THE END

Denne side er under opdatering!!...

Hekseprocesser i middelalderen

Aktuelt nytænkning ano 1850-2021?

Heksen eksisterer stadig: Forureningen?

Heksen eksisterer stadig: Forureningen?

Fra Tidsskrift nr. 6 1956 Ny Tid & Vi af redaktør Julia Vøldan og indehaver af Helse og Kurcentret i Jyderup

Der er gift i manden

Kilde: af afdøde redaktør Julia Vøldan og naturhelbreder 1956.

Da jeg G.N. læste denne artikel for over ti år siden i et af mit fem bind af NY TID & VI købt hos SAXO - antikvarisk boghandel (samling af tidsskrifter fra årgang 1950-1967) har jeg besluttet, at gengive dette fra maj 1956:

Der er gift i vore daglige mad. Næringsmiddelindustrien har ikke en gren, der ikke blander et eller andet absolut uvedkommende kemikalium i det, vi spiser hver dag, og det enten man er grøntsags- eller kødspiser.

På en international kræftforskerkongres i Brasilien i 1955 beskæftigede man sig indgående med spørgsmålet om tilsætning af kemikalier og farvestoffer til fødevare, og det var ikke rare ting, man fik at vide derfra. En amerikansk specialist, dr. William Smith, fremlagde her en rapport, som viste, at der i U.S.A.`s fødevareindustri årlig blev brugt 50 tons farvestoffer (1955), som man har foreslået kan fremkalde kræft hos dyr. Videnskabsmændene ved ikke, om disse farvestoffer er lige så skadelige for mennesker, men ville det ikke være logisk at tænke sig, at det var det?

Her i Danmark råbes der så højt op om sundhedskontrollen med vore fødevarer, og offentligheden aner ikke, at de bliver fyldt med giftstoffer i så godt som hvert eneste måltid. Det er nemlig tilladt her i landet at tilsætte flormel kvælstoftriklorid, at tilsætte svovlsyring til byggryn, at affarve bærfrugter og korn, at svovlbehandle tørret frugt, at farve grøntkonserves med kobbersulfat, at polere gryn med talkum, at tilføje svovlsyrling til kunsthonning, puddersukker og sirup, at tilsætte salpeter (nitrit) samt 3-4 andre kemikalier til kød, fars og pølser. Ligeledes er det tilladt at tilsætte forskellige salte og farvestoffer til limonade og sodavand. Alt sammen er det selvfølgeligt i små, og hver for sig, uskadeligt mængder? Men det kan jo hurtigt løbe op til en hel del, og hvordan det virker på den menneskelige organisme på lang sigt (år 2017), er lægevidenskaben ikke klar over. Men sygdom opstår jo ikke af sig selv. Der må være en årsag, og ville det ikke være nærliggende at tænke sig, at den kemiske tilsætning til vor daglige føde kan være en af årsagerne både til kræft, børnelammelse (immunsystemet ødelagt), dårlige maver og mange andre sygdomme?
Her i Danmark bruger alene margarineindustrien hver dag 235 kg farvestoffer og mange andre kemiske stoffer. Vor kemiske industri fremstiller årlig 250 tons forskellige konserveringsmidler. Chokoladeindustrien bruger årlig 46 tons kunstige essenser, og i konservesindustrien hældes der tonsvis af kemikalier i de vare, vi spiser af hver dag. Jeg vil anbefale på det kraftigste at undgå al konserves. Dåsemad er faktisk intet værd. Det er ubegribeligt, at folk om vinteren køber f.eks. grønkål og gullerødder på dåser, når man kan få det frisk hele vinteren igennem. Ulykken er, at vore fødemidler ikke sælges i deres naturlig skikkelse. Visse fødemidler tilsættes fremmede stoffer, andre steriliseres, homogeniseres, hærdes eller raffineres, alt sammen til skade for det naturlige produkt. Lad os i taknemmelighed og ærbødighed her mindes læge A Maag`s kolosale arbejde for at komme alt dette til livs, såvel som hans kamp med kunstgødning og giftsprøjtning af landbrugs- og gartneriprodukterne. Her i landet bruges årlig ca. 600.000 tons kunstgødning, foruden de store mængder af sprøjtevædsker DDT lignende stoffer og pudringspræparater.
I U.S.A. er tusinder af kvadratkilometer tidligere frugtbart agerjord blevet omdannet til sandørkener som følge af kunstgødning (udpint jor) og kemiske sprøjtemidler. Rudolf Steiner skrev allerede for mange årtier siden (1920èrne), at hvis denne udvikling forsatte, ville det blive den frygteligste katastrofe i menneskets historie.
Der er ikke noget der tyder på, at denne udvikling har kulmineret. Hvert år kommer der stadig nye kemiske præparater frem, som tilsættes vore fødemidler. Men for os, der læser dette blad (NY TID OG VI), findes der en vej ud af det, - nemlig den biodynamiske  (økologiske) dyrkningsmetode. Vi kan her i landet købe både korn, grøntsager og frugter, som er dyrket efter disse metoder, og det er en kendsgerning, at de ikke alene er sundere, men smager betydeligt bedre end de tilsvarende fra giftdyrkningen. Det er oplysning, der mangles. Største parten af Danmarks husmødre, som laver mad hver dag, er komplet uvidende om de faktiske forhold angående ernæringen. Men kan vi gøre noget for at sprede oplysning, har vi pligt til det, ikke alene af hensyn til vores medmennesker, men af hensyn til kommende generationer.
af Th Andersen.
                           __________________

Farvestoffernes historie

Allerede i 1396 blev en lov bekendtgjort i Paris, som forbød brugen af farvestoffer i smør. I 1820 nævnede Frederick Accum at en kvinde, som spiste pickles når hun var ved frisøren - pickles som var farvet - grønne med kobber-sulfat - blev syg og døde af det.
I en Manchester "tea-shop" fandt man en række farvestoffer, bl.a. bly-kromat og indigo, som blev brugt til at farve brugte teblade med - så de kunne sælges igen.
Candis-sukker-slik blev ofte farvet i gamle dage. Knap halvdelen af hvad der blev solgt i Boston, USA, i 1880 var farvet med en eller flere mineral-farvestoffer, hovedsageligt bly-kromat.
I London år 1900 var det så almindeligt at bruge gult farvestof i mælk, at husmødrene simpelt nægtede at købe ufarvet mælk. De troede, den var blevet fortyndet. Den gule farve blev hovedsageligt brugt - netop for at forhindre forbrugerne i at opdage, at mælken var fortyndet med vand eller skummet. Først i 1926 blev det forbudt at farve mælken i England.

De røde pølser stammer fra Wien. Her var det ved lov (dødsstraf) påbudt slagterne, at de pølser, som havde været udbudt til salg på torvet og ikke var blevet solgt, skulle farves røde. Så kunne forbrugerne se, at de ikke var helt friske, ja nærmest undgå pølseforgiftning.

I 1860 ville en engelsk køkkenchef gerne servere grøn budding ved en stor offentlig bespisning og bad en apoteker om at levere ham en velegnet farve. Kobber-farven, han fik og brugte, forårsagede to dødsfald.

Syntetiske farvestoffer til mad bruges i de fleste lande. Der var ca. 65 i brug i 1970-80, men det tilladte antal varierede fra land til land. Ifølge en rapport, udfærdiget af højt ansete amerikanske videnskabsmænd, var Danmark topscorer med 33,25 (farvestoffer), 25 i England, 22 i Japan, 12 i USA, 10 i Canada, 5 i Chile og 3 i Sovjetunionen. Hver amarikaner fik i gennemsnit 5,5 g syntetisk farvestoffer i maen årligt. 85 pct. af dem udgøres af amaranth (FD&C Yellow No. 5) og sunset yellow (FD&C Yellow No. 6).

Vi ved fra oldtidens Plinius, at vin var farvet allerede
2-300 år før Kristi fødsel.

Af 24 syntetiske farvestoffer som har været i brug i USA siden 1907 er der i dag 12 tilbage. Jeg skal her nævne hvilke, der er streget og hvorfor:

En rød farve, som blev brugt i USA fra 1907 til 1961, blev forbudt fordi den kunne fremkalde leverkræft.
Den hed Red No. 1 eller Ponceau 3 R.
Samme sygdom fremkaldte den grønne Guinea Green eller Green No. 1 i brug fra 1922 til 1966.

Hovedpine sidder ikke i hovedet, men i maven?

Befriet efter 50 års kamp med hovedpine!!.....

Min nærmere betegnet Hotsonshovedpine og migræne forsvandt efter 50 års kamp, uden brug af skadelige hovedpinepiller.
Allerede som 11-årige begyndte jeg, at få de frygteligste smerter "hovedpiner", men der skulle gå næsten en hel menneskealder (50 år), før jeg fandt årsagen til smerterne, der opstår i maven af forkert tilført ernæring, kød, tilsætning og farvestoffer i slik, læskedrikke, sodavand o.sv. nemlig for det meste "positive ioner" i kosten og den luft vi indånder o.m.a..

af økolog, klimatolog og livsstilekspert G.I.N.

Døden sidder i tarmen

Dr. Keller skrev i sin bog for mange år siden "Der Tod sitz im Darm" (Døden sidder i tarmene).

"Forstoppelse og derigennem opståede spændinger kan afstedkomme de alvorligste forstyrelser i menneskekroppen. Giftige gasarter opsuges langsomt gennem tarmvæggen, hvorfra de indgår i blodstrømmen og forgifter hele kroppen.Gennem tarmgifte opstår uren hud, som f.eks. leverpletter, eksem, rynker, rød næse, røde hænder, dårlig ansigtsfarve - enten for bleg og sygelig eller for mørkerød og blålig - bylder, ildelugtende hududdunstninger og dårlig åndedræt. Hovedpine, søvnløshed, overfølsomhed og træthedstilstand må opfattes som tegn på en dårlig tarmfunktion. Disse ubehagelige tilstande svinder ofte efter en rengøring af tarmen.

Kilde: NY TID & VI nr.6 1969 (Vigtig med indre hygiejne)

Ingen bryder sig om at have hovedpine, da den kan gøre livet til et helvede. Men hvad kan der gøres imod den? Den gåde har titusinde af læger og videnskabsmænd forsøgt og løse. Ingen har nogen sinde vidst, at hovedpine sider ikke i hovedet, men i maven hvor alle affaldstoffer hober sig op? Smerte er lige som et varslingssignal eller som en bilmotor, der ikke har fået det rigtige oktantal. Hvis den får diselbrændstof i stedet for benzin som den normalt skal køre på, så går den i stå efter et minuts kørsel. Sådan er det også med mennesket, der får forkerte oktan tal i form af tilsætningsstoffer i kosten, der hober de sig op de forkerte steder, og til sidst blokerer for tændingssystemet i hjernen, hvor

Ingen bryder sig om at have hovedpine, da den kan gøre livet til et helvede. Men hvad kan der gøres imod den? Den gåde har titusinde af læger og videnskabsmænd forsøgt og løse. Ingen har nogen sinde vidst, at hovedpine sider ikke i hovedet, men i maven hvor alle affaldstoffer hober sig op? Smerte er lige som et varslingssignal eller som en bilmotor, der ikke har fået det rigtige oktantal. Hvis den får diselbrændstof i stedet for benzin som den normalt skal køre på, så går den i stå efter et minuts kørsel. Sådan er det også med mennesket, der får forkerte oktan tal i form af tilsætningsstoffer i kosten, der hober de sig op de forkerte steder, og til sidst blokerer for tændingssystemet i hjernen, hvor "hovedpine" opstår. Af økolog, klimatolog, slægtsforsker i kulturhistorie og livsstilsekspert G.I.N.

Mutagene stoffer påvirker arvemassen

Mutat ion

Mutagen (af latin; mutare d.v.s. mutationshyppigheden "forandre et gen); faktor, der ændrer arvemassen var allerede kendt på Jesu tid af hans 72 disciple bl.a. ved angreb af virus og bakterier?...

Mutagene virus og stoffer betragtes som et fingerpeg på, at et stof er "giftig for organismen". Der skelnes mellem kemiske mutagene stoffer, som er reaktive og som stjæler elektroner fra andre stoffer. F.eks. danner tungmetaller, kviksølv, bly, kobolt, kobber, arsenik, cadium m.m. frie iltradikaler og fysiske stoffer som dr. phil Emiel Rasmussen var inde på allerede i 1930èrne f.eks. beta, gamma-, røntgen- og neutronstråling, ultraviolet lys samt øget temperatur, røg (stegning af kød)?

De kemiske stoffer, virus og tungmetaller kan være kraftige "antagonister" for kroppen "de frie iltradikaler", idet de er med til at ødelægge optagelse af "ilten" og andre livsvigtige byggesten i cellen; vitaminer livsvigtige mineraler og sporstoffer.

De kemiske stoffer findes i sod, tjære og petrolium, sidstnævnt blev kemisk udvundet i slutningen af 18 tallet ved til som tilsætningsstof i medicin for at undgå mug og skimmelsvampe, mutagener o.m.a. Det var det første skridt på vejen til at ændre vores cellers arvemasse og udvikle kræft? Grill og stegning af kød alt forlænge og ved brugen af grill- og kulbriketter øger kraftrisikoen og andre sygdomme, idet der udvikles giftige tjærestoffer i røgen og den mad vi indtager og spiser!!....

I bogen "Grundstoffernes Stråling" fra 1933 skrevet af dr. phil. Emil Rasmussen, hvor han gør opmæksom på farlige antagonister, som er årsag til skader på en lang række områder, herunder celler i kroppen og sygdomme til følge af at arbejde i bly-, svovl- og kviksølvminer eller på fabrikker, hvor der anvendes silicium og cadium (kunstgødning) i større målestok: eksempelvis farlig støv "asbest-lunger!!!.....Emiel Rasmussen fandt, at alle stoffer har evnen til at stråle de såkaldte skadelige antagonister. Hele materien skrev han, hele verdenssaltets inderste væsen er stråling (positive eller negative ioner), sidstnævnt hvor han ikke rigtig vidste, at denne betegnelse for  skrivemåde var IONER, der kredser om atomet!!....

Emiel Rasmussen konstaterede allerede i 1930èrne, at grundstoffer som er "antagonister", er dræberstrålingen fra andre grundstoffer, så organismen har svært ved at omsætte de fysiologiske livsvigtige vitaminer, mineraler og sporstoffer i organismen. Denne teori blev også bekræftet af naturapat Axel O. Hansen i 1950èrne, som forbanede vaccine med kviksølv og forarbejdet såsæd, arsenik og kunstgødning. Han var tidligere ansat på Skodsborg Hospital, hvor han virkede nogle årti som naturapat, idet han beskriver skadelige tungmetaller og giftstoffer i hans bog "HELBREDELSE" på 1500 sider!!.....

Gendisponeret, ændre arvelighed?

Man kan godt være arveligt gendisponeret for en sygdom uden nogensinde at udvikle den. Det gælder om at holde dine egne gener i skak og ikke bilde dig selv ind, at du er magtesløs. Du kan måske være herre over dine gener, ikke slave.

Mindre end 10 procent af alle sygdomme skyldes ifølge professor Bruce Lipton udelukkende arv, mens 90 procent skyldes livstil og miljø. For mens et surt miljø nedbryder cellemembramerne, vil et basisk miljø i kroppen beskytte. Ved at leve basiske livsstil og rydde op i den mentale rygsæk, spiller du dine gener!!......

Kilde: Sund Forskning.dk juni/juli 2016 

Han var 80 år forud for sin tid:

Emiel Rasmussen (f.1873-1956) var en udsædvanlig og fremreagende forsker. Af uddannelse var han cand. theolog, og efter en doktorgard i filosofi ernærede han sig gennem godt i 30 år som forfatter og forsker i klimatologi og sundheds berømmelse blandt ingeniører og naturlæger. 

I 1865 offentliggjorde den østriske munk Johan Gregor Mendel de grundlæggende principper for arvelighedslove. Han var en dristig person til at skabe grundlag for moderne biologi, så det varede over 30 år før dr. phil Emiel Rasmussen tog notist af hans fundamentale love om arvelighed. Fostrets arvelighed kan påvises af fysiske faktorer som Emiel Rasmussen påviste; røntgenstråler, forkert brug af kemisk medicin og sygdom, landbrugets dosering af bl.a. kunstgødning, fosfater og foderstoffer. Emiel Rasmussen fandt gennem sine analyser, at sygdomme ændrer blodets indhold af grundstoffer, og at hver sygdom medfører et ganske bestemt antal grundstoffer og dermed et ganske bestemt mønster i blodet!!.....Ved en biofysisk analyse af blodet, vil det være muligt at stille en nøjagtig diagnose for sygdomme, som det på det tidspunkt ikke var muligt eller meget vanskeligt at diagnostisere for læger i begyndelsen af det 19. århundrede. I dag anvendes blodanalyse på hospitalerne hyppigt blandt kræftpatienter og ved mange andre sygdomme for at se, om de har mangel på vitaminer f.eks. B-12, B-1, Folinsyre osv. også mineraler, specielt jern og magnesium o.m.a.. 

Allerede i 1950èrne kunne naturlæge Axel O. Hansen ved hjælp af øjendiagnose, diagnostisere en hvilken som helst kræftsygdom og fortælle patienten nøjagtig hvor tumoren (kræftsvulsst) sidder i kroppen. Det gjorde ham til den mest populære danske naturlæge i Danmark nogen sinde, idet han i 1960èrne helbredte patienter som var opgivet af læger på Finsens Hospital - dengang kaldt Canser hospitalet? Mange hundrede af Axel O. Hansens patienter overlevede sin kraft eller livstruende sygdom, ved hjælp af naturens immunterapi gennem planter, uden kødkost selv om de kun havde 8-10 dage tilbage at leve i? Det skete udelukkende ved at omstille patientens kostvaner og livsstil, idet jeg G.I.N var en af hans patienter og ved at læse hans fantastiske og omtalte bog "HELBREDELSE" på 1500 sider!!....

                                 ***********************************

Allerede i slutningen af 70èrne gjorde den japanske forsker Taka Sugimura en opsigtsvækkende opdagelse: Stegt og grillet kød indeholder stoffer (forkullet partikler) PAH, som er mere mutagene end noget andet stof. Ofte - men dog ikke altid - er mutagene stoffer i sig selv d.v.s. kræftfremkaldende.
kilde: http://www.HelseNyt.com Søgeord: Steg ikke for længe!!..

Tryk på linket: Kødspiser får kræft

Tryk på linket: Kræft af PAHèr
 
Toksisk "giftig" tungmetaller, danner opløselige forbindelser som ikke har nogen biologisk funktion f.eks. bly og kviksølv, men akkumuleres i kroppen og fødekæden, hvorved de livsvigtige (essentielle) metaller (kobber, jern og zink), dog er giftig i store ufysiologiske mængder. De toksiske metaller er mutagene og kan ødelægge cellernes arvemasse, og forstyrre centralnervesystemets struktur og/eller funktioner. Derfor er årsagen til mange sygdomme kædet sammen med tungmetaller "antagonister" som f.eks. Parkinson syndrom, Alzheimers Demens, epilepsi der kan skyldes tungmetaller, noget dr. pihl Emiel Rasmussen og naturlæge Axel O. Hansen kunne konstatere alene ved hjælp af øjendiagnose eller pendulering. Håranalyse er den bedste og billigste diagnostsering af tungmetaller i kroppen!!.... 
   

Kød med blodet det er sjælen, må I ikke spise "Apostlernes Gerning 15,20"

Middelalderens hekseprocesser er i dag afløst og erstattet af Fødevarestyrelsen og Fødevarekontrolen? 

Kilde: G.N. religionsforsker i kulturhistorie, kristendom, naturvidenskab, klimatolog og økolog siden 1976
 
Op gennem middelalderen er kristne mennesker, kloge mænd og koner blevet kaldt for troldmænd eller hekse og smidt på bålet? Mange af dem havde utrolige evner som "klarsyn", d.v.s. opklaring af menneskers forbandelse, sygdom og død!!..

Moses  er nævnt i gamle skrifter Bibelen, at være Faraos hoflæge og var en af dem, som udførte mirakler og den mest omtalt i Bibelen efter Jesus - Det gamle og Nye Testamente? Han lærte at helbrede jøderne mod sygdomme under ørkenvandringen i de 40 år det stod på, og det fortælles, at han blev oplyst og lærte visdom ud fra de ægyptiske skriftsteder, og herioglyffer, på tempelsøjler m.v. Han var i stand til at kunne forudse jordskælv, vulkanudbrud, finde vand og fortælle om årsagen til byldepest, kolera m.m., hvilket florerede langs Nielsens breder (vandet blev som blod) og pyramiden i Giza.

Det siges om ham i Bibelen, at han gjorde sig klog på sod og aske som var forbundet med urenheder, der gav byldepest også berøring af grisenes tryne eller dyr, blod og menneskers afføring m.m.? Sygdom og farsorter op gennem middelalderen var derfor forbeholdt præster og menneskers uvidenhed på det hygiejneske område, manglende oplysning om årsag som skyldes luftfugtighed, råd, skimmelsvampe, jordbakterier, virus covid-19 o.m.a., som i dag ikke er et nyt begreb, men som de græske filosoffer vidste god besked om.

Oplysningstiden gennem computer har derfor gjort meget til, at vi begynder at forstå sygdommes udbredelse, hvilket ikke betyder lægers opdagelse, men kloge folk, alternativ behandler som ofte var biokemiker og ingeniører m.m. Det var en ingeniør i 1850èrne, der opdagede koleraen i København som slog 7.000 Københavner ihjel, fordi kloarksystemet i gravede render langs fortovskanten og vandforsyningen var blev skyllede over sine breder ved skybrud, så trædækslet løftede sig? Søren Kierkegaard var også frygtesløs ved synet af dette sted, så han blev betænkelig ved at drikke vand i sin lejlighed i det indre København og drak ikke vand fra dengang Københavns Vandforsyning, som bestod af udhulede egetræstræstammer, hvor vandet løb igennem.

Berøring af kød og blod?

- eller slagters brug af  knive, redskaber og berøring af lig,  herunder farlige bakterier og virus er beskrevet i Bibelen både det Nye og Gamle Testamente. Desuden nævnes det, at det er vigtigt at vaske hænder p.g.a. smitte og farsot, hvilket kunne forårsage liv og død og lægge folk i graven? 

Kød og blod er således en af vore dages største plager op gennem oldtiden som smittekilder og har været det i Bibelens 6000 års historie, idet kød og blod er smækfyldt med bakterier, hvis det bare ligger for længe i slagtehuse og i en temperatur over 5 graders celsius. Her trives bakterier lynhurtig og formerer sig med lysets hast til bilioner og kan frembringe symptomer og død på få timer, hvis man ikke hurtigt kommer under lægebehandling?. 

Mange sygdomme tilskrev Moses, at stammede fra slagtedyr, herunder svin, rotter, flagermus og musplage (tyfus m.m.). Alt sammen står skrevet i Det Gamle Testamente, uden undtagelse!!...

Mange kloge mænd og koner har således måtte ofre deres liv på menneskers bekostning, smidt på bålet som hekse, dømt til døden uskyldigt af kirkens lægfolk og præster, fordi de havde evner langt ud over de almindelige mennesker, præster og læger? Det findes tusindvis af historier om hekseprocesser fra middelalderen og op gennem tiden, hvordan de uskyldigt blev behandlet til døde ved halshugning, tortur eller brændt på bålet. Den sidste heks i Danmark, blev i 16. hundrede tallet fejlagtig dømt til døden af Christian d.4.!!... 

Det var først i midt i 1800 tallet, at man begyndte at kende til hygiejne på danske hospitaler, trods det at de gamle græske filosoffer havde skrevet om bakterier længe før det Ny Testamente blev til. Ordet hygia, står for hygiejne og er et græsk latinsk ord? Mange kloge mænd og koner brugte således deres klarsyn (hygia), med helbredende evner på en helt naturlig måde gennem urteafkog og indsigt i den græske filosofi, klogskab til visdom gennem "naturens hemmeligheder", som er Guds undergørende gave og kræfter til menneskets brug på ved at redde menneskeliv. Mange brugte  deres arvelige viden fra deres forfædre bl.a. lægeurter, som ofte virkede langt bedre end lægens dengang alkymi medicin f.eks. kviksølv, borsyre o.m.a., som man begyndte at bruge i slutningen af de 18. århundrede og smed badevandet (urteafkog) væk som helbredelse? Men lægfolk og kirken anklagede de kloge naturhelbreder og brugte ordet om dem som  "kvaksalver" i stedet for, at fortælle det syndige menneske, at de skal omvendende sig til Gud (Jesus) den Almægtige, Himmelen og jordens Skaber, som har skabt urter og brødet? Den sidste nadver var symbolet på Jesu slagtoffer!!...

Visdommens bog 38,4-8.

Takket være Levnedsmiddelkontrollen i dag, dyrlæger og ingeniører på DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og hospitalslaboranter, som tager blodprøver af patienter og undersøger dem for sygdomme (farlige bakterier) eller mangel på næringsstoffer m.m., så er lægerne nu i stand til hurtigst muligt under en halv time , at kunne konstatere og stille en diagnose om patientens sygdom og spore eller finde frem til den helt rigtige behandling, som mange mennesker går rundt med, når de akut bliver indlagt på hospitalet!!...Vi kan ikke undvære lægerne, men de kan heller ikke undvære patienter, derfor skal de lytte til dem?  

I middelalderen vidste Jesus disciple, kloge mænd og koner derfor god besked om, at sygdom ofte var forbundet med urenheder i vores omgivelser, f.eks. forurening fra slagtehuse og slagtning af blod, landbruget, og dyr som smittekilder eller vores alle sammen forgiftet drikkevand, fødemidler osv....  Bibelen nævner det i stor udstrækning bl.a. i Markus evangeliet, hvor Jesus helbreder en spedalsk, som falder på knæ og siger til Jesus: "Hvis du vil, kan du rense mig." Og Jesus ynkedes inderligt over hans "dumhed" og rakte sin hånd ud, rørte ved ham og siger til ham: "Jeg vil; bliv ren!" Og straks forsvandt hans spedalskhed, og han blev renset!!...Hans spedalskhed skyldes nemlig en bakterie fra smittekilde? Han fik således besked på, at han skulle holde sig fra slagtede dyr og blod. Det fortælles i Gamle Testamente, at Moses søster var blevet smittet af den samme sygdom?  

 Mark. 1,39-45.    

                            ______________________

          
De rene næringsmidler befordrer liv og sundhed, de urene fra slagtedyr, sygdom og for tidlig død.

Kilde: Sidstnævnte ord er af afdøde naturapat, adventist og naturlæge Axel O. Hansen, som siden begyndelsen af 1950èrne til sin død 1976 har hjulpet ca. 70.000 mennesker fra mange lidelser, herunder mave- tarmsygdomme, bylder, kræft o.m.a. ved hjælp af naturhelbredelse, udrensning fra forstoppelse og surt blod. Ved hjælp af øjendiagnose, kostterapi og urtemedicin kurerede  naturapat Axel O. Hansen mange patienter og startede op gennem 1960 og 70èrne Scandinavien største helsevirksomhed Natur Drogeriet, som i dag sælger for over en ½ milliard kroner naturmedicin til hele Europa!!...... 
   

Frygt for giftdød efter poststrejke?

Er kød og griseblod til gavn for mennesker, når Bibelen advarer om, ikke at spise det?

Så du DR-Aftenshowet d. 13. januar 2014, så læs her:

Jonas Astrup Pedersen, der er specialestuderende ved Københavns Universitet og ansat ved Nordic Food Laboratorium siger til DR Nyheder: Dyreblod er til gavn for mennesker, der ikke tåler indholdsstoffer i æg og som er intolerante overfor nogle særlige proteiner i æg. Blod har de samme fysisk - kemiske egenskaber som æg, men Jonas Astrup Pedersen glemmer helt, at der skal bruges tilstætningsstoffer i levnedsmidler, hvis man bruger blod til flødeboller, kager, budding, kokostoppe, marengs, guf på iskager o.s.v., men her gælder det om at være yderst forsigtig, hvis man køber blod fra slagteren til anvendelse i husholdningen?

Jonas Astrup Pedersen fortæller videre til DR Nyheder, at der er nogle ernæringsmæssige spændende vinkler på blod og siger, at i 1800-tallet var blod i madlavningen ret stort. Man slagtede svin på gårdene, brugte blodet, det måtte genbruges, i stedet for at kasseres.
Desværre glemmer Jonas Astrup Pedersen, at Bibelen forbyder at spise blod fra  dyr og at blod er sjælen, som indeholder virus og bakterier. Moses kendte faren ved blod, bakterier o.s.v. og det fortælles i et gammelt fragtment, at han var hoflæge hos den ægyptiske konge, indtil han drog ud af landet!!...I følge det Gamle Testamente, levede Moses og jøderne af vegetarkost i ørkenen i de 40 år indtil de fandt Israel.

4.Mos.11.4-5.

Er der svineblod i flødeboller, undtagen Spangsberg og Irmas?

I dag bliver 70% af blodet fra slagtesvin eksempelvis tappet på den danske slagterikæde Danish Crown ifølge Nordic Food Laboratorium ca. 100 millioner liter blod fra slagtesvin årligt og brugt til plasma og serum (vaciner) og brugt til dyrefoder, medicin, kosmetik og kommericielle produkter som cigaretfilter m.m.
Mød blodpølsens sande venner, for der er passion og pligtfølelse på bordet, når foreninger flere steder i landet årligt samles for at hylde den gamle julespise blodpølsen. Men det er en truet delikatesse, fortæller Poul Erik Tarp, formand for Blodpølsens Venner i Thisted. "Vi har ganske enkelt til formål at holde blodpølsen i hævd som en gammel dansk tradition på frokostbordene ved juletid, fortæller formanden.
Fra middelalder har man vidst, at mad med blod fylder organismen med urinsyre og sygdom. F.eks. er fårekød ret tungt fordøjeligt. Svinekød er urent spise, altfor fedt og er smækfyldt med medicinrester og må under alle omstændigheder frarådes. Kødprodukter i form af blodpølse, pålæg og leverpostej bør ikke bruges i den daglige kost af dem, der vil beholde et godt helbred.

I fisk er proteinindholdet mindre og af endnu ringere kvalitet end kød. Østers og blåmuslinger fremkalder hyppigt alvorlige forgiftninger, og det samme gælder krebsdyr som hummer, krabber og rejer, der tillige er tungt fordøjeligt, noget som allerede er beskrevet i gamle lægebøger fra slutningen af 1800-tallet.
Proteinstoffer af animalsk oprindelse er således alt andet end uskadeligt, og man gør klogt i at holde sig til dem, der stammer fra planteriget. Vegetabilske proteinstoffer har den fordel, at de ikke fremkalder (sjældent) toksiske produkter, således som de animalske proteinstoffer gør det under omdannelse i tarmene, altid mave-tarmsygdomme m.m. Det er derfor plantenæringsstoffer vi bør foretrække i stedet, noget man forsøgte at offentliggøre allerede for 2.000 år siden i år 4-7 f.Kr. ved kristendommens gennembrud!!...

Postpakke fyldt med dødsensfarlige bakterier fra blod?

Blod, kød, pølser og jordbakterier er den rene gift og skal omgåes med besindighed?

12. november 1975

Tre familiemedlemmer indlagt

Den ugelange poststrejke var i weekenden indirekte skyld i at tre familiemedlemmer i hast blev indlagt på Blegdamshospitalet i København med den farligste og mest dødbringende af alle forgiftninger, som også fandt sted i middelalderen!!... Den forsinkede juleparke med fødevare indeholdt den farlige bakterie boutulisme, der går under "pølseforgiftning". Hvis den får lov til at udvikle sig ved omkring 23 graders varme uden ilt afsættes de giftige sporer, der giver den dødelige sygdom botulisme. Forgiftningen opstod, da tre familiemedlemmer delikaterede sig med blodpølse og andre fødevare, som de netop havde modtaget med posten. Uheldigvis glemte de, at postvæsnet havde strejket i længere tid. Under konflikten lå pakken med fødevarerne gemt i et pakhus. Under det lange ophold udviklede de farlige bakterier Botulinus sig. Det sker ikke kun i forsinkede postpakker, men også hjemme i køkkenet, hvis man ikke holder tingene adskilt.
Et eksempel: En husmoder tilbereder en frokost eller lægger dybfrossent kød i vasken til optøning. Eller gør grøntsagerne i stand, lægger sild i marinade. En brøkdel af et mikrogram jord fra grøntsagerne som kommer på sildene er nok. Sildene lægges i en olie-eddike-lage. Hun sætter skålen fra sig, ved et tilfælde lige op ad køkkenets varmtvands-rør. På grund af olien kommer der ikke ilt til sildene. På grund af varmen får sildene den temperatur, der får botulinus-bakterierne til at afsætte de giftige sporer, der medfører lammelser med døden til følge.
Der var boutolinus-bakterier i jorden, da daværende stadsdyrlæge på Frederiksberg fandt dem i en køkkenvask, - men han fandt dem også mellem brostenene på Gammel Strand i København og på bredden af Frederiksberg Haves kanaler. Det var hans fortjeneste - og det fik han guldmedalje for - at man kunne fremstille det eneste virkningsfulde middel mod sygdommen. Det var den serum, der reddede de tre forgiftede på Blegdamshospitalet i København.
Giften fra botulinus-bakterierne virker på nervesystemet og giver farlige lammelser. Først går det ud over øjen musklerne - øjenlåget hænger slapt ned, pupilerne udvider sig, og patienten skeler. Så kommer der tørhed i svælget, synkebesvær og hæshed. Efterhånden kan man slet ikke tale. Arme og ben er lammede. Der opstår kvælningsanfald, og hvis patienten ikke øjeblikkeligt kommer under lægebehandling, opstår der åndedrætslammelser, som kort efter afløses af døden.
Boutulisme kan undgås, ved at man opbevarer sine madvarer koldt. At man gør omhyggelig rent efter sig, når man har gjort grøntsager i stand. At man sørger for, at madvarer får ilt.

E-251 og 252 (nitrit) er kræftfremkaldende?

Når man endnu ikke har fjernet nitrit (kræftfremkaldende stof) fra samtlige kødvarer mod boutulisme bakterier, skyldes det en afbalancering af risiko for pølseforgiftning hos slagter og i supermarkeder. Det er den mest frygtede af af alle levnedsmiddel forgiftninger. Nitrit beskytter nemlig mod pølseforgiftning. Der må altså en afvejning af sikkerhed til, sagde IRMA`s kødkontrol for en hel del år siden. Men jeg vil love Dem, at vi forsætter med at prøve, om vi yderligere kan presse anvendelsen af nitrit ned uden at slække på sikkerheden. IRMA har nemlig inden for kategorierne leverpostej, kødpølse og spegepølse varer både med og uden nitrit - envalgmulighed vi er glade for at kunne byde vore kunder - og vi forsker forsat for at komme videre.
Irma er efter min mening, forsker i levnesmidler (Kiwi) det absolut bedste supermarked, der har de flest og bedste madvare med en ubetydelig mængde af E-nummer. Den fødekædeforretning med flest økologiske varer uden sprøjtegifte, tilsætningsstoffer og meget mere. Køb Dansk, køb IRMA varer med garanti for dit helbreds skyld!!.... 

Det danske forbud ved brug af nitrit er under pres.
I visse EU-lande har det gennem mange år været tilladt at tilsætte økologiske kødvarer nitrit E-249 og E-250. Det skyldes at organisationerne i de lande ser nitrit (kræftfremkaldende) som en nem udvej til at sikre hygiejne i produkterne, og ikke vuderer at kræftrisikoen er nævneværdig stor? Holdningerne er dog alle steder dette, og mange, især de små forarbejdningsvirksomheder, er imod brug af nitrit.
Tilsætningsstoffet nitrit har nummer E249 til E251 og tilsættes kødvarer, da det hæmmer vækst af bakterier. De sygdomsfremkaldende bakterier, der er fokus på er Clostridium butulisme, der kan forårsage den farlige pølseforgiftning (butulisme) hos mennesker. Der ses kun få sygdomstilfælde og de skyldes ofte hjemmelavede retter med især fisk (jordbakterie) under tilberednig. 

Cloostridium botulinium (pølseforgiftning) er en sporedannende bakterie der findes i jordbunden i lav koncentration og vand, hvor hyppigheden afhænger af havbundens beskaffenhed samt vandets forureningsgrad. Clostridium botulinium kan spredes til en lang række fødevare hovedsagelig kød med blod, kødprodukter, fisk, fiskeprodukter (Sushi), grøntsager bl.a. celleri, krydderier og honning. Der kan opstå alvorlig forgiftning i de tilfælde, hvor Clostridium botulinium (pølseforgiftning) har haft mulighed for at producere toksiner i fødevare under forkert opbevaring. Der sker opformering i fødevare ved utilstrækkelig saltning eller syrning af fødevarer. Utilstrækkelig opbevaring og nedkøling af fødevare. Det tilrådes, at man ikke opvarmer persille- eller spinatretter.

Cloostridium botulinium (pølseforgiftning) er en sporedannende bakterie der findes i jordbunden i lav koncentration og vand, hvor hyppigheden afhænger af havbundens beskaffenhed samt vandets forureningsgrad. Clostridium botulinium kan spredes til en lang række fødevare hovedsagelig kød med blod, kødprodukter, fisk, fiskeprodukter (Sushi), grøntsager bl.a. celleri, krydderier og honning. Der kan opstå alvorlig forgiftning i de tilfælde, hvor Clostridium botulinium (pølseforgiftning) har haft mulighed for at producere toksiner i fødevare under forkert opbevaring. Der sker opformering i fødevare ved utilstrækkelig saltning eller syrning af fødevarer. Utilstrækkelig opbevaring og nedkøling af fødevare. Det tilrådes, at man ikke opvarmer persille- eller spinatretter.

Fik boutulisme "madforgiftning" som 11-årige.

Madforgiftning af boller i karry!!....

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, naturvidenskab, klimatologi og økolog siden 1976

Jeg husker som om det var i går, året er 1957-1958 da jeg blev ramt af en alvorlig madforgiftning "boutulisme", der nær havde kostet mig livet. Det hele begyndte at segne for mig, kaster voldsomt op, får kuldefornemmelse, ryster over hele kroppen og bliver svimmel og lagt i seng. Det var ikke som i dag, hvor man øjeblikkelig tilkalder en læge og ambulance. Dengang fandtes ingen telefon i nærheden, så min mor skulle køre på cykel flere kilometer til nærmeste telefonboks. I bakspejlet kunne vi måske slet ikke få fat i en læge, men kun en ambulance og inden ambulancen måske var nået frem og derefter kørt til hospitalet, så var jeg død ved ankomsten til hospitalet der lå 20 km væk?

Hengemt mad på komfuret var årsag til min madforgiftning en sen sommeraften?

Min mor havde tilberedt en stor portion kødboller i selleri, hvilket er en farlig koktail og som kan være forbundet og yderst farlig med en grøntsag med rodfrugt. Selleri indeholder rigtig mange jordbakterier, idet den har buegange, hvor bakterien kan gemme sig i dvaletilstand under opbevaring hele vinteren eller også hos grønthandleren i kolde lokaler eller en fugtige kælder? Buegangene i selleri ligner til forveksling brunkulsgange, men er fyldt med jern og her kan jordbakteriene gemme sig.

Da min mor tilbereder boller i karry i 1958 har hun til vane, altid at opvarme maden fra dagen i forvejen og under svag varme. Det var dengang man ikke havde råd til køleskab. Under nedkøling og svagt genopvamning af medrester kan boutolinusbakterien formere sig med lynets hast til millioner jordbakterier, hvilket gælder for mange middagsretter med temperaturer over 5 C` f.eks; sur suppe, persille, selleri m.m.

Da min far er uddannet bager, konditor og skibskok, husker jeg som knækt at han brugte mange skældsord, idet min mor gang på gang blev advaret om sundhedsfaren ved genopvarmning af mad fra dagen i forvejen og som stod helle natten over og til næste dag, gemt i gryder og pander og på komfuret. I stedet for et isskab eller køleskab som var uhørt dengang, havde vi et spisekammer, nærmest et slags skjult klædeskab på 1½ x 1½ meter i køkkenet. Spisekammeret indeholdt et cementrør gravet ned i gulvet i en omkreds af 50 centimeter under husets fundament, hvilket var vores køleboks. Her blev alt mad om sommeren opbevare ved konstant temperatur under ca. 5 graders celsius, men nogle gange glemte min mor middagsretten stående i grydder på komfuret og så var dæmonerne sluppet løs. Herefter blev den tilberedte mad fra dagen før en tiggende bombe af boutolinusbakterier, nærmere betegnet "madforgiftning".

I 1965 købte min far som var tidligere bager og skibskok, Mønster bageriet Vigerslevvej 276 i Valby. Her mødte jeg meget ofte Levnedsmiddelkontrollen, som man dengang kaldte "Sundhedspolitiet" idet han lignede en politibetjent med kasket. Det var anden gang i mit liv, jeg fik indblik i kontrollen af bakterier i levnedsmidler, hvilket min far ikke havde nogen problemer med i sit bageri, da han i forvejen kendte til farlige bakterier fra sin tidligere landejendom med svinebesætning. Jeg så ofte Sundhedspolitiet komme og købe flødekager under streng kontrol, undersøgte bageriet for bakterier på karklude eller om de var rene? Her ligger ofte den "tikkende bombe" af bakterier", en koktail og fare for maveforgiftning?

I 1962 tog Sundhedspolitiet ofte prøver af vasken, samt redskaber i min fars bageri o.s.v. Han fik aldrig nogen påtale af Sundhedspolitiet dengang, men til gengæld lærte jeg alt om hygiejne, altid at vaske hænder efter et toiletbesøg!!........

Denne hjemmeside er  derfor en del af min dagbog, der skal advare andre om madforgiftning og som ikke kender til livets farlige bagside om Hygia, som Bibelen også beskriver!!......

Allerede som 20-årige, bliver jeg (indehaveren af denne hjemmeside) igen ramt af en alvorlig madforgiftning ved at spise roustbeef. Jeg havde lige købt en lille smart el-bordgrill, nøjagtig som dem der står på Pizza grillbar og som snurre rundt døgnet 24 timer med hallah kød. Mange af disse Hallal pizarier har ofte fået en dårlig smile, fordi de slukker for strømmen til denne snurretop af bordgrill til fremstilling af Kebab kød? Når denne form for grill har stået længe uden at være tændt, så formerer bakterierne sig hurtigt i kødet så kunderne kan rede sig en alvorlig madforgiftning.

Da jeg i mine unge dage skulle holde en ungdomsfest for nogle af mine venner, uden at jeg vidste noget om oksekød og butulisme gik jeg i gang med at stege kød der ikke var  blev helt gennemstegt ved høje temperatur. På under en halv time blev jeg dødsyg, fordi kødet var fyldt med butulinus bakterier, idet jeg ikke havde skyllet champinon grundig og heller ikke havde gennemstegt oksekødet. Begge dele var sat på en bordgril med grilspyd, men kødet var ikke gennemstegt tilstrækkeligt.

Denne type farlige snurrende grillmaskiner er lige så farlig, som dem man ser i dag bruges på grilbarer. Mange indehaver af halah pizzaer grilbarer sparer nemlig på el-strømmen, så kødet ikke bliver tilstrækkelig gennemstegt og så opstår de farlige bakterier?

I 2008-2009 fandt Levnedsmidedelkontrolen i Danmark rigtig mange pizariaer med disse snurende el-grillmaskiner med halah kød på grill og pizzarier, hvor kødet ikke rigtig bliver gennemstegt til Kebab mad? Hvert år bliver 10.000 af mennesker i Danmark ramt af maveforgiftning, nogle så alvorligt at de bliver indlagt og nogle afgår ved døen. Takket være den strenge Levnedsmiddelkontrol i Danmark, så hvade vi måske haft 100.000 flere ofre og forgiftninger af bakterier, der hovedsagelig kommer fra jordbakterier og toiletbesøg, idet indehaveren af pizzaerbar måske glemmer at vaske hænder? Levnedsmiddelkontrollen har derfor gentagende gange fundet mange uhygiejnisk Pizarier ejer, der har så dårlige hygiejne og madvarer, at de til tider bliver lukket eller burde være lukket. Der findes stadig ingen kontrol, om pizzaejeren vasker sine hænder grundig og har rene håndklæder.  Når de tilbereder eller kommer i berøring med grøntsager på pizarierne eller bùger Pizariaer, tager de ofte fingerne ned i kødblandede rester og derefter den samme hånd direkte i grøntsagerne? Hvis grøntsagerne ikke er skyllet ordentlig, kan man således risikere at få en alvorlig butulisme forgiftning pga. jordbakterier!!... Det samme gælder for toiletforholdene, hvis de ikke ser pinlige rene ud med håndklæder eller papirservietter, så er det sidste gang jeg spiser min pizza eller burger sådan et sted.

Toiletforholdene afspejler ofte hygiejnen på enhver restaurant eller pizabar. De værste restauranter for madforgiftning er dem der tilbereder fisk, og her har jeg været uheldig flere gange, hvor fisken nærmest smager råddent, fordi de bruger den samme olie fra dag til dag.

20. juli 2011: Den sjældne madforgiftning botulisme, også kaldet blod - pølseforgiftning er under mistanke for at have givet en 16-årige madforgiftning, men hvor stammer den fra?

Det er forsat uvist, hvad der muligvis har givet en 16-årige dreng i 2011 den sjældne madforgiftning botulisme, også kaldet pølseforgiftning, hvilket skyldes en grampositiv, anaerob, spordannede bakterie, som er vidt udbredt i naturen, hvor den lever på bunden af søer og havet samt i muldjord.
Botulisme opstår ofte efter indtagelse af hjemmelavede madvarer, specielt kød med blod eller pølse, spegepølse, leverpostej, eller (fårehoveder og indvolde fra Fæørerne), endvidere forberedelser af makrel, sild, svampe og tilberedning af grøntsager tæt ved køkkenvasken. De kan være infiseret med jordbakterie på sådan en måde, at bakterien "botulisme" lynhurtig vokser i takt med temperaturen og danner mutagene toksinstof som er dødsens farlig. Normalt ødelægges toksinet ved kogning eller tilført nitrit.
Også trykkogning ved fabriksfremstillet mad ødelægger bakteriesporerne, ligeledes saltning, sur lage eller nitrittilsætning modvirker bakterievækst f.ek. i blodpølse, snakspølser til madpakken, rulle- og spegepølse m.m. Til gengæld er nitrit kræftfremkaldende i mave- tarmkanalen og går under de mest kendte E-nummer E 250. Vi er derfor oppe på de høje "motorvejes numre" og ligesom fri hastighed på motorvejen er nitrit farlig i vores madvare.
http://www.senyt.dk/default.asp?Dok=100

I perioden 1980 - 2007 blev fem personer i Danmark ramt af botulisme - pølseforgiftning og i 1973 tre tilfælde. Onsdag den 12. november 1975 modtog en familie en julepakke med fødevare, der indeholdt farlig butuliumsgift, der nær havde kostet dem livet.

I perioden 1980 - 2007 blev fem personer i Danmark ramt af botulisme - pølseforgiftning og i 1973 tre tilfælde. Onsdag den 12. november 1975 modtog en familie en julepakke med fødevare, der indeholdt farlig butuliumsgift, der nær havde kostet dem livet.

Hver tiende med blodforgiftning dør

Boutolisme er en slags tilstand, hvor der i mennesket påvises levende bakterier i blodet, men dette siger ikke noget om, hvorvidt kroppen er påvirket af disse bakterier, hvis man har et 100 pct. perfekt immunsystem?
Hvert år får 20.000 danskere blodforgiftning, viser tal fra Sundhedsstyrelsen. 10 pct. dør, fordi den ikke opdages i tide. Hvis en bakterie kommer ind via lymfesydstemet (feks; gennem huden ved at man træder på et søm) og har overlevet immunsystemet (hvide blodlegmer) i mennesket, kan der indtræde en blodforgiftning den såkaldte "stivkrampe teani" (toksisk), der hovedsageligt findes i svinenes tarmsystem og spredes fra staldgødning også fra heste og med gyllebehandlede  jord og findes i gadestøv.

Siden 1. januar 2009 har man fundet 27 patienter med en anden lignende bakterie ved navn Clostridium difficile 027 på Hillerød Sygehus, døbt hospitals smitte som har været i behandling med et bredspektret (såkaldt) antibiotika, der sætter sig som en toksisk (giftig) tarmbakterie Clostridium difficille 027.
Bakterier Clostridium bastår nemlig af 100 arter, og omfatter fælles fritlevende bakterier overalt i naturen, samt vigtige patogener; fra græsk patos "lidelse, lidenskab eller gen. "Jeg føler" et smitstof eller "kim", der forårsager sygdomme til sin vært (forurener mennesket). Derfor er der tre farlige arter bakterier som er ansvarlige for sygdom hos mennesket: Clostrium tetani, Clestrotrinium difficelle 027 og Clostridium botulisnium.

Er kræftens gåde løst omkring tobaksrygning?

Kvit smøgerne og spar Staten for milliarder på udgifter og hospitalsindlæggelser!!....

Den kendte tyske læge, kemikeren og Nobelpristager i kræftforskning 1931 Otto Warburg sagde allerede dengang: "Den primære grund til kræftsygdomme er kendt - mangel på ilt (de negative ioner), som forsyner de normale celler. Denne iltmangel kan kun begrænses og bekæmpes ved lungesygdom som følge af tobak "RYGESTOP", herunder at tilføre organismen "antioxidation" dvs. negative ioner, som stabiliserer ilten gennem livsvigtige vitaminer, enzymer og mineraler, som kroppen har brug for og mangler ved rygning.

Kræft kan forhindres eller formindskes, hvis man tager hensyn til to ting siger han: 1. Luft og forureningskontrol og stop for tobaksrygning. Luften og den mad vi spiser skal understøtte cellerne med konstant "forsyning af ilt" bl.a. antioxydanter i form af naturlig vitaminer og mineraler gennem kosten.

Besynderligt er det, at alle disse resultater ikke nåede frem til danske læger i 1970èrne og på et senere tidspunkt i 1985, hvor jeg som indeklimakonsulent for Scandion og det svenske firma TransJonic, opfinderen af verdens fineste måleinstrument d.v.s. måling af luftens indhold af "ilt" nærmere betegnet "negative ioner" i indeklimaet. De positive ioner som findes i tobaksrøg, og andre forureningskilder medfører, at man får underskud af energi "ilten", og kaldes i fagsprog manglende elektroner, så de bytter plads til farlige iltradikaler - positive ioner!!... Mennesket kan derfor ikke på noget tidspunkt her på jorden eller under vandet undvære ilt de negative ioner, så dør alle cellerne?

I vores dagligdag får vi så mange iltradikaler i form af luftens forurening, at vi dræber cellerne i titusindvis på 24 timer. Til gængæld bliver cellerne også fornyet, men det sker kun ved at tilføre legemet ren luft, rent vand og ren føde, først og fremmest i form af vegetarmad af økologiske eller biodynamiske grøntsager, frugter og kornprodukter, nødder som ikke er blev forurenet m.m..

Henvisninger til Bibelen

Jesus rækker hånden ud, rører ved ham og siger. Jeg vil, bliv ren.

Markus 1,39-44 ; Matt.8,1-4 ; Luk.5,12-16.

Mængden af tjærestof og kulilte indholdet i en cigaret er den vigtigste oplysning til skadelighed. I et "naturligt" miljø vil man ikke forvente at finde mere end 0,3 PPm kulilte. Med en kulilte måler i hånden, er der målt et udsædvanlig fra et enkelt "bø" et svimlende værdier, helt op til 100 PPm: som er et udtryk af engelsk Perts Per milliontedel. Sundhedsgrænsen ansættes almindeligt til 30 PPm. På de allerværste strækninger i Københavns gader f.eks. H. C. Andersens Boulevard ved Rådhuspladsen, er der i myldertiden og med trafikstop kunne måle op til 70 PPm. En passiv ryger kan ikke holde op med at ryge. I et røgfyldt lokale hos en familiefar eller mor, inhalerer et ikke-rygere barn, hvad der svarer til en cigaret i timen.

De får fire gange så meget kulilte som rygeren selv. Da partikelmængden anslåes til 3-4 milliarder "positive ioner" (opbrugt energi), er røg forureningen ved tobaksrygning således 20-100.000 gange større en i forurenet byluft, men det er jo sjældent, at man befinder sig på et gadehjørne mange timer. Kuliltekoncentrationen på over 10 PPm pr. milliontedet), svarer til hvad man kan finde på visse dårligt udluftede svejseværksteder, vejarbejde eller asfaltarbejde på hustage?

Blandt de almindeligste følgesygdomme ved cigaretrygning kan nævnes bronchitis, hoste, opspyt, åndenød og store lunger. Dertil kommer cancer-risikoen, og her er der ikke bare tale om lungekræft, men tunge - strube- og kræft i hals.

Rygning går først og fremmest via skjoldbruskkirtlen direkte ud over nerverne og blodkarerne. Derfor ser man ofte, at cigaretryger er fyldt med nerver og skal have en beroligende cigaret istedet for piller. Når tobaksmisbrug virker hæmmende på kønslivet efter de 30 år, er det således grund til at mindes, at nikotin i høj grad øger skjoldbruskkirtlens virksomhed. Og man ved også tidligere, at kvinder som røg til overmål og cigaretarbejderske var tilbøjelig til at abortere!!... 

Det utrolige er, at når vi, der arbejder utraditionelt, efter danske lægers målestok med indeklima eller alternative helbredsmetoder, og bringer disse resultater videre, så skal vi straffes som kvaksalver?
Dette er til trods for, at vi, der arbejder med ernæringsspørgsmål og en kombination af rigtig ernæring incl. ionfattig luft til daglig (måling af tobaksrygning) for positive ioner, er årtier foran lægerne?
Men hvorfor gør samfundet dog ikke oprør mod disse utålelige tilstande, når Staten kan spare 15 milliarder årligt i tider, hvor pengenestrømen fosser ud af Statskassen i disse sygdom som coronavirus?

Får storryger stress af at ryge?

Næsten enhver rygere ved, at de under stress har tendens til at ryge mere end ellers. Denne observation støttes af videnskabelige undersøgelser. Rygere, der er stressede, ryger væsentlig mere end ustressede rygere. Men hvorfor er det sådan? Det skyldes fordi, storrygernes sjæl sidder i urinblæren!!....

Psykologen Stanley Schachter og medarbejderne ved Columbias Universitetscenter i New York har gennemgået en række studier, der kaster lys over dette fænomen og spørgsmål om cigaretrygning?

Schachters udgangspunkt er, at en vanerygers rygning reguleres af nikotin-niveauet i organismen. Hvis niveauet er højt, har man ikke noget akut behov for at ryge. Er det for lavt, vil man ryge for at øge det.

Men hvordan hænger det sammen, at stress har en sammenhæng med nikotin-niveauet i organismen? Det har vist sig, stress somregel giver sur urin????????????, og sur urin øger udskillelsen af nikotin. Hvis urinen bliver sur som følge af stress, vil det øge udskillelsen af nikotin og derved også øge tilbøjeligheden til at ryge for at genoprette nikotinniveauet.
Schacters opdagelse betyder, at det ikke er stress i sig selv, der fører til øget rygning. Det sker kun, hvis urinen samtidig bliver sur, og det gør den når man spiser forkert.

I en undersøgelse beregnede en forskergruppe, at hvert cigaret forbrugte 0,8 mg C-vitamin. Alle undersøgelser viste, at rygere har mindre C-vitamin i blodet end ikke rygere. Jo mere C-vitamin man indtog, desto mere afhængig blev man af cigaretter. Det lyder paradoks, men ifølge forskere skal rygeren se nærmere på syre- base-balancen som det sikre valg for at kvitte smøgerne. Når man holder op med at ryge, stiger blodets indhold af C-vitamin med ca. 25% i løbet af fire uger. En del af forklaringen er, at rygere generelt spiser mere usundt, og derfor ikke får så mange grøntsager og frugter som ikke rygere. De er tilbøjelig til udelukkende, at spise kun kød, sovs og kartofler som deres hovedret? Antioxidanter vegetarkost uskadeliggør de frie iltradikaler i tobaksrøg, og kan sammenlignes med en pulverslukker, som skal "slukke" de frie radikaler, før de forvolder skade på celler og væv, særlig i huden omkring ansigtet. De mennesker der ryger og drikker rigtig meget, får en kedelig ansigtshud.

Støtte til eksperiment med dybfrosne hjerter?

I begyndelsen af 1980èrne kunne jeg i et stort dagblad læse, at myndighederne støtter et eksperiment med millioner af skattekroner med dybfrosne hjerter?
Det er da prægtigt, at man kan redde folk på den måde med dyreforsøg ved at skære på kryds og tværs i dyernes indvolde!!.. Men var det ikke bedre, hvis patienten ikke nåede så langt, som til at skulle have skiftet nyre og hjerte ud, og i stedet blev oplyst, hvorfor beskadiget disse organer bliver ødelagt bl.a. af tobaksrygning, druk, syntetiske stoffer og meget andet? Det udtalte afdøde civilingeniør Viggo Bertelsen opfinderen af Minalka og Scanalka pillerne, der redede to piger fra kræftdøden (leukæmi) på Rigshospitalet i 1970èrne, mens alle 6 andre piger på samme afdeling døde?
Den amerikanske læge, Robert A. Good, tidligere leder af den del af kræftforskningen i USA, som drejer sig om immunitet (ofte plaget af smittespredning, bakterier og virusforkølelser osv.) sagde allerede for 30 år siden: "Vi kan mindske immunitetseffekten ved  at variere madens indhold af næringsstoffer og helt undgå kød?

Kræftforskningens professor Linus Pauling, der to gange har fået Nobelprisen for sit arbejde. Han siger, at store mængder C-vitamin, den bedste kilde i citroner kan beskytte mod kræft og bruges som hjælp til at behandle sygdomme. Han har tidligere selv behandlet kræftpatienter med et supplement af vitaminer, mineraler og hormoner, som sammen sørger for, at legemets celler får tilstrækkelig ilt de
"negative ioner".

Mange andre internationale anerkendte forskere støtter disse teorier, som bl.a. er dokumenterede ved store undersøgelser af forskellige isolerede befolkningsgrupper rundt om i verden. Steder, hvor kræftsygdomme er ukendte begreber, bl.a. Hunzafolket i Andesbjergene som er forsynet med rigeligt ilt (negative ioner) i 1000 meters højde, sund kost og som blever langt over 100 år, siger Viggo Bertelsen.

Troen hjælper ikke dyrerne!!..

Afdøde Viggo Bertelsen, opfinderen af Minalka og Scanalka i 1970èrne, der solgte og eksporterede sine produkter i stor omfang også  til udlandet, fik tusindvis af breve fra taknemmelige patienter, som fortalte, hvordan vitamin- og mineralkure gjorde dem raske for sygdomme over stort set hele sygdomsspektret, heraf to kræftramte piger på Rigshospitalet. Historien stod på forsiderne af uge og dagblade, som undertegnede har gemt i sin arkivsamling. Også flere læger har brugt hans præparater, fortæller Viggo Bertelsen i tidskriftet Mad & Miljø. Men fælles for dem er siger han, at de ikke vil stå frem (1980èrne) og fortælle om det. De er bundet på hænder og fødder af en jernhård disciplin. Når civilingeniør Viggo Bertelsen har forsøgt at trænge igennem med sine fine resultater, affærdiges han som ofte af sine modstander (lægerne) med standarfrasen:

"Troen kan jo flytte bjerge".

- Det rene nonsen, sagde Viggo Bertelsen dengang. Dyr kan ikke tro. Og når minken, hesten, hunden, slagtersvinet eller koen bliver rask efter indtagelse af det rette mineraltilskud, så er det biokemi. Det er også, når svulster svinder ind til intet, forkalkninger opløses, hud renses, gigt og kroniske betændelser ophører, efter en mineral- og vitaminkur, idet vita (latin) betyder livs/vigtige og aminer (vita/miner)?

De forskellige kræftformer blev Viggo Bertelsen store interesse, idet undertegnede af denne hjemmeside "Kend dig selv" kom i kontakt med  Viggo Berthelsens og hørte mange af hans foredrag dengang, derfor denne hjemmeside
www.VitaNyhed.dk  .

Kræft (leukæmi) er blevet vores førende folkesygdom, en sygdom lægerne tror de kan bekæmpe med vacine, kemoterapi eller piller? Det samme er også gældende for patienter, som tror bare de proppe sig med piller, så er alt velbevaret? De glemmer helt og holdent, at de er en del af naturen og grundelementet i naturhelbredelse?

I dag er forskellige kræftformer og deres bekæmpelse blevet vores førende folkesygdom. Antallet af kræfttilfælde er stadig stigende siden 1980èrne i takt med den kemiske industri og dens anvendelse af farlige stoffer incl. tobaksrygning, druk o.m.a.. Hver fjerde dødsfald i Danmark skyldes en kræftsygdom. 12.000 mennesker, eller lige så mange, som de er indbygger i Grenå, skal dø af kræft, sagde Viggo Bertelsen dengang i 1980èrne.

- Netop mod disse sygdomme gør men forbavsende lidt. Kun syv-otte danske læger forskede dengang i seriøst, og for private midler, i kræftsygdomme. Men de viser en forbavsende ringeagt, for andre forskers resultater. En af verdens førende kræftforsker, den amerikanske læge William Kelly, belønnet med en lang række internationale hæderspriser for sit arbejde siger bl.a.:
"Den stigende forædling af vore madvarer (manglende næringsstoffer) har medført ringe livsnødvendige næringsstoffer i vores kost." Forskernes undersøgelser viser, at i takt med, at man forædler næringsstofferne væk fra vores madvarer ved forarbejdning m.m., stiger antallet af kræfttilfælde drastisk. Han vender sig også skarpt mod en kombinat
ion af kemoterapien (anvendelse af kemisk medicin) og ernæringsterapi): "Det strider mod al fornuft at forgifte sin krop. Mange gør det dog og overlever. Men det skyldes alene, at deres krop har store reserver af modstandskraft i sig, og at de får rigelige mængder af rigtig ernæring. Nok til at bekæmpe den skade, kemikalierne gør på kroppen," siger Kelly opfinderen af morgenmadsprodukter Kellogs, nærmere betegne Cornflaks!!...
- Lægerne ved udmærket godt, hvad der er sundt, rigtigt og godt for os mennesker. F.eks. fortalte et stort dagblad i 1980èrne om en konference i Seatle i USA. Her deltog 1400 læger og ernæringseksperter: I en udtalelse fra kongressen hed det: "
Et glas friskpresset appelsinjuce med et stort indhold af C-vitamin m.m. til morgenmåltid, kan måske yde en vis beskyttelse mod mavekræft, og rugbrød med grove fibre eller havregryn, synes at værne mod canser i tyktarmen." Man antydede også, at op til 40 pct. af alle kræftdødstal i U.S.A. kan føres tilbage til køkkenet, og den amerikanske kogekunst eller de anvendte råvarer og ikke mindst mad fra grilbarer, cafeteriaer osv...
Overlæge Johs. Clemmesen, chef for Canserregistret i Danmark, kommenterede dette: "Mavekræft er i høj grad på retur, først og fremmest i U.S.A. - men også herhjemme. Og vi kan gisne om, at de skyldes bedre ernæringshygiejne "køleskabe" og øget vitaminforbrug. På dette punkt var amerikanerne tidligere med. Her i landet blev der desværre talt om vitaminhysteri."
Jeg vil påstå, sagde civilingeniør Viggo Bertelsen dengang, at overlægen taler mod bedre viden. Men jeg tror, at han ikke har den fornødne viden om naturmedicin; vitaminer og mineraler, siger Viggo Bertelsen.


Den 6-årige Jane er det eneste leukræmiramte barn i Danmark, der er blevet behandlet med naturmedicin. Hun er også den eneste overlevende af alle dem, hun lå på stue sammen med på Rigshospitalet. Hun var under lægebehandling i halvandet år, men bedres afgørende, da hun begyndte at få Scanalka og flere andre stoffer.

Den 6-årige Jane er det eneste leukræmiramte barn i Danmark, der er blevet behandlet med naturmedicin. Hun er også den eneste overlevende af alle dem, hun lå på stue sammen med på Rigshospitalet. Hun var under lægebehandling i halvandet år, men bedres afgørende, da hun begyndte at få Scanalka og flere andre stoffer.

Derfor må du kun spise èt stykke kødpålæg om dagen

Kilde: SØNDAGS AVISEN d. 12. august 2018

Danmark er en nation, der tradiotinelt svælger os i spegepølse, leverpostej og skinke, når vi spiser frokost i kantinen eller smører madpakke til vores børn. Og en madpakke kan nemt indeholde flere maddder med kødpålæg.

Men Fødevarestyrelsen anbefaler, at du ikke indtager mere end et enkelt stykke om dagen, fordi det typisk både indeholder meget mættet fedt og salt og ofte konserveringsmidlet nitrit E-250, der kan give kræft.

Forarbejdet kød over en bred kam er ikke sundt for os. Ofte er det røget, speget, saltet meget og tilsat nitrit, som er klassificeret i den højeste kategori, når vi ser på sammenhæng mellem indtagelse af det og tarmkræft, "siger seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse Anja Olsen.

Hun går langt som at sige, at man faktisk bør undgå det til daglig. "Det er noget der hører til særlige lejligheder. Man skal så vidt muligt vælge det mindst forarbejdet kød", siger Anja Olsen

Nitrit er traditionelt noget, som industreien har benyttet i over 50 år, da det hæmmer væksten af nogle bakterier og dermed forekomsten af botulisme - også kaldet pølseforgiftning.

Det handler udelukkende om fødevaresikkerhed, selvom vi får skudt i skoene, at det er for at farve kødet rødt. Men nitrit er altså det stof, der mest effektivt kan forhindre væksten af den bakterie, der fremkalder botulisme.

Nitrit har også den bieffekt, at det giver produktet som skinke og hamburgerryg den rødelige farve i stedet for den kedelige grå, det ellers ville have. Og mangeårige ekspert i ernæring ved Professionshøjskolen Metropol Preben Vestergaard Hansen køber ikke Tulips forklaring.

Den bekymring for bakterier, man havde i gamle dage, skyldtes nogle helt andre hygiejneforhold, som vi håndterer meget bedre i dag, siger Preben Vestergaard Hansen. Derfor peger mange eksperter på, at vi sagtens kan undvære nitrit," siger han.

Konserveringsmidlet er da heller ikke tilladt i økologiske fødevare, og det har ikke betydet, at der har været udbud af botulisme. Tulip slår dog fast, at der er regler, der regulerer området, og dem følger man.

"Vi har fødelovgivningen i Danmark, der sætter nogle grænseværdier op og regulerer det meget restiktiv," siger Jacob Hvid Fejrskov.

Men både myndigheder, fagpersoner og forskere anbefaler altså, at du skærer ned på kødpålæg, bacon og andet forarbejdet kød. For det bliver pumpet med vand og kemi.

"En udskæring til hamburgerryg er jo i sig selv meget lille. Man skærer fedtet og kammen fra, og så er der en lille smule tilbage, som man tilsætter salt, lage og nitrit, så den bliver saftfuld, saltet og rød," siger Preben Vestergaard Hansen.

Men du kan sagtens smøre en god madpakke uden, påpeger enæringseksperten. "Brug i stedet fiskepålæg, magert kød og gnavegrønt," siger han.

Du er hvad du spiser

Nitrit E-250 i fødevare f.eks. i skinkepålæg, spegepølse, rullepølse, leverpostej og blodpølse, er ikke alene kræftfremkaldende på længere sigt, men kan også give mennesker allergi, stess, depressioner, og hovedpiner m.m.?

Nitrit E-250 stjæler ilten i organismen!!....

5-HT (serotenin) receptorer er til stede i mave- tarmkanalen og er realeterede til opkastninger f.eks. maveonde. 5-HT receptorer er medvirkende i kontrol af fødevareindtagelse, bakterier og tilsætningsstoffer som f.eks. E-249-250 nitrit, hvilket hæmmer immunforsvaret og de livsvigtige makrofager, der bliver dræbt.

Klimatologi ved G.I.N (positiv og negative ioners) indvirkning på 5-HT serotonin (1985).

Ifølge målinger foretaget i Japan synes, at påvise et bedre oxygen (ilt) optaget i blodet ved negative ionisering og antioxidanter i kosten. Blodets surhedsgrad (celle permalitet) forbedres. Det betyder, at mængden af det kraftige stresshormon 5-HT serotonin reduceres. Lavere serotonin-niveau påvirker hypofysen, skjoldbruskkirtlen og binyrerne og dæmper bl.a. nervereflekser og uro. Reaktionen på stress og søvnløshed mindskes. Børn og voksne vil i de fleste tilfælde sove bedre med negative ioner (d.v.s. åbne vinduer om natten).
Ref. Av. W. Swedish Air Control, Karlstad 1985

En lang række senere arbejder har også beskæftiget den vitale betydning, som opretholdelsen af den elektriske balance i celler og molekyler for mennesker. Det er således blevet bekræftet, at selvom negative ioner ikke virker nedbrydende på cancer, så angriber kræftceller dog ikke celler med kraftig negativ ladning. Indtagelse af for meget kogsalt, har indvirkning på ilten (negative ioner) i cellen.

Kilde og ref. Dr. B. Skoloff Cancer Receach 1951
Ref. Illustreret Videnskab 1987. 

Et af verdens største forskningsprojekter prøver nu at forstå, hvorfor allergier stormer frem verden over?

Kilde: af Tobias Scmidt Hansen

sund-forskning.dk

VINTER 2015

Siden 1991 har ISAAC (The International Study of Allergies and Ashtma in Childhood) forsøgt at løse gåden omkring den eksplosive tilvækst af allergiske sygdomme astma, høfeber og eksem, som verden oplever i dag. Studiet har nu fulgt næsten to millioner børn i 105 lande og produceret over 500 videnskabelige artikler, hvilket gør det til verdens største epidemiologiske studie.

I første fase af studiet, hvor man fokuserede på at beskrive udbredelsen af sygdommene, fandt man, at der var massive nationale forskelle, når det kom til, hvor mange børn der var påvirket af allergiske sygdomme. I nogle lande var antallet af sygdomsramte børn 30 gange så højt som i andre lande, hvilket indikerer, at årsagerne skal findes i det lokale miljø. Et andet interesant fund var også, at det i det store hele ikke var væsentlig forskel blandt antallet af allergiske sygdomme i rige og fattige lande, Dette afkræfter den ellers så populære hygiejneteori, der antog, at stigningen i de allergiske sygdomme skyldes børns manglende udsættelse for bakterier.

I den fornylig afsluttende tredje fase af studiet har man forsøgt at undersøge en lang række mulige risikofaktorer. Som forventet fandt man, at trafikal forurening var en stor synder. Men mere interesant er det måske, at man også fandt, at indtag af Panodil og antibiotika i et barns første leveår syntes at øge risikoen for allergiske sygdomme senere i barndommen. Der var dog ingen af de undersøgte risikofaktorer, der for alvor kunne forklare hverken de store internationale forskelle eller den stigning i disse sygdomme, som verden oplever.

Studiet har dog kunne give os et vigtigt spor. Det viste nemlig, at det, som beskyttede bedst imod allergiske sygdomme, var en diæt rig på vegetabilsk mad. Desto mere frugt og grønt børnene indtog, desto mindre var risikoen for at blive syg. En lang række mindre studier er kommet til samme konklusion. Bl.a. viser et studie, at man kan halvere risikoen for at få allergisk astma ved et højt indtag af frugt og grønt. Det har fået forskerne til at undersøge, hvorvidt allergiske sygdomme til dels skyldes en mangel på antiooxidanter. Det er der noget, der kunne tyde på, da man har fundet, at allergikers niveauer af kendte antioxidanter som f.eks. beta- caroten er betydeligt lavere end normalt hos allergikere. Det har ført til spekulationer om, hvordan andre fødevare påvirker de allergiske sygdomme. Særligt fødevarer, der indeholder store mængder mættet fedt, såsom kød, mejeriprodukter og æg er kommet i fokus, da man ved, at disse er forbundet med øget produktion af frie radikaler (farlige) og dermed et større forbrug af antioxidanter. Den teori syntes nu at være påvist, da flere studier viser, at disse fødevarer foruden at fremme udviklingen af allergiske sygdomme også kan forværre deres forløb. Sammenhængen mellem allergiforekomster og indtagelse af mættet fedt har imidlertid ikke været så stærk som forventet. Dette tyder på, at antioxidant-teorien formentlig ikke er hele forklaringen på disse fødevares allergifremkaldende egenskaber.

www.vitanyhed.dk/12158265  

En af årsagerne til dette kan meget vel være, at indtagelse af kød er èn primære kilder til den mængde hormonforstyrrende stoffer, vi udsættes for. Disse stoffer er særdeles udbredte i naturen- dog heldigvis sjældent i en størrelsesorden, der kan udøve direkte skade på mennesker. Da stofferne er meget svære at udskille, ophobes de over tid i vores landbrugsdyr, og herigennem kan vi få doser, der er  allergifremkaldende.

Samlet set er vi efter årtiers massiv forskning kommet lidt tættere på at forstå disse komplekse sygdomme. Det er selvsagt sygdomme, hvor der ikke kan findes en enkelt årsag. Der er dog nu meget, der tyder på, at èn af årsagerne til denne vækst, vi ser, skal findes i det skifte, der ses i store dele af verden fra en overvejende vegetabilsk kost, der er er rig på antioxidanter, og væk til en vestlig diæt med mange animalske produkter, der er rig på mættet fedt og hormonforstyrrende stoffer.

Referencer:

Asber Mi, Stewart AW, Mallol J, Montefort S, Lai CK, Ait- Khaled N, Odhiambo J; ISAAC Phase One Study Group, Which poplation level environ mental factor are Associated with asthma, rhinoconjuncitivitts and eczemè,

Du kan bestille bladet på sund-forskning.dk

Du kan bestille bladet på sund-forskning.dk

Ingen slagterikontrol siden den 7. maj 1577 da Frederik den 2. forbød slagtning af større dyr inden for voldene i København.

Årsagen til det hele

Det fremgår af forordningen af den 7. maj 1577, som er en samtidig afskrift i rådhusarkivet, at Frederik den 2. forbød og ville ikke have den pestilens ved den slagting, der kom af det blod og andre urenligheder, som slagterne lod løbe direkte ud i rendestenene af større dyr inden for voldene i København, Østerport, Nøreport og Hovedbanegården hvor S-togene kører. Her lå voldgraven i en bue omkring København og inden for denne lå en port (Østerport) og Nørreport o.s.v..
Forordningen fik det resultat, at slagterne, som tidligere i meget høj grad havde haft deres slagterier i forbindelse med deres udsalgsboder i Kjød(kød)magergade (i dag Købmagergade) indenfor voldene, måtte udenfor på området, hvor Vester bro "Kødbyen" ligger.
Forretningerne flyttede ikke som sådan ud. Der var ikke rigtig nogle kunder på Vesterbro og man nøjedes i starten med at bygge slagterboder, medens man beholdt selve salgsboderne (forretningen) indenfor voldene.

Frederik den 2.`s Bibel:

Rom.14,21 orginalsproget: Det er meget bedre, smukt, godt og rigtigt, at du æder ikke kjød, og drikker vin - 2) eller gjør noget, som din broder støder sig på - 3) eller forages - 4) bliver skrøbelig af.----
Paulus gemmer ordene urent utrolig godt i sine skrifter bl.a. Rombrevet 14,1-6; og den, der afholder sig fra at spise, gør det for Herren (Jesus) og siger Gud tak.
1. Kor.10,31 : 1. Tim. 4,3 : Kol.3,17. : Ef.5,17-21 : 1.Tess. 5,12-24.Tabu: "Visdommens ord"

Ordet tabu er i primitive religioner personer eller ting der ikke må berøres, fyldt med åndskarft, hellighed og dæmoner, så lidt som, hvis man af særlige kræfters indvirkning bliver uren. Tabu betyder forbudt, forbyde og blev i traditionelle samfund brugt om både almindelige regler for opførsel eller om rituelle påbud, som f.eks. ikke at komme i kropslig kontakt med lig (Mar.5,2-21) eller et nyfødt barn o.m.a.
En tabuiseret person måtte intet røre, før han ved et renselsritual igen var blevet noa
(ren jvf. Matt.8,14 : 3. Mos.14,2-18) -
det modsatte af tabu.

I vor kultur bruger vi kun begrebet tabu, når det gælder forbud af mere eller mindre rituel karakter, som f.eks, at sidde 13 til bords, og det gjorde maleren Leonardo Davenci også da han malede "den sidste nadver" med kun 12 personer til bords på et af de billeder som er gemt væk i Vatikanet?

Det for os mest fremmedartede i Israels historie og kristendommens religion er den store - og  voksende eller betydning, om bestemmelserne om rent og urent havde. Det er muligt i hvert enkelt tilfælde at se årsagen til, at netop det gør uren, men i visse almindelige linjer kan man se Åbenbaringen omkring dette i bibelen for personer med den 6. sans.
Tabu, som ligger bag forestillingen om rent og urent, blev det vigtigste guddommelige middel for opdragelsen af folket til lydighed mod Gud. Lad os takke Gud (Herren Jesus) for, at han har ladet de gamle "Babyloniske og Ægyptiske" myter genopstå af støv og mudder, idet de kaster lys over de bibelske fortællingers højhed.

Som i alle antikke religioner var også i Israel ofrene midtpunkt i kulturlivet - ja, i den ældste tid. da familiens overhoved ofrede på det enkle alter, han byggede på det sted hvor han slog sit telt op, var de ikke langt fra at være den eneste form fo kultus f.eks. fortælling om Kain og Abel (1.Mos.4,1 ff : Hebr.12,24).

Ved Josias reform 621 f. Kr. blev det forbudt af ofre, og i den efter eksielsk tid ofredes kun i templet. De blodige dyreoffer bestod udelukkende i husdyr, okser, får eller geder, i reglen en lydefri han, derimod aldrig vildt som er "urene" dyr; blodet kom på altret. Fattige kunne nøjes med duer (Luk.2,24). Soneofret - som navnet fortæller, var et synspunkt, at ofret var et sonemiddel for synd. Der kunne derfor her ikke være tale om, at den ofrende selv kunne spise noget af offerdyret, men præsten gjorde det, men hovedsagen var, at blodet blev udgydt (fjernet) ved at det løb ud af kroppen først i op til mange timer.

Blodet tilhører nemlig Gud (Herren Jesus), fordi livet, sjælen stammer fra Gud, og kødets sjæl er blodet (1.Mos.9,3 :; 3.Mos.17,11): Alt, hvad der rører sig lever, skal tjene eder til føde; ligesom de grønne urter giver jeg eder det alt sammen. Dog kød med sjælen, det er blodet må i ikke spise! - hvorfor jøderne aldrig smagte blod står skrevet i Ap.G.15,19. Når I afholder jer derfra, handler I ret. Lev vel (lev godt).

Da timen kom, satte Jesus sig til bords sammen med apostlene. Og han sagde til dem: "Jeg har hjertelig længtes efter at spise dette måltid (vegetarkost), før jeg skal lide (hænges på et træ):

Luk.22,16). Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige med Abraham og Isak (Matt.8,1-12). Thi jeg siger jer, at jeg aldrig mere skal spise dette påskemåltid (kød med blod), før det bliver fuldkommen i Guds rige (Luk.22,16). Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem og sagde: Dette er mit legeme (vegetarkost), som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!" (Luk.22,16-20). Ligeså tog han også kalken (druesaft) efter aftenmåltidet og sagde: "Denne kalk (ikke vin), men ugæret druesaft er den "nye pagt ved mit blod", som udgydes ved mit blod for jer (2.Mos.24,8): Derpå tog Moses blodet og sprængte det på folket, idet han sagde: "Se, dette er pagtens blod, den pagt, HERREN (Jesus Kristus) har sluttet med eder på grundlag af disse ord": THI DERFOR SIGER JESUS kRISTUS OGSÅ, DA HAN TRÆDER IND I DEN NYE VERDEN: "Thi slagt- og afgrøde-offer havde Gud ej lyst til; men et legeme (vegetarisk) beredte du mig (Hebræerne 10,4): Da Jesus hørte det, sagde han: "De raske har ikke brug for læge, men de syge. Gå hen og lær, hvad de ord betyder: "Barmhjertighed vil jeg, ej slagtoffer, thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere?

Den sorte død (1348-1375)

I året 1340-1375 blev verden ramt af af den værste og alvorligste epedimi i menneskehedens historie. En tredjedel af verdens befolkning blev angrebet af lopper der overførte blodpest-bakterien fra rotter til mennesket, som forårsaget en slags blodforgiftning hvoraf mennesket blev blåsort, heraf navnet "Den sorte død". Da den sorte død eller digerdød som den blev kaldt i 1348-1350 kom til Europa, som dengang var tyndt befolket, bredte den sig langsomt og uforudsigeligt fra Italien og nordover, idet nogle områder i Frankrig gik fri bl.a. Valdenserne (vegetarer). Det er forsat stadig en gåde, hvorfor jøderne også gik fri selvom de spiste kød? Pesten udrydede næsten hele befolkningen i byer og landsbyer i store dele af Tyskland, Danmark, Norge og Sverige. I alt har denne epidemi af bylde og lunge-pest krævet 25 millioner dødsofre i Europa, hvor flokke af flagalanter piskede sig selv, fordi de anså pesten for at være Guds dom over menneskene. Pesten kom østfra med asiatiske vandrotter ombord på skibsforsyninger af korn, hvis lopper spredte pestbacilen til mennesker.
Længe før den tid havde der været andre store pestepidemier i andre dele af verden. Et par af dem er omtalt i Bibelen i 1. Samuels Bog, der har en beretning om en rottefremkaldt pestepedemi blandt filisterne, der havde røvet pagtens ark (1. Sam. kap.4,1-8). Rotterne omtales ganske vist der som mus (1. Sam. kap.6,1-5), men man har nok ikke skelnet så nøje.

Et typisk tilfælde af byldepest er også omtalt ved Ægyptens plager, hvor Aron og Moses hvor Herren "Jesus Kristus" opfordrer dem til, at tage begge hænder fuld med aske fra smelteovnen og i Faraos påsyn kaste det på mennesker og dyr, så der udbryder betændelser i form af bylder (2. Mos.9,8-15 : Rom.9,17. : 9,1-16 : 9,20-33 : Rom.10,1-13).


Hver tiende med blodforgiftning dør

Blodforgiftning er en tilstand, hvor der i mennesket påvises levende bakterier i blodet, men dette siger ikke noget om, hvorvidt kroppen er påvirket af disse bakterier. Hvert år får 20.000 danskere blodforgiftning, viser tal fra Sundhedsstyrelsen. 10 procent dør, fordi den ikke opdages i tide.
Hvis en bakterie kommer ind via lymfesystemet (f.eks. ved at træde på et søm)  og har overlevet immunsystemet i mennesket, kan der indtræde blodforgiftning "stivkrampe". Denne stivkrampebakterie Clostridium teani (toksisk) findes hovedsageligt i svinenes tarmsystem og spredes til fra stald, gødning og gylle-behandlede jord og findes i gadesnavs.
 

Årsagen til kræft blev allerede opdaget for over 100 år siden!!...

Kødspiser får kræft

Den største Autoritet i Verden på Kræftområdet må være dr. Frederick L. Hoffman, ledende Statestikker i det store amerikanske Forsikringsselskab Prudentian Insurance Company, og som blev præsident i det amerikanske Selskab for Kræftkontrols Statestiske Komitè og Æresmedlem i Amerikas største Lægesammenslutning, U.S.A. Medicael Association.
I en hel menneskealder af mere end 50 år fra 1915-1960èrne har han arbejdet udelukkende med Kræftstatestik og med kræftproblemer i det hele taget. Han har været hovedtaler ved utallige Kræftkongresser over hele verden og nævnt på Googles Internetsider. I 1915 skrev han den store bog på 826 sider som nogen sinde er mere populær den dag i dag "The Morality from Cancer troughout the World" - (Dødelighed af kræft over hele Verden), som betragtes med rette som Kræftstatestikkens Bibel: Folkeslagene nærmest Æquator og i de varme Zoner, der lever vegetarisk er fuldstændig fri for kræft!!.....Hunzafolket som hovedsageligt lever vegetarisk, bliver gennemsnitlig 100 år og den ældste som har levet blev 132 år. Billedet nederst viser de ældste blandt Hunzafolket som lever i Andesbjergene.

I det kendte førende engelske medicinske Tidsskrift "British Medicinal Journal" for 7. juli 1923 skriver den fremragende Læge og Kræftforsker dr. Bernhard Hollander:
"Da jeg for tredive år siden (1893) begyndte at interessere mig for Kræftsygdommens Aarsager, henledte min ven, den kendte opdagelsesrejsende og Afrikaforsker, Morton Stanley, min opmærksomhed på den kendsgerning, at de indfødte folk i de egne, som han havde gennemrejst og udforsket, ikke kendte til kræft. For at overbevise mig om rigtigheden heraf gav han mig en fortegnelse over alle hospitaler i disse egne og lande og bad mig skrive til de der ansatte læger. De, svar, jeg fik, bekræftede fuldt ud hans iagtagelser og udsagn. Desuden blev det fastslået, at i de yderst få tilfælde, hvor kræft forekom blandt de indfødte, - kun eet tilfælde hvert tiende eller tolvte år, - kunde samtlige tilfælde lokaliseres til kystegnene, hvor de indfødte blandede sig med Europærerne og efterlevede deres kostvaner.
"Disse mærkelige oplysninger", siger dr. Hollander, "fik mig til at fortsætte mine undersøgelser for at blive klar over forholdet mellem indfødte og civiliserede også i andre dele af verden. Derved kom jeg til det resultat, at de indfødte overalt var lige uimodtagelige for kræft, så længe de ikke kom i berøring med civilisationen og  begyndte at efterabe de civiliserede menneskers spise- og drikkevaner. Og et stort antal af mine korrespondenter betragtede de indfødtes vegetariske levemåde som en hovedårsag til denne uimodtagelig for kræft!.
I samme Tidsskrift skriver dr. P.P. Fouche følgende: I 6½ år var jeg kirug i Orange Fristaten. Mit distrikt havde en befolkning på 14.000 indfødte, af hvilke de fleste tilhørte Bancer-Racen. I hele denne tid mødte jeg ikke hos de indfødte et eneste tilfælde af mave- eller tarmsår, tarmkatar, blindtarmsbetændelse eller kræft i nogen som helst form, skønt alle disse sygdomme hyppigst forekom hos den derboende hvide del af befolkningen. Disse fakta er velkendt af alle læger, som praktiserer eller har praktiseret i blandt de indfødte".
Den kendte engelske læge og general, leder af den ernærings-fysiologiske afdeling af Pasteur-Instituttet i indien, Robert McCarrison, som bl.a. har praktiseret 7 år hos det vegetarisk-levende Hunza-Folk i Nordindien - verdens sundeste folk.
"Disse mennesker lever udsædvanlig længe. I de 7 år, jeg tilbragte blandt dem, var min lægegerning hovedsagelig indskrænket til behandling af ydre skader, operationer for stær, plastiske operationer og andre behandlinger, som ikke havde noget med ernæringen at gøre. Blindtarmsbetændelse, som forekommer så hyppigt i Europa, var hos dem helt ukendt. Jeg så ikke et eneste tilfælde af fordøjelsesforstyrelser, tarmkatar, mavesår, colitis, kræft eller lignende.

Denne artikel er under opdatering fra bogen: Hvad er sygdom, hvad er lægedom og hvad er kvaksalveri af Valdemar Brokfelt!!......

Det hænder, at Menneskenes Børn snubler over Sandheden; men de fleste af dem kommer hurtigt på benene igen og styrter videre, som om intet var hændt.
                                                  Winston Churchill

_________________________

"Kødspiser får hyppigere cancer"

I 1907 skriver dansk læge, forfatteren ARNOLD MØLLER i bogen "SUNDHEDS LÆRE" - udgivet af Dansk Presseforening, at det er uhensigtsmæssigt under opvækst, at give børn kød indtil de er i 7 års alderen? Han begrunder det med, at kød er tungt fordøjeligt og uegnet til børn og syge mennesker. I bogen går han skarpt til angreb, idet han finder dårlige slagter i indre by af København, der sælger råddent kød og halvfordærvet pålæg med tilsætning af kemikalier i form af borsyre m.m......Det hele ligner til forveksling den samme kødskandale som de ansvarlige myndigheder "Levnedsmiddelkontrollen" og den Konservetive  fødevareminister Lars Barfoed i en årræke ikke havde kontrol med, og som måtte gå af som minister?
NB! Husk og vend tilbage til denne side og læs videre om Hansens kritik om svinekødet!!...
Tryk på linket her og læs om Brokfelt: Forebyg kræftsygdom.

Nødråb fra Læger Uden Grænser

Ekstrabladet d. 4. marts 2017

Eksperter slår alarm:

Der er sket en voldsom stigning i antallet af multiresistente bakterier. Antallet af danske patienter, som kæmper med livsfarlige multiresistente tarmbakterier, har været i eksplosiv stigning. Det handler om de bakterier, som du får gennem din mad. De kan føre til lidelser blodbane-infektioner, blærebetændelse og urinvejsinfektion. Og i værste fald kan de være dødelig.

LÆGER UDEN GRÆNSER:

Medicinalindustrien har et ansvar

Forbruget af antibiotika bør nedsættes, men medicinalindustrien har et ansvar for at udvikle nyt, mener læger uden grænser.

Ekstrabladet d. 4.marts 2017

Når bakterierne bliver resistente over for en type antibiotika, må man bruge en anden i stedet. Og derfor skal der udvikles nye typer, så man hele tiden kan slå de skadelige bakterier ned.

Hos læger uden grænser mener man, at medicinalindustrien har et ansvar for at udvikle nye typer antibiotika.Og de kritiserer branchen for ikke at ville forske i ny antibiotika, fordi der ikke er penge i det.

Formanden hos læger uden Grænser i Norge, læge Karine Nordstrand, råber industrien op i en video, der er gået viralt på de scociale medier. Her beskriver hun, hvordan der for 30 år siden var 15 medicinalfirmaer, der forskede i udviklingen af ny antibiotika, i dag er der fire.

Overfor Ekstra Bladet uddyber hun problemet. -  Vi vil gerne sætte fokus på, at bruget af antibiotika er et globalt sundhedsproblem (u-landene). Det er meget vigtigt, at vi arbejder imod resistente bakterier, og man ikke får unødvendige mængder antibiotika.

HOS LÆGER UDEN GRÆNSER mener man nemlig, at det store problem er, at man hælder for meget antibiotika i både dyr og mennesker. - Vi skal ikke bruge så meget antibiotika, som vi gør i dag. Men vi skal selvfølgelig have nyt klar til de resistente bakterier, når det bliver alvorligt. Derfor skal medicinen ligge på hylderne og kun bruges sjældent. Det er der ikke særlig stor økonomisk gevinst i for medicinalfirmaerne.

Og den lave profit mener Læger Uden Grænser er grunden til, at der i dag er færre, der forsker i ny fremstilling af antibiotika eller medicin.

Raske mennesker bliver også ramt af den kødædende bakterie!!...

En ud af tre patienter, der bliver indlagt på hospitalet med en kødædende bakterie, fejlede ikke noget, før de fik infektionen. 

Det fortæller læge Anæstesi- og Operationsklinikken på Rigshospitalet Marco Bo Hansen:

- Mange er af den opfattelse, at det er folk med dårligt immunforsvar, der får bakterien. Med vores forskningsprojekt kan vi dog se, at også sunde og raske mennesker pådrager sig infektion, siger han.

Lis Øster var 52 år og sund og rask, da hun pludselig en fredag fik det rigtig dårligt efter at have spis en bøf og drukket lidt rødvin. En multiresisten bakterie havde angrebet hendes krop, og i løbet af få dage var hendes ben og fingre rådnet.

Bakterierne kommer fra dyr, mennesker og fødevare

Ifølge Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Sydfynsk Universitet, skal man være bekymret for det stigende antal af bakterier: De stigende resistente bakterier kan kædes sammen med det høje forbrug af antibiotika.

- Vi må erkende, at vi i verden er nået til et niveau af antibiotika-forbrug, hvor bakterierne er begyndt at florere. Hvis man bruget meget antibiotika, så slår man de følsomme bakterier i maven ihjel, og så bliver der plads til de slemme, der så breder sig på de følsommes bekostning.

Kilde: Ekstrabladet d. 4. marts 2017

Det store svineri i Danmark 1976?

Berlinske Tidende 1976

Moderne svin smager kedeligt

Professor J. Wismer-Pedersen protesterede i søndags (1976) mod de "hysteriske angreb på det danske svine sundhed og afviste stort set kritikken af dansk svinekød, som blev fremført af tidligere direktør for Slagteriernes Forskningsinstitut og økologiske landmand Niels Henrik Hansen. Professor J Wismer-Pedersen kom ind på, at kødets smag kan varieres stærkt ved fodring - ja, her ligger formodentlig problemet?

(fra Berlinske Tidende af M. Sørensen)

Desværre glemte professoren "antibiotika forbruget" og M. Sørensen tilføjer videre i sit indlæg: De moderne svin, opfodret med industrielt fremstillet foder, er kedelige i smagen. Vi gamle kan endnu huske den fine smag, de gammeldags svin havde opfodret i det blandede landbrug med grutning fremstillet af hjemmeavlet byg, og skummetmælk, hjemmebragt fra det stedlige mejeri. "Futmælken", som vi kaldte skummetmælken, eksistere vel ikke mere, der fabrikerer skummetmælkspulver af den (til u-landene) og helsekostbutikker, og den går grisenes tryner forbi.
Hvis en landmand ville vende tilbage til opfodring af grise på den gammeldags manèr, kunne han formodentlig få en net overpris for sine grise på det hjemmelige marked - men det er formodentlig umuligt.

af M. Sørensen cand. polyt
                        ________________________________________

Kunstige ting i maden (1976):

Af Sten Hegeler, sexpsykolog, redaktør af Forbrugerbladet "Tænk" og medlem af Gastronomisk Akademi skrev dengang:

"Når jeg interesserer mig for mad, er det meget konsekvent, fordi jeg lægger vægt på alt, hvad der kan gøre livet lidt rigere. Ud fra den betragtning, at vi formodentlig kun har dette ene liv, og at det er rimeligt at gøre det så rigt som muligt. Men det er det forkerte at sige det. I 60èrne og 70èrne var det lidt livsglæde og optimisme. Nu hører man pludselig man ustandselig, at det er flovt at interessere sig for god mad og flovt at interessere sig for sex. Jeg tror ikke, at det er andet end kamufleret puritanisme.

Kunstige ting i maden

I den sidste tid er der jo kommet et nyt perspektiv i sagen. Der er ikke bare sket en forringelse af kvaliteten, men der puttes mere og mere i levnedsmidlerne, kunstige farvestoffer, konserveringsmidler osv. Det er meget udbredt at sige, at vi overdriver faren. Men dertil må man nok forsigtigvis sige, at det er dem, der kommer tingene i, der skal bevise, at de ikke er farlige. Det er risikabelt at tro, at det bliver ved med at gå. Når man nu taler om, at svinekødet er blevet ringere, er der straks nogle veterinærer, der rykker ud og fortæller, at svinekødet ved gud ikke er sundhedsfarligt. Det er sikkert rigtigt, at det på kort sigt ikke er direkte giftigt. Men det, veterinærerne burde interessere sig for, er, hvordan det på lang sigt påvirker os at få kvalitetsmæssigt forringet kød: Kan du huske i gamle dage, da svinemørbrad var noget lækkeri? I begyndelsen, da man fandt ud af, at det var ved at blive en kedeligt ret, var man tilbøjelig til at lægge skylden hos sig selv...... Der måtte jo være noget i vejen med ens smagsløg. Så gik det op for mig, at det var mere svinemørbrad som med papkyllinger. Kvaliteten var dårlig.
Der er dem, der påstår, at al den kunstgødning, udpiner den. Vi kan måske sammenligne og sige, at noget af den mad, vi får, er en slags kunstgødning, og at vi måske bliver, udpint (sygdom). Det er jo ved at at vende nu, tilføjer Sten Hegeler i 1976, levealderen er begyndt at stagnere". Bør man ikke være puritansk i en verden som vores.


Du er hvad du spiser!!....
                             ______________________________________

BT Tirsdag 21. december 1976

Hansen siger, vore svin er giftige - han har ret:

Uheldigvis for familien Hansen (tidligere direktør for Slagteriernes Forskningsinstitut) har de rørt ved èn af grundpillerne i dansk økonomi og omdømme - svineavlen i Danmark.
Hr. Hansen har sagt, at vore svin er usunde og giftige - og han har faktisk ret.
Hver gang vi har spist svinekød, føler jeg mig lidt utilpas, på trods af, at jeg aldrig spiser det i store mængder - højest to-tre frikadeller af det fedtede, hengemt-smagende grisekød, og egentlig kan det ikke undre en f.eks:
Svin i Danmark er nemlig nogle underlige dyr. Man forlanger, at de vokser hurtigt og er sunde. Det opnås ved at give masser af kosttilskud og forebyggende medicin (antibiotika). Derfor er en nutidsperiode hurtigere om at blive slagtefærdig end en god, gammeldags so.
Udover at grisene så hurtigt som muligt bliver store og tunge skal der også være så mange dyr i vognen til slagteriet som muligt. Det fremmer mængden af svin med brækkede ben, stresssymptomer ect.
Af den grund giver man dyrene beroligende indsprøjtninger, før de sendes af sted. Naturligvis kan alle disse gifte (tilsætningsstoffer) ikke nå at komme ud af grisene igen. Det er derfor din flæskesteg smager så sært.
Velbekomme og god appetit.
V. Hansen, tidligere landbrugsstud, ved Landbohøjskolen.

                                       _________________________________________________________

NY TID OG VI 1976


Da indehaver af denne 123.hjemmeside læser denne artikel i NY TID OG VI 1976, holdt vedkommende op fra den ene dag til den anden med at spise kød:

I hele mit liv er jeg blevet propfodret og fyldt med skadelig antibiotika fra jeg var 7 måneder gammel til jeg var 14 år. Mere end 30 sprøjter giftig antibiotika i flydende form, kunne ikke dræbe bakterier ved ørebetændelser og bylder i øret, på lår og kinder osv., hvilket ødelagede hele mit liv i ungdommen og mit immunforsvar i min bardom på grund af MRSA-bakterier (streptokokker og stafylokokker). Den værste periode var, da min far havde en svinebesætning, grisene havde bakterierne på sig i trynen, munden, halsen og alt det lort den skider og pøllen den vælter sig i. Derfor var jeg altid syg, særlig om efteråret og hele vinteren af mellemørebetændelser fra svinene jeg berørte på ådslerne og som Bibelen Det Gamle Testamente og Jesus, særdeles fraråder!!.... 

Her er historien om forsker Niels Henrik Hansen i NY TID OG VI 1976:
af P. Daugbjerg
og redaktør naturlæge Julia Vøldan

Det mener den tidligere direktør for Slagteriernes Forskningsinstitut, Niels-Henrik Hansen, Grevinge, efter 20 år på toppen af dansk landbrugs forskning. Nu driver han og sin kone biodynamisk landbrug i Grevinge, og han køer går i løsdrift, hvor de også kan gå ude hele året rundt.

Det billede, som videnskaben tegner af virkeligheden, fjerner sig mere og mere fra virkelighed, almindelige mennesker lever i, siger Niels-Henrik Hansen.
Denne opfattelse er den direkte grund til, at han sammen med sin kone Dorthe Hansen i dag (1976), driver et landbrug i Grevinge på 30 tønder land. Markerne dyrkes efter biodynamiske metoder uden brug af kunstgødning og giftmidler af enhver art. Af husdyr har de foreløbig 10 jersikøer af den bedste rase (malkebesætning) og 6 får.
- Det vi laver nu, har ikke betydet noget stort spring for os. Tværtimod er det en naturlig konsekvens af vort arbejde gennem mange år, understreger Niels Henrik Hansen.
Gennem 18 år har Dorthe, der er magister i biokemi, og han selv arbejdet på Slagteriernes Forskningsinstitut i Roskilde. Dorthe trak sig ud af arbejdet i september 1974, og i december 1976 blev han afskediget som direktør for instituttet. En afgang, der skabte den største og betydeligste røre i presen over dansk svineproduktion.

Ringe kødkvalitet?

Gennem forskning på instituttet har vi konstateret en meget foruroligende kvalitetsforringelse af kød og levnedsmidler, siger Niels-Henrik Hansen. Men arbejdet med at klarlægge hvorfor bl.a. kødkvaliteten bliver dårligere og dårligere lykkedes det ikke at gennemføre på instituttet. Det ønskede man ikke i landbrugets top.
- Til sidst følte jeg mig kun som et alibi for en forkert udvikling og styring af forskning. Jeg kunne ikke udrette mere og forlod derfor min stilling som direktør.
- Problemet med stadig dårligere kvalitet af levnedsmidler kan heller ikke løses i laboratoriet. Det må man arbejde med ude i primærproduktionen - ude i landet. Laboratoriearbejde førte os gradvis til den overbevisning, at kvalitetsforringelse kommer af den måde, man driver landbrug på.
- Hvad er der specielt galt med f.eks, svinekødet? - Meget af det svinekød, der sælges i dag (1976) ville prompte blive kasseret, hvis det blev tilbudt en slagter i 30èrne. I dag er to slags abnormiteter af svinekød blevet almindelige. Den ene slags er meget lyst og væskedrivende kød, som bliver tørt og sejt ved tilberedning. Det holder sig i øvrigt udmærket. Den anden slags er mørkt og tørt kød, som holder sig meget dårligt. De to slags abnormiteter har udviklet sig indenfor de sidste 20 år. I 1950èrne startede det med at man så meget lyst kød (opfostret med skummetmælk m.m.). Sidst i 1960èrne kom der så et stigende antal mørk-kødede sin på slagterierne, plus alle mellemformerne naturligvis.
Bakterievækst
Det er navnlig det mørke kød, man af sundhedshensyn må være betænkelig ved: I det lyse kød bremses f.eks. bakterievækst af bl.a. mælkesyre, mens de har mulighed for at vokse næsten uhæmmet i det mørke svinekød. Risikoen for epidemiske sygdomme er for langt større ved brugen af den slags kød.
- Hvad kan svineproducenterne gøre for at forbedre kvaliteten? - En enkelt ting, der kan hjælpe, er en mere varsom behandling af svinene under transport. Men det betyder ingen større driftsudgifter, og der er i hvert fald ikke blevet grebet ind med fornøden alvor.
- Niels-Henrik Hansen mener dog ikke, at problemet med den dårlige kvalitet løses så enkelt.
- Efter min mening hænger det i høj grad sammen med den måde det almindelige landbrug drives på. Der er en påfaldende tidsmæssig sammenhæng mellem det voksende forbrug af kunstgødning, giftstoffer, pesticider og medicin (antibiotika m.m.) i landbruget og kvalitetsforringelsen af levnedsmidlerne. Jeg kan ikke bevise, at der er tale om årsag og virkning, men det er nærliggende at antage. Derfor kan Niels-Henrik Hansen ikke bevise sin påstand, fordi der ikke foregår nogen videnskabelig forskning på området om disse sammenhænge. 

Et æg er ikke et æg

- Når du taler om kvalitetsforringelse af vores madvarer, mener du så, at der er giftstoffer i føden?
- Den offentlige diskussion om levnedsmidler fokuseres på spørgsmålet om giftstoffer i maden. Men det er ikke tilstrækkeligt, at maden ikke er fuld af gift. Der skulle også gerne være noget positivt at sige om føden - en ernæringsmæssig kvalitet.
Forskerne går ud fra, at et æg er et æg. Men det har husmøderne da for længst fundet ud af er løgn. De ved godt, at æg købt ved stalddøren smager bedre end æg fra supermarkedets køledisk.
I en ernæringstabel er der ingen forskel på værdien af en papkylling og en kylling lige fra baghaven. Men naturligvis er der forskel på det såkaldte gammeldags produkt og på det industrielle produkt.
- Det er da ikke svært at konstatere, at planter som for eksempel jordbær, æbler eller champignon købt i butikker i dag (1976) er meget ringere end de frugter, vi fik i min barndom i 1930èrne eller gode hjemmedyrkede produkter. I dag (1976) er hele avlen lagt an på udseende og, mens ingen bekymrer sig om smagen og ernæringsværdien, indskyder biokemiker Dorthe Hansen.
- Nogle af disse ting kan være svære at bevise med videnskabelige tal i dag. Men helt objektivt kan man konstatere, at der er sket en alvorlig forrykning i planternes sammensætning, og mineralbalancen i jorden. Det skyldes særligt brugen af store mængder kvælstof som f.eks. kunstgødning .
Landbruget bruger stadig store mængder af kunstgødning og samtidig forsvinder stadig flere livsvigtige mineraler fra jorden. De må i stedet tilsættes kunstgødningen eller tilsættes fodret til dyrene. Det nyeste stof, som er blevet nødvendigt at tilsætte fodret, er grundstoffet selen (er ikke tilstede i vores kost mere lige som jod).
- Selen skal kun være til stede i jorden i mikroskopiske mængder, men det er inden for de sidste 10 år (1966-1976) blevet halveret p.g.a. kunstgødning, og nu er det ved helt at forsvinde i fremtiden. Det kan se ud, som om kunstgødningen forhindrer den naturlige omsætning i jorden, siger Dorthe Hansen.

Udslet og tillid
- Kan man ikke ved medicinsk forskning bevise, om folk tager skade af uheldige sammensatte levnedsmidler? Det skulle nok kunne lade sig gøre, mener Niels-Henrik Hansen. Men den slags forskning bliver bare aldrig udført.
- Det kan dog ikke skjules, at flere og flere mennesker lider af allergier, får udslet på kroppen osv. Det skyldes jo blandt andet farvestofferne og giftrester i maden. Der er læger, der må ordinere giftfri madvarer til deres patienter, men de tør ikke erklære det offentlig, siger Dorthe Hansen. Tillidskrisen mellem videnskabsmændene og den almindelige befolkning bliver stadig dybere.
- Derfor er ægteparret Hansen sprunget af fra forskningen og begyndt at dyrke biodynamisk landbrug. De føler det som en naturlig konsekvens af arbejdet i laboratoriet med at skaffe fødevare af god kvalitet. Nu griber de fat om ondets rod (landbrugets kemisk industri) og prøver at frembringe dem selv i tillid til Guds naturlove. 

Belønnet for sin kritik af svinekødet

Indsamling i alt på 55.000 kr. i 1976

Belønnet for sin kritik af svinekød:

Forbruger over hele landet har vist deres sympati med kritikken af det danske svin ved at give 50.000 kr. til den tidligere direktør for Slagteriernes Forskningsinstitut, økologisk og biodynamisk landmand Niels-Henrik Hansen 49 år, til dækning af sagsomkostninger og bøde ved dommen for to måneder siden for kritik af danske svin på baggrund af forskningsresultater.
Niels Henrik Hansen blev dømt til at betale 15.000 kr. til Andelssvineslagteriernes Fælleskontor og sagsomkostninger på 50.000,- ved byretten den 17. marts 1977, da hans udtalelser om det danske svinekøds kvalitet kendtes ubeføjede.
Forbrugerkomiteen i Århus startede en indsamling efter dommen og har nu skaffet så mange penge, at Niels Henrik Hansens kritik formentlig ikke kommer til at koste ham noget i kroner og øre.
55.000 kr. i alt
Dorthe Hansen, gift med N:H:H.: "Der er kommet 55.000 kr ind i alt med de 5.000 kr. fra PH-fonden. Der er også samlet penge ind i forbindelse med foredrag, men langt de fleste penge er kommet fra Forbrugerkomiteen i Århus. Der har været større beløb på op til 5.000 kr. imellem. Vi er meget glade for den store sympati."
Borgens Forslag planlægger aty udsende et særtryk af Niels Henrik Hansens afsnit i bogen "Mad er ikke bare mad." Særtrykket skal udsendes til fordel for indsamlingen til sagsomkostningerne.
Niels Henrik Hansen, 49, kemiingeniør, sagde efter dommen: "Efter min bedste viden er det første gang, et land udenfor østblokkene bruger domstolen til at afgøre, hvad der er videnskabelig sandhed".

Døm selv, er det justitsmord, når lægerne nu ca. 40 åer efter, har fundet frem til sandheden som Niels Henrik Hansen ikke måtte sige dengang om farlige resistente bakterier og en sammenhæng med antibiotika og sygdomme hos mennesket?

Læs også justitsmordet i 1641 om Maren Splid på dette link: www.vitanyhed.dk/12158286

Er landbruget årsag til tusindvis af menneskers sygdom og dødsfald hvert år?

BT Tirsdag d.21.december 1976:

Hvad var årsagen til, at det gik så galt med "det store svineri" i grisestaldene, er vores svin giftige - havde hr. Hansen ret for  40 år siden?

Svinebakterien MRSA i søgelyset igen, og igen!!...

              Svinekød - syndigt eller usundt?

Tyskland har en betydelig, populærvidenskab bag sig og informationsstrøm (oplysning) til befolkningen, hvad angår spørgsmål om sund levevis. Derfor kan man på internettet læse og gå historien efter, men det kunne man ikke dengang i 1977 da jeg fandt denne artikel fra tidsskriftet Natur Medicin. Det var på det tidspunkt, hvor en patient har været voldsomt plaget af ørebetændelser, bylder i øregange, maveonde osv., og som et lyn fra en klar himmel forsvandt, at vedkommende holdt op med at spise alt slags kød, undtagen til tider lidt fisk en gang om måneden!!.... 
Artiklen handler om en bog af den østriske dr. Breuss`metoder, der fik stor tilslutning fra læger i forskellige lande, undtagen i Danmark.
Bogen går ud på, at helbrede kræft ved at sætte patienterne på en ekstremt proteinfattig kost eller diæt af grøntsager og frugt, idet cancer eller cancerceller mente man dengang i begyndelsen af 1970èrne har et stort overskud af - lever af godt af godt dyrisk protein? Erfaringsmaterialet fra hospitalerne, skriver Natur Medicin har vist forbløffende resultater langt før 1977. det skulle være en udbredt antagelse også blandt danske læger og Kræftens Bekæmpelse i dag, at for mange dyriske produkter mere end ca. 350 g kød om ugen kan fremme sygdommen!!.....

Kildehenvisning: Forebyg kræftsygdom.

Da alvorlige, kroniske sygdomme er i tiltagen, og for nogen tid siden (1977) kunne meddele en stor stigning i kødforbruget, især svinekød (en fordobling siden 1970) altså på 7 år, burde det interessere en del læsere, hvad den tyske dr. med Hans Reckeweg har nedfældet angående sine undersøgelser i skriftet "Svinekød og Sundhed", udgivet på tysk fra Aurelia - Verlag i Baden - Baden 1977.
Sine første opdagelser gjorde han i slutårerne efter 2. Verdenskrig. Kun de færeste tyskere kunne få fat på og spise sig mætte, og svinekød fandtes praktisk ikke. Samtidig observerede han, at rheumatiske lidelser (gigt) og hjerteinfakt med forkalkning i blodårer og forhøjet blodtryk var næsten ukendt begreber.
Først efter 1948, da økonomien i Tyskland, kom der atter svinekød på markedet og dermed så han, at billedet ændrede sig totalt hvad sygdomme angår: Blindtarmsbetændelser, galdeblære sygdomme og akutte bylder i huden hørte til dagens orden. De var fremkaldt af de giftstoffer, der var i svinekødet (betændelser), og da man bekæmpede lidelserne i landbruget med penicilin og "kemiske midler", kunne man senere se andre, alvorlige bivirkninger. Giftstofferne ophobes i svinenyrer. Særligt foruroligende var imidlertid det stigende antal tilfælde af kræftsygdomme. Talrige patienter i alderen 60-70 år, der tidligere havde levet problemfrit, døde af mavebesvær, hvis årsager var kræft i spiserør, mave og tarm.
Dr. Reckeweg skriver i sin bog, at disse tilfælde var så instruktive og biologisk betydningsfuld og årsagsbegrundet, at han deri fandt vigtige hentydninger til oprindelsen af alle sygdomme som giftbetinget (forrådnelse og liggifte i tarmene). Han skrev allerede herom i sit første videnskabelige arbejde 1952 i nr. 12 af Mùnchener Medizinichen Wochenschift.
I de følgende år fandt han med voksende erfaring ud af, at mange andre sygdomme som arthritis og arthrose ligeledes i stort omfang var betinget af svinekød.
strengere, videnskabelige forsøg gjorde han med stammer af hvide mus, som han fodrede med svinekød. Derved fik de en tendens til kanibalisme (egen formodning: Ændringer på det psykiske plan). Med tiltagende alder, fra måneder til år, optrådte kræft forskellige steder i kroppen på musene. De mus, der fik normal kost uden svinekød, fik langt mindre kræft, ligesom de ikke viste tegn på kanibalisme (psykisk). Fra anden side erfarede han, at boxer-hunde under ingen omstændigheder måtte få svinekød, da de ellers ville udvikle kløende hudsygdomme samt ondartet, indre lidelser.
Det samme berettede han om cirkusdyr, især løver og tigere, der tilmed blev sløve og fede med forhøjet blodtryk og næseblod, hvis de fik svinekød.
Fra jæger af dambrug blev han gjort opmærksom på, at fiskene døde på få dage, hvis de fik svinekød.
Foruden de giftige substanser der er i svinekødet og enormt fedtholdigt, mange gange mere end andet kød. Også "magert" svinekød indeholder endnu store mængder fedt, da det i modsætning til andre kødsorter af kalv, lam o.lign er i intracellulært, d.v.s. indeholder betydelige mængder i selve cellerne.
Svinekødet har ydre mere ulemper for de skønhedsbevidste, idet det i højere grad giver deller-deformiteter på mave, hofter, baller o.s.v. - end andet kød og dertil er ansvarligt for åreforkalkning.
En lang række betændelsestilstande i både organer og hud (dermatitis), eksem skulle skyldes histamin i svinekød.  Eksperimentelt har man ved histaminindsprøjtninger kunne fremkalde kløe, betændelser, allergi, astma, høfeber, uregelmæssige hjerterytme og hjerteinfakt. Hjertesvage frarådes derfor at spise svinekød.
Dr. Reckeweg henviser til undersøgelser af professor Shope (Londons virusforskningsinstitute) i 1960èrne angående svineinfluenza - virus. det kan holde sommeren over i svinekød (dog også hestekød) for derpå gennem konsum at overgå i bindevævet i de menneskelige lunger. Så skal der i mindre grad en dråbe-infektion til, end vinterens kulde, samt mangel på vitaminer og sol, for at influenzaen kan bryde ud. Det hedder, at de muhamedanske lande i høj grad bliver sparet under epidemier, fordi de ikke spiser svinekød. Vildsvinet skulle ikke være mindre giftigt end det staldavlet svin, omend det indeholder mindre fedt.
Det fortælles ofte om "de sunde landboer", som trods varig nydelse af svinekød ikke bliver syge, men ifølge dr. Reckeweg har en videnskabelig studie allerede entydigt vist, at det ikke passer. Mange børn i landbofamilier er langt mere syge med betændelser end børn fra storbyer.
I sin praksis i 10 år i Hochscwarzwald så dr. Reckeweg en bekræftelse på det: Overdreven forekomst af arthrose, leverskader, voldsom eksem, hjerte - og gigtsygdomme, kronisk bronchitis og bylder.
Mennesket skulle ifølge dr. Reckeweg kunne opnå en biologisk alder på ca. 150 år. I egne, hvor der ikke spises svinekød, f.eks. kakasus i Tyrkiet såvel som i andre, ikke særligt belastede, islamiske lande, findes der folk på 130-150 år ved fuld sundhed (f.eks. Hunza folket i Andesbjergene).
Til at opbygge en menneskerace af lødigst art må det forventes, at man skal bruge mange hundrede år. Dr. Reckeweg nævner, at jøderne siden Moses har undgået svinekød, hvilket kan have givet dem en konstitution kvalitet, som gjorde dem bedre egnede til at være "det udvalgte folk" ifølge Bibelen. I modsætning til Hitlers race teori fremhæver dr. Reckeweg jøderne for deres enorme, kulturelle og økonomiske dygtighed. Så kan nogle måske undrer sig over, at Kristus ikke tog det med i sit budskab, men særligt mærkeligt er det nu ikke, da hans mission (vegetarismen) netop var et oprør mod jødernes lovtrældom, og han ikke ønskede, noget skulle skygge for evangelierne om renhed, skønt et og andet kunne tjene som et udmærket lovregel. En anden årsag kan være, at indtagelsen af svinekød på Kristi tid skriver dr. Reckeweg formentlig var helt ualmindeligt og utænkeligt slutter han?

Tryk på linket og læs hvad Søren Kierkegaard udtaler om svinekød:www.vitanyhed.dk/12158296

Tryk på linket:www.VitaNyhed.dk/12158272

Dr. Reckeweg var tysk læge og en af de største healere, der nogen sinde har levet. Han var langt forud for sin indflydelse på den moderne medicin indenfor homopati.

Om farlige svinebakterier der bulder frem i dansk landbrug

Nej, at adlyde er mere værd end slagtoffer, at være lydhør mere værd end vædderfedt.
1. Samuelsbog 15,16-22 ; Matt.9,13 ; 12,7 ; 5. Mos.4,35-36 ; 4.Mos.11,11-4 ; 2.Mos.3,2 ; Ap.G.7,30-42.
Ej slagtoffer - men heller kærlighed vil jeg, ej brændoffer - men kærlighed til Gud:

Hoses 6,6 ; 8,13 ; Am.5,22 ff

Skriv på Google og læs: Er det uetisk at spise kød?

Døde grise flyder overalt i danske svinestalde, nyfødte i tusindvis hver dag. Hvert år dør 9 millioner nyfødte smågrise i danske svinestalde p.g.a. trænge kår og mindre plads hos søerne.

Døde grise flyder overalt i danske svinestalde, nyfødte i tusindvis hver dag. Hvert år dør 9 millioner nyfødte smågrise i danske svinestalde p.g.a. trænge kår og mindre plads hos søerne.