Da Vinci Mysteriet - Verdens mest solgte og største roman?

Rul med hjulet og læs historien nederst!!.....

Historien om Leonardo Da Vinci

Kilde: G.I.N. religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976 

I mere end 40 år har G.I.N. haft store interesse for Leonardo Da Vinci utrolige billede- og malerkunst, hvilket skyldes hans fars fantastiske lille bogsamling af Verdens malerkunst gennem 2000 år, og G.N.`s egen nysgerrighed til Dan Brown`s roman "Da Vinci Mysteriet" efter lang sygdom i barndommen.
Min fars billede af "den sidste nadver" var en tro kopi han fik fra et foto i ugebladet Familie Journalen 1957-58?  Det tog  ham ca. et halvt år, at male billedet af "den sidste nadver", som fik stor anerkendelse af alle der kom i vores hjem, særlig min farmor. Hun var som føromtalt et meget religiøst menneske og tilknyttet Baptist kirken i Sæby -Vendsyssel i Nord Jylland, hvor hun var medlem af menighedsrådet. Hendes kristne tro og ynglings sange var "I østen stiger solen op", skrevet af B. S. Ingemann. Det var også herfra min far fik sit navn, idet min farmor elskede salmedigteren. Hun elskede sin store have af et "Paradis" med masser af frugttræer, grøntsager, blomsterbede og betragtede såvel Leonardo Da Vinci og min fars maleri "den sidste nadver", som et stort mesterværk.  Hun stillede de samme spørgsmål gang på gang: Hvem er den manglende person på billedet, idet der kun var 12 personer siddende til bords? Det er jo en kendsgerning, at man ikke må sidde 13 til bords og hvorfor?

Billedet som min far havde malet, blev senere foræret som gave til hendes fødselsdag og hang i min farmors stue igennem mange årti, indtil det blev bragt tilbage af en søskendeflok på 13, der skulle arve indboet efter mine bedsteforældre. I 1980 fik jeg billedet af min fars dødsbo, og betragter billedet af stor værdi som et mesterværk, derfor denne historie:

Jeg husker tydeligt, at min farmor blev særdeles glad og stolt for maleriet "den sidste nadver" på hendes fødselsdag og   som en erstatning for at kunne læse Guds Ord, forærede hun samtidig min far en bibel i ægte læderskind til hans 50 års fødselsdag, idet han lå og svævede mellem liv og død med en kræftsygdom i begge lunger og senere prostata og som han døde af 66 år gamel. Min fars bibel var påtrykt hans navn  med guldbogstaver, og med et kristen kors. 

Da jeg i 1973-74 selv bliver alvorlig syg og får lov at låne bibelen af min far, opdagede jeg at den havde ligget uåbnet i mange år, men efterhånden blev det min ejendom, idet Bibelen ikke interesserede min far, men blev min redning fra alvorlig sygdom siden barndommen.

Det var først da min far havde malet 4-5 billeder, og fik berømmelse og vandt Københavns aftenskolers mesterværk i malerkuns, at han begyndte at få stor interesse for Verdens malerkunst, idet han køber bøger af de store billedkunstner, fortalt gennem oldtiden. En af dem var Leonardo Da Vinci, som var italiensk billedkunstner og videnskabsmand. Han levede i den tid, hvor reformatoren Martin Luther kom til og ligeledes Guttenberg opfinderen af trykkerkunsten "den første trykte Bibel". Fra den samme periode 14-15 århundrede kom også flere til bl.a. Columbus som i sin søgen efter Indien krydsede Atlanterhavet og opdagede Amerika.
Det var som om Leonardo vidste "alt om det guddommelige". Alle hans værker er præget af mystik, koder, tal osv.. Han interesserede sig for alt mellem himmel og jord og underkastede det, der fangede hans opmærksomhed mest, en dybtgående videnskabelig undersøgelse.
Livet igennem arbejdede han med lidenskablig energi med tegning, maling, skulptur, mekanisk - konstruktion og byplanlægning. Gennem forstørrelsesglas betragtede han planternes vækst og bladenes bygning, som noget guddommeligt, idet han også studerede ebbe og flod og menneskefostre i moders liv. Hvor han kom frem undersøgte han naturens fænomener.
Den sidste nadver som Leonardo de Vinci har malet i flere afskygninger, regnes for et af de store mesterværker ved siden af Mona Lisa, ligeledes Klippemadonnaen som han malede i 1480-90.
Leonardo levede i de samme årti som Guttenberg, der opfandt trykkerimaskinen, Martin Luther og den tyske Calvi, der satte lighedstegn mellem Maria-dyrkesen og helgendyrkelsen. Reformationen afskaffede både Maria-dyrkelsen og helgendyrkelsen, men i dag findes de stadig på kirkehvælvinger m.m. i de reformerte kirker. Maria dyrkelsen blev totalt afvist af de ikke katolske kirkesamfund i Ægypten - Afrika m.m. Den ældste kristne kirke forkastede ligesom jødedommen al billeddyrkelse i henhold til det 2. af De 10 Bud (5.Mos. og Ap.G.17,18-29).
Siden middelalderen er Jomfru Maria dyrkelsen i såvel østlig som vestlig katolicisme langt den populæreste. Der er bygget utallige Maria kirker til hendes ære bl.a.Vor Frue kirke, Notre Dame i Paris som brændte flere gange m.m.
Maria dyrkelsen har været stærkt støttet af kunsten bl.a. Leonrdo Da Vinci; men fra middelalderen begyndte hun som oldtidens Venus og skiftede navn og denne linje førte renæssancen videre!!....
Ved kristedommens begyndelse var det nødvendigt at omskabe Ægyptens Isis , og det måtte være andet og mere end blot et navneskifte. Romerkirken magtede nemlig ikke og bekæmpe Isis-kulten og så ingen anden udvej end, at inkorporere den. Isis var det guddommelige (frugtbarhed), så Maria måtte gæres kysk for ikke at sige kønsløs (den ubesmittede jomfru). Det lykkedes virkelig for den katolske kirke, at gennemføre metamorfosen (Jesus), som en forvandling; i græsk - romersk mytologi.
De troende i dag og dengang, har virkelig accepteret, at det første barn som Maria fødte "Jesus", var frugten af en jomfrufødsel (parthegnus), thi skønt i verdenbs ældste bibel skrevet af Hieronymus, hvis oversættelse, Vulgata, af Bibelen til latin blev Romerkirkens officielle eje. I den kan man læse følgende, at hverken Maria eller Jesus blev født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud (Joh.1,13).
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os (ikarnation), og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne Søn har fra Faderen fuld af nåde og sandhed (Joh.1,14-16).
På den anden måde siger Mattæus i Bibelen 1. kap.1,5-6, at Maria, Jesu moder, var af Isajs stamme, af Isas stub, kaldet "Jessetræet", men det herbraiske ord Jes betyder ild, sol, guddommen. At være af Isajs stamme er altså at være af solen, ildens slægt. Som materien stammer fra solens ild, som vi netop har set, står selve Jesu navn for os i sin oprindelighed, for den himmelske stråleglans; ild, sol, Gud.
Jesu Kristi, Davids søns, Abrahams søns stamtavle (Matt.1,16): Obed blev fader til Isaj, og Isaj til kong David. Thi eder er i dag en frelser født i Davids by: han er Kristus, Herren (Josva), der betyder frelse.
Og da han havde fjernet Kis` søn, en mand af Benjamins stamme, satte han David til konge over dem. Ham gav han også det vidnesbyrd: "jeg har fundet David, Isajs søn, en mand efter mit hjerte; han skal gøre min vilje i alle ting (Ap.G.13,22 ff: Af hans slægt lod Gud, således som han havde forjættet, en frelser fremstå (opstandelse) for Israel - det er Jesus/Josva.
Allerede før hans fremtræden havde Johannes prædiket omvendelsesdåb (ikke barnedåb), men ånds dåb for hele Israels folk (A.pG.13,24).
Og da Johannes var ved at fuldende sit livs forløb (døden nær), sagde han: "Jeg er ikke den, I anser mig for at være. Men se, efter mig kommer der en, hvis skobånd jeg ikke er værdig at løse ( Jesus, Kristus, Faderen, Sønnen og Helligånden)?
Matt.12,31: Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives menneskene, men bespottelse imod Ånden skal ikke tilgives. Thi når mennesker èn gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave og har fået del i Helligånden og har smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter - og så falder fra, da er det umuligt atter at bringe dem til omvendelse på ny; thi de korsfæster for deres del Guds Søn igen og gør ham til spot......(Hebr.6,4-6). Thi synder vi med vilje efter at have lært sandheden at kende, gives der ikke mere noget offe for vore synder, men en fordelig dom m.m. (Hebr.10,26)....
Brødre, både I, som er søner af Abrahams slægt, og I andre her, som frygter Gud! det er til os, at ordet om denne frelser er sendt (A.pG.13,26): Og vi forkyndr jer det glædelige budskab (evangelium), at den forjættelse, som blev givet til fædrene (i Det gamle Testamente), har Gud opfyldt fo os, deres børn, ved at lade Jesus opstå (genopstandelse), sådan som der står skrevet i den anden salme: "Du er min Søn, jeg har født dig idag."  Og han han har ladet ham opstå fra de døde, så at han ikke mere skal vende tilbnage til forrådnelse, det har han sagt såldes: "Jeg vil give jer de trofaste nådeløfter til Dvid." Derfor siger han også i en anden  salme: "Du skal ikke lade dine Hellige se forrådnelse."  David sov hen, efter at han i sit slægtsled havde set Guds frelsesplan, og han blev lagt hos sine forældre og så forrådnele; men den, som Gud har opvakt (Jesus), så ikke forrådnelse. Så skal I da vide, brødre, at ved ham forkyndes syndernes forladele; og ved ham bliver enhver, der tror, retfærdiggjort fra al det, som I ikke ved Mose lov kunne blive retfærdiggjort fra (A.pG.13,32-39).

Tag jer derfor i agt, at ikke det, som er sagt hos profeterne, skal komme over jer:
Hab.1,5 & A.pG.13,41. Hab.1,1 ff. - Hab.2,1 ff. Hab.3,1-19.

Billedet er malet af kunstmaler Ingemann G. Nielsen 1957-58 af bagermester Mønsterbageriet Vigerslevvej, landmand, smed, svejser, rigger

Billedet er malet af kunstmaler Ingemann G. Nielsen 1957-58 af bagermester Mønsterbageriet Vigerslevvej, landmand, smed, svejser, rigger

Søg først Guds rige, så skal i få alt i tilgift.

Fadervor Helliget vorde Dit navn.
 
Hvad er Guds navn? Er det kærlighed, bamhjertighed, skønhed eller godhed? Alle disse ting er Guds, ja Gud selv, men skal vi finde en fælles navn for hele Guds væsen i stedet for som nogen tilhører "Jehova Vidner", så står der jo skrevet "Guds navn må være Ånd" Helliget vorde Dit navn bliver altså: "Helliget vorde Din ånd". Det vil sige: Din ånd "Jesus" i os: Treenigheden, altså Faderen, Sønnen og Helligånden. Jesu siger selv, at vi skal tilbede i ånd (Joh.4,20-24) og Rom8,2 ; Rom.6,11-18 ; Gal.5,1-26 og ikke stræbe efter og se ham som en mand med skæg og lange fåreklæder i hvidt?
"Uden at I bliver som børn på ny, skal I ingenlunde komme ind i Guds rige". Hvad vil det sige at blive som børn? Hvad er det for et regnskab, som børn ejer, og som vi skal finde tilbage til i os selv?
Når en mor lægger sit lille barn i seng, sætter hun sig ved barnets side, lægger sine hænder om barnets små hænder og beder et Fadervor. Barnet bliver mere og mere roligt og falder til sidst i søvn, for sådan et lille væsen føler den strøm af kærlighed og omsorg, som strømmer fra moderen. Barnet mærker den åndelige kraft og beskyttelse, som moderens bøn trækker ned over det. Det lille barn er nemlig åben for det åndelige og ved mere om det åndelige end vi voksne, for det lille barn er lige kommet fra det åndelige hjem og har endnu ikke ladet sig omforme af den materielle verden endnu. Derfor kan det bedre mærke bønnens kraft. Bønnen kalder på barnets tilid, og det falder i søvn, fordi det føler, at det er under åndelig beskyttelse. Når barnet bliver lidt større og begynder at få forstand på ydre ting, lærer det at kende forskel på far og mor.
Mor er den omsorgsfulde, som man kan komme til med sine store og små sorger, men far er noget helt andet. Far ser man op til på en helt anden måde. Far er familiens øverste - overhovedet. Man føler ærefrygt for far - ikke sådan, at man er bange for ham - nej, men man ligefrem frygter for at komme til at gøre noget, som far ikke syntes om, noget som far har sagt, at man ikke må - man vil ikke skuffe ham. Det gælder særlig for dem som er fremmed og kommer til Danmark.
Sådan som barnet har ærefrygt for sin far, som barnet har tillid til sin far, sådan skal vi blive som barnet, når vi beder "Vor Fader du som er i Himmelen".
Vi siger "Fader vor", ikke min fader eller din fader, men det er vores allesammens fælles Fader, han er ens for os alle sammen, og vi er alle sammen lige for ham, og læg mærke til, at vi beder ikke for os selv alene, men for alle mennesker, vi siger "vor". Hele "Fadervor" er en bøn, som omfatter hele menneskeheden på en gang. Vi hjælper hinanden med at bede for hinanden. Vi opvækker broderskabsfølelsen i vor egen sjæl gennem vor bøn for os selv og for vor næste.
"Du som er i himlene". Der står himlene, altså mange himle. Kristus siger: "Himmeriges rige er inde i Eder (dig eller mig)". Derinde må altså også Gud være, inde i os selv, i enhver af os og ikke i skyerne? Når man nævner ordet himlen, er det  at vi skal forstå, at lige så højt som himlen er hævet over os, lige så højt er Guds væsen hævet over os og lige så højt er Guds tanker hævet over vore små menneskelige tanker.
Mennesket består af to dele, en åndelig del, sjælen, og en materiel del, legemet, hvoraf den første er udødelig og den anden dødelig. Den åndelige del, sjælen, behøver Guds (den allerstørste Ånds) ord som føde for at kunne være funktionsdygtig og styre vore handlinger. Den materielle del, legemet, behøver passende mængder sund og "ren føde" for at være rask og arbejdsdygtig, men i stedet køber vi dyre materielle ting af alle slags, og glemmer det vigtigste af alt bare for, at spare en femmer og køber noget af det billigste: mad som  indeholder sprøjtegifte, tilsætningsstoffer hormoner (bøffer), fisk med dioxin eller hakket svinekød som er ompakket og kørt igennem kødhakken flere gange!!....
Fejlen hos mange af os er, at vi i vor store travlhed glemmer at give sjælen den helt rigtige føde eller sultefordrer den, så den forkrøbler og ikke kan fylde sin mission: at gøre os lykkelige mennesker. Til gengæld overfodrer vi vor materielle del, legemet, så det bliver sygt og ofte dør før tiden.
Da min kone og jeg havde besøg af nogle venner en dag med to børn, sagde drengen pænt tak for mad, det smagte vel nok godt? Kan du ikke lære min mor, hvordan man laver noget ordentligt mad?
Som en tilberedning havde jeg bare stegt nogle panerede rødspætter på panden med lidt smør, uden og brænde dem på. Når man steger fiskefileer hårdt på panden, branker man dem så børn får dem til at smage forfærdeligt, nærmest uspiseligt. Vi køber derfor altid frisk fisk (og ikke giftfisk med røde pletter), idet mage fisker ikke nænner og smide dem væk!!...... Fisk skal være friskfanget og ikke dybfrossen eller fyldt med dioxin, hvis man skal nyde en fisk børn kan li.

En anden gang vi havede børnene på besøg, serverede jeg et glas økologisk sødmælk? Og drengen udbrød højt råbende efter at have drukket det: Det var godt nok en lækker mælk du har købt, idet han aldrig havde smagt "økomælk" med indhold af fedt, men letmælk hvor alle nærings- og smagsstofferne mangler?. Jo børn har smagssanser, som de voksne gradvis forsøger at ødelægge efterhånden som børnene bliver teenager. Når konfirmationen indtræder så kan de ikke smge mere p.g.a. alkohol, cola, chips og al anden skadelige ting i tilværelsen

Min søster har tre piger, hvoraf den yngste altid var kræsen og ikke kan fordrage kartofler. Hendes Pige kunne sidde i timevis med en kartoffel i munden og til sidst spytte hun den ud i toiletkummen, uden at forældrene opdager noget. Ofte skulle hun pludselig på toiletbesøg under middagen? Første gang hun smagte på en kartoffel, var den måske jordslået og fuld af mug og råd, fordi min søster havde købt nogle billige dårlige kartofler i supermarkedet! Havde hun bare ville give 2 kroner mere pr. kg., for økologiske kartofler, så havde pigen ikke fået væmmelse af kartofler, så hun blev kræsen. Børn som ofte er kræsen, skyldes  i de fleste tilfælde forældrenes dårlige indkøbsvaner, ofte "lokkemad" med billige tilbud og discauntvare, reklame m.m.. Vælg for "Fanden" på vægen, noget ordentligt mad til børnene, og spar ikke på økologiske vare,  så bliver børnene ikke kræsne!!... Meget af børns "kræsenhed" er intet andet, end usunde ting og fordærvede mad, idet smagsnerverne protesterer mod alt det krydrede, røget og for meget "stegt" sammensat mad, som forældrene påfører dem. Der er næsten aldrig noget i vejen med børn, når de får et fad vælling, økogisk havregryn, eller når de får et stykke frugt i hånden som ikke sprøjtet. Når man tvinger børnene over den første uvilje og forsætter tilstrækkelig længe med dagligt at irritere smagsnerverne ved hjælp af forældererne arvelige "dårlige spisevaner", vil nerven tilsidst hos børn ende med at blive så forhærdet, at almindelig "utillavet" føde slet ikke mere formår at gøre indtryk på den. Smagen er nu blevet så forgrovet, at kun de stærke indtryk mærkes og formår at skabe lystfornemmelse. Til sidst ender det på samme måde for voksne, der har fået kræft og livslede overfor mad?

Der findes ikke noget andet sted i legemet, hvor der så hyppigt optræder sygdom, som i fordøjelsesorganerne også når det gælder kræft. Desværre er forholdet således, at meget af den gængse, daglige kost på grund af menneskenes ukendskab og ufornuft er således beskaffen, at den gør direkte skade på fordøjelsesorganerne.

Helt fra ældgamle dage er religiøse og mystiske forestillinger "tabu", blevet forbundet med kød og blodstrømmen og dens funktion i legemet.
Men nutidens menneske har kun i ringe grad sindet åbent for dette, til trods for, at de af navn bekender sig til en religion, som mere end nogen anden kan betegnes som "blodets evangelium". At den renselse og forløsning fra sygdom ved blodet, som er kernen i det nye testamente, har noget at gøre med blodstrømmen - livets bærer - i mennesket selv, forstås kun af ganske få. Man tager til takke med ydre ceremonier for og symboler på det, som skulle værre liv og virkelighed, fysisk som åndeligt, i mennesket selv.
Blodstrømmen (den sunde og naturlige vegetarkost) med kraft kommer til cellen med livets lys, og samtidig ofrer den sig for cellen, idet den tager på sig og med sig alt hvad der truer cellen af død og mørke - d.v.s. alle giftstoffer og slagger ved nedbrydning - for at cellen kan leve af ilt, vitaminer og mineraler m.m.. Dette er blodets naturlige funktion i legemet. Den viser os den gddommelige alkærlighed "Kristi ånd" - "KRISTUSENERGIEN" som den, der skulle bære, og være grundstenen også for livets fysiske udfoldelse i vort legeme.

Når vi studerer Dan Browns bog "Da Vinci Mysteriet" og de sande kristne vækkelser op gennem middelalderen, så finder vi ofte de har sin længsel efter Jesu snare genkomst. I alle tidsaldre har vor Herre Jesu genkomst været hans sande efterfølgers håb. Dette har også været tilfælde med Jøderne, Tempelridderne, Dan Brown til Jehovas Vidner, Adventister, Pinsebevægelsen og Babtisterne m.fl.

En stor kreds af Jeovas Vidners bibelstudenter så derfor med spændt forventning frem til 1914 (1. Verdenskrig), hvor alle verdens riger og alle kirkesamfund skulle tilentegøres af Kristus for at give plads til Guds Rige Jehova. Herefter skulle bibelstudenerne, som levede på det tidspunk, bortrykkes til liv i Himlen. Da 1914 kom og gik,uden at dette gik i opfyldelse, var skuffelsen naturligvis stor. Som bekendt brød krigen ud i 1914 og dette gav bibelstudenterne nyt håb. De hævdede derfo, at de ikke havde forstået alle bibelprofetierne, som var knyttet til dette år, fuldt ud. 1918-20 medførte, at man begyndte at pege frem igen til nye årstal. I "Den fuldbyrdede Hemmelighed" (Udgivet af Vagttårnsselskabet 1927, side 286, 551 og 594) skrev man bl.a., at i 1918 ville kristenhedens kirker blive tilintetgjort, og i 1920 skulle dette kulminere i alle jordiske rigers undergang - begivenheder, som man førhen havde knyttet til 1914. Men også disse år blev skuffelse for bibelstudenterne. Millioner af nulevende mennesker (Jehovas Vidner) skulle aldrig dø, men bygge en Noas Ark der kunne rumme alle samen "proklamerede en af lederne Rutherford fra 1920-25). Det var tiden, hvor "Det store Jubelår" skulle indtræfe. Deres budskab lød dengang: "Millioner af nulevende mennesker "Jehovas Vidner" skal aldrig dø! (Titlen på en bog og et foredrag af Vagttårns-selskabets daværende præsident, J.F.Rutherford). Men også året 1925 kom og gik, uden at nogeskete. Ifølge bogen skulle året 1925 ligeledes være et "opstandelsesår" for Bibelens troshelte, såsom Johannes Døberen, Abraham, Isak, Jacob, Daniel og Moses m.fl. Skønt denne forudsgelse heller ikke fik sin opfyldelse, mistede Rutherford tilsneladende ikke troen på, at det vil ske i nær fremtid", for han byggede i 1929 af sine trofastes penge en pragtvilla i San Diego i Californien - kaldt Beth-Sarim- der skulle huse "de opstandne troshelte". Kort tid efter flyttede han selv ind og boede der hver vinter indtil sin jordisk død i 1942.
I 1966 begyndte Vagttårnsselskabet at opbygge en stærk forventning om, at Tusindårsriget ville bryde synligt ud omkring 1975. "En stor skare" af Jehovas vidner ville overleve Harmagedon, der ifølge Johannes Åbenbaring 16 nævnt bjerg, hvor Jordens konger skal samles til endelig kamp mod Mesias (den salvede), men også denne forventning røg sig en tur, idet de ville oprette et paradisk jord? Unge blev kraftig advaret mod at tage højere uddannelse. Huse blev solgt, og gode job blev sagt op til fordel for pionertjeneste, som er ulønnet missionærtjeneste for Vagttårnsselskabet i vidnets eget land - alt sammen i tillid til detteselskab som "Guds eneste meddelseskanal". Jehovas Vidner hævder stadigvæk, at 1914 er et bibelsk mærkeår på baggrund af skriftsteder som er hentet fra vidt forskellige steder i bibelen lige som Adventisterne. Det var ledelsens idè, bag Vagttårnet, at Jesus skulle komme igen" 2520 år efter Jerusalems første ødelæggelse, der også fandt sted år 70 e.Kr.? Jerusalems første ødelæggelse fandt i virkeligheden sted i 587 før vores tisregning og ikke i 607, som vidnerne påstår. Derfor ender de 2520 år, som de også kalder "hedningernes tider", i 1914. Jehovas Vidner kalder sig for de sande kristne lige som Adventisterne og fordømmer alle andre tænkene mennesker og kirkesamfund.

Ordet for "advent" betyder jo "komme" og det var omtrent det eneste man centrerede sig om dengang: Beredelsen til Herre Jesu komme! William Miller stifter af Adventisterne fastslog også ud fra fem forskellige beregninger fra Biblen, at Jesus genkomst skulle finde sted i 1843, og troede selv sammen med en masse venner på dte som et usigeligt faktum. I alt blev man troende ført ind i en blindgade, for bevægelsen var så kraftig, at den kunne have udført et stort vækkelsesarbejde, hvis en ikke ikke ensidig slog fejl. Skuffelsen kom med et stort tilbageslag for bevægelsen, og størsteparten blev imidlertid ædru på dette tidspunkt. nden Miller troede først at døren for evigt skulle være lukket i 1843, men en konference i Albany i 1845 fastslog denne bevægelse sine fejltagelser. Den samme fejltagelse som Jehovas Vidner i 1914. Men hvad fortæller den oprindelige Bibel om "Jesu Genkomst" ham der skulle komme: "Antikrist" - Satan, Forføren, Djævlen, "Forureningen" Ja de "vantro", hvis sted er i søen, der brænder med ild og svovl? 
Jesus (Logos) lever stadig i dig og mig, men kun de få hører og forstår hvad der menes med bibelen? De fleste går på biblioteket uden og ane, at bibel betyder samlig af bøger om viden, nærmere betegnet "Visdom". Fremtidens Visdom findes på Google, idet du på rekordtid kan finde alt mellem himmel og jord, som præsterne skjuler og ligger inde med i et gemt hjerte!!......Bibelen er en bog fyldt med oplysninger, og vi lever i "OPLYSNINGENS TIDSALDER" gennem internettet. Gå til Bibelen eller på Biblioteket (internettet) og bliv vis, siger et gammelt ordsprog. Det er viden som er samlet gennem 6.000 år!!....Læs "Ordsprogenes Bog".

Skal vi tro på barnedåb?

Når mennesker omvender sig, og reddes fra uhelbredelige sygdomme, får de "ånds - dåben". Guds rige består nemlig ikke i ord, men i kraft (Helligånd) . Guds og hans forold til os, f.eks. Denne: "Min fred giver jeg eder.... "eller" Han er ikke langt fra os, thi i ham lever og røres og er vi" - Der er først og fremmest sindet, underbevidstheden, der skal renses og genopbygges ved udholdenhed "meditation" ved at læse og forstå Bibelen ordret. Det mærkelige er, at efterhånden som sindet fornyes ved Guds ånds indtrængen, så forvandles også vort legeme, så vi bliver stærkere og sundere, mere beherskede i modgang og besværligheder.
Både for syge og raske er daglig meditation (læsning af bibelen) en helsekur af velgørende virkning for både sjæl og lgeme: "Tro ikke, at I skal blive bønhørt for jeres mange ords skyld som præsten prædiker fra talerstolen (siger Jesus). Jeres fader ved, hvad I trænger til - "At meditere er at være stille og åben for den guddommelige "ånden", idet han kan lære og påminde os om hvad han vil, og give os styrke, og det sindelag, den vished om Guds næværelse og trofasthed, som vi behøver mere end noget andet.
Jesus siger: Lad os nu være ganske "stille" og ihukomme vor Herres nærværelse hos os, i os selv, som han siger: Se, jeg er med jer altid! Det vil sige, han er her og nu! Og han er nær os hos dem, vi beder for (læs side 7): www.vitanyhed.dk/12158280

I anledning til "den jødiske påske" var Jesus kommet til Jerusalem, som blev fejret med et festmåltid, lige som jøderne stadig gør det. Dette festmåltid var på èn og samme tid et jødisk måltid og begyndelsen på den kristne påske og nadveren som hellig handling. Skærtorsdagen i påskeugen mindes vi i særlig grad, hvordan Jesus tog brødet og vinen på bordet og holdt en kort tale og dette lyder i sin helhed således ud fra Bielen:
"Vor Herre, Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, gav sine disciple det og sagde: "Tag det og spis det; dette er mit legeme, som gives fo jer. Gør dette til ihukommele af mig!" Ligeså to han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde: "Drik alle heraf; dette bæger er den nye pagt ved mit blod (rød druesaft), som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang I drikker det til ihukommelse af mig!" "For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder i Herrens død, indtil han kommer." På samme sted i kapitel 11 i brevet til Korinterne vers 22, formaner Paulus menigheden om, at måltidet er Herrens måltid. Mætte kan de troende spise sig hjemme, "inden de mødes." Denne formaning vidner om, at nadveren til at begynde med hel bestemt var et særligt måltid, hvor man spiste rigtig vegetarmad, men også havde det hellige aspekt med. Når jeg nævner et særligt måltid, så kan der der kun være tale om "vegetarkost", idet Paulus allerede før i Korinterbrevet fraråder at spise kød og drikke vin? Ligeledes siger han i kap.11,29: Thi den, som spiser og drikker uden at ænse (vide), at det er Herrens legeme, spiser og drikker sig selv en dom til. Derfor er der mange svage og syge iblandt jer, og adskellige sover ind i døden.

Jesus er for længst kommet her på jorden og ham der skulle komme er: ANTIKRIST

Kristus er kommet!..

Tidernes tegn har jo bevist, at vort tusindårge eller fredsrige er alt andet end kommet? Tværtimod har der aldrig været så mange krige og ufred i verden, hungersnød, terrorrisme, og aligevel er Jesus Kristus ikke kommet ned til alle? Hvorfor!!....
Som der står skrevet i Biblen: Thi mange forfører er draget ud i verden, og de bekender ikke, at Jesus er Kristus komment i kødet (inkarnation). Sådan er forføren og Antikrist. Det, at en guddom tager bolig i et menneske, kades legmliggørels og Kristi inkarnation. Apostlen Paulus skriver i brevet til Tessalonikerne: Herrens dag er ikke umidelbart forestående, idet Antikrist først skal fremstå (2.Tess.2,1): Med hensyn til vor Herre Jesu Kristi komme og spørgsmål om, hvordan vi skal samles med ham (ånden), beder vi jer, brødre: Lad jer ikke straks bringe fra besindelsen eller skræmmes ved nogen ånd, noget ord eller noget brev, der foregiver at være fra os, som om Herrens dag var lige var forestående. Lad ingen vilede jer på nogen måde.
For nu at obevise, at Jesus virkelig var Frelseren, Fader (Abba), Sønnen eller "Helligånden" og ikke Gud som sådan, altså ikke et personligt væsen (Treenighed), og ikke et spøgelse her på jorden, som folketrosamfund og kirken regner med af kød eller blod, sagde han "Se på mine hænder og mine føder, at det er mig; føl på mig og se; en ånd har jo ikke "kød og ben", som I ser, jeg har (Luk.24,39-43). Thomas svarede og sagde til ham: "Min herre og min Gud! "Eloi! Eloi! Lama sabaktani"? (Mark.15,34) Jesus siger netop til ham: "Fordi du har set mig (skinlegeme), tro du; retfærdige er de, som ikke har set mig og dog tror" (Joh.20,28-30). Thi i tro vandrer vi her, ikke i skuen som vi ser (2.Kor.5,2-7) og så længe vi er i dette legeme, sukker vi jo af længsel efter at overklædes med vor bolig fra Himlen. Thi i håbet blev vi frelst. Men et håb, som man ser, er ikke noget håb, thi hvordan kan man håbe på det, man ikke ser? (Rom.8,24,19). Når Kristus, vort liv, åbenbares, da skal også I åbenbares sammen med han i herlighed (Kol.3,4-25.
Jesus død på korset er bevidnet af talrige venner og fjender; men opsandelsen har intet menneske været vidne til, kun at graven var tom. Og de fandt stenen væltet bort fra graven. Men, da de gik derind, fant de ikke Herrens legeme (Luk.24,2-3). Mange kristne i dag tror, at opstandelsen er genoplivelse. Lazarus blev vækket til live igen; men Jesus opstod fra de døde og "Åbenbarer" sig for dem som tror på ham. Uden opstandelse ingen kristen forkyndelse og lære. Hos Paulus hedder det: Han blev oprejst på tredjedagen (påske søndag), som forudsagt i skrifterne "Det gamle Testamente" (1. Kor.15,3-4). Videre siger han: Jeg overgav jer nemlig som noget af det første, hvad jeg selv modtog; at Kristus døde for vore synder, efter skrifterne, og at han blev begravet; og at han er opstået på den tredje dag efter skrifterne (Det Gamle Testamente). Og idet han gik ud fra 1.Mosebog 22,14-18, og alle profeterne udlagde han for dem, hvad der i alle "krifterne handlede om ham" (Luk.24,27). Jesus siger oprigtigt; sandelig siger jeg jer: før Abraham blev til, er jeg eller jeg er (Joh.8,58 og Joh. 1,1 vers 30). I Paulus brev til Kolosserne 1,14 fortæller han: I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse og omvendelse, idet han er den "usynlige" Guds billede, først født forud for al skabning      osv. Da tog de sten op for at kaste dem på ham, men Jesus skjulte sig (i sin usynlige klædedragt "skinlegeme") og gik bort fra helligdommen.

Filteringsevne
Åndens værk er nemlig, at gøre Ordet i Skriften (Logos) til Guds direkte Ord til dig.
Krysotomus sagde, at uvidenhed om den "Hellige Skrift" som er visdom er en kilde til al slags ondskab, sygdom, elendighed o.s.v- - det er den bl.a., fordi Ny Testamente den dag i dag er kirkens anklageskrift mod sig selv, og hører kirken ikke den anklage, vil den stangnere. De gamle filosoffer sagde, at tre ting skabte teolog; oratio, meditio, tentatio - bøn, meditation (overvejelse) og prøvelse. Det er ved de samme ting, der både driver et menneske til at læse den Hellige Skrift - så sandt - gør, at den ved Hans Ånds bistand kan blive i os (inkarnation) "et kildespring til evigt liv" (Joh.4,14-24). Derfor har Gud givet os den Hellige Skrift. Vær derfor ikke kun ordets høre, men også dets gøre ellers bedrager i jer selv.
                                                                 
                                                             Krysotomus
2. Korianter 3,14-18
Oprindelsen til Herrens herlighed: - Det er ikke muligt i hvert enkelt tilfælde at se årsagen til, at netop det som gør uren, men visse almindelige linjer i Bibelen kan man se begrebet "urent". At blive "uren" var ganske som at blive snavset og besat af dæmoner (sygdomme fra dyernes urenheder, bakterier, virus m.m.). I den jødiske tradition symboliserer "Djævlen Slangen" eller dragen de onde ånders fyrste (dæmoner) og omtales i Mattæus - Evangeliet 8,29 og Lukas 4,1-13. Dæmonernes tilholdssted omtales også i  Matt.12,43 og Luk.8,31-35. På mangfoldig vis blev man "uren" ved at røre ved dyrs tryne (svin), lig og grave (Mark.5,1-2): Og straks da han gik i land fra båden, kom en mand ham i møde ud fra gravhulerne; han var besat af en uren ånd.

Ordet Tabu betyder forbudt, forbyde og er i primitive religioner regler for opførsel, fyldt med åndskraft og hellighed. Der var opførsel eller om rituelle påbud, som f.eks. ikke at komme i kontakt md lig eller et nyfødt barn, fødsel og kønslivet overhovedet. En tabuiseret person måtte intet røre, før han ved et renselsritual igen var noa. - det modsatte af tabu.
I vor kultur bruger vi kun begrebet tabu, når det gælder forbud af mere eller mindre rituel krakter, som f.eks. at sidde 13 til bods, at se en sort kat gå over vejen - eller, hvis man er kristen eller jøde, at følge bestemte spise eller fasteregler. Ikke mindst blev man uren ved at spise urene dyr som kameler, hare, hunde og svin, kødædende fugle og alle krybdyr og insekter undtagen græshopper. Og urenheden var som et smitstof fyldt med bakterier, virus eller farlige gifte som den almindelige befolkning ikke havde kendskab til i oldtiden?
Mange præster og teologer fastslår, at hygienisk "urent" fyldt med bakterier i kød har været helt bevidst blandt Jesus og Hans disciple. I visse tilfælde dreje det sig om dyr, som går uden for deres naturlige element, således det flyvpattedyr flagermusen. I nogle tilfælde er grunden tydeligt også den, at vedkommende dyr har været helligt hos andre folk, således var svinet helligt dyr for kananæerne - jvf. germanernes uvilje mod at spie hestekød, fordi det stod for dem som hedenskab (1.Korianter). Hos Inderne er koen helliget, fordi den sørger for mælk som er den vigtigste føde til børn, der også er omtalt i Ny Testamente Hebbræerne 5.12-14. Utvivltsomt har der undertiden oprindeligt, særligt hvad angår fødsel og død, bagved ligget hedensk frygt for dæmonerne.
Så sendte han dem ud for at prædike Guds rige og bringe lægdom: og han sagde til dem: "Tag ikke noget med på vejen, hverken stav eller taske eller brød eller penge, ej heller skal nogen have to kjortler f.eks. en læge (Lukas 9,2-3). Hvor I kommer ind i et hus (f.eks gennem internet), skal I først sige: "Fred være med dette hus!" (Luk. 10,5).

Tryk på linket her og læs "Om at bede rigtigt"  Den levende Gud

Fra min "Dagbog"

I dag ved man, at den samme svine- MRSA- bakterie stammer fra Staphylococus areus med et særligt gen type (A), der gør den resistente overfor de almindelige stafylokok - penicilliner, en bakterie som findes i næsten enhver svinebesætninger.

Kiwi drengens mor var en af de tusinder som i Danmark, som elskede at spise råt svinekød (tatar) og et par år før Kiwi bliver født i 1947, havde moderen fået en bændelorm på 6 meter i tarmen, som hun fik fjernet på en helt naturlig måde med "amerikansk olie". Uvidende som hun var fortæller Kiwis søster her historien, at moderen uviden som hun var spyttede på en vatpind og stk den i den lille drengs øre fra han var 7 måneder gammel?  Derfor har livet siden han blev født været præget af voldsomme oplevelser, både som baby og skole dreng med ustandselige mange kronisk mellemørebetændelser, mere eller mindre døvhed indtil han blev 26 år gammel, hvor ørebetændelserne stopper brat for altid, derfor hans "Dagbog".

Kiwi som er hans øgenavn beskriver følgende: I 1974 begynder jeg at studere biokemi og naturhelbredelse efter naturapat Axel O. Hansens bog "Og Satan Ler" og her med henvisninger til Bibelen om ikke at spise svinekød eller i det heletaget røre kød af svin, hvorefter ørebetændelser forsvinder i løbet af meget kort tid og for altid og det har det nu gjort i 44 år (2018)? 

Axel O. Hansen, som var en af Danmarks dygtigste naturlæge og som kan stille øjendiagnose, skriver allerede i 1950èrne om Multiresistente bakterier, at penicillin kan blive resistente over for visse bakterietyper, som findes i svinekød og noget man skal holde sig fra. Kiwi er derfor 100% overbevist om, at hans naturhelbredelse fra en kronisk mellemørebetændelse helt og holdent, skyldes omvendelse fra ikke at spise dyrisk kød, særlige de firbenede som f.eks. svinekød, oksekød m.m. og som Axel O. Hansen skriver: Svinekød er somregel næsten altid inficerede med bylder MRSA-bakterier og har betændelser overalt i krop, indvolde og på trynen? Naturapat Axel O. Hansen anbefalede derfor enhver patient, som har en kronisk sygdom eller småskavanker, at gå over til at spise "vegetarkost", der indeholder ti gange så mange vitaminer og mineraler i naturlig form. Her henviser jeg også læserne til, at læse om landmandens søn, civilingeniør Viggo Berthelsen, som i 1980èrne holdt mange foredrag i Naturhelbredelsens Fremme og som fortalte om landbrugets manglende viden om grisenes tilstand, om dyernes mangel på vitaminer, mineraler og sporstoffer som selen og den udpinte jord, specielt pga. tilført kunstgødning?

Søg på Google: Viggo Berthelsens udsendelse som DR udsendte i radioen og hør hans foredrag på youtube.com/watch?v=z_ZuQseEM6Tg

Mine forsvundne ørebetændelser, men også hyppige øre- næse og halsbetændelser og bylder  jeg tit havde i min barn og ungdom forsvandt fuldstændig som lyn fra en klar himmel. Da jeg blev 25 år og læste Markussens bog og hyppig brug af  bestemte Markussens urteter og en bestemt køkkenurt jeg altid anvender til madlavning, fik jeg bugt med min ørelidelse jeg altid havde også i min ungdom og som et voksent menneske på 26 år..  Med henvisning til Bibelen, er en bestemt køkkenurt utrolig virksom overfor bl.a. øresmerter og ørebetændelser pga. af det høje jernindhold og kan i løbet af 10 minutter kurerer og fjerne selv de mest frygtelige øresmerter. Planten er omtalt i Matthæus Evangeliet 9.12 som værende beskyttende over for kvinders voldsomme smerter og blødninger, og som går under betegnelsen blodmangel m.m.. I en swalisisk urtebog fra det 12. århundrede, beskrives planten som værende blodopbyggende, hvilket stemmer overens med kvinders voldsomme menstruations "blødninger" og blodmangel?

I 2013 har det vist sig, at hver 6. pige mellem 12-17  mere eller mindre har blodmangel og får jernpiller og her vil jeg opfordre dem til i stedet, at tage den verdensberømte urteekstrakter og frugtkoncentrater Floradix Kràuterblut, der mindsker træthed og udmattelse også under svære betændelser o.m.a. eller under alvorlig sygdom i samråd med læge, hvis blodprøver ikke viser det normale?. Her anbefaler tyske læger børn fra 11 år, særlig piger med begyndende menstruation og voksne 20 ml daglig af Kràuterblut. Denne drik hjælper med at sikre en god fortynding af naturlig jern, riboflavin og vitaminerne B6, B12 og C-vitamin til dannelsen af røde blodlegemer (en funktion, der støttes af, vitamin B6 og B12) og hæmoglobin. Floradix Kràuterblut anvendes især af kvinder, også gravide og ammende, men også til dem som lider af ørebetændelse!!.....

Øresmerter og betændelser skyldes ifølge afdøde naturapat Axel O. Hansen forkert levevis (kødkost) eller en kost, hvor de farlige stafylokokker, herunder MRSA bakterier formerer sig i tyndtarmen fra svinekød. Her opstår der så hyppigere forrådnelse, bakterien som trives særlig godt i mave- tarmsystemet, hvor de æder de livsvigtige vitaminer, specielt C og B-12-vitamin m.m.. Klorofyl og mineraler, herunder jern, som også findes rigeligt af i denne plante PEPROSELINUN CRISSPUM, er omtalt i Mattæus evangeliet har nogle ubeskrivelige helbredende egenskaber? Det har derfor taget mig mere end tredive år, at studere og finde frem til plantens virksomme og gavnlige indholdsstofferne, der er rig på f.eks. jern, A og C-vitamin, samt klorofyl o.s.v..

Filosoffen Plinus den Ældre som var kendt af Jesus og hans disciple, omtaler planten i hans store botaniske værk,  og var en af Jesus 72 disciple. Han er ikke omtalt i Bibelen, men er mest kendt som naturvidenskabsmand og ophav til mange beskrivelse af lægeplanter, en viden han efter signe har hentet fra Ægyptens Pyramide og gravkammer, herunder hireoglyffer!!.. I hans store mesterværk, anbefaler Plinus den Ældre PEPROSELINUN CRISSPUM som planten hedder. Han beskriver også at dele af planten, bare et par gram i en fiskedammen kurere syge fisk. Plinus den Ældre er ophavsmand til beskrivelse af kvasten eller det bundt  som sad på Jesus kappe og det fortælles, at så snart kvinden med de voldsomme blødninger rørte ved "kvasten" eller tog en bid og spiste af den, blev hun rask!!......På de Ægyptiske gravmæler, og herieroglyffer kan man læse, at planten blev brugt mod betændelser, herunder mavesmerter, blæreproblemer, infektioner, ørepine, smerter ved vandladning og nyresten. De gamle grækere anvendte den til samme formål, men anbefalede den også som et nervestyrkende middel til brug ved epilepsi. Plinus den yngste som arvede naturvidenskaben værk efter sin onkel "PLINUS DEN ÆLDRE", er også blandt Jesus 72 disciple?  
                                     ________________________________________

                 Mit liv og "Min dagbog"

Min hukommelse tog heldigvis ikke skade af mine Staphylococcus?

Jeg husker tydelig i en alder af kun fem 1952 år den iskolde vinter, hvor det meste af Skagerak var froset til med is, idet vi skulle besøge min farmor i Sæby - Vendsyssel og sejlede med damperen Jens Bang fra København til Ålborg ind gennem Limfjorden.
Det var året, hvor min far vinder den store tipsgevinst og vil investere pengene i en helt ny landejendom for at slå sig ned som svineavler.
Min farmor som var medlem af Babtist kirken i Sæby Vendsysel, havde en fantastisk viden om alt mellem himmel og jord og ikke mindst om livets strabadser. Hun forsøger forgæves at fraråde min far til, at være svineavler, idet han vil købe og investere pengene i en helt ny landbrugsejendom. I stedet forsøger min farmor, at overtale min far til udelukkende at satse på kvægavl i stedet for svineavl. I sine unge dage var min farmor tjentepige på den store "Sæby Herregård" som malkepige på Nord-Jyllands største godser, som tidligere var ejet af oberstkaptajn Niels Juhl i den danske flåde, idet han var Danmarks mest kendte mand (slaget i Køge bugt).  

Hun var en jernkvinde, fødte 13 børn og havde en utrolig stor viden om alt, som hun hentede fra Bibelen og med mange henvisninger i dagligdagen. Hun vidste udmærket godt, at det er forbundet med stor risiko, at have med svinebesætning at gøre, herunder "
sygdomme som
svineinfluenza, byldepest",  stafylokokker, og faren ved konstant hals- og ørebetændelser i svinebesætninger, der kan sætte sig til bylder o.m.a.?
Grunden til, at vi mennesker bliver syge af streptokokker og de gule stafylokokker er deres evne til at producere enzymer og giftige toksiner. Stafylokokker findes på hud og slimhinder, i næse, svælg og hals også hos dyr, særlig svinet i grisestalde, men også hos mennesker der har haft berøring med svinet og som roder i skidt og lort helt op til halsen.!!...

Stafylokok - infektioner bliver ofte lokaliseret som bylder, og skyldes koagulase som får blodet til at størkne. Rifter og kradsesår hos grise og betændte sår, er således inficerede med stafylokokker? Svinebakterien MRSA er tilpasset til at leve hos svin, derfor fraråder Moses også "ikke at spise svinekød"!!......

3 Mosebog. 11,7 ; 2.Makk.6,18 ff. ; 5 Mos.14,8 ; Hebr.11,35. 

_____________________________________________

Politikken
16.august 2012

Dansk kæmpelandbrug og svinefarm i Rusland ramt af svinepest. Samtlige 17.000 grise aflivet efter udbrud af sygdommen i provinsen Karsnordar i det sydlige Rusland. Projektet i Karsnordar har været under udvikling i seks år og ejes af Dan-Invest A/S, der har 70 aktionærer, hvoraf størstedelen er danske landmænd.
Der er ingen forsikringsdækning af det store driftstab (uden grise i staldene) som udløses, fordi staldene nu skal stå tomme i mindst 12 måneder.

_____________________________________________


Jeg husker tydeligt min farmor store religiøsitet, når jeg som 12-årige var på ferie i Sæby og fra hendes stue kunne høre hende synge den mest berømte morgensange af dem alle "I Østen stiger Solen op" skrevet af B.S.Ingeman, idet min far også er opkaldt efter ham. 
Min farmor sad altid med Bibelen åben foran sig og sang med på Danmarks Radio`s program 1 "Morgenandagten" fra Vor Frue Kirke I københavn. Altid frejdig, når du går!!....

Derfor tænker jeg tit på skæbnen som har sin pris, hvis man ikke vil høre efter gode råd fra sin egen mor, idet hun til enhver tid altid vil have, at det skal gå godt for sine egene sønner og alle de andre 12 søskende min farmor havde fået. Min far var derfor stædig som en kamel og studehandler i kapløbet om, at tjene rigtig mange og den hurtige gevinst som svineavler, så han forstod ikke min farmor advarsler og heller ikke Bibelens budskab om de forbandede og ondskabsfulde svin (dæmonerne), der af Jesus blev jaget ud over brinken (skrænten) p.g.a. deres altid plaget  sygdomme "urent kød"?

Markus Evangeliet kap.5,1-12 ff. 

Døde grise lå på i hobetal på gårdspladsen!!...

En dag gik det pludselig helt galt for min far og der opstod "totalt kaos" i hans svinebesætning. Den ene gris døde efter den anden , som følge af svinepest, idet smittekilden blev lokaliseret til en studehandler, der var trådt ind i grissestalden med smittebærende influenza infektion fra en orne (voksen hangris) og som han solgte til min far? Uanede som min far var i landbrug var det en smittebærende stor gris, som smittede hele  besætning så næsten de fleste dem døde af "svineinfluenza", undtagen dem som blev solgt og til sidst slagtet i en hast? 

I håbet om, at grisene ville yngle og vokse i samme takt som min fars tegnebog, kom skæbnen som min farmor havde advaret og forudset fra Bibelen, idet hun på forhånd havde sagt til min far, hvilket kostede ham dyrt og alt hvad han ejede, gik han konkurs? Det gik som Jesus har fortalt i Bibelen, at svinehyrden blev jaget væk og styrtede ud over skrænten?

Markus Evangeliet 5,1-12

 
På det tidspunkt var jeg ca. 6-7 år gammel og måtte forlade bondegården i uvidenheden, da hele gårdspladsen blev fyldt en efter en med døde grise!!...

De døde grise blev herefter hentet og transporteres til mølleren (sæbefabriken), hvor man fremstiller barberskum og håndsæbe o.m.a.. I dag destruerer man dem og kørere dem direkte på en bestemt forbrænding for døde dyr eller på en gravplads af hensyn til smitespredning. 

Min fars store tab var i en tid  1950èrne, hvor det danske landbrug var i en alvorlig  krise. Læs mit indlæg i Fyns Stiftidende. Sandheden er TABU om svineinfluenza. skriv ordet på Google:
WHO i alarmberedskab over epidemi.

Resten af besætningen, nogle få grise blev slagtet til eget forbrug af min onkel der var slagter, men det resulterede i, at jeg fik endnu flere ørebetændelse og influenza af de inficeret grise, indtil bondegården blev solgt og kom på tvungenaktion. Alt blev gradvis tømt og solgt, indtil hønsene var tilbage at leve af. Det var den værste tid jeg og min familie havde oplevet, en kaotisk tid og frygtelig oplevelse jeg aldrig glemmer, en tid hvor min mor og far dårlig nok havde råd til en billet med færgen til København eller opbvaring af vores møbler. Hele beløbet fra tipsgevinsten forsvandt ud i den blå luft. I dag omregnet ville Tipsgevinsten have svaret til et par hundrede tusinde kroner. Alt var spildt og tabt i løbet af tre år.  
Jeg husker tydeligt, at vi i en hast måtte pakke alt hvad vi ejede af møbler for at få det sendt afsted med en fragtmand. Da vi ankom til København med færgen Jens Bang, henvendte min mor sig på Københavns Rådhus i Stormgade, så min halvbror og jeg kunne blive anbragt midlertid på et optagelsehjem i Skodsborg - Nivå, børn af forældre uden bopæl!!.... Min far og mor fandt hurtigt et værelse i Hvidovre på 9 m2, hvor de betalte næsten hele udlejerens husleje, så de selv sad gratis i 2½ værelses lejlighed på Hvidovrevej - Spurvegården, som var et nybyggeri. Mine mor og far besøgte os tit på Skodsborg Børne- og Optagelses hjem i Nivå. Året 1956 var noget særligt, idet min far og mor hurtigt forsøgte at spare kr.1.000,- sammen til udbetaling af et hønsehus på Amager. Det blev til et hus, som var fremtillet af sildekassebrædder, og som bestod af hønsetråd indesmurt i cement som ydrevæge til en pris af kr.12.000,- og med en lille udbetaling. Alt var utæt om vinteren, vinduer, døre og et lokum bag huset og med istapper på toiletsædet hver vinter.
Således forsatte min kroniske mellemørebetændelse i hele min barndom og indtil jeg blev voksen 26 år i 1973-74.

Hver dag i hele skolealderen måtte jeg selv stå op og lave morgenmad, der for det meste bestod af et stykke rugbrød med sukker og en kop mere eller mindre skadelig kinesisk The, fyldt med garvsyre. Det skete meget tit, at morgenmaden blev sprunget over, så jeg åd hele min madpakke før det var spisefrikvarteret i skolen.

Om eftermiddagen fik jeg aldrig noget at spise før min mor kom hjem fra arbejde og lavede sent aftensmaden kl.18,30. Hendes arbejdsdag var fra kl.7 morgen til kl.16.00 men tilasmmen med den lange transport blev det til tolv timer hver dag. Hver morgen skulle hun op kl.5.00 og kom hjem kl.18.00 inklusiv hver anden søndag som rengørringskone på Rigshospitalet hos Atomfysiker Niels Borh. Hun tog på arbejdede fra kl.5.30  og kom hjem kl.18,00 og måtte lave mad til familien. Det var først da min mor i 1960-61 fik deltidsjob, at hun kunne dele tiden med mig ved morgenbordet og om eftermiddagen ved kaffetid og med underholdning med Jørgen de Mùlius efter skoletid.
Derfor min søgen efter Gud som jeg fandt som 26-årige, hvor religiøs interesse kulminerede og mine voldsomme smerter i ryg, hovedpiner og ørebetændelser forsvinder gradvist som årerne går. I dag er jeg ikke i tvivl om, at det skyldes min omlægning af kosten til vegetarisme!!....

Min farmor var medlem af menigheden i Sæby Kirke Nordjylland

Min farmor var Babtist.

Da året 1961 nærmer sig, kommer min farmor på besøg fra Nordjylland og begynder at tale meget alvorligt med min far om min konfirmation. Hun kigger på min fars billed "den sidste nadver" og tilføjer, at det er tvivlsomt hvem der mangler omkring bordet på billedet (øverst billede på hjemmesiden).. Hvorfor er der kun tolv personer på billedet tilføjer hun, idet der mangler en person? Jeg husker tydeligt, at de taler om hvem det kan være, om det nu kunne være Johannes Døberen, Jesus eller Judas? Ifølge bibelen forråder Judas Jesus, men hvad skal vi stole på?
Nogle måneder efter, at min farmor er rejst hjem, fortæller min mor mig pludselig noget helt mærkeligt en eftermiddag under kaffen, at hun ikke tror på Gud og at Jesus ikke har været til eller har sat sine ben her på jorden. Hvor har du det fra spurgte jeg meget anspændt, men hun svarede at det havde hun bare hørt. Jeg var på det tidspunkt kun 13-14 år og gik i 7 klasse og det var på det tidspunkt, at jeg skulle ud af skolen. Jeg fik virkelig noget og tænke på, da foreberedelserne til konfirmationen blev lagt på sinde i en alder af 15 år og samtidig havde fået et job som arbejdsdreng på en skotøjsfabrik. Det føltes som om, at der var lagt en grobund af jalusi mellem min, far, mor og farmor, fordi babtister opfordrer alle sine børn til at blive døbt som voksen. Min barnedåb blev nemlig gang på gang udskudt. Min farmor forsøgte og fortælle min far, at det først er nødvendigt som voksen selv at bekræfte sin dåb ud fra evangelierne, idet hun fortalte; barnedåb fandtes ikke sted på kristi tid. Voksendåb finder lige så almindelig anvendt blandt adventisterne. I hele min barndom, da jeg ikke var blevet døbt og havde noget navn på en dåbsatest, blev jeg kaldt Kiwi. Da min mor første gang henvender sig til kordegen i en kirke på Amager, da jeg var et år gammel måtte jeg ikke hede Kiwi, fordi det var et skosværte navn. Så barnedåben blev udskudt i hele 14 år. Mærkelig nok kom jeg i lære som skomager, og et gammelt ordsprog siger: Skomager bliv ved din lest, men takket være min skæbne fik jeg livet i behold. Læs historien giftig dioxin i mad og sko, kræftfremkaldende stoffer og som var ved og slå mig ihjel på Dansk Læder og Skotøjs Industri Panthersko.

Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158289
 

Den sidste nadver med 13 persioner incl. Jesus og de tolv desciple?

Overskrift 1