I den kristne kirke har man sin egen kalender, der begynder med 1. søndag i advent, som er den fjerde søndag før juleaften d. 24. december

1. søndag i advent

Adventstiden liturgiske farve er lilla. Den lilla farve symboliserer bodsøvelse, alvor og anger, som oprindelig hører med i adventtiden indtil juleaften. Tiden til jul, og jul før i tiden (middelalderen) blev oprindelig brugt til bod og faste, men blev ved reformationen desværre afskaffet af protestantiske præst og reformator Martin Luther. Både sjæl og krop skulle i den katolske tid gøres klar til at tage imod julens budskab. Derfor er hvid kirkens rene festfarve, derfor bruger man ikke den lilla ved den første søndag i advent, men er kun brugt som et symbol på tiden der kommer?

Epistle som læses 1. søndag i advent Paulus til Romerne 13,10.

Kilde: G.N. forfatter, religionsforsker i kulturhistorie, klimatologi og økologi siden 1976

 Advent betyder HERREN komme

Kærligheden gør ikke næsten noget ondt; derfor er kærlighed lovens opfyldelse. Og det skal I gøre, fordi I ved, at tiden er inde: den time er allerede kommet, da I skal stå op af søvne (graven); til frelsen er os nærmere nu, end da vi blev troende.

Natten lider, dagen er nær. Så lad os da aflægge mørkets gerninger og iføre os lysets våben; lad os vandre sømmeligt som ved dag, ikke i svir og druk, ikke i utugt og løsagtighed, ikke i kiv og misundelse; men ifør jer Herren Jesus Kristus og plej ikke kødet, så begæringer vækkes.

Den, som er skrøbelig i troen, skal I tage jer af uden at sætte jer til doms over hans meninger.

En er i troen overbevist om, at han kan spise hvad som helst, men den troende og skrøbelige (syge) spiser kun grøntsager.

Rom. 13,10-14 : 14,1-9. Ef.5,11-14 ; 6,11 f.f.

Fire ud af ti dansker altså 42 pct.tror på engle.

Engle daler ikke bare ned i skjul, men direkte ind  danskernes hjem via computeren? Interessen for engle har aldrig nogen sinde været større siden kristendommens begyndelse? Engle har været kendt og beskrevet i de fleste gamle religioner og kulturfolk. De optræder i den græske, romerske og ægyptiske, mytologi, hos nord og syd amerikanske indianer, det Gamle og det Nye Testamente samt i Koranen findes der beskriveler af engle og deres kontakt til menneskeheden.
På hebraisk og græsk betyder engle "sendebud" ofte som budbringer fra den ånelige verden. De kan bevæge sig fra sted til sted, og som varsler for kommende begivenheder. Det er også dem, der breder deres store vinger ud og beskytter os og holder øje med os. De gennemtrænger hele vores fysiske univers og i os selv og ophører eksistensen af rum og tid.

Ærkeengle: Mikael, Gabriel, Uriel og Rafael.

Disse engle vidergiver Guds budskaber til menneskene og de engle der har kommandoen over Guds Engleskare, der uafladeligt er spirituel krigsførelse mod de onde kræfter og de faldne engle. Det er Mikael der anses for at være deres leder. Der er syv Ærkeengle der forbindes med vores verdenssystem, ligesom de syv engle der står foran Guds trone i Johannes Åbenbaring (kap.8,2)., som ofte tolkes til at være De Syv Ærkeengle .
De Syv Ærkeengle er:
Mikael, Jophiel, Chammuel, Gabriel, Rafal, Uriel og Zadkiel.
Ærkeenglene er sendebude fra det guddommelige til menneskeheden. De giver spirituel næring, inspiration, hjælp, guddommelig kærlighed og deres lys og styrke, så vi kan forbinde os med det Gudommelige. De er menneskehedens beskyttere. Ærkeenglene forvandler jordens energi og de viser os kærligt den guddommelige og grænseløse virkelighed, som vi er en del af.

Kontemplation er den indre betragtning af de højeste sandheder, ofte som en ordløs bøn og gudsforening. Kontest er sammenhæng, hvori et ord eller et udtryk forekommer, og som hjælper til at forklare dets betydning ses ofte i Bibelen Det Nye og Gamle Testamente.

Kontemplation er den indre betragtning af de højeste sandheder, ofte som en ordløs bøn og gudsforening. Kontest er sammenhæng, hvori et ord eller et udtryk forekommer, og som hjælper til at forklare dets betydning ses ofte i Bibelen Det Nye og Gamle Testamente.

Juletræet med sin pynt?

Det første julemærke på brevene efter anden verdenskrig havde adventskransen som motiv. Efter besættelsen havde lysene en helt særlig betydning - at man herhjemme gav den hvide lys og røde bånd - de nationale farver, har utvivlsomt også bidraget til dens succes. I øvrigt vises den første adventskrans på julemærket i 1946, angiveligt fordi det skulle symbolisere slutningen på krigen, ophængt i 3 bånd.

Julehygge for børn og ikke voksne?

Præsterne og lægerne, som skulle vejlede mennesket til at leve et langt sundt liv har glemt og meddele, at vi voksne er til for Guds skyld og ikke omvendt. Gud - Menneskesønnen Jesus Kristus kommer ikke til os for at gøre det godt igen efter barnedåben, det er os der skal komme til ham og høre hans ord, så vi  forstår bibelen, som den er skrevet.
Talrige julefrokoster, har splittet mange familier ad, særlig børn ved juletid p.g.a. ædegilde, druk, sprut, hor, så der hverken var til dagen og vejen for familien Danmark.

Juleeventyret i H.C. Andersens den lille pige med svovlstikkerne, ligner for nogle børn, når det hele bliver brast for dem? Når julegaverne og julemaden bliver skrumpet ind til ingenting forvandles julehyggen? Oprindelig er julen en glædens fest for børn, men når far eller mor glemmer børnene går det hyggelige julebudskab ud over hyggen og bliver til uhygge, måske bliver det for altid i børnenes bevidsthed. Her fortolkes det oprindelige glædelige budskab om Maria Magdalene-evangeliet - Jesus apostel.

Josef`s historie fundet i Keopspyramiden`s kornkammer skrevet på hieroglyffer

Forædling af korn?

I dag fortæller videnskabsmænd, at verden i fremtiden vil kommer til at opleve den værste krise og katastrofe på jorden i tusinde år, som følge af tørke i Asien (uden vand) hungersnød i nær fremtid!!......Beviset har vi allerede fra de store skovbrande i Australien!!.... 

Jordens klimatologiske forhold gennem 6000 år er belyst og står skrevet i Bibelens første kapitler af Det Gamle Testamente og på de sidste side af det nye Testamente?

Vi finder ikke nogen steder i verden, en så velskreven bog som Bibelen, ej heller Koranen som har glemt at fortælle deres børn, om jordens opståen og de klimatologiske forhold gennem 6000 år. To af Jesus skribenter og disciple, Mathæus og Johannes Markus, sidstnævnt som har skrevet Johannes Åbenbaring "Dommedagsprofeti" nævner Jesus genkomst for anden gang som værende den værste begivenhed og hentyder til de voldsomme klimatologiske forandringer med skybrud, oversvømmelser, krig i Ukraine og hungersnød, Covid-19 i Kina - Europa o.s.v., som vi oplever den nu også på nært hold der ligner bl.a. krigen for nogle år siden i Syrien, hvor over 11 million mennesker er på flugt fra krigens helved og nu flygter til Europa, heriblandt rigtig mange kristne. "De sidste tider" er nært forestående og vil slå milliarder af mennesker ihjel?

Der er ikke nok føde til os alle og forædling af frø, korn osv., som er beskrevet for 2500 år siden i Ægypten på grund af jordskælv, oversvømmelser ved pyramiderne og hungersnød, forureningen, vulkanudbrud overalt i verden som følge af klimaforandringer, men også brug af sprøjtegifte, forurening som har ødelagt spireevnen? Alle de kemikalier, som nedbryder vores immunforsvar som skulle bekæmpe herunder Covid-19 (biologisk krig), som er brugt overalt i landbruget i de sidste 100 år? Det vil ødelægge kornet i fremtiden (genmodificeret), kun gemt korn under loftbræder på gamle bondegårde og under keopspyramidens kamre kan bruges?  Derfor skal vi ikke bruge vores dyrbare korn til dyernes foder mere.  Vi kan i fremtiden ikke brødføde og opretholde sulten til 8 milliarder mennesker i år 2050? Hvis den voldsomme forurening og oversvømmelser forsætter vil verden komme ud i den største hungersnød nogen sinde, hvis vi forsætter med at hælde korn i bl.a. dyrenes foder til svin!!.....Hver gang vi anvender èn enhed dyrbar korn, så kan vi brødføde 20 sultne afrikaner og flygtninge eller dem som mangler mad i det fordrevne Syrien og Ukarina og de mange sultne i Indien og Banglades m.fl.. Korn og frø bliver en maiv mangelvare i fremtiden og kommer til at koste rigtig mange penge p.g.a. tørke, oversvømmelse, forureningen og krig?    

Kornet var symbolet på Jesus Kristus, idet han svarede: "Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre; og den, som tror på mig, skal aldrig tørste? "Thi Guds brød, er det brød, som kommer ned fra Himmelen og giver verden liv". 

Joh.6,33-37. 

Tryk på linket: Biers død opklaret 

Tryk på linket: Halleluja 

Under den store hungersnød i Ægypten på Josef tid, redder han hele sin familie fra hungersnød jvf, 1.Mos.42-50 ; Ap.G.7,9-23.

Under den store hungersnød i Ægypten på Josef tid, redder han hele sin familie fra hungersnød jvf, 1.Mos.42-50 ; Ap.G.7,9-23.

THE END

Julehistorien forsætter 2. søndag i advent d. 4. december 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERREN JESUS ER DIN FRELSE OG IKKE NOGEN ANDEN

Davids by: Betlehem!!...

I de tre første evangelier starter Jesus begyndelse med en fødsel den "Ubesmittede Undfangelse" Jomfru Maria, hvorimod Johannes i sit evangelie undlader denne sætning og bruger Ordet logos: "I begyndelsen var Ordet, og Ordet det var hos Gud, og Ordet var Gud: Kristi fødsel.
Joh.1,1-18 ; Joh.8,8 ; 10,30 ; 17,5 ; 1.joh.1,1 ; Åb.19,13
Ingen har nogensinde set Gud; den enbårne (Søn, som er i Faderens favn) som selv er Gud, han er blevet hans tolk (Jesus).
Joh.1,18.
Han blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje (Ubesmittede Undfangelse), ej heller af mands vilje, men af Gud - Ordet (historie).
Joh.1,13.
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os (inkarnation), og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.
Johannes vidner om ham, råber og siger: "Ham var det, om hvem jeg sagde: "Den som, kommer efter mig; thi han var til før mig."
Joh.1,13-15 ; Joh.3,3 ; 1.Pet.1,23 ; Jak.1,18 1.Joh.5,4.
Sådan fortæller Johannes om Jesus fødsel.

Lukas begynder teksten med ordene i kap.2,11 med: Thi eder er er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren!....
Og dette skal være jer et tegn: I skal finde et barn svøbt og liggende i en krybbe."
Og i det samme var der med englen en mangfoldig himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sagde:
"Ære være Gud i det højeste! og på jorden fred i mennesker, der har hans gode vilje og velbehag.
Luk.2.12-14 ; Luk.19,37-40 ; Habbakuk 2.11-20 ; Luk.13,34-35.
Og det skete, da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til Himmelen, sagde hyrderne til hverandre: "Lad os drage ti Betlehem og se det, som dèr er sket, og som Herren har kundgjort os."
Og de skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef tillige med barnet, som lå i krybben.
Og alle, som hørte (Ordet), undrede sig over det, som hyrderne sagde til dem.
Men Maria gemte alle disse ord
i sit hjerte og grundede over dem.
Luk.2.15-19 ; 2.51-52.
Og hyrderne vendte tilbage og priste og lovede Gud for alle, hvad de havde hørt (Ordet) og set, således som der var blevet sagt til dem.
Da otte dage var gået, så han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som var kaldt af englene, før han blev undfanget i moders liv
:
Luk.2.20-21.
Da sagde englen til hende: "Frygt ikke Maria! thi du har fundet nåde for Gud, og se, du skal undfange (ved Helligånden den Ubesmittede jomfru) og føde en søn, og du skal give ham navnet og kalde ham Immanuel "Jesus" der betyder Gud med os.
Luk.1,31 ; Esajas 7.14.
Thi før drengen kan sige fader og moder, skal rigdomme fra Damaskus og bytte fra (Sa/Maria) skylle ind over floden Eufrats vande og fjerne folket.
Esajas 8.4-22 ; 7.1-14 ; Matt.1.23-25.
Med Jesu Kristi fødsel gik det således til. Hans moder, Maria var trolovet med Josef; men førend de var kommet sammen, viste det sig, at hun var frugtsommelig ved Helligånden.
Af hende fødtes Jesus, som kaldes Kristus.
Matt.1.1-18
"Se, jomfruen skal blive frugtsommelig (ved Helligånden) og føde en søn (Jesus); og man skal give ham navnet Immanuel!" (det betyder: Gud med os).
Og han kendte hende ikke, førend hun havde født en søn; ham gav han navnet Jesus, der betyder "Gud med os".
Matt.1.23-25
Da nu Jesus var blevet født (af Helligånden) i Betlehem i Judæa, i kong Herodes dage, se, da kom der nogle vismænd (astrologer/stjernetyder) fra Ørsterland til Jerusalem.
Matt.2.1-6.13:
"Hvor er jødernes nyfødte konge? thi vi har set hans stjerne i østen (astrologi) og er kommet for at tilbede ham."
Men da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem, med ham; og han samlede alle folkets yperstepræster og skriftkloge og søgte hos dem at få at vide, hvor Kristus skulle fødes. Og de sagde til ham: "I Betlehem i Judæa, thi således er der skrevet ved profeten:
Matt.2.5 ; Joh.7.42:
Har skriften ikke sagt, at Kristus kommer fra Davids slægt og fra Betlehem, den landsby, hvor David var fra?
1. Sam.16.11-23 ; Sl.89.4-37 ; Mika.5.1-3 ; Matt.42-46 ;  Luk.2.3-11.

Og da landshøvdingen tog til orde og spurgte: "Hvem af de to ønsker I, at jeg skal løslade jer?" svarede de: "Barabbas".
Matt.27.21.
Pilatus spørger dem så: "Hvad skal jeg da gøre med Jesus, der kaldes Kristus" (den salvede)? De svarede alle: Lad ham blive korsfæstet!"
Han spurgte: "Hvad ondt har han gjort?" Men de skreg (farisæerne/sadukærerne) endnu højere: "Lad ham blive korsfæstet!".
Da Pilatus så, at han intet kunne udrette, men at der blot blev mere larm, tog han vand (som renselse for sin synd), og i mængdens påsyn vaskede han sine hænder og sagde: Jeg er uskyldig i dennes blod; det bliver jeres sag!".
Matt.27.21-24 ; 5.Mos.21.6 ff. ; Matt.23.34-39
Nej, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, vor fædres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, som I forrådte og fornægtede for Pilatus, da han dømte, at han skulle løslades.
Men I fornægtede den hellige og retfærdige og bad om, at I måtte få en morder benåedet.
Livets banebryder dræbte I, men Gud opvakte ham fra de døde; derom er vi vidner.
Ap.G.3,13-15.
Og han blev efter Guds egen fastsatte plan og forudviden givet i jeres vold, og ved hedningers hjælp naglede i ham til korset og tog hans liv.
Men Gud gjorde ende på dødens veer og lod ham opstå, fordi det ikke var mulig, at han kunne fastholde døden.
Thi David siger med tanken på ham (Jesus): "Jeg havde altid Herren for øje; thi han er ved min højre, at jeg ikke skal rokkes.
Derfor glædes mit hjerte, og min tunge jublede, ja, også mit kød skal bo med håb (inkarnation); thi du vil ikke lade min sjæl blive tilbage i Dødsriget, ikke heller lade din Hellige se forrådnelse.
Du (Jesus) har lært mig livets veje; du vil fylde mig med glæde for dit åsyn. Mine brødre! lad mig få lov at tale frit til jer om pattriakken David; han er jo både død og begravet, og hans grav findes hos os den dag i dag.
Da han nu var en profet og vidste, at Gud med et havde lovet ham, at af hans efterkommere skulle en sidde på hans trone,
forudså han, at Kristus skulle opstå, og talte derom og sagde, at hverken skulle han lades tilbage i Dødsriget, ej heller skulle hans kød (Jesus) se forrådnelse.
Denne, Jesus, har Gud ladet opstå; derom er vi vidner.
Ap.G.2.23-32.
Og skønt de ingen dødsskyld fandt hos ham, krævede de dog af Pilatus, at han skulle henrettes. Og da de havde fuldbyrdet alt, hvad der står skrevet om ham, tog de ham ned af korsets træ og lagde ham i en grav.
Men Gud opvagte ham fra de døde, og han blev i mange dage set af dem, som var draget sammen med ham fra Gallilæa op til Jerusalem; de er nu hans vidner over for folket.
Og vi forkynder jer det glædelige budskab, at den forjettelse, som blev givet til fædrene, har Gud opfyldt for os, deres børn, ved at lade Jesus opstå, sådan som der står skrevet i den anden salme; "Du er min søn, jeg har født dig i dag (Ægypten).
Salme 2,7 ; Sl.89,27-30 ; Sl.72,11 ;  Sl.22,28.30 ; Ap.G.13,33 ; Hebr.1,5-6 ; 5,5 ; Joh.8,54 ; Joh.8,13-14 ; Joh.5,31-32 ; Joh.8,7 ; Matt.18,16 ; 2.Mos.17,6 ; 2. Kor.13 ff. (1-13)!!....

Og at han har ladet ham opstå fra de døde, så at han ikke mere skal vende tilbage til forrådnelse, det har han sagt således: "Jeg vil give jer de trofaste nådeløfter til David".
Derfor siger han også i den anden salme: "Du skal ikke lade de Hellige se forrådnelse.
David sov jo hen, efter at han i sit slægtsled havde tjent Guds frelseplan, og han blev lagt hos sin fædre og så forrådnelse; men den, som Gud har opvagt, så ikke forrådnelse. Så skal I vide, at ved ham forkyndes jer syndernes forladelse; og ved ham bliver enhver, der tror, retfærdiggjort fra alt det, som I ikke ved Mose lov kunne blive retfærdiggjort fra.
                                   ________________________

Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne. Jeg er Davids rodskud og æltning (den første og sidste), jeg er den ( strålende morgenstjerne i ( Betlehem)?
Åbenbaring 22,16 Alfa & Omega betyder "den første og den sidste".
Men en af de ældste sagde til mig: "Græd ikke (Maria)! se, sejret har løven af Judas stamme, Davids rodskud, så han kan åbne bogrullen (papyrus) og dens syv segl."
Åbenbaring 5,5.
En løveunge er Judas. Fra rov stiger du op, min søn! Han ligger og strækker sig som en løve, ja, som en løvinde, hvem tør vække ham!
Ikke viger kongespir fra Juda, ej herskerstav fra hans føder, til han, hvem den tilhører, indtil han kommer til Silo.
1.Mos.49,8-33.
Juda, dig skal dine brødre prise, din hånd skal gribe dine fjender i nakken, din faders sønner skal bøje sig for dig.
Dermed havde Jakob givet sine sønner sin vilje til kende, og han strakte sine fødder ud på lejet, udåndede og samlede sin slægt.
Marken og hulen, hvor døde bliver begravet blev købt af hetitterne."
Alle disse af Israels tolv stammer, blev jordefærd i hulen, hvad deres faders Gud talte til dem, og han velsignede dem, hver især af dem gav han sin særlige velsignelse.
Og han sagde til dem som sin sidste vilje: "Nu samles jeg til mit folk; jord mig da hos mine fædre i hulen på hetitten Efrons mark, i hulen på Makpelas mark over for Mamre i Kanaàns land, den mark som Abraham købte af hetitten også kaldet "Ionerne" Efron til gravsted, hvor de jordede Abraham og hans hustru Sara, hvor de jordede Isak og hans hustru Rebekka, og hvor jeg jordede Lea.
1.Mos.49,11-30.
Din faders velsignelser overgår de ældgamle bjerges velsignelser, de evige højes herlighed (Zion - Jerusalem). Måtte de komme over Josefs hoved, over issen på fyrsterne blandt brødrene.
Benjamin, den rovlystne ulv, om morgenen æder han rov, om aftenen deler han bytte!".
!.Mos.49,24-27.
Jakobs Vældige, fra Hyrden, Israels Klippe (Jesus Kristus) fra din faders Gud - han hjælpe dig! Og Gud den Almægtige, han velsignede dig med himmelens velsignelser oventil og dybets velsignelser nedentil, med brysters og moderlivs velsignelser (Maria).
1 Mos.17,1 ; Rom.4.1-11.17.

Kom Jesus fra Ægypten?

Ægypten kaldte jeg min Søn?

Længe før Jesus blev født skrev profeten Hoseas: Jeg fik Israel kær i hans ungdom 2500 f.Kr, fra Egypten kaldte jeg mine børn (søn)? Jesus Kristus som var Guds Søn, og ikke profet, som Koranen, Murharmed udlægger den?  

 Hos.11,1.
     

Matt.2,1-15: Da stod Josef op og tog barnet og deres moder med sig ved nattetid og drog bort til Ægypten efter, at Herodes ville dræbe alle drengebørn, beskrevet om som en fortælling i det 17. årh f.Kr.?

Siden blev Josef og Maria advaret i en drøm af Gud og de vise mænd (astrologerne), ikke at vende tilbage til Herodes; og ad en anden vej drog de tilbage til deres land (Ægypten)?

Matt.2,15: Der blev Josef indtil Herodes` død, for at det skulle gå i opfyldelse, som Herren talte ved profeten "Hoseas", der siger: "Fra Ægypten kaldte jeg mine børn (søn)."?

Luk.4,17-18: Da gik det i opfyldelse, som er talt ved profeten Jermias, der siger:
"En røst hørtes i Rama (skrig), gråd og megen jamren; Rakel (Josefs mor) græd over sine børn og ville ikke lade sig trøste, thi de er ikke mere ( jvf. Jer.31,15 og 1. Mos.35,19).

Matt.2,19-20: Men da Herodes var død, se, da viser en Herrens engle sig i en drøm for Josef i Ægypten og siger: "Stå op, tag barnet og dets moder med dig og drag til Israels land; thi de, som stræbte barnet efter livet er nu døde: 
2. Mose bog 4,19-23):

Da sagde Herren til Moses i Midjan: "Vend tilbage til Ægypten, thi alle de mænd, der stod dig efter livet, er døde.

2. Mos. 4,22: Og da skal du (Moses) sige til Farao: Så siger Herren: Israel er min førstfødte søn (børn)?
(
jvf. 2. Mos. 11,4-10 : 12,29-46).

Vor genløser hed du "Herre" Jesus  fra evig tid.
(Es.63,11-16 : Sl.77,21 : 2. Mos.2,1-5 : Ap.G.7,20 ff. Hebr.11,23-29 ).

Jermias 31,9: Thi jeg er Israel en fader, min førstfødte er Efraim (som var søn af Josef og sønnesøn af Jakob). Josef var den næstyngste af patriaken Jakobs tolv sønner (stammer), hans ynglings søn og var moder til Rakel.

1. Mos. 37,2: Da Josef var sytten år gammel, vogtede han småkvæget sammen med sine brødre i Kanànsland. Israel elskede Josef frem for alle sine andre sønner, fordi han var hans alderdoms søn, og han lod gøre en fodsid "ærmekjortel" til ham.

1. Mos.37,4: Men da hans brødre så, at deres fader foretrak ham for alle sine andre sønner, fattede de misundelse til ham og kunne ikke tale venligst til ham.

1. Mos. 37,5: Men Josef havde en drøm som han fortalte sine brødre, og som yderlige øgede deres had til ham.
Ap.G.7,9 følgende vers.

1.Mos.37,11: Og hans brødre fattede avind til ham, men hans fader gemte det i sit minde (hjertet)!!... 
(Luk.2,19-51). 

1. Mos. 37,28: På grund af jalousi sælger hans brødre ham som slave til en karavane af ismaelitter som kommer forbi og  derefter skal til Ægypten`s hersker.
(Sl.105,17 : Visdom 10,3 : 1.Mos.37,28).

Men først sender Jacobs sønner Josefs kjortel til deres far indsmurt i blod fra en ged, som bevis for hans død.

1.Mos.37,34 ff: Så sønderrev Josef far Jakob sine klæder og bandt sæk om sine lænder, og han sørgede over sin søn i mange dage.
(Jer.31,15--34 : Joh. 6,45 : Ap.G. 10,43 : Rom.11,27).
     

1.Mos.33,36: Imens rejser karavanen videre og sælger Josef som slave til Potifar, den øverste for Faraos personlige livgarde.
1. Mos.39,1: Da Josef var bragt ned til Ægypten, blev han af ismalitterne, der havde bragt ham derned, solgt til Faraos hofmand, Portifar, livvagtens øverste, som beskyldte ham for at gøre tilnærmelser til Portifars hustru, men som mislykkedes.

1.Mos.39,7 Nu hændte det nogen tid derefter, at Potifars hustru kastede sin øjne på Josef og sagde: "Kom og lig hos mig".

1.Mos.39,7: Og skønt hun dag efter dag talte til Josef, ville han dog ikke føje hendes begær og have noget med hende at gøre.

1.Mos.39,19: Da hans herre hørte sin hustrus ord: "Således har den træl behandlet mig!" blussede vreden op i ham; og Josefs herre tog ham og kastede ham i fængsel der, hvor kongens fanger sad fængslede. Således kom Josef i fængsel.

1.Mos39,21: Men Herren (Gud) var med Josef og skaffede ham yndest og lod ham finde nåde hos fængslets overopsynsmand, så han gav ham opsyn over alle fanger i fængslet, og han sørgede for alt, hvad der skulle gøres.

1.Mos.40,8: I fængslet tolker Josef to medfangers drømme rigtigt (i overopsynmandens påsyn), og bliver kendt af Faraos hof som drømmetyder.

1.Mos.41,16-26: Josef bliver af Faraos hofmænd kaldt op til Farao for at tyde hans drøm om syv smukke og velnærende køer og syv grimme og magre køer, idet han tyder drømmen og siger: de syv år er med stor overflod i hele Ægypten. Efter dem kommer syv hungrende år, så alt overflod bliver glemt i Ægypten, for hungersnøden vil gøre det af med dit rige.

1.Mos.41,37: Både Farao og alle hans tjenere syntes godt om den tale,
og Farao sagde til sine tjenere: "Hvor finder vi en mand, i hvem Guds Ånd (Jesus Kristus) er som ham?"

1.Mos.41,39: Og Farao sagde til Josef: "Efter at Gud har åbenbaret dig alt dette, kan ingen måle sig med dig i indsigt og klogskab;
du skal forestå mit hus, og efter dit ord skal alt mit folk rette sig; kun tronen vil jag have forud for dig." Og Farao sagde til Josef: "Så sætter jeg dig nu over hele Ægypten.

 (Visdom 10,14 : 1.Makkanær 2,53 : Ap.G.7,10).

1.Mos.41,42: Og Farao tog seglringen (stemplet) af sin hånd og satte den på Josefs, klædte ham i fine linnedklæder og hængte guldkæden om hans hals;
han lod ham køre i sin næstbedste hestevogn, og de råbte høje hyldestråb for ham. Således satte han ham over hele Ægypten.
Og Farao sagde til Josef: "Jeg er Farao, men uden dit minde skal ingen røre hånd eller fod nogetssted i Ægypten!"
Josef (Jesus Guds søns far) var tredive år gammel, da han stededes for Farao, Ægyptens konge.
(NB! På Ægyptiske kongegrave i Luxor, pyramider og på stele, er Josef tegnet og nævnt med heiroglyffer)?

1.Mos.41,45: Derpå gav Farao Josef navnet Zafenat-Panea, og han lod ham ægte Asenat, en datter af præsten Potifera i On; Josef drog omkring i Ægypten.
Og landet bar i bugende fylde i overflodens syv år;
og Josef samlede al afgrøden i de syv år, i hvilke der var overflod i Ægypten, og bragte den til byerne; i hver by samlede han afgrøde (korn i massevis) fra markerne der omkring.
Således ophobede Josef korn i vældig mængde, som havets sand (i pyramiderne fordi det ikke kunne rådne dèr), indtil man opgav at måle og veje det, da det ikke var til at måle.

1. Mos.41,50: Før hungersnødens år kom, fik Josef to sønner med Asenat, præsten i On Potiferas datter;
og Josef gav den førstfødte navnet Manasse, thi han sagde: "Gud har ladet mig glemme al min møje og hele min faders hus.
Og den anden gav han navnet "Eframin", thi han sagde: "Gud har givet mig livsfrugten "Eframin" i min elendigheds land.

1.Mos.41,53: Da overflodens syv år, som kom over Ægypten, var omme, begyndte hungersnødens syv, som Josef havde sagt; og der opstod hungersnød i alle lande, men i hele Ægypten var der brød!!......

Så hungrede hele Ægypten; og folket råbte til Farao om brød; men Farao sagde til ægypterne: "Gå til Josef og gør, hvad han siger eder!"
Og der var hungersnød over hele jorden. Da åbnede Josef for alle kornlagerne (pyramiderne) og solgte korn til ægypterne, men hungersnøden tog til i Ægypten; og alverden kom til Ægypten for at købe korn hos Josef; thi hungersnøden tog til over hele jorden. (nøjagtig lige som i dag) bl.a. Afrika?

1. Mos.42,1: Da Josefs far Jakob hørte, at der var korn at få i Ægypten, sagde han til sine sønner: "Hvad venter I efter?"
Og han sagde: "Jeg hører, at der er korn at få i Ægypten; drag ned og køb os noget, at vi kan blive i live og undgå døden:
(Ap.G.7,9 ff.): Og vore stamfædre blev missundelige på Josef og solgte ham til Ægypten. Men Gud var med ham og af alle hans trængsler og gav ham yndet og visdom, da han stod for Farao, kongen af Ægypten, så han satte ham til at styre Ægypten og hele sit (Faders) hus:
Men der kom hungersnød over hele Ægypten og Kanaàn, en stor trængsel, og vore fædre kunne ikke finde føde.
Men da Jakob hørte, at der var korn at få i Ægypten, sendte han vore fædre ud første gang.
Og anden gang gav Josef sig til kende for sine brødre, og Farao blev klar over Josef herkomst.
Så sendte Josef bud og lod sin fader Jakob og hele sin slægt kalde til sig, i alt femoghalvfjerdssindtyve sjæle.
Og Jakob drog ned til Ægypten. Og dèr døde han og vore fædre, og de blev ført til Sikem og lagt i den grav, som Abraham havde købt for en sum penge af Hammors sønner (hetitten) i Sikem.
Efterhånden som tiden nu nærmede sig da den forjættelse, som Gud havde tilsagt Abraham, skulle opfyldes, voksede folket og blev talrige i Ægypten.........., indtil der kom en anden konge over Ægypten, som ikke kendte noget til Josef.
Han gik listigt til værks mod vort folk og plagede vore fædre, så de måtte sætte deres spædbørn ud, for at de ikke skulle blive i live:

Ap.G.7,20: På den tid blev Moses født, og han var et dejligt barn for Gud; han blev opfostret tre måneder i sin faders Guds hus (pyramiderne)??......
Hebr.3,5: Og vel var Moses tro i hele Faraos hus "som tjener", så han vidnede om det, der engang skulle forkyndes. (Om Jesus Kristus, Guds Søn HERREN):

Hebr.3,6: Men Kristus er tro som Søn over "Elohim" hans hus. Og hans hus er vi, såfremt vil til det sidste holder fast ved frimodighed og vort håb, som vi priser os lykkelige over.

Hebr.3,7-15: Derfor, som Helligånden siger: I dag, når I hører hans røst, så forhærd ikke jeres hjerte som forbitrelsen (Sl.95,8);

hvem var det da, som hørte hans ord og dog gjorde ham for bitret? Var det ikke alle dem, der var draget ud af Ægypten, førte af Moses?

Hebr.3,1-2: Derfor, hellige brødre, I som har fået del i en himmelsk kaldelse! se hen til bekendelses apostel Maria Magdalene (sendebud) og yperstepræst Jesus, der var tro imod dem, som gjorde ham dertil "og blev hans tolk" (Joh.1,18), ligesom også Moses "var tro i hele hans hus".

2 Kor.4,3-6: Selv om der også ligger et dække over vort evangelium, så er det for dem, der fortabes, det er tildækket, for de vantro, hvis tanker (og forstand) denne verdens gud har slået med blindhed, så de ikke skuer ind i det lys, der stråler fra evangeliet, han som er Guds billede. Thi det er ikke os selv, vi prædiker, men Kristus Jesus som Herre, os selv derimod som jeres tjener for Jesus skyld. Thi Gud som i begyndelsen sagde: Af mørke skal lys skinne frem," blev selv et skinnende lys i vore hjerter, for at "kundskaben" om Guds herlighed på Kristi åsyn må lyse klart (som Betlehem stjerne):

Salm.95,6: Kom, lad os bøje os, kaste os ned, knæle for Herre Jesus Kristus, vor skaber! Thi han er vores Gud, og vi er det folk, han vogter, den hjord, han leder. Ak, lyttede I dog i dag til hans røst lige som Josef og Moses.

Sl.103: Han, som tilgiver alle dine misgerninger (synd) og læger alle dine sygdomme, han, som udløser dit liv fra graven og kroner dig med miskundhed og barmhjertighed, han, som mætter din sjæl med godt (frugter og grønt), så du bliver ung igen som ørnen!

SL.103,6: Herren øver retfærdighed og ret mod alle fortrykte. Han lod Moses se sine veje, Israels børn sine gerninger; barmhjertig og nådig er Herren, langmodig og rig på mishundhed, han går ikke bestandig i rette, gemmer ej evigt på vrede; han handled ej med os efter vore synder, gengældte os ikke efter vor brøde. Men så højt som himel er over jorden, er hans miskundhed over dem, der frygter ham.

Sl.103,12 Så langt som østen er fra vesten, har han fjernet vore synder fra os. Som en fader forbarmer sig over sine børn, forbarmer Herren sig over dem, der frygter ham. Thi han kender vor skabning, han kommer i hu, vi er støv; som græs er menneskets dage, han blomster som markens blomster, nåe et uvejr farer over ham, er han ej mere, hans sted får ham aldrig at se igen. Men herrens miskundhed varer fra evighed og til evighed over dem, der frygter ham (naturen), og hans retfærd til børnenes børn for dem, der holder hans pagt og kommer hans bud i hu, så de gør derefter. Herren har rejst sin trone i Himlen, alt er hans kongedømme underlagt. Lov Herren, I hans engle, I vældige i hans kraft, som gør, hvad han byder, så snart I hører hans røst.
Sl.29,11; Halleluja:

Herren give kraft til sit folk, Herren velsigne sit folk med fred!
Men den tid kommer, ja, er allerede inde, da de sande tilbeder skal tilbede Faderen i ånd og sandhed; thi det er sådanne tilbeder Faderen søger!!....
Intet er skjult, som ikke skal åbenbares, og der er intet hemmeligt, som ikke skal blive kendt.
Matt.10,26-29.
     

Tryk på linket: Emigration      

Hieroglyffernes store hemmelighed fundet under pyramiderne i Giza Ægypten.

Hieroglyffernes store hemmelighed fundet under pyramiderne i Giza Ægypten.

Den helt oprigtige julehistorie er fundet i Keopspyramiden i Giza

Kilde: G.N. religionsforsker i kulturhistorie, klimatologi og økologi siden 1976

Dette skriftsted oplæses i kirkerne 2. søndag i advent: Alt hvad der forhen er skrevet, er jo skrevet, for at vi kan lære deraf, så vi ved udholdenhed og ved den trøst, skrifterne giver, kan bevare vort håb. Og videre siger profeten Esajas: "Komme skal Isajs rodskud, og ham, der rejser for at herske over hedninger, på ham skal hedninge håbe".

Og håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så I må blive rige i håbet ved Helligåndens kraft.

Rom.15,4-13 

Og udholdenhedens og trøstens Gud giver jer at være enige indbyrdes, som Kristus Jesus vil det, så I enigt og med èn mund kan prise Gud, som er Herren Jesu Kristi Fader (ABBA).

Hedningerne skal prise Gud for hans barmhjertigheds skyld, som der står skrevet: "Derfor vil jeg prise dig blandt hedningerne og lovsynge dit navn." Halleluja, som på hebraisk betyder: Lovpris HERREN 

Rom.15,4-9

Ja, hvem er Gud uden HERREN, hvem er en klippe uden vor Gud, den Gud, der omgjorde mig med kraft, jævnede vejen for mig, gjorde mine fødder som hindens og gav mig fodfæste på højene...

Sl.18,32-50.  

Josef den mest ansete person i Bibelen Det Gamle Testamente?

Det er herfra vi skal finde historien om Jesus Guds Søn "HERREN".

Thi eder er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren (Gud)! Og dette skal være jer et tegn: og det skete, da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til Himmelen, sagde hyrderne til hverandre: "Lad os dog gå til Betlehem og se det, som dèr er sket, og som Herren har kundgjort os". Og de skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef tillige med barnet, som lå i krybben. 

Luk.2,11-15.

Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn (logos). I begyndelsen var Gud o.s.v. Joh.1,1 f.f.

Og alle, som hørte "ordet", undrede sig over det, som hyrderne sagde til dem.
Men Maria gemte alle disse ord (logos) i sit hjerte og grundede over dem.

Luk.2,40: Og barnet voksede op og blev stærkt (i ord) og fyldtes af visdom; og Guds nåde var over det og var med ham.


Luk.2,42: Da han var blevet tolv år gammel, gik de derop, som skik var ved højtiden i påsken (og ikke julen)?

Luk.2,42: Og da de havde tilendebragt højtidesdagen og var på hjemvejen, var drengen Jesus i Jerusalem "pludselig forsvundet", uden at hans forældre havde lagt mærke til det?

Luk.4,44-48: Da de efter tre dages forløb fandt ham, blev de slået af forundring af hans visdom; og hans moder sagde til ham: "Barn hvorfor gjorde du således imod os? Se, din fader (Josef) og jeg har ledt efter dig med smerte."

Luk.4,49: Da sagde han til dem: "Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke at jeg bør være i min Faders hus (Ægyptens Pyramide) jvf.

Ap.G.7,17-22 ; Luk.2,17 : Sl.69,10 : Rom.15,3. Luk.4,50-52:

Men de forstod ikke (ordet logos), hvad han mente jvf. Joh.1,1-18. Luk.4,44-48.      

THE END

Haven og olivenlunden Gethsemane?

Var Maria Magdalene inkarneret i Jesus Ånd?

Maria Magdalene som var Jesus nære veninde og disciple af ham, gik sammen med Kristus (den salvede) ud til oliebjerget ledsaget af Peter og de to Zebedæus sønner i kvindeskikkelse, uden at nogen kunne kende ham?
Derefter kommer "Maria Magdalene" til det sted, hvis navn er Gethsemane (olivenlunden) som på græsk betyder olivenpresse. Det var her, Jesus kom med sine andre disciple på den skæbnesvanger nat efter den sidste nadver, og lige efter at Maria Magdalene havde salvede Jesus fødder og hoved.

Joh.11,2 ; Mark.14,3-9 ; Matt.26,36 ; Mark.14,13-16 ; Joh.18,1 ff.

På stedet i Getesemane (olivenlunden) blev der i 1920èrne bygget Alle Nationers Kirke, ovenpå tidligere kirker, fortæller indbyggerne i nærheden. Jesus som beder alene (billedet), Juda`s forræderi af Jesus, afhugning af Malchu`s øre, der var ypperstepræstens tjenere, alt detaljeret i mosaikker i kirken fra gulv til loft. Juleaften strømmer tusinde af kristne pilgrimme til kirken fra mange forskellige nationer!!....

Mark.13,35 ; Matt.26,48 : Mark.14,37 

Maria Magdalen med alabast krukke (salve til Jesus jordefærd).

Maria Magdalen med alabast krukke (salve til Jesus jordefærd).

Jødedommen var de gamle rige hanners samfund

Kvinden i centrum?

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie.

Det gamle Testamentes religion er helt igennem styret af et mandschuvinistisk samfund. Kvinden havde ikke nogen del i de religiøse handlinger, hverken i synagoen eller i hjemmet under sabbaten og de store højtider. Det samme gælder for Koranen, som vi har set det på TV 2-dokumentaren "Moskeerne bag sløret". Det er den kontroversielle Grimhøj-moskè i Århus, der har skabt debatten. I et af afsnittene i skjulte videooptagelser kunne man se Grimhøj - moskeens iman, Abu Bilal, belære de tilhørende kvinder, hvilke blodige straffe - herunder stening - Koranen dikterer ved blandt andet utroskab.

Sidst men ikke mindst på eftermiddagen d. 2. marts 2016, meddelte kirkeminister Bertel Haarder (V) sig ind i debatten. Han vil sikre, at forkyndere af det Islamisk Trossamfund, der tilskynder til vold, trusler og stening af utro kvinder, ikke kan bevare deres vielsesmyndigheder i Danmark (ifølge grundloven). Det hele førte til et hastemøde i København for Islamisk Trossamfund. Forud for mødet udtalte talsmanden for Grimhøj - moskèen, Oussama El-Saadi, at de fremmødte imaner skulle diskutere, hvordan man bedst svarede på beskyldningerne i TV 2-dokumentaren "Moskeerne bag sløret", men der er ikke kommet noget nyt fra imanerne.

 

Bibelen Det Nye Testamente

Biologisk opfattes kvinden kun som den mark, hvori manden lægger sin sæd.
Manden Kristus kan således opfattes som et sædskifte og lagde ordet i munden på Maria Magdalene (inkarnation). I det hele taget var kvindens stilling utrolig ringe ved kristendommens begyndelse, men som tiden gik ændrede verden sig langsomt fra det dominerende mandssamfund fra Paven, kardinaler, præster og menigheder som imaner? Men det sker også indenfor det politiske stater og samfund, men hvis vi skal løse det store uligheder i et samfund, må vi have flere kvinder ved magten?

Profeten Essajas viser det tydeligt i et billede, at "mit folk har en dreng ved styret, og over det hersker kvinder ikke". Enhver kan forstå, at det står skrækkeligt til den dag i dag i mellemøsten og hos imanerne?

Esajas kap.3,12 ; 9,16 ; Jermias 50,6

Maria Magdalene som Myra bærer?

At Maria Magdalene skulle være kvinden med (alabaster) krukken som myra bærer (salver de døde) underbygges bl.a. af, at hun går hen for at salve Jesus efter hans død.

Mark.16,15.

Ingen har endnu rigtig fastsat den hypotese, at Maria Magdalen er identisk med Jesus Kristus (den salvede) og i lighed med den Ægyptisk "helligt ægteskab" modergudinden Isis og Osiris, Attis og Mitras-kulten. Udeladelse af den feminine og den maskuline verden, forlader Maria Magdalene (Jesu skikkelse) den jordiske verden og træder ind i den åndelige. Hun alene som disciple opfylder Jesus Kristus ved hans grav "opstandelsen", der hjælper de døde gennem den underverden og ind i en verden med ånd. Det er let at forestille sig, at Maria Magdalene modtager en vigtig undervisning her, en, at kun en person, hvis syv dæmoner (onde ånder) har forladt hende.

Maria Magdalene, hvis oprindelige erhverv var Myra Bærer (salver de døde) bl.a. Jesus er i sig selv en af de syv dødssynder (dæmoner). Da menneskelig i 4. Mosebog betragtes som urene og for at mennesker ikke uforvarende skulle komme i berøring med de urene lig, blev indgangen hvor Jesus skulle have ligget lukket med en sten, undertiden en rund stenplade, der kunne rulles hen foran åbningen og tilbage igen i en udhugget rille. Mange steder møder vi i Ny Testamente f.eks. liggraver som er besat af uren ånd?

Mark.5,2-17 ; Matt.8,28-34 ; Luk.8,27-39. Mark.15,46 ; Joh.11,38-47. 


Da svin og lig betragtes som urene ifølge 3.Mos.7,11, kunne kun vanvittige finde på at opholde sig i gamle, ikke mere benyttede gravhuler (Mark 5,2-13) ; og for at mennesker ikke uforvarende skulle komme i berøring med de urene ligrester og derved selv blive urene (4.Mos.19,16), kalkede man hvert år d. 15 adar (d.v.s. marts måned, efter regntidens ophør p.g.a. smittefare) dækket over gravene i klippegrunden og indgangen hvide (Luk.11,44 ; Matt.23,27). Indgangen blev lukket med en rullende stenplade, der kunne rulles hen for åbningen og tilbage igen i en udhugget rille

(Joh.11,37-47 ; Es.22,16).
                 

Myra har derfor fra de ældste tider, årtusinder f.Kr. været brugt af egypterne til balsamering af lig. Myrra har været anvendt som bestandele i røgelse og salver. Balsamering blev brugt i behandlingen af lig for at modvirke forrådenelse (liggifte) og smittefarer af bakterier.

Røgelse bruges i mange religioner ved offer, indvielse og renselse og røgen skal stige som vellugt op til guddommen (1.Mos.8,20-21). I Jerusalems tempel var der et røgelsesalter, der blev smadret og væltet omkuld under revolutionen i 70 e.Kr. ved opstandelse (oprøret)? 

Dan Brown og Bibelens falske profetier om Jesus Kristus, Kristi opstandelse: Ifølge forståelsen af Bibelen, blev Jesus korsfæstet en fredag. Men han, som Gud oprejste, idet Jesus ikke så forrådnelse eller blev balsameret? Men Maria Magdalene og Maria Jose`s mor, så, hvor han blev lagt?

For den rigtige er der ikke mulighed for tvivl. Bibelen og dermed også Jesus ord, er "MEGET TYDELIGE", også angående hvor længe Jesus skulle ligge i graven. Syv steder siger Jesus, at han skulle opstå På den tredje dag. Apostlen Paulus bekræfter dette i:

Ap.G. 10,40 og 1.Kor. 15,4

Matt.16,21 ; 17,23 ; 20,19 ; Luk.9,22 ; 18,33 :24,7 ; 24,46. 

Maria Magdalene med alabasterkrukken til opbevaring af salveolie. Mark.14.3 ; Matt.26.7 ; Luk.7.37 ; Joh.12.1-3 ; Joh.11.2 ff.

Maria Magdalene med alabasterkrukken til opbevaring af salveolie. Mark.14.3 ; Matt.26.7 ; Luk.7.37 ; Joh.12.1-3 ; Joh.11.2 ff.

THE END

Denne side er under opdatering til 3. søndag i advent.

Tryk på linket:Pyramidernes gåder

Er Dan Brown`s roman Da Vinci Mysteriet og Richard Leigh og Michael Baigent Helligt blod og hellig gral en skrøne?

Historien om, at der eksisterier et hemmeligt broderskab som havde til opgave at forsvare sandheden om, at Maria Magdalene fødte Jesus`barn og startede en blodlinje i Frankrig, der giftede sig ind i den merovingske kongeslægt med efterkommere den dag i dag, lyder som plottet i en god kriminalroman, skrev Anita Brask Rasmussen d. 25. juli 2007 i  klima.dk

Men Dan Brown har ikke fået ideen til Da Vinci Mysteriet via guddommelig indgriben. Han har såmænd læst bogen Helligt blod, hellig gral, der udkom i 1982.
Helligt blod, helligt gral er i 2007 genudgivet på dansk, og i den anledning var Michael Baigent i København for at give interview om bogen, han var med til at skrive for 30 år siden i 1987?
Bogen bygger på syv års reserch i kristendommens oprindelse og udvikling. Forfatterne synes selv, at ligheden mellem Dan Browns roman og som er en roman to gange og deres egen Helligt blod, hellig gral er så påfaldende, at to af forfaterne har sagsøgt Dan Brown. Men plagiat kan man måske nok sige det knapt eller kalde det. Helligt blod, hellig gral er ikke en roman. Dan Brown har heller ikke holdt skjul, at han er inspireret af Hellig blod, hellig gral. Han nævner den i en kildeliste og lader den stå på en hylde hos en af personerne i sin roman, Leigh Teabing et anagram over to af forfaterne, der sagsøger Dan Brown.