30. januar 2008 modtager undertegnede indeklimaekspert G.I.N et brev og dette billede fra et medlem i Landsforeningen Infralyd & Miljø.

Kilde: G.I.N. religionsforsker i kulturhistorie, klimatologi og økolog 1976

Indeklimakunsulent for Scandion 1985-1996

 Et liv i helvede

 Brevet indeholdt følgende:


Hej dioxinekspert og medlem af Landsforeningen Infralyd og Miljø.

Jeg er en mand på 51 år, født i Polen og kom til Danmark i 1970. Fra 0 til 10 år har jeg tilsammen tilbragt 7 år på div. hospitler og sanatoier pga. astma og fødevareallergi (hudproblemr). Ved ikke hvad jeg blev behandlet med af kemikalier?

Allerede som barn, havde jeg mange almagan (kviksølv) plumber. Fra 1978 til 1996 abejdede jeg med glasfiber (expoxy), armret polyeter. 1987-1993 som EDB oberatør. Fra 1994-2000 abejdet med biler, undervognsbehandling med tectyl (tjæresoffer), billakering, meget støj og alt sammen under meget gifige fohold. Allerede i 1984 kom min tinitus og hudprolemer i 1991, muligvis pga. giftig PVC-polyester, derefter fik jeg alvorlige infalydproblemer (brummelyde i øret) i 1993. Når jeg spiser fisk, får jeg voldsomme hævelser ved hals og på kroppen. Bare en dråbe (levertran) giver straks hævelser i læber og mund.
Min madvaner kan nok beskrives som ustabile, men normalt sunde. Er ikke overvægtig. Har antistoffer i blodet mod de fleste protiener. Har prøvet og holde mig til kød og grøntager, smør og olivenolie. Brød især hvede, kan give voldsomme hudsymptomer cølaki. Jeg mener, at mine store hudproblemer skyldes pga. farlig miljø og kemikalier i hele mit liv.
Fra 1988-2006 boedede jeg i et hus ved en meget befærdet vej, hvor huset stod og rystede voldsomt og gav farlige vibrationer så der ud af vægen opstod STRUKTURLYD d.v.s. infralyd (dyb brummen) som i en højtaler. Flygtede fra støjen i Nordsjælland til Lolland, men oplevede det endnu være  infralyd og lavfrekvens støj fra vindmøller?

Manden var medlem af Landsforeningen "Infralyd og Miljø"

                              ___________________________________

Påvirker kemikalier i maden fordøjelsen, giftstoffer og kviksølv fra tænder gennem helle barndommen med huller og dårlige huller i tænderne? Ja det kan påvirke centralnervesystemet, det fortalte Danmarks dygtigste naturopat Axel O. Hansen. som var den første til at stille øjendiagnose allerede i 1950èrne? Det er noget mange patienter selv har opserveret og fortalt videre i hans bog "Og Satan Ler". Giftstoffer i luften, maden og vacciner er for tiden oppe i medierne på Facebooksom og er blevet en landeplage for tinnitus patienter, der hører både høje og dybe infralyde og lavfrekvent støj (se øverste artikel), dybe lyde fra vindmøller, ventilator, kompressor, transformerstation, trafikstøj, motorveje, flyvemaskiner, helikopter, tog og jernbanestøj m.m. Altsammen udsender infralyd, som går lige ind og vækker REM-søvnen og påvirker hørecentret og centralnervesystemet og forstyrer hjernebølge og oxytosin? Der går en teori om, at mennesker som bliver udsat for giftstoffer og farlige miljøpåvirkninger f.eks. på sit arbejde, muligvis kan udvikle gradvis "tinniutus" eller opfatter lyde 10 gange kraftigere lige som dyr end almindelige mennesker, der ikke er skadet!!.. Miljøforgiftning i dag er derfor helt ude af trit og kontrol hos ørelæger og audiologer, er blevet et tabu emne, idet læger ikke ved tilstrækkelig om påvirkning og risikofaktorer fra gift.

Kildeangivelse: G.N. specialist i trykluft, fabriksskomager med kendskab til kemiske produkter og fremstilling af sko (1962-1969), uddannet hospitalsportør (1969), oliefyrsservice teknikker i forbrændingsteknik  1973-74, økolog siden 1976, uddannet i bygningsteknik og ejendomshandel (1978), biblioteksbetjent med opsyn af bygninger, samt repræsentant for Scandion 1985-1996 i indeklima, vegetar og økolog siden 1976 - 2022. 

G.N. har arbejdet som indeklimakonsulent i 10 år for Scandion 1985-1996 og var den første i Danmark, som konstaterede store indeklimaproblemer bl.a. på Københavns Universitet Amager, Psykologisk ambulatorie fra 1974 - 1990, hvor han i forbindelse med kontrol foretog besigtelse af den store bygning på amager. Her var årsagen problemer med de to store ventilatorer som var påmonteret på bygningens tag og som sendte farlig vibrationer, lavfrekvent infralyd ned i bygningens lokaler, hvor personalet opholdt sig i årevis og hvor 350 blev syge? Mange ansatte måtte forlade deres job!!.......  

Redigeret på ny d.21.08-2021

Blev påvirket af verdens farligste gift

Kilde: G.I.N. forfatter, religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976

G.I.N. nåede at indånde og sluge store mængder af verdens farligste gift Dioxin, PVC- mikroplastik fra årerne 1962 i sin læretid på Dansk Læder & Skotøjsindustri Panthersko til jeg blev udlært i 1966 og forsætter som ungsvend ved at slibe, fræse og pudse 200.000 par sko (400.000 stk.) i alt med plastikhæle og skosåler af blød plast, "Ftalater"? Ti år efter i 1976 begynder han langsomt, at få smerter i led, knogler og hoften, bliver alvorlig syg og kan ikke gå eller komme ud af sengen om morgenen, kan ikke sidde eller stå på sine ben? Blev nærmest lam i hele kroppen, fyldt med konstante smerter i kroppen, henvender han til sin praktiserende læge der opfatter ham nærmest som hypokonder? Efter konstant smerter i tre år, så viste røngtenbilleder til sidst hos en kiropraktor, at ryggen og hoften var kæntret, det ene ben kortere end det andet, som til sidst blev bekræftet af en dygtig kirug og speciallæge i knoglesygdomme!!....

I dag er G.I.N. mere eller mindre invalid, og har svært ved at køre bil uden automatisk kobling og problemerne hober sig op efter 75 års alderen. Det hele skyldtes mit arbejdsmiljø (dioxingift), hvor jeg som ung i 1962-1969 forarbejdede og blev fyldt med alverdens farligste giftstoffer fra mit daglig arbejdsmiljø som fabriksskomager, ansat fra jeg var 14-19 år i arbejdslokale fyldt med røg, giftstoffer og farlig PVC-støv. Efter arbejdstid og ansættelse som arbejdsdreng havde jeg en ½ times overarbejde med at feje fabrikslokalet for støv, der indeholdt yderst farlige støvpartikler, herunder affald fra slibning af skosåler, PVC, lim m.m. m.m.

I dag har jeg svært ved at trække vejret og få luft i 75 års alderen, nedsat lungefunktion og må hive efter vejret om natten, ligger med søvnapnøapparat, døjer med at gå, og stå ud af bilen, træde på koblingen og har nu fået automatgear i bilen (2016) og kan ikke holde mig oprejst mere end 15 minutter ad gangen uden at sidde på en stol og bænk!!....Takket være min læge, har jeg fået bevilget et beløb til automatgear til min nye bil i 2016. 

Mit værste maridt er, at jeg hader supermarkederne, når man skal hente fornødenheder som f.eks. mælk der er placeret 50 meter væk fra indgangen i næsten de fleste supermarkeder, hvor kølediske står. Det hele i supermarkederne er placeret og indrettet til fordel for køb, køb, køb af tøj, sko, tasker af plastik og parfùme, som også er fyldt med giftstoffer, hormonforstyrende stoffer lige som mit arbejde i 1960èrne?

I dag er supermarkederne ikke handicapvenlige, idet der mangler stole til at side på (pusterum), så man kan handle og købe lidt mere? 

Supermarkederne er kun psykologisk indrettet og opbygget således, at slik står lige foran kasseapparatet, så det signalerer til børn og sultne ganers behov, at spise mere usundt, alt for meget sukker, masser af slik, som ødelægger tænder og vores helbred, så fyld ekstra i indkøbsvognen? 

Her på nederst billede får jeg overrakt dødsbeviset på flid, og sølvmedalje i svendeprøve i 1966, hvilket sker sammen med en ung nådlerske i Industriens Hus Nørre Voldgade Kbh., begge udlært og ansat på Dansk Læder & Skotøjsindustri Panthersko.

Skriv på Google linjen: mst.dk/borger/kemikalier-i-hverdagen/kend-kemikalierne/ftalater De findes overalt i vores miljø, sko, regntøj, plastikdue, indeklimaet m.m. 

Ansat som arbejdsdreng på Panther Sko i 1961 begge fik overrakt sølvmedalje i svendeprøve 1966

Fabrikslokalet var fyldt med verdens farligste gifte "dioxin" og ftalater, støv af mikroplastik, epoxy  og opløsningsmidler: TCE (trichloretylen) m.m.!!....

Da jeg første dag bliver ansat som arbejdsdreng på Dansk Læder & Skotøjsindustri "Panther Sko" på Nørrebro i 1961, opdager jeg for første gang i mit liv, hvad kræft er på nært hold?  En af mine ældre arbejdskollegaer som er 30 år ældre og som jeg skal arbejde sammen med som arbejdsdreng, har en stor lymfeknude (cancer) i siden af panden på størrelse med et mågeæg. Jeg undrer mig tit over hans ukendelige hoved og tænker på, at hvis det var èn selv som bar rundt på sådan en stor cancerknude i ansigtet, kunne den så være smittefarlig idet lægerne dengang ikke havde kendskab, men en teori om at det måske skyldes virus og bakterier? Ingen læger vidste helt præcis på det tidspunkt i 1961, hvordan man får en kræftknude? Efterfølgende år begynder Ekstrabladet, at skrive store overskrifter om kræft som var et ukendt begreb i 1960èrne, men hvad man får det af? Lægerne begyndte senere at udtale, at det måske skyldes virus eller bakterier o.s.v.

Da jeg fyldte 18 år, får jeg selv en lymfeknude (begyndende cancer)? ved nyreregionen og henvender mig hos min læge, men her holder vedkommende mig hen med snak og siger: Glem alt sålænge du endnu ikke har ondt eller smerter, dèr hvor knuden befinder sig, trods det at min far og flere af mine ældre arbejdskollegaer begynder at dø i en meget tidelig alder af kræft inden de når 55 år? Mange af mine yngre arbejdskollegaer klager tit over smerter hist og pist i ryggen, led, muskler og har hovedpiner næsten hver anden dag eller mindst to gange om ugen og må fylde sig med hovedpinepiller. Ingen embedslæge, arbejdstilsyn eller fabriksejer vidste eller tænkte over, at der til tider udviklede sig særlig farlige giftdampe af kemilkalier og røgpartikler i arbejdslokalet fra limkomponenter epoxy, acetone, rensebenzin og ved slibning af blød plastik eller hård PVC-plastikhæle eller såler fremstillet af ftalater med et højt indhold af dioxinlignende klorfenolforbindelser. Disse stoffer svævede rundt i fabrikshallen. Rigtig mange kollegaer kommer også i berøring med giftig kontaktlim, klæber, styren, epoxy, acetone, toluen, heptan, metyletylketon, etylacetat, isocyanater, para-fenylendiamin, formaldehyd, anilinbaserede aminer fra huder (garvning), tetrametyltiuram, para-fenylendiamin, kolofonium, impregneringsmiddel, metalforureninger: krom, zink, nikkel, arsenik, kvicksølv, bly, kadium, foruden PVC (polyvinylklorid) og blødgører ftalater m.m. Før skosålerne bliver rettet til på skoene og fræset på en maskine, bliver sålerne  forlimet og smeltet sammen ved hjælp af rødglødelampe under stærk varmepåvirkning. Det sker før sålen trykkes på i en maskinpresse. Jeg husker tydelig, at nogle af mine koleggaer får eksem på hænderne af denne arbejdsmetode og bliver nød til, at gå med stofhandsker.

Pludselig en dag opdager jeg, at en af mine arbejdskolegaer ikke har nogen hårmanke på sit hoved, idet han tager sin paryk af for at reder den med en kam. Jeg blive nærmest "lamslået" og dårlig tilpas, fordi han også har tydelige kendetegn på forgiftning i ansigtet, det man i fagsprog kalder "klorrance" med meget dybe og tydelige arvæv eller ujævnhedere i hans ansigtshud og på kinderne. Ansigtet ser nærmest ud som en olding på 90 år og huden er boblet op. Hans job bestod lige som mit, at fræse i bløde plastsåler, der indeholdt meget giftige forbindelser af ftalater. I dag 60 år efter ved man, at ftalater af blød plast er kommet i søgelyset, idet man har fundet disse materialer i de fleste børne gummisko, regntøj m.m.. De er mistænkt for at være sundhedsskadelige og hormonforstyrende og kræftfremkaldenede. Disse stoffer findes i regntøj eller gummifodtøj og kan afgive giftige forbindelser ved hjælp af sved fra fødderne, som gennemtrænger huden og vandrer ud i kroppen som farlige giftige forbindelser? De findes i balloner og legetøj før 2014?  

Udover det, at jeg i 1963-69 fræsede og sleb 200.000 skosåler, ligeledes bestod mit job også at slibe i lige så mange hård PVC eller PCB materialer ved fremstilling af sko. Bunden af skosålerne, der var ujævn skulle planslibes slibes og her bestod skoen af skadelige garvestoffer af farvet læderhud med  indehold af anilinbaserede aminer, giftige farve- og kemistoffer i alle skyggens sider!!.....

Ofte gik der ild i støvsugeren og giftig røg væltede ud og fyldte fabriksslokalet med en tæt tåge af brændt PVC, som regnes for  en af de farligste og meget giftig forbindelse der finden på jorden og som går under navnet "dioxin".
 
Anilin fremstilles fra aminobenzen og  er meget giftig på mennesker, idet blodets evne til at transportere ilt blokkeres. Anilin, arabisk (al-nila) "indigo" og-in blev anvendt på mumiers tøjbeklædning i Ægypten. I dag anvendes  anilin til fremstilling af farvestoffer til tøj,  læder-, lak og i gummiindustrien bl.a. til skofremstilling. Anilin udvindes med jernspåner og saltsyre, af nitrobenzol (salpeter, svovlsyre og benzol) ved fremstllingsprocessen. Anilin er en kraftig antioxidant ved fremstilling til gummi og skumplast samt til pesticider og lægemidler.
Min far som var kunstmaler fra 1957-69 og som malede bibelske billeder m.m., advarede mig berøring af farven til kunstmaling, idet annilin farven er koboltblå, en meget giftig forbindelse at få på huden? Det er den samme anilin farve man også har brugt tidligere i 1950èrne til blåstempling af dyrerygge og på slagtesvin, hvilket afdøde naturlæge Axel O.Hansen advarede om ikke at spise, fordi han kunne konstatere ved hjælp af øjendiagnose hos hans patienter, at der var tale om forgiftning med anilin (kobolt indigo) på hans patienter, som havde spist en ordentlig bid dyreryg med den blå farve?  

                                   ________________________

Dom over "kræft-fabrikken"
Antallet af invalide i Italien fra 1950-70 på grund af arbejdsulykker eller erhvervssygdomme er højere end det samlede antal invalide i de to verdenskrige tilsammen, viser de officielle statistikker som blev foretaget i Italien i 1970èrne.
Med disse dystre tal som baggrund, afsiger retten i Torino i Norditalien sandsynligvis for første gang i Italiens historie en dom i en sag, hvor ansvaret for arbejders død ved arbejdsmiljøforurening skal klarlægges.
I den såkaldte "kræft-fabrikssag" menes mindst 132 arbejdere at have mistet livet på grund af blærekræft, som de havde pådraget sig på Ipca anilin-farvefabrikken i Cire, nær Torino i Italien. Mindet om de sørgelige begivenheder vedrørende Ipca, der blev grundlagt i 1922 er bevaret for eftertiden i arkiver og dokumentation af hovedanklagede i retssagen mod de to Ipca`s fabriksejer, Sereno og Alfredo Gishotti på henholdsvis 80 og 86 år. De to direktører, som har nået status af en symbol. Endvidere sidder nevøen Silvio, fabrikslederen Paolo Ridiano og fabrikslægen Giovanni Mussa på anklagebænken. Anklageren har krævet fængselsdomme på i alt 27 år.
Benito Franza, som døde to år efter dommen blev afsat, har i efterladte papirer beskrevet, hvordan han arbejdede med de to kemikalier beta-napthylamin og henzidin, som i mange lande blev forbudt lige efter anden verdenskrigs afslutning, det skyldes fordi stofferne dengang blev erklæret stærkt kræftfremkaldende.
- En tyk dunst af giftige dampe hang i fabrikslokalerne og blev indåndet af arbejderne, fortalte Benito Franza i brevet.
- Arbejderne blev syge, og det gør de stadig ved brug af koboltfarven, fordi ingen nogensinde protesterede. Hans enke og 12 andre arbejderes familier har stævnet fabriksejerne i retten, august 1977. Ejerne har tidligere tilbudt de efterladte erstatninger på mellem 10.000 og 17.000 kr. Dette tilbud afslog de fleste familier som værende ganske utilstrækkeligt.
- Vi vil ikke have penge. Vi vil have retfærdighed, sagde Benito Franzas kone i retten.
Retssagen er også bemærkelsesværdig, fordi en fagforening for første gang har fået tilladelse til at være sagsøger i en retssag md krav om erstatning. Det drejer sig om Fagforeningen for Arbejdere inden for kemisk industri.
Under retssagen kom det frem, at der kun er ansat tre personer i det fabrikstilsyn, som har ansvaret for hele Piemone-provinsen, der er et af de industrielt mest udbyggede områder i Italien med giftfabrikker bl.a. også den store ulykke i Serveso 1976, hvor dioxin slap ud af ventilationssystemet og lagde et område på 50 kilometer øde. Retten i Torino nægtedede at anerkende fabriksinspektørerne på annilinfabriken, som ansvarlige for forsømmelserne på fabrikken Ipca i Torino.

Tryk på linket her og læs om dioxinkatastrofen i 1976: Dioxin gift i mad NB! Husk at trykke tilbage til denne side du lige har læst, idet den fortæller meget mere om farlig Trichloretylen som påvirker tinnitus?

Tilbage til min læreplads på Panther. 

Da de italienske og spanske sko begyndete at oversvømme hele det danske marked i 1967, begynder skotøjsbranchen, at komme i alvorlige vanskelighede. Det sker fordi man ophævede importafgiften på de udenlandske sko. Den ene fabrik lukkede efter den anden og til sidst kom turen til Panthersko i slutningen af 1969. Alle på skotøjsfabrikken Panther Sko blev fyret og på grund af min uddannelse med sølvmedalje og dygtighed er jeg den sidste, som forlader Panthersko Heimdalsgade 14 på Nørrebro i København sammen med direktøren. Det var nærmest uhyggeligt og skræmmende, at møde hver morgen den sidste måned for at gøre nogle sko færdig og ikke se sine kollegaer mere?

                                      _______________________

Da min kollega fra Pantersko døde!!......

Da jeg mange år efter i 1990èrne tilfældig træder ind i en skomager hælebar, møder jeg min gamle arbejdskollega fra Panther Sko, ham med "parykken", idet han havde købt en skomagerbutik lige i nærheden  af hvor jeg boede i Hvidovre .
Der går ikke mange måneder før han bliver alvorlig syg og afgår  ved døden af kræft og alvorlig klorance i ansigtet, tab af hårvækst? Hans kone forsætter et stykke tid med at køre forretningen videre med en skomagersvend, indtil butikken lukker for altid og med et kæmpe tab både af hendes mand og den formue han havde opsparet gennem mange årtier?

Tryk på linket: Bliv ved dit fag NB! Husk og vend tilbage til denne side, idet det handler om den farlige Trichloretylen et link som du skal trykke på længere nede på siden!!..... Linket: Giftstoffer

Et sundt arbejdsmiljø kræver viden!!.....

Vi får alle kviksølv i sig?

Kviksølv har ikke bare ført til skader på jobet. Det har også ramt mange med kviksølvholdige amalgamfyldninger i tænderne. Da G.N. i 1986, hendvender sig til to tandlæger i Hvidovre bl.a. hans egen og hos hans kones tandlæge for at sælge verdens fineste Euromate 1200 Dental luftrenser til kr.25.000,- får han afslag og hører ikke noget fra tandlægeklinikken. Den næste han henvendr mig til, er en tandlæge på Vesterbro, som er lidt uden for familien, nærmere venner og bekendskab til et familiemedlem.

I brochuren (se billed) som de får står følgende: Ingen ønsker at arbejde i et sundhedsfarligt miljø. Tandlæger og ansatte er ofte udsat for infektioner fra virus- og bakterier samt for faren ved at omgås kviksølvdampe og andre luftbårne metallurgiske partikler.
Disse luftbårne partikler skyldes kondensation, polering o.lign. af amalgamfyldninger eller stammer fra mangelfuld opbevaring af resterende (rester)-amalgam. I tillæg findes chancen for lækage og spild af kviksølv:

Dette er årsagen til, at Euromate Engineering B.V. i samarbejde med Hollands Institut for helseforskning TNO i Delft har udviklet en lufrenser specielt for tandlægeklinikker og kontorer.

Euromate 1200 Dental
Eurmate Dental har 3 filtertyper: et mekanisk forfilter, et elektrostatik mikrofilter og en kviksølvdampabsorber. Denne filterenhed fjerner ikke bare virus, bakterier o.s.v. fra atmosfæren, men også andet, som er meget vigtigt - forekommende koncentrationer af kviksølvdampe (påvist af Dutek Laboratory Sentrallabr), en mængde andre skadelige elementer i tandlægepraksis, såsom svovl, klorider, fosfor, zink, silikon, aluminium, calsium, titan. jern, tin, krom, mangan, kobber, bly, sølv og nogle få andre.
Op til 98,5% af adskellige forsøg beviser niveauet: af Hollandsk Institute for Helseforskning TNO, Nederland....af prof. dr.dent. Reinhold Mayer ved dentalkirurgisk fakultet, Ulm Universitet, Tyskland.......................og
af prof. dr. C.L. Davidson ved dentalkirurgisk fakultet, Amsterdam Universitet, Nederlan. Ja, Erumate 1200 Dental er den rette løsning i Deres situation som tandlæge...........

Kilde: distrikts salgschef G.I.N. med speciale i klimatologi og rent luft i lokaler og lægepraksis.

Flere tandlæger har henvendt sig til denne hjemmeside for at få oplyst, hvor man kan købe Erumate 1200 Dental.


Alle tre tandlæger døde?

Ingen af de tre tandlæger jeg havde besøgt, ville købe og ofre penge på min nyhed Dental 1200 og  Verdensundhedsorganisationen WHO rapport, som er et senere vigtigt dokument fra 1991, der har fastslået, at den største kilde til kviksølv i menneskets krop er amalganfyldninger, som består af 50% kviksølv. Der går nemlig ikke mere end 10-15 år efter, at jeg havde besøgt tandlægerne i 1986, at samtlige dør af kræft inden de når 60 års alderen. En af tandlægerne var omkring 55 år, da han bliver alvorlig syg, og må sælge sin tandlægepraksis.

Tryk på linket og læs om farlig aluminium og kviksølv i vacciner: Vaccine der dræber?

Et liv i helvede

Kilde: G.I.N. klimaforsker og økolog siden 1976

Kviksølv - Verdens farligste tungmetal


Er tandlæger, personale og
fabriksarbejder udsat for  
kviksølvforgiftning m.m.?

Et minde om John Lennon

Summer of Love 1967

Blomsten blev symbolet på den yngre generations oprør med The Batles og guruen Maharishi i spidsen og mod de unge forældres værdier "kapitalismen". Det var overalt, unge mænd såvel som kvinder, der havde blomster i håret og som sang med på det største hit i U.S.A.: If you going to San Francisko. Hippi kulturen var et ungdomsoprør, der dominerede i 1967 og rundt om i verden og som ebbede ud i 1970. Hippiern var vokset op af forældre af flowerpower, egentlig blomsterbørn af travle forældre som provokerede med langt hår, farvestrålende tøj, som dannede mode. Bukabet var kærlighed til naturen og mennesket imellem, der symboliserede blomster. Indvielse, dets personlige udfoldelse, selvrelation mente man (står også skrevet i Det Ny Tesamente) kan kun nåes væsentlig mente hippierne ved brugen af inspiration, fra indisk og asiasisk religioner som f.ek. zenbudhismen og tibitansk dødebog incl. brugen af "bevidsthedsudvidende stoffer som has og LSD. Sidst nævnte er forbudt ifølge Biblen.
Helsekost, mikro makro og økologiske madvarer kom med Hippibevægelsen, der gik imod brugen af al slags plastik fremstillet af olieprodukter, samt sprøjtegifte (DDT) dioxin som  blev brugt ved løvnedfald fra træerne i Vietnamkrigen.                                                
 

Hippierne håbede på, at omskabe det vestlige samfund og U.S.A. gennem flower power, d.v.s. kærlighed til alle, også fjender "All you need is love" også til naturen?. Selvransagelse og kærlighed skulle gøre mennesket lykkeligt og glad, glæden kom også til udtryk i hippigernes ukoventionelle påklædning, smykker, og ansigtsmaling, kunst, musik o.s.v..
I bogen Tibetan Journy beskriver Alexandra David-Neel et møde med en tibetansk lama "De ophøjede", som fortæller, hvordan han opfatter Universet som en rytmisk dans i lyd: "Alle ting er samlinger af atomer og molekyler, der danser og ved deres bevægelse frembringer vibrationer af lyde eller ikke hørbar lyde. Når dansens rytme ændres (som vi kan gøre eller modvirke i de fleste tilfælde), ændres også den frembragte lyd. Hvert atom synger sin sang i al evighed, og lyden skaber hvert øjeblik tætte indviklede former. Går man ind på den tankegang, at hele Kosmos således er skabt af lyd eller vibratione, af uhåndkribelige lydvibratio, er lyd nødvændigvis tæt forbundet med forskellige svingningsfrekvenser. Alle organismer, mennesker, dyr, vira, bakterier, insekter og planter i jord osv. - vibrerer rytmisk og skaber forskellige frekvenser, o.s.v. Dyerne hvis kød og blod kan være livsfarligt p.g.a. liggifte, der altid opstår når et dyr bliver slagtet eller for den sags skyld medicinrester i kødet, hormoner, bakerier m.m., kan således overføres til vores børn og fremkalde allergi eller destruktiv vibrationr!!.. Ja giftstoffer eller "sprøjtegifte", hvis frekvenser ødelægger og smadrer menneskets liv psykisk og fysisk, var The Beatles overbevisning om at blive vegetar. Denne opfattelse delte The Beach Boys, Donavan og Mick Jacker også (The Roling Stones).
Jorden som helhed er en musikalsk organisme og oplevelse med vandfloder, oceaner, vinde og dryppende regn ect. lige som Gangesfloden i Indien, der har sit udspring i Himmalaya bjergene og som bevæger sig ned af floden støder man på den hellige by Rishikes, hvor The Beatles fandt deres guru Maharishi i 1960èrne. Ganges floden er Indiens helligdom og Inderne bader, sejler, fisker og bliver begravet i floden Ganges, som anses for at have helbredende og rensende effekt på krop og sjæl, hvis man er troende Hindu eller Kristen. John Lennon har skrevet utallige af kærligheds og fredssange, idet han af tusindvis af musiker verden over betragtes som et åndeligt lys, der forsøgte og skabe en hel verden fri for kapitalisme, aksiemarked og jødernes pengemagt.

DDT blev udskiftet med kærlighed?
         

I slutningen af 60èrne forsamledes hundrede tusinde af unge til demonstration mod U.S.A. på grund af den forfærdelige krig i Vietnam og brugen af krigsgiften DDT dioxin (sprøjtegiften). Hippikulturen, der i dag står bag de fleste kolektive landbrug verden over (økologisk og biodynamisk frugt og grøntsager) vandt indpas dengang, som en afgørende ende på Vietnamkrigen - ledsaget af John Lennon fra The Beatles i spidsen: All you ned is lov "alt hvad du behøver er kærlighed" var The Beatles slagsang og optræden i et af verdens mest sete TV-show nogen sinde som demonstration mod Vietnamkrigen. Der var ialt 10 uomgængelge protestsange bl.a. Bob Dylan "Master of War". En af rockèns første og mest slagkraftigste miljøsange kom fra The Doors "When the Music Is Over". Noget man spurgte hinanden og sig selv om 60èrnes, var om man kunne lave instrumental musik med klare politiske budskaber: Jimi Hendrix kunne. Hans instrumentale version af den amerikanske nationalsang siger mere end mange ord. Den blev fyret af på et tidspunkt, da alle kunne se, at den var gal i Vietnam. Mange viste deres protestsange og fyrede dem af bl.a. The Beatles i stribevis.

Historien forsætter, tryk på linket her: Hippie kultur
  

THE END

Alvorlige indeklimaproblemer på Københavns Universitet Amager

Mandag d. 5/4-2004

Ti år efter i 1977 bliver G.I.N. alvorlig syg.

Forgiftet af kemikalier i skotøjsindustrien

I 1977 henvender special skomager (billede) øverst på siden sig til en kiropraktor og får konstateret en alvorlig skævhed på rygsøjlen, forskubbelse af bruskskiverne til diskusprolaps. Bruskskiven mellem de to ryghvivler sad i klemme og var ved at glide og falde ud af rygsøjlen og gøre ham lam, idet nogle knogler var ved at smuldre væk. Ryggen var så medtaget og beskadiget fortalte kiropraktoren, at jeg som tidligere uddanet special fabriksskomager, at det så katastrufalt ud med ryggen og de de mange  røntgenbilleder som blev taget. Kiropraktoren mente, at der var tale om en forgiftning eller noget andet som  havde påført lidelsen gennem mit tidligere arbejde. Aldrig havde han i sin konsultation set en så medtaget ryg i en så ung en alder af kun 26 år. Han opfordrede ham til og henviser GN til en lægespecialist i kirugi. Han ville ikke som kiropraktor ikke tage ansvaret for og senere blive dømt for min lammelse i kroppen, noget som han ikke var skyld i, hvilket var hans udtalelse til mig. Den gang kunne læger og kiropraktor slet ikke tale sammen og blev nærmest betragtet som kvaksalver!!...

Da jeg under min alvorlig sygdom og lammelse i næsten 14 dage dage og ikke kan komme ud af sengen eller side op, henvender jeg mig til danmarks dygtigste naturlæge Julia Vøldan, en alternativ behandler med baggrund som er biopat, og herefter kontakter civilingeniør Viggo Berthelsen, manden bag Minalka og Scanalka pillerne, som har speciale i blod og jordanalyser i landbruget, vitaminer og mineraler, forsøger de som alternative behandler, at hjælpe mig med genopbygning af mine knogler ad naturens vej først med vegetarkost, idet bruskskiverne mellem de de to ryghvirvler er opbygget af silicium, D vitamin, kalk m.m..

Mangel på grundstoffet "silicium" som findes rigeligt i biodynamiske produkter hirse, kartoffelskræller og paderokkete m.m. fortæller biopaten Otto Balling og Viggo Bertelsen i sine bøger, kan muligvis forbedre og gradvis opbygge brusken og ryggen eller andre steder i kroppen og langsomt derfra  igen genopbygge ledene, samt brusken i næsen m.m..

Da jeg 25 år senere får alvorlige problemer, opdager min nærmeste familie og voksne børn, at jeg snorker noget så forfærdelig og er i irritationsfare for mine omgivelser, særlig min kone. Da jeg til sidst efter rigtig mange års forløb i 2010, henvender mig til en næse- halsspecialist, bliver jeg henvist til søvnkliniken på Slagelse Sygehus for min alvorlige søvnopnø.

På hospitalet bliver jeg grundig undersøgt i næsen af en øre, næse, halslæge og vedkommende opdager, at brusken er blevet skæv i næseboerne og at de vil fjerne det ved operation. Jeg spørger herefter, om det kan skyldes mit tidligere arbejde som fabriksskomager i 1960èrne, et job med mange opløsningsmidler, acetone, nærmest virker som bedøvelsesmiddel, støv af plastik, slibning, lim som ekspoxy. Jeg kan nemlig huske, at jeg tit havde indgroet skorper af støvpartikler af alle slags siddende i næseboerne efter endt arbejdsdag og som jeg havde svært ved at pille ud som busemænd? Alle i fabrikshallen som arbejdede med sko m.m., pillede næse konstant i næsen, nøjagtig lige som jeg selv. Vi var alle konstant plaget af yderst giftig støv og snavs overalt i fabrikslokalet, hvor der blev slebet og pudset sko blanke før de var færdigefremstillet til salg. Efter fyraften var jeg som arbejdsdreng ansat til også at feje gulvet i fabrikslokalerne i flere år, her hvirvlede det op med alt slags støvpartikler, af fint PVC-plast, farvestoffer, tørre skadelige garvestoffer m.n.?

Lægespecialisten skeptisk om den teori, at et næsebor der altid var tilstoppet med skorber fra det snavsede fabrikslokale og arbejde i skotøjsindustrien kunne beskade næseboerne? Speciallægen fortalte mig i denne sammenhæng, at mine næsebor muligvis allerede var skæv og beskadiget allerede fra fødslen af, fordi jeg blev født med benene først og hovedet til sidst, men det kan vel ikke skade kraniet og næsen?

Jeg gik i lang tid og tænkte over, hvorfor kiroprakteren og biopaten kunne fortælle om en "forgiftning" af min skæve hofte og ryg, som består af bruskskiver lige som i næsebor og at det ene ben var 6 cm kortere end det andet. De dygtige naturhelbreder mente ifølge sin uddannelse og fra literatur, at det kan skydes mangel på kalk (kalcium), D-vitamin og særdeles silicium, der genopbygger brusk både i ryg og næse?  Var jeg virkelig blevet født med så voldsomme skæve næsebor?

 

Voldsom søvnopnø

På søvnklinikke fortalte de mig, at jeg på en nat ikke trak vejret 560 gange helt rigtig og med intervaller på 15 sekunder til et minuts pause, hvilket er alvorlig for helbredet, idet det kan gå ud over hjertet m.m.. Special sygeplejesken som undersøgte mig følgende ved hver konsultation, kunn ikke forstå, at jeg ikke for længst havde fået alvorlige komplikationer, idet snorken i denne alvorlig tilstand nærmest kan gå ud over hjerte o.m.a.. Men da jeg selv har fået en stor viden i biopati og gennem mit arbejde som ansat i 10 år på et bibliotek og med efteruddannelse i biokemi og som klimatolog, herunder atomfysik, ionteknik og med speciale i luftrensere, bakterier, virus og andre former for skadelige ting i indeklimaet, herunder plastik og hormonforstyrende stoffer i støv?

Da jen nu i mere end 40 år har været økolog og vegetar, så fortalte jeg lægen og sygeplejesken, om min overlevelse af farlig snorken, kan skyldes alle de antioxidanter jeg har fået hver dag gennem masser af vegetarmad og kosttilskud? Antioxidanter stabliserer ilten overalt i kroppens celler og kan være en slags reserve for iltmangel i op til et minut, især ved stop i luftvejene når man snorker. Min teori blev derimod ikke helt afvist af en sygeplejeske på søvnklinikken, der gav mig et godt råd mod mine tørre slimhinder ved, at drikke en ½ citron i et glas vand om aften eller natten, hvilket har hjulpet mig indtil videre og samt en stor spiseskefuld levertran tidlig om morgenen kl.6.30?

Fra perioden 1962-66 hvor jeg som før har beskrevet, var jeg ansat på Panthersko indåndede jeg alle former for støv og snavs, men også alle former for ætsende opløsningsmidler? Jeg sniftede det ikke op i hjernen, men forsøgte og holde det tilbage i næseboerne og mener nu, at det kan være årsagen til, at jeg fik ødelagt brusksken i næsen og bruskskiverne i rygsøjlen, men hvem ved hvad?

Hvordan næsen og ryggen har taget skade ved ingen endnu, idet også næsen indvendig er opbygget af brusk lige som mellemledene i ryghvirvlerne? 
Det er nu over 40 år siden jeg første gang blev interesseret biopati, sundhed og vegetarkost. I 1985 holdt jeg flere store foredrag i Naturhelbredelsens Fremme om vitaminer, mineraler og livsvigtige ioner. Vitaminerne forsøger nemlig at beskytte kroppen mod skadelige ting bl.a. forurening, idet antioxidanter og de "negative ioner" som det også kaldes i fagsprog indenfor klimatologi.

Hver nat ligger jeg nu med et slags vandfordampet apparat, som afgiver damp  gennem H2O, og som består af en vandbeholder med en mini kompressor, hvor kølige luft og fugt transporteres videre ud gennem en slangen til masken (vist på billedet). Det er en yderst behagelig fornemmelse af havluft om sommeren, en behagelig brise og kølighed med yderst livsvigtige negative ioner, der får næseboerne til at åbne sig for tilførelse af luft (ilt) i næse og svælg, så man ikke snorker. Uden dette apparat ville jeg ikke kunne hverken sove eller overleve. Snorken er nemlig meget skadeligt for hjertet, åndedrættet, lungerne og alle cellerne i kroppen, fordi der ikke bliver tilført den tilstrækelige ilt. Snorken kan gøre ens hverdag til et helvede, idet man bliver meget træt i løbet af dagen. Men takket være Gud, har jeg overlevet indtil videre!!...

Ødelagde mine slimhinder af kemikalier i skotøjsindustrien.

Siden 2009 har det været rigtig slemt med mine slimhinde hver morgen når jeg vågnede; tør i hals, tungen og når jeg synker noget bestemt mad. Irritationen blev til sidst så slemt, at jeg måtte gøre noget og henvendte mig til en øre, næse, halsspecialist og til sidst klinik for søvnopnø.


Når du skelner mellem ondt og godt i hverdagen?
Ifølge Bibelen kan mennesket opøve og samle på sunde værdier, siger Paulus i Hebræerbrevet 5,14 og holde fast på dem!!....
Vi er nemlig født til at skelne mellem rigtigt og forkert, særlig børn ved fødslen og frem til udvikling, hvilket er et afgørende karaktertræk i det....så vi af al kraft kan skelne mellem ondt og godt i samfundets tjeneste og i sidste instans, hvilket hos nogle sker for sent måske lige før de dør.
Når børn spytter maden ud, sker der ofte en påvirkning af deres smagsløg, enten fordi de ikke kan li maden eller også fordi den har fået giftstoffer eller stærke krydderier tilført. Det aller første et menneske kommer i berøring med, når det bliver født er vore seks sanser; føle, smag, lugte, hørelse, syn og senere den 6. sans "guddommelig"?
Da jeg var meget lille kunne jeg smage forskel på mad, når min far og mor tilberedte den. Min mor skulle absolut oversalte maden, hvorimod min far som var kok, bagermester fremstillede en velafbalanceret mad med mindre salt, og krydderier, en mad som bare smagte dejligt.
I dag tåler jeg ikke smags og tilsætningsstoffer i mad og drikkevarer på grund af mine ødelagte slimhinder, som at bedømme er  blevet beskadiget helt fra ungdommen af med kemikalier, der langsomt kom snigende i 2009-2010 med en alvorlig søvnopnø.

I dag kan jeg på lang afstand smage- og føle, om der er kommet kemiske stoffer i maden eller drikkevare. Nogle gange virker smagsforstærker, farvestoffer og tilsætningsstoffer så kraftig på slimhinderne, at jeg har metalsmag i munden resten af dagen.
Dyerne lugter sig frem til det de skal spise, men sådan en gave har vi mennesker ikke altid fra Gud . Når mennesket sanser omverden, sker det gennem sanseorganerne f.eks. føle, smag, lugt, hørelse m.m. Men Gud renser og udruster dig, indtil din skyld er borte, din synd er sonet og soteret ved Jesus Kristus gennem omvendelse. De stærke ord er hentet fra bibelen, så uanset hvilken religion, kirke og menighed du tilhører, så skal ethvert memnneske opøve sine sanser til at skelne mellem godt og ondt, siger Paulus til Hebræerne.

Hebr.5,11-14 : Matt.18,2-3 ; 1 Kor.3,1-3 : 1. Kor.14,20-21; 2,6. 15-16.

Tryk på linket:Vitaminer A.B.C.


Præsterne og lægerne som skulle tæmme vores sygdomme glemte og meddele, at vi er til for Guds skyld (naturen) og ikke omvendt.