Mandala og chakra

I Maritthus - kirken i Hag hænger dette billede af Rembrandts mesterværk: Vi ser billedet for os i Bibelen fra Det gamle Testamente kong Soul i kongeligt purpur. Men skikkelsen er præget af tungsind (depræssion). Lige over for ham sidder drengen David med den gyldne harpe. Og skriften fortæller, at når David spillede på sin citar (strengeinstrument), forlod den onde ånd Soul. Dybe toner i midterlejet (solo plexus), er blandet med følelser og ujævne toner som infralyd, hvilket bevirker tab af besindelsen. Dybe bastoner overstimulerer de laveste energier hos mennesket, som er omtalt i de alder helligste skrifter man har fundet bl.a. fra Det gamle testamente.

I Maritthus - kirken i Hag hænger dette billede af Rembrandts mesterværk: Vi ser billedet for os i Bibelen fra Det gamle Testamente kong Soul i kongeligt purpur. Men skikkelsen er præget af tungsind (depræssion). Lige over for ham sidder drengen David med den gyldne harpe. Og skriften fortæller, at når David spillede på sin citar (strengeinstrument), forlod den onde ånd Soul. Dybe toner i midterlejet (solo plexus), er blandet med følelser og ujævne toner som infralyd, hvilket bevirker tab af besindelsen. Dybe bastoner overstimulerer de laveste energier hos mennesket, som er omtalt i de alder helligste skrifter man har fundet bl.a. fra Det gamle testamente.

Overlevering fra de gamle kinesisk musikfilosofi og - praksis går så langt tilbage som 3.000 år f. Kr. og ligeledes 10.000 år f.Kr. fra Vedaskrifterne om den kosmiske lyd NADA?

For kineserne var lyd i sig selv noget guddommeligt lige som i kristen kirkemusik, idet al hørlig lyd blev betragtet som en jordisk reflektion af vibrationer fra den ikke fysiske verden, før der ikke fandtes industri- og maskinstøj fra de atmofæriske omgivelserne? Det var en afspejlning af en højere kosmisk vibration fra urtiden, som var oprindelsen og basis for al stof og energi i universet. Kineserne havde den opfattelse, at den vibration var overalt - som en guddommelig vibration, blot ikke hørbar lyd.

Lige som universet har sin kosmisk vibration, så har organismen sin egen vibration. Kineserne betragtede mennesket som et musikinstrument - som et orkester af forskellige energier (Chi) - som kosmos spiller på. Mennesket svinger konstant, dog hele tiden forskellige toner, der lader sig nå. Der er således udført talrige forsøg blandt søvnforsker, at påvise lydløst støjs infralyd indvirkning på biologiske processer i mennesket. Man har således konstateret, at selv meget svage lydpåvirkninger (under høretærsklen) fra 16-20 Hz, frembringer ændringer i hjernens blodcirkulation og muskelspændinger, der frembringer hovedpine o.m.a.. Der optræder dermed også forandringer i hudens elektriske modstand, påvirkninger af ioner i kroppen og akupunkturpunkter o.s.v., hvilket viser, at svedsektionen påvirkes deraf. Man kan endvidere påvise ændringer i hjernens biologiske signaler (EEG) hos sovende og bevidstløse personer, der udsættes for selv meget svage lydpåvirkninger i infralydområdet under 20 Hz.

I den øverste del af hjernen "Kronchakra", hvor pinealkirtlen, hjernebakken og hypofysen ligger, findes forskellige frekvenser: 0,5-4 Hz REM-søvn, her produceres væksthormoner, oxytocin til reparation af celler og melatonin. I det fjerde stadie begynder det "opadstigende lige før parasøvnen, hvor vi rigtig drømmer. Det er her forskerne har gjort sine fantastiske opdagelser. Drømmesøvnen "para" det femte stadie som også kaldes REM-søvnen (hurtig øjenbevægelser), er den første rigtige drømmeperiode indtræffer ca. 90 minutter efter indsovning. Forstyres den dybe REM-søvn, tilbageholder hypofysen langt den største del af et meget vigtigt væksthormon "oxytocin", som vi senere skal bruge i vågen tilstand. Hvis mennesket ikke får tilstrækkelig nok af hormonet oxytocin i blodet om dagen, forværes symptomerne af kulde og vejrforandring, infralyd, samt af mere stress og lavfrekvent støj fra indkøbscenter, butikker. "En ubalance i penealkirtlen her, vil være en trussel mod vores eksistens, hormonsystemet og arvemassen. Bliver arvemassen forstyret af infralyd og uønsket støj om natten, vil morgendagens kopi af cellerne blive forstyrret og kimen til sygdomme grundlagt. Fejlstyring af kropskemien kan f.eks. føre til søvnforstyrrelser, cyster, fibromer, barnløshed, eksemer, allergi, astma, gigt, sukkersyge, hjerte- karsygdomme, nervelidelser, tinnitus, aggressive ældningsprocesser ect.

Afdelingslæge Marry Jette Kj. Rasmussen neurologisk afdeling Esbjerg Centralsygehus fortæller til Hovedpineforeningens medlemsblad år 2000, at søvn og hovedpine gennem årtier er blevet sat i forbindelse med hinanden. Allerede i 1943 fandt man under krigen i beton "bungers" en reduktion i både frekvens og sværhedsgrad af migræne hos patienter, hvis de ikke fik lov at være i dyb søvn længere tid af gangen. Senere fandt man i 1970 en forbindelse mellem søvnstadierne og migrænestart, som begyndte efter fasen med RE-søvnen (Rapid-Eye Momentsøvn eller drømmefasen). Desuden fandt man, at Hortons hovedpine patienter, som vågnede op med et anfald kort tid efter de var faldet i søvn, skyldes infralyd og vibrationer i boligen, ligeledes en forbindelse mellem start på anfald og start på REM-fasen eller drømmefasen. Mange patienter kan således berette om, at de vågner tidlig om morgenen med deres anfald. De er gået i seng om aftenen og er fuldstændig uden hovedpine, og få timer senere eller om natten vågner de med voldsom hovedpine og migræneanfald. Man kan således tro, at der foregår et eller andet under søvn, som trigger et migræneanfald fortæller afdelingslæge Marry Jette Kj. Rasmussen til hovedpineforeningens medlemsblad. Kroppens produktion af naturlig kortison når en mærkant top de sidste timer af søvnen (Lærum 1988).

Fra 7-14 Hz alfabølger går tanker og kreaktivitet, samt hjernebakkens 14-20 Hz (vågen bevidsthed). En svensk lydforsker Tore Malm hævder i 1980èrne, at tænkeevnen for manges vedkommende forstyres væsentlig af ekstrem lave frekvenser omkring 7 Hz, og hvis støjen er kraftig nok ved infralyd (lyn og torden).

Laboratorieundersøgelser under søvn har derfor påvist, at en vis øgning af støjen over baggrundsniveauet specielt tidlig om morgenen p.g.a. den tung trafik, lastbiler på motorveje, busser og tog, påvirker kortisonniveauet, centralnervesystemet, selvom vi ikke bevidst registerer forstyrelsen. Morgentrafik og tekniske instalationer i boligen f.eks. olie- eller gasfyrs bulderen af infralyd fra ventilation, vaskemaskine, indbygget køleskab m.m. kan således give stivhed i muskler og led, hovedpine o.m.a., når man vågner. Et støjfrit soveværelse er således vigtigt ved reumatisme, astma, allergi, psoriasis, og unormale betændelser og mange andre sygdomme som behandles med kortison, skriver Norsk Forening mod støj i medlemsblad.

Siden tidernes morgen, har mange trossamfund brugt lyd, musik og rituelle danse langt mere end medicin, når de skulle kurere syge mennesker. Man har fundet skrifter, der beretter herom både i bibelen,  hos de gamle kinesere, indere, perser, ægypter og grækere. I middelalderen havde man den opfattelse, at det syge menneske, der havde mistet sin indre harmoni (som er psykiske årsager til sygdom og mulighed for helbredelse gennem erkendelse). - Det syge menneske havde tilladt, at der opstod disharmoni i ham og var ikke længere "in tune" med universet. Derfor blev ydre hørbar lyd som musik brugt som lægemiddel til at genvinde kontakt med den universelle lyd. Dybe toner overstimulerer de laveste energicentre i chakrasystemet hos mennesker, hvilket kan medføre søvnmangel, psykoser, kræft, hovedpine o.m.a.

Mandala og Chakra 

Psykologer har fortolket cirklen (aura) som symbol på psykisk helhed. I sin bog "Psykologien som tjener" (1965) skriver afdøde overlæge Ruth Poort om vigtigheden af, at nutidsmennesket ikke blot lever på sin fornuft, men også medinddrager følelseslivet (sanser). Et helt menneske vedkender sig ikke kun det materielle, men også det åndelige behov. Det er dette helhedsprincip, som giver livet mening og virker helbredende, siger Ruth Poort. Hun fortæller, at psykoanalytikkeren Carl Jung kaldte denne helhed for mandala. Ordet betyder beskyttende, midtpunktsamlende kreds, og er bl.a. kendt fra de tibetanske munkes tegnede mandala til meditationsbrug (som betyder grublende over tingene. En slags magisk cirkel, der omfatter både de bevidste, det ubevidste og det overbevidste. At blive hel vil sige at kende og at forsone sig med alle disse tre sider af selvet, som de græske fillosofer fortæller "Kend dig selv". Disse ord har siden oldtiden stået over Apolon templet i Delfi med store guldbogstaver.

Men det, der kaldes helhedes helhed, omfatter mere end krop og sjæl individuelt og isoleret set. Det omfatter også menneskets forhold til andre og til naturen. Glemmes det sidstnævnte, vil det give udslag i handlinger, der forstyrrer det økologiske kredsløb med katastrofale miljø-ødelæggelser til følge. Idèen om mennesket og kosmos som enhed går igen i den indiske Tantra-filosofis fremstillinger af kroppens energicentre eller chakraèr. På tegninger og malerier gengives de som lotus-lignende cirkler eller hjul eller mandaler.

Lotus og glorie

I en legende om Buddhas fødsel fortælles det, at han steg op i en Lotus-blomst for at se i alle retninger - et symbol på ethvert menneskeligt væsens behov for at orientere sig ved hjælp af hele sit register af sanser, tanker, følelse, høre, smag o.s.v. Fra den kristne kunst kendes tilsvarende cirkelsymboller bl.a. fra helgen-glorierne fra de gotiske katedralers mysterium.

"Vi er, hvad vi tænker: Alt hvad vi er opstår vore tanker. Med vore tanker skaber vi alt"

Kilde: Budda

Chakra & energier

Fra gamle østlige filosofier kendes utallige beskrivelser af den menneskelige organismes frekvenser og energier. Her arbejder man ud fra den opfattelse, at mennesket er i besiddelse af en lang række chakra og energier f.eks; Tai, Chi, Taos, ioner (plus - minus), der hver især lade sig stimulere og påvirke af bestemte lyde, toner og tonearter. Ifølge hindu-traditionen fortælles det, at enhver ting har sin skjulte hemmelige lyd. - Så alt, hvad vi opfatter som form, er i virkeligheden lyd, der udsender konstruktiv vibrationer (nyttig) eller destruktiv skadelig, ødelæggende o.s.v.

Videnskabens vej til ånden i naturen

Hvorfor kaldes medicinsk behandling og kirugi for videnskab, mens f.eks. healing og clairvoyance tilhører det alternative og mystiske?

Bag alternativ behandling og tænkning ligger derimod verdensbilledet, hvor ånd er primær i forhold til materien. Men kan disse verdensbilleder videnskabeligt dokumenteres, eller forblive de for evigt trosforestellinger?

Ny forskning - fra kvantefysik til bevidsthedsforskning - peger mod et mere organisk univers, hvor bevidstheden spiller en central rolle.

Shivas kosmiske dans

Shiva (herbraisk: bogstaveligt "syv") er en ugelang periode i jødedommen, som for første gang sørgede over første grads slægtninge fra Adam og Eva (syndefaldet). Shiva er det højeste væsen i Hindu guddom, der skaber, beskytter og forvandler universet, ultimative virkelighed. Shiva er både en grusom og mild guddom, han er ødelægger og en kilde til liv. Shiva bestemmer gennem sin kosmisk dans (stråling) verdensgangen, og til sidst ødelægger han hele universet. Vi er vidne til denne globale ødelæggelse gennem elektro-smog forurening?

Efterhånden som Shivadyrkelsen bredte sig over hele Indien, og mange lokale guddomme smeltede den sammen og blev dyrket i budistiske templer i Tibet - Nepal.

Som den milde og livgivende gud træder han tydligt frem i den udbudte tilbedelse af hans væsen i form af en linga (fallos), en cylenderformet stensøjle. I den hinduistiske mytologi optræder Shiva somme tider i en treengle sammen med guderne Vishnu og Brahma. Shiva omtales ofte som den store asket (vegetar m.m.), der rank og med korslagte ben sidder i dyb meditation på bjerget kaliasa i Himalay. Han er alle asketers guddommelige forbillede og Jesus disciple.

Shiva (Sanskrit "Lovende en); en af de vigtigste guder i hinduismen, tilbeder af den øverste Gud. Han er både den store asketisk og førende af frugtbarhed, og han er mester i både gift og medicin, gennem sin ambivalite magt over slanger.

George Harrison fra The Beatles var stor tilhænger af Shiva guddom.

Tryk på linket: Rejsen i det indre

Ifølge hindu-tradition fortælles det, at enhver ting har sin skjulte hemmelige lyd. - Så alt, hvad vi opfatter som form, er i virkeligheden lyd, der udsender konstruktiv vibrationer (nyttig) eller destruktiv som skadelig?

 

ET ENERGIHAV "UNDER" MATERIEN RUMMER EN DATABASE AF VIDEN

Virtuel energi

Kvantefysikken viser, at verden ikke virker som en maskine, men ånd. Kvanter, som "IONER" m.m. er de mindste af de kendte energienheder, som har været skjult viden i tusine år. De kan forbinde sig med hinanden på tværs af tid og rum ud over hele universet. De har frihed til at opføre sig som både partikler og bølger af vibrationer, og enkelte syntes de ikke at følge fysikkens love. Den måske største opdagelse er, at kvanterne kun er den fysiske verdens nedre grænse.

JONERNES SKABENDE KRAFT ER NUTIDENS FYSIK

Tryk på linket: Vikingetid Bornholm