Plasten & Vi

Menneskeheden står over for verdens største udfordring:

"Klima forandring"

& Covid-19 pandemi?

Hvis de kloge ikke fjerner og ændrer verden for miljøbelastende giftstoffer:

PVC, Dioxin, PFOS, mikroplastik og kemikaler, så ændrer verden af sig selv!!..
På sporet af Babylon 
 

Vi bliver alle forgiftet af hormonforstyrende stoffer i plastik, dioxin m.m.

Kemiens Mekka opstod i oldtidens Babylon?

Kilde: G.I.N., religionsforsker i kulturhistorie, kristendom, klimatolog og økolog (biodynamisk landbrug) siden 1976.

Fra gammel tid vidste man, at en vandårer under sengen EMF (elektromagnetiske felter) kunne påføre mennesker gigt og reumatisme og andre plager på grund af underjordiske jordstråler?
Det er ikke ukendt, at vi har fået et helt nyt begreb indenfor sygdomårsager, nemlig de såkaldte kemiske sygdomme. Det har fået sit udspring i uheldig retning fra materialer som omgiver os i hverdagen.

I 1985 læste indehaveren af denne 123hjemmeside til klimatologi og fik arbejde som konsulent for det nordiske firma Scandion 1985-1996, hvor han solgte verdens fineste luftrenser til læger i venteværelser og hos astmapatienter m.m.. Med sit måleudstyr var Scandion i stand til at måle "STATISK ELEKTRICITET" og det dårlige indeklima på Københavns Universitet Amager fra 1974-1990, hvor G.N. bliver udsendt af DTU og undersøger bygningen for infralyd, bygningsresonanser og STATISK ELEKTRICITET. Derfor har jeg lyst til at bringe denne artikel frem i søgelyset fra det tyske helse- og boligblad. Tidsskriftet indeholdt en interessant artikel af dr. med. H. Palm, Wallhausen, som jeg har lyst til at gengive her:

Om plasten "PVC-vinylchlorid" kan siges meget, både godt og ondt og som så mange andre materialer. At vore boligomgivelser har indflydelse på os og vor helse "STATISK ELEKTRICITET" og EMF er ikke et nyt begreb i plastikalderen 1950èrne til år 2021, så her er historien:
Da direktoratet for undersøgelser af levnedsmidler i Geneve flyttedede ind i sit nye testlaboratorium, viste apparaturet ved rutinemessige undersøgelser unormalt høje giftværdier, det mangedobbelte af det som var kendt og maksimalt tilladt. Så giftig kunne umuligt salaten fra Holland eller Frankrig være! Først troedede man det var en fejl ved apparaterne. Men da disse blev flyttet til det gamle laboratorium, opførte de sig normalt. Altså måtte de nye laboratoriet være årsagen. Det stemte. Ved nitten undersøgelser fandt man ud af, at bestemte plaststoffer udstrålte "gifte" til omginelserne.- Det som var strengt forbudt og anvende til salaten, kunne anvendes ustraffet som bygnings- og indpakningsmateriale:

Jeg har derfor i dette sammenhæng mødt patienter lige som en selv, der i begyndelsen af de glade 60èr blev forgiftet af PVC, mikroplastik, epoxy, tungmetaller, arsenik og tjærestoffer, og at nogle blev så syge, så de døde af den plastikindånding PVC de havde arbejdet med til daglig i fabrikslokaler bl.a. ved svejsning af plastik til bæreposer, plastikfilm o.m.a. Mit arbejde bestod som montør, at reparere svejseapparater, maskiner i plastikindustrien, hvor der opstod ulidelig stank af brændt plastik og som kunne lugtes overalt i fabrikslokalet. Tusindevis af arbejdere i industrien er derfor blevet mere eller mindre forgiftet lige som en selv af yderst giftig PVC (polyvinylklorid) ved fremstilling af plastik!!....   

Det var nemlig den Italienske videnskabsmand, læge og professor Cesare Maltoni, der gav PVC (Polyvinylchlorid) dødsstødet som fødevareembalage. På en konference i Stockholm den 11. marts 1977 fremlagde han forsøg, der viste, at rotter fik kræft, når de blev fodret med spiseolie tilsat vinylchlorid. En senere offentliggjort svensk undersøgelse af 18 forskellige smør- og margarineprodukter i PVC- embalage viste, at man ikke uforbeholden ro skal tage imod de fordele, men være endnu mere på vagt overfor faren. I den svenske undersøgelse havde man taget pakninger af forskellige størrelser og indholdet af vinylchlorid var størst i små pakninger. I pakninger ned til 10-15 g dem man brugte i Cafeteriaer, kantiner osv., indeholdt over halvdelen af pakningerne over 0,05 mg/kg vinylchlorid denne grænse, som de svenske myndigheder tolerer. Spiser man således 0,05 mg daglig gennem 50 år bliver det til større mængder giftig vinylchlorid, foruden alt det andet indpakningsmateriale. Det blev nemlig bevist, at vinylchlorid vandrer over i spiseolie, når disse er embaleret i plastikflasker. Denne vandring skyldes oliens kemiske natur, især rapsolie, solsikkeolie og soyaolie, der er mere beslægtet med venylchlorid. Man kan i øvrigt let observere fænomenet, de ældste plastflasker bliver nemlig fedtet ved berøring. I øvrigt oplagres PVC og mange andre plastik materialer, herunder dioxin i ØKO-fødekæden som f.eks; fisk, dyr og mennesker, specielt i fedtvæv.

Plastik embalage til mad og drikkevare bør forbydes? 

I dag er man forlængst gået væk fra PVC materialer til spiseolie og margarineembalage og i stedet erstattet disse med polyester materiale. Tidligere mente videnskaben, at monomeren (porøse plastik) som polyester ikke vandrer over i maden, men med nutidens fine måleinstrumenter og laboratorieudstyr kan det påvises, at der er små enheder som EU-lovgivningen forlængst har tolereret?
Polystyren er som alle kunststoffer bygget op af lange kæder af små enheder. Man kan forestille sig en perlekæde, der måske ikke er helt regelmæssig, men hvor "perlerne" hænger sammen. Imidlertid er der altid enkelte perler, der er løsgænger - de såkaldte monomere - og det er dem, der laver ravage. Vi risikerer altså at få kræft eller få ændret vores arveanlæg, hvis vi spiser fisk, kød, ost og mælkeprodukter som yoghurt, der har været indpakket eller berøring med polystyren - embalage, det mente den franske forbrugersammenslutning "Union Fèdèrales des Concommerteurs" allerede i 1970èrne? Polystyren er nemlig et kunstprodukt - en plastik art - der af udseende kan være hvid, porøs, knitrende og for det meste gennemsigtig. Næsten alle økologer og biavler har allerede fra begyndelsen af 1960 til 70èrne foretrukket produkter i glas med skruelåg. Men også det indvendige af skruelåget er af en plastikart. I dag bestemmer producenterne i samarbejde med de store indkøbscentraler, hvilke slags embalage de vil anvende pga. konkurrence og pris, idet forbrugerne kun vil købe vare så billigst som muligt, uden og tage hensyn til sundheden!!...
Cola, kildevand og sodavand på flasker er et typisk eksempel, idet øldrikker forlanger øl på flaske eller i metaldåse. Da Carlsberg og Tuborg skiftede ølproduktionen over til plastikembalage, ville ingen rigtig købe øl kun på dåse, idet den smagte bedre. Årsagen skyldes muligvis, at plastikflasken ikke kunne køle øl lige så godt som på flasken, selv om man havde tilsat øllet konserveringstoffer for at beskytte ølet mod solens stråler, lige som man gør med sodavand? Hvis man ikke kommer konserveringsstoffer i sodanvand, vil indholdet bundfælde og se kedelig ud!!...
Bestemte mærker af kildevand på plastfalsker, indeholder kemikaliet Bisphenol-A, der er lavet af polycarbonat. Det er hård, gennemsigtig plastik, som blandt andet også bruges til fremstilling af sutteflasker, vandflasker og til fødevareembalage, specielt beklæder konserveringsdåser indvendig.
Bisphenol-A mistænkes nu for at påvirke fertiliteten, føre til for tidlig pubertet (bryster) og menstruation hos piger helt ned i 9 års alderen, indlæringsvanskeligheder, hjerneskader og kræft. Det giftige stof i plastflasker er hormonforstyrende som ophober sig i fedt og hjernevæv og forstyrer de livsvigtige olier tilførsel af vitaminer til organismen.
Det var en medarbejder på Københavns Rådhus, der udløste alarmen omkring Bisphenol-A i kildevandsbeholder, som medarbejderne have fået instaleret på Rådhuset og som de frit kunne benytte sig af.
   

Frankrig forbyder indpakket frugt og grønt i plastikemballage pr. 1. januar 2022

Knæk cancer, diabetes og influenza Covid-19

Når det indre miljø påvirkes af den ydre forurening og Covid-19?

Mennesket lever i en steril og kunstig verden af forgiftet drikkevand, kemikalier, mikroplastik,  rengøringspartikler, sæbebobler, kunstig bad hver dag, kosmetisk, parafùme, azo-farvestoffer (fra petrolium), røg i grillmad, nitrit fra hamburgerryg og snaks som spegepølse, sulfo i vin og abrikoser, smagsforstærker glutamin
ater, som bruges flittig på kinesiske restauranter, ætyl i vanilje, og mange andre kunstige stoffer, således nedbrydes vores immunsystem meget langsomt dag for dag så vi kan ikke modstå hverken vaccine (genmodificeret) og den verdensomspændende Covid-19 pandemi? På den måde bliver mennesket lettere angrebet af sygdomme bl.a. Corona, MRSA-bakterier i grisekød, salmonella i kyllinger, blodforgiftning af blodpølse, kræft m.m. Kemikalier i vores dagligdag ødelægger og nedbryder vores immunforsvar, hvilket kan spores i dag blandt børn og voksne i corona testcenter, her opspores Covid-19, almindelige sygdomme og symptomer i større eller mindre grad som f.eks., forkølelse, influenza, lungesygdomme o.s.v.. Jo ældre man er, jo mere modtagelig bliver man for kroniske sygdomme og manglende immunitet?


Kilde: En forstørret prostatas dagbog; kursus i oplysning om årsag til sygdommen!!....

Lunds Universitet Medicinsk fakultet - se diabetesportalen

Yderst farlige hormonforstyrende stoffer i indeklimaet!!...

I 2009 undersøgte Miljøstyrelsen spørgsmålet, hvor mange hormonforstyrrende stoffer et barn på bare to år er udsat for med kampagnen "65.000 grunde til bedre kemi"?
Resultaterne fra undersøgelserne gav alvorligt stof til eftertanke, både for G.N. som tidligere indeklimakekspert og som indehaver af denne 123.hjemmeside.dk hvilket danner grundlag ud fra et kristen syn af mine efterkommers og  overlevelse!!....

Miljøstyrelsen har rapporteret, at  små børn indtager hver dag en cocktail af yderst farlig kemi, der kommer fra "indeklimaet" og det chokkerer G.N. som har arbejdet med verdens fineste luftrenser fra perioden 1986-96 i det nordiske firma Scandion.

Børn er særlig følsom for indeklimaet og mest af alt den mad de spiser p.g.a. af deres størrelse, adfærd og udviklingsstadie. - Bl.a. spiser de mere mad pr. kg legemsvægt end voksne og indtager derfor også f.eks. langt flere pesticider (sprøjtegifte) fra udenlandsk billig frugt, grønt og kornprodukter i discaunt supermarkeder, som ikke er økologiske?

De fleste hormonforstyrrende hos de 2-årige børn lå flere gange højere end det acceptable niveau ifølge Miljøstyrelsens undersøgelser. De kemiske stoffer var ftalaten DBP, dioxin, og dioxinlignende PCB og viste sig at overskride de acceptable niveauer alene i fødevare. Derudover et bidrag af f.eks. butyl-, og propylparaben i solcremer og fugtighedscremer, men også et specifikt bidrag af både ftalater og PCB fra indeklimaet.
Når ricici ved alle hormonforstyrrende kemikalier "118" blev opsymeret, viste en worst case senario beregning et mange gange højere niveau end det aceptable, der på længere sigt kan skade børns udvikling.
Som indeklima konsulent for tidligere Scandion gennem mange år, er der noget som man typisk finder i indeklimaet og som foruroliger mig meget var nullermændene på gulvet og nøglehullet. I støvet fandt man ftalater og bromerede flammehæmmer PFOS m.m. fra computer, printer, legetøj o.s.v., samt tungmetaller som bly og cadium. Overfladebehandlede sofaer, puder og stole afgiver også diverse skræmmende kemikalier til indeklimaet, der efterhånden lægger sig som støv på gulvet.

El-apparatur afgiver flest kemikalier til indeklimaet, når de er nye, og når de er varme (fremstillet af plastik). Nogle håndmikser (røremaskiner) afgiver en modbydelig lugt fra motoren? Pisker der rører bunden eller skraber sider af en Magrethe plastikskål kan afgiver mikroskopiske rester PVC til dej, fars o.lign. Brug derfor kun køkkengrej og redskaber med omtanke i køkkenet af glas og ikke plastik på grund af indvendig miljøforurening "Kend dig selv"? Skift din støvsuger ud med Mile HEPA støvfilter og sørg for at håndtere posens indhold udenfor ved tømning. Støv el-apparater som TV, printer og PC af ofte med en meget let våd engangsklude (berør ikke elektrisk dele). Luft ud mindst 2x5 minutter daglig, hvilket fjerner en del farlige kemikalier de positive ioner fra luften i indeklimaet og som er uhyre skadelig på helbredet, syge mennesker og børn. De negative luftjoner ren og frisk luft er livsvigtige for helbredet.

Kilde: af klimatolog G.I.N.

Tryk på linket: Giftstoffer 
  

Rapport

Henvisninger til den underliggende forskning og hele rapporten fortæller, at den menneskelige endokrine system styres af de endokrine organer, der producerer mere end 50 forskellige hormoner. De vigtigste er hypofysen, skjoldbruskkirtlen, parathyroidea, binyrene og gonader (æggestokke/testikler). De er afgørende for f.eks. stofskiftet, reproduktion, immunforsvaret og blodtryk. Endokrine sygdomme omfatter diabetes, visse kræftformer og fedme.
De hormonforstyrende stoffer er mange. Kendte eksempler er DPCB, DIOXIN, Phesphenol A, phthalater, bromerede flammehæmmer PFOS, metaller som bly og kviksølv og forskellige pesticider. Et par er blevet forbudt og virkningerne have været indlysende, at forbuddene mod DDT og bly i benzin.

Svensk støtte

Rapporten henvender sig til politikerne og andre beslutningstagere og er en opdatering af 2002-rapporten. Det svenske miljøministerium, Forskningsråd Formas og den svenske miljøstyrelse har bidraget til finansering af rapporten. Miljøminister Lena Ek (2013) er involveret overfor professor Åke Bergman, da rapporten blev officielt præsenteret i Nairobi i 2013.

Kilde af G.N.: Religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976.

Allerede i 1970èrne blev man opmærksom på giftstoffer i industrien!!..

Tryk på linket: Denne side slut

Mange ældre pensionister er i dag mærket for livstid af industriens farlige giftstoffer som de arbejdede med allerede i 1960èrne? Nogle ligge allerede under jorden og råber til deres gud, hvorfor de ikke blev hjulpet i tide!!....

Mange ældre pensionister er i dag mærket for livstid af industriens farlige giftstoffer som de arbejdede med allerede i 1960èrne? Nogle ligge allerede under jorden og råber til deres gud, hvorfor de ikke blev hjulpet i tide!!....

Pas på indeklimaet og Covid-19 virus

Dødeligt indeklima på Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum

"Døden har sin årsag"

Dårligt indeklima gør dig dødsyg!!...

Den omfattende renovering i 2004 af Gammel Estrup Herregårdsmuseum, satte museumsfolk i alarmberedsskab. I et af herregårdsens rum hang et irgrønt tapet fra ca. 1820 i laser, og satte Nationalmuseets papirkonservator på overarbejde. Tapetet havde givet navnet Giftrummet, der gik under betegnelsen Arsenikrumet. Det var selvsagt nødvendigt for konservatoren at analysere tapetets kemiske sammensætning, inden museumsfolkene blev sluppet løs. Analysen viste at tapetet indeholdt en arsenforbindelse. Konservatorerne måtte derfor udstyres med iltmasker og beskyttende overtræksdragter under arbejdet. I dag er tapetet helt og et levende eksempel på moden med at fremstille tapeter og stoffer ved hjælp af arsenik.
Kilde: Biokemisk Forening

Han afslørerde arsenikforgiftning
Den landskendte afdøde naturlæge, Axel O.Hansen, afslørede allerede i 1950èrne den dødelige gift arsenik som blev brugt i medicin, sprøjtegifte og i industrien.
Ved hjælp af øjendiagnose "menneskets indre spejl" kunne han fortælle uden at sprørge patienten, at de havde været i berøring med arseniktapet (malermestre), gartner, landmænd og industriarbejder.
Arsenikneurasteni er en farlig lidelse i det lange løb, thi dette giftige stof hindrer i høj grad hudfunktionen. Luften (iltens) bevægelse i legemet(huden ånder) kan dårligt nok komme gennem hudens porre, og blodets iltforsyning går dårligt gennem de fine blodårer som kaldes kapilærerne. Hvis man ferniserer et menneske over hele kroppen med arsenik i små mængder, dør han straks, idet ionerne simpelthed opsumerer ilten og kvæler patienten.
Kommer man foruden Arsengiften i Medicin også Arsenik i Tapet, Tøj, Tæpper, så indtræder der opløsning i kroppen af et eller flere organer, det afspejler øjendiagnosen. Men i sidste ende forsøger kroppen at befri sig for arsenikken, og da bliver der uro i kroppen. Arsenik forgiftning er uro ømhed i muskler. Det er som at have noget levende (dyr) i sig. Arsenikforgiftning i industrien og tidligere anvendelse som sprøjtegift i gartneri og landbrug var årsag til åreforkalkning, fortalte Axel O.Hansen sine patienter. Arsenik er sammen med Vaccinen, Serum og Grovæderi de fire værste ting for mennesket.
Kilde: naturlæge Axel O.Hansen
G.N: klimatolog, livsstilekspert og
økolog siden 1976

Læs også: https://helsenyt.com/cellens-liv-og-egen-verden/Arsenik truer 100 millioner mennesker i Banglades. Læs næste side om alle Colstrup grunde i Danmark som er forgiftet med arsenik og blåsyre!!...
 
 Det grønne irtapet indeholdt det giftige arsenik fra 1820 som blev kaldtDet grønne irtapet indeholdt det giftige arsenik fra 1820 som blev kaldt "Giftrummet".
Fotografiet er venligst udlånt af Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum til Biokemisk Forening 2005 Nummer 1 Dødeligt indeklima.

Enorm miljøkatastrofe i Banglades med arsenikforgiftning!!...

Ethundrede millioner mennesker trues af arsenikforgiftning

Den største masseforgiftning nogensinde finder netop sted i Banglades, og det fortælles at Danmark har noget af skylden.
"Mindst 350.000 mennesker vil dø i Banglades og krisen bliver bare være og være, mens Vesten gør alt, alt for lidt, siger professor i biokemi Andy Meharg fra Aberdeen University i Skotland, der i 2005 har beskrevet arsenikkatastrofen i bogen "Venomous eart" (Giftig jord).
En miljøkatastrofe af denne størrelse er aldrig set før, også nabolandene som Indien og Vietnam er stærkt berørte. I mangel på bedre vandforsyning, drikker de lokale forsat vand fra boringerne, som hjælpeorganisationerne Danida begyndte at etablere i 1970èrne, og samtidig overbeviste de lokala beboer om at de var sikre.
De første advarsler om, at de vestlige boringer var dødelige, kom så tidligt som i 1983. Danida, der støttede 700.000 boringer gennem Unicef, stoppede arbejdet i 1993-94, mens andre lande og organisationer ignorerede advarslerne og forsatte med at bore. Først i 1998 erkendte WHo og Verdensbanken, at problemet var meget alvorligt.
I Bangladesh går snakken lystigt rundt om de grønmalede vandpumper. Kvinder i farverige sarier venter med deres tinkrukker på at komme til. De kommer her hver dag, nogle flere gange, for det er her, det rene vand flyder. I landsbyen Char Biswamathpur i det centrale Bangladesh er der nemlig også røde pumper. Deres farve signalerer fare, fordi vandet er fyldt med arsenik og kun må bruges til vasketøj og rengøring.
I mere end årtier har de lokale eksperter blandt befolkningen i landdistrikterne og agerbefolkningen i Bangladesh haft til opgave, at undersøge, hvordan de kan minimere virkningen af arsen og andre kemiske forgiftninger i deres mad (afgrøder) og drikkevandsforsyning.

Både arsen og cadium er let tilgængelig i miljøet, og indgår i fødekæden fra landbrugets sprøjtegifte- og industrielle aktiviteter lige som i Danmark, tidligere Colstrup Gruppen, der fremstillede trykimprægneret træ til fremstilling af stolper, telefon og el-master m.m. Læs om kommende forurenet drikkevand i Randers og Århus. Tryk på linket:
www.Vitanyhed.dk/12158266 og gå tilbage til denne side igen. 

En undersøgelse i Bangladesh har vist, at arsen og cadium (kunstgødning) i landbruget, har indvirkning på fødekæden og identificeret (forgiftet) ris og grøntsager i alt for store mængder. Da ris er en basisfødevare i Bangladesh og forbruges to gange om dagen for en voksen person (1,6 kg), kan det resultere i ophobning af cadium i kroppen, er det forbundet med nyreskader, kræft, lav fødselsvægt, spontan abort, og mange andre alvorlige lidelser. 

Arsenikforgiftning den største trusel nogen sinde mod forurening!!....

Arsenikforgiftning i middelalderen

I oldtiden blev arsenik hyppigt anvendt til giftmord, men de retsmedicinske detaljer er sparsomme. Lægen, alkymisten og adelsmanden Paracelsus der blev født i 1493 og som havde mange tilhænger, var en fremragende kemiker, efter som han var den første, der erkendte eksistensen af det livsvigtige mineral zink som grundstof og definerede arsenikkens giftighed. Han var også den første, der påviste den terapeutiske homøpatiske virkning af kviksølvs røde præcipitat mod syfilis. Nogle kalder ham grundlæggeren af den moderne videnskab. Han var indviet i broderorden Rosenkors, der menes at have spredt det guddommelige lys blandt mennesker? Den unge Paracelsus` far var læge og dyrkede okkultisme. Han indvide sin søn i studiet af planter og urter i de schweiske Alper og lærte ham samtidig Aristoteles` filosofi. Paracelsus`tilhænger kaldte ham "alle hemmeligheders konge". For Paracelsus var livsprocessen hovedsagelig kemisk lige som i dag.
Paracelsus forkastede de meget sammensatte naturlige blandinger, som den arabiske medicin Avicenuas og Galen havde arbejdet med. Han brændte offentligt Abd Allah inb Sina "Avicenuas Kanon" på et bål i Bassel og erklærede den for umulig, ligeså umulig som de læger, der træder på den og fulgte dens forskrifter: Jeg siger jer. I herre i Paris, i Montpellier, i Schwaben. Lige ind i den fjerneste krog skal hundene pisse på jer. Mit nakkehår ved mere end I og alle jeres skribenter. Mine snørrebånd er mere lærde end jeres "Galen og jeres Avicenna".

Men Paracelsus tog fejl?

Jeg har ingen forstand på kemi fortæller den verdensberømte franske naturlæge Maurice Messèguè som har skrevet bogen "Naturen har altid ret" idet jeg er ude af stand til at skønne over de usandsynlig mange sprøjtemidler, man kan købe (1971) frit i butikkerne. Men man skal ikke være særlig snedig anlagt for i listerne over produkternes bestandele at konstatere tilstedeværelsen af talrige arsenikforbindelser. Arsenik! Allerede Borgiaerne (snigmorder) brugte det. Nu til dags er det nemt nok at forgifte sin mand eller svigermoder, siger Maurice Messèguè. Man sender dem ud på marken under foregivende af det de skal udrydde smådyr og snylter, og så snupper man deres handsker, masker og briller. Eller man stikker en pakke af deres yndlingscigaretter i lommen på dem, og så kommer de aldrig tilbage.
Maurice Messèguiè forklarer, hvad han mener for det er ganske enkelt. Jeg har brugsansvisningen til et insektdræbende middel liggende foran mig. Hvis de ikke kan læse det uden briller, er De en død mand, fordi De kan komme til at begå alle de skæbnesvangre fejltagelser. Sådan er det!!....
Nogle af mine venner lejede et hus på landet i min egn i sommeren 1971. Det var bymennesker, og i deres glæde over at se blå blommer på frugthavens træer bestemte de sig til at lave syltetøj, henkogte solskin, som de ville tage med sig tilbage til byen som minde om deres ferie i solen på landet. Mens de var ved at komme syltetøjet på krukker kunne de naturligvis ikke modstå fristelsen til at smage på det. En time efter måtte hele familien - seks personer -. køres på hospitalet i Touloluse for alvorlig forgiftning.
Da man undersøgte sagen, fandt man den skyldige: ejeren af det udlejede sommerhus, som havde sprøjtet sine blommer, lige før han lejede huset ud - og glemte at sige noget om det.
Mine venner kom sig. Men en attenårige mand ved navn Rène Durot døde pludselig og uden synlig årsag i april 1971. Han havde lige sprøjtet sin vinmark med kemikalier. Det er kun en hverdagshændelse, kan man sige. Ja, men det er endnu en forbrydelse - og en signeret forbrydelse.
Hermed en nøjagtig redegørelse for de forsigtighedsregler, man skal overholde ved sprøjtegifte:
Hverken spise, drikke eller ryge under sprøjtning. Brug altid en speciel overtræksdragt, maske, gummihandsker og en hat med skygge. Undgå at indånde tågen. Ikke sprøjte når det blæser. Vaske sig med vand og sæbe straks efter arbejdet. Tilkald lægen i tilfælde af ildebefindende. Ikke kaste rester af sprøjtegifte i vande. Skylde apparaterne grundigt. Forhindre dyr i at græsse på kanten du  af behandlede marker, så længe græsset ikke er vasket ud af regnen. Tilintetgør tomme embalage. Produkterne bør behandles som dynamit. Kun sprøjte i stille vejr, helst ved en temperatur under 25 grader i skyggen, aldrig over 25 grader i skyggen!!....
Sprøjtemidler bør opbevares fjernt fra levnedsmidler og uden børns rækkevidde. Tåler ikke frost.
De fleste farlige kemikalier er forsynet med et dødningehoved - undtagen reklamebrochurerne. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar i ulykkestilfælde?
Kilde: Maurice Messèguiè
 

Om arsen i rismælk og riskiks

Arsenik i ris og kiks

Flere undersøgelser har for en del år siden vist, at der fandtes små mængder af giftig uorganisk arsen i riskiks og rismælk. Små børns samlede indtag af uorganisk kommer åbenbart fra andre kilder end risdrik og riskiks - hvorfor er det netop rismælk der skal undgåes?
Tryk på linket: www.sund-debat.blogspot.com/..../normal-0-21-false-false-false-da-xnone.html  Dette link er desværre taget af bordet? 

Tryk på linket: Kræftens Gåde? 

 

Denne side er slut

THE END

Tryk på linket og forsæt her om forurening: SEVESO katastrofen

Du skal kunne skelne mellem godt og ondt for at komme ind i guds rige

Hvor findes Guds rige?

Søg først Guds rige inde i dig selv og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.

Matt.6,33.

For at søge Guds rige som ikke er langt fra os, så mangler de fleste mennesker et lydhørt hjerte (manglende tro), så de kan skelne mellem godt og ondt (forurening, som er ved at udrydde os alle) eller forstand til at skønne, hvad ret er.
1.Kong.3,9-14 ; Sl.37,1-5 ; Luk.10,41-41

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.
Matt.7,1.7 ; Jak.1,17.
Gå ind ad den snæver port; thi smal er den port og bred den vej som fører til fortabelsen, og mange er de, der går ind ad den;
og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den.
Matt.7,14-15.
Når da I, som er onde (forældre), forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget snare vil så ikke Faderen (ABBA) fra Himmelen give jer Helligånden til dem, som beder ham!
Luk.11,3.
Ingen må sige, når han bliver fristet: "Jeg fristes af Gud", thi Gud kan ikke fristes af noget ondt, og selv fristes han ingen.
Jak.1,12.
Enhver skal bede i tro, uden at tvivle; den, der tvivler, ligner nemlig en havets bølge, som jages og kastes hid og did af vinden;
og et sådant menneske må ikke vente at få noget fra Herren (Jesus Kristus), en tvisindet mand, som han er, ustadig på alle sine veje.
Jak.1,2
Derfor skal I underordne jer under Gud (tro). Stå Djævlen imod, så skal han fly fra jer;
Jak.4,7-8 ; 1.Pet.5,6-9 ; 1.Joh.5,18.
Hold jer nær til Gud (Jesus Kristus), så skal han holde sig nær til jer! Tvæt hænderne, I syndere! og rens hjerterne (fra det onde), I tvesindende.
Zak.1,3 ; Es.1,16 : Mal.3,7.
Breder I hænderne ud (for at bede), skjuler jeg øjnene for jer. Hvor meget I så end beder, jeg hører det ikke. Eders hænder er fulde af blod;
Es.1,5-6 ; Sl.66,18 ; Ordsp.1,28 ; 15,29 ; 28,9 ; Es.59,2 ; Joh.9,31.
tvæt jer, rens jer (indvendig), borte med de onde gerninger fra mine øjne! Hør op med det onde, lær det gode, læg vind på, hvad ret er; hjælp forykte, skaf faderløse ret, før enkers sag.
Es.1,15-16 ; 2,1 ; Joh.4,22-24 ; Ef.2,18 ; 2.Kor.3,17.

Ved I ikke at" -----------?

Vidste du, at Guds tempel bor I dig!!.....

"Kend dig selv"

"Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i eder?" Og der tilføjes i næste vers: "Dersom nogen fordærver og ødelægger Guds tempel, skal Gud fordærve ham, thi Guds tempel er helligt, og det er jo I."

Paulus 1. Korianth 3,6

Fra de ældste tider og de mest primitive udviklingstrin har der i menneske rørt sig en forestilling om Gud. I det 9. århundrede f.Kr. overtog grækerne bogstaverne i vort alfabet fra Kanaan`s land. En fønisk by Byblos stod fader til det græske ord for bog og dannede "bibilion", hvoraf vort ord blev til "BIBELEN", bøgernes bog. Det har været vugge til to ting, hvilket i sandhed har haft virkning ud over hele verden, idet bibelordet og vort alfabet er det græste sprog græsk/latin. Oprindelig er latin et indoeuropæisk sprog meget kendt og udnyttet fra 500 f.Kr. af "ionerne" som var en folkestamme. Og menneskene har bygget Templer, Moskeer, store Paladser, Parlementer, Universiteter, Domkirker og  Rigssale for Jehovas Vidners børn, steder for at søge og tilbede det guddommelige. Efter som udviklingen skred frem kom heldigvis
"oplysningstiden, filosofien og det latinske sprog ind i verden fra Indien, over Ægypten Babylon til biblioteket i Alexandria og herfra til Grækenlands Universiteter, dernæst til Vatikanet i Rom
". Det blev til vældige bygningsværker, himmelstæbende templer og domer, som var overlæsset med glimmer og pagt - til Guds ære og forherligelse. Og så får vi først at vide nu i det 20. århundrede, at det slet ikke er sådanne templer, Gud skal søges og æres, for dèr er han ikke? Dette bekræftes også yderligere i Apostlernes Gerning. "Gud, som har gjort verden og alle ting i den". Han, som er himlens og jordens herre, bor ikke i templer gjort med hænder.
Ap.G.17,24.

I sin helhed lyder ordet også i 1. Korianter 6,19: "Eller ved I ikke, at eders legeme er et tempel for den Helligånd, som er I eder, og som I har fra Gud, og at I ikke er eders egne?" "Thi I blev købt dyrt, tilbed derfor Gud  i jeres legeme", altså ikke Jehova, jødernes udefrakommende gud, men brug hellere meditation og Kalabaha som findes i mennesket. NB! Det gør sangstjernen Madona, som katiolikkerne og paven har gjort sig gale på?
Tryk på linket her og vend tilbage til denne sides læsestof som er uhyre vigtigt:
www.vitanyhed.dk/12158284


Det første, der må slå os, er dette, at den Helligånd er i os. Den er ikke noget, som på et eller andet tidspunkt vil blive givet os udefra. Vi har den allerede i os og vi har den fra Gud. Men da Faderen, Sønnnen og Helligånden er den kristne tre-enhedhed, kan dette jo kun betyde, at også Kristus er i os, at Gud er i os. I brevet til kolossenserne siges da at det er Kristus i os, som er forløsningens hemmelighed. Og det bekræftes også i 1. Kor. 3.16, idet vi her finder ordet i denne tredie version:


Det er i os selv, at Gud skal findes. I vort legeme skal han æres og tilbedes, for legemet er hans sande tempel. Derfor må legemet ikke fordærves (ødelægges p.g.a. forkert kost, druk, narkotiske  stoffer, kemisk stoffers brug i gartneri og i landbrug der udryder bier og dens bestøvning af blomster og træer i naturen? Landmændenes anvendelse af gift i afgrøder som ødelægger og forgifter vores drikkevand, anvendelse af PVC- rør til drikkevandsforsyningen, embalage, dioxin fra skorstene o.s.v.), thi da vil mennesket selv af Guds lov blive slået på grund af syndighed!!.........

Hvad vil det sige at fordærve Guds tempel? Det vil sige at vanrøgte det, at lade det gå i forfald, at forgifte og forgrove det, at afsvække det i dets naturlige modstandsevne og livskraft, giftstoffer der findes gennem forurenet mad, vand og luft, så vi meget nemt angribes af sygdoms- og opløsnngspocesser. Sygdom er Guds lovs - naturlovens - tale: Du er på fejl vej, når du ernærer dig forkert, du bygger med dårlig materiale, mangler livsvigtige næringsstoffer, ubrugelige kommer til anvendelse (fast Food, grilmad o.m.a.) og virker belastende, forkalkende, forgiftende. Indre urenhed, forrådnelse og stank i tarmen bliver til død og den anden er den medicinske forgiftning, idet lægerne tror de kan erstatte piller isdtedet for oplysning og omvendelse til mad som opbygger legemet!!.....

I alle Vestens lande har der i de sidste 70 år kunnet spores et ryk tilbage mod de gamle østerlandske religioner. Det moderne menneske fandt nemlig ikke, hvad det søgte i kirkern - kristendommens budskab, fordi Det ny Testamente er en lukket, forseglet og kryptisk bog, som ingen præster tør åbne eller oplyse mennesket om, idet den er skrevet af eksperter i sprog, videnskab og retorik. Mystikken i de østerlandske religioner, læren om "reinkarnation" og "karma" og om vejen op til det åndelige, opleves kun af meget få troende mennesker gennem koncentration og meditation, idet den har øvet en dragende magt på mange søgendes sind.
Men i kristendommen lå verdens fremtid kryptisk skjult, de østerlandske religioner er dens fortid. I disse religioner (også hos gnostikerne) er legemet et fængsel, hvor sjælen med de jordiske kravs tyngende lænker. At frigøre sjælen fra dette fængsel og disse lænker, at undertrykke legemets krav og ved øvelse og træning bringes de åndelige centre (chakra)) i virksomhed, så den frigjorte sjæl og bevidsted kan hæve sig til flugt bort fra det jordiske til erfaringer og oplevelser i højere verdener under den såkaldte indiske samadhi-tilastand, og det er den vej og det mål, disse østerlandske religioner og The Beatles bl.a. John Lennon og George Harrison søgte.
Tryk på linket:www.VitaNyhed.dk/12158277

Men østens vej er ikke Vestens. Vidunderlige åbenbaringer er kommet til os fra Østen: Men verden frelses ikke ved denne skuen ind i højere verdner som også er en lukket vej, - så mennesket forløses ikke derved uden guru?
Kristus blev vendepunktet både i tiden og udviklingen. Og så længe mennesket ikke har kendt dette vendepunkts natur, ved vi ikke, hvad kristendom er.
Ordet religion (afledt af re-ligio) betyder genforening. Målet for alle religioner er mennesket genforening med det gudommelige (naturen) omkring os?
Fra det øjeblik, denne genforening og udvikling begyndte, d.v.s. syndefaldet, går menneskets og menneskehedens udviklingsvej fra slægtled til slægtled, fra tidsalder til tidsalder stadig dybere mod jorden (afgrunden), d.v.s. ind i stadig tættere stoflighed, dårlige vibrationer og bort fra den åndelige, Gud. Mennesket er på vej til at udrydde sig selv, blive et jordvæsen i stedet for et åndsvæsen. Det er på vej mod fortabelsen og fordærv. Dets levende bevidsthedsforbindelse med det åndelige afbrydes. I stedet for skabes bevidsthedsforbindelse med det stoflige (materialistiske). Jordbevidstheden - egoismens og materalismens bevidsthed udvikles og bliver den ledende kraft i mennesket her på jorden. Åndslivet sover hen, - som når sollivet sover hen i naturens frø og vækster ved vintertid. På denne vej søger jordbevidstheden at erstatte livsforbindelsen med Gud med ydre religiøse former, påkaldelser, ritualer, tempelbygninger o.s.v., medens livet på jorden går sine egne veje ganske modsat alt det, disse religiøse symboler og handlinger er udtryk for. Derved kommer disse til at stå som forladte ruiner af den vitale åndsforbindelse, som stivnede og døde i alt dette og i verden, hvor religionen og det praktiske hverdagsliv med dets materielle hensyn er blevet to helt forskellige ting.
Alt fordi Guds tempel (menneskekroppen) blev fordærvet. Thi da blev mennesket selv slået med fordærvelse. Legemets mest byggedede nervecentrer og organsystemer blev sat ud af funktion. Det betød, at portene til åndens verden blev lukket. Jordens kræfter holdt deres indtog og tog mere og mere legemets i deres tjeneste.
Men Kristus er vendepunktet. Han kom for at rense templet og ny-opbygge det herligere end nogen sinde før. Han kom for at uddrive "kræmmere og skøger", dæmoner som er bakterier og virus som finds i slagtekød, hvilket i mennesket vil sige alle de unaturlige vaner, instinkter, lidenskaber og begær, som nu befolker templet og fordærver mennesket. Jesus kom for at genknytte forbindelsen mellem jord og himmel. Ikke ved det ydre stentempel, det var "om sit eget legemes tempel", Han talte om. Han kom for i hvert enkelt menneske at genknytte forbindelsen til Gud. 

Hemmeligheden ved den kristne tempelbygning er, at det fysiske legeme skal gøres modtagelig for ophøjet åndelig substans, lige som plantens genfødsel fra frø til blomst sker ved stadig udvidet modtagelighed for sollyset, der gør den modstandsdygtig og uden brug af pesticider. Solens udstrålinger er strømme af fintstoflige vibrationer, elektroner (IONER) opladet med fornyelseskraft!..... Hvor som helst disse fintstoflige substanser møder den modtagelighed, vi kalder spireevne, sker en befrugtning, og en ny livsudfoldelse begynder lige som et barn.
Vores fysiske ernæring skal ikke blot tjene den ren fysiske sundhed, men også til at gøre legemets celleverden stadig mere modtagelig for åndelig substans eller føde "den himmelske manna", den hemmelighedsfulde kraft- og fornyelseskilde, som findes overalt i atmosfæren, vandet eller kosten, her de livsvigtige negative IONER som er skabende og fornyende krafter til livets opretholdelse.
Inderne kalder den prana og kineserne chi, men de kristne havde allerede 500 år før vor tidsregning beskrevet de negative "IONERNE" som er "Guds Kraft".
Kraftudstrålingen fra hele universet, fra himmeltegn stjernekonstellationer, om hvis betydning for jordens liv vi i dag kun ved lidt om, må bringes til at medvirke til fuldførelse af det store værk, som ny-opbygningen af det legemlige tempel er. Uhyre omfattende, uhyre kompliceret.

                             ________________________________

Af naturhelbreder
Stefan Vøldan lige før sin død 1952-53
På opfrdring lader jeg denne artikel fra 1948, som mange abonementer fra NY TID OG VI har været meget glade for at genoptrykke. På hans kones vejne Julia Vøldan, gift fire dage før Stefan Vøldan døde.

Historien forsætter, hvordan Stefan Vøldan helbredte sig selv efter at været lam af børnelammelse  i mange år og blev overført fra det ene hospital efter det andet indtil han mødte en læge, der gik ind for alternativ behandlings metoder ud fra bibelen. Julia Vøldan som var hans sekretær gennem mange år, forsatte Stefan Vøldans praksis i Jyderup og sener på Humlegården i Vedbæk. I 1976 traf jeg (G.I.N.) indehaver af denne hjemmeside vitanyhed.dk Julia Vøldan pr. telefon, og takket være hendes tidsskrift NY TID & VI, lever jeg i dag. På Humlegården helbredte hun mere end hundrede kvinder mod brystkræft, men måtte til sidst opgive sine egne kræfter i en alder af kun 66 år. Hun døde af uforklarlige grunde, men der går rygter om, at det skyldes stress? De danske myndighederne var ustanselig efter hende bl.a. kræftlæger på Rigshospitalet og Finsens, sidstnævnt som var kræfthospital i 1960èrne. Derfor en stor tak og ære til Julia Vøldan, at jeg G.I.N af denne hjemmeside www.VitaNyhed.dk fik livet i behold efter en alvorlig "dioxinforgiftning". På mig var der sket alvorlige skader på min ryg og indre organer fra mit tidligere arbejde ved forarbejdning af PVC- mikroplastik, opløsningsmidler o.m.a., men takket være en kiropraktor opdagede han dette i tide med røntgen (billeder) og fik min alvorlige skavank delvis under kontrol, min førlighed tilbage så jeg kunne gå. Ingen læger kunne i 1966 oplyse mig om eller efterforske, at det skyldes mine "kalkomsætningen" som ikke fandt sted i organismen, som gradvis indtil 1976 gav anledning til min kæntrede hofte, skæve rugsøjle og at mit ene ben var blevet seks cm kortere end det højre. Kiropraktoren oplyste mig, at jeg i nærmeste fremtid ville blive lam og komme til at sidde i en rullestol. Han anbefalede mig, at jeg  skulle opsøge hjælp og gode råd, hvordan man kan opbygge "kalkstofskiftet", knogler der var på vej til at smuldrer væk i ryg og hofte. Ingen vidste på det tidspunkt, at årsagen kan skyldes udebleven  optagelse af  A-vitamin, der bliver nedbrudt af klorfenolforbindelser. I 1966 arbejde jeg med PVC forbindelser fra mit job i skotøjsindustrien, hvor jeg håndterede med mere end 50 forskellige kemiske gifte, heriblandt "dioxin" og tæt røg ved at fintslibe i PVC- såler og hæle. Miljøstyrelsens har senere fremlagt publikationer om, at dioxin ødelægger optagelsen af A-vitamin (kalkomsætningen) og at gravide kvinder kun må spise fisk højest èn gang om ugen p.g.a. forurening af dioxin som ophobes i fisk!!......

Siden 1976 og til år 2000, har jeg læst mere en 1000 bøger, tidsskrifter eller publikationer bl.a. om kemiske gifte og dioxin og de bedste bibelske bøger der findes, heriblandt "Fredens Evangelium" som ikke anbefaler at spise fisk, men derimod vegetarkost ifølge evangelisten Johannes Markus, bogen fundet 1929 i Monte Casino Klostrets Biblioteks kælder af den ungarnske læge og professor Edmond Szekely. Fragtmenter, der omkring år 500 blev grundlagt af Sankt Benedictus som førte hans viden om klostervæsnet videre til Danmark bl.a. Sankt Bendts kirke i Ringsted.                                
Læs mere på linket: www.vitanyhed.dk/55835471
 

Når Dommedag er nær i morgen?

                      Guds rige er inde i jer!....
           

Da Jesus engang blev spurgt af farisæerne om, hvornår Guds rige kommer, svarede han dem og sagde: "Guds rige kommer ikke således, at man udvortes (uden for os selv) kan iagtage det (lige som Jehovas Vidner, Mormonerne, Adventister m.fl.) tror på. Guds rige er inde i jer selv!!....

Ej heller vil man kunne sige: "Se her! eller: Se, der er det!, Guds rige er inden I jer eller midt iblandt jer?
Så sagde han til sine disciple: "Der skal komme dage, da I skal længes efter at se blot èn af Menneskesønnens dage, men I skal
"ikke" se den? Og siger man til jer (disciplene): "Se der! eller: "Se, her er han! så gå ikke derhen (i kirken, Rigssalen, Templet eller Mosken), og løb ikke derefter!
Thi ligesom lynet, når det glimter, skinner fra den ene side af himmelen til den anden, sådan skal Menneskesønnen være på sin "Dommedag".
Men først skal han lide meget og vrages af denne slægt (jøderne).
Luk.17,20-25

Hvis nogen da siger til jer: "Se, her er Kristus, eller dèr! så skal I ikke tro det. Thi falske Messias`er og falske profester skal fremtå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt, at føre endog de udvalgt vild og det gælder: Jehovas Vidner, Adventisterne, Mormonerne, Baptisterne, Katolikkerne, og de ny religiøse bevægelser!!......

Se, jeg har sagt jer det forud. Hvis de altså siger til jer: "Se, han er i ørkenen, så gå ikke derud; "Se, han er i kamrene, så tro det ikke (foto på billeder af Vagttårnet, kirkehvælvinger o.s.v.).
Matt.24,25-26

Thi Menneskesønnen skal komme i sin Faders (ABBA`s) herlighed med sine engle (og åbenbare sig for de udvalgte), når de 2000 år er gået? og da skal han gengælde enhver efter hans gerninger. Det gælder således ethvert enkelt menneske her på Jorden, siger Jesus og ikke en samlet flok som Jehovas Vidner, Adventister, Mormoner m.fl..

Jehovas Vidner fortæller i Rigssalen deres troende børn verden over, at når Syndfloden kommer, vil de sejle væk i en stor nylavet Noas Ark, men kan den rumme over en million vidner? Men hvad fortæller Bibelen om syndfloden?

Matt.16,27 ; 27,37-42.

Men når Menneskesønnen kommer i sin "herlighed", og alle englene med ham, da skal han sætte sig på sin "herligheds" trone og vi skal se op og lovprise "Jesus Kristus "HERREN" i himmelen?
  Matt.25,31
 Åb.20,11-12 -
"HALELLUJA" (Lovpris HERREN)

Halleluja! er et hebraisk udtryk, der betyder: "lov syng Herren! "(Ja er en forkortet form for Jahve); det anvendes i den jødiske gudstjeneste (jfr. Sl.104,35; 135,1: 136,1) og deraf overgået til den kristne menighed.
Åb.19,1.3.9.

Da skal Kongen sige til dem ved sin højre side: kristne børn med det gode hjerte og ikke det onde, "Kom hid, min Faders velsignede"! arv det rige, som har været jer beredt fra verdens grundvold blev lagt.
Thi jeg var sulten, og I gav mig at spise; jeg var tørstig, og I gav mig at drikke; jeg var fremmede, og I tog jer af mig; jeg var nøgen, og I gav mig klæder; jeg var syg; og I så til mig; jeg var I fængsel, og I besøgte mig.

Matt.25,31-46 ; Matt.16,27 ff.

Halleluja synges af Steffen Brandt TV2 & Tina Dickov i sangen af samme navn: HALLELUJA?

             Verdenshistoriens største bedrag?
                                "Da Vinci Mysteriet"

Dan Browns sidste nadver
Leonardo de Vinci begyndte at male dette billede (motiv) i 1495 på opfordring af Hertug Ludovico Sforza af Milano - og paven ved Sant Maria dle Grazie`s kloster i samme by.

Dan Brown er en underholdende forfatter, men lad mig afsløre med det samme, at han tager grusomt fejl når han fortæller læserne, at Maria Magdelen blevet gift med Jesus og rejste til Frankrig?

Hvad er opstandelse?
"Hvis du bekender med din mund, at Jesus er Herre, og hvis du tror med dit hjerte, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du blive frelst             
Rom.10,9.

Da han var opstanden tidlig om morgenen på den første dag i ugen (1. påskedag), viste han sig først for Maria Magdelene, af hvem han havde uddrevet syv ånder.

Mark.16,9.

Siden viste han sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro, fordi de ikke havde troet dem, som havde set opstande .

Mark.16,14.

Paulus siger i Korienter brevet kap.15,3: Jeg overgav jer nemlig noget af det føste (hemmelige), hvad jeg selv modtog: at Kristus døde for vore synder, efter skrifterne, og at han blev begravet; og at han er opstået på den tredje dag, efter skrifterne, og at han blev set af Kefas, derefter af de tolv.

Hos.6,1 f. og Sl.16,10

Thi ligesom Jonas var tre dage og tre nætter i havdyrets bug, således skal Menneskesønen være tre dage og tre nætter i jordens skød (altså fra Skærtorsdag til 1. påskedag).

Matt.12,40

Kom, vi vil tilbage til HERREN (Jesus) Han vil og læge, han slog os, vil også forbinde. Om to dage gør han os levende, rejser os op den tredje; da lever vi for hans åsyn. Så lad os da kende HERREN! Som morgenrøden (solen)  er hans opgangs visdom, Da kommer han til os som regn, som våregn, der væder jorden til liv.  

NB! Altså åbenbarer Jesus sig i "NATUREN"!!.......                            

Hos.6,1-3.

Thi Dødsriget giver du ikke min sjæl, lader ikke din hellige skue graven.
                                           
A.pG.13,32-35:
Så vi forkynder jer det glædelige budskab, at den forjættelse (jødernes udvandring fra Ægypten), som blev give til fædrerne (det jødiske folk) før korsfæstelsen? har Gud opfyldt for os, deres børn, ved at lade Jesus opstå, sådan som der står skrevet i den anden salme (Sl.2,7); Du er min Søn, jeg har født dig i dag

(Hebr.1,1-5).

Disciplene skriver utrykkelig, at Jesus er en usynlig person (metafor), der sidder til bords med apostlene. ifølge:

Luk.24,31. ; Luk.24,16. ; Mark.16,12-14. ; Luk.24,36-37. : Joh.20,14-20.  Joh.20,24-29. ; 2.Kor.5,7 ; 1. Pet.1,8-9. ; Hebr.11,1-3 ; 1.Mos.1,1 ff. ; Ap.G.9,8-16 og 22-23. ; Ap.G.18,28.