Tradition tro spiser vi hvedeknopper torsdag aften før St. Bededag!

Kilde: G.N., religionsforsker i græsk og jødisk kulturhistorie, kristendom, klimatolog og økolog siden 1976, søn af bagermester, Mønsterbageriet Vigerslevvej 276 - Valby Kbh.

Dagligdagens giftstoffer i almindelig honning, traditionelt hvidt brød med glutten og kaffe trigger covid-19 og ødelægger dit immunforsvar med kræft til følge?

Lægernes stamfader Hippokrates: Din mad skal være din medicin?

Lægernes stamfader Hippokrates: Din mad skal være din medicin?

Livets virkelige grundiæt er brødet, kornet, melet og bierne?

    BIBELEN HAR RET!

Høsten er Verdens ende

- uden bestøvning af bierne, ingen frugt eller grønt

Jesus var sandhedens brød?
Joh.6,35 ; 15,15.
Den som æder mit brød (nadver) og drikker mit blod (gebion= druesaft) han bliver i mig (inkarnation)?

Joh.6,54 ; 14,4.

Og dette er den forjættelse (Det Gamle Testamente), som han selv tilsagde os; det evige liv.

1.Joh.2,25 ; Joh.6,40 ; 1.Joh.5,11.

Thi mange forfører er draget ud i verden (og prædiker), og de bekender ikke, at Jesus er Kristus, kommen i kødet, altså brødet vi spiser? Sådan er forførerne og Antikrist.

Thi mit kød (brødet) er sand mad og mit blod (druesaft) er sand drik.

Så derfor siger evangelisterne også: "Giv os i dag vort daglige brød", og forlad os vore skyldnere!!...

Joh.6,31-35.

Matt.13,37: Han svarede dem og sagde:

Matt.13,37: Han svarede dem og sagde: "Den, som sår den gode sæd, er Menneskesønnen, marken er verden, og den gode sæd er Rigets børn, men rajgræsset (ukrudtet som blev sprøjtet med Roundup) er den Ondes børn, og fjenden, som såede det, er Djævlen; og høsten er verdens ende; og høstfolkene er engle m.v.........

Hvad forstår vi med Store Bededag?

Giv os i dag vor børn det daglige brød?

Thi fra Herren har jeg modtaget, hvad jeg også har overleveret (givet vidre), siger apostlen Paulus til Korianterne, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog brød, takkede, brødt det i stykker og sagde: Dette er mit legeme (nadverbrød) økologisk, som gives jer; gør dette til ihukommelse af mig.

Skikken med "STORE BEDEDAG"

- kan føres tilbage til midten af det 18. århundrede, men er sandsynligvis ældre. Baggrunden var, at man på selve den Store Bededag skulle være arbejdsfri, bede, bods- og fastedag. Dagen blev afskaffet ved Reformationen, men blev i de efterfølgende århundrede indført lidt efter lidt igen?

Det vi i dag kender som "St. Bededag", blev indført af Hans Bagger som var biskop over Sjælland fra 1675 - 1693. I sine to første år som biskop fik han indført tre faste- og helligdage i sit stift. Af dem blev den midterste lovfæstet ved kongelig forordning den 27. marts 1686 som en "ekstraordinær, almindelig bededag" for hele riget.

I dag forbinder mange dagen med varme hveder og konfirmationer, men dagen dengang var tiltænkt bøn, faste og bodsdag og som blev afskaffet af den tyske reformator Martin Luther ved Reformationen.

På biskop Hans Baggers tid i det 16. århundrede var Store Bededag et velkendt fænomen, hvor præsterne i kirken bad for fred, og fromme borgere og fastede som der står skrevet i Bibelen. Baggrunden var, at selve Store Bededag skulle være en arbejdsfri bede og bodsdag, hvor man bekendte sine synder overfor kirken som var katolik. Dagen blev indvarslet allerede aften før ved ringning med kirkeklokkerne. Ringningen overalt i danske kirker var et signal til, at kroer og forretninger skulle lukke, og at der ikke længere måtte drives handel. Ringningen betød at man skulle faste, indtil gudstjenesten var afsluttet og i øvrigt afholde sig fra arbejde, rejser, leg og al slags verdslig forfængelighed. Derfor skulle bageren også have frihed, og kunne altså ikke bage brød m.v. på selve dagen. Derfor bagte de hvedetvebakker aften før, som folk kunne købe for at spise (og evt. varme) dagen efter.

Kilde: G.N. søn af afdøde bagermester og konditor Mønsterbageriet Vigerslevvej 276 2500 Valby 1962-1966. Herfra forståelsen af vor daglige brød? 

Dette billede af den sidste nadver er malet i 1957-1958 af afdøde bagermester Ingemann G. Nielsen efter Da Vinci`s billede, men her kun med 12 personer?

Dette billede af den sidste nadver er malet i 1957-1958 af afdøde bagermester Ingemann G. Nielsen efter Da Vinci`s billede, men her kun med 12 personer?

Forskel mellem katolsk og protestantisk tro

Jesus var det sande brød?

Katolikkerne og mange andre kristne trossamfund mener derfor, at Jesus reelt symboliserer og er tilstede i brødet, den gode sunde kost, økologisk brød vi spiser bl.a. nadver (oblaten) og som deles ud lige før påsken eller påske søndag i kirkerne, når præsten velsigner det.

Nadveren er derfor en fest- og påskens mindemåltid om Jesus korsfæstelse (offerhandling), en reel aktualisering af Jesu død på korset og samtidig Hans opstandelses og sejr over døden 1. påskedag. Når vi spiser og drikker hans legeme (brødet) eller hvedeknopper og blod (druesaft), bliver vi forenet med Jesu Guddom, bortset fra at vi ikke drikker os skide fulde eller spiser os overmæt i det "forkerte brød" som de fleste desværre gør 1. påskedag og resten af året?

Da Gud åbenbarede sin herlighed i Jesus Kristus, genoprettede Han, hvad Adam og Eva havde ødelagt (synden i mennesket), dengang de gjorde oprør mod gud og måtte forlade Paradiset. I Paradiset spiste Adam og Eva vegetarkost?

Jvf. 1 Adams Bog


I den kristne inkarnationens mysterium, hvor Gud bliver menneske i Jesus og i påskenattens sejr, da Jesus opstod fra de døde, indplantede Gud denne genforening i verden og helliggjorde den gennem sine disciple, sakramenter, bodsøvelse og bøger "Bibelen", som i mysteriets form er en forsættelse af Kristi fysiske nærvær iblandt os, idet Paulus udtrykkelig peger på Apollon templet i Delfi, hvor der står med store bogstaver over indgangen "Kend dig selv". Prøv dette og tryk på linket i ny ramme?
 

Torsdag d. 26. juli 2016 kørte jeg forbi Rødby og Nysted på Lolland. Her så jeg kornet vokse (havre) i højde af ikke mere end 50 cm? Kender du til stråforkorter, så tænk dig om før du køber dit brød i supermarkederne. Landmanden må bruge sprøjtegiften 7 dage før høst for at bekæmpe ukrudt på marken, så kornet lettere bliver høstet og hvor der ikke kommer tidsler med i halm og korn? Ufatteligt hvordan man behandler vores alles brød på bordet?

Torsdag d. 26. juli 2016 kørte jeg forbi Rødby og Nysted på Lolland. Her så jeg kornet vokse (havre) i højde af ikke mere end 50 cm? Kender du til stråforkorter, så tænk dig om før du køber dit brød i supermarkederne. Landmanden må bruge sprøjtegiften 7 dage før høst for at bekæmpe ukrudt på marken, så kornet lettere bliver høstet og hvor der ikke kommer tidsler med i halm og korn? Ufatteligt hvordan man behandler vores alles brød på bordet?

Sprøjtegifte og billige discauntbrød i supermarkeder forkorter dit liv?

Kilde: fortalt af G.N. søn af bagermester og konditor Ingemann. G. Nielsen Mønsterbageriet 1962-1966

Stor bededag var den vigtigste bods- og bededag før reformationen, dengang Danmark var katolsk. Dagen  blev lovfæstet i 1686 af kong Christian d. 5 og indført af biskop Hans Bagger fra Roskilde. De slog flere helligdage sammen til stor bede- og bodsdag, sidstnævnte som reformator Martin Luther afskaffede. Han var modstander af betaling af bodsøvelser som f.eks. afhold fra forskellige ting, alkohol m.m.
Før 1686 blev der afholdt en række fester for katolikker, hvor man drog rundt i sognet med et kors. Det er disse såkaldte "gang dage", der siden er blevet til stor bededag. Derfor skulle bageren også have fri, og kunne altså ikke bage brød m.v. på selve fredagen. Derfor bagte de hvedetvebakker ved at skære hvedeknopper midt over, som folk kunne købe for at spise (og evt. varme) dem dagen efter.
Stor bededag er også en af de store konfirmationsdage, og for de fleste andre en kærkommen fridag, og hvor bondemanden i dag har tid til og sprøjter de kommende kornmarker med chlormeguat, et planteregulerings midlet (stråforkorter), som anvendes i kornmarker så stråene bliver kortere og dermed stærkere, herved mindskes risikoen for at kornet, strået ikke knækker og vælter inden det er høstmodnet.
Stråforkorter er tilladt i Danmark og det meste af Europa med det formål at reducere længden af den nederste del af strået og øge stråets styrke, således at kornet bedre kan modstå vind og vejr, idet kornet vokser alt for hurtigt ved brug af kunstgødning og bliver for tyndt i strået (stænglen) så det vælter.

Chlormeguat (stråforkorter) anses for hos mennesker, at forstyrre signaloverførelsen mellem nerverne til hørelse, smag, følelse m.m., og WHO har fastsat en tiladt daglig indtagelse på 0,05 mg pr. kg legemsvægt.

Når planter som f.eks. korn gødes med for kraftig gødning (NPK) bruges kemiske midler som f.eks Chlormeguat for at kornplanternes stængler ikke bliver for lange og svage mod vind og vejr. Midlet bruges til at bremse plantens længdevækst, men er nu under mistanke for at skade dyr og mænds sædproduktion og på tyrestationer undgår man helt at strø og fodre med produkter, der er avlet ved hjælp af stråforkorter. Man har fundet rester af chlormeguat i kornprodukter som f.eks. havregryn og rugbrød. Økologisk brød var på et tidspunkt fri for stråforkorter og blev anvendet hos Kwickly Bageren i Ringsted, men pludselig kunne man ikke skaffe nok økologisk mel og så gik man over til at bage med stråforkorter. Kun Irma får økologisk brød bagt hver dag, men desværre lukkede mange af Coop Irmabutikker, så det blev svært for kunder at købe økologisk brød, hvis de boede langt væk fra en Irmabutik.

Allerede i år 2000 var der kraftig fokus på stråforkorter, og en række producenter af blandt andet havregryn og mel måtte skifte til råvarer, der blev dyrket uden den kritiske sprøjtegift.
"Den røde lampe blev tændt allerede året før i 1999, da tyske undersøgelser alarmerende viste, at stråforkorterne halverede sædkvaliteten hos mus, og de lamper er ikke blevet slukket siden, men lyser forsat (2010), "forklarer seniorforsker Martin Tang Sørensen fra Jordbrugs Videnskabelige Fakultet, Aarhus Universitet i avisen 24 Timer. Både Forbrugerrådet og Aktive Forbrugere kræver,at risikoen for at mænds sædkvalitet forringes, tages mere alvorligt.

Fund af for store mængde stråforkorter i havregryn.

Havregryn af mærket: Guldsol produceret 17.18.23.24 februar samt den 26.03.2010 blev ifølge Fødevarestyrelsen trukket tilbage fra Lidl - butikkerne over hele landet. Virksomhed, der kalder tilbage var Dalby Mølle A/S Idyl 26, 6000 Kolding. Der er påvist et indhold af stråforkortningsmidlet Chlormequat over den tilladte grænseværdi i havren benyttet til produktion af havregrynene.
Råd til forbrugerne: Levere ovennævnte havregryn tilbage til butikken hvor der er købt eller kasser dem. Fødevarestyrelsen fortæller, at der er ingen sundhedsmæssig risiko ved at have spist havregrynene? Men hvis der ikke er nogen risiko ved at fortære dem, hvorfor skal man så levere dem tilbage til Lidl?
Folk der har avlsdyr (hingste og tyre) anvender ikke halm, hvis der er brugt stråforkorter (sprøjtegift chlormequat). Derimod er korn, der er sprøjtet med stråforkorter tilladt som menneskeføde!!...Jeg tjekker mit rugbrød og køber kun de typer, hvor der står, der anvendes ikke stråforkorter - jo der fås også - økologiske produkter uden stadset!!...Stråforkorter gør noget ved handyrs sædkvalitet.
Kilde: Ingeniøren 30 marts 2010


5. Maj 2010
Ulovlig stråforkorter i indiske vindruer
Grønne og blå indiske druer fra Netto, Føtex og Bilka og Salling er trukket tilbage.

Et stort parti Vindruer af blå og grønne druer er ikke så sunde, som de måske ser du til. Også et parti grønne, kernefri druer snyder forbrugeren.
Druerne er nemlig sprøjtet med en ulovlig stråforkorter chlormequat, som er mistænkt for - i større mængder - at nedsætte dyrs evne til at formere sig..
Der er fundet spor af sprøjtemidlet i enkelte dele af partiet, men det har fået butikkerne, som sælger druerne til at trække alle indiske vindruer væk fra hylderne.
Fundene af stoffet chlormequat har fået fødevaremyndighederne til at skærpe kontrollen i Danmark med vindruerne generelt. I forvejen har Fødevarestyrelsen pesticidkontrol en igangværende kampagne med særligt fokus på billig discaunt frugt og grønt fra Indien og Kina. Det gælder også krydderier m.v.
Kilde: Politiken mad/madnyt.


Om sprøjtemidlet:

Chlormequat anvendt i korn og frugtproduktionen i det traditionelle jordbrug.
Vækstregulerende midler har været brugt siden 1960èrne inden for frugtavl og kornproduktionen, og man frygter at midlerne kan nedsætte husdyrenes avlsevne.
Chlormequat anses for at være genotoksisk og forstyrrer signaloverførelsen mellem nerverne. Derimod tyder den hidtidige forskning ikke på, at stoffet er kræftfremkaldende.

WHO har fastlagt en tilladt daglig indtagelse på 0,005 mg pr. kg legemsvægt.
Til spædbørn må daglig dosis højest være 0,01 mg pr. kg.
Den dødelige dosis, udtrykt som LD50 ved indtagelse gennem munden, ligger 400 mg pr. kg legemsvægt.
Kilde: Wikipedia

Stråforkorter:

Chloroqumeat er et kemisk middel, som bruges i landbrugsproduktionen til at modvirke det problem, som opstår, når planterne gødes for kraftig f.eks. kunstgødning tilført jorden eller overgødskning med bioaske ved at kornplanternes stængler bliver for lange og svage. Øvergødskning kan også få andre giftstoffer fra luften til at suge planterne til sig. Chlormequmat virker ved at bremse planternes længdevækst, så den bliver i stand til at tåle slagregn og at bære tunge aks. Der er fundet store rester af stråforkorter i kornprodukter som havregryn og rugbrød. Man kan undgå mistanke om der er rester af stråforkorter ved at købe økologiske produkter eller produkter, som specielt er mærket som værende fri for stråforkorter. Men som sagt er der et gammelt ordsprog som siger at det ikke er alle, der har rent mel i posen?

Kilde: Wikipedia og økolog/klimatolog, søn af bagermester I. G. Nielsen. 
Kiwi: indehaver af denne hjemmeside: www.vitanyhed.dk
 

6. juni 2006
En usynlig kraft slår planterne ud af kurs?
I stedet for at være lige får planten pludselig et knæk på stammer, grene eller stængler. Det sker hvert forår, når foråret er klinget af i april og maj. Der sker noget med den måde planten vokser på. Planterne vokser normalt regelmæssigt opad, med mindre noget forhindrer dem i det, men pludselig vokser de forkert nogle dage, stænglerne får et knæk, lige som en boksehandske der slår en bokser du af kurs.
Jeg nyder at se mine haveplanter vokse, siger en haveejer fra Fyn. Træernes skud fra sidste år kendes på deres grønne bark. I stedet for at være lige pilegrene eller kviste, cikorier, burre eller noget andet får planten pludselig et knæk på stammen, grene eller stængler. Det svaj eller en bue, som stænglen eller grenen har fået, forsvinder ikke, og begivenheden fikserer i planten. Men de har også det karakteristiske og dog stubstile svaj. Hvert år bemærker jeg denne misvækst, siger haveejeren som er glad for naturen og siden har fået øje på denne misvækst, idet han kan spore den alle vegne, tydeligt i nærheden af kornmarker, hvor der anvendes stråforkorter (hormonpræparat).
En til to-tre uger kan den normale vækst iagttages tydeligt på de friske nye skud. Og her er en sammenhæng. Man kan forvise sig om, at det er brugen af stråforkorter, som får planterne til at vokse i de beskrevne mønstre, ved at iagttage vækst mønsterne omkring en mark, som er sprøjtet med stråforkorter. Misvæksten angriber træer, stauder og andre tokimbladede planter - dvs. det som ikke er græs- og kornarter. 
Alle kan forvise sig om det ved at se ud ad vinduet eller være opmærksom på det næste gang, de er i nærheden af en stråforkortet kornmark, siger en fortvivlet haveejer. Havde denne virkning været begrænset sig til skellet, var jeg ikke bekymret og ærgelig. Men jeg er yderst oprevet, bekymret og frustreret. For det viser sig - og det er hvert år, og det kan alle forvisse sig om - at også planterne i den anden ende af haven, langs rabatterne, og i utroligt mange andre steder i landet vokser underligt. De slår et svaj og laver en slags stående s.form. Dette vækstmønster er stråforkorternes signatur. Det er den mest skadelige og mindst nødvendige sprøjtegift i viften af hundredvis gennem årerne anvendt kemikalie som anvendes i landbruget. Den del af landbruget, som anvender pesticider, har ambitiøse målsætninger om at halvere behandlingshyppigheden i forhold til 1985, da behandlingshyppigheden toppede. I 1985 til 2002 faldt behandlingshyppigheden fra 3,2 til 2,04. Reduktionen er ikke nok til at opfylde landbrugets egen målsætning på 50 procent, siger den kloge haveejer.
For mig handler anvendelsen af stråforkorter om mere æstetik. Det er faktisk skadeligt (for fertiliteten) hæmmer biomasseproduktionen, muldproduktionen og derved CO2-reduktion.

 

Pizzaer med orengano ødelægger slimhinderne kan gør dig alvorlig syg?

Pizzaer brændt i bunden eller med mørkebrune kanter i siden, fremmer gluten allergi så man kan blive syg med kronisk forstoppelse, allergi m.m.

Pizzaer brændt i bunden eller med mørkebrune kanter i siden, fremmer gluten allergi så man kan blive syg med kronisk forstoppelse, allergi m.m.

Hvedeknopper mangler de livsvigtige mineraler?

Glyphosat (GMO-Roundup) og hvidt brød ødelægger slimhinderne i tyndtarmen, grahamsbrød det sunde brød forbygger mave- tarm systemet. Læs mere om den engelske læge Graham og hvorfor han anbefaler denne brødtype på Google. 


Jeg er livets brød. Den som kommer til mig, skal ikke hungre, og den som tror på mig, skal aldrig tørste.
Joh.6,33.


Sprøjtegiften Glyphosat  GMO Roundop 
bliver endeligt taget alvorligt.

Læs længere nede på siden og se videoen?

Urintest af amerikanske Mødres Modermælk viser, at glyphosat (Roundop) niveauer er over 10 gange højere end i Europa. I den første test nogensinde som har fundet sted om glyphosatherbicid i modermælk af amerikanske kvinder, har Moms Across America og bæredygtig Pulse fundet

Urintest af amerikanske Mødres Modermælk viser, at glyphosat (Roundop) niveauer er over 10 gange højere end i Europa. I den første test nogensinde som har fundet sted om glyphosatherbicid i modermælk af amerikanske kvinder, har Moms Across America og bæredygtig Pulse fundet "høje" niveauer i 3 ud af de 10 undersøgte prøver. De chokernede resultater peger på glyphosat (Roundop) opbygning i kvinders kroppe i løbet af en periode, der indtil nu ellers er blevet modbevist af både globale tilsynsmyndigheder og den biologiske industri. Test kommisær opfordrer USDA og EPA at placere midlertidig forbud mod al anvendelse af sprøjtegiften glyphosat - basserede herbicider for at beskytte den offentlige sundhed, indtil videre mere omfattende test af glyphosat i modermælk er afsluttet.

Drik kun økologisk kaffe og spis økologisk brød til?

Når GMO (genmodificeret) Roundop - Glyphosat slår grise, bier og mennesker ihjel f.eks. Astrazeneca-vaccine?

Katastrofen venter på sig med kemiske stoffer i landbruget og industrien, som er på vej til at udrydde mensker, dyr, bien og planter?

Biers massedød opklaret

"Sprøjtegifte"

- var årsagen til den store bidød

Giftstoffer og vaccine (GMO) lammer muskler og nerveceller eller calcium optagelsen, som er menneskets vigtigste mineral for knogler, nerver og hørelsen?

Gå til honningbien og bliv klog?

(Ægyptologi):

Den ægyptiske "Solguden Ra" græd, og tårerne fra hans øjne faldt ned på jorden og forvandledes til en bi. Bien byggede en bikube og samlede både honning og voks (Propolis) fra blomstern". Ægypterne brugte denne legende for at forklare mennesket, hvordan bien kom til verden, og vi ved fra teksterne og reliefferne, at ægypterne i alle tider anvendte honning i store mængder. Nogle gange gik de ud i ørkenen (lige som Johannes Døberen) for at samle vilde biers honning, og i de senere perioder importerede de honning fra Grækenland og Syrien. Således blev honning anvendt i fremstilling af medicin, men blev aldrig brugt til balsamering af døde, sådan som det til tider skete i den ægyptiske og græske verden.

De hidtidige former for antibiotika er under pres for ikke at virke mod MRSA?

Men det hele er ikke nødvendigvis så dystret endda. For måske er kuren mod de multiresistente bakterier MRSA lige for næsen af os, hvis vi kigger ordentlig efter i honningens antibakterielle egenskaber, fortæller forskerne på Lunds Universitet i Sverige.

 

Indehaveren af denne 123hjemeside, har i mere end 40 år samlet alverdens viden om honning, pollen, propolis og de forskellige harpiks m.m.

Nikotingift udrydder bierne i hobetal og er den samme form for nikotin som findes i tobaksplanten ved fremstilling til cigaretter? Nikotinoider en stimulerende nervegift, som lammer bierne og mindre mængde i kroppen hos mennesker? Rul med musen og læs teksten længere nede på siden!!..

Nikotingift udrydder bierne i hobetal og er den samme form for nikotin som findes i tobaksplanten ved fremstilling til cigaretter? Nikotinoider en stimulerende nervegift, som lammer bierne og mindre mængde i kroppen hos mennesker? Rul med musen og læs teksten længere nede på siden!!..

Vi er på vej til at udrydde os selv som mennesker?

Notat fra Maskinbladet

Forskere forsøger at finde årsagen til ny spædgrisediarrè og dødelighed som har hærget flere svinebesætninger i de seneste år.
Kilde: dyrlæge og ph.d studerende Marie Louise Hermann - Bank, DTU Veterinærinstitut 31.07.2012 maskinbladet.dk (dansk landbrug).

Forskere fra DTU Veterinærinstitutttet har påbegyndt et forskningsprojekt i samarbejde med Videncenter for Svineproduktion med det formål, at finde årsagen til spædgrisediarrèn, der har fået tilnavnet "ny neonatal dirrè" (NNPD).

Kommentar til Maskinbladet.dk
af landmand Ib Borup Pedersen

Det kan meget vel tænkes at være GMO afgrøder (soja) eller den medfølgende restmængde Raundrop (spiøjtegift) fra genmodificerede Soja (GMO) eller nedsprøjtet korn der forårsager diarrè af typen hos smågrise, jeg har tidligere haft op til 30% smågrise der dør i farrestalden. Efter skift til NON - GMO d.v.s. ikke brug af genmodificeret soja er også andre sygdomme forsvundet, blant andet Gaspuster og Mavesår hos søerne.

Forskere i udlandet ved at glyphosat (Roundrop) i langt mindre mængder end de tilladte ændrer tarmfloraen til fordel for Clostrider.
Glyphosat (sprøjtegiften Roundrop) laver deformiteter hos pattedyr (70% af skaderne er i et forsøg fundet på kraniet eller rygsøjle) så hvis landmanden også har deformfødte grise født, vil det være oplagt at se i den retning. Det NYE gen GMO sojaen er med til at ødelægge de indre organer i pattedyr viser talrige forsøg.
NON - GMO soja koster 50 kr. mere end GMO soja, men det er billigt for medicin besparelsen alene kan betale forskellen.
Min erfaring er direkte til at VSP nu laver forsøg med GMO contra NON - GMO soja. Dette forsøg bør dog udvides til også at se på andet end alene mavesårsfrekvens, for ikke at være spild af tid og penge. (jeg er bekendt  med at andre forskere har fundet signefikante forskelle på en række indre organer).
Kilde: Konventionel svineproducent
Ib Borup Pedersen, Maskinbladet.dk



Landbruget og EU spiller hasard med de fødevar mennesker skal leve af?

Politikkerne må derfor ændre lovgivningen og sørge for, at vi får en helt ny landbrugs- og fødevare politik!!.........

Fødevareminister Eva Kjer Hansen og Lars Lykke Rasmussen i toppen som formand for landbrugspartiet Venstere, har i mere end 60 år forurenet vores fødevare med penicillin, sprøjtegifte Roundup og nu GMO o.m.a.?

Så hvis du vil undgå dårlige madvare og have rene fødevare uden sprøjtegifte og GMO, skal du ikke stemme på Venstres politik for de vil have øget konkurance og produktivitet i landbruget, hvilket går ud over kvaliteten?

Rod i EU`s fødevarepolitik og godkendelse af skadelig GMO, (gensplejset) majs, soja, korn o.s.v.

26 gensplejset afgrøder var i 2012 under overvejelse med henblik på godkendelse i Europa Parlamentet. 19 af dem er genetisk manipuleret til at være tolerante overfor sprøjtegifte. Det er afgrøder, der typisk er gensplejset (GMO) til at kunne overleve at blive sprøjtet med Roundup. GMO er afgrøder (Roundup Redy), der har fået deres DNA ændret til at tillade dem at modstå ukrudtsmidlet glyphosat (det aktive stof i sprøjtemidlet Roundrop) fra Monsantos som forsøgt fremstillet allerede i 1980èrne. Roundrop er derfor forlængst blevet anvendt som ukrudtsmiddel i Danmark på marker og i haver, en farlig gift for drikkevandet?
 

Mennesket er ved at udrydde sig selv

Pesticider dræber bierne og dine børn?
Honning var fyldt med verdens farligste gift DDT (sprøjtemiddel)

Det var den amerikanske dr. med Sir. Edward Mellanby der i begyndelsen af 1950èrne var den første forsker som advarede brugen af bihonning, indsamlet fra blomster, som blev sprøjtet med phenylmercury comp, eller benzenehexachlorid (DDT), som ved forbrænding over 200 grader udvikler det giftigste stof "DIOXIN". Allerede dengang fremsatte Sir. Edward Mellanby en formodning om, at DDT kan fremme cancer. Sprøjtemidlet DDT var et af de første sprøjtemidler, der kom på markedet, da det i 1940èrne blev kendt som et vidundermiddel mod insekter. Men efter 10 år fandt man ud af, at DDT også var giftig for fugle og mennesker og kun meget langsomt nedbrydes i naturen.

Derfor blev USA`s  Sundhedsstyrelse allermerede allerede i 1950èrne af dr. med. Sir. Edward Melby og senere konstaterede man, at den daglige føde for mennesker indeholdt helt op til 181 mikrogram DDT, som opsuges af organismen. Mange børn dengang blev født med denne gift i sig, specielt i fedtvæv lige som det beslægtet giftige stof, når det bliver brændt eller smeltet "dioxin" som skete ved Servesokatastrofen i Italien 1976. Efter 5 års forløb fandt man i legemet op til 0,033 pct. DDT. Først på året 1975 offentliggjorde to tyske biokemikere en rapport der omhandler 137 udvalgte prøver af modermælk. Med kun èn undtagelse fandt biokemikerne i samtlige prøver, til dels endog ret store rester af DDT. Nogle biokemiker mener, at det var begyndelsen til opdagelsen af "dioxin" i fedtvævet, idet DDT delvis blev forbudt i verden allerede i 1960èrne?

På hin dag skal Herren fløjte ad spyfluen (advarsel) ved udløbet af Ægyptens strømme (Eufrat og Tigris) og ad bierne i Assyrien.
Kilde: Esajas 7,18.

Men på hin dag skal der bryde en brummen.
Kilde: Esajas 5,26-30.

Søndagsavisen 13-15, april 2012

PESTICIDER DRÆBER BIERNE

Bierne i Europa og USA dør, og forskerne har undret sig over årsagen. Men landbrugsgifte, som man troede var harmløse (uskyldig) for bier, ser ifølge to uafhængige forskerhold ud til, at amerikanske og europæiske bier slås i hjel.

Kilde: Søndagsavisen

Sprøjtegifte i landbruget

I Danmark står landbruget for mere en 90% af forbruget af sprøjtegifte og udgjorde i 2010 4.291 tons, helt konkret 2,80 gange mere end 2009.

I 2009 blev der fundet sprøjtegifte i 40%  af de undersøgte boringer i grundvandsovervågning (GRUMO) og i 23% af de undersøgte aktive drikkevandsboringer ("Sådan ligger landet" fra DN).

Ja, så lykkedes det nok at forbyde visse sprøjtegifte - når bierne er udryddet. Det indre marked i EU giver jo lov til at sælge et produkt i alle EU-lande, når det er godkendt i et EU-land. Ja, selv om daværende miljøminister Connie Hedegår har forsøgt, at lukke insektgift fabrikken Cheminova i Danmark. Det skaber arbejde, siger de andre ministre i Folketinget og EU, men når vi mennesker skal til at bestøve forskellige planter som jordbær, æbler, pærer m.m. ved hjælp af kunstigt vej?. Sådan handler kapitalismen (politikerne og kemifabrikkerne). Den kortsigtede profit stopper på de langsigtede virkninger, når alternativet til udryddelse af bierne og mennesket er økologi?

Blant de vingede væsner er bien kun liden, men hvad den frembringer, er det bedste af alt sødt.
Kilde: Jesus Siraks Bog 11,2 ; Visdommens Bog 7,7-28,

Frels dem, der slæbes til døden, ved den, der vakler han for at dræbes (af gift).
Spis honning, min søn, det er godt (uden sprøjtegift), og kubens saft er sødt for din gane; vid, at så er der visdom for sjælen! Når du finder den, har du en fremtid, dit håb bliver ikke til intet.
Lønen for ydmyghed og Herrens frygt, er rigdom, ære og liv.
På den svigefuldes vej (synden) er der torn og snare (tidsel); vil man vogte sin sjæl, må man holde sig fra den (omvendelse).
Kilde: Ordsprogenes Bog 22,4-5 ; 24,11-13.
 

Nu 70 år efter finder man ud af at 57 forskellige sprøjtegifte hovedsageligt fra landbruget er fundet i honningbier.

Nu 70 år efter finder man ud af at 57 forskellige sprøjtegifte hovedsageligt fra landbruget er fundet i honningbier.

Den britiske supermarkedkæde Wairtrose vil skåne bierne for pesticider. Nægter at forhandle produkter med sprøjtegifte!!...

Mystisk massedød blandt bier opklaret

To forskellige udenlandske forskergrupper - fra det britiske Universitet of Stirling og franske INRA - har lavet hver deres forsøg med insektgifte, som bliver brugt i Danmark.
Allerede i 2008 fastholdt Miljøstyrelsen, at pesticider var ufarlige for danske bier.
Den mystiske sygdom - Colony Collapse Disorder, er en uforklarlig sygdom blant bier - som har renset store arealer i USA og Europa for det vingede vidunder. Sygdommen har skabt opsigtsvækkende overskrifter og frygt, for uden bier og sommerfugle er der ingen til at bestøve blomster, frugttræer og andre afgrøder. Bierne forsvinder fra deres bistader og vender ikke tilbage. Sygdommen startede i USA, hvor der mellem 1971 og 2007 skete en halvering af honningbier. Siden har sygdommen bredt sig over store dele af verden og i Danmark. Her er sygdommen som mistænkes for brugen af neonikotinoider i perioden 2007 faldet med mindst 40%

I det nye nummer af tidskriftet Science kommer de britiske og franske forsker med et svar på mysteriet blant massedød hos bier:
Landbrugs pesticider af neonikotinoider, som vi tror, er ellers uskyldige og "harmløse", er nu skyld i massedød og dræber bierne. EU har fra 1. december 2013 forbudt anvendelsen af neonikotionider imidacloprid, thiamethoxam og clothianidin i en periode på to år som udløber nu til december 2015.

Miljøstyrelsen havde ingen planer i 2008 om, at Danmark skal følge Tyskland og Frankrigs eksempel og forbyde en række sprøjtegifte for at være skyld i omfattende bidød herhjemme.
Det er alvorligt, hvis vores bier dør. Den bestøvning, de yder er meget vigtigt for Ejer af frugthaver eller plantager. I 2011 lavede man en undersøgelse, som viste, at vi i Danmark tjener mellem 600 millioner og 1 milliard kroner om året p.g.a. biernes arbejde".

Biavler i Barden-Wùttenberg Tyskland mistede i maj 2008 op mod to tredjedele af deres honningbier. Efterfølgende undersøgelser viste, at pesticidet clothianidin havde hobet sig op i kroppen på 99 procent af de døde bier.
Derfor har Tyskland indført et midlertidig forbud mod brugen af otte syntetiske nikotinforbindelser, der fungerer som "nervegift" på insekter, heriblandt clothianidin, som kemigiganten Bayer sælger under navnet Poncho, der ikke er forbudt i Danmark.
"Og så er der det, man ikke kan måle eller sætte kroner og øre på: Værdien i de grønne landskaber, frugttræerne, mennersker der bruger de vilde planter til naturmedicin. Derfor er det godt, at der bliver sat fokus og forsket i dødsfaldene blant bier, "siger Per Kryger, der forsker i bekæmpelse af bisygdomme ved Institut for Agroøkologi, AArhus Universitet.


11.000 bi-familier skadet af pesticider

Begge forsøg fra britiske University of Stirling og franske INRA er både spændende og uhyggelige. Der har været en del snak om de her neonicotinoider i de seneste år. I Sydtyskland blev 11.000 bi-familier skadet af sådan en gift. Det viste sig, hvor farligt det er, "siger den danske forsker Per Kryger. Han mener, at de nye forsøg bekræfter bi-forskernes mistanke om, hvorfor bier i stort antal dør af den mystiske Colony Collapse Disorder. Pesticider spiller en rolle- sandsynligvis samman med en mide. "Tidligere forsøg har vist, at en ikke-dødelig dosis af lignende pesticid intet gjorde ved bierne."
"Men hvis de samtidig var smittet med den ellers harmløse tarmmide Nosema, var effekten tydelig. Bierne døde, "siger Per Kryger som selv forsker i bier.
Herhjemme kan det dog ikke gå så galt som i Tyskland, vuderede Miljøstyrelsen i 2008? "Som clothianidin anvendes i Danmark, mener vi ikke, der er risiko for, at det skader danske bier, og vi har ikke umiddelbar planer om at forbyde (2008) brugen af det på baggrund af, hvad der er sket i Tyskland, "siger biolog Claus Hansen fra Miljøstyrelsens afdeling for pesticider: Sprøjtegiften Clothianidin anvendes til andre formål i Tyskland end i Danmark, og i Baden-Wùrttenberg kan desuden være tale om, at en række uheldige omstændigheder har ført til forgiftningen af honningbierne. For det første, siger Miljøstyrelsen i 2008 blev majsfrøene behandlet med dobbelt dosis clothianidin for at forhindre angreb fra rodormen Diabrotica. Bayer hævder desuden, at den tyske delstat glemte at tilsætte et middel, der får clothianidinen til at klistre til frøene. Da frøene (år 2008) blev sået ved hjlæp af trykluft i en varm og tør periode ifølge Miljøstyrelsens oplysninger, endte en stor dosis clothiandrin således med at blive spredt med vinden til blomstrende rapsmarker, hvor honningbierne havde travlt med at bestøve.
Læs Johannes Åbenbaring 7,1-3?

"Det, der er sket i Tyskland, siger Miljøstyrelsen, kan slet ikke forekomme herhjemme? I Danmark er clothianidin godkendt til bejdse af sukkerroefrø til eksport i lukkede industrielle bejdseanlæg. Sukkerroefrø sås desuden på en helt anden måde end eksempelvis Majs, og der er tale om helt andre doseringer, "siger biolog Claus Hansen Miljøstyrelsen.

Massdød blant bier i Tyskland, også kaldet Colony Collapse Disorder (CCD), har længe hærget Eupopa og USA, men nu har forskerne fundet opklaringen. Clothinidin som tidligere har været under mistanke, at have taget livet af 11.000 bier på en gang i Tyskland i Baden-Wùrttenberg, har to forsker fundet til at være årsagen. Frankrig, der i årevis har haft et forbud mod det lignende pesticid imidaclopid har valgt ikke at godkende clothianidin.


SPRØJTEGIFT

- Det lykkedes ikke for EU i marts måned 2013 at bestemme sig til et forbud mod tre potentielt farlige kemiske sprøjtegifte, de såkaldte neonikotinoider, der er under mistanke for at skade biernes nervesystem.
Eu-Kommissionen forslag om at forbyde sprøjtegiftene i foreløpig to år faldt imidlertid til jorden, fordi ni lande stemte imod og Storbritanien og Tyskland undlod at stemme. Så meget magt har politikerne i Europa-Parlementet?

Men nu tager den britiske supermarkedkæde Waitrose sagen i egen hånd og beder nu sine leverandører om at udfase brugen og total undgå brugen af tre farlige pesticider, der er under mistanke for at kunne skaderne biernes evne til at orinterer sig.

Waitrose er en af Storbritaniens fem største supermarkedkæder, som er førende med økologiske produkter, etiske og fairtrade-mærkede varer og var ligeledes den første til at udfase æg af burhøns.


En fantastisk nyhed

Miljøorganisationen Frinds of the Eart er begejstret for initativet fra Waitrose og kalder det en "fantastisk nyhed" og opfordrer andre butikskæder at følge trop.

Ifølge avisen The Guardian har Waitrose anmodet alle leverandører, der sælger frugt- grønt og blomster til butikskæden om at undgå farlige pesticider, der kan skade bierne. Initativet sker som led i en ny syvårsplan, der skal gælde udgangen af 2014, og modvirke de seneste års stærke tilbagegang for bestanden af bier i Storbritanien.

- Regeringen i Storbritanien kan ikke ignorere den stigende bekymring fra forsker, virksomheder og offentligheden. De bør bakke EU-forslaget om at begrænse brugen af disse insektcider senere på måneden, siger Andrew Pendleton fra Frends of Earth til avisen The Guardian.
Også andre natur- og miljøorganisationer kalder det et skridt i den rigtige retning, at Waitrose på eget initativ forsøger at bremse brugen af de bi-skadelige sprøjtegifte.
Kilde:http://www.organictoday.dk/waitrose-vil-skane-bier-for-pesticider/



30. april 2013
EU forbyder tre sprøjtemidler til glæde for bierne og biavler.

Økologer og naturelsker jubler!!..Europas bier er nemlig truet, og det har fået EU til at forbyde tre sprøjtemidler, der påvirker biernes immunsystem. De tre kemiske sprøjtemidler er i årti blevet mistænk for at forårsage mange biers død. Det er det europæiske fødevareagentur som tidligere i år pegede på, at de tre kemiske gifte af pesticider udgør en stor fare for bierne. Beslutningen gælder den socialdemokratiske EU-politiker Dan Jørgensen. - Vi har længe set, at Europas bier var truet, og noget af det, der slår dem i hjel er de her pesticider. Det er vi mange, der har kæmpet for i mange år, og det er nu lykkedes, siger han.

Forbydes i hele Europa

Lande som Tyskland, Frankrig og Italien har allerede delvis forbudt pesticiderne, som nu forbydes i hele EU. Kun 15 af de 27 lande stemte for forbudet. 

Neonikotinoider og biers pludselige død

I de seneste årtier har biavler i U.S.A. og Europa mistet bifamilier i alarmerende omfang. Fænomenet kaldes på dansk "pludselig bidød" og på engelsk "colony collapse disorder" eller CCD. Eksperterne er enige om, at der er flere årsager til "pludselig bidød"; det er et syndrom med mange facetter. Det er givet, at indføre skadegørere spiller en rolle for disse tab; i Europa stammer de mest alvorlige de mest alvorlige virkninger varromiden og de vira, som den overfører, og fra Nosema ceranae, en tarmparasit. Det er imidlertid også muligt, at miljømæssige faktorer spiller dn største rolle. En række undersøgelser har isør fokuseret på neonikotinoider, som udvindes af tobaksplanten idet begyndelsen på den udbredte anvendelse af disse indsektmidler falder sammen med stigningen i tab af bier.

De to undersøgelser om bidød og neonikotinoider, er blevet offentliggjort i tidskriftet "Science", som har vakt stor opmærksomhed. Et fransk forsøg har vist, at honningbier som er udsat for små mikrogram neonikotinoid (thiamethoxam) har svært ved at finde hjem til stadet og går tabt i et omfang, der kan skade bifamilier, der tilsvarende udsættes for de små doser af et andet neonikotinoid (imidacloprid), hvilket har reduceret tilvækst af nye dronninger med 15%.

Neonikotinoider 

Neonikotinoider er en gruppe insektider, der sidst i det 20. århundrede blev udviklet på basis af den velkendte nikotin fra tobak. Disse forbindelser er mindre nedbrydelige end den naturlige forbindelse og har en noget anderledes giftighed end tobak. Imidlertid er den akutte giftighed i disse forbindelser overfor insekter, herunder bier, generelt høj. Giftvirkningen opstår ved forstyrelser i signaltransmissionen mellem nerveceller.

Stråforkorter i søgelyset, mistænkes for at være hormonforstyrende og forstyrre mænds sædproduktion!!.. I Sydamerika har Roundup vist sig skader på kvinder, fødsler og er kræftfremkaldende.

Hvorfor hedder "roundup" stråforkorter?

Det gør det, fordi landbruget forsøger at bekæmpe deres eget problem, så kornplantens stængler ikke bliver for lange, svage og knækker i stærk regn og når blæsten sætter ind.
Allerede for årtier siden advarede økologer de traditionelle landmænd, ikke at gøde planterne med for kraftig kvælstof i form af kunstgødning, idet planterne vokser for hurtigt og bliver tynde i stænglerne. Men som tiden gik efter 1960èrne kunne landmændene ikke nøjes med èn afgrøde, men to som udbytte om året!!...Stråforkorter virker ved at bremse planternes længdevækst, så den bliver i stand til at kunne tåle slagregn og bære tunge aks, noget som var helt naturligt før man anvendte kunstgødning.
Allerede i 1920èrne beviste og advarede antropologen Rudolf Steiner, som var forløberen af økologi, at hurtig spiring af kornvækst havde mindre næringsstoffer, herved var spiren til økologi opfundet?

Stråforkorter (roundup) har i længere tid været under mistanke for at skade prostata (mænds produktionsevne), og på tyrestationer undgår man helt at fodre med produkter, der er avlet ved hjælp af stråforkorter. I Tyskland har man fundet Roundrop i mænds urin, hvilket beviser at der er noget helt galt med det vi spiser?

16. april 2003 - Stråforkorter:

I et indlæg i Politiken skriver tidligere folketingsmedlem Ritt Bjerregaard (S), at landmændene ikke bruger foder med stråforkorter til tyre og søer, da det forringer henholdsvis sædkvaliteten og frugtbarhed. Men mennesker, der ikke kan finde ud af at købe økologiske fødevarer, må godt få stråforkorter. Det er godt for landbruget, fødevareindustrien og det traditionelle Coop, der optræder som Brugsen og Super Brugsen. De tjener alle sammen lidt flere penge, skriver Ritt Bjerregaard og forsætter: "Landbrugets organisationer anbefaler frivillige ordninger". Men de kan ikke overholde de aftaler, siger Ritt Bjerregaard, de indgår, og det har vist sig, at der i 2001 blev solgt mere stråforkorter end nogen sinde før. Miljøministeren siger beroligende, at salget er faldet i 2002, og at der tale om de sædvanlige svingninger. Ritt Bjerregaard mener, at landmændene har hamstret, fordi der var så meget røre om sprøjtemidler. Hun foreslår, at: Enten må der lægges så høj en afgift på stråforkortningsmidlerne, at de bliver dyrere at bruge, eller også må de forbydes. Hun anbefaler, at Fødevareministeren går i gang med at påvirke EU (Politiken s.4 16. april 2003).




Lørdagens "Knæk Cancer" d. 27.oktober 2013 var skræk propaganda fra Kræftens Bekæmpelse, der ikke forsker tilstrækkelig i økologisk sundt mad?

Hvad er årsagen til den stigende sygdom forstørret prostata eller kræft, der rammer  ethundredetusind af europæiske mænd over 50 år. Undersøgelser viser nu (2012), at mænd i Europa tisser Raundup (stråforkorter) i større mængder?

Indehaver af denne hjemmeside: Vitanyhed.dk "Kend dig selv" har i mere end 40 år forsket og levet som vegetar, spist bøffer fremstillet af  soja, bønnepostej?  Næsten kun anvendt økologisk mel eller korn i sine morgenmadsprodukter fra 1976 - 1985, men pludselig i 2012, fik han konstateret forstørret prostata og lå på en 6 mandsstue på Næstved Sygehus sammen med flere kræft- og nyrepatienter. Flere af dem var landmænd, en enkelt bagersvend og to andre kok og tjener, der var storryger? Jeg var den eneste af de 10 patienter, der ikke havde prostatakræft eller nyrer problemer, men forstøret prostata som jeg tror skyldes noget helt andet mistænkelig. 

Tidligere spiste jeg for det meste dybfrost brød af et kendt mærke med stråforkorter, men også grønne ærter, bønner, soja som også var sprøjtet og indeholdt stråforkorter. Også frugt i store mængder bl.a. vindruer som jeg elsker og som kom fra Indien og danske spisepærer, hvilket senere viste, at indeholdt store mængder af det farlige sprøjtemiddel og stråforkorter "Chlorgmequat"?

Ny undersøgelse viste allerede i 2012, at et større parti indiske økologiske sojabønner også var fyldt med sprøjtegiften Roundup (chlormequat), som blev solgt i Italien og videre-eksporteret til Europa som økologisk til anvendelse i madproduktionen?  Derfor kom det nærmest som et chok for mig som livsstils ekspert, da jeg en sen aften kl.24.00 i 2012 ikke kunne tisse og komme af med vandet og først blev kørt med udrykning tidlig om morgen kl.7,30 på skadestuen hvor jeg fik tømt 1½ liter urin!!......Smerterne var så voldsomme og helt ubeskriveligt, at jeg hele tiden minut for minut i ambulancen tænkte, at nu var livet slut for denne gang efter at have levet sundt i 40 år troede jeg? Derfor lagde jeg denne historie på min hjemmeside til gavn og advarsel for andre, som ønsker at leve sundt og få børn i fremtiden og til minde for Kræftens Bekæmpelse? Hvornår standser politikerne dette "Helvede" af sprøjtegifte, som bliver sprøjtet ud over vores marker og vor dejlige moder jord vi skal leve af?

Kilde: religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976, indehaver af denne 123hjemmeside "Kend dig selv".

Vi er, hvad vi spiser, skider og pisser?

Næsten halvdelen af urinprøverne i ny tysk undersøgelse (2013), indeholder glyphosat, det aktive stof i sprøjtegiften Roundup.
Når landmænd kører ud med ukrudtssprøjten, er det kun ukrudtet det går ud over, måske? Roundup - der ellers går for at være et af de mindst harmløse (ikke farlig), heriblandt sprøjtegifte, går nu som nedbrydningsprodukter og havner i vores krop. Et laboratorium i Brenen i Tyskland har i de seneste måneder (2013) undersøgt 182 urinprøver fra 18 forskellige lande undtagen Danmark og finder sprøjtegiften glyphosat (Roundup) og nedbrydningsproduktet AMP i henholdsvis 44 og 36 procent af prøverne.

Roundup fundet i 38 brønde?

I Miljøstyrelsens publikationer fra 1998-2011 kan man læse følgende:
Fund af glyphosat og AMP i drikkevand fra små vandforsyningsanlæg i Storstrøms Amt. De undersøgte anlæg indvinder grundvand fra anlægstyper: boring i brønd som er sat i forbindelse med indvinding fra grundvands magasiner ganske tæt ved terræn m.m.
Ud af 38 anlæg der oprindeligt indholdt glyphosat eller AMP var 10 anlæg enten nedlagt af ejeren heriblandt landmænd, som ikke ønskede at deltage i undersøgelsen, eller det var ikke muligt at kontakte ejeren pr. brev.

I undersøgelsen så det ud til, at de lerede områder ved Stevns og de lerede områder på Lolland Falster er særlig sårbare overfor nedvaskning af sprøjtegiften glyphosat og AMP (landbrug eller haveejer).
Fordelingen af de oprindeligt 193 vandforsyningsanlæg, der blev prøvetaget i 2001/2002 viser, at der særligt blev undersøgt mange anlæg i Stevns området, mens der blev undersøgt relativ færre på Lolland Falster, mens andelen af fund var høj på Lolland (Brùsch et al. 2004).
De højeste koncentrationer blev fundet i gravede brønde, mens koncentrationen af glyphosat og AMP er mindst i boringen placeret i en brønd. Dette var i overensstemmelse med anlæggenes sårbarhed.

Kilde: Miljøstyrelsens publikationer (1998-2011).

Nu mangler vi kun, at Coop fjerner ukrudtsmidlet i alt det brød vi køber i Kwickly, Superbrugsen, Daglì Brugsen og Fakta?

Nu mangler vi kun, at Coop fjerner ukrudtsmidlet i alt det brød vi køber i Kwickly, Superbrugsen, Daglì Brugsen og Fakta?

Sprøjtegifte ødelægger dit immunforsvar, hormon og nervesystem

Danskerne henter deres største indtag af sprøjtegifte gennem udenlandsk frugt, grønt og dansk korn som er sprøjtet. Mellem hvert andet og hvert eneste konventionelt dyrket æble indeholder andele af de giftstoffer, der er anvendt i produktionen. Økologiske æbler indeholder mindst, hvis de ikke direkte er berørt af naboens sprøjtegifte fra landbrugets nærliggende afgrøder.

Fødevareministeriet og sundhedsstyrelsen er i miskredit

I begyndelsen af 2013 trak vores nye fødevareminister Karen Hækkerup i arbejdstøjet, og en af hendes første handlinger blev at bandlyse ordet "SPRØJTEGIFT". Hun droppede ordet "sprøjtegifte" i alt kampagne materiale fra hendes Fødevareministerium. I stedet hedder det nu "sprøjtemiddel", ændringen er kommet, efter at den daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) trådte af som fyret fødevareminister 8. august 2013.
Det var Mette Gjerskov, der fra sin indtræden i 2011 insisterede på, at ministeriet og styrelsen nu skulle "kalde en spade for en spade" og bruge ordet "gift" om pesticider, der i de fleste tilfælde da også teknisk set er giftstoffer rettet mod rust (svamp) eller insekter. I hendes knap to år som minister hed det "sprøjtegift" i pressemeddelser og kampagne stilen. Men hverken ministeriet, Fødevarestyrelsen eller Landbrugsorganisationen, som de mener er ladet og misvisende, og det var også fødevareminister Karen Hækkerup enig i.

Den Konservativ, tidligere miljøminister Connie Hedegaard (2004-2007) ville under sin ministertid have Ceminova lukket, men fik ikke opbakning blandt sine medlemmer på Christiansborg.

Ceminova pesticid fabrikken på Harboøre i Vestjylland er èn af de store virksomheder på området.

U-landenes største problem er sult og sygdom, siger Erling Kier, merkantil direktør på Ceminova. Han tog folderen frem i 1986. De er udgivet af den kemiske industris forbund i Vesttyskland. Folderen fortæller, at op mod hvert femte menneske på jorden får for lidt at spise. Ca. 500 millioner mennesker i den 3. verden får ikke bare for lidt at spise. De sulter.

SAM som er en miljøorganisation mener, at ulandene bør klare sig uden nogen form for sprøjtemidler, som havner i vandforsyningen. IOCU mener, at de farligste sprøjtegifte bør forbydes. De store sprøjtemiddelindustrier mener, at deres produkter kan frelse Verden for sult.

Nu mangler vi bare den elvte af Ægypten og Faraonernes sidste plage, at vi alle sammen bliver slået ihjel af sprøjtegifte, mennesker, dyr og planter. Derfor er Moses også den mest betydningsfule person i Det Gamle Testamente, idet han vidste hvorhen det alt sammen ville gå med jordens befolkning: Udryddelse af planter, dyr og til sidst mennesket på jorden sker på bekostning af landbruget anvendelse af sprøjtegift, fordi de ikke mere kan dyrke jorden på en fornuftig og hensigtsmæssig måde? Derfor ser vi heller ikke bier eller sommerfugl i kornmarker mere, men kun i haver hvor der ikke anvendes sprøjtegifte.

Op gennem 60 og 70èrne blev tonsvis af blåmuslinger og fisk i Limfjorden forurenet af giftudledning fra pesticid fabrikken Ceminova. Kviksølv til forarbejdning af såsæd og som er forbudt i dag, blev ledet ud i klipperne og sandstrandsiden på Harboøre Tange gennem årtier? Vi som har oplevet dette syn og svineri, tænker tit på de mennesker som er blevet forgiftet og døde af at spise blåmuslinger eller småfisk f.eks. rejer m.m.. Mange fiskere ved Limfjorden blev arbejdsløse, indtil fjorden igen blev nogenlunde renset  for forureningen?

Danskerne vil kun købe billige madvarer og her ligger sprøjtegiften gemt? De vader i discaunt varer, men tænker sjælden på de skader som de bliver ramt af når man bliver ældre eller på deres børns voksealder!!.. Hver dag bliver der født tusinde af misdannede børn verden over, som følge af sprøjtegifte moderen har indtaget gennem føden eller luften som hun har indåndet?

Danskerne vil kun købe billige madvarer og her ligger sprøjtegiften gemt? De vader i discaunt varer, men tænker sjælden på de skader som de bliver ramt af når man bliver ældre eller på deres børns voksealder!!.. Hver dag bliver der født tusinde af misdannede børn verden over, som følge af sprøjtegifte moderen har indtaget gennem føden eller luften som hun har indåndet?

Økologiske æg og stordrift - burhøns?

En dansk storproducent af hønseri fremlagde overfor DR/DK Kontant d. 4.juni 2013 sine erfaringer med at skifte væk fra GMO (genmodificerede foder) til hans tusindevis af høns i skrabeægproduktionen. GMO-frit foder koster ekstra mange penge i forhold til GMO foder. Men at skifte til det dyre foder har betydet store forbedringer i både dyrevelfærd og i indtjening. De to ting hænger sammen siger han. Hønsene har mærkant mindre diarè, så antallet af høns med sår på fødderne p.g.a. afføring (amoniak) som ætser, er blevet reduceret betydeligt, og antallet af æg der ikke knækker så nemt og skal renses er reduceret til minimum. Hønsene er blevet roligere, overlever også længere, taber meget mindre fjerdragt, producerer flere æg længere, og antallet af æg med defekte skaller er faldet drastisk. Altså fordele for både høns og landmand.
Kilde DR/DK Kontant, redigeret af økolog, klima/teolog og ekspert i biokemi og velfærdssygdomme m.m.

Tryk på linket her: www.tv2oj.dk/arkiv/2014/04/15?videoid=46247&autoplay=1

NB! Tryk ude i siden til højre på videoen med en død gris, hvis undertekst sår skrevet: Bliver endelig taget alvorligt

Før man fremstillede vaccine på Staten Serums Institut, blev virus og bakterier podet i æg, men nu bruger man ikke denne metode mere og istedet forsøger man med GMO (genmodificeret) vaccine.

 

Den er bindegal med Sundhedsstyrelsen

Tør du spise hvedeknopper torsdag d.29.04 - 2021 efter at have læst Ekstrabladet samme dag?

Genmodificeres vaccine og plante afgrøder?

Den historiske SANDHED om GMO-vaccine

Økologisk Landsforenings medlem
NEJ TAK TIL GENSPLEJSET MAD & VACCINE Covid-19?

Økologi er den bedste garanti mod GMO i maden og miljøet. Gensplejsning er en teknik til at overføre arvelige egenskaber fra en art til en anden (kloning), selv om de to (f.eks. en plante og en virus/bakterie) aldrig vil kunne mikse deres egenskaber på naturlig måde. Ved hjælp af gensplejsning er det muligt at designe Genetisk Modificerede (GMO).

DERFOR NEJ TIL GENSPLEJSNING
Forskerne advarer: Mange farer ved GMO

Gensplejsede afgrøder kan have uventede giftige eller allergiske virkninger og ernæringsmæssige ubalancer. Bland andet har nogle af de forsøg, der har været lavet med dyr, påvist forandringer i lever og nyre, når dyrene er blevet fodret med gensplejsede planter. Det skriver tre britiske forskere i rapporten "GMO Myths and Truths". I rapporten gennemgår de en lang række videnskabelige undersøgelser af effekterne af gensplejsning: Læs selve rapporten i Økologisk Landsforening.

Gensplejsning giver mere gift på markerne i USA

Den udbredte dyrkning af gensplejsede afgrøder i USA har ført til stor stigning i den mængde gift, der skal benytte ikke-økologiske afgrøder mod ukrudt og insekter på markerne.
Det viser en undersøgelse, som Washington State University offentliggjorde i 2012. Således blev der alene i 2011 sprøjtet 41.000 tons mere Roundup og andre ukrudtsmidler ud over afgrøderne, korn, majs m.m., end der ville være gjort uden gensplejsning. Det svarer til et mer-forbrug af ukrudtsmidler på 24 procent på grund af gensplejsning.

Gensplejset majs til fare for sommerfugle og bier?
Majsplanter, som på grund af gensplejsning danner den insekt-dræbende Bt-gift, er til fare for sommerfugle, der lever rundt om majsmarkerne og som bestøver frugttræer. Selv om sommerfuglene hverken flyver ind på majsmarkerne eller æder planterne, så får de Bt-giften i sig. Forklaringen er, at pollen fra de gensplejsede planter med vinden bliver blæst ud på brændenælder og andre vilde planter i nærheden af marken og som også bliver påført skader på bierne så de dør!!...


Larver forgiftes af pollen

Nettop brændenælde er et yndet plante for larver af dagpåfugleøje og andre arter af sommerfugle. Og når sommerfuglen æder gensplejsede pollen, æder de også Bt-giften lige som bien?
Det har forskere på Århus Universitet dokumenteret.
Gensplejsede Bt-majsplanter bliver blandt andet dyrket i Spanien, men ikke i Danmark. Så det er en god idè og se efter, hvor majsene bliver dyrket når du køber friske eller dybfrosne majs?

Skadedyr som æder og ødelægger planternes rødder, er blevet modstandsdygtige overfor Bt-giften. Jo flere år der bliver dyrket gensplejsede majs på en mark.

Argentina: Masser af gift til GMO-planter

De meget store mængder sprøjtegift, som landmænd i Argentina bruger til at sprøjte ud over gensplejsede planter som f.eks. soja, majs, korn o.s.v., er mistænkt for at stå bag en stigning i antallet af aborter, misdannelser, kræfttilfælde og andre livstruende sygdomme i det sydamerikanske land Argentina, Mexico, Brasilien m.fl.
Efter indførelsen af gensplejsede sojaplanter i Argentina er brugen af sprøjtegift steget kraftigt. Samtidig er antallet af alvorlige sygdomstilfælde gået kraftig i vejret.

Sælges som foder i Danmark

De gensplejsede sojaplanter bliver solgt til foder som sojaskrå, blandt andet til ikke-økologiske svin, høns, kyllinger og køer i Danmark.
I alt 16 gensplejsede afgrøder må bruges til ikke-økologiske køer, svin, høns i EU- 10 sorter GMO-majs, 3 sorter GMO-raps og 3 sorter GMO-soja.

Forskellig modstand stopper GMO-aubergine

Indiens miljøminister Jairam Ramesh har indtil videre stoppet en planlagt dyrkning af gensplejsede auberginer fra firmaet Monsanto. Ministerens skridt kommer efter et massivt folkeligt pres imod GMO-auberginer. De gensplejsede auberginer indeholder et gen, der producerer samme insektgift som Monsantos gensplejsede bomuldsplanter. Siden 2002 har et stigende antal bønder i Indien plantet en type bomuldsplanter, som ved hjælp af gensplejsning er gjort giftig for en art møl, som giver store skader på landets bomuldsmarker.
Kilde: Pressemeddelse fra Indiens regering 9. februar 2010 og det britiske radio- og tv-selskab BBC.

NB! Køb derfor kun økologisk tøj, hvis du er allergisk?


I 1987 udarbejdede Levnedsstyrelsen en pjæce om GMO GENTEKNOLOG?

MIN MENING OM GENTEKNOLOGI
13 indlæg i debatten  om genteknologi GMO. Skrevet af lægfolk og fagfolk ud fra deres egen indgangsvinkel til emnet, en af dem vil jeg gengive her på siden:

Genteknologi - konsekvenser for miljø og samfund af Jesper Toft som er miljøplanlægger med speciale i genteknologi og aktiv i miljøbevægelsen NOAH gennem mere end 10 år i 1987. NOAH startede den folkelige debat om genteknologien ved udgivelsen af deres første bøger på dansk om genteknologi og ved afholdelse af borgermøder i Gentofte og Kalundborg. Han er forfatter til bøger, diverse artikler og kronikker om genteknologi, økologi, etik og forbrugerspørgsmål:

Genteknologi rejser nogle helt nye problemer af ukendt karakter, sagde han i 1987. Der rejses en række påtrængende økologiske og etiske spørgsmål, som må debateres før udviklingen overhaler debatten. Udviklingsretningen inden for landbrugsområdet kritiseres for at pege væk fra den økologiske vej, og der skitseres derfor en alternativ udviklingsvej.


Vaccine stråforkorter dit liv?

Ekstrabladet d.29.04 2021: 22.000 indberetninger om vaccineskader!!...

Dagligdagens giftstoffer i brød trigger covid-19 og ødelægger immunforsvaret?

Giftstoffer i miljøet og sprøjtede plantedele i korn, frugt og grønt er foreløber for celleforandringer af prostata "kræft" m.m. og hormonforstyrende stoffer i mennesket?

Engelske forskere i biokemi, professor Dan Bruke, professor Gerry Potter og Dr. Brian Schaefer er kommet langt i opdagelsen af kræftproblemets løsning, idet de har kastet deres kærlighed til naturens Phyto-næringsstoffet salvestrol hos prostata patienter, der kan være forklaringen på, at frugt og grønt kan forebygge og i nogle tilfælde bedre kræfttilfælde.

Allerede i 1935-1938 var vores egen naturvidenskabs dr. phil Emiel Rasmussen nået lige så langt som de tre engelske videnskabsmænd og kom med "Kræftproblemets Løsning" med sin bog, idet han fandt frem til, at vandårer under sengen i soveværelset eller jordstråler slet ikke skyldes cancer, men derimod fugt i boligen, svampespore og mug på brød, syltetøj og råd  i naturen. Lige som plantedele (korn) bliver angrebet af rust (svampegift), toksisk djævelskab på mennesker og dyr, således ser man svampeangreb på træer og i moser, jord o.s.v. fortæller Phil Emiel Rasmussen.
Derfor har politikerne på Christiansborg en del af skylden for danskerne sygdom sammen med de olieproducerende lande, som tørlagde Danmark for brændstof og tårnhøje oliepriser, idet alt for mange blev og bliver stadig syge om efteråret og om vinteren. Ingen syge eller ældre mennesker har råd til, at varme deres bolig ordentlig op 100% og undgå svampesporer, som findes i tusindvis af boliger med et dårligt indeklima. Det hele skyldes de tårnhøje grønne afgifter, som tidligere miljøminister Svend Auken gennemførte, og moms m.m., det har forringet danskernes levestandar, særlig pensionisterne, som ikke alene kæmpe med deres sygdom og helbred, men også deres afkom de unges ringe forhold med kontanthjælp, arbejdsløshed, som går under de mindrebevilget i samfundet.

Ifølge Bibelen har bakterier, virus og kræftceller (svulster) altid eksisteret i naturen, både i planter, dyr og mennesker bl.a. fra sod eller aske og muggent brød? Tænk engang, at mange kontanthjælpsmodtager skal finde deres mad i skraldespanden, muggent brød i supermarkedernes "smidvæk", container og med sidste holbarhedsdato? Nu får kunderne fra Netto også besked på mobilapen, at de kan købe billig mad med en sidste holbarhedsdato? Brød som er dødsens farligt at spise, idet brød og grønt med sidste holbarhedsdato nemt kan være muggent og indeholder farlige giftige toxiner?

Antallet af celleforandringer i mennesket har først eksploderet de seneste 100 år. Hver dag finder der celleforandringer sted  p.g.a. livsstil, men hver dag står vores immunforsvar også parat til at slå kræftceller ihjel foruden vores egne (celledeling). Indtil videre har de engelske forsker professor Dan Bruke, professor Gerry Potter og Dr. Brian Schaerfer lavet forsøg med Phyto- næringsstoffet salvestrol "Naturens våben mod kræft" og på kræftpatienter, der ikke var levnet mange chancer. I deres forsøg, har man set mærkværdige forandringer - tumorer er skrumpet og kræfttilfælde, der tidligere var dømt uden chance har været til at behandle. Når en patient endelig opdager en knude af kræftceller, er vi faktisk paknikagtige og ganske langt henne i forløbet af celleforandringer. I sådanne tilfælde, har kræften stået på i stilhed i lang tid indtil man bliver gammel, at den allerede har sit forspring, det er med til at gøre kræft til den alvorlige sygdom, den er.

For lidt indhold i kosten af Phyto-næringsstoffet salvestrol.

Budskabet om, at salvestrol fra frugt og grønt hæmmer kræft, er forsat et spændende bidrag i forskningen og debatten om, hvad der skal til for at bekæmpe kræft. Men der er ingen tvivl om at èn ting er 100% sikkert, at salvestrol udvikles i planternes frugt og grønt, når den udsættes for svampeangreb lige som mennesker i dagligdagen, derfor vil sprøjtede plantedele som forskerne har opdaget indeholde mindre Phyto-næringsstof salvestrol?

Fravælg derfor frugt og grønt i discauntbutikkerne, og skip sprøjten som bruges i landbrug, gartneri og frugtplantager, hvilket forringer de livsvigtige Phyto-næringsstoffer som salvestrol og som findes størst af i frugternes skræl bl.a. æbler og pærer m.m. Vælg bitter frugt og grønt som har sværer ved at mugne, idet salvestrol smager bitteret. I de sidste 50-60 år har frugt og grønt fået en mindre bismag, idet tabet af den bittersmag er forsvundet. Flere forskere hævder, at det skyldes forkerte dyrkningsmetoder, sprøjtegifte, kunstgødning (planten vokser for hurtigt) og har mangel på de rigtige næringsstoffer fra jorden. Derfor tyder noget på, at de gamle sorter af frugt har arvet salvestrol og indeholder mere Phyto-næringsstoffet salvestrol.
Undgå derfor at koge grøntsager - bag, svits eller damp den hellere. Økologisk frugt og grønt, indeholder langt mere Phyto-næringsstoffet salvestrol end de traditionelt dyrket afgrøder som bruger sprøjtegifte, kunstgødning og hormonforstyrende stoffer.

Kilde: Naturli - en holdning til livet (nr.3 - 2013), Dr. Emiel Rasmussen, bogen Kræftproblemets Løsning 1935-38.  

Sprøjtegift med tråforkorter fundet i danske spisepære!!....

Fødevarestyrelsen lavede i 2002 59 testprøver fra spisepærer, heraf 23 danske, for at undersøge indholdet af pesticider (chlormeguat). I 5 af i alt 36 pærer, fandt man indhold af rester af stråforkorter, der lå over grænseværdien på 0,5 milligram pr. kilo. I de fire af 5 pærer var synderne fra danske frugtplantager. Det er en overskridelse for de danske producenter af frugtavler end normalt af stråforkorter. Heldigvis blev der taget hånd om det, hvor godkendelse til at bruge chlormeguat trukket tilbage, siger Jens Hinge Andersen, civilingeniør i Fødevarestryrelsen. En enkelt plantage havde 10 gange mere stråforkorter i pærerne end tilladt. "I dette specifikke tilfælde med over fem milligram pr. kilo har sikkerhedsniveauet været lavere, end vi ønsker. Det betyder dog ikke, at der har været en risiko for forbrugeren", siger han. Fødevarestyrelsen understreger, at grænseværdierne er sat så lavt, at selv en stor overskridelse ikke bør medføre akutte skader på helbredet? Så skal et barn på èt år og 10 kilo spise et helt kilo pærer inden for et døgn, og det er ikke realistisk i den alder. Jeg tør i hvertfald godt blive ved med at spise pærer, for sundhedsrisikoen er teoretisk, siger cevilingeniør Jens Hinge Andersen fra Fødevarestyrelsen.

Dispensation

På europæisk plan satte EU i februar 2001 grænsen for indholdet af stråforkorter (chlormequat) i pærer ned til 0,5 mg/kg. Imidlertid tager det flere år, før de sidste rester fra en sprøjtning i træet er væk, og derfor har EU frem til 2006 tilladt, at grænsen går ved 0,5 mg/kg.
Miljøstryrelse trak i 2003 godkendelsen tilbage for brug af stråforkorter i pæretræer, men det er forsat tilladt at bruge af restlagerne. Lovforslaget om et forbud er dog vedtaget og ligger snart klar (2003) til underskrift hos den gang fødevareminister Marianne Fisvher Boel (V).
Pæreavlerne behøver dog ikke frygte, at træerne vokser dem over hovedet og ind i himmelen. Beskæring af træets rødder er ifølge Frugt og Grønt et bedre og billigere middel.
Kilde fra Bibelen:
Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende segl sige: "Gør hverken jord eller hav eller træer nogen skade, før vi har beseglet Guds tjener på deres pander."
Johannes Markus Åbenbaring 7,1-3 : 9,4 ; Ez.9,4-11 ; 1. Peter 4,7-17 ; Es.9,6 ; 10,12-19 ; 11,1-2.

Forbrugervildledning at kalde sprøjtegifte for pesticider

Tidligere fødevareminister Karen Hækkerup slettede ordet sprøjtegift fra sit ministeriums ordbog, da sprøjtegift i hendes optik ikke er så farlige, som ordet antyder.
Det er forbrugervildledning, siger Danmarks Naturfredningsforening. Sprøjtegifte bruges typisk for at slå noget ihjel og i den sprøjtede mark er der 30 procent mindre liv i forhold til den usprøjtede.

5. september 2013

Det er ren forbrugervildledning, når fødevareminister Karen Hækkerup nu fjerner ordet sprøjtegift fra Fødevareministeriets ordbog og i stedet indfører intetsigende ord som pesticider eller sprøjtemidler.

Man bruger sprøjtegifte for at slå nogel ihjel og sprøjtegiftene gør betydelig skade på naturen. Og den samlede effekt af de mange forskellige sprøjtegifte på menneskers helbred er uafklaret, fastslår Danmarks Naturfredningsforening.


Mærk varer, der er sprøjtede

- Problemet med at vi spreder sprøjtegifte ud over det ganske land er for stort til, at vi bare kan finde på et andet navn og så håbe, at problemet går væk af sig selv. For det ændrer ikke på, at blandt andre fuglene dør af sult i marken, fordi deres fødegrundlag er sprøjtet væk. Med sprøjtegift. Vi ved, at det konventionelle landbrug ikke påtager ansvaret. Så giv dog i det mindste forbrugerne en oplyst chance for at fravælge varer, der har kostet vores fælles natur og miljø dyrt (hospitalsindlæggelser). Mærk de sprøjtede varer med et tydeligt "denne vare kan indeholde rester af sprøjtegifte" og oplys forbrugerne om, at selv om indholdet af sprøjtegiftrester i varen holder sig under de fastsatte grænseværdier, så har brugen af sprøjtegiftene belastet natur og miljø og udsat grundvandet for forureningsfare, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening:
På blot en generation har vi mistet fire ud af fem agerhøns, tre ud af fire viber og mere end halvdelen af sanglærkerne på grund af det hårdt opdyrkede landbrugsland. I de ikke-sprøjtede marker findes 30 procent mere liv, når det gælder myldret af sommerfugle, bier, blomster o.s.v.

Sprøjtegifte er farlige - for nogen

Reaktionen fra Danmarks største grønne organisation Naturfredningsforening kommer efter, at Fødevareminister Karen Hækkerup til dagbladet Politiken siger:"...de sprøjtemidler, vi tillader, op til de grænser, vi tillader dem i, er ikke giftige (øjeblikkelig?). Det er vel også derfor, at det er mere korrekt, at det skal hedde sprøjtemidler og ikke - gift".
Ministeren har derfor fjernet ordet sprøjtegift fra ministeriets ordbog.
Problemet er blot, at landbruget bruger næsten dobbelt så meget gift som aftalt med erhvervet selv, og som er sat som naturens tålegrænse. Samtidig er de sprøjtegifte, der bruges, de seneste år også blevet markant farligere for miljøet og menneskers helbred, viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen og DTU?

Det beskidte dusin

Fødevareministeriet har netop skudt kampagnen: "Mad med mindre kemi" i gang, og her var det oprindelig meningen, at kampagnen skulle indeholde en liste over de typer frugt og grønt, der er flest rester af sprøjtegifte i og som hovedsageligt kommer fra udlandet. Det blev imidlertid droppet, da man fra ministeriets side mente, at det ville forvirre mere end oplyse forbrugerne.
Men Dagbladet Politiken lavede selv listen ud fra den årlige pesticidkontrol fra Fødevarestyrelsen.

Læs Politikens oversigt: Her er de 12 værste pesticid-synder!!.....
http://politiken.dk/tjek/forbrug/tjekmad/ECE2063212/her-er-de-12-vaerste-pesticid-synder/


Sprøjtegifte det nye Babyloniske Mekka

Tryk på linket her: www.vitanyhed.dk/55835469


 

Vaccinationsforgiftning med kviksølv

Øjendiagnose af naturapat Axel O. Hansen

I 1950èrne advarede naturlæge Axel O. Hansen brugen af kviksølv i børnevacciner og øjencreme, hvilket sætter sig i øjendiagnose. Han var i stand til ved hjælp af denne behandling (øjendiagnose) se, om man havde pådraget sig forgiftning af vaccine eller i landbrug ved anvendelse af kviksølvforarbejdet såsæd, arsenik og andre sprøjtegifte m.m. tidligere brugt i landbruget.

Axel O. Hansen fortæller, i sit store værk II bind på 1500 sider, at vacciner rammer hele nervesystemet og som han kunne aflæse ved øjendiagnose. Vacciner er nervegift, fortæller han i sine to bøger "Helbredelse" på 1500 sider, som mange alternative naturhelbreder har læst og erhvervet viden siden den udkom i 1950èrne, men desværre er udsolgt og svær at købe hos antikvarisk boghandlere.

G.N. har studeret øjendiagnose i mange år, hvilket er årsagen til oprettelse af denne hjemmeside www.vitanyhed.dk

G.N. har studeret øjendiagnose i mange år, hvilket er årsagen til oprettelse af denne hjemmeside www.vitanyhed.dk

Og Gud sagde "Der blev lys!"

I begyndelsen skabte Gud himmelen, jorden (og vandet), men han sagde først, at der blev skabt lyd (ordet) fra Guds mund? Joh.1,1 ; 1.Mos.1,1 ; Joh.8,58 ; Joh.1,15.27 og 30 ; Matt.3,11 ; Ez.36,25-30 ; Jol.3,1-18 ; ApG.2,16-21.

I begyndelsen skabte Gud himmelen, jorden (og vandet), men han sagde først, at der blev skabt lyd (ordet) fra Guds mund? Joh.1,1 ; 1.Mos.1,1 ; Joh.8,58 ; Joh.1,15.27 og 30 ; Matt.3,11 ; Ez.36,25-30 ; Jol.3,1-18 ; ApG.2,16-21.

Viralogi er læren om virus

- har eksisteret lige så længe, der har eksisteret liv på jorden måske endda før, og de vil sandsynligt blive ved med at eksistere, så længe der findes liv, som de kan udnytte til deres reproduktin af genmodulation f.eks. DNA m.m.

På billedet neden under ser vi banebrydende undersøgelser som viser, at U-vaccineret børn er sundere end vaccinerede børn!!...

NOA gruppen var med til at starte de økologiske principper i 1960èrne

Vitaminer A,B,C osv.

Husk at vende tilbage til det link og 123hjemmeside du læste først? Tryk på linket: Vitaminer A.B.C.

Ifølge Valdemar Borkfelts bog fra 1949: Hvad er sygdom, hvad er lægedom og hvad er kvaksalveri? Såvidt læge Mikkel Hindhede angår, som altid talte sandt om tingene. Blandt alle anstændige mennesker vil denne læge altid blive husket og mindet, ikke alene for hans kamp for sundere levevis - en kamp, der da også har lukket øjnene op på mange mennesker, således grøntsagerne i dag (1949) indtager en langt større plads på vort bord end tidligere, men også for hans særlige forsøg på at muge ud i den medicinske Augiasstald. Borkfelt skriver: Jeg har i min samling af avisudklip et af hans indlæg i diskussionen om medicinhumbug. Hindhed skriver:

Ifølge Valdemar Borkfelts bog fra 1949: Hvad er sygdom, hvad er lægedom og hvad er kvaksalveri? Såvidt læge Mikkel Hindhede angår, som altid talte sandt om tingene. Blandt alle anstændige mennesker vil denne læge altid blive husket og mindet, ikke alene for hans kamp for sundere levevis - en kamp, der da også har lukket øjnene op på mange mennesker, således grøntsagerne i dag (1949) indtager en langt større plads på vort bord end tidligere, men også for hans særlige forsøg på at muge ud i den medicinske Augiasstald. Borkfelt skriver: Jeg har i min samling af avisudklip et af hans indlæg i diskussionen om medicinhumbug. Hindhed skriver: "Nå, så der er ingen medicinsvindel heri: Den 3. juni 1949 skrev jeg i et herværende blad: Vi læger får hver dag nye medicinreklamer tilsendt. I de sidste 16 dage har jeg gjort mig den ulejlighed at tælle. - Resultaterne var 86 nye navne på præparater. Dermed mener jeg ikke, at der for hver følgende periode af 16 dage ville komme 86 nye navne til. Adskillige vilde gå igen. For året 1930 blev det oplyst (i tysk Tidsskrift), at der var lanceret 500 nye "ufejlbarlige" helbredsmidler, der som regel er anbefalet af ansete autoriteter osv... Jeg er ikke den eneste danske læge fortæller Mikkel Hindhede, der spotter denne humbug, men andre holder sig som regel indenfor Lægetidsskrifterne. Han opfordrede, at smide disse prøvesendinger i skraldespanden.