Danmark ramt af mystisk fænomen? Vibrationer i 9 ud af 10 boliger frembringer infralyd og atmosfærisk støj der plager mange mennesker og dyr, særlig hunde.

Kilde: klimatolog Gerhard Nielsen, audio detektor & lydmåling Scandion 1985 - 1996, tidligere medlem af Landsforeningen Infralydens Fjender. Administrator af Lydhør overfor infralyd og tinnitus Facebook m.m.

JORDEN RYSTER OG FREMBRINGER VIBRATION & BRUMMELYD                                     

Seismologiske vibrations målinger under jordoverfladen

Lyd er energi, der udbreder sig gennem luften og som "STRUKTURLYD" og vibrationer med en hastighed af 340 meter i sekundet og gennem strukturer i i boligen fra loftbjælker, spær, væge og opstå helt af sig selv som infralyd, men også fra installationer i en bygning f.eks. ventilationsanlæg fra motor, cirkulations pumper (centralvarmerør), kølemontre, fryser, køleskabs kompressor indbygget i køkkenelementer, vaskemaskiner, luftfornyer, gas- og oliefyr, elevator m.m. Sådanne vibrationer kan udbredes langt som "STRUKTURLYD" før der dannes hørlig lyd ud af væggene, og som kun kan måles med avanceret lyd/vibrationsudstyr fra 0,1-20 Hz infralyd af Gerhard Nielsen, som har dette audio detektor måleapparat.

Forstærkning af lyden kan ske, hvis man har resonans f.eks. ved rummets størrelse som spiller en væsentligt rolle og opmærksomhed, jo mindre hulrum - større resonans. Lydens resonans optræder ved en eller flere frekvenser falder sammen med rummets, henholdsvis maskinkonstruktions, naturlige egen frekvens f.eks elektromotorer i et ventilationsanlæg, hvilket var tilfældet i Gernard Nielsens lejlighed i Hvidovre 1996 af Brùel & Kjær med verdens fineste måleinstrument. Her fandt man frekvenser på henholdsvis 31,5 - 50 og 63 hertz, men savnede opdateringen af infralyd og vibratione STRUKTURLYD" som blev filtreret fra i målingen (G-vægtet). Arbejdstilsynet anbefalede i dette tilfælde måleudstyr med C-vægtet). Hvidovre Kommune og Miljøstyrelsen anbefalede A-vægtning, som i dag er helt skrup forkert?

Her er Ninas Paradis fanget i et lydhelvedet

Kilde: G.N. klimaforsker, atomfysiker og ionekspert

I dag er Ninna et nedbrudt menneske og psykisk vrag p.g.a. infralyd som Næstved Kommune afviser. G.N. har kontaktet kommunen og nægter infralyd, som kommer fra en nærliggende svinefarm.

I dag er Ninna et nedbrudt menneske og psykisk vrag p.g.a. infralyd som Næstved Kommune afviser. G.N. har kontaktet kommunen og nægter infralyd, som kommer fra en nærliggende svinefarm.

Kilde: Familiejournalen Nr.32 - 9. august 2010

Jeg forlader aldrig mit barndomshjem

Brummelyden har gjort Ninna kronisk syg!!...

Nina elsker sine dyr og sine marker og har gjort det lige siden hun var barn og fik ejendommen i arv, men hun betaler en høj pris for at blive her. Hun er en af de mange danskere, der er plaget af lavfrekvent lyd, som de fleste mennesker normalt ikke kan høre. Derfor kæmpede Nina siden foreningen Infralydens Fjender startede i 1996 mod myndighederne kommunen og "Miljøstyrelsen", der siger, lyden ikke findes - men Nina vil ikke give op.

Det er dejligt ude hos Nina. Fire tønder land med heste på engen, to gæs, der giver besked, når der kommer gæster, og hunde, der følger hende med tilbedende øjne, hvor hun går og står. Det er Ninnas paradis, som ligger i omegnen af Næstved for enden af en lang grusvej.

Nina har boet her, siden hun var ganske lille pige, og tingene skal helst forblive, som de altid har været. Men det er de ikke, for Nina kan høre det, de fleste mennesker ikke kan. Lavfrekvent infralyd hedder det med et fin ord. Det betyder, at Nina kan høre en lyd lige som tusinde andre i Danmark, som en lastbil i tomgang hele døgnet, somme tider så kraftig, at hun også kan føle vibrationer. Sådan har det næste været siden hun blev medlem af foreningen Infralyd. I begyndelsen anede Ninna intet om den slags moderne ting, og hun vidste da slet ikke, at hun ifølge Miljøstyrelsen er en af de tre-fem procent 300.000 af befolkningen, der lever i et støjhelvede med toner, vi andre ikke kan høre, skriver Familie Journalen som besøgte Nina i 2010.

Nina spurgte sine naboer i omegnen, om de kunne høre lyden, og hvad det mon var, men der var ingen dengang, som kunne høre den. Så gik jeg til lægen, for der måtte jo så være noget i vejen med min hørelse. Det var der ikke. Mine øre fejler intet, men jeg havde forhøjet blodtryk, så jeg gik hjem med nogle piller og skulle se tiden an.

Hverken piller eller tiden hjalp. Lyden var der, og lyden gav Nina hovedpine. Men det værste var næsten, at ingen troede hende. Hun ringede til Teknisk Forvaltning i Næstved Kommune. Hun tænkte, det måske kunne være udsugningsanlægget på en nærliggende gård? Kendte Kommunen noget til det? Det gjorde Kommunen ikke. De mente samtlige lovkrav om stø var overholdt, men de indvilligede da i at komme ud og måle støjen hos Nina. Det gjorde de også i november 2010. De fandt ingen lydgener og Nina mener lørdag d. 9. april 2020, at der blev brugt forkert måleudstyr efter som hun har haft en lydmåler, som kunne konstatere infralyd på 16 hertz knap 50 dB?

Siden 2010 har Nina været til lægen mange gange, selv om hun aldrig før havde tid til at tage ind til byen for det pjat. Hun er desperat, fordi hun har ondt i hovedet og ondt i ørerne, og lægen har forsøgt at hjælpe - også med at sende Nina til psykolog.

- Jeg kan da godt snakke om mine problemer og om lyden, men det ender hver gang med, at jeg får recepter på nye piller, og har snart fået så mange slags piller: beroligende piller, blodtrykspiller og så fik jeg også piller mod skizofreni, for det var der også en, der mente, jeg fejlede. Jeg tog en pille og blev så hundesyg, så det holdt jeg op med, for jeg er sikker på, at det ikke er mig, der er noget galt med: Jeg tror på, at det er lyden, der ødelægger mit liv.

Dyrene reagerer også

Når Nina ser på sine dyr, ved hun, at hun har ret. Hundene reagerer også er urolige og sover ikke om natten. Det gør hun efterhånden heller ikke selv, og en dag fandt hun ved et tilfælde ud af, at der er andre som hende bl.a. Hunde Journalen.

Nina kom i kontakt med Landsforeningen Infralyd & Miljø, og de har besøgt Nina og den forhenværende formand, Solvej Odderskov, kan også høre lyden. Den findes altså ikke kun i Ninas hoved. Solvej Odderskov kontaktede tidligere indeklimakonsulent Gerhard Nielsen i 1999, som var repræsentant for Scandion 1985-1996 og fortalte om Ninas tilfælde. Da han selv er meget plaget af infralyd i flere af hans boliger, ringede han til Nina lørdag d. 9. april 2020. Tog direkte ud til hendes paradis i helvede og foretog infralydmålinger med sit professionelle udstyr, som viste forbløffende resultater 16 hz ca. 50 dB?

Derfor bor Nina stadig i sit lille paradis, der nu også er blevet hendes eget helvede, for støjen menes at komme fra en bestem kilde, som Gerhard Nielsen har lokaliseret og målt til sky højt i infralyd skalaen tæt på ejendommen og som holder Nina vågen om natten, og som gradvis mister hun sine kræfter og den særlige energi, som Nina har i dag 63 år gammel. Stedet her som Gerhard Nielsen har besøgt er hendes barndomshjem. Her plantede hendes far træerne i den lille lund, som minder om Adam og Eva, her fik Nina sin første hest, da hun var syv år. Måske drømte hun engang om noget andet (giftemål), det har hun lagt bag skulderen, men hun vidste, at hun ikke kunne forlade stedet.

Huset, Nina voksede op i, er meget forfaldent, men stalden, hvor hendes hest har stået om vinteren, står der ikke mere og det er der en forklaring på, siger indeklimakonsulent Gerhard Nielsen, som har besøgt en dyrepsykolog, som gså havde problemer med sine heste og dem hun besøgte, fordi der blev konstateret infralyd i stalden.

I dag 2020 bor Nina i en campingvogn på grunden eller faktisk i flere: I den ene sover hun og hundene, i den anden, med den flotte udsigt, kommer gæsterne på besøg, selv om det sjældent sker. PÅ grund af coronaudbrudet, så blev Gerhard Nielsen ikke inviteret indenfor, men han er sikker på, at infralyden om natten er væsentlig højere også i de tidlige morgentimer.

Nina mistede sin mor da hun var 16 år, og så blev det til at tøsen lige så godt kunne blive hjemme og passe huset og hjælpe på gården. Der blev ikke spurgt så meget til, hvad piger ville dengang, så Nina blev og arvede huset. Det var også hende, der passede faderen, da han blev gammel, ligesom det var hende, som passede medhjælperen, da hun ikke længere var rask.

Nu er der kun Nina og hendes meget få dyr tilbage og hun fortæller til indeklimakonsulent Gerhard Nielsen, at hun har mistet en hund to katte og 7 geder. Hun var omsværmet af katte og den sidste har revet sig i ørerne og fik ørebetændelse som Nina mener, så skyldes det den dybe infralyd. Gerhard Nielsen nævner, at han i 1996-97 boede i Tastrup og flygtede fra et betonhelvede, men hver dag stræffede der utrolig mange vilde katte, som var flygtet fra infralyden i deres betonboliger.

Neden uder billedet: Jeg forlader aldrig mit barndomshjem, har indeklimakonsulenten målt infralyd lige udenfor Ninas hus, som tydelig viser lavfrekvent infralyd, som vil have været langt højere i den højtaler som hun bor i (boligen). Siden Gerhard Nielsen var 16 år og havde interesse for 60`musik og selv den dag i dag er berømt musiker i disse klubber og på Facebook, har han også været beskæftiget med akustik og bygget mange højtaler enheder til sig selv og de orgeler m.m.. Han var en af de første, som vidste at orgellyde ligger helt nede i bunden af skalaen 16 hz. infralyd?

G.N. har siden 2019 til december 2020 foretage mere end 100 lyd- og vibrations målinger ude i atmosfæren og boliger, men aldrig nogensinde set så høj en værdi af infralyd omkring Ninas lille bondehus. Her har G.N. målt værdierne i C-vægtet lige som Arbejdstilsynet gør på virksomheder og fabrikshaller? Professor Henrik Møller, Aalborg Universitet for Akustik & Lyd, Elektroniske Systemer har kritiseret Miljøstyrelsen i Orienteringen nr. 9, fra 1997. Han har stillet sit spørgsmålstegn ved, om Jørgen Jacobsen Industrikontoret har foretaget målinger ned til 1 Hz med lydudstyr, således at grænsens betydningsløshed kan dokumenteres? På trods heraf mente Jørgen Jacobsen ikke, at det i praksis gjorde nogen forskel, og at betegnelsen LpG var almindelig accepteret, selvom der kun måles ned til 5 Hz.. Henrik Møller har endvidere flere gange anfægtet forslag til EFT-analyse med båndbrede op til 5 Hz, idet en så beskeden opløsning er helt utilstrækkelig ved de helt lave frekvenser (vibrationer i boliger), hvor G-kurven samtidig har en stejl hældning (se billede)?

G.N. har siden 2019 til december 2020 foretage mere end 100 lyd- og vibrations målinger ude i atmosfæren og boliger, men aldrig nogensinde set så høj en værdi af infralyd omkring Ninas lille bondehus. Her har G.N. målt værdierne i C-vægtet lige som Arbejdstilsynet gør på virksomheder og fabrikshaller? Professor Henrik Møller, Aalborg Universitet for Akustik & Lyd, Elektroniske Systemer har kritiseret Miljøstyrelsen i Orienteringen nr. 9, fra 1997. Han har stillet sit spørgsmålstegn ved, om Jørgen Jacobsen Industrikontoret har foretaget målinger ned til 1 Hz med lydudstyr, således at grænsens betydningsløshed kan dokumenteres? På trods heraf mente Jørgen Jacobsen ikke, at det i praksis gjorde nogen forskel, og at betegnelsen LpG var almindelig accepteret, selvom der kun måles ned til 5 Hz.. Henrik Møller har endvidere flere gange anfægtet forslag til EFT-analyse med båndbrede op til 5 Hz, idet en så beskeden opløsning er helt utilstrækkelig ved de helt lave frekvenser (vibrationer i boliger), hvor G-kurven samtidig har en stejl hældning (se billede)?

Frygtindgydende brummelyde i Tao`s New Mexico 1991

Kilde: G.I.N. klimatolog, atomfysiker og okolog siden 1976

 

Når mørket falder på over byen Tao`s i New Mexico i 1990, begynder frygtindgydende brummelyd pludselig at snige sig frem foran fjernsynsskærmen indtil sengetid? Den forsætter helt til de daglige morgentimer, hvor den forbliver kraftigere mellem kl.4,30  og de 3 første morgentimer (trafikstøj)?

Mange lydforsker, seismologer og klimatologer har siden 1991 forsøgt at finde årsagen til Tao`s Hume (brummelyden), som er lokaliseret helt ned i jordskælvsfrekvensens 0,5-4 hertz vibration og lavfrekvent lyd, som en baggrundsstøj? Den ukendte baggrundsstøj overlapper nemlig de seismologiske jordrystelser, så man får svært ved at forudsige jordskælvets kraftighed!!....

Dybe brummelyde blev kaldt Taos Hum?

Hvorfor netop Taos Hum?

I avisen The Times december 1993 nævner gruppeleder, professor og ingeniør for elektro- mekanik Joe Mulins, ved det lokale Universitet New Mexico om en mystisk "brummelyd" i naturen således: Vi må forbinde Taos Hume (brummen) med nogle menneskers udsædvanlige sarte øre, kombineret med baggrunds elektrisk støj og akustik lyd (i bygninger), idet han henviser til medicineren Joe Kelly angående ørestøj/tinnitus og lavfrekvent infralyd for videnskabelig forskning på Universitetet for Medicinsk Center i New Mexico: Jeg tror siger han, at den mystiske lyd er et reeelt fænomen!!..... Jeg tror ikke fortæller dr. med. Joe Kelly, at det er fysiologisk, som foregår i mennesket selv (tinnitus)?

Byen Taos, i det nord-centrale New Mexico har været hjemsted siden begyndelsen af 1990 for en udsædvanlig "mysterium" af en dyb ukendt brummelyd, opkaldt kaldt Taos Hum "lavfrekvent lyd", som ikke er hørbar for alle mennesker? En undersøgelse har vist, at mindst to procent af befolkningen i Taos her kun hører en frekvens mellem 32-80 Hz, moduleret fra 0,2 til 2 Hz med helt mærkelig fænomen af "dobbelte streger" på Richter-skalaen til klasseficering af jordskælv efter størrelse af den amerikanske seismolog CF Ricther.!!...

I John Petersons bog "OBSERVATION AND MODELING OF SEISMIC BACKROUND NOISE", fortælles det, at man aldrig tidligere på Richter skalaen har kunnet registrere eller aflæse dobbelt energiudladning ved jordskælv. På billedet forneden, ses tydeligt en baggrundsstøj dobbelt markering f.eks. dobbelt streger på karditionssystemet.

Artiklen i The Times starter med, at folk flygter overalt for at få fred og ro til at leve i stilhed. Men for nogen bosat i i byen New Mexico med ca. 4.000 indbygger er idylen pludselig blevet forvandlet og ødelagt til et ophold i lydhelvedet, ja fra den ene dag til den anden!!...

Observation og modulation af de to seismologisk signaler, blev allerede fundet som baggrundsstøj første gang i 1993 bl.a. New Mexico og Armenien, er måske sansynliggjort de samme infralyd og lavfrekvent signaler, som så mange mennesker og dyr plages af specielt Nordsjælland - Frederikssund - Frederiksværk området og det øvrige Danmark og går under navnet Danish Hume?

Observation og modulation af de to seismologisk signaler, blev allerede fundet som baggrundsstøj første gang i 1993 bl.a. New Mexico og Armenien, er måske sansynliggjort de samme infralyd og lavfrekvent signaler, som så mange mennesker og dyr plages af specielt Nordsjælland - Frederikssund - Frederiksværk området og det øvrige Danmark og går under navnet Danish Hume?

Folk flygter fra sin bolig i Taos Hum lige som i Danmark

Taos eller Kaos?

Taos er en lille by i New Mexico, og i begyndelsen af 1990 blev en lyd hørt for første gang af nogle få indbygger som stadig kan høre den spartansk - lyden af en snurrende motor langt væk. Selv om lyden er blevet hørt af det menneskelige øre, har ingen teknikker og videnskabsmand været i stand til at indfange lyden i en optagelse.

Siden 1991 har mange i byen Taos været konstant plaget af den meget irriterende "dybe brummelyd" udover den sædvanlige støj i dagligdagen. Hos nogle har den dybe lyd medført hjertehoppen som en diselmotor eller traktorlyd i tomgang, specielt om natten? Ikke en kender forløbig (1991) årsagen og imens må indbyggerne i byen Taos forsøge og nøjes med, at undgå den eller lægge mærke til brummelyden, der nedbryder immunforsvaret (kalkoptagelsen) og som ødelægger koncentrationsevnen, lyden der forstyrrer nattesøvnen og fremkalder alvorlig stress.

Et videnskabelig forskerhold har foreløbig brugt oceaner af tid siden 1991 på at rappotere en række test, men har ikke fundet noget udsædvanlig lyd, og sesmetiske vibrationer i jorden af betydning, ej heller elektromagnetiske signaler i området.

I Taos fortæller folk, at lyden føles som en lastbil i tomgang - høres næsten døgnet rundt, men er kraftigere om natten og i de tidlige morgentimer. Ikke alle kan høre lyden, men ligesom "Danish Hume" fortæller folk i Mexico, at de kan mærke lyden som "vibrationer" i kroppen. Indehaveren af denne hjemmeside "vitanyhed.dk" har fået tilsendt en rapport, som lige så godt kunne kunne være skrevet af os i Danmark og som er plaget af lavfreknent støj og infralyd, således står der skrevet.:

Ægteskaber er blevet ødelagt, fordi nogle mennesker hører eller føler lyden - og andre ikke. Catany Saltman fortæller, at lyden pludselig vækkede hende midt om natten, og hun begyndte at løbe rundt i hele huset for at finde et sted, hvor hun kunne komme væk fra den, men det var umuligt. Har man først hørt lyden, er den over en - hele tiden. En anden fortæller: Da jeg på mit barns skole hørte en anden mor spørge, om jeg også hørte den dybe brummen, var jeg lige ved at græde. Peggy S. Sparts fortæller: - jeg var lige ved at blive søvnløs, indtil jeg begyndte at bruge en vifte eller luftrenser for at stænge lyden ude.

Sally Howel på 79 år siger: Min hørelse er dårlig, men jeg føler disse mærkelige vibrationer i forskellige dele af min krop - lige der, hvor ribbenene mødes, inde i mine ører og som hovedpiner. Ejeren af The Laughing Horse Inn - Paul Loumena og Alexandra Lorraine, bor på motel to nætter hver uge for at undslippe terrorlyden.

Historien om Taos

Den mexicanske indfødte Carlos Castanda som er spansk indfødt nævner, om sin læretid hos Navajo Indianerne Dorn Juran, at han kender hele den geografiske historie om Taos som ligger 112 km nord for Santa Fe ved foden af bjergkæden The Sangre de Cristo. Vejen gennem kakatussletten frem til byen Taos er så fantastisk smuk og fører gennem en smal dal af røde bjerge i baggrunden. Flere af beboerne har for længst taget flugten fra deres hjemby p.g.a. den rædselsfuld "brummelyd", som begyndte da store anlægs- og intrapanørmaskiner begyndte at udrydde træer, kaktuser og flere stedder på bjergsletten?

Klima CO2 - smoke - tornadoer og infralyd?

file:///C:/Users/Desktop/Larmer%20Jorden/larmer-jorden.htm


Neden under denne artikel vises et billede af et eternittag, som er smuldret væk på rekort tid af 11 år på et parcelhus i Ringsted. Huset blev bygget i 1988 og billedet blev taget i 1999. Der blev målt dyb brummelyd og vibrationer i boligen i 2019 d.v.s. 20 år efter, at der blev lagt nyt ståltag på ejendommen. Målinger viser tydelig vibrationer på 4 hertz fra jorden og man mistænker genboens kraftige industri/pumpe fra springvand to holdende kølerlastbiler holdende 80 meter fra ejendommen hver morgen i tomgang og med køleragragat tændt. Vibrationer kunne føles overalt i huset med fødder af mennesker som er særlig disponible og meget følsomme overfor vibrationer og med nedsat hørelse?

En dame fra Ringsted fortæller, at da hun så omtalen i Lokalbladet opsøgte hun Gerhard I Nielsen og blev inviteret indenfor i boligen. Hun kunne med det samme konstatere at der var noget galt da hun sad på en stol mærkes der vibratione i stuegulvet. En anden person kan mærke vibrationer, når han ligger ned på en sovesofa eller gulvet? Der er målt kraftig vibrationer i bordben, som mistænket for at inteferere med genboens springvandspumper, så der opstår infralyd og STRUKTURLYD i huset ud fra opstået vibrationer.

Kilde: audiodetektor lydmåling og klimatolog Gerhard Nielsen Scandion 1985-1996

Kilde: Videnskab.dk fra Ekstrabladet d. 25. juli 2020

Kilde skrevet af klimatolog G.I.N. Scandion 1985-1996

Fra 11. marts 2020 til maj 2020 har den atmosfæriske baggrundsstøj p.g.a. coronaudbrud været den mest stille periode nogen sinde i 100 år, siden man begyndte at optage og registere den seismologisk støj fra jordskælv.

Det viser nyt studie fra Royal Observtory of Belgium 2020, der sammen med fem andre institutioner fra hele verden kan fortælle, at coronastilheden har været målbar helt ned under jordens overflade (parkeringskælder) i New York i en pressemeddelse ifølge videnskab.dk, der viser en video af de færre bølger under jorden.

"Vores studio understreger på unik vis, præcist hvor meget menneskelig aktivitet påvirker den solide jord. Det kunne gøre det nemmere for os at differentiere mellem menneskelig og "naturlig støj i fremtiden", siger professor Stephen Hicks fra Imperial College i London, der er medforfatter af studiet.

Forskerne har brugt seismografiske data fra 268 stationer i 117 lande. De har målt såkaldt "seismografisk støj", der rejser sig i bølger (se billede øverst). Målingerne viser, at mængden af vibrationer, der er koblet til menneskelig aktivitet (industri, trafik m.m., er faldet med 50 procent i perioden mart til maj 2020. Særligt gælder det for befolkningstunge områder såsom New York, men det har også været  muligt at måle stilheden dybt under jorden på mindre befolkede områder, ifølge pressemeddelse. For seismologerne er der en fordel ved den mindre støj. Verden har nemlig været så stille, at det har været muligt at høre Jordens naturlige brummen meget tydeligere, end baggrundsstøj.

Forsætter under billedet!!.... 

I 1999 henvendte klimatolog G.N. tidligere ansat for Scandion 1985-1996 sig til Matrikelkort Styrelsen i København i håb om at finde information om jordrystelser på sin ejendom og bolig (taget på billedet), idet han havde fået oplysninger at Ringsted for mange årti siden havde været ramt af jordskælv. De rystelser han havde konstateret viste sig på skader i taget, som kun er 10 år gammel. Rystelser i boligen viste sig altid kommer om foråret og på varme sommerdage i maj og brummelyden i soveværelset og kliren i vindus glasset lignede til forveksling Taos Hume i New Mexico, hvor den usynlige støj virkede som vibrationer og infralyd helt ned i området 4-16 Hz. Vibrationerne kunne mærkes i gulv, og møbler m.m.

I 1999 henvendte klimatolog G.N. tidligere ansat for Scandion 1985-1996 sig til Matrikelkort Styrelsen i København i håb om at finde information om jordrystelser på sin ejendom og bolig (taget på billedet), idet han havde fået oplysninger at Ringsted for mange årti siden havde været ramt af jordskælv. De rystelser han havde konstateret viste sig på skader i taget, som kun er 10 år gammel. Rystelser i boligen viste sig altid kommer om foråret og på varme sommerdage i maj og brummelyden i soveværelset og kliren i vindus glasset lignede til forveksling Taos Hume i New Mexico, hvor den usynlige støj virkede som vibrationer og infralyd helt ned i området 4-16 Hz. Vibrationerne kunne mærkes i gulv, og møbler m.m.

Smoke - Tonadoer & Infralyd

Tornadoer

I mellemamerika nærmere betegnet Colorado, har en arbejdsgruppe af infralydeksperter (ETL) og lavfrekvent lyd opdaget noget helt udsædvanligt. I sommeren 1995-96 har ETL oprettet to infralyd - radar observations- stationer.

Til ære for arbejdet sammen med laboratoriets omskiftelig model i Universitet fra Colorado, er brændpunktet tændt til forståelse af mekanisk frembringning af infralyd "dyb brummen" og vibrationer i et laboratorie fra bl.a. ventilationsanlæg? Man fandt også 50 tilfælde af beviser imellem tornadoprøver, infralydsignaler og disse analysering eller sammenhæng:

Man fandt Tornadoerne dannes i det centrale område af USA på varme fugtige efterårsdage, især i Missipis bjergdalen (Taos Hume) og som forsætter ud over den Mexicanske Golf, over Vestindien, til det sydlige Stillehav og langt væk til Australien. Siden 1990èrne, har tornadoer rettet store ødelæggelse på frugtplantager langs den Californiske Vestkyst, især på mandel- og appelsinhøsten m.m.. Man har ikke nogen klare sammenhæng, hvorfor der opstår så mange tornadoer som aldrig før er sket. Nogle klimatologer mener, at det skyldes klimatologiske forandringer i atmosfæren, oversvømmelser, flodbølger og p.g.a. industriens enorme udslip af infralyd og CO2, fældning af træer og skovområder med herkulæs traktorer, lastbiler og maskiner, kvælstoffer i røg og den buldrende infralyd fra alverdens tusindvis af store industriskorstene langs folderne her Missippi!!....I de sidste årtier fra 1990èrne) er baggrundsstøjen fra industribygninger, anlægs- og motorveje med tung trafik steget til det tredobbelte, hvilket også gælder flere steder i Europa og  Danmark.

Langs Missipiflodens bjergdal er der siden begyndelsen af det nittende århundrede anlagt kæmpe industriområder, hvor det vælter frem med smoke, infralyd og lavfrekvent støj fra tusindevis skorstene. En svag vind med varme og kold luft, får luften til at danne begyndelsen til tornadoer og som bliver forstærket længere nede af Missipifloden. Tornadoerne kan lydmåles i en afstand mellem to radaer i en afstand af  op til100 km.

En enkel videnskabsmand påpeger, at jorden rotation pr. døgn kan skabe "Hume", en ukendt støj som kun ganske få mennesker hører hele døgnet. Vi må huske på, at jorden farer rundt med en ganske høj fart og at jordens omkreds er 43.000 tusinde kilometer fra jordens ækvator? I jordens midte består den af en flydende jernmagnesit "stråling", som når ud til overfladen. Man har også en teori om, at jorden ryster lige som ved vulkanudbrud, og som få mennesker kan mærke og det sker  over lange afstande og som påvirker både dyr og fisk under vandet?

"Bristol Hume"?

I England kaldes brummelyden "Bristol Hume", byen der ligger i Syd-England, hvor der findes store varme-kraftværker, industrikvaterer eller fabrikker som fremstiller bristolkaton. Lige som andre delele af verden, Thaos Hume, plages byens beboer i byen Bristol over den samme mystisk "brummelyd", der giver søvnløse nætter, hovedpine, hjertebanken o.m.a.

Når mørket falder på reflekteres "lavfrekt lyd" fra en motorvej i tæt tåge herunder som "smog" udstødning fra motorkøretøjer og "lavfrekvent lyd" nærmere betegnet infralyd og bliver afbøjet således, at den kun når op i atmosfæren af et par hundrede meter og med en hastighed af 340 m/sek, og går i bueform langs jordoverfladen og rammer nærliggende huse, se diagrammet "feltstyrken" længere nede på næste nederste side. Dette fænomen er ikke kun observeret i Bristol og London, men også i Tyskland langs autostrat, hvor bjergskråninger lige som i New Mexico`s bjergdale, og skovhugning, reflekterer med lavfrekvent lyd fra tung trafik, traktorer, disellastbiler, anlægsarbejde, kraner, gravko og inteprenørmaskiner så meget, at husetage og betonbygninger opfanger lyden således, at boliger bliver ubebolige.

Vestmotorvejen E-20 ved Bjæverskov

En ballonskiber har således bemærket, at der er kraftig støj i atmosfæren et par hundrede meter oppe hen over motorvejen E-20 ved Borup - Bjæverskov . Menneskeheden står derfor overfor den værste støjforurening i det 21. århundrede, som vi ikke kan eller har meget svært ved at bremse?

Ved infralyd (lavfrekvent) lyd under 20 Hz udbredelsen i det fri, dæmpes støjen p.g.a. absorption i luften, terræn, eventuelt afbøjning og transmission i bygninger, hvilket kan medføre, at der i boligen opstår farlig luftgenlyd, som går under betegnelsen "STRUKTURLYD". Det er en lyd som opstår ud af vægen lige som ved en højtalermembram. På dette link Farlig Lyd & Miljø kan man læse, hvad en familie selv har været udsat for i en lejlighed i Hvidovre og måtte flygte derfra? Lige som i Danmark flygter beboerne i New Mexico på hotel, sommerhuse o.s.v. Ejeren af The Laughing House Inn i Taos New Mexico - Paul Loumena og Alexandra Lorraine, bor på motel to nætter hver uge for at undslippe terrorlyden.

Forskning omkring infralyd tog fart i samarbejde med rumforekomsten, således at store raketter gir infralyd. Man kan også konstatere, at den industrialiserede udvikling bl.a. gennem større enheder har haft let til at frembringe infralyd. Store kraftværker med høje skorstene kan til og med gi infralyd såvel indenfor industri og bostader. En vibration på 2 mm i taget i et tilsluttet rum med 2 m i taghøjde gir til og med infralydtryk på 10- 3 atm= 100 Pa, hvilket modsvarer 134 dB.

Lige efter at indeklimakonsulent G.I.N havde været i TV-Øst i 1999 vedrørende støj og vibrationer i sin boligen, blev han kontaktet og ringet op af en mand i Århus området idet han skriver i tilsendt brev:

Vedr: Hørelidelse

Med henvisning til tidligere telefonsamtale om emnet "støj", sender jeg vedlagt diverse resultater og kopi af korspondance fra min tidligere hørelidelse, der fejlagtigt af egen læge og audio-afdeligen på kommunehospital fik diagnosen tinitus. Som nævnt er genen totalt forsvundet, efter at vi er flyttet fra vores hus. Manden fortæller pr. telefon, at han var plaget af en meget dyb brummen og at hele taget under kraftig blæst virker som et orgel med dybe toner: Vibrationer fra tagkonstruktionen, således at strukturlyd opstår.

Lavfrekvent støj i lejlighed

Jeg har d. 4. juni 1998 kl.6.00 aflagt besøg hos Dem og konstateret, at der forekommer en meget svag, men gennemtrængende dyb lyd i soveværelset og særdeles i kældertrappen ved nedgang til kælderrum i ovennævnte ejendom Skovparken Køge.

Det skal tilføjes, at den generende lyd ikke opstår fra ejendommens drift, hverken fra varmeanlæg, rør eller lignende i form af rystelser. Køleskabet og strøm var slukket. Mine mange års erfaring på indeklimaområdet fortæller, at der foregår meget kraftig aktivitet foran ejendommen Skovparken og det regulerende kryds, hvilket ligger tæt på den stærkt trafikeret Ringvej - Køgevej og det skaber "buller" i atmosfæren. Støjen forplanter sig i den lukkede altan med store flader af glasparti, så der opstår svage rystelser og bygningsresonans evt. strukturlyd, der fremføres til murværket ind til soveværelset, seng og de øvrige rum.

M.v.h G.I.N.

Climatologi of Danmark

 

Bygningsresonan og jordskælv?

En skolelære som var plaget af "tabt energi" hver dag om morgenen, dårlig og utilpas, vågner med en mærkelig brummelyd som hun er irriteret af og som hun ikke kan identificere. Lyden giver hende hovedpine, men brummelyden plager også hendes hest? Skolelæren er adfærdsbiolog, teapeut og har utrolig stor indsigt i næsten alt. Vedkommende opdrætter vanskelige heste, men vidste ikke at heste afskyr lavfrekvent lyde og bliver stresset. 

Da jeg fortalte om om infralyd, lavfrekvent støj , bygningsresonans og jordskælv, noget heste kan mærke mange timer før udbrud, indrømmede hesteopdrætteren at der var noget som vedkommende ikke kendt om heste.

Adfærdsbiologen besøger mange bondegårde, hvor heste bliver stresset lige som hendes hest af lavfrekvent lyd? Som før omtalt vågner skolelæren og hesten, fordi hendes bolig ligger lige ved en stærkt trafikeret vej med T-kryds mellem Gidselfeltvej og Næstvedvej. Her holder store disellastbiler om morgenen og nogle med kølekompressor og venter på modkørende biler før de skal dreje til venstre i den modsatte vejbane, hvilket sker op til fem minutter og med lavfrekvent støj over 100 dB (A)? Når disellastbilerne sætter gang igen efter fem minutter, forplanter den lavfrekvente støj sig i bygningen på bondegåren og stresser hesten så meget, at den ikke kan gå. Hesteopdrætteren fortæller, at hun har kontakt med verdens dygtigste dyrlæger, adfærdsforsker ect. men ingen har endnu haft kendskab til, at heste er det mest følsomme dyr som kan opfange seismologiske lyd og vibrationer mennesker ikke hører? Mange heste lider af nervebetændelse, men ingen har anelser af, at det kan skyldes stress af infralyd.

Kilde: klimatolog G.I.N.

 

Jordskælvsfolk forbløffet over Corona pandemien anno april 2020

 

Coronasygdommens pandemi har gjort jordkloden stille?

BT mandag d. 6. april 2020?

Vores planet brummer og vibrer væsentlig mindre i denne coronavirus tid, siger seismologer. Det kan jordskælvsforsker tydeligt måle på deres instrumenter. Coronavirussen har slukket for en stor del af den menneskelige støj fra trafik, motorveje, flytrafik o.m.a. pga. infralyd, og vibration i boliger

Som utallige andre normalt travle steder i verden ligger Times Squiere i New York næsten øde for tiden (6. april 2020) pga. corona . Det dramatiske fald i menneskelig aktiviteter kan tydeligt måles på Weiss/AFP/Ritzaue.

Kloden er blevet stille

Ikke helt stille. Men nedgangen i menneskelig - aktiviteter over hele verden er så dramatisk, at Jordskælvsforsker - klimatologer og seismologer - meget tydeligt kan opfange det på deres måleinstrumenter. Væsentligt mindre. Det skriver det videnskabelige tidsskrift Natura.

Jorden har fået feber

Kilde: Berlinske d. 27. marts 2020

Ifølge den belgiske seismolog Thomas Lecocq er et så voldsomt fald i Jordens baggrundsstøj noget, man normalt kun observere gangske kortvarig lige omkring juleaften.

Det er, som om Jordkloden både i direkte og i overført betydning har fået feber og er gået i seng. Aktuelt er næsten halvdelen af verdensbefolkningen ramt af corona nedlukning i en eller anden form.

Men nu har den relative stilhed stået på i ugevis (marts 2020), og den skyldes med al tænkelig sandsynligvis et kraftig fald i menneskers normalt meget larmende aktiviteter - bil- og togtrafik, gravemaskiner, trykluftbor, og industrimaskiner, (alt samen udsender infralyd). Denne ret kraftige brummen kan opfanges af seismografer - jordskælvsfølere - i form af målinger af små vibrationer i Jordens skorpe. 

Grobund for nye studier om Covid-19?

Nedlukning p.g.a. Corona har givet os et lysende indblik i, hvordan menneskelig og naturlig daglig baggrundsstøj påvirker mennesker og Jorden. Vi håber, det indblik vil skabe grobund for nye studier, som kan hjælpe os til at forstå Jorden bedre og fange dens naturlige signaler jordskælv og "STRUKTURLYD" vi ellers havde overhørt i utide, siger seismolog Stephen Hicks.

Lydløst støj er en skandale i indemiljøet

Lydløst støj "STRUKTURLYD" fremkaldt af bygningsvibrationer og infralyd fra ventilation- og fjernvarmeanlæg, trafikstøj, tog, busser, motorveje, vindmøller, vandforsyning, varme- kraftværker m.m. virker som dyb lyd og fremkalder baggrundsstøj i soveværelset uden at de fleste lægger mærke til det? Lavfrekvent støj fra 20-150 Hz og infralyd 1-20 Hz er langt farligere end antaget af Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen, som i 1996 skulle have nedsat en forskning på området med professor Henrik Møller, Aalborg Universitet Institut for Lyd & Akustik og Elektroniske Systemer i spidsen og med hjælp fra overlæge - professor Krestine Person Way Gøtteborg Universitets Hospital, der til daglig arbejder med akustisk og lyd. Sammen med audiologer på Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet og flere andre lydeksperter, Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen m.fl. skulle et forskningsprojekt have været skudt igang i 1996, men faldt helt til jorden

Desværre blev der spændt ben for projektet af miljøminister, afdøde Svend Auken og Miljøstyrelsen i 1996, som mente at infralyd og vibrationer kunne samlignes med almindelig støj fra et køleskab, uden at tænke i andre baner? Lydløst støj (infralyd), og nærmere vibrationer i området 1-5 Hz generer søvnen for de fleste og er langt mere end almindelig støj og hvisken? Svend Auken (S) og daværende Scocialdemokrati ville ikke bevilge 1 milion kroner til forskning sammen med Sundhedsstyrelsen, professor Henrik Møller, Aalborg Universitet for lyd og akustik, istedet udformede civilingeniør Jørgen Jacobsen industrikontoret Miljøstyrelsen på egen hånd i den nye Orientering: Infralyd, Lavfrekvent Støj og Vibrationer i det eksterne miljø, som blev udsendt til kommunerne og Tekniske Forvaltninger i Danmark. Redskabet var så dårlig udformet, så kritikken haglede ned over Jørgen Jacobsen industrikontoret, og Miljøstyrelsen som han var ansat for.

 

Den statiske feltstyrke bestemmer din helse

Det østriske forskertema ved den tekniske højskole i Graz, professor Josef Mose, docent Gerald Fischer og professor Stefan Schuy fra hygieniinstitute respektive, elektro og biomedicin antog allerede med 100% sikkerhed i 1960, at "vibrationer" fremkaldt af infralyd fra tung trafik, diseltog, jernbane, motorveje, og betonbygninger i moderne byområder formindsker eller ganske til og med totalt eliminerer den livsvigtige "statiske feltstyrke" som vi trives med under REM-søvnen i soveværelset på 1-3,5 Hz). De forsøgte, at stoppe moderne betonbyggeri i byområder på grund af at det formindsker og ødelægger den "statiske feltstyrke". Ved afskærmning af det elektriske jordspændingsfelt viser forsøgsmus en formindsket tørst ligesom en ekstremt syreomsætning i levercellerne, nøjagtig det som sker i boliger med infralyd d.v.s. nedsat livsvigtige iontal af ilten (negative ioner)?

Forsøgsdyr som levede i en forstærket feltstyrke i Østrisk bjergområder på 1.000 - 5.000 volt pr. lodret meter udviklede en bedre modstandskraft p.g.a. livsvigtige negative ioner (ilt) lige som astmapatienter ved ophold i Norges højfjelde. Det var årsagen til, at videnskabsmænd i 1970èrne hævder, at vi er omgivet af en elektromagnetisk stråling fra jorden og at dette statiske felt bliver forvrænget af menneskeskabte EM-spektra fra motorveje med trafikstøj, jernbaner, fly og lufthavne og boligen eller arbejdspladser med ventilationsanlæg. På Københavns Universitet Amager fandt man farlig infralyd i nogle lokaler, hvor der opstod "statisk elektricitet" på 5.000 volt så personalet blev syge over en lang årræke på 25.

Leveren er en central organ for kroppens omsætningprocesser. Flere forskere samfør leverens funktion med årsagen til afkomt af cancer. Forsøgsdyr som derimod levede i en forstærket feltstyrke på 1.000-5.000 volt/m udviklede den bedste modstandskraft.

Lydløst støj og "brummen" er forsat en landeplage i Danmark

Selv om de fleste mennesker i Danmark 95-97% ikke kan mærke eller registere lydløst støj infralyd under 16-4 hertz d.v.s. svingninger pr. sekund som f.eks. vibrationer, så anerkender man ikke denne mystiske støj "brummen" ved lægelige behandling på hospitaler (blodpropper) m.m., der mærkes i kroppen og kan fremkalde alle mulige alvorlige symptomer lige fra forstøret prostata, tissebesvær, tinnitus, spændingshovedpine, "jernring omkring kraniet" o.m.a.?

Det skabte stor røre og frustation i Landsforeningen Infralydens Fjender i 1994 - 1996 mellem Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og professor Henrik Møller, Aalborg Universitet for lyd & akustik og Elektroniske Systemer.

Sundhedsstyrelsen fik 110 indberetninger i 1994 fra patienter som var yderst plaget af de dybe brummelyde "vibrationer" i deres hjem og i løbet af 1996, bredte mysteriet sig til 2.000 i Landsforeningen Infralydens Fjender, hvor Hundejournalen i år 2000 skrev om den dybe brummelyd, som gav pote for hunde og hesteejer der kunne registrere urolig adfærd blandt dyr i visse områder af Hundested og Frederikssund. Det førte til, at der også kom henvendelser fra folk som var plaget af vindmøllestøj foruden infralyd fra varme- kraftværker og som nu kan kan høres overalt i det meste af Danmark og har gjort det siden 1994?

I dag har indeklimaekspert Gerhard Ingemann Nielse, som var ansat for det nordiske firma Scandion 1985 - 1996 stadig kontakt med en halv snes mennesker fra Landsforeningen Infralyden Fjender fra 1994-1996, som er voldsom plaget af lydløst støj, vibrationer og hørbar infralyd. I mellemtiden fra 1994 - 2020 er tre døde af blodpropper, en af kræft, resten får medicin for forhøjet blodtryk. Tre familier er flygtet til campingvogne eller bor i uhumsk skurvogn, uden toialet forhold eller vandforsyning. Flere har udtalt, at de har lyst til at tage deres eget liv og det gjorde en ældre mand i rullestol som var invalidepensionist, fordi han boede klods op af konstant brommelyd fra en mindre transformer i skel til hans bolig. Det fortælles at han blev båret væk fra sin bolig af ambulancefolk. En dame fra Næstved har mistet adskellige husdyr og heste, får og lam. Ingen myndighed fra kommunen vil tro på lydløststøj "brummen" i bolig fra en nærliggende svinefarms foderanlæg og silo, der sender infralyd gennem luften og som Gerhard I Nielsen har målt. Damen har lige som hundrede andre plagede siden 1996 henvendt sig Embedslæge Institutionen og embedsfolk i kommunen, politiker uden resultat.

Hjemløs hele sommeren 2020

I år 2020 boede klimatolog Gerhard I Nielsen hos en ældre dame gratis hele sommeren på et gæsteværelse p.g.a. opstået vibrationer og infralyd i hans bolig, lydløst støj der kom fra en genbos  springvandspumpe. Damen tilbød Gerhard I Nielsen af medlidenhed som hjemløs,  at stille et værelse gratis til rådigighed, da hun læste dette nødråb og skrivelse i Den lokale avis. I 2021 er Gerhard.I Nielsen flygtet til København og bor nu flere dage om ugen hos familien indtil kommunen afgører om der er lovhjemmel i vibrationer fra genboens kraftige springvandspumpe, så de ikke generer merer eller bliver slukket fra oktober og nedlukning for 2021?

Kommunen har skrevet, at de ikke kan gribe ind i springvandspumper og har lovhjelm til dette.

Lyd/kort forkert målt i decibel

Referance og laboratoriet for lyd og vibrationsmålinger i Miljøstyrelsen, Ødegaard-Danieskiold-Samsøe der efterhånden har bidraget med at løse lavfrekvent støjproblemer i mange boliger og på Varme- kraftværker, men konklutionen har hver gang været den samme: Det er nødvendig siger Ødegaard-Danieskjold Samsøe med en grundig undersøgelse før man foretager beslutning om igangsættelse af støjdæmpende foranstaltninger. Der er undersøgelse, der er så grundig, at det nærmest kan sammenlignes med løsningen af en kompliceret kriminalsag eller diagnose af en sjælden sygdom, siger Ødegaard-Daneskiold-Samsøe.

Normalt regner man med, at den nedre grænse for et normalt hørende menneske ligger ved 20 hertz svingninger pr. sekund, mens frekvenser derunder kun opfattes, hvis lydniveauet er tilstrækkeligt højt ved 80 dB? Men den teori er blevet afvis af Gerhard Nielsen ved audiodetektor målinger af hans professionelle lydudstyr i 2021 adskellige steder i boliger og ved vindmøller. 

Virksomheder skal i dag overholde et særligt krav på maksimalt 20 dB A-vægtet - eventuelt korrigeret for indhold af rene toner - for lavfrekvent støj målt i nærmeste beliggende bolig om natten.

Den viden er klimatolog Gerhard Nielsen ikke enig om, idet han fik en fejlagtig lydmåling og vudering i lejlighed af Hvidovre Kommune teknisk forvaltning i 1996, som viste 10 dB forkert. På denne A-vægtet lydmåling? I sin beboelse af parselhus i Ringsted ser man en graf på ca. 4 Hz som professor Henrik Møller, Aalborg Universitet for lyd og akustik & elektroniske systemer har kigget på. Gerhard Nielsen og professor Henrik Møller Aalborg Universitet, som har kigget på målingen udført af Ødegaard mener, der skulle have været foregået en vibrationsmåling og ikke lydmåling på 0,25-4 hertz? Se diagrammet nederst her:

Bygningsvibrationer fundet ved målinger

Kraftig infralyd og vibration foran Gefionspringvandet

Kilde: billede G.N. klimatolog 1985 - 1996 Scandion og økolog siden 1976

Lysbilledet blev brugt på Helse Messen i Tre Falke Kongres Teater i 1985 til at demonstere infralyd foran Gefion Springvandet på Langelinje. 

Vibrationer fra Odense Letbane gør folk syge om natten

Mange mennesker i Danmark er plaget og bliver syge af vibrationer fra jorden, det man i oldtiden kaldte "jordstråling"? I dag er denne mystiske "infralyd" opstået af vibrationer fra varme- kraftværker og gennem luften, vindmøller, varmepumper, gasledninger, olie- og gasfyr i boligen, indbygget køleskab, pumpestationer til gennemstrømning af vand i rør (vandværker) og til centralvarmeanlæg i boliger, samt større springvandspumper (Gefionspringvandet) og svømmebassiner. Naturlig infralyd kommer af jordskælv, tornadoer, skypumper, storme, tsunami, flodbølger, vandfald og kraftig blæst og storm så der kan opstå "STRUKTURLYD" i boligen.

Kilde: klimatolog G.N. og indeklimaekspert 1985 - 19996 Scandion 

Infralyd og Vibrationer i husets betonfundament eller boligkompleks og ejendomme er næsten umulig at identificere uden fint lyd- vibrations og  måleudstyr, fordi der ved vibrationerne opstår "STRUKTURLYD" som er en lyd der kommer frem og opstår i indeklimaet ud af væge, loft, gulv og fremkalder en farlig skjult infralyd i boligen (se billede fra Miljøstyrelsen nederst)? I 1996 blev Miljøstyrelsen underrettet af indeklimakonsulent G.I.N. Scandion 1985-1996, da der blev fundet "STRUKTURLYD" i hans lejlighed. Hvidovre Kommune ville ikke indrømme, at der blev anvendt forkert A-vægtet lydmålinger ved "STRUKTURLYD", en opstået lavfrekvent lyd fra ventilator via loftspær og som til sidst kom ud af væge i alle værelser af lejligheden som vibrationer, møbler, børnesenge o.s.v..Her fandt man en lavfrekvent lyd, som gjorde en ung mand på 16 år alvorlig syg med indlæggelse psykose efter ikke at have sovet i en uge? Sagen blev indberettet til Sundhedsstyrelsen, der tog vare på sagen og ville have foretaget en forskning sammen med professor Henrik Møller, Lyd og Akustik & elektroniske Systemer, Arbejdstilsynet, audiologer på Rigshospitalet, Bispebjerg og eksperter i lydmålinger, Delta Akustik og Vibrationer, Miljøstyrelsen m.fl. ialt 13 personer. Forskningen blev aldrig til noget, idet afdøde miljøminister Svand Auken (S) ikke ville bevilge 1. millon til forskning, som G.N. skulle have været med sammen med som indeklima ekspert.

Vibrationerne "STRUKTURLYD" i boligejendommen skyldes et nedslidt ventilationsanlæg på toppen af tagryggen i hans boligblok. Firmaet Sonus som stod for lydmålingen fandt ikke alene lavfrekvent støj, men også infralyd fra en virksomheds kompressor og sandblæser ved målinger kl.8 om morgenen, som blev anmeldt til Arbejdstilsynet, fordi det overskred grænseværdier for udendørs industrilarm. I boligblokken havde man lige fået installeret stålaltaner, hvilket Arbejdstilsynet fattede mistanke til, at der også var infralyd fra trafikstøj, og vejstøj fra et busstoppested som lå lige overfor boligblokken. Den lavfrekvente lyd blev forstærket som vibrationer af de andre lydkilder fra virksomheder, der lå tæt på boligblokken. Lydfirmaet Sonus, som stod for målinger har tidligere været ansat i Bruèl & Kjær, idet man bemærkede ved sideløbende målinger af kraftig infralyd i lejligheden fra en holdende bus, en lyd som forplantede sig i lejlighedens stålaltan og som Arbejdstilsynet også bemærkede. Disse lydmålinger blev noteret af Arbejdstilsynet og - Støjdirektorat, som de første målinger af STRUKTURLYD i danske boliger. 

Senere fastsatte Miljøstyrelsen værdien af infralyd (STRUKTURLYD) til 85 dB (G-vægtet) hvilket er fuldstændig uacptabel, hvis der er tale om vibrationlyd opstået af "STRUKTURLYD" som frembringes og kommer ud af væge og lofter? Tyske forsker mener, at mennesker med lethed kan høre eller opleve farlig infralyd (vibration og strukturlyd) helt ned omkring 40-45 dB G-vægtet, hvis der er vibrationer tilstede i soveværelset, som forplanter sig i loft, væge, gulv til sidst sengen. Dette påvirker både indre organer, hovedet og forstyre REM-søvnen, så man ikke kan sove, hvor man danner livsvigtige oxytosin, melatonin, stresshormonet serotonin, cortison, forhøjet adrenalin, som giver forskellige sygdomme bl.a. diabetes, blodpropper m.m.

Kortet nedenunder fortæller mennesker i Danmark, som er plaget af vibrationer i deres bolig, der muligvis stammer fra vandforsyningen, gasledninger, varme- kraftværker og fjernvarme rør.....

Plagsomme Jordvibrationer er fundet i huse ifølge dette kort. Yderlige vibrationer er fundet i Nordjylland;  Skagen, Sæby, Hjørring, Løkken, Hadsund, Låsby/Silkeborg, Nybro (gasledningsanlæg), Næstved, Holme Olstrup, Ringsted, Borup, Lyngby, Valby af Gerhard Nielsen med sit måleudstyr.

Plagsomme Jordvibrationer er fundet i huse ifølge dette kort. Yderlige vibrationer er fundet i Nordjylland; Skagen, Sæby, Hjørring, Løkken, Hadsund, Låsby/Silkeborg, Nybro (gasledningsanlæg), Næstved, Holme Olstrup, Ringsted, Borup, Lyngby, Valby af Gerhard Nielsen med sit måleudstyr.

Stresshormonet 5HT

Lydløst støj og bygningsvibrationer et kæmpe problem og landeplage i Danmark

Kilde: klimatolog for Scandion 1985-1996 og økolog siden 1976

Infralyd og vibrationer i boligen kan få vinduesglas og porcelæn i vitrineskabet m.m. til at klire og frembringe, høje lyde så man ikke kan sove. Infralyd i boligen kan også forplante sig i vinduesglas, vinglas og porcelæn som om, at man hører en summende bi eller insekt og spyflue? Det var Gerhard Nielsen og hans kone udsat for i månedsvis da en holdende lastbil med køleragragat i timevis stod om natten i tomgang og sendte brommelyd ind i boligen gennem tagkonstruktionen og vinduesglasset som vibrationer. Mennesker kan opfatte det som tinnitus, hvis det bliver ved med at opstå om natten?

Denne tegning nederst  blev sendt af professor Henrik Møller, Aalborg Universitet Lyd & Akustik til G.N. da der blev afsløret, at hans bolig var ramt af en vibration på ca. 4-5 Hz brommelyd fra to lastbiler i tomgang kl.5 og 7. om morgenen kun på hverdage, som G.N. efterlyste ved utallige skrivelser til kommunen og målinger overfor Miljøstyrelsen?

Senere målinger fra 2017 - 2022 har vist, at husets tag og betonfundamentet også gav kraftig efter ved orkan d. 3. december i 1999 og blæsevejr (bl.a. stormen Malik d. 31. januar 2022) og i 2017 af en kraftig vandpumpe i nærheden af naboskel 10 m fra husets fundament? En forkert lydmåling udført af et firma, som professor Aalborg Universitet for lyd og akustik & Elektroniske Systemer anfægter, hvor der skulle have været foretaget en vibrationtest i huset istedet for lydmålinger? I 1997 henvendte G.N. sig i Kommunen Tekniske Forvaltning for at få udleveret tegninger over huset fundament og skillevægge, som ikke fulgte med ved køb? Kommunen beklagde sig ved, at disse tegninger og dokumenter ikke fandtes over byggeriet?

NB! Bemærk tegningen fra Miljøstyrelsens Orientering er overdynget med vibrationer

NB! Bemærk tegningen fra Miljøstyrelsens Orientering er overdynget med vibrationer "STRUKTURLYD" på forsiden.

Forskningen blev spist væk med en orientering fra Miljøstyrelsen til kr. 300.000

Kraftige bygningsresonans og vibrationer fundet på Københavns Universitet Amager, Psykologisk Laboratorium?

Infralyd og Covid-19 det 21. årh. største miljøproblem

Man kan godt sammenligne infralyd lige som i en cigarkasse eller guitar, hvor luftens turbolens (resonans) ud fra "vibrationer", fremkalder lyd i et boligrum, mindre værelse, akustisk instrument lige som en guitar, kabine i en bil m.m.?

Brommelyde "infralyd" delvis opklaret af svensk læge og lydforsker ved Gøteborg Universitets Hospital

Videooptagelse fra Svensk-TV, jauuar 1996 

Oversat fra svensk TV af Solvej Odderskov, Landsforeningen Infralyd & Miljø 1996

Kære Gerhard

Udsendelsen starter med et brev fra en dame i Gøtteborg, der fortæller, at hun lever i et lydhelved af brummen - hun kan snart ikke holde det ud længere, - og det bliver nævnt, at der er kommet mange breve fra folk til TV- redaktionen, som er ramt af dette "buller" - lavfrekvent lyd i deres bolig.

Man ser - og hører - hvorfra de lavfrekvente lyde kommer fra, bl.a. køleanlæg, ventilatorer på tagene og kompressorer, diselmotorer, fly, tog og andre former for transport - og der bliver sagt, at man er mest udsat for lavfrekvente lyde i store byer.

Der bliver også sagt, at man indtil nu ikke, at myndighederne ikke rigtig har haft forståelse for, hvor generende de lavfrekvente lyde er.

Læge Kerstin Persson Way Gøtteborg Universitetshospital (som har skrevet doktorafhandling vedr. lavfrekvente lyde) fortæller, at det er rigtig, at folk kan føle sig generet af lyden og få søvnbesvær, hovedpine, svimmelhed m.m. - og man har meget svært ved at vænne sig til lavfrekvente lyde. Man kommer hurtigt ind i en ond cirkel, fordi man føler sig kronisk træt.

Kerstin Person Way forklarer, at man ikke tager nok hensyn til "luftgenlyd" - akustik i den berørte bolig og man nu har foreslået scocialstyrelsen nye grænseværdier indenfor lavfrekvente lyde, da man indtil nu har haft svært ved juridisk at komme igennem med sine klagemål, fordi de lavfrekvente lyde opleves meget kraftigere end normalt hørende mennesker?

I udsendelsen bliver der nævnt, at man kan få alvorlige depressioner af de lavfrekvente lyde, som kan føre til selvmord - og man skal tage lyden alvorligt.

Krestin Person Way har haft mange samtaler med professor Henrik Møller, Aalborg Universitet for Akusitk og Lavfrekvent lyd? Hun skulle have været med i et forskningsprojekt om lavfrekvent støj, lyd og vibrationer. 

                                __________________________________

Skurken af infralyd blev fundet efter flytning fra lejligheden

STRUKTURLYD og vibrationer fra ventilationsanlæg gav familien alvorlig stress, undetryk og "iltmangel" i lejligheden

Kilde. klimatolog G.I.N.

Da man i 1993 installerede ventilationsanlæget på toppen af tagryggen til en lejlighed i Hvidovre, oplevede  familien et voldsomt atmofærisk undertyk hver gang vi åbnede mellemdøre til gangen, værelserne og WC. I døren ud til wc kunne man tydelig mærke trykket, idet lorteluften blev suet ud derfra og det var ikke små mængder af ren luft i løbet af dagen, incl. den varme der kom fra radiatorerne. Lejligheden blev nærmest hermetisk tæt da man skiftede til nye vinduer i lejligheden. Mange boliger er så tætte i dag, at børn bliver syge fordi de ikke får nok "ilt" til deres lunger til udvikling og voksealder. Jeg har besøgt mange børneværelser, som er så tillukket som en kostald? Luftens vigtigste negative ioner (elektroner) har indvirkning på mange sygdomme, derfor er mange astmapatienter også blevet hjulpet i gamle dage ved ophold i Norges eller Østrigs bjergfjelse, hvor luften er 100% ren og fyldt med negative ioner. Undertrykket i lejligheden kunne også mærkes på trommehinderne som tinnitus m.m.

Et halvt år efter udgivelsen af Søndags Uge bladet BT udkom, fandt man den dybe brummelyd i lejligheden fra en ventilator på toppen af tagryggen af ejendommen. Lyden forplantede sig til flere lejligheder i ejendomskomplekset. Lyden var så alvorlig, at et ægtepar blev skilt fra hinanden, idet konen ikke kunne høre brummelyden om natten. Manden tog sin lille søn med til mødrehjælpen og fik husly og fred for brummelyden. Gerhard Ingemann Nielsen blev ringet op af forstanderen i Mødrehjælpen, fordi hun ikke troede på manden som havde søgt hjælp. Historien er ikke enestående, idet mange i Landsforeningen Infralydens Fjender har måtte sove på hotel, sommerhuse og campingvogne for at overleve. Miljøstyrelsen har ikke ville hjælpe over 100 i 1996, som var plaget af infralyd og vibrationer i deres boliger.

Et halvt år efter udgivelsen af Søndags Uge bladet BT udkom, fandt man den dybe brummelyd i lejligheden fra en ventilator på toppen af tagryggen af ejendommen. Lyden forplantede sig til flere lejligheder i ejendomskomplekset. Lyden var så alvorlig, at et ægtepar blev skilt fra hinanden, idet konen ikke kunne høre brummelyden om natten. Manden tog sin lille søn med til mødrehjælpen og fik husly og fred for brummelyden. Gerhard Ingemann Nielsen blev ringet op af forstanderen i Mødrehjælpen, fordi hun ikke troede på manden som havde søgt hjælp. Historien er ikke enestående, idet mange i Landsforeningen Infralydens Fjender har måtte sove på hotel, sommerhuse og campingvogne for at overleve. Miljøstyrelsen har ikke ville hjælpe over 100 i 1996, som var plaget af infralyd og vibrationer i deres boliger.

Varme- Kraftværker i søgelyset

Hunde-Journalen nr.1/2005

Private lydteknikere forsøgte allerede i 1996 for egen regning, at finde den lydløse støj/infralyd og STRUKTURLYD?

Det blev dokumenteret, at der kommer kraftig infralyd både gennem luften og som vibrationer igennem jorden fra de gasfyrede kraftvarmeværker. Thisted kraftvarmeværks dybe buldren generer f.eks. et af vore medlemmer, selv om han bor ca. 1 km fra værket. Da det blev vibrationsdæmpet, får vort medlem omsider fred i hjem. 

Vi bliver i Landsforeningen Infralydens Fjender kontaktet af flere lydeksperter, der fortæller om de alt for dårligt lydisolerede varme-kraftværker, og at man også har haft opgaver, hvor de dybe lyde og vibrationer i hjemmet kom fra naturgasledningerne, selv om disse lå mange kilometer fra boliger. Der sker det, at lyden/vibrationerne fra et kraftvarmeværk, hvor man har undladt at vibrationsdæmpe motorfundamentet, går gennem naturgasledningerne - som via vandårer igen kan vidreføre lyd/vibrationer uendeligt langt. Ligger der så et hus på en sådan vandåre, går både lyd og vibrationer gennem fundamentet og op i huset som "STRUKTURLYD"??

Vor forening bliver mere og mere kendt, også i vore nabolande Norge og Sverige, der sender oplysninger om infralyd til os, og vi finder ud af, at Danmark i forhold til mange andre lande er ca. 30 år bagud i sin viden om infralyd.

Disse oplysninger kan bekræftes af et af vore medlemmer, der fortæller, at hans papegøje virkede trist og stresset i den tid, han boede i et hus med infralyd. Papegøjen, som han havde haft i 35 år, opførte sig slet ikke mere som den livsglade fugl, han kendte så godt, men sad bare stille på bunden af buret....indtil han flyttede til et andet hus - UDEN infralyd. Så blev fuglen "sig selv igen". Et andet af vore medlemmer - Søren Kristoffersen fra Hesselager - havde mange muldvarper i sin have, indtil han fik en nabo-virksomhed som udsendte vibrationer og infralyd på 16 hz 58 dB(G). Herefter er der ikke et eneste muldvarpeskud mere i haven - dyrerne forsvandt, og i fuglerederne finder han desværre alt for ofte døde fugleunger. Infralyden stresser og ødelægger alt liv, idet både ham selv og konen flere gange har fået blodpropper og blev indlagt. Lægen tilskriver infralyden som værende årsag til infralyd i deres hus.

Vi sidder hos familien Jørgensen i Slangerrup, fortæller Solvej Odderskov, hvor "Mita" glad gnasker på en hundekiks - efter meget nysgerigt at have betragtet lydmåleren, der står på bordet, og som netop har bevist, at "Mita", som er en lille klog Tibetansk Spaniel, har en meget fin hørelse - også når det drejer sig om infralyd. "Mita`s" ejer er kede af, at deres så livlige og glade hund er ked af det, når infralyden især om natten buldrer løs i hjemmet. Når lyden er kraftig, gemmer "Mita" sig under sengen - og ofte vil den ikke med ind i huset efter en lille "luftetur". Grunden er netop dokumenteret: Lydmåleren viser tydelig INFRALYD i huset, men hvorfra lyden kommer, vides ikke. Måske fra et - eller flere kraftvarmeværker?

Oplysningerne herfra fik klimatolog og indeklimaekspert Gerhard I Nielsen til at tvivle, om mennesker er plaget af lavfrekvent støj fra 20-150 Hz, men i stedet tror mere på "STRUKTURLYD" og infralyd, som er opstået af vibrationer fra jorden eller gennem strukturer i fundament, gulv og lofter?

En gammel B&W diselpumpe som kan sende infralyd gennem luften (atmosfæren) og vibrationer gennem jorden i en stor afstand?

En gammel B&W diselpumpe som kan sende infralyd gennem luften (atmosfæren) og vibrationer gennem jorden i en stor afstand?

Naturgasledningen over Jylland, Fyn og Sjælland

G.N. har været i kontakt med en person fra vejvæsnet der arbejder med pumper og som fortæller, at hunde nærmest flygter fra modtager terminalen ved Nybro Jylland ved indførelsen af gasledningen fra Vesterhavet p.g.a. meget dybe pumpelyd, som mennesker ikke hører på stedet? Dyerne har med andre ord en 6. sans som er fjernt fra mennesker?

Farlige vibrationer fra vand- eller varmeværker

Farlige vibrationer i parcelhuse, lejligheder og højhuse

Kilde: Indeklimakonsulent G.N. for Scandion 1985-1996

 

Farlig "STRUKTURLYD"?

Vi sløver vores sanser hver eneste dag gennem det massive bombardement af sanseindtryk, lydløst støj bl.a. infralyd og vibrationer "STRUKTURLYD" vi udsættes for. Hørelsen og følesansen er det mest særlige udsatte, fordi vi ikke kan undslippe den sådan som vi i ret høj grad undslipper vore øvrige sanser, lugt, smag og følelser.? Vi udsættes for enorm mængde støj i dagligdagen, som nedsætter vor følsomhed for de fine lyde, der er i musik og sang, siger Molly Scott. I hendes Workshop opfordrer hun folk til at lytte, lytte, lytte - i modsætning til blot at høre?

4,1 Udarbejdelse af orientering fra Miljøstyrelsen, infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer i det eksterne miljø 1997:

Kraftig måling af infralyd på vandrør helt op til 70 dB 16 Hz

Kilde: indeklimakonsulent for Scandion 1985-1996

Kilden Vibrationerne fundet 2021 er så kraftige, at vandforsyningens stophane i boligen bliver lukket fra kl.22,30- 8.00 morgen af Gerhard I Nielsen. Den var årsag til infralyd i soveværelset i 25 år idet den også resonerer med naboens vandforsyning til kraftig springvandspumpe.

Kraftige vibrationer, infralyd og lavfrekvent i soveværelset?

Vibrationerne kommer fra vandforsyningen?

Vibrationerne kommer fra vandforsyningen?

Vibrationer op gennem jorden fra Cityringen i København

På Nørrebro Heimdalsgade fik en beboer i en lejlighed voldsomme problemer med vibrationer da man åbnede for den første kørsel med tog. Vibrationerne var så voldsomme, at sengen og møbler stod og rystede om dagen og sent på aften, så man ikke kunne sove. Store dele af København var ramt af Citybanen under opførsel af støj og vibrationer fra tung trafik, kraner og udboring af tunellen til Cityringen.

Det samme skete med Netbanen i Århus da man prøvekørte den første skinnebus i 2020.

Naboens vaskemaskine gjorde hende syg

Nat efter nat skete det. På præcist samme tid om natten var min veninde vågen med en heftig hjertebanken. En lettere panikslagen og fortumlet, måtte hun sætte sig på sengekanten i det svulmende mørke, imens resten af sin familie sov trygt. Med hånden på sit hjerte konstaterede hun egen uro, at noget aldeles var galt i kroppen. Lægens dom faldt pumpe, da hun under en konsultation fortalte de natlige, udsatte sener over for ham,

Nat efter nat skete det. På præcist samme tid om natten var min veninde vågen med en heftig hjertebanken. En lettere panikslagen og fortumlet, måtte hun sætte sig på sengekanten i det svulmende mørke, imens resten af sin familie sov trygt. Med hånden på sit hjerte konstaterede hun egen uro, at noget aldeles var galt i kroppen. Lægens dom faldt pumpe, da hun under en konsultation fortalte de natlige, udsatte sener over for ham, "Du har højest sandsynligt angst", og det vil kræve medicin, lød det helt dramatisk.

Den diagnose måtte hun lige give tid til. Hverken lysten til piller eller en ny livsrolle som angstplaget var så stor. En nat var den gal ige. Da hun i mørke på ny sad og med sved på panden, noterede hun sig, at garderobeskabet rystede lidt og at der i værelset lød en snurrende infralyd. Nustikker det hele af for mig, tænkte hun, indtil hun fik tanken om og opdagede, at vibrationerne opstået infralyd helt og holdent stammede fra underboens vaskemaskine, der var gået i gang med timer og centrifugere kl. 3 om natten. Mange beboer i etagebyggeri er voldsom plaget af op/vaskemaskiner der ofte sættes i gang sent om aften og som kører om natten. Den samme oplevelse genkender G.N., hvor genboens vaskemaskine i Olivenlunden Tåstrup i 1996 startede sent om aften kl.22 til kl.030 med at centrifugere om natten.

Spørgeskemaundersøgelse udsendt fra Aalborg Universitet om infralyd og vibrationer

Svar fra spørgeskema undersøgelse

ca. 45 procent af dem som er plaget af infralyd oplever vibrationer på kroppen, når de ligge ned f.eks. i deres senge eller sidder i møbler?

ca. 45 procent af dem som er plaget af infralyd oplever vibrationer på kroppen, når de ligge ned f.eks. i deres senge eller sidder i møbler?

Alvorlige søvnforstyrrelser skyldes lavfrekvent lyd og vibrationer

Kilde: Bolig- og Miljøstyrelsen, lydforsker, ingeniører m.fl.

rigtig mange parcelhuse, bondegårde, beboelsesejendomme og lejligheder plages lejerne af opstillede tekniske installationer som giver vibrationer og brummelyde f.eks. fjernvarme (rør), ventilationsanlæg, varmepumper, cirkulationspumper, varmeveksler fra varme- kraftværker, oliefyr- og gasfyrsanlæg, vaskekældere, elevator og udluftningmotorer o.s.v. Alle instalationer forplanter sig gennem hele beboelsesejendommen og boligen som farlige bygningsresonanser. Ofte kan kraftige bastoner fra stereoanlæg gennembore væge- lofter og gulv til nabo gennem hele højhuset fra 15. sal.

Det var samtale med den danske direktør og ingeniør fra Silenator Novum m.fl., der for alvor i 1996 fik klimakonsulent G.N. fra Scandion 1985-1996 til at lede tanken hen på farlig "STRUKTURLYD" og bygningsvibrationer, idet mange fisker fra fiskerkutter ikke kunne sove om natten på havet:

I 1995-96 vandt og gennemførte Silenator således en EU-lecitation sin lyddæmpning for et af Londons største varme- kraftværker, Citigen Pover Station, der var så præget at støjproblemer, så tagstenene bogstaveligt talt lå og klaprede i takt med støjen af infralyd op over 100 dB fra de store gasmotorer og gasbrænder. Silentors lyddæmpere formindskede støjniveauet med helt op til 20 dB i forhold til traditionel teknologi på skorstenen, hvor 3 dB svarer til en halvering af støjen i atmosfæren!!......

Silenator Novum blev stiftet i 1993, da grundlæggeren Eyvind Frederiksen overdrog virksomheden til  Silenator A/S til sønnerne. Siden starten har Silenator leveret lyddæmpere til omkring 75 procent af den danske fiskerflåde. Ud over busser og lastbiler vil Silenator lyddæmperne have stor betydning for bekæmpelse at støj og luftforureningen fra entrepenørmaskiner, skibsmotorer, hurtigfærger "Catemeran", kraft- varmeværker, støvsuger, plæneklipper m.m.

Forestiller man sig, at alle lastbiler skiftede til Selinator lyddæmper, ville besparelserne i 1996 svare til 30 milliarder liter brændstof hvert år, og den miljømæssige effekt ville være enorm, siger Lars Fredereksen fra Silinator Novum.  

Billedet viser også infralyd, vibrationer selv om det er lavfrekvent?

Billedet viser også infralyd, vibrationer selv om det er lavfrekvent?

Farlige vibrationer i området fra 1-20 Hz som gør mennesker syge?

Miljøstyrelsen afviser klage gang på gang

Skænderi mellem tidligere ingeniør Jørgen Jacobsen Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelse?

Kilde: G.N. indeklimakonsulent Scandion 1985-1996

Lydløst støj "STRUKTURLYD" fremkalt af vibrationer (ELF) ekstrem lave frekvenser, fremkalder kronisk sygdomme, hovedpine, svimmelhed, psykiske problemer, søvnforstyrrelser m.m. som dræber mennesker langsomt?