Tegning af klimatolog G.I.N. Scandion 1985-1996

Tegning af klimatolog G.I.N. Scandion 1985-1996

Syg bygning syndrom (SBS) gør os dødsyge

Kilde: Norsk helseblad. Hjem, helse og trivsel 11.10. - 1986

Hvis folk kendte sandheden og der blev sendt vejrvarsel for indeklima, så ville folk styrte ud af bygningerne som de opholder sig i, sådan blev det proklameret allerede i 1980èrne af dr. med. Kjell Aas, en af Norges få eksperter på astma, allergi og indeklimaområde. Denne udtalelse er ikke det rene nostalgi, for i højisoleret huse og betonklodser med tætte vinduer osv., har det nuværende miljø i dag påført samfundet et helt nyt og alvorligt sundhedsproblem. Man har fra Miljøstyrelsens side efter årtusindeskiftet konstateret et uacptabelt højt forekommende trafikstøj på over 50 dB i 564.000 danske boliger. Det har været kendt blandt eksperter i mere end halvtreds år, at mennesker bliver "vejrsyge" af dårligt indeklima uden at patienten selv kan mærke eller er klar over det og samtidg med, at baggrundsstøjen siden 1960 er steget til det dobbelt. Mange steder i Danmark har man konstateret farlig infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer i en lang række boliger specielt soveværelset, støj som kommer ud af væge fra det eksterne miljø. Der findes nemlig et ustandselig slid sted af alt i indemiljøet som følge af "ATMOSFÆRISK STØJ" og vibrationer, herunder STRUKTURLYD såvel i tagkonstruktionen, loft, vægge, gulv, møbler og sengen.

- Vi har en relativ god kontrol i form af love og pålæg når det gælder udeluften, men den er næsten ingen kontrol med boligens indretning og luften i indeklimaet. Det er svært betænkeligt så længe vi ved, at forureningen inde i boligen som regel er større end ude i det fri, og husk på at vi opholder os ca. 80 - 90 pct. af vore levetid indendørs.

Der er mange former for svækket helse og trivsel som følge af et dårligt indeklima. Det kan melde sig som smerter i led og muskler, hovedpine, tinnitus, uoplagthed, træthed, slimhinde-irritationer, forskellige luftvejssygdomme, nedsat modstandskraft og sygdommen som kræft osv. Dårlig udluftning kan være årsag til en masse plager som folk kan få besværligheder med resten af livet.

Norsk Forening mod støj

BAGGRUNDSSTØJ

I dag har vi ingen begreb om, hvordan bygningsvibrationer, materialer og infralyd fra baggrundsstøjen påvirker os i indemiljøet, bortset fra at 2.000 mennesker fra 1995-1999 har henvendt sig til Landsforeningen Infralydens Fjender. Alle klagede dengang over alvorlige søvnforstyrelser i soveværelset, hovedpine, tinnitus, konstant hovedpine og migræne, uro, angst, psykiske lidelser, depression, søvnforstyrrelser, hjertekrampe, blodpropper, trykken for ørerne og balancenerven eller følelse af en jernring omkring kraniet, når man vågner m.m..

Få målt ionbalancen og din infralyd/påvirkning i sengen, soveværelset eller hele boligen, hvis du har hørenedsættelse og tinnitus?

Tryk på linket her: Kontakt mig

Farlige EM spektra i vores hjem

Når vi når frem til spørgsmålet om elektromagnetiske EM spektra og "STATISK ELEKTRICITET" i vore hjem og på arbejdspladsen, så findes der en hel del præcise rapporter fra 1985. F.eks. indeholder seismolog (jordskælv) om Reiters rapport til F.R.G. mange detaljer, siger Richard M. Carlton dr. med næstformand i American Institute of Medicial Climatologi.

Her findes utrolig mange rapporter om ansatte, der bliver utilpas, når de arbejder i bygninger nær hurtigkørende tog p.g.a. bygningsresonanser; og undertegnede Richard M. Carlton har set flere blive utilpas, når de arbejder ved høj-graus maskiner (rystelser) ved f.eks. magnetisk induktion. Jeg har en stærk fornemmelse om, at der er en virkning fra felterne, som opstår i bygninger med resonanser.

I en bygning 10 meter væk fra "the Federal Railways" luftkontaktsystem - ventilationsanlæg, blev der målt 11 v/m og mere, ikke blot bag vinduerne, men også bag burstensvægge.

Imidlertid har indeklimaforsker Baily foretaget en kompetent analyse af litteraturen og har påvist så mange modstridende tendenser, at ioner (positive) ikke kan anses alene for at være overbevisende faktorer til alle dårligheder. Vi ved endnu ikke (1985) endegyldigt om, hvordan "ionvirkningen" fremkommer og påpeger de elektriske EM felter.

Man ved at elektromagnetiske lydbølger (ELF) langt under 50 Hz i infralydområdet f.eks. bygningsresonans fremkalder STRUKTURLYD, og får IONER (positive) til at afgive elektrisk ladede partikler i luften, der svinger i takt med kroppens egenfrekvenser, hjernebølger (EEG), hjertet (EEK), åndedrættet, hudmodstanden m.m., så vi kan blive bliver syge af blodpropper, tinnitus og Menieres, skriver Chr. Back.

Den verdenskendte videnskabsmand A.L. Tchjewsky, som i 1901 var foregangsmanden med ionvidenskaben, fortæller at nerveimpulser under huden (chakra) og kraniet (aura) tjener som modtager af luftioner og akupunktur/punkterne og påvirker vores sygdomstilstand ved EM spektre. 

Fra gamle østlige filosofier kendes utallige beskrivelser af den menneskelige organismes opfattelse af luft/lyd og vibrationer som er de  mest følsomme frekvenser. Her arbejder man ud fra den opfattelse, at mennesket er i besiddelse af en lang række frekvenser, chakra og energier f.eks. Tai, Chi, Taos (isme), der hver især lader sig stimulere og påvirke af bestemte toner og tonearter, herunder skadelig vibrationer og infralyd, når den kommer over en vis grænse eller opstår som STRUKTURLYD i boligen eller ved jordskælv? Desværre har nutidens mennesker tabt forståelsen af disse energier:

I den øverste del af hjernen "Kronchakra", hvor pinealkirtlen og hypofysen ligger, findes forskellige frekvenser: Delta 0-3,5 Hz (væksthormoner, oxytosin= reparation af celler m.m.) 4-7 Hz, Thetra Melatonin, lykkehormoner, glæde, endorfiner, 7-14 Hz Alfabølger ( Rem-søvn, tanker, kreativitet, samt hjernebarkens, 14 - 20 Hz (vågen bevidsthed).

Laboratorieundersøgelser under søvn har påvist, at en øgning af støjen over baggrundsstøjen fra 7,5-16 Hz (infralyd/vibration) påvirker EEG-hjernebølgerne, og centralnervesystemet, ligevægtsorganet, vejrtrækningsbesvær (lunger) og den hormonelle balance. Det har gennem forsøg været dokumenteres, at visse ekstrem dybe toner fremprovokerer kønshormoner, cortisol og katekolaminerne (blodsukker omsætningen) ifølge Sundhedsstyrelsen.

Afdelingslæge Marry Jette Kj. Rasmussen neurologisk afdeling Esbjerg Sygehus fortalte allerede i år 2000 på opfordring af tidligere indeklimakonsulent G.I.N. for Scandion 1985-1996 til Hovedpineforeningens Medlemsblad, at søvn og hovedpine gennem årtier er blevet sat i forbindelse med hinanden. Allerede under 2. Verdenskrig i 1943 fandt man en reduktion i både frekvens og sværhedsgrad af migræne hos migrænepatienter, hvis de ikke fik lov til at være i dyb søvn længere tid ad gangen, som skete i krigshelvedet. Senere i 1970 fandt man en forbindelse mellem søvnfasen på REM-søvnen (Rapid-Eye Mormentsøvn eller drømmefasen).

Ovennævnte artikel har stået i Hovedpine Foreningens medlemsblad år 2.000

Formanden Hans Brun i Hovedpineforeningen som var uddannet ejendomshandler og bygningskonduktør, fortæller til indeklimaekspert Gerhard Nielsen, at han kan huske sin tid i 1970èrne som byggesagkyndig, hvor man fra Statens Byggeforsknings Institut pludselig fik pålagt i alt byggeri, at lægge et rembræt oven på betonmuren øverst ved tagspær begynder eller ved murstens mure indvendig ved opførelse af nyt parcelhus byggeri for at undgå vibrationer fra tag i stormvejr, der forsætter som bygnigsvibrationer "STRUKTURLYD DER RYSTER HELE BYGNINGEN OG" kan nå helt ned i BRUMMENDE vægge og give stensætning.

Gerhard Nielsen som er bygningssagkyndig i indeklima, har undersøgt og fået fortalt, at man i Miljøstyrelsen Industrikontoret Jørgen Jacobsen fra 1960 - 2004 ikke havde tilstrækkelig kendskab og var opmærksom på SUMMEN I væge, fyldestgørende "STRUKTURLYD", som kan frembringe alvorlige gener af infralyd i boligen i gulv og vægge som opstod fra de to store herkulæs ventilationsanlæg på taget af Københavns Universitet Amager Psykologisk Laboratorium. for børn m.m. og fremkaldte gnidning i vægge overalt i bygningen af plastmaling, så der opstod "statisk elektricitet" på op til 5.000 volt blandt personalet og berøring af stålhåndtag og tissekummen på herre toialettet.

kilde: klimatolog Gerhard Nielsen

Drømmetydning et vigtigt redskab i kampen mod tinnitus

For 4.000 år før vor tidsregning, har kinesisk filosofi "Feng Shui" vidst, at menneskets grundklang hjernen og kroppen er en vibration sammenstemmende med jordens elektromagnetiske felt og vibration i boliger, hvis frekvens (svingning pr. sekund) ligger på omkring 8-10 Hz som kaldes Schuman bølger. I hjernen forekommer der nemlig elektriske svingninger (EEG-hjernebølger), hvor smertefrihed (akupunktur og healing) er af finde ved Delta bølger på 3-7 Hz - REM-søvnen  som er livsvigtig for os. Her produceres de samme væksthormoner oxytosin og "melatonin" til reparation af nye celler, og kampen mod stress sygdomme (immunsystemet), endorfiner, lykkehormon m.m.

I 1973 opdagede nogle amerikanske forsker, at hjernen selv laver medicin mod smerter, angst og uro (sygdom) i kroppen. Det var helt tilfældig, at det var i en kamelhjerne, at dr. Choh Hao Li fra hormonforskningsinstitutet på California Universitetet isolerede et stof, som i sin virkning lignede morfin og var smertestillende så meget, at det blev døbt endorfin. I lighed viste det sig lige som morfin at være knytte sig til bestemte nerve- receptorer og derved kunne påvirke smeter og nedsætte dem helt, hvis vi har tilstrækkelig mange af dem i kroppen.

Medicinsk statestik viser i dag, at 16-17 pct. dvs. 1 million danskere, har alvorlige søvnforstyrelser p.g.a. støj og infralyd i boligen og kan ikke komme ned i drømmesøvnen delta 3½-7 hertz (REM-søvnen) og producere melatonin, endorfiner m.m. som følge af meget dybe lyde og vibrationer "STRUKTURLYD" i soveværelset under søvn. I sådan en tilstand, er personen fastlåst i sine hurtige hjernebølger og øjenbevægelse, at "alt stiger os til hovedet" og giver STRESS så vi bliver syge. Endorfiner produceres i større mængde tideligt på morgenstunden, men hvorfor vågner over 1 million danskere med hovedpine, smerter o.s.v.

Hvorfor klager tusindvis af danskere over, at de ikke får eller når ned i drømmesøvnen og det er der en forklaring på? Siden 2. Verdenskrig har det vist sig, at jordens elektromagnetiske felt har ændret og forskubbet sig så meget p.g.a. motorveje, betonbyggeri, trafikstøj o.m.a. og skiftet kurs, at det påvirker REM-søvnen Delta, for her produceres nemlig de livsvigtige hormoner oxytosin, melatonin og endofiner, så mangel gør at nogle bliver syge? Indtrægningsdybden af disse elektromagnetiske felter og infralyd over baggrundsstøjen i det menneskelige legeme er afhængig af frekvensen. Jo lavere frekvensen er, dets større er indtrægningsdybden. Hvad sker der i det lange løb, hvis mennesker udsættes for vedvarende mangel på REM-søvn pga. lavfrekvente lydpåvirkning. Det medfører, at hjernen ikke kan gå ned i sin oprindelige dybe alfa, beta og delta frekvens 0-4 Hz (EEG-hjernebølger), når vi skal sove? Hvis mennesker udsættes for vedvarende dybe lydpåvirkninger eller vibrationer fra baggrundsstøjen i soveværelset og sengen, lyd og vibrationer fra bygningsdele, tagkonstruktion, væge til møbler (infralyd), selvom man ikke bevidst opfatter dem, forstyres hjernen. Man har erfaret, at ved frekvenser under 5 hertz med voldsom lydtryk dB-styrke fremkommer en udvidelse af blodkar i hjernen, mens frekvenser over 12 Hz medfører en blodkarindsnævning. Mere generelt har man fundet, at 4-6 Hz med kun 30 dB (C-vægtet) virker beroligende og løsende på krampetilstande, mens 8-10 Hz virker stimulerende o.s.v..

Hvordan dæmpe lyd vi ikke kan høre?

Artiklen er produceret af Norges Geoteknisk Institut

PUBLICERET Fredag d. 26. agust 2016

Lavfrekvente lydbølger vi ikke hører, kan skabe farlige vibrationer i tag, lofter, vægge og vinduer, der går under betegnelsen "STRUKTURLYD" og infralyd. 

Hvis du nogen gange har sovet i nærheden af et busstoppested eller en flyveplads, ved du hvad lavfrekvent lyd under 20 Hz indebærer, men du lægger ikke mærke til det når du sover eller har tinnitus? Ikke bare bliver du vækket af den øredøvende lyd fra fly som tager af, det føles også som om væggene og alt som er i rummet begynder at ryste.

Støj af denne slags kan være meget forskellig, også lyd som har så lav frekvens under 20 Hz at den ikke kan opfattes eller registeres af det menneskelige øre, men hjernen reagerer på den.

Lavfrekvent lyd har op til cirka 1-20 hertz (svingninger i sekundet) og kaldes infralyd. Sådanne frekvenser skaber som regel vibrationer i boligen. Fænomenet har været meget lidt studeret og forstået af byggeherer og Miljøstyrelsen, men i 1996 under et opgør med Landsforeningen Infralydens Fjender. De lave frekvenser gør et samspil mellem lyd og vibrationer i bygningskonstruktioner og materialer, er en anden ved mere højfrekvente og hørbar lyd.

Specialister på Norges Geotekniske Institut (NGI) har fået det til at lykkedes med at lagre datamodeller af vibrationer fra lavfrekvent infralyd og dermed skabt grundlag for at dæmpe disse.

- Vi har været specielt optaget af lydbølger som ligger i grænseområdet for hvad menneskets øre opfatter, og vi har set på hvordan sådanne lydbølger påvirker vægge, tag, lofter, vinduer og gulv og skaber vibrationer i en bygning og sengen, forklarer Finn Løvholt, seniorspecialist ved NGI. 

En roligere nattesøvn

Forskernes fund kan få betydning for hvordan vi i fremtiden bygger vores huse og boliger på støjudsatte steder. For at kontrollere resultaterne fra datamodellen, har man sat op fysiske forsøg der ved test, hvordan vibrationer spreder sig i ulige materialer.

- Da vi startede dette arbejdsprojekt, havde vi en teori om at vægge og tag spiller en afgørende rolle og rembrættet der bærer taget. Men det viste sig at vinduerne har en meget større betydning end hvad vi troede. Derfor vil også vinduerne spille en nødrolle for den som skal bygge nær lavfrekvente støjkilder f.eks. trafikeret årer og  motorveje, flyvepladser, vindmøller o.m.a. siger Løvholt.

Han mener at det at flere og flere mennesker bor i nærheden af støjende områder, og at lydnivauet fra trafik, infrastruktur, byggepladser og industri ikke ser ud til at mindske i fremtiden, hvilket gør disse fund ekstra vigtigere, STILHEDEN må vende tilbage. Tiden har vist nu, at de største sygdomme skyldes lydløst støj under 16 hertz og særlig vibrationer (ekstrem lave frekvenser) i boligen. Tinnitus er kommet i søgelyset, det fortæller tidligere indeklimaekspert Gerhard Nielsen som blev ansat i det nordiske firma Scabndion fra 1985-1996, hvor han selv blev plaget af farlig "STRUKTURLYD" i sin bolig i Hvidovre Arnold Nielsens Boulevard af en dyb lyd, der blev frembragt af vibrationer fra et nedslidt ventilationsanlæg.

Kilde: af klimatolog G.I.N. 

Delta Lyd & Akustik - Statens Byggeforsknings Institut

Miljø & Energi - Ministeriet

Miljøstyrelsen att. Jørgen Jacobsen

Industrikontoret

Strandgade 29

1401 København K                                                                                                                                                                    Climatologi of Danmark

                                                                                                                                                                                                               reg. på Data 97 Messen

                                                                                                                                                                                                               Bella Centret Amager

                                                                                                                                                                                                               v/Gerhard I. Nielsen

                                                                                                                                                                                                              Ørslev/Ringsted 9.04 - 98

Vedrørende: Delta Lyd & Akustik - Statens Byggeforsknings Institut

Det er blevet mig bekendt, at Delta Lyd & Vibration som De hr. Jørgen Jacobsen tidligere har været ansat hos, ikke alene var referancelaboratorium for Miljøstyrelsen, men også for Statens Byggeforsknings Institut, idet SBI nedlagde sit lydlaboratorium for mange år siden.

I november 1992 udsender Bygge- og Boligstyrelsen en pjece udarbejdet af Statens Byggeforsknings Institut, som De må have været bekendt med? "Er dit hus stormfast". Undersøgelser har vist skriver SBI, at nyere parcelhuse (ca. 2-300.000) ud fra oplysninger, kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader af stensætninger og revner m.m.. Det drejer sig om lette parcelhuse. Anderledes er det med vindkræfter (i dag fyldt med infralyd fra varme- kraftværker, vindmøller, tagventilatorer, kompressor o.m.a.). Vinden angriber taget, spær, ydrevægge; den trykker på dem og trækker i dem. Disse vandrette vindkræfter fyldt med luftbårne infralyd (vibrationer), forplanter sig ad komplicerede veje som STRUKTURLYD gennem hele huset, inden de optages i bygningens fundament. På sin vej gennem huset opstår bygningsresonans (vibrationer), der er så kraftig at de overskrider den tilladte grænseværdi af infralyd på 85 dB? som opstår, og som presses ind i vore huse.

Hvis huset ikke hele vejen igennem er stabilt gennemføjet (kun meget sjældent) og kun på gamle huse af mursten, så udgør de et stabilt hele, hvor tag, loft og vægge gensidigt afstiver hinanden. På nyere huse kan man opleve, at hele huset "giver efter" uacpettabelt meget under kraftig blæst, storm og orkan. Sådanne huse er ikke stabile nok, og de må gøres sikre at bo i skriver Statens Byggeforsknings Institut i deres pjece til bygherre m.m.

Da jeg som tidligere indeklimakonsulent for Scandion (1985-1996), henvender mig til Statens Byggeforsknings Institut i 1998, kommer den selv samme hr. Jørgen Jacobsen til syne i min erindring fra Københavns Universitet Amager fra 1992, idet jeg hos SBI får oplysninger om, at man skal holde sig væk fra ellers dårlige og billige parcelhuse? Jeg spørger forsat i telefonen Statens Byggeforsknings Institut, om det er rigtigt at infralyd måske kan frembringe bygningsvibrationer? Jeg får nu den forklaring, at SBI forlængst har nedlagt deres lydlaboratorium, og at de henviser mig til at kontakte Delta Lyd & Vibration, som i en hel del år har været referancelaboratorium for STATENS BYGGEFORSKNINGS INSTITUT og nu Miljøstyrelsen!!.....

I flere dage går jeg nærmest og bliver mere og mere fortvivlet og utilpas ved tanken om, at den selv samme person hr. Jørgen Jacobsen Industrikontoret Miljøstyrelsen, tidligere har været medarbejder i Delta, Lyd & Vibrationer, og nu sidder og varetager opgaver i Miljøstyrelsen. Han var i 1996 sat på opgaven, at udarbejde den nye "Orientering 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fra ekstremt miljø, idet Delta Lyd & Vibration også her, er referancelaboratorium for Miljøstyrelsen.

Jørgen Jacobsen der i 1995-96 blev ansat i Miljøstyrelsen, har således med egen hånd udarbejdet "Orienteringen" til brug for Komunerne i Miljøsager, hvor infralyd,  lavfrekvent støj og vibrationer i eksternt miljø udgør det væsentlige problem, og som er vanskeligt at håndtere, som han selv skriver i Orienteringen?

Da jeg får tilsendt det første eksemplar af "Orienteringen 1997 begynder jeg, at efterlyse mere detaljeret beskrivelser af bl.a. "bygningsvibrationer" STRUKTURLYD og infralyd, som kan påvirkes af byggesjusk, dårlig lydisolering af parcelhuse o.s.v... I selve Orienteringen stikordsregister, findes ikke noget om bygningsvibrationer ect. I mange af mine senere henvendelser til Jørgen Jacobsen i Miljøstyrelsen fra 1996-2003, har jeg gjort ham opmærksom på farlige bygningsvibrationer og STRUKTURLYD m.m., uden tilstrækkelig respons derfra. Hvordan kan man måle infralyd, uden at der ikke samtidig bliver foretaget "bygningsvibrationer"? I flere tilfælde på Københavns Universitet Amager, Psykologisk Laboratorium opstod infralyd af "bygningsvibrationer" af "STRUKTURLYD" og ikke omvendt, som blev foretaget af STATENS BYGGEFORSKNINGS INSTITUT" i 1970èrne!!.....

På Københavns Universitet Amager starter århundrets største "INDEKLIMA LANGE HISTORIE" med de første beboers indflytning (1974), hvor medarbejderne gav "kraftig" udtryk for indeklimagener. En teknikker på Psykologisk Laboratorium, Bent Bjørneboe, fandt det besynderligt, at han blev utilpas", når han opholdt sig i visse rum, og ikke i andre. Han fik en mistanke om at det kunne skyldes infralyd. Der blev i nogle lokaler målt kraftig infralyd, op til 76 dB. Senere har STATENS BYGGEFORSKNINGS INSTITUT foretaget lignende målinger, men har ikke turdet fortolke resultaterne?

Climatologi of Danmark

v/indeklimaekspert - ansat hos Scandion 1985-1996

Gerhard I Nielsen

4100 Ringsted

Specialisten i ren luft og indeklimaopgave på Københavns Universitet Amager

Kilde: Gerhard I Nielsen Scandion 1985-1996

I 1991 blev indeklimakonsulent Gerhard I Nielsens sendt ud af DTU i Lyngby for at finde årsagen til de mange alvorklige indeklimaproblemer på Københavns Universitet Amager. Som den eneste løsning, fandt han årsagen fra ventilationsanlæget på toppen af tagbygningen med to kæmpe store indsugningsanlæg (ventilation) som rystede hele bygningen, så der opstod en meget svag summen i murværket "bygningsresonanser" og vibrationer i loft og væge herunder "STRUKTURLYD". Da ventilationsanlæget blev lukket ned i to pauser om dagen af 15 minutter, stoppet af ledelsen på KUA, faldt sygdomsfraværet næsten helt ned til 0. Man kunne bagklogt konstatere, at ventilationsanlæget som havede kørt siden 1974 - 1991 var årsag til alvorlige indeklimaproblemer, hvor 350 i mellemtiden var blevet syge, samt pga. materialer af plastmaling og kunstig filtertæpper som gav opladninger på 5.000 volt blandt personalet, når de forsigtig rørte på genstande af stålhåndtag m.m. så det afgav stød og "STATISK ELEKTRICITET".

Indeklimaekspert Gerhard I Nielsen - Scandion 1985-1996 

Hortsonshovedpine

Kilde: G.I.N indeklimaekspert siden 1985, miljøtekniker Scandion

Jeg gentager:

Afdelingslæge Marry-Jette Kj. Rasmussen neurologisk afdeling Esbjerg Centralsygehus har fortalt, at hvis patienter ikke fik nok dyb REM-søvn længere tid ad gangen, så får man hovedpine. Allerede i 1970 fandt man en forbindelse mellem søvnstadierne og migrænestart, som begyndte efter fasen af REM-søvnen (Rapid-Eye Momentssøvn) eller drømmefasen. Desuden fandt man man, at Hortons hovedpine patienter, som vågnede op med et anfald kort tid efter de var faldet i søvn, ligeledes en forbindelse mellem start på anfald og start på REM-fasen eller drømmefasen.

Mange patienter med tinnitus, migræne og spændingshovedpine "jernring omkring kraniet" har således berettet om, at de vågner tideligt om morgenen med deres anfald. De er gået i seng om aftenen og er fuldstændig uden hovedpine, og få timer senere p.g.a. trafikstøj (infralyd) eller lavfrekvent lyd "VIBRATIONER" i soveværelset fra tekniske installationer i boligen (oliefyr, fjernvarme rør m.m.), vågner de med voldsom hovedpine og migræneanfald. Man kan således tro, at der foregår et eller andet under søvnen, som trigger et migræneanfald fortæller afdelingslæge Marry Jette Kj.  Rasmussen til Hovedpineforeningens medlemsblad.

Kroppens produktion af naturlig kortison når en mærkant top de sidste timer af søvnen (Lærum 1988). Begyndende støj vibrationer (infralyd), som bliver tilbage i boligen og fra morgentrafikken, motorveje, støj fra køleanlæg på lastbiler m.m. alt tæller med "STRESS" kan reducere den stivhed i musklerne og led om morgenen og kan være et tegn på for lav naturlig kortisonproduktion. Fibromyalgilignende tilstand som f.eks. reumatisme, hedeture, svimmelhed, tinnitus osv. kan fremprovokeres eksperimentelt ved at nægte personer dyb søvn REM over længere tid. Et støjfri soveplads (også fri for elektromagnetiske felter og lavfrekvent lyd) er derfor specielt vigtigt ved reumatisme, allergi, astma, psoriasis, unormale betændelser og andre sygdomme som behandles med kortison. Det er netop det dr. med. Kjeld Aas, en af Norges få eksperter på astma, allergi m.m. var fortaler "Vejrvarsel for indeklima" i 1986.

Ved studie af hovedpinefrekvensen på Upsala i Stockholm 1976 ved neurologisk klinik, Akademisk sygehus, fandt man en top i frekvensen, som koliderede ved meget lavfrekvent infralyd (VLF). I en bolig bør man blive langt mere bevidst på hvilke lydkilder en opfatter som belastende, derfor kontaktede indehaver af denne hjemmeside Hovedpineforeningens formand Hans Brun, som var plaget af lavfrekvent lyd i betonbyggeri. Alt for mange patienter får alvorlige stressreaktioner af dårlig byggeri og konstant baggrundsstøj, som rammer bygninger og som kommer fra tung trafik, der forplanter sig i boligen som værende lavfrekvent infralyd og bygningsvibrationer "STRUKTURLYD". Andre gange er det f.eks. kilder som. f.eks. naboens varmepumper, springvandspumper (kraftig), kompressor, ventilationsanlæg på taget af industri og indkøbscentre m.m., som går igennem boligen og bygningens konstruktion og åbne vinduer om sommeren. De fleste gange er det lavfrekvent lyd, som vi normalt ikke hører eller opfatter med hørelsen, men går lige igennem kroppen, marv og ben. Selv svage lydbølger i lavfrekvent området får elektrisk ladede atomer og partikler i luften og kroppen til at svinge i takt med ioner. Dette giver elektromagnetiske bølger som skadelige positive ioner. Frekvenser på skadelig infralyd, selv om den er så svag at vi ikke hører eller opfatter den med ørerne ser det ud til at kunne give forskellige virkninger på helbredet. Der kan opstå resonansfænomener i kropsdelene f.eks. nyrerne, hovedet og rygsøjlen. Muligvis kan infralyd fra f.eks. ventilationsanlæg, være medvirkende til rygplager og meget mere fortæller Norsk Forening mod støj. Infralyd er baslyde som er dybere end det øret normalt opfatter, med det kan registeres i laboratorier for REM-søvn. Flere og flere mennesker kan mærke infralyd som svage rystelser og vibrationer i kroppen og den opfattes som stress, hvilket var tilfældet på København Universitet Amager, Psykologisk Laboratorium, hvor over 50 medarbejder og studerende blev syge, nogle så alvorligt at de måtte forlade deres arbejdsplads efter mange års ansættelse.

Trafikstøj og bygningsresonanser

Vi dør i en tidlig alder?

Kilde: klimatolog Gerhard Nielsen Scandion 1985-96

Vi kan måske bagklogt konstatere om 25 år, at spædbørn der har ligget i sin barnevogn i nærheden af vindmøller, stærkt trafikeret vej med 53 dB (A-vægtet) eller barnet som har ligget i nærheden af 85 dB (G-vægtet) med infralyd på en bondegård, som Miljøtyrelsen anbefaler og hvor herkules traktorer og mejetærsker kører på gårdspladsen, måske dør i en forholdsvis tidlig alder?

Den voldsomme trafiksrøj "infralyd" fra diselmotorer omsættes gennem luften og bliver til farlige vibrationer og "STRUKTURLYD" i små rum (ifølge Miljøstyrelsen) og forplanter sig i husets bygning fundament, væg- og tagkonstruktion i børne og soveværelset. Ved hjælp af avanceret måleudsty ryster husene som aldrig før og frembringer "gnidning" af loft og vægge, luftbårne støv, partikler af farlige positive ioner, giftige plastpartikler i den omgivende indeluft m.m.. Den luft vi så indånder indendørs, bliver  derfor mere og mere ILT-fattig på grund af positive ioner, som er opbrugt energi og som fylder vores lungerne med ILT-fattig luft?

Miljøstyrelsen tager derfor ikke klimatologernes "Vejrvarsel for indeklima" alvorligt, hvis menneskeheden skal overleve næste generation, idet også medicinudgifterne stiger og indlæggelser fra år til år som er sket siden 2. Verdenskrig.

Klimatolog G.I.N. har bl.a. fået fortalt af en sundhedsplejeske, at der findes flere syge børn på landet. Denne historie ville man nok ikke have troet på for 75 år siden, idet børn fra Københavns baggårde blev sendt på sommerferien, hvor der var mere frisk luft og sol på landet og kun hestekøretøjer?

Den norske forening mod støj advarer allerede i 1986 og det samme gjorde Kjeld Aars, Norges førende læge og ekspert i astma, allergi og lungesygdomme. Han var lige som den norske forening kraftig imod trafik- og landbrugsstøj: Ved støj reagerer kroppen med en kamp- eller flugtreaktion. I begge tilfælde udskilles adrenalin. Hjerteaktiviteten øges. Et støjfrit soveværelse er specielt vigtigt ved reumatisme, allergi, astma, psoriasis, kræft, unormale betændelser og andre sygdomme som kan behandles med kortison.. Fibromyalgilignende tilstande kan frembrovokeres eksperimentelt ved at nægte personen dyb søvn over længere tid. Kroppens produktion af naturligt kortison når en merkant top de sidste timer af søvnen. Begyndende støj fra morgentrafikken kan være et tegn på for lav naturlig kortisonproduktion. En stresset krop har reduceret modstandskraft overfor sygdomme. Det viser en sammenhæng mellem stress og f.eks. kræft.

Kilde: G.N. og Norsk Forening mod støj.

Farlige bygningsresonanser og vibrationer fra tagkonstruktionen

Lige før Hr. Mandal flytter til andet hus fra Hørmarksvej, så bliver han påmindet af en bygningskonduktør om kraftige strukturlyde og vibrationer i tagkonstruktionen, som minder om meget dybe orgelpibers brummen i infralyd området helt ned i 8 hertz "STRUKTURLYD"? Infralyd påvirker REM-søvnen og trykket på trommehinden og muskelnerven i øret!!.....Det kan fremkalde tinnitus?

Den verdensberømte franske forsker og elektroingeniør George Lakhovsky påviste allerede i 1930èrne om faren ved de underjordiske jordvibrationer og "resonanser" eller strukturerlyde i bygninger af omegnen i Paris, det fortæller dr. phil. Emiel Rasmussen i sin bog "Grundstoffernes Stråling" fra 1932. Her blev visse bestemte huse skriver han, der ejes af den franske Jernbane Staten de funktionærer, der havde deres boliger og huse syge af alle mulige sygdomme pga. rystelser, bygningsresonanser og vibrationer i boligen, så de måtte i hast pensioneres længe før alderdommen. Så snart de kom til at bo andre steder, blev flere efter forholdsvis kort tid ganske af sig selv raske.

I de gamle folkeeventyrer om "jordstråler" dukker bygningsresonanser op fra tid til anden i form af spøgelser, nisser og trolde på loftet i gamle bygninger og på slottet, der hamrer så bygningen slår revner (stensætning) og giver ekstreme lave lyde fra sig, så mennesker bliver bange stresset og dødsyge i form af kræft "jordstråling" fra tid til anden?

Som en mur da de gik ind i bygningen

Her vises katjoner (luftens) skadelige føhnvind fra en gammel tegning, som går tilbage til middelalderen

Her vises katjoner (luftens) skadelige føhnvind fra en gammel tegning, som går tilbage til middelalderen

En anden bygning som Reiter nævner, hvor de ansatte led af "the sick bulding syndrome SBS, var den splinternye "Florida State Archis Bulding" i Tellahasses, hvor man havde udført en dobbelt blindtest på ionkoncentration, idet medarbejderne kunne føle "den beklumrede luft", da de gik ind i bygningen.

Strengt kontrollerede eksperimenter udført af Charry Tom og Holcomb har alle påvist det samme mønster: Et overskud af positive kationer i atmosfæren, elektriske EM felter m.m., der for nogle menneskers vedkommende, vil forøge reaktionstiden, træthed og nedsætte agtpågivenheden og koncentrationen. Iøvrigt påviste Charry, at et overskud af positive ioner vil ændre den autonome reaktionsevne (hudens ledeevne).

Richard M. Carlton, dr. med næstmand, American Institut of Medical indledere en rapport med ordene:

 

En af historiens upåagtede lære er, at mange teknisknologiske fremskridt let kan få alvorlige konsekvenser for hele  menneskehedens sundhedstilstand. Som eksempel herpå kan nævnes, at da man i oldtidens Ægypten førte vand gennem kanalernes tørre egne, førte man også en epidemi af fåreflynderparasitter dertil. I fagkredse under climatologi nævnes, at 1/3 af befolkningen får det skidt, når positive katjoner er til stede i et indeklima. Billedet fra det 14. årh til højre viser den kristne maler Erasmus fra Rotterdam, som malede luftens katjoner der angriber mennesket. Luftens positive kationer er nævnt mange steder i Ny Testamente og ligeledes de livsvigtige negative ioner, som udtales for indånding af luftens engle?

 

I de gamle folkeeventyr dukker jordstråler op fra tid til anden i form af nisser og trolde på loftet, der hamrer så bygninger slår revner og giver lyde fra sig, så gamle mennesker og børn bliver bange, syge o.s.v.. En årtusinde gamle myte, afslører nu jordstrålernes identitet som koncentrerede kosmos-terristiske bølger i samme frekvensområde som bygningsresonanser, der ligger på samme bølgelængde fra 0,2-16 og 20 hertz infralyd.

I dag har vi ingen begreber om, hvordan bygningsvibrationer påvirker os i og omkring indemiljøet, bortset fra at flere og flere forgæves har henvendt sig til offentlige miljømyndigheder. Det område, der tilsyneladende lettes lader sig påvirke - udover selve trommehinden (infralyd) er snarre bygningsvibrationer, som kan sanses af andre dele af kroppen. Langt de fleste patienter 93% af en undersøgelse på Aalborg Universitet under ledelse af professor Henrik Møller for Elektroniske Systemer, Lyd & Akustik siger, at de patienter som deltog i forsøg af lyde/vibrationer fra 1-16 Hz med ørerne. 45 procent mærker andre vibrationer på bryst, ben eller andre legemsdele. 30 procent kan mærke skadelige vibrationer fra bygninger og genstande. Knapt 17% opfatter genen med ørerne, men ikke som lyd. Reelt kan alle mennesker mærke infralyd under 20 Hz, hvis styrken er tilstrækkelig stor ved jordskælv.

I Kina var det (for mere end 4.000 år siden) almindeligt, at man - før man byggede et hus - undersøgte, om der var VREDE UNDERJORDISKE DÆMONER på stedet, idet jordstråling er et modstykke til den kosmiske stråling, som er positiv ladet ioner (Yang), mens jordstrålingen altid er negativ ladet ioner (Ying). 

Seismologiske rystelser og jordstråler

I et berømt dokument fra Gustav Von Pohl`s bog om jordstråling diskuteres tilslut mulighederne for at konstruere et apparat - lyd/måleinstrument, der kan måle jordstråling med stor nøjagtighed ned til 1 hertz, idet man allerede dengang i 1930èrne havde stærk mistanke om, at jordstråling (helt eller delvis) består af ekstreme lave frekvenser fra 0,2-10 Hz Schumanbølger, som er infralyd og positive/negative ioner. Man mente, at fremtiden vil vise sig, at der er mulighed for helt esakt at måle jordstråling, ekstreme lave frekvenser således, at alle kan arbejde med disse fænomener på et helt videnskabeligt grundlag.

Jordens ydre lufthylster den "STATISKE FELTSTYRKE" og kosmiske stråler spiller derfor en afgørende rolle ved de såkaldte jordstråler, kraftfelter og fejlfrekvenser. Allerede i 1933 skrev vor egen naturvidenskabsmand dr. med. Phil Emiel Rasmussen i sin bog "Grundstofferne Stråling", at det ikke er vandårer som sådan eller dens stråling der giver et utal af sygdomme, men udefra kommende stråling de såkaldte kosmiske stråler (vibrationer og infralyd) nær jordoverfladen, der varierer med døgnrytmen, årstiden, jordarter, fuldmåne o.s.v.

Mens isolerende jordarter som sand og grus giver denne stråling fri passage, standses den tæt under overfladen i ledende jordbund som ler (radon), mergel, malmlejre og betonbygninger m.v. Her frembringes de såkaldte teluriske overflade-strømme, og ionisere luften der reagerer på det kosmiske felt ved jordens overflade. Det drejer sig her om den elektriske Schuman - jordresonans. Et vekselstrømsfelt, med en frekvens på 8-10 Hz (vandets frekvens) der overlapper feltstyrken på 110 v/m. De forskellige sider ved denne feltstyrke - luftelektriciteten og elektrostatiske kræfter (infralyd) påvirker vor daglige liv og trivsel i større eller mindre målestok (se billede) neden under.

Den franske professor og forsker Georges Lakovsky påviste allerede i sin rapport ( "Contribution à lètiologi du Cancer, Paris 1927) at der er byer og egne, som har fire, fem gange højere Kræftdødelighed end andre. Som særlig kræftfarlige anser han mergel, plastik ler (radon) og granit sten.

Kilde: Dr. med Phil Emiel Rasmussens bog "Grundstofferne Stråling" fra 1933.

Arbejdsmiljø:

Sådan lyder infralyd foran Gefion springvandet på Langelinje i København.

Sådan lyder infralyd foran Gefion springvandet på Langelinje i København.

Denne artikel med rødt blev afleveret til ledelsen på Københavns Universitet Amager, Laboratorium for børn.

Det er almindeligt kendt, at infralyd og positive ioner dannes af strømmende luft f.eks. afbøjning af forzinket rør i ventilationsluftkanaler, hvilket var tilfældet på Københavns Universitet Amager med årsag til alvorlige indeklimaproblemer i form af lydløst ikke hørbar støj (infralyd) og elektrisk stød ved berøring på håndtag. Problemet opstod da man havde opsat kæmpe store Herkules ventilationsanlæg, støj fra motorer indkapslet i zinkkasser på taget. Dette gav voldsomme vibration ned gennem ventilatorskakt,  murværk, kanaler, zinkkasser fra tag og lofter (strukturlyd", så infralyd opstod som en uhørbar infralyd på 76 dB (G-vægtet), der ikke kunne høres i bygningen, men som en svag brummen hvilket var nok til, at rigtig mange medarbejder 350 blev syge og fik spændingshovedpine "jernring omkring kraniet" o.m.a.. Man skelner mellem infralyd fra turbulent strømning og fra periodisk luftsvingninger. Strømmende luft og især infralyd (turbulens) og lavfrekvent støj forekommer i skorstene, men også i almindelighed ventilationsanlæg.

Stempelmotorer, industri pumper og især stempelkompressorer udsender kraftig pulserende infralyd gennem vandrør fra stempelbevægelsen. Kraftig infralyd fra springvandspumper sker via luftstrømninger gennem vandsøjlen (atmosfæren), som føres op fra pumpens dybde (turbulens) til luftens omgivelser, hvilket kan høres på lang afstand ved kraftig store vandfald i udlandet. Det samme sker også ved kraftig vandfald, som udsender infralyd f.eks. Gefion springvandet på Langelinje i København.

Som det fremgår af tekniske analyser, så forekommer kraftig infralyd så at sige aldrig, uden samtidig der er lavfrekvent lyd til stede fra motorere dvs. lyd fra 20 Hz og op til ca. 200 Hz. En af myterne omkring infralyd er, at den ikke kan høres, men det er forkert. Hvis lydtrykket er kraftig nok, kan man høre infralyd i hvert fald ned til 2 Hz. Noget helt andet er, at infralyd går også uden om hørelsen og kan opfanges hjernebølgerne langt uder 50 dB G-vægtet).

Arbejdstilsynet skriver, at der næppe er tvivl om, at gener af infralyd er meget begrænset, så snart styrken er under høretærskel på ca. 85 dB? Mange af de gener, som tilskrives infralyd, er i højere grad forårsaget af samtidig forekommende lavfrekvent lyd mellem 20 og 200 Hz (lavfrekvent støj). Den meget kraftige lavfrekvent støj (og infralyd) i et kompressorrum i en bygning opleves som en ubehagelig trykken for brystet, som kan ødelæggehjertet på længere sigt. G.N. har arbejdet i sådanne rum med trykluft værktøj. Det er sjælden, at den udefra kommende lavfrekvente støj fra det eksterne miljø er højere i bygningen end den dominerende infralyd, som bliver tilbage i boligen som "STRUKTURLYD".

Hvad er klimatologi?

Dette Ion-instrument fik det blå stempel af atomfysiker Niels Jonassen DTU i 1985, da G.I.N. afleverede det til afprøvning. ION T-100 er verdens fineste måleinstrument der også kan måle radon, positive og negative ioner (ilten) oxygen i luften!!...

Dette Ion-instrument fik det blå stempel af atomfysiker Niels Jonassen DTU i 1985, da G.I.N. afleverede det til afprøvning. ION T-100 er verdens fineste måleinstrument der også kan måle radon, positive og negative ioner (ilten) oxygen i luften!!...

kilde: G.I.N. klimatolog og forsker i kulturhistorie, økolog siden 1976

I 1985 1996 blev indeklimakonsulent G.I.N. ansat af det nordiske firma Scandion til undersøgelse af indeklimagener og den statisk elektricitet på København Universitet Amager, Psykologisk Laboratorium 1992, hvor G.I.N samtidig afleverede materiale fra U.S.A. til ledelsen om årsag til indeklimaproblemer. Det var en opgave han fik af DTU til udbedring af de plagsomme indeklimaproblemer bl.a. statisk elektricitet, der opstod på København Universitet Amager fra 1974-1990.

På Københavns Universitet, Amager, starter "INDEKLIMAETS LANGE HISTORIE med de første beboers indflytning i 1974, hvor medarbejderne omgående gav kraftig udtryk for alvorlige indeklimaproblemer. Der skulle gå ti år før der med udskiftning af gulvbelægningen skete den første radikale ændring af forholdene, som gav opladning på 6.000 volt ved berøring af håndtag.

En undersøgelse over omfanget af indeklimagenerne 2 år efter indflytningen klargjorde imidlertid, at indeklimagenerne var udbredt: et flertal af medarbejderne led af hovedpine, men ikke af den klassiske, men som "en jernrig omkring kraniet", træthed, slimhindeirritationer, når de opholdt sig i bygningen. Når de forlod bygningen forsvandt hovedpinen, der spændte som en jernrig omkring kraniet.

Medarbejderne foranledigede en række tekniske undersøgelser af ventilationstræk, radioaktiv stråling, infralyd og "statisk elektricitet", som opstod ud fra infralyd i betonklodsen. Kun sidstnævnte gav entydigt svar: "generelt uacceptable høje elektriske personopladninger". En undersøgelse blev på foranledning af to medarbejder af to studerende, udført af professor Niels Jonassen DTU (Danmark Tekniske Høøjskole). Undersøgelsen viste de fleste steder spændinger på flere tusinde volt op til 6.000 volt. Undersøgelsen konkluderer, at den statiske elektricitet i bygningen generelt er uaceptabelt. Man var forlængst holdt op med at sige goddag med hånden; dørhåndtag åbnedes med albuen og man måtte "aflade" sig på en anden genstand før man vaskede hænder under den ledende vandstråle. Professor N. Jonassen DTU "scorede selv højest" med en elektrisk opladning til 5.600 volt. Det var årsagen til, at Gerhard I Nielsen kom ind i billedet og med i opklaringen af det uaceptable indeklimaproblem på Københavns Universitet Amager, idet han havde blevet indkaldt på DTU af Niels Jonassen.  

 

Scandion havde måleudstyr til indeklimaproblemer

Direktøren af firmaet Scandion, havde oprindelig bosat sig i Norge for at bygge gode og ventileret klimahuse af træ. Han var uddannet tømmer, men så sin store økonomisk gevinst og interesse efter en arv, og det store boom pga. det Norske fund af Nordsøolie og Naturgas, hvilket skabte velstand i den norske økonomi og byggeri af klima venlige huse. Men sådan skulle det ikke gå med den danske direktør og uddannet tømmer, idet håndværker så sit snit til at holde forlænget weekend bland andet ved at holde blå mandag i Norge. Håndværkerne var begyndt at tjene rigtig hurtig mange penge, lønnen akselererende tårnhøjt og skabte velstand. Det gik hårdt ud over mange bygmesterne, idet håndværkerne var begyndt at tænke mere på deres weekend drukture? Mange bygningsmester led derfor store tab, hvis byggeprojekterne ikke blev udført og færdiggjort til tiden og det skabte kaos for den særdeles dygtige danske bygherre. Da han stiftede bekendskab med to dygtige unge atomfysiker, fjernede han sig fra byggesektoren med henblik på mere ren luft ionvidenskab, som kunne fjerne statisk elektricitet, som stadig er et stort problem i dag "Vejr varsel for indeklima". De to unge svenske ingeniører og dygtige forskere i indeklima, havde stiftede deres eget firma og fremstillet et af verdens fineste måleinstrumenter ION-METER T-100, som var i stand til at måle indeluften i nye huse, industribygninger og landbrug, boliger og kontorer eller virksomheder, fik det blå stempel af N. Jonassen DTU, som et fantastisk måleinstrument (se billede). Det danske firma Scandion blev således etableret på bekostning af blå mandag?

I 1985 skiftede G.I.N. også en ny levevej som indeklimaekspert, idet han var uddannet oliefyrsservice, varmetekniknikker i forbrændingslære 1973 og uddannet ejendomshandler i 1979, forretningsindehaver fra 1980 - 1985, hvor ren luft i indemiljøet var en mangelvare på Københavns Universitet Amager, hvor Jens Berthelsen, Psykologisk Laboratorium skriver en rapport og bog (hæftet) INDEKLIMA - følt af medarbejderne, om indeklimaproblemer på hele Universitet, Amager lige fra EM spektra, statisk elektricitet og alvorlige problemer med bl.a. ventilationsanlæg, som gjorde mange medarbejder syge.

I dag bliver flere og flere mennesker syge uden at de aner det af lydløst støj (infralyd) og bygningsvibrationer fra oliefyr, gasbrænder, varmepumper, vaskemaskiner og vaskria i kældre, kompressor, køleskabe o.s.v.. på grund af vibrationer i betonbyggeri, ved fjernvarme, som var et ukendt miljøproblem  g harværet det siden 1960èrne?

ION-METER T-100 var dengang en af de største opfindelser og i stand til, at måle luftens "Statiske Elektricitet" de positive og negative ioner d.v.s. en form for elektroner (ilt) på et split sekund, hvilket er menneskets livsvigtigste kilde til livet. Unden tilstrækkelige negative ioner (ilt) dør cellerne langsomt, men ikke at forstå lige med det samme, idet også vores kost og vandforsyning er lige så vigtig? Hvis luftens negative elektroner bliver reduceret kraftig p.g.a. infralyd og bygningsvibratiioner, så er ilten ikke 100% tilstede i den omgivende indendørs luft, det skaber grobund for sygdom af enhver slags.. Det var årsagen til, at mange medarbejder på Københavns Universitet Amager blev syge.

På grund af egen alvorlig sygdom i 1976, fik Gerhard Ingemann Nielsen 10 år senere stor interesseret for alternativ helse i det nordiske firma Scandion, fordi de solgte verdens bedste og fineste luft- og inoserings apparater til astmapatienter, industri og boliger m.m..

Da Gerhard Ingemann Nielsen tilfældig så annonce i Berlinske Tidende 1985, at Scandion søgte en sælger og indeklimakonsulent af verdens fineste luftrenser og måling af indeklima, banede det vej sideløbende med deltids biblioteksmedarbejder på Vestegnen fra 1985-1996, gav det mere læsestof af gode bøger som han lånte med hjem. Det gav mig mig så stor en viden, nærmest en åbenbaring indenfor alt muligt. Fra 1985-86 arbejde han også sideløbende med et produkt, som kunne forbedre luften til store oliefyrsbrænder og affaldsforbrændinger, idet han var uddanet servicemontør med indblik i forbrændingsteknik, hvilket blev starten til større kariere som klimatolog og med masser af læsestof, der normalt kun findes på biblioteket, men som blev supleret gennem firmaet Scandion og den amerikanske dr. med næstformand Richard M. Carlston Institut of Medicial Climatologi (AMC):

 

 

Cancer og hjerneskader

Kilde. Climatolog Gerhard I. Nielsen

Lydløst støj (infralyd) og vibrationer i betonbyggeri har været et ukendt, skjult og alvorligt miljøproblem siden 8. juni 1977 på København Universitet Amager?

Forskningen omkring sammenhæng mellem infralyd og indeklima er kun i sin vorden. Man har bange antagelser, men ikke klare sammenhæng - og ingen grænseværdier for det tilladelige, skriver lederen af Psykologis Laboratorium Jens Bertelsen i bogen Indeklima følt af medarbejderne på København Universitet Amager. Man kan ikke udelukke, at både cancer og hjerneskader og for tidelig alderdom kan være virkningen af et dårligt indeklima. Det vil først vise sig om mange år, selv hvis forskningen kommer rigtig i gang.

Desværrre blev denne forskning standset af daværende afdøde miljøminister Svend Auken i 1997, som ikke ville bevilge 1 million kroner til forskning i infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer fra det eksterne miljø.

Københavns Universitet 1974 - 1990: Mange medarbejde fra perioden 1974 - 1992 fik voldsom spændingshovedpine (jernring omkring kraniet), når de færdes i betonklodsen på Københavns Universitet amager, Psykologisk Institut. Når de forlod bygningen forsvandt hovedpinen, når de kom hjem til deres egen bolig. Ventilations systemet var årsag til vibrationer, så der opstod infralyd (STRUKTURLYD), der kom ud af vægen som en højtaler. I visse rum var lydtrykket stort, særlig i mindre rum?

Københavns Universitet 1974 - 1990: Mange medarbejde fra perioden 1974 - 1992 fik voldsom spændingshovedpine (jernring omkring kraniet), når de færdes i betonklodsen på Københavns Universitet amager, Psykologisk Institut. Når de forlod bygningen forsvandt hovedpinen, når de kom hjem til deres egen bolig. Ventilations systemet var årsag til vibrationer, så der opstod infralyd (STRUKTURLYD), der kom ud af vægen som en højtaler. I visse rum var lydtrykket stort, særlig i mindre rum?

Kan man undgå dybe lyde og vibrationer i boligen?

KIlde. G.N. klimatolog for Scandion 1985 -1996

Man kan ikke støjdæmpe "STRUKTURLYD" d.v.s. dybe lyde og vibrationer i boligkomplekser af beton eller villahuse, hvis boligen står og ryster pga. vibrationer fra tung trafikstøj, vindmøller, ventilationsanlæg, indbykket fryser og køleskab (kompressor) i et kosteskab m.m. som betegnes af rystelser. Miljøstyrelsen har ikke ville kommentere "STRUKTURLYD" overfor G.I.N i utallige skrivelser og henvendelser fra 1996-2002, hvor Aalborg Universitet for lyd og akustik henvendte sig til ham og fortalte om vibrationer (strukturlyd), som desværre ikke kom med i de målinger Miljøstyrelsen havde foretaget i adskillige boliger i Danmark, hvor folk fik målt og var plaget af INFRALYD fra 50 - 58 dB (G) vægtet? STRUKTURLYD blev et glemt emne, pakket ind i vat af Miljøstyrelsen, der kun anbefalede at målte fra 10 - 150 Hz med A-vægtet lyd måleudstyr?

Kilde: G.N. klimatolog og indeklimaekspert i lyd, akustik og vibrationer Scandion 1985 - 1996

Når indeklimaet bliver forurenet med trafikstøj og lugtgener

Indeklimaet har længe været den største betydning for vores sundhed, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i deres kommentar, da vi lever langt det meste af livet indendøre. Typisk opholder vi os indenfor mellem 80-90% af tiden indendørs.

Vi har alle i øjeblikket fokus på hvad vi spiser og drikker, men når det kommer til den luft, vi indånder, har vi næsten ingen fokus. Den rene luft findes udenfor og ikke inde i vores boliger som er den største trusel for overlevelse. En voksen mand indånder omkring 11.000 - 17.000 liter luft pr. dag, afhængig af aktiviteten. Vi bør vide, hvad vi indånder, især når vi er indendørs og ikke har noget andet valg end at indånde den luft hvor vi er.

Indeklimaet kan være forurenet med mange forskellige ting, støv, nullermænd, kemikalier, som bl.a. afgives fra de byggematerialer, der er anvendt i bygningen fra de forbrugsprodukter vi omgiver os med og de akutuelt, som vi foretager os.

Normalt er det Energistyrelsen, der er ansvarlig myndighed for regler for byggevare, og Miljøstyrelsen når det gælder forurening udefra, påvirkning af atmofæren bl.a. infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer fra det eksterne miljø m.m.. Fra torsdag d. 30. september håndhæves miljøzoneregler med bøde. De skærpede regler omfatter lastbiler, busser og varebiler i de fire miljøzoner: København/Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg. Reglerne betyder, at ældre diseldrevne lastbiler, busser og varebiler ikke har adgang til miljøzonerne, medmindre de har monteret et partikelfilter.

Dårlig luftkvalitet forårsager store sundhedsmæssige problemer i byerne, det hæmmer børns fysiske og mentale udvikling og kan endda medføre for tidlig død af astmatiske luftvejs sygdomme. Det har en direkte indvirkning på vores kort- og langvarig helbred og den måde, vores hjerne og kroppe fungerer på. Så når du er på arbejde eller træner på dit foretrukne fitnescenter eller handler i dit lokale supermarked, hvordan ved du, om du får forurenet luft? Det gør du ikke - heller ikke hjemme i din bolig, fordi luftkvaliteten næsten helt sikkert ikke overvåges for forurenede stoffer eller lydløst støj f.eks. infralyd, som opstået af kraftig trafikstøj, som får boligen til at ryste, så der opstår vibration og skadelig "STRUKTURLYD" drys fra lofter, vægge og gulve. Din arbejdsgiver eller din træner siger måske "Vi har aldrig haft nogen klager". De ved ikke, om den luft, du er tvunget til at indånde i disse bygninger, som står og ryster, indeholder forurenede stoffer eller ej. Uden overvågning ville for eksempel ingen vide, om luften på et kontor eller i din bolig er forurenet med skadelige partikler, ozon, flygtige organiske forbindelser og høje niveauer af kuldioxid CO2. Og i et overfyldt fitnescenter kan kuldioxidniveauet stige dramatisk, så din krop og lunger arbejder hårdt for at udvinde ilt fra kuldioxidbelastet luft. 

Støjen der kommer udefra skal måles inde i boligen

Kilde: Miljøstyrelsen, tidligere civilingeniør industrikontoret Jørgen Jacobsen

STRUKTURLYD opstår af udefrakommende infralyd, vibrationer gennem jorden og tekniske installationer i boligen.

Kilde: indeklimakonsulent G.N. Scandion 1985-1996

SBI Statens Byggeforsknings Institut

DET GODE DET DÅRLIGE INDEKLIMA

Indeluftens temperatur, belysning, støj, statisk elektricitet, luftens indhold af gasser og dampe, støv og fugtighed er væsentlige faktorer, der har betydning for gener, sygdomme og symptomer, skriver SBI i deres rapporter "indeklimaets påvirkninger" findes i detaljeret diskussion af disse påvirkningers betydning, mens dette afsnit giver et resumè?

Luftens og omgivelsernes temperatur har betydning for oplevelsen af komfort og forekomsten af symptomer, skriver SBI Statens Byggeforsknings Institut i 1980èrne, som lå til huse i Luntofte DTU, hvor civilingeniør Jørgen Jacobsen var ansat og som blev forfremmet til Miljøstyrelsen i 1997 til på egen hånd, at  udforme hæftet "Orientering fra Miljøstyrelsen" Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fra det eksterne miljø (se billedet f.eks. vibrationer i indeklimaet)?

SBI skriver således: Støjforhold har to aspekter. Det ene aspekt er støj som forstyrende kilde, hvilket i høj grad er et spørgsmål om den enkelte ofte øjeblikkelige tilstand og arbejdsopgave. Det andet aspekt er støjens karakter.

Både lavfrekvent lyd og rene, hørbare toner kan være generende. Myndighedskravene til støjniveauet og lydisolering sikrer i langt de fleste tilfælde mod gener eller symptomer. En undtagelse er lavfrekvent lyd, der omfatter den del af den hørbare lyd, der har de laveste frekvenser (fra 20-100 Hz). Forbrændings- og fyringsanlæg samt ventilation frembringer f.eks. lavfrekvent lyd. Denne lyd er den vanskeligste at dæmpe, hvorimod højfrekvens lyd fra tekniske installationer (lavfrekvent støj) dæmpes med omhyggelig armaturdemisionering og montage samt indregulering af anlæggene. De rene toner kan frembringes af kontormaskiner.

DEn ikke hørbare lyd infralyd (frekvens under 20 Hz) og vibrationer giver meget sjældent anledning til gener eller  symptomer, skriver SBI. Infralyd og vibrationer kan frembringses af fyringsanlæg, meget langsomtkørende maskiner samt trafik. Ved de intensiteter, normalt har i boliger og andre opholdsrum, har det ikke været muligt at påvise gener eller skadepåvirkninger (1980èr)?

Kraftige vibrationer med frekvenser under 1 Hz (jordrystelse) kan give anledning til en tilstand, der minder om sø- og køresyge. I visse tilfælde kan der forekomme bevægelses- og balanceforstyrrelser.Også kraftige vibrationer med frekvenser over 1 Hz kan give anledning til disse forstyrelser. Da lyde med lave frekvenser (ELF) kan forplante sig over forholdsvis lange afstande, kan nærliggende industri være kilden til gener i en bygning.

 

Rapport fra 1974 - 1985

Rapport fra 1974 - 1985

Forsat stigning i trafikstøjen

Trafikstøjen faldt slet ikke i 2005 med 50.000 som lovet af Svend Auken og Miljøstyrelsen, men steg til gengæld i 2007-2019?

Den dybe brommelyd fra diselbiler og busser herunder "STRUKTURLYD" er målt af G.I.N. og frembringer infralyd og "vibrationer" i boligen, så vi får symptomer i form af køre- søsyge med adskillige andre symptomer. Rigtig slemt er det om morgenen kl.5-9, når trafikken bliver på sit højeste.

Bygningsvibrationer

I. H. T.

Skovparken 58

4600 Køge                                                    Ringsted d. 20. juni 1998

Vedr; Observeret brommelyd, trafikstøj og vibrationer Skovparken

Jeg har den 4. juni 1998 kl.6.00 aflagt besøg hos Dem og konstateret, at der forekommer en meget svag, men gennemtrængende "brummelyd" i soveværelset og i kælderskakten ved nedgang til kælderrum i ovennævnte ejendom.

Det skal hermed tilføjes, at den generende lavfrekvente lyd ikke opstår fra ejendommens drift, hverken fra varmeanlæg, rør eller ect. i form af rystelser- Køleskabet var slukket.

Med mine mange års erfaring på indeklimaområdet fortæller, at der foregår meget livlig og kraftig aktivitet foran ejendommen Skovparken 58, der ligger tæt på den stærk trafikeret Køgevej, hvilket skaber "buller" i atmosfæren. Denne form for trafikstøj forplanter sig i den lukkede altan med store flader af glasparti, så der opstår svage bygningsresonanser i murværk som "strukturlyd", der når ind i deres soveværelse, seng og de øvrige rum som vibrationer.

Jeg håber De må få glæde af denne rapport og held og lykke med Deres søgen efter en anden bolig og lejlighed.

Med venlig hilsen

Tidligere indeklimakonsulent for Scandion 1985-1996

G.I.Nielsen

Byggesjusk for milliarder

Disse rækkehuse fra 1980 skal rives ned ved Holmegårds Glasværk

Byggesjusk for milliarder

Nedrivning og renovering af 141 familiehuse fra 1980 - 1996

I Gaulumparken, afd. 308 4684 Holmedård på Sjælland er man i fuld gang med nedrivning af 51 ud af 141 rækkehuse, fordi der var opstået revner og spræker i fundamentet, som var bygget oven på mosegrund. Når man går forbi en grave- eller interprenørmaskine i aktion, kan man fornemme en mærkelig lugt (skimmelsvampe) af gamle fugtige materialer. Det giver god mening da fugt netop er årsagen til, at den gamle del af Gaulumparken - Kattekæret (billede) skal nedrives. På grunden fortæller en af beboerne, har man efter et par spadestik fundet blåler og det er meget uheldigt idet man så ligger i jordstråler? Nogle fortæller, at man i tidernes morgen ved mosen som ikke ligger langt fra Holmegårds Glasværk udvandt ler, som foruden porcelæn også fremstillede el-keramik til hegns-, telefon- og lygtepæle.

I et rækkehus i nærheden af denne bebyggelse "Hovledet", blev der fundet voldsom lavfrekvent lyd fra 16-20 Hz, 58 dB G-vægtet), som beboern opfattede som "brummelyd", ligeledes i et andet rækkehus på samme side længere henne. Begge var plaget af infralyd, som blev målt af klimatolog G. I. Nielsen (se billede) nederst.

Målinger af vibrationer foretaget i Gaulumparken afd. 308  Holmegård

Målinger af vibrationer foretaget i Gaulumparken afd. 308 Holmegård

Spinkel trækonstruktion som bæres på indersiden af en tynd betonvæg kan få hele bygningen til at ryste så meget i stormvejr, at der frembringes infralyd og bygningsresonanser (vibration), så der opstår

Spinkel trækonstruktion som bæres på indersiden af en tynd betonvæg kan få hele bygningen til at ryste så meget i stormvejr, at der frembringes infralyd og bygningsresonanser (vibration), så der opstår "STRUKTURLYD" ud af vægge på 16-20 infralyd.

Sick Bulding Syndrome (SBS)

Mange sådanne "sick bulding syndrome" d.v.s. bygninger hvor folk bliver syge af at opholde sig i dem med samme "ion-relaterede" problemer med elektriske felter var "the Human Service Bulding". I en rapport fra en læge i det offentlige sundhedssystem, der blev tilknyttet sagen i Holland, til en administrator siges det, at de følgende symptomer var blandt dem, de ansatte angav at lide af på samme måde som medarbejderne København Universitet Amager, da de udfyldte et spørgeskema: svie i øjnene, hos 80% af de ansatte; træthed, 77%, hovedpine, 40%, ledsmerter, 40% hoste og hyppige forkølelse, 29% og 71% af dem, der havde symptomer, relaterede deres problem til bygningen.  CO2, svovldioxid, ozontest osv. gav alle negativ resultat. "Den eneste objektive forskel, der blev opdaget, mellem bygningens to sider, var en tilsyneladende betydningsfuld udtynding og nedbrydning af den negative ionkoncentration (ilt i luften) på den side, hvor "the Social Service var beliggende" (hvor symptomerne fandtes).

Billede af verdens fineste måleinstrument Ion-Meter T 100 fremstillet af Trans Jonick Sverige, afprøvet - kontrolleret og fik det blå stempel af atomfysiker Niels Jonasen DTU 1985

Billede af verdens fineste måleinstrument Ion-Meter T 100 fremstillet af Trans Jonick Sverige, afprøvet - kontrolleret og fik det blå stempel af atomfysiker Niels Jonasen DTU 1985

Notat fra 1994-95 af Sundhedsstyrelsen, men som vil have haft forskning i bygningsvibrationer og infralyd?

Hallucinationer og vrangforestillinger

Et andet eksempel på menneskehedens sundhedstilstand er de mange ulykker, der opstod som følge af oplaring af korn i siloer f.eks. skimmelsvampe på det oplagrede korn, der resulterede i oldtidens forgiftning og epidemier med hallucinationer (vrangforestillinger), symptomer som LSD-ligende hallucination i rugsvampen, der florerede i middelalderen. Hvad vidste de gamle ægyptere om "PYRAMIDE ENERGI", jo at korn opbevaret der kunne holde sig i 2.500 år inde i pyramidens gravkammer p.g.a. af luftens negative ioniseret luft.

Problemet med atmosfærens indeklima i dag er i vid udstrækning analog med de problemer, som forædlingen af kornet og oplageringen medførte. Man har frataget luften indendørs i vores boliger nogle af dens livsvigtige bestanddele som f.eks negative ioner (ilt); samtidig hermed har man lukket andre bestanddele ude, som f.eks. visse omgivende naturlige elektromagnetiske spektra som var til ved menneskehedens begyndelse for 10.000 år siden (jorden naturlige magnetfelt)? I mellemtiden er der blevet tilføjet nye bestanddele, som f.eks. den lange række EM-spektra og lavfrekvente lydbølger (ELF) d.v.s. ekstem lave frekvenser, som ikke fandtes medens mennesket udvikledes. Den udendørs og indendørs luft er altså blevet "forældet" og forstærket lige som kornet, uden at man har bekymret sig om, hvad disse konsekvenser vel medføre i de moderne, hermetisk lukkede bygninger, der kaldes "the sick bulding syndrome". Disse bygninger fik så stor en opmærksomhed, at WHO slog alarm i 1984. Siden har politikerne bare lukket øjnene for tusinde af mennesker i danmark siden Landsforeningen Infralydens Fjender gjorde Miljø og Sundhedsstyrelsen opmærksom på problemet SBS Syge bygninger fuldt med infralyd og vibrationer i Danmark.

Taosisme

Ifølge Taosisme er Yang lyset, det åndelige, skabende og mandlige; yin er mørket, det stoflige modtagende og kvindelige, der stemmer overens med Bibelen 1. Mosebog 1,1 og Johannes Evangeliet. Begge virker i såvel individet som universet. Det symbolske tegn for yang og yin er, som symbol for den moderne komplemantaritet, anvendt som på atomfysiker Niels Bohrs våbenskjold på Frederiksborg Slot Fredensborg.

I Østens Visdom danner kosmisk energi basis for akupunkturbehandlingen og den stemmer overens med den verdensberømte videnskabsmand A.L. Tchijewsky, som var foregangsmanden med ionvidenskaben siden 1924. Han fandt ud af, at nerveimpulser under huden eller uden på kraniet "håret rejser sig" tjener som modtager af luftjoner (infralyd) og har direkte indflydelse på kroppen og disse organer. Man har også senere spekuleret over om, hvordan disse nerveimpulser på huden f.eks. kan overensstemmes med akupunkturpunkterne. Man har tidligere fundet, at øjenmusklerne og nethinden reagerer og stimuleres af livsvigtige negative ioner og, at positive ioner som f.eks. infralyd kan virke irreterende på øjnenes slimhinder.

Ved hjælp af akupunktur forsøger man i Østen at regulere de to energiers cirkulation i mennesket, idet man eliminerer den statiske energi syreomsætningen (positive ioner) i kroppen og samtidig skaber adgang for den livsvigtige negative ionterapi. Indenfor akupunkturen bruger man betegnelsen elektriciteten Yang og Yin (positive - negativ). Disse betegnelser stemmer overens og er alle relateret til hjernebølgerne: ALFA, BETA, DELTA, THETA o.s.v.

Allerede inden man falder i søvn, slapper musklerne af, hudmodstanden ændres og kropstemperaturen synker samtidig med, at åndedrættet bliver regelmæssigt. Alfabølgerne i hjernen som løber uden på kraniet begynder at vise en hvilerytme på den normalt naturfrekvent 8 - 13 (Schuman bølger), her forsvinder succetiv tanker og forestillingen flyder hurtigere gennem hjernen.

Under den første (og meste overflade) søvntilstand af disse producerer hjernen Theta - bølger (4-8 Hz). Det sker lige efter indadvendt tilstand, hvor psyken er vågen, men slappet og i ro. Det er nu selve indsovningen finder sted. Denne søvn karaktiseres af forsker som en søvn, der let kan forstyres af støj som vi normalt ikke kan høre, og det er den såkaldte infralyd under 20 Hz.

I det tredje stadie, bliver søvnen forbundet med meget dyb søvn, og kendetegnes af langsomme deltabølger (1-4 Hz). Den sovende er nu kommet ind i det forskerne kalder SWS-søvn (langsomme bølge), hvor blodtrykket synker, og som antages at vare i ca. 10 minutter. I det fjerde stadie begynder det "opadstigende" lige før parasøvnen, hvor vi rigtig drømmer. Det er her forskerne har gjort sine fantastiske opdagelser. Drømmesøvnen "para" det femte stadie som også kaldes REM-søvnen (hurtige øjenbevægelse), er den første rigtige drømmeperiode indtræffer ca. 90 minutter efter indsovningen. Forstyres den vigtige REM-søvn af dyb infralyd, tilbageholder hypofysen langt den største del af et meget vigtigt væksthormon oxytocin, som vi senere skal bruge i vågen tilstand. Hvis mennesket ikke får tilstrækkelig nok af hormonet oxytocin i blodet om dagen, forværes symptomerne af kulde og vejrforandringer samt af mere stress og baggrundsstøj.

Isolering af støj udefra?

Man kan ikke støjisolere boligen med vinduer, hvis boligen indeholder STRUKTURLYD, d.v.s. vibrationer som kommer ud af vægene, fordi jo mere man støjisolerer lavfrekvent støj f.eks. trafikstøj m.m., jo mere opstår der endnu dybere lyde "STRUKTURLYD" ud af lofter, vægge, gulv som følge af vibrationer i boligen eller fabriksbygningen!!.....

Kilde: Arbejdstilsynet

Billedet ilustrerer lavfrekvent støj, infralyd og til sidst vibrationer ned i 1-3 Hz som er rystelser i boligen.

Feng Shui

- betyder vind og vand med et indhold af positive og negative ioner, d.v.s. luftens og vandets elektriske ladninger af atomer som cirkler rundt rundt om kernen..Luftens og vandets ioner er af stor betydning for vort velbefindende og sygdomme. Ændringer i deres mængde eller indbyrdes forhold giver sig udslag i ændringer på vores sundhedstilstand, hvilket kaldes klimatologiske forhold.

Især gennem dyreforsøg ved vi, hvor stærkt og vigtig disse ændringer kan afspejle sig i ydre adfærd hos dyr, særlig når det gælder positive ioner fra infralyd, men også hos mennesker. Dyerne viser de ydre omstændigheders indflydelse på den spartane aktivitet tydligere end mennesker, som på ukunstig vis har vænnet sig til at overvinde de vejrbetingede depressioner så langt som muligt.

 Dyerne kobler fra, når luften er sløvende bl.a. ved lavtryk, infralyd og på vej til barometerfald, medens vi mennesker lever bundet af time- og tidsplaner, forpligtelser som sætter os ud over naturlig krav, forceres os selv med stress som følge.

Hos en gruppe mennesker er ilten ioners indflydelse meget let at iagtage. Små ændringer i ionvilkårerne ved positive ioner (infralyd) kan fuldkomment ærndre billedet for mange patienter med astma, bronkitis, kighoste, høfeber, kræft, migræne- og spændingshovedpine, angina pectoris (hjerteflimmer m.m.), Mènières sygdomme m.fl. Her i landet er det især ionernes virkning som middel mod astma og spændingshovedpine (jernring omkring kraniet) som følge af dårlig indeklima og ventilationsanlæg, årsag ved brug af luftfornyelse og turbulens i luftkanalerne der gav ophav til infralyd i store og små lokaler. Dette store problem blev registeret og afprøvet i 1990èr på Københavns Universitet Amager, Psykologisk Amb. Arbejdet hermed har givet tre netydningsfulde praktiske erfaringer:

Den første går ud på, at mange astmapatienter, sviende øjne blot ved ændringer af luften (ilten) i hjem og på arbejdspladsen til "hvad den burde være" (et naturligt luftelektrisk) klima, har fået tilstrækkelig hjælp til at blive sygdommen kvit. <den anden erfaring er, at det især i det moderne boligbyggeri, det forkerte indeklima forekommer. Hovedårsagen hertil er anvendelsen af tynde betonvæge (ryster) og materialer af letvægtige materialer (med ringe varmeakkumulering), store eller tætte vinduer, overdreven varmeisolering uden udluftning og i udstrakt af syntetiske materialer (man får stød, og støv hænger fast.

Statisk El - er måske synderen, hvis De har eller vågner med hovedpine eller føler sig træt og sløj.

Statisk elektricitet er et udtryk, de fleste kender, og som har været hidsigt diskuteret i 50 år mellem fagfolk, Miljøstyrelsen, klimatologer, ingeniører og læger. I Danmark har bl.a. ingeniør Hans Chr. Back som den første herhjemme i 1960èrne og professor Poul Beckgaard ved Århus Amtssygehus arbejdet ihærdigt med disse problemer. De er kommet til det resultat, at alle moderne kunststoffer er i stand til at fremkalde skadelige elektriske spændinger og fremme dannelsen af spændingsfelter med en overvægt af skadelig positive ioner.

Den enkelte forklaring på, hvad ioner er, kan lyde sådan, at de er en slags elektrisk ladede luftdele: Ioner dannes omkring os dag og nat, dels gennem kosmisk stråling dels gennem radioaktiv stråling fra jordoverfladen og bl.a. også ved planternes stofskifte o.m.a.. Mennesket har antagelig tilpasset sig de almindelige forekommende ionforhold, men vi kan uden tvivl få for mange skadelige ioner (positive) fra forurening i indemiljøet; tobaksrygning, ioniseret luft fra ventilationsanlæg som brummer (infralyd), husholdningsmaskiner som f.eks. naboens vaskemaskine kl.3 om natten, olie- gasfyr, cirkulationspumper m.m., men også fra ude fra kommende trafik- støjt, varme- kraftværkers store skorstene og og vindmøllestøj som trænger ind via spræker i tag, mure og ødelægger indeklimaet med brummelyde bl.a. infralyd. Målinger som er foretaget siden 2019 til nytårs aften viser, at 9 ud af 10 lydmålinger viser infralyd i større eller mindre grad.