra katakomben uder Vatikanet i Rom. Kvinden rører ved kappen og kvasten der skulle symbolisere

Billede fra katakomben uder Vatikanet i Rom. Kvinden rører ved kappen og kvasten der skulle symbolisere "persille" Jesus åndelige skinlegeme i naturen?

Sprøjtegifen DDT bliver forbudt

Det var faktisk den amerikanske læge dr. med. Sir Edwad Melanby, der i begynelsen af halvtredserne advarede brugen af bihonning der var indsamlet fra blomster, som er sprøjtet med DDT (benzenehexachlorid) eller phenylmercry comp (Agent Orange), der formodes at fremme cancer. USA`s sundhedsstyrelse blev alarmerede og senere konstaterede man, at den daglige føde indeholdt helt op til 181 microgram DDT, som opsuges af organimen. Mange børn blev født dengang med denne gift i sig, specielt i fedtvævet. . Efter fem års forløb fandt man i legemet op til 0,003 procent DDT. 

Allerede i 1966 var englæderne de første til at forbyde brugen af insektdræbende midler heriblandt DDT og dieldrin. At vaske fårerne i det dieldrin for at dræbe snyltede mider, udløste kaastrofen i 1960. Mange økologer blev overbevit om, at anvendelsen af organiske klorforbindelser heriblandt dieldrin var årsagen til, at mange sæler og rovfugle var ved at uddø, fordi de ikke kunne udklække æg . På fårerne trænger giften dieldrin ind gennem huden og lagres i fedtvævet, og ørnene forgiftes ved at æde ådslerne. Deldrin bruges stadig til mølimprægnering af tøj og til lugtgener fra tissekumme på herretoiletter?

Pludselig falder en lille fugl til jorden som ramt af lynet, når man så obducerer den viser det sig, at den er smækfyldt af klorfobindelser DDT, Dieldrin, Dioxin og meget mere.                             

I 1970 begyndte man derfor for alvor ikke alene, at analysere fuglenes fedtlag, men også mennesket, som viste, at indeholde 2-3 milligram organisk klor pr. kg. fedtvæv, som er i stand til at gøre os alvorlige syge!!..

Først på året 1975 offentliggjorde to tyske biokemiker en rapport, der omhandler 137 udvalgte prøver af modermælk. Med kun een undtalelse fandt kemikerne i samtlige prøver, tildels endog ret store mængder, rester af giften DDT.
Efter de sagkyndiges udsagn indeholdt franskmændenes fedtlag fem milligram (tusindedel gram) organisk klor (DDT) pr. kg legemsvægt.
Det var  netop dise klorfindelser, man havde fundet i kroppen på småfugle, der pludselig af uforklarlige grunde, mit under flugten, var styrtet til jorden og var død på stedet? "FOR MAN ANALYSERER IKKE VORES FEDTLAG, HVERKEN FOR DDT ELLER DIOXIN" i dag, når vi bliver indlagt på hospitalet?

Tryk på linket: Dioxin gift i mad

Kontrol med gifte i vores mad.

I Danmark har der i 50 år været utrolig ringe kontrol med importeret frugt, grønt og kornprodukter (hørfrø, sesam m.m.) hos  grønthandler, men også af fremmed herkomst, men Levnedsstyrelsen har nu endelig fået has på dem? Det var tidligere produkter som også fandtes i discauntkæder, supermarkeder og som blev importeres fra de orintalske lande, Spanien, Holland mfl., hvor der er ringe kontrol med sprøjtegifte. Fra Danmark (Ceminova), USA og Europa bliver der eksporteres store mængder insektgifte til de orintalske lande. Sprøjtegifte bliver således importeret tilbage igen via vores fødevare frugt og grønt, som er roden til alt ondt. Det har tidligere været de orgniske klorfenolforbindelser; DDT - 2,4,5-T, 2,4-, MCPA, Mcpp m.fl. nogle af stofferne brugte man i Vietnamkrigen. Det er stoffer som bakterierne ikke kan klare i længden og det gælder også for menneskets vedkommende tarmabakterier og virus i kroppens celler. Det er stoffer som kun nedbryds umådelig langsomt i naturen. Kronisk forurening forgifter gradvist miljøet for os alle og ligner til forveksling på nært hold Faraos plager!!.....

Velsignet i Herren Jesus Kristus; vor herre bevares? 

Da tidligere miljøminister Connie Hedegår var den overordnet i Miljøministeriet, ville hun have Ceminova ved Harbøre Tange nedlagt, fabrikken som sender plantegift til hele verdens landbrug og frugtplantager. Senere har man fundet giftrester i impoteret frugt, som stammer fra det salg Ceminova sender afsted til Asien og de underudviklede lande, det man i folkemunde inden for økologi kalder dobbeltmoral? Men desværre kunne tidligere miljøminister Connie Hedegård ikke få flertallet med i Folketinget på Christiansborg. I stedet blev hun udnævnt til Miljøkommisæer i EU?

Tryk på linket: Kræftens Gåde?
 

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og du kan læse teksten.

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og du kan læse teksten.