Mickel Jackson forudså Dommedag allerede i 2016

Mickel Jackson brødre til Jackson familien sagde i 2012: Vi har fire år tilbage?

Vi kan ikke bare lukke øjnene, vi må gøre en indsats selv sagde Mickel Jackson før han døde?
Køb de gode økologiske vare fra avler, der ikke anvender sprøjtegifte, kunstgødning, der tidligere indeholdt store mængder cadium (tungmetal), kviksølv og arsenikgift, men også PFOS?
 

Stigende brystkræft blandt grønlandske kvinder i Nuuk

********************

Kilde fra 1980èrne

Brystkræft har længe været et stigende problem i vestlige verden herunder Danmark, men nu viser forskning  at brystkræft fornylig (1980) er steget voldsomt hos Inuuiterne (eskimoerne) i det Arktiske områder og Canada.
Inuit-eskimoerne bygger på og tror på de såkaldte "Inu" - kræfter, at naturen er levende, at deres kultur er ved at blive ødelagt af de riges lande mangel på respekt for naturen. De har set flere mærkelige ting i naturen, fisk og dyr dø på en mærkelig måde?
Forskerne i brystkræft lavede herhjemme derfor en undersøgelse af, om de kemiske forureningsstoffer, som findes i deres fødevare fra det Artiske hav og i vestlige fødevare fra supermarkedet, har betydning. Man ved, at de velkendte fedtopløselige ting som f.eks. PBC polychlorerede biphenyler) der går under betegnelsen POPèr, findes i høje koncentrationer i den arktiske kost fra havet (f.eks. levertran), i sælers spæk og fedtlag og hos isbjørne, og kan medvirke til brystkræft hos kvinder.

******************

POPèr truer hele verden!!...

Stockholmkonventionen har forlængst lavet en liste over POPèr som f.eks. PFOS og PBCèr (polychlorerede bipenyler).

Men det giftige Flourstof (PFOS) som bruges i til bekæmpelse af ildebrande og som nu skal begrænses, allerede var forbudt i Europa ifølge Stockholm konventionens, en liste over POPèr, som findes mange steder i vores hverdag bl.a. i Pizza papembalage og bagepapir, til smørebrød, teflonpander og gryder, møbler og tøj m.m..
Danske forsker har kigget nærmere på Grøndlandske eskimo - kvinder - Inuit med brystkræft. Det visete sig allerede i 1980, at de brystramte kvinder har ca. dobbelt så meget af visse flourstoffer (PFOSèr) i blodet som raske. Dette resultat er helt nyt. Ingen andre har før vist, at de flourerede stoffer er en risikofaktor for brystkræft i mennesker, siger professor Eva Cecille Bonefeld- Jørgensen fra Århus Universitet.
Allerede i marts 2011 kom flere forskere fra Fødevareinstitutet DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og Københavns Universitet med udtalelser om, at man havde fundet "nye" farlige flourforbindelser i dansk og udenlandsk embalage til fødevare. Forbindelserne kaldes for polyflourerede alkyl-fosfat-estere (POPèr). Fire poser med popkorn til mikrobølgeovnen og en boks til grill-burger indeholdt (POPèr) fra papembalagen, mens ni andre produkter ikke havde målbare mængder af stofferne. Den ene håndfuld popcorn følger den anden, når børnene hygger sig foran fjernsynet i weekenden. Men popcorn, som laves i mikrobølgeovnen, gemmer små mængder giftige polyfourrerede stoffer. Posen de poppes i, kan nemlig afgive fedt- og vandafvisende stoffer. Det har vist sig, at de kan være yderst problematisk for både sundhed og hvis de havner i miljøet, siger forskerne.
Man har i rigtig mange år brugt perflurerede stoffer i stribevis af produkter, da de er varmebestandige, kemisk stabile samt fedt- og vandafvisende. Desværre har nogle af stofferne nu udvist uheldige bivirkninger for sundhed og miljøet. Efterhånden er mange af de problematiske flourforbindelser da også blevet erstattet med stoffer, som ikke har vist de samme uheldige egenskaber, F.eks. PAP. Men det har vist sig, at PAP kan omdannes i kroppen til perflouroctansyre (PFOA). Et stof, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrende. Gruppen af PAP er derved en kilde til de problematiske flourforbindelser, som stadig måles i menneskers blod.

Polyflourerede stoffer er blevet et stort miljøproblem i verden?

Polyflourerede stoffer er svært nedbrydelige og har tendens til at bioakummulere i fødekæden. Man finder derfor stofferne i alt fra dyr, fugle og mennesker til de mest øde og arktiske egne i verden som f.eks. Grønland og Canada. Stofferne forbindes i stigende grad med forskellige hormonforstyrende effekter i mennesket. Ligesom kolesterolniveau og aktivitetsniveau hos børn også bliver diskuteret. Vi bliver udsat for stofferne gennem fødevare, støv og luft. Stofferne er f.eks. fundet i forholdsvist høje koncentrationer i vildtlevende dyr f.eks. isbjørne.

Tryk på linket: Farlig PCB-gift

***************************
Kilde: af klimatolog, religionsforsker,

livsstilsekspert og økolog siden 1976
G.I.N.

NB! Læs også dette link: Kemiens Tidsalder      

Østersøen blev allerede fyldt med giftstoffer og sprøjtegifte i 1950-70-èrne med bl.a. DDTog PCB-

Kan naturen nedbryde flere giftstoffer?

I 1971 var over fyrretyve landbrugsministre fra alverdens lande heriblandt Danmark med Henry Christensen (V) under Hilmar Baunsgård regeringen ved en kongres i Rom. En amerikansk videnskabsmand, doktor Norman Borlug, som fik nobelprisen i 1970 for sine arbejder med kornsorterne erklærede dengang: "Hvis man forbyder sprøjtemidlet DDT i den tredje verden, vil Asien og Afrika blive dømt til hungersnød. Allerede i 1940èrne begyndte man, at diskutere brugen af sprøjtemidlet DDT i landbruget, hvor man blev opmærksom på DDT giftighed overfor dyr og mennesker. I 1950èrne blev det så forbudt, at anvende det i Europa og Amerika bl.a. fordi man havde fundet DDT i bihoning og som fulgte så med i kølvandet. Mærkelig nok forbød man ikke sprøjtegiften overalt i verden, fordi den kunne fremstillet i den tredje verden. Uden at opdage noget, blev den i årtier importeret ad bagvejen til Europa i frugt, grøn te, honning og krydderier fra den tredje verden som rester disse produkterne. Man må spørge sig selv, om ikke det var en skandalen dengang, for hvilket valg skal være det afgørende? Sult eller forgiftning, der har forgiftet eller slået millioner af mennesker ihjel bare ved brug af DDT. Desværre glemte doktor Borlaug alt om forædlet korn og frøsorter, men hvad sker der med disse korntyper, når vi i Europa ikke har mere føde tilbage af vores forædlet frø i kornbankerne? Ja, så kommer resten af verden til at mangle mad på samme måde, som når Afrika mangler vand. I dag er korn blevet så forgiftet på grund af kemiske stoffer, at det har ødelagt generne "kernen i spiren" til forædlet frø. Hvert år bruger landbruget så meget sprøjtegift, at 100 vandværker og vandboringer må lukke på grund af opdaget sprøjtegifte i drikkevandet, at selv deres egne selvstændige brønde ikke har rent vand?

Kilde: af Kiwi, klimatolog, religionsforsker og okolog siden 1976
12. juli. 2011
Når Guds Sønner - Mennesket bliver til støv?

Hvornår griber Gud ind overfor giftstoffer? Det gør han ikke sålænge mennesket ikke selv hjælper til. Alt i naturen nedbrydes, selv mennesket som er Søn af Gud bliver efter døden til støv, og planterne danner muld - husmus. Der findes èen undtagelse hvor nedbrydningen går meget langsomt, ved henkastning af kemiske stoffer i naturen og ved plantegifte, husholdning- og atomaffald.
De fleste mennesker er nu således i deres hverdag p.g.a. travlhed kommet så langt bort fra naturens oprindelse "Gud som har skabt jorden", at de slet ikke skænker en tanke på eller ved, at der er en sammenhæng mellem sprøjtegifte, giftstoffer i fødevare, dåsemad som er årsag til de fleste alvorlige sygdomme f.eks. cancer, allergier o.m.a.!!...
I dag forsætter landbruget anvendelse af skadelig antibiotika, sprøjtegifte i produktionen for at afhjælpe planterne gennem de forøgede angreb af sygdomme, der fremkommer gennem væksten. På nært hold ligner det til forveksling Ægyptens plager, som for 2000 år blev nævnt i Bibelen.
Åbenbaringens Bog kap.22,10-15. 

Dommedag år 2016

I 2012 udtalte Mickel Jackson: Vi har fire år til at rette op på det "forureningen" ellers er skaden ubodelig? Se filmen "THIS IS IT" af Michel Jackson.

John Lennon så også Dommedag allerede i 1960èrne efterfulgt af Mick Jacker, Donovan, senere Madonna, John Travolta m.fl.

Du er hvad du spiser, fortalte de store popnavne!!....

Østersøens sæler og fisk er blevet dødsdømte!!..

Søndags Aktuelt fra 1980èrne

På knap 15 år er det lykkedes os at ødelægge sælernes livsbetingelser i Østersøen så meget, at de nu er dødsdømte.
En svensk undersøgelse viser, at 6 ud af 7 hunsæler er starile, aldrig har født unger og kommer heller ikke til det.
PM er den måleenhed, som forskerne anvender til at måle den giftmængde, dyrerne optager i kroppen fra naturen - blandt andet miljø-giften PCB (polykloridbenzen), som stammer fra plastindustrien og de gammelkendte, og frygtede DDT som blev anvendt under Vietnamkrigen.
I 1980èrne var PPM for sælerne i den botniske bugt ved Østersøens nordlige havbugt (Finland, Estonia og Sverige) 210 for DDT og 100 for PCB. I den sydlige del Lithuain, Polen og Tyskland står det endnu værre til - PPM hos sælerne er det 420 for DDT og 140 for PCB.
I begyndelsen af 1960èrne var sælerne langt sundere, siger Staffan Søderberg, der er forsker på det Naturhistoriske Museum i Stockholm.
I dag (1980èrne) er 6 af 7 hun-sælers æggestokke angrebet af giftstoffer (kræftfremkaldende). Det betyder, at højest 25 pct. af Østersøens hunsæler har chancer for at blive drægtige. Og selv de sæler, der bliver drægtige, er der stor fare på fære. Amerikanske undersøgelser viser nemlig, at giftstofferne fremkalder aborter hos drægtige søløver. Det samme gælder for Østersøens sæler. Siden 1972, har vi fundet beviser på, at det også gælder for sælerne - vi har fundet de for tidlig fødte unger.
Fra og med i år (1980èrrne) er jagt på sæler i Østersøen forbudt. Undtagen for erhvervsfiskere? De har forsat lov til at have geværet med, når de tager på fisketur - for at plaffe de "frække silde-tyve ned", der som et rovdyr sluger fiskene uanset hvor giftige sildefiskene er?
Til det svenske dagblad "Expressen udtaler Stafan Søderberg: - Det er svært at tro, at sælerne i Østersøen har nogen som helst chance for at overleve.
Kilde: Dagbladet Expressen og Søndags Aktuelt.

I dag (2011) er overfiskning af sild, fiskekvoter og for mange giftstoffer gjort Bornholmske fiskere arbejdsløse. Den verdensberømte røget sild på Bornholm stammer ikke mere fra Solskinsøen, men fanges ved Vesterhavet og tilberedes på Bornholms røgerier!!...
Det hele skyldes industrien langs Østersøen og tidliger skibsafbrænding af giftstoffer på havet som f.eks. affaldsprodukter: Dioxiner, PCB, DDT og alt andet industrien ikke kunne komme af med på land.

Gift i modernælken
Jeg gengiver en nottis af Henrik Kaufholz
i Politiken d. 1.07. 1981

Vesttyske babyer får stærke doser miljøgifte ind med modermælken, når de ammes. Der er så meget DDT, HCD, dieldrin og PCB i modermælken, at det ville være ulovligt at sælge den i butikkerne. Vesttyske miljøgrupper og politikere kræver nu ny lovindgreb mod den kemiske industri og landbruget, så mødrene trykt kan amme deres nyfødte.
Der findes ikke tilsvarende undersøgelser i Danmark, men lektor Inge Kraul fra Institut for Farmakologi siger til Politiken, at danske kvinders modermælk formentlig er lige så forurenet. "Det er beklageligt faktum, men modermælk er stadig af en lang række andre grunde det sundeste for børn".
Den vesttyske fysiker og matematiker Elke Pròstler, 32 og selv mor til en baby, har i bogen "Amning trods forgiftet verden" gjort op, at en vesttysk baby, der amer hos en gennemsnisforurenet mor, får dobbelt så meget DDT som en voksen person på 60 kg menes at kunne tåle. Babyen får otte gange så meget HCD, fire gange så meget diedrin og tretten gange så meget PCB.
Alle de nævnte stoffer er kemiske midler, der har været brugt eller bruges i landbruget.
Elke Pròstler undrer sig over, at mængden af DDT ikke er faldet i modermælken, selv om det blev forbudt i næsten hele Europa i begyndelsen af 70èrne. NB! (DDT bruges i den tredje verden ved sprøjtning af the-, cacao-, tobak, kaffebuske, krydderi og frugtplantager m.m.).
Det er endnu ikke undersøgt hvordan eller hvor meget skade børn tager af at få gift ind med modermælken. Elke Pròstler mener, at denne form for forurening kan være en af årsagerne til det stigende antal kræfttilfælde blandt børn og hun er næsten sikker på, at det hæmmer børnenes udvikling og skader koncentrationsevnen.

Der bør sættes langt flere ressourcer ind på miljøarbejdet i Danmark. Gør noget!!..

Kilde: NY TID OG VI 1981
af nu afdøde naturhelbreder Julie Vøldan
Kurcentret i Jyderup

Jacques Cousteau

Kilde: af G.N. forsker i kulturhistorie, klimatolog, biolog og økolog 1976.Jacques Cousteau`s gravsted, der vil blive mindet af 300.000 miljøfolk verden over bl.a. Greenpeace, Noa gruppen m.fl.Jacques Cousteau`s gravsted, der vil blive mindet af 300.000 miljøfolk verden over bl.a. Greenpeace, Noa gruppen m.fl.

Den verdensberømte miljø- og havforkæmper Jacques Yves Cousteau var foregangsmanden til oplysning om nutidens miljøkatastrofer og Covid-19?

I 1950èrne købte den franske flådeofficer, opdagelsesrejsende og miljøforsker Jacques Cousteau skibet Calypso af en skibsreder ved navn Guinnes, der udlejede det til ham for et symbolsk beløb af 1 france om året. Med skibet Calypso besøgte Jacques Cousteau de store oceaner i verden inklusive visse floder og mindre have, heriblandt Østersøen. Jacques Cousteau vandt 3 Oscars med sine film, optaget med undervandskamera under havene: Den tavse verden. Den gyldne fisk og Verden uden sol, såvel mange andre priser inklusive Den Gyldne Palme i 1956 ved filmfestivalen i Cannes.
Da indehaver G.N. af denne 123hjemmeside www.vitanyhed.dk  første gang som 12-årige, så Jacques Coustea meget interessante film i DR-TV-1959, fik han øjnene op for hvad miljøforurening egentlig var for noget?

Det var nogle grusomme oplevelser der afslørede, at havene også dengang var voldsomt forurenet og ikke så ud til at redde på grund af dødt slam også på havbunden af Verdens mest forurenet heriblandt Østersøen? I 1963 udviklede Jacques Cousteau et undervandskamera kaldet Calypso - Phot, der afslørede dumpning af giftigt affald fra danske og udenlandske skibe i Østersøen og andre steder på verdenshavene. I 1965 gentog Jacques Cousteau successen med to ubåde, der kunne nå en dybte på 500 meter. Her fandt man dødt plankton og koraller overdænget med et lag mudder iblandet giftrester fra store affaldsskibe som dompede deres kemisk atom affald i havene bl.a. Østersøen?.

Således svømmede fiskene rundt i en suppedas af giftig affald og kunne med lethed antænde metangas i havets dybde, som udvikles deraf, men værre var det med de store plamaser af vabler og sår på bugen som fiskene havde. Mit indtryk som skoledreng dengang var, at verden snart ville gå under på grund af havenes alvorlige forurening. Allerede i 13-års alderen, så jeg Jacqusteaue stigende popularitet i oktober 1960, da de første mængder radioaktivt affald skulle dumpes til havs af EURATOM. Ti år senere i 1970èrne så jeg på nært hold i dagspressen, og avis udklip m.m. de samme plamager på fisk fanget i Lillebælt, Kattegat og Køge Bugt, her fra Kemisk Værk Køge og det fik mig til at interessere mig rigtig meget for miljøet.

Kilde: G.I.N. religionsforsker i kulturhistorie, naturvidenskab, klimatolog og økolog siden 1976.Jacques Cousteau f. 11.juni 1910 - 25. juni 1997.Jacques Cousteau f. 11.juni 1910 - 25. juni 1997.

Ny opsigtsvækkende bog forudsiger voldsom forurening og Dommedag inden udgangen af dette århundrede og som er ved allerede og ske 2022 med Covid-19?

Det som to milliarder mennesker bør lever af i dag fra vores verdensomspændende oceaner, er allerede på vej til at ligne en klorark af forrådnelse og sumpgas o.m.a., hvilket er sket på grund af henkastning af giftig affald fra skibe, herunder plastikembalage fra køkkenaffald til farlig affbrænding af kemikalier, spildolie, sprøjtegifte, dioxin som fandt sted allerede for 70 år siden? Affaldsforbrænding på skibe fandt sted i Østersøen (1950èrne), samt al den henkastning af mikroplastik fra skibsproviant, madspild fra køkkener er blevet smidt over bord fra tusindvis af skibe, hvilket har medført mikroplastik som nu flyder overalt i verdenshavene, på store turist strande nær feriehoteller, et paradis for de rige og mindre fattige feriegæster.

Denne fortælling fandt sted allerede da jeg som dreng 12 år gammel så TV udsendelser i begyndelsen af 1959 med den franske miljøforkæmper og flådeofficer Jacques Cousteau. Mine forældre var nogle af de første i hele vila kvarteret på Amager, som erhvervede sig det første TV-apparat, købt hos Fona. Jeg var som en magnet klistret til TV opslugt og klistret til TV-udsendelser med stor interesseret for "Havenes Oceaner" og naturvidenskab af Jacques Coustea i en en alder af kun 12 år gammel, hvilket har fulgt mig siden!!........

Kilde: G.I.N, religionforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976 

"Det skønnes", skriver Elizabeth Kolbert i sin nye bog "The Sixth Exitinction" om Dommedag, at en ny katastrofe "Big Five" er på vej og at en tredjedel af alle rev-koraler er på vej til at forsvinde som følge af forurening. Det vil sige, at en tredjedel af alle incl. ferskvands-bløddyr, en tredjedel af hajer og rokker og som udgør 30-50 procent af alt liv på jorden, vil ophøre med at eksistere ved udgangen af dette århundrede, hvis vi ikke handler nu?

Graviditet renser mor, men overfører ca. 100 kemikalier til det ufødte barn.

2010

En bombe af giftstoffer under graviditet?
Ny dansk-fæørsk forskning har via prøver fra 100 nyfødte og deres mødre fundet frem til, at nyfødte hvis mødre for det meste har spist fisk, har overført 87 kemikalier til deres børn under graviditet og amning.
"Den ophobning af forurening i kvindekroppen kan hun faktisk kun komme af med ved at blive gravid. Og det er meget uheldigt, da fostret er særligt såbar for skadelige påvirkninger under den tidlige udvikling.

Kan skade
indlæringsevnen 
Mange af de 87 kemikalier kan forårsage en række skader på barnet. Blandt andet er det kendt, at visse kemikalier kan skade forplantningsevnen, men andre kemikalier kan også forårsage mentale skader som indlærings- og adfærdsproblemer.
"Når barnet får overført forureningsstofferne, så kan det skade hjernens udvikling, immunforsvaret, kønsudviklingen og give forøget risiko for kræftsygdomme", siger forskerne.
De skadelige stoffer finder ved vej ind i kroppen på tre forskellige måder. Først i den mad, du spiser f.eks. fisk som er forurenet bl.a. på Fæøerne. Pesticiderne er et godt eksempel på et stof, der kan påvirke din krop uhensigtsmæssigt. Dernæst kan du få stofferne fra luften - for eksempel, hvis du indånder maling, cigaretrøg, bilos o.m.a. Sidst optager du stofferne gennem huden - via cremer, sæber og kosmetik eller tøj og møbler med skadelige stoffer i.
Fra mor til barn
Stofferne lagrer sig i hjernen, nyrerne, i fedtvæv eller i leveren og overføres herefter langsomt til blodet. Fra blodet overføres stofferne til moderkagen og navlestrengen til det ufødte barn. Stofferne kommer også over i mælken under armning - og overføres derved til spædbarnet.
KIlde: Alt om børn
  

Nu er det galt igen: Farligt gift HCB truer Bornholm

Bornholm d. 9.juli 2012
Tryk på linket:
www.tv2bornholm.dk?newsID=63517

Den samme gift HCB, som var på vej til Danmark fra Australien i 2010 og som blev godkendt af Miljøstyrelsen og daværende miljøminister Karen Elleman, har allerede slået hundredevis ihjel og giften truer nu Bornholm?

HCB (hexachlorbenzen) er en kemisk plantegift (fungsid), der har været kendt i 50 år og benyttet som et frøbehandlings middel, især hvede ved at styre svampesygdommen stinkbrand. HCB er et giftigt og fedtopløseligt stof der ophober sig i planter, alger, dyr og mennesker, og den er sammen med 12 andre verdens farligste gifte, som er sat på WHO`s liste, der ikke skal produceres, handles med, anvendes eller transporteres. Men aligevel var det meningen, at giften skulle destrueres på Kommune Kemi i Nyborg i 2010, men befolkningen satte sig imod og Folketinget stoppede transporten.

I året 1959 blev 4.000 mennesker i den fattige, østlige del af Tyrkiet forgiftet af HCB, heraf døde 500 af befolkningen. På grund af massevis hungersnød sendte USA nødhjælp til Tyrkiet. Nødhjælpen bestod i hvedekorn, som - for at blive beskyttet mod svampen stinkbrand - var behandlet og forgiftet med HCB. Men da de fattige tyrker begyndte at spise af kornet, falder de om på stribe.
Næsten 30 år efter - i 1986 deltager den danske professor og ekspert i miljøgiftige stoffer, Fin Bro-Rasmussen, i et fire dage langt møde i verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er kun et punkt på dagsorden: Giften HCB.
Idag er det faktisk lykkedes os at få afgrænset giften. Nu vil man til at "lege" med giften igen, idet HCB truer Bornholm.
I år 2000 blev der fanget fisk i Kattegat syd for Norge og i Rhinen ud for Holland, som var forurenet med giften HCB.
- Hvis der sker et uhel som nu er sket i Polen Gerdansk, så er fanden løs. Og når først giften er ude, vil den sprede sig igennem fødekæden - fra planter og alger via køer som fodres med plankton og fisk til mennesker.

Kildeangivelse: 
HCB-gift har dræbt hundrede
Arbejderen / Komunistisk Parti
 

Kun 25% af Østersøens hunsæler har chance for at overleve, således berettede man i 1981!!...

Kun 25% af Østersøens hunsæler har chance for at overleve, således berettede man i 1981!!...

Så farlig er sennepsgas, hvis du sluger en mundfuld havvand?

Pige på 12 år døde af kræft efter en mundfuld havvand på Bornholm?

Sennepsgas er en giftgas, en type kemisk våben som blev fremstillet bl.a. i Tyskland og U.S.A. og brugt i begge verdenskrige fra 1914 og i 1930èrne. Efter krigen blev den tyske giftgas, som blev fundet, dumpet i ret store mængder i Østersøen omkring Bornholm i Storebælt og Kattegat. Det har i tidens løb givet en del problemer for fiskere, særlig Bornholm, hvor fiskerkutter har fået bomber med sennepsgas i deret net. Også i Irakkrigen, brugte Sadam Hussain krigsgassen mod kurderne i Kurdistan og tusindvis af mennesker døde øjeblikkelig af bombenedslag fra krigsmaskiner fra luften.

Sennepsgas er i sin rene form farveløs, lugtfri væske - en blistgas, blære, en særlig gruppe kampstoffer som angriber kroppen og forårsager celledød og kræft. Ved intramolekylær nukleofil substration f.eks. berøring af sennepsgas, dannes chloridion, som reagerer villigt med guanin i DNA`s nukleinsyre, der benyttes i udviklingen og oprettelsen af alle levende organismer. Chloridion forårsager celledød og kræftsvulster på fisk og mennesker, så min kone og nærmeste familiemedlemmer går langt uden om fisk, der er røde på bugen f.eks. rødspætter?

I 1965 oplevede oliefyrsteknikker et trakisk dødsfald og mistede sin bedste vens lillesøster på 12 år, som fik cancer? Det skete i forbindelse med, at pigen var med sin familie på Bornholm og elskede svømning fra sin skoleidræt. Hendes stedfar som var en dygtig ingeniør i lufttrafik, ansat i SAS faldt mistanke og fortalt mig, at pigen blev syg lige efter de var vendt hjem fra Bornholm i 1965? Før hun fik konstateret cancer, var hun en livlig pige, men kom ved et tilfælde til at sluge en ordentlig mundfuld havvand ud fra kysten ved Allinge på Bornholm. Stedfaren fik hurtig en mistanke om, at faren nemt kunne være forårsaget af sennepsgas, idet han opserverede, at hun pludselig blev dårlig lige efter hun var kommet op af badevandet efter en dukkert. Pigen var før afrejsen til Bornholm sund og rask, en lidt buttet pige før de tog af sted på Bornholmerferie. Hele familien, venner og pårørende blev dybt rørt efter hendes indlæggelse på Rigshospitalet og det store savn, at miste en ellers glad og livlig pige på kun 12 år. Jeg var forholdsvis ung dengang kun 18 år gammel, men kom endnu ud for nogle grime oplevelser i 1965 til 1966, da min moster også døde af kræft samme år, samt en nær arbejdskolegaer på kun 52 år?

Der gik ikke langt tid før jeg fattede mistanke om, at cancer måske skyldes giftige kemikalier i industrien og miljøgifte, idet også min far var ved at afgå ved døden året efter i 1966? Han blev opereret i begge lunger som følge af en alvorlig cancer på begge lunger, men her var det selvforskyldt mente lægerne, idet han røg 40-50 cigaretter om dagen uden filter (Cecil), samtidig med at han arbejdede uafbrudt døgnets næsten 24 timer som bagermester, uden at deltage ved måltiderne. I 1960 og 70èrne mistede jeg rigtig mange familiemedlemmer og venner som følge af cancer. I alt har jeg i de ca. 70 år som er gået, mistet 8 familiemedlemmer og 10 venner som følge af kræft.

Midt i 1960èrne skrev pressen hele tiden om kræft og brugte ordet cancer, men ingen læger kunne fatte mistanke til elller hvad man fik kræft af? Men da jeg som 20 årige blev hospitalsportør og så, hvordan lungepatienter røg som en skorsten på hospitalet, i venteværelser, hos læger og mange andre offentlige steder, herunder i busser, sporvogne, flyvemaskiner m.m., så kunne jeg føle gennem min egen næsen den modbydelige luft alle vi andre tvungen skulle indånde og hvor irriterende det var, at blive modtaget med en dårlig luft overalt hvor man færdes i indemiljøer? Det medførte så, at jeg i 1985 besluttede mig og blive medlem af foreningen Røgfrit Miljø, som følge af sælger og konsulent i firmaet Scandion, som solgte luftrenser til venteværelser hos læger, ambulatorier o.m.a.. Allerede samme år blev min far atter ramt af prostata canser i 1980 og døde efter mage år som invalidepensionist? Han kunne ikke gå to skridt uden at miste luften, fik åndenød og frygtelige svedeture ved at opholde sig i betonbyggeri?

Det sammme år 1985 møder jeg to dygtige atomfysiker, som have tilknytning og forstand på indeklimaproblemer. Det førte til, at jeg fik arbejde som distriktssælger af fine luftrenser til venteværelse, solgte hundredevis af luftrenser til astmapatienter og storryger, hvor indeluften var fuld af fordærvet af yderst skadelig tobaksrøg, mugspore, bakterier m.m.. Det førte til, at jeg fik stor viden i indeklima, ionisering o.m.a., herunder sygdomme fremkaldt af dårlig indeluft, Co2, kulilteforgiftning, miljøgifte, sygdom som astma o.m.a.

I begyndelsen af 1960-70èrne var lægerne meget passive, når det gælder kendskab til indeklima, sygdomme forårsaget af arbejdsforhold og giftstoffer. Vi mennesker bliver syge og dør af vore omgivelser, miljøgifte, hvilket man allerede vidste for 2000 år siden ifølge Bibelen. Her fortælles om miljøpåvirkning, som findes overalt i vores madvare, dyr, fisk og ikke mindst spisning af kød!!....  

 

Endnu en rødspætte fanget i Kattegat

Fanget i 1970èrne

Mange friskfanget rødspætter i kølemontre er røde på bagsiden. I gamle dage blev disse fisk kasseret og smidt over bord fra fiskekutter? Er fiskene fanget med begyndende tegn på forgiftning eller sygdom? Jeg spørger blot, idet jeg stammer fra en fiske familie på Bornholm og Frederikshavn?

Mange friskfanget rødspætter i kølemontre er røde på bagsiden. I gamle dage blev disse fisk kasseret og smidt over bord fra fiskekutter? Er fiskene fanget med begyndende tegn på forgiftning eller sygdom? Jeg spørger blot, idet jeg stammer fra en fiske familie på Bornholm og Frederikshavn?

Fisk angrebet af svulster, fanget i Lillebælt

Fanget i 1970èrne

Fisk fanget i Lillebælt i 1960èrne

Farlig dioxin i Østersøens fisk havner i tørfoder til grisene

Billede fra 1980èrne. En advarsel om at gravide ikke skal spise ret meget fisk!!.....

Billede fra 1980èrne. En advarsel om at gravide ikke skal spise ret meget fisk!!.....

Den farlige kocktail: Hormonforstyrende stoffer truer mennesker og dyrs eksistens på hele jordkloden!!...

Kemiske stoffer og sprøjtegifte i hverdagen slår os alle ihjel!!..

På trods af mange års forskning i hormonforstyrrende stoffer er det begrænset, hvad lægerne ved om stoffernes påvirkning af mennesker i de mængder, som vi udsættes for.
Hormonforstyrrende stoffer kan påvirke mennesker og dyrs hormonsystemer f.eks. kirtler, hjerne, immunitet m.m. og derved skade os, vores børn og naturen. Derfor skal vi sætte alt ind for at stoppe landbruget, plantager  og de udenlandske gartnerier brug af sprøjtegifte m.m.
Åbenbaring 22,15-16

Mennesker optager ofte de hormonforstyrrende stoffer gennem maden vi spiser f.eks. sprøjtegifte (pesticidrester, mikroskopiske plastrester af kildevands flasker m.m.), men også små mængder der gennem huden (tilsætningsstoffer i legetøj, kosmetik m.m.) og den luft vi indånder (tekstikler, tøj, maling o.s.v.).
Udover de industrielt fremstillede kemiske stoffer, der mistænkes for at kunne forstyrre hormonbalancen, så udskiller mennesker og dyr naturlige hormoner med urinen f.eks. i landbruget. Disse ender hovedsageligt i grundvandet, afløb til kildevæld, åer og søer for dyrs vedkommende gennem gylleudledning og fra mennesker via spildevandet i f.eks. vandløb, hvor de kan påvirke dyr, der lever dèr. Det samme gælder for de kunstige hormoner, man udskiller, hvis man spiser P-piller.
Hormonforstyrrende stoffer f.eks. sprøjtegifte m.m. sættes i forbindelse med bl.a. nedsat frugtbarhed, misdannelser af kønsorganer samt bryst og testikelkræft, men også at sprøjtegifte ødelægger og påvirker hjernefunktionen hos børn.

Spis dansk - og få mindre gift.

Fødevarestyrelsen finder giftrester i hver anden frugt, grøntsag og kornprodukt. Det viser Politikkens gennemgang (7. juli 2012) af styrelsens stikprøvekontroller i 2011. F.eks. finder myndighederne pesticider i hver anden bakke jordbær.

I knapt 3 pct. af prøverne er grænseværdien for giftrester overskredet, helt op til 80 gange.

Torsdag d. 5. juli 2012 blev en stor importør af thailands grønt og frugt politianmeldt af Fødevarestyrelsens rejsehold efter en razzia, hvor der blev fundet store overskridelser af grænseværdierne.
Landets førende ekspert i pesticiders skadevirkning er stærkt foruroliget.
De store fund af pesticider er alarmerende. For adskillige undersøgelser viser, at når kroppen udsættes for pesticider - især fostre - er det ødelæggende for flere kropsfunktioner, herunder udviklingen af hjernen. "Det er en snigende forgiftning", siger Phillipe Grandjean, som er professor i miljømedicin ved Sydfynsk Universitet. Han referere til tre forskningsprojekter i USA, som tager afsæt i undersøgelser af børn, der er udsat for nogenlunde samme mængder pesticider som danskerne.
Men DTU Fødevareinstitut, som har risiko vurderet fundene for Fødevarestyrelsen, anser ikke overskridelserne for at være til fare for børn eller voksnes sundhed: "Man skal spise helt usandsynligt meget frugt og grønt med giftrester, før vi mener, at der er en sundhedsmæssig risiko", siger seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstituttet Bodil Hamborg Jensen.
Tidligere fødevareminister Mette Gjerskov (S) siger, at hun fuldt ud forstår bekymringen, men mener ikke, at fundene af giftresternes overskridelser "er noget, man falder død om af".
"Når det er sagt, kan jeg forsikre om, at pesticidområdet har hele regeringens største bevågenhed". Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at ingen udsættes for fødevare, som indebærer en risiko for sundheden", sagde tidligere fyret fødevareminister Mette Gjerskov i 2012.
Professor i miljømedicin forstår ikke, hvorfor myndighederne tør under vudere problematikken.
"Virkeligheden er jo langt værre, end tallene afslører". Dels fordi kontrollen er alt for stormasket, bl.a., fordi man jo kun finder stoffer, man leder efter. Samtidig er det stærkt problematisk, at man kun fokuserer på èt stof ad gangen og slet ikke tager højde for, hvordan stofferne påvirker hinanden", forklarer Philipe Grandjean, som kalder EU`s grænseværdier forældede og for tolerante.
Kilde Politiken 7. juli 2012.

Spis Ø-mærkede frugt og grønt

Sidste år (2012) fandt Fødevarekontrollen kun giftrester på hver 13. danske tomat mod hver 3. udenlandske. Bare 5 pct af alle danske salathoveder kom med giftrester mod 45 pct. af de udenlandske. De Ø-mærkede var altid giftfrie.
Og mere end hver anden dansk agurk var giftfri mod hver 6. udenlandsk og Ø-mærkede var giftfri.
Også danske kartofler. løg og gulerødder er langt mere giftfri end deres internationale artsfælder.
Seniorrådgiver Bodil Hamborg Jensen fra DTU Fødevareinstituttet, som udfører pesticidkontrollen, forklarer, at kontrollen igen i år viser, at danske produkter er mere rene end tilsvarende produkter fra bl.a. Spanien og Holland.
"Vi ser også, at udenlandske produkter i forhold til danske oftere indeholder flere slags pesticider i samme prøve", siger Bodil Hamborg Jensen.

Danske avlere holder igen 
Både myndigheder, Forbrugerrådet, fødevareministeren og avlerne selv glæder sig over, at danske frugt- og grøntsags avlere godt kan finde ud af at holde igen med sprøjten.
Baggrunden er også, at danske avlere i årevis ikke har haft lov til at bruge så mange gifte som deres europæiske kolleger. I stedet gør de meget for at markedsføre sig på produkter, især økologiske.
 

Så du Kontant DR1 d. 29.oktober 2015, hvor farlig dåsemad er. Næsten alle dåser og plastembalage afgiver mikroplastik ti vores fødevare?

Efter tre dage på dåsemad: Farlige stoffer dukker op i Kontant- værts urin.

Producenter er begyndt at bruge nye kemiske stoffer til dåsebelægning til dåsemad. Det afslører forbrugerprogrammet Kontant, efter programmets vært Jalob Illeborg har været på en noget specielt diæt "dåsemad" med tomater m.m., og fra Thai restaurant, som for det meste bruger dåsemad i fremstilling og tilberedning af mad.

I Kontant kunne man se, hvad en professor og læge fandt ud af fra Lunds Universitet i Sverige, da han undersøgte en urinprøve fra Kontant Jakob Illeborg - efter han havde været på en tre-dages diæt af dåsemad.

I Kontant kunne man se, hvad en professor og læge fandt ud af fra Lunds Universitet i Sverige, da han undersøgte en urinprøve fra Kontant Jakob Illeborg - efter han havde været på en tre-dages diæt af dåsemad.

Er dåsemad og plastik farlig?

Nye stoffer i Illeborgs urin

Det er noget, vi aldrig har set tidligere, "siger professor Bo Jønsson fra Lunds Universitet. Han står med resultatet af en række urinprøver, som Kontant-værten Jakob Illeborg har leveret ham på skrift, efter at han i tre dage har spist masser af dåsemad, som indeholder Bisphenol A, han har fået ind i kroppen. Foruden Bisphenol A har Illeborg også fået Bisphenol S og Bisphenol F.

De tre stoffer af Bisphenol ser vældig ens ud i strukturen. Det er bare noget småt i midten af molekylet man har ændret, så de ytrer sig præcis lige som det andet. Så vi tror de er præcis lige dårlige, siger professor Bo Jønsson fra Lunds Universitet.

Industrien bruger nye stoffer

Professor Bo Jønsson er overbevist om, at urinprøverne fra Jakob Illeborg viser de nye stoffer, fordi industrien er begyndt at udskifte èt af verdens mest anvendte - men også særdeles kritiserede - kemiske stoffer, Bisphenol A med andre Bisphenoler, som ikke er så kendte og udskældte, fordi de er skadelige på dyr og mennesker særlig små børn og gravide.

Kontants forsøg bliver bekræftet af et videnskabeligt studie på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lundtofte, som konkluderer, at de andre Bisphenoler er lige bekymrende som det oprindelige Bisphenol A.

På Rigshospitalets center for vækst og reproduktion ser forskerne effekter af hormonforstyrende stoffer på os mennesker. Og her vækker det bekymring, at Bisphenol A bliver erstattet af andre Bisphenoler.

- Hvis man i laboratorieforsøg kan vise, at de andre Bisphenoler har de samme effekter som Bisphenol A, så er det jo nok ikke lige dem, man skal gå ud og erstatte Bisphenol A med. Så er vi ligesom slået hjem i ludo, ikke? Og så skal vi starte forfra i forsøg. Det er jo mange forskningspenge, der bliver brugt på at skulle undersøge de her nye Bisphenoler igen i dyr og mennesker, siger forskningsleder Anna-Marie Anderson fra Rigshospitalets center for vækst og reproduktion.

Moses og Gud blev så ophidset og vred da jøderne spiste vagtler!!...

Velkommen tilbage til Skaberen - Gud som har dannet havet, luften, jorden, muldet, planterne, mennesket, dyr og fisk.

I  2011  kom jeg tilfældig i snak med en dygtig tømmer, der var ved at lægge nyt tag på min nabos hus. Han havde et mindre landbrug og var jæger i sin fritid. Under samtalen fortalte han mig om hjorte, idet han frarådede alle at spise indmad fra dette dyr og speciel leveren som er fyldt med miljøgifte og at mennesker kan dø af bare en middagsret med indmad?

Historien vakte min opsigt som økolog, idet jeg kom til at tænke på Moses fra Bibelen Det Gamle Testamente, der også advarede jøderne under deres 40 års ørkenvandring ikke at spise vagtler. Bibelen fortæller i 1. Mosebog, at der pludselig faldt en stor sværm fugle (vagtler) på flere tusinde ned udenfor lejeren. Gud advarede jøderne med at samle dem op, men de ville absolut have kød at spise som føde? Og mens de havde vagtlerne mellem tænderne blusede Gud og Moses vrede op, og historien fortæller, at 1500 jøder omkom og døde da de havde spist sig mætte?

Forskere har senere fundet ud af, hvorfor vagtlerne pludselig faldt til jorden og døde? Noget tyder på, at de var blevet forgiftet af skarntydefrø da fuglene lægger på æg i nærheden af planten.
Denne historie i Det Gamle Testamente er ikke kun en enkeltstående tilfælde, idet der findes 100 tilsvarende historier fra bøger, aviser og leksikon, hvor dyr og mennesker bliver forgiftet. Historien fra Bibelen, hvor Moses og hans bror Aron advarer og tager sod fra smelteovnen, spreder det som en støvsky ud over hele Ægypten og til pest, kræftsvulster og betændelse, der bryder ud i bylder på mennesker og kvæg i hele Ægypten. Støvskyen ramte Faraos vismænd "koglerne" og alle ægypterne blev syge og døde.
Kilde: 2. Mosebog

Der findes også mere end ethundrede fortællinger fra middelalderen om alkymisterne (kemiker), der beskæftigede sig med kemiske stoffers skadelige giftvirkning på dyr og mennesker.
Den bedste historie jeg kan fremhæve og findes i bogen: "DE STORE ALKYMISTER" og den franske borgmester og naturlæge, forfatteren Maurice Messèguè som har skrevet bogen "Naturen har altid ret". ALKYMISTER, hvis kemiske stoffer har slået millioner af mennesker ihjel, idet de første forsøgt at fremstille guld.

Den verdensberømte naturlæge Mauice Messèguè fortæller i sin bog alt om naturens kræfter som de virker i giftfrie fødemidler og advarer brugen af giftstoffer i miljøet, forurening som han kalder den store "heks" vi nogen sinde har haft?
I bogen femhæver han utrolig mange kemiske stoffer i miljøet, som stammer fra landbruget, og gratulerer den amerikanske sagførrer i Washington Ralp Nadher med øgenavn "Don Quijote", hans kampagne om medborgernes sikkerhed. Hans doktriner har bredt sig til andre lande og hans angreb skåner ikke fremmede industrier bl. automobilkonstruktører. Hans stemme fortjener lige som Maurice Messèguè at blive hørt. Begge bragte en delvis løsning på problemet allerede før 1970èrne om ophobning af affald og giftstoffer på Jorden, som havner i dyr, fugle, fisk og andre fødevare!!...

                                      _______________________

Plast, sod og sprøjtegifte er nogle af nutidens værste kemiske stoffer, der truer hele jordkloden med forurening.
Plastfremstilling starter med en kemisk destillationsproces i et olieraffinaderi, hvor den tunge råolie separeres i lette olieprodukter, som består af forskellige blandinger af kulstof og brintkæder. Siden 1850 blev mange kemiske stoffer udvundet af petrolium bl.a. farvestoffer og som blev brugt siden i levneds- og lægemidler, men er i dag delvis blevet forbudt. Sod derimod er for det meste rent kulstof, som dannes ved ufuldstændig forbrænding af  kulstof holdige brændsler som f.eks. dieselolie, fyringsolie og benzin. Kulstoffet eller blot en brøkdel deraf "dieselpartikler" forbliver uforbrændte tilbage og er særdeles skadelige lige som partikler fra brændovne, grilmad, brændt brød og stegt mad.

Uanset hvilken religiøs sekt eller trossamfund vi tilhører f.eks Jehovas Vidner, Mormoner og for den sags skyld kirkens menighed, så ophæver Jesus farisæernes og jødernes ritualslagtning og advarer mod spisning af råt eller stegt kød, idet Jesus siger: Gå hen og lær, hvad de ord betyder: "Barmhjertighed vil jeg, ej slagtoffer;" thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere? Men samtidig ophører han også brændoffer, hvis efterladte knogler frembæres og bliver smidt på lossepladsen udenfor Jerusalem i Hinnons dal, Gehenna, som kaldes den dag i dag for helvede.

Som det fremgår i 2. Krøniker bog 28,1-3 ofrede jøderne i gammel tid for den hedenske afgud Molack i Babylon og i denne dal udenfor Jerusalem.

På Jesu tid blev denne losseplads som var fyldt med sodpartikler, knogler og brændte lig erklæret for uren (farlig). Det var en losseplads (Helvede) der brændte en evig (vedvarende) ild. Også henretede forbryder, blev kastet i Gehenna og tilintetgjort. Jesus benyttede denne dal med farlige sodpartikler som et symbol på evig tilintetgørelse, da han sagde: Det er bedre for dig, at en af dine legemsdele går tabt end at hele dit legeme havner i Helvede "Gehenna"?
Matt.5,29-30 ; 18,7-10 ; Kol.3,5-17
 

Så du TV Kontant torsdag d. 7. maj 2015

Farlige diselpartikler truer folks helbred?

En familie der boede tæt på stærkt trafikerede gade langs søerne i København og som havde altan direkte ud til gaden er blevet ramt af den værste luftforurening fra deres lejlighed med åbne vinduer!!....

Et ægtepar ville have dyrket kryderurter på altanen og stillet deres vordende baby i diselos, men det blev stærkt frarådet af miljøekspert, som havde målt diselpartiklerne på gaden, i lejligheden og på altanen ved den stærkt trafikerede gade!!...

Ny forskning fra Arbejdsmiljøinstitut viser, at dieselpartikler og sod "PAHèr" som sluges, gør skade på indre organer

Nye resultater fra tværfagligt samarbejde AMI, Københavns Universitet, Danmarks Fødevareforskning, Arhus Universitet og Panum institut viser, at hvis du spiser og indånder diselpartikler kan de skade indre organer. Derfor skal effekten af at sluge diselpartikler tages med i en risikovudering af udstødningsgasser fra diselkøretøjer.

Det er velkendt, at der er en forbindelse mellem dieselpartikler (PAHèr) fra udstødningsgas og lungekræft, men også andre af de indre organer er i fare f.eks. hjerte, prostata, slimhinder m.m. 80% af de partikler, vi indånder, transporteres op igen af lungerne og sluges. Nye forskningsresultater viser, at både lever og tyktarm hos rotter har skader på arvematerialet (DNA) og celledød, efter at rotterne har spist foder med dieselpartikler "PAHèr). Resultaterne betyder, at risikovuderingen af dieselpartikler der påføres mennesker skal udvides til at omfatte andre organer end lungerne.
Kilde: Arbejdsmiljøinstituttet 2004

Tryk på linket: Kræft af PAHèr Diselpartikler (PAHèr) kommer fra luften vi indånder og ned i lungerne. De opfanges også i slim fra luftrøret og sluges, hvorefter de passerer ned i maven og ud i tarmene. Her kan skadelige elementer fra dieselpartiklerne optages i tarmcellerne og derved nå ud i blodbanen og andre organer.Diselpartikler (PAHèr) kommer fra luften vi indånder og ned i lungerne. De opfanges også i slim fra luftrøret og sluges, hvorefter de passerer ned i maven og ud i tarmene. Her kan skadelige elementer fra dieselpartiklerne optages i tarmcellerne og derved nå ud i blodbanen og andre organer.

Mennesker i risikogruppen

Risikoen ved dieselpartikler er størst for de mennesker, der dagligt færdes i tæt trafik - især med dieselkøretøjer. Det kan være erhvervschauffører, repræsentanter, folk der arbejder på autoværksteder, lastning af varer i byområder, landbrug, virksomheder, vejarbejder samt personale og passagerer i underjordiske togstationer selvom der er udluftningsventilation.

Vi spiser dieselpartikler

Hver gang vi trækker vejret og får luft ned i lungerne, bliver partiklerne Kræft af PAHèr fanget i luftrøret. De bliver transporteret tilbage til munden, pakket ind i slim, som vi sluger.
Dieselpartiklerne bliver ført ned i maven og videre ud i tarmene. Men vi får også dieselpartikler gennem den mad, vi spiser f.eks. afgrøder der er vokset eller høstet nær tog og motorvejestrækninger eller lufthavne. Når vi høster med store traktorer ryger også dèr nogle dieselpartikler ned i aksene på det korn vi spiser eller i vort brød eller dyerne. Med èn undtagelse gælder det ikke for de landbrug som dyrker jorden rigtig f.eks. "Bonderøven" fra TV-udsendelsen,  der bruger traditionelle økometoder som at går efter en gammeldags mejetærsker med et spand heste foran sig. Mange økologer vælger ikke at købe landejendom eller dyrke deres afgrøder tæt på forureningskilder som f.eks. lufthavne, togtrafik eller motorveje. De køber næsten altid deres gårde langt væk fra forureningskilder, hvilket også gælder for biavler (økologisk honning) eller mælk. Køer der går på græsmarker langs motorveje og tæt på affaldsforbrændinger m.m., har langt mere gift i sig end økologisk gårdmælk. Mange giftstoffer havner via luftpartikler i mælken f.eks. dioxin eller hvis køerne fodres med alger eller svinene med skidtfisk?

Vælg derfor økologiske produkter

Undervejs gennem fordøjelsessystemet kan dieselpartiklerne frigive skadelige deleelementer. På AMI har de undersøgt, hvilken konsekvenser det har, når rotter spiser dieselpartikler. De har givet dem mad tilsat dieselpartikler. Bagefter har de undersøgt dyrenes lunger, lever og tyktam for PAHèr. Det har afsløret, at lungerne også er et udsat organ, selvom partiklerne kun spises. Deres konklution (AMI) er, at de skadelige deleelementer (PAHèr/sod) fra partiklerne kan optages gennem tarmen og på den måde nå ud i blodcirkulationen. Ført med blodet kan de nå rundt i hele kroppen og dermed i princippet påvirke alle også (vore) indre organer bl.a. hjernen, hjertet, leveren, lungerne, tyktarm milten, nyrerne og prostata m.m.Prøver fra lunger på roterne, lever og tyktarm viste DNA-skader. Men også at en del af levercellerne var begyndt at dø (havde undergået apoptose). Skaderne kan ændre cellerne, så de begynder at dele sig uhensigtsmæssigt, hvilket er en del af baggrunden for dannelse af kræft.
Kilde: Arbejdsmiljøinstituttet m.fl. 2004

Tryk på linket: Farlig kræftfremkaldende PAHèr: www.vitanyhed.dk/12158293

Tryk på linket: Dioxingift i mad:
www.vitanyhed.dk/12158292

De vil mindes fyrværkerikatastrofen i Seet Kolding 2004 10 år efter i 2014

Den 3. november 2014 var det 10 år siden, at N.P. Johansens fyrværkerifabrik i Seet Kolding eksploderede og sprang i luften i Seet Kolding.

Men selv om der er gået et årti sidder katastrofen stadig fast i mange koldingensere; ikke kun hos dem, som på tragisk vis blev direkte berørt, men også hos mange af dem, der blot fulgte med på Tv-nyhederne. Du kan se mere på dette link på Google:   http//www.tvsyd.dk/artikel/240038:De-vil-mindes-katastrofen-i-seet        

Som klimatolog spørger jeg mig selv, hvordan myndighederne har fortiet de tonsvis af giftige tungmetaller eller brændt PVC (dioxin) der er spredt over et stort område og har forgiftet alt det grønne på græsmarker, grønt i haver o.s.v..

Som klimatolog spørger jeg mig selv, hvordan myndighederne har fortiet de tonsvis af giftige tungmetaller eller brændt PVC (dioxin) der er spredt over et stort område og har forgiftet alt det grønne på græsmarker, grønt i haver o.s.v..

Giftstoffer og tungmetaller i fyrværkeri - er en alvorlig trusel for folkesundheden nytårsaften 2014?

Tungmetaller

Ingen politiker eller videnskabsmand har endnu gjort sin tanke om, at nytårsfyrværkeri herunder raketter er en af de største forureningskilder, der truer folkesundheden? Hvert år spredes flere milliarder tons fyrværkeri (tungmetaller) ud over store dele af jordkloden med undtagelse af Kina, der holder kinesisk nytår i februar.
Den fremadskridende miljøforurening fra industriskorstene, flyveaske fra vulkaner og nytårsfyrværkeri, indeholder store mængder svovl og tungmetaller. I 1980èrne sendte Østtyskerne 6 milllioner tons svovldioxyd ud over Europa om året. I dag spredes fra Tyskland verdens store kulovne tungmetaller med blæsten helt til Grønland.
Den krystalklare luft i Grønland har tidligere givet grønlænderne et indtryk af, at de er lykkeligt afskåret fra den luftforurening, som i dag plager verdens storbyer. Men virkeligheden er, at kulafbrænding gennem det forrige eller 19. århundrede har ført så mange tungmetaller til den store ø, at beboerne deroppe er i fare for at få skader på nyrerne og nervesystemet, skriver BBC News i august 2008.
Kulfyring i Vesteuropa og Nordamerika fra begyndelsen af den industrielle revolution er hovedårsagen til, at flere grønlændere er så fyldt med tungmetaller, at det truer deres helbred. Tungmetallerne er muligvis også kommet med kosten gennem fisk og andre havdyr. Amerikanske forsker frygter, at de nye kulkraftværker i Asien vil forværre problemerne.
Ifølge forskere fra Dessert Research Institute i byen Reno i USA er det især i starten af den industrielle periode, at tungmetallerne har belastet den grøndlandske natur og er akkumuleret op gennem fødekæden, der hovedsagelig består af fisk og havdyr. På Island og fæøerne er det lige så galt med forureningen af tungmetaller i fisk som er fanget i det Artiske Ocean ved Grønland.
Koncentrationen af tungmetaller bl.a. kviksølv i grønlænderne er allerede så høje, at flere er i risiko zonen for at udvikle skader. Tidligere studier har antydet, at der findes en sammenhæng mellem flere beboers svækkelse af nervesystemet og miljøbelastninger med kviksølv, der stammer fra kulafbrænding. Andre undersøgelser har peget på, at grønlænderne udsættes for alt for høj cadimium- påvirkning gennem deres mad, der består af fisk. For stor belastning med det yderst giftige grundstof tallium har også været mistænkt for at skade grønlænderne.

Asiens vækst herunder China kan ødelægge EU-krav til luftkvalitet?

Forskernes undersøgelser er baseret på iskerne boringer, hvor forureningen kan aflæses måned for måned helt tilbage til 1772. Aflejringerne fra starten af den industrielle revolution mellem 1850 og 1900 viser en voldsom vækst i tungmetal belastningen, mens forureningen tager et dyk under 1930èrnes store depression, undtagen krigen.
Aflejringerne fra de seneste år viser også et tydeligt fald, fordi Europa og Nordeuropa er begyndt at stille større krav til luftkvaliteten, skriver BBC News.

Biodynamisk landbrug er den helt rigtige måde at dyrke økologiske afgrøder på, idet jorden skal ligge helt brak i op til flere år før den må anvendes. I økologiske produkter har man fundet giftstoffer, hvilket skyldes at de nye jordbruger (økologer) gerne må anvende jorden efter bare tre år uden brug af kunstgødning og sprøjtegifte. Disse giftstoffer fjernes ikke af sig selv fra jorden på så kort tid, så spørgsmålet er så bare om det vi spiser er økologisk giftfrit?

De retfærdige skal arve jorden!!...

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, naturvidenskan, klimatolog, og økolog siden 1976

Jorden tilhører Gud og mennesker som vil dyrke den, bør i fællesskab opdyrke den kollektiv ifølge "Det Nye Testamente". På den måde bekæmper vi rovdrift og undgår giftstoffer i vores mad? For 100 år siden var 100.000 mennesker beskæftiget i landbruget herhjemme, nu kun 40.000. I dag har landbrugets kæmpe traktorer overtage menneskets arbejde med massearbejdsløshed til følge. Lad derfor den "Danske Stat" opkøbe jorden på de store godser som er gået konkurs p.g.a, krisen i 2008, så de kan dele den ud til de unge arbejdsløse og fattige inden fremmedarbejderne og de rige kineserne overtager den ved næste generationskifte?

Hvis dette ikke sker nu, kommer danskerne i fremtiden til at sulte sig selv ihjel?

Biodynamisk landbrug er det helt rigtige princip, der går efter Rudolf Steiners 100 år teorier, at jorden skal ligge brak hvert 8. år for at undgå giftstoffer i afgrøder!!....Skal vi have sunde og spiselige grøntsager, skal vi tilbage til 1930èrnes biodynamiske principper med landmanden bag ploven, idet store traktorer ødelægger jorden (regnormene) som er en plov i sig selv, der laver humus o.m.a.

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, naturvidenskab, klimatolg og økolog siden 1976.Verdens største hungersnød i Etiopien

Omfattende tørke og knastørre marker uden regn i flere måneder for 10 år siden, har ramt Etiopien med hungersnød. Op mod 12 millioner afrikaner lider i således under den værste tørke i 60 år. Frygtindgydende billeder taler for sig selv, underernærede børn og desperate flygtninge strømmer hver dag til flygtningelejre uden tilstrækkelige madforsyninger. Hungersnøden ligner til forveksling den Moses taler om i bibelen som Ægypten oplevede for 3700 år siden. Her blev kornkamrerne "pyramiderne" lynhurtige tomme for korn. I den nærmeste fremtid, vil Europa komme til at mangle korn på samme måde fordi der ikke er nok forædlet korn? Den voldsomme brug af giftstoffer og kunstgødning i landbruget har ødelagt "generne" i kornets spiringsevne, noget forskerne for længst har haft kendskab til siden 1950èrne. Tidligere har man fundet forædlet frø under loftbrædder på danske gamle herregårde, hvor kornet har været opbevaret. Nogle steder har frøkorn ligget i op til flere hundrede år uden at spire?
Den kommende hungersnød i Etiopien og Ægypten (mangel på korn i 2010) forudså Ramses d. II, idet man har fundet en stor portion spiredygtig korn og spiselig frugt i kongegraven som har ligget i 3500 år?
Også i de store pyramider har man fundet spiredygtig korn som har ligget i 3.500  år?

I dag forudser videnskabsmænd, at der vil være mangel på forædlet korn/frø til fremtidens befolkning, hvilket skyldes landbrugets anvendelse af giftstoffer og kunstgødning? Hvis bæredygtig landbrug ikke omlægger nu til biodynamisk jordbrug, vil Europa i de kommende årtier komme til at mangle mad ikke alene til dyrene, men også til mennesker og det vil gå lige som bibelen fortæller om Ægypten, der manglede mad: Bibelen siger også, at "Høsten er verdens ende". Jesus svarede og sagde: "Den som sår den gode sæd, er Menneskesønnen, marken er verden, og den gode sæd er Rigets børn (økologer), der ikke bruger sprøjtegifte, men rejgræset (brug af giftstoffer) er den Ondes børn, og fjenden, som såede det, er Djævlen; og høsten er verdens ende; og høstfolkene er engle. Ligesom nu rajgræsset samles fra og brændes i ild, således skal det ske ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sine engle ud, og de skal samle og fjerne fra hans rige alle, der frister andre til fald (ødelægger jorden), og dem, som øver lovløshed (brug af giftstoffer); og der skal være gråd og tænderskæren. Da skal den retfærdige stråle som solen i deres Faders rige. Den, som har øren, han høre. Matt.13,37-43.

Retfærdig er de fattige i ånden, thi Himmeriget er deres. Saglige er de, som søger, thi de skal trøstes. Sagtmodige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed, thi de skal mættes. Men retfærdige er de sagtmodige (som fører sag), thi de skal arve jorden.
Matt.5,1-6,7,8 og 9.

Klik på linket: Forurenet drikkevand

Er madembalage af papir, pap og plastik fyldt med miljøgifte?En afhandling fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har sporet sundhedsskadelige flourstoffer i 6 ud af 10 fødevareembalager af pap pg papir. Forskerne opfordrer forbrugerne til at gå langt uden om produkterne og vil have stofferne forbudt. Læs mere om de giftige stoffer nederst på min hjemmeside.En afhandling fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har sporet sundhedsskadelige flourstoffer i 6 ud af 10 fødevareembalager af pap pg papir. Forskerne opfordrer forbrugerne til at gå langt uden om produkterne og vil have stofferne forbudt. Læs mere om de giftige stoffer nederst på min hjemmeside.

Ingen må eje mere jord end som de har under neglene!!...

Retfærdige er de sagtmodige (som fremfører deres sag), thi de skal arve jorden?
Matthæus Evangeliet 5,1-9