Denne side er nedlagt

THE END

Denne tekst oplæses i kirkerne ved julegudstjenesten !!...

Her står Paulus og forkynder brevet til Hebræerne i Athen?

Her står Paulus og forkynder brevet til Hebræerne i Athen?

Gud åbenbarer sig i Sønnen Jesus

Paulus brev til Hebræerne 1,1-5:

Efter at Gud fra fordum (tidernes begyndelse) mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne,

Luk.1,67-73 ; Gal.4,4-7.

har han nu ved dagenes ende talt til os ved sin Søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden.

Matt.21,37-38 ; Rom.11,33-36 ; Kol.1,14-17.

Han er hans (Gud) herligheds afglans og hans væsens udtrukte billede og bærer alt med sit mægtige ord (Alfa & Omega, begyndelsen og enden)? Og han tog sæde ved Majestætens højre hånd i det høje, efter at han havde fuldbragt renselse for vore synder.

Visdom 7,24-26 ; Siraks Visdom 24,3 ; Ordsp.8,22 ; Joh.14,6-18 ; 2.Kor.4,4 ; Kol.1,15-17 ; Hebr.8,1 ; 10,12.

Og han er blevet så meget mere ophøjet end engelene, som det navn, han har arvet, er over deres.

Thi til hvem af englene har Gud nogensinde sagt: "Du er min Søn jeg har født dig i dag?" og et andet sted: "Jeg vil være ham en Fader (ABBA), og han skal være min Søn?.

Sl.2,7 ; 2.Sam.7,14 ; Ap.G.13,33.

Jesus siger også:

"De raske har ikke brug for læge, men de syge. Gå derfor hen og lær, hvad de ord betyder: Barmhjertighed vil jeg ej slagtoffer. I Gamle og Ny Testamente sker det sidste slagtoffer, og peger i retning af Jesu Kristi forsoning (korsfæstelse), idet han blev betragtet som "et lam" og dette lam (Jesus) blev som bekendt dræbt på korset for vore synder. Jesus tog selv stor afstand fra, at jøderne ofrede dyr som sonemiddel for deres synder!!......

Jesus sagde til farisæerne "Barmhjertighed vil jeg ej slagtoffer. Herved blev vegetarismen stiftet og indført som symbol på den himmelske manna, der i dag er blevet et tabuemne i den danske folkekirke?                   

Matt. 9,13 ; Hebr.9,10 ; Åb.2,17 ff. Joh.6,30-41 ; 2. Mos.16,4-35 ; Josua 5,10-12 ; 4.Mos.11,1 ff. ; 1.Kor.10,1-3 ; Salme 78,17-32 ; 105,40

Maria Magdalene Evangeliet

Historien om Maria Magdalen med den kostbare alabastkrukke fyldt med salve er indhylet i mystik, sagn og symbolik i det gamle hebraiske gematria - system eller talsystem, og dets nummer er 153 indikerer, at Maria i denne sammenhæng var "gudinden", og Stjernefugl og tilbragte megen tid i den blomstrende kosmopolitiske, gnostiske by i Alexandria i Ægypten. Hun kom med krukken fuld af "Visdom" og lægende urter, der har været skjult for de fleste kristne og menigheder i mere end totusinde år.

Maria Magdalene er med tiden kommet til at præsentere og stå for den undertrykkelse for selve den antikke "gudindes ånd", som blev tilbedt i hele Mellemøsten og ført til Europa for totusinde år siden. Efterhånden er Maria Magdalene blevet symbolet på "kvinden" som blev undertrykt af den mandsdominerede samfund muslimerne, kristendommens pavesamfund, biskopperne, præster og lægfolk. Så det er på høje tid vi lærer den rigtige Maria Magdalene at kende, hvis verden skal bestå og ikke gå til grunde af Satans ondskab; krig, giftspredning, forureningen af drikevand, planter grøntsager som mennesker og dyr skal  leve af o.s.v....

I et af de gnostiske apokryfe skrifter nævnes Maria Magdalene blandt andet som "Jesu Kristi Visdom" (Sophia af Jesus Christ) på engelsk, og Pistis Sophia (Sophias tro" eller "Visdommens tro" (Sophia er en kvindelig guddom)", der hos gnostikerne satte lig med Jesus. Men Paven og biskopper har ikke kunne tåle, at der skulle være en "kvindelig gudinde", så det blev i stedet omskrevet som et mandfolk og Johannes Døberen siger selv, at Jesus er brudgommen jvf..

Joh.3,25-29 ; Matt.9,15 ; 22,2 ; Ef.5,32 ; Hoses 2,16-23 ; Hoses 1,10 ; Mark.15,34 ; Sl.22,2 ; Hebr.5,7.

I gnostiske sidstnævnte apokryfe skrifter, udtallerJesus om Maria Magdalene, at "hendes hjerte er mere målrettet mod Himmelens Kongerige end alle hendes brødre "disciplene" og senere at "hun er velsignet mere end alle andre kvinder på jorden. Maria er den velsignede, som vil arve hele "Lysets Kongerige". Maria omtales også i skriftet "Frelsens Dialog", som samtales mellem "Frelsen" der aldrig kaldes hverken Kristus eller Jesus i dette skrift, og hans disciple, heriblandt Maria. Ingen af disse skrifter nævner noget om ægteskab mellem Maria Magdalen og Jesus, hvilket bliver omtalt i Dan Browns Bog og roman "Da Vinci Mysteriet". To steder i Fillips Evangeliet omtales Maria Magdalene. Første gang hedder det "Der var tre, som altid vandrede med Herren: Maria, hans mor, og hendes søster og Magdalene, som kaldes hans ledsager.

Hos Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, var der en del af de tidligste kirkefædre i mormonkirken i det 18. århundrede, som mente at Jesus faktisk var gift, og det er stadig nogen, der mener. Kirkens stifter Josep Smith skrev blandt andet, at "Ignorante" oversætter, skødesløse kopister eller manipulerede og korupte præster har lavet mange fejl (Teachings of the Prophet Joseph Smith 1843) uden at han selv lagde mærke til, at hele det ny Testamente er fuld af retorik, en filosofi han ikke kendte til. Mormonkirkens holdning er lige som Jehovas Vidner den samme, at Jesus hverken var eneboer eller asket (vegetar) eller nødvendigvis gift og Jehovas Vidner tror slet ikke på inkarnation. En af kirkens øverste profet og leder i Mormonkirken, Orson Hyde fra 1847-1875, mente f.eks. at brylluppet i Kana var Jesus eget bryllup, uden at have læst Højsangen grundigt: 

Joh.2,1-25 ; Joh.12,3 ; Højsang 3,1-4 ; 4,7 ; Ef.5,27 ; Kol.1,22 ; Joh.4,14 (Høj.4,4-15 - 5,1) Højsang 5,9-6 og 8,1-14:

Kys mig, giv mig kys af din mund, thi din kærlighed er bedre en den forfalskede vin? Lifligt dufter din salver, dit navn er udgydt salve, derfor har kvinder dig kær!!...

Højsang 1,1-2 ; Joh.12,3.

Moses og Arons søster Mirjam (Maria) 

Tanken om at Maria Magdalene var protistueret, en bodfærdig skøge er forkert. I år 600 e.Kr. proklamerede pave Gregorius om, at Maria Magdalene var en syndig kvinde, men det lader til at han har misforstået Lukas evangeliet 7,37-50 og 8,1-2. Med årerne blev det ikke bedre, da Vatikanet i 1969 udsendte stilfældig berigtigelse, og stadig holdt fast, at Maria Magdalene var en falden kvinde, men det lader til at Vatikanet sammenblander tre forskellige kvinder.

Maria Magdalene var en af Jesus mest berømte skikkelser af disciple, og det vigtigste disciple i bevægelsen af Jesus, der rensede hende for syv dæmoner, sygdom som ikke er beskrevet noget om i Bibelen Det Nye Testamente, og hvad hun fejlede? Det eneste man ved om hende er, at hun kendte Jesus før disciplene kendte ham. Maria Magdalene må have kendt historien fra Det Gamle Testamente, hvordan Moses og Arons søster Mirjam blev helbredt for sin sygdom spedalskhed, der er en hudsygdom med opspilet byldeagtig skær i ansigtet og på kroppen. Den blev regnet for den værste sygdom man kendte. I Matthæus 27,55 var der mange kvinder, som så til fra afstand (tidsmæssig) og i vers 56 nævnes tre kvinder af navn Mirjam, og Josefs moder? I Matthæus 1,16 står der Jesu Kristi, Davids søns, Abraham søns stamtavle og i vers 16 blev Jakob fader til Josef, Maria (Mirjams) mand. Af hende fødtes Jesus, som kaldes Kristus. I kapitel 2,14 står der, at Josef tog barnet og dets moder med sig ved nattetid og drog bort til Ægypten? Da skal du (Josef) sige til Farao: Således siger HERREN: Israel er min førstfødte søn?

Matth.2,15 jvf. 2.Mos.4,22 ; Hos.11.1 ; Hos.13,4-6.

Maria Magdalen må have kendt historien fra Det Gamle Testamente, hvordan Moses og Arons søster Mirjam (Maria) blev helbredt for sin sygdom spedalskhed?

4.Mos.12,16

Da blev Mirjam udelukket fra lejeren i syv dage, folket rejste ikke videre, før Mirjam atter var optaget (blev rask).? Den græske form for Maria er Mirjam, idet hun  var profetinden, Aron og Moses søster i 2.Mos.15,20. Hun nævnes som forfatter til "Mirjams Lovsang" israeliternes sejerssang. Ved den lejlighed sang Moses og israelitterne denne sang for HERREN: Jeg vil synge for HERREN "Haleluja", som betyder Lovpris HERREN (Jesus Kristus), thi han er højt ophøjet og er min styrke og min lovsang (Sl.68,26-36), og han blev min frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min faders Gud (ABBA), og jeg vil ophøje ham. HERREN (Jesus) er en krigshelt, HERREN er hans navn!!....

Thi da Faraos heste med hans vogne og ryttere drog ud i havet, lod HERREN havets vande strømme tilbage over dem, medens israelitterne gik igennem havet på tør bund (ebbe og flod). Da greb profetinden Mirjam (Maria), Arons søster, pauken, og alle kvinderne fulgte med hende (Maria Magdalene) med pauker og danse, og Mirjam sang for: Syng for HERREN (Haleluja som betyder lovpris Skaberen), thi han er højt ophøjet, hest og rytter styrtede han i havet (ebbe og flod). Farao og hele hans hær, ja selv hele hans urenhed - er Guds skabninger (også vi kristne.....) "Og HERREN forbarmede sig over sin skabning" - "således står der skrevet" Farao bliver som en kastebold i hans almægtige hånd (jvf. Rom. 9,17): Og skriften siger til Farao: "Netop derfor har jeg ladet dig fremstå "HERREN Jesus Kristus), for at jeg kan vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden."

2.Mos.9,16:

Thi denne gang vil jeg sende alle mine plager mod dig selv (Farao) og mod dine tjenere og dit folk, for at du kan kende, at der er ingen som jeg på hele jorden. Han svarede: "I morgen!" Da sagde han: "Det skal ske, som du siger, for at du kan kende, at der er ingen som HERREN vor Gud Skaberen. Plagerne kom over hele Ægypten, nøjagtig lige som i dag, hvor SATAN - Djævlen spreder gift ud over hele jorden, gift i grøntsager, masser af gift i kød vi spiser, gift i drikkevandet, gift i den luft vi indånder o.s.v. Kære læser? Forstå at Djævlen er ved og udrydde dig selv og hele menneskeheden her på jorden?

 

Mariaevangeliet:

Maria Magdelene med sine velduftende urter i en krukke og æget i sin hånd?

Maria Magdelene med sine velduftende urter i en krukke og æget i sin hånd?

Disciplen tror ikke på Maria Magdelene, men Levi fra zeolotpartiet "gnostikerne" forsvarer hende, og Mariaevangeliet slutter med, at disciplene går ud og prædiker. Frelseren sagde; "All natur, alle formede ting, alle skabninger findes i og med hverandre og vil igen opløses til sine egne rødder, fordi egenskaberne til materien bare optages i rødderne af sine egne egenskaber. "Den som har øre at høre med, lad ham høre"

Lukas.11,33-52.

En såkald kirkefædre Hipolyt, omtaler Maria Magdalene i sin komentar til Salomos Højsang, ganske vist indirekte:

Højsang 1,1-12 ff. ; Mark.16,1-14.20.

"For det tilfælde at de kvindelige apostle betvivlede englene, kom Jesus selv til dem, så at kvinderne kunne blive Jesus apostle og ved deres lydighed bøde for gamle Evas synd.

Hipolyt forsætter med at fortælle, hvordan, Jesus viste sig for de mandlige apostle og sagde: "Det er mig, som viste mig for disse kvinder og mig, der ønskede at sende dem til jer som apostle.

Peter sagde til Jesus. "Siden du nu har forklaret os alle ting, fortæl os da dette, hvad er verdens synd?" Frelseren sagde, "Synd som sådan findes ikke, men du begår synd når du gør det som i sin natur er utro, og som kaldes synd. Derfor kom Det Gode ind i jeres midte, til essensen i hver natur, for at genoprette det fra roden af. "Han forsatte og sagde. Derfor bliver i født og dør (....) den som ved kan vide (......Visdom) en lidelse som ikke har sin sin lige, som er opstået fra det som er mod naturen (Skaberen). Så opstår der en forstyrelse i hele kroppen. Derfor sagde jeg til jer, Vær ved godt mod, og hvis i bliver modløse, fat mod overfor alle naturens former. Den som har øren at høre med, lad ham høre.

 

Højsangen og Vidommens Bog skrever af Kong Salomo

Højsangen:

Bogen findes i Det Gamle Testamente og er en del af det, "Skrifterne". 

Højsangen er traditionel jødisk og kristen udlægning blevet forstået som et billede på "Jesus", det inderlige forhold mellem Gud og Israel, hhv. kirken. Højsangen er derfor enestående skrevet af Kong Salomo ved sin intense erotiske atmosfære (måske Maria Magdalene?), idet Johanes hentyder til Jesus og de vellugtende salver?

Joh.12,3

Det litterære motiv i Højsangen er ofte genbrugt i både verdslig og religiøs lyrik f.eks. hos salmedigteren og biskoppen H.A. Brorson bl.a. "Den yndigste rose er fundet" eller "Her kommer Jesus dine små" m.fl.

Hans Adolph Brorson f. 1694 - 1764, var dansk biskop og salmedigter vakte stor opmærksomhed midt i urolige vækkelser og var en stilfærdig mægler, mindst tålmodig i kampen mod lunkenhed hos de gammeldags præster. Af  pietisk grunde og teologi tog han, hvad han fandt oprigtigt og opbyggeligt, uden at forfølge eller forkætre resten.

Brorsons hjemegn i Slesvig var indfaldsvej til Danmark for den tyske pietisme, hvilket førte ham uophørlig bøn og åndelige betragtninger gav ham langsomt indsigt i sand kristendom.

Pietisme er den levende og personlige tro på bodskamp, omvendelse, helliggørelse og efterføgelse som Marthin Luther afskaffede. Pietister stiller spørgsmålstegn ved, om den umidelbare erkendelse af verden, vi tager for givet, er illusioner og til at stole på. De opfatter menneskets begær (dyder) som et sansebedrag? Pietisme blev i begyndelsen af det 16. årh. oprindelig den nedsættende betegnelse for en europæisk fromhedsbevægelse, der søgte af reformere lutherdommen i kølvandet på den rettroende ortodokse tidsalder.

Den ortodokse rettroende menighed af Konstatinobel skriver i indledningen til sine Kommentar til Den guddommelige Liturgi, at "Kirken er en jordisk himmel, hvor Gud bor og virker"? Blandt præster, kardinaler og biskopper, er der også ortodokse læger som ikke tror på behandling med lægeurter og naturmedicin, idet de betragter denne form for kvaksalveri, trods det at antibiotika nu er kommet i søgelyset og florer overalt i svinestalde. Lægernes kamp og våben imod bakterier er slået fejl med antibiotika, noget afdøde naturapat og den landskendte naturlæge Axel O. Hansen advarede om allerede før 1950èrne, bortset fra at han ikke vidste, at det hed multiresistente bakterier?

Kød med blod, det er "sjælen" og det må du ikke spise, står der i Apostlenes Gerninger. Men uden at patienterne er med i kampen, er lægernes våben mod de fleste sygdomme, at få analyseret menneskets skæbne gennem "blodet" af de dygtige laboranters velgørende arbejde: I blod kan man se alt og afgøre, hvordan lægen skal behandle patientens sygdom? Alt står skrevet i ens blodtype, hvordan man lever i hverdagen, rygning, indtagelse af alkohol, medicin- og gift påvirkninger, farlige stoffer på arbejdet, kostens sammensætning, mangel på vitaminer og mineraler m.m.. Det er ikke lægen der gør det store arbejde, men laboranterne som foretager blodanalyse. Her foregår også forskning i sygdom og medicin, som patienten ikke altid får noget at vide om? I nogle tilfælde kan patienten ende som forsøgskanin, uden at de ved noget af det?

Jeg er hverken for eller imod lægernes behandling af patienterne, men at de fleste trænger til lidt bodsøvelse, omvendelse og helliggørelse for at komme deres sygdom til livs!!.....

Hvad siger Bibelen om Gud i mennesket? Tryk på linket her: Side 7 

 

Sopia "Maria Magdalene"

1. Søndag prædikes denne tekst:

Da den velsignede Maria Magdalene skrev dette i sit evangelie, hilste Jesus dem alle og sagde: "Fred være med Jer". Modtag min fred hver og en. Pas på ingen fører jer på vildspor med ordene: "Hør her!" eller "Hør der!" for menneskesønnen er inden i jer. Følg ham, de som søger ham skal finde ham. Gå derfor ud og forkynd evangeliet om Gudsriget.

Kilde: Maria Magdalene Evangeliet jvf. Matt.5,8-10 ; 7,1 ; 24,23-31.

Haleluja: Lovpris Skaberen som har skabt verden og dens indretning, naturen, kildevæld, planter, dyr og mennesker!!....

Maria Magdalene rejste sig op og hilste dem alle og sagde til sine brødre (disciplene). "Sørg og suk ikke og vær ikke ubeslutsom, for hans nåde vil være med jer alle og vil forsvare jer. Lad os hellere prise ham stærke "Haleluja", for han forberedte os og gjorde os til mennesker". Da Maria Magdalene sagde dette, så forandrede deres hjerter til det bedre (kiv), og de begyndte at drøfte "Frelserens" ord. Peter sagde til Maria Magdalene, "Søster, vi ved at frelseren elsker dig mere end andre kvinder og os (Joh.11,5 ; Luk.10,38-42 ; Matth.6,33 ; Sl.27,4-6). Fortæl os ordene om Frelseren som du har i tankerne og dit sind (inkarnation) siden du kender dem, og vi ikke, for vi har ikke hørt dem.

Mark.16,9-20 v/9.

2 søndag i advent prædikes dagens hellige ord fra Esajas:

Dette siger Gud (HERREN, Jesus, Kristus), han som skabte himlen og spændte den ud, som bredte jorden ud med vækster (afgrøder), som gav den åndedræt (luft) til folkene på jorden, livsånde til dem, der færdes på den: Jeg, HERREN, har kaldt dig i retfærdighed; jeg tager dig ved hånden. Jeg danner dig af støvet (jorden) og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene. Du skal åbne de blindes øjne, der sidder i skyggen (mørket), ud af fangehullet. Jeg Er HERREN (JHWH), det er mit navn! Jeg er den, jeg er.

 Esajas 42,1-9 ; Rom. 13,11 ff.

Seneste nyt om Maria Magdalene

02-07-2012

Siden jeg første gang læste en betydningsfuld bog om algebra og lignelser at kende, har jeg forsøgt og lege lidt med retorikken og manepulere med ordene, så man bedre kan forstå lignelserne om Jesus og Maria Magdalenes vandring til byen Betania i Simon den spedalskes hus. Måske er min fortolkning forkert, men jeg vil godt have den til at lyde sådan ud fra min fortolkning:
"Men da Jesus kom og var i Bethnia - i Simon den spedalskes bolig (aramæisk Beth/nia, der betyder "i korsets og bedrøvelsens hus"), da kom en kvinde (Maria Magdalene) til Ham (Simon den spedalske), og hun havde en alabastkrukke med, en meget kostbar Nardussalve til 300 denar (en årsløn), som hun hældte ud over "Simons hoved", istedet for Jesus mens han satte sig til bords. Men da Jesus disciple så det, blev de vrede og sagde: Hvad skal denne Øselhed tjene til? For denne kostbare salve kunne have været solgt for mange penge og givet til de fattige. Men Simon som var blevet salvet i "Jesu Ånd" (inkarnation) sagde: Lad hende i fred! Hun gjorde en god gerning mod mig og Simon i Jesus Kristi Ånd. Hun har forud salvet mit legeme til min begravelse? Retfærdig (sandelig) siger jeg jer: Hvor som hels dette evangelium (Joh.11,1 ff. ) bliver prædiket i hele verden, skal også det hun gjorde mod mig (Simon), blive omtalt til minde om hende.
Der er ingen tvivl om, at der er tale om stigma/tisering omkring historien Simon den spedalske og Maria Magdalene, sidstnævnt der var besat af syv dæmoner og at begge to blev helbredt i Jesus Ånd.

02-07-2012

Sohhia of Jesus Christ

En af de første trykte bøger i midedelalderen er "The Golden Legende" som var en samling af tekster, der indeholdt et studie over kendte helgender heriblandt Maria Magdalene, som man mener var samlet omkring år 1260, af Jacobus de Voragine (ca.1229-1298). Siden udkom den første trykte latinske oversættelse omkring 1469, der lynhurtigt belev en bestseller, der i årerne derfeter bliver oversat i forskellige sprog.
Ifølge Jacobus de Voragine, blev Maria Magdalenes far kaldt Syro eller Cyrus, som vi støder på hos Markus 5,21 og Lukas 8.40, idet Syro Jarius var en kendt mand i byen og var øverste "ypperstepræst i Jerusalem". Forfatteren til The Golden Legend Jacobus forklarer yderligere i bogen, at Syro Jarius var en adelsmand fra syrien, hvis hustru Eucharia var af kongelig slægt og havde sønnen Lazarus og to døtre Maria og Martha. Maria bliver genoprejst af Jesus fra de døde i en alder af 12 år Mark.5,22-43 (Matt.8,4-11) ; Matt.9,18-25 ; Luk.8,41-56.
Flere år efter opvækker Jesus "Hellig ÅND" også Lazarus efter at denne nærmest har været død i 4 dage? I Johannes evangeliet 11,1-54 nævnes, at Lazarus fra Betania er syg og at han har en søster Maria og Martha, idet Johannes udtrykkelig siger, at det er denne Maria der salver Herrens fødder og tørrer dem med sit hår. Maria må således være den tidligere synderinde, der kommer til Simon den spedalskes eller farisæernes hus og salver Jesus (inkarneret) Simon med den dyre og kostbareste Nardusolie fra en alabastkrukke. Således er Maria fra Betania, den tidligere syndige Maria og Maria Magdalene er den samme person, idet der er to hændelser, men et er sikkert, Maria salvede Jesus fødder og bruger den kostbareste salve nogen har brugt i verden?

03-07-2012

Historien om spedalskhed og Simon

I mange tusinde år har spedalskhed været en frygtet hudsygdom og været kendt fra den tidligste oldtid. I Bibelen Ny Testamente og tredje Mosebog kapitel 13, er der udførlig beskrivelser af hvordan præsten skal forholde sig til de hudsyge f.eks. Simon den spedalske og hvordan han blev rask. Men det er en gåde, hvorfor man netop vælger hans hus til samlingssted for Jesus og hans deciple bl.a. Maria Magdalene?
Som forsker i kulturhistorie siden 1976, har jeg forsøgt at opsnappe nogle tekster fra mulmets mørke lige som andre forskere i arkæologi bl.a. en australsk forfatter Barbara Thiering født i 1930 med oplysning fra bogen "Jesus the Man". Hun har lige som jeg i mere end 30 år ud over Bibelen studeret "Dødehavsrullerne". Hun har fremført en teori og hævder, at de mirakler, herunder at forvandle vin til vand, den jomfrufødsel og helbredelser en mand i en afstand udførte, dåben og opstandelsen o.s.v. det vil sige, at de begivenheder, de krønike slet ikke var et mirakel, som forfatterne af de fire evangelier beretter, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes.

Kong Salomons visdoms bog

Visdommens Bog:

Iøvrigt, hvad din levemåde angår, da prøv din natur: læg mærke til, hvad der er skadeligt for den;

thi ikke alt er gavnligt for alle, og ikke enhver natur har godt af hvd som helst.

Vær ikke umættelig med hensyn til nogen lækker spise, og kast dig ikke grådigt over retterne,

thi med megen mad følger sygdom, og umættelighed fører til mavepine. På grund af umættelighed er mange døde, men den, der tager sig i agt, folænger livet.

Siraks Bog og Visdommen

De ti spedalske

Spedalskhed er stigmatiserende sygdom som man har kendt i tusindvis af år. Den syge blev udelukket fra samfundet og måtte ikke længere færdes blandt raske. Moses henviser til, at spedalskhed og mange andre sygdomme kommer fra bakterier, slagtedyr og blod som smittekilde?

Spedalskhed er stigmatiserende sygdom som man har kendt i tusindvis af år. Den syge blev udelukket fra samfundet og måtte ikke længere færdes blandt raske. Moses henviser til, at spedalskhed og mange andre sygdomme kommer fra bakterier, slagtedyr og blod som smittekilde?

Mens Jesus var på vej til Jerusalem, skete det, at han fulgte grænsen mellem Samaria og Galilæa, og da han gik ind i en landsby, mødte han ti spedalske mænd; de blev stående langt fra ham og råbte og sagde: "Jesus, mester, vis barmhjertighed over for os!" Da han så dem, sagde han til dem: "Gå hen og lad jer syne af præsterne!" Og det skete, mens de gik derhen, blev kun èn renstet (for sin spedalskhed)?

Luk.17,11-13 ; Esajas.1-15 (Jesus)? Es.62,2 Åb.2,17 ; 3,12-13 ; Gal.2,5-10Hebr.12,22-24 ; Åb.14,1 ; 21,2-4 ; 22,4 (Højsang.

NY TID & VI side 32 Nr. 1962 af Julia Vøldan

Sygdom er urenhedens - det onde - syndens - frugt, d.v.s. følgen af synd imod den af Gud (Skaberen) i mennesket nedlagte livslov, hvilket gælder næsten alle religioner.

Urenhed og sygdom kommer altså ikke fra Gud, men er tværtimod ugræsset, (     ) hvorom der tales, og som livets fjende har sået i vort ager (mennesket). Det virkelige religiøse menneske er opfyldt af en stræben efter renhed (   ), i tanke, såvel som i følelseslivet - sjæl og legeme.

af Julia Vøldan, naturhelbreder og leder af kurstedet i Jyderup

Paulus siger udtrykkelig til Hebræerne:

Men Kristus kom som yperstepræst for de kommende goder, der nu er blevet ved Kristus; og gennem det større og fuldkommende telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, gik han, ikke med blod og bukke eller kalve, men med sit eget blod èn gang for alle ind i helligdommen og vandt en evig forløsning. Thi hvis blod af bukke og tyre og aske af en kvie, når det stænkes på de besmittede, helliger og bringer kødelig renhed, hvor meget mere vil da ikke Kristi blod, fordi han i kraft af en evig "Ånd" frembar sig selv som et lydefrit offer (lam) for Gud, rense vor samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud.

Hebr.9,1-28 ; Matt.12,7 ; Mark.12,33 ; 1. Sam.15,22 ; Salmerne 50,8 ; Ordsp.21,3 ; Esajas 1,11 ; Jermias 7,22 Hoses 2,20 + 14,2 ; Mika 6,5.

I den ældste bevarede danske Bibel fra 1699 kan man læse orginalsprogets oversættelse fra Romerbrevet 14,21: Det er meget bedre, smukt, godt og rigtigt, at du æder ikke kød, og drikker ikke vin //2 eller gør noget, som din broder støder sig på //3 eller forages // eller bliver skrøbelig af.

Du må ikke slå ihjel

Og alle var forbavsede over Jesus Visdom og spurgte ham: "Vedbliv, Mester, og lær os alle de love, som vi kan tage imod."

Og Jesus forsatte: "Gud befalede Jeres forfædre: "Du må ikke slå ihjel. "Men deres hjerter var forhærdet, og de dræbte. Da forlangte Moses, at de i det mindste ikke skulle dræbe mennesker, og han tillod dem at dræbe dyr. Og da forhærdes Jeres forfædres hjerter endnu mere, og de dræbte mennesker og dyr i flæng. Men jeg siger jer: "Dræb hverken mennesker og dyr eller den føde (vegetar), som kommer i Jeres mund. Thi hvis I spiser levende (rå) føde, da vil den verderkvæge Jer (gøre godt), men hvis I dræber Jeres føde, da vil den døde føde (kød) dræbe Jer også. Thi liv kommer altid fra liv (planter), og fra død kommer altid død. Thi alt, hvad der dræber Jeres føde, dræber også Jeres legemer. Og alt, hvad der dræber Jeres legemer, dræber også Jeres sjæle. Og Jeres legeme får, hvad Jeres føde er, ligesom Jeres ånd får, hvad Jeres tanker er. Spis derfor ikke noget, som ild eller frost eller vand har ødelagt. Thi brændt, frossen og rådden føde vil også brænde og fryse Jeres legeme og få det til at rådne. Vær ikke som den tåbelige vingårdsmand, der såede kogt og frossen og rådden sæd i sin jord. Og efteråret kom, og hans marker bar ingenting. Og stor var hans fortrivelse. Men vær som den vingårdsmand, der såede levende sæd på sin mark, og hvis mark bar levende hvedeaks, der gav hundredefold for den sæd, han såede. Thi, sandelig (retfærdig), siger jeg jer: Lev kun af livets ild, og tilbered ikke Jer føde med dødens ild, som dræber Jer føde, Jeres legemer og Jeres sjæle tillige."

"Mester, hvor er livets ild?" spurgte nogle af dem da han holdt bjergprædiken: "I Jer, i Jert blod og I Jeres legemer." "Og dødens ild?" spurgte andre. "Det er den ild, som blusser uden for Jert legeme og er hedere end Jert blod (altså mere end 38 grader). Med denne dødens ild koger i Jer føde i Jeres hjem og på Jeres marker. Sandelig, siger jeg jer: Det er den samme ild, der ødelægger Jeres føde og Jeres legemer, ligesom ondskabens ild, der hærger Jeres tanker, hærger Jer Ånd. Thi Jert legeme er det, som i spiser og drikker (vin, spirirus og øl m.m.), og Jer ånd er det, som I tænker. Spis derfor ikke noget, som en stærkere ild end livets ild har dræbt.

Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158271  

Tilføjelse med rødt

Tilbered og spis derfor alle frugterne på træerne og alle græsserne på marken (hvedespire m.m.), grøntsager under svag varme (så de ikke mister vitaminer og mineraler) og drik såleds afkog deraf, men ikke "kødsuppe". Drik al mælk fra dyr, som egner sig til føde. Spis manna-, havre-, hirsegrød, linser, hestebønner o.s.v., men vær forsigtig  ved opvarmning af alle korn- eller produkter, hvilket også gælder for urtete. Af al sødt er honning Guds gave, men sørg for at det skal være i glas og økologisk (uden sprøjtegifte).

Tag Jer derfor i agt og foruren ikke Jeres legemers tempel med alle slags vederstyggeligheder. Ønsk ikke at fortære alt, hvad I ser omkring Jer. Thi, sandelig, siger jeg Jer: Hvis I sammenblander alle slags føde i Jert legeme, da vil Jert legemes fred ophøre, og endeløs krig rase i Jer. Og det vil blive udslettet, ligesom hjem og kongeriger, der strides indbyrdes, arbejder på deres egen ødelæggelse. Thi Jeres Gud er er fredens Gud og rækker aldrig hånd til splid og strid. Opvæk derfor ikke Guds vrede imod Jer, at han ikke skal jage Jer fra sit bord, og at I ikke bliver tvunget til at gå til Satans bord, hvor syndernes ild og sygdommens og dødens ild vil ødelægge Jert legeme.

af Johannes Markus (Fredens Evangelium) 

Gud har ladet jorden frembringe grøntsager og lægeurter; og en forstandig mand (apoteker) lader ikke hånt om dem til menneskets tjensete og brug, så skal han nok gøre dig rask (hvis du ikke forsat begår synder). Jesus Siraks bog kap.38,1-24.

I skal spise figner, rig på saft, og bliver der nogle tilbage, lad da solskinnets engle opbevare dem for jer. Spis dem sammen med kødet af mandler i alle måneder. Og de urter, der kommer op efter regn, dem skal i spise således, at Jert blod kan blive renset for alle Jeres synder. Og Og i skal drikke mælken (økologisk) af Jeres dyr, thi Herren Jesus Kristus (Skaberen) gav urterne på marken til alle dyr, der giver mælk, for at de med deres mælk, surmælk (tykmælk) som kan give mennesket næring. Thi, sandelig, siger jeg Jer: Lykkelig er de, som kun spiser ved Guds bord og undgår alle Satans vederstyggeligheder. Spis ikke uren føde, som hedningerne, der fylder sig i hast og forurener deres legemer med alle slags vederstyggeligheder.

Ap.G.28,23-28. v/30-31 ; Ap.G.13,46 ; Ap.G.18,6 ; Luk.24,44-51 ; Sl.67,1-8 ; Sl.98,2 ; Job.33,24 ; Daniel 5,21 ; 4,32-33 ; Sl.103,1-5 Sl.25,3 ; Rom.9,22-25:

Og hende, som ikke var den elskede, vil jeg kalde den elskede; og det skal ske, at på det sted, hvor der blev sagt til dem: "I er ikke mit folk, Dèr skal hun kaldes "den levende Guds børn."

Rom.9,22-25 ; 1. Pet.2,10:

I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.

Maria Magdalene Evangeliet.

Læs denne kilde: Fredens Evangelium www.VitaNyhed.dk/55835471

OMVENDELSE

Vilkåret for at få Del i Guds store Gave til den syndige slægt, Guds Rige, er Omvendelse ifølge Det nye Testamente.

Allerede Døberen Johannes indskærpede dette: "Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær" (Matth.3,2). Også Jesus stadfæster dette: "Fra den Tid begyndte Jesus at prædike og sige: "Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær" (Matth.3,17).

Og da Peter på den første Pinsedag havde holdt sin første Missionsprædiken fyldt af den hellige Ånd, og Folket kom i Sundenød og spurgte, hvad de skulle gøre, svarede han: Omvender eder, og hver af jeg lade sig døbe på Jesu Kristi Navn til eders Syndernes Forladelse"

Ap.G.2,37-38.

Og sådan prædikede de alle.

Ap.G.8,22 ; 11,21 ; 17,30 ;26,18 og 20 ; 2.Kor.3,16 og 12,21 ; Jak.5,20 ; 2.Pet.3,9 ; Hebr.6,1 ; Åb.2,5.21.22 og 3,19.

Det var da også, hvad Herren selv havde pålagt dem: "Således er der skrevet, at Kristus skulle lide og opstå (oprør) fra de døde på den tredje dag (1. Påskedag), og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene"

Lukas 24,46-47.

Han havde da også udtalt, at omvendelsen var den uomgængelige nødvendige Betingelse for at komme ind i Guds Rige til den spedalske: "Uden I omvender jer og bliver som Børn, kommer I ingenlunde ind i Himmeriges Rige".

Da tog Jesus til orde og sagde: "Var der ikke ti (spedalske) der blev renset? Var der ingen andre end denne fremmede, der vendte tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til den spedalske: "Stå op, drag bort; din tro har frelst dig!"

Luk.17,17-21 ; 7,50 ; 8,48 ; 18,42.

Da han engang blev spurgt af farisæerne om, når Guds rige kommer, svarede han dem og sagde: "Guds rige kommer ikke således, at man kan iagttage det (ligsom Jehovas Vidner som tror de skal samles i flok på dommedag)? Luk.17,22-37 ; Matt.24,23 ff.

Ej heller vil man kunne sige: `Se her! eller: `Se, dèr er det! thi se, Guds rige er inden i jer (inkarnation).

Luk.17,20-21 ; Rom.14,17-23 ; Jak.2,13-26.

Tro ikke, at det er tilstrækkeligt, at vandets engle blot omfavner Jer udvendig (ved dåben): Urenheden indvendig (forrådnelse i tarmene) er langt større end urenheden udvendig. Og den, som renser sig udvendig, men indvendig forbliver uren (spedalsk m.m.), er lig grave, som unvendig er smukt malede, men indvendig er fulde af alle slags frygtelige urenheder og afskyeligheder. Derfor siger jeg Jer retfærdig: Lad vandets engle døbe Jer indvendig også, at I kan blive fri for alle Jeres tidligere synder (afholden fra kødspise), og at I ligeledes indvendig kan blive så rene som flodens skum, når det skinner i sollyset.

Jesu Kristi Fredsevangelie

Maria Magdalene kommer til graven:

De første kristne historikere erklærede, at den første dag i ugen (søndag), solens dag, på hvilken Herren opstod af graven, blev holdt hellig af de kristne.

Joh.20,18-22 ; Matth.28 ff. ; Mark.16,12:

Og ganske tidlig på den første dag i ugen kommer de tre kvinder heriblandt Maria Magdalene til graven, da solen var stået op (sonedag) = søndag.

 

Mark.16,9 ; Joh.20,1-29 ; Luk.24,1-27 ; Joh.1,45-51 ; Ap.g.17,2-3 ; Matth.16,21 ; Ap.G.18,5 ; Ap.G.26,22-23 ; Luk.2,25-32 ; 1.Kor.15,20 ; 1.Kol.1,1820 ; Åb.1,4-5.

KABBALAH LIVETS TRÆ

Himmerigets port er snæver og den vej er trang som fører til livet og få er de, som finder den!!...Math.7,12.20.21.

Himmerigets port er snæver og den vej er trang som fører til livet og få er de, som finder den!!...Math.7,12.20.21.

For ethvert livs væsen er der af Gud fastsat en naturgiven balance mellem liv og stof, - mellem det, som bestjæler og det, som besjæles. Således vendes der i vort indre op og ned på kræfterne "energien" - således forvandles lys til mørke i os selv. Lyset er tilberedt, - levendegjort og forældet gennem planteriget "vegetarkost" lægeurter, honning, mælk o.s.v., der kan besøge alle legemets billioner af celler og kraftcentre og dermed atter åbne de strængende "Porte" til de usynlige Verdens åndelige lys.

Kundskabens Træ - Livets Træ "KABBALAH" i os selv som det også blev kaldt af Abraham, Isak og Jacob, der bar frugter af en anden beskaffenhed var indrettet og afstemt til at omsætte, for idet mennesket spiste deraf kom de i den af forbindelsen med stoffer og stoflige vibrationer, der lå under deres guddommelige "niveau", og indflydelsen deraf overførtes straks til deres bevidsthedsliv som lystfølelse og begær efter gentagelse.

1 Mose Bog 3,17-22 og 24.

Vælger vi altså en grovere ernæring som kød end den naturbestemte urter (1. Mos.3,18), så forstyrer vi livsbalancen eller det rette af Gud indstiftet forhold imellem Ånd og Stof. Og når det er sket, er samtidig det "rene" liv og de "rene" livsinstinkter ophørt at være vor leder (Kristus). Gordtyrelse af denne balance er overtrædelse af Loven "De 10 bud", d.v.s. sygdom og Synd imod livet.

Da mennesket ved syndefaldet overtrådte det første "spiseforbud" ved at spise af livets frugt (1. Mos.3,12), satte de udviklingslinjen i gang, som skulle føre dem imod den store dom. De betrådte den nedadgående udviklingsvej "degeneration", der førte dem dybere og dybere ind i materien ifølge KABBALAH. Den af Gud skabte naturlige livsbalance i mennesket var betinget af den allerfineste afstemning i forhold mellem Ånd og Stof, af den inderligste harmoni mellem celler og sjælelige funktioner. Kun i kraft af den uberørte, guddommelige afstemthed var disse første væsner fuldkomne!!...

Tryk på linket KABBALAH:  www.vitanyhed.dk/12158284

Når blodet gennem livskemien er blevet så forældet, at det påny kan bane vej til de så længe lukkede små blodkar (kapillærer) og nervecentre, oplever mennesket den indre Illumination af Templet af de levende "fundament". Altså må opfyldelsen af Moses loven ske gennem livets legemlige og sjælelige kemi ved blodets renselse og forædling ske gennem planteriget som vegetarkost, sunde urter, lægeplanter og frugter uden sprøjtegifte o.s.v., som det nye Testamente kalder den dybeste kerne og hemmelighed. Blodet viser den guddommelige altkærlighed "Kristus og Helligånden". Dette er den indre kerne til genfødsel eller nærmere betegnet Jesu Kristi Opstandelse og salvning. Et nyt Menneske og dermed en ny Jord i fremtiden, vil blive Frugten heraf. Først, når det gamle er forbiganget, og alt er blevet nyt", ja så kommer Julen og Freden ind i Mennesket og Verdens Liv. Al sygdom er ikke nogen straf af Gud, som så mange tror, men resultatet af menneskets manglende uvidenhed for sit egentlige væsen.

Visdommen Guds kraft

Har du først lært sandheden at kende, så gives der ikke mere nogen tilgivelse for "vore synder", men en frygtelig straf skal fortære de genstridige. Derfor bad jeg (vor far (ABBA), du som er i himmelen) om klogskab, og den blev mig skænket, og på min bøn kom visdommens ånd over mig med udånding af Guds kraft.

Jak.1,5-17 ; Visdom 7,7 ; 2.Krøn.1,10-12 ; Matt.6,33 ; Ef. 3,20 ; 1.Kong.3,9-14.

Alt, hvad der er skjult eller åbenbaret, fik jeg kendskab til; thi visdommen, som er ophav til det hele, lærte mig det; i den bor der en ånd, som er fornuftig, helligt, menneskende i sin art, mangfoldig, ulegemlig, letbevægelig, gennemtrængende, ubesmittelig, klar, ukrænkelig, elskende, det gode, skarpt, fritvirkende, godgørende, menneskekærlig, urokkelig, sikker, ubekymret, almægtig, alt overskuende; den gennemtrænger alle andre ånder, de fornuftige, rene ogfuldstændig ulegemlige!!....

Visdommen er jo det mest bevægelige af alt bevægeligt, og på grund af sin renhed går den ind i og gennemtrænger alt.

Den er jo en udånding af Guds kraft og en dagklar udstrømning af den Almægtiges herlighed; derfor kan intet besmittet komme den nær,

thi den er en afglans af det evige lys, et pletfrit spejl, som afspejler Guds virken, og et afbillede af hans godhed.

Skønt den kun er èn, formår den dog alt, og skønt den hviler i sig selv, fornyr den dog alt andet; slægt efter slægt går den ind i fromme sjæle og udruster mennesker til at være Guds venner og profeter. Thi Gud elsker kun den, der lever sammen med visdommen.

Den er jo skønnere end solen og overgår alle stjernebilleder (astrologi); sammenlignet lyset bærer den prisen, thi dette afløses af natten, men over for visdommen har ondskaben ingen magt;

med vælde rækker den fra den ene ende af verden til den anden, og den styrer alt på bedste måde.

Kong Salomo`s Visdoms Bog 7,1 -  8,1:

Den har jeg haft kær og søgt efter lige fra min ungdom af, (hvor jeg G.I.N. blev alvorlig syg) og jeg har søgt at hjemføre den som min brud, jeg har været forelsket i dens skønhed.

Ordsp.7,4 ; Siraks Visdoms Bog 6,26 ff ; 51,13 ff.

Matth.6,9-15 ; 5,8-17 ; 3,15-17 ; Visdom 7,7-25 ; Jak.1,5 ; Visd.8,21 ; Matth.7,7-10 Ordsp.2,3.

 

De fleste kender ham fra kong Salomons miner!!........

De fleste kender ham fra kong Salomons miner!!........

Dronningen af Saba

- er nævnt i Bibelen 1. Kongebog og 2. Krønikker Bog, i Koranen og i Kebra Nagast. I de bibelske tekster og Koranen er hun aldrig blevet kaldt ved navn, men kun som dronningen af Saba. I bibelen, gør hun besøg hos Salomo for at teste hans store visdom. I Kebra Nagast fortælles mere udførlige begivenhederne om dronningen, kongen af Etiopien Menelik jeg var søn af Salomos og Macheda? Ifølge vidneudsagn fra bogen "Kebra Nagast" Etiopisk historie, et gammelt hellig dokument, den kejserlige familie som boede i Etiopien foregår der et møde mellem Kong Salomo og Dronningen af Saba, kaldet Macheda ifølge afrikansk tradition.

Ifølge bogen Epic og Konge af Etiopien, der hedder Kebra Nagast, indeholder historien om Macheda og hans efterkommer, der rapporterer om, hvordan Salomo har opfyldt dronningen og begivenheden er også dokumenteret i Bibelen, 1. Kongebog 10,2 og Krønikkerne kapitel 9:

Da dronningen af Saba hørte Salomos ry, kom hun, for at prøve ham med gåder, tilJerusalem med et såre stort følge og med kameler, der bar røgelse, guld i mængder og ædelsten. Og da hun var kommet til Salomo, talte hun til ham om alt, hvad der lå hende på hjerte.

Men Salomo svarede på alle hendes spørgsmål og intet som helst var skjult for Salomo, han gav hende svar på alt.

Og da dronningen af Saba så (Visdomsbogen) og hørte Salomos viden, huset, han havde bygget, maden (vegetar) på hans bord, hans folks boliger, hans tjeners optræden og deres klæder i purpur, hans mundskænke og deres klæder og brændoffer, han ofrede i HERRENS hus, var hun ude af sig selv; og hun sagde til kongen. "Sandt var, hvad jeg i mit land hørte sige om dig og din visdom.

Jeg troede ikke, hvad der sagdes, før jeg kom og så det med egne øjne; og se, ikke engang det halve af din "STORE VISDOM" er mig fortalt, thi du overgår, hvad rygtet sagde mig om dig!

Lykkelige dine mænd, lykkelige dine folk, som altid er om dig og hører din visdom!

Lovet være HERREN "JESUS KRISTUS" din Gud, som fandt behag i dig og satte dig på sin trone som konge for HERREN din Gud. Fordi din Gud elsker Israel og for at opretholde det evindeligt, satte han dig til konge over dem, til at øve ret og retfærdighed.

2. Krøn.2,11 ; 1. Kong.10,1 ff.

Matt.12,32-42: Dronningen fra Syden skal ved dommen rejse sig sammen med den onde slægt og bringe fordømmelse over utro; thi hun kom fra jordens fjerneste egne for at høre Salomos visdom; og se, her er mere end Salomo?

Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd (visdom); og et ondt menneske tager onde ting frem. Men jeg siger jer, at et menneske skal gøre regnskab på dommens dag for hvert unyttigt ord, de taler.

Enten er et træ godt, og så er også dets frugt god, eller et træ er dårligt, og så er også dets frugt dårlig; thi træet kendes på frugten (talen)?

Matt.12,32-37.

Af deres frugter skal I kende dem. Kan man plukke druer af tjørn eller figner af tidsler? Således bærer hvert godt træ gode frugter, og et dårligt træ bærer slette frugter. Et godt træ kan ikke bære slette frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethver træ, der ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Altså: af deres frugter skal I kende dem.

Gå ind ad den snæver port; thi vid er den port og bred den vej som fører til fortabelsen, og mange er de, der går ind ad den; og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den.

Matt.7,11-22.

 

Farisæernes og Jesus syn på renhed og urenhed.

Mange kristne har i de 2000 år der er gået, virkelig misforstået denne sætning i Ny Testamente:

Ikke det, der går ind i munden (sund mad), gør mennesket urent, men det, der går ud af munden (ondskabfuld tale), gør mennesket urent!

Men Peter tog til orde og sagde til ham: "Er også I stadig så uforstandige?

Forstår I ikke, at alt, hvad der kommer ind i munden, går ned i maven og føres ud på det dertil bestemte sted (maveonde, forgiftning o.s.v.)?

Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør mennesket urent.

Thi fra hjertet udgår der onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, bespottelser.

Det er den slags ting, som gør mennesket urent, men at spise med uvaskede hænder gør ikke mennesket urent.

Du blinde farisær! rens først, hvad der er i bægeret og på fadet (maden), sådan at også det ydre af det kan blive rent?

Og en spedalsk der var blevet smittet kommer til Jesus og beder ham om om helbredelse, falder på knæ for ham og siger til ham: "Hvis du vil, kan du rense mig for min spedalskhed".

Og han ynkedes inderligt og rakte kun sin hånd ud, rørte ved ham og siger til ham: "Jeg vil; bliv ren!"

Og straks forsvandt hans spedalskhed, og han blev renset.

Og han jog ham straks bort, idet han formanede ham strengt og sagde til ham: "se til, at du ikke siger det til nogle, men gå hen, lad dig syne af præsten, og bring for din renselse (omvendelse fra dit tidligere liv) det offer, Moses har påbudt, til vidnesbyrd for folk!"

Men istedet gik han ud og begyndte ivrigt at forkynde og udsprede rygtet derom, så Jesus ikke mere kunne gå åbenlyst ind i byen; men han opholdt sig ude på øde steder, og dog kom de til ham alle vegne fra.

 

Kong Salomo, den mest betydningsfulde konge i Det Gamle Testamente, men hvem er han og hvad har julen med ham at gøre?

Kong Salomos Visdom?

Kong Salomo er mest kendt for sin visdom i Det Gamle Testamente. Han er Kong Davids yngste søn og er kendt for sin store rigdom og visdom. Som Bibelen fortæller, var Salomo en mand, der holdt af rigtig mange smukke kvinder, og han gifter sig med flere end Gud tillader det også fra fremmed folk og som har fremmed guder. Den slags ægteskaber har Gud nærmest forbudt, fordi mænd, der elsker, kan være nemme at lokke til ting og det var Salomo. Han bliver så svag i troen på Gud HERREN og begynder at dyrke sine hustruer guder ved siden af. På den måde mister han herredømmet over Israels og Gud Jhvh. For hans fars Davids skyld skal det dog ikke ske i Salomos egen regering eller levetid. Salomo er en afgørende figur i Det Gamle Testamente: rig, klog og med kvindetræk i hans historier bl.a. Højsangen. Som ved de øvrige skikkelser i Bibelen er det vigtigt ved Salomo - at det er Gud, som har givet ham alt, hvad han har og kan udføre. 

Historien forsætter juleaftens dag d. 24.december!!.....