Seveso katastrofen 1976

Dioxingift - en tiggende bombe under miljøet?

Den engelske zoolog og forfatter Desmond Moris siger i sin bog "Den nøgne abe", at industrielle kapitalister truer verdens fremtid. Mennesket opfører sig som genier, når vi konstruerer kemiske virksomheder (herunder også affaldsforbrændinger og krematorie). Vi ter os som primitive, når vi skaffer os af med affald fra vores oprindelse. Gud beskytter os ikke, når vi bryder naturens love, som er en del af os selv. Vi er ikke faldne engle, siger Desmond Moris, men aber på vej op. Hvis vi glemmer vores dyriske herkomst og vore biologiske begrænsninger, uddør mennesket.
Vi dør med en kynisk og kemisk klynken. Romerrigets fald skyldes blyforgiftning. De rige romere brugte bly i deres vandrør, i deres kogegrej og deres sminke. Det førte til deres sindsyge opførsel og til sidst deres samfunds undergang.
Noget lignende kan eller er ved at ske med os mennesker i dag, der lever i den aller farligste del af verden med kemiske stoffer som dioxin.

I 1985 ni år efter, bliver der stadig skrevet om Seveso katastrofen. 

Raport fra Seveso-katastrofen

Allerede året efter Seveso-katastrofen i Italien, havde giften spredt sig over store områder på størelse med langeland. Der var fundet spor af dioxin i åer og vandløb langt fra byens områder, man ikke mente var ramt af giftskyen fra ICMESA fabrikken i Seveso, der ejes af parfume og medicinalgiganten Hofman La Roce i Schweiz. Og hvad der var værre endnu: Der var fundet dioxin i grundvandet nær ved storbyen Milanos forstæder, 15 km syd for Seveso. Ifølge læge Midico udtalelse året efter katastrofen er der født 50 børn i Seveso, alle sunde og raske, men samidig er hudsygdmme klorance konstateret hos 337 skolebørn på egnen.

Dioxin er en af de giftigste substanser, der nogen sinde er fremstillet ad syntetisk vej. Fire af de farligste dioxiner TCDD, PCB og DDT)  er alle akut giftige og kræftemkaldende, de påvirker arvemassen (generne) og forårsager hos mennesker alvorlige beskadigelser af huden, lymfesystemet foruden at de medfører fosterskader og oplagres i biologiske væv. Blot 0,03 milliontedel af et gram pr. kg. legemsvægt medfører skader hos børn.

Skomager bliv ved din lest, har jeg gang på gang hørt folk sige, men havde jeg gjort dette havde jeg ikke overlevet?

Tryk på linket: Giftstoffer

Forurening med infralyd og tyk røg

Verdens største heksejagt "Forureningen"

Kilde: indehaver af denne 123hjemmeside Vita-Nyhed.dk G.N. klimatolog, kultur- religionsforsker, klimatolog og økolog siden 1976

Hubei-provinsen i Kina er det eneste sted, hvor man har lavet statestik over covid-19 dødstal målt i forhold til køn og alder. En teori er, at flest mænd her ryger.

- Flere videnskabsmænd mener, at forskellen på dødsfald af covid-19 skyldes forureninge, og at mænd ryger meget mere end kvinder, og at en større andel derfor har en kronisk sygdom, nedsat lungefunktion, astma og bronkitis p.g.a. luftforureningen i Wuhan - Huberin-provinsen i Kina. Og har man en kronisk sygdom, har man også et dårligt immunforsvar og sværere ved at stå imod en virus eller coronavirus, forklarer Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin på Københavns Universitet som følge af coronavirusen.

- Men vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor der er en forskel, og jeg forventer, at kønsforskellene gradvis vil udjævne sig, siger professoren.

Hvem er mest udsatte. Børn eller voksne?

Langt færre børn end voksne er døde som følge af coronavirus. Tal fra Hubei-provinsen viser, at kun 0,9 procent af de smittede er børn mellem nul og ni år. Ingen af dem er døde. Samme tendens viser sig blandt de 10-19-årige, hvor èn dog er død.

- Det er ekstremt interesant, siger Jens Lundgren. 

- Der er spekulationer om, hvorvidt det skyldes, at børn har været smittede med andre virusser, som betyder, at de er blevet immune over for coronavirus. En anden mulig forklaring er, at børnene simpelthen reagerer anderledes på virussen end voksne.

-Små børns immunforsvar er anderledes end voksnes og måske kan de bedre håndtere netop denne infektion. Vi ved, at børnene bliver smittet, så det er ikke, fordi de ikke har været udsatte, siger Jens Lundgren. Heller ikke babyer er særlig udsatte, hvis man kigger på den data, der foreligger.

Tal fra Hubei-provinsen viser, at ældre er i større risiko for at dø af coronavirusen. Dødeligheden stiger med alderen, og blandt smittede i Kina, der er over 80 år, er dødeligheden på næsten 15 procent, siger Tyra Grove Krause, afdelingschef for infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Staten Serums Institut, som har stået frem flere gange på TV.

Hun fortæller, at det skyldes, at ældres immunforsvar ofte ikke er så stærkt men svækket. De har måske også andre sygdomme, som gør det sværere for dem at blive raske, hvis de bliver smittet med coronavirus.

- Det er helt, som vi kender det fra almindelig influenza, siger hun. Her er der også en større dødelighed blandt ældre, fortæller Tyra Grove Krause.

Færre unge end midaldrende og ældre er døde af coronavirus. Det er samme tendens, som ved almindelig influenza, siger professor Jens Lundgren. Det hænger sammen med, at der er større sandsynlighed for, at man har andre kroniske sygdomme, når man er ældre, sammenlignet med, når man er ung. Samtidig svækkes immunforsvaret med alderen.

- En forklaring på, at unge bliver syge er, at også de nogle gange lider af kroniske sygdomme. Men vi skal også huske, at yngre hvert år dør af almindelig influenza, siger professor Jens Lundgren.

Livsstil og SMOG årsag til covid-19 udbrud i Wuhan Kina

Først dør skoven, så mennesket

Naturen hævner sig på dem, der forgifter den. "Det står skrevet i bibelen"?

Miljø & Mennesket

Kilde: G.N. religionsforsker i kulturhistorie, klimatologi og økologi siden 1976

En sort barnevogn med ligkiste-bemaling er blikfang på en ny debatbog fra 1984 om den sure regn, der ikke blot slår skovdødens træer ihjel, men også de uskyldige spædbørn, syge og gamle mennesker, hvis naturlige forsvarsmekanismer som er svækket.

Bogen "Den Gule gift" fra 1984 er forfatter af redaktør Jochen Bòelce og andre medarbejdere på det meget velrenommerende tidsskrift "Der Spigel" og oversat fra tysk af Henning Albrechten. Det skal Martins Forlag ikke have utak for.

Bòlche tøver ikke med at skildre ødelæggelserne i naturen som "et økologisk Hiroshima" og "en biologisk boomrerang". En skæbnessvanger udvikling er sat i gang.

Først dør skoven, så dør mennesket siger de grønne miljøforkæmpere bl.a. forfatter af vitanyhed.dk G.N.

I denne beskrivelse af bogen fra 1984 har professor Harald HauptDuisburgs børneklinik og dr. Bertold Mersmann i Essen fremlagt beviser for, at svovlforbindelser fra industrien kan fremkalde livstruende luftvejs- og lungesygdomme hos børn, hvilket er sket i Rurh distriktet Tyskland gennem årtier.

Hvert år dør tusinder af spædbørn pludselig og uventet i barnevogn, forklaringen kan være, at slimhinderne i næse og svælget irriteres af et meget udbredt og uhyre farligt stof, hvis lugt forbindes med Satan selv: Svovl (omtalt i Bibelen).

Ved undersøgelser af hundrede af små lig har professor Althoff med skalpel og mikroskop fundet ødelagt væv, vand og slimklumper i lunger og hjerne, det er tydelige tegn på en kvælende, dødbringende kædereaktion.

Hermed er der lagt på til politisk storvask, siger Bolsche. Hvis den sure regn er årsag til dødsfald blandt børn, er det ikke længere muligt at afvise kravene om skærpedede regler for renholdelse af luften med det skinagument, at det kan koste arbejdspladser.

Kræft-epidemi

Althoff citerer også en amerikansk ekspert, professor Peter Schwartz fra Standford Rescarch Institut i Californien. I 1981 forudsagde han på et videnskabelig møde i Bonn, at kræftepedimer blandt børn som følge af industriens udslip af sur regn af svovl ville blive et hovedproblem i den vesttyske indrigspolitik.

Miljøet trues

Danmark har hidtil ført de høje skorstenes politik, det vil sige, at en stor del af forureningen er sendt med vinden til nabolandene Sverige og Norge. Men nu er der viljen i 1984 til at rense luften for svovl og dioxin, selvom vi tilsyneladende ikke får direkte gevinster, siger tidligere olifyrs- og keddelrenser Gerhard Nielsen, som har været voldsom plaget af lavfrekvent infralyd og tidligere medlem af foreningen "Infralyd & Miljø" fra 1995-2010.

Svovlforureningen den gule gift har skylden, den ødelægger både skov og mennesker

London SMOG i 1952 dræber 4-5000 englænder

De svenske søer bliver ødelagt af svovlforureningen

Kilde: G.N. klimatolog og økolog siden 1976

Lukas 17,28: Jesus genkomst skal ske på samme måde?

Eller som det skete i Lots dage: Folk holdt deres fester, købte og solgte, plantede og byggede uden at skænke en tanke på "naturen", lige til den dag, da Lot gik ud af Sodoma, (byen opkaldt af sodpartikler), hvor det pludselig regnede med ild og svovl faldt ned fra himlen (vulkanudbrud), så alle blev udslettet.

v/29 Den dag vil de, der opholder sig uden for deres hus, ikke have tid til at løbe ind for at pakke, og de der arbejder i marken, vil ikke have tid til at løbe hjem (oversvømmelse)?

Politikerne er folkevalgte, men ved alt for lidt om miljø, derfor har kirken nu inviteret dem indenfor i Lunden?

Dioxin truer vores fremtid?

Dioxin - gift er en tikkende bombe under miljøet. Det skrev den engelske zoolog og forfatter Desmond Moris for årtier siden i sin bog "Den nøgne abe" og at de industrielle kapitalister truer verdens fremtid bl.a. de asitiske lande Kina, Korea m.fl. Mennesket opfører sig som genier, når vi kunstruerer (fremstiller) kemiske virksomheder. Men ter os som primitive, når vi skaffer os af med affald fra vores oprindelse (smid væk), der ikke kan nedbrydes? Gud beskytter os ikke, når vi bryder med naturens love.Vi er ikke faldne engle, siger Desmond Moris i sin fantastiske bog, men aber på vej op. Hvis vi glemmer vores dyriske herkomst og vores biologiske begrænsninger, uddør mennesket. Og det er netop det, som sker i øjeblikket. Vi dør med en kynisk og kemisk klynken. Romerigets fald skyldes blyforgiftning. De rige romer brugte bly i deres vandrør, i deres kogegrej og deres sminke. Det førte til deres undergang (er også skrevet om i Bibelen? Det førte til deres sindsyge, opførsel og til sidst deres undergang. Noget lignende, skriver Desmond Moris kan eller er ved at ske med os mennesker, der lever i den allerfarligste tidsalder af kemiske stoffer som dioxin og svovl m.m.

Vi avler syge børn?

De skjulte gifte

Thalidomidsagen i 1962, hvor hundredevis af gravide udsatte deres ufødte børn for fosterskader efter indtagelse af sovemidlet thalidomid, indledte en ny æra i giftforskningen og illustrerede for os og lægerne alle den kemiske industris ansvar for menneskets sundhed.

Der udvikles årligt mindst 3.000 nye kemikalier, som aldrig tidligere har eksisteret på jordens overflade, og heraf når hvert år omkring 300 nye stoffer ud til forbrugerne. Kan vi kontrollere udviklingen? Eller vil den kemiske industri udsætte menneskeheden for nye fare?

Hvad bruges de nye stoffer til?

Talrige af de nye kemikalier når ind i vore hverdag. Når husmoderen børster sine lædersko, er det ikke sikkert, hun ved, at der er giftige tilsætninger i læderret, skosværten eller når hun sprøjter med imprægnering på overfladen.

Når vi sprøjter vore haver med insektdræbende midler, udsætter vi ikke alene naturen, sommerfugle, bien osv., men også os selv for gift-virkning. Vanskelighederne for giftforskeren er at vudere, hvad der kan føre til uhelbredelige skadevirkninger, og hvad der kun kan give en kortvarrig irritation, allergi m.m. i organismen

At udviklingen må tages med alvor kan illustreres af nye (1972) engelske og amerikanske undersøgelser af forholdene i plast-industrien. For sidst i 1960èrne anmodede den engelske plastindustri en forsker om at undersøge, om der under fremstillingen af plast kunne afdampe en giftig gasart (vinylklorid). Det viste sig ved denne undersøgelse, at gasarten i den koncentration, der forekom i fabrikkerne hos arbejderne, gav leverkræft hos mus.

Meddelsen (dioxin) nåede ikke de amerikanske sundhedsmyndigheder, som imidlertid 4 år senere, afslørede, 10% af arbejderne i de fabrikksafdelinger, der anvendte vinylklorid, fik leverkræft.

Hvor udsatte er vi?

Det spørgsmål rejser sig naturligt: Hvor mange af os her i landet er udsat for skadelig påvirkning? Ingen kunne svare med sikkerhed på spørgsmålet i 1972, men vi kan pege på visse risikomomenter.

I Danmark findes ingen fabrikker, skriver professor, dr. med. Jørgen Clausen i 1972 i Samvirke, der anvender vinylklorid, men det passer ikke, men vi har en udviklet læder- og træindustri. I disse fabrikker bruges stoffer, som skal hæmme bl.a. svampevækst, skriver han.

Ved træ-imprægnering anvendes ensten uorganiske stoffer, for eksempel de velkendte gifte kviksølv, kobber og arsenik, eller organiske giftstoffer, blandt andre de såkaldte kloro-fenolforbindelser. Disse stoffer er i sig selv næppe særligt giftige for mennesker, fortæller han til Samvirke i 1972, men på fabrikkerne, hvor de fremstilles, må kemikerne være meget omhyggelige med at styre den kemiske proces rigtig. Varmes de for kraftig op over 800 grader celcius, er der risiko for dannelse af et farlige bi-produkt (dioxin), som han ikke nævner i sin udtalelse. Han holder det hemmeligt for sig selv og lægerådet?

I både Tyskland, England og USA har det vist sig, at dette bi-produkt fremkalder hudlidelser (klorance) hos arbejderne. Det kan imidlertid (dioxin) også ødelægge leveren og specielt påvirke centralnervesystemet. Endelig har anvendelsen af disse stoffer rejst stigende bekymring hos giftforskerne, idet de i dyreforsøg, ligesom thalidomid, har givet fosterskader og medfødte misdannelser.

Seks tilfælde af kræft blandt arbejderne på svenske papirfabrikker, hvor de har været beskæftiget i afdelinger, der anvender nitrøse gasser, har sidste efterår ca. 1971 ført til, at en undersøgelse også foretaget på danske papirfabrikker.

En engelsk rapport har samtidigt vist, at rotationstrykkere i avisindustrien er særlig udsat for kræft. Men man har ikke kunnet påvise, hvor selve faren ligger. Er det papiret, farverne eller bly? Dette vil man samtidig løse herhjemme, udtaler professor, dr. med. Jørgen Clausen Samvirke 1972.

Samfundet vil ikke acceptere en ukontrolleret industri anvendelse af kemiske stoffer. Derfor findes der regler om kontrol af giftstoffer. Disse regler og praksis må imidlertid til stadighed efterprøves og føres à jour, for at man kan have et effektiv værn mod, at der opstår hidtil ukendte giftstoffer, slutter han med.

NB! Husk at vende tilbage til denne side, tryk på linket her:Giftstoffer 

 

Dioxiner giver DNA skader på mænds sæd

Forskningsleder Eva Bonefeld-Jørgensen og hendes dygtige medarbejderstab fra Det Sundhedsvidenskablige Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, har påvist en direkte sammenhæng mellem den samlede biologiske dioxinaktivitet i blodet og niveauet af dna-skader på mændenes sædceller. Ved 400 undersøgte raske og fertile europæiske og grøndlandske mænd, fandt man at jo mere dioxin-aktivitet der var i deres blod, desto flere dna-skader havde de i deres sæd.
Danske mænd havde således noget af verdens ringeste sædkvalitet i forhold til andre europæer og grønlænder. Hvert syvende barn i en typisk skoleklasse i Danmark er undfanget ved kunstig befrugtning. Resultaterne ved mænds sædkvaltet er især bekymrende, fordi tidligere studier blandt mennesker tyder på, at dna-skader kan nedarves. Dyreforsøg har vist, at dna-skader hos faderen kan nedarves og give øget antal aborter, fødselseffekter mutation og kræfttilfælde.
Kostvaner er interesante, fordi undeøgelser tyder på, at bestemte livsvigtige olier og antioxidanter, kan give en vis beskyttelse mod yderst skadelige dioxiner.


Gå ind og læs på:
Sundhedsguiden.dk - Dårlig sædkvalitet og miljøpåvrkning!.

Når døde mænd fortæller

Historien om dioxin begynder allerede i slutningen af det 18. årh?

Dioxin (tri-chlor-fenoler):

Fenoler 
er et forløber stof til dannelse af dioxiner Agent Orange kemikaliet 2,4-D, - triklorfenoler og som er en brøkdel (milliardreduktion) lige så lille som et virus, er et affaldsprodukt ved opvarmning eller sammensætning af bestanddele ved affaldsforbrænding. Triklorfenoler opstår i forbindelser med affaldsforbrænding af PVC, PCB og andre ting som f.eks. plastikprodukter, køkkenaffald, skræller af appelsiner eller  grapefrugt og citroner, der er overfladebehandlet med (fenoler), kremering af lig o.m.a. Selv grøntsager kan indeholde meget små mængder af fenoler oprindelig stavet phenoler i fagsproget. 

Selv tilhænger af økologi og biodynamiske produkter, sagde allerede i 1960-èrne, at disse sprøjtegifte pesticider (fenoler) og DDT som krigsvåben i Vietnam er yderst skadelig på organismer, hvilket også blev konstateret af Danmarks hidtil dygtigste naturlæge Axel. O. Hansen i 1950èrne ved hjælp af øjendiagnose (sjælens spejl). Øjendiagnosen er omtalt i Det Nye Testamente: Øjet er legemets lys, hvis dit øje er sundt er hele dit legeme i lys!!...

Politikernes manglende ekspertise i kemi?

Tidligere landbrugsminister og fiskeriminister under Poul Harting, Anker Jørgsen og Poul Schlùter regeringen Niels Anker Kofod, som selv er bornholms afstamning kaldte dioxin problematikkens "hysteri", hvilket beviser politikernes manglende evne til at håndtere og reagere Danmarks miljøforurening? 

Med disse alvorlige konsekvenser i baghovedet er det fuld forståeligt, at påstande om, at der daglig sker dioxin udslip, har sat sindene i kog blandt eksperter som f.eks. kemiker, naturlæger, lægfolk og fagfolk i oliebranchen overalt i Danmark, særlig dem som som har kendskab til brændstoffer og dem som bor eller skal bo i nærheden af affaldsforbrændinger og krematorier m.m.
Dioxin (tri-chlor-fenoler) er et menneskeskabt stof, der allerede fik noget af sin første kemiske sammensætning i midten af det 18. århundrede bl.a. opdagelsen af fenoler (karbolsyre) som så blev anvendt i begyndelsen af det 19. århundrede ved brug af læger (antiseptisk) og ved at sminke gammelt smør!!.... Karbol blev dengang (18 årh.) udvundet at koks, brugt til sårensning og senere til azofarvestoffer i 1960èrne som tilsætningsstoffer i lægemidler, fødevare m.m. Mange patienter blev allergisk overfor disse stoffer? 

Dioxin er menneskeskabt og et af efterkrigstidens mest giftigste stoffer ud af 16 og på størrelse med ettusindemilliontedel. En dosis på 0,7 gram dioxin i miljøet er nok til at tage livet af mindst 10.000 mennesker, hvis det bliver spist.
I 1834 blev phenol også kendt som karbolsyre udvundet fra kultjære og videre som den primære kilde til udviklingen af den petrokemiske industri (petrolium) som brændstof. Siden dengang har man udvundet tusindvis af "fenoler" som kemiske stoffer bl.a. farvestoffer, som man tidligere har anvendt i mad, lægemidler o.m.a.. Mange af disse stoffer er for længst trukket tilbage og må ikke anvendes. I begyndelsen af år 1900, brugte slagter karbolsyre (fenol) til at sminke kødet for at det kunne holde sig længere, det var dengang man ikke havde kølediske!!....Det beviser menneskets manglende evne og forståelse for livet, idet det kun drejer sig om profit på andre menneskers bekostning d.v.s, at tjene hurtige penge og ikke tænke på sundheden.

I 1974 læser jeg for første gang med fortvivelse bogen "Naturen har altid ret" af den franske naturlæge Maruies Messèguir, hvor han nævner dioxin: En vis, meget stærk ukrudtsdræber som enhver franskmand har i sit fedtlag, har sat en stopper for disse forgiftninger på samlebånd, forårsager medfødte misdannelser. Mængden af englændernes og tyskernes af klorforbindelser (klorfenoler) i deres fedtlag er gået ned til to milligram pr. kilo kropsvægt. Misdannesler af (klorfenoler) hos fødte er blevet konstateret og bekendtgjort i visse kredse og tidskrifter. Tidligere U.S.A. præsident Nixon forbød den i sin tid i Vietnam, skønt dette produkt, som fik bladene til at falde af træerne, viste sig nyttig i kampen mod fjendtlig baghold. Han gav afkald på det af moralske grunde: Det var et illoyalt våben, som ikke blot angreb soldaterne, men også civile, ikke mindst børn. I disse bladløse skove i Vietnam fødte kvinderne misfostre!!....

Tryk på linket: A Civil Action   

Her et typisk tilfælde af et barn som blev født misdannet p.g.a. moderens forekomst af dioxin i kroppen under Vietnamkrigen.

Her et typisk tilfælde af et barn som blev født misdannet p.g.a. moderens forekomst af dioxin i kroppen under Vietnamkrigen.

Vi lever i en Verden fyldt med farlige giftstoffer

Verdens farligste gift med plastik Agent Orange 2,4-D "DIOXIN"

Kilde: G.I.N. klimatolog, uddannet i forbrændingsteknik 1973 og senere med speciale i forbrændingsteknik, herunder i fenoler Agent Orange 2,4-D "dioxin" på affaldsforbrænding 1985 og øklog siden 1976

Denne 123hjemmeside www.vitanyhed.dk er baseret på autentiske historer, som handler om verdens farligste giftstoffer på arbejdspladser, i luften og den mad vi spiser eller indånder og hvilket førte til at en medarbejder fik ødelægt sit liv allerede i en tidlig alder af 26 år i 1973. Historien fik bægeret til at flyde over ti år efter, hvor jeg i skotøjsindustrien sammen med andre kolegaer, der bliver ramt ved at forarbejede med verdens farligste kemikalier expoxy og dioxin fra 1962-1966.

Historien om smeltet PVC-plastik, verdens farligste gift og brugen af dioxin i Vietnamkrigen af U.S.A. og Seveso katastrofen i Italienen, er derfor ikke enkle tilfælde. Frankrigs dygtigste maturlæge Maurice Messèguè, som har skrevet bogen "Naturen har altid ret" referer til brugen af DDT og Dioxin, som får befolkningen i Provense til at kontakte ham!!...

Farlig gift blandt kedelrenser?

I 1974 indledte man en stor undersøgelse i U.S.A., som virkelig alarmerede mundighederne i sundhedssystemet. Det viste sig, at der var flere tilfælde af sygdom og død, end nogen anden havde anet i industrien. Fjorten ud af seksten tilfælde af leverkræft, der menes forårsaget af venylklorid (PVC) i U.S.A., er indtruffet blandt kedelrenser og maskinmester på disse fabrikker, som fremstiller PVC m.m. Polymeristation (PVC-fremstilling) foregår under varme og tryk i kæmpe store kedler, hvor de har et mandehul på størrelse af ca. ½ meter i omkreds, hvor en voksen mand har plads nok til at kravle ind i dem. Rensning af disse kedler, var tidligere uden beskyttelsesdragt og maske, og var det farligste job på PVC- fabrikker. Tilsvarende job findes på affaldsforbrændinger, hvor man har konstateret flere kræfttilfælde blandt maskinmester og ovnrenser?

En af offerne og pigen fra Seveso ulykken i 1976 Italien 

Det hele startede med den store Seveso ulykke i 1976 Italien

I Seveso Italien blev træernes grene og blade kappet af og samlet i beholder på grund af den farlige dioxin, som man ville undgå ikke at skulle kunne spredes med giftstoffer ved løvnedfældning med vinden!!...

I Seveso Italien blev træernes grene og blade kappet af og samlet i beholder på grund af den farlige dioxin, som man ville undgå ikke at skulle kunne spredes med giftstoffer ved løvnedfældning med vinden!!...

Ulykken der fik alvorlig omfang

Verdens farligste gift

Myndighederne i byen Seveso i Italien kappede toppen af alle træerne, fordi visne blade bar store mængder af dioxin-giften. Seveso blev på få dage forvandlet til et kemisk "Dødens Triumf". De fleste familier i byen havde vinduerne åbne på den varme sommerdag d.10. juli 1976. Mange familier i Seveso hørte uanet og med et chok til følge et højt skingrende hyl kl.12,29 - hæsli og ildevarslende. Aldrig før i deres liv havde de hørt en lyd som denne.
Højtryksventilen på fabrikken ICMESA, der ejes af parfume og medicinalgiganten Hoffman La Roch, gik pludselig varslende i gang og sendte 2,5 kg dioxin af den farligste slags TCDD ud til omgivelserne, der blev spredt over et større område på 40 km, næsten til Milano. Alt var blevet forurent, åer, søer, bække, marker m.m.. Alt drikkevandet var truet på det yderste, hvis man drak bare en lille tår.
I den trykkende varme var det helt naturligt, at hoppe i hvilket som helst svimmingpoll i byen Seveso - så pyt med, at der havde lagt sig et gråhvidt lag af snavs på vandet. De følgende dage begyndte byens befolkning at blive bange for noget der lignede atomkrig. De så hunde og katte og kaniner falde døde om. Den 20. juli, ti dage efter katastrofen, hørte dyrlægen i Seveso fra sin kollega i Cesano Muderno, at nu døde høns, ænder og kaniner også der. Giftforureningen havde lige så stille sneget sig over bygrænsen.
Ulykken fik et så alvorligt omfang, fordi hverken arbejderne eller befolkningen var informeret om, hvilke stoffer der blev anvendt i produktionen, som var en hemmelighed (TCDD) trichlordioxin eller om uheldet, før 8 dage senere, da virksomheden blev lukket efter en retslig kendelse. Først d. 27. juli blev området omkring fabrikken evakueret. Det skete efter, at den samme gift som blev brugt i Vietnam krigen, fik træernes blade til at krølle sig sammen. Byens beboer hørte om børn, som havde fået alvorlige udslet i ansigtet (chlorance) og bylder til følge. De lignede til forveksling forkrøblet børn med brandsår der svulmede op som små bobler i ansigtet.
 

Forbrændingsteknik

Enhver skorstensfejer, kedelrenser eller olie- og gasfyrsteknikker som bliver uddannet til forbrændingsteknikker lærer først, at hvis et olie- eller gasfyr, herunder brændeovn, pejs og kakkelovn ikke får tilstrækkelig tilført luft i den helt rigtige mængde (ilt), så begynder den at bulder (infralyd), soder til og forbrændingen går i stå. Det samme gælder også for os mennesker med vores fordøjelse i maven, idet vi kan skade os selv, hvis vi ikke får de rigtige antioxidanter i kosten, følgesygdomme herunder kræft o.m.a.. Soder tændrør til, så går motoren i stå og det samme er for os mennesker, som til sidst bliver alvorlig syge. Derfor har man i mere end 2000 år vidst, hvor vigtig antioxidanter er ved at leve sundt for os mennesker og dyr blandt andet ved at få de vigtige mineraler og vitaminer som er godt for helbredet!!...Men disse antioxidanter virker bedst, når vi får den helt rigtige kostsammensætning, beståene af økologiske produkter uden giftstoffer, forurenet luft ect.

Det er ikke alene sodpartiklerne som er det afgørende for et olie- eller gasfyr, men også for os mennesker som vil undgå kræft og mange andre sygdomme. Tryk på linket her og vend tilbage til denne side: Kræft af PAHèr

Tilbage på skolebænken, som uddannet oliefyrs- og forbrændings teknikker. Det første mine medstuderende fik lært var, at man altid skal kigge efter om nøglehullet ind til fyrrummet ikke er tilstoppet, hvilket kan medføre driftstop? Er der nullermænd (agragater) i nøglehullet til fyrrummet hvor olie- eller gaskedlen står, kan det være det første tegn som fører til driftsstop p.g.a. iltmangel!!... Igennem nøglehullet tilføres oliefyret op til tusinde af kubikmeter luft i døgnet. Ilt er derfor ikke kun nødvendighed for mennesker og dyr, men også for en god forbrænding i et olie- og gasfyr!!... Det samme gælder for Ilttilførsel til de store forbrændingsovne på affaldsforbrændinger, Varme- Kraftværker, som fyrer med kul og koks?

Da jeg blev ansat som sælger og lærte Sparols produktet at kende, fik jeg mere og mere kendskab til indeklimaproblemer, luftrenser og ionteknik gennem mit andet firma Scandion, som jeg var distrikts sælger for i perioden 1986-1996. Oxidation og antioxidanter, som tilføres additiv eller tilsætning til olieprodukter forbedrer forbrændingen ved passende iltmængde (oxidation)? For det viste sig, at Sparol var et energiprodukt, som stabiliserer forbrændingsprocessen så det hverken får for lidt ilt eller for meget, så flammen kvæles og soder kedlen eller forbrændings kammeret til!!....

Nogle oliefyrsmontører behøver ikke altid, at bruge sit udstyr til CO2 måling, idet nogle har sans for hvordan flammen i brændkamret skal se ud og den egenskab havde jeg fra perioden 1973-74, hvor jeg senere får kendskab til dioxinudslip på den kemiske fabrik i Seveso ICMESA i Italien i 1976!!.......Flammen i forbrændingensprocessen er et vigtigt redskab, så her gælder det om at finde den helt rigtige blanding og mængde af ilt, hvilket også er omtalt i Bibelen Det Gamle Testamente, hvor Moses tog sod fra brændovnen og kastede det i påsyn på Faraos dyr i Ægypten, så de alle døde både dyr og mennesker? Vegetarkost er derfor et vigtig våben i kampen mod kræft og en lang række sygdomme, herunder søvnproblemer!!.....Hvis der ikke er tilstrækkelig med Ilt de "negative ioner" i et soveværelse, er det skadeligt på sjæl og legeme!!.....

Kilde: Kiwi Klimatolog, religionsforsker i kulturhistorie, uddannt oliefyrsservice & forbrændingsteknikker (1973-74), økolog siden 1976

Dioxin ud af danske skorstene undervuderes af Miljøstyrelsen.

Dioxin-raport fra USA.

Miljøforsker Rolf Ches Kleppe Dupon udgav i marts 1985 en raport, hvor han på det kraftigste kritiserer Miljøstyelsens egen dioxin-raport fra december 1984. Han baserer sin kritik på nogle nye amerikanske raporter, som er udearbejdet af en forskergruppe med Berry Coppener i spidsen. Berry Coppner er direktør på et stort center for natursystemernes biologi of Quenes Colege.

Dupon henviser til Berry Coppner, der har indsamlet data over nogle målinger på et japansk forbrændingsanlæg som viste, at der i skorstene var syv gange flere dioxiner end i selve forbrændingsovnen. Ifølge en udtalelse til et dagblad, er miljøstyrelsens seneste dioxin-raport fejet af bordet siger Dupon. Hele raporten fra Miljøstyrelsen har en tydelig drejning, så at man siger; at bare temperaturen bliver sat op i anlægene, så kan problemerne løses. Der findes ikke nogen beviser for, selv hvis de kører i normaldrift, så vil der være en stor belastning med dioxiner at få rettet, det ved man i dag, og det er tvivlsomt om dioxiner kan nedsættes ved at man går op med temperaturen i ovnen. Sandsynligvis bliver dioxinerne slet ikke dannet der hvor man kan sætte temperaturen op i de forbrændingsovne, men først i de koldere luftlag i anlægsdelene i skorstenen. Hvis den teori er rigtigt, så kan man ikke ramme dioxinerne og krakke dem inde i de små områder med høje temperaturer, så vil der stadigvæk findes dioxindannelse sted, selv når røggasserne kommer gennem rensningsfilterne og faktisk også efter det i skorstenen ved tempratur på omkring de 200 grader. Der er "ingen" garanti for, at man kan måle et meget lavere belastningsnevau hos mennesker, dyr eller afgrøder ved at lave små ting om på anlægene. Berry Coppner udtaler: Affaldsforbrændinger er dioxinfabrikker.
Miljøstyrelsen skriver i sin dioxin-raport, at under normale forhold vil dioxin bindes i jorden, således at de næppe udgør en fare for grundvandet?
Miljøeksperter taler gerne advarende om Love "Carnal", der er navnet på en flække i nærheden af Niagaravandfaldet. Flækken var bygget over en tidligere lodseplads, hvor der var begravet dioxin, og giften var trængt ned i grundvandet. Her måtte man i 1978 evakuere befolkningen, fordi man havde observeret en stigning af astma-anfald og kræfttilfælde, samt misdannede spædbørn som blev født.

Tryk også på linket her og læs mere om Seveco katastrofen i 1976:

Dommedag hvornår? 

Dioxin-udslip kan ikke helt undgåes!!....

Hvidovre Avis
d.27/3 - 2/4 - 1985

Ingen tvivl om, at der kommer dioxinudslip fra Hvidovre hospital, skriver dioxineksperten  - og at der brændes med for lave temperaturer.

Undertegnede , der betegner sig selv som uddannet oliefyrsmontør og ekspert i biokemi, har sendt dette bidrag til debatten om et eventuelt dioxin-udslip fra Hvidovre hospital.
 Dioxin-gift fra Hvidovre hospitals skorstene kan næppe helt undgåes. Med en offentliggjort rapport i hånden fra miljøstyrelsen, dateret december 1984, kan jeg alene her bevise, at "Hviovreborgeren der med 99,999% sandsynlighed påstod", at kunne påvise dioxinudslip fra hospitalet - den samme gift som ved Seveso-katastrofen - har helt ret. Rent faktisk ryger der dioxin op af alle skorstene der brænder husaffald af.

Det bemærkelsesværdige ved rapporten er dog, at Hvidovre hospital overhovedet ikke er nævnt. Det er jeg betænkelig over. Dioxin-udslip bør tages meget alvorligt, især efter der er givet oplysninger om, at affaldet fra de øvrige københavnske hospitaler nu skal bænde deres affald af på Hvidovre hospital. Efter forlydender har der været adskellige lokale klager fra beboerne bl.a. ved Bispebjerg hospital, hvilket nok også bør tages med i overvejelserne. Vi kender jo til dioxin-udslippets følger - f.eks. da otte andre affaldsforbrændinger i Danmark måtte lukkes øjeblikkeligt.

Halm, frugt og grøntsager med sprøjtegifte udvikler dioxin under forbrænding

Krakker dioxinerne?

Et hvidt uskyldig pulver kan måske være med til at løse nogle af problemerne med dioxinudslippet på affalds-forbrændingsanlægene på Bornholm. Fabrikant Knud Jacobsen Næstved har efter 12 ås eksperimenter hjemme på sit køkkenbord opfundet et produt, som er i stand til at fjerne den største del af "syre-regnen", som er en af de største trusler for skovene og landbruget i hele verden. Bornholmsk Tidende har talt med repræsentant G. I. Nielsen, som i denne uge har besøgt flere store virksomheder på Bornholm bl.a. Bornholmsk forbrænding-selskab, som jo har været i søgelyset længe på grund af dioxin udslippet.
Eksperterne er enige om, at det største problem ved affald- eller halmforbrænding er ikke alene kisel- og askebelægningerne i brændkamret, men også at der under forbrændingsprocesserne udvikles flere naturlige dioxiner (klor-benzener), hovedsagelig fra halm og en mindre del i frugtskaller og andre udenlandske grøntsager som er blev sprøjtet med DDT.
Halm er ikke helt ufarligt. -Derfor er det ikke fornuftig, at bruge halm ved afbrændig af marker eller opvarmning, siger repræsentanten, som i årti har beskæftiget sig meget med den menneskelige biokemi og været aktiv i bekæmpelse af såvel den indre som den ydre forurening.

Povelsker affaldsforbrænding 1985 på Bornholm

Kørerne græsser hvor der er dioxin på marken

På billedet ses kører i venstre side af billedet tæt på affaldsforbrændingen Klemmesker på Bornholm. Med øjeblikkelig virkning lukker Miljøstyrelsen det gamle forbrændingsanlæg af affald, men omgivelserne som jeg er vidne til er fyldt med dioxin, hvor kørerne græsser. Hvad med de dyr som i årtier har græsset på marken og hvad med det kød som her blev solgt på slagteriet i Rønne?

På billedet ses kører i venstre side af billedet tæt på affaldsforbrændingen Klemmesker på Bornholm. Med øjeblikkelig virkning lukker Miljøstyrelsen det gamle forbrændingsanlæg af affald, men omgivelserne som jeg er vidne til er fyldt med dioxin, hvor kørerne græsser. Hvad med de dyr som i årtier har græsset på marken og hvad med det kød som her blev solgt på slagteriet i Rønne?