Kilde af klimatolog G.I.N. og økolog siden 1976

Kræftens problemløsning blev allerede opdaget for 3500 år siden af Moses

Vejrvarsel for indeklima og sygdom

Historie om ionerne og dens oprindelse

Hvem var Ionerne?

Kilde: G,N. religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976.

Allerede i det antikke GRÆKENLAND i det 5. årh. f. Kr. kendte man det fænomen, at et stykke RAV, når det blev gnedet med noget uld, tiltrak "positive ioner" som f.eks. uldfibre, støv og andre lette småting. RAV`et blev nemlig det vi kalder "statisk elektrisk". Og vi kalder det elektrisk, fordi RAV på Græsk hedder ELEKTRON.

Som nævnt har menneskeheden kendt til sygdom og helbredelse, statisk elektricitet i mere end 2.500 år og i vore dage med tørt indeklima, hvilket skyldes anvendelsen af tekniske instalationer, vibrationer og infralyd fra ventilationsanlæg, indbygget køle- køkenskabselementer m.m... og en lang række kunstig fremstillet plast- og andre syntetiske stoffer, så der opstår "statisk elektricitet" af positive ioner ved rystelser i boligen, som er generende og livstruende i nogle tilfælde for børn og voksne. Når der tales om noget, at det er statisk elektrisk hvor vi får stød, der skyldes en opladning af atomer, enten som manglende elektroner (positiv ion) forurening eller negative ioner (elektron) fra livgivende planters ånding, luften indhold af luftioner. Med andre ord er "ion" et elektrisk ladet atom eller molekyle, der har mistet eller fået en eller flere elektroner tilført. Der skelnes mellem både positiv og negativladede ioner (elektron), og undertiden kaldes en positiv ion en kat-ion som kan være "ødelæggende" på cellerne, og en negativ an-ion (helbredende). Ioner kan tilsammen i en ladning danne et salt, f.eks. spalte opløst køkkensalt i positivt ladede natrium, Na+ (skadeligt), og negativ ladede klorid ioner, Cl-.

Dyr og mennesker optager luftens ilt gennem ioner og fra atmosfærens, planter og mineralske stoffer og fra vand i form af H2 O-ioner, noget man har vidst i tusindvis af år, helt tilbage til Abrahams tid, idet "Ionerne" er opkaldt efter Hetitterne, der blev gode venner med patriakken Abraham!!...

1. Mosebog 23.,1-20.

Hititternes omfattende religion er stadig et dunkelt område for videnskaben, selv om man ved, at de havde et større gude kendskab. 

Natura non facit (latin): "Naturen gør ingen spring"

Kræftens gåde er løst!!...

De fleste sygdomme skyldes infralyd og alt for stor indtagelse af kød og påvirkning af forkert føde og drikke f.eks. forurenet stoffer i vores omgivelser et samspil mellem negative og positive ioner " sidstnævnt, som er opbrugt energi? De negative ioner bl.a. "ilt"  O2 er livsvigtig for cellernes samspil, hvilket gælder for alle celler og mangel herpå er årsag til rigtig mange sygdommes opstående. Lægerne ved det godt, men patienten mangler desværre viden og oplysning om ilt- og jernmangel, som kan spores i blodprøver? 

Mangel på livsvigtige planteenzymer, mineraler, vitaminer, sporstoffer, hormoner og antioxidanter, er et samspil af de samme livsvigtige "negative ioner" O2 som stabiliserer ilten i de omgivende celler og i forbrændingsprocesser, nøjagtig lige som flammen og gnisten i et oliefyr, brændeovne og pillefyr!!...

Opdagelsen af forbrændingsprocesser, livsvigtige negative ioner i mennesket er ikke af nyere dato, men kan spores tilbage til oldtidens folk hetitterne, Ægypten og de læger som brugte balsamering af lig af mumier for at afdøde kunne bevares og holde sig i årtusinder!!...De negative ioner i luftens ilt, som man har fundet i Keops Pyramiden i Giza Ægypten, har været med til at balsamering og forældet af spiredygtig korn, som har vist sig kunne holde sig i op til 3500 år i et gravkammer under den store pyramide? 

De negative Ionernes O2 opdagelse kan derfor spores helt tilbage til det gamle Testamente folk "Hetitterne" og Grækenlands første filosof Thales ca. 500 år f.Kr., som senere blev praktiseret af lægernes stamfader Hippokrates, som blev gemt væk som en skjult "visdomslære" til de romerske læger, men praktikken gik hurtig tabt og glemt af den katolske kirkes magthavere, præster og paven!!........

Lægevidenskabens stamfader Hippokrates fra den græske Ø Kos sagde for mere end 2.000 år siden "Din mad skal være din medicin" og følgende "Al sygdom starter i tarmene". Tarmvæggen er af natur gennemtrængelig, således at nærringsstoffer såvel foreningspartikler, sprøjtegifte, skadelig røgvarer m.m., i form af små molekyler, kan optages og bringes fra tarmen over i menneskekroppen (blodet), forrådnelse og bringes evt. ud til det syge sted og give smerter, dvs. fra det ydre til det indre miljø. Det er somregel her at stofskifteproblemer typisk starter i tarmen (fordøjelsen) og ødelægger den mad vi netop har gavn af. Hyppig toiletbesøg forhindrer en tilstoppet tarm og forrådnelse!!...

Fundet af Jesu Kristi Freds Evangelium fra år 33 e.Kr og som blev fundet i Monte Casino Klostret Bibliotek i 1920èrne, beskriver de negative ioners indflydelse og helbredelse bl.a. luftens engle, vandets engle, her de negative ionernes sammenspil, som blev udført og praktiseret af Jesus disciple ved at udføre håndpålæggelse og mirakler som et ritual!!....

Dette var ikke en lægepraksis som sådan, men en Hellig  "Ånd`skraft" gave, som kun Jesus disciple besad og kunne udføre. Det krævede stor indsigt i guddommelige visdom, og fandt sted ved hjælp af tro og nåde, som f.eks. "omvendelse" fra sit tidligere liv heraf nutidig ordsætningen: "Nådig trøste dig", hvis du ikke overholdt den sunde livsstil og levemåde, sådan var spillereglerne? Man kunne ikke som de første kristne dengang, blive døbt og få del i eller modtage "Helligånden" som var guddommelig helbredelse, hvis man ikke havde troen på Jesus Kristi kraft, som var "naturens gave til mennesket"?

Tryk på linket: Pyramidernes gåder

Infralyd et overset problem af statisk elektricitet

Statisk elektricitet forårsaget af infralyd

Vibrationer ekstreme lave vibrationer ELF

Han var 100 år forud for sin viden om jordstråler og vandårer, som phil. Emiel Rasmussen skriver om i bogen "Grundstrålernes stråling".

Apokryfiske skrifter og retorik

Kilde af G.N. religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976

Læser vi Det Gamle Testamente helt igennem, vil vi opdage, at Gud ikke èn eneste gang nævner ordet "natur" og ioner, derimod kommer det til syne flere steder i Det Nye Testamentes retorik og i mange af de apokryfiske skrifter?

Siden kristendommens begyndelse for 2000 år siden, har naturvidenskaben været en dominerende faktor indenfor den katolske kirke indtil slutningen af det 18. århundrede, hvor den ortodokse kirke og læger begyndte at interessere sig mere og mere for brugen og kemisk medicinsk behandling af sygdomme bl.a. brugen af kviksølv, carbol, azofarvestoffer, sidstnævnt som stammer fra koks, stenkulstjære o.m.a.!!......

I de gamle kulturer er "Østens Visdom" for en stor del stadig bevaret som en hemmelig lære af præster og mystikere. Fra tidernes morgen var "sjælen" (bevidstheden) i al østerlandsk lægevidenskab og begyndelsen af kristendommen en stor hemmelighed: I skal give den syge "Kraft" dvs. energi fra kildevand, luftens helbredende kræfter, planter, lægeurter o.s.v.!!....

Når indiske læger og guruer helbreder gennem håndspålæggelse eller andre former for overførelse af "energi" til patienten, er de i fuldeste fantasi i  overensstemmelse med fysikken og naturlovene og ioner. I Indien, hvoraf 720 millioner lever vegetarisk, selv om de ikke altid kender dens naturlove eller "naturånder", er de ad rent empirisk vej nået frem til en praksis, som de behersker med 100% sikkerhed. Deres mirakler går ganske naturligt til. Hvad vi overfladisk stempler som "kvaksalveri", så er Jesus helbredsmetode i mangfoldige tilfælde teoretisk rigtigt, human og sand natur lægevidenskab, som vi i mere end 2000 år slet og ret har tabs "Guldnøglen" til bl.a. opdagelsen af de negative ioner ILTEN?

Da Oldtidens kultur opløses af Kristendommens Kongevand og al "Trolddom" og Okkultisme stemples som Djævlens Værk, går den dybe viden om naturens "hemmeligheder" enten rent i glemmebogen, eller den siver i fortyndet, udvandet skikkelse ud til folket, som virkelig kender til ionvidenskaben fra Thales, som blev overdraget til kristendommen. Mennesket er fremdeles sensitive "naturer", som både ser og hører, hvor Du og jeg er blinde og døve? Men hvad de få, de seende "healer", havde oplevet og erfaret gennem tiderne med vågne sanser, kunde hverken spot eller forfølgelse tage fra dem. Vel kom der tider, hvor de måtte trække sig tilbage i skyggen, eller gøre sig usynlige i den grå og navnløse folkemasse, men aldrig døde deres Visdom. Og nu oprinder omsider "retfærdighedens time" i dette for dem som virkelig har forstået Bibelen!!.... Vi må indrømme disse enfoldige, at de vidste forbavsende god besked om ting, der endnu er skjult for det uhyre store flertal af Vise og Forstandige som Ny Testamente overalt hentyder til i sin retorik eller form!!......

Der er meget af alt dette, som indehaveren af denne 123hjemmeside vil udtrykke på en helt anden måde, men selve "kernen" i betragtning kommer den nøgterne, videnskabelige "Sandhed" adskillige nærmere end hele den hidtidige europæiske videnskab:

Inderne har ikke bare tænkt sig til disse resultater. Nej, de har gjort præcise erfaringer med verdens ældste "vedaskrifterne", hvilket det oplyste Europa alt for længe og til egen skade "kemien" som har sat sig på den høje Hest. Vi ser da heller intet til, at Østens Asiasiske kunst og kultur er gået tabt på gulvet? Det bliver tværtimod den sidste opblæste hvide Race, der må bide i græsset, mens Østens urgamle Visdom ser til med et uudgrundelig smil. Disse jævne folk tog tingene på en helt anden og praktisk måde. Den kendsgerning lod sig ikke rokke, at både helbredende kilder fyldt med "ioniseret kraft", mineraler i planter og  metaller bl.a. "sølv" havde langt mere helbredende virkning overfor bestemte sygdomme end nutidens kemiske medicin og at der var mennesker, som havde den særlige "Gave" at forstå deres sprog. Sådanne benåde "udvalgte" personer fandt underjordiske kilder og hemmelige genopdage skatte fra "Pyramidernes" indre bl.a. den store Keopspyramide, hvor kristendommen oprindelig kom fra og vandrede som en hemmelighed over til græsk kultur, videre til Romerkirken?

Mennesket i dag ved lige så lidt om personen Cheops, som vi ved  om andre konger i Det Gamle Rige!!...Herodots kritik af hans styre og bedrifter er en rent græsk fortolkning af den arkitektur, der overgik alt, hvad mennesket hidtil havde frembragt, og som en græker kun kan have opfattet som et udtryk for menneskelig hybris.

Vi må ikke glemme, at Moses havde et nært tilholdssted som søn af Ægyptens Visdom og Faraos datter, lærte pyramidernes hemmeligheder (hieroglyfferne), og som vi kan læse om i  Ap.G.7,20-22? Naturens hemmeligheder står skrevet overalt i jorden, på søjler og i de ægyptiske kongelige gravkamre!!.......Det er herfra forfatteren til denne 123hjemmeside, har fået overleveret det meste af sin visdom, og som er en udløber af kristendommen og personen Moses, idet han har studeret hieroglyffer i over 40 år, siden han udvandrer med sit folk i landflygtighed og med sit folk for at leve vegetarisk på sin vandring ud af ægypten og i ørkenen i 40 år? Læs Bibelen for det hele står skrevet i den!!....

Naturens vidunder, vidner om den forkerte kurs menneskeheden befinder sig på?. Jorden vil ikke forsvinde som en slags "Dommedag", men planter, dyr og mennesker vil gøre det, hvis vi ikke passer godt på det vi frembringer af naturens afgrøder. Den største fare og trussel for de kristne mennesker i dag er, at miste forædlet korn på grund af forurening, så vi ikke kan brødføde hele jordens befolkning mere, har vi mad nok til næste generation? Jesus siger også med få ord, at høsten er verdens ende og at høstfolkene er engle?

Matt.13,49: Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige?

 

I Cheops pyramiden har man i gravkamrene gjort det hidtil største bibelfund nogen sinde, idet arkæologer har fundet gammelt spiredygtigt korn, opbevaret i et gravkammer i 4.000 år og udelukkende pga. tilstedeværelse af luftens ilt "negative ioners" tilstedeværelse og indflydelse, et bevis på den rigtige opbevaring af kornets eksistens i de 4.000 år som er gået?

Takket være Cheops medbragte korn ved sin begravelse, forudså han det som ville ske "OPSTANDELSE FRA DE DØDE", at gemme korn til næste generation, hvis vi passer godt på vore forfædres forædlet korn? Overalt i verden forsøger man, at opbevare frø i forædlingssikret banker af beton bunkers under jorden, lukket til i beskyttet opholdssteder også for atomkrig? Videnskabsmænd har sikret os en mindre mængde forædlet korn og frø, som er fundet i gamle møller eller på gamle bondegårde under loftbrædder, så vi ikke løber tør for spiredygtigt korn og planter i fremtiden? Mange videnskabsmænd er forsat foruroligende over miljøforurening og anvendelsen af alle de sprøjtegifte som bruges i landbrug og gartneri og gør os opmærksom på, at disse frø ikke kan bruges til forædling? Kun hvis de dyrkes under økologisk forudsætning og unden nogen form for kemikalier, kunstgødning og sprøjtegifte!!.....

Læs også om forædlet korn på Google ved at skrive på linjen: Planter er også mad eller forædlet korn.