Artiklen er fra juli 1987 i Hvidovre Avis

Artiklen er fra juli 1987 i Hvidovre Avis

Epifysen det indre ur mod stress

Kilde: G.N. klimatolog Scandion 1985 - 1996

Dybt inde i hjernens centrum findes verdens mest gådefulde område, koglekirtl "epifyen", som stryres af stress o.m.a. Tidligere leder af institute for eksperimental medicin i Monterial den Canadisk østriske fødte, læge Hans Seley (f. 1907), fremsatte allerede i slutningen af 1940èrne den såkaldte stressteori, nærmere betegnet adaptations - syndromet d.v.s. menneskers og dyrs betydning eller tilpasning af vore omgivelser:

Også i verdens mest benyttede opslagsværk og ordbog: A Leners Dietionary of Current English COxford University Press) defineres stress eller påvirkning umidelbart som tryk og pres på organismen, men med særlig henblik på kraftpåvirkning i vore omgivelser..

Enhver begivenhed hele døgnet, hvad enten den opfattes eller ikke opfattes behagelig eller ubehagelig, påvirker vores livsprocesser, vort vitalitetsprocesser bl.a. mest pinealkirtlen også kaldes Epifysen. Hypofysen og binyrerne udgør andet vigtig led i stress bl.a. adrenalinet og cortison. Overalt i verden har forskning ført til, at man i 1953 fandt det allervigtigste stresshormon serotonin hos mange migrænepatienter p.g.a. vejrstress som skyldes ubalance i hjernens produktion af melatonin.

Nedtrykthed, tristhed, modløshed og søvnløshed i længere tid skyldes ofte en ubalance i hjernens signalstoffer melatonin og serotonin. Her mødes nervecellernes i såkaldte synapser, der hver for sig kan sammenlignes med to havne på hver side af et sund.

Når impulser ankommer ad landevejen - nervetråden til den ene havn (myalin/skede), må de færges over til den anden for at komme videre ad havets landevej på den modsatte side. Færgetransporten sker ved hjælp af kemiske signalstoffer (myalin og serotonin) - også kaldet transmitere som sendes ud i sundet fra den ene havn over til den anden. Uden signalstof ville al trafik i nervesystemet gå i stå.

Et af de særligt vigtige signalstoffer er serotonin, og et underskud af dette er en af årsagerne til at følelsen af nedtrykthed, modløshed, træthed, smerter, dårlige beslutninger (træfhed), hovedpine o.s.v. opstår.

Hos varmblodede dyr er tilpasningsevner for at modvirke stress særlig påkrævet og derfor særlig fint udviklet, men mangler desværre hos mennesket. Dyrerne har en medfødt evne til at koble fra langt tid før sygdom, stress, vejrforandringer, jordskælv indtræffer og årstid?

Serotoninsymdrom

Serotonin er en af hjernens allervigtigste signalstoffer, og et underskud af dette stof er en af årsagerne til at følelsen af nedtrylthed, modløshed og tristhed opstår i visse tilfælde af ILT mangel, underskud af livsvigtig negative ioner.

Dette skyldes ofte en ubalance i hjernens andre signalstoffer som f.eks. tryptofan og melatonin. Når serotonin udløses i kroppen, føler man glæde. Vi fødes med "en pose" serotonin, som skal vare hele livet. Men tidligere brug af lykkepiller ecastasy udløser det i så store mængder, at man enkelt ikke har mere serotonin tilbage og der opstår alvorlige psykiske problemer. Med andre ord er serotonin signalstoffet, der påvirker humøret, søvn m.m.

Modløshed, trist eller nedtrykhed opstår somregel i den mørke vintertid og ved stress!!... Ordet serotonin kommer af serum (blod) og tonin (græsk/latin) ud-spænding, muskelspænding eller sammentrækning og in tilførsforhold. Serotonin er derfor et signalstof for strespåvirkning, der produceres i visse områder af hjernen, tyndtarmen, i blodplader og i mastceller, frisættes som et vævshormon, der bl.a. forstyrres af "stress" bl.a. positive ioner som f.eks luftforurening, infralyd, tobaksrygning, gifftstoffer, vacine, dårlig hygiejne, mad, opbrugt energi m.m. og som følge af iltmangel de livsvigtige negative ioner, mangel på dem gennem den luft vi indånder (dårlig indeklima), statisk elektricitet o.m.a.

Stress om dagen forstyrrer søvnrytmen ved at nedsætte mængden af serotonin som dirigeres fra Corpus, koglekirtlen pineale ( epifysen), som er et lille organ på 5 gram der ligger fortil under cerebrum (storhjernen). I epifysen produceres hormonet melatonin ud fra tryptofan. Tryptofan er en essentiel (livsvigtig) aminosyre, idet kroppen ikke selv kan producere tryptofan ud fra andre stoffer i kosten. Den naturlige aminosyre tryptofan er et forstatium til serotonin. Ældre med indsovningsvanskeligheder lider ofte af mangel på serotonin og REM-søvn. 

At spise sundt har ikke de negative effekter lige som junkfood, pizza og narko m.m., og derfor kan der opnåes en bedre stressafdæmpning ved at spise sundt samt ved om aften, at drikke et glas kærnemælk elle skummetmælk (i pulverform), idet kærnemælk og skummetmælk har et højt indhold af tryptofan lige som "græskarkærner", som hjælper gamle mænds forstørret prostata og stresssymptomer. Infralyd i boligen kan således fremme mænds forstørret prostata og kræft!!....

Derfor er det meget vigtigt, at få kontrolleret infralyd, vibrationer og magnetfelter i sin bolig før man forsyner sig med alternative behandling og produkter?

Hjælp til måling af infralyd og ioner i indeklimaet, tryk på linket her: Kontakt mig

Verdens mest anerkendte lægetidsskrift

Billede af luftens ioner (positive) angreb på mennesket. billedet stammer fra oldtiden

Billede af luftens ioner (positive) angreb på mennesket. billedet stammer fra oldtiden

I 1986 offentliggjorde man en fem år lang undersøgelse i et af verdens mest anerkendte lægetidsskrift British Medicial Journal og det vidner om, at lægevidenskaben nu tager ion/indeklimaet alvorligt: Månens faser, kosmisk stråling, barometerstanden, lufttrykket, tørre føhnvinde (infralyd) og mange andre forbindelse med helbredet og sygdomme. Når uvejr er i anmarch, luftens fugtighed øges og lufttrykket falder, kommer der overskud af yderst skadelige positiv ladede ioner, speciel med infralyd og meget lave frekvenser i det sydlige Europa. Det mærkes tydeligt i Middelhavs-egnene, hvor befolkningen med rette frygter Italiens Scirocdo, Alpernes føhnvind og den israelske Schamsindvind med infrasus fra 0,1-10 hertz. Mennesker går amok, bliver deprimeret og begår langt hyppigere selvmord. På Malta findes en lov fra middelalderen der siger, at folk som har begået mord under føhnvindenperioden ikke kan dømmes til døden. Radio og TV-stationer i Sweitz advarer befolkningen når føhnvinden ventes. Forbrydelser som bliver begået i føhnvindperioden blir mildere dømt i Sweitz. Den hellige bibelske kunstmaler (billede til højre) og filosof Erasmus fra Rotterdam (ca. 1466-1535), har malet et billede der viser, at vinden frembringer tarmkolik og andre krampeagtige tilstande. "Føhnvind" var som han sagde; et symbol på bugsmerter.

Siden oldtiden har man vidst, at klimaet var af betydning for vort velbefindende. Hipokrates, lægernes stamfader har således beskrevet, hvordan forskellige vinde havde særlig indvirkning på menneskers velbefindende p.g.a. infralyd / positive og negative ioner.

Ren luft med negative ioner

I 1976èrne afslørede læger og indeklimaforsker i U.S.A., at astma- bronkitispatienter og dem med allergi, migræne, hovedpine, slimhindebesvær, træthed, luftvejsinfektioner, angst o.s.v., måske skyldes indeklimaet; herunder luftens temperatur og fugtighed og statisk elektrisitet fra hårde gulvbelægninger og kunstæpper. Også allergi risiko fra støv og mikroorganismer, den atmofæriske elektricitet i form af tunge og lette ioner, gasser og dampe fra formaldehyd i byggematerialer og inventar, herunder møbler. Radioaktivitet fra jord, beton og mursten f.eks. radon, ventilationsanlæg, lavfrekvent støj. Herfra tog fysikeren Fraday navnet til den tilstand en molekyle (elektron) får, når den ikke længere er neutral. Ioner er positiv, når den mangler elektron eller negativ ladet molekyler, når den får tilført et elektron. Med andre ord stjæler positive ioner den elektriske ladning fra negative ILT molekyler O2 m.m.?

Et rigtigt Indeklima

Hvordan påvirkes mennesker af statisk elektricitet?

Forskere og klimatologer over hele verden har gennem de sidste 50 år arbejdet intens med udforskning af ionernes indvirkning på mennesker - dyr og der er i blandt førende forsker enighed om, at de positive ioner kan være skadelige for den menneskelige organisme. De positive ioner kan angribe blodpladerne, således at der udløses et stress-hormon, der kaldes Serotonin. For meget Serotonin i organismen kan forårsage tørhed på slimhinderne, så man bliver lettere angrebet af virus og bakterier, får øjenkløe, næsekløe, forstoppelse af næsen, åndedrætsbesvær, synkevanskeligheder, hæshed, hovedpine, svimmelhed, kvalme, rystelser irritabilitet, nedtrykthed, søvnløshed o.m.a. Reumatiske patienter får mere ondt i ledene. Migrænepatienter oftes hovedpine. Høfeberlidende og astmapatienter får det værre - alt sammen på grund af stress hormonet Serotonin, som er udløst af de "positive ioner" i luften.

Et dårligt indeklima, hvor man har hovedpine, føler sig utilpas og svimmel, er tør i halsen og i huden - og generelt føler en nedsat ydeevne - er tit forekommende i betonbyggeri og skyldes ofte et overskud af "positive ioner" i luften eller det der i daglig tale kaldes statisk elektricitet. Statisk elektricitet forekommer oftes om vinteren i tør luft, dårligt ventileret rum, lokaler med beton og kunstige materialer, røgfyldte kontorer før i tiden og hvor mange mennesker er samlede.

Betonproblemer

Af læge IB Andersen og civilingeniør G.R. Lundquiest

At beton- og kunstmaterialer i skolebygninger kan være belastende for helbredet blev allerede illustreret første gang i 1958, både af lærer og elever ved nærmere undersøgelser af dette i Aarhus efter henvendelser fra et nyt gymnasiebyggeri, der klagede over trykken i tindingen som føles af en trykken "dyne over hovedet" stigende i dagens løb til konstant hovedpine og almindelig følelse af utilpashed og træthed. Ingen havde lignende ubehageligheder udenfor skoletiden, og ingen havde tidligere på ældre skoler mærket sådant.

Fra andet moderne byggeri har man ofte erfaret lignende klager i 1978 fra Randers Amtsavis, der havde en samtale med en 52-årige lærer fra Horsens. Til Amytsavisen fortæller han:

Jeg gik ned med flaget for snart fire år siden i 1974. Efter en lang periode med konstant uoplagthed og migræneagtig hovedpine fik jeg næsten kronisk bihulebetændelse. Alle mine slimhinder - både de ydre og indre var konstant irriterede, og samtidig bredtte sig et psoriasis-lignende udslæt op ad benene.

Den opvoksende generation i vore skoler i dag skal ikke ødelægges og mærkes for livet af sådan noget forbistrede møg som kunststoffer, siger den 52-årige skolelære. Der findes ikke en skole i kongeriget Danmark hvor der ikke er kunstæpper på gulvene og plasticmaling på vægene. Der skal ske noget, hvis ikke mit tilfælde skal blive almindeligt eller kronisk. 

Kilde: "Folkeskolen" nr. 46/1978

 

Hvad er statisk elektricitet

Uden at fordybe os alt for meget i teorien kan vi fortælle, at den atmosfæriske luft består af molekyler, som igen opdeles i atomer. Atomerne består af en atomkerne, hvor elektronerne kredser omkring kernen lige som et satelit rundt om månen. Under normale laboratoriemæssige forhold er der balance mellem de positivt elektrisk ladede atomkerner og negatit ladede elektroner. I dårlige indeklima og ude i naturen derimod er atomerne ustandseligt udsat for påvirkninger, således at nogle atomer mister deres ladning eller får tilføjet elektroner. Hvis et atom mister et eleltron, bliver det positiv ladet (opbrugt energi), hvis det modtager et elektron, bliver det negativt ladet. Den positive opladning kan f.eks. skyldes et fjernsyn (gammeldags), dataskærme, kunstmøbler, tæpper, gardiner, brændeovn, stearinlys p.ga. nedsat iltforsyning i rummet m.m. Luftmolekyler, som således er bragt ud af balance, siges at være ioniserede og udgør negative eller positive ioner. Den luftelektriske balance er afgørende i den covid-19 tid, ved trivsel, sundhed og velbefindende for både planter, dyr og mennesker. I naturen løses denne problematisk ved mange forskellige processer blandt andet grønne planter og træer, ved et tordenvejr med efterfølgende regn - regnen frembringer lige som grønne planter livsvigtige negative ioner. Ved efterfølgende regn og torden føles det som om det er lettere at trække vejret, vi siger, at luften er blevet renset for stovpartikler, afbrænding af CO2 m.m.

Allerede i slutningen af 1800 tallet opdagede man, at negative ilt-ioner er af vital betydning for luftkvaliteten. Naturligt forekommende luftioner (negative) bidrager til at rense luften for forureninger. De har også en vigtig direkte biologisk betydning for alt levende, idet man anlagde sanatorier for astma og bronkitis patienter i Norges og Østrigs bjerghøjder og fjelde. Her finder man et skyhøjt indhold af livsvigtige negative ioner.

Højdeklima adskiller sig fra klimaet ved havoverfladen med lavere lufttryk, hvilket har gavnlig indflydelse på plantevæksten og kvæghold (sætterdrift) og mindre sygdom i besætningen og på flere sygdomme blandt mennesker f.eks. tuberkulose og astma. Kursteder anlægges derfor i 900-1.800 meter over havoverflade. Når astmapatienter kommer op i bjergluft, oplever de en væsentlig forbedring af vejrtrækningen. Den rene bjergluft er fuld af livsvigtige negative ladede luftioner, men ionernes elektricitet går hurtig til grunde og tabt i by- og industriområder, langs vej, trafikårer og motorveje. I forurenet luft reduceres ionindholdet oftes helt ned med omkring 50-200 pr. kubikcentimeter, hvor det normalt for menneskers vedkommende ligger omkring 1.500-4.000 pr. kubikcentimeter?

 

Stearinlys stjæler luftens livsvigtige iltmolekyler!!...

Stearinlys stjæler luftens livsvigtige iltmolekyler!!...

Ældre mennesker dør af dårlig indeklima og mangel på livsvigtige ioner, vitaminer og mineraler i kosten