Plakaten var en opmuntrende til dem, som ville holde op med at ryge i 1984. Men ingen ville eller gad forsøge at kvitte smøgerne.

Plakaten var en opmuntrende til dem, som ville holde op med at ryge i 1984. Men ingen ville eller gad forsøge at kvitte smøgerne.

Århundrets store opdagelse om vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler er "Urkraft"

Fra tidernes morgen var "Sjælen" fornuftens sæde og "Guldnøglen" i al østerlandsk lægevidenskab således: I skal give den syge Kraft! Vita (min) er det latinske ord der betyder liv. Har man først opfattet, at vitamin-urkraften er elektroner, fotoner (ioner), der bor i alle grundstoffer, så vil man samtidig forstå, at vor nuværende liste over vitaminerne i virkeligheden er ganske tilfældige og vilkårlige, idet den udelukkende tager hensyn til stoffer, som vi kan risikere at optage i for ringe mængde eller blottet for stråling af skadelig grundstoffer som f.eks. forurening i form af tobaksrøg, kvælstof, svovl, ammoniak farlige og giftige ilt-radikaler, bare for at nævne nogle af de værste  antagonister (modstander) og ødelæggende for luftens livgivende ilt og vitaminer, så er man nået langt.

De ægte vitaminer fra naturens hånd i vor kost og ikke vitaminpiller, svarer til ganske bestemte "hertzbølger" d.v.s. svingninger pr. sekund. Det må derfor forundres, at vitaminforskerne og lægerne ikke forlængst har set den store afhandling i forbindelse mellem vitaminerne og hertzbølger, som dr. phil Emil Rasmussen for mere end 75 år siden i 1933-1938 skrev i hans fantastiske bøger og værker "Min Atom Lære" og "Grundstoffernes Stråling"? Hans epokegørende opdagelse som ingen læger eller naturhelbreder kender til, idet hans bøgerne om kort tid vil blive en revolutionærende opdagelse i kredse indenfor naturmedicins forståelse.

"Prinsessen, der ikke kunne sove"? 

Ofte kan svingende søvn afhjælpes gennem oparbejdning af sundhed, fysisk træthed som f.eks. beskrevet i eventyret om fårehyrden, der fik prinsessen og det halve kongerige, efter at han havde halet hende og og ned af et utal bakker en hel dag igennem og fået "Prinsessen der ikke kunne sove" til at sove tungt, dybt og trygt som ingen sinde med luften og iltens negative ioner (elektroner). Den stigende luft forurening i byområder med infralyd i vore boliger, indendørs i bilen langs motorveje og tobaksrøg i hjemmet, er menneskets værste fjende, fordi begge dele får storrygeren til at ryge endnu mere? Vanerygeren får således mindre udnyttelse af vitaminer og mineraler ioner, som er uhyre vigtig for vor overlevelse.

Rygere bliver afhængig af nikotin ved vitaminmangel

Cigaretrygning tilfører kroppen flere skadelige stoffer (tjære, kuldioxid og nikotin m.m.), som forhindre optagelsen af ilt og vitaminer, som går ud over dit udseende så du ældes langt tid før gennemsnittet af ikke rygere.

Hvorfor bliver vaneryger syge og dør før tiden af kræft?

Det siges, at NASA i USA (rumfartsforskerne) har konstateret, at celler i vor krop skal være negativ (ion) polariseret for at kunne fungere tilfredsstillende. For naturhelbreder lyder det meget logisk, idet mennesket er udsat for elektromagnetiske kraftfelter (TV, radio, internet, mobil, højspændingsledninger, radar, jordstråler m.m.) som er positivt ladede ioner (mangler elektroner). Støvpartikler, giftstoffer, tobaksrøg, bakterier, virus og alle de øvrige ting, er sikkert også positiv polariseret. Vor atomfysiker Niels Borh  kaldte polariseret stråling Ying og Yang, plus og minus, sammentrækkende og udvidende (dualisme). Sålænge vor krop har nok med negativt (ion) ladede celler til udligne alt det positivt ladede (opbrugt energi), der kommer ind i mennesket, sker der intet, men bliver det for meget f.eks. indhalering af røgpartikler fra cigaretter m.m., kan der ske en ompolarisering af nogle celler i en del af kroppen, som kan blive kræftceller. Det er de fejlsvingninger, som en vegatest måler, og dem der bliver til ubehagelige symptomer for patienten. Rygning har vist sig at giver surt blod og urin, og hvis det ikke bliver hurtigt udskilt kan det i værste tilfælde føre til forskellige sygdomme og kræft !!....Billedet neden under taler sit eget tydelige sprog?

Synsnedsættelse og for tidlig død skyldes grundet iltmangel, nikotin, alkohol og blodets kemiske balance.

Kilde: Axel O. Hansen Dr. med, naturopaty of USA

Medlem af amerikansk lægeforening

Kilde fra NY TID & VI Nr. 8 1959

Nedsat blodtilførsel og blodgennemstrømning gennem nethinden er til stor ulempe for mennesket, især ved natteblindhed, bilkørsel og flyvning o.s.v. Dette skyldes dels blodets manglende kemiske balance, dels især A-vitaminmangel, men også en helt anden ting for det civiliserede menneske.

Blodet indtager fem gange lettere kulilte end ilt ved tobaksrygning, således at kulilten straks går over i blodet på bekostning af ilten, og der skal kun 0,006 % kulilte til, før man ikke er helt på højde med sig selv og sit sædvanlige arbejde og helbred, fordi der kommer tilsvarende undersud af ilt i blodet, til lungerne og cellerne som brænder i stykker. Hos almindelige tobaksryger er der mellem 4 og 10 % iltmangel. Hos em almindelig cigaretryger med inhalationer af normalstørrelse i 1½ time er der over 4% iltunderskud. Det kræver 125 % mere lysstyrke til stavene (øjet), for at synsstyrken kan være normal. Altså er kulilten faremonomentet for enhver sygdom, kræft m.m.. Kombinerer man alkohol med nikotin, bliver hele synssvækkelsen stærkt forøget. Hertil kommer ofte iltmangel i selve bilen, og især hvis man kører på høje steder i udlandet, i bjerge o.s.v, hvor der altid er mindre ilt.

Men der er også mange andre ting, der nedsætter synsevnen, f.eks. længere ophold på solbeskinnede steder uden solbriller samt forkalkning i almindelighed af tobakrygning og forkert kost.

Den forbandede ilt?

Iltningsprocesser og antioxidanter

Kilde: G.I.N. klimatolog (ionteknik) og luftrensning

Der er i de sidste 25 år været stærkt stigende interesse for betydningen af iltningsprocesserne i vor organisme og bjergluft. Allerede i slutningen af det 18. århundrede opdagede man, at de negative ioner (ilt) var af stor vital betydning for luftkvaliteten og menneskers helbred. I begyndelsen af det 19. århundrede noterede Østrigeren Czermark som den første, at den tiltagende føhnvind i bjergdale med infralyd ofte indeholdt et stort overskud af farlige positiv ladede luftioner (manglende elektroner). Under føhnvind i bjergdalen, steg sygdomsfrekvensen, flere selvmord, depressioner og voldsforbrydelser, desuden noteres et alment sænkning af velbefindende, samt en stigning i ulykker.

Tryk på linket: Ionrig bjergluft

 

For mere end 75 år siden i 1930èrne blev befolkningen ligesom i dag gjort bevidst om brugen af vitaminerne, men i dag ved næsten ingen noget om "nødvendigheden" af Ionernes medvirken (ilten), der er lige så vigtig i omsætningen eller forbrændingen af stofskifteprodukterne. Mange mennesker tror, at de får vitaminer og mineraler nok gennem en fornuftig mad og kosttilskud. Men der findes masser af literatur og eksempler på, at mangel på oxygen (ilt) de negative ioner) modvirker eller hæmmer A-vitminoptagelsen, således at en dyrbar vitaminmangel går til spilde. Mennesket skal have masser af frisk luft og ikke cigaretrøg, når de lufter sig? Vidste du, at cigaretrøg stjæler store mængder af den ilt du skal leve af for at omsætte din kost og vitaminer resten af dagen. Vidste du at 10 cigaretter om dagen, stjæler store mængder vitaminer og livsvigtige antioxidanter herunder sporstoffer? Mange mennesker lever af cigaretter og kaffe og undgår det livsvigtige morgenmåltid, som starter gang i dagens gøremål!!....De fleste storryger er kræftpatienter på hospitalerne, uden at de ved det selv?

Tryk på linket her: Fremtidens helse 

 

                              Luftens åndedrag

                              Forebyg kræftsygdom.

 

 

 

Gennembrud i vitamin B3-niacin forskning kan forhindre aborter ved tobaksrygning.

Den røghungrende moder gør skade på sit ufødte barn.

De chokerende beviser på, hvor skadelig cigaretrygning er for et ufødt barn, hviler på de føste undersøgelser helt tilbage til 1951 til 1965 og på resultater fra ni forskellige lande.

Alle forsknings undersøgelser er kommet til samme barske konklution også i dag; en eller anden bestanddel i cigaretrøg påvirker fostret med undertisden katastrofale følger for dets udvikling. I det medicinske tidskrift The New England Journal Medicine bekræftes det i august 2017 det vil sige 50 år efter, at man første gank i 1967 skrev:  Og hvad årsagen end er, ses hyppigt en hæmning i væksten. Børn af rygende mødre vejer gennemsnitlig 200 gram mindre end børn af ikke rygere, og denne forskel kan være af afgørende betydning for en nyfødts overlevelseschancer.

To års eksperimenter i 1960èrne med drægtige rhesusaber viste, at nikotin i moderdyrets blod øger surhedsgraden af fostrets blod og svækker fostrets hjerterytme, blodtryk og iltforsyning, som er uhyre vigtig for alle celler både hos dyr og mennesker.

Efter 12 års forskning i dag, har et forsker team fundet defekt molekyle blandt gravide kvinder, som stopper embryoner (fostrets) tidlige udvikling og babyers organer at udvikle sig i livmoderen. Men det kan altså behandles ved at tage vitamin B3 også kend som nicin, en modspiller til den skadelige nikotin i cigaretter.

I 1965 gjorde man samme opdagelse, hvilket var foruroligende som de iagtagelser, der tyder på skrev man, at børn, der allerede i fosterlivet udsættes for tobakkens gift, kan blive handicappet på længere sigt. Denne chokerende hypotese fremgår af en meget stor undersøgelse, som blev gennemført i England under ledelse af børnelægen og professor dengang Neville Butler. Han understreger, at der måske til dels også er tale om en forsinket udvikling, og ikke om en permanent forringelserne af evnerne i skolegangen. Det er muligt, men det afgørende er, at disse børns nuværende vanskeligheder i skolen, sandsynligvis er en direkte følge af, at deres mødre røg for mange cigaretter - i en periode da deres ufødte barn var mest sårbar over for skadelige og giftige påvirkninger, nikotin, tjære m.v.

Samme konklution kom psykologen Stanley Schachter og medarbejderne ogso ved Columbia-universitetet ved deres opdagelser, at det ikke er stress i sig selv, der fører til øget rygning, men kun hvis urinen er og blodet bliver surt. Også andre forhold gør sig gældende f.eks. indtagelse af større mængde C-vitamin, fører til øget udskillelse af nikotin og dermed større tilbøjelighed til at ryge. Omvendt kan naturlige stoffer, der hindrer sur urin blokere øget udskillelse af nikotin (trang) og hindre trangen til at ryge?

 

 

Døde Elvis af surt blod og urin?

Storrygers sjæl sidder i urinblæren

Mange rygere ved, at de under stress har tendens til at ryge mere end ellers. Denne observation er blevet støttet af videnskablige undersøgelser, idet rygere som er stressede, ryger væsentligt mere en ustressede rygere.

Psykolog Stanley Schachter og medarbejderne ved Columbia-universitet i New York som i 1980èrne har gennemgået en vidt rækkende studier, og kaster lys over dette spørgsmål med rette resultater.

Schachters udgangspunkt er, at en vanerygers rygning reguleres af nikotin-niveauet i organismen bl.a. urinblæren. Hvis nikotin niveauet er højt i organismen (ikke urinblæren), har man ikke noget akut behov for at ryge. Er det lavt, vil man ryge for at øge det? Det har vist sig, at stress giver sur urin, og sur urin øger udskillelsen af nikotin og derved øges tilbøjeligheden til at ryge for at genoprette nikotinniveauet.

Kræft skyldes mangel af ilt til cellerne

 Tobaksrøg, nikotin og tjærestoffer er gift for alle cellerne i kroppen og prostata!!....

Kilde: G.I.N. indeklimakonsulent for Scandion og økolog siden 1976

Trods omfattende oplysningskampagner om rygningens mange skadelige virkninger, dyreforsøg, reklameforbud og høj pris på tobak forsætter mange aligevel med at ryge. Hvad har den psykologiske forskning så at sige om de forhold, der får mennesker til at forsætte med at ryge?

Først skal det slås fast, at rygere er forskellige. Jeg har selv oplevet på nært hold, at et familiemedlem fik tunge- og kæbekræft og gennemgik en stor tandoperation på Rigshospitalet, hvilket var en smertefuld oplevelse. I et helt år levede vedkommende patient af flydende  skånekost, proteindrik og  masser af bananer. Ingen i familien troede sine egne øjne, at vedkommende pludselig fra dene ene dag til den anden, holdt op som storryger ved længere tids indlæggelse som kræftpatient. I mere end to år havde vedkommende døjet med tænderne og munden på grund af langtids- vanerygning, men her skulle der virkelig smerter til for at vedkommende holdt op med at ryge og drikke stærke genstande.

Kiwi som har skrevet artiklen, selv i 2012-2013 har oplevet, at ligge på en otte mands stue på Næstved Sygehus for forstøret prostata og her sammen med storrygere, men kun èn ud af de otte havde ikke prostat- eller nyrekræft? Prostata er en kirtlen, hvor normalt giftstoffer ledes igennem via urinrøret og bliver filtreret og renset i nyrerne? De fleste af dem som lå på samme stuen og var storrygere havde et erhverv som bager, restauratør og revisor, sidstnævnt som er et meget stressende job og som var storryger lige som de andre, undtagen den ene person?

Børn får sjældent prostatta kraft af den simple grund, at deres organer endnu er sunde og modstandsdygtige og at deres føde er enklere og renere, mere fri for kemikalier og giftstoffer end voksne.

Alderen spiller en væsentligt afgørende rolle for prostata, idet børn og unge mellem 10 og 20 år næsten er helt fri for denne rædselsfulde sygdom. Kun sjældent hører man kræft i 20 års alderen. Selv 30 årsalderen er relativ forskånet for kræft ifølge statestikkerne, men med 40 års alderen blomster og her holder sygdommen for alvor sit indtog. Efter denne alder dør gennemsnitlig så godt som hvert femte eller sjette menneske af kræft i Danmark, Schweiz, Holand, Skotland og Sverige. I resten af den civilicerede verden er det hver syvende, ottende, niende og tiende som får prostata kræft.

Hvorfor begynder kræft først rigtig i 40 års alderen, og hvorfor står netop disse fem i rækkefølgen nævnte lande først på listen? Den danske læge og fodboldspilleren Knud Lundberg gav allerede svaret i slutningen af 1960èrne og opdagede, at i England var det hovedsagelig kræft blandt restaurantgæster som røg og indtog masser af wisky og spiste al for kraftig stegte bøffer med PHA-tjærestoffer skrev han: Kræft er en degenerationssygdom, som er størst af den indre forurening som følge af forkert livisstil og forkerte vaner f.eks. rygning, alkohol og masser af usund grillet mad. Dette ses også tydeligt på billedet neden under, som er 75 år gammelt, idet mennesker tilbringer det meste af deres tid i tobakståge og spiritusdampe på krostuer og i den dårligst tænkelige luft, som er ind og udåndet gentagne gange. Dertil kommer, at de overvejende lever af stegte kød og bøffer, hvidt brød, kaffe, kinesisk te og spiritus, som er fattige på vitaminer og livsvigtige mineralsalte, olier, så legemet og blodet bliver surt? Dette medfører, at deres affaldsstoffer har syreoverskud og lægger grunden til en sygelig forsyning eller "Acidosis" forgiftning for hele livet og med følgen til kræftsygdom i udrensnings organerne. Hotel, restaurant og handelsrejsende falder ofte som ofre for den ensidige, alt for æggehviderige, d.v.s. kødrige stærkt krydrede kunstige tilberedte vitamin- og mineralfattige kost. Det samme gælde i dag for dem som konstant hver uge får pizaer og grilmad, idet der slet ikke er nogen næringsstoffer til at opretholde livet fyldestgørende.

Uden at tage mindste hensyn til alle disse forhold som mulige årsager til kræftsygdommen, så prøver medicinere over hele verden at finde et såkaldt "Antitoxin" eller en "kemokur" som "hokus pokus" kan få kræften til at forsvinde inden patienten dør af forgiftninger som følge af sin forkerte livsstil?

Brug din sunde fornuft

Dette læsestof er fra Det Bedste - Allers Forlag, helt tilbage til slutningen af 1960èr, hvor min familie, svoger, far og faster var storryger og som i en tidelig alder døde af lungekræft og blodprop i hjernen. Hvorfor holdt de ikke op med at ryge, når lægerne advarede dem?

Dette læsestof er fra Det Bedste - Allers Forlag, helt tilbage til slutningen af 1960èr, hvor min familie, svoger, far og faster var storryger og som i en tidelig alder døde af lungekræft og blodprop i hjernen. Hvorfor holdt de ikke op med at ryge, når lægerne advarede dem?

Kilde: Kiwi, konsulent for  Scandion,  Skandinaviens største firma for salg af luftrensning, ion-måling af indeklima, tobaksrøg, bakterier,  herunder staldgødning (ammoniak), statisk elektricitet, dårlig luft m.m. fra 1985-1996 i private hjem, institutioner, venteværelser og landbrug.

Vi dør af forfinelse 

Din døde krop sladrer om dit liv

- men døden kan hjælpe andre levende, fortæller professor og dr. med. Hans Peter Haugen, som har til opgave at obducere lig og ham som er en del af den politimæssige efterforskning. Det gælder alle tilfælde, hvor man ikke kender dødsårsagen, eller hvis det drejer sig om død på grund af en strafbar handling eller en narkoman.

Kilde: HELESE NR: 10 2009

Døde organer sladrer om dit liv

- når retsmedicineren åbner døde kroppe for at undersøge dem, kan han se med det samme, om personen har været god ved sin krop eller ej, idet døde organer taler tydelig deres eget sprog.

"Rygere lugter ikke af røg, når man obducere og åbner dem". Men det er meget tydeligt at se på deres lunger, at de har røget. De er helt sorte, hvor de hos sunde ikke rygere normalt er pæne og lysserøde i farven, fortæller retsmediciner professor dr. med Hans Peter Hougen. Et sundt liv sætter således tydelige sine spor. Ryger du eller drikker du meget i længere perioder af dit liv, vil det sandsynligvis sætte sig som tydelige fordspor på dine organer.

Valby Gasværks katastrofen i 1964

 Således ændrede mit liv sig allerede for mig som 18-årige, da min far fra den ene dag til den anden pludselig bliver alvorlig syg og indlagt på Bispebjerg Hospital med cancer, her fyldt med slanger, iltapparater m.m.. Her konstaterer lægerne, at han har fået alvorlig cancer på begge lunger. Det sker året efter Valby Gasværks katastrofen i 1965. På det tidspunk var min far bagermester, men kommer gradvis til kræfter igen efter en lang omfattende operation. Han fortæller lægerne sin variation om, hvorfor han fik lungekræften, idet han mente det skyldes Valby Gasværks eksplotionen i 1964?

Hele ejendommen hvor hans bagerforretning lå, var efter eksplotionenstrykket så voldsomt, at vinduer og glasmontre splintredede på få sekunder.Trykket var så voldsomt, at brød og kager faldt ned fra glasmontre på alle hylderne i bagerbutikken og overalt ligger kager og glasskår på gulvet. Samtidig med at eksplotionen fra gasværket sker, springer lågerne fra bageovnen pludselig op. Ud af bageovnen kommer en tæt tåge af røg og store plamager af sod rygende lige i hovedet og øjne på min far, som på nært hold ligner en skorstensfejer. Han mener selv fortæller han til lægerne, at han havde slugt noget sod, som var kommet ind i hans mund og ned i lungerne? Men den historie køber lægen ikke på Bispebjerg Hospitalet, men tror at hans lungecancer skyldes noget helt andet, "TOBAKSRYGNING" og hans tidligere arbejde som aluminiumssvejser, hvilket sker året før han køber sin bagerforretningen. Tobaksrygning er lige så giftig som en tæt tåge, når man indånder svejsedampene!!.....

Fra perioden 1961-62 arbejdede min far på en af landets største aluminiumsfabriker som svejser i Glostrup, hvor man fremstillede aluminiumsbeholder til store kølelastbiler, transportudstyr som bruges til kørsel af mælk, øl og rent kildevand f.eks. ved fremstilling af sodavand på flasker m.v.. På aluminiumsfabrikken kom han flere gange alvorlig til skade med synet og måtte på skadestuen med svejseøjne. Som svejser havde han tit problemer med hovedpine og svejseøjne, men efter sin lungecancer vidste ingen læge, at min fars alvorlige sygdom skyldes noget helt andet? Alt for ofte fik min far så lidt søvn i døgnet, at han til tider måtte holde sig opppe med 30-50 cigaretter og hovedpinepiller som bagermester?

Utrolig mange gange fik han kun tre til fire timers søvn i døgnet. I 1960èrne vidste lægerne ikke tilstrækkelig om stress og hvad der udløser cancer. Store overskrifter og forsidestof på dagens aviser BT, Ekstrabladet og Aktuelt blev kræft mistænkt for at være en bakterie? Alle mine kolegaer på min tidligere arbejdsplads købte aviser, som jeg lånte i min læretid, men ingen vidste lige som jeg (se billede fra 1967), at kræft skyldes forurening i industrien og tobaksrygning o.s.v., en mistanke som jeg opdagede fra magasinet Det Bedste: "Hunger De stadig efter en Cigaret"?

Da jeg to år senere i 1969 bliver hospitalsportør på samme Hospital opdager jeg tilfældig, at næsten de fleste patienter med cancer på kræftafdelingen alle er storryger? Alle i min nærmeste familie var storryger lige som min far, senere svoger, onkler, faster får kræft af en bestemt ting "STORRYGER". Det satter skub i min forskning allerede som barn, altid at være passivryger. Da min svoger i slutningen af 1960èrne forærer mig en stak af magasinet "Det Bedste" udgivet på Aller Koncernen og jeg samtidig læser artiklen "Hunger De stadig efter en Cigaret", gemmmer jeg historien og arkiver den i årtier, en beskrivelse som sætter gang i min hukommelse, tydelige spor af kræft hos storryger og dødelighed hos gravide kvinder, som føder vanskabte børn. Historien som er 50 år gammel (1967), ligner til dato en helt ny videnskabelig undersøgelse og forskning, som om historien fra 60èrne er fra i går?

Så lidt som to cigaretter om dagen slår ufødte fostre ihjel på grund af B3-vitamin (niacin) mangel!!... Her er der en sammenhæng på  at  min tidligere arbejdsplads på Panther Sko Nørrebro, hvor flere får kræft af deres arbejde i røgfyldte arbejdslokaler og med sideløbende tobaksrygning som årsag? Flere af mine arbejdskolegaer dør nemlig allerede i en tidlig alder inden de fylder 55 år?

NB! Meget vigtig i forståelsen af "Farvel og Tobak", så læs historien om kræft i skotøjsindustrien) NB! Husk at vende tilbage til denne side igen, tryk på linket: The End

Kilde: Kiwi, indeklimakonsulent for Scandion (1985-1996), økolog siden 1976.

Kræft skyldes forgiftning af cellerne som følge af forurening og p.g.a. manglende ilt

Rygningens paradoks

Hvordan holder jeg op med at ryge?

Spørger man en typisk vane- storryger om, hvorfor vedkommende ryger, vil svaret ofte være "for at stresse ned" eller "det virker afslappende". De fleste vanerygere føler altid en reduktion af stress eller anspændthed ved at ryge, når noget presser på i vor dagligdag.

Paradoksalt nok er dette det stik modsatte af, hvad man skulle forvente ud fra fysiologiske målinger. Den fysiologiske effekt af at tilføre kroppen nikotin eller e-cigaret er blandt andet, at hjertet slår hurtigere (den typiske forøgelse er 15-25 slag i minuttet pga. iltmangel), og at blodtrykket øges. Når dette sker, styrter lægen til receptblokken og udskriver blodtryksnedsættende medicin istedet for, at få patienten til at holde op med at ryge?

Rygning føre altså objektiv set til øget fysiologisk aktivering, mens rygeren subjektiv rapporterer om lavere aktivitet som følge af rygning. Hvordan skal man forstå dette paradoks? En forklaring tager som udgangspunkt, at tanken påvirker følelserne: hvordan man i en givet situation forstår sin egen stress-tilstand kan påvirke stress-oplevelsen. Stress er en meget ubehagelig tilstand, hvor kroppen er aktiveret - eller sat i alarmberedsskab - i større grad end normalt ønsleligt (ubevidst). Ofte ved de fleste storryger ikke nøjagtig, hvad denne aktivering skyldes. Vi ved, at vi er stressede, men ikke hvorfor. Kognitiv terapi, er en vigtig del af behandlingen i at forstå hvorfor man er vane- og storryger!!...

Stress under sådanne omstændigheder vil vi være motiveret for at forstå, hvorfor vi er stressede. Forskning viser, at hvis der i sådanne tilfælde findes en sandsynlig årsag i situationen, som kan forklare aktiveringen, vil vi føle os beroliget. Da rygeren fra tidligere erfaringer ved, at det at ryge er opkvikkende og aktiverende, vil det at ryge i en stresset situation give rygeren en nærliggende mulighed for at forklare aktiveringen: "Jeg er aktiveret, fordi jeg ryger". En sådan forklaring kan virke beroligende og faktisk også gøre personen bedre i stand til at mestre en stressende situation.

En anden forklaring tager udgangspunkt i det naturlige og skyldes den såkaldte nikotin reguleringsmodel (rygestop), at stress hos vane- og storrygere medfører øget udskillelse af nikotin i blodet. Et sænket nikotin-niveau som følge af stress, føles ubehageligt, og trangen til at ryge øges. Den tilførte nikotin genopretter niveauet - noget som virker beroligende.

Kilde: Kiwi var medlem af Foreningen Røgfrit Miljø og ekspert i indeklima - Scandion 1985-1996.

Hvordan skabe åndehuller i tobakstågen

Homeotase:

Menneskets evne til at opretholde et stabilt indre miljø kaldes "homeotase". Dette begreb, der er en biologisk udgave af den berømte Le Chateliers princip, blev udviklet i 1850èrne af den franske fysiolog Claude Bernard, og har spillet en overordentlig stor rolle for forståelsen af fysiologiske processer i organismen. Evnen til at opretholde et konstant indre miljø gør bl.a. dyr mere uafhængig af det ydre miljø end tilfældet er for encellede organismer, mennesker eller planter. Sammentrækningen af vævsvæsken, som i oldtiden betragtes for at være livsvæsken, den væske, der befinder sig mellem cellerne i legemet, regulerer inden for en meget snæver grænse. For at opretholde et konstant indre miljø, må legemet reagerer bevidst over for alle ændringer i det ydre miljø, som truer med at ændre det indre miljø f.eks. tobaksrygning, stimulerende kaffeslagtilfælde m.m. Når legemet f.eks. udsættes for varme, kulde, støj m.m., kompenceres der herfor. Desuden må legemet skaffe sig føde, vand og oxygen (ilt) og skaffe sig af med cellernes opbrugte energi affaldsstofferne.

Når mennesket f.eks. bliver bange, nervøs eller stresset og påbegynder anstrengende arbejde ovenpå at indtager kaffe, tobak i form af rygning måske forkert kost, stiger blodtrykket i arterierne. Under sådanne stress-situationer påvirkes transportsystemet af en række indre faktorer, som en nervøs stimulering og lokale ændringer i det indre biokemiske miljø. En del af de bedst kendte mekanismer til at bringe legemet i "kampberedsskab", er sekretion af flugt og streshormonet adrenalinet og serotonin.

Hvis store doser adrenalin eksperimentelt indsprøjtes i blodstrømmen, ses en kontraktion (forkortning) eller sammentrækning af de små arterier i fordøjelseskanalen, huden og øjnene (dårligt syn), men derimod en afslapning af karerne i musklerne. Blodet hindres altså i at gennemstrømme nogle vigtige organer og løber i stedet til musklerne. Generelt syntes binyrerne (barkhormonet adrenalinet) at spille en vigtig rolle ved legemets forsøg på vores krop, at forhindre ubevidst stress!!......

I lighed med adrenalinet, findes der også et andet stress-hormon, man har kaldt serotonin som er opkaldt efter blodet: sero (serum) og tonin (latin; sammentrækning) også her ved stresspåvirkning, som reagerer på underskud af ilt ved tobaksrygning.

Hvad betyder luft og åndedrat (ilt)?

- din energi

- dit helbred

- din krops ældning

- din præstation- og koncentrationsevne 

Sådanne forsøg har man lavet helt tilbage i 1940èrne med tusindvis af protester!!......

Sådanne forsøg har man lavet helt tilbage i 1940èrne med tusindvis af protester!!......

Mirakkelmageren B3-vitamin og ionerne?

Rygningens paradoks

Hvordan holder man op med at ryge!!...? Spørger man en typisk vaneryger om, hvorfor vedkommende ryger, vil svaret ofte være "for at stresse ned" eller "det virker afslappende". Det kun de færeste som ved at cigaretter frembringer syre i kroppen, idet den stjøler ilten?

Den forbandede cigaret koster mange liv hvert år

Tryk på linket: Syredøden