EU 1972-2021?

For at få gang i boligbyggeriet og boligfornyelse efter 2. verdenskrig med faste huslejer, indgik Socialdemokratiet i 1966 et boligforlig med de Radikale, Venstre og Konservative. Der blev åbnet op for, at lejligheder bygget efter 1950 kunne sælges og omdannes til ejerlejligheder og med en billig udbetaling. Dette forlig mellem partierne åbnede op for betydelig høje huslejestigninger og en udbredt spekulativ af bolighejer  på boligmarkedet. Denne udvikling var særdeles upopulær og var baggrunden for, at Socialdemokratiet ved valget senere på året gik næsten 4% tilbage og mistede 7 mandater til folketinget. Som eneste modstander gik SF (Socialistisk Folkeparti) med Lars Larsen i spidsen, tidligere Kommunusist til gengæld frem fra 10 - 20 mandater. SF`s fremgang var baseret på kritik af den Socialdemokratiske boligpolitik, der nu i dag har sat sine tydelige spor i danske økonomi, som senere medførte Venstres finanskrise til følge i 2008? Selvom SF under valkampen før 1962 var gået imod den nye beskatning af forbruget - og dermed moms - bøjede de sig nu med forskellig indrømmelser af moms (meromsætning)?

I 1962 vedtog Socialdemokratiet således den nye form for beskatning af forbruget d.v.s. en direkte beskatning, en engro omsætningsafgift, der blev lagt på vareomsætningen på 9%, som blev forhøjet i 1965 til 12%, men ikke i detailledet, som regeringen oprindelig havde ønsket at planlægge. Omsætningsafgiften blev således udarbejdet til at gælde for meromsætningsafgift, så detailledet kunne fratrække den indgående omsætningsafgift fra alle indkøb. Alle virksomheder købte ind i stor stil og lagde varerne på hylden (opbevaring), idet det var billigere på den måde at låne pengene i stedet for at betale ekstra omsætningsafgift (moms)?

I dag benytter discauntbutikkerne sig af denne kapitallistiske fremgangsmåde og konkurer med suppermarkeder som ligger på den anden side af gadehjørnet. Discaunt betyder den laveste pris for en vare og serviceydelse, hvilker er med til at bremse for "kvalitet" af en vare og som fremmer madspil?

I 1967 blev omsen under V.K.R regeringen således afløst af en mer omsætningsafgift kaldet moms, der blev lagt på detailleddet og som også omfattede fødevare, her overvejende man også en såkaldt detailmoms (meromsætning). I mens steg huspriserne himmelflugt op gennem 1960èrne og indtil slutningen af 1970èrne, hvor skribenten af denne artikel G.N. blev uddannet ejendomshandler på Ejendomsmægler Akademiet på H.C. Andersens Boulevard Kbh.K.

Under min uddannelse i 1978-1980, fortalte en lærer i ejendomshandel - som var højesteretssagfører de andre medstuderende, at hvis huspriserne bliver ved med at stige, vil balonen til sidst springe (krisen kom så i 2008) ved at kriditforeningerne udstede for mange obligationer (afdragsfrie lån) sagde den kloge mand. Han mente, at det vil medføre at  dansk økonomi til sidst vil få en ordentlig lussing og rutschetur for de nye boligejer? Men hvordan kan det være, at der skulle gå over 30 år før det skete, at krisen så kom i 2008?

I 1963 lavede daværende afdøde udenrigsminister Per Hækkerup den største bommert, en katastrofal delingsaftale med Norge om Nordsø-soklen, spcifik i reliteten "forærede" Per Hækkerup det olierige Ekofisk Felt væk til Norge, fordi han under forhandlingerne med sin norske kollega Halward Lange havde drukket tæt og for mange whiskysjusser, det går der rygter om på det store standarværk, "De Danske Ministerier"?

Da oliekrisen kom i 1973?

Mange ældre pensionister og husejer i dag, kender sikkert den internationale oliekrise og bilfrie søndag som trådte i kraft d.25. november 1973-74, som følge af oktoberkrigen i mellemøsten. Det var d. 6 oktober at krigen mellem Israel og de muslimske stater Egypten samt Syrien på den anden side brød ud. Så i 1960èrne havde en række olieproducerende lande imidlertid dannet OPEC. Formålet var netop, at tilegne sig magt og øget indflydelse af oliepengene, således steg "det sorte guld" til himmelflugt priser op gennem 1970èrne til 2008, så balonnen sprang d.v.s boligmarkedet gik helt i stå?

Siden 2. verdenskrig havde det meste håndværk som f.eks. byggeri været manuelt, men efterhånden opnåede maskiner, byggekraner osv. en stigende betydning på arbejdspladserne, hvilket førte til stigende energiproduktion og forhøjede oliepriser? Hovedparten af denne energi blev tilvirket af råolie.

Da oliekrisen kom i 1973, og hvor jeg indehaver af denne 123.hjemmeside www.vitanyhed.dk  (G.I.N.) blev uddannet oliefyrsmontør og som skulle "energiteste" oliebrænder fik vi en lovpligtig opgave, at regulere oliefyrs brændere i industri og villahusejernes for forbrændingsfyr for CO2 udslip? Opgaven var ikke kun at bekæmpe CO2 udslippet, men at brænderen ikke stod som tidligere antaget i 1960èr og brændte alt for meget energi af lige ud i den blå luft?


I dag 5o år efter d.30 januar 2014 er SF formand Annette Wilhelmsen, nærmest på samme måde trådt og gledet i olien, idet hun sammen med Socialdemokratiet og Radikale, på samme måde som daværende udenrigsminister Per Hækkerup, vil forære Dong til den amerikanske investeringsbank Godman Sachs. Mange SFèr formænd i de forskellige valgkredse i Danmark siger, at SF aldrig har været så topstyret som nu, og mener at Anette Wilhelmsen slet ikke magter opgaven som formand for partiet. Hun har nu valgt, at trække sig fra partiet og således melde sig ud finde sig et andet job.

Siden mit G.N. fyldte 18 år i 1968,  har jeg været tilhænger af Retsforbundets politik, der havde en reformplan parat:
Bæredygtig Fremgang vil bringe Danmark ud af enhver krise uden at sætte kurs mod en ny friværdi fest med deraf ulighed og kriser. Planen har tre elementer:
1. Sund økonomi (afskaffelse af erhvervstilskud i virksomheder og landbrug) f.eks. landbrugsstøtte. Aftrapning af rentefradraget, begrænsning af pensionsopsparinger, børneopsparing, beskatning af Nordsøolien og globale virksomheder som A.P.Møller m.fl., aftrapning af EU-kontigent (ud af Europaparlementet).

2. Bæredygtig værdiskabelse (innovation).

3. Undgå kriser, jo mere fremgang der er i samfundet, desto mere stiger efterspørgslen efter velbeliggende jord, vindmølleparker, hvilket fører til spekulationer i stigende boliger og beliggenhedsværdier og til en prisbobel, der til sidst eksploderer og forårsager en krise som den der blev skabt i 2008.
I dag har Danmark fået en friværdi fest med deraf følgende ulighed og kriser. De dårligst beliggende ejendomme som f.eks. på Lolland, og i udkants Danmark, Øerne m.fl. er ikke til at sælge? På et år (2021) er mange boliger steget med 1. million i Hovedstaden f.eks. Hvidovre - Valby, hvor jeg kommer fra.

Dagen efter, at Danmark den 3. oktober 1972 stemte ja til at træde ind i EF, trak daværende statsminister, Jens Otto Krag sig tilbage til sit otium, et EU der ikke blev som han havde håbet. Uden for Socialdemokratiet er mange enige om, at Jens Otto Krag var en yderst begavet statsmand, ved hvis indsats Danmark kom med i Fællesmarkedet, EF og senere EU. Krag tilhørte en ny generation af Socialdemokrater indenfor arbejderbevægelsen. De veluddannede polit`er som Jens Otto Krag rykkede nu frem og distancerede de gamle betonfagforeningsfolk uden de store armbevægelser.
 
I dagens Tyskland forsøger statsoverhovedet Markel nu, at genforene Europa, tro kopi af Hitler, der ville samle hele Europa som en stormagt med kun èn leder? 

I begyndelsen af 1980èrne var bankernes udlånsrenten steget til hele 22% på en kassekredit og det medførte stop for ejendomshandel indtil 1992, hvor opsvinget gik i gang igen og forsatte til himmelflugt huspriser indtil 2008? Siden 1992 havde mange belånt deres huse til langt over skorstenen, købt ny bil, lystbåde, sommerhuse og inventar som f.eks. nyt køkken i stor stil på friværdien i sit hus. Aldrig har forbrugsfesten været på sit højeste nogen sinde, men hvem skal nu betale for denne forbrugsfest, jo det skal de nye husejer med flexlån og den næste generation af unge uddanede?

Nej, det går aldrig hvis huspriserne forsætter, fortalte min lærer, en højesteretssagfører til mig i Ejendomsmægler Akademiet H.C. Andersens Boulevard i 1978. Hvorfor greb de forskellige regeringer ikke ind i tide, og satte en stopper for Danmarks kommende boligspekulanter, der i mange tilfælde har ført Banker konkurs og med sig i boligkrak og tvangsaktioner i stor stil indtil 2009 - 2014?

Mange boligspekulanter gjorde det de drømte om, at tjene hurtige og mange flere penge, nøjagtig lige som den store boligspekulant, der lånte næsten 1 milliard kroner i Roskilde Bank til et byggeprojekt som aldrig blev fuldført, men i stedet krakkede. Men det store gilde og forbrugsfest stoppede først, da de store bygherre i Amager Banken og den Fæørske økonomi slog revner og ikke kunne betale sin kreditor gæld til Den Danske Bank, bønderne til Mors Bank og forbrugskreditorerne til Max Bank m.fl.. Hvem bærer skylden i alt det finansroderi med bankerne? Efter min vudering  som uddannet ejendomshandler, må det være de tidligere regeringer, Socialdemokratiet og politiker helt tilbage til boligforligene i 1966 samlet Scocialdemokratiet, Radikale, Venstre og Konservative, der vedtog, at man kunne udstykke almindelige lejligheder til ejerlejligheder og  sælge dem videre med stor fortjeneste i løbet af nogle år. 

Hvorfor satte regeringen dengang ikke bremseklodsen i denne fortjeneste som var en ny form for pengegalop, der siden har fået dansk økonomi til at løbe over styr? Hvorfor indførte og vedtog Folketinget ikke en beskatning på salg af fast ejendom med fortjeneste, og at enhver boligkøber skulle lægge en højere udbetaling eller ved køb af forbrugsgoder, bil, båd o.s.v. en afgift til Staten? Siden 1990èrne, har mange huskøber selv om de havde en høj udbetaling slet ikke kunne købe hus medmindre, at de havde et godt arbejde. Bankerne tog ikke højde for om de kunne blive syg, arbejdsløs eller blive fyret fra deres arbejde to dage efter huskøb!!......

I begyndelsen af 1960èrne var det sådan, at man til enhver tid kunne købe et hus uanset om man havde solidt arbejde, blot man lagde en pæn udbetaling på bordet? Dengang kunne man så til gengæld kun belåne op til 60% af ejendomsværdien (salgsprisen), resten af købesummen foregik på den måde, at der blev udstedt et pantebreve med ofte 8-12% rente, et sælgerpantebrev med en kurs på 40-50. Det vil sige, at hvis man havde et sælgerpantebrev på kr.50.000 og en hussælger ville sælge sit pantebreve her og nu med det samme, så kunne vedkommende kun opnå yderligere kontanter foruden udbetalingen ved at sælge pantebrevet. Med en kurs på 50 fik han således udbetalt ca. 25.000 direkte i hånden, når omkostninger til salær var betalt? 

Men som årerne gik gennem 1970ér, 80èrne og 90èrne, afskaffede realkreditforeningerne loftet på 60% obligationslån, så husejerne nu kunne belåne helt op til skorstenen med 80% af ejendomsværdien, så sælgeren næsten med det samme kunne få hele salgsprisen udbetalt. Derfor forsøgte ejendomsmæglerne i 1990èrne, at får solgt ejendomme så højt som muligt både for sælger og for ejendomsmægleren med en god provision fortjeneste, uden omtanke om ejendommen måske var det værd fremover eller om den nu kunne sælges i krisetider? Mange unge og nyudlærte ejendomsmægler, tidligere  bankrådgiver var slet ikke sit salær værd, fordi de kun var ude på at tjene så mange penge som muligt selv? De havde ikke lige som de gamle ejendomshandler eller mægler fra perioden 1950èrne til 1970èrne en håndværksmæssig baggrund eller uddannelse med kendskab til virkelig ejendombesigtigelse af murværk, tagkonstruktion, opvarmning herunder oliefyrs og varmeforsyning, tætte vinduer, isolering, indeklima o.s.v.. Derfor endte det med i 1990èrne, at mange køber efter denne periode blev snydt, så  politikerne gennemførte at man skulle have en tilstandsrapport, der kunne fortælle og gennemskue byggesjusk o.m.a..  Det er min vudering i dag som uddannet håndværker med en solid baggrund i ejendomsvudering, at mange køber i dag er blevet taget ved næsen af daværende miljøminister og politiker Svend Auken, som indførte tårnhøje afgifter på naturgas og fyringsolie til boligopvarmning. Men skylden skal også  lægges på dårlige ejendomssælger, der troede på udviklingen, at det kun kunne gå fremad og ikke den modsatte vej. Mange nye boligkøber er nu blevet stavnsbundet i deres bolig og  fået franarret deres opsparede penge. Man burde slet ikke have oprettet flexlån, men lagt en langt større udbetaling på bordet, og det kunne have standset huspriserne gallopering? Mange bankrådgiver er derfor medskyldig i den krisetid boligsælgerne befinder sig i dag!!...Mange dårlige utætte huse med høj varmeregning, ligger nærmest på ranglisten og kan slet ikke sælges. De himmelflugt afgifter på olie- og naturgas, og som Svend Auken gennemførte, er også skyld i krisen. Mange huse er i så dårlig forfatning og utætte, at de nærmest er til at rive ned. Huspriser i 1990èrne steg med eksplotionsfart i takt med varmeforsyning siden i begyndelsen af 1990èrne, uden at regeringerne har grebet ind og gjort noget for de himmelflugt huspriser. I Tyskland kan man nemlig ikke købe hus, uden at lægge mindst 25% i udbetaling og med et loft på realkredit lån op til 60% af husværdien (2008)? I Tyskland har man heller ikke oplevet den samme finanskrise og boligspekulation lige som i Danmark, Spanien, Portugal, Italien og Grækenland, hvor enhver kan købe fast ejendom, bare de var EU-borger. Tysk økonomi er i dag står stærk og kører rigtig godt. Men hvem skal betale EU gældsanering  af Grækenlands, Kyperns bankerot, Spanien, Portugal og Scotland`s dårlige økonomi? Er EU på randen af bankerot og har Scocialdemokratiet i Grækenland nogen indvirkning på den dårlige økonomi i Europa? Helle Thorning Smith troede i 2013, at hun kunne redde den Europæiske mønt ved at sætte mere gang i beskæftigelsen i Danamark og samtidig forsætte med et underskud på Statens finanser på 110 milliarder, der stiger fra dag til dag.? Mange tror på, at dansk økonomi nu er ved og løber over styr, idet den nye regering også vil åbne yderligere op for flere flygtninge, flere sammenføringer, nedlæggelse af flygtninge - Centre, som skaber flere udgifter på Statens udgifter i en krisetid, hvor også Margrethe Vestager i 2014 har siddet ved roret og er på vej til at styrer Danmark i sænk? I dag 2015 er hun kommet ned i Brusel og styrer pengespekulanter, som forsøger at snyde i skat?

Hvem skal betale de høje udgifter til hospitalsvæsnet, veje, skoler, plejehjem, pensionister o.s.v.? Det skal de uskyldige unge arbejdsløse, som bliver smidt i arbejde selv om de er syge eller har fået en højere uddannelse og nu skal sidde bag kasseapparatet i Netto til lav løn. De skal tjene endnu flere penge til A.P. Møller og som har tjent fedt på den danske olie og naturgas, sejlads og sine store supermarkeder som Bilka, Føtex og Netto, der nu er solgt!!....Hvorfor valgte statsminister Mette Frederiksen, at supermarkederne Bilka og Føtex måtte være åben under Covid 19-pandamien, man at alle andre forretninger skulle lukke op til 3 måneder? Har Socialdemokratiet så stor en indflydelse, at AP-Møller koncerten skulle gå fri, kan vi kalde dette demokrati?  

Jordens klimaforandring og USA`s tørke, manglende høstudbytte på korn, majs og andre afgrøder i 2012, vil forværre den  danske økonomi og huspriserne. Der vil ske en væsentlig  forhøjelse af priser på brød, majs sojabønner og produktion af svin, som nu viser sig slet ikke kan betale sig at opdrætte. Svinekød er raslet ned i 2021, at kornet er blevet mere værd til brødfremstilling end til grissefoder. Hver gang man producer en gris, ville man kunne brødføde 30 afrikaner!!.. Derfor er mange banker nu også i fare for at lukke og som har lånt penge ud til bønderne, hvilket kan medføre endnu flere bankkrak?

Hvem skal betale for de minkeavler og de dyr som blevet slået ihjel af Mette Frederiksen til en værdi af 22 milliarder kroner, som var en af vores store eksportvare? I 1973-1976 har jeg kørt mange kunder til Lufthavnen med min TAXA fra Pelsaktionerne i Glostrup, rige velhavende kunder som stod for opkøb af minkpelse til Kina, U.S.A., ja hele verden. Det er nu blevet smadret af Mette Frederiksen, som også absolut ville have alle børn og voksne vaccineret med skavanker til følge. Virus har altid været her på jorden og dem kan vi ikke udryde med vaccinevåben!!....

Kilde: G.I.N., klimatolog, økolog, tidligere ejendomshandler, religionsforsker og livs stilsekspert.

TRYK PÅ LINKET HER SOM FORSÆTTER: Bakterier og virus