THE END

 Denne side er under opdatering

Den klasiske opfattelse af Helligånden

Hellig Ånds kraft?

Gnostikerne som man ved tilhørte en skare af 6 disciple proklamerede, at den hellige ånd var en "aktiv virkende kraft".

På det første katolske kirkemøde i 325 i Nikæa blev der stemt om, hvorvidt Helligånden var en del af den treenige gud eller ej? Det var således ikke Gud, der har sagt at helligånden er en del af Gud, men i 325 e.Kr. blev Helligånden demokratisk vedtaget af flertallet på kirkemødet. Arius som var "gnostiks biskop" i Ægypten var imod dette, fordi han var tilhænger af arianismen, der opfattede kun èn Gud (moneteisme) lige som Muhammed opretede Islam og er modstander af Treenigheden troen på Faderen, Sønnen og Helligånden!!...

Skaberen af lys og mørke, ondt eller godt nærmere betegnet dualisme. Helligånden er Guds åndskraft mente Arius, der virker både hos engle, mennesker og dyr, så hvis Helligånden ikke virkede i dyr ville der heller ikke have kommet en due til Noahs Ark med en olivengren i næbet, ej heller ville Jesus have været blev døbt af Johannes Døberen (Joh.1,32) idet han efter dåben modtog Helligånden, derfor skal dyerne også medtages mente han.. I dag symboliserer duen fred og er indsat i det internationale FN flag.

I den katolske kirke blev Helligånden således knyttet sammen med en formidlingsrolle mellem Gud og mennesker og er den, der giver troende mennesker tror på Kristus, Guds Søn, Faderen og Helligånden. I særdeleshed knyttes Helligånden sig tæt til dåben, men oprindelig kan det kun ske ved en persons direkte "omvendelse" til kristendommen. Det er derfor tvivlsomt om et barn der bliver døbt, kan modtage helligånden? I flere karismatiske trosretninger er det at blive døbt med Helligånden, at man får tungetalen og allervigtigst er den profetiske gave en "kraft" som Paulus udtrykker det i Apostlernes Gerning:
Ap.G.1,8:

Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft; og I skal være mine vidner (indtil jordens ende)?  jvf.Joh.15,26-27, Sl.36,6-10 Joh.1,4!!... 

På FN`s flag ser man fredsduen som et symbol.

På FN`s flag ser man fredsduen som et symbol.

Paulus taler om ildelementet i 1. Kor. 6,12-14. : Rom 7,9-11.

Ildelementet

Der findes rigtig mange steder i bibelen udtrykket "natur elementer" som f.eks. ilden til at beskrive Helligånden. Ethvert træ, der ikke bærer god frugt (i mennesket), hugges om og kastes i ilden (Matt.7,19). Så bær da frugt, som er omvendelsen værdig
(Matt.3,8).
Jeg er vintræet, siger Jesus og I er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham (inkarnation), han bærer megen frugt (og får forstand); thi skilt fra mig kan I slet intet gøre (Joh.15,5)
Hvis nogen ikke bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad som helst I vil, og I skal få det. Derved er min Fader (ABBA) herliggjort, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Som Faderen har elsket mig, således har han også elsket jer; bliv i min kærlighed!!..
Ildelementet er det stærkeste symbol, som hænger sammen med pinsen. Her stiger Helligånden ned som ildtunger på disciplene ( i maven) og forvandler dem til stærke vidner (hjertet), som drager ud i verden for at fortælle om Jesus.
Derfor siger Johannes Døberen også, at den Jesus er den, der vil døbe både med ild og helligånd

Luk.3,16-22 og Ap.G.1,1-9.

Ilden bliver derfor det første symbol på forvandlingen fra et materialistisk synspunkt til et andet. Dermed renser ilden alt, varmer og lyser op, og disse egenskaber tillægges især helligånden som en kraft og energi (soloplexux) i maven hvor maden forbrændes (KABALAH). Bibelen fortæller forsat om pinseundret, at folk oplevede Helligånden som en "ild". Og tunger som af ild (kraft) viste sig for dem, fordelte sig og satte sig (i maven) på hvert enkelt af dem
Ap.G.2,18-21

Modtag Helligånden

Helligånden blev modtgaet af disciplene som en "kraft", altså en energi uden lige. "Da han havde sagt det, blæste han ånds (kraft) i dem og sagde: "Modtag Helligånden"! Forlader i nogen deres synder (omvendelse), er de dem forladt, er de ikke forladt? Joh.20,22 f.

Det var i kraft af Helligånden, at Jesus udførte sine mirakler (undergerninger), når han i det følgende uddriver onde ånder. At det sker ved "Helligåndens kraft" ses tydeligt i Matthæus 12,28, hvor han diskuterer med farisæerne: "Men hvis det er ved "Guds Ånd, at jeg uddriver dæmonerne, så er Guds rige kommet til jer".
"Det skal ske i de sidste dage, siger Gud": Jeg vil udgyde min Ånd over alle mennesker (Ap.G.2,17-18): Og jeg vil lade det ske undere oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og rygende damp.
Peter sagde til dem: "Omvend jer og lad jer døbe hver især (så barnedåb dur ikke i denne sammenhæng), men åndsdåben i Jesu Kruisti navn til jeres synders forladelse (og ikke før), så skal i få "Hellig Ånds kraft" som gave (Ap.G.2,38): Tiden er inde, og Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet, hvilket betyder det glædelige budskab.

Mark.1,15.

Hele den katolske- og protestantiske kirke m.fl. og præsterne i dag er kommet på vildspor, når de udfører barnedåb og konfirmation, der slet ikke fandt sted på kristi tid? De har forført hele menneskeheden på jorden, derfor har mange også forlængst meldt sig ud af folkekirken og startet nye trossamfund og bevægelser, men kun meget få kender til gnostikernes KABBALAH?

Kabbalah


Fundet af Jesu Kristi Fredsevangelie i Monte Casino Kloster, der går tilbage til kristendommens begyndelse fortæller, at de første kristne disciple "gnostiker" var tilhænger af kabbalah lige som Madonna og John Lennon: Det guddommelige univers "Træet det hellige" i mennesket: "kend dig selv".

7. Jesus Kristus Guds Søn: Lyselementet
6. Helligåndens kraftenergi: Æter/lydelementet m.m.
5. Luftelementet
4. Ildelementet
3. Vandelementet
2. Jordelementet
1. Vor moder jord?

Tryk på linket her: Hippie kultur

 

Kabbalaens kraft!!...

Kabbalahen er verdens ældste mystikreligion, der i årtusinder har fungeret som en mundtlig overlevering, og en religiøs/filosofisk mesterlære som de gamle kulturer i østen betroedede sig til bl.a. hinduismen, jødedom og ikke mindst de første kristne gnostiker som også var belært med kabbalah!!....

"Maria Magdalene"