På sporet af vuggedød?

BYGNINGSVIBRATIONER INFRALYD & STRUKTURLYD

Af indeklimakonsulent Gerhard I Nielsen Scandion 1985 - 19996

STATISK ELEKTRICITET & POSITIVE IONER DÅRLIGDOMME

Man ved videnskabeligt, at elektromagnetiske lydbølger (ELF) ekstreme lave frekvenser langt under lysnettet på 50 hertz i infralydområdet og bygnings- vibrationer (resonanser), får IONER til at afgive elektriske ladede partikler "STATISK ELEKTRICITET" i luften og indeklimaet, hvilket var tilfældet op til 5.000 volt på Københavns Universitet Amager Psykologisk Institut fra 1974 - 1990. IONER der svinger i takt med kroppens egenfrekvenser, hjernebølger (EEG), hjertet (EEK), åndedrættet, hudmodstansen o.s.v..

Den verdenskendte videnskabsmand A.L. Tchijewsky, som var foregangsmanden med ionvidenskaben, fortæller at nerveimpulser under huden og kraniet tjener som modtager for luftioner og akupunktur - punkterne.

Babyer bliver forstyrret af bygningsvibrationer og ekstreme lave frekvenser.

STRUKTURLYD

Klimatolog G.N.

Vuggedød eller pludselig spædbarnsdød er enhver mor og fars maridt. Hvorfor sker dødsfald ofte under søvn, og overvejende i tidsrummet mellem midnat og kl.9.00 morgen. I 1990èrne blev der påvist en markant sammenhæng mellem at sove på maven, vuggedød og med lukkede vinduer (se billede). Med lukkede vinduer opstår de dybe lyde dvs. ekstren lave frekvenser "infralyd" mere markant på lydmålinger?

Jeg skal ikke gøre mig klog på vuggedød andet end det jeg har læst, lært, observeret og oplevet gennem 35 år som indeklimaekspert for Scandion 1985-1996. I dag er jeg selv voldsom plaget af infralyd, rystelser, vibrationer og bygningsresonanser, særlig når jeg sover "STRUKTURLYD" eller bevæger mig ind i indkøbscentre, hvor det lyder med kompressor, frysemontre og ventilationssystemer i loftet, dem som frembringes af bygningsvibrationer og som opstår i form af "STRUKTURLYD"? Kan der være en sammenhæng mellem vuggedød og opstået accelerende bygningsvibrationer "STRUKTURLYD" eller opstået infralyd, som muligvis kan være årsag til pludselig vuggedød? Det spørgsmål har jeg tit stillet mig selv siden man i 1970èrne troede, at vuggedød var ledsaget af "Den gule gift" svovlforureningen?

I det sidste års tid fra september 2019 til april 2022, har jeg foretaget adskellige lydmålinger i boliger, sommerhuse og egen parcelhus, hvilket viser sig nu at være befænget med "baggrundsstøj" infralyd i området fra 10 Hz og ned til 0,5 Hz området "Delta" d.v.s. rystelser og  jordsvingninger eller resonans i bygninger på 0,5-3 Hz som giver søvnforstyrrelser. Flere søvnforskere mistænker disse rystelser og frekvenser til, at påvirke EEG-hjernebølgerne og forstyrer voksnes søvn og de små børns hvile i vuggen og dagen og natten? Delta er REM-søvnen (3½ hertz), også kaldet drømmesøvn hos voksne.

Det er svært at forholde sig fornuftigt også blandt lydfolk, kommuner m.fl. til lavfrekvent lyd. Det er der mange grunde til, eèn af dem er at mennesker har overordentligt svært ved at lokalisere støjkilden, fordi STRUKTURLYD ikke kan retnings bestemmes med hørelsen, som ligger helt ned et par hertz i jordhøjde (jordfrekvenser) eller på toppen af en skyskraber (svingninger pr. sekund). Mennesket har ingen retningssans sans for disse lyde, som opstår i bygninger bl.a. "STRUKTURLYD" og som også opfanger infralyd med kroppen og kraniet, ingen fornemmelse af at den bliver kraftigere, når man bevæger sig mod lydkilden og som kommer ud af vægen? Så når man bevæger sig ud på vejen kan man heller ikke høre eller fornemme brummelyden, fordi den overdøves af trafikstøjen?

Den eneste måde man kan fange den på og registere lydkilden er ved præcise lydmålinger på avanceret lydmåleudstyr, som opfanger hele frekvens registret fra 0,5 Hz og op til 10, 16, 20, 31,5, 50 og 62 hertz svingninger pr. sekund.

Man ved at spædbørn har en utrolig god hørelse, når barnet lægges ind mod moderens mave og bryst, idet de kan høre hendes hjertefrekvens. Såsnart barnet bliver født, opfanger det alverdens lyde og bygningsvibrationer også infralyd fra de atmofæriske omgivelser, som i visse tilfælde er farlige for mennesker, dyr og planter.

Gennemsnitspersonen har en ekstrem dårlig hørelse ved frekvenser under 20 Hz (infralyd). Populært sagt er gennemsnitspersonen stok døv for lave frekvenser og det skyldes den omgivende støj fra industimaskiner og elektroniske husholdningshjælpemidler som f.eks. op/vaskemaskiner, støvsuger eller ventilationsstøj m.m. hele døgnet. Men såsnat hørelsen og trommehinden bliver langsom slidt i laser og som ørelægen og Miljøstyrelsen ikke vil fortælle patienten, så får vi diagnosen lavfrekvent/tinitus. Helt galt bliver det, når man kommer op i pensionistalderen og skal have høreapparater, for også her kan de ikke klare presset. Infralyden overalt er så ekstremt kraftig, at mekanikken i høreapprater er på fuldtid fra 7/24, så batterierne kun har en kortere levetid på 2-4 døgn og i værste tilfælde skal udskiftes i løbet af 5 timer? Infralyd er en stor belastning på høreapparater og batterier. Siden 1950èrne er baggrundsstøjen steget 2/3 mere. fra omkring 10 Hz det man kalderSchumanbølger op til 16 Hz?

De industrialiserede lande som Danmark og Kina, har verden største forekomst af hørenedsættelser og brug af høreapparater og tinnitus?

Folk flygter fra vindmøller og naboens op/vaskemaskine i boligblokke og vaskekældere

I 1990èrne fik jeg som indeklimakonsulent for Scandion 1985-1996 henvendelse fra DTU Danmark Teknisk Universitet, om at kontakte Københavns Universitet Amager, Psykologisk Institut, fordi medarbejderne klagede over, at de fik stød på op til 6.000 volt når de rørte genstande af stål bl.a. håndtag, tissekumme m.m.. Det førte til, at jeg opdagede en dyb brummelyd som kom fra de to store ventilationsanlæg på toppen af taget og satte hele bygningen i resonans (rystelse), så der opstod STRUKTURLYD med en infralyd på 16 hertz (svingning pr. sekund). Jeg fik også henvendelser fra beboer som var plaget af vaskemaskiner, vaskekældre, overbo til pizzaria, krostue og værtshuse. En højesteretssagføre som var plaget af bygningsvibrationer fra et pizaria herunder infralyd i sin praksis på 1. sal af en erhvervsejendom, fik så frygtelig af spændingshovedpine, at han måtte opsige sit lejemål fordi han ikke kunne bruge loven om bygningsregelement, og måtte opsige sit lejemålet lig som G.I Nielsen i en beboelsesejendom i Hvidovre. Der var ingen regler for bygningsrystelser og STRUKTURLYD fra ventilationsanlæg?

En tilsvarende dame fra Sorø, hvis søn ringede til mig om at komme og måle hendes lejlighed for "STRUKTURLYD. Hun fortalte, at hun blev svimmel, kvalme og utilpas, hver morgen når hun sad ved sit chatol for at gøre sig i stand og redde sit hår. Jeg kunne ikke med det samme lokalisere infralyden, men da jeg lagde mig ned på ryggen kunne jeg mærke vibrationer i gulvet. Til min store opdagelse fandt jeg kilden, idet hun havde en vaskekælder lige under lejligheden som lå i stueetagen.

Jeg husker tydeligt tilbage til 1968, hvor min mor også var voldsom plaget af søvnforstyrrrelser og en meget svag brummelyd, når hun skulle i seng. Hun boede på 2. sal men lig dèr hvor hendes seng stod med hovedgæret op af ydremuren til vindue, forplantede der sig en vibration fra et værthus ventilationsmotor nede i stueetage fra en krostue. De fik påbud om at lydisolere ventilatoren ud til gården gennem vægen og ligeledes måtte den ikke køre fra kl.22-7.00 morgen. I mange tilfælde var han ligeglad med den uønskede støj, fordi han lukkede sin krostue kl.01.00 men så fik han et ektra påbud, at hvis han ikke overholdt dette tog ville Københavns Kommune bevillings kontor tage udskænkning fra ham og det hjalp!!......

Jeg har flere historier også fra en mand, som var plaget af en brummen og kunne høre en cirkulationspumper kørende langt borte fra en nærliggende ejendom. Flere i boligkomplekset kunne høre den meget svage lyd, som stammede fra fjernvarmen.

En sygeplejeske var plaget af bygningsresonans fra en elevatorskakt, så hun måtte flytte idet hun sov for det meste om dagen på grund af skiftende vagter. Også min egen søster var plaget af naboens vaskemaskine, som støtte op til hendes soveværelseog da naboen blev træt af de mange klager, så flyttede han. Jeg har flere tilfælde fra folk, som er voldsom plaget af naboers opvaskemaskiner i boligblokke, fordi de sætter maskinen til når de går i seng sent om aftenen ved midnatstid, så underboer ikke kan sove. Nogen vil måske sige, så kan man bare sætte dupper under føderne, men de tager ikke vibrationerne som forplanter sig i gulv, loft og væge som "STRUKTURLYD" Man regner med, at en million danskere er plaget af strukturlyd uden at de ved det lige fra søvnforstyrrelser, spændingshovedpine, migræne, svimmelhed o.m.a.  

Man fandt farlig "STRUKTUR & LUFT GENLYD" overalt i lejligheden Arnold Nielsens Boulevard - Hvidovre og i børneværelset

I børneværelset lå vores søn, pludselig kom han ind til min kone og jeg i soveværelset midt om natten. Han holdt sig for hovedet og fortalte om en voldsom gnist han fik i hjernen? Han kunne ikke sove mere og efterfølgende dag kontaktede vi læge og kørte ud på skadestuen Glostrup. Her kunne man ikke konstatere noget andet end han havde ondt i hovedet. I de efterfølgende dage kunne han ikke sove op til 5 døgn, hvor han akut blev indlagt med psykoser og efterfølgende mange indlæggelser? Nordvang i Glostrup kunne ikke finde årsagen til han psykoser. Sagen blev af os som forældre senere indberettet til Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen, som ikke ville følge sagen op med bevilgning i forskning på området om infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer i det interne boligmiljø?

Professor Henrik Møller, Aalborg Universitet og Jørgen Jacobsen var med til at udregne den G-vægtede måling til A-vægtning, hvor Hvidovre Kommune kom til 20 dB (A-vægtning)? Den rigtige måling var 30 dB A-vægtet, en overskridelse på 10 dB? Der blev målt infralyd under 20 Hz i baggrundsstøjen fra en nærliggende virksomheds sandblæser og fra en bus ved stoppested hele døgnets 18 timer, mere end 75 gange, som holdt ved busstoppestedet i begge retninger hele dagen indtil kl.0.30. Der var bygningsresonanser fra stålaltaner, som Arbejdstilsynet hentydede til, et uheldigt byggeri med hængende stål altaner, som opfanger trafikstøj og derfra ind i lejligheden som bygningsvibrationer som

Professor Henrik Møller, Aalborg Universitet og Jørgen Jacobsen var med til at udregne den G-vægtede måling til A-vægtning, hvor Hvidovre Kommune kom til 20 dB (A-vægtning)? Den rigtige måling var 30 dB A-vægtet, en overskridelse på 10 dB? Der blev målt infralyd under 20 Hz i baggrundsstøjen fra en nærliggende virksomheds sandblæser og fra en bus ved stoppested hele døgnets 18 timer, mere end 75 gange, som holdt ved busstoppestedet i begge retninger hele dagen indtil kl.0.30. Der var bygningsresonanser fra stålaltaner, som Arbejdstilsynet hentydede til, et uheldigt byggeri med hængende stål altaner, som opfanger trafikstøj og derfra ind i lejligheden som bygningsvibrationer som "STRUKTURLYD"!!…...

Her er der tale om bygnings vibrationer, som man også opdagede i 1970-erne ved bygning af Danmarks største højhus Domusvista på Frederiksberg. Det berettes, at man kunne finde kraftige bygnings vibrationer i de øverste etager, ide vandet i badekarret skyllede fra side til side.

Her er der tale om bygnings vibrationer, som man også opdagede i 1970-erne ved bygning af Danmarks største højhus Domusvista på Frederiksberg. Det berettes, at man kunne finde kraftige bygnings vibrationer i de øverste etager, ide vandet i badekarret skyllede fra side til side.

Opklaring af støj og lavfrekvent lyd

Senere undersøgelser fra lejlighed i Olivenlunden omtalt i Tåstrup Avis viste sig, at der var tale om strukturlyd, nøjagtig omtalt i lignende sager. Naboen i andelsrækkehuset satte vaskemaskine til sent om aftene og vaskede tøj til efter midnat. WC og baderum hvor vaskemaskinen stod lå tæt på familiens soveværelse, hvor man i sengen kunne høre "brummelyden" fra vaskemaskinen som gik igennem betonbygningen.

I køkkenet kunne man høre "brummelyden" fra køleskabet, som forplantede sig i beton bygningen som "STRUKTURLYD" til soveværelset på 1. sal. Trafikstøj, særlig lastbiler tidlig om morgen kl.5 fra nærliggende Citty 2, kunne høres i sengen som en "lastbil i tomgang", når man lå og sov og blev vækket tidlig om morgenen (se billede neden under)?

Bygningsvibrationer

Bygningsvibrationer "STRUKTURLYD" måles som Ekstreme Lave Frekvenser!!...

Gerhard Nielsen er plaget af vibrationer gennem jorden, som han mener kommer genboens springvands pumper 8 meter fra sin bolig hvor han sover og opholder. Bare det han går ind i bygningen og opholder si em ½ time får han begyndende spændings hovedpine, som føles af en

Gerhard Nielsen er plaget af vibrationer gennem jorden, som han mener kommer genboens springvands pumper 8 meter fra sin bolig hvor han sover og opholder. Bare det han går ind i bygningen og opholder si em ½ time får han begyndende spændings hovedpine, som føles af en "jernring" omkring kraniet. Kommunen har fortalt ham, at de ikke har lovhjelm til at gå ind og få standset pumperne? Hans læge har fortalt Gerhard Nielsen, at de hospitals indlæggelser han har haft med hjerteflimmer, forstørret prostata med blødninger skyldes infralyd i hans boliger. Han er allergiker overfor dybe lyde frembragt af vibrationer og lavfrekvent lyd.

Tryk på linket: INFRALYD & MILJØ