THE END

Denne side er under opdatering

Din hjerne er synkroniserede med jordens vibrationer

Din hjerne er synkroniserede med jordens vibrationer

Din hjerne er synkroniserede med jordens vibrationer

Schumanbølger og jordstråler

I 1951 underviste den tyske professor Winifred Otto Schumann ved universitetet i Mùnchen, da  han en dag under en lektion bad de studerende prøve at udregne resonansen imellem to runde objekter (vist på billedet).

Sammen med sine elever kastede han sig ud i de matematiske beregninger og endte op med det overraskende resultat, at jorden tilsyneladende havde en puls (amplitude). En frekvens, eller en svingning der bølgede sig igennem atmosfæren på omtrent 10 Hz og omsluttede hele jordkloden.

Hjerneforskning syv år senere

Alfred Berger var også en tysk professor der i 10 år som havde målt og studeret de elektriske svingninger i den menneskelige hjerne. Han var blandt den største pioner indenfor hjerneforskning og han byggede bl.a. en af verdens første EEG - hjernemålings maskiner og var samtidig manden der opdagede og navngav de menneskelige hjernebølger. Da han kortlagde hjernens primære svingninger, mente mange at man burde opkalde disse hjernebølger efter ham selv, men han var beskeden og i dag kalder vi dette elektrisitets niveau i hjernen for Alphabølger.

Dr. Rutger Wever - Forsøg med biorytmer

Dr. Rutger lavede et ambitiøst forsøg i starten af tresserne, hvor han studerede den menneskelige døgnrytme (Circadin rhythm) og som en del af forsøget ville han teste effekten af Schummanns resonans på det menneskelige system. Man byggede nogle store underjordiske beskyttelses beton bunkers lige som under den 2. Verdenskrig der fuldstændig skærmede af for al ydre påvirkning, inkl. Schumann resonans og i knap 30 år gennemførte han her, nogle af de mest veldokumenterede forsøg med menneskets naturlige biologiske rytmer. I dissse studier lukkede han frivillige studerende ind i disse afskærmede bunkers i op til fire uger ad gangen.

Sferies er et meterologisk vejrfænomen, der opstår ved gnistudladninger og lyn i og imellem skyformationer under meget stærkt lavtryk. De rummer stråling på mange forskellige frekvenser særlig fra 6.000-8.000 hertz, herunder frekvenser der påvirker personer der er følsomme overfor vejrforandringer. Især mennesker der er plaget af gigt, registeret ubehag og smerter med f.eks. hovedpine og i sjældne tilfælde også Mènières og tinnitus patienter så de får  problemer med ligevægts organet m.m. Sferies påvirker vores nervesystem "calsium" optagelsen på en negativ måde. Det fortælles, at man har foretaget en geografisk undersøgelse af en gammel førtidspensionist som var stærkt plaget af kronisk ledegigt. Hendes flytning af sovested og seng (jordstråling" medførte), at hun fik mere energi om dagen og hendes smerter var blevet mindsket betydeligt og blevet lettere at udholde. Forskning og undersøgelse påpeger også at deplomater fra den amerikanske ambarsade på Cuba og i Kina er blevet påvirket af Sferies.

Bemærkelsværdigt er, at bortfiltrerede man Schumann resonans som ligger på 7,83 Hz fra testpersonerne så får de alle en mærkbar nedgang i deres fysiske og mentale tilstand. Folk blev deprimerede, fik problemer med at sove og fik fysiske symptomer som fordøjelsesbesvær og hovedpine. Faktisk så dramatisk at man besluttede at deltagerne i forsøgene måtte være sunde og raske, da ældre eller syge ville udsætte sig selv for unødvendig risici.

I dag er det blevet meget svært at finde områder, på de beboede dele af kloden, hvor man stadig kan måle jordens resonans af Schumanbølge på 7,83 Hz. Overalt er der opsat højspændingsledninger, mobilmaster, Wi-fi og andet telekomminikations udstyr der udsender skadelig mobilstråling, og køle- ventilations anlæg på tagene m.m., som producerer så meget overtoner af ekstrem lavfrekvent lyd, at de overdøver og reducerer de livsvigtige Schumann resonans. Det samme er indeklimaet, som overdøves af lyd fra køleskab, fryser og vaskemaskiner, luftfornyer, varmeblæser, gas- og oliefyrsmotorer, genvindings og varmeanlæg. Alt sammen ødelægger luftens fornyelse af menneskers livsvigtige negative ioner.

Sferies gnistudladning imellem skyinformationer og jorden og boliger hos amerikanske diplomater?

Sferies gnistudladning imellem skyinformationer og jorden og boliger hos amerikanske diplomater?

DEN STATISKE FELTSTYRKE

Allerede i 1932 påviste professor Burr ved Yale-Universitetet i USA den statiske elektriske feltstyrke. Mellem ionosfæren på 120 km højde og jordens overflade eksisterer et spændingsfelt på 400.000 volt. Således består jordkloden af et nedadrettet felt kaldet " den dynamiske elektriske feltstyrke", hvilket er højest i bjergene på 5.000 v/m og laveste ved jordoverfladen, nær en bakketop på 100 v/m (se billede).

Der forekommer dog en voldsom variation i feltstyrken når der f.eks. forekommer magnetiske solstorme, lynudladninger, lavtryk ved fuldmåne o.s.v.. Solstorme m.m. kan medføre overspændinger i elektriske ledninger, kredsløb og dårlig kvalitet i radio og tv-signaler. Det er let at leve med, men værre endnu er, at sådanne ekstrationære situattioner også har biologiske virkninger på dyr og mennesker.

Foruden jordmagnetfeltet eksisterer der i nærheden af jorden flere forskellige felter af naturlig art. Baggrunden for eksistensen af disse felter, har man nu helt afdækket mener flere forsker og de biologiske virkninger kender man og de er almindeligt accepteret.

Allerede i begyndelsen af 1960èrne bekræfter det Østriske forskertema professor Josef Mose, docent Gerald Fichoe og prof. Stefan Scuye for hygieninstitutet for respektive elektro og biomedicin ved teknisk højskole i Grats den konklution med 100% sikkerhed, at elektro smog fra storbyer, kontorer, boliger (trafikstøj) fra motorveje, højspændingsledninger, betonkomplekser og ved industri og moderne byområder med køleanlæg og ventilationssystemer på tagene m.m. til og med ødelægger og formindsker den naturlige "statisk dynamiske feltstyrke", som de kalder Schumann resonans.

Den "statiske feltstyrke" samarbejder med lavtryk og lynudladninger og spændingsfeltet forøges betydeligt med øget skadelig positiv jonstråling på op til flere hundredetusinde volt pr. meter. Dette forstyrrer indeklimaet i din bolig, som kan oparbejde et baggrundsfelt på flere tusinde volt i nærheden af der hvor du sover som "STATISK ELEKTRISK" i dit hjem?  Den elektriske feltstyrke kan umidelbart også under en højspændingsledning blive 10.000 v/m og med en frekens på 50 hertz svingninger pr. sekund.

Et af disse felter af disse felter er Schuman bølger, der er opkaldt efter den videnskabsmand der først opdagede dem i 1950èrne. Disse akutte spændingsmonementer spreder sig over jordtræranget i form af resonans mellem jordoverfladen, jordmagnetfeltet og ionosfæren (billede) og har en grundfrekvens på 7,8 Hz, denne frekvens findes i hjernen hos alle pattedyr og er af afgørende betydning for vores almene eksisten og velbefindende. Schumanbølger der blev kaldt  jordstråler i oldtidens grækenland og kristendommen, som kan trænge ind i boligen og den menneskelige krop og bl.a. påvirke hjernens EEG bølger, vores bioelektriske aktivitetsfrekvens, som ligger mellem 7-13 hertz alfa-bølger eller 3,5 Hz Delta-bølger, når vi sover den dybe REM-søvn. Når vi færdes i den uforstyret natur eller fordyber os i elskov, så befinder vi os på det sted i bevidstheden som sammenstemmer med menneskets og naturens grundklang for her er vi selvhelende, hvor hjernen producerer oxytocin. Ifølge sammenholdende analyser med EEG-målinger (elektriske strømme i hjernen) er smertefrihed og selvheling at finde i Delta-området på 4-5 hertz, mens søvn indfinder sig lidt længere oppe på skalen omkring 7-10 hertz.

Beviset for vigtigheden af bølgernes virkning hober sig op i litteraturen, naturvidenskaben og betydnngen for menneskets biologiske ligevægts organ blev leveret af den amerikanske rumfartsstyrelse NASA. Det er almindelig kendt, at besætningsmedlemmerne på de første bemandede rumflyvninger vendte tilbage til jorden med uforklarlige sygdom, trods det faktum, at alt det tekniske udstyr fungerede nøjagtig som det skulle efter planen. Videnskabsmændene havde kendskab til før man udførte den første bemandede rumfart, at der fandtes "kosmisk stråling" der havde skadelige virkninger på menneskers, optagelse af vitaminer og mineraler i kroppen.

Foruden 

Ved studie af hovedpinefrekvenser og søvnforstyrrelser på mødet i Upsala Sverige i 1976 ved neurologisk klinik og akademisk sygehus, fandt man blandt 53 migræne og hortonshovedpine en kurve i bølgemonstret i hjernenes EEG. Hovedpine korrelerede ved meget lave frekvenser (ELF) og elektromagnetiske frekvenser i infralyd området.

Bygningsvibration og Bygningsresonans

- opfattes som en og samme sag, men bygningsresonans adskiller sig ved, at bygningens svingninger forstærkes, når bygningen påvirkes af en svingnende kraft med en frekvens nær systemets egenfrekvens f.eks. kan nævnes vind og vejr, men også særdeles tung trafik, anlægs- og vejarbejde, tog, flystøj (infralyd) eller fra varme- kraftværker, tekniske instalationer som f.eks. cirkulations og varmepumper, ventilationsanlæg, varmeveksler i bigninger (resonans)?

Husholdningsmaskiner, herunder op- eller vaskemaskiner f.eks. i boligkomplekser og lejligheder med indbyggede køleskabe i et kosteskab kan udsende og transportere infralyd og lavfrekvent støj og ændre ionkoncentrationen til positive skadelige ioner "STATISK ELEKTRICITET" på flere tusinde volt til visse rum over mange meter i bygninger.

Disse infralydbølger er disharmoniske således, at andre lydbølger som f.eks. musik ikke kan svæve med og slår andre lydbølger i stykker, og som generer mennesker så vi bliver syge  med hovedpine, hjertekolaps, forhøjet blodtryk, lavfrekvent/tinnitus og til sidst kan små babyer og mødre opleve vuggedød, hvor barnet ligger i sin seng?

I bogen Tibetan Journey beskriver Alexandra David - Need et møde med en tibetansk lama "Den ophøjede", som fortæller, hvordan han opfattede universet som en rytmisk dans i lyd: "Alle ting er samlinger af atomer, der danser og ved deres bevægelser frembringe vibrationer af lyde. Når dansens rytme ændres til det skadelige, ændres også den frembragte lyd. Hvert atom synger sin sang i al evighed, og lyden skaber hvert øjeblik tætte og indviklede former.

Tibetanske munke kan skabe resonans i mennesket med et meget dybt aspekt af infralyd i rod chakret. Når de blæser i lange horn "dybe bastoner" rammer de REM-søvnen og vågencentret, hjertet og at monotomt basbrummen, rammer centret i os selv, hvilket kan føre mennesket til selvmord. En dyb baslyd fra en australsk didgeridoo bashorn (instrument) kan i sig selv, frembringe så voldsomme spændinger og blokkeringer i kroppen, at vi normalt ikke opfatter det med vores øre. De dybe toner (vibrationer) skaber kontakt med det underbevidste ved forstyrrelse af vore hjernebølger (EEG) og hjerterytmen. Den australske blæser Kailash, der bruger didgeridoo instrumentet siger, at dybe infralyd er uhyre farligt, fordi det kan få traumatiske oplevelser til at komme frem i bevidstheden.

 

En ballonskipper og metrolog har således rapporteret

Kilde: klimatolog G.N. siden 1985-1996 Scandion

Når mørket falder på om aften brydes lydbølgerne således, at de kun når op i atmosfæren i tæt tåge, diset vejr, og rammer nærliggende boliger og huse. En ballonskipper og metrolog har således rapporteret, at der foregår en uhyggelig larm lige hen over motorvejen E45 ved Bjæverskov på Midtsjælland i en højde af ca. 1.000 meter.

Denne larm fra motorveje, tog og lufthavne o.s.v., bliver bremset i tæt tåget vejr allerede i 100 meters højde og fungerer som et grydelåg i kog. Lyden bliver voldsom "buldrende" som en lastbil i tomgang og breder sig over jordformationen 5 km væk til alle sider. Selv om lyden fra motorveje, varme- kraftværkers skostene og vindmøller o.s.v., måske har et bredt spektrum, er det ofte kun infralyden eller den ekstreme lave frekvenser af vibrationer, der er tilbage, når lyden er nået gennem taget og betonen som "STRUKTURLYD" i bygningen. Af særlig betydning i forbindelse med infralyd og lavfrekvent lyd, som indeklimaekspert G.N. har målt med avanceret udstyr er det kun "resonans" fra atmosfæren og som bliver tilbage, hvilket medfører en kraftig forstærkning af lyden ved enkelte frekvenser særlig 16 Hz. Det er ikke den oprindelige lyd udefra som giver infralyd eller lavfrekvent støj i boligen, men dens omdannelse af "STRUKTURLYD" på sin vej gennem bygningen eller boligen som ligger tæt på forureningskilden. 

Derfor er det vigtigt at få målt dit soverum for ekstrem lave frekvenser og infralyd

På sporet af Keopspyramidens gåde?

Et år efter at den danske forfatter dr. pihl Emiel Rasmussen eksperimenterer med pendul og kobberledning i 1932, udgiver han sin bog "Grundstoffernes Stråling" hvor han henviser til jordstråling, ioner, infralyd og magnetfelter o.s.v..

Mange årtier efter foretager den amerikanske videnskabsmand John Hall fra Chicago i 1980èrne ved hjælp af en slags eksperimenter med Keopspyramiden. Han demonstrerede ved hjælp af en kobberledning som man også bruger ved jordstråling og vandsøgning, at der fra Keopspyramidens top udgår en slags elektrostatisk ladning et "STATISKE FELT" fra ionosfæren også kaldt Sankt Elm ild på toppen af master på lystbåde, og senere er det blevet konstateret til jorden som "den statiske feltstyrke"

Patric Flanagan videnskabsmand, født i Glendale, Californien i begyndelsen af 1950èrne siger i den forbindelse: Hele menneskets udviklingshistorie er fuld af elektriske fænomener, som er opstået ved biokosmisk energi, men det er først nu i 1980èrne man er i stand til af forstå og isolere den.

Når man beskæftiger sig så meget med Patric Flanagan, så er det kun, fordi hans teorier er de til dato mest avancerede inden for emnet "elektro statisk" viden, og de, der åbner størst muligheder fror fremtidens "Ionforskning" og alternativ behandling. Patric Flanagan konstruerede allerede som 17-årige neurofonen, et høreapparat, der transmiterer elektriske impulser til hjernen, men som senere har vist sig bliver forstyrres af infralyd og ekstreme lave frekvenser (ELF) langt under 20 hertz.

Når alt kommer til alt siger Patric Flannagan, så er vi alle elektriske drevne væsner, som ikke tåler bestemte frekvenser, infralyd og lavfrekvent støj (positive ioner), som er opbrugt energi. Hver kropslig bevægelse producerer elektricitet, og vore daglige rytme ligner bemærkelsværdig kurven for den elektriske pontentiale i atmosfæren Schumann resonans på 7,3-10 hertz, som ikke må forstyrres af andre frekvenser.

Menneskets grundklang er vibration og sammenstemmende med jordens naturlige elektromagnetiske felt, det statisk elektriske hvis svingninger Schuman bølger vi registerer og lever bedst med ligger omkring 7-10 hertz. Generelt erkendes det indenfor alternativ behandling, at den naturlige biokemiske energi Schuman og f.eks. negative ioner i luften er de mest af alt gavnlig for den menneskelige aktivitet, motion, yoga o.s.v. og skaber en fornemmelse af velvære. Det er netop det fænomen, der optræder som en visdomslære inde i Keopspyramiden, siger Patric Flannagan. Han opfatter pyramider som et drivhus, der samler og oplader biokosmisk energi også kaldes negative IONER. Drivhuset "pyramiden" er konstrueret, så solstrålerne rammer stenene i en ret vinkel, hvor de fleste infrarøde stråler trænger dybt ind i den indre pyramide og ioniserer luften med mættede negative ionenergi ILTEN.

Jordstråler og Sct Elms Ild

Den statiske Sct. Elms Ild findes hovedsagelig på skibes mastetop af lystbåde med sejl.

Den statiske Sct. Elms Ild findes hovedsagelig på skibes mastetop af lystbåde med sejl.

Kelternes elektrostatiske kunnen om Sankt Elms ild er ikke til at spøge med og kaldes Corpo Santo, er en lysende elektrisk udladning, der optræder i tordenvejr på flere tusinde volt omkring højepunkter på fjelde, højspændingsledninger i fugtig vejr, lynafleder m.m. Sankt Elms ild forekommer, når den elektriske feltstyrke ved jordoverfladen f.eks på grund af en nærliggende tordensky, er tilstrækkelig højt oplader feltet på flere tusinde volt pr. meter og ses som et svagt lysende, lodret lysskin rundt om en genstand som f.eks. mastetop på et skib, antenne, lynafleder og markforhøjning. Ofte kan man høre en knitrende lavfrekvent lyd, hvis man er tilstrækkelig tæt på.

Når lynet slår ned i en skorsten, kan det koste op til flere tusinde kroner. En nærmere undersøgelse har vist, at der godt nok var trukket en lynafleder til jord, men den var desværre ikke føet hen til det rigtige sted - nemlig et kraftigt, negativt jordstrålekraftfelt. Lyn er skadelige positiv ladede ioner, og de søger naturligvis hen mod negativ ladede ioner - netop som de findes i jordstrålingsfeltet, det såkaldte statiske elektriske felt, som går under navnet Schumanbølger, idet modstykket til jordstråler er er de kosmiske stråler.

Elektrostatiske mirakler

Det er de elektrostatiske "mirakler", der tages til indtægt for de kristne helgernes hemmelighed og hellighed, gloria på billeder i de østeuropæiske kirker som f.eks. Rusland og England? Om Sankt Wilfred hedder det, at huset stod i flammer (EMC), men huset brændte ikke. Og om Sankt Willibrod, Hollands apostel, der blev dræbt af hedningerne, vides og fortælles det, at munkene førte hans lig ned ad floden til et helligt sted, hvor lys (Sankt Elms ild), der rakte højt til himlen, forkyndte hans hellighed for hedninger bl.a. om Sankt Elms ild? Det var sandsynligt et "fromt bedrag", for munkene vidste, at der var steder med særlig gunstigt elektrostatisk forhold som de kaldet Sankt Elms ild.

Elektrostatiske træguder kendes også fra Danmark (Brodden-bjerg-guden), og Frankrigs hellige sorte jomfruer er keltiske elstatiske gudinder, som stadig er i brug! Og træerne skinnede af Sankt Elms ild, som kelterne var mestre i at udnytte. At en elektrostatisk udladning er blevet anset for hellig, kendes fra Bibelen, hvor vi kan læse, at Guds herlighed svævede over åbenbaringsteltet (Sankt Elms ild)?

Når israelitterne dyrkede deres guder på høje steder f.eks. et bjerg, var det ikke for naivt at være himlen nærmere, men fordi der her herskede de rette elektrostatiske forhold til at kunne antende en guds- ild. Og det var samtidig stedet, hvor ioner, jordstråler og støvpartikler lettest kunne blive ført op til skyerne og fremkalde regn. Man kender således den elektrostatiske ild fra 2. Mosebog kapitel 3,1 f.f.. Da sagde Gud til Moses "Kom ikke nærmere! Tag dine sko af dine fødder, thi det sted, du står på, er hellig jord!....

Helt fra den græske oldtid ca. 2000 år før vor tidsregning, har man gjort den opdagelse, at tankevirksomhed og jordstråling fandtes, og at stenalderfolket mødtes der på disse -  og på visse tidspunkter, som regel om natten ved Sankt hans aften, hvor kilderne var mest kraftig og vandet virksom til dåb og mest helbredende med mineraler, men den viden har man tabt i dag. Jordstråling og vanddåb mente man, var en form for tankevirksomhed fra Universets side, og at disse tanker kan opdages af levende væsner til deres udvikling. Disse havde som regel med Månen at gøre og siden byggede man kirker, klostre, templer og pyramider, hvor folk var vant til at samles.

Tryk på linket her: Vuggedød opklaret

Der skal lydmålinger til for at konstatere infralyd i soveværelset der er medvirkende årsag til voldsom tryk på trommehinden, det kan audiologer og ørelægen ikke konstatere?

Der skal lydmålinger til for at konstatere infralyd i soveværelset der er medvirkende årsag til voldsom tryk på trommehinden, det kan audiologer og ørelægen ikke konstatere?

Farlige jordstråler og bygningsvibrationer femkalder "STRUKTURLYD" i boligen

Farlige bygningsvibrationer og strukturlyd i hver fjerde bolig i Danmark mistænkes nu for, at være medvirkende årsag til blodprop, spændingshovedpine (jernring omkring kraniet), hjerteforstyrrelser, forhøjet blodtryk, selvmord og vuggedød. I 1996-97 meddeler og udsender Miljøstyrelsen sit hæfte "Orientering om infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer i det eksterne miljø", og siger at 3 pct. af den danske befolkning dvs. 265.000 personer er udsat og ramt af dybe brummelyde og vibrationer i deres bolig. Den udtalelse afviser Sundhedsstyrelsen, som året før i 1994-95 modtager 110 henvendelser fra patienter, som har henvendt sig med alvorlige generende brummelyde i deres bolig. Sundhedsstyrelsen forudser, at tallet er langt højere i nærheden af en million mennsker. som er plaget af brummelyde fra vindmøller, trafikfikstøj fra disellastbiler, busser, tog, motorveje, skibstrafik, lufthavne; infralyd og lavfrekvent støj og vibrationer fra ventilationsanlæg i boligejendomme, cirkulationspumper, oliefyr, gaskedler, husholdningsmaskiner vaskemaskiner og tørretrombler, køle- fryseskabe, foruden ekstern støj fra industri, landbrug og gartneri m.m..

En skjult magt

- i bogen dokomenterer vindmølleindustriens af magtmisbrug og afslører historie om en professor på Aalborg Universitet, der kom på kollisionskurs med en magtfuld storindustri. Den viser, hvordan universiteterne har brug for penge til nye forskningsprojekter, og derfor kan donorerne stiller krav, hvad der kan forskes i - og hvad der ikke må forskes i. Politikerne ønsker grøn energi, arbejdspladser i Danmark og nye eksportmuligheder, alt det kan vindmøllebranchen levere. Så må ministre, borgmestre og toppolitikere bøje nakken og lade erhvervslivet bestemme. For ellers flytter produktionen udenlands.

Det er fortællingen om, hvordan landets universiteter, myndigheder og politikere lader sig kue af vindmøllebranchen. Bogen viser også, hvordan især kommunerne ofte bliver udsat for et voldsomt - og retsstridigt - pres fra vindmøllebranchen. Den dokumenterer gennem rapporter, bekendtgørelser samt ikke mindst aktindsigt i mailkorrespondancer, mødereferater, notater og telefonsamtaler m.m., hvordan den magtfulde vindmøllebranche sætter den politiske og forskningsmæssige dagsorden, så ingen modsiger de.

Peter Skeel Hjorte er uddannet journalist of forhenværende chefredaktør for tidsskriftet Sygeplejesken. I årerne med Peter i chefstolen modtog tidsskriftet flere gange fagpressens hæderspris Andres Bording-prisen for undersøgende journalistik.

Læs den fantastiske bog "En skjult magt".

Baggrundsstøj og SMOG den værste forurening i dette årtusinde

Kilde: You Tube d. 7. februar 2022 kl.22.27 af selskabs/60èr musiker G.I.N.

Kære musikven på Facebook. Jeg har en musikalsk nyhed til dig som går op i baggrundsstøj, når du optager eller lytter til dine indspilninger på lydfiler på computeren eller båndindspilninger? Med mindre du sidder i et lydtæt musikstudie, når du indspiller musik på din gammeldags båndoptager, så får du som regel altid baggrundsstøj med på indspilningen, hvilket er uheldigt på CD eller lydbånd. Her vil der altid være en lille mængde baggrundsstøj på optagelsen. Detter er rummets, mikrofon eller musikstudiet der befinder sig i et lokale af beton, du sidder i, der "kaster" rundt med lyden og som opsamler og giver baggrundsstøj, summen, brummen m.m. (også selv om alle omkring dig) er musse stille.

Da man efterfølgende kontrollerede og afprøvede kasettebåndene ved afspilning, konstaterede man en uønsket "baggrundsstøj" på 8 herts svingning pr. sekund, hvilket kom med på indspilningen. Først troede man at det skyldes magnetpartiklerne på PVC-båndet?

Da studiomusikeren selv var plaget af "baggrundsstøj" i sin egen lejlighed på 8 Hz i København lige som G.N. i Hvidovre undersøgte han lydkilderne til bunds og fandt brummelyden identisk med infralyd, som opstod i boligblokkens betonbygningen fra en busterminal eller busstoppested sent om aften, hvor busserne holder stille og skal i garage. Disel motorerne kaster 8 Hz fra sig og rammer betonbygninger, der forplanter sig som vibrationer (resonans) med brummelyde i uendelig mange boliger og så det forstyrer REM-søvnen.

Vuggedød i forbindelse med Elektro Smog

Jordstråler, infralyd og vuggedød et farligt vejrfænomen?

Mange mennesker tror ikke på, at jordstråling kan være livsfarlig og fremkalde en lang række sygdomme herunder vuggedød. I 1928 bekendtgjorde den tyske ingeniør og videnskabsmand Gustav Freiherr von Pohl fra Vilsbibug - Tyskland, at man kan få kræft, medmindre man opholder sig længe over et jordstrålefelt f.eks. i sin seng.

Senere offentliggør den danske mavesår- og cancerspecialist Palle Gad`s undersøgelse, der viser en klar sammenhæng med jordstråling og vuggedød. I 14 af de 18 tilfælde han undersøgte, havde børnene sovet over et jordstrålefelt.

Kilde: Helse & Sundhed 31. oktober 2013

Vuggedød er en betegnelse for pludselig, uventet og uforklarlig dødsfald blandt spædbørn, som også er beskrevet i literaturen fra gammel tid om jordstråler. I 1927 blev vuggedød anerkendt i England og i 1930èrne blev det påny beskrevet, at der fandtes dødshuse som kan være være ramt af farlige jordstråler.

I Kina var det (for mere end 4.000 år siden) almindeligt, at man - før man byggede et hus - undersøgt, om der var VREDE DÆMONER på stedet. Hvis dette var tilfældet, byggede man ikke huset her, men fandt et andet og bedre sted. I vor nøgtern tidsalder tror vi ikke på dæmoner, men vi forstår godt, hvad kineserne mente.

Kilde: INSTITUT FOR JORDSTRÅLING. Danish Society Of Terradition

I 1933 udkom så en fantastisk bog om jordstråler og "Grundstoffernes stråling", skrevet af Dr. Phil Emiel Rasmussen med henvisninger til skadelig virkning om dødshuse, hvor den henviser til den tyske jordstrålesøger Gustav van Pohl fra Vilsbiber - Tyskland.

Dr. Phil Emiel Rasmussen som selv var jordstrålesøger og kunne pendulere med en krystal ophængt i en snor, beskriver jordstråler således, at de svinger på en lavfrekvent bølgelængde i "infralyd området" og bevæger langs jordoverfladen og giver udslag gennem spræker og revner også kaldes Schumanbølger.

THE END

Denne side er under opdatering

Tryk på linket: INFRALYD & MILJØ