Orglet er Dronningen blandt instrumenter, som kan danne toner helt ned i infralydområdet, men ikke på keyboard.

Orglet er Dronningen blandt instrumenter, som kan danne toner helt ned i infralydområdet, men ikke på keyboard.

Støjproblemet skyldes, at vi ikke længere kan lytte

Jerikos erobring (træsnit i en bibel fra 1494) Når der blæses i vædderhornet og I hører hornets lyd (infrasus), så skal alt folket opløfte et vældigt krigsskrig: så skal byens mure styrte sammen, og folket skal gå lige ind, hver på sin plads: JOSVAUBOGEN kap. 6,5
Jeriko er verdens ældste byer, første gang bosat omkring 12.000 f.Kr., men siden forladt og bosat igen omkring 9.600 - 7.000 f.Kr.
I alle skabelsesberetninger, findes der en eller anden version af sprogtale:

Jerikos erobring (træsnit i en bibel fra 1494) Når der blæses i vædderhornet og I hører hornets lyd (infrasus), så skal alt folket opløfte et vældigt krigsskrig: så skal byens mure styrte sammen, og folket skal gå lige ind, hver på sin plads: JOSVAUBOGEN kap. 6,5
Jeriko er verdens ældste byer, første gang bosat omkring 12.000 f.Kr., men siden forladt og bosat igen omkring 9.600 - 7.000 f.Kr.
I alle skabelsesberetninger, findes der en eller anden version af sprogtale: "I begyndelsen var ordet og Ordet, "Og den store edderkop sang" eller tilsvarende formulering. Vi har her med lyd som det første princip - som det, hvoraf formen skabes. - Så alt, hvad vi opfatter som form, er i virkeligheden lyd = vibration - og det er det, som bl.a. George Harrison fra The Beatles var tilhænger af hindu-tradition betyder, at hver ting har sin skjulte, hemmelige lyd overalt i universet og musikken.
Hvad er det, som gør lyd til så stærk et arbejdsredskab for selvudvikling og healing. som George Harrison vidste?
Den første celle, som udvikledes i det menneskelige foster, er en hørecelle, den anden er en hjertecelle. Vor hørelse er den første sans, som udvikles og den sidste som dør når livet er forbi. Det fire måneder gamle foster hører i fuldt omfang. Det fortæller os noget om den grundlæggende betydning, som lyd har for os. Det nyfødte barn er ikke færdigudviklet, og det er i høj grad barnets brug af lyde, som har betydning for den videre udvikling indtil man bliver fuld voksen for nogen til at lytte?

Kilde: Kristelig Dagblad Fredag d.31.juli 2020

Vi voksne har opdraget de unge til, at de overalt og hele tiden skal udtrykke sig spontant, originalt - og støjende. Ellers findes de ikke.

Reflektion

AF BENT MEIER SØRENSEN:

VEL OPSTEGET til Danmarks mest formidable turistattraktion. Hammershus på Bornholm, blev straks opmærksomme på drengene med sin bærbare boomboksen. En boombox er et slagkraftig stereoanlæg, og balancerer man det under fuld udblæsning på en middelalderborgs ydermur, leverer man en meget præcis definition af begrebet støj.

Hermed var der så, noterede jeg mig selvtilfreds, severet gratis materiale til en rassende klumme til Kristelig Dagblad, lige ind i den stående debat om støj i det offentlige rum.

Det gjorde unægteligt min klumme, vanskeligere at skrive, for det tvang mig til at overveje, hvad støj er. Det er jo klart nok støj, når amerikanske teckno ødelægger min oplevelse af Hammershus, mens det at være sammen omkring rytmisk musik i bilen jo lige så klart er en rigtig god måde at styrke familiesammenholdet på.

Med andre ord: Jeg lever, du støjer. Det svarer meget godt til forskellen på lyd og hvad støj er. Den forskel har vi formentlig diskuteret, siden vi begyndte at bruge sprog, hvis ikke før. Faktisk stod forskellen mellem lyd og støj helt centralt i selve det moment, hvor vores kultur blev grundlagt.

Vores civillisatoriske forfædre, oldtidens jøder, forestillede sig som bekendt verdens skabelse som Gud "Ordet fra begyndelsen", der svævede over de oprørte og støjende bølger vind og vande, over det brusende hav.

I den græske oversættelse svævede Jahve over "kaos", men ordet i den oprindelige, hebraiske tekst er "tohu-wa-bohu". Lyt til det. Modsat ordet kaos har det hebraiske udtryk sin egen rytme: "bohu" rimer på "tohu".

Det hebræiske ord for støj er ikke tilfældigt og kaotisk; "bohu" er et ekko af "tohu". Hvad der altså er kaos og støj for en græker, har allerede lyd og form for en hebræer.

Vi må derfor forestille os, at hebræerne sad på stranden og lyttede til havets hvide støj og tænkte: Hvordan begyndte det hele? Her har de så følt bølgernes rytme og forstået - hvad vi i dag jo udmærket ved - at livet selv opstod af bølgernes rytme. De indså dengang at Jahve allerede var virksom i kaos og skabte rytme og form dèr midt i støjen. Støj er med andre ord ikke kaos. I enhver støj er der form og lyd. Men for at kunne høre denne lyd, må man kunne lytte.

Netop det at kunne lytte er ikke en evne, der er i høj kurs i dag. Ikke kun bærbare boomboxe, men også de scociale medier bidrager til en kultur, i hvilken det hektiske selvs motto er: Jeg støjer, derfor er jeg.

Det var den tonedøve hektik, vores unge venner på Hammerhus var fanget i, ligesom vi var det i vores bil, tilføjer Bent Meier Sørensen fra Kristelig Dagblad. Og selvfølgelig stikker skaden betydeligt dybere end til ungdommens modvillighed mod at lytte eller til familiebilens akustiske autisme. Vi voksne har opdraget de unge til, at de overalt og hele tiden skal udtrykke sig: spontant, originalt - og støjende. Ellers findes de ikke.

Det gælder også i kirken, hvor de snakkesagelige grundtvigianere for længst har vundet over Indre Missions tavse folk. Blev man i missionshuset sagelig ved i stilhed at lytte til Guds ord, blev man i forsamlingshuset salig ved at snakke om Guds ord. Fik kirken mund og mæle, mistede den ved samme lejlighed hørelsen. 

Men hørelsen er menneskets vigtigste sans. Det skyldes, at vi intet ved og derfor skal lytte os til alt i skrift og tale.

Vi kommer derfor først nutidens støjhelvede til livs, når vi genfinder den himmelske kvalitat ved det at lytte. Så behøver "de unge mennesker" (måske) ikke at støje knap så meget, for vi hører allerede deres egen prøvende og ængstelige rytme længe før, vi hører boomboxens støj.

I tillæg kan vi lære de unge, at når en far i en bil spiller ekstremt høj for ham ukendt musik, er det for igen at finde ind til sine børns rytme, en mirakuløs rytme, som måske er blevet ham fremmed. Når vi blot lytter, kam miraklet nemlig ske: at støj bliver til lyd, og rasseri bliver til kærlighed.

Lægen og filosoffen Hieronymus om musik og påvirkning.

I Marithuskirken i Haag hænger et af Rembrændts store mesterværker. Vi ser kong Saul i kongeligt purpur. Men hele skikkelsen er præget af tungsind (depression)? Lige over for ham sidder drengen David med sin gyldne harpe. Og skriften fortæller fra Bibelen 1. Samuels Bog 16.16, at når David spillede på sin citer og rørte strengene, forlod den onde ånd Soul.

Behagelig sang og musik i dagligdagen, som Faber i TV-Danmark har forsøgt at dele ud til befolkningen i disse frygtindgydende Coronatider har man længe vidst, virker bedøvende på sjælen, ro så vi får en bedre hukommelse, fordøjelse af maden, færre infektioner, gladere tilværelse, måske slippe afhængigheden af med sove eller nervemedicin, hvis der ikke er infralyd i soveværelset!!.....

Lægen og den kristne filosof Hieronymus Cardanus (1501 - 1571) skriver om musik, at jævne, lette og behagelige toner, virker opmuntrende, hvorimod dybe toner f.eks. infralyd i solo-plexus (maven), bevirker at vi kan miste besindelsen.

Ifølge sammenholdende analyser med EEG-målinger af elektriske strømme i hjernen er smertefrihed stoffet "OXYTOCIN" og selvhealing at finde i området 4-5 hertz REM-søvn d.v.s. uforstyret svingninger pr. sekund, mens almindelig søvn finder sig i bredere område op til 14 Hz og 25 Hz?

Når vi færdes i den uforstyret natur, lytter til meditativ og spirituel musik, eller fordyber os i leg og elskov, så vil vi befinde os på det sted i bevidstheden, som samstemmer med menneskets og naturens oprindelige grundklang fra 4 og 7-10 Hz Schumanbølger. Her er selvhealing at finde, hvis der ikke findes "infralyd" i boligen og soveværelset. Menneskets grundklang og vibration er nemlig sammenstemmende med jordens elektromagnetiske felt, hvis svingninger vi registerer omkring 7-10 Hz. En svensk lydforsker - Tore Malm fremsatte i 1970èrne, at tænkeevnen for mange nedsættes væsentlig af frekvenser omkring 7 Hz hvis der findes vibrationer eller infralyd i boligen? 

STØJPESTEN i det 21. århundrede

Kilde: klimatolog G.N. siden Scandion 1985

Allerede i begyndelsen af 1960èrne advarede den kendte danske Risøforsker Kendt Flyborg, at lavfrekvent lyd som værende "brummelyd" er skadelig i arbejdsmiljøet, men ingen blev opmærksom i mellemtiden indtil 1996, hvor dele af den danske befolkning heraf 110 henvendte sig til Sundhedsstyrelsen som var plaget af infralyd i deres bolig med følgende alvorlige søvnforstyrrelser, hovedpine og hjertelidelser m.m.

Infralyd har eksisteret siden 1930èrne, hvor man også blev bekendt med jordstråling og kræfthuse. Infralyd er en lavfrekvent baslyd under 20 hertz. Det er en lyd i grænseområdet for hvad øret normalt kan opfatte som værende hørelse, men er i resonans i de forskellige kropsdele; hovedet, arme, ben, mave, luftveje o.s.v.. Vi kan få besvær med at falde i søvn, sove rigtig, bliver stresset, idet infralyd påvirker hjerterytmen og hjernebølgerne, og har nogenlunde samme alfa, beta og delta bølger, sidstnævnt Rem-søvnen, der kaldes for den dybe søvn!!.... Svingningerne berører vores hjerneaktivitet og særdeles den dybe REM-søvn, hvilket kan gøre os fuldstændig stresset, så vi ikke kan udskille vores normale hormoner helt rigtigt. Disse problemer kan ikke fejes ind under gulvtæppet. Her må der gøres noget fra politikernes side, hvis menneskeheden skal overleve.

I mange bebolelsesejendomme og parcelhuse, har indehaveren af denne 123hjemmeside fundet skadelig infralyd og vibrationer som går under betegnelsen "STRUKTURLYD", der stammer fra ventilationsanlæg, cirkulationspumper, vaskemaskiner, varmeanlæg og elevator, som mennesker hører summende og brummende i væge, loft og murværk, det var direkte årsag til alvorlige søvnforstyrrelser, spændingshovedpine, fibromyalgi, smerter i led, muskler og ryg, svimmelhed, kvalme, hedeture, hjertekolaps, indre uro og stress m.m. Også perioder med prostata, forstoppelse, dirrè og hæmorider kan påvirkes af infralyd i boligen.

Operation Pandura

I 1962 forstod man ikke hvorfor alle i den amerikanske ambasade i Moskva blev syge. Da to ambasadører døde hurtigt efter hinanden af kræft, og den tredje forlod ambasaden med blødende øjne, iværksatte daværende præsident Kennedy den tophemmelige undersøgelse - OPERATION PANDURA, der blev afsløret over længere tid. Russerne sendte relativ lavfrekvent lyd i forbindelse med aflytningsøjemed under 10 Hz ind i ambasaden. Ingen hørte lyden, men den virkede.

Den amerikanske forsker, Thomas E. Bearden skriver i en række publikationer og bøger, hvordan ruserne ved hjælp af radar- og infralyd bølger er i stand til af fremføre sygdomsfremkaldende virus og bakterier, eller psykiske belastninger, som kan føre til masseselvmord i berørte områder. Man kan læse mere på Google om Thomas E. Bearden.

Oldtidens indsigt i KABBALA

Oldtidens indsigt i KABBALA

Tryk på linket her: Søvn, hvile og luft