Oprør mod kunst, musik og forurening af gift i Vietnamkrigen

Rul med hjulet og læs teksten under billedet

 

Den nøgne sandhed om John Lennon?

Den 7. november 1966 mødte John Lennon for første gang rigtig Yko Ono. Det skete ved en fernisering af hendes kunstudstilling Unfinished Paintings i Indca Gallery i London.

Lennon var blevet overtalt til at få en privat rundvisning - "han er rig" beat musiker - og blev navnlig interesseret, da han kravlede op ad en stige og med et forstørrelsesglas i hånden læste et ord, der stod med småt på loftet: "Der stod "YES". - Det var et positivt budskab, forklarede John Lennon om sin facination af Yoko Ono.

Et par år efter var de et uadskilligt 24/7-par, der promoverede peace og lavede avantgardemusik og kunst - og også på den måde var medvirkende til The Beatles gik i opløsning i 1970.

Billedet af "Nøgen med Yoko Ono" er et kunstværk lavet af Yoko Ono

Avantgarde: har længe været en kilde til fasination og irritation i den etablerede kunstverden. Men hvad kan egentlig kaldes avangardekunst?
Marcel Duchamp skilte sig ud ved i 1917, at male et pissoar og kaldte det en fontene. Meningen avantgarde var at sprænge grænsen for hvad god kunst er, stik imod det eksisterende "naturealistiske".
Dada var i sit væsen antiautoritær og anarkistisk med en total foragt for alle vedtagende normer, moralske som æstetiske. Et eksempel herpå var Marcel Duchamps bearbejdelse af "naturealismens" finkultur hovedværket af Leonardo da Vincis Mona Lisa, der blev udstyret med overskæg, muligvis fordi kunstnerne kunne fornemme at det var ham selv han havde malet? Respektløs blev også påført en kommentar til Mona Lisas smil: L.H.O.O.Q (udtalt på fransk: Hun har en varm røv).
Som Hugo Ball udtrykte det "Dada-isme" er det, "For os, kunst er ikke et mål i sig selv...men det er en mulighed for den sande opfattelse og kritik af den tid vi lever i". For mange deltager, var bevægelsen en protest mod den borgerlige nationalistisk og kolonistiske interesser, som mange Dadaister troede, var den grundlæggende årsag til krigen.
Mange Dadaister mente, at "grunden òg logik àf det borgelige kapitalistiske samfund havde ført folk i krig. De gav udtryk for deres afvisning af, at ideologi i kunstneriske udtryk, der syntes af afvise logik og omfavne kaos og irrationalitet. For eksempel, George Grosz senere mindede om, at hans dadaistiske kunst var tænkt som en protest "mod denne verden af gensidig destruktion".
Gennem deres afvisning af traditionel kultur og æstetik, håbede Dadaisterne at ødelægge traditionel kultur og æstetik.

John lennon var husmor og stod for husholdningen og indkøb i supermarkeder. Han fik leveret Biodynamisk mælk, korn og grøntasger lige til døren i deres store lejlighed i New York. Blev vegetar i 1967 sammen med de øvrige The Beatles, undtagen Ringo.

Poporkestret Fluxus Sect fra Pilegården 1966 Brøndby Øster

Den mest brydningsfulde tid for økologer og 60èr musiker

Fluxus:

Kilde: G.I.N, 60`musiker, forfatter, kunstmaler, religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976.

FLUXUS fra latin; strømning, noget flydende, i bevægelse, under konstant forandring, betegnelse der skyldes den litauiske- amerikanske kunstner og teoriker George Maciunas, der blev anvendt i 1961 om en gruppe kunstnere fra den ekstremme avangarde i Europa og USA. Avantgarde betyder nyskabende, især med hensyn til kunst, musik, kultur og politik, som for alvor brød ud i San Francisco 1967 sammen med de store beatmusiker som The Beatle, Jimmi Hendrix m.fl.

Fra 1960èrne mistede byen San Francisco over 10 procent af befolkningen i løbet af denne periode, og blev en magnet for Amerikansk modkultur avantgarde "hippierne" som strømmede til Haight-Ashbury og nåede et højdepunkt fra 1966-67 med Summerlove.

Haight-Ashbury er distriktet i Sanfrancisco, Californien, opkaldt efter skæringspunktet mellem Haight (højt beliggende by) og Ashburys gader, et kvarter som er kendt for sin historie, at være oprindelsen til hippikulturen, nærliggende Golden Gate Park på dens afrokanske musikkultur og beatmusik`s begyndelse.

Hight - Ashbury kvarteret nåede sit berømmelses punkt, da det blev tilflugtssted for en række af de bedste Psykedelisk Rock kunstnere og grupper af beatmusik som f.eks. Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Janis Joplin, The Beatles, Bob Dylan, Roling Stones og mange andre af de bedste orkester og sangere gennem tiden i 1960èrne bl.a. Scott Mckenzie (f.10. januar 1939 - 18.august 2012) her med sangen "San Francisco" (sørg for at bære blomster i håret), skrevet af John Phillips fra The Mamas & The Papas, som blev det største singlehits i 1967. The Human BE-In var en stor begivenhed, som startede i Golden Gate Park i San Francisco den 14. januar 1967 og spredte sig til resten af verden.

Mange avant-garde bevægelser forsatte i 1960èrne med at gøre opsporing fra Dada-isme bl.a. hippierne, beatfolk som dyrkede amoralske, irrationelle og tilfældige; bl.a. ved fremprovokerende tekster og sange, som 60èrnes beatorkestre i San Fransisco`s folkepark, støjmusik og dans "go go", samt hippi påklædning, salg af økologi, etableret øko-spisesteder og udstilling af bl.a. sùrrelistiske billeder. Nogle kunstnere blev ikke alene inspireret af Van Gogh, men også påvirket af af narkotiske stoffer, som ikke havde den bvisthedsudvidende effekt "Kend dig selv" og som George har var særdeles modstander af. Læs dette link og vend tilbage til denne side:

 Modkultur af 1960èrne

Da hippikulturen skred frem i midten af 60èrne, opstod det man kalder modkultur anti-establishment, et fænomen som først blev udviklet i USA og Storbritaninen, og som derefter blev spredt af beatfolk og hippier til store dele af den vestlige verden med London, New York og San Francisco som samlingspunkt. Den samlede bevægelse tog fart, da borgerretighedsbevægelsen forsatte med at vokse, og blev revolutionær med udvidelse af den amerikanske præsident Nixon regerings omfattende militær intervention af Vietnam krigen og brugen af agent orange (dioxin). Ukrudtsmiddelet 2,4-D og 2,4,5-T, som amerikanske styrker fra flyvemaskiner sprøjtede over landskabet i landistrikter i Vietnam krigen til at dræbe løvet af træerne, buske og fødevareafgrøder over store områder, gjorde betydelige skader på gravide og børn. Agent Orange (dioxin) var en 50/50 blanding af to individuelle herbicider (plantegift) 2,4-D og 2,4,5-T, hvoraf plantegiften blev indstillet og forbudt i 1970èrne og som senere forgiftede et stort område i Italien. Læs her om 60èr kulturen: 

http://1960erne.dk 

THE BEATLES BIOGRAFI?

Beatgenerationen fik sit navn efter de amerikanske forfater lige før tidens og krigens afslutning i 1944 med Jack Kerouce, William S. Burroghs og Allen Ginsberg bøger af deres stærkt selvbiografiske værker "Vi er besat", som var et tegn på deres "forrygthed". De var imod det borgelige samfund og deres kapatalistiske moral, de var maya-kulturen, først og fremmest opdagede de "zenbuddhismen".

Det virkelige, den absolutte sandhed for Mayaerne sammenlignes med det slør, som mennesket skal sønderrive på sig selv for "lidenskaber" (de syv dødssynder). Maya, Samsara, karma og dharma er det centrale begreb i buddhismen i Tibet, hvor Dia Lahma er tilknyttet. Samara er livets evige kredsløb og kan sammenligne med den ioniske filosof Heralklit fra Theben. Trods det at alle dør, findes døden ikke i budhismen (reinkarnation)?

For Mayaerne er verden et bedrag (illusion) og det usynlige og uopnåelige er underlagt Mayas magt og orden, et slør, der skiller det sande fra det uvirkelige "det som ikke er". At sønderrive Mayas slør og erkende verdens bedrag er menneskets opgave. Mayaernes fortolkning er, at verden er et blændværk, skinlegeme og åndsvæsen lige som Kristus, altså en "ILLUSION".

De forudså miljøkatastrofen i det 21. århundrede måtte komme? 

I 1967 voksede miljøforkæmpelse i San Francisco i takt fra en større forståelse af de igangværende skader af resulterende forurening og industrilisering, herunder med kemikalier af sprøjtegifte i landbruget, som fejlagtige brug af Agent Orange (dioxin), og pesticider af enhver art i velmente bestræbelser på at forbedre livskvaliteten for den hastigt voksende befolkning i verdens fatige lande. I dag kan vi takke modkulturen for den økologiske opståen overalt, den har nu hastige fremgang af økologiske produkter, landbrug og gartnerier, som blev fortaler af beatfolk bl.a. John Lennon, George Harrison og Paul McCartney i spidsen, alle tre blev vegetarer i 1967 som omdannede en helt ny madkultur fra traditionelle landbrug til biodynamisk og mikro marko mad!!.....

I dag finder vi overalt i verden de største, bedste økologiske og biodynamiske landbrug etableret af 1960èrnes hippier og ønsket om kollektiv fællesskab, herhjemme det første og største etableret på godset Svanholm i Skibby i 1977-78.

http://svanholm.dk      

Dadaisme opstod første gang i 1915 under 1. Verdenskrig i Europa og New York. Dadaisme var en bevægelse der dyrkede det p.g.a. krigen det meningsløse og tilfældige i protest mod alle bestående sociale og æstetiske normer. Det fik navnet "Dada" i 1916 af den tyske forfatter Hugo Ball, som drev Cabaret Voltaire i Zùrich sammen med hustruen, kunstneren Emmy Henning i det neutrale Schweiz ved et samlingssted for en række kunstner, i protest mod krigens meningsløshed og de borgelige kulturværdier.

Marcel Duchamp skilte sig ud ved i 1917, at male et pessoar og kaldte det en fontene. Meningen anantgarde var at sprænge grænsen for hvad god kunst er, stik imod det eksisterende "naturealistiske". Århundrets orientalske kunst gennem tiden har skænket kommende generationer ikke blot manuskripter og malerier af den mest udsøgte skønhed som f.eks. Leonard Da Venci, men også tegnede vidnesbyrd om en af verdens ældste kulturer, som opstod i Ægypten herunder med heriglyffer m.m. på monumenter, søjler o.s.v...

Foruden optrin, handlinger, klædedragter og udsmykninger af altertavler, har penslens nænsomme strøg fastholdt den buddhistiske filosofis selvransagelse. Åndens selvtugt har arvet den kunstneriske teknik. Kristendommens udbredelse over den vestlige verden finder man talløse vidnesbyrd om kirkearkitekturen og i illuminerede manuskripter. Indgående og detailleret berettes her om den frygtelige kamp mellem kristendom, hedenskab og mellem mand og mand og nation og nation, såvel som de verdslige og sorgløse tildragelser og om den menneskelige tilværelses meningsløshed.

Menneskets genvågen trang til at kende og forstå verden og sig selv, som kulminerer i renæssancen strålende epoke, kan kun fuldtud forstås og genopleves gennem disse århundredes prægtige kunstværker. Da renæssancen ebbede ud og gav plads for barokken, og den igen til sin tid for rokokoen, nyklassicismen og romantikken blev menneskets levevilkår, bedrifter og inderste tanker atter registreret af malerens penselsstrøg, bygmesterens mure og billedhuggerens ler. Ingen anden menneskelig livsytring (frihed) afspejler så nøje som kunsten menneskets erkendelsestrang og dets voksende forståelse for den indviklede verden, der omgiver det. I det tyvende århundrets begyndelse (1901-1950), har mennesket endelig sprængt de lænker, der gennem årtusinder har knyttet det til jorden (naturalisme) og har vendt blikket mod de usynlige og ukendte verdner indeni sig selv, som er Bibelens budskab og ude i rummet i evighederne. Vort århundrets abstrakte kunst (Dadai) er et fint registrerende vidnesbyrd om denne forsatte søgen.

Historien om beat og hippierne på godset Svanholm i Nordsjælland, som eksisterer den dag i dag.

Historien om beat og hippierne på godset Svanholm i Nordsjælland, som eksisterer den dag i dag.

Historien om hippikulturen i San Francisco - Californien

Den forsvundne tid fra 1960?

Hippiekulturen tiltrak mange "Dadaister", beatfolk heriblandt den Californiske gruppe The Beach Boyes. Scott Mckenzie med sangen "San Francisco" (sørg for at bære blomster i håret) piger, skrevet af John Phillips fra Mama & The Papas, som blev det største singlehit i 1967.

Dadaisme

Dadaist aktivister omfatede offentlige møder, demonstrationer med sang og 60èr musik, offentliggørelse af kunst eller litterære tidsskrifter, lidenskablige dækning af kunst, politik og kultur blev temaer drøtet ofte i en lang række medier. Bevægelsen påvirket senere stilarter som avant-garde og downtown musik bevægelser, og popgrupper som f.eks. The Beatles, Jimmi Henriks, Janis Joplin og mange andre, herunder også punck rock.
Dada ignorerede æstetik den gren af filosofien, der beskæftiger sig med natur skønhed, kunst og smag, og med skabelsen og værdsættelsen af skønhed, nærmere sensoriemotionelle værdier, som kaldes drømme og følelser og smag. Æstetik som "kritisk reflektion over kunst, kultur og natur".

The Beatles hippiekultur 1967

I slutningen af 1967 samledes hundredetusinde af unge hippiger, økologer og beatfolk fra hele America, Canada i San Francisco til demonstration mod U.S.A. president Nixon og hans regering på gund af den forfærdelige Vietnamkrig, brugen af krigsvåben og sprøjtegiften Agent Orange kemikaliet 2,4-D, som regnes for verdens farligste kemikalie "DIOXIN" tryk på linket: SEVESO katastrofen der fik løvfældet på træerne til at visne. I Vietnam brugte man kemikaliet 2,4 D DIOXIN så krigsmaskiner nemmere kunne få øje på sine modstander på jorden. Det gik hovedsagelig ud over vietnams landbefolkningen, som dyrkede økologiske afgrøder i form af ris og grøntsager m.m..Mange af dem var modstaner af børne vaccinationer, som de mener er den rene gift for kroppen.

John Lennon og Gerorge Harrioson, som fik forbindelse til den åndelige verden gennem den indiske guru og kabalahist, forstod virkeligheden, hvordan man på en fredelig måde kunne standse Vietnamkrigen? Tusindvis af hippier og beatmusiker, heriblandt Jimi Hendrix betragtede John Lennon som et åndelig lys, som forsøgte at skabe verdensfred og kampen i en verden af kapitalisme, jødernes pengemagt, fondbørs spekulanter, guld og juvelopkøber, som han mente stod i spidsen dengang ophav til Vietnamkrigen, senere i 2008 og 2011 bag den store økonomiske krise og bankkrak i U.S.A. og det øvrige Europa.

The Beatles "Sgt Pepper`s Lonly Herart Club Band" album, som de brugte 700 timer på i musikstudiet. Optagelserne spændte sig fra december 1966 til april 1967 og udkom som album d. 1. juni. Den var den tid det tog, hvor hippibevægelsen for alvor opstod i Sanfrancisco Californien U.S.A.. Det var The Beatles første plade, der udkom identisk i America. Det var her, at gruppen satte nye normer for, hvad man forstår ved popmusik "Avangate". Sammen med producer George Martin skabte de musik, som ikke før var hørt med indisk baggrund af citar m.m.

I dag bliver menneskeheden forført af de store multigiganter, medicinalindustrien som producerer Covid-19 vacciner, der gør folk syge. Multimillionæren Bill Gaete som har aktier i vaccine industrien og som ikke har spor forstand på vaccine og bivirkninger!!.....Ingen økologer i dag vil lade sig vaccinere heller ikke deres børn? 

Lyden af havet?

Sefirot: Lyset uden grænse

I næsten to tusinde år har Kabbala været skjult i den kristne religion af romerkirkens håndlanger Paven, og dens oprindelse har dybe  rødder i antikkens græske hemmelighed, og fra tidspunketet for det gamle Babylon, hvor visdommen i Kabbalah stort set var skjult for menneskeheden. Dybest set repræsenterer Kabbalah et eneste vigtige mål eller budskab - "at blive Skaber af Gud" mennesket skabt i Guds billede? Det er som en fredelig tanke, ikke bare beroligende og afslappende i forhold til The Beatles indisk guru`s filosofi yoga, men en måde at kommunikere tankens kraft på med de øverste verdner "kronchakra" i kabbalah, som tillader os at "tune" vores tanker her?
Kavana i Kabbalah er et hebraisk ord for bøn med meditation, retning, koncentration, hensigt for formidling.

Meditation i henhold til Kabbalah er forskellig fra den kendte traditionelle, der kræver særlig koncentration, som var kendt, da The Beatles drog til Indien for at fordybe sig i fred og ro (meditation), især på steder eller øjeblikke uden støj, uro, uorden og kaos.
Det var The Beatles der i 1960èrne som de første erklærede, at alt, hvad vi har brug for er Guds kærlighed (kabbalah) og de havde for så vidt også ret. Indtil da havde ingen rigtig hørt om meditation (yoga), asiens kulturhistorie budhisme og slet ikke kabbalah i Vesten og U.S.A., undtagen chasdiske jøder, der lægger stor vægt på den åndelige, følelsesladede dimension af jødedommen, musik (harper, sitre), dans, sang og klappen i hænderne som i Babylons fangenskab der var en karakteristisk del af deres gudstjenester. Dette basseres også på et citat fra Davids salme 100 og 137, hvor der står: "Tjen Herren med glæde" og kend, at Herren er Gud i mennesket "Kend dig selv"! Han skabte os (Kabbalah), vi er hans, folk og den hjord, han vogter, derfor er din højeste skæbne indenfor rækkevide med KABBALAH. Her vist på billedet nedenunder fra 1619?

For kabbalaister er universet ikke blot skabt af Gud, men er også en manifestation af denne Guds egen udvikling i mennesket selv, idet vi bor i en ond verden. Gud mennesket vokser og udvikler sig, lige som vi gør det.

For kabbalaister er universet ikke blot skabt af Gud, men er også en manifestation af denne Guds egen udvikling i mennesket selv, idet vi bor i en ond verden. Gud mennesket vokser og udvikler sig, lige som vi gør det.

"Kabbalah" fremtidens religion, uden at binde sig til pengestærke ny-religiøse bevægelser og kirker.

KABBALAHs genkomst og Flower Power

Årsgen til, at kabbalah, der ebbede ud omkring 1650, overhovedet oplever en renæssance idag, er at finde blandt Flower Power-generationens jødiske og amerikanske tilhængere. Uden at være bevidst om deres egen religion fasinerede de Østens mystik som så mange andre i 1967 og i begyndelsen 1970èrne. Mange af dem drog til Indien bl.a. The Beatles for at søge bevidsthedsudvidelse gennem en gurus vejledning, meditation og ekstase, (nogle med stoffer)? Når disse unge amerikanere med jødisk baggrund vendte hjem til USA, ønskede de forsat at beskæftige sig med det åndelige, men at konventere til hinduisme eller buddhisme var alligevel for radikalt. Det var her, at mange hippier i midten af 1960èr fik øjnene op for jøddommen`s KABALAHA, der var rig på stærkt åndelige strømninger, nemlig de jødisk mystike beægelser, hvilket førte deres rennæssance til New Age. Madonna fandt sin KABALA gennem sin lære i 1980èrne?

Da New Age opstod, bar den i høj grad præg af, at traditionelle grænser var blevet nedbrudt; at autoriteter havde mistet deres overbevisnings eller kraft; at menneskeskabte naturkatastrofer, giftudslip og krige "Vietnam krigen" havde øget fokus på naturen som ressource; og at man var blevet bekendt med fremmedartet kulturer på den anden side af kloden og i dag via internettet. Set i et psykologisk perspektiv har det været krævende for individet at bevidne så mange forandringer i verden og i det traditionelle meningssystem, som man hidtil havde støttet sig til. Som eneste holdepunkt har individet herefter groft sagt kun haft sig selv og længselen efter et sammenhængene univers, hvor alt og alle tager del i helheden... New Age er netop en individorienteret strømning, der "prædiker" hollisme, den oprindelige kristendom udlægning dvs. troen på helheden i verden, mennesket også når det gælder sygdom og død. Da Flower Power-bevægelsen gled over i New Age, pegede især amerikanske jøder på jødisk mystik "kabbala" som et reservoir for en sådan helhedstænkning - ikke kun for jøder og kristne, men for alle uanset trosretning, idet vi jo alle er del af samme helhed. Derfor har der i New Age-sammenhæng ikke været noget selvmodsigende i, at den oprindelige og populære tidligere katolske Madonna har kaster sig over kabbala på sit eget center, og opretter skoler for børn, hvor man byder alle velkommen "uanset tro, politisk overbevisning eller race" med det formål at bringe hele menneskeheden til at "forstå og forene sig med universets åndelige natur", som var indgangen til de store græske templer (kend dig selv) og ved hjælp af jødisk og kristen oprindelige mystik.

                                   ________________________


KABBALAH`s betydning for mig


Skribenten G..N. af denne 123 hjemmeside tilføjer:

Jeg blev grebet som en magnet og tiltrukket af KABBALAH, da jeg møder  en gruppe kristne venner gennem Naturhelbredelsens Fremme i Hvidovre 1985. Vores sammenkomst var, at udvide og udbrede vores viden og kendskab gennem religion, alternativ naturhelbredelse, akupunktur, zoneterapi, kinesologi, urtemedicin og ikke mindst kendskab til den vigtige "KABBALA" Gnosis. Personligt havde jeg stor viden i forvejen om de ægyptiske pyramider og heioglyffer, græsk kultur bl.a. gennem en af verdens syv vise mænd, Thales fra Ionens kulturcentrum. Her handler det om klimatologi, hvilket jeg havde lært af to fremragende dygtige svenske atomfysiker, opfinder af verdens fineste måleinstrument IONMETER. Dette instrument var i stand til at måle luftens statisk elektricitet de positive og negative ioner, elektronernes kredsen rundt om atomkernen i den luft vi indånder og som kaldes ionbalancen!!....

I gruppen Naturhelbredelsens Fremme lærte vi hinanden om Østens mystik, de kristne gnostikerne og de indiske vedaskrifter, herunder den indsigt som George Harrison og John Lennon blev oplært af den indiske gurru. Det fik stor betydning for mig og tilblivelsen af denne 123-hjemmeside
www.VitaNyhed.dk. "Kend dig selv".

Man mener, at veda skrifterne stammer fra indisk visdom for mere end 10.000 år siden, og som senere blev en udløber af det græske/ latinske sprogstamme, og som kom til Tyrkiet fra Indien, ægypten og senere til Grækenland ca. 2500 år f.Kr. af den indvandrende folkestamme Hetitterne også kaldet ionerne. Folkestammen er nævnt og omtalt flere steder i Bibelen "Det Gamle Testamente" bl.a. Mosebøgerne!!....

I Naturhelbredelsens Fremme møder jeg en gruppe mennesker med stor  forståelse for religion, østen mystik, og ikke mindst omtalen af apostlen Paulus, som vi kender ham fra Bibelen Det Nye Testamente, hans udlægning, belæring og forkyndelse for det oprigtige kristne liv og budskab, der stammer fra det gamle Grækenland. 

For mig var det, som at lyttet til The Beatles oprør i 1967 og med udgangspunkt i Flower Power bevægelsen, der ville redde verden for de frygtindgydende ting, der foregår bl.a. Vietnamkrigen, hungersnød, elendighed og alt den gift landmænd og gartner bruger og sprøjter ud over vores alles landbrugsjord, drivhuse. Det gælder også de landmænd, som smider gylle  ud på vores marker, og som til sidst havner i vores  vandløb, brønde, afgrøder og som til sidst forurener fjorde, søer og den luft vi skal indånde?

Mange Flower Power børn mente allerede i 1960èrne, at de trængte langt mere til kærlighed og "kabbala" end forældrenes rigdom, derfor gjorde de oprør mod det kapitalistiske samfund og den katolske og protestantiske kirke. Det var begyndelsen til en ny tidsalder  og som startede i San Francisco 1967 og bredte sig som en steppebrand over det meste af den vestlige verden? Desværre ebbede det ud sidst i 1970èrne, men har nu fået sin renesance igen med afdøde John Lennon og den fantastiske sangerinde Madonna i spidsen, lige som The Beatles gjorde det i 1967 og gik ind for kolektiv økologisk landbrug dengang og uden sprøjtegifte? 
Tryk på denne kilde: Mit store idol

   

Indehaver af denne 123.hjemmeside.dk G.I.N. havde et stort samarbejde med Henning Christensen, stifter af Helbredelsens Fremme Hvidovre, der i 1980èrne starte tidsskriftet HELSEINFORMATION, et sundhedsblad, som blev meget populært og opkøbt af Nyt Aspekt lige før G.I.N. sagde nej til overdragelse og fik tilbudt køb af helsebladet. HELSEINFORMATION havde et stor oplag og blev solgt frivilligt til mange patienter af helseforeninger i Danmark, hvilket blev starten til udbredelsen af naturhelse og alternativ behandling, reklame for helseforretninger m.m.. Henning Christensen var ateist og gik en svær tid i møde da han mistede synet og blev blind på begge øjne. Han forsøgte forgæves, at helbrede og kurere sit nedsat syn i starten ved at omlægge sine kostvaner, men forgæves og måtte til sidst opleve sine sidste dage på et plejehjem for blinde i Valby. Henning Christensen kunne ikke samarbejde og få rigtig kontakt med kristne personer der gerne ville have hjulpet ham bl.a. G.N. som havde stor viden om grøn og grå stær, som Henning blev angrebet af. Han tro på naturhelbredelsens fremme og som ateist gjorde, at Henning havde svært ved at se det guddommelige, lyset i mennesket og naturen. Han manglede respekt for andres kristnes tro og religion, yoga og ionernes helbredende kraft m.m. lige som John Lennon, George Harrison, Poul McCartney, Mick Jacker, The Beach Boys, Bob Dylan, Madonna og hundrede andre kendte musiker der havde stor indsigt i KABBALA....... Troen flytter bjerge?

Indehaver af denne 123.hjemmeside.dk G.I.N. havde et stort samarbejde med Henning Christensen, stifter af Helbredelsens Fremme Hvidovre, der i 1980èrne starte tidsskriftet HELSEINFORMATION, et sundhedsblad, som blev meget populært og opkøbt af Nyt Aspekt lige før G.I.N. sagde nej til overdragelse og fik tilbudt køb af helsebladet. HELSEINFORMATION havde et stor oplag og blev solgt frivilligt til mange patienter af helseforeninger i Danmark, hvilket blev starten til udbredelsen af naturhelse og alternativ behandling, reklame for helseforretninger m.m.. Henning Christensen var ateist og gik en svær tid i møde da han mistede synet og blev blind på begge øjne. Han forsøgte forgæves, at helbrede og kurere sit nedsat syn i starten ved at omlægge sine kostvaner, men forgæves og måtte til sidst opleve sine sidste dage på et plejehjem for blinde i Valby. Henning Christensen kunne ikke samarbejde og få rigtig kontakt med kristne personer der gerne ville have hjulpet ham bl.a. G.N. som havde stor viden om grøn og grå stær, som Henning blev angrebet af. Han tro på naturhelbredelsens fremme og som ateist gjorde, at Henning havde svært ved at se det guddommelige, lyset i mennesket og naturen. Han manglede respekt for andres kristnes tro og religion, yoga og ionernes helbredende kraft m.m. lige som John Lennon, George Harrison, Poul McCartney, Mick Jacker, The Beach Boys, Bob Dylan, Madonna og hundrede andre kendte musiker der havde stor indsigt i KABBALA....... Troen flytter bjerge?

Når lyset bryder frem........

I begyndelsen var Ordet (lyd), og Ordet det var hos Gud, og Ordet var Gud. Alt er blevet til ved det af de første kristne som blev kaldt Gnostikerne, og uden det blev intet til af det, som var. I det var liv ( tidens oplysning), og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mennesker begreb det ikke (med sin forstand)?

Joh.1,1 ff.

Før begyndelse af skabelsen var der kun den Uendelige Eene, som kun eksisterede i Tanke og Kraft:

Det er, at Gud har et mål at solen (lyset) skal skinne ind i vort indre univers mørket, ind i nærheden af døden, ind i sorgen, som er den lindrende forskel: Det varmende lys!!...... Det hele startede med, at Gud skabte lyset på den første dag. Så skabte han himmelen på den anden dag. Og på den tredje dag skabte han jorden og alle dyr og planter. På den fjerde dag skabte han Adam, der på hebraisk betyder menneske? Den femte dag lagde han Adam i en dyb søvn og så tog han et af Adams ribben og skabte Eva o.s.v. 

Billedet illustrerer KABBALA, øverst krone chakra i mennesket ( lysets energier) og de andre, som ikke må forstyres blandt andet, først og fremmest af infralyd m.m.

Billedet illustrerer KABBALA, øverst krone chakra i mennesket ( lysets energier) og de andre, som ikke må forstyres blandt andet, først og fremmest af infralyd m.m.

Menneskets urkraft KABBALAH har været kendt i mere end 6000 år.


KABBALAH: Lyskilden

Mennesket kan gå ind i  KABBALAH`s kraftcentrene (chakra) eller processen som det også kaldes og "vende strømmen" og blive mere åndelig, dvs. mere guddommelig under mditation. Således kan man ophæve verden og livet. De enkelte "trin" i udstrømningen af energi er elementernes bevidsthed de 7 chakra: lyskilde, æterelementet, luft- ,ild-,vand og jordelementet, altsammen består de af "livgivende" fotoner "negative ioner". Jo længere man fjerner sig fra centrum, des mindre åndelig bliver man? Den bliver mere og mere materiel og grov, jo længere ud den når. Ved sin krops uro (jordelementet) låser man sin krop fast, som er en statue når man er beskætiget ved at "arbejde" for andre f.eks. materialistisk afhængighed, forbrug, begær, druk og deslige......

Kronchakras det 7. element (lyset)

Om det er muligt at nå den højeste sephirot (kronchakret) eller det aller øverste netværk indenfor begrebet chakra-systemet, er diskutabelt; ihvertfald er det yderst udsædvanlig for det sker kun hos indiske fakirers ægte åndelighed, at hæve sig fra jorden i et par meters højde. Hindutekster (vedaskrifter), har i frodige vendinger beskrevet den vidunderlige følelse, der overgår ånden. I Indien er mere end 200 milioner mennesker kabbalahalister, foruden tidligere The Beatles: John Lennon, George Harrison, Poul McCartney, Mick Jacker (The Roling Stones), Donovan, og flere af medlemmer i The Beac Boys!!......
Tryk på linket: www.VitaNyhed.dk/12158277

Alle i The Beatles undtagen Ringo Star blev vegetar i 1967, samt Mickjacker fra Roling Stones. Han var lige som Paul McCartney, John Lennon og George Harrison tilhænger af indisk kabbalah der alle var veganer. Det samme gjaldt 1980èrne`s store navne som Madonna, Roseanne, Babra Streisand, Naomi Campbell, Elisabeth Taylor og Bretney Spears.

I 1980èrne blev Michael Jackson, Madonna, indspieret af Marilyn Monroe`s Kabbala m.fl

Efter offentliggørelse af Madonnas nye trosretning Kabbalah er andre berømtheder strømmet til som førnævnt f.eks; Roseanne, Babra Stresisand, Naomi Campbell, Elizabeth Taylor, og seneste Bretney Spears hos Madonna i Kabbala center i håb om større spirituel indsigt.
Britney Spears har vendt ryggen til familiens babtiske trosretning. Først nægtede Britney at lave en ægteskabskontrakt med sin kommende mand Kevin Frederline, da brylluppet handler om kærklighed - ikke penge!!...
Familien Spears (Britney) er dybt troende babtister, og det har Britney opvækst båret præg af, derfor har det bragt en stor skuffelse for Breitneys forældre, at hun vil holde sit bryllup efter andre religiøse traditioner end de babtiske, der lader sine børn døbe som voksne når de bliver 14 år.
Det lykkedes dog Britneys forældre at banke noget fornuft ind i hovedet på deres 23-årige datter, for nu lurer krisen imellem dem og denne gang handler uenigheden om religion?

Der går også rygter om, at John Travolta er tilhænger af KABBALAH, idet har er tilhænger af en stor religiøs bevægelse?

Poulus ånd blev oprørt i Athen?

Paulus kendte til KABBALAHA og De Eleusinske Mysterier

I skal vende jer fra disse tomme afguder til den "levende Gud".

"De Eleusinske Mysterier"

Kilde: G.N. religionsforsker i kulturhistorie, kristendom, klimatologi og økologi siden 1976

Græsk mytologi hermed "KABBALAH" har siden 1985 haft min store interesse og søgen efter sandheden lige som popsangerinden Madonna, idet jeg ledte efter at få fat i den ægte græske kristendom og de "Eleusinske Mysterier" som den vestlige kultur, kunst og literatur har tabt den dag i dag. Derfor mener jeg, at den bør genopfriskes her på 123.hjemmeside www.Vitanyhed.dk "Kend dig selv". Det er en betydningsfuld del af vors vestlige græske/kulturarv og et værdifuldt kultursprog af både græsk/latin.
Da jeg for mange år siden begyndte at studere kristendom, fandt jeg noget som man har svært ved at få øje på i det Nye Testamente bl.a. de "Eleusinske Mysterier" hos apostlen Paulus. Det siges at han er ophav til krisenendommens udbredelse i Grækenland, Tyrkiet og resten af verden m.m.

Der står i Bibelen Det Gamle Testamente, at du ikke må have andre guder end jeg "Jhwh" eller Elohim (hebraisk) som er det oprindelige ord, der i første Mosebog første kapitel er oversat ved Gud, men burde være oversat ved "guderne"? Jeg søgte efter "SANDHEDEN" og fandt til sidst "Jesus Kristus Guds Søn" frelseren i det Ny Testamente, og er næsten i lighed med den græske mytologi og hovedpersonen Zeus? 
I de græske Olympiske Guder kaldes de for: Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Hestia, Demeter, Afroditte, Athene, Apollon, Artemis, Ares, Hefaistos, Hermes og Dionysos, og nogle var døtre af Demeter og Kronos, og således søster til Zeus.

I Ap.G..14,12 kalder de Barnabas for Zeus, og Paulus for Hermes, fordi det var ham, som førte ordet (fra begyndelsen), skriver evangelisten Lukas som også har skrevet Apostlernes Gerninger. Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte dette, sønderrev de deres klæder og sprang "nøgne" rundt midt ind i folkeskaren, råbte og sagde: "Mænd, hvad er det dog, I gør? Vi er også mennesker under samme kår som I, og vi forkynder evangeliet om, at I skal vende jer fra disse tommme afguder (græske statuer) til den "levende Gud" som (fornuften som er i mennesket), den Gud som har skabt himmelen og jorden og havet og alt, hvad deri èr?
(Jvf. Åb.14,7 ; 10,5.7-8.
Den manglende interesse hos Paulus i Jesus eksistens, som han desværre ikke fik at se her på jorden, men i himmelen har forlængst sat mit sind i kog!!...

Paulus blev født i en jødisk famile i den berømte "ioniske" lille by Tarsus i Lilleasien - Tyrkiet.
Valentinisme eller ordret Valentin blev navnet på den skole af gnostisk filosofi, som kan spores tilbage til....Theudas, navnet på en tilhænger af Paulus inderkreds fra Tarsus. Nogle mener, at Paulus har gået i skole dèr og lært græsk latinsk (det endoeuropæisk sprog) og filosofi med græske demokratiske rødder som er "kristendommens vugge". Paulus nævner om Tyrannus` skole i Ap.G.19,9.23 om vejen til "moralsk livsførelse" jvf. også Ap.G.9,2. Det var her i Tarsus skole, at de "Eleusinske Mysterier" holdt sig langt ind i den kristne tid før kristendommens begyndelse. Således opsøgte Paulus dem, og blev indviet i dem ved at ombytte noget af dens indhold til kristendom?
For at opnå deltagelse i de "Eleusinske Mysterier" krævede det flere års åndelig forberedelse: Træning i kristen meditation (kontemplation, læsning og studere de gamle Testamentlige apokryfiske skrifterne, kabbalah osv.), som er for mennesker tilbagetrukket i et liv af afholdenhed fra spisning af kød og drikke vin eller spiritus jvf. f.eks. 1. Kor.8,8-13.
Nogle nytestamentlige kilder indeholder spor og præg af de gnostiske "Eleusinske Mysterier" på oldgræske filosoffer og forfatter som f.eks. Homer, Platon, Sokrates og nu hos Paulus jvf. Ap.G.21,36-40 ; Ap.G.22,1-17 og Ap.G.22,22-28 ; Ap.G.23,9-11. 

Efterklasiske forfatter Julian Apostata og Apolllodoros (forståelsen af Eros) og i indskrifter af nogle nytestamentlige referer hertil (2. Kor. 3,13-118), samt flere tekster af 1. Clemens fra Alexandria over Hippolytos m.fl.
Sidstnævnt skriver og går også meget tæt på historien om Maria Magdalene.

Når man læser og studerer Paulus breve i Ny Testamente, så er der ingen tvivl om at han var en dygtig kristen lærer, men ivrig i at skjule sin visdom "græsk mytologi", retorik, ionvidenskab og kabbalah. Han forsøgte ikke, at afslører sandheden om Jesus Kristus mystik født af en jomfru (Maria Magdalene) som sådan eller om disciplenes kendskab om den græske og ægyptiske mytologi? Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav væksten 1 Kor. 3,6-9. ; Matt.13,3-9 ; Ef. 2,18-22.

"Kun de, der talte græsk lige som Paulus og havde kastet blod som det hed (eller var blevet renset) med kabbalah, var berettiget til at deltage i ritualer ved Eleusis (mysteriet), hvilket skete ved askese d.v.s. afholdenhed. Eleuisis var fuld af "livskraft" lige som Ægyptens modergudinde Isis. Disse mysterier sættes i forbindelse med Guds rige og består ikke i ord, men i kraft, der er omtalt i Ap.G. 1,8: Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft (livsenergi); og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele judæa og Samaria, ja, indtil verdens ende (Joh.15,26-27 : Joh.16,1-3).
Ap.G. 13,2-3:

Medens menigheden i Antiokia holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden: Udtag mig Barnabas og Saulus (Paulus) til den gerning, jeg har kaldet dem til (forkyndelse af evangeliet og kabbalah).
Helligånden blev modtaget af disciplene som en "kraft", og energi til helbredelse. Altså dur præsternes barnedåb ikke i dag, men kun den oprigtige åndsdåb som dengang blev brugt i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse (og ikke før), så skal I få "Hellig Ånds Kraft" som gave (Ap.G.2,38).

I Herren Jesu navn skal vi forsamles, I og i min ånd, med vor Herre Jesu kraft. 1. Kor.5,3-5 ; Matt.16,19 ; 18,18 ; Ap.G..15,28

Det var altså i "kraft" af Helligånden (Kabbalah), at Jesus og hans disciple udførte sine undergerninger ved hjælp af håndspålæggelse, og mirakler når de i det følgende uddriver onde ånder. At dette ses tydeligt i Matthæus 12,28, hvor han diskuterer med farisæerne: "Men hvis det er ved "Guds Ånd`s" kraft (Kabbalah) , at jeg uddriver dæmonerne, så er Guds rige kommet til jer:

Bøn, faste og kabbalah var derfor det grundlæggende ritual og helbredelse ritual også i de Elusinske Mysterier, nøjagtig  som i kristendommen ved at få Helligånden, som var en kraftkilde til helbredelse, men troen er den allervigtigste for at få del og tilendebragt ritualet!!....Man skulle virkelig tro med åben hjerte, for at blive rask?
Den kristne mystik er eukaristisk, hvilket sker efter faste og forståes indefra i mennesket selv, og som Paulus beskriver i Fil.2,6-11. Den kristne mystik er derfor deltagelse i det mysterium, som Paulus også tilkendegiver i Rom. 6,3-5: Ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Jesus Kristus, er døbt til hans død? Vi bliver altså begravet med ham ved dåben til døden (dvaletilstand), for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed (ABBA) og ikke ved ordet JEHOVA, som er jødernes ugudelighed?, så skal I leve et helt nyt liv.

Dåben nærmere betegnet "åndsdåben" fører os ind i et eukaristisk liv (Fil.2,6-11).
Guds væren skal ikke bare forkyndes, men også synliggøres og det gør han i "Den sidste nadver", når han tildeler "Hellig Ånds Kraft" Kabbalah.
Jeg kan derfor ikke finde nogen bibelsk argumentation om, at Eukaristien (nadver måltid) er et ritual (sakramente), som kræver kirkelig handling og mæling ved en præst ud fra hvad der står skrevet i "Jesu Kristi Fredsevangelie".

Fundet af "Fredsevangeliet" var ikke nogen ritual, men en praksis frelse indtil 180 år efter Jesus død og korsfæstelse, da Irænus blev biskop? Jesus gav nemlig afkald på at være Gud lig (Jehova) og tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig (inkarnation): Fil.2,6-11. Så der er tvivl om treenigheden om den er rigtig: Faderen, Sønnen og Helligånden? Vi får ikke del i Helligånden uden at tro (åndsdåben)!!...

Rens den gamle surdej ud (faste) 1. Kor.5,7 ; Joh.1,29 ; 1. Pet.1,19-25. Vi mennesker får ikke Helligånden, før vi har bedt og fastet og fået den overrakt som en gave, og henter hvile i Gud. Som jeg før har omtalt, består Guds rige ikke i ord (på denne 123.hjemmeside, men i kraft).
Ap.G.1,8.
Og som der står skrevet hos Johannes Døberen: Når talsmanden (Helligånden) kommer, som jeg skal sende jer fra Faderen (ABBA) sandhedens Ånd, som udgår fra Faderen (ABBA) og ikke Jehova, så skal han vidne om mig (Jesus).
Joh.15,26 :Ap.G.2,4 ; 4,33 ; 8,14 ; 13,47.

Jesus gjorde særlig mange kraftige gerninger (helbredelser) i Korazin og Betsajda, som på trods af alt de så, ikke omvendte sig.
Matt.11,20:
Da gav han sig til at revse (fortælle) de byer, hvor han flest (kraftige) gerninger var gjort, fordi de ikke havde omvendt sig. Derfor er kristendommens ægthed, og holdning, at se "Guds Kraft" Kabbalah i funktion, så har Gud rørt mennesket med den røde tråd, så er troen, og dermed døren åbnet ind til frelsen. Men selvfølgelig kræver det, at vi omvender os fra det syndige liv!!.......
Mens Jesus var på vej til Jerusalem, skete det, at han fulgte grænsen mellem Samaria og Galilæa, og da han gik ind i en landsby, mødte han ti spedalske mænd; de blev stående langt fra ham og råbte: "Jesus, mester forbarm dig over os!"
Luk.17,11-19.

Ud af de ti, vendte kun èn tilbage, en samaritaner (samarit), en hedning, og han faldt ned for Jesus fødder og takkede ham, fordi han var blevet renset (helbredt ved faste) ved Jesu ord (evangeliet). Og han sagde til ham: "Stå op, drag bort, din tro (på evangeliet) har frelst dig.
Luk.7,50 ; 8,48 ; 18,43.
Thi der var mange, som havde urene ånder (fordi de ikke ville faste og afholde sig fra at spise kød), men den som havde fastet, for ånderne (urenhederne) ud under høje skrig; og mange lamme og halte belv helbredt.
Ap.G.8,7 ; Mark.6,13 ; 16,7 og Jak.5,13.
Da Apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds ord (evangeliet), sendte de Peter og Johannes dèrhen, og da de var kommet derned, bad de for dem om, at de måtte få Helligånden; thi den var endnu ikke faldet på nogen af dem, men de var kun døbt i Herren Jesu navn.
Hvad siger det os som er voksne, når præsterne døber de små børn og siger de har fået eller modtager Helligånden?
For i Ap.G. 15,28 står der tydeligt således: Thi Helligånden og vi har besluttet ingen yderligere byrde, at lægge på jer udover det nødvendige, at I afholder jer fra afgudsofferkød og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Når I holder jer derfra, handler i ret. Lev vel!!.....
Ap.G.10,14-15 ; 9,2-6 ; 1.Kor.6,12-20.

Den levende åndelige klippe og mad som er Kristus!!
....
1. Kor.10,1-4 ff. ; 2.Mos.17,6 ; 2.Mos.16,4-5 ; Sl.78,24 ; Joh. 6,31-35 ; Joh.4,13-27 ;  105,40-45 Lovrpris Herren: Halleluja! Sl.106,1-9 : "Halleluja" (JHWH) eller Jah/ve.

For de kristne blev HERREN det navn, man gav Jesus for at tilkendegive hans guddommelighed (Fil.2,9-15 ; 1.Kor.8,5 f.) i hedningekristne kredse blev betegnelsen anvendt som Messias (Kristus) og hos Paulus betyder det HERREN i almindelighed.
Hebr.2,9 ; 1,4 ; Ap.G.2,33 ; Ef.1,20 ; Es.45,23 ; Rom.14,11 ; Åb.5,13. Ap.G.2,36 ; Rom.10,9 ; 1.Kor.8,6.

Det er nåden, vi må finde hvile i, idet Paulus på en fin måde forstår at give det videre, som han selv blev inspireret af i 2.Tim.2,1: "Og nu du, mit barn (som er en voksen person)! - hent kraft fra nåden i Kristus Jesus.
Jvf. også 2.Tim.1,13-15 ; 2.Tim.2,8-22.

Det er nåden i Kristus, vi skal have fat i og ikke barnedåb, for i nåden ved vi, at kærligheden er bomstærk:
"Nåde at han vandt mig,
nåde at han fandt mig,
nåde at han bar mig hjem til sig".

Det var Paulus, der i sin magtesløshed kunne sige: "Din nåde er mig nok!" d.v.s. forståelse af Kabbalah. Han vidste, at Guds nåde er som en mægtig ocean, der aldrig kan tømmes. I  Joh.1,16 betyder udtrykket "nåde over nåde" på aramæisk, det sprog, Jesus og Johannes talte "bølge efter bølge", og det betyder, at Guds nådebølge aldrig stopper, lige så lidt som bølgerne ved stranden. Nåden hersker i Guds hjerte. Ikke lovens retfærdighed, men nådens retfærdighed og det er den nåde (Kabbalah), Paulus anbefaler Timoteus at stole på.
Joh.1,16 ; Kol.2.1-3 ; Kol.1.19-20 ; 1.Kor.1.22-24 ; Kol.2.6-9 ; 1.Kor,1.30-31 ; Jer.9.21-24 ; 2.Kor.10,17-18 ; Rom.2.28-29 ; Jak.4.2-3 ; 1.Joh.5,20-21 ; 1.Kor.10.14 ; 2.Mos.20,3-7 ; Ap.G.15.20 ; 2.Kor6.16-17 ; 1.Kor.16-17. Es.52.11 ; Es.48.17-21 ;Åb.18.4.  jvf. Åb.18,1-3 ; Åb.14.6-13 ; Hebr.4,10-16.

"Jeg har fastet, jeg har drukket Kykeon (bygdrik med krydderurter), jeg har taget fra brystet, og har arbejdet, har lagt det ned i kurven i brystet (hjertet)".
To første af disse ritualer, de fastede og drak af Kykeon, menes at have været praktiseret i Eleusis. Kykeon var en oldgræsk drik hovedsageligt fremstillet af vand, byg og krydderurter, som havde undergørende virkning og helbredende "kraft". Drikken blev brugt ved højdepunktet af Eleusis mysterierne til at bryde et helligt ritual, men også en favorit drik af græske bønder.
De Eleusinske festivaler blev etableret i Delphi ca. 30 km fra Athen i slutningen af det sjete århundrede f.Kr. Navnet "Eleusinia mysterie" blev forbundet med to græske ord eleusis, - EOS - dvs. ankomst til mystirion - en hemmeligholdelse, hvor der med store guldbogstaver over indgangen til templet i Delphi står "Kend dig selv" eller Kristus Jesus i mennesket.
De mennesker, som var ankommet til dette sted for at udføre hemmelige ritualer Kabbalah fik absolut besked på tavshedspligt, så det var strengt forbudt at røbe hemmelighederne. og disse ord var også tavshed hos Paulus som også er bevaret i Det Ny Testamentes retorik
Kendskab til mysteriet er "bevaret af mig" og begrænset af den samlede hemmelighedskræmmeri omkring de mest hellige ritualer. Det var kun de absolut indviede, der kendte ceroemonien dvs. at alt foregik som det skulle.
Kristendommen har på samme måde holdt sin cereomoni hemmeligt, derfor er der overalt i verden som Dan Brown har fortalt, opstået hemmelig broderloger og nonne kloster. De lå inde med den absolute store hemmelighed (Kabbalah) omkring Kristus og Helligånden, som er en "kraftklide". Kirken og præsterne i dag, har totalt fjernet sig fra den oprindelige kristendoms forkyndelse, hvilket skete på Jesu tid efter korsfæstelsens ritual. 
De elesuinske mysterier var kun forebeholdt de indviede som f.eks. Matthæus, Markus, Lukas, Johannes Døberen og de gnostiske evangelister som Paulus, Thomas, Judas, Fillip, Peter og Maria Magdelene, der oprindelig kendte til Sofia (visdom) - "filo/sofia", der betyder "filosofi".
Det var af afgørende betydning og helt umuligt at få del i "Helligåndens kraft" uden først tro, bøn og faste? Det var det absolout grundlæggende i Eleusis mysteriet og kristendommen, uddrivelse af onde ånder. Eleusinian mysterierne i Delfi blev et af de vigtigste "Fluxus sekter" ordet latin; strøminger i oldtidens Grækenland......Filosoffen Platon gengiver i Sokrates forsvarstale om sin gode ven Chariefon, idet han havde spurgt Oraklet i Delfi, om nogen var visere end Sokrates. Oraklet svarede nej. Altså anså man Sokrates for at være grundlæggeren af gnosis (visdom). Sokrates mener også, at dyd og moral er viden. Kender man sig selv og verden tilstrækkelig godt, vil man handle rigtigt. Man kan ikke skade den vidende person (visdom) eller det gode menneske, men mennesker kan skade sig selv ved at handle urigtigt, begå onde og forkerte handlinger, hvilket er kristendommens budskab selv er den dag i dag "omvendelse".
I 399 f.Kr. blev Sokrates anklaget for blasfemi og for at forføre ungdommen. Han blev dømt til døden i Athen ved at skulle drikke saften af bedøvende planter som den giftige skarntyde. Platon hans elev beskriver detaljeret de symptomer, Sokrates oplevede efter at have drukket giften. Sokrates blev tung i benene og mistede følesansen i fødderne og senere i kroppen, lige før sjælen blev frigjort. Hans sjæl forlod kroppen, men den lever videre (sjælevandring)?
Han gik fra at være en politiker over digterne som Homer til håndværkerne, men selv om de havde stor viden på deres område, var de ifølge Sokrates alle uvidende om sig selv. Sokrates bidrog til den pædagoiske filosofi som er den maieuutiske metode.
Sokrates skrev ikke selv, men kilderne til ham er først og fremmest filosofferne Platon og Aristotekes, officeren Xenofon og digteren Aristofanes.
Pythagoras (582 f.Kr. til 507) var ophav til sjælens udødelighed, idet han havde kendskab til de tidligere ioniske filosoffer som Thales, Heraklit, og Anexemenes der levede i det femte til de sjete årh. f.Kr.

Den ægyptiske og ioniske filosofi:
Indskrift på en stele (stensøjle) med ægyptisk tekst omtales følgende: Længe leve Horus Mezer, konge af øvre og nedre Ægypten, KuFu (Cheops), liv, styrke (kraft) og sundhed. Han fandt Isis hus, pyramidens herskerinde, ved siden af Harmakis. Syd for disse Osiris hus?

Ved kristendommens begyndelse var Isis-kulten den mest yndede gudeskikkelse i den hedenske verden. Isis var fuld af livskraft og Ægyptens modergudinde på jorden. Hendes kult med de dertil knyttede mysterier (eleusis) bredte sig til Lilleasien, Rom, og det gjaldt den græske aflægger af Isis-mysterierne, de såkaldte eleusinske mysterier. El`et i Eleusis kan sættes i forbindelse med guden for elektrostatiske udladninger i atmosfæren (torden) og sankt elms-ild eller korona-udladninger, som Moses var oplært i fra sin Faders Hus Ap.G. 7,20 ; Hebr.11,23-29.
Gnostikerne var tilhænger af de eleusinske mysterier. Hippolyt, som også skrev om gnostikerne, referede til samothakeltemplerne og de ithyfalliske mænd!!........

Kirkefaderen Hippolyt skriver:

Om Simon mager (troldmanden) fortæller han endeligt: "Peter gik stærkt imod ham, idet han (Simon Mager)" forførte mange gennem magien (troldommens hus) alkymien, (skabte den moderne videnskab, der i dag kaldes den "kemiske" gift/industri).
Hippolyt skriver: Til sidst.......satte Simmon Mager (troldmanden) sig under en platan og lærte (3). Og da hans påstående næsten var modbevist, for han blev der længe, sagde han, at han, hvis han blev levende begravet, ville stå op den 3. dag søndag lige som Jesus? Han befalde at grave en grav, og befalede sine diciple (der troede på alkymi) at kaste jord på. De gjorde det, som blev befalet, men han blev dernede indtil nu, skriver Hippolyt. Thi han var ikke Messias.

Om antallet af Simon Mager tilhænger omkring år 150 e.Kr. skriver kirkefaderen Justin: "Næsten alle samaritanerne (de ellers omtalte barmhjertige), nogle få også blant andre folkeslag, bekender Simmon Mager (Babylonisk Alkymist) som den første Gud og tilbeder ham". Men kun 3 generationer senere fortæller Origenes, der døde 251 e.Kr. i Cæsarea i Palistina (nuværende Israel), at der ved knap nok fandtes 30 simionianer tilbage i selve Palistina og ingen udenfor, mens Kristendommen tordnede frem. Årsagen til den hastige tilbagegang af Simon Magers diciple var, at sekten lige som folkekirken i dag forkynder fremstod oprindeligt med det budskab om udødeligthed (jordisk udødelighed), som blev grundigt modbevist af tidens gang og de forskellige sekters død.
I dag forkynder præsten ved begravelser, at det formullede lig som først er blevet råddent ved begravelsen eller brændt, igen skal opstå efter døden, men nævner ikke noget om den åndelige død?

Opstandelsens oprindelige betydning for de troende!!....

I lukas 9,6 siger Jesus til en af sine disciple, der ønskede at gå hjem til sin fars begravelse: ,,........lad de døde begrave deres døde?

Når israelitterne dyrkede deres gud på høje steder, var det ikke for naivt at være himlen nærmere, men fordi der her herskede de rette elektrostatiske forhold til at kunne antænde en guds-ild (koronaudladning). Under tordenvejr kan der på toppen af det bjerg Moses gik ned af opstå et elektrisk felt af størelsesorden på 5.000 volt pr. meter. Dette sted var samtidig her, hvor ioner og støvpartikler lettest kunne blive ført op til skyerne og fremkalde regn og torden. Elektriske isolerende spidser f.eks. buske kunne give anledning til fremkomst af sankt elms ild, og sådan en udladning er nok til at antænde pertroliumsvædet brændoffer "af sig selv". Endnu engang viser det sig altså, at god gammel "overtro" er baseret på solid teknisk viden og visdom!!...
Elias byggede et stenalter på Karmel-bjerget og lod grave en grøft, som blev fyldt med vand (petrolium). Derefter fik han guden for statisk elektricitet, Elohim, til selv at antænde brændofret.
1. Konge Bog 18,32-39.
  

Bibelen er således blevet moderne igen med dens visdom, der rækker langt ud over vores forstand, bevidsthed og fornuft for dem som besidder den bl.a. den verde. 

Eleusinske Mysterier

Paulus fik rodfæste i Athens jøder og græker.

Da trådte Paulus frem midt på Areopagos og sagde: "Athenere! jeg ser, at I alle måder er ivrige i jeres gudsdyrkelse. Det er nemlig her som med en mand, der skulle rejse udenlands og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue her i en vigtig tale. Matt.25,14 og Ap.G.17,23-34:

Evangelisten Lukas som er forfatter til Ap.G. fortæller, at Paulus ånd (forstand) blev oprørt, da han så den afgudsdyrkelse der fandt sted i Athen og i dag kan man spørge sig selv, om kirkerne, andre trossamfund rundt om i Europa er af samme slags? Så hvis du har været i Athen eller set billeder, ved du, hvor storslående byen var på det tidspunkt for godt totusinde år siden da Paulus gik sightseeing, idet han siger i Ap.G.17,23:
Thi da jeg gik omkring og tog jeres helligdomme i øjesyn, fandt jeg blandt andet et alter med den indskrift: "For en ukendt gud. "Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg jer "Kend dig selv". Joh.4,22-24.

Paulus har højt sandsynligt blevet forarvet da han så alle de sten skulpturer af Zeus, Apollon o.s.v., som grækerne tilbad og som de troede var levende guder?

De fleste af jøderne og folket i Athen var yderst interesseret i Paulus tale, idet han fortalte om Jesus og hvordan han var kommet til jorden, og blev dræbt og gjort levende igen ved opstandelsen. Hvis I ikke tror, når jeg taler til jer om de jordiske ting, hvordan skulle I da kunne tro, når jeg taler til jer om de himmelske? Her taler han om afguder og den gud vi bør tilbede "Kristendommen"!!...

Ingen er steget op til Himmelen, undtagen han, som steg ned fra Himmelen, Menneskesønnen (som er i Himmelen). Joh.3,11-21.

Gud, som har skabt verden og alt, hvad der er i den, han, som er Himmelen og jordens Herre, bor ikke i templer, gjorte med hænder, han tjenes heller ikke af menneskers hænder, som om han trængte til noget, han, som jo selv giver alle liv og ånde og alt andet. Ap.G.7,48-51 ; Ap.G.17,24 ; Es.61,1 ff. 
Og han lod alle folk nedstamme fra èt menneske (Adam) og lod dem bosætte sig på hele jordens flade, og han fastsatte bestemte tider og landegrænser for dem, 
5. Mos.32,8 ; Ap.G.17,26.
for at de skulle søge Gud, om de dog kunne famle sig frem til ham og finde ham, så sandt siger Paulus at han ikke er langt fra en eneste af os;

Sl.145,13-21 ; Sl.91,15-16 og Jak.5,16-20.

thi i ham lever og røres og er vi "Kend dig selv", sådan som nogle af jeres digtere har sagt; "Thi vi er også af hans slægt (mennesket/Adam). Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen er lig guld eller sølv eller sten (skulpturer eller billeder), formet ved menneskers kunst og snilde (i kirkerne o.m.a.). !.

Mos.1,27 ; Es.40,18 ; Es.46,5-9 ; Es.45,4-7.

Da sagde Jousa til israelitterne: "Kom til mig og hør Herren eders Guds ord!" idet han sagde: "Derpå skal I kende, at der er en levende Gud iblandt os (Jousa, udtales Jesus), og han vil fordrive kanaànæerne, hetitterne o.s.v.

Josua Bog 3,10-17.

Da Paulus stod midt på Areopagus og så ud over Athens templer vidste han god besked om, at det var hans egne folk "hetitternerne", der havde bygget templerne og vanærede gud ved at opstille skulpturere og skåret dem ud i sten langs de "ioniske" søjler!!...

Paulus siger også Ap.G.17,28, at mennesket er den levende Gud "Thi vi er også af hans slægt" og da han besøgte Templet i Delfi, så han op på de store bogstaver over indgangen til templet "Kend dig selv", og det var det Paulus forkyndte gennem Jesus Kristus død og opstandelse.
Joh.1,1-18.

Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, og I siger, at i Jerusalem er stedet, hvor man bør tilbede ham".

5.Mos.12,5 ; 1.Kong.8.29 ; 9,3.

Jesus siger til hende: "Tro mig, kvinde: den tid kommer, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede Faderen (ABBA).

Joh.4,21 ; Mark.14,58 ; Joh.2,19-21 ; Joh.3,33-36.

Da siger kvinden til Jesus: "Herre! jeg ser, at du er en profet.

Joh.4,19.

Da blev alle grebet af frygt, og de priste Gud og sagde: "En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud (Jesus) har besøgt sit folk.

Luk.7,16 ; 1.Kor.14,24-28.

I tilbeder det, I ikke kender; vi tilbeder det, vi kender, thi frelsen udgår fra jøderne.

Joh.4,22 ; Es.2,3 ; Ap.G.17,23-29 ; 1.Mos.1,27 ;

Men den tid kommer, ja, er allerede inde, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed; thi det er sådanne tilbedere, Faderen søger.

Joh.4,23 ; Ef.2,18.

Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sandhed.

Joh.4,24-26 ; Joh.9,37-39 ; Joh.9,1 ff. ; Matt.11,25-30

"Herrens Ånd (Jesus Kristus) er over mig, fordi han salvede mig, at jeg skal gå med glædes budskab (evangelium) til fattige. Han sendte mig for at udråbe for fanger, at de skal få frihed, og for blinde, at de skal få deres syn, for at sætte fortrykte i frihed og udråbe et nådeår for Herren.

Og man gav ham (Jesus) profeten Esajas bog, og da han åbnede bogen, fandt han det sted, hvor der stod skrevet:

Luk.4,14-20:

Så lukkede han bogen og gav tjeneren den tilbage og satte sig; og alles øjne i synagoen var spændt rettet mod ham.

Jesus svarede farisæerne: "Var Gud (ABBA) jeres fader, så ville I elske mig; thi fra Gud (JHWH) er jeg udgået og kommen, jeg er ikke kommen af mig selv, men han har sendt mig.

Men nu søger I at slå mig ihjel, et menneske, der har sagt jer sandheden, som jeg har hørt af Gud (JHWH). De svarede og sagde til ham: "Vor fader er Abraham. "Jesus sagde til dem: "Hvis I er Abrahams børn, gør så Abrahams gerninger.

Joh.8,36-56 ; Joh.16,23-32 ; Joh.8,23-28 ; Joh.10,30 ; Joh.14,9-18 ; Joh.17,11-26 ; Joh.17,6 ; Joh.6,27-51.

 

Overalt skal I blive hadet af alle folk for mit navns skyld. Og da skal mange falde fra troen og forråde og hade hinanden.
Matt.24,9 ; Matt.10,17.22 ; Joh.15,20 ; 16,2

Og mange falske profeter (Jehovas Vidner m.fl.) skal fremstå og gøre store tegn, endda føre mange vild.
Matt.24,11-26.

Og fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste.
2.Tim.3,3.

Men den, som holder ud til indtil enden, han skal frelses.
Matt.24,13-31.

Og han skal sende sine "grønne engle" ud med mægtig basunklang, og de skal samle hans udvalgte sammen fra de fire verdenshjørner og fra himmelens yderste grænser.
Således kan I også skønne, når i ser alt dette ske, at han er nær for døren.
Matt.24,33-34 ; Jak.5,9-11 ; Johannes Åbenbaring 3,19-21 ; Matt.19,28-30.

Demokratiets undergang i Athen
Tryk på linket: Apollontemplet Delfi


 

Akupunktur Østens mystik

Ved hjælp af akupunktur forsøger man i Østen at regulere de to energiers cirkulation i mennesket, idet man eliminerer den statiske elektriske energi (positive ioner) i kroppen og samtidig skaber adgang for den negative elektriske energi (negative ioner) f.eks. ilten.

Indenfor akupunkturen bruger man betegnelsen elektriciteten Yang - Yin (positiv - negativ) og disse betegnelser er alle relateret til hjernebølgerne: ALFA, BETA, DELTA, THETA o.s.v..

Den verdensberømte videnskabsmand A.L. Fchijewsky, som var foregangsmanden med "IONVIDENSKABEN" siden 1924, mente at nerveimpulser under huden og kraniet "håret rejser sig" tjener som modtager for luftioner og indånding af den friske luft, som har direkte indflydelse på kroppen og disse organer f.eks. under Føhnvind, havets brisen m.m. Man har også spekuleret om hvordan disse nerveimpulser på huden f.eks. kan overens stemmes med akupunktur - punkterne. Man har tillige fundet, at øjenmusklerne og næthinden stimuleres af negative ioner og, at positive ioner kan virke irreterende.

Ifølge taoismen er Yang lyset, det åndelige ilten, skabende, luften og mandelige; yin er mørket, det stoflige modtagende og kvindelige, der også stemmer overens med BIBELEN 1. Mosebog 1,1 og Johannes 1,1. Begge virker i såvel individet som universet. Det symbolske tegn for yang og yin er, som symbolet for komplemantariet, anvendt som førnævnt på Niels Borhs våvenskjold, ophængt på Frederiksborg Slot i Hillerød.

I Østens Visdom eller "de vise mænd" fra Østerland, danner kosmisk energi basis for akupunkturbehandlingen. Den universelle eneri består af to udladninger negative ioner (elektroner) samt (positive ioner - protoner) idet Yang og Yin, som også findes i atmosfæren.

Hipokratis lægernes stamfader

Hipokrates har således som den første videnskabsmand beskrevet (ca. 460-370 f. Kr.), hvordan forskellige vinde med infralyd havde særlig indvirkning på menneskets velbefindende. Kendte er Føhn og den italienske Siroccoen, som hos disponerende kan fremkalde hovedpine, lavfrekvent tinnitus, spænding i muskulaturen i nakke og skulder, forstemthed og andre alvorlige og ubehagelige symptomer.

Det var også den franske læge og revolutionsmand Marat, der først har vist, at de forskellige vinde særlig med infralyd og lavtryk fører meget forskellige elektricitetsmængder med sig.

Den verdensberømte franske søvnforsker gennem 50 år, har på store internationale konferancer om psykiske sygdomme udtalt, at man ikke kan vænne sig til infralyd (føhnvind), monotom støj, så man ikke hører den, men den slider dog aligevel på nervesystemet, på organismens tilpasnings mekanismer og er medvirkende årsag til 50% af alle nervelidelser. Det er lydløst støj for de fleste, der via øret når ind i den sovendes hjerne, som stimulerer vågencentret, hjernens alfa, beta og deltabølger o.sv., som man normalt ikke hører. Det er den såkaldte infralyd fra dundrende maskiner, ventilation, diselmotorer, motorcykler, vindmøller, husholdningsmaskiner, op/vaskemaskiner, oliefyr, køleskabe, kompressor o.s.v, og den er årsag til søvnløshed i mange soveværelser, hvor der syntes at være total stilhed for de fleste?

Den verdensberømte forsker Th.E. Bearden, skriver i en række bøger og publikationer, hvordan udenlandske ambasader ved hjælp af radarbølger og ekstem lave frekvenser med infralyd er i stand til at provokere og fremføre sygdomme med psykiske belastninger, som kan føre til masse selvmord i berørte områder. Han fortæller også, at infralyd kan fremføre sygdomsfremkaldende batterier og virus (covid-19)? Man ved f.eks., at trækfugle har orienteringsvanskeligheder i nærheden af radar- og senderanlæg, og at personalet på senderstationer på toppen af skyskraber af og og til klager over besvær af forskellige art- den såkaldte sendersyndrom. På en radio- og TV-station i U.S.A. har man f.eks. konstateriet øget dødelighed blandt det personale, der arbejder i stationens kontrolrum. Dette var anbragt øverst oppe i skyskraber lige under stationens senderantenne.

Et hold amerikanske forsker foretog en undersøgelse af 951 mænd, der døde af hjernesvulster i perioden 1969-1982, Det viste overraskende overraskende, at ca. 50 af mændene i undersøgelsen, som døde af to bestemte hjernetumorer, var elektrikere, elektronikingeniører eller telefonmontører. Elektro- magnetiske bølger udsendes overalt i vort moderne samfund, både i boliger (ventilatorer, kompressor, køleagragater, cirkulationspumper, oliefyr, varmeforsyning o.s.v.). Denne "elektroforurening" er usynlig og lugt- og farveløs, men den sætter stadig hyppigere i forbndelse med søvnløshed, sygdomme bl.a. p.g.a. infralyd, lydløst støj og vibrationer (ekstreme lave frekvenser).

I 1962 forstod man ikke, hvorfor alle medarbejderne i den amerikanske ambasade blev alvorligt syge. Da to ambasadører døde hurtigt efter hinanden af kræft, iværksatte daværende præsident Kenedy den tophemmelige undersøgelse "Operation Pandura", opkaldt efter den "græske mytologi". Ruserne sendte gennem længere tid relativ ekstrem lave frekvenser af mikrobølger i aflytningsøjemed. Personalet blev i hemmelighed studeret af de amerikanske myndigheder som formodentlig var interesseret i virkningerne af mikrobølgerne, efter som de lå under de i vesten godkendte værdier. Senere blev der instaleret et værn (net) mod disse frekvenser uden for huset.

En tysk  forsker, dr. Wolfgang Volkrodt, mener  imidlertid at have fundet skovdødens ukendte udløsende faktorer i 1980èrne. Og denne faktor er ikke, som forskerne hidtil har troet, af kemisk art CO2 Smog, men af fysisk natur. Dr. Volkrodt mener, at det er den stigende anvendelse af elektromagnetisk lydbølger. Træernes grene, blade og fyrnåle virker som antenner (aura), der opfanger radio, TV- radarbølger o.s.v. og de er dræbende (positive ioner) og kan ikke modstå og producere negative ioner (elektroner)?

Vejen til det indre paradis går gennem KABBALA

Meditation & Mad?

Den verdensberømte sangerinde Madonna mediterer hver dag over de oplevelser og den mad hun spiser og drikker

Også The Beatles har gjort det samme bl.a. George Harrison, John Lennon, Poul McCartney, forsangeren i Rolling Stones Mick Jacker, Donovan m.fl. Mad er ikke bare mad, sund mad og drikke er energi til at udfolde sig som kunstner, forfatter og spirituelt o.m.a. Madonna har studeret jødernes hellige Kabbala, som hun har taget til sig for sin unge og smukke udseende. Hun har oprettet skoler, børnehaver, institutioner m.m. med henblik på visdommen i kabbala.     og

Madonna smuk som en dronning af 50 år i 2008

Musikkens dronning

Madonna er et nyt gudskabt menneske.

JERUSALEM - Efter en lang karriere som sanger, danser, ny-alder søgende og megacelebrity, er Madonna tilføjet et nyt element til hende og omtalt i fredagens - israelske avis korrespondent MATTI Friedman d.31.07.2009 AM. Dette billede nederst er taget i en alder af 50 år i august 2008, hvor hun ligner en skønhedsdronning?

I en artikel i fredagens udgave af Israels daglige avis 31. juli 2009, Yediot Ahronot, bærer Material Girl`s byline. Det beskriver hendes åndelige vækkelse på at opdage jødiske mystik, kaldet "Kabbalaha", hvorefter hun skriver; "alle de pudslespilsbrikker engang falde på plads".
Madonna vil forsøge at bringe hendes Sticky & Sweet tour til Israel til september 2009, hvilket uden tvivl timningen af hendes journalistisk debut her. Men hun har også forbindelse til Israel og jøedommen gennem hendes eget engagement i Los Angeles-basserede Kabbalah Center, hvis ny-alder version af jødedommens ældgamle mystiske tradition er blevet populært blandt medlemmerne af Hollywoods A-liste.
Den dengang 50-årige pop-ikon har taget det hebraiske navn Ester til sig fra Bibelen i stedet for Madonna, der på italiensk betyder "stjerne".

I Esthers Bog 2. kapitel går en udvælgelse af en dronning i gang, hvor smukke jomfruer heriblandt Esther fra hel perserriget bliver hentet op til kongen. Her møder vi den smukke pige Esther (persisk for stjerne), der lever af vegetarmad, hvis jødiske navn er Hadassa, der her på hebraisk betyder myrtegren, myrter som man bruger til håret. Hendes forældre er døde, men hendes morbror og formynder for Esther Mordokaj havde taget hende til sig som sin datter. Hun bliver taget op til kongen og bliver afgørende udvalgt til at skulle være den ny dronning.

Est.2.

Den jødiske højtid purim har sine rødder i Esthers Bog i Det Gamle Testamente, der er en del af kristendommen og optegnet i Det Nye Testamente. Festen har sin baggrund i de begivenheder, som er omtalt i Esthers bog. Navnet purim stammer fra kap. 3.7 i Esthers bog, hvor der står, at der blev kastet pur (lod), hvornår jødefolket skulle udryddes.

Da bogen Esther slutter med, at jøderne overlever, bliver festen en glædesfest, hvor der danses og larmes. Især børnene optræder med skuespil og klæder sig ud lige som Madonna også gør for at ligne bogens hovedperson. Esthers Bog er en del af den jødiske historie og er kendt og værdsat i jødedommen. I den kristne katolske tradition fører den en mere tilbagetrukken tilværelse, selv om gudstjenesten i den jødiske purimfest slutter med opfordring til at fejre festen med gæstebud og gaver til fattige. I jødiske samfund er der stadig tradition for, modsat den katolske kirke, at enlige og mindre velstillede bliver tilgodeset med gaver på festdagene. Skuespilleren Madonna er så gavmild, at hun har oprettet, skoler, børnehaver og institutioner, hvor pilgrimme strømmer til hendes centre for Kabbala.


I 2004 og 2007 kom Madonna til Israels pilgrimsrejser sammen med andre Kabbalah hengivne. I artiklen, Madonna, der var rest af romersk-katolske, beskriver at hun for første gang hørte om Kabbalaha ved et middagsselskab i Los Angeles, mens hun var gravid og skulle have datteren Louders, der nu er voksen.

Datteren Lourdes Marie Ciccone Leon, blev født 1996 (navnet Lourdes valgte Madonna bl.a. fordi byen er forbundet med  historien om pigen Bernadette), der på mirakuløs vis blev helbredt ved grotten Louders i Frankrig i 1858. Foran grotten løber en bæk, men pludselig ser Bernadette en ung kvinde stående foran grotten, ifølge historien fra Louders. Kvinden er iført en snehvid klædning og over denne bærer hun en kappe eller kåbe, der er så tynd som et slør og forsynet med et bredt, blå skærf. Beskrivelsen om den meget svækkede og sygelige pige Bernadette, datter af en berømt møller Soubirous i området, får Bernadette øje på en åbenbaringens klædedragt ved grotten, og som vidner om et mirakel ingen har set. Pigen fastholdt imidlertid sin påstand også under lange og presserede forhør, hun blev udsat for. Bernadettes syn foran i grotten er ikke til at tage fejl af og står som forstenet. Hvem er kvinden? Som svar på det uudtalte spørgsmål, begynder åbenbarelsen at tale og sige til Bernadette: "Jeg er Den ubesmittede Undfangelse" Da forstår Bernadette Jomfru Maria!    

Dette indtraf fire år efter, at den katolske pave i 1862 havde stadfæstet dogmet om den ubesmittede undfangelse og Bernadette bliver helbredt for sin alvorlige sygdom: Kvinden taler med hende: således får Bernadette nøglen (historien) og en befaling til at grave med sine bare hænder et sted i grotten. Næste gang, hun kommer derhen, finder Bernadette, at en kilde vælder frem på samme sted! I det hele træffer Bernadette den hvidklædte kvinde 18 gange, Sidste gang er 16 juli 1858.

Madonna havde for nylig (2007) afsluttet tur i filmen "Evita", skriver hun, men "stadig føltes jeg som om der manglede noget i mit liv". Madonnas første klasselærer, der underviste hende ved navn Eitan, efter flere år med at praktisere yoga og læse om buddhisme, taoisme og den tidlige kristendom gnosisterne (der havde kenskab til Kabbalha). Madonna udtaler; at hun hørte, hvad hendes lærer havde at sige, og vidste i dette øjeblik at hendes liv aldrig vile blive det samme", skriver hun i artiklen, som blev offentliggjort både på hebraisk og i den oprindelige - og tilsyneladende uredigeret - engelske avis? "Livet er ikke tilfældige begivenheder", skriver hun. "Jeg er begyndt også at se, at det at være rig og berømt var ikke min varig opfyldelse, og at det ikke var slutningen af rejsen på mit liv.
Hendes Kabbalaha Center`s tilhænger har optaget andre berømtheder som Demi Moore, Ashton Kutcher og Britney Spears. Mange mainstream jødiske lærde ser Centrets selvhjælp, dens salg af Kabbalaha-tema merchandise og dets omfavnelse af ikke-jødiske popstjerner som en perversion af jødedommens 6000 år ældgamle og hemmelighedsfuld mystisk tradition.
Nogle rabbiner var særlig opbragt af Maddonnas sang, "Isak", om den elskede i det 16. århundrede Kabbalist Rabbi Luria, der figurerede på hendes 2005 album, "Confessions på et dansegulv."
Jødisk tradition har forlængst fastslået, at Kabbalah er et kompliceret puslespil (livets træ) og kan let misforståes, og at de studerende kun kan begynde at nærme sig med en stærk baggrund i jødisk lov, først efter 40 års alderen. Den disciplin har elementer omfatter undersøgelse af mystiske tekster, bøn og meditation i et forsøg på at nærme sig det guddommelige. Den kritik, synes at have haft nogen effekt på Madonna`s popularitet blandt israelerne. Oprindeligt har hun planlagt at give en koncert i Tel Aviv, men Madonna tilføjer en anden efter den første koncert hurtigt blev udsolgt. Madonnas sidste koncertoptræden i Israel var i 1993, mens hun opførte "Girlie Show" tour.
Madonna blev overalt i verden omtalt i aviser bl.a. denne fra 2009:
Tryk på linket: www.information.dk/97116 
   

"Do not Cry for Me Agentina"

Titlen på sangen "Do not Cry for Me Agentina" som Madonna har sunget, stammer fra et epitafium på en mindeplade på Evita Perons grav i La Recoleta Kirkegård i Buenos Aries Argentina. Musik og musical (Evita), omhandler den argentinske præsidentfrue (Eva Perons) liv. Med sangen Madonna, følger man Eva gennem de fattige ungdomsår uden far til hun ved hjælp af mand efter mand, stiger højere og højere op på rangstien i Buenos Aires fine klasser. Til sidst møder hun Juan Peròn, som er soldat og præsidentkandidat, og sammen vinder de valget. Eva opnår helgenstatus og bliver af sit folk bl.a. byens taxachauffører, fagforening og af sit fattige folk døbt Evita. Musicalen kan godt sammenlignes med Madonna uden mor, der arbejder sig frem og op af rangstien gennem sin karriere, indtil hun til sidst får det hun ønsker opfyldt nemlig "VISDOM" og møder Gud gennem "KABALA" træet på godt og ondt?   

Hippie bevægelsens "Modkultur"

Jimi Hendrix står her på scenen af Golden Gate Park i San Francisco i 1967 og spiller for en halv million beat og hippiefan mod Vietnamkrigen?

Jimi Hendrix står her på scenen af Golden Gate Park i San Francisco i 1967 og spiller for en halv million beat og hippiefan mod Vietnamkrigen?

Monterey Pop Festival

Det er 54 år siden, at Monterey International Pop Festival fandt sted i californien midt i den legendariske "Summer of Love" i dagene d.16. til d. 18 juni 1967.

Festen har opnået legendarisk status med optrædende som The Who, The Mamas and the Papas, Otis Redding, The Beatles og ikke mindst Jimi hendrix med hans band "The Jimi Hendrix Experience": Music, Love and Flowers - Monterey International Pop Festival.

Hendrix`gennembrud i USA 

Monterey betød noget særligt for amerikaneren, Jim Hendrix. Han var året før udrejst til London, hvor han sammen med bassisten Chas Chandler fra gruppen The Animals skabte "The Jimi Hendrix Experience" - Jimis nye band. Gruppen indspillede albummet "Are You Experienced", som ramte de europæiske hitlister med et brag!

I juni 1967 var det blevet tid til, at Jimi skulle prøve at genindtage sit fødeland, USA. Dèt gjorde han over en cirka 45 minutter lang optræden på Monterey Pop Festival, og bagefter blev verden aldrig den samme - hverken for Jimi eller rockmusikken!!...

Det hører i øvrigt med til historien om Jimis optræden på Monterey, at Brian Jones fra selveste The Roling Stones var fløjet til Californien udelukkende for at introducere Hendrix fra scennen. Det tog 30 sekunder.

Som de fleste ved, spillede Jimi Hendrix næsten altid på guitarer af mærket Fender Stratocaster. Dèt gjorde han igen på Monterey. Også fjerboaen fik indflydelse på musikhistorien - prøv for eksempel at finde billeder af musiklegenden.

Jimmi Hendrix brændte sin Stratocaster

Slutningen på Jimis optræden dèn dag på Monterey bliver formentlig aldrig glemt. Han sluttede sit sæt med at spille nummeret "Wild Thing" og i et inferno af Feedback og et meget frit jam fra bandets øvrige medlemmer satte han ild til sin Fender stratocaster, som han derefter smadrede, før han kastede delene ud til publikum og forlod scenen! Forinden, han satte ild til sin guitar, Havde Jimi Hendrix spillet det meste af sættet på sin sorte Fender Stratocaster. Dèn guitar var efter sigende hans ynglingsguitar, så inden det afsluttende nummer skiftede han til den rød/hvide psykodelisk Fender Stratocaster (billede), som til lejligheden var udsmykket med et sirligt mønster, som var tegnet på den med neglelak.

Afbrændingen af guitaren var tilsyneladende grundigt forberedt, og et vidne fortæller da også i hans film "Jimi Plays Monterey", at Jimi før koncerten tabte lodtrækningen til The Who`s guitarist og leder, Pete Townshend. Ingen af dem havde nemlig lyst til at spille efter den anden. The Who var nemlig kendt for at lave et vældigt optrin og smadre alt omkring sig under deres koncerter. Jimi Hendrix tabte som nævnt lodtrækningen og skulle spille sidst af de to. Han svor på stedet, at han ville "blow everybody away" og virkelig gøre indtryk. Døm selv i flimen, om han gjorde det!