THE END

Denne side er under opdatering

Hvor farligt er atomstråling?

Saltet bliver værdiløst

"Når saltet bliver tåbeligt" det vil sige værdiløst (således ordret efter den græske oversættelse og tekst), hvilket vil sige at den danske bibel beror på en oversættelsesfejl? Markusoverleveringen er oversat krekt: Når saltet bliver saltløs Mark. 9,50: Matthæus- og Lukas- overleveringen tænker lige som afdøde miljøminister Svend Auken tænkte ved oversættelsen, måske ud fra sin søster Margrethe Auken som var præst: "Når saltet bliver tåbeligt" allerede på tydningen bl.a. tåbelige disciple, tåbelige Israel! Man må antage antage som rigtigt, at Jesus med vending "salt, der er blevet saltløst" tager en talemåde op (noget som er ubrugeligt, noget, "som ikke tjener efter dets formål). - Hvormed skal man salte det? Matthæus 5,13: vel ikke: "Hvorved skal det (saltet) få sin saltkraft tilbage (således også i Markus 9,50): men: "Hvormed skal (maden saltes" (således i Lukas 14,34) -, undtagen at Matthæus udtaler i 5,13, hvor han ikke omtaler noget undtagelse (uden), er derimod snarre advarsativt, (men jfr. Lukas 4,26-27: Matthæus 12,4:  Galilær 1,19: Salt, der er blevet saltløst, kan ikke længere bruges til noget, men bliver kastet på gaden" fra Matthæus 5,13? 

At salt mister sin kraft

Hvad skal det sige, at salt mister sin kraft? Med salt , der kan miste sin kraft, kan der være tænkt på jordsalt, der for eksempel blev udvundet ved Dødehavet og indeholdt meget andet end salt. Blev det udsat for, forsvandt saltindholdet.

Der er derfor en tydelig forbindelse mellem ordene hèr og udsagnet i Matthæusevangeliet 7, 16-20 om, at mennesket er kendeligt på sine frugter og som tidligere miljøminister  Svend Auken mangler i sin tale? Metaforerne salt og lys er så åbne, at man kan lægge mange ting i dem. For er det gerningerne eller troen, der skal lyse frem i mørket? Er det virkelig meningen, at man skal prale med sine gode gerninger, som miljøminister når man ikke gør noget ved tingene? Er det alle kristne eller særlige kristne, der skal være lys og salt? Taler Jesus til en særlig kreds her, en elite? Om man kan stille spørgsmålet, er det os eller Kristus, der skal lyse? Når vi lyser for verden, er det så ikke bare en refleks af verdens lys, som Kristus alene er? Han er solen, men når solen bliver dækket af mørke pga. forurening, så skinner lyset ikke for os om saltet.