Dyb brummen i lejligheden på Nørrebro kom fra den nye Københavns Metro

Ioner og elektroklimaets indvirkning på mennesker dyr og planter

Vores høresans er slet ikke tunet eller indrettet til at modstå al den Elektro smog, stråling, lavfrekvente støj eller infralyd i det indterne og eksterne miljø? Vore hørelse står piv åben døgnets 24 timer, det er hjernen (nervesansen) som slår fra og sætter alarmklokkerne igang, når vi falder i søvn. Lavfrekventlyd eller vibrationer i vores bolig, påvirker det indre ur epifysen, balancenerven og nattesøvnen, selv mens vi sover?

"Sov godt og hav det bedre"?

Den verdensberømte søvnforsker Pirere Fluchere gennem 50 år, og som har holdt masser af foredrag på Universiteter, blandt læger og i radio - TV fortæller, at der findes støj, som ikke kan høres. Det er den såkaldte infralyd med frekvenser under ca. 20 Hertz. Den er overalt i vore byer, for den udsendes fra alle dundrende maskiner og motorer, ventilationsanlæg, kølekompressorer, vaskemaskiner, biler, busser, tog, motorcykler osv., og den er årsag til søvnløshed i mange soveværelser. Det slider vore nerver i laser og tærer på vores kræfter, siger han!!.....

Mange af de typiske indeklimagener på Københavns Universitet Amager, Psykologisk Ambulatorium fra 1974 - 1990 blev mindsket betydeligt og man kunne bagklogt konstatere, at de to store herkulæs ventilationsanlæg på tage, som satte kraftig vibrationer igang i betonbygningen og en skæv ionbalance var medvirkende årsag og skyld i indeklimagener for de fleste ansatte konkluderer Jens Bertelsen, som var talsmand for de fleste ansatte og udgivelse af bogen INDEKLIMA - følt af medarbejderne.

Mange sådanne "stick bulding syndrome" har forlængst haft stor omtale i medierne bl.a. U.S.A. siden 19880èrne. En bygning med relaterede problemer var "the Human Services Building fra Holland, Michigan. En tredje bygning, hvor de ansatte led af "the stick building syndrome", var den splinternye dengang "Florida State Archivs Building" i Tallahassee.

Også herhjemme har der været en omtale om moderne skolebyggeri ud fra en bioklimatisk vudering: Der har i efterkrigsårerne fundet omfattende skolebyggeri her i Danmark; et stort antal gamle skoler er nedlagt, mange nye er bygget.

Det nye skolebyggeri har været af høj kvalitet - oftes i plansbyggeri med store vinduesarealer, kraftig varmeisolering og kunstig belysning. Trods store økonomiske og tekniske investeringer er der kommet en lang række klager fra disse "ideelle" bygninger.

Nærmere undersøgelser af dette i Aarhus blev startet efter henvendelse fra et nyt gymnasium (bygget 1958) af beton fundamenter, hvor både lærer og elever klagede over trykken i tindinger stigende i dagens løb til konstant hovedpine og ammindelig følelse af utilpashed og træthed. Ingen havde lignende ubehageligheder udenfor skoletiden, og ingen havde tidligere på ældre skoler mærket sådant.

Fra andet moderne byggeri har man ofte erfaret lignende klager. De igangværende undersøgelser begrænser sig dog indtil videre til sammenligninger af klimaforholdene i et ældre og to moderne gymnaiser. Man fandt aldrig rigtig årsagen til indeklimaproblemet og skriver: Da en moderne bygning ikke alene kan bedømmes efter, hvorledes den ser ud, men også efter, hvorledes den er at opholde sig i, må man indtrængende henstille til de projekterende også at interessere sig for disse problemer og deres baggrund.

Litteratur:

Becher, Poul: Varme og ventilation. Teknisk forlag 1960

Bedford, Thomas: Basic Principles of Ventilation and Heating. London 1948

Clemmesen. Svend et al: Dansk køleteknisk tidsskrift 1960, nr. 3

Nielsen, Marius: Boligopvarmningsudvalgets meddelser nr. 3 Kbh. 1948

Pedersen, Lorentz: Boligopvarmningsudvalgets meddelser nr. 10, Kbh 1948

Bygningslyd og vibrationer

Enhver form for bygningslyd og vibrationer har to ting til fælles f.eks. ventilationanlæg så der opstået "STRUKTURLYD", en lyd som kommer ud af vægene i det rum man opholder sig i. Den kan ikke opfanges af øret, men sætter kuk i opfattelsen som sendes til hjernen som en alarm. Bygningsvibrationer herfra skaber resonans i rummet og frembringer yderst skadelige "positive ioner" på grund af friktion "gnidning" af husets vægge, gulve, tæpper, genstande, gardiner, husstøv til frembringelse af allergi, som kan være forværre slimhinder, øjne m.m., idet man ved at modsat polaritet af positive ioner kan frembringe hovedpine o.m.a., hvilket var tilfældet på Københavns Universitet Amager, Psykologisk afdeling, hvor over 50 medarbejder blev syge. Negative ioner renser luften og som man kan læse mere om i Christisn Bachs indeklima bøger. Lavfrekvent støj og vibrationer er ikke bare lyd, men har også sor indvirkning på indeklimaet i form af gode og dårlig jonbalance. 

 

Den elektromagnetiske, ekstreme lave frekvenser (ELF) og EMC - (magnetfelter) i bygninger forstyrrer jordresonansen og den menneskelige aktivitetsfrekvens i hjernens melatonin koglekirtlen (epifysen)  7-13 Hz.

Den elektromagnetiske, ekstreme lave frekvenser (ELF) og EMC - (magnetfelter) i bygninger forstyrrer jordresonansen og den menneskelige aktivitetsfrekvens i hjernens melatonin koglekirtlen (epifysen) 7-13 Hz.

Jordskælvs lignende baggrundsstøj opfanges af lydudstyr

Klimaforsker forbløffet over coronavirus indvirkning på atmosfæren og infralyd i boliger?

Kilde: G.N. klimatolog, lyd- akustik og økolog siden 1976

Jordskælvslignende atmofæriske forstyrelser er opfanget på mit nye måleudstyr torsdag d. 9. april lige før påsken 2020 af klimatolog Gerhard I. Nielsen, tidligere ansat som indeklimakonsulent for Scandion 1985-1996 - luftens atmosfære for ion og infralyd. Den 16. oktober 2019 var lyden så voldsom, at Gerhard I Nielsen efter endt ferie i Jylland og næste dags morgenen, vågner i eget hjem med voldsom infralyd i boligen og måtte kontakte sin egen læge og som følge af udeblivende vandladningstrang og blod i urinen. Han ringer i hast til hans læge og bliver fra lægekonsultation kørt til Roskilde Sygehus, hvor det viser sig at han har en voldsom forstørret prostata? Den praktiserende læge holder forsat fast på, at alle Gerhard I Nielsens henvendelser og journaler siden 1997, skyldes STRESSPÅVIRKNINGER og mange indlæggelser pga. infralyd i boligen i 22 år? Infralyd Ekstrem lavfrekvent lyd, påvirker indre organer og prostata, som er en mands mest følsomme kirtel?

Atmofæriske forstyrelser - baggrundsstøj - SMOG - manglende søvn, er årsag til mange forkølelser, snot og coronaudbrud. Det fortæller tyske forsker.

Dette billede er taget mandag d. 13. april 2020 kl.00.08 (midnat).

Dette billede er taget mandag d. 13. april 2020 kl.00.08 (midnat).

THE END

Denne sider forsætter og er under opdatering

Måling d. 30. marts 2020 kl.19.00 i eget hjem

Kilde: G.N. måling af tidligere indeklimakonsulent for Scandion 1985

Coronakrisen har fået infralyden til at sænke sig over Danmark i jordskælvshøjde, men ikke i alle boliger? Den 6. april 2020 skærtorsdag, blev den målt temmelig højt hvor jeg bor da naboens springvandspumpe til fiskedam med vandfald blev tændt, derfor har jeg måtte flygte fra min bolig!!....

Musik - healing og dybe toner

I renæssancen vidste man så meget om lyd og musikkens psykiske påvirkninger, at den aldrig vil gå i glemmebogen.

Lægen, filosoffen og organisten Hieronymus Cardams (1501 - 1571) skriver således i sin dagbog: "En høj, ujævn, hurtig påfølgende og velklingende tone vil ophidse til vrede og kamp, således at mennesket forglemmer sig selv. Følger jævne, lette og behagelige toner, virker disse opmuntrende. Dybe toner (infralyd) rammer midterlejet solo plexus og  kan medvirke til, at mennesket mister besindelsen (psykotisk).

I gennem tusindvis af år har utallige mennesker med meditativ indsigt, specielt musikere bl.a. George Harrison fra The Beatles påpeget, at de oplever, at auraens forskellige lag i chakra er "vibrationsenergi" af forskellige frekvenser, at laget nærmest den fysiske krop solar plexus vibrerer langsomt mellem 3-7 hertz og må ikke forstyres, mens det ydre lag, der har tætte forbindelser til kolektive energier (f.eks. musik), der vibrerer hurtigt. Der ligger således i kunstmusikken som i rock`n roll  musik mulighed for guddommelig åbning og forløsning af følelser o.s.v.. Menneskelegemet er omgivet af en aura, som er et lagdelt energifelt, der ændrer karakter bl.a. efter resonans påvirkning af følelserne (vibrationer) fra omgivelserne og sundhedstilstand.

Filosoffen Jung har således udtalt om musikken, at den arbejder med et meget dybtliggende arketypisk materiale. Musik er en oprindelig og mere umidelbar udtryksform end f.eks sproget, og den beror derfor også i dybere ubevidste lag.

Læs brev fra Sundhedsstyrelsen

Orgelmusik og helbredelse

I renæssancen vidste man så meget om lyd og musikkens psykiske virkninger, at den aldrig vil gå i glemmebogen.

Tryk på linket her:

Hvorfor får flere og flere hovedpine, hjerteproblemer og kræft?

 

Hovedpine for millioner

Kan vi mennesker tåle al den elektro SMOG, som mennesket er udsat for?

Få målt din bolig før det er for sent!!.....

Tryk på linket her: Kontakt

Lavfrekvent infralyd fra 3-5 hertz og opefter påvirker indre organer

Dette instrument og tuner opfanger magnetfelter

Denne tuner som ligger til venstre på bordet af et blodtryksapparat, opfanger infralyd og magnetfelter overalt i boligen. Ønsker du at få foretaget målinger af infralyd og magnetfelter? Så Kontakt mig her ved at trykke på linket eller også på Facebook. Din puls og blodtryk kan måles, hvis du er omgivet af elektro- magnetfelter eller infralyd i din bolig, særlig når du står ud af sengen og har sovet rigtig skidt, vågner med hovedpine, kvalme, opkastningsfornemmelser, undtaget graviditet?

Tryk på dette link: Søvn, hvile og luft og husk at vende tilbage og læs denne side færdig, som er meget vigtigt!!....

Måling d.19. oktober 2020 aften

Voldsomt skybrud d.19. oktober 2019, hvor ingen infralyd og lavfrekvent støj af betydning blev registeret? Indtil nu fra oktober 2019 til 1. april 2020, har jeg ikke kunnet måle nogen væsentlige lavfrekvent støjkilder, kun infralyd? Dem jeg har kunne registere som lavfrekvent støjkilder er fra husholdningsmaskiner; køleskab, dybfryser, luftfornyer, ventilatorer og op/vaskemaskiner, to sidstnævnte som også registerer farlig infralyd. Nytårs aften blev der ergisteret infralyd helt op til 90 dB (C-vægtet), hvilket er den helt rigtige made at måle på ifølge Arbejdstilsynet. A-vægtet målinger registerer ikke infralyd!!.....

Kraftig infralyd (vibration) i huset?

Kilde: G.N. tidligere indeklimakonsulent Scandion 1985-1996

Måling indendørs i soveværelse ved et mindre husmandssted, mellen Aalborg - Århus 15 km. fra Hadsund, som er omgivet af mange vindmøller i en radius af ca 5-7 km Lydmålinger som fandt sted  d. 16. oktober 2019 ca. kl.14 tiden. Der fandtes mange elektroniske magnetfelter + Modem og Wifi instalerret i værelset, som ikke havde nogen indvirkning på lydmålingens spektrogram!!... 

Hvad er Biomagnetisme

Elektriske felter

Kilde: G.I.N. klimatolog, naturvidenskabsmand og økolog siden 1976

SCANDION Århus d. 17.09 1985.

af Richard M. Carlton, dr. med. Næstformand, American Institute of Medical Climatologi (AIMC) New York, redigeret af G.I.N

Udgår der en baggrunds-, normal, omgivende elektromagnetisk stråling fra jorden, som vi trives bedst ved på 4-7 Hz?

Nogle europæiske videnskabsmænd hævder, at dette er tilfældet og at menneskeskabte Elektro Magnetiske (EM) spektra forvrænger og har ødelagt den, som vi trives bedst ved. De hævder, at baggrundsfeltet har en frekvens på 8-18 Hz, som de kalder Schuman resonans, og som evt. kan ødelægge vores trivsel og falde sammen med det forhold, at 8-10 Hz båndet i det menneskelige elektroencefalografi og Biomagnetisme forbindes med rolighed og agtpågivenhed.

Når vi når frem til spørgsmålet om elektromagnetiske (EM) spektra i vores hjem, kontorerbygninger og på arbejdspladsen, findes der en hel del præcise rapporter. For eksempel indeholder Reiters 14 rapport til F.R.G. mange detaljer her:

Rundt om et lysstofrør findes en egensvingning fra tændspolen på 50 Hz (Europæiske strømstyrke) med op til 300 v/m, med oversvingninger på 150, 250 og 350 Hz. Rundt om minicomputer i en bank blev der fundet frekvenaer på 28 og 34 Hz, der nåede op på adskillige v/m. Rundt om elektriske skrivemaskine (dengangt) blev der fundet 1-10 Hz?, men med små feltstyrker på 0,1 v/m, hvilket svarer til jordfrekvensen.

Fjernsyn afgav en egensvingningsfrekvens på 50 Hz (lysnettet) med en styrke på over 300 v/m og med en oversvingning på op til 11 Hz. En varmeplade havde en feltstyrke på 350 v/m. Et eltæppe havde feltstyrker på 6.000-7.000 v/m når det var tændt og havde, selv efter at det var slukket, 3.000 v/m. Dette oversteg WHOs anbefaling.

I en bygning 10 meter væk fra "the Ferdal Railway`s luftkontaktsystem blev der målt 100 v/m, ikke blot bag vinduerne, men også bag murstensvægge.

En af Riters fund fortjener at blive fremhævet: I en bygning, der var genstand for undersøgelse, kontrollerede man et tomt rum, hvor det eneste udstyr var en loftlampe, der var slukket : Man fandt stadig en frekvens på 50 Hz med en feltstyrke på 500 v/m. Han sluttede heraf: "Der er formentlig virkninger fra de forskellige elektriske installationer, der betjenes (andetsteds) i bygningen og som producerer oversvingninger, som derpå spreder sig vagabonderende over hele kraftsystemet i bygningen."

Riter anførte mangel på "neurologisk" respons på disse EM spektra som et bevis for, om der er nogen biologiske virkninger? Han syntes imidlertid at nære en stærk mistanke om, at frekvenser højt over og under 50 Hz vil vise sig at have biologiske virkninger i fremtiden!!...

Kilde: SCANDION 1985

Banebrydende opdagelse af indeklimaekspert G.I.N.

Historien om Michael Faraday

Hvad er Joning?

Joner, var en omvandrende geografisk folkestamme "Hititterne", nævnt i Bibelen af 2. Mose Bog, som bosatte sig omkring Attika, den græske halvø, der strækker sig SØ fra hovedlandet til Mindre Asien. I antikken det landskab, hvor Athen var hovedby med templer og de arkitektoniske Joniske Søjler. Herfra tog fysikeren Faraday navnet til den tilstand en molekyle får, når den ikke længere er neutral. Joner (Ion) er positiv eller negativ laddede molekyler, som vandrer i et elektriske felt. Naturligt forekommende luftjoner bidrager til at rense luften på forureninger. De har også en vigtig direkte biologisk betydning for alle levende væsner, dyr og planter

Michael Faraday største bedrifter skete indenfor elektricitet og regnes for den største atomfysiker i begyndelsen af det 18. hundrede. Han blev født i London d.22. september 1791, og døde 25. august 1867 og var en fremragende fysiker og kemiker, der gjorde banebrydende opdagelse indenfor elektromagnetisme.

Faradays største indsats skete kort tid efter Hans Christian Ørsteds havde opdaget elektromagnetisme i 1821. Freaday byggede to apparater, der kunne frembringe det som han kaldte "elektromagnetisk rotation", induktion, forårsaget af den cirkulære, magnetiske kraft omkring en ledning, det vi i dag også kalder EMC (elektromagnetisk felt). Ligeledes byggede han en elektrisk generator, som anvendte en magnet til at frembringe strøm.

Ti år senere, i 1831 indledte han den lange serie af eksperimenter, som førte til opdagelsen af elektromagnetisk induktion, som før omtalt. Hans forevisninger demonstrede iden om, at elektrisk strøm kan frembringe magnetiske felter (EMC). Faraday nåede så langt som til at foreslå, at elektromagnetiske krafter  (EMC) stræker sig ud i det tomme rum uden om lederne som "kraftlinjer", der senere blev beskrevet matematisk af James Maxwell, og derfra videre til generelle teorier, der kendes som magnet felter/teorien: Et rum hvori der virker kræfter såsom "magnetiske eller elektriske felter. Den på et givet sted virkende betegnes feltstyrken, ja selv den dag i dag?

Industriens skorstensudslip, vindmøller, varme- kraftværker, motorveje, højspændingsledninger, elektriske installationer, lynudladninger m.m., ændrer det statiske felt og forstyrer Schuman jordfrekvensen på 10 Hz, som mennesker, dyr og planter trives med.

Industriens skorstensudslip, vindmøller, varme- kraftværker, motorveje, højspændingsledninger, elektriske installationer, lynudladninger m.m., ændrer det statiske felt og forstyrer Schuman jordfrekvensen på 10 Hz, som mennesker, dyr og planter trives med.

Du er hvad du spiser og drikker

Mennesket og Universet

"Kræftens gåde er løst"

Alt liv på jorden og i naturen er betinget af elektriske kræfter, herunder atomer, elektroner og ioner. Uden elektricitet intet liv. Det er de elektriske kræfter der holder hjertet i gang, og det er elektriske impulser, der sætter et netværk og skaber forbindelse til hjernen, muskler o.s.v.
Sommerens sol strand og havvand er de bedste kilder og billigste helsemidler af alt på jorden, idet de indeholder livgivende negative ioner:

                        ***********************************************

Hvad er Ion?

Ion er et græsk/latinsk udtryk, som betyder "den der vandrer" f.eks. elektroner mellem et atom. Et ion er et atom eller molekyle som enten har afgivet eller modtaget et antal af elektroner.
Grundbyggestene for al materie omkring os og i naturen, er atomer og kan beskrives bestående af en central kerne af protoner (positiv ladning), omgivet af lige så stort antal negative ladninger, som kaldes elektroner der rører sig udenfor ligesom planeter der kredser omkring solen. Atomet af det mindste, er altså en klode af samme beskaffenhed som universets midte, hvor der altid sammen med selve atomet følger en drabant (elektroner). Vi kan sammenligne det ligesom fjernstyrede rumskibe, der kredser omkring jorden i en ellipseformet bane.
Under særlige forhold f.eks. temperatursvingninger, luftveksling, lavtryk, gnidning af luft i ventilationsanlæg, genvindings- varmeluft fra værelse til værelse eller forureninger m.m., bliver nogle elektroner kastet ud at atomet og efterlader en underskudsladning og bliver til en positiv ion. Det atom, der har afgivet elekttroner, er nu positivt ladet, og det, der har modtaget elektroner, er nu negativ ladet.
Et atom kan forbinde sig med kun èn "partner", eller kan "indgifte" sig i en enorm familie ved hjælp af frie elektroner.
De kræfter, der binder atomerne sammen til molekyler, er derfor af elektrisk tiltrækning mellem grundstof med modsatte elektrisk ladning, den såkaldte ionbindning f.eks. "salt" natrium-klor (køkkensalt), der næsten udelukkende består af disse dele evt. tilsat jod?

Vitale fakta om sol, sommer og strand som opladende faktorer

Sommer sol og havvand er de bedste helsemidler.
Det er ikke muligt at oplade kroppens elektriske elementer uden de elektrolyttiske ioner, hvis man glemmer at efterse kroppens vandbeholder. 70 % af menneskekroppen er vand. Ingen opladning og udrensning uden vand, derfor havde "dåben" i kristen mytologi stor betydning for omvendelse, idet Johannes Døberen var foregangsmand for udbredelsen af kristendommen. Vand bruges inde og ude til at rense, skrue og skruppe med, men uanset hvor skrappe midler man bruger kommer ingen uden om at rengøring foregår ved hjælp af væske.

Væske er en betingelse for ionisering i kroppen!!...

Ion-dannelsen, d.v.s. spaltningen af det ioniserbare stof i elektrisk ladede dele, er nøje forbundet med stoffernes opløsning. Ionisering kan foregå i gasser, d.v.s. luftarter, og i væske, der for kroppens vedkommende vil sige vand. Uden vand og luft (ilt) - ingen ion-dannelse i kroppen og ingen liv. Den grad, hvori spaltningen til ioner sker, afhænger bl.a. af stoffernes opløselighed og den aktuelle koncentration i opløsningen.

Udskillelse af kroppens affaldsprodukter er også afhængig af ioner.

Samtlige funktioner i en krop er styret af elektromagnetisk, elektrolytisk eller hormonel vej. Enzymerne fungerer som igangsættere (katalysator) eller udløses af de videreløbende mangfoldige processer. Alle levende organismer danner selv deres elektro-magnetiske kraftfelt.
Menneskekroppen fungerer som en kemisk fabrik, hvor forskellige kostelementer indtages som brændstof, der gennem komplicerede processer omdannes til de stoffer kroppen har brug for samt til varme, muskel- og kropslig energi. Så du er hvad du spiser? Giftstoffer forhindrer hormoner og enzymernes vitale funktion i kroppen, noget videnskaben har vidst i mere end 100 år.
Overalt mellem de tusinder af stofdannelser, der finder sted i kroppen optræder ionreaktioner. De forekommer også i omfattende grad i stofnedbrydelsen og nedbrydningsprodukternes sluttelige udskillelse, gennem sved og urin!!.. 
En krops indre omsætning og liv er afhængig af samspilet mellem kemi og elektricitet? Var der ikke noget, der hed atomer og molekyler, ville der heller ikke være noget, der hed ioner og ioniseringer, d.v.s. spændingsforskelle ville ikke kunne opstå. En hver stofopbygning eller nedbrydning, enhver kemisk proces berører det cirkulære system af elektroner. Enhver jordisk proces er at opfatte som en elektron-proces.

En krop er en stor elektrolyt-beholder

Hver eneste lille celle ud af de utallige billioner, som alt levende er opbygget af, udgør en kemisk og elektrisk enhed, hvor visse balance-forhold (syre/base) giver de bedste funktionsbetingelser. På en måde kan menneskekroppen betragtes som en elektrolyt-beholder. For at en så kompliceret stofomsætning, som den der foregår i menneskekroppen, kan forløbe normalt ved hjælp af de realativt elektriske "kræfter", der repræsenteres af ioner og polariseringer, må det ydre spændingsfelt, der omgiver kroppen ikke være unaturligt f.eks. magnetfelter fra eks. computer skærme, jordstråling, mobilmaster, luftledninger, forurening eller forkert indtagelse af giftstoffer gennem kosten o.m.a. Har det vedvarende slagside, øver det en uheldig virkning på kroppens interne ion-forhold, hvilket oldtidens græker vidste god visdom af.
Al mad og drikke nedbrydes i kroppen ved forbrænding gennem oxidation (iltning), hvorved der udskilles Co2 i form af kuldioxid. I de senere årtier er der sket en voldsom stigning i indholdet af Co2 i luften. Dette hænger sammen med, at forsile brændstoffer som kul, koks, brænde og olie (transport m.m.) nu brændes af med voldsomt hast?

Stresshormonet serotenin 5-HT

Positive luftioner som f.eks. røggasser og partikler i form af tobaksrygning binder sig kuldioxidmolekylerne og forværer syreomsætningen af blodet. Antagelsen forstærkes yderligere derved, at man kan efterligne kuldioxideffekten ved, at man giver en intravenøs injektion af stresshormonet serotonin 5-HT. Det er et særdeles aktiv og ustadigt hormon. I midthjernen deltager det således i mange forskellige processer, som f.eks. søvn, transmision af nerveimpulser og regulering af vort humør. En overproduktion af stresshormonet serotonin 5-HT giver således forskellige former for stress, som man kan få af for meget røgpartikler, cigarettrygning, og forkert indtagelse af en kostsammensætning af positive ioner herunder for meget kød, og giftstoffer i maden m.m.? Den uheldige virkning af serotonin kan så afhjælpes ved hjælp af negative ladede iltmolekyler (antioxidanter) i sund kost, virker nedbrydende på serotonin.
Ref. Poul Bechgård "Sundheds Plejen" nr.3 1963.

En anden virkningsmekanisme er, at de negative ioner som findes i ren luft, rent vand og rent mad, herunder grønt, men ikke kødspisning, som forhøjer blodets PH-værdi (surhedsgrad) og øger dets kulsyrebindende virkning. Derfor er det noget skidt også, at indtage sodvand med kulsyre? Når ilten forbruges, stiger kulsyreindholdet i kroppen. Det virker på den måde, at blodet får et ekstra krav om at få fornyet sin iltbeholdning, hvilket kræver jern (hæmoglobin). Værdien heraf er umidelbart for alternative folk, der arbejder med vor syre- base balance, idet de fleste mennesker i dag har en for lav PH-værdui i blodet p.g.a. forkert spisevaner, altid syre ting i maden. Dette fører som bekendt til åndedrætsbesvær og øget risiko for åreforkalkning m.m.. Virkningsmekanismen er beskrevet med tysk grundighed af H. Rinders i artiklen "Der Astmugskatalysator - das negative Sauerstoffion".
En lang række senere arbejder har også beskæftiget lige som jeg med den vitale betydning, som opretholdelsen af den elektriske balance i celler og molekyler for mennesker. Det er således blevet påvist, at selvom negative ioner ikke virker direkte nedbrydende på cancer, så angriber kræftceller dog ikke celler med kraftig negativ ladning (ilt)?
Ref. Dr. B. Skoloff Canser Receach 1951.
Man er på lignende måde blevet klar over, at virus indtrængen i celler også er et elektrisk fænomen, idet vira normalt bærer en ion negativ ladning, hvorfor de ikke kan trænge ind i negativt ladede raske celler. Er cellen derimod positivt ladet evt. fyldt med natrium (salt) istedet, som mange spiser for meget af gennem kosten og saltede produkter bliver den nemmere angrebet af vira. Ref. Dr. F.O. Schmidt Masseachusets Institut af Tecchnology samt Atomic Energy Commission af Brookhoven National Laboratory.

En helt ny type strålebehandling  "partikel kanon" mod kræftceller, hvor man bruger proton ion-partikler i stedet for røntgen-gammastråler?

af G.N, klimatolog og specialist i ren luft 

Scandion 1985 

 

En ionstråle kan indstilles til at ramme kræftsvulster i hjernen med en tiendedel millimeters nøjagtighed. Ionstrålen accelerer i en cyklotron eller som Danfysik nu har fremstillet med nåle der føres og stikkes på hudens overflade, og dens rækkevide indstilles, så al dens energi negative/ioner frigives i svulsten, der bræber kræftcellerne. Danfysik A/S revolutionerende ionstråle apparat er ikke vist på denne tegning!!....Læs her neden under på siden.

En ionstråle kan indstilles til at ramme kræftsvulster i hjernen med en tiendedel millimeters nøjagtighed. Ionstrålen accelerer i en cyklotron eller som Danfysik nu har fremstillet med nåle der føres og stikkes på hudens overflade, og dens rækkevide indstilles, så al dens energi negative/ioner frigives i svulsten, der bræber kræftcellerne. Danfysik A/S revolutionerende ionstråle apparat er ikke vist på denne tegning!!....Læs her neden under på siden.

De positive ioners skadelig effekt på organismen

 

Kilde: G.N. atomfysiker, klimatolog og økolog siden 1976

Forsker over hele verden har gennem mere end 100 år arbejdet intens med udforskningen af ionernes indvirkning på mennesker, dyr og planter, og der er blandt forskerne blevet enighed om, at de "positive ioner" i luftens atmosfæren, smok og forurening af CO2, diselpartikler, bilos, atomkraft, ørkenvinde, tobaksrøg, bilos, infralyd herunder vibrationer og andre forureningskilder; mugspore f.eks. råd i vores boliger, forrådnelse af kødkost eller blod fra dyr, som i værste tilfælde er de mest skadelige elementer for kroppen, fordi de stjæler ilten - de negative ioner (oxygen) i organismen, og som går under navnet skadelige iltradikaler!!....

På mennesker kan de positive ioner angribe blodpladerne, så der opstår kræftceller samtidig med, at der udløses "stresshormonet" serotonin 5-HT, hvilket også sker ved påvirkning af magnetfelter, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i boligen, stråling fra selve mikrobølgeovne, hvor der vendes op og ned på sammensætningen og frembringer strukturændring af specielt enzymer vitaminer og mineraler? Antioxydanter i maden bliver ødelagt af de positive ioner f.eks. hårdt stegt mad, røgpartikler m.m. 

Dårlig indeklima har særlig indvirkning på stress f.eks. tobaksrygning, manglende udluftning og ventilation på arbejdspladser, kontorlokaler og fabrikker, lugtgener i grisestalde, og hvor gylle bagefter bliver udledt på marker som ammoniakdampe og andre former for miljøfaktorer m.m.. Den mad vi spiser spiller har også en stor rolle bl.a. forrådnelse i tynd- og tyktarmen, som nedbryder ilten (negative ioner) og sender stress hormonet serotonin 5-HT på overarbejde og videre til vort forurenet blod med alskelsens sygdom til følge.

For meget serotonin i organismen og blodet, forårsager næsten alle slags sygdomme lige fra tørhed, allergi, øjenkløe, næsekløe, forstoppelse til blodprop, åndedrætsbesvær,synkebesværligheder, hæshed, hovedpine, svimmelhed, kvalme, rystelser, irritablitet fra lydfrekvenser, nedtrykthed, depressioner, søvnløshed o.m.a. Reumatiske patienter får mere ondt i ledene. Migrænepatienter ofte hovedpine. høfeberlidende bihulebetændelser og astmatiker får det værre o.s.v. - alt sammen p.g.a. stresshormonet serotonin 5-TH., som udløses af de positive ioner. I forurenet luft såvel indendørs som udendørs, grill- og tobaksrøg, arbejdsmiljø, forkert kost, skæv ionbalance i indeklima, luftens elektricitet, apparatur, herunder mikrobølgeovne, mobiltelefon, telemaster, højspændingsledninger, TV-radiosender, radar og jordstråling (radon) m.m.

Ekstreme lave frekvenser

Hos disponerede patienter som udgør 30 % af befolkningen, kan infralyd som går under navnet føhnvind og Italiens Østenvind "Siroccoen" fremkalde hovedpine, søvnløshed, spændinger i nakken og muskulaturen osv.. De "positive ioner" vejrstress er somregel opbrugt energi i atmosfæren, hvilket skyldes ekstreme lave frekvenser i infralydområdet. På Malta, der ligger i det "IONISKE HAV" mellem Italien og Afrika, har man fra rigtig gammel tid f.Kr. fundet en lov der siger, at en mand, som har dræbt en anden under Siroccoen (infralyd fra 1-20 Hz), ikke kan dømmes til døden?

På hospitalerne i Mùnchen har man tidligere undgået i den udstrækning det er muligt, at operere i perioder med føhnvind (infralyd), dels med tanken på patientens blodtryk og hjertevirksomhed, dels med tanken af hensyn til lægens mindskende koncentrationsevne.

Allerede i slutningen af 1800 tallet opdagede man, at negative ioner var af afgørende vital betydning for luftkvaliteten. I 1901 noterede Østrigeren Czermark, at den tiltagende føhnvind i bjergdalen indeholder et stort overskud af positive ladede elektricitet. Under føhnvind med ekstremt lave frekvenser (1-10 Hz) stiger sygdomsfrekvensen, flere selvmord og voldsforbrydelser, desuden notere et alment sænkning af velbefindende og med depression til følge.

Når befolkningen i bjergene ofte bevarer et godt helbred selv i en høj alder, er negative ioner i luften, bjergkilder med negatv ioniseret krystalklart vand og i god jord, samt en sund kost med masser af økogrøntsager en vital vigtig faktor i dette forhold og deres velbefindende i en meget høj alder!!.... Man har en tydelig fornemmelse af, at bjergdalen, jorden og luften "tærer"; den giver appetit, idet der skaffes rigeligt "brændselsmateriale" til veje. Man har i dette forhold også forklaringen på, hvorfor søluften og skoven virker så meget mere afstressende og forfriskende, fornyende på menneskelegemet, end anden luft bl.a. i industriområder, storbyer, pacelhuse i et boligområder. som bruger brændovne?

Når astmapatienter kommer op i bjergluft oplever de en væsentlig forbedring af vejrtrækningen, får langt mere ilt til cellerne og det er også derfor man anlagde ioniske templer og sanatorier på Athens bjergskråninger i oldtiden o.s.v.. Den rene bjergluft er nemlig fuld af livsvigtige negative ioner (ilt), og dette forhold gør, at bjergluft føles kølig, behagelig og giver velvære.

Ionernes negative elektriske spænding går hurtigt tabt når vi bevæger os ned fra bjergdalene, og i dalen møder vi de positive ioner føhnvinden om efteråret, forurenings partikler langs veje og trafikårer, da negative ioner skal bruges i rensningsprocessen.

I milioner af år, har mennesket vænnet sig til, at luften var ren og uden luftforurening og samtidig indeholdt mange frie luftioner af negativ elektricitet. Under det seneste århundrede har luften forandret sig væsentlig og luftionernes negative ionantal er formindsket på grund af stigende forurening af de forsile brændstoffer, herunder CO2 m.m.
I naturen dannes der 20 ionpar/cm3 pr. sekund via radioaktiviteten i jorden, kosmisk stråling, regndråber, vind ect. Rigtig ren og frisk luft indeholder 1500 - 4000 ionpar pr/cm2 og når vejret er pænt er der et overskud af negative ioner ligesom efter et tordenvejr. Det er ikke nogen begivenhed, at Radio og TV i Schweiz advarer befolkningen når føhnvinden ventes. Føhnvind er en varm, tør faldvind på læsiden af et bjerg som forholdsvis optræder nede i Alpedalen eller på Grønland.

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie og naturvidenskab, klimatolog,  økolog og livsstilsekspert siden 1976, kunstner og musiker.

Har vi nået vejen til effektiv behandling af kræft?

Partikelkano accelerere atomernes partikler til hastigheder, der nærmer sig lysets hastighed. Disse acceleratorer anvendes bl.a. til forskning, til produktion af computerchips, til miljøcerfisering og til den nye form for kræftbehandling.
I partikelacceleratorer anvendes tonstunge magneter til at styre bittesmå atonare partikler som f.eks. ioner (elektroner). Disse magneter på partikelaccelratorer er store energisluger. Fælles for alle partikelacceleratorer er, at de er storforbruger af elektrisk energi, ofte i 10 Megawatt eller højere. En kræftbehandling vil nemt ryge op i en halv million kroner, uden at patienten ved det. Fremtiden vil vise om Danmark, har råd til denne form for kræftbehandling på stats buget, ide de fleste mennesker vil dø af kræft p.g.a. miljøpåvirkninger og ligegyldighed med hvad man spiser og drikker!!......
Er det lægerne eller politikerne der bestemmer hvem der skal være først i kræftbehandlingen? Kommer madfrådser, rygerne og drankerne i sidste række? Indtil nu bestemmer lægerne hvem der skal sendes af sted til kræftbehandling i U.S.A, hvor partikel kanoner har eksisteret og findes mod kræft.
 

Artikel fra BT Tirsdag d. 29. august 2017

Artikel fra BT Tirsdag d. 29. august 2017

Min Atomlære af dr. phil. Emiel Rasmussen 1933 - 1938

Årerne omkring 1930èrne var præget af en stærk international begivenhed med forskning af enhver form for stråling, herunder jordstråler, elektriske magnetfelter, biomagnetisme og med opfindelse af fysiske apparatur, som kunne erstatte og afsløre i det mindste jordstrålesøgers identitet og ligeledes kontrollere rabdomanter (vandsøger) og pendulsøgers eksperimenter, skriver afdøde naturvidenskabsmand dr. phil. Emiel Rasmussen f. 1873-1956 og forfatter til tre fantastiske bøger: Min Atomlære, Kræftproblemets Løsning og Grundstoffernes Stråling. I bøgerne henviser han til ELEKTRISK - MAGNETISK - BI-POLARITET & BIOMAGNETISME

I hans bøger kommer man tæt på de revuolutionerende  videnskabsmænd: George Lakowsky, Volta, Galvani, H. C. Ørsted og Michael Faraday opdagelse af elektricitet m.m.

Den mest fantastiske bog fra 1932 om atomlære, jordstråler, biomagnetisk felter og elektricitets hemmelighed.

Den mest fantastiske bog fra 1932 om atomlære, jordstråler, biomagnetisk felter og elektricitets hemmelighed.

George Lakkovsky regnes for Verdens største opfinder af elektromagnetisme og livets hemmelighed

På opdagelse i den ukendte elektroniske verden og opklaring af brummelyde?

Kilde: G.I.N. Climatolog, naturforsker og økolog siden 1976

I en alder af 72 år, i 1942 blev Lakovsky ramt af en limousine og døde tre dage efter på hospitalet af sine kvæstelser. Han regnes for en af de største indenfor elektromagnetisme lige som H.C. Ørsted

I en alder af 72 år, i 1942 blev Lakovsky ramt af en limousine og døde tre dage efter på hospitalet af sine kvæstelser. Han regnes for en af de største indenfor elektromagnetisme lige som H.C. Ørsted

Biomagnetisme hvad er det?

Kilde: UGESKRIFT FOR LÆGER 21. december 1987

Biomagnetisme var mente man, en realativ ny forskningsdiciplin i 1987, selv om den blev opdaget 200 år før i 1787 nu med stadig stigende interesse inden for internationale medicinske kredse efterhånden involveret forskerne, dels i et ret betragteligt antal og dels i mange lande.

Sådanne magnetfelter kan generes af elektriske strømme i nerve- og/eller muskelceller, ligesom de kan fremkomme på grund af tilstedeværelse af magnetiske materialer (magneter), eksempelvis i lunger og  ved lever

De biomagnetiske felter, der måles ved organismens overflade, eksempelvis lige uden for hjerneskallen (kraniet), er uhyre svage, nemlig ca 100 millioner gange svagere en jordens magnetfelt. De stærkeste biomagnetiske felter hidrører fra kardiologiske kilder EEG hjernebølger og som skaber søvnen.

For at kunne udføre biomagnetiske målinger udenfor hjerneskallen kræves der et yderst følsomt måleudstyr, som betegnes for SQUID (Superconducting Quantum Interference Diffration) og som skal placeres tæt ved organismen hjerneoverflade. For at kunne udføre nerve- muskel målingerne kræves derfor et yderst føltsomt måleudstyr, samt at uønskede magnetfelter, såkaldt magntik støj udelukkes i så høj grad som muligt. Magnetisk støjkilder som mennesket kan opfange "infralyd" og lavfrekvent støj hidrører fra elektriske installationer, elevatorer, ventilationsanlæg, trafikstøj, radiobølger og transformer m.m.

Det var oprindelig i 1971, at Brian Josepson kom på sporet af biomagnetisme ved opfindelsen af en elektronisk industrielt halvleder, hvilket var uhyre følsom overfor magnetfelter. Josephson forbindelsen førte til opfindelsen af måleinstrument Superconducting QUantum Interference Dector (SQUID) et Superkonducerende Kvante Interferometer. Det er et meget følsomt apparat til at måle magnetisme med. Noget af det første, SQUID påviste, var, at der ligger et indviklet og tydeligt magnetfelt (aura) rund om vores hoveder (aura). Opfindelsen af SQUID apparat åbnede døren for videnskaben til en helt ny verden: bioelektromagnetisme.

På samme tidspunkt - i 1971 indsamlede bakteriologen Richard Blakemore bakterier fra marskerne omkrink Cape Cod. Disse bakterier blev lagt i en glasskål. Mikropperne svømmede op mod glasskålens nordside. Han drejede skålen rundt, og bakterierne emigrerede langsomt tilbage mod nord. Ligegyldigt hvor ofte han drejede glasskålen, så vandrede bakterierne tilbage mod nord. Ved at bruge et elektromikroskop, endnu et nyt videnskabeligt redskab, fandt Blakemore ud af, at disse bakterier indeholder et lille mængde magnetkrystaller af naturligt magnetisk jernmalm.

I begyndelsen af 1970èrne påviste Bill Keaton fra Cornell Universitet, at når duer flyver hjem, navigerer de via deres evne til at sanse jordens magnetfelt. Ingen troede på ham, men det viste sig, at duer og fugle lige som storken har et kompas "indbygget" i hovedet. Lige ved siden af deres venstre hjernehalvdel ligger der en klynge magnetkrystaller indkapslet i nerver.

Biomagnetisme, specielt magnetoencefalografi forskning har hidtil været koncentreret om lokalisering og afgrænsning af et focus i hjernen med neuronal dysfunktion, samt om studier af audiotiv (lyd), visuel og stimulerende magnetfelter. Det blev også brugt ved undersøgelser med kognitive aspekter samt undersøgelser af interesse for smerte- og epilepsiforskning m.m.

Afdøde civilingeniør Viggo Berthelsen

Kilde: G.I.N. klimatolog

På samme måde (billede nederst) har civilingeniør Viggo Berthelsen fortalt ved flere tidligere lejlighederog foredrag, at han har målt den tid, det tager for kroppen uden hjælp at genopbygge de normale faktiske og relative mineraler (ioner), hjernens melatonin og sporstofmængder og sammenlignet denne tid med tiden for genopbygning ved hjælp af mineralterapi. Det kom naturligvis ikke som nogen overraskelse, at indtagelse af et mineral tilskud simpelthen viste sig at være nødvendig, da der ikke sker nogen automatisk genopbygning. Viggo Berthelsen nævner om calsium (ioner) drænes af mikrobølger, men det gælder også andre mineraler f.eks. magnesium ioner, der er legemets vigtigste mineral for at oprette syre base balance, fordi dette mineral er neutral i forhold til andre mikro næringsstoffer.

Læs historien om Ida?
Tryk på linket her: Vitaminer A.B.C.  

eller om antioxidanter her:

OM MAGNETFELTER?

El-forbrugerne har i de seneste årti (1980èr) vist en større og større interesse for magnetfelter.  Det har vi, der arbejder i elselskaberne, tydeligt kunne mærke. Når forbrugerne henvender sig til os, er det ofte fordi de er bekymret for, om der kan være en sundhedsrisiko ved magnetfelter, som omgiver højspændingsledninger. Med denne brockure ønsker elselskaberne at imødekomme forbrugernes interesse for emnet:

Er der grund til at være bange?

I aviser og TV har vi set og hørt, at der er en sammenhæng mellem forskellige sygdomme og magnetfelter. Det er klart skriver elselskaberne i brochuren, at vi alle tænker en ekstra gang, når vi ser og hører sådan noget.

Rent faktisk ved vi ikke (1985), om der er en sammenhæng mellem magnetfelter og sygdom. I de sidste 10-15 år har videnskaben brugt megen tid og mange kræfter på at prøve at finde ud af (skrivebordsarbejde), om det er sundhedsfarligt at blive udsat for magnetfelter.

I dag er situationen (1980èrne) den, at videnskaben hverken kan bekræfte eller afkræfte, om der er sundhedsrisiko. Og der er ikke noget, der tyder på, skriver elselskaberne, at de kan give os et klart svar i den nærmeste fremtid.

Magnetfelter og elektriske felter er ikke det samme

Overalt, hvor der bruges elektricitet, eller elektricitetstrømme gennem ledning, findes der 2 slags "felter": 1. Elektriske felter, og 2. Magnetiske felter. Der er mange, som blander dem sammen og det betyder, at mange mennesker bliver mere bekymret end nødvendig, skriver elselskaberne.

Kræftproblemets løsning

Vi hører, ser og føler med kroppen og hjernen

Den verdensberømte videnskabsmand A.L. Tchijewsky, som var foregangsmand med ionvidenskaben siden 1929, mente at nerveimpulserne under huden og kraniet "håret rejser sig" tjener ikke alene som modtager af luftioner, radiobølger (musik m.m.), men også "MOBILSTRÅLING", som har direkte indflydelse på kroppen og diverse organer?

Den franske professor George Lakkovsky påviste allerede i 1930èrne, at en kobberring, der ikke er helt lukket, har et elektromagnetisk felt (H.C. Ørsteds opfindelse) med en frekvens på 31 Hz, som bl.a. virker helbredende på vildtvoksende kræftceller hos planter, hvilket er bekræftet skrevet af phil. Emiel Rasmussen fantastiske bøger "Kræftproblemets løsning" og "Grundstoffernes Stråling" fra  1933 - 1938.

Ved en lang række forsøg, foretaget i laboratoriet på sygehospitalet la Salpètrièrs i Paris, fandt George Lakkovsky ud af, at en sådan kobberring stimulerede spiringen hos plantefrø med op til 50 procent - og at disse planter samtidig fik forøget vækst. Flere ældre gartner kender til Lakhovskyringens forunderlige virkning bl.a. hvis man hammer et kobbersøm i et træ, så går træet ud?

Den usynlige verden er fuld af skadelig stråling?

Indeklimastress

Kilde af klimatolog G.I.N. 1985-2019 og økolog siden 1976

Der har i den senere tid været fokus om strålefaren ved mobilmaster sat op ved skoler og børnehaver, brugen af mobiltelefoner og trådløst internet. I 1985 var det børn som boede tæt ved højspændingsledninger, tung trafik o.s.v.. Hvordan kan man bevise påstanden om den daglige elektromagnetiske strålepåvirknings farlighed fra mobilmaster, mobiltelefoner, router - internet box på vægen, mad fra mikrobølgeovn o.s.v..

Det kan man ved at analysere morgenurinen eller spyt for de forskellige mineraler og sporstoffer med atomabsortionsmetoden og derefter sætte sig til at arbejde ved dataskærm en tid og igen analysere en urinprøve for nedbrydningsproduktet af 6-hydrooxymelatoninsulfat (melatonin fra hjernen), som er vores livsvigtige hormon i epifysen, det  fortalte den nu afdøde 92-årige civilingeniør Viggo Berthelsen, opfinderen af Minalka Scanalka og vitaminpiller AD m.fl.. Nedbrydningsproduktet af 6-hydrooxymelatoninsulfat, er en meget vigtig metalbolit af pineal-hormonet melatonin, som kan bevirke et svækket immunforsvar. En forøgelse af 6-hydrooxymelatonin, er bevis på et øget stofskifte af stresshormonet serotonin og lavt melatonin. Når serotonin niveauet synker eller drænes fra kroppen gennem urin, påvirkes hypofysen, skjoldbruskkirtlen og binyrerne med serotoninsyndromet; søvnløshed, spændinger i muskler, hovedpine, migræne, svimmelhed o.s.v.

Kilde: civilingeniør Viggo Berthelsen og klimatolog G.I.N. 

- Udviklingen af tv-fladskærme, bærbare computer, ipads smartphones fylder de danske soveværelser og stjæler vores søvn og det er dybt foruroligende, siger Jes Gerlach, speciallæge i psykiatri, førende søvnforsker og forfatter til bogen

- Udviklingen af tv-fladskærme, bærbare computer, ipads smartphones fylder de danske soveværelser og stjæler vores søvn og det er dybt foruroligende, siger Jes Gerlach, speciallæge i psykiatri, førende søvnforsker og forfatter til bogen "Søvn". Det bekymrer mig meget i høj grad, at så mange store børn og unge får alt for lidt søvn af den årsag. Med det resultat, at både deres fysiske og psykiske udvikling kan tage alvorlig skde, siger han til BT søndag d. 16. juni 2013.

Vi bombarderes daglig af elektrosmog og stråling som er en kombination af det hele

Sover du klods op af naboens trådløse router (box) på vægen i boligblok eller rækkehus?

På en nem og ukompliceret måde kan man med en "Elektro-Smog måler" (billede nederst) opnår en viden, hvorvidt du og din familie eller dine kollegaer på arbejdspladsen er udsat for mere elektromagnetisk stråling end hvad der ellers er aceptabelt i hverdagen?
Det var årsag til, at jeg nu mistænker den kraftige Wi-fi stråling jeg var udsat for ved min trådløst computer og som jeg sov og sad tæt op af 30 timer om ugen, men også den box (router og modem) installation jeg fik af TDC i mit soveværelse i 2010. I dag er jeg overbevist om, at min modem på vægen måske, har været medvirkende årsag til min forstørret prostata i 2012?

I 2010 blev den nye modem (trådløst netværk) sat klods op ved min sengs hovedgære i èn meters afstand af 1 meter? Det resulterede i efterfølgende hyppigere vandladning fra 6-10 gange i løbet af en nat? Pludselig gik min vandladning helt i stå en sen aften kl.24,00 p.g.a. forstørret postata med efterfølgende tre operationer.

Det har længe været oppe i medierne, at mange computer, netværk, kopimaskiner ect. i et kontorlokale, kan grundet megen stråling, forårsage træthed, hovedpine, koncentrationsbesvær o.m.a. fortæller videnskabsfolk? Det var årsagen til, at jeg anskaffede mig et dyrt måleinstrument, en "Elektro-Smog måler" i november 2013 efter 5 skoleelevers forsøg i Hjallerup med karsefrø? Kraftig mobilstråling fra trådløst router (modem), som var sat op i et klasselokale viste misvækst på karsefrøs spireevne? I første omgang konkluderede videnskabsfolk, at karsefrøene ikke havde fået vand nok og var tørret ind? Da jeg læste historien på Google, der havde vakte opsigt i udlandet og herhjemme i medierne, anskaffede jeg som indeklimaekspert (ionmåling)  et andet måleinstrument, der viste en foruroligende stråling i mit soveværelse hvor jeg sov. Strålingen var 34 gange mere kraftig end hvad den oprindelig måtte være i èn meter afstand fra min seng. Mine intervaller med at sove lå efter 3 operationer mellem 3-4 timer før jeg vågnede, og efter jeg nu slukket for det trådløse netværket om natten, sover jeg helt op til 6-8 timer inden jeg vågner og skal ud og tisse på WC?

Jeg forsøgte at ringe til TDC og for at få en forklaring og mere information om farlige stråler fra modem/router, men ak nej? I dag er det lige så galt med de udbyder, som sætter fiberkabler og box ind i vores huse. De har en stråling, som er lige så højt på skalaen, nærmest helt oppe i det røde felt og særlig hvis Wi-fi er slået til.

I tre år fra 2010 - 2013 blev jeg nærmest drænet for vitaminer og mineraler? Læs siden længere nede om hvad der sker med kostelementer (mineraler og sporstoffer) vi ikke kan optage p.g.a. stråling, sprøjtegift, tilsætningsstoffer, kunstige sødemidler som aspartarm o.m.a...

Fredag den 10. januar 2014 skrotter jeg mit TDC modem på vægen og installere fiberkabel fra Waoo, Waoo fibernet, der siges ikke have de farlige mikrobølge stråler?

Denne lidt kombliceret måler blev også brugt ved et andet forsøg i et værelse, hvor der var installeret tre kørende computer + et kæmpe fladskærm inde i stuen. Måleresultaterne viste en forbløffende stråling fra routeren (modem) i det værelse hvor de tre computer stod.

Denne lidt kombliceret måler blev også brugt ved et andet forsøg i et værelse, hvor der var installeret tre kørende computer + et kæmpe fladskærm inde i stuen. Måleresultaterne viste en forbløffende stråling fra routeren (modem) i det værelse hvor de tre computer stod.

Skolepigers forsøg med karsefrø og mobilstråling vækker opsigt i udlandet og herhjemme bl.a. hos indeklimaekspert G.I.N

og på Aalborg universitet?

I 1996 fortalte professor Olle Johansson  fra det anerkendte Karolinska Institutet i Stockholm i et enteriwev til BBC, at mobiltelefoner er

I 1996 fortalte professor Olle Johansson fra det anerkendte Karolinska Institutet i Stockholm i et enteriwev til BBC, at mobiltelefoner er "et instrument, som er blevet sluppet løs på markedet uden at være blevet ordentlig testet" og han hævder, at effekten af at tale i mobiltelefon to timer om dagen svarer til at putte hovedet et minut i en mikrobølgeovn.

Hjallerup : Nordjylland 16. maj 2013

Hjallerup: De går kun i 9. klasse, fem piger, Lene, Mathilde, Signe, Sisse og Rikke, der fornyelig blev nummer fem i en landsdækkende forskningskonkurrence for skoleelever.
Pigerne havde sået 400 karsefrø i 12 bakker. Bakkerne blev stillet i to forskellige rum med samme temperatur, men det ene rum blev bakkerne udsat for bestråling fra to internet routere.
Resultaterne kunne ses med det blotte øje 12 dage senere. Det bestrålede karse var stadig frø, mens det ustrålede karse stod i fuldt flor med lange stilke og grøn overflade.
I det ene tilfælde vokser det jo fint, og i det andet tilfælde er de nævnte ikke spiret. Forsøget har vakt internationalt bevågenhed.
Flere forskere og eksperter i ind- og udlandet og ikke mindst klimatolog af denne hjemmeside "Kend dig selv" er yderst interesseret i de resultater, som skoleeleverne i 9.b fik ud af deres mobilstråling, som eleverne deltog med.
- Pigerne har anvendt en meget elegant model i deres forsøg med planter. Det er meget imponerende, siger professor ved Karolinske Instituttet i Stockholm Olle Johansson, der er blandt tre forskere, vil gentage forsøget med belgisk forskningskollega, professor Marie - Claire Cammaert ved Universitet libre de Bruxells, idet skolepigernes forsør er ifølge ham helt genialt.
Olle Johansson har for årtier siden ved dobbeltblindforsøg vist, at el-følsomme personer reagerer på mobiltelefoner. Det startede allerede i 1980èrne ved brug af mobiltelefoner, hvilket burde være en advarsel? TV-selskaber fra bl.a. England og Japan havde interviewet ham dengang.
Også professor Knud Erik Skouby ved Aalborg Universitet for elektroniske systemer er interesseret for 9. klasses forsøg og mener, at karse-forsøgene skal gentages under videnskabelige former for at sikre ensartet forhold for karsen. Og det mener professoren er interessant, hvis det er muligt af eftervise forsøget.
Også en canadisk fysik/kemilære, Larry Oberg har udsat frø for mobil- og routerstråling lige som de danske skoleelever. I dette forsøg er dog ikke brugt karsefrø, men grønne linsefrø. Efter en uge var konklutionen klar: Mobil - spirerne blev flotte og grønne, præcis som de spire, derikke havde fået stråling, men med WiFi Router var spirerne efter 7 dage mislykkedes og vil ikke spire (se nederste billede).
Uanset om man kan sætte spørgsmålstegn ved "Karseprojektet" videnskabelige gennemførelse eller ej fra Hjallerup i Nordjylland, så er kendskabet til mikrobølgers skadelige virkninger været kendt siden radarens opfindelse, især de militære instanser globalt hvor man har gjort meget præcise undersøgelser og kortlægning af forskellige frekvensers indflydelse på den menneskelige organisme.
I selve eksperimentet har pigerne undersøgt, om strålingsaktivitet fra trådløse apparater betyder noget for karseføs evne til at vokse sig store. De er selv begyndt at tage deres forholdsregler.
- I stedet for at lægge min telefon på natbordet, så lægger de den anden ende af værelset eller helt uden for rummet, siger Rikke.

Må jeg som klimatolog henvise læserne til denne hjemmeside: www.http://stråling.dk

Stråle-chok: Vi får en kæmpe regning om 20 år?
Interview: Foreningen Vore Børns Fremtid tror ikke på danske myndigheders historie om, at trådløst netværk er ufarlige. Derfor arbejder organisationen på et samlet kritisk materiale om farlig stråling og henviser til denne hjemmeside:

www.helbredssikker-telekommunikation.dk

Routere er som mikrobølge ovne

Routere til trådløs internet kører typisk med en frekvens på mellem 2,5 GHz og helt op til 5 GHz - meget lig microbølgeovn. Det er blandt andet her, forsøget fra Hjallerup halter, siger forsker Michael Stùbert Berger, DTU til dagbladet Ekstrabladet. Stråling fra en router kan ikke direkte sammenlignes med stråling fra en mobiltelefon. Da routeren arbejder med samme bølgefrekvens som en microovn, kan den formentlig godt udtørre et stykke vådt vat med karsefrø, det siger sig selv?
Så muligvis skal forklaringen på resultatet fra HJALLERUP findes i, at karsefrøene ved routeren blot krævede mere vand end karsefrøene i rummet uden router. Der er altså næppe tale om, at karsefrøene blev ødelagt af selve strålingen. Det er mere sandsynligt, at de blot tørstede ihjel, siger Michael Stùbert Berger. De fleste med daglig gang i et kontorlandskab kan nok også skrive under på, at elektronikken giver et tørt indeklima, hvilket øger statisk elektricitet og giver mange problemer med hovedpine. Måske var det den samme påvirkning, karsefrøene var udsat for, siger Michael Stùbert Berger, idet han forsætter:
Mange tror fejlagtig, at mobilstrålingen kan opsplitte molekyler og beskadige DNA. Men i modsætning til eksempelvis røngten er mobilstråling såkaldte ikke-ioniserende stråling, der består af elektromagnetiske energifelter, som overfører energi fra sted til et andet. Hvis bølgerne møder levende væv på sin vej, vil de afsætte noget energi, der kan skabe en varmepåvirkning. Det er altså udelukkende varmepåvirkning, der eventuelt kan være skadelig. Den samme varmepåvirkning, der formodentlig lod karsefrøene dø af tørst.

Den teori køber jeg ikke?

- siger klimatolog som i det meste af sit liv har studeret "STRÅLING" og frekvenser, der påvirker hjernen eller kroppen? På mennesker sker en større udslipning (nyerne) og ændring i nerve og kirtelmæssige virkning og forandring i hjerterytmen ved "stress og mobilstråling", idet der udskilles alt for stor mængde af det allergiudløsende 6-hydrooxymelatoninsulfat, en vigtig antioxydant af melatonin ihjernen.  G.I.N er indehaver af denne hjemmeside "Kend dig selv" og har i mere end 35 år arbejdet med indeklima, strålingsfare, ioner og kostsammensætning. Desværre opdagede jeg alt for sent i 2012, at jeg selv lå i en voldsom stråling fra en router og måtte købe ekstra udstyr af måleinstrument, som bekræftede strålingsfaren?  
 

Billedet er fra det canadiske forsøg med bønner efter 7 dage, hvor de er spiret!!....

Billedet er fra det canadiske forsøg med bønner efter 7 dage, hvor de er spiret!!....

😋Planter og mennesker reagerer på lys, lyd og mikroskopiske lave frekvenser når vi sover? 


Af G.N. religionsforsker i naturvidenskab, klimatolog og økolog siden 1976


Når man taler om medicinsk klimatologi, er vi tilbøjelig til at se for meget på de traditionelle klimatiske faktorer som eksempelvis temperatur, lufttryk, fugtighed, vind og frost. Vi bør i stedet i højere grad se på det atmosfæriske potential, elektriske ladninger, luftens ledningsevne, de vertikale strømninger nær jordoverfladen, radioaktiviteten, elektromagnetiske bølger og andre forhold.
For mange år siden udkom en spændende bog af Pichardi om de kemiske basis for medicins klimatologi. Forfatteren indleder med at slå fast, at det er en kendt ting, at visse kemiske reaktioner, især indenfor colloidkemi (mikroorganismer), er vejrfølsomme. Et kolloid er dispergerede fase partikel med en diameter på mellem 1 og 1000 nanometer, der normalt er usynlig (lys) i et optisk mikroskop og kan bekræftes ved anvendelse af et ultramikroskop eller et elektronmikroskop. Pichardi mener, at colloid kan vises, at disse variationer skyldes svingninger i det elektromagnetiske felt, specielt i infralangbølgeområdet af det usynlige lys, som har en svingningsfrekvens mellem 5-50 kilo-hertz, altså mellem 5 Hz til 50.000 svingninger i sekundet. Man har kunnet reproducere disse ændringer ved at udsætte de pågældende kemiske reaktioner for kunstige felter i dette område. Hvis man kan påvirke colloidkemien, er det nærliggende at forestille sig, at man også kan påvise fysiologiske forhold. Man ved, at trækfugle har orienteringsvanskelighed i nærheden af senderanlæg, og at personalet på senderstationer af og til klager over besvær af forskellig art - den såkaldte sendersyndrom.

I USA har ny viden forlængst (1987) om risikoen ved elektriske og magnetiske felter sat sindene i kog. Flere delstater har sat skrappe grænser, og elselskaberne opkøber ejendomme langs højspændingsledninger for at undgå balade.

I USA har ny viden forlængst (1987) om risikoen ved elektriske og magnetiske felter sat sindene i kog. Flere delstater har sat skrappe grænser, og elselskaberne opkøber ejendomme langs højspændingsledninger for at undgå balade.

Videnskaben flytter op og ned på de livsvigtige negative ioner, som bliver til skadelige positive ioner?

Ødelægger mikrobølger babymad m.m.

Af Radiodoktoren Carsten Vagn Hansen

Så er jeg her igen, skriver en læser der spørger Til Carsten Vagn Hansen. På nettet er der nemlig stor uenighed om brug af mikrobølger. Så kom jeg til at tænke på, at hvis der var en, der vidste det, måtte det være dig.

Jeg har, siger Carsten Vagn Hansen været sammen med tre andre studeret emnet mikrobølger og mad igennem flere år, og det er rigtigt, at meget af maden bliver ødelagt i mikrobølgeovnen, der nu flittigt bliver brugt i hjemmet og på restauranter.

Allerede i 1975 viste det sig ved studier af mikrobølgende gulerødder og broccoli, at næringsstofferne bliver destrueret, hvilket ikke er tilfældet ved konventionel opvarmning. Mikrobølgerne kan herved frembringe nye , hidtil ukendte stoffer (antagonister). Der kan dannes frie iltradikaler, der blandt andet kan ødelægge energidannelse i cellerne og med sygdom til følge. Et andet studie har vist, at broccoli med mikrobølgning mister 97 pct. af de livsvigtige flavonoider som er katalysator, der er nogle af vores vigtigste antioxidanter. Ved almindelig kogning mistede broccoli 66 pct. af flavoniderne. Ved trykkogning mistede broccoli kun det halve 47 pct., og dampede man broccoli, mistede den højest 11 pct. af flavonoider, der normalt forstærker C-vitaminer, der er vigtigt for dannelsen af collagen i huden, fortæller Carsten Vagn Hansen.

Pas på brugen af mikrobølgeovne?

Kilde af Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie og naturvidenskab, klimatologi og økolog siden 1996.

Alt for mange restauranter bruger mikrobølgeovne p.g.a. af tidsmæssig pres og hurtig fortjeneste? De har ikke mulighed for at tilberede maden ordentlig mere lige som i gamle dage på grund af konkurrence.
På en fin restaurant i Bogense, fik min familie serveret en stor helstegt rødspætte i 2010, som var tilberedt og serveret under et kvarter, her måtte vi stille spørgsmålstegn? Efter indtagelsen blev en i familien pludselig syg om natten, muligvis fordi vedkommende ikke var vandt til at spise mikrobølgemad. Familiemedlemmet fortæller: jeg følte som om, at mit legeme var blevet kørt midt over af en lastbil, smerter i indre organer, ribben og som følge heraf fik jeg også meget tørre slimhinder den efterfølgende nat og morgenen.

Den værste oplevelse familie har udsat for på restaurant var en sen aften hvor alle var hundesulten. På vej over færgen Hundested Rørvig svingede vi ind på en fiskerestaurant. Her bestilte vi 3 portioner fiskefile, men da vi smagte på den måtte vi smide alt væk p.g.a. lugten. Dagen efter ringede jeg til restauranten og her fik jeg svaret, hvorfor de 3 portioner smagte rædselsfuldt? Fiskene var puttet ned i samme oliebad, hvor man også kommer muslinger, rejer og fisk. I mange år har jeg levet som vegetar af økologiske produkter og i dette enkelte tilfælde har jeg spist fisk,  fordi vi ikke kunne få andet mad end på denne fiskerestaurant og det gør vi ikke mere? Min farfar og onkel var i gamle dage gammeldags fisker og fange friske Frederikshavner rødspætter. I dag bruger man tredjeklasses skidtfisk, panerer og dybfryser og bliver fremstilles på fiskefile fabrikker. De gode gammeldags Frederikshavner rødspætter bliver nemlig solgt i dyre og domme til specialbutikker eller hoteller herhjemme og i udlandet. Min søster som døde af mavekræft i 2013 fortalte mig, at det altid var helt galt med hendes mave, når hun spiste friturefisk på restauranter?

Det er ikke kun fiskerestauranter det er galt med, når de bruger fritureolier eller mikrobølgeovne, men også almindelige grillbar, pizzari, kinesiske restauranter, fordi de opvarmer ris, bagte kartofler, laksestykker og frikadeller m.m., nogle gange i samme fritùregryde  

I 2013 begyndte jeg lige som min søster, at blive allergisk overfor fisk eller vegetaretter på restauranter, pizzarier, mad der var tilberedt i fritureolie eller på få sekunder kommer ud af en mikrobølgeovn? Det var som regel altid galt med mit helbred, når jeg fik en hurtig vegetarret på Bùger King eller tomatsuppe på restauranter, indtil jeg opdagede, at maden disse steder lynhurtigt var tilberedt i forvejen, blev opvarmet i en mikrobølgeovne. I et tilfælde på en Mexicansk Restaurant gik det så galt, at jeg ikke kunne åbne mine øjenlåg en tidlig morgen "slimhinder i tårekanalen" også mund og ganen blev totalt tørlagt, nærmest limet sammen? På denne restaurant, fik jeg serveret en vegetarret, der bestod af en halv mikrobølget pandekage med tilslimet ost, ris og brune bønner, store halvkogte gulerødder, små grøntsager og en lille skål "brun" avocado, alt sammen tilberedt af farlig stråling? Med andre ord, ødelægger mikrobølger, livsvigtige vitaminer, mineraler og olier, der er så vigtige for vores helbred, at slimhinder i mund, hals, maven, øjenlågene m.m. bliver ødelagt.

Forskning i mikrobølge mad?

Forskere fra Standford Universitet har for mange år siden fundet frem til, at ved at mikrobølge mælk øges surhedsgraden (pH) af mælken, skader proteinerne, forstører fedtcellerne og ødelægger B-vitaminet folinsyre, et vitamin der er vigtigt for ældre menneskers hukommelse eller nedsætter risikoen for medfødte misdannelser i centralnervesystemet (bl.a. rygmarvsbrok). Opvarmning af modermælk ved hjælp af mikrobølger ødelægger modermælkens evne til at hæmme væksten af colibakterier og dermed beskyttelsen mod mave-tarminfektion hos spædbørn. Selvom de ældre får besked på ikke at genopvarme mikrobølge mad, gør de det alligevel for at spare. At genopvarme mad i en mikrobølgeovn er muligt skadeligt, kan den huse skadelige bakterier, som ikke dræbes af opvarmningen. Det kan medføre fare for alvorlig mave- og tarminfektioner. Du kan læse mere om mikrobølge mad og mad i bogen "Sund Skepsis" fra forelaget Hovedland.

Normalt plejer man,  at kunne fornemme duften af rigtig god gammeldags fremstillet mad som f.eks. oksebøf, kylling, fisk o.m.a. på kroer og restauranter, men sådan fanger det ikke på nogle spisesteder fordi vi ikke kan fornemme duften mere, måltider bliver alt for ofte behandlet i mikrobølgeovn, hvor alt forsvinder i det lukket rum eller i frituregryder ved hurtig tilberedning.

Min faster som har haft en af de første og bedste grillbar i 1960èrn, brugte oceaner af tid på at tilberede en kylling, der skulle drejes rundt på et spyd i en elektrisk ovn og ikke opvarmet i mikrobølgeovn? Men sådan tilbereder man ikke mere, idet fisk, kylling og promefrit`s i snæver vending bliver tilberedt i samme friturebad? Hvor mange timer disse olieholdige madvarer står og snurrer over ilden hele dagen, har vi som forbruger ingen anelser om? Kun at disse brændt sammen oliemolekyler bliver så små, at de ødelægger vores mave celler på længere sigt, når vi spiser den slags mad? Det burde være en menneskeret, at restauranter ophænger et skilt hvorpå der står, hvordan maden er tilberedt eller om der bruges mikrobølgeovn til den pågældende ret eller om friturefisken har fået skiftet oliebad i dag? 

Stop Djævlens vidunder
"Elektro-smog"
inden det er for sent?
Få målt din bolig for skadelig infralyd og "strålingsfare"

fra din mobiltelefon?

Har du problemer med en mobilmast i nærheden, så


    Læs siden neden under ved at rulle på  hjulet eller flyt pilen

TDC, selskabet 3, Orange og Telia købte for en samlet pris på 3,8 mia. kroner retten til at udnytte den nye 3G mobiltelefoni. De har for 10 år siden mere end svært ved at få noget ud af de dyrkøbte licenser og årsagen skal findes i den manglende dokumentation for masternes indflydelse på borgernes helbred. I København har politikerne besluttede at stoppe opsætningen af G3-mobilmaster på alle kommunale bygninger indtil det er bevist, at mobilmasternes stråling ikke er sundhedsskadelig. Ingen ved med sikkerhed om masternes radiostråling på langt sigt kan øge risikoen for eksempelvis at få kræft.

TDC, selskabet 3, Orange og Telia købte for en samlet pris på 3,8 mia. kroner retten til at udnytte den nye 3G mobiltelefoni. De har for 10 år siden mere end svært ved at få noget ud af de dyrkøbte licenser og årsagen skal findes i den manglende dokumentation for masternes indflydelse på borgernes helbred. I København har politikerne besluttede at stoppe opsætningen af G3-mobilmaster på alle kommunale bygninger indtil det er bevist, at mobilmasternes stråling ikke er sundhedsskadelig. Ingen ved med sikkerhed om masternes radiostråling på langt sigt kan øge risikoen for eksempelvis at få kræft.

Hvad er lavfrekvent lyd og vibrationer og hvor skadelige er de?

Boligen og dens "Elektro- indeklima"

Kilde: G.I.N forsker i kulturhistorie, naturvidenskab, klimatolog og økolog siden 1976

Billed: nederst

Allerede i begyndelsen af 1901 noterede Østrigeren Czemark, at de øgede føhnvinde indeholder et stort overskud af positive elektrisk ladede luftioner og hvirvelstrømme, herunder infralyd, som også findes i tordenvejr, tornador, vulkanudbrud, thusnarmi m.m. Under føhnvind stiger sygdomsfrekvensen, flere selvmord og voldsforbrydelser forekommer, desuden noteres et alment sænkning af velvefindende. Den luftelektriske balance og magnetfelter, kan også forværes af andre årsager end vejret:

Luftforureninger, som f.eks. vindmøller, ventilationsanlæg i boligen og på tagene, og andre faktorer, påvirker den luftelektriske balance herunder infralyd og lavfrekvent søj, og som er blevet forsket i mere end 50 år.

Under optræk til mørke tordenskyer som er fyldt med forurening CO2, sker en opladning mellem jorden og inosfæren med spændinger op til flere tusinde tusinde volt. Når spændingen bryder sammen sker udladningen og vi ser lynet slå ned, men i teorien er det modsat? Når lynet har renset luften bliver den ren og lugter af oson. I helt ren luft kan man således måle luftens joner (ioner), hvilket kaldes elektriske negative egenskaber herunder ioner. I Norges og Østrigs fjelde m.m., er luften så ren af negative ioner, at astmapatienter nærmest føler sig raske. I indelukket miljøer med forurening og EM-spektra kan der være så mange positive ioner at syge mennesker bliver endnu mere syge? Ionvidenskaben har fået sit opsving igen og sådan foregår det hver 25-50 år siges det?

Det forsvundende forår, hvis knopper, nålespidser og blade falder af træerne pga. radar og mobilstråling

Skyldes skovdøden radiobølger?

Den tyske forsker, dr. Wolfgang Volkrodt havde allerede en teori om, at skovdøden i 1980èrne havde en ukendt udløsende faktor. Men denne faktor er ikke, som de fleste forskere hidtil har troet, af kemisk art alene "luftforurening" som sådan, men af fysisk natur.
Dr. Volkrodt mener, at det er den stigende anvendelse af radiobølger, især af de høje frekvenser i radar- og mikrobølge området, der sætter gang i skovdøden, især nåletræer i de områder, hvor træerne i forvejen er svækket af den kemiske forurening!!....

Skovene dør ikke kun på grund af den voldsomme luftforurening som man hidtil har troet. Træernes grene, blade og især nålegrans "SPIDSER" virker som antenner, der opfanger de højfrekvente radio-, TV- Mobilmaster og radarbølger som er dræbende.

Den ukendte faktor

Forureningen med syreregn siden 1960èrne med bly, kvælstofilter og andre giftige stoffer især fra industrien er tiltaget jævnt i hele Europa i de sidste 25 år (1987). Skovdøden fordeler sig imidlertid meget ujævnt, idet der er nogle områder kun er tale om en nedgang i træernes trivsel og væksthastighed, mens der andre steder simpelthen ser det, at alle træer dør.
De biologer og kemikere, der forsker i skovdøden, er inde på, at der må findes en eller flere ukendte kemiske faktorer, der i forbindelse med forureningen udløser den voldsomme skovdød, der især har fundet sted i Tyskland siden 2. Verdenskrig.

Fænomenet findes ikke kun i Europa

Et USA tidsskrift "New Scientist" skrev allerede i januar nr. 1995 en artikel med overskriften "Ubådsradio" får træerne til at vokse", og her er så historien. I 1986 begyndte træerne i en skov i Micigan at gro hurtigere end de plejede. Ask og ahorn blev tykkere, og fyr blev højere på kortere tid. Det særlige ved denne skov er, at man i 1986 opsatte en 90 kilometer lang radioantenne i skoven. Denne ekstreme længde gør det muligt at sende med en ekstremt lav frekvens (ELF), nemlig 76 Hz. Det gør det muligt at kommunikere med neddykkede ubåde. De meget lange radiobølger reflekterer ikke så let fra havoverfladen som "normale" radiobølger?

En husejer har haft henvendelser til alle de kommunale institutioner der har ledninger inde i huset, og alle har meldt "hus forbi", - DET ER IKKE EN LYD, DER BLIVER TILFØRT HUSET, SPECIELT VIA DERES INSTALATIONER. OG DER ER IKKE SYNLIGE TING, DER KUNNE TYDE PÅ, AT STØJEN KOMMER FRA NABO ELLER OMEGN.

En svensk radioamatør der har brummetonen inde på livet, har med kommercielt udstyr målt frekvensen til 76-80 Hz, og denne tone er AM-moduleret med 10-20 Hz, også hos ham er det et signal der stammer fra undergrunden, ikke fra diverse tilslutninger udefra.


Øget mængde stråling

At radiobølger har en fatal biologisk effekt, er efterhånden den alment kendt fra mikrobølgeovnen. Selv en tyk, dybfrossen bøf bliver jo mør og spiselig efter ganske kort tid i en mikrobølgeovn, og man kan nok forestille sig, at ethvert levende væsen, dyr eller plante, lynhurtigt vil dø, hvis man anbringer det i mikrobølgeovnen, lukker lågen, starter ovnen og dermed starter den kraftige radiosender, som en mikrobølgeovn i virkeligheden er.
Efter 2. verdenskrig, da man nyordnede de forskellige landes radiofonier, fik det slagne Tyskland ikke tildelt de frekvenser i lang- og mellembølgeområdet, der er nødvendige for at dække landet med radioprogrammer. Man begyndte derfor tidligt i Tyskland at sende radiofoni på meget korte bølgelængder (høj frekvenser, VHF og UHF), det vi i dag kender som FM-båndet (88-108 MHz).
MHz er en forkortelse for megahertz, der betyder millioner af svingninger pr. sekund. En FM-sender på 100 MHz udsender altså radiobølger, der svinger 100 millioner gange i sekundet. Radiobølgerne fra en langbølgesender, som f.eks. Kalundborg radio (frekvens 245 kHz eller 0,245 MHz), svinger kun 245.000 gange i sekundet.

www.vitanyhed.dk/55835463


Også det stærke blå skærm - Ledlys fra pc, ipad og smartphones går ind og påvirker nogle særlige lysfølsomme celler bag øjets nethinde og blokerer for dannelse af det meget vigtige søvndyssende hormon melatonin, som kun kroppen kan danne i mørke. Disse farlige blå lysstråler fra mobilen er nærmest dræbende, idet de unge menneskers udbredte vane med at skulle se tv i sengen lige før sovetid, tjekke mails og sms-er m.m., siger Jes Gerlach, speciallæge i psykiatri, førende søvnforsker og forfatter til bogen

Også det stærke blå skærm - Ledlys fra pc, ipad og smartphones går ind og påvirker nogle særlige lysfølsomme celler bag øjets nethinde og blokerer for dannelse af det meget vigtige søvndyssende hormon melatonin, som kun kroppen kan danne i mørke. Disse farlige blå lysstråler fra mobilen er nærmest dræbende, idet de unge menneskers udbredte vane med at skulle se tv i sengen lige før sovetid, tjekke mails og sms-er m.m., siger Jes Gerlach, speciallæge i psykiatri, førende søvnforsker og forfatter til bogen "Søvn" som alle forældre bør ønske sig i julegave!!...

Dette billede af lavfrekvent lyd er sendt til professor Henrik Møller, Aalborg Universitet Lyd & Akustik af læge Kerstine Persson Waye Gøtteborg Universitetshospital, og viser de forskellige frekvenser ikke alene som findes i Sverig, men også overalt i atmosfæren i Danmark og har de samme frekvenser? De er fremhævet af professor Henrik Møller, også målt i en lejlighed Arnold Nielsens Boulevard 177, 2 Hvidovre. De er også registreret af akustiker Hugo Hein, Anders H Københavns Universitet. Alle med kendskab til lavfrekvent lyd og vibrationer, frekvenser på 31,5 - 50 Hz og 63 i boliger, frit i naturen på Sjælland, Jylland og Sverige. Frekvensen kommer fra el-nettet, transformerstationer, højspændingsledninger, varme- kraftværker, tubiner, vindmøller, motorer, kompressorer, og blander sig med trafikstøj, forurening m.m., Fundet overalt på industri og beboelsesejendomme, indkøbscenter, ventilationsanlæg, ved ind- eller udsugning af Scandion. Støjen interferer med temperatur i naturen, blæst m.m.

De positive ioners skadelige effekt på organismen

😠Serotoninsyndromet:

Kilde: G.I.N, climatologi og økolog siden 1976

Ved den femte internationale verdenskongres i psykomatisk medicin i oktober 1979 præsenterede professoir Felix Gad Sulman for første gang ved bioklimatologisk enhed Hebraisk Universitets Hadaahcentrum i Jerusalem "Vejrstress" forårsaget af luftelektriciteten. En til to dage før Shara ørkenvinden introducerer den øgede mængde atmosfæriske elektricitet af infralyd (positive ioner), sker en "serotonin" frislipning i kroppen hos omkring 30% af befolkningen tilsammen med manglende besvær med serotoninsyndromet (6-hydroxymelatoninsulfat) i urinen, en livsvigtig matabolit af pineal-hormonet "melatonin" i hjernen epifysen, som bevirker en svækket immunfunktion, alvorlig stress og søvnløshed, irritablitet, spændinger i kroppen, hovedpine, migræne, svimmelhed, opkastninger, hjerteforstyrrelser, smerter i hjerteregionen, åndenød, astma, selvmord m.m.

Serotonin er overalt i verden blevet studeret af klimatologer, forsker, læger og er velkendt for at påvirke humør og velbefindende. Analyser af indhold på serotonin i spinalvæsken og affaldsprodukt i urinen, anses for at være en god indikator på psykisk balance eller stress. Nedbrydningsproduktet kan findes i urinen som en psykisk påvirkning af forkert ionbalance i indeklimaet, lavfrekvent lyd, mikrobølger fra trådløst netværk, mobiltelefoner o.s.v.

Allerede i 1980èrne afprøvede civilingenør Viggo Berthelsen, manden bag naturproduktet Minalka - Scanalka, at overbevise os om "STRÅLINGSFARE" ved at analyser sig selv siddende foran en dengang gammeldags computerskærm med "katode strålerør", som ikke eksisterer i dag på de morderne fladskærme, men fra stråling i mikrobølgeovne o.m.a.. idet han målte sin egen urin for manglende mikronæringsstoffer. Han fandt hurtig ud af, at ved disse farlige stråler "mikrobølger" fik man underskud af visse vitaminer og mineraler og at der var en sammenhæng med visse kræftformer. Lægerne gad slet ikke høre eller lytte til civilingeniør Viggo Berthelsens forskningsresultater, selvom han havde helbredt to piger indlagt på Rigshospitalet med cancer. Begge piger måtte gå under jorden med sine forældre, men overlevede halvt år efter deres kræftsygdom med Viggo Bertehelsens mineraler og vitaminer, ud af flere indlagte børn på samme afdeling på Rigshospitalet, de andre børn døde!!....Historien har stået i Ekstrabladet og Søndags BT, som klimatolog G.I.N. er i besiddelse af.

Indehaver af denne blog kom selv til mange af Viggo Berthelsens foredrag i Naturhelbredelsens Fremme på Sjælland, hvor han fremhævede:

Mikrobølger dræner kroppen for livsvigtige sporstoffer, mineraler, vitaminer og melatonin, serotoninsyndrom (6-hydrooxymelatoninsulfat), som er stressfaktorer.

Mennesker kan tilsvarende blive syge af vejrstress?

Vejrstress eller indeklimastress skyldes en overproduktion af det allergiudløsende "stresshormon" serotonin, der er særdeles aktiv og ustadigt hormon af det livsvigtige melatonin som produceres under søvn i mørke, når vi sover? Nogle har desværre ikke nok melatonin i hjernen til at reparere cellerne efter en anstrengt dag eller mange søvnløse nætter, hvis de kommer ud af balance? I midthjernen deltager det således i mange forskellige processer som f.eks. søvnrytmen, transmission af nerveimpulser og regulering af vort humør. En overproduktion af serotonin (elektromagnetiske felter, stråling m.m.), giver således forskellige former for stress, der belaster organismen ved infektioner, nedsat immunforsvaret og psykiske spændingstilstande:

Kilde: professor F. Sulman, Hebraisk Universitet Jerusalem,

             A Krueger, Universitet of Californien, U.S.A.,

             professor Dr. JM Olivereu, Psykologi Universitet Paris,

             ref. Statsmetrolog Oyvind Johnson Sverige,

             salgsrepræsentant og klimatolog for Scandion 1985

             G. I. Nielsen, og civilingeniør Viggo Berthelsen m.fl.

Luftens indhold af skadelige positive ioner

I 1986 offentliggjorde man en fem år lang undersøgelse i et af verdens anerkendte lægetidsskrift British Medical Journal og det vidner om, at lægevidenskaben nu tager ion/indeklimaet alvorligt: Månens faser, kosmiske stråler, barometerstanden, lufttrykket, infralyd, tørre føhnvinde og mange andre vejrfænomener har vist sig som en helt ny videnskab, at have direkte forbindelse med helbredet. Når et vejr er i anmarch, luftens fugtighed øges og lufttrykket falder, kommer der et overskudaf farlige positive ladede ioner, specielt ved infralyd. Det bemærkes tydeligt i Middelhavs-egene, hvor befolkningen med rette frygter Alpernes Føhnvind, Italiens Sciroco og den israelske Shamsinvind "aller fyldt med infrasus" og positive ioner. Svage og ældre bliver syge, nogle går amok, bliver deprimeret og begår langt hypigere selvmord. På Malta findes der en gammel lovbog der siger, at folk som har begået forbrydelse og mord under Scirocdo vinden med højt indhold af infralyd og positive ioner ikke kan dømmes til døden:

Ifølge teorien mener mange klimatologer, at have fundet skurken: luftens indhold af elektriske ladede atomer herunder overskud af positive ioner og et underskud af negative (oxygen), der spiller den største rolle. Forskningen og betydningen af luftens ioner på menneskets helse og miljø, har bevist sine resultater i udlandet. Fra klinikker i Køln, London, Leninggrad og Argentina er der kommet rapporter om forsøg med luftens indhold af negativ ionterapi på patienter med neurotiske lidelser, urolig og angst, astma, bronkitis, høsnue og migræne. Omlagt fik 80% det væsentlig bedre af behandling, når man kom op i bjergegne. Al for mange mennesker føler sig utilpas i vort alt for syntetiske indemiljøomgivelser med bombardering af lavfrekvent lyd (trafikstøj m.m.) og materialer, der afgasser, radon, støv partikler og positive elektriske udladninger fra apparater, luftblæser, ventilationsanlæg som ikke bliver renset m.m.

I forurenet byluft og i industriområder ligger den livsvigtige negative ionkoncentration (luften) væsentlig reduceret helt ned til 100-800 pr. kvardrat centimeter, hvor det normalt i bjerghøjder ligger mellem 4-5.000. I de fleste indemiljøer ligger den negative ionkoncentration langt under 200 pr. kvardrat centimeter, hvilket kan skyldes beton, indretningsmaterialer, kemiske kompomenter og rystelser i boligen, hvor der kan opstår infralyd eller lavfrekvent støj fra det externe miljø. Støvpartikler har de sidste 50 år fået sit arnested og grobund for husmider, bakterier som aldrig før?

Hvis f.eks. mange mennesker er stuvet sammen i et sådan katastrofalt indeklima, tobaksrygning eller børneværelse med syntetisk legetøj, kan luften efterhånden til tider blive fuldstænig fordærvet af f.eks. kulilte på grund af manglende negative oxygen/ioner. Dette skyldes til dels, at så megen af luftens ilt indgår til forbrændingen, så der bliver en temmelig sparsom mængde ilt tilbage til de mennesker, der skal opholde sig i værelset; men i endnu højere grad beror det på, at rummet lidt efter lidt fyldes med livsfarlige opsitive ioner (opbrugt) energi, herunder kultveilte.

Vi dør af forfinelse?

Om sundhed

Stress er ikke en sygdom i sig selv, men en manglende evne i tilpasning af miljøet (adaption) eller tilpasning som vi ikke er født med. Adaptation er et kristen latinsk ord, der betyder tilpasning, en process hvorved levende organismer bringes i overensstemmelse med omgivelserne. Det er et krav, som er blevet meget stor hos mange mennesker i dag, hvis vi ikke slapper af og finder hvile i den fredelige natur, hører musik eller tager os en lille lur (sover til middag). Stress er den påvirkning som vi har i dagligdagen også når vi vælger usundt mad eller er plaget af støj om natten og ikke kan sove? Adaptation bruges om sanseorganernes tilpasning til omgivelserne f.eks. når smagssansen, hørelse- og lugtesansen gradvis mister følsomheden over for vedvarende miljøpåvirkning eller når øjet tilpasser sig til henholdsvis lys og mørke (nat og dag). Adaptation betegnes i psykologien tilpasning til gruppenormer, men det er ikke alle som har samme sanseoplevelser. Det gælder f.eks. personer som lever i elektromagnetiske felter, er el-syge, plaget af støjkilder som går under navnet indeklimastress. Lægerne har lært om stress ideres uddannelse i mere end 50 år og udskriver bare piller, når de ikke kan finde symptomerne og som de betegner funktionelle lidelser?

Kilde: Kiwi indeklimaekspert

Milet, Efesos og Smyrna tre af oldtiden mest betydningsfulde byer for Paulus og kristendommens grundlæggelse?

Ionien`s kultur Centrum Milet.

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, climatolog og økolog siden 1976

 

I oldtiden var Ionien et landskab på Lilleasiens vestkyst, beboet af den old-jødisk og græske folkestamme Hetitterne også kaldt "ionerne", der er beskrevet bl.a. i Det Gamle Testamene på Abrahams tid 1. Mos. 23,1-18. I forhistorisk tid ca. 1200-1000 f.Kr. slog hititterne (ionerne) sig ned i Olympia, senere i Attika i Sø- Grækenland ved Athen. De var det første folk, der menes at have anvendt jernvåben, og dette i forbindelse med brugen af heste foran stridsvogne, der gjorde dem til en stormagt i Forasien.
Hititterne (ionerne) tilhørte det græsktalende folk, og som dels boede på halvøen Attika i bystaten Athen, og dels boede på flere af øerne i det græsk Ioniske øhav og langs Lilleasiens Vestkyst Tyrkiet.
Ionerne (hititterne) havde oprindeligt hørt hjemme i Tyrkiet Boghazhøj, hvorfra arkælogen Hugo Winckler i 1907 fandt nøglen til tydning af det indoeuropæiske sprog heraf græsk/latin. Ved borghøjen i Boghazkøy fandt man mindesmærker og indskrifter, som har givet os et vink om hieroglyfferne - de ægyptiske efterretninger fra fortiden f.eks. indskrifter på en tempelvæg i Karnak, som fortæller om den første traktat mellem Ramses den Store og Hattiti-kongen Haftusillis d. III.

I Boghazkøy fandt man den barbariske storslåethed, der mindede om "Grækenlands mykenske kultur og bygningsværker som en overraskelse. De er blevet betragtet som de absolut største levninger fra Europas tidligste historie. Den ægyptiske verssion af den berømte fredstraktat mellem Ramses d. II og hetitterne (ionerne) kan stadig læses på tempelmurerne i Theben og Boghazkøy.

Alle mindesmærker og indskrifter af en bestemt karakter, som man i de senere 100 år har fundet rundt omkring i Lille-Asien og Nord - Syrien, må tilskrives hititterfolket (ionerne) - altså et folk der som bekendt nok allerede for totusinde år f.Kr. var omtalt i Det Gamle Testamente på Abrahams tid, men som hidtil, fordi det blev betragtet som ganske uden betydning, aldrig er blevet gjort til genstand for historisk forskning eller tilknytning til det Ny Testamente?

Josva bog. 3,10 ; 1. Mos.15,19-21 ; 1. Mos.23,3 ; 4. Mos. 13,29 og 2. Kong.7,6.

 

Hittiterfolkene betalte tribut til farao Thutmosis (Moses opkaldt efter ham), idet Moses omtaler dette folk allerede i det syttende århundrede f.Kr. jvf. Ap.G.7,16-23 (1. Mos.23,16 ff. ; 33,19-20 ; 50,13-26).

Hetitterne den ioniske folkestamme havde en livlig forbindelse med Mesopotanien det gamle babylon og Ægypten "pyramiderne" med al deres visdom, hvorfra de hentede mange kulturtræk og indvandrede til Grækenland og Tyrkiet. Her grundlagde de tre af de mest betydningsfulde byer i verdenshistorien: Milet, Efesos og Smyrne, sidste men ikke mindst byer som er beskrevet i Biblen og i Paulus græsksproget breve!!...
I det 6. århundrede f.Kr. blev byen Milet et vigtigt åndeligt, økonomisk handelscentrum i den græske verden. Her anlagde man den Milesiske skole,  hvis udgangspunkt havde stor betydning for ionisk filosofi bl.a. Thales, Anaximandros og Heraklit m.fl.. Det var her at græsk/latinsk (videnskab) blev kendt gennem den af Ioniens Kulturcentrum, og gennem de indskrifter i latinsk (endioeuropæiske) sprog og alfabet, der er afledt af det græske.

I det 5. århundrede f.Kr. blev den ioniske kultur og dialekt af fin dannelse den sejrende p.g.a. sine fantastiske opførelser af bygningsværker langs Athenebjergskråningerne Akropolis i Grækenland bl.a. templerne Erechtion, Partheion,
Posedion Olympion, Stadion o.s.v., heraf navnest på det nordiske firma Scandion, som udførte indeklima måling?

Det var videnskabsmanden Thales fra byen Milet (ca. 625-545 f.Kr.) som blev den første, største og mest ansete græske filosof, og den grundlæggeren af nutidens videnskab den "ioniske naturvidenskab", den første af De 7 vise og som opstillede ifølge den græske filosof Artistolet og Platon optegnelser i sine fragtmenter den lære, at vand er altings urstof. Thales var lige som Heraklit og Anexemenes de tre ioniske filosoffer, som er ophav til naturvidenskaben i dag ano 2017. Thales var en anset sprogforsker i det anatoliske -indoeuropæiske sprog, som allerede blev udtalt i det 2. årtusinde f.Kr. som omfatter det hittiske folk. Han besad en videnskab der rækker langt ud over fysiken, idet han forudsage en solformørkelse (585 f.Kr.), samtidig beregnede han "pyramidernes højde" ved hjælp af deres skygge i sandet:

Moses tilskriver denne skygge (ildskær) eller skygge fra pyramiden om natten eller dagen som værende Kristus (lyset)? Denne forbindelse mellem matematik og filosofi, der er så karakteristisk for græsk tænkning, fik senere afgørende indflydelse på al vestlig tænkning, herunder Bibelens i alt tilsammen 72 disciple, som udformede den græske bibel Septuaginta og Det Nye Testamente for ca. 2.000 år siden. Thales var ophavsmanden til magnetismen, ionforskningen i dag og den første atomfysiker, idet han satte formler på 6 grundstoffer.

Allerede i det antikke GRÆKENLAND forstod Thales fra Miliet det fænomen, at et stykke RAV, når det blev gnedet med f.eks. uld og katteskind, tiltrak støv, uldfibre og andre lette småting (magnetisme). Ravet blev nemlig det vi kalder "statisk elektrisk". Og vi kalder det elektrisk, fordi RAV på Græsk hedder ELEKTRON.


I Helleniske, (græske) skabelseshistorier fremvises generelt skabelsesmotiver og - modeller, som vi første gang finder reflekteret i den ægyptiske bøn til Atum allerede i pyramideteksternes hieroglyffer fra det 6. dynasti i det tredje årtusinde f.Kr. Ifølge Pritchard (1963), begynder verdens skabelse i Heliopolis med generationer af bøn efter guden Atum, dvs. med de fire kosmiske hypoteser af den guddommelige Atum fra anden og tredje generation: Shu, luftens gud (engle), og hans mage Tefnut, vandets gudinde (engle), Geb, jordens gud, og hans mage Nut, himlens gud.

Denne mytologiske transedente fortolkning af realitetsmanifestationer, som omgiver mennesket, er med Aristotele`s filosofi blevet afmytologiseret. De fire klassiske kosmiske elementer, som hører skabelsen til, og som er syntiseret af Thales af Milet som jord, luft, ild og vand, bliver illustrative for de fire store filosoffer Heraklit (ca. 540-480 f.Kr.), Anexemandros (ca.610-546 f.Kr.), Aneximenes og Aristotele`s fra fortiden og indkorpieret i Det Nye Testamente og Paulus breve.....

Det som Gud kalder frem i 1. Mose bog 1 ved begyndelsen af skabelsen: lyset og mørket, som adskiller fra vandet til den græske version af den ægyptiske skabelses gudepar fra Pyramiderne f.eks. det tørre og det våde, det kolde og det varme (ilden) illustrerer de græske ioniske filosoffer.

Anaximander kom fra Milet, udvekslede tanker og holdninger med sin kollega Thales. Han var astronom og geolog.. Ifølge Anaximander  består alting af et enkelt uendeligt, skikkelsesløst stof (ioner), som han kaldte apeiron (ordet afledt af filosofi og videnskab) ordet bruges og anvendes indenfor elektronikken i dag. Det forener modsætninger (ioner) i verden, men kan ikke selv iagtages.

Anaximenes fra Milet var den mest betydningsfulde ioniske naturfilosof en af Aximanders disciple og ophav til kristendommens filosofi og den religiøse opståen, idet han påstod, at "Alt er luft" og kilden til alt som eksisterer. "Ligesom vores sjæl, som består af luft (ånde), holder os sammen, lige så omslutter vejrtrækningen og luft hele verden.

"Alt er luft" med forskellige grader af idensitet eller massefylde og under indflydelse af varme, som ekspanderer, og kulde som får ting til at trække sig sammen. Det der får de tre miletiske filosoffer Thales, Anaximander og Aneximenes til at stå ud er, at det teoretiske menneske er blevet en realitet. Med tanken kan man nærme sig alt i universet også Gud. Dette har især influreret den pythagraiske skole m.fl.

Heraklit som var græsk filosof fra Efesos i Lilleasien siger, at alt kan omsættes til ild og ild til alt, lige som varer omsættes til guld og guld til varer. For Heraklit forandres verden ustandseligt: "Alt flyder" (panta rehi). "Man kan ikke bade to gange i den samme flod". Det vand man stiger op af, flyder videre, så næste gang bader man i noget andet vand. 

Filosofiske og religiøse principper med udtrykket "Logos" i Det Nye Testamente er hentet i fragmenter af Heraklit. Logos er derfor et vigtigt begreb i Ny Testamentes filosofi, analytik, psykologi, retorik og dens religion. Det stammer fra verbet LEGO: at fortælle, sige eller tale (og udtrykke sig).

Heraklit etablerede udtrykket i vestlige filosofi således, både kilden og grundlæggende kendelse af kosmos (skabelsesmysterium) kaos. Efter jødedommen kom logos under helleniske (græsk) indflydelse via Det Gamle Testamentes græske udgave af bibelen "Septuaginta". Philo vedtog udtrykket i jødisk filosofi og i Johannes Evangeliet identificeres logos i kap. 1.2 ff som Jesus inkarnation (kommen i kødet) sjælevandring.

Logos (fornuften) er tilgængelig for enhver og Heraklit lærte, at først når vi er døde i en dvaletilstand (uden forstand og indsigt til livet), så fødes Sjælen til et virkeligt liv. Herfra udsprang Sokrates Filosofi af Heraklit af hans overbevisning om Sjælens Inkarnationer og oplevelser: den indre Stemme, som altid kom til ham advarende, og som derfor kaldte sin Skytsånd (engel). De mennesker der negligerer logos og ikke forstår, at der er èn lov, der styrer både naturen, mennesket og samfundet. Alt består nemlig af modsætninger (dualisme): lys og mørke, herunder også elektricitet af både positive (skadelige) elektricitet og negative ioner (helbredende) m.m.

Hellenerne kælede selv for, både jøder og grækere, "Kristus som Guds kraft" og "Guds visdom". Det højt "civiliserede" menneske dengang, fornægtede Sjælens Virksomhed som den nødvendigste for Livet, ja endog tilsidst Sjælens Eksistens (reinkarnation) d.v.s. sjælevandring!!....Det samme fornægter mange religiøse bevægelser og sekter også den dag og tror ikke på "reinkarnation" bl.a.  Jehovas Vidner, den danske folkekirke m.fl., men her er noget til for de gudløse? 

Jeg så en vældig Engel

Jeg så en vældig Engel "Jesus Kristus" komme ned fra himmelen.....hans Ansigtet var som funklende krysolit "Solen" og hans Fødder som en Ildstøtte (Keops Pyramiden i Giza), især den "støtte", der om natten viste jødernes vej ud af Ægypten. Herren (Jesus Kristus) gik foran dem, om Dagen i en Skystøtte (Pyramiden)....om Natten i en Ildstøtte (måneskær fra Keopspyramiden) for at lyse for dem (2. Mos.13,31). Sfinksen (med menneskehovedet foran Keops Pyramiden) vogter Videnskaben.