Tjærestoffer og sodpartiklernes sundhedsskadelige virkning har været kendt i mere end 3500 år ifølge Bibelen. "Tag begge hænder fulde af sod fra smelteovnen (den støbte guldkalv), og Moses kastede det i vejret i Faraos påsyn! Så skal det blive til en støvsky over hele Ægypten og til betændelse, bylder og kræftsvulster på mennesker og dyr. 2.Mos.9,8 ff. ; 5.Mos.28,27 ff. ;Mika.3,1-3 ; Amos 5,25 ApG 7,42-44.

De farlige sod/tjærestoffer findes i grilmad?

Det var faktisk den danske læge og fodboldspiller Knud Lundberg som i 1960èrne opdage, at utrolig mange mennersker i Scotland fik kræft af at spise grillkød. De var den del af befolkning i hele Europa, der havde størst mave- tarm kræfttilfælde, således kunne han ved hjælp af sine registreringer se, at der var et sammenhold mellem indtagelse af grillkød og mave- kræfttilfælde!!...

Danskerne kræftgriller i stor stil

Undgår du brankning og sorte kanter, kan du grille med en minimal kræftrisiko.
Aligevel indrømmer 43 procent af danskerne, at de spiser den forkullede kant.
Det viser Søndagsavisens undersøgelser foretaget af Yougov.
Den sorte og svedne kant på kødet minder mange om smagen af grill, men det er en fordel at skære den af, hvis man vil mindske sit eget indtag af de kræftfremkaldende tjærestoffer, også kaldet polycyklise aromatiske hydrocarboner eller PAH.
Dyreundersøgelser viser, at PAH også påvirker eller skader arveanlægene, immunsystemet og forplantningsevnen.
PAH vil typisk sidde i overfladen og kan sagtens fjernes ved at fraskære det brankede.
PAH findes også i luften fra forureningskilder som eksempelvis kraftværker, benzinos og din brændovn. Cigaretrygere er også ekstra udsatte for stofferne, men hovedparten af det farlige stof indtager du gennem din føde - og for eksempel ved grilning. Undersøgelser viste i øvrigt, at mænd i langt højere grad end kvinder spiser de forkullede kødkanter.
Kilde: Søndagsavisen 15-17. juni 2012.


Da jeg G.I.N. i mange år har arbejdet med verdens fineste måleinstrumenter fra Trans Jonic T-100, der med nøjagtighed kan registere og måle luftens indhold af yderst skadelige positive ioner, heraf luftbårne støv- og røgpartikler de "positive ioner", er det min overbevisning som fagmand i forbrændingsprocesser, at der er en sammenhæng og kræftrisiko ved at spise grillmad, snobrød, stegte løg, hårdt stegt vegetar eller kødbøffer, rugbrød med brune skorper, tvebakker, røget madvarer og indånde farlige cigaretrøg og sodpartikler fra brændovne. Men der er også Sankt Hans bål og udstødningspartikler fra disellastbiler, og forureningskilder fra Varme- Kraftværker o.m.a.

For 100 år siden kunne man læse, at det var hyppigt kakkelovnen, som gav anledning til farlig lugt i huset og den stue man opholdt sig i. Fra kakkelovn med dårlig træk, hvor forbrændingen bliver ufuldstændig, kommer der meget let skadelig Kulos - eller Kulrøg, som den kaldes, når den er så tæt, at den kan ses. Den består af ganske små partikler, kun delvis forbrændte kuldele (trædele) lige som træbrketter til grilovne, men de snavser meget til og lugter slemt, og frembryder stor skade på længere sigt. Ikke desto mindre knytter der sig jo ved kakkelovn frygt til forestillingen om kulos og den forgiftning, hvortil den kan give anledning, og dette er for så vidt med rette, som der under en sådan ufuldstændig forbrænding foruden kulosen meget ofte dannes et helt andet og meget giftig dødelig stof, nemlig kulilte. Ved en såkaldt "kulosforgiftning" er det altid kulilten, der har forgiftet, og slet ikke kulosen; Fejltagelsen skyldes, at det er denne sidste, der tildrager sig opmærksomheden på grund af sin lugt, medens kulilten er lugtløs.
De allerfleste kulilteforgiftninger skyldes derfor den gammeldags indretning med et "spjæld", som er anbragt på kakkelovnsrøret, og som ved at drejes hen i en bestemt stilling kan lukke af for passagen gennem røret. Hvis der da i forevejen er ild i kakkelovnen, slukkes den ikke straks, men kan ligge længe og ulme under dannelse af en uhyre mængde kulilte. I dag er det forbudt og lukke af med "spjæld" på skorstensrøret og i stedet er det et lovpligtigt, at skorstensfejeren kommer flere gange om året og renser skorsten og rør.
Det er farligt at sætte sig til ro foran TV eller arbejde i en stue, hvis luft endnu er sur og ubehagelig af kulosen som man ikke har fået luftet ordentlig ud. Man bliver tung og ør i hovedet af den kulilte, som endnu findes; og hvis det går jævnligt for sig, kan man meget godt blive virkelig syg deraf, idet de røde blodlegmer systematisk ødelægges med kræftrisiko til følge. Men kulosen er også farlig på anden måde, idet der opstår farlige PAH partikler som er kræftfremkaldende!!...

      Bibelen den store kemibog

Og jeg siger jer, at her er det, som er større end helligdommen.
Hvis I havde forstået, hvad det ord betyder: Barmhjertighed vil jeg, ej slagtoffer (røgoffer), så "havde I ikke fordømt de skyldfri? Altså Jesus på korset!!.....

Kilde: Mattæus 12,6-7 ; Hoses 6,6 ; Mattæus 9,13 ; Ordsprog 21,3

På den tid vandrede Jesus på en sabbat gennem en kornmark; og hans disciple blev sultne og begyndte at plukke aks og spiste, idet deciplene udelukkende kun levede af vegetarmad!!...

Kilde: Mattæus 12,1 ; 5. Mose Bog 23,25


Tæt på tjærestoffer? 

I den sidstnævnte bog fra 1938 af dr. phil Emiel Rasmussen "Min atomlære", står der tydeligt, at de forskellige former for "erhvervskræft", der rammer arbejderne, som daglig indånder eller på anden måde træder intim berøring med visse kemmiske stoffer, menes at øve en skæbnesvanger (dødelig) irriterende virkning på organismen. Således optrådte der hos skorstensfejerne i tidligere tid (1800-tallet), før man lærte at forebygge faren, en karakteristisk kræfttilfælde i pungen (tekstiklerne) hos mænd, fremkaldt ved stadig aflejring af sod. På samme måde oplevede man i visse beligiske fabrikker, hvor der daglig anvendes tjære, at indtil 30% af arbejderne fik kræft og døde. Også en særlig skomagerkræft har man kendt og tilskrevet ved daglig arbejde med begtråd (dyppet i tjære), der vandrede gennem huden på hånden og forårsagde kræft.

I Schneebergs Miner skriver dr. Phil Emil Rasmussen i bogen "Grundstoffernes stråling" om " ioner" i 1933, hvor der udvindes arsenik og kobolt en farlig "antagonist", her døde i 1869, altså på et år, ikke mindre end 62 blandt 650 arbejdere af lungekræft, formentlig som følge af det indhalerede støv og kobolt. Da man ifølge sagens natur ikke har kunnet eksperimentere med metodisk fremkaldelse af kræft hos mennesket, siger Emiel Rasmussen, så er det særlig mus, rotter og kaniner, der har måtte lægge krop til som forsøgsdyr:

Som de første i verden har Japanerne Yamagiva og Ichikawa fremkaldt kræft ved måneder, ja hele år at pensle dyrernes hud med tjære, og det er navnlig disse, fra alle sider bekræftet forsøg, der har afstivet de stejle tilhænger (læger) af en eksklusiv irritations - hypothese i skarp possition mod sine beviser, selv om Bibelen gør opmærksom på tjære og sods farlighed på mennesker og dyr.

De dødelige tjærestoffer i mad?

Tjærestoffer dannes ved forbrænding ved naturlige processer i naturen ved vulkanudbrud, skovbrande og geologisk dannelse af kul, olie og ved menneskets aktiviteter. De findes næsten overalt som en miljøbelastning i jorden, i luften, i vandet og den mad vi tilbereder bl.a. grillning af kød. Det sker alt for ofte,  når vi steger og brænder maden på, at der opstår giftige PAH partikler, der næsten ikke kan fjernes fra gryder og pander. Børn elsker snobrød, men tit bliver brødet brændt så meget, at  det nærmest er uspiselig og giftig. Den nye dille i øjeblikker er, at komme skumfiduser på en pind og stege dem over åben ild (bål) , men her er der særdeles en risiko for (sukker) der bliver til brændt karamel, en giftvirkning af PAH stoffer? Jeg vil derfor opfordre alle forældre til at være betænksom, om snobrød eller skumfiduse overhovedet er et sundt måltid?
Ved menneskelig aktiviteter dannes tjærestoffer af affald, bål, ildebrand, tobak og mad bl.a. ved bagning (sorte skorper på rugbrød, brændte Pizzaer i bunden), grilning over åben ild med kulbriketter. Tjærestoffer (PAHèr) har været kendt som de farligte siden de tidligste tider og nævnes i Det Gamle Testamente bl.a. ved slagtoffer over bål (Hos.6,5-6 ; Matt.9,13 ; 12,7) Bej som er olie og tjærestoffer nævnes også i Esajas 34,9-10: Dets bække forvandles til "Tjære", dets Jord til svovl, og Landet bliver til Tjære, der brænder ved Nat og Dag? 
Åb.14,11-12 ; 19,3-4 ; 2.Mos.2,3 ; 1.Mos.6,14.

Beretningen om Lot: Da solen steg op over landet og Lot var nået til Zoar, lod HERREN svovl og ild (sod) regne over Sodoma og Gomora fra HERREN, fra himlen; og han ødelagde disse byer og hele Jordan-egnen og alle byernes indbyggere og landets afgrøder. På samme måde skal det gå den dag, da Menneskesønnen åbenbares:
Luk.17,11-37 ; 1.Mos.19,23-38 ; 2.Pet.2,5-22 ; Ords.26,11.

     Moses den store bedrift ingeniør og læge!!....
      Og Moses blev oplært i ægypternes visdom;
      og  han var mægtig både i ord og gerning.
        Ap.G.7,20-29

Tryk på linket: Kræftens gåde løst? 

Grillmad lige så farlig som tobaksrygning

Danmark er det land i hele verden der griller mest.
Fars klamme grillvaner gør familien syg. Selv om det øger risikoen for kræft, spiser danskerne aligevel de sorte kanter på grilkødet som indeholder giftige sodpartikler og tjærestoffer PAHèr.

Antallet af maveonder eksplodere om sommeren, og det er blant andet de danske mænds skyld. Deres fødevarehåndtering ved grillen er nemlig markant dårligere end kvinders, skriver Søndagsavisen 15-17. juni 2012.
Det er at spille russisk roulette med sundheden, når mænd griller og tilsidesætter helt basale hygiejneregler.
Og den dårlige hygiejne bekymrer Morten  Lisby fra Fødevarestyrelsen. 

Velkommen til hjemmesiden VitaNyhed.dk

Vita (latin) betyder Liv= www.vitanyhed.dk

Kilde: G.I.N. søn af afdøde bagermester Mønsterbageriet Vigerslevvej, Valby

Alt hårdt bagt rugbrød, knækbrød og mørke (sorte) brændte skorper, bùrger, mørke hårdt stegte vegetarfrikadeller, indeholder akrylamid. Helstegt og gillet kød, indeholder rester af forkullet og brændte stoffer PAHèr, herunder kemikalier og gifte m.m. De går også under betegnelsen "positive ioner" d.v.s. opbrugt energi, som kroppen ikke kan skille sig af med gennem vores fordøjelsessystem og rensningsanlæg? De forkullede rester, sker gennem nedbrydning i leveren, nyrerne og tarmsystemet. Når kødet bliver stegt eller rugbrød kommer ud af bageovnen med mørke brændte skorper, pizzaer med sorte kanter m.m., omdannes de til andre kemiske forbindelser d.v.s. giftstoffer, som de fleste slet ikke er klar over bl.a. Akrylamid PAHèr, så her dannes årsagen til kræft gennem kosten?

Tryk på linket: Vitaminer A.B.C.

Kilde: G-I.N. religionsforsker i kulturhistorie, naturvidenskab, klimatolog, og økolog (livsstilsekspert) siden 1976.

Kræft er en hjertesag vi selv skal arbejde med!!...

Tæt på kræftens gåde?

Overalt i verden har videnskabsmænd i mere end 100 år diskuteret årsagen til kræft uden resultat? Det er ganske enkelt ikke èn, men utallige årsager til den frygtelige og folkelige sygdom, som kan ramme ethvert menneske.

En bog på 320 sider med titlen "Ernæringens rolle i forbindelse med kræft" og med tillæg til CANCER RESEARCH" rummer resultaterne fra et synposium afholdt af American Cancer Socity og National Cancer Institut. Der er forsket i kræftens hyppighed i forhold til hormonelle forstyrelser i forhold til kvinders overgangsalder, i forhold til østrogen o i forhold til vitaminer, mineraler og sporstoffer, fødens sammensætning og forarbejdning m.m. Samtlige forskningsresultater fra allerede i 1920èrne fremviser helt klare træk i "ernæringen" som spiller en afgørende rolle i kræfttilfælde.

Det tyske helse- og boligblad "Reform-Rundschau" indeholder et interessant artikel skrevet i 1980èrne af dr. med. H. Palm Wallhausen, som jeg har lyst til, at gengive et uddrag af: På den internationale kræftkongres i Firenze rapporterede videnskabsmændene Charles Heidelberger og Leo Sachs fra USA og Israel, at de havde undersøgt 6000 kemiske stoffer og heraf over 3000 kemiske stoffer mere eller minder forårsager kræft. Dette indebærer nemlig, at en række af de stoffer vi er omgivet af til daglig, har en uheldig indvirkning på os mennesker og dyr.

Fra den 3. til den 5. november 1975 mødtes mere end 200 internationale specialister til et symposium, som var organiseret af det internationale kræftforskningscenter i Lyon (CIRC) og det nationale institut for sundhedsvæsen og medicinsk forskning for at diskutere "miljøets indvirkning på forekomsten af kræft". Forbindelsen mellem forureningen og visse kræfttyper bliver stort set anset som bevist: 

Lad os begynde med japanerne. Det viser sig, at brystkræft hos kvinder optræder tre gange så hyppigt hos japanske kvinder i Californien som i selve Japan. En forsker i Californien, dr. Nicholas I. Petrakis, professor i præventiv medicin ved University of California i San Francisco, har foretaget undersøgelser, som tyder på, at kvinders brystvæske kan afsløre deres kræftrisiko. Mange kvinder siger han har væske i brysterne fra "miljøgifte", selv når de ikke ammer, og den kan indeholde stoffer, der er sat i forbindelse med kræft f.eks. fra dyrisk fedt (ophobet giftstoffer), kemiske stoffer ved eller under madlavning og produkter fra cigaretrygning.

Den svenske kræftforsker docent Tore Patrick skriver i sin bog "Natur og Kultur" følgende om brystkræft: I brystkirtlerne afsondres og samles forskellige emner som lægemidler, alkohol, miljøgifte (sprøjtegifte) og nikotin, som cirkulerer rundt i blodet og giver kræft.

I en rapport, som to kemiker i Mùnchen offentliggjorde først på året i 1975 omhandler 137 udvalgte prøver af modermælk. Med kun èn undtagelse fandt kemikerne i samtlige prøver, tildels endog ret store rester af sprøjtegiften DDT et middel som man tidligere har brugt til bekæmpelse af skadedyr i landbruget. Naturligvis - siger de to kemiker, kan man overveje at forbyde modermælk med spædbørnenes omstilling til komælk ville ikke ændre situationen meget, idet traditionelt mælk indeholder en del giftige kemikalier, der ofte ligger tæt op af grænsen for det tilladelige, eller måske en del over. Økologisk mælk har ikke de samme giftstoffer som traditionelle mælkeproducenter.

I et fransk tidsskrift fra 1970èrne er der fremlagt beviser for, at mødre, som spiser giftfrit, får renere mælk i brystet end andre. Og giftfrit spiser man lettest, hvis kosten ikke indeholder kød. - Det er især sprøjtemidler, man har haft kik på. Når dyr og mennesker spiser, lagrer "miljøgiftene sig specielt i fedtvævet og nedbrydes yderst langsomt. Grøntsager og rodfrugter (økologisk)  opsuger ikke giften lige som de traditionelle grøntsager på samme måde, og de kvinder, der ikke spiser kød, skulle derfor overføre langt færre giftstoffer til deres børn gennem modermælk.

 Allerede i 1980èrne fandt en forsker ved navn Mac Manon ud af, at brystkræft og underlivskræft sammenhæng mellem østrogen i japanske og amerikanske kvinder helt klart tyder på, at kosten spiller en direkte rolle i hormonelle forstyrrelser. kræftforskerne har ved sammenligning af japanerne i Japan og japanerne i Californien konstateret, at ændringen fra traditionel japansk levevis med sojabønner som er kræftforebyggende, idet kræftbilledet ændres totalt ved den moderne amerikanske kost f.eks; stegt mad,  fedt- og grillet kød "Farst Food eller konsumeret føde. Allerede på det tidspunkt fandt forskerene ud af , at alle former for "miljøgifte" så som røgpartikler "tjærestoffer" var kræftfremkaldende f.eks; røget madvare, grillet kød, tobaksrøg, sod fra skorstene, asfalt m.m. Så af og til kom der advarsler om, at grilstegt mad er kræftfremkaldende, fordi der fandtes stoffer i røgen (bl.a. et stof, der kaldes benzo-a-pyren eller polycykliske-a-hydrokarboner (PAH).

NB! Moses omtaler i Bibelen, at kræftsvulster får man af sodpartikler, idet han smed aske på ægypternes kvæg så de alle døde? Allerede i 1890èrne omtales skorstensfejerne, at de får kræft i testiklerne af sodpartikler, så kræft er ikke af nyere dato. Lægerne har 100 år forsøgt at fortie sine patienter, at kræft bare kommer af sig selv uden årsag? 

 

Det er videnskabelig bevist, at vi får kræft af røg, støj og møg!!...

PAH`er arveligt skadeligt?


En gruppe meget giftige stoffer på mere end 100 går under betegnelsen PAHèr. Stofferne blev først fundet som bestanddele af kultjære og sod. Derfor kaldes de også tjærestoffer.
PAHèr dannes ved utallige mange forbrændingprocesser også  ved cigaretrygning. Derfor kvitter flere og flere således smøgerne. Og det er der en masse grunde til at gøre, fordi cigaretter foruden PAH indeholder carbonmonooxid (kulilte), der nedsætter blodets evne til at transportere ilt til alle cellerne i kroppen. Iltmangel gør, at vi kommer til at se gammel ud før tiden. Cigaretter nedsætter også blodforsyningen til huden og stjæler alle A-vitaminer, så rygere kommer i gennemsnit til at se 10 år ældre ud allerede i 50 års alderen, hvis man er storryger. Rygning øger risikoen for psoriasis, således har undersøgelser vist, at risikoen for at få psoriasis stiger med op til 20 procent, hvis man ryger 20 smøger om dagen i op til 10 år. Storryger kan også komme i underskud af kalk, så de får hofte- eller ledskader. Olierne omega 3 eller A og D-vitamin, som findes i smør, fisk, planteolier m.v. og som vi har godt af at spise til ledene, bliver simpelthe ødelgte (harske), og som skal smøre kroppens maskineri (overalt hvor der er led). Kemikalierne (30 stk. i cigaretter), gør håret tyndt og gråt i en meget tidlig alder. Håret får nemlig en tendens til at blive gråt langt før tiden end hos ikke rygere. Mandlige rygere har nemlig dobbelt så stor risiko for at miste håret som ikke rygere, hvilket skyldes at vi mister en stor del af B-vitaminer bl.a. niacin og mineraler, specielt silicium. Nattesøvnen tager også skade, idet det påvirker serotoninniveauet i hjernen. Fire gange så mange rygere som ikke rygere føler sig ikke udhvilet efter nattesøvnen. Det skyldes, at kroppen reagerer med uret, når nikotinniveauerne falder om natten. Rygningen gør samtidig skade på en masse C-vitaminer (mangel), der er afgørende for din sundhed eller hvis du vil holde op med at ryge. Rygning stjæler simpelthen C-vitaminer ud af kroppen, hvilket tydeligt kan ses på gule negle forårsaget af nikotin. Undersøgelser har vist, at rygning har en negativ effekt på sårheling efter operation, idet også her er den rette mængde C-vitamin vigtigt. Med andre ord: Hvis du lægger dig under kniven for at få udbedret de skader, som rygning har forårsaget på dit udseende, tager det længere tid for at sårerne kan hele sig.
 
Rygende forældre giver ufødte børn kræft.


WHO slår nu fast, at rygning under graviditeten kan give børn kræft. Der er tale om leverkræft og leukæmi, og både mors og fars røg er farlig. Der er for første gang en sikker sammenhæng melem rygning før og under graviditeten og barnets rsiko for at få kræft, hvilket skyldes tjærestofferne i cigaretterne m.m. Der er 40 tilfælde af børneleukæmi i Danmark omåret, og det er den hyppigste form for kræft blandt børn, siger overlæge Jørgen H. lsen, leder af Institut for Epidemiologisk Kræftforskning til Kræftens Bekæmpelse. Det er langt mere alvorligt, hvis børneleukæmi er noget, børnene kan få, fordi deres forældre røg.

                           __________________________________


PAH`s skadevirkning i cigaretter og kosten.

Yderst skadelige PAHèr findes primært i cigretrygning og i kosten som f.eks; røget kød, røget og grillet fisk: Sild, laks m.m.. PAH-forbindelserne skader arveanlæggene, fremskynder genmutation og påvirker immunsystemet, forplantningssystemet, og er kræftfremkaldende. Stofferne findes i forhøjede mængder i fisk og skaldyr fra områder med olieforurening og kan smage afskylig af"rådden fisk". Når man taler om PAHèr i fødevare, skal man være opmærksom på, at PAHèr også kan dannes ved madlavning, specielt ved grilstegning, røgning og tørring. Fisk der bliver stegt meget hårdt på en stegepande, og som får sorte skorper i kanten er fyldt med PAHèr og det samme gælder for "PIZZAER", når du køber dem brændt på kanten eller i bunden. Friturestegte kartofler eller for hårdt stegt fisk fra grilbar kan også indeholde skadelige PAHèr. Jeg kalder gerne på tjeneren eller siger til dem i grillbaren, at de må lave pizzaen om igen!!....

PAH`s giftighed forekommer både som miljøforurening (luftbårne partiklert) og ved procesforurening, f.eks. ved grillstegning, pizzaer brændt under bagning, snobrød med sorte skorper, for hårdt stegning af kød og fisk (brændte skorper), ved rygning af røgvarer. Indtil nu har der været størst interesse vedrørende PHA fra luftforureningen (brændovne, diselbiler og sterinlys), men undersøgelser peger på, at indtagelse af PHA gennem fødevare og tobaksrygning kan være op til 10 gange større end ved indånding af luftforureningen. Luftbårne forurening med PAH/tjærestoffer sker i form af mikropartikler, især storbyerne er koncentrationen et par nanogram (1/1000.000.000) pr. kubikmeter, men meget lavere på landet undtagen landsbyer med megen brændeovne. Tobaksrygere er meget udsatte for det yderst skadelige PAH-partikler og det samme gælder dem der spiser røget fisk, ål og laks. Havmiljøet påvirkes af oliespild fra skibe og platforme, især hvis fisken smager "rådent". Det tilrådes derfor ved graviditet og sygdom, at begræse grillstegning, at bruge grill, hvor kullene står lodret, at undgå brankning og hård stegning (sorte skorper på kød, nærmest mørkebrunt eller stegt fisk i grillbare), smid stegefedtet eller olien ud fra det stegte (brug det ikke til sovs) og kog maden oftere end at stege det.

PAH i fødevare!!..
PAH kan dannes ved madlavning, specielt ved grillstegning, røgning og tørring. Amerikanske undersøgelser peger på, at en gennemsnitsperson, som ikke ryger, indtager ca. 3 mikrogram PAH pr. dag. Heraf kommer 96 pct. fra fødevare, og resten fra luftforureningen, drikkevand og jord. Cigaretrygnig bidrager med yderligere 1-5 mikrogram pr. dag. Man kan således begrænse kroppens forgiftning med PAH ganske drastisk ved at sky tobaksrøg samt fødevare der er hårdt stegt eller røget.

Advarsel fra Fødevarestyrelsen?

I Fødevarestyrelsen`s oversigt over forbrugeranmeldelser kan man læse følgende d.22/10 2007: Frigivelse af kemiske stoffer; aromatiske hydrocarboner "PAH", benyttes til drikkevare og er fremstillet i klar plast til drikkekrus med motiv udvendig. Solgt hos: FUN SHOP Brøndby Strand Center 21 2660 Brøndby Strand. Dette er i strid med reglerne for materialer og gendstande der er beregnet til at komme i kontakt med fødevare. Bægeret eller kruset, der bruges f.eks.til kaffe eller the afgiver giften PAH. Råd til forbrugeren: levere krusene tilbage til butikken eller kassere dem? Man må spørge sig selv, hvem der får den nyhed om, at bægeret er giftigt?
Hvad med og forbyde alt plast som kommer i berørimg med madvare, idet vi ikke kender konsekvenserne deraf f.eks. indpakningsmateriale; grydeskeer, palet til stegepander. Mange husmødre har i årtier, brugt sutteflasken og puttet den i mikrobølgeovne. Ligeledes plastbeholder til mad o.lign.? Vi skal selvfølgelig oså passe på, at vi ikke skaffer os af med alt vort plast på en gang, men husk at det ikke må komme i skraldespanden for så får vi det lige i hovedet igen gennem luftforureningen af regnvand og som dampskyer fra affaldsforbrændinger. Hård plast skal derfor afleveres på genbrugssationen, uanset om det er køkkengrej, plastduge, præsenning o.s.v..
               __________________________________


Dioxin i mad?
Tryk på linket: Farlig PCB-gift