AEFIS Beskyttelse mod lydforurening

Læger for beskyttelse mod lydforurening (AEFIS, Årzte Fùr Immmissionsschult består af læger fra forskellige dicipliner inden for miljømedicin

Mit Helbred Kongevejen 29, Vestre 9940 Læsø

Mit Helbred Kongevejen 29, Vestre 9940 Læsø

Kontaktpunkt for patienter

Thomas Carl Stillers lægepraksis er blevet et kontaktpunkt for patienter til beskyttelse mod lydforurening (AEFIS, Årzte fùr Immissionsschutz), der lider af påvirkning fra vindmøller. Han siger:

"Ingen af de mennesker, jeg har mødt, er mentalt ustabile. De er helt normale, arbejdende og klart tænkende patienter, som ikke kunne finde ud af, hvad deres situation skyldes.

Disse mennesker lever i lang tid alene, isolerede med deres symptomer, for de bliver ikke forstået af myndighederne, uanset hvor de henvender sig, sådan er det også i Danmark når man klager over lavfrekvent lyd til myndighederne. En skamfølelse kendetegner dem ofte, fordi de har det sådan, uden at "der er noget".

Læge Thomas Carl Stiller understreger, at der kommer patienter fra hele Tyskland. De kender ikke hinanden, men det, de fortæller om deres tilstand, efter at vindmøller er kommet til deres egn, er ens, så man kan tale om det vindmølle-sygdomsbillede, det såkaldte vindmøllesyndrom, som børnelægen Nina Pierport var den første til at beskrive. Den tyske læge nævner følgende nuværende genkommende symptomer:

Søvnforstyrrelser, svimmelhed, kvalme, forhøjet blodtryk, koncentrationsforstyrrelser, tinnitus, træthed, depression, hjertearytmer, angstlidelser for blot at nævne en lang række sygdomme. 

Blodet, nervebanerne og infralyd påvirkning

Heyo Eckel, radiolog og mangeårig præsident for lægeforeningen i Niedersachens...... "Infralyd er noget, der grundlæggende har en indvirkning på hjernen, har indvirkning på synet og ganske tydeligt også har en indvirkning på det autonome nervesystem. Det hele blev oprindeligt undersøgt på det militære område. Amerikanerne har lavet forsøg med at bruge infralyd til at gøre tropper ukampdygtige. Infralyd gør, at de ikke kan udrette noget, ikke længere kæmpe.

Når et flyets hastighed, overskrider lydens hastighed under et styrtdyk, frembringes en chokbølge af infralyd, der opfattes af personen som et voldsom "pres" over hovedoverfladen og kæmpe brag lige som en krysandium kanonslag, når det rammer øret; braget i forbindelse med luftmodstanden betegnes som lydmuren og påvirker trommehinden, men også EEG-hjernebølgerne, et område der ligger i f.eks. baghovedets overflade, blodårerne under huden og hårnettet, svingninger på mellem 8-26 hertz pr. sekund.

Hjernen fungerer nemlig på ulige hjernebølger (alfa, beta, delta og theta) alt efter hvad vi foretager os. Alfa har mellem 8-12 cykluser pr. sekund og er en tilstan som kaldes for afslappet koncentration. Hjernen "sender" og "modtager" i bølger på 13-25 cykluser pr. sekund. Stresser vi, bliver betabølgerne højere og man siger, at det hele løber os over til hovedet. Theta er tidlig stadium af søvn, mens delta-tilstanden er dyb og vigtig søvn, hvor hjernen arbejder mellem 0,5 til 3 cyklusser pr. sekund.

Blodet og nervebanerne bærer de elektriske impulser, og skal overalt have en frekvensmæssig ligestillet modpol, for at systemet fungerer. Groft sagt har vi tre store frekvensområder og en mindre, alfa, beta, theta, delta der ikke må forstyres af udefra kommende lyde og vibrationer over længere sigt.

Muskel og organsystemet har de laveste svingninger fra omkring 4-12 Hz. Det er det tredje svingningsområde, der giver os problemer, det, der "svinger" på enorme frekvenser - det, der dækker det endokrine kirtelsystems område. Også fordi dette system ikke er under viljens kontrol alene, men bliver påvirket udefra, ikke bare fra vore daglige omgivelser , men helt uden for vores atmosfære.

Mit Helbred nr. 2 2022

Science Daily

Kilde: seneste forskningsnyheder 6. marts 2022

En ud af fire australske arbejdere lider af "ringende ører", viser undersøgelse.

En halv million australske arbejder lider af konstant tinnitus, med landmænd, arbejder i bilbranchen, transportchaufører, bygningsarbejdere og andre håndværkere i størst risiko, har en national undersøgelse som en del af Curtin-ledet forskning fundet.

Tinnitus Awarenss Week, der løb af stablen den 13. februar 2021 til 6. marts 2022, har til formål at øge bevidstheden om symptomerne på tinnitus, en følelse af ringen, summende, klikkende eller andre lyde i ørerne (lavfrekvent), der kan forstyrre søvnen og forårsage angst og depression.

Hovedforfatter og audiolog Kate Lewkowski fra Curtin School of Population Health sagde, at undersøgelsesresultaterne viste, at en fjerdedel af den australske arbejdsstyrke led af tinnitus, herunder en halv million, der lever med det konstant. Forekomsten af tinnitus i den australske arbejdsstyrke er høj, sagde Lewkowski. Arbejdende hovedsagelig mænd i alderen 55 til 64 år var mest tilbøjelig til at lide af tinnitus, med arbejdende i bil-, transport-, landbrugs, bygge- og andre handelsindustrier i størst risiko. Transportarbejdere omfattede mobile anlægsoperatører samt taxa, leverings-, lastbil, tank-, bus, jernbane og disel gaffeltruckchauffører.

I 1973-1975 blev taxachaufør  

Er du plaget af lavfrekvent lyd fra vindmøller, så læs lige denne side?

I 1985 - 1996 blev Gerhard I Nielsen indeklimakonsulent for det Nordiske firme Scandion og har kæmpet med infralyd siden han blev førtidspensionist i 2004 p.g.a. plagsomme brummelyde i hans parcelhus. Han er den til dato som flest gange har været indvoldveret og voldsom plaget af lavfrekvent infralyd og baggrundsstøj, der langsomt udviklede sig til alvorlig søvnforstyrrelser, hjerteflimmer og depression. Han blev allerede p.g.a. hørenedsættelse opmærksom på farlige infralyd på Københavns Universitet Amager Psykologisk Institut i 1991 og vindmøllestøj på Lolland i 1995, trafik- og ventilationsstøj i sin lejlighed i Hvidovre 1995, der gav hele familien alvorlige søvnforstyrrelser. Her var der tale om ventilationsstøj fra et nedslidt anlæg, hvor andre 9 beboer ikke kunne sove af brommelyd. Infralyd fra nærmest beliggende vindmølle ved lejet sommerhuset i Æbeltoft - Grenå. 

Mols Linien og vindmøller sendte dybe buldrende lavfrekvent infralyd ind i huset?

På Nord Djursland - Mols ved Bønnerup Strand Havn, kalder tidligere strandfoged vindmøllerne for fugledræberen? Normalt er fugle udstyret med den sjete sans, men de forbinder vindmøllestøj med havets bølger og flyver ind i vingerne om natten fortæller han.

Denne vindmøllepark er opsat ved Mols Linjens færgeleje ved Æbeltoft og lige i nærheden af et sommerhusområde ca. 400-500 meter derfra.

Denne vindmøllepark er opsat ved Mols Linjens færgeleje ved Æbeltoft og lige i nærheden af et sommerhusområde ca. 400-500 meter derfra.

På Mols Grenå ved Bonderup er vindmøller døbt fugledræber af tidligere strandfoged

Klimatolog Gerhard I Nielsen fra Hvidovre og tidligere professor på Aalborg Universitet for Lyd & Akustik Henrik Møller Aalborg er de mænd i Danmark, der ved mest om menneskets opfattelse af såkaldt lavfrekvente støjkilder (ELF) og infralyd, at de opfordrer andre til, at holde sig væk fra de store havvindmøller også på land, som f.eks. er tilfældet i Kundby Huse i år 2.000, som de har besøgt "Vi har netop afsluttet en undersøgelse, der viser at vindmøller og varme- kraftværker udsender masser af lavfrekvent støj og infralyd helt ned i vibration området. Det er blevet bekræftet af Gerhard Nielsen ved lydmålinger, sidst foretaget sommeren 2020 tæt på vindmøller i Blokhus. Det er voldsomt at sætte vindmøller op ved et boligområde og landsby, og jeg vil selv nødig bo så tæt på dem", siger Henrik Møller, som er professor på afdelinge for akustik på Aalborg Universitet for Elektroniske Systemer i 2018. Konsekvensen for at blive udsat for lavfrekvent lyde kan være blandt andet hovedpine, stress, mangel på søvn, blodpropper og alvorlige indvirkninger på helbredet. "Lavfrekvente lyde kan være irriterende og irritationen kan på langt sigt give alvorlige  sundhedsproblemer. Risikoen for, at langvarig støjbelastning kan give blodpropper, kan man ikke se bort fra. De lavfrekvente lyde (ELF) kan være et problem, man bestemt ikke skal ignorere", konstaterer Henrik Møller. Anne Magrete Holm har i fem år haft vindmøller som nabo til sin gård ved Væggerløse på Falster, et område klimatolog Gerhard I Nielsen fik kontakt med gennem Landsforeningen Infralydens Fjender i 1995-96 og i et brev senere fra Anne Margrethe Holm. Da vindmøllerne blev sat op i år 2.000, havde Anne Margrete Holm og hendes mand aldrig fejlet noget alvorligt. I dag (år 2002)  har begge to været indlagt med blodpropper, og hendes mand er efterfølgende blevet lam i højre side.Ulykkerne tilskriver Anne- Magrete Holm vindmøllerne, der ligger 300 meter fra deres hjem.

Den første brummelyd fra en anden vindmølle i Væggerløse By blev opdaget i 1995 af klimatolog Gerhard Ingemann Nielsen.

I 1995 døde Gerhard I Nielsens onkel, dobbeltmordet i Nakskov på Erik Nielsen og søn ved en tragisk masakra på hans bodega i Tårs. Onklen boede oprindelig i udkanten af byen i Væggerløse på Lolland Falster. Ikke langt derfra blev der i begyndelsen af 1990èrne opført en af de første vindmøller i Danmark, men uden at nogen bemærkede eller gjorde indsigelse stod den og kastede dybe brummelyd (infralyd) fra sig og gjorde et ældre ægtepar syge med blodpropper? Pludselig kom den dybe lavfrekvent infralyd ud til omgivelserne i naturen, som Gerhard Nielsen og familie også lagde mærke til. Da han var en af arvingerne til boet efter afdøde Erik Nielsen, så fortæller Gerhard Nielsen her: På grund af den lavfrekvente lyd i hans betonbygning og boligkompleks i Hvidovre, blev han nabo til yderst farlig "STRUKTURLYD" i sin lejlighed i Hvidovre, som han kæmpede med mod Hvidovre Kommune i to år, og Miljøstyrelsen fra 1995 indtil slutningen af 1996, så han så ingen anden udvej og fik idèn om at ville flygte fra "brummelyden" i Hvidovre og overtage onklens flotte bonde- og bindingsværks hus med stråtag i Væggerløse. Onklens hus lå ikke langt fra den opførte vindmølle på under 1 km.. Da Gerhard I Nielsen skulle give besked til skifteretten, ændrede han i sidste øjeblik beslutning om ikke at ville købe eller overtage det ellers flotte bondehus med helt ny indbo og køkkenindretning o.m.a.. Han var nemlig samme år 1995 voldsom plaget af vibration og dyb lavfrekvent støj og infralyd (ELF) fra en kompresser, som stod frit ude i naturen bag en fabriksbygning og kastede infralyd klods op af vægen til soveværelset på beboelsesejendom i Hvidovre, idet gavlen vendte ud mod fabriksbygninger. Flere i samme bebyggelse klagede til Hvidovre Kommune, fordi de ikke kunne sove med åbne vinduer på en varm sommernat. Sagen eskalerede, fordi der var flere i beboelsesejendommen som også var plaget af en anden lavfrekvente støjkilder, som Gerhard I Nielsen opdagede. En anden støjkilde var en fabrik, der tidlig om morgen med  sandblæseri kl.8.00 sendte infralyd fra det eksterne miljø op på indbyggede stålaltaner, så lydkilden ramte flere lejligheder på 1. og  2. sal. På det tidspunkt var Gerhard I Nielsen indeklimakonsulent for det nordiske indeklima firma Scandion fra 1985-1996. Han boede på 2. sal med sin familie, som blev alvorlig syg og plaget af en nedslidt tagventilator, der foruden infralyd frembragte lavfrekvent lyd fra tagventilatoren og fremkaldte "STRUKTURLYD" og en vibration også af lavfrekvent støj fra 5 - 31,5 - 63 Hz ned i lejligheden. Det førte til, at han måtte have assistance fra Aalborg Universitet, Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet, som kom med påbud til de to virksomheder om ikke at bruge kompressor og sandblæser. Lydene derfra som kunne måles på lydudstyr, blev foretaget af en tidligere medarbejder og teknikker fra Brùel & Kjær. Der blev fundet ekstem lave frekvenser i hele lejligheden ud over baggrundsstøj, som ikke blev målt med? Der blev således registreret og målt infralyd i lejligheden på 2. sal og som forplantede sig i en stålaltan, ophængt i murværket ind til Gerhard I Nielsens bolig. Hele lejligheden var omringet af både lavfrekvent støj og infralyd fra et ventilationssystem og baggrundsstøj fra bygningen. Den lavfrekvente støj på 31,5 og 63 Hz kom fra ventilatoren som var instaleret på tagryggen til udsugning af damp fra badeværrelser i ejendommen. Sagen blev anmeldt til Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning, som ikke var til at samarbejde og tale med tilrette, derfor kontaktede G. I. Nielsen Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen, og professor Henrik Møller for Lyd & Akustik på Aalborg Universitet, samt ørelæge, der henviste Gerhard I. Nielsen til audiologer på Gentofte Hospital og praktiserende læger m.m.

På Gentofte Hospitals Audiologiske Afd. blev G.I.N. undersøgt af to hold ørelæger (audiologer), og fik til sidst den besked, at han var i stand til at høre meget lave frekvenser helt ned under infralyd fra 20 hertz. Undersøgelse på Gentofte Audiologisk Ambulatorie viste, at G.I. Nielsen havde en alvorlig hørenedsættelse på det venstre øre fra 200 til 4.000 hertz i "taleområdet". En hørenedsættelse pga. punkteret trommehinde, som han havde pådraget sig i 7 måneders alderen pga. vaccination, hvilket senere førte til alvorlige ørebetændelse, nedsat hørelse p.g.a. staffelykokker, der skete samtidig på begge øre. Lægerne dengang i 1947 var nødsaget til at stikke hul og punktere trommehinderne, så betændelsen kunne få afløb. I hele barndommen har Gerhard I Nielsen været voldsom plager af betændelser og bylder og dybe lyde på ørerne, herunder infralyd i tordenvejr, som udviklede sig alvorligt. Under optræk til tordenvejr og uvejr kunne han lang tid før tordenbuller og udbrud, ofte en halv time før lyn og torden. På dette tidspunkt boede han i Vendsyssel i fem års alderen og var panikslagen, fordi tordenvejret (infralyd) flere gange kunne vare fra ti om aften til kl.5 tidlig morgen pgaa. lydbølger, som florerer langs jordens overflade.

Vindmøllestøj og køb af bondehus blev droppet i Væggerløse på Lolland.

Vindmøllestøj i Væggerlæse 1995 kunne høres og mærkes også af familien, fortæller G.I. Nielsen da hans kone og søn steg ud af bilen, så købet og arven af onklens bondehus blev opgivet. 

Køb og læs bogen

Hvad er der galt med disse vindmøller?

Vindmøller, Varme- kraftværker, jord- varmepumper, motorveje, el-master m.m.skaber klimaforandringer og stress, søvnforstyrelser på størstedelen af befolkningen!!...

Læs bogen: af Peter Skeel Hjort

En skjult magt

"Vindmølleindustrien finder det ikke hensigtsmæssigt"

 

Støjmåling fra vindmøller kan tilpasses

"DEN DANSKE MODEL"?

Gerhard I Nielsen som i mange år har arbejdet med indeklima (statisk elektricitet, infralyd m.m.) bl.a. på Københavns Universitet Amager, Psykologisk Amb 1991-1992. fortæller, at infralyd fra vindmøller, sandblæser og kompressorer og ventilations anlæg kan blive til "STRUKTURLYD", som han flere gange har indberettet til Miljøstyrelsen, industrikontoret, civilingeniør Jørgen Jacobsen, som tidligere har arbejdet for DELTA LYD & AKUSTIK og Statens Byggeforsknings Institut i Lundtofte.

Både forskere og læger med ekspertise inden for støj kæmpede op til vindmøllebekendtgørelsens vedtagelse i 2011 for strammere regler for støjmålinger, men uden resultat.
Kilde: Aalborg Universitet for Akustik maj 2013

redigere af klimatolog G. I. Nielsen - vitanyhed.dk

Ekstreme Lave Frekvenser under lup?

Er det infralyd, lavfrekvent støj eller vibrationer mennesket er plaget af? Ja sidstnævnt, fordi lyden fra vindmøller m.m. forplanter sig i bygningen som struktur lyd, hvorefter lyden frembringes ud af tagkonstruktionen, lofter til væge (billede) , så der opstår "STRUKTURLYD". Jeg har målt det i utallige bygninger, sommerhuse og sidst i 2020, ja selv min egen bolig!!....Når lyden fra vindmøller, trafikstøj, disellastbiler m.fl.. kommer lang vejs fra kan der ske vibration i murværk, stensætninger i bygningen lige som med bomp i vejene, Vinden kan også sætte bygningen i selvsving som resonans. Alt dette fortæller Jørgen Jacobsen tidligere ansat på DTU under navnet Delta Lyd & Akustik.

Ordet Delta, som er det græske ord i alfabetet, betyder oprindelig svingning på 1-3 Hz? Så Delta Lyd & Akustik Miljøstyrelsen må åbenbart vide noget om vibrationer, som Gerhard Nielsen var oppe og diskutere med sammen med Sundhedsstyrelsen og professor Henrik Møller, Aalborg Universitet for Lyd & Akustik i 1996. Den lyd vi hører i indeklimaet er somregel opstået ud fra STRUKTURLYD dvs. vibrationer fra 1 - 16 Hz, som jeg har målt i adskellige boliger siden 2019. Det var derfor Jørgen Jacobsen ikke ville have, at der skulle måles invendig og efter Henrik Møllers anvisninger helt ned i 5 Hz og derunder som vibrationer? Så hvis I vindmølle ejer tror, at vindmøllestøj, infralyd og lavfrekvent støj er den man hører i boligen, så må i tro om igen? Det er STRUKTURLYD, derfor er det vigtig, at man måler indeklimaet på den helt rigtige måde helt ned i et par Hz som vist på mit billede. Se blot på det billede neden under, som Henrik Møller har sendt til indeklimakonsulent Gerhard Nielsen. Vibrationer i hele bygningen og på mennesket selv?


www.ft.dk/samling/2011/almdel/suu/bilag/418/1147588.pdf

Dette billede blev tilsend klimatolog G. I. Nielsen af Henrik Møller Aalborg Universitet for Lyd & Akustik i 2002

Dette billede blev tilsend klimatolog G. I. Nielsen af Henrik Møller Aalborg Universitet for Lyd & Akustik i 2002

Læg mærke til tegningen idet huset ryster af vibrationer også mennesket?

Læg mærke til tegningen idet huset ryster af vibrationer også mennesket?

Giv det et service tjek

Kæmpe vindmøller "Djævlens" maskiner fra generatorer og propellerne, ødelage den idylske natur og ferieparadiset for os ved Æbeltoft Havn

Kilde: klimatolog G.I.N. Scandion 1985-1996 - økolog siden 1976.

Bliver du  tilfældigvis nabo til en vindmøllepark som vist på dette billedet ved Ebeltoft Havn (Mols-Linien) med fremtidens kæmpemøller på over 2000 kilowatt, så risikerer du næsten 100%, at den lavfrekvente infralyd gør dig syg. Du kan risikere at få spoleret din søvn, vågne op med et slagtilfælde og med forhøjet blodtryk, risiko for blodpropper, hortons hovedpine m.m.

Vindmøllerne her på billedet var nemlig lige ved at spolere og ødelægge familien G. Nielsens dyrbare ferie i 2009, hvor han trådte indenfor i et sommerhus, som lå ca. 2 km i flugtlinje fra vindmølleparken med 4 kæmpe vindmøller nær ved Ebeltoft færgeleje. Min første feriedag og nattesøvn blev totalt spoleret, fortæller klimatologen G.N. lige som tusinde andre danskere, der bor klods op af disse djævelske maskiner, som producerer og sender støj og infralyd ud i den blå luft og ind i de nærmest beligende sommerhuse og boliger. 

Det er ikke første gang, at jeg som indeklimaekspert har været plaget af den modbydelige "lavfrekvente lyd"  derfor henvendte jeg mig allerede i 1996 til professor Henrik Møller på Aalborg Universitet for Lyd & Akustisk da hele familien blev alvorlig syg af en løbsk ventilator på tagryggen i lejligheden på 2. sal i Hvidovre. Årsagen var "STRUKTURLYD" som forplantede sig i bjælkelag, væge og lofter til gulv (sengen) og gav alvorlige søvnforstyrrelser til hele familien med en plagsom brummelyd fra en nedslidt ventilationssystem døgnets 7/24.

                                   __________________________

På billedet med sådanne kæmpevindmøller er støjniveauet i dette tilfælde på 24 dB (A-vægtet) som vil være en overskridelse på 4 decibel af grænseværdierne og en forværelse på 9,7 decibel i forhold til de mindste vindmøller under 2000 kilowatt, fortæller professor ved Sektion for Akustik på Aalborg Universitet, Henrik Møller og hans kollegaer, som tidligere har målt resultaterne fra et projekt om lavfrekvent lyd fra vindmøller. Projektet har de lavet sammen med Delta, Risø, DTU og Dong Energi.

Aalborg forsker professor Henrik Møller står nu frem i medierne og siger, at lavfrekvent lyd fra vindmøller er et reelt problem. Infralyd og Lavfrekvent støj kan give høre- og mærkbare gener udenfor den nuværende afstandsgrænse for vindmøller. Og problemet bliver værre, jo større møllerne er, viser ny undersøgelse.
G.N. som i mange år har haft lavfrekvent støj og infralyd tæt på livet som konsulent for Scandion 1985 - 1996 fortæller, at den lavfrekvente støj fra vindmøller generator og propeller, sender lyde ud i atmosfæren og omdannes som støj til infralyd inde i boligen. Det skyldes boligens og bygningens konstruktion, beton, træværk og vinduer!!...

Aalborg forsker professor Henrik Møller står nu frem i medierne og siger, at lavfrekvent lyd fra vindmøller er et reelt problem. Infralyd og Lavfrekvent støj kan give høre- og mærkbare gener udenfor den nuværende afstandsgrænse for vindmøller. Og problemet bliver værre, jo større møllerne er, viser ny undersøgelse.
G.N. som i mange år har haft lavfrekvent støj og infralyd tæt på livet som konsulent for Scandion 1985 - 1996 fortæller, at den lavfrekvente støj fra vindmøller generator og propeller, sender lyde ud i atmosfæren og omdannes som støj til infralyd inde i boligen. Det skyldes boligens og bygningens konstruktion, beton, træværk og vinduer!!...

Fire kæmpe vindmøller ødelagde min første feriedag ved Ebeltoft

Da tidligere indeklimakonsulent for Scandion 1985-1996 G. I. Nielsen vågner tidlig en søndag morgen den første feriedag i 2009 på Mols ved Grenå og kun får små tre timers søvn, undersøger han kl.6,00 de udendørs forhold omkring det lejede sommerhus  ved Ebeltoft Strand og ikke langt fra færgelejet. Her opdager han pludselig i horisonten 4 kæmpe vindmøller, og når han står oppe på en havestol og ser ud over en hæk ned til havnen får han øje på 4 kæmpe vindmøller ved Molslinjen.?

20 meter fra sommerhuset over en høj hæk kommer vindmøllerne frem!!...

20 meter fra sommerhuset over en høj hæk kommer vindmøllerne frem!!...

4 kæmpe vindmøller dukker frem?

Først troede jeg det var løgn da min familie og jeg var havnet i ferieparedisets "helvede", men sandt var det da jeg vågnede og undersøgte forholdene tidlig første feriedags morgenen.

Gerhard Nielsen ringede øjeblikkelig til udlejningskontoret for sommerhuse, og derefter pakkede familien i hast alle vores ting sammen, gjorde rent og læssede bilen og kørte lige efter morgenmaden. Turen gik hjemad, men pludselig blev han ringet op af udlejningskontoret for sommerhuse på Rømø som garanterede, at ingen vindmøller stod derovere? Der var tre timers kørsel fra Æbeltoft til Rømø, så hvis min søn ikke havde været med og kunne overtage ratet, ville jeg have smidt mig ned i en grøftkant for at blive udhvilet.

Rømøturen blev til en af de bedste sommerferie midt ude i den stille og fredelig natur. Ved ankomsten til Rømø om eftermiddagen, efter at vi havde fået lov til at vrage og vælge mellem dyre sommerhuse til kr.14.000,- får vi som kompensation, at vælge et billigere sommerhus midt i Rømø plantagen, hvor jeg kunne sove uden den plagsomme "lavfrekvente lavfrekvente lyd", som buldrede fra vindmøllerne i nærheden af Æbeltoft havn.

Her ses vores pragtfulde sommerhus på Rømø fri for brummelyd og vindmøller i nærheden.

Her ses vores pragtfulde sommerhus på Rømø fri for brummelyd og vindmøller i nærheden.

I flugtlinje 2 km fra dette sommerhus til venstre i billedet) stod 4 kæmpe vindmøller.

I dette sommerhus til venstre i billedet kunne jeg fornemme rystelser i knoglerne fra en dyb buldrende lyd i en lænestol?

I dette sommerhus til venstre i billedet kunne jeg fornemme rystelser i knoglerne fra en dyb buldrende lyd i en lænestol?

Danmarks største indeklimaskandale med infralyd på Københavns Universitet Amanger

Infralyd på Københavns Universitet Amager uaktuelt.

 

Kort tid efter udflytningen i 1974 fra de indre Københavns lokaler foretog en medarbejder på Psykologisk Laboratorium, Bent Bjørnbo en indeklimaundersøgelse og fandt det besynderligt, at han blev utilpas, når han opholdt sig i visse rum, og ikke i andre. Han fik en mistanke om at det kunde skyldes infralyd, dvs. lavfrekvent lyd under det hørbre område 20 Hz. Han foretog på eget initiativ målinger i forskellige lokaler. Der blev i nogle lokaler målt kraftig infralyd ved 16 Hz op til 76 dB. Senere har Statens Byggeforskningsinstitut (Delta Lyd & Akustik) muligvis Jørgen Jacobsten ansat på DTU foretaget lignende undersøgelser, men har ikke turdet fortolke resultaterne. Man har ingen grænseværdier for infralyd. Det vides at infralyd kan give søsygefornemmlser, kvalme og opkastninger, men man kunne ikke konstatere om det var tilfældet på Amager Universitet.

Lavfrekvent lyd kan bevirke "uforklarlig" utilpashed og eventuelt nedsætte tænkeevnen, udtaler Bent Bjørnbo i rapporten til ledelsen på København Universitet Psykologisk Laboratorium Amager. Der blev målt kraftig ressonans (bygningssvingninger) i nogle lokaler, antagelig for svingninger fra flere ventilationsanlæg kommer i samklang.

Forskning omkring sammenhæng mellem infralyd og indeklima i 1974 er kun i sin vorden. Man har antagelser, men ikke klare sammenhænge - og ingen grænseværdier for det tilladelige. På Universitet Amager fandt teknikerne heller ikke ud af, om bygningssvingningerne havde nogen væsentlig betydning. Mistanken er der stadig. Men da ventilationsanlæget nu kun kører i morgentimerne og frokastpausen, er infralyd næppe noget væsentligt problem - i hvert fald ikke for arbejdsindsatsen.

STOP FOR VENTILATIONEN

Skønt undersøgelsen ikke i første omgang kunne udpege ventilationen som skadevoldende, havde den megen eksperimenteren med stop for ventilationen i den lange undersøgelsesperiode også vist, at stop for ventilationen tilsyneladende heller ikke havde nogen særlig negative virkning tværtimod (bortset fra lugtgener enkelte steder i bygningen).

Driftledelsen gav sig derfor i gang med at udføre forsøg med stop og intervaldrift af ventilationsanlægget. Man fandt frem til en varig løsning med kørsel før arbejdstid samt i middagspausen. Bygningen var godt isoleret, at de relativ få radiatorer godt kunne holde temperaturen i vintermånederne. Medarbejdernes reaktioner var overvejende positive. Mange af de typiske indeklimagener som f.eks. hovedpine m.m. blev mindsket og man kunne bagklogt konstatere, at ventilationen altså havde haft medvirkende skyld i indeklimagener for de fleste.

Ret upåagtet er den lavfrekvente - ikke hørbar - lyd (under 20 Hz), infralyd som stammer fra ventilationscentralerne (de sorte kasser på taget) målt til 80 dB. Man ved, at lavfrekvent støj - også betydeligt svagere end de 80 dB - hos nogle giver søsygesymptomer (kvalme, svimmelhed, "dyne over hovedet", hovedpine). Flere på Universitet Amager, har iøvrigt bemærket, at trykket over hovedet forsvandt, når ventilationsanlægget blev stoppet.

En svensk lydforsker - Tore Malm - mener, at tænkeevnen for mange nedsættes væsentligt af frekvenser omkring 7 Hz. Til trods for, at området er ret uudforskret, må der eksperimenteres med at nedsætte ventilationshastigheden og evt. bringe de mange motorer ud af fase, så de ikke gensidigt forstærker hinanden!

Undersøgelsens måske vigtigste konklution - ud over at generne er konstateret så store og omfattende, at indgreb er nødvendigt - er, at det ikke med byggetekniske målinger er muligt at operere med standard-mennesker. Der er meget store individuelle forskelle. Nogle får nogen gener, andre får andre, og nogen slet ingen. Vores sårbarhed er individuelt, og at gennemsnitstal er ikke anvendelige. Den rapport, der har fortalt teknikerne, at mennesker trives ligegodt i 30% som 50% relativ luftfugtighed, er direkte misvisende. 

Brugerdeltagelse i planlægningen

Kilde: af indeklimaekspert og specialist i ren luft

G. I. N. Scandion 1985-1996

Da lyden kom ud af vægen "STRUKTURLYD" p.g.a. vibrationer i betonklodsen?

Fra bogen INDEKLIMA

- følt af medarbejderne

- 350 medarbejder blev syge af dyb brummelyd?

om indeklimaproblemer på Københavns Universitet, Amager

af Jens Bertelsen

Psykologisk Laboratorium - Københavns Universitet 

Januar 1985

I slutningen af 1960èrne havde Københavns Universitet for længst sprængt lokalerammerne i latinerkvateret Københavns gamle universitetsbygninger. Spredt over byen havde man opkøbt ejendomme og lejet sig ind i hundredevis af steder, fra kontorbygninger til 2-værelses lejligheder. Og med 70èrnes vældige ekspansion i tilgangen til universiteterne var det nærliggende  at planlægge et universitets anneks i lighed med Danmarks Tekniske Højskole - Universitet i Lundtofte. Et omfattende Universitetskompleks på 40.000 m2 placeret på Islands Bryggerside af Amager Fælled - skulle rumme stort set alle humaniorafag og institutter.

INDEKLIMA GENERELT

HVORNÅR FORSVINDER GENERNE

Det fremgår af opgørelsen (ikke medtaget i denne rapport), at der forsat var store indviduelle forskelle, antagelig afhængig af modstandskraften og sårbared af den enkelte medarbejder på København Universitet, Amager. For en del vedkommende forsvinder så godt som alle gener umidelbart efter bygningen forlades "Det er ofte nok blot at gå ud af bygningen for at trække frisk luft - så har man det straks bedre". For flertallet af medarbejderne forsvinder generne, når man er kommet hjem eller i løbet af aftenen. En mindre gruppe syntes mere truet. De skal have en week-end eller længere for at komme sig. Deres forsvarsberedskab (immunitet) syntes i nogen grad brudt ned. Enkelte siger, at de gener, de har fået efter de flyttede ud af Københavns lokaler og til Amager, nu er blevet kroniske. Ikke engang sommerferien kan hjælpe (det drejer sig især om slimhinderne).

Det fremgår helt klart, at indeklimahovedpinen for alle forsvinder kort efter bygningen forlades eller først på aftenen. For de, der har angivet almindelig hovedpine sker det dog først næste morgen. Både fysisk og psykisk utilpashed kan tilskrives indeklimaet, og velbefindende indfinder sig for langt de flestes vedkommende i løbet af aften, når de kommer hjem.

Vibration i betonbygninger

Lavfrekvent støj og stress kommer helt af sig selv uden at du ved det f.eks. fra farlige vindmøller

Stress og dårlig indeklima  er en nedslidende sygdom:

Der findes ikke nogen sygdom eller bedre middel mod stress end, at finde ro og hvile eller gå tidelig i seng, stå tidelig op den næste morgen. Fred og ro ved at gå en tur langs stranden, langt væk fra Storbyens larm, vindmøller, varme- kraftværker, pumper, køle- og ventilationsanlæg på hustage , indkøbscentre og på beboelsesejendomme. Rigtig mange mennesker er plaget og kan fornemme den lavfrekvent lyd i sengen. Vi kan ikke undgå stress i hverdagen, men den kan reduceres ved at løbe i skoven, gå en tur langs stranden i den friske guddommelige luft, og som har et stort og righoldigt indhold af livsvigtige "nagative" ioner, som også findes i planter og vegetarkost!!... Her er vi fri  for de farlige "positive ioner", som findes i den mad vi spiser specielt grillkød, penicillin, sprøjtegifte, kemikalier, farvestoffer o.s.v.. 

Vidste du at Vindmøller producerer lavfrekvent støj og infralyd som er stressende med "positive ioner" (opbrugt energi), men den kan blive opslugt af havets bølger undtagen bølgelyden, som er helse for sjælen?

Mennesker får mere eller mindre iltfattig luft i byerne fra skadelige udstædningsgasser "positive ioner" bl.a. bilos og partikler fra lastbiler, brændovne o.m.a. som produserer dræbende positive ioner (iltradikaler) osv.?

Den mest afstressende hverdag, finder du ved sport, motion i din fritid, sysler som f.eks. havearbejde, hobby, musik og meditation, herunder den rette forståelse for livets opretholdelse, som er naturens gave til dig og gennem sund levevis.  Et godt indeklima, familiesammenhold og et positiv arbejde, hvor trivsel er mere værd end penge og guld er det bedste og allervigtigste af alt i verden for vores helbred, sundhed og trivsel i hverdagen!!...

Min store interesse for naturhelse og stressproblemer skete i 1985, idet jeg blev ansat som indeklimakonsulent for Scandion 1985 - 1996, hvor jeg får udleveret og begynder at studere i elementære literatur specielt climatologi, senere indeklimaproblemer der opstod på Københavns Universitet Amager fra perioden 1974- 1992. Det var her det hele startede for mig med kariere som indeklimakonsulent for det Nordiske SCANDION, og hvor jeg løste de mest alvorlige indeklimaproblemer som følge af dårlig betonbygeri på Københavns Universitet Amager.

Problemer med indeklima er ikke af ny dato, men går helt tilbage til det gamle Grækenland og Ioniens Kulturcenter på øen Kos, hvor den græske læge Hippokrates (460 - 370 f. Kr.), anses for lægevidenskabens grundlægger og frem til begyndelsen af det 19. århundrede. Her omtaler en læge dårligt indeklima i de gamle boliger i indre by København og på arbejdspladsen. Han nævner først kakkelovnen og den dårlige luft og i fabrikslokaler på arbejdspladsen, et område som jeg selv har har været yderst påvirket af i min læretid i 1966 på Dansk Læder & Skotøjsindustri Pantersko? Tryk på linket: Giftstoffer

Mit mange års studier og kamp mod det offentlige skete fra 1985 og i dag er sket i forbindelse, som  konsulent for Scandion, Skandinaviens største firma for salg af luftrenser, måling af statisk elektricitet (ionteknik) i boligen eller indeklimaet og på arbejdspladser. Her fandt jeg i samarbejde med ledelsen på Københavns Universitet Amager under en rundgang, alvorlige indeklimaproblemer, hvor et stort antal medarbejder ud af 350 blev syge fra perioden 1974-85. Ledelsen og medarbejder på Psykologisk Laboratorium fandt frem ved læsning af mit medsendte materiale og literatur, at indeklimaproblemet, at støjen fra to kæmpe store herkules ventilatorer på taget af Københavns Universitet Amager, rystede hele bygningen og fremkaldte infralyd og lavfrekvent støj (ELF), som udviklede sig til statisk elektricitet op til 5.000 volt?. Rystelserne i betonen frembragte ikke alene gnidning "STATISK ELEKTRICITET", men også usynlige og farlige støvpartikler af "positive ioner"!!... Loftplader dryssede ned fra sammenpresset spånballer. I første omgang sparede ledelsen fra dyre ionmålinger, og i stedet lukkede de ned for ventilationssystemet, således at det kun kørte med to intervaller om dagen, dvs. 15 minutter om morgenen og ved frokosttid. Sygdomsfrekvensen faldt drastisk for alle Københavns medarbejder på Universitet personale, og 1000 studerende og medarbejderne på Psykologisk Laboratorium. Mange medarbejder var voldsomt plaget af deres arbejde med sygdom til følge, siden de flyttede ind i bygningen i 1974, og måtte forlade jobbet gennem en periode på 10 år. Indeklimaproblemerne blev meget nøje studeret flere år efter, idet jeg fik tilsendt 100 siders literatur om disse indeklima problemer!!...

Miljøstyrelsens fejl inforformation 

- og lægernes uvidenhed omkring lavfrekvent støj over det hørbare toneområde fra 16 til 31,5 og 63 Hz, har vist sig, at give anledning til alvorlige forstyrrelse i serotoninlagret i hjernen!!... Stresshormonet serotonin, er derfor et af de livsvigtige hormoner vi har for søvn, udvikling af kræft, astma, hovedpine, hjertekarsygdomme, hjerneforstyrelser, alvorlige søvnproblemer og skizofoni med altid følgende selvmordstanker m.m.

"Baggrundsstråling"

Udgår der en baggrunds-, normal, omgivende elektromagnetisk stråling fra jorden, spørger Richard M.Carlton, dr. med. tidligere næstformand, American Institute af Medical Climatologi i en rapport fra 1985? Utrolige mange europæiske videnskabsmænd hævder, at dette er tilfældet og at menneskeskabte EM (elektromagnetiske) spektra som f.eks. vindmøller, komperssor, store ventilatorer på hustage, indkøbscentre, sportshaller, pumper fra underjordiske hulrum (naturgas), metro, diselmotorer o.s.v. med vibrationer i "infralydområdet" fra 1-20 hz forvrænger den. De hævder, at baggrundsfeltet fra tidernes morgen har en narturlig frekvens på 8-10 Hz, der ikke må forstyrres eller forstærkes og som de kalder Schumann resonans, der falder sammen med det forhold, at 8-10 Hz båndet i den menneskelige elektroencefalografi (hjernebølgerne) som forbindes med rolighed, agtpågivenhed og god nattesøvn!!...

Elektriske felter i bygninger

Når man når frem til spørgsmålet om EM (elektromagnetiske felter) i vore hjem og kontorbygninger, findes der en del raporter. For eksempel indeholder Riters (14) rapport til F.R.G. mange detaljer, og kan bestilles gennem Medical Climatologi (AIMC) 68 E. 86th St. New York, N.Y. 10028 (212) 737-4496.

En af Rithers fund fortjener nemlig her at blive fremhævet: I en bygning, der var genstand for undersøgelser, kontrollerede man et tomt rum, hvor det eneste var em loftlampe, der var slukket: man fandt stadig en svingning (frekvens) på 50 hertz (Hz= svingning pr. sekund) med en med en særdeles kraftig feltstyrke på 500 volt pr. meter. Han sluttede heraf: "Det er formentlig virkningerne fra de forskellige elektriske instalationer (transformer, ventilation, elevator og kompressor o.s.v.), der betjenes andet sted i bygningen og som producerer oversvingninger, som derpå spreder sig vagabonderende i eller over hele kraftsystemet i bygningen."

Ritter har anført mangel på "neurologisk" respons på disse spektra og tilføjer, at han imidlertid nærer en stærk mistanke om, at frekvenser over og under 50 Hz måske vil vise sig at have biologiske konsekvenser og bivirkninger i fremtiden, det var hans udtale midt i 1980èrne. I dag findes der mange rapporter (1980èrne), siger Ritter om ansatte, der bliver utilpas og syge i bygninger nær hurtigkørende tog, lufthavne o.s.v.. I et kontroltårn i Norge, blev hele personalet syge p.g.a. svingninger i bygningen fra flymotorerne som fik hele bygningen til at sveje p.g.a. ELF. I en bygning fra 10 meter væk fra "The Federal Railways`s" luftkontaktsystem blev der målt 100v/m og mere ikke blot bag vinduerne, men også bag murstenene.

Vores egen dygtige natur og videnskabsmand, rabdomant og vand/strålesøger, dr. pihl Emiel Rasmussen, forfatter til bogen "Grundstoffernes Stråling" skrev allerede for 80 år siden i 1933, at "Alt er stråling" og at verden en skønne dag vil vågne op til et fænomen ingen tidligere har lagt mærke til? 

Allerede i slutningen af 2. Verdenskrig, begynder læger og bygningssagkyndige at bemærke, at beskyttelsesrum og betonkældre ikke var velegnet til ophold for mennesker og dyr. Når de store bombefly nærmer sig storbyerne med sine frygtindbydende dieselmotorer, får børn og voksne traumatiske oplevelser, spændingshovedpine, svimmelhed, opkastnings fornemmeler, hedeture o.m.a.

Afdelingslæge Marry-Jette Kj. Rasmussen neurologisk afdeling på Esbjerg Sygehus, skrev allerede i 1986 i Hovedpineforeningens Medlemsblad: Man fandt allerede under krigen i 1943 en reduktion i både hjernefrekvensen og sværhedsgraden hos migrænepatienter, hvis de opholdt sig i bunkers af beton og ikke fik lov til at være i dyb REM-søvn længere tid af gangen. Senere fandt man i 1970èrne en forbindelse mellem søvnstadier og migrænestart, som begyndte efter fasen med REM-søvnen (Rapid-Eye-Momentsøvn eller drømmefasen), der ligger på ½-4 hertz (svingninger pr. sekund).
Tryk på linket: Søvn, hvile og luft og vend tilbage til denne side (vigtigt)? 

Vi er derfor alle omgivet af et svagt pulserende jordmagnetfelt med en svingnings frekvent på 8-10 hertz som kaldes Shumann resonans, men siden 2. Verdenskrig er jordens elektromagnetisk felt forrykket sig så meget, at det påvirker søvnen hos de fleste mennesker, og med virkning på stresshormonet serotonin, melatonin og adrenalinet med følger af sygdom!!....

Richard M. Carlton (AIMC) siger: Der er også en anden faktor, som nogle har bragt frem, nemlig det "elektriske felt", som vi udvikles i, da strømmen vandrer fra ionosfæren til jorden (feltstyrken), men som vi er afskåret fra, fordi vi tilbringer det meste af dagen indendørs i betonhuse af lette materialer, armeret jern, ventilationsanlæg, varmegenvindings - luftventilation o.s.v.. Har vi "behov" for disse felter? Udgør de en del af det altomfattende "Ur", som vi burde være synkroniseret efter, og bliver vi, hvis dette ikke er tilfældet "Uindblandet"? Jeg kender ikke svarerne siger videnskabsmand Richard M. Carlton i 1980èrne, men mange fagfolk stiller konstant disse spørgsmål!!...

Tryk på linket: Stress og vend tilbage til denne side? 

Kvinders månedelige cyklus kan være en fintregistrerende indikator på Københavns Universitet Amager (1977), at kroppen bringes ud af balance på grund af indeklimaproblemer. Vi ved at voldsomt mange af de ansatte kvinder her har menstruationsuregelmæssigheder. Men de blev åbenbart ikke sat i forbindelse med indeklimaet, for kun 4 (1/4 af kvinderne) har anført dette symptom på spørgeskemaet.

Kvinders månedelige cyklus kan være en fintregistrerende indikator på Københavns Universitet Amager (1977), at kroppen bringes ud af balance på grund af indeklimaproblemer. Vi ved at voldsomt mange af de ansatte kvinder her har menstruationsuregelmæssigheder. Men de blev åbenbart ikke sat i forbindelse med indeklimaet, for kun 4 (1/4 af kvinderne) har anført dette symptom på spørgeskemaet.

Infralyd fundet på Københavns Universitet Amager i 1985

Her ses tydeligt infralyd og lavfrekvent støj fra ventilations anlægget. Infralyd på 20 Hz og lysnettet 50 Hz. Der findes også en top på 31,5 Hz, hvilket muligvis indikerer ventilationsmotorerne på anlægget, som suger frisk luft ind i bygningen?

Her ses tydeligt infralyd og lavfrekvent støj fra ventilations anlægget. Infralyd på 20 Hz og lysnettet 50 Hz. Der findes også en top på 31,5 Hz, hvilket muligvis indikerer ventilationsmotorerne på anlægget, som suger frisk luft ind i bygningen?

De fleste medarbejder på Københavns Universitet gik ud af bygningen med "en dyne over hoveder", det man kalder spændings hovedpine

Infralyd på 76 dB (G-vægtet) var så kraftig, at det gav en "dyne af spændinger" over hovedet?

Luftelektricitetens indvirkning på den menneskelige organisme

IONBALANCEN

For bygningen på Københavns Universitet, Amager kunne det være hensigtsmæssigt, at etablere et forsøgsområde, og gennem udelukkesmetoden finde frem til om "IONBALANCEN" medvirkede til indeklimaproblemer siden indflytningen 1974-1986, også selv om de syntetiske tæpper er blevet erstattet i mellemtiden med linolium skrev lederen på Psykologisk Laboratorium Jens Bertelsen. Forskere har i årtier været delt i spørgsmålet om "lufteletricitetens indvirkning på de menneskelige organisme"?

Psykologisk intersant er det, at det middel, der blev anvendt af de fleste på Københavns Universitet, Amager, er grønne planter, mange planter enddog, idet nogle af kontorerne lignede blomsterparker. Grønne planter og tæppevanding af nålefilter blev brugt til at øge luftfugtigheden der i vinterhalvåret var utrolig lavt helt nede på 30 RF. Ved høj luftighed mindskes den statiske elektricitet, hvilket var meget højt før man brugte vanding af nålefilt tæpperne.

Grønne planter afgiver en del vand, når de ånder, og dels afgiver de små mængder livsvigtige "negative ioner" d.v.s. elektroner til indeluften og som er bundet til iltmolekylet, hvilket rent biologis er af stor betydning for et godt indeklima. Som en af de første herhjemme var det cevilingeniør Chr. Back, der beviste, at grønne planter kan hjælpe en del på dårlig indeklima, idet han opfandt sig eget floraionapparat. Firmaet Scandion fik til opgave, at undersøge indeklimaet på Københavns Universitet Amager i 1990, hvis årsag var dybe lyde fra ventilationssystemet og som forplantede sig i betonklodsen som vibrationer og infralyd, herunder strukturlyd der kom ud af vægene som i en højtaler?

Luftioner, indeklima og helbred

I al luft findes elektriske ladninger. De findes på de såkaldte luftioner. Der er både positive (skadelige) og livsvigtige "negative" ioner, samt luftioner af forskellige størrelse. De er af betydning for vort velbefindende. Ændringer i deres mængde eller indbyrdes forhold giver sig udslag i ændringer i vor tilstand med utilpashed og sygdom. Efter Christian Bach`s måleresultater "statisk elektricitet" i bygningen op til 5.600 volt ved berøring af stålhåndtag og tissekummen for mænd, er det for mig G.I.N., som indeklimakonsulent for Scandion ingen tvivl om, at man må tilskrive de "elektriske forhold" så stor en årsagskompleks, der ligger bag personalets klager på Københavns Universitets, og at man i første omgang absolut må søge disse årsager normaliserede. Først derefter er der mulighed for at vudere andre faktorer. Med biblioteket på Københavns Universitet, Amager, som den største støvkilde må ventilationens betydning for støvspredningen herfra tages med i betragtning, sålænge dette støv spiller en - formentlig væsentlig rolle for den "kraftige rumladning", siger Poul Bonnevie, Institut for scocial medicin i brevet til Københavns Universitet, Amagers ledelse den 18. april 1977.

I en rapport fra 1986, som indeklimaekspert G.I.N har fået overdraget gennem Scandion og samarbejde med Transjonic AB Mølndal - producent af verdens fineste ionmåleudstyr, beskrives "statisk elektricitet", som en fejl i luftjonmiljøet. Hvis der findes tilstrækkelig med negative luftjoner forsvinder den statiske opladning hurtigt. Forurenet luft, syntetiske materialer og gulvtæpper, støv og nullermænd, motorlyd, herunder lavfrekvent støj og infralyd o.s.v., påvirker vort miljø og luftjonindholdet. Normal centralventilation og luft som passerer lange og kroget rør oppe under loftet, har til stor del forladt sit naturlige ion- indhold og klumper sig sammen med de elektriske støvpartikler gennem luftkanalerne.

Hvad er stresspåvirkning ved dårligt indeklima?


I 1976 præsenterede man for første gang vejrstress "serotoninsyndromet" ELF et patalogisk udtryk for den menneskelige organismes måde at reagere på ved f.eks. gennem epifysen. Her var der tale om luftens infralyd eller ionpåvirkning, med de andre sanser, syn, lugt og hørelsen som også har denne indbyggede virkning. Dette "irritationshormon" serotonin, hvilket kroppen aflejrer sig på ved stress og nedbrydes gennem nyrerne og urinvejene er i form af 5-HIAA.
Når der opstår et overskud af stresshormonet serotonin, sker der en sjælelig overaktivitet, som kan medføre nervøsitet, irritablitet, depression, selvmordstanker, søvnbesvær, koncentrationsbesvær og andre symptomer som f.eks hjerteflimmer og blodpropper til følge. Serotonin bindes i de gule såkaldte argentafila cellerne i tarmvæggens slimhinder og delvis også i luftrøret og æggestok, hvorfra hormonet med trombocysterne føres ud i kroppen via blodcirkulationen.
Den bedste måde at reducere serotoninsyndromet, så det ikke bliver skadelig er gennem luftens negative ioner, rigeligt med vand, sund kost og motion. Positive ioner (opbrugt energi), forkert levevis, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i indeklimaet, får serotonin i blodet til at hobe sig op i kroppen, så der opstår sygdomme af enhver slags f.eks. depression, psykoser, blodpropper, kræft o.m.a.

Arbejdstilsynet

De oplysninger Sten Gade meddeler G.N. stemmer ikke overens med Arbejdstilsynets 85 dB (G) og infralyd på Københavns Universitet Amager 76 dB og de målinger som blev foretaget? Medarbejderne blev syge af infralyd og bygningsresonans fra ventilationsanlægget på toppen af taget på Københavns Universitet Amager, der sendte vibrationer ned gennem loft, vægge og gulv og frembragte "STRUKTURLYD" d.v.s. herfra infralyd på 76 dB (G) vægtet.

Om læge og professor Kerstin Persson Waye Gøtteborg Universitet

Kerstin Persson Waye er leder af et tværfagligt team indenfor forskningsgruppen sund miljø og sundhed i Sverige. Hendes igangværende forskning handler om fysiologiske og selvrapporterede søvn effekter af lyde og vibrationer, hvordan børn oplever og er påvirket af sunde, langsigtede virkninger på hørelse og sundhed af støj og stress på feminin (kvindelige) arbejdspladser, og i længden. Undersøgelser af vibrationers sundhedsmæssige indvirkning og søvn. En af hendes overordnede interesser er at undersøge mekanismer for, hvordan menneskers sundhed påvirkes af lyd, og hvordan vi reagerer på forskellige lydtegn og forskellige sammenhænge.

Hun arbejdede grundlagt for retningslinjer for lavfrekvent støj i boliger og arbejdsmiljø, som derefter findes i lovgivningen i den svenske arbejdsmiljø myndighed og det offentlige sundheds agentur. Underviser i det medicinske program, folkesundhed, Miljøvetarprogrammet og Audiononprogrammet.

Hun har en gæst stipendiat ved høre videnskab, Institut for handicap forskning, Ørebro Universitet.

Internationale opgaver omfatter: formanden for ikke-auditive sundhedsmæssige virkninger ved den internationale Kommission for biologiske effekter på grund af støj (ICBEN) deltagelse ind om WHO retningslinje - direktiv gruppe (GDG) for støj benmarks (afsluttet 2018) og Ekspertpanel i Rådet af canadiske akedemier for International Congres of Acoustic (ICA), og tidligere i det svenske akustisk selskab (SAS).

Tydelig diagram af lavfrekvent støj på 31,5 Hz, 50 og 63 Hz

Lavfrekvent støj fra 31,5 - 63 Hz?

I 1999 sendte professor Henrik Møller Aalborg Universitet materiale til G.I.N, som han har fået af lydforsker og overlæge, professor Kerastin Persson Waye fra Gøtteborg Universitets Hospital Sverige, og som har studeret infralyd og lavfrekvent støj i årtier, her vises lavfrekvent støj fra samtlige kilder på 31,5, 50 og 63 Hz. som vist på dette diagram neden under.

16 Hz infralyd, 31 og 63 Hz finder man over alt i naturen eller landskabet, særlig i byer opstår disse frekvenser m.m.? Se diagrammet (billedet) nedenunder.

Tryk på linket: Dømt til lydhelvedet

Magnetpoler skifter retning

Tryk på linket: Dødsyg indeklima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er jorden begyndt at ryste eller gået i selvsving og kommet ud af balance pga. elektrosmog?

Kilde: af G.N. klimatolog, økolog og forsker i magnetiske forstyrrelser siden 1976.

 

Adskellige miljøforsker, seismologer har påpeget, at jordens magnetpoler har ændret sig kolosalt de sidste 100 år, idet den nordlige magnetpol flytter mod nord med en fart af 60 km om året, for på et tidspunkt at lave en polvending som tidligere er skabt.

Målinger for Ørsted-satelitten viser, at hastigheden med hvilket den magnetiske nordpol bevæger sig er steget siden 1990, og accelerede pludselig med en hastighed på 10 km årligt nu til 60 km!!....

Klimaforandringer og ændring af jorden magnetfelt mener man, skyldes ikke alene brugen af de forsile brændstoffer som f.eks. CO2, olie, naturgas, men også brugen af vindkraft og brugen af større og større mængder elektricitet m.m. Den industrielle verden vi lever i forstyrer overalt "Jordens magnetfelt" og skaber visse steder tornadoer bl.a. i Colorado U.S.A. m.v.

Magnetfeltet har ellers bevæget sig med stabil hastighed gennem årtier. På trods af at jordpolens magnetfelt siden 2003 har jorden sagtnet farten en anelse, men den vil, hvis den forsætter i samme tempo, om tredive år pasere vest om den geografiske nordpol til Sibirien og ændre klimaet totalt. Nordpolens høje fart kan være et tegn på en polvending. Denne magnetiske sydpol bevæger sig dog ikke nær så hurtig som nordpolen, idet den i de sidste årtier kun har flyttet sig med omtrent fem km om året. Selvom en polvending statistisk set, nu "er på tide" - så er det ikke noget som kan forudsige, idet det pludselig vil ske kaotisk. Derfor er der heller ingen sammenhæng mellem vending af Jordens og Solens magnetfelt - det sidstnævnte sker hvert 22 år - og solstorme hert 11 år.

Skema og diagram gennem 100 år, hvor magnetfeltet skiftevis ændrer karakter.

Skema og diagram gennem 100 år, hvor magnetfeltet skiftevis ændrer karakter.

STØJPESTEN i det 21. århundrede

Sundhedsstyrelsen høringssvar til Miljøstyrelsen

Indsigelse i raporten til færdiggørelse af orienteringen

Professor Henrik Møller, Aalborg Universitet Lyd & Akustik for Elektroniske Systemer fik aldrig tilbagemeldig og svar på sit meget vigtige sørsmål, udarbejdelse til af orientering af infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer i det eksterne miljø f.eks. rystelser og vibrationer frembragt af vindmøller o.m.a.?

Levede to år i lydhelvede

Sundhed for alle år 2000?

WHO`s  konvention i Gèneve

I 1980èrne underskrev den danske regering et vigtigt dokument i Gèneve, der skulle sikre danskernes helbred i fremtiden bl.a. WHO`s konventions "Sundhed for alle i år 2000"?

I mellemtiden har politikerne og Miljøstyrelsen begrænset stigningen og forurening af giftstoffer i maden, grundvandet, luftens indhold af bl.a. freon fra køleskabe og de skadelige røggasser som dioxin. Men oven i kølvandet på alt dette dukker pludselig et helt nyt og andet globalt forureningsperspektiv frem "STØJPESTEN". Det er atmosfærens buldrende indhold af skadelig lavfrekvent infralyd af ukendt oprindelse for den almindelige befolkning. Støjen der gennemborer vores boliger om natten og som er værst i den begyndende morgen og myldretime!!......

Ingen tænker på, at søvnen bliver ødelagt for de små, der sover middagssøvn i sin barnevogn klods op af vindmøller, stærk trafikeret vej eller knudepunkter, tog og motorveje i baghaven? I stedet får vi ødelagte børn og voksne teenager i en alder med alt for tidlig depressioner og ligeledes psykotiske til følge?

Læs bogen af Pierre Fluchaire: Sov godt og få det bedre - om at genfinde og bevare din søvn.

Pièrre Fluchaire færsætter: Jeg tror, at støj er den værste form for miljøforurening i dette årtusinde med deres maskiner, motorer, ventilation på tagene og elektroniske medier o.s.v. Infralyd kan forstyrre Deres søvn uden at de aner det, uden at vække Dem, idet den går lige ind og forstyrrer REM-søvnen. vores vigtigste søvn. Lavfrekvent lyd påvirker "vågencentret" hypotalamus, der ligger i mellemhjernen og dens forgreninger, og slider på nervesystemet, på organismens tilpasningsmekanismer og er årsag til op mod halvdelen af alle  nervøse lidelser. Den svenske lydforsker Tore Malm påpeger også, at tænkeevnen for mange nedsættes væsentlig af frekvenser i områden lavfrekvent svingninger omkring 7 hertz!!......


Vindmøller i titusindvis er allerede opsat overalt i den danske natur og landskab, foruden varme- kraftværker, ventilationsanlæg på hustagenes indkøbscentre, køle- og kompressoranlæg som f.eks. jordvarme, luft til luft varmepumper, underjordiske pumper til frembringelse af naturgas og olie, flymotorer, bus- og togdrift, lastbilers diselmotorer. Alt sammen udsender de skadelig vibrationer og stresslyde til omgivelserne f.eks. i form af infralyd og lavfrekvent støj

Kendt Flyborg, atomfysiker på Risø Roskilde var allerede kendt og den første med opdagelsen af skadelige destruktive infralyd i 1960èrne!!...

I begyndelsen af 1960èrne advarede en meget kendt Risøforsker Kendt Flyborg, at lavfrekvent lyd som værende helseskadelig i arbejdslivet o.s.v., men ingen blev dengang opmærksom på faren af alvorlig lydforurening "brummelyd" i Danmark, idet mere end 600.000 mennesker er plaget af søvnforstyrrelser, hjertelidelser og med opvågning af hovedpine og depression til følge af lydløst støj og vibrationer i boligen, som er fremkaldt af "STRUKTURLYD".

-Infralyd og lavfrekvent støj har som begreb eksisteret herhjemme i mere 75 år. Det er lyde lige i nærheden, hvad det blotte øre kan opfatte og er tilfælles med resonanser i forskellige kropsdele; hovedet, arme, ben, mave, luftveje o.s.v..  Vi kan således få hovedpine og besvær med at falde i søvn, sove rigtigt af farlige lyde så det rammer vores hjerne- og hjerterytme, som blive forstyret". Infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer om natten har nogenlunde samme alfa, beta og Delta rytme ligesom vores hjernebølger? Svingninger fra farlige maskiner og ventilationsmotorer, har været kendt ret længe af Arbejdstilsynet og berører vores hjerneaktivitet og den ellers helsebringende del af vores hverdag. Forstyres REM-søvnen, den dybe søvn kan det føre til alvorlige stresslidelser, som ikke kan fejes ind under gulvtæppet. Her må der gøres noget fra politikernes side, hvis vi skal bevare et godt helbred.

På mange arbejdspladser og i boligejendomme er der fundet yderst farlige og skadelig lavfrekvent lyd under det hørbare område og vibrationer fra 1-20 Hz f.eks. i soveværelset, loft og gulv, hvor lyden kom ud af vægen lige som i en højtaler med farlig strukturlyd.

Måtte flygte i 30 graders kulde om vinteren ud til sit sommerhus i Skovlunde

Vi valget at flygte fra vores dejlige og skønne lejlighed i Hvidovre i 1996, en bolig vi havde haft i 20 år fordi man opsatte en ventilator på toppen af tagkonstruktionen. Daværende borgmester Britta Chrisensen, Hvidovre Kommune kunne ikke hjælpe os på en human måde. I 1993 satte man pludselig uden beboernes samtygge og ønske i planlægning, at instalere en ventilator til udsugning af fugt på Wc op på taget af vores lejlighed på 2. sal. Uden at tage forbehold for lavfrekvent lyd og vibrationer, forplantede en ukendt dyb brummelyd sig overalt i lejligjheden, som gik direkte gennem tagspær, loftbjælker, væge og loftdæk og som til sidst forplantede sig i sengen, møbler m.m. som vibrationer. Brummelyden kom ud af væggene som en "STRUKTURLYD". I sengen kunne flere beboer i ejendommen mærke rystelser, nøjagtig lige som en færges maskinrum i formindsket styrke, men nok til at man ikke kunne sove og komme ned i den dybe og vigtige REM-søvn. Brummelyden og vibrationen føltes som en membramen fra en højtaler. Den rædselsfulde vibration og lyd stod på i et helt år fra  tidlig morgen til kl.23 aften, og blev målt af et lydfirma og støjekspert fra Brùl & Kjær til 31,5 hertz 54 dB og den anden lavfrekvente støj til 62 hertz og 59 dB. I alt en overskridelse på 10 dB (A) vægtet, som blev omregnet til 30 dB om natten i børneværelset, hvor vores søn lå og sov der fik alvorlige søvnforstyrrelser.

Allerede den 5. januar 1996 kontakter indeklimaekspert G.I.N samtlige beboer i boligblokken Arnold Nielsens Boulevard 161-177 i Hvidovre, og får sat en underskriftindsamling igang fra 6 beboer: Lyden er ret høj og generende i opgang 171-177 fra kl. 22-6 morgen, indtil det automatiske ur slukker for ventilatoren, som ikke kører mellem kl.23 aften til 6 morgen. På foranledning af de samtlige underskrifter, bliver notaterne sendt til afdelingsbestyrelsen.

Da der ikke rigtig sker noget i sagen, bliver dette brev sendt til afdelingsbestyrelsens formand med ordene: I øjeblikket starter ventilationssystemet kl. ca 6,05 om morgenen og frembringer en rædselsfuld iriterende "lavfrekvent lyd" helt ned i flere 1. og 2. sals lejligheder? Ejendomskontoret har "totalt" glemt, at stille uret tilbage fra "sommertid" d. 26. september 1995, hvor ventilationssystemet forsat starter hver morgen fra kl.6.05 stadig sommertid? Uret som er en timemarker skulle have været stillet frem tidsmæssigt, (ovennævnte skrivelse) fra samtlige beboer vedlægges fra1995!!...

Vi er derfor 6 beboer som er så plaget af "lavfrekvent støj", at vi giver vores samtykke til G.I.N. som er indeklimakonsulent og som selv bor i ejendommen. Vi opfordrer derfor bestyrelsen med øjeblikkelig virkning til, at standse ventilationssystemet, indtil Hvidovre Kommune Tekniske Forvaltning og Miljøstyrelsen har diskuteret problemet.

Sagen løber i langdrag og bliver indberettet til Lejernes Landsorganisation i Hvidovre, hvor G.I.N. er indkaldt til møde. Landsorganisationen kendte udmærket godt til afdelingsbestyrelsen og DAB`s inspektør for bebyggelsen Arnold Nielsens Boulevard 171-177 og Bernersvænge, sidstnævnt som de flere gange havde lignende sager med omkring lavfrekvent lyd og larm fra en bagerbutiks ventilationanlæg og maskiner, hvilket forplantede sig i væge og senge m.m.. Lejernes Landsorganisation var nærmest rystet over sagen fra Arnold Nielsens Boulevard 171-177 og som jeg G.I.N nu 25 år senere bringer frem i søgelyset omkring lavfrekvent lyd.

Den 10. april 1996 får indeklimakonsulent brev fra Miljøstyrelsen vedrørende sagen om brommelyden fra ventilationssystemet i boligen, en nedslidt motor og ventilator påmonteret tagetryggen på Arnold Nielsens Boulevard 177,2 hvor han bor. I brevet skriver de: Under henvisning til Deres sag vedrørende Lavfrekvent støj og vibrationer, finder Miljøstyrelsen skrivelse af 14. marts 1996, at sagen falder udenfor Miljøstyrelsens beføjelser, at man ikke kan tage stilling til det alvorlige problem, der hidrører fra ejendommens drift. Miljøstyrelsen agter ikke at foretage videre i sagen. Med venlig hilsen Birgit Kristensen, Industrikontoret Miljøstyrelsen.

Da jeg nogle dage efter telefonisk kontakter Miljøstyrelsen og har sendt måleraporten til professor Henrik Møller, Aalborg Universitet for Akustisk Laboratorium for infralyd og lavfrekvent støj, fisker Miljøstyrelsens kontorchef pludselig et cirkulære frem af skuffen, som giver Hvidovre Kommune, dengang daværende borgmester Britta Christensen frit lejde til at standse ventilationsanlæget på ejendommen A.N. Boulevard 171-177, hvor hun henvises til senst fredag eftermiddag lige før lukketid at standse ventilatoren. Jeg nærmest truer og opfordrer Britta Christensen med at gå til pressen, idet vi har fået nok af en psykotisk søn, som tidliger fra 1993, hvor ventilationen blev sat op, fik alvorlige søvnforstyrelser og som jeg mener i dag, skyldes ventilations lavfrekvent støj og STRUKTURLYD, idet min kone lige som vores søn får søvnforstyrelser og heller ikke kan sove.

Borgmester Britta Christensen forsøger øjeblikkelig lige før lukketid at samle Hvidovre Teknisk Forvaltning, men ringer tilbage og fortæller mig at udsætte stop for ventilationsanlægget, indtil hun mandag morgen har samlet hele den Tekniske afdeling i Kommunen om ventilationsstøjen i ejendommen. Hvidovre Kommune vil ikke imødekomme vores alvorlige problem, da jeg kommer til møde med hende om tirsdagen, istedet lover hun os en anden lejlighed med øjeblikkelig virkning i Hvidovre, klods op af den støjende Hvidovrevej.

Jeg tager ikke imod tilbudet, men kontakter en højesteretssagfører som er medlem af foreningen "Musakken" LYD & MILJØ, idet han kender til nabostøj og musik. Han er selv plaget af "lavfrekvent lnfralyd" fra ventilationer fra et Pizariaer og har kendskab til og med indblik i bygningsret og regelement m.m.. Samtidig flygter vi som en lille familie på fire fra lejligheden til vores sommerhus i Harestrup Ejby Skovlunde i mellemtiden. Det viser sig, at advokaten var sagfører for Højesterets, idet han også havde lignende problemer i sin praksis med "lavfrekvente støj" fra et Pizzaria med ventilationsystem. Han måtte lige som os opsige lejemålet og flygte til andre lokaler pga. en rædselsfuld lavfrekvent lyd. Han var medlem af foreningen Musakken (musikstøj fra naborer), men behandlede som sagfører også støj fra andre kilder bl.a. ventilationanlæg i boligejendomme, elevatorer, kompressorer o.s.v.

Advokaten som havde møderet for højesteret skriver i brev til støjmålefirmaet SonuS som havde stået for måling af lavfrekvent lyd  "STRUKTURLYD" i lejligheden, om han ville være behjælpelig med vores sag om støj i vores lejlighed Arnold Nielsens Boulevard 177,2 i Hvidovre. Som det fremgår af støjmålerapporten skriver han, er der er målt et støjniveau på mellem 44 og 68 dB (G-vægtning). Idet jeg vedlægger fotokopi af bygningsreglementet kap. 9,1 og 9,2 skriver advokaten, om lydforhold i beboelsesbyggeri, skal jeg anmode oplyst, om Deres måleresultat viser en overskridelse af de regler, der gælder ifølge kap. 9.2.5 stk. 2, 4 og 5 m.v.
Målefirmaet Sunus skriver således tilbage til advokaten, at problemet er bare, at vi ikke ved hvor repræsentative disse værdier er, idet der kun er lavet lydmålinger i et eller få punkter i hvert rum. Jeg mener derfor stadig, siger eksperten fra lydmålefirmaet Sonus, at det ville være uklogt, at vi bruger rapporten som grundlag for en retssag. Hvis en måling skal inddrages i en retssag, skal der laves en ny måling i overensstemmelse med retningslinierne i forslaget fra Miljøstyrelsen, som var i gang med udgivelsen af ny rapport fra Miljøstyrelsen Orientering af infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer fra det eksterne miljø?

Da jeg er indehaver af lejemålet og ikke har flere penge eller kan komme videre med sagen p.g.a. manglende resurser i kampen med min families og sønnens alvorlige søvnforstyrrelser, sender jeg de første måleresultater til professor Henrik Møller Akustisk Laboratorium Aalborg Universitet. Målerapporten fortæller, at der er målt en frekvens på 31,5 hertz 44 dB (G-vægtet eller lavfrekvent støj) og en anden frekvens på 63 hertz 68 dB (også G-vægtet lavfrekvent støj). Her beder jeg professoren om, at vudere og  udregne, hvor meget den lavfrekvente støj tilsammen er i (A-vægtet tilstand) d.v.s. den samlede lydkilde (støj), idet Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune målte og kom til et andet resultat, som viste sig at være 20 dB A-vægtet + en skruetrækker stukket i gulvtæppet som lydudstyr? Den samme målerapport fra Sonus blev også sendt til Miljøstyrelsen, idet jeg bad ingeniør Jørgen Jacobsen udregne den G-vægtede måling, der skulle omregnes til A-vægtede. Jeg bad til sidst det lydmålefirma Sonus, der havde foretaget den første måling også, at udregne sin G-vægtede lavfrekvente støj på 31,5 hertz 44 dB og 63 hertz 68 dB omregne sine data til A-vægtede. Alle tre instanser både Miljøstyrelsen, Aalborg Universitet og lydfirmat Sonus kom til samme resultat, at den lydmåling som var blevet foretaget af Hvidovre Kommune på 20 dB viste i istedet 30 dB A fra alle tre lydeksperter dvs. en overskridelse på 10 dB i forhold til den måling Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning var kommet til?

Professor Henrik Møller anfægter senere Miljøstyrelsen rapport, at man ikke kan bruge A-vægtet målemetoder til brug for lavfrekvente lyde i Orienteringen som blev udført og udsendt til Kommunerne af Jørgen Jacobsen i 1997 om Infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer i det eksterne miløj. Han bruger hele tiden også overgangen mellem vibrationer og lavfrekvent lyd, herunder infralyd i frekvensområdet omkring 5-20 Hz, som værenede et problem, idet han formentlig mener der kan være "STRUKTURLYD" til grund i mange sager om lydmålinger og som Miljøstyrelsen afviser?

Min familie blev uden at vide det, fuldstændig slået til fysisk og psykisk vrag af "STRUKTURLYD" med alvorlige søvnforstyrelser, og pillemisbrug o.s.v.

Og da jeg senere skriver til Politikerne på Christiansborg i 1999 og år 2000, her daværende afdøde Miljøminister Svend Auken i et brev, skriver han tilbage i sin begrundelsen fra Miljøstyrelsen til undertegnede, at 564.000 boliger i Danmark er udsat for uacpetablet høje støjniveauer ved trafikstøj over 55 dB (A-vægtet). Det svarer til støjniveauer på mellem 75-120 dB i G-vægtet områder (kraftig militærstøj, jetjæger m.m.). På den baggrund forstår jeg udmærket som indeklimaekspert, hvorfor Miljøstyrelsen altid førsøger at fremhæver dB (A-vægtet) støjmålinger, når der ikke er et sammenligningsgrundlag ved andre målemetoder? Miljøstyrelsen tør ikke at foretage C-vægtning, fordi så fremkommer der infralyd i rigtig mange boliger, som jeg anfægter. I min bolig blev der foruden lavfrekvent støj "STRUKTURLYD" også fundet infralyd fra trafikstøj bl.a. en holdende bus lig i nærheden af busstoppested 50 meter fra vores lejlighed. En bus i tomgang 6 gange i timen af 3 minutter og døgnets 18 timer. Samtidig blev der fundet infralyd fra en sandblæser 20 meter fra lejligheden, som blev brugt tidlig om morgenen fra kl.8.00 og flere gange om dagen af en halv time varighed. Der blev også fundet støj fra en kompressor 50 meter fra lejligheden kørende hele døgnet og med intervaller mest om dagen fra en fabrik som skulle bruge trykluft. 

I vores lejligheden Arnold Nielsens Boulevard 177,2 målte Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning med et forkert måleudstyr, der angav 20 dB (A), hvor firmaet SonuS kom til langt mere præcist tal i G-vægtet tilstand, udregnet til 30 dB (A), altså en dobbelt så kraftig lavfrekvent støj? En fejlmåling på mellem 20-30 dB (A) modsvarer til dobbelt lydstyrke.

Jeg skrev derfor  mange breve til Miljøstyrelsens lydekspert Jørgen Jacobsen og bad ham om at skrotte disse A-vægtede lydmålinger, og meddelte ham med det samme i brevet:

På Københavns Universitet Amager, hvor jeg havde været konsulent, blev der målt infralyd 16 Hz med 75 dB i G-vægtet svarende til de to lydmålinger på Arnold Nielsens Boulevard 177,2. På Københavns Universitet Amager blev op mod 100 medarbejdere i perioden 1974-1986 syge + studenter, konstant plaget af alvorlige indeklimaproblemer, hvilket jeg kan offentliggøre i en daværende indeklimarapport "Hovedpine for millioner". Her måtte professor undervise på toilettet, fordi man ikke kunne konstatere "infralyd og lavfrekvent støj" fra et ventilationssystem, de to store herkules ventilationsmotorer, som var instaleret på taget af den store bygning.

Den lavfrekvente lyd og vibrationer fra vores lejlighed i Hvidovre, blev målt af en tidligere medarbejder fra Brùel og Kjær. lavfrekvent lyd som var direkte årsag til familiens alvorlige sygdomme, herunder søvnforstyrrelser, depresioner med selvmordstanker, svimmelhed, kavlme, hedeture, hjertekolaps, og indre uro og med alvorlig stress og vores søns psykose til følge. Det gik særlig mest ud over vores søn, som i første omgang klagede over søvnforstyrelser i en meget tidlig alder af kun 16 år i 1995. Der var jævnlig perioder med begyndende søvnforstyrelse, forstoppelse og diarrè fra min side. Pejling af infralyd og lavfrekvent støj er meget dyre og koster i området ca. kr. 20.000,- Mange steder kan det være aktuelt, hvis der er tale om den yderst farlig "STRUKTURLYD", hvilket blev fundet i vores lejlighed på Arnold Nielsens Boulevard 177 i Hvidovre, hvor sønnen sov i børneværelse. Strukturlyd var også det store problem på Københavns Universitet Amager fra perioden 1974-1985, hvor jeg kom ind i blilledet som konsulent for firmaet Scandion om indeklimaproblemer. Her begyndte jeg at få store faglig viden om farlige "positive ioner" fra infralyd, vibrationer og lavfrekvent støj, som opstår i bygninger!!...

Mit lydhelvede også andre steder bl.a. i Ørslev Ringsted kan derfor sammenlignes med George Harrison, der måtte flygte ud på landet og døde af kræft. Tryk på linket og læs historien: Rejsen i det indre

Jeg blev påvirket i sådan en grad af lavfrekvens støj, at jeg i 2002 nærmest blevet invalid.

Tryk på linket: Dømt til lydhelvedet  Kan ikke tåle at komme i nærheden af holdende lastbiler i tomgang, vindmøller, pumper, tubiner, store ventilatorer og køleanlæg på tagene og i supermarkeder pga. af nedsat frekvens i høreområdet omkring 200 - 4.000 Hz. Jeg må ofte ligge med høreapparat om natten for at filtrere den buldrende lyd, som tusindvis af dansker er ramt og plaget af bl.a. vindmøller, kompressor, ventilatorer og køleanlæg på tagene fra indkøbscentre o.m.a.!!....

Kroppen opfanger infralyd og lavfrekvens støj

Lavfrekvent lyd under det hørbare område er baslyde som er dybere end øret normalt kan opfange hos de fleste mennesker, men selv en meget svag infralyd på 40-50 dB (G-vægtet) kan høres som en dyb bulderende lastbil i tomgang og føles som vibrationer i kroppen!!..

Infralyd (1-20 Hz) og meget lave frekvenser (ELF) i det menneskelige område fra 1-4 Hz kan mærkes som svage rystelser og kroppen opfatter det som stress. Der kan opstå resonansfænomener i forskellige kropsdele af kroppen (se tegning), som man har haft kendskab til i Bibelens 6000 års historie og fra Vedaskrifterne. Her med tal på de forskellige kropsdele f.eks. resonans frekvenser i nyre, hoved og rygsøjle. Således kan man meget nemt blive kronisk syg som bus- eller lastbilschauffør, hvis rystelserne sætter sig som smerter i rygsøjlen, et fænomen jeg selv har oplevet som Taxachauffør i 1974-76 ved 8 timer daglig kørsel i en Mercedes diselbil. Men da jeg skiftede vognmand og til andet bilmærke f.eks. med benzinmotor, så forsvandt nogle af de muskelspændinger og hovedpine jeg led af til daglig istedet for dieselmotor og plagsomt tomgangsstøj?

En Taxavognmand fortalte mig allerede i 1975 og ligeledes en vognmand i 1995 som havde købt en større lastbil, at de begge var plaget af rygsmerter og rystelser som blev frembragt fra diselmotor? Det var på samme tidspunkt, hvor jeg var med til at oprette Landsforeningen Infralydens Fjender. I 1975 boede jeg 80 m fra Vestmotorvejen - Hvidovre og husker det tidspunkt, hvor jeg begyndte at blive voldsom generet og fik stress af trafikstøj, samtidig vibrationer og en dyb baslyd som forplantede sig i ben og krop, så jeg måtte opgive mit job som Taxachauffør.

Eksperterne i vognmandsbranchen herunder en dygtig mekaniker opfordrede i 1995 en vognmand til at skifte hele koblingsystemet ud på sin nye  dyre disellastbil med automatgear? Det var en udskivning for vognmanden, som beløb sig op i over ethundredetusinde kronner. De rystelser og lyd som forplanter sig fra diselmotoren i lastbilen som vibrationer, medførte resonans i hele vognmandens krop fra koblings pedaler har han fortalt mig, som på det tidspunkt var indeklimakonsulent for Scandion? Dette fik mig til at tænke på mig selv, som var begyndt at blive overfølsom for dybe lyde i min lejlighed fra et ventilationsanlæg på toppen af taget i Hvidovre om der kunne være en sammenhæng og nogen forbindelse med min voldsom skæve ryg og hofte, mit nervesystem, som sad i klemme og som min kiroprakter opdagede allerede i 1976? Hver gang jeg kørte for længe i en Taxa Mercdes bil (diselmotor) og skulle skiftede koblingen hundredevis af gange i løbet af 8-12 skifteholdsarbejde, fik jeg voldsomme smerter og ligeledes som pensionist fik jeg smerter i hoften, ben og ryglæn, som forplantede sig som vibrationer i kroppen. Disse smerter er nu 100% forsvundet efter at jeg købte bil med automatgear?

I 2013-15 hvor jeg tager med færgen fra Rønne til Køge, begynder rystelserne at sætte sig i min krop? Når jeg går fra langgang om bord på båden, kan jeg mærke rystelserne i hele min krop helt op til flere timer efter jeg har forladt skibet ved ankomst? Til tider tåler jeg slet ikke, at komme i nærheden af vindmøller, lavfrekvent støjkilder m.m. Min stresspåvirkning som følge af infralyd, vibrationer og lavfrekvent støj følger mig hvor jeg går og har gjort det siden 1995, hvor jeg og min familie var særdeles påvirket af vibrationer og lavfrekvent støjkilder fra en ventilator på toppen af taget i vores lejlighed i Hvidovre, Arnold Nielsens Boulevard.

I dag ved man, at disse vibrationer og lavfrekvent støj, har noget med nervesystemet at gøre, og hvis man ikke kommer ned i dyb REM-søvn over kortere tid om natten, så påvirker det mere og mere nervesystemet som ikke kan reperere sig selv p.g.a. oxytosin, som er et hormon der reparerer vore celler.. I 1976 fik jeg af en keropraktor konstateret en alvorlig skævhed i rygsøjlen og hoften, og at det ene ben var 6 cm kortere end det andet? Han opdagede min alvorlige skævhed 10 år efter, at jeg havde arbejdet med farlige kemikalier og PVC i min læretid, men at skævheden måske mistænkes til at have opstået p.g.a. ekstrem lave frekvenser (ELF) på 2-5 Hz fra en Mercedes koblingssystemet?

Ovennævnte smerter begyndte allerede i min læretid og efter min uddannelse, hvor lægerne ikke havde været tilstrækkelig opmærksomhed på rygproblemer som begyndte, at blive være og være allerede i 1969. På det tidspunkt var skævheden i ryggen, hoften og ben muligvis begyndelsen til en alvorlig arbejdsskade som følge af miljøgifte?

Måske 10 år tidligere ved brugen at penicillin, som jeg fik konstant gennem hele min barndom fra 7 månder gammel til mit 14 år? Da jeg blev medlem af Landsforeningen Infralydens Fjender, som senere blev omdøbt til Landsforeningen Infralyd, opfordrede Solveig Odderskov som var stifter og formand de mange plagede medlemmer til at kontakte mig, som 10 år forinden havde arbejdet professionel med alvorlige indeklimaproblemer på Københavns Universitet, Psykologisk Laboratorium med opklaring af alvorlige indeklimaproblemer og med henvisning fra DTU i Lundtofte. Hele Københavns Universitet Amager, Psykologisk Institut var voldsom plaget af ionklimaet og infralyd i bygningen, som Statens Byggeforsknings Institut ikke kunne fortolke på diveres lydmålinger?

Solveig Odderskov kontaktede mig og mente, at jeg havde langt større viden på området, fordi jeg selv var plaget af dybe brummelyde og frekvenser i lavfrekventområdet? Jeg fik derfor mange breve og telefonopringninger fra medlemmer i Landsforeningen Infralydens medlemmer og det gør jeg også i dag, hvor jeg er i stand til at måle meget dybe frekvenser ELF helt ned i 2 Hz..

I 1996 spurgte flere i Landsforeningen Infralydens Fjender, som var alvorlig plaget af stresslyde og vibrationer, om de havde arbejdet med kemikalier og her fandt jeg et enkelt medlem, som havde taget stoffer? Min undersøgelse dengang påviste, at kemikalier og stoffer påvirker nerverbaner i rygsøjlen og hørelsen, nøjagtig det som jeg selv var blevet berørt af? 

I dag er jeg 100% døv på mit ene øre og kan høre ekstrem lave frekvenser lige så godt som en hund. Undersøgelser har vist, at hunden kan fornemme lyd fra fodspor fra en person, som befinder sig gående udenfor ejerens hus, som ligger på et par Hz. Mange dyr kan derfor opfatte og høre infralyd og vibrationer langt under det menneskelige hørbare område under 20 Hz i infralyd mellem 3 - 10 Hz. Det fik mig til at forske og tænke på dyrs adfærd, specielt hunde og elefanter og slanger, som er beskrevet hos apostlen Paulus i Bibelen?

Resultater og undersøgelser, hvordan mennesker i højhuse (tyve etager eller mere) kan blive overfølsom for vibrationer i huse der svejer eller i biler tog og på flyvepladser påvirkes af infralyd, er lagt frem. Et normalt øre kan opfatte lyd ned til 1 Hz, hvis intensiteten af signalet er ca. 140 dB. Man antyder at mennesker som udsættes for infralyd føler sig svimmel og utilpas, ofte får ondt i hovedet, men det gælder også for lavfrekvent støj, idet man let bliver træt og får søvnforstyrelser og hovedpine m.m.

Infralyd i området 1-16 Hz, påvirker også vores hjernebølger (EEG) og får de elektrisk ladede partikler (positive ioner) i luften og kroppen til at svinge i takt.

Tryk på linket her: Søvn, hvile og luft

Dette billede viser Kabbala (healing) som går tusinde år tilbage før Kr. fødsel. De menneskelige deles frekvenser i kropsdelene, som kan påvirkes af infralyd og lavfrevent støj.

Dette billede viser Kabbala (healing) som går tusinde år tilbage før Kr. fødsel. De menneskelige deles frekvenser i kropsdelene, som kan påvirkes af infralyd og lavfrevent støj.

Stress og jag er alt andet end dårlige venner, arbejdsmiljø og manglende nattesøvn?

Du er hvad du hører, spiser og fortærer af giftige stoffer. De store græske fillosoffer vidste klar besked om årsagen til sygdomme m.m..

Du er hvad du hører, spiser og fortærer af giftige stoffer. De store græske fillosoffer vidste klar besked om årsagen til sygdomme m.m..

Du kan blive psykotisk af hverdagens stress

Lægerne og psykriaterne fortæller ikke altid sine patienter sandheden

0

For mit eget vedkommende fik jeg konstateret kronisk mellemørebetændelser  allerede fra jeg var syv måneder gammel og indtil konfirmationsalderen. I dag beskylder jeg mine mellemørebetændelser og den dengang daglige penicilin indtil jeg blev voksen, at have ændret og ødelgt min høresans, hvoraf jeg kan mærke ulidelige dybe vibrationer "STRUKTURLYD" og lavfrekvent støj. Kalken har nemlig indvirkning på nerver og vores sanser, tænder og opbygning af knogler i ryggen og høresneglen eller knoglen i det indre øre? Penicilin er den største synder, idet den æder kalken som skal opbygge fra knogler til tænder, men også "stigbøjlen" i det indre øre, derfor bør man være forsigtig med at få for meget penicillin og særlig for sundhedens skyld!!.....

En læge på Centralsygehuset i Holbæk kunne i 2003 konstatere, at der stadig var forbindelse fra mellemørets knogler i det indre øre til hjernen, men at knoglen i mellemøret forlængst var smuldret væk på grund af konstant betændelser i barndommen, hvilket gennem årerne har givet mig kraftig hørenedsættelse nu i 2002 (døvhed i området fra 200-4.000 hz)? I den forbindelse har man også på Dansk Hørecentral Gentofte Audiolabotarium i 1996 konstateret, at min døvhed på venstre øre også ligger i området fra 200-4.000 Hz (taleområdet). Derfor opfanger jeg meget dybe lyde "STRUKTURLYD", som professor Henrik Møller Aalborg Universitet for Infralyd og Lavfrekvens Støj har konstateret.

Allerede i 1996 blev jeg henvist fra en Ørelæge i Hvidovre til Gentofte Sygehus Audio Ambulatorie p.g.a. ventilatorstøj fra min lejlighed Arnold Nielsens Boulevard 177, 2 i Hvidovre. På Audio Ambulatoriet blev flere læger tilkaldt og blev enige om, at jeg ved flere undersøgelser kun kunne opfatte dybe lyde i lavfreksområdet 20-200 Hz (infralyd), som kom fra et udsugningsanlæg på badeværelset, som var instaleret på tagryggen i boligen Arnold Nielsens Boulevard 177. Ingen myndighed, hverken Hvidovre Kommune eller Miljøstyrelsen ville anerkende, at jeg kunne høre "STRUKTURLYD" her lavfrekvent støj på 31 Hz og 62 Hz og med sindsro kunne påpege, at familiens alvorlige søvnproblemer skyldes en skjult lyd i boligblokken. Også en ung familiefar i samme ejendom henvendte sig til mig og fortalte at han måtte lade sig blive skilt, og flygtede som et nedbrudt psykotisk vrag af samme grund som vores søn p.g.a. lavfrekvent lyd fra samme type ventilator i boligblokken?

Frank Pedersen som han hed, boede i samme ejendom som min familie, havde også klaget året før i 1994 til Lejernes Landsorgnisation der var rystet over, at man ikke kunne få afdelingsbestyrelsen i Breddalsparken DBA i Hvidovre i samtale og til et møde, der dengang vat ejer af Dansk Almenyttig Boligselskab Finsensvej 35 Frederiksberg.

Lejernes Landsorganisation i Hvidovre havde lignende sager om lavfrekvent lyd året før samme slags klagesag i Bredalsparken boligkompleks om lavfrekvent lyd fra en bagerbutik (skorstensrør), hvor larmen fra baglokalet forplantede sig i en lejlighed og at den plageramt lige som os måtte flyte fra lejligheden.

Disse frekvenser på 31,5 og 63 Hz sætter vibrationer igang i boligen og fremkalder infralyd?

31,5 og 63 Hz er de mest dominerende i bymiljøer og findes overalt også i vores boliger, og som kommer fra el- installationer!!….

31,5 og 63 Hz er de mest dominerende i bymiljøer og findes overalt også i vores boliger, og som kommer fra el- installationer!!….

De positive ioners påvirkning på nerveimpulser i mellemhjernen.

Stress eller neurohormon serotonin: 

Mest skadelige er positive ioner i hverdagen:

Radioaktiv stråling som f.eks; uran, plutonium, cæcium, jod, radon (i boligen).
Smog (tæt tåge med røg), kulilte, skorstensrøg, støv, afgasninger  af byggematerialer, møbler, tapeter, maling m.m., cigaretrygning, tændte sterinlys, røget og stegt mad, stråler fra TV og EDB-udstyr, elektroniske apparater, jordstråler, lav fugtighed, muldjord, pollen fra planter, giftstoffer, sprøjtegifte, ammoniak, gylle, kvælstof og staldgødning, infralyd og lavfrekvent støj, vibrationer i huse o.m.a. Alt sammen udløser stresshormonet serotonin i for store mængder i kroppen.

Derimod er negative ioner helsebringende:

Ren frisk luft, udluftning i boligen, masser af grønne planter, luftrenser ikke (luftblæser der afgiver masser af positive ioner), skovtur med løv og nåletræer, gåtur langs stranden, svømning (ikke i svømmehal med klorgasser), funtæne og springvand som giver masser af ilt (negative ioner), fodbad, sollyset, rent vand, vegetarkost (rå), friskpresset økologiske safter, urtesuppe, kartoffelvand (økologisk uden sprøjtegifte), naturlige vitaminer og mineraler fra grøntsager, urter og planter, urtete, bønnespire, hvedegræs som indholder flest negative ioner af alt.
 

Tryk lige på dette link inden du læser videre: 

THE END

Denne side er under opdatering.

Høretærskel fra infralyd til lavfrekvent støj

Overskrift 1

Blev jaget fra sin bolig p.g.a. lavfrekvent støj!!...

Blev jaget ud af min bolig p.g.a. lavfrekvent lyd af en skovhugger!!...

Jeg troede nærmest at det var løgn da min nabo havde bestilt en skovhugger til at fælde sine store træer i haven med en kæmpe maskine, uden at advare mig først, hvor der målt 130 decibel!!......

Mit blodtryk blev målt til 230 (alvorlig stress)

Blodtrykket steg!!...

Tirsdag morgen d. 30.08 - 2011 kl.8,00 målte jeg mit blodtryk, der normalt ligger lidt over 150 og pulsen på ca. 60.
Da skovhuggeren fældede træerne hos min nabo, steg pulsen voldsomt og blodtrykket til 230 (krise)!!...Jeg fik voldsom hovedpine, spændinger i hovedregionen som et stramt halsbånd, der tilkendegiver at mine (pølse årer) i hjernen snørrede sig sammen. Havde jeg ikke flygtet fra mit hus kunne jeg risikere en blodprop i hjernen. Jeg har tidligere talt med lægespecialister om mit kæmpe proble, idet jeg har været næsten døv på det ene øre som barn og er totalt døv i frekvensområdet 150 herts til 4000 i taleområdet. Alle ørespecialister er enige om, at jeg opfatter lavfrekvent støj uden at jeg selv ved, hvilket påvirker min EEG - hjernefrekvens !!...
Folk der bor ved lufthavne, jernbaner o.s.v., er påvirket lige som jeg af lavfrekvent støj og dør langt tidligere end den almindelige befolkning? Lægerne siger, at de dør af stresymptomer, hjerteanfald, forhøjet blodtryk o.s.v.....

Træstammer på 50 cm og ½ meter lang gik i gennem denne store monster af en djævelmaskine!!.....

Lyden var så kraftig, at den med lethed kunne overdøve mit høreapparat på 110 dB? Jeg kunne intet høre gennem mit digtale høreapparat, der nærmest gik agurk og ikke kunne filtrere støjen. Manden med høreværn kunne heller ikke høre min samtale, da jeg spurgte hvorlænge denne maskine skulle køre?
Jeg kunne derfor ikke magte 4 timer i støjhelvede, og blev jaget ud af mit hus da denne træstamme blev delt i to stykker og omdannet til flis?