Denne side er nedlagt

THE END

Under opdatering

Når lyset bryder frem?

Dan Browns Roman

Da Vinci Mysteriet

- mangler fortællingen om Antikrist

Når vi studerer Dan Browns roman "Da Vinci Mysteriet" og ser tilbage til de sande kristne fra begyndelsen af kristendommen år 4 e.Kr. og op gennem middelalderen, så finder vi ofte at de har sin længsel efter Jesus snare genkomst igen. Mormonerne og Donald Trump mener, at 2020 var tiden for de sidste dages hellige p.g.a. corona? I alle tidsaldre har vor Herre Jesu genkomst været hans sande efterfølger. Dette var også tilfælde med de vækkelser, der opstod i mideten af det 18. århundredes bl.a. adventisterne og Jehovas Videner o.s.v.

Kort før Frelseren skulle skilles fra sine disciple, trodsede han dem i deres sorg med forsikring om, at han ville komme igen og apostlene skriver at det må være "Antikrist"? Omkring år 1830 greb genkomstlængslen om sig, og former sig mere og mere som en egen retning. Bonden William Miller der døde i 1849, blev den ledende sjæl i den bevægelse man tillagde navnet "milleriter", der senere blev til adventisterne.

Ordet for "advent" betyder jo "komme" og det var omtrent det af det eneste man centrerede sig om dengang. Beredelsen til Herren Jesu komme!!... William Miller fastslog ud fra forskellige konstalationer fra Bibelens omtale, at Jesus genkomst skulle finde sted i 1843, og troede selv sammen med en masse venner på dette som et usigeligt faktum. I alt blev mange troende ført ind i en blindgade, for bevægelsen var så kraftig, at den kunne have udført et stort vækkelsesarbejde, hvis den ikke blev ensidig og slog fejl lige som mange andre kristne sekter.

Skuffelsen kom med et stort brag og tilbagefald for bevægelsen, og størsteparten blev imidlertid ædru på dette punkt. Bonden Miller troede først at døren for evig skulle være lukket i 1843, men på en konference i Albany i 1845 fastslog denne bevægelse sine fejltagelser. Den samme fejltagelse gentog sig i 1914, begyndelsen til 1. og 2. Verdenskrig, hvor den Internationale sekt "Jehovas Vidner" forkyndte, at Jesus Kristus var kommet i skyerne og at få af dem havde set Ham? Samtidig sagde man, at tusindårsriget netop begyndte i 1914 lige hvor den 1. Verdenskrig brød ud?

Mormonerne "De sidste Dages Hellige" forkynder tilsvarende, at det er dem som overlever Herre Jesus genkomst? Tidernes tegn har jo bevist, at vor tusindårige "fredsrige" er alt andet end kommet? Tværtimod har der aldrig været så mange krige og ufred i verden, hungersnød, terroisme, jordskælv, vulkanudbrud, oversvømmelser og deslige i verden som nu i år 2020 og med en helt ny og uventet pandemi bl.a. covid-19?

Apostlen Paulus skriver i andet brev til Tessalonikkerne: Herrens dag er ikke umidelbart forestående, idet Antikrist først skal fremstå.

(2. Tess.2,1)

Med hensyn til vor Herre Jesu Kristi komme og spørgsmålet om, hvordan vi skal samles med ham i "ånden", beder vi jer, brødre: Lad jer ikke straks bringe fra besindelsen eller skræmme ved nogen ånd, noget ord eller noget brev, der foregives at være fra os, som om Herrens dag var lige forestående d.v.s. "Herren komme" i advent? Lad ingen villede jer på nogen måde. Først må jo frafaldet komme (synden i mennesket), og lovløshedens menneske fortabelsens søn åbebares, ham som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og Helligdom, så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud.

Gå ind ad den snæver port; thi vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelse, og mange er de, der går ind ad den; og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den.

Vogt jer for de falske profeter (sekter), som kommer til jer i fåreklæder, men i deres indre er glubske ulve.

Af deres frugter skal i kende dem. Kan man plukke druer af tjørn eller figner af tidsler. Således bærer hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ bærer slette frugter. Et godt træ (oliven) kan ikke bære slette frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, der ikke bærer god frugt (menneske), hugges om og kastes i ilden.

Altså af deres frugter skal I kende dem. Derfor: enhver, der hører de ord, jeg her har sagt, og handler efter dem, han ligner en klog mand, som byggede sit hus (eget tempel) på en klippegrund.

Ikke enhver, der siger til mig: Herre, Herre!" skal komme ind i Himmeriet, men den, der gør min himmelske Faders vilje.

Mattæus Evangeliet 7,13-29 ; Hos. 8,2-13 ; Esajas 1,11 ; 28,7f ; Amos 5,20-25 ; Matt.9,13 ; Matt.12,7 ; 1. Sam.15,22 ; Mark.12,33 ; Luk.19,10 ; 1. Tim.1,15 ; Hebr.10,4-12.

Når lyset bryder frem!!.....

Et barn er født af Jomfru Maria

Juletræet - Lysene og Stjernen

Af Stefan Vøldan

Julen som et vendepunkt

Af Stefan Vøldan, naturhelbreder stifter af tidskrift NY TID OG VI

Historien er fra 1952-1954, hvor han var lam og sad i rullestol, fik sin førlighed igen af en præst.

Julen er et led i verdens og menneshedens udviklings- og livsprocesser. I disse betegner julen et vendepunkt, hvor en udviklingslinje ophører, og en ny begynder, idet livet føres fra den ene store modsætning over i den anden: fra mørke til lys, fra død til liv. Der har julen sin rigtige mening, dette er livskernen.

Tydeligt ser vi vel dette vendepunkt i årets gang, hvor lyset synker og drager hele naturen ind i dødens søvn under kulde og mørke og sådan er det også for mennesker som er dødende. Til sidst nås det dybeste vendepunkt, vintersolhverv, som er vendepunktet, hvorfra lyset påny stiger og påny drager den hensovende natur op fra døden til livet. Dette er julen i virkeliggørelse.

Fra dette vendepunkt i naturens liv, vintersolhvervet, har Nordens mennsker fra urgammel tid høldt højtid og fest. Den kristne kirke skelner skarp mellem den hedenske solhvervsfest og den kristne jul. Der er også en forskel, - eller måske rettere, der skulle være det. Men denne forskel ligger ganske vist på et helt andet sted end almindelig antaget af de fleste mennesker.

__________________________________________

 

Den kristne jul indvarsles ved Jesu fødsel. Og den betegner et vendepunkt i menneskes og menneskehedens udvikling af nøjagtig samme art som solhvervet i naturens liv. Og den sande og virkelige forskel på den Nordiske hedenske solhvervsfest (Odin og Thor) og den kristne jul er den, at de såkaldte hedninge festede for et vendepunkt og en fødsel fra død til liv, der fandt sted udenfor dem selv lige som de græske guder, jødedom, kristne folk, Jehovas Vidner og som de blot var tilskuer til, nemlig i naturen omkring dem. Den kristne jul er derimod i sin sande betydning et vendepunkt, som skal finde sted i menneskets eget liv "Kend dig selv" og udvikling og derfra give sig til kende i menneskehedens samlede liv og udvikling. Og det skal her markere sig på samme altforvandlende måde som i naturen: fra mørke til lyset, fra død til liv i enhver betydning heraf.

Når det, som er den kristne jul`s kerne og sæd, er kommet til udfoldelse og bærer sin frugt, må vi kunne sige: Nu er der intet af det gamle tilbage, - intet af det gamle menneske, intet af det gamle samfund, alt er blevet nyt, sundt lys, rent og skønt svarende til forvandlingen i naturen.

Da har vi holdt kristen jul - ikke før.

Det er altså hedensk jul, vi hidtil har holdt. Vi prædikede, sang og holdt fest for begivenheden i Bethlehem for 2000 år siden; men vi forblev i mørket, vi vedblev et tjene døden i stedet for livet. Vi modtog ikke lyset, iførte os det endnu mindre.

Hånden på hjertet! - Hvem tror i dag på en kommende ny menneskehed og verden med et nyt Paradis, hvor åndens lys og kærlighedens, mildhedens og fredens væsen er de bærende kræfter? Vi har levet på goldhedens tro, vi har fejet goldhedens jul, -og stadig mangfoldiggjort har vi måtte høste de beske frugter deraf. Og jo mere iøjenspringende goldheden og den åndelige ufrugtbarhed blev, desto mere søgte vi at udfylde manglen ved mad, flitterstans og tomt kling-klang, således at dette efterhånden er blevet julens reelle og virkelige indhold. Er det for meget at sige, at det ligefrem blev almindelig skik at fejre jul ved at spise sig halvt fordærvet juleaften og nytår ved at drikke sig fra sans og samling? Men det er jo den sande kendsgerning.

Sålænge vi ernærer os, som det nu er almindeligt, ikke mindst i julen, - så længe vi fylder legemet med den forrådnelse, syreforgiftning, forkalkning o.s.v., som forårsages af denne ernæring, - så længe vi ifølge disse unaturlige tilstande og deraf skabte hidsende begær er slavebundet af stimulanser og nydelsesgifte som tobak og alkohol, der beskadiger de ældste organer og deres funktion, kirtler, nyrer, nervecentrer, - er det ganske udelukket, at legemet kan blive, hvad det skulle være: et tempel for vort evige, åndelig jeg "Kend dig selv".

Atter her ser vi et eksempel på beskaffenheden af vor tro. Vi tror jo på alt dette, -vi tror på de døde dyrekroppe vi spiser, som kilde til kraft, vi tror på den blodige vold mod dyreriget som en nødvendighed for opretholdelsen af vort eget liv, vi tror på stimulanser og narkotika, lægemidler som morfin. Det eneste, vi ikke tror på, er livet, - det guddommelige skaberlivs uudtømmelige fornyelses- og opstandelseskraft, som foregår efter forår bruser frem over jorden og opfylder den med alt det grønne, friske farvestrålende og duftende, fuldt opladet med livets og lysets dynamiske kræfter og energier, som vitaminer og mineraler m.m.

Når vi først får øjnene op for, hvilke kræfter "vegetarisme", der er knyttet til og virker gennem alt det, vi nu tror på, vil det også begynde at dæmme, hvor det er, vi skal hente den fornyelse til både legeme og sjæl, som alene kan bringe os oplevelsen og virkeliggørelsen af det gamle julebudskab i den nye tid, det store nytår: Fred på jorden og i menneskehjerternes velbehag.

Nu er vendepunktet passeret i årets gang, og julen rinder ud. Men vendepunktet i os selv, - solhverv, jul og nytår i vore egen udvikling, bestemmes af os selv.

Kilde: Afdøde Stefan Vøldan, NyY TID & VI Nr. 10 - 1954.  

Den hellige "Jomfru" Maria - olivenolie?

Er du en af de 800.000 patienter, som daglig slås og går rundt med en eller anden form for smerter eller nervebetændelse (inflammation) i kroppen, så er der hjælp at hente her:

Er du en af de 800.000 patienter, som daglig slås og går rundt med en eller anden form for smerter eller nervebetændelse (inflammation) i kroppen, så er der hjælp at hente her:

Overskrift 1

Verdens ældste naturmedicin genopdaget

OLIVENTRÆ

Det sunde fedt Alfa Liponsyre dæmper smerter og betændelse?

På ægyptiske gravmæler fra det 18. dynasti ca. 2.500 f. Kr. har man fundet afbildninger af Jesu kors og oliventræet, der efter signatur betragtes som Helligdom - symbolet på fred, godhed, klogskab og rigdom. Man har tillige også fundet rester af olivengrene i farao`s kongernes mumiekister. Oliventræet regnes i dag for en af de ældste kulturplanter vi kender, således fortæller Bibelen, at Noah`s due bragte et friskt olivenblad i næbet hjem til arken (symbol) efter syndfloden.

I de allerførste alfabether vedaskrifterne valgte man oksen som symbolet for alfa, huset for beta, kamelen for gamma og oliven for delta, symbolet på dyrkning af jorden i stedet for en af kornsorterne, hvilket viser, hvor vigtig man regnede oliventræet.

Både oliventræet og olien er fra begyndelsen blevet tillagt stor symbolsk betydning, og alle de gamle Middelhavsfolk tillagde netop deres guder æren for frembringelsen af oliventræet. I Ægypten var det Isis, søster og hustru til den øverste gud Osiris, som sagde, og havde spredt viden om oliventræet, om dets helbredende anvendelse og dyrkningsmetode.

Grækerne, derimod, fortæller i en kendt legende, at der var opstået en alvorlig strid mellem Pallas Athene, Zeus`s yndlingsbarn (som var født ud af hans pande, iført fuld udrustning) og havets gud Posedion.
Anledningen var herredømmet over halvøen Attika og førsteretten til at bygge et tempel (Apollon) på Akropolis skråning i Athen. Da de ikke kunne blive enige, henvendte de sig til Zeus. Zeus fandt på, at han ville benytte lejligheden til at give menneskene en brugbar gave, og sagde, at førsteretten ville gå til den, der gav menneskene den nyttigste gave. Neptun lod en hest stige ud af havets bølger, "smuk, hurtig, i stand til at trække kærre og vinde i krig", mens Pallas Athene lod vokse et oliventræ "i stand til at fordre flammen (Olympion faklen), så den kan oplyse natten (Olympiske lege), helbrede sårene, give nærende mad fuld af smag og lave varme".
   Zeus, der var dommer i sagen, valgte oliventræet som den største nyttegave for menneskene, og derfor blev det berømte tempel på Akropolis skråninger ved Athen Parthen
ion bygget til Pallas Hellener (græker) i Athen.
Ikke nok med at træet var symbol på freden, blev det også anset for at være mere værdifuldt end hesten, symbolet på krigen, fik Pallas Athene også tildelt magten over egnen og byen, der fra det øjeblik det bar navnet Athen.

Fra det 5. århundrede f.Kr. var grækerne storeksportører af olivenolie, og hvor grækerne og fønikerne dukkede op på deres handelsruter, skød den ene efter den anden olivenlund op. Man producerede i de følgende århundrede olivenolie på Sicilien, i Italien, i Nordafrika, i Provence og i Catalonien. Oliventræet blev overalt Middelhavslandende, ligesom vinstokken, et tegn på civilisation.

Længe før råolien som vi bruger til fyringsolie  blev kaldt det sorte guld, havde olivenolie i årtusinder været det flydende guld. Herodot, den græske historiker fra det 5. århundrede f.Kr., beskriver Athen som centrum for den græske olivendyrkning. Olien blev produceret i sådant et omfang, at det blev en af landets største eksportvarer og dermed grundlæggende for den græske økonomi.
 

Frelsens horn: èn kraftig frelse

I antikkens tidsalder f.Kr. fødsel, salvede man med olivenolie som et tegn på respekt for såvel levende og døde. I den jødisk - kristne tradition vedblev man med at salve patriaker, monakker (konger) og præster. Jesus som var kongen over alle konger og hvis kaldenavn var Kristus betyder oprindeligt "den salvede" (fra Chrismas: hellig olie): Velsignet de, der kommer, i Herrens hus "Jesu inkarnation", Herren er Gud og han lod det lysne for os (Guds børn). Budskabet er, at Gud er lys, og at der ikke findes mørke i Ham. I har fået Helligånden af Gud, og nu er den over jer:

Joh.1,5 ; 1. Kor.6,9 ; Joh.10,27 ; 1.Pet.1,23 ; Jak.3.13 ; Luk.11,10 ; Åb.1.17-18 ; Åb.1,8 ; 2.Pet.1,19.

Felttoget med grenene fra olietræet slyngede sig frem, til altrets horn (i Himmelen) er målet. Horn nævnes i Det Gamle Testamente (f.eks. i Sam.2,10) som symbol på kraft og magt og ifølge Sam. 1,9 hedder det, at Herren (Jesus Kristus) har oprejst et frelsens horn: èn kraftig frelse.

Jesus nære Åbenbaring i naturen - et symbol på oliventræet

Helligånden: symbolet på oliventræet?

Det har været kendt i over 2000 år, at Jesus ikke blev født af kød og blod eller mands vilje her på jorden, men af en jomfru? Jesus blev ikke født, men opstod som et åndsvæsen.

Læs: Joh.1,13-18.

I mange kulturer eksisterer naturånd, idet man tror på engle, nogle der beskytter mennesket m.m. Det er Ånden (Jesu inkarnation), som gør os levende, kødet gavner intet; de ord, som jeg har talt til jer, er ånd og liv.
Joh.6,62-63.
I elskede, tro ikke enhver åndelig handling, men prøv ånderne, om de er af Gud. Enhver ånd, der ikke bekender Jesu Kristi inkarnation i "mennesket", er ikke af Gud; men dette er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden (de falske prædikanter) og krigshelte eller tosset? Børnlille, I er af Gud "Kend dig selv", og I har sejret over dem, fordi han "Jesus", der er i jer (inkarneret), er større end han (Antikrist - Djævlen), der er i verden, som fører krig m.m..
1. Joh.4,1-6.
Den, som er af Gud, hører Guds ord; derfor hører I det ikke, fordi I ikke er af Gud.
Joh.8,47-48.
Men Talsmanden, Jesus Kristus den salvede med "olivenolie" er Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alle ting og minde om alt, hvad jeg har sagt jer. Jesus svarede og sagde til Judas (ikke Iskariot): "Om nogen elsker mig, vil han holde fast ved mit ord; og min Fader skal elske ham (fordi han elsker Jesus og naturen), og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham (Kristi Inkarnation):
Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer. Thi Guds medarbejder er vi; Guds ager (vegetar), Guds bygning er I.
1. Kor.3,9.
"Ja, Faderen, som sendte mig, han har selv vidnet om mig. Hans røst har I aldrig hørt
, ej heller har I set hans skikkelse.
Joh.5,37.
Aldrig har nogen skuet Gud; hvis vi elsker hverandre, bliver Gud i os, og hans kærlighed er blevet fuldkommet i os.
1. Joh.4,12-13.
Det hedder i Apostlernes Gerninger 4,26-28 ; 10,38 ; 2,22 ff., at Gud salvede Jesus med "olivenolie" og således meddelte ham Helligånden, idet SALVELSE står som betegnelse for selve Helligånden (olivenolie). 1. Joh.2,20-27.

Og I har en salvelse "Jesus" fra den Hellige (olie) og har alle indsigt. Jeg har skrevet til jer, ikke fordi I ikke kender sandheden, men fordi I kender den og ved, at ingen løgn er af sandheden. Hvem der er løgneren, om ikke han, som nægter, at Jesus er Kristus "den salvede"? Han er Antikrist, som fornægter Faderen og Sønnen, som er reinkarnation.
1. Joh.2,22-29.
Thi mange forfører (præster og prædikanter af forskellige trossamfund) er draget ud i verden, og bekender ikke, at Jesus er Kristus (den salvede) og Mesias (kommen i legemet), sådan er forføren og Antikrist - Djævlen.


Jeg er vintræet i er grenene

Der er endnu fire måneder, til høsten kommer? "Se, jeg siger jer; opløft jeres øjne og se, at markerne (olivenlundene) er hvide til høsten.
Joh.4,35.
Når dets grene først først er blevet saftfulde og får blade, så skønner I, at sommeren er nær. Således kan I også skønne, når I ser alt dette ske (foråret), at han (Jesus Kristus Guds Søn) er nær for døren.
Matt.24,32.
Jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham (inkarnation), han bærer megen frugt; thi skilt fra mig (i ånden) kan I slet intet gøre.
Joh.15,1-5 ; 1. Kor.12,12-28 ; 2. Kor.3,2-6 ; Fil.2,6-16.

Den som er af sandheden hører min røst!!......
Du (Jesus) har det evige livets ord.


Med Himmeriget er det ligesom med sennepsfrø og en skat, der var skjult i en mark, og en mand finder den og holder det hemmeligt, og af glæde over den går han hen og sælger alt, hvad han har, og køber den mark. Således skal det ske ved verdens ende. Englene (natur/ånderne) skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige.
Matt.13,44-49
Her opfyldes det, der er talt ved profeten Joel: "Og det skal ske i de sidste dage (atombomben, forureningen med giftstoffer, radioaktiv på mark, skov søer, åer og kildevæld, vil slå milliarder af mennesker ihjel med sygdom og død), siger Gud, at jeg vil udgyde min Ånd over alt kød; og jeres sønner og jeres døtre skal profetere, og jeres unge skal se syner, og jeres gamle skal drømme, drømme.
Ap.G.2,16-17 :
Men så siger HERREN, som skabte dig: Når du går gennem vande (floder), er jeg med dig, gennem strømme, ild brænder den dig ikke. Thi jeg er din Gud, jeg er Herren Jesus Kristus Guds Søn.
Esajas 43,1-10 ; 44,6 ; 41,4 ; Åb.1,8 ; 22,13-16 ; Es.44,24-25.

Guds rige er midtpunkt i Jesus forkyndelse, og da han aldrig egentlig forklarer udtrykket, bruges udtrykket i Mattæus om Himmeriget. Og fra Johannes Døbers dage indtil nu tages Himmeriget med storm og de, der stormer det, river det til sig.
Matt.11,10-11.
Da han engang blev spurgt af farisæerne om, hvornår Guds rige kommer, svarede han dem og sagde: "Guds rige kommer ikke således, at enhver udvortes (udenfor os selv) kan iagttage det. Ej heller vil man kunne sige: "Se her! "eller" der er det! "thi se, Guds rige er inde i jer (Kend dig selv).
Luk.17,20-21.
Thi Guds rige består ikke i, hvad man spiser og drikker, men i retfærdighed, tro og fred og glæde i Helligånden (Jesu Kristi frelse).
Rom.14,17.
Men mad gør ikke fra eller til over for Gud ( udenfor os selv i Himmelen): Derfor, hvis mad kan bringe min kristne broder eller søster til fald (med sygdom), vil jeg aldrig i evighed spise kød, for at jeg ikke skal bringe nogen til fald. Det er rigtig, at holde sig fra at spise kød, drikke vin og hvad andet din broder tager anstød af, for at komme ind i Guds rige (blive frelst fra sygdom). Lad ikke det gode "frihed", I har fået blive til spot for Kristus.
1. Kor.8,8 ; Rom.14,15-16

Historien forsætter!!....

Græsk, jødisk kultur ind i kristendommens tilblivelse

Kristendommen hentet mange kulturtræk og hellige handlinger fra Grækenland, således tilblivelse af den græske bibel Septuaginta, altså Det Gamle Testamentes oversættelse fra Hebraisk til græsktalende jøder.

Den ægyptiske-jødiske filosof fra Alexandria i Ægypten, Philo Judæus f. 20 f.Kr. til 54 e.Kr. - delvis samtidig med Augustus og Jesus fremmars med kristendommen. Det er dokumenteret, at Filo (Philo) fra Alexandria, var blandt en af de 72, Jesus disciple og ikke kun 12 som er beskrevet eller kendt fra Det Nye Testamente. Han blev hyret til at færdiggøre oversættelsen af den Hebraiske bibel Det Gamle Testamente til Septuaginta Ny Testamente, som Paulus brugte under sin store mission i Athen, Lilleasien og Makedonien.

Philo blev åndeligt grebet af hellenismen, men ikke af alt, og det er en kendsgerning, at det religionsblanderi, der ellers prægede tiden indtil Messias komme, ikke fik tag i jødedommen i "adspredelsen Egypten og Grækenland", men først da Paulus brugte den græske bibel "Septuaginta" og omvendete jøderne, som havde bosat sig tidligere i Grækenland, Ægypten og Tyrkiet. Af disse despora udvandrende jøder kunne bevares, som en vis grad udvortes græker (afguderi) og indvortes jøder (kend dig selv), som vidner i endnu mere grad om Paulus ord i Athen end de palæstientiske jøders nej til helenismen om jødedommens kraft, der blev til kristendommens hellige handling i Jerusalem?

Årsagen til, at kristendommen ikke kom før var, at Jødisk mission udvikles og rejste en mur som en barikade mellem jøder og hedninger - ikke mindst fordi jøderne undgik at spise sammen med hedninger, som man kan læses om i brevet til Galaterne 2,12 og fordi disporajøderne var ledet af at lægge større vægt på Moses lovoverleveringerne end profetiske synspunkter om Messias komme.

Philo brugte filosofiske allegori til at smelte og harmonisere græsk filosofi sammen med jødisk lov- traditioner. Nogle lærde siger, at hans opfattelse af Logos jvf. Joh. 1,1-19 som Guds skabende princip, blev påvirket tidligt før kristologien af bl.a. Heraklit. Andre lærde, benægter dog direkte indflydelse, men siger at både Philo og tidlig kristendom lånte fra en fælles kilde. For Philo var Logos (Ordet i begyndelsen) Joh.1,1 ff., som var Gud og hans "plan for verden", en styrende plan. Philo var eller blev vegetar af religiøse grunde, idet han ændrede teksten i Toraen den Hebraiske bibels oversættelse til den græske bibel Septuaginta flere steder bl.a. Davids Salme 147,8: urter til menneskets brug, der er medtaget efter håndskrifter af den græske oversættelse. Davids Salme 147,1-8 henviser til flere fodnoter om vegetarisme bl.a. Sl.150,6 (Åb.5,11)? Jevnfør Daniels Bog 7,10 ; Sl. 68,18 ; Åb.20,12 og Daniel 4,31-37 (Ap.G. 12,22-23, Luk.1,51 og 1.Pet.5,5f). Endvidere nævner Esajas os om lægdom i 61,1-11. 

Europæisk skildring af Philo 1584 e.Kr.

Europæisk skildring af Philo 1584 e.Kr.

Ikonet - billedet af Jomfru Maria i Katharineklostret i Sinai halvøen fra 1600 tallet

Ikonet - billedet af Jomfru Maria i Katharineklostret i Sinai halvøen fra 1600 tallet

Jomfru Maria

Måske kan det syntes som om, at denne artikel-serie springer fra det ene til det andet, så det er vanskeligt at få fat på en egentlig mening om Jomfru Maria. Men det vil blive anderledes. det er, som når en tegning ridser de første linjer op til et billede. Til at begynde med ser det springende og usammenhængende ud. Men der kommer det tidspunkt, hvor linjerne mere og mere går op i en stor samhæng, så man overhovedet ikke ser dem enkeltvis. Og således håber jeg, det skal gå efterhånden som disse artikler skrider frem. Men for den, der følger opmærksomt med, vil det tidspunkt komme, hvor alle enkeltheder opløser sig i en helheds-livsopfattelse og erkendelse. Den opfatter livet her og livet historie. Den omfatter legeme, sjæl, ånd og atom, celle og univers som uløselig enhed i en Skabelses- og Udviklingprocess af mægtige dimensioner. Den omfatter sjælenes pilgrimstog gennem den legemlige fødsel og den legemlige Døds Porte i ubrudt enhed med livet i det store universelle, såvel som med det mikroskopiskle Liv i atomer og celler. I denne Enhed og alforbundethed bliver fødsel og død kun de stadier, sjælene atter og atter må igennem.

Et Barn er født, - Det er jul igen. Og så godt, som vi nu hver især kan det, forsøger vi at blive Børn påny. Thi kun i forhold dertil kan vi opleve julen. Et barn er født. - Det er julens budskab, hvortil så store løfter er knyttet. Hvor ofte har vi ikke læst det, sunget det og hørt det forkyndt. Men vor stoligt blindende tanke, d.v.a. vore materielle analystiske livsindstilling, ser i denne forbindelse kun barnet, som fødtes for ca. 2.000 år siden.

Til et barn hører en far og mor. Det er livets lov. Men om dette barn. - Julens, fredsbudskabet og verdensfornyelses barn, står der skrevet, at det blev undfanget ved den "hellige ånd" og født af Jomfruen Maria.

Og der gives vel andet og intet tidspunkt i Bibelen, som har voldt så megen forstyrelse og anfægtelse og givet anledning til så megen modsigelse og diskussion som dette.

- Så dybt er vi sunket i materialisme, at vi ikke kan fatte det, som er Kristi Ånd. - Så dybt er vi sunket ned i "Urenhed", at vi ikke kan se det, som er rent. Der er virkelig noget om dette, som de store græske filosoffer besad eller når en indisk Vismand en gang har sagt: "Sandheden er så enkel, at selv den mest primitive Kulturhjerne er alt for kompliceret til at begribe den".

Der gives kun een Vej ud af denne forviring og dette mørke. Vi må udvikle en ny natur, vort åndelige væsen. I stedet for at vi nu betragter det åndelige gennem vor materielle natur, må det blive omvendt, så vi betragter det materielle gennem vore åndelige natur - sanser.

Alle de mange Ord og Sætninger, som nu modsiger hinanden, til en fuldtonende alt-forklarede enhed i Guds Skabertanke og i`-Verden - vor Tro bliver i virkeliggørrelsen af denne Idè:

Jomfru og jomfrulighed betyder ren og ubesmittet. Ikke andet, eller alt det, kan vi også sige og komme virkeligheden nærmere. Født af en Jomfru betyder født af den rene Kvinde - Jesus. Julebudskabet fortæller om et barn, der fostredes i det fuldkomment rene, det fuldkomment sunde legeme reinkarneret af Jesus i os, omstrålet af det rene pigesinds moderlige Rigdom og Velsignelse, som denne Maria strømmede fra en så umidelbar og stærk hengivelse under den Højeste Vilje, at vi har svært ved at fatte det?

Et Barn er født. - Det er vore urene natur, der har fået os til at se på undfangelse og Moderskab som noget, der kun er muligt gennem urenhed. Skulde det virkelig være sådan, at de organer og funtioner, hvorigennem Gud atter og atter fornyer sit Skaberværk i mennesket, allerede fra hans Hånd er urene? Det er en helt utænkelig tanke! Thi Gud fordømmer ikke mennesket, - men det er mennesket der fordømmer det guddommelige deri. Derfor blev mennesket, da det lukkede artsfremmede Kræfter ind ved Kødets Lyster og begær, som er fremstillet i den begivenhed, som kaldes Syndefaldet, sygdom og elendighed og skamfølelsen.

Da udviklingen skred frem, blev kløften mellem det menneskelige og det guddommelige stadig større. Derfor tales der om den hellige Ånd eller Bevidsthed, Guds, som modsætning til den urene Ånd eller Bevidsthed. Mennesket, som er formørket af de materielle instekter, forgiftet og besmittet af de kødelige Lidenskaber og Lyster (fester og sammenkomster), nøjagtig som legemet er forgiftet, urent og belastet med sygdom. Derfor har man også indført et loft under Corona pandemien ved at lave restaktioner i nattelivet? Regeringen har begrænset antal af personer ved sammenkomster p.g.a. smittefare, idet man ikke ved hvem der er smittet med Covid-19 der foregå mest i nattelivet på diskoteker?

I denne Sump af blidt rasende og fortærende lyster har mennesket draget Skabelsen - Menneske med. Og når vi kommer til Arven, Slægtsarven, skal vi komme til at se, hvilken forhold som lægges på Efterslægtens liv. Vi vil samtidig da tillige forstå, hvad arvesynd er i sin sande og virkelige skikkelse.

Lad os få det guddommelige og forjættelserne bort fra Mystikkens Mørkekamre ud i Livets klare dag og nat. Det er det første skridt, vi må tage, om vi vil ind under den forløsning, hvorom julenattens stjerne over Betlehemskrybben bragte sit velsignelsens bud for 2000 år siden.

I den her antydede livs-sammenhæng forklarer sig ordene "undfanget ved den hellige Ånd" på den naturligste og selvføligste måde. Ved Marias side står Josef, - Faderen. Ikke blot Moderskabet var helligt, - Faderskabet var det også. "Slangen" eller "Dragen", som er kønsdriften i de blinde Lidenskabens Vold og Tjeneste, var her besejret. Og når der står skrevet, at Undfangelsen skete ved den hellige Ånd, siges dermed, at den skete med det menneskeliges indordning under det guddommelige, - med den menneskelige bevidsthed befrugtet af den guddommelige og opfyldt og oplyst af Ønsket om i alle ting kun at tjene dette.

I denne bevidsthed og dette ønske blev disse to mennesker eet i en udfoldelse af det ældste og bedste i dem selv. Og frugten af deres forening var det under jordens og menneskelivets Lov fødte Barn, i hvilket de legemlige og sjælelige betingelser var ført så vidt frem i "Renhed", Åndsfylde og Kraft, at det kunde virkeliggøre den fulde Genforening mellem Mennesket og Gud, - mellem den nenneskelige og den guddommelige bevidsthed. Derved blev Jesus til Kristus, - Verdensfornyeren, der ikke alene bragt den enkle Lære om Menneskets og Verdens Forløsning, men som selv i Kød og Blod virkelig var den legemliggjorte Vej til denne Forløsning.

Thi dette barn, - "den førstfødte blandt mange Brødre" 

Gjorde Jesus mirakler med olivenolie  
 
Ved HERRENS ord blev himlen skabt og al dens hær ved hans munds ånde.

Joh.1,1-12 ; Sl.33,6 ; 1. Mos.1,1-10 ; 2,1 ; Job.33,4

HERRENS råd står fast for evigt, hans hjertes tanker fra slægt til slægt. Retfærdigt det folk, der har HERREN til Gud (Jesus), dets folkefærd, han valgte til arvelod.
Retfærdig det folk, hvis Gud er HERREN (Jesus).

Sl.33,12 ; 144,15

Du elsker ret og hader uret; derfor salvede Gud, din Gud, dig med glædens olie fremfor dine fæller, af myra, aloe og kassias dufter alle dine klæder.
Sl.45,8-9

Men jeg er som et frodigt olietræ i Guds hus, Guds miskundhed stoler jeg evigt og alt på.
Sl.52,10

De retfærdige grønnes som palmen (olietræet), vokser Libanons ceder; selv grånende bærer de frugt, er friske og fulde af saft for at vidne at HERREN er retvis, min klippe, hos hvem, ingen uret findes.
I Dommerbogen fortælles det, at træerne en dag bestemte sig for at vælge en konge, en konge i evighedernes evigheder,  hvilket var Messias (Jesus)!!....

Som der står skrevet hos apostlen Paulus brev til romerne: "Thi hvem kender HERRENS tanker, eller hvem blev hans rådgiver?

Rom.11,34 ; Es.40,13 ; Job 15,8 ; Sl.92,6 ; Jer. 23,18 ; 1.Kor.2,10-16.   

eller hvem gav ham noget først, så der skulle gives ham gengæld derfor?"

Thi af ham og ved ham og til ham er alt; ham tilhører æren i evighed! Amen.

1.Kor.8,6 ; Kol.1,16 ; Hebr.2,10.

 

I Italien, nærmere betegnede i landsbyen Magliano, i Grosseto-provinsen, står dette træ, som kaldes Heksens oliventræ - det er vuderet til at være 4.000 år gammel. Træet er hult fra roden og 1½ meter inde i træet. Det er ældre end de oliventræer, der står i Getsemannavaven ved oliebjerget i Jerusalem. Navnet Heksens træ skal være blevet givet af de tidlige kristne, fordi hedningerne holdt fester omkring træet, hvor de tilbad skovens guder.

I Italien, nærmere betegnede i landsbyen Magliano, i Grosseto-provinsen, står dette træ, som kaldes Heksens oliventræ - det er vuderet til at være 4.000 år gammel. Træet er hult fra roden og 1½ meter inde i træet. Det er ældre end de oliventræer, der står i Getsemannavaven ved oliebjerget i Jerusalem. Navnet Heksens træ skal være blevet givet af de tidlige kristne, fordi hedningerne holdt fester omkring træet, hvor de tilbad skovens guder.

Den hellige Maria Magdalene

Tryk på linket: "Maria Magdalene"

Den historiske sandhed som har været skjult af kirken i 2000 år

Vi er alle stjernedrys

Kilde: Dagbladet Ringsted onsdag d.19. december 2018

Tidligere præst for Terslev og Ørslev Sogn i Ringsted, Biskop for Roskilde Stift Peter Fischer-Møller delte en historie med de fremmødte på Cafè Parablyen i Haslev på Midt Sjælland, som han selv havde skrevet i forbindelse med sin studieorlov. Historien hedder "Stjernestøv", og Cafè Parablyen er den første, der hørte en fremragende historie af tidligere sognepræst fra Terslev - Ørslev før han blev biskop. Historien tager udgangspunkt på Læsø, hvor indehaveren G.I.N af denne hjemmeside vitanyhed.dk, hvis far var bagerlærling i 1930èrne. Peter Fischer-Møller tager sit udgangspunkt, en efterårsaften, hvor han står med sit barnebarn, Gustav på otte år på Læsø. Vi finder, siger Fischer-Møller de stjernerbilleder, vi kender, Orion, Karlsvognen blandt andet. Biskop Peter Fischer Møller, tidligere præst, som har konfirmeret G.I.N`s datter i Ørslev kirke siger, at han blev fascineret af den rusiske astronaut lige siden 1960?erne, hvor han var barn og så det første menneske tage turen ud i rummet? Indehaveren af denne hjemmeside vitanyhed.dk. G.I.N`s far mødte den rusiske astronaut da han besægte Danmarks største arbejdsplads Burmeister Wain på Refthalvøen på Christianhavn, hvor hans far arbejdede.  Peter Fischer Møller fortæller om astrunaut Juri Gagarin således: Jeg husker ham fortælle, at han ikke mødte Gud deroppe. Universet kan syntes ubegribelig langt væk og så alligevel så tæt på. Det samme kan kristendommen syntes, fortalte den tidligere sognepræst Peter Fischer-Møller, som i dag er biskop for Roskilde Stif.

På livets skolebænk

Biskoppen har de seneste tre måneder haft studieorlov, men vendte tilbage til sit "bispedømme" d. 1. december 2018. I sin studietid i 70èrne har han fordybet sig i emnet "grøn teknologi", og det har taget ham på en lang rejse, både til kristemdommens rødder og til selve udgangspunktet for vi menneskers eksistens fortalte han under sit foredrag i Parablyen i Haslev 2018.

Tidligere sognepræst Peter Fischer-Møller, som indehaveren af denne hjemmeside har kendt siden 1997 opfatter biskoppen, som en naturven og som jeg har stiftet bekendskab med ved flere lejligheder og møder bl.a., hvor han holdt en komsammen foredrag om Da Vinci Mysteriet for ti år siden.

Peter Fischer Møller står nu frem i kampen om den alvorlige forurening som truer hele menneskeheden, idet han fortæller at vi alle er lavet af "stjernestøv" og det kan måske være svært at forstå hvordan evolution, klimaforandring og kristendom hænger sammen med naturvidenskabelige fag som astronomi, men det gør det jo. For alt liv, stort som småt, består af celler, atomer og ilt, og alt liv er gensidigt afhængigt af andet liv. Hvis vi ikke passer på det liv i den måde vi lever på "ILTEN" m.m., så risikerer vi, at det forsvinder (døder hen), lige som for eksempel koralrevet Great Barrier Rief gør det, hvis den globale opvarmning ikke bremses, fortæller biskop Peter Fischer-Møller Roskilde Stift.

Derfor har kirken lidt skibsbrud p.g.a. ulydighed, idet den ikke har formået at tolke og fortælle hele sandheden og budskabet om Jesus frelse, dåb og handling. Jesus siger også til sine disciple: Gå ud i hele verden og fortæl budskabet om evangeliet?

Derfor har kirken lidt skibsbrud p.g.a. ulydighed, idet den ikke har formået at tolke og fortælle hele sandheden og budskabet om Jesus frelse, dåb og handling. Jesus siger også til sine disciple: Gå ud i hele verden og fortæl budskabet om evangeliet?

Stjernebilledet Orion

Den levende føde (vegetarisk)

Tryk på linker: Monte Casino Klostret: Munke og lægeurter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000 har vendt folkekirken ryggen i 2012

Dansk Folkepartis kirkeordføre, Christian Langballe, mente i 2012, at kirkeminister Manu Sareen (Radikale) har en stor del af ansvaret for, at folk forlader kirken p.g.a. vielse af homoseksuelle. Folk føler sig ikke længere hjemme i kirken mere, siger Langballe.
Andre mener, at folkekirken ikke har fulgt med tidens industrialiserede samfund og at det der prædikes fra talerstolen i kirken er uforståeligt ved kirkehandlinger? Det er som Beatlen John Lennon engang har udtalt i 1967, at Rock`n Roll er mere populær end Jesus?
Tryk på linket her og vend tilbage til denne side igen: Mit store idol

I mænd! Elsk jeres hustruer, ligesom Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for dem, for at han kunne hellige den, idet han rensede den i "vandbadet" ved ordet (Logos), og for at han således kunne fremstille kirken for sit åsyn som hellig, uden plet eller rynker eller andet sådant, nej, den skulle være hellig og dadelfri?
Ef.5,25-27.

Men Gud, vor frelsers, godhed og kærlighed til menneskene blev åbenbaret, frelste han os på grund af sin barmhjertighed ved "badet til genfødsel" og fornyelse ved Helligånden,
Titus 3,5.
i hvilken han også drog hen og prædikede for de (onde) ånder, der var i forvaring, de, som fordum var ulydelige, dengang Gud i sin langmodighed biede i Noas dage, mens arken blev bygget. I den nogle få, nemlig otte, sjæle frelst gennem vand, det er det forbillede på det vand, som nu frelser også jer, nemlig "dåben", som ikke er en fjernelse af legemets smuds (altså udvendig ved ikke at vaske hænder), men en god samvitigheds pagt (gennem bøn og faste) med Gud ved Jesu  Kristi opstandelse.
Matt.15,2-20
Rens først det indvendige af det som ligger på fadet og i bægeret? Du blined farisær, skriftkloge og præsterne! Rens først, hvad der er i bægeret, sådan at også det ydre af det (vinen og maden på fadet) kan blive rent.Matt.23,26 f.f. ; 1.Pet.3,19-22 ; Hebr.10,22.