Vaskemaskine og Victor Schaubergers

En af de største og mest betydningsfulde forskere i det forrige århundrede Victor Schaubergers skrev læren om vandets væsen: Det cykloide bevægelsesprincip. Begge disse principper findes i naturen, men spiralprincippet må have overtaget, hvis udvikling skal være mulig. Og nu opdager Schauberger noget skæbnesvangert: Den teknik, mennesket har udviklet og frem for alt udøver i vore tid gennem 150 år, er opbygget på det nedbrydende, opløsende princip. Overalt - dampmaskinen, bil- og flymotorerne, måneraketter og atomkraft/varmeværker, vindmøller og i vandets behandling - varetagelse af skov og jord (traktor/savværker m.m.) - anvender mennesket denne nedbrydende teknik. Vi udløser dermed en alment nedbrydende energi, som rammer hele livsområdet og skaber kvalitetsforringelse, naturødelæggelse, sygdom og degeneration.

Victor Schaubergers natur og livsopfattelse, kan ikke på nogen måde afvises fra nogen side, idet han også hentyder til infralyd, lavfrekvent støj og farlige vibrationer i vores boliger?

Infralyd det ukendte miljøproblem

Infralyd er uhørbar støj. Det er lydsvingninger som er for dybe til at det menneskelige øre normalt kan opfatte den. Men til trods for det, kan vi udmærket godt blive syge af den. Nogen forsker mener til og med, at dybe vibrationer og kraftig infralyd virker lige så negativ på hjernen som alkohol. Men infralyd-anlæg er ikke bare noget vi bør bruge til at passe os. Allerede i dag bruges infralyd-anlæg til at overvåge kostbare maskiner og til rensning af fyringsanlæg. En gang i fremtiden vil vi ganske også bruge en vaskemaskine med infralyd istedet for sæbe og vand. De fleste vaskemaskiner afgiver infralyd til omgivelserne og kan fornemmes i de fleste boliger og boligblokke og i andre værelser end det rum, som vaskemaskinen står i. Den kan fornemmes i boligejendomme som uhørt nabostøj, tilstødende rækkehuse af beton, og fra vaskekældre eller udhuse m.m. Det er rapporteret, at mennesker bliver syge af naboen vaskemaskine. Det var tilfældet med George Harrison fra The Beatles, idet han måtte flygte fra sin lejlighed i London og flytte ud på et større gods hvor han senere døde af kræft.

Vaskemaskine som udsender infralyd kan medføre voldsomme depressioner hos sovende patienter i beboelsesejendomme, som G.N. har infralyd målt!!.....

Måling af infralyd fra vaskemaskine i tilstødende rum.

En vaskemaskine ligger i frekvensområdet ½ - 5, 10 og 16 Hz

En vaskemaskine ligger i frekvensområdet ½ - 5, 10 og 16 Hz

Klimaforandring, stress og infralyd

Tryk på linket: Shivas kosmiske dans

Tryk på linket: Schuman resonans