A Civil Action bygger på en autentisk Amerikansk film med John Travolta

Parkison Sygdom?

Angående giftstoffer i miljøet, så kan de påvirke og krybe op langs vagus-nerven i maven og ind i hjernen og være årsag til bl.a. Parkison Sygdom, tinnitus? m.m., det skriver afdøde Prof. neurologi Patrick Støtebcker, Sverige i sin bog, at også visse vira og visse tungmetaller og andre substanser, herunder sprøjtegifte kan spredes langs nerver til central-systemet Også spredning langs vagus-nerven nævnes, med reference i bogen.

Nyere forskning viser også, at proteinet-synuclin, som er fejlfoldet og danner klumper (fribriller), hvilket skader cellerne, så der opstår Parkison sygdom hos patienter. Parkison sygdom er en prion-sygdom, hvilket betyder, at et symptom ved sygdommen er, at der er deponeret fejlfoldet protein (prioner) i visse celler som følge af forurening. Tungmetaller, som f.eks. kviksølv og kobber, kan ikke fejlfolde alfa-synuclein, men kviksølv virker i synergi (her i betydning af forstærke et andet tungmetals giftvirkning) med f.eks. aluminium, bly og kobber og kan dermed mistænkes for at "accelerere processen". Der er påvist, at visse tungmetaller (f.eks. Titan, Zink, Aluminium og Bly) og pesticider (f.eks. Paraguat og Moneb) kan medføre dannelse af fejlfoldet protein alfa-synuclein. Prof. Patrick Støtebecker beskriver også, hvordan tungmetaller (dampe) kan påvirke og spredes langs lugtenerven til hjernen "efter som at arv efter vores nuværende viden kun forklarer en beskeden del af Parkisons tilfælde, må en tilsvarende større del af andre sygdomme tilbagelægges miljøet i industrien m.m. Det er også muligt, at nogle personers genetisk set er mere følsomme overfor forureningsstoffer, som PCPèr og metylkviksølv m.m.

Rystelser, depression og manglende evne til at begvæge sig. Det er nogle af de triste konsekvenser ved Parkison sygdom, der rammer cirka en procent af alle danskere. Forskerne peger på, at Parkisons sygdom udvikler sig i maven allerede 10-20 år, før sygdommen rammer hjernen og giver symptomer.

Prof. Richard E. Doty, U.S.A. har skrevet specifekt om eksponering for tungmetaller langs lugtenerven til hjerne:

Forurenet mad giver højere risiko for Parkison sygdom. Forskning efter år 2000 tyder på, at færringernes kost på Fæøerne har betydning for sygdommen Parkison. Det er især hvalkød og spæk, som indeholder giftstoffer som giver højere risiko for Parkison sygdom. Hjernesygdommen Parkisons syndrom (rysten i kroppen) forekommer på Fæøerne dobbelt så hyppigt som i Danmark.

Miljø vigtigere end arv?

"Undersøgelser peger på en sammenhæng mellem udsættelse for forurenet marine fødevare (fisk) og udvikling af Parkison. Man har på Fæøerne traditionelt spist meget kød og spæk fra grindehvaler - dyr som akkumulerer stoffer som methylkviksølv og PBC (polycklorid bifenoler). Disse stoffer øger tilsyneladende risikoen for at udvikle Parkison, forsætter Pal Weihe, der er overlæge på afdelingen for Arbejdsmedicinsk og Folkesundhed i Fæøernes sygehusvæsen.

Degenerative sygdommen som Parkisons sygdom tilskrives i disse år 2010 i stadig stigende omfang miljømæssige effekter af visse skadelige stoffer på kroppens centrae nervesystem frem for en genetisk bevægelse.

 

 

Hvorfor netop denne film, som blev vist på

DR-TV d.29. juni 2015

Hvert år vokser verdensbefolkningen med 85 millioner mennesker, med hvad gør vi for at komme af med vores kemiske affald og begrænse det i takt med det vi producerer? Filmen ligner til forveksling Jaqusto, som sidst i 1950èrne viste flere dokumentar film i DR-1 på TV om oceanerne ,som bliver fyldt mere og mere med kemisk affald og som til sidst kvæler alt liv på bunden af havene med forrådnelse, sumpgas til følge der eksploderer og kan fremkalde tsunarmi?

Hvis fremtidens arkæologer skal grave efter en masse opdagelser af plast om tusinde år, så får de svært ved at lokalisere og beregne et produkt som ikke kan forgå i forhold til potteskår? Derfor er der ingen tvivl om, at arkæologerne kommer til at skrue tiden tilbage, hvor man brugte mange kemiske formler da flere end èn generation og en række sygdomme opstod i en tidsperiode på over 90-100 år. Måske vil man beregne tiden for at se, hvornår man konstaterede en snigende sygdom som f.eks. parkison, nervesygdomme eller leukemi (blodkræft)?

I 2008 til 2011 bemærkede forskerne ved britisk College of Midicine og et International forskerhold i San Franscisco USA, hvordan en ubemærket sygdom som parkison sneg sig ind i kroppen og som man ikke tidligere, har været i stand til at lokalisere årsagen til. Det var årsagen til, at man lavede dokumentarfilmen A Civil Action i 1998 med hovedpersonen John Travolta i spidsen og som blev vist d. 29. juni 2015 i DR-TV kl.21,30 som en helaftensfilm. Den bygger over John Travolta som hovedpersonen, den førende advokat for otte børn som døde af kræft, herunder blodkræft "leukemi".

A Civil Action er en amerikansk autentisk dramafilm fra 1998 med John Travolta som advokat for mange vrede familier, hvis børn døde af kræft ved at drikke det kommunale vand fra vandværket, som lå langt fra byen. Omkring 1980 dør 12 børn af læukemi (blodkræft) i nærheden af en amerikansk by, fordi drikkevandet er blevet forurenet af trikloretylen på en kemisk virksomhedsgrund (garveri), som leverer vand til landsbyens indbygger. Børnenes familier beslutter at sagsøge de to forurenede virksomheder, som fremstiller huder (garveri) med anvendelsen af rensemidlet trichloretylen (TCE), et af verdens farligste kemiske stoffer, som er lige så farlig som dioxin triklorfenoler. Advokaten Jan Schlichtmann, der spilles af skuespilleren John Trovolta, lader sig overtale til at repræsentere familierne til de døde børn. Det ligner i starten til en simpel sag, men udvikler sig til et kompliceret smørgsmål advokater og virksomheder imellem, der truer med at ruinere advokat Schlictmann og koste hans gode ry og kariere, som spilles af den fremragende skuespiller John Travolta. For at vinde sagen tager han dygtige folk med sig ud til virksomhederne og med en dommerkendelse i hånden for at undersøge  virksomhedernes grund, jordprøver og drikkevandet for det giftige trichloretylen og vinder sagen overfor virksomhederne.

Forskere på det britiske College of Medicine og forskere i San Francisco i USA fandt frem til, at det var opløsningsmidlet og nervegiften trichloretylen TEC, der forårsager Parkison. De britiske forskere rapporterede deres resultater i en online-version af Annal of Neurology, det officielle tidsskrift for American Neurologia Associtation. Begge forskerhold både i San Francisco 2011 og det britiske College of Mecin 2008, sidstnævnt der ledes af Don M. Gash og John T. Selvin identificerede en række lidelser, der helt og holdent ligner rystesyge Parkisonsymptom.. Arbejderne havde oplevet langvarig udsættelse for Trichloretylen TEC som havde bidraget til sygdomme. En Patient havde gennem længere tid opserveret og bemærkede nogle af hans kolegaer også havde udviklet Parkison, en sygdom hvor krop og hoved nærmest går i selvsving.

Romerigets fald ligner til forveksling samme forureningssygdom, som dengang skyldtes blyforgiftning og som følge af de vandrør man brugte af bly? Måske vil tiden vise sig på samme måde overfor de vandrørsledninger og slanger man bruger i dag, femstillet af PVC. Allerede i 1970èrne advarede ingeniører brugen af plastledninger og PVC til vandforsyningen?

Trichloretylen

I dag er Trichloretylen  eksponering forbundet med en lang række sygdomme, herunder Parkison. De britiske forskere ved College of Medicine reporterede deres resultater i et klinisk forsøg med 10 patienter med Parkison sygdom, når en patient udtrykte bekymring for, at hans langvarig job.site for TCE som havde bidraget til sygdommen. Patienterne bemærkede nogle af hans egne medarbejder også havde udviklet Parkison.

Trichloretylen er blevet anvendt over hele verden og har gjort det i mere end 90 år. Trichloretylen udløser og opløser polyolefiner og er kemisk beslægtede med plast, som gør den blød og ugennemsigtig. Det moderne menneske kender ikke fremtidens konsekvenser af de enorme mængder plastik vi bruger i den moderne kemiske madindustri til indpakning af vores fødevare. Det gælder særlig opbevaring i embalage af flydende produkter som f.eks. eddike, sennep, ketchup, og honning, sidstnævnt i plastikbæger?

Allerede i begyndelsen af 1970èrne, advarede en fransk forbrugergruppe brugen af plastembalage, fremstillet af olieprodukt til opbevaring af honning. I dag er dette produkt (plastik) blandt økologiske biavler erstattet af ægte glas til opbevaring. Økologiske producenter har virkelig fået øjnene op for brugen af plastembalage til honning, idet der findes op til 100 forskellige komponenter i honning; estere, syre o.s.v., således fandt man i 1970èrne små mængder af opløst mikroplast i honning. Da tidliger FDB, nuværende Coop gik væk fra honning i glas til plastembalage, gjorde de det p.g.a. konkurancemæssige grunde, fordi de bedre kunne holde priserne nede og sælge mere honning?

Farlig lattergas af Trichloretylen

Trichloretylen anvendes primært som et industrielt opløsningsmiddel og til affedtningmiddel og blev taget i brug i 1920èrne for at hjælpe til udvinding af vegetabilske produkter, så som kokos, soja og palmeolie. Det blev også anvendt til at ekstrahere smagsstoffer fra visse krydderier og krydderurter, så som humle, foruden fjernelse af koffein fra kaffebønner. Fra 1930èrne og op gennem begyndelsen af 1960-èrne, blev den fordampede form af Trichloretylen anvendt som lattergas og bedøvelsesmiddel, og erstatning for chlorform og ether. Men da det i 1970èrne blev fastslået, at Trichloretylen er en nervegift, var dens anvendelse i fødevareindustrien eller som bedøvelsesmiddel blevet forbudt.

Trichloretylen er særlig farlig, fordi den trænger ind i menneskers humant væv (hukommelsen) og ødelægger hjernen præcis de celler, hvis tab forårsager Parkison. Specielt tilfælles: Den ødelæggende virkning af opløsningsmidlet har vist sig først efter 10-40 år. "Dette kunne således give os et afgørende vindue af tid til at bremse udviklingen af sygdommen Parkison", håber Samuel Goldman af Parkison Institute i San Franscisco 2011. Før undersøgelsen i 2011 blev 99 tvillingepar undersøgt. Tvillingerne med hyppig kontakt med opløsningsmidlet Trochloretylen, har ført til utrolig opdagelse og tilskrives, seks gange større sandsynlighed for Parkison som deres medsøskende.

Oplysninger om de skadelige virkninger på menneskers sundhed mod udsættelse for Trichloretylen er stort set opnået fra arbejdspladsen hændelser, hvor eksponering har overgået erhversmæssige i efterfølgende luftmålinger af indeklimaet. Da Trichloretylen ikke er helt opløseligt i vand, har det en tendens til at fordampe hurtigt fra overfladen og forbliver i luften som damp. Når den indåndes, kan Trichloretylen undertrykke centralnervesystemet og give symptomer, der ligner en beruset tilstand som alkohol. Desuden kan en høj eller langvarig eksponering niveauer af Trichloretylen medføre hjerteanfald, abnormiteter, mistanke til aborter, misdannelser ved fødsler, nedsat immunforsvar, samt lever- og nyreskader m.m.

Særlig udsatte for Parkison m.m. er primært mennesker, der arbejder som elektriker, mekaniker, skomager i industrien, medicinsk laboranter eller ansatte i tør- rengøring, renserier som er blevet berørt. Omkring år 2000 var 70% af landets 185 renserier bruger af kemikaliet tetrachloretylen (per-chlor), der er så farligt at Verdenssundhedsorganisationen WHO har det på listen over stoffer, der dengang er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Tetrachloretylen 3 X chloretylen har noget tilfælles i retning af dioxinlignende stof som kan give klorance i huden (hudkræft). Selv om de fleste i dag tænker økologisk, når de køber gulerødder og cremer, glemmer rigtig mange at tænke på, at deres tøj, der sendes til rens, ofte er fyldt med kemikalier, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende, idet der gennemtrænger huden. Tetraklor(etylen): er råstof for fremstilling af visse PVC plastik.

Trichloretylen er et menneskeskabt organisk stof som primært bruges industrielt til affedter i kemiske og spildevand enginering (rensning). En person kan derfor nemt blive udsat for denne indånding af stoffet Trichloretylen, indtagelse ved hudkontakt. Den kemiske påvirkning med Trichloretylen virker hovedsageligt på nervesystemet. Kortvarrig eksponering (human kontakt) medfører symptomer ikke ulig alkoholiske beruselse, men kvalme, hovedpine, mens længere tids påvirkning kan medføre koma og død. Kan også føre til øjenskader, høretab, kredsløbssygdomme, skader på nyre og lever. Efter længere tids påvirkning skader det immunsystemet og evnen til at reproducere (børn). Der er derfor rigeligt med beviser for, at Tricholetylen forårsager kræft hos menneskers nyre og undersøgelser har bekræftet udvikling af leverkræft, testikelkræft, lungekræft og i bloddandede organer rygmarven, herunder læukemi. Det var årsagen til, at man lavede dokumentarfilmen A Civil Action i 1998 med hovedpersonen John Travolta, som advokat og blev vist d. 29. juni 2015 på DR-Tv kl.21,30. 

A Civil Action er en amerikansk autentisk dramafilm fra 1998 med John Travolta i hovedrollen som advokat for mange familier, hvis børn døde af kræft ved at drikkedet kommunale vand fra vandværket, som lå tæt på en industriejendom der fremstillede huder ved gavning og som hældte kemikaliet Trichloretylen direkte ud i vandløb i nærheden af dert kommunale vandforsyning.

Verdens farligste gift "DIOXIN"

Tryk på linket: Giftstoffer