Pyramidens gåde er løst!!...

Selv om bibelen ikke et eneste sted nævner ordet pyramide, så har vi lov til, at gætte på at Moses har hentydet til dem.
Men Herren (Jesus) vandrede foran dem, om dagen i en skystøtte for at vise dem vej (i horisonten) og om natten i en ildstøtte for at lyse for dem (måneskær), så de kunne rejse både dag og nat. Og skystøtten veg ikke bort fra folket om dagen, ej heller ildstøtten om natten.     

2. Mose Bog 13,20-22.

Hetitterne bliver tilbage i Ægypten

 

Hititterne også kaldt ionerne!!...

På vægen i en rummelig hvælving fra den velkendte scene fra Rekhmirres grav i Theben, som er malet ca. 1460 f.Kr., ser man en typisk hetitter "asiat" blandt bygningsarbejderne (den lyse hudfarve).
Under Ramses den II har de utvivlsomt udgjort flertallet af dem, der udførte det tunge arbejde. Byggeri og telgsværksarbejde var trællearbejde i henhold til bibelen
                                                                              2. Mos. 1,13-14


Karnak - Templet i Luxur - Theben

Byen Luxor var i èt årtusinde centrum og den mest indflydelses af alle byer i Verden og blev i oldtiden kaldt "Amons By". Dens græske navn er Theben - "Byen med de hundrede porte, tusinder af skjulte grave, de dødes boliger og tempelanlæg af de fineste. Ingen andre steder ser man så overvældende monumenter og vægge forseglet med hieroglyfer.

På en af søjlerne i Karnak - Templet i Luxur - Theben kan man læse tusindvis af hieroglyfer mejslet ind i granitblokke bl.a. om Amon, Isis, Anubis o.m.a.

På en af søjlerne i Karnak - Templet i Luxur - Theben kan man læse tusindvis af hieroglyfer mejslet ind i granitblokke bl.a. om Amon, Isis, Anubis o.m.a.

Her ser man tydeligt, at en Ægypter bygger en pyramide og i baggrunden mystiske tegn på vægen?

Her ser man tydeligt, at en Ægypter bygger en pyramide og i baggrunden mystiske tegn på vægen?

Sarkofage i underjordisk gravkammer

Sarkofage i naturlig størrelse.

Sarkofage i naturlig størrelse.

Søjlerne (hieroglyfer) i Karnak - Templet i Luxor vidner om en fortid med magnetisme!!..

Søjler fyldt med hieroglyfer.

Søjler fyldt med hieroglyfer.

Ramses den II henter bygningsarbejder hos hetitterne.

Efter fordrivelsen af det jødiske folk med Moses som deres leder, så fortæller historien om udgangen af Ægypten, her forblev mange "hyksos" ionerne eller asiater boende tilbage i deltaområdet. De var ofte genstand for mistanke, så det er forståeligt, at Ramses den II har taget sine bygningsarbejder "hetitterne" fra deres rækker.

Bygningsarbejder fra en velkendt scene.

Bygningsarbejder fra en velkendt scene.

Appolontemplet Hetitternes hovedstad med med de joniske søjler

Hipokrates som er lægernes stamfader, og som tilhørte den ansete lægeslæt (askelepios) på øen Kos, har således beskrevet (ca. 375 f.Kr.), hvordan forskellige vinde havde særlig indvirkning på vort velbefindende. Han anbragte de meget syge bag Asklepiostemplets Østlige liggehal tholos den hellige

Hipokrates som er lægernes stamfader, og som tilhørte den ansete lægeslæt (askelepios) på øen Kos, har således beskrevet (ca. 375 f.Kr.), hvordan forskellige vinde havde særlig indvirkning på vort velbefindende. Han anbragte de meget syge bag Asklepiostemplets Østlige liggehal tholos den hellige "rundbygning" for, at de kunne modtage en nats drømmesøvn og "åbenbaring" fra den græske gud Apollos (jvf. 1. Kor. 3,4-9).

Gud gav væksten?

Apollon i Athen var grækernes mest yndede af de olympiske guder.

Han var den græske gud for lys, profeti  med tilnavnet Phoebus (usikker) og navnet Lysius (lyskilden), og markerer klart ham som lys, det livgivende, det rene, det hellige, for, som gud, rene lys, idet har er fjende af mørket, med alle dets urenheder (onde ånder), vanhellige yngel, der sejrer over vinteren, som fyldte moser med tåge. Apollon giver afgrøder, velstand og beskytter ikke kun mod sommervarmen, men mod skimmel, mug, svamp og skadedyr.

Apollon Templet i Athen hvor Paulus prædikede

Da trådte Paulus frem midt på Areopagus i Athen og sagde: "Athenere! jeg ser, at I i alle måder er ivrige i jeres gudsdyrkelse.
Thi da jeg gik omkring og tog jeres helligdomme (Apollon Templet) i øjesyn, fandt jeg blandt et alter med den indskrift: "For en ukendt gud." Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden og alt, hvad der er i den, han, som er Himmelens og jordens Herre (Jesus Kristus), bor ikke i templer, gjorte med hænder,  han tjenes heller ikke af mennesker hænder, som om han trængte til noget, han, som jo selv giver alle liv og ånde og alt andet.
A.pG.17,22-25.

Josua fandt nåde for Gud og bad om, at han måtte finde en bolig for Jakobs Gud. Men det blev Salomon, som byggede ham et hus, idet den Højeste ikke bor i huse, gjorte med hænder, men som profeten Esajas siger: "Himlen er min trone og jorden mine fødders skamel. Hvad for et hus vil I bygge mig? siger Herren, eller hvor er stedet, jeg skulle hvile på? Er det det ikke min hånd, som har skabt alt dette? I stivnakkede og uomskårne på hjerter og øren! Altid sætter I jer op imod Helligånden - som jeres fædre, således er I.
I modtog loven, formidlet ved engle, men I har ikke holdt den!". Da de hørte dette, blev de forbitrede i deres hjerter og skar tænder. Men fuld af Helligånden stirrede "Stefanus" op imod Himmelen og så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre hånd. A.pG. 7,46-56.
Gud Herre Jesus lod alle folk nedstamme fra èt menneske (Abraham) og lod dem bosætte sig på hele jordens flade, og han fastsatte bestemte tider og landegrænser for dem (5. Mos. 32,8) for at de skulle søge Gud, om de dog kunne famle sig frem til ham og finde ham, så sandt han ikke er langt fra en eneste af os; thi i ham lever og røres og er vi, sådan som nogle af jeres digtere (i Athen) har sagt: "Thi vi er også af hans slægt", Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen er lig guld eller sølv eller sten, formet ved menneskers kunst og snilde.
A.pG. 17,26-31.

Tryk på linket her: Apollontemplet Delfi

Tantra byder på en helt ny tidsalder

Hinduisme og Ny Testamente bliver til!!...

Ifølge mytologien og middelalderens folketro er naturånder de fire elementånder; jord, vand, luft og ild-elementet beskrevet i Bibelen det Nye Testamente som MAGTER og myndigheder.

Ef.3,8-12 ; 6,12-18.

Paulus siger selv: Jeg vil nemlig, at I skal vide , fuldvise indsigts rigdom og til erkendelse af Guds hemmelighed Kristus (lyset) ordet i begyndelsen, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult og er til stede.

Tag jer i agt, at ikke nogen skal fange jer ved verdslig visdom og tomt bedrag (Jehovas Vidner, Adventister, Mormoner m.fl.) som støtter sig på menneskers overlevering og verdens "magter" og ikke på Kristus som er lyset!!... Thi i ham bor hele guddomsfylden legemlig, og i denne fylde har I del, idet I er i ham (inkarneret), som hoved for enhver magt og myndighed (onde ånder); idet I blev begravet med ham i dåben (vand), og i den blev I også sammen med ham opvakt ved troen på Guds virkekraft (elementar ånd) da han opvakte ham fra de døde (sjælevandring). Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbenlyst til skue, da han førte dem i sejerstog ved Kristus.

Kol.2,9-23.

Tryk på linket her: Eskatologisk  

Når I altså er opvakt sammen med Kristus (inkarnation), så søg det, som er oventil (tro), hvor Kristus er (ånds og tidsvæsen), siddende ved Guds højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde!!...Tragt derfor efter det, som er oventil, ikke efter det, som hører jorden til (jordelementet).

Kol.3,1-2.

I Ny Testamente omtales engle eller åndemagter i Rom.8,38 jfr. 2.Peter 2,10 ; Judas 8, magt og myndighed og kraft:

1.Kor.15,24.

Paulus siger selv i brevet til Romerne 8,38: Thi jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller åndemagter eller noget nuværende eller noget tilkommende kræfter (energi til mennesket) eller det høje eller det dybe eller nogen anden skabning vil kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

Fil.1,6 ; 2.Tim.1,12-14 ; Ef.1,21-23 ; 6,12-18 ; Kol.2,15 ; 1.Pet.3,22 ; Fil.2,9-11.

Thi ligesom alle dør i Adam, således skal også alle levendegøres i Kristus (ved tro). Men hver i sit hold; som førstegrøde Kristus, dernæst ved Kristi komme de, som hører ham til (inkarnation); derpå kommer enden, når han overgiver Riget til Gud (mennesket) og Faderen efter at han har tilintetgjort al magt og al myndighed og kraft på jorden (dødsriget).

1.Kor.15,22-24 ; Daniel 2,21-44 ; 4,8-37 ; Luk.1,46-55 ; 1.Pet.5,5-10.

For mange mennesker findes kun den fysiske verden og intet andet, men gnomer er elementånder  jorden, undiner er vandånder, sylfider er luftånder og salmandre er ildånder og Kristus ånden af "Lyset" Visdom:

Joh.1.1-13 ; 1. Mos.1,1 ff.

Hvorfor er præsterne mere interesseret i død, begravelse og kremering; 7.000 i Ringsted nye Forbrænding af lig, end at fortælle mere om
Søren Kirkegaard: Eksistentialisme:

Læs på Google eller tryk på linket: Tro ikke på alt.  

Sylfer og Sylfider, i folketroen er henholdsvis mandlige og kvindelige elementånder, der symboliserer luften. Navnet kommer sandsynlig fra latin silva, Skov (træer) hvilket giver luft og ilt?

Ordet Tantra der findes i hinduismen, budhismen og janiismen, kommer af sanskrit og betyder "væv" eller lære. I janismens vigtigste og helligste bog Siddhanta, som er en indisk religion fra vedaskrifterne, forkyndes det, at alt har en sjæl (naturånd), både sten, dyr, planter og mennesket m.m.

Vedaerne fra sanskrit (viden, oplysning og lære), er betegnelsen for de ældste skrifter vi kender, og går tilbage til 2.000 år f.Kr., og blev grundlagt af brahmanismen og hinduismen, der er et primær levn fra Vedisk religion (hinduisme) og de ældste beskrivelser af mennesket. Vedisk viden er evig, fordi universet (kosmos) befinder sig i et uafbrudt forvandling, og hengiver sig til sadhu, en hellig handling, og bestandig til nyfortolkning af denne viden. Det vestlige menneske frygter intetheden, død eller afgrundens hul (helvede). Det indiske "Nirvana" som er befrielse og en tilstand, hvor bevidstheden ikke længere er bevidst om sig selv. Mennesket sover derefter stille ind ved døden.
Hinduismen er kendetegnet af talrige religiøse trosretninger, hvor livets centrale metafysiske spørgsmål bliver kommunikret. I modsætning til jødedom og kristendom, stræber de forskellige retninger ikke efter at udligne forskellen. Tro på en gud og tro på flere guder trives side om side, og den troende må selv om, hvad han vil tro og ikke tro  på: Ingen pave, ingen dogme, intet tempel, kirke, ingen lov eller bog bestemmer, hvad der skal tros i hinduismen, som er en religion af tolerance. Også spørgsmålet, hvad der bringer mennesket til frelse som et eksempel kristendommen besvares entydigt, nemlig alene kristus er "lyset" - bliver i hinduismen besvaret med kreativ mangfoldighed.

Maya

Mens Brahma (Skaberen) i hinduismen er uopnåelig og ufattelig, er den synlige verden underlagt Mayas magt - "det som ikke er". Hermed menes, at verden kun er et blændværk, skin (legeme) lige som Jesus, altså illusion. Det virkeligt eksisterende, den absolutte sandhed, er alene den eller det evige Brahma (Skaberen), der også tales om i bibelen "Alfa & Omega) slutningen og enden.

Jvf. Johannes Åbenbaring kap.22,13 ; 21,6 ; 1,8.

Vishnu er sammen med Shiva hinduernes mest tilbedte guder, men Brahma mistede populariteten efter at have skabt Indien. Vishnu brugte to skikkelser Rama og Krishnatil at besøge jorden. Ved at være de to skikkelser, kunne han redde jorden fra forskellige sygdomme og andet, nøjagtig som Jesus og hams disciple hjalp med at helbrede mennesker ved omvendelse fra sit tidligere syndige liv; ædegilde, druk, hor osv.... Det var dyder som Jesus 72 disciple også hentede fra de græske fillosoffer, Ægyptens visdom og herfra hinduismen, hvor græsk/latin/ioner (elementånder) stammer fra?  Vishna vil for altid blive på jorden sammen med Shiva: Sygdomme og død.

Forusætningen for frelse er i hinduismen såvel som budhismen er at gennemskue illusionen. Maya samenlignes derfor med et slør, som mennesket skal sønderrive (for sine lidenskaber), som er dødssynder.

Ifølge hinduismen er Shakti en kraft eller energi, der er en personificering af guds kvindelige aspekt, som er refereret til "Vor Moder jord", noget man også kan finde, tyde og kan fornemme i Fredens Evangelium, fundet i Monte Casino Klostret i 1929, skrevet af Johannes Markus?

Tryk på linket: Munke og lægeurter

I de hinduistiske vedaskrifter (upanishaderne) kalder man den omtalte kosmiske vibration for OM. OM, som er den fundamentale "naturkraft": Lyd, lys, varme er blot manifestation på forskellige frekvenser og kombinationer af frekvenser. Hos hetitterne kalder man disse vibrationer i lys, lyd og varme for "ioner". Derfor er det latinske sprog også nærbeslægtet med det indoeuropæiske sprog og vedaskrifterne, idet sproget kom hertil fra den jødiske folkestamme hetitterne, der slog sig ned i Attika i Grækenland i det 5. årh. f. Kr. og grundlagde det græsk/latinske sprog. Hetitterne havde den samme opfattelse som hinduerne og mente, at alt har en sjæl "ionvandring", der er opkaldt efter dem!!.....

Jesus mysteriet?

Da Kristus-kulten blev til:

Om Kristus kan det siges, at den blev udformet under påvirkning af de orientalske mysterie-religioner, Attis, Isis- og Mitras-kulten, som i århundrede før Kristus bredte sig over romerriget . De gammelorientalske religioner blev blandet op i hinanden og ændrede karakter. Det meste af kristendommen kom først og fremmest fra Tyrkiet, Grækenland, Ægypten og sidst Israel. Attis kulten blev født i 1200 f.Kr. og æret i århundrede i Dindymon Frygien og blev tilbedt som en guddom i, hvad der i dag kendes som det moderne Tyrkiet, før hans kult blev importeret og bredte sig til Rom i 204 før vor tidsregning.  

Attis genopstod, og tog form af et fyrtræ. Glædens opstandelse blev fejret længe før Jesus, og længe før evangelierne blev skrevet i Bibelen. Man fejrede Attis døde og genopstod den 22 - 25. marts - festivalen for Hilaria, altså i tre dage lige som Jesus i den kristne påske?
Attis blev født af jomfruen Nana den 25. december (solhverv), det vi i dag kalder julen. Han var både Fader og sønnen og blev kaldt den gode hyrde, den højeste Gud, den eneste søn og Frelseren. En skulptur af Attis findes på Museum i Efesos Tyrkiet, stedet hvor Paulus i Efesos også forkyndte troen i Kristus Jesus og blev beseglet med Helligånden Ef.1,1-13 ; 4,30 ; 6,1 ff. (Kolosserne 1,14-20): Joh 1,18 ; 14,9 ; Åb. 3,14.

Den historiske by Boghazkoi og Det nye Testamente begynder her!!...

Et af verdens største sprogfund.

Det var i 1907, at arkæologen Hugo Winckler ved udgravning i brandtomter i Boghazkoi i Tyrkiet (Lille Asien), finder nøglen til det indoeropæiske sprog og byen Chattuss (Hattusas), som var hittiternes hovedstad ca. 1450-1200 f. Kr.. På fundne lertavler og tydning deraf, kan man læse den første, naturligvis ufuldstændige, jødisk hetitiske kongerække, omfattende i tiden mellem ca. 1350-1210 f.Kr.

De indoeuropæiske sprog omfatter 150 sprog, heraf indo fra vedaskrifter, latin o.s.v. På et af de sidstnævnte brandtomte bygninger i Boghazkoi, fandt Hugo Winckler i 1907 over 10.000 lertavler med kileskrift, sumerisk babylonisk sprog m.m.

Det indoeuropæiske sprog har siden det 19. århundrede fået en renæsance indenfor den moderne ion-forsknings triumfer. Ionerne var en omkringvandrende geografisk jødisk folkestamme (hetitterne) som er omtalt i Det gamle Testamente på Abrahams tid. Da bøjede Abraham sig for hetitterne (1. Mos.23,7), lige som hans hustræl bøjede "sig og tilbad HERREN" (!. Mos. 24,26,48 og 52), da han erkendte at Gud havde ledet ham til Israels kommende hustru Rebbeka.

Hetitterne kom fra Forasien og bosatte sig i Attika Grækenland og i Lille Asien (Tyrkiet) Boghazkoi. I Grækenland anlagde de hovedhelligdommen Akropolis med de Ioniske søjler (templer): Erechtheion, Olympion o.s.v.. Det var herfra fysikeren i slutningen af det 18. århundrede Michael Faraday opdagede navnene, og tog navnet på den tilstand et atom eller en molekyle får, når den ikke længere er neutral.

Siden oldtiden har man vidst, at klimaet indeholdt livsvigtige "ioner" og var af stor betydning for vort velbefindende. Det var heller ikke uden nogen grund, at de store bygmestre anlagde og byggede Pyramidet og Templer højtliggende, særlig på bjergskråninger ved Athenes Akropolis. Man gav dem simpelthen navne ud fra deres tro på de livgivende luftioner som findes rigeligt af ved Erechetion, Nikleion, der er opført 425 f.v. tidsregning i ionisk stil.

Fra det 5. årh. f, Kr. blev således den joniske kultur af dialekt åndsrig af fin dannelse den sejrende, hvilket den har været op gennem tiderne til kristendommens begyndelse. Fra ca. 180 e.v.t. da Irænus blev biskop gik den ioniske filosofi nærmest i glemmebogen hos de fleste og nutidens præster og teologerne. Det er muligvis sket som følge af Martin Luthers oversættelse af Bibelen fra latin til vor tysk. For som der står i Prædikernes bog kap 11,5: Hvis du ikke kender vindens vej eller fostret i moders liv, så kender du ej heller Guds virke, han, som virker overalt.
 

Boghazkøy ligge i Tyrkiet og er blevet verdensberømt for sin bibliotekssamling af latinske skrifter, der blev fundet i en brandtomte!!....

Løveporten

Løveporten i Boghazkøy. Løverne vogter byen og er et kendetegn på beskyttelse.

Løveporten i Boghazkøy. Løverne vogter byen og er et kendetegn på beskyttelse.

Hvem var det hetittiske folk?

Omtrent der, hvor Suez-kanalen nu løber, byggede de ægyptiske faroner i 1800 tallet f.Kr. en række fæstningsværke (pyramider) for at beskytte deres land mod de mængder af udhungrende normader fra Kanaans Land, som det frugtbare delta øvede tiltrækning på.
Normaderne fik lov til at komme ind i landet som handelsfolk, men i det 17. årh. f.Kr. var befæstingen for svag til at tilbagetvinge en invtion af racemæssige blandede grupper heriblandt de mget dygtige hetitter, også kaldt for ionerne!!....

Den blandede race af nomaderne kadte man "hyksos", blandt dise var en normadestamme, der bragte hesten til ægypten som trækdyr foran stridsvogne. Krigerne var hetitterne (Ionerne), der lå i strid med Syd-Ægypten og blev fordrevet af Amasis den første ca. 1560 f. Kr.
Det sidste højpunkt af magt og velstand i Ægypten blev nået under Ramses den anden ca. 1301-1231 f Kr.

Den ægyptiske version af den berømte fredstraktat mellem Ramses den II og Hetitterne kan stadig læses i den forhistoriske by Theben og Boghazkøy.

Hetitterne med stridsvogne.

Hetitterne med deres opfundet stridsvogne, der erobrede Ægypten, Tyrkiet og slog sig ned i Attika i Lilleasien - Grækenland i Mynkes tid i det 5. årh. f. Kr. Hetitterne som er omtalt i Bibelen rigtig mange steder, opfand jernet, stridsvogne og kendte til matemati, geomatri og moderne videnskab som vi bruger i dag?

Hetitterne med deres opfundet stridsvogne, der erobrede Ægypten, Tyrkiet og slog sig ned i Attika i Lilleasien - Grækenland i Mynkes tid i det 5. årh. f. Kr. Hetitterne som er omtalt i Bibelen rigtig mange steder, opfand jernet, stridsvogne og kendte til matemati, geomatri og moderne videnskab som vi bruger i dag?

Hetitternes vandring fra Lille Asien til Ægypten

Hetitternes vandring fra Tyrkiet til Ægypten og Kanaans Land, der på billedet vises meget utydeligt?

Hetitternes vandring fra Tyrkiet til Ægypten og Kanaans Land, der på billedet vises meget utydeligt?

Kort over N-Ægypten og Suezkanalen

De to Pyramider ligger ved Giza i Ægypten, der hvor Rames den II byggede sine fæstningsværker, muligvis for at beskytte pyramiderne mod gravrøvere!!....

De to Pyramider ligger ved Giza i Ægypten, der hvor Rames den II byggede sine fæstningsværker, muligvis for at beskytte pyramiderne mod gravrøvere!!....

Overføring af livskraft til mennesket?

"Transfusion vitale"

 

I det norske "Dagbladet" af 17 juli 1931 fandtes følgende fra et interview med rektor for Magnetisørernes Højskole:

Henri Durville, Præsident for Sociètè Physigue International og Rektor for Magnetisør-Højskolen er hverken svindler eller kæltring. Hans fader, som grundlagde "Ecole Pratigue de Magnètisme" i 1891, var en af Frankrigs mest berømte psykiske forsker. Han selv, højt uddannet akademiker, og var en skattet ægyptolog og har hidtil skrevet over 30 værker, udgivet forskellige Tidsskrifter, holdt foredrag og er, kort sagt, en mand af sjælden aktivitet.
Hans to sønner er læger, men dette svækker dem ikke i deres faste Tro på Faderen og hans lære.- Han har ganske almindelige øjne, som ethvert elskværdigt menneske, skriver en medarbejder ved "Neues Wiener Journal". Heller ikke hans stemme er præget af nogen suggestiv Kraft. Man mærker imidlertid snart, at man har den dannede mand foran sig og at alt, hvad han siger, ikke alene er vel overvejet, men at han også selv tror på hvert eneste ord af hieroglyfernes betydning:

Horus magnetiseres af Anubis.

Henri Durville "arbejdsværelse" er fuld af Folianter, Fotografier af ægyptiske Hieroglyfer. Kopier af Britisk Musærums verdensberømte Udgravninger. -
Jeg har næppe udtalt Ordet Magnetisme, før han tager et stort fotografi ned. Relieff fra en ægyptisk Sarkofag i naturlig størrelse.
"Dette Relief", min Herre, er omtrent 5000 år gammelt. Se nøjagtigt, hvad det forestiller. Et barn ligger på den løveformede seng. Ved siden af, en menneskelig figur med hundehovede, med højre hånd hævet op i luften, og med den venstre på barnets bryst? - Barnet er Horus, Isis`s Søn, og den hundeformede Gud Anibis, som vækker Horus af magnetisk søvn.
Tro nu ikke, at dette er min egen opfindelse. Hieroglyferne, som er oversat af Verdens mest berømte Ægyptologer, fortæller tydeligt om Relieffets Mening. Pythagoras troede på tilstedeværelsen af et universelt Grundprincip, som holder hele Naturens harmonisk sammen (magnetfeltet). Stoikerne tror på et Fluidum (flydende stof), af ganske usædvanlig finhed, som gennemtrænger ethvert Legeme og vitaliserer hele organismen (ionerne)= Dette er verdens store Sjæl:

Hetitterne - IONERNE kendte til magnetisme (fludium), som er ioner i luft, vand og mad. 


 

Vægmaleri fra ca. 1360 f.Kr. og forestiller Isis

Vægmaleri fra ca. 1360 f.Kr. og forestiller Isis "Himlens Dronning". Alle guders moder. Den som er alt som er, har været og vil komme. Fruen af de grønne afgrøder. Havets stjerne og Hun som skaber lys af hendes fjer og vind med hendes vinger. Billede hentet fra.: " Wikimedia Creative Commons Navngivelse".

Tryk på linket: Opstandelse

Tryk på linket "Opstandelse": Profetiens ånd