Vedrørende Danmarks største miljøsag "infralyd og strukturlyd"

Fra 1997 - 1999 holdt to 50 tons kølerlastvogne hver dag efter fyraften og i weekenden og sommervarmen snurrede med kølerkompressorer, infralyd som blev kastet ind på gavlen og frembragte STRUKTURLYD i hele huset. Vinduet i soveværelset klirrede    som en spyflue. Billedet nederst viser i baggrunden de to kølerlastbiler parkeret bag en bondegård. Hver morgen kl.5 og kl.7. stod de parkeret i tomgang op til 15 minuttet med kølekompressor og kastede infralyd ind i G.N`s bolig. Infralyd som kostede ham uarbejdsdygtighed, så han ikke kunne bestride et normalt job.

Fra 1997 - 1999 holdt to 50 tons kølerlastvogne hver dag efter fyraften og i weekenden og sommervarmen snurrede med kølerkompressorer, infralyd som blev kastet ind på gavlen og frembragte STRUKTURLYD i hele huset. Vinduet i soveværelset klirrede som en spyflue. Billedet nederst viser i baggrunden de to kølerlastbiler parkeret bag en bondegård. Hver morgen kl.5 og kl.7. stod de parkeret i tomgang op til 15 minuttet med kølekompressor og kastede infralyd ind i G.N`s bolig. Infralyd som kostede ham uarbejdsdygtighed, så han ikke kunne bestride et normalt job.

Til Miljøstyrelsen

Industrikontoret

Att. civilingeniør Jørgen Jacobsen

Strandgade 29

1401 København K                               

Kære Jørgen Jacobsen                            Ringsted d. 18. februar 2004

Jeg syntes at det er på tide, at du sætter dig ind i mine sager fra 1996, som desværre ikke alene plager mig, men også tusinde andre borgere i Danmark. Det har længe været mig en gåde, hvordan du kan sidde i den samme stol så længe i Miljøstyrelsen, som afløser af Kurt Delvig industrikontoret 1996, som jeg tidligere har haft korspondance med?

Overalt møder du kritik ikke alene hos professor Henrik Møller Aalborg Universitet for lyd & akustik, Sundhedsstyrelsen, men også i avisspalter, hos lydeksperter og selvfølgelig også mig. Som du sikkert har opdaget under støjkonferencen i Ingeniørforeningen år 2.000, gik tidligere ansat i Miljøstyrelsen Kurt Delvig hen til mig og sagde, at det undrede ham hvorfor vi ikke var kommet længere med disse alvorlige infralydsager? Selv Kurt Delvig har udtalt, at det er en landsdækkende infralyd problem?

Jeg har stillet dig utallige mange spørgsmål i mine langvarrige breve helt fra Hvidovre, noget jeg ikke får helt til at gå op, fordi du tilbageholder beviser og viden som du godt har kendskab til bl.a. fra min tidligere sag om "STRUKTURLYD" i lejlighed fra Hvidovre. Du har nemlig sat en støjgrænse i den nye Orientering om lavfrekvent støj fra 20-150 Hz og infralyd på 85 dB (G), en støjgrænse der aldrig kan opfyldes, når det gælder "STRUKTURLYD" i en bolig indendørs? Infralyd som opstår af udefrakommende støjbelastninger i væge og fundament fra industri, holdende lastbiler i tomgang m.m. Jo, hvis de måske stod klods op af muren, så svingningerne væltede murerne lige som Jerikos mure og trompethorn, som er omtalt i Bibelen. STRUKTURLYD bygges nemlig op af de vibrationer, som kommer fra loftet og ud af væggene fra snurrende maskiner, ventilatorer o.s.v.. Hvorfor erkender du ikke, at "STRUKTURLYD" er farlig for vores hjerne, da højre og venstre ører eller hjernehalvdelen opfatter lyden som voldsom provokerende på REM-søvnen!!....STRUKTURLYD kan nemlig ikke retningsbestemmes med ørerne, ej heller med hjernen. Uanset om vi hører infralyd som "STRUKTURLYD" under 85 dB eller ned til 40-50 dB, så er de lige så farlige for hjernebølgerne, idet de under søvn forstyrer Rem-søvnen. Udenlandske undersøgelser af søvnforsker, har nemlig bevist at REM-søvnen forstyrres af ekstrem lave frekvenser (ELF).

Vi behøver således ikke at være eksperter på området, men når jeg endelig tager infralyd sagen frem, så skyldes det at vores søns mange psykoser p.g.a. manglende søvn i vores lejlighed Arnold Nielsens boulevard i Hvidovre, hvor også flere andre beboer blev angrebet af den lavfrekvente "STRUKTURLYD" lige som min kone og jeg med alvorlig søvnløshed.

Hvis du ikke vil tro det, så var det en miljøteknikker fra Brùel & Kjær der foretog og analyserede målingerne i min lejlighed i Hvidovre, som Kurt Delvig, Arbejdstilsynet og senere professor Henrik Møller, Aalborg Universitet, Lyd & Akustik blev bekendt med. Miljøteknikker fra Brùel & Kjær havde gode forbindelser med amerikanske læger til psykiske lidelser og søvnforstyrrelser fra U.S.A bl.a. REM-søvnen, hjernebølgers indvirkning og lavfrekvent lyd og støjkilder, hvilket jeg fik indblik af ham og en advokat. Du skylder mig en forklaring, hvorfor du holder al den viden om infralyd og "STRUKTURLYD" tilbage som civilingeniør?

For nogle måneder siden, hørte jeg Sten Gade SF i TV sige, at Miljøstyrelsen manglede penge på lydforsnkningsområdet, men hvorfor lytter du ikke Jørgen Jacobsen til dine medmennesker i pressen, Aalborg Universitet, Landsforeningen Infralydens Fjender, der har fået tusndvis af henvendelser fra yderst plagede patienter, som er plafet af brummelyd i deres hjem.

Hvor langt vil Miljøstyrelsen gå, før der bliver opbygget en politisk befolkningsgruppe, som måske vil have Miljøstyrelsen nedlagt, fordi den ikke udfører sit arbejde ordentlig? Du må i det mindste ligge inde med tusindvis af breve og oplysninger fra utilfredse danske borgere, lydteknikker som har en helt anden opfattelse og holdning af denne alvorlige infralydsag, som er blevet målt i mange boliger.

Jeg håber du kan aflæse Ringsted Kommunes forkerte beregninger, bygninger på kort over min ejendom i Ørslev, idet den kommunale teknikker fra kommunen ikke vidste, at infralyd har en hastighed på 340 m/sek. og rammer vores tagkonstruktion, der ligger 5 meter under terranhøjde i en bakkedal i forhold til de holdende lastbiler (se billede)  med køleranlæg på taget, som starter 15 min med tomgang støj hver morgen kl. 5 og kl. 7.

Venligst

klimatolog for Scandion 1985 - 1996

Gerhard I Nielsen.

Der blev også målt "STRUKTURLYD" - bygningsresonans kl.8-9 hverdage af infralyd fra en udendørs sandblæser fra virksomhed og holdende bus ved stoppested Arnold Nielsens Boulevard i Hvidovre, som ikke er med på målingen som baggrundsstøj. Man gik kun efter ventilationsstøj og lydmåling heraf (beskrivelse) af billedet nedenunder..

Billedet her viser hvordan lydbølger smider vejstøj ind i boliger

Billedet her viser hvordan lydbølger smider vejstøj ind i boliger

Der er brugt over 100.000 kroner til nyt ståltag i 1999 og ekstraisolering af gavle, loft og værelser for at forhindre "baggrundsstøj" i atmosfæren uden resultat?

Eternittag ødelagt på kort tid

Dette parcelhus med original eternittag som G.N. købte i 1997 efter fraflytning i Hvidovre - Tåstrup er fra 1988, kun 11 år gammel, men slidt op pga. infralyd "bygningsresonanser" og vibrationer dvs. "strukturlyd" på kort tid? I 2019 opdagede jeg ved målinger, at der fremkom vibrationer på ca. 4 hertz, som kunne mærkes med føderne af en dame, som kom helt uforventet efter at have læst artiklen i Ugeavisen. Når hun sad ned på en stol i stuen hos G.N. var hun i stand til at mærke vibrationer med føderne!!.....

Da en dame i 1999 kom til G.N. som er klimatolog og fortalte, at der stod to holdende lastbiler med kølekompressorer bag ved en bondegård, kravlede han op på en stige og så de to holdende DFDS kølerlastbiler. Siden 1997 hvor min familie flyttede ind i dette parcelhus, holdt disse to kølerlastbiler og drønede med deres køling på trope nætter, når temperaturen var omkring eller over 20 grader.  Sagen blev indberettet til Kommunen så jeg fik stoppede den

Da en dame i 1999 kom til G.N. som er klimatolog og fortalte, at der stod to holdende lastbiler med kølekompressorer bag ved en bondegård, kravlede han op på en stige og så de to holdende DFDS kølerlastbiler. Siden 1997 hvor min familie flyttede ind i dette parcelhus, holdt disse to kølerlastbiler og drønede med deres køling på trope nætter, når temperaturen var omkring eller over 20 grader. Sagen blev indberettet til Kommunen så jeg fik stoppede den "buldrende infralyd" om natten med deres kompressor køling af kød fra slagteriet? Den dybe brummelyd i tomgangsstøj hver morgen fra kl. 5 og 7 med op til en halv times larm forsatte i 20 år indtil 2019, hvor vognmanden nedlagde sin virksomhed. Det resulterede også, at jeg købte lydudstyr som opfangede infralyd og vibrationer i min genbos skel ved hvor dette skur står og som man kan se på billedet. Infralyd og vibrationerne blev pejlet til kraftige vibrationer fra springvandspumpe, som kommunen ikke ville standse ifølge miljøstyrelsen, der udsendte et cirkulære til mig fra 2003, hvor professor Henrik Møller Aalborg Universitet skrev i brev til mig 2001, at det ikke er rene toner men en frekvens på 4 Hz. Lyden dengang kom slet ikke fra diesel lasbilerne, men derimod blandede lyden sig fra min genbos springvandspumpe, så den om morgenen blev dobbelt så kraftig som vibration og "STRUKTURLYD" i parcelhuset?

I baggrunden kan man se en kølerlastbil parkeret ved laden og i flugt linje slyngede med den lavfrekvent infralyd ind i gavlen på vores parcelhus hver morgen så bygningen rystede, glas i vinduet summede af vibrationer som en spyflue.

I baggrunden kan man se en kølerlastbil parkeret ved laden og i flugt linje slyngede med den lavfrekvent infralyd ind i gavlen på vores parcelhus hver morgen så bygningen rystede, glas i vinduet summede af vibrationer som en spyflue.

Målinger foretaget i Ringsted viser trafikstøj og infralyd

Artiklen forsætter

Tryk på linket: Magnetfelter