Ying & Yangs dualistiske syn på ionvandring

I den ældgamle kinesisk lægekunst har man i mere end 6.000 år vidst, at alt i universet styres af en en "TIDSÅND" - IONSTRÅLING og i kristendommen betegnes denne tidsånden som "Kristus energi"🙂 og er beskrevet overalt i det Ny Testamente. Den vil komme til syne hver tusinde år ifølge Bibelen, så ingen kan gå imod og anfægte dens påstand, hverken ateister, israeliter, muharmedaner eller kristne sekter m.fl. ?
Joh.3,8 ;  Præd.11,5-10 ; 12,13-14 ;  Rom.2,16 ;  1.Kor.4,9-16 ; Åb.20,12 ; Luk.2,25-35 ; Joh.7,37-39 ; Es.60.1 ff. ; Sl.89,1-4 ; 1. Sam.16,1 ; Matt.22,42-46.


På kinesisk betyder "Feng Shui" vind eller vejr og er nævnt flere steder i Johannes evangeliet og Åbenbaring?

Den livsopbyggende "tidsånd" også kaldet Chi i "Feng Shui", indåndes gennem luften af de "negative ioner" og tilføres kroppen gennem "kildevand" og bestemte fødevare elementer, som f.eks. antioxidanter?

Feng Shui udspiller sig mellem modsætningerne (dualistisk) positive og negativ energi Ying (negative ioner) og Yang (de positive ioner) lige som strøm, der flyder mellem to poler på et batteri eller H.C. ØRSTEDS magnetspole.? Derfor har vores egen verdensberømte atomfysiker Niels Bohr engang i 1960èrne udtalt følgende:

- Visse ting unddrager sig, den menneskelige forstand. Jeg er ude af forstand til at forklare, hvorfor atomerne herunder elektronerne skifter bane og bliver til en "positiv" eller "negativ ion", hvis jeg erstatter Petersen med Jensen ved let tryk på håndtaget, der driver atomreaktoren på Rigsøs Forsøgsstation i Roskilde. Men den skifter bane? Det symbolske tegn for Yang og Ying er, som symbol for komplementaritetsteorien, anvendt på fysikeren Niels Bohrs våbenskjold, der hænger på Frederiksborg Slot. Ifølge komplementaritetsprincippet opfører f.eks. negativt ladede elektroner omkring atomkernen sig forskelligt, alt efter de påvirkninger, som de udsættes for ved f.eks. ved gnidning, varme, kulde, magnetfelter, stråling, råd, skimmelsvampe og mugspore o.m.a.. Ting som indehaveren af denne hjemmeside har arbejdet med siden 1985, hvor han mødte to atomfysiker fra Sverige, der har fremstillet verdens fineste måleudstyr og instrument IONMETER T-100. Instrumentet fik det blå stempel af atomfysiker Niels Jonassen DTU. IONMETER T-100 kan måle luftens nøjagtige balance af negative og positive ioner, herunder forurening af røgpartikler f.eks. tobak, radon, statisk elektricitet som opstår i ventilations anlæg, diselpartikler, kulstøv, bilos o.m.a.. Instrumentet blev brugt i sammenhæng med indeklimaundersøgelser af statisk elektricitet, iltunderskud i boliger af firmaet Scandion, hvor indehaver af denne hjemmeside var distriktschef for salg af verdens fineste luftrenser og ionapparater fra 1985-96.

Allerede for 60 år siden i 1950èrne fremstillede afdøde naturapat Axel O. Hansen sit første velfungerende  "Atomvand" som han kaldte 3001 vandet. Det var "ioniseret" vand som man kunne købe på flasker i hans konsultation, hvilket var fyldt med bjergkrystaller "metalioner", hentet fra Pyranæerne og som var i stand til at understøtte og helbrede selv ondartet kræftsvulster. Hvis man overholdt hans specielle grundlæggende helsekur, bestående af biodynamiske grøntsager med masser af antioxidanter, var han i stand til at helbrede hvilket som helst sygdom!!...

Det fortælles i kredse indenfor Danmarks Naturfrednings Forening, hvor han holdte sine første foredrag, at han havde hjulpet rigtig mange kræftpatienter!!...

Axel O. Hansen var og er i dag grundlæggeren af Scandinaviens største helsekost firma Natur Drogeriet i Danmark, der i dag leverer for milliardomsætning til bl.a. Matas, apoteker, helsekostforretninger, supermarkeder i Danmark og hele Europa.

Niels Bohr som var atomfysikeren og grundlæggeren af Radium Stråling på daværende Niels Finsens Hospital og Rigshospitalet. Desværre gjorde Radiumstråler skade på mange kræftpatienter, men redede mange? Dr. phiel Emil rasmussen som skrev nogle fantastiske bøger i 1932-38 "Kræftens Problemløsning" og Axel O. Hansen kritiserede allerede i 1950èrne Niels Bohr`s radiumstråler, fordi han ikke vidste tilstrækkelig om de ioniserende "negative livsvigtige" stråling, som også findes i luften, planter og ved jordens overflade m.m...

Niels Bohrs våbenskjold, symbolet Yang og Ying. I 1933 gik naturvidenskabs manden pihl. Emiel Rasmussen til angreb på Niels Borh falske fortolkning af brint-spektrets linier, idet han ikke havde fulde forståelse af ionvandringen, hvilket han også erkendte i forsøg med Petersen og Jensen?

Niels Bohrs våbenskjold, symbolet Yang og Ying. I 1933 gik naturvidenskabs manden pihl. Emiel Rasmussen til angreb på Niels Borh falske fortolkning af brint-spektrets linier, idet han ikke havde fulde forståelse af ionvandringen, hvilket han også erkendte i forsøg med Petersen og Jensen?

Ionernes guddommelige stråling bestemmer dit liv og ikke lægerne?

Ionernes hemmelighedsfulde gåde er løst?

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976

Det må forundre mig, fortæller naturvidenskabsmand og atomfysiker dr. phil Emiel Rasmussen i sin fantastiske bog "Grundstoffernes stråling" eller "Min Atomlære" fra 1932-38, at lægerne og vitamimin eller mineralforskerne ikke forlængst har set, den afgørende forbindelse mellem helbredende "ion-stråling" som finder sted af vitaminer, mineraler og ilten som udgør en del af vores kostelementer og de såkaldte skadelige antagonister "positive ioner", herunder forurening af bakterier, kødkost, mugsporer, fugt og skimmelsvampe i den mad vi spiser og den luften vi indånder o.s.v.?

Har vi først opfattet, at blodets indhold af vitamin og mineraler (kraftenergi), som går under betegnelsen "oxyditation" blot er en form for den evige guddommelige Urkraft i naturen,😋 der bor i alle "Grundstoffer", og lægeplanter så vil man samtidig kunne forstå, at vor nuværende liste over "vitaminerne" i virkeligheden er ganske tilfældige i vor kost, blod og vores sundhed, idet den udelukkende tager hensyn til stoffer i maden, som vi kan risikere at optage i for ringe mængde af p.g.a. de "positive ioner" som er antagonister (ødelæggende elementer), som f.eks. kviksølv i tænder og fra fisk, kobolt ved hofteoperationer, arsenik i tidligere sprøjtemidler i landbruget o.m.a.. Selv indenfor antagonisterne (positive ioner) er sådanne grundstoffer som brom, klor, natrium (køkken salt), jod, arsen, kobolt, chrom, cadium, aluminium og kvælstof uden tvivl lige så nødvendige som alt andet, men indtages de i for store mængder er de skadelige, men derimod gavnlig i helt "naturlige mikro størelser" som sporelementer i vores føde.
Kobolt som er et metalisk grundstof i atomgruppen 9 i grundstoffernes periodesystem, er derfor under lup i øjeblikket, fordi det på verdensplan har forgiftet 100.000 mensker som har fået foretaget hofteoperationer?

Vita nyhed

Vita Power- "energi"

- lyskilden i mennesket er omtalt flere steder  i Det Nye Testamente og i Jesu Kristi Freds Evangeliet som blev fundet 1923 i Monte Casino Klostret.
Den store hemmelighed ved fuldkommen vitalitet er, at Vita= (liv) og P (Power) er lig med ionkraft minus O gnidningsmodstand (obstruktion). D.v.s., at den krop, der har ringe eller næsten ingen påvirkninger af gnidningsmodstand og unaturlige fremmedstoffer som f.eks. forurenet luft, bilos, gyllestank, tobaksrøg, radon fra husets fundament, tilsætningsstoffer i mad, antagonister som f.eks. sprøjtegifte, tungmetaller og altid får tilført ren luft gennem hele livet, er en fin maskine, der grænser til det himmelske Paradis.

Tidspunktet for at redde verden er bestemt og skrevet i Bileben ifølge Jesu Kristi Freds Evangelium, som er fundt i Monte Casino Klostret fra det 4. århundrede e.Kr. Her nævnes direkte om de livgivne krafter - antioxidanter (negative Ionerne)?
I
ONERNES elektriske iboende krafter i alt lige fra sol, luft, vand, jord, ild, blod og planter her på jorden og i vores planetsystem, er afgørende for alt liv og død.

De mirakler Jesus og hans disciple udførte, var deres indgående kendskab til "lysets kræfter" i grøntsager og "IONERNES" energi til kraftcenter i mennesket, derfor det vigtigst af alt at leve sundt med vegetarkost af økologiske produkter og "omvende" sig fra at indtage skadelige positive ioner, som findes i stegt kød m.m. og som går under betegnelsen de "frie iltradikaler"? Elektronernes livsvigtige negative ionladning i luft, vand og vegetarkost og har en utrolig helbredende effekt og kraft for mennesket bl.a. herunder "antioxidanter", som modvirker vores forurenet luft, beskidte vand, giftige planter og spisning af døde dyr (liggifte), fisk og stegt mad m.m.!!.....

Tryk på linket: Kræft af PAHèr

De frie skadelige positive ioner

De frie skadelige positive ioner "iltradikaler" i vores kødkost, grillrøg og cigaret m.m. ødelægger mennesket, mens de beskyttende negative ioner "antioxidanter" i sundt grønt og vegetarmad - illustrerer beskyttelse af alle celler i vores i menneskekrop, der går under betegnelsen "iltningsprocesser" både i mennesket, grill og i brændovne!!...
Esajas. 1,9-25 ; 2. Mos.9,8ff ; Sl.82,1-6 ; Joh.10,33-34 Joh.5.18. Esajas.1,15-17.

Vores værste livsfjende er stress, og vi lever livet for farligt, mener klimatolog fra Hvidovre.

Til Hvidovre Avis fortæller han:

Klimatolog G. I. Nielsen fra Hvidovre er overbevist om at kræftens gåde skal findes under betegnelsen stress.
  - Stress er simpelthen vores værste livsfjende. - Og stopper vi ikke op ind imellem og lægger smøgerne på hylden, så stresser vi os selv ihjel en skønne dag. Vi lever livet for farligt, specielt de unge.
   I mere end 35 år har han
  haft stor interesse for naturhelbredelse og alternativ behandling samt helse p.g.a. sin tidligere alvorlige sygdom i 1976. Han har flere gange holdt foredrag om kræft, stresssygdomme, cigaretrygning (afvænningskur) og indeklima. Cigaretrygning er den værste indeklimaforurening der findes. Det er dog specielt i de senere år, at han mere intent har studeret stress-symptomer og virkninger som følge af sit arbejede som indeklimakonsulent for Nordens største firma Scandion og Trans Jonick, et firma i verdensklassen, som har udviklet og fremstillet det fineste måleudstyr (Ionmeter). Han betragter dog ikke selv sit arbejde som alternativ behandling, men snarere elementært.
  - Ved hjælp af sit arbejde for Scandion, computer og en masse litteratur indenfor naturmedicin og alternativ behandling (Ionterapi), som går tilbage helt fra middelalderen er det lykkedes ham, at finde frem til, at stress er den egentlige "synder" og langt den hyppigste årsag til næsten de fleste kræftformer og sygdomme. Noget lægerne, psykologer forlængst burde havde fundet frem til, mener han.

Ikke kun jag?

 - Mange læger, psykologer og afspændingspædagoer tror, at stress nødvendigvis har noget med travlhed, jag og muskelspændinger at gøre. Det er kun den halve sandhed, for når bekymringer, sorg, forkerte kost og "Vejr stress" hober sig op i et menneske, så er det, det går galt og kroppen begynder at udskille stress-hormonet serotonin 5HT i for store mængder, siger Hvidovre klimatologen.
    -  Serotonin sørger for en række kropsfunktioner og kommer der ubalance i udskillelsen af stoffet, kan det medføre symptomer som søvnløshed, hovedpine, migræne, diarrè, hjerteanfald, åndings- og koncentrationsbesvær, gigt, ledsmerter og klimatose, oplyser han.
  - Manglende trykhed både på arbejdet og i fritiden, ren frisk luft i soveværelset, samt vegetarkost har langt større stressbetydning end man hidtil har været klar over, og derfor er netop nøgleordet trykhed af stor betydning, siger klimatologen der ser fremtiden an med skepsis, idet han var den første i Danmark som starter en "Stress A Klub" med helseforedrag, musik, afslapning o.m.a. i Hvidovre 1985.

Syge bygninger gør os endnu mere syge!!....

Indehaver af denne blog, climatolog G.I.N. opdagede denne infralyd ved aflevering af materiale og gennemsyn af bygningen, hvorefter ledelsen stoppede for ventilationsanlæget

Indehaver af denne blog, climatolog G.I.N. opdagede denne infralyd ved aflevering af materiale og gennemsyn af bygningen, hvorefter ledelsen stoppede for ventilationsanlæget

Døgnvariation af feltstyrken og jordsvingning

Billed 2.

NB! Læg mærke til døgnrytmen, som er højest omkring kl.20. ved mørkets frembrud om efteråret?

NB! Læg mærke til døgnrytmen, som er højest omkring kl.20. ved mørkets frembrud om efteråret?

Jordens magnetfelt ændrer sig hastigt

Magnetfeltet omkring jorden

Observationer viser, at styrken af Jordens magnetfelt er reduceret med ca. ti procent siden 1840.

Nye målinger, bl.a. fra den danske Ørsted satelit, viser desuden, at reduktionen af magnetfeltstyrken stadig pågår, og at de magnetiske poler for øjeblikket flytter sig med op til 50 km om året.

6000 år gammel visdomslære i søgelyset blandt videnskabsmænd?

I begyndelsen var Ordet (skriften) Logos også elektroner i "computeren" var hos Gud og det var Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er. I det var liv, og livet "skriften" var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket (ufornuften), og mørket i mennesket begreb det ikke??.......

Johannes 1,1-5-6 : 1.Mos.1,1 ; 1. Joh.1,1 : Åbenbaring 19,9-13 ; ; Es.11,1-2 ; Es. 9, 6 ;  Luk.1,31 ; Es.7,14 ;  Es.63.1 ff.

Hele jordens befolkning slås i dag om religion, men skriften er "Visdommen" om "Naturens "hemmeligheder!!...

Han afslørede årsagen til sygdommene, mangel på livsvigtige ioner "oxygen" ilten i kosten, luften og vandet?

Dr. Wallach afsløring af sygdomme.

Dr. Wallach afsløring af sygdomme.

Mennesker dør hyppigt af mangel på næringsstoffer i kosten

   Det var forskeren, lægen, dyrlægen, lægebogsforfatter, radio-lægen og agronomen Dr. Joel D. >Wallach, der gjorde os opmærksom på næringsstoffernes betydning og forbindelse til ca. 900 sygdomme. Hans forskningsarbejde gjorde, at han i 1991 blev indstillet til Nobelprisen i Medicin af en af Amerikas store lægeorganisationer.

Dr. Wallachs afsløring af sygdomårsager 
   I 1960èrne bevilligede den amerikanske stat ca. 10 millioner dollors til et projekt, der skulle kunne advare befolkningen, hvis en alarmerende forureningsfare skulle opstå.
  Idèen var den samme som blev brugt i de gamle kulminer. Hvis dèn kanariefugl der altid var med i minen, faldt død ned af sin pind, betød det, at der var gasudslip (positive ioner), og alle blev evakueret.
   Man valgte blandt andre Dr. Wallach til at obducere dyr i de store zoologiske haver for at se, om der var dyr, der var døde på grund af forurening fra luften m.m. Kunne man finde sådanne forureningsfølsomme dyr, ville man også kunne nå at evakuere befolkningen, hvis disse dyr døde.
   Det blev aldrig aktuelt, eftersom man fik forureningen nogenlunde under kontrol, men i de 12 år forskningensprojektet stod på, nåede Dr. Wallach at obducere 17.500 dyr af 454 arter, og 3.000 mennesker for at kunne sammenligne.
   Her opdagede han nogle fælles træk ved alle, der døde af samme sygdom.
   Ved opduktion af dyr og mennesker der f.eks. var døde af hjerneblødning eller sprængt kranspulsåre viste det sig at de alle manglede et meget vigtigt mineral Kobber (negative ioner), som følger B-1 vitaminet? Var de døde som følge af dette vitamin, sukkersyge og manglede spormineralet Krom (negative ion) eller Vandium. Havde de muskelsvind, dårligt hjerte, kræft m.m. led de af Selèn-mangel  (negative ione), som er mangel på udpint jord, landbrugets rovdroft osv.
   Med årerne opdagede Dr. Wallach forbindelsen lige som den danske naturforsker i 1933 dr. Phil. Emiel Rasmussen forbindelsen mellem vitaminer og mineraler og næringsstoffer i kosten. Den danske naturforsker og teolog Phil Emiel Rasmussen opdagede, at det var strålingen af alt vi omgiver os af i dagligdagen f.eks. farlige antagonister, som går under navnet de "positive ioner", her i dette tungmetaller kviksølv, cadium m.m. Også i vores kost findes disse kemiske forbindelser 8antagonister), som f.eks. "sprøjtegifte" og stråler langs jordoverfladen, der påvirker mennesket. Pihl. Emiel Rasmussen påpegede, at mangel på visse vigtige naturlige vitaminer, mineraler og sporstoffer i den daglige kost herunder "negative ioner", udløser sygdomme?

Dr. Wallach opdagede 900 sygdomme, og konkluderede, at vi alle der dør af "naturlige årsager" i virkeligheden blot dør af mangel på èt eller flere næringsstoffer såsom mineraler, vitaminer (livsvigtige ioner) og fedtsyrer - et problem de selv nemt kunne have løst, hvis de havde været vidende om disse mangler.

En god grund til selv at forebygge er ogå, at du øger dine chancer for at undgå hospitaler, som ofte er farligere end selve sygdommen, sådan skrev "Sundhedspartiet" i deres INSTRUKTIONSNUMMER "EN SUNDERE VERDEN Nr.1 2004 udgivet af www.sundhedspartiet.info desværre fik dette folkeparti ikke nok stemmer til Folketinget, ærgeligt nok for så havde vi kunne spare milliarder på Sundhedssektoren?

I deres instruktionsnummer skriver de:
Beskyt os mod læger og hospitaler

Den 27.juli 1994 offentliggjorde Ralp Nader (USA`s forbrugeradvokat nr.1) i en undersøgelse, der viste, at 70% af de læger der ordinerede medicin via recepter, hvilket måske også kunne gælde for Danmark? - faktisk dumpede til den eksamen, der skulle sikre, at de var i stand til at udføre en ikke-skadelig receptudskrivning. (At undgå forkert medicinsammensætning der kunne kunne give skader). I 1991 oplyste Ralph Nader, at 200.000-300.000 mennesker årligt bliver slået ihjel på amerikanske hospitaler som følge af medicinsk fejlbehandling.

Sundhedsvæsnet er den største dræber i verden, fordi de springer vedligeholdelsen i mennesket over?

Hvis du spørger en bilejer, hvorfor han bruger penge på jævnligt servicebesøg med sin bil, vil han sikkert svare, at det er for at forebygge at bilen ikke skal "bryde sammen".
   Derfor er det klogere og nemmere for ham at komme olie på motoren, smøre på bevægelige dele, kølervæske på køleren, bremsevæske i bremsesystemet, vand på batterierne og lignende forebyggende foranstaltninger der forhindrer, at bilen ikke bryder sammen.
   Vi bruger altså mange penge på at sikre, at vore "mekaniske transportmidler" til og fra arbejde, skovture, ferie eller får ubehagelige og kostbare skavanker i utide.
   Men hvor mange penge bruger du på et service tjek på dit "biologiske transportmiddel" - din krop - så at den ikke brænder sammen? Dit svar vil sikker være: "Ingen" (0) eller "for få", og stiller du spørgsmålet til mennesker, hvem der skal betale for dit "service eftersyn" får du svaret Sundhedsvæsnet som er Staten?

Hvorfor springer du vedligeholdelse over?

Her er det selvfølgelig betryggende at vide, at så har vi et omfattende (og ret kostbart) sundhedssystem med dygtige læger (mekanikere), der kan forsøge at reparere på din krop, når den er brudt sammen, (ofte med et ringe resultat), men sund fornuft siger, at det er langt nemmere, bedre og billigere samfundsmæssigt, om du selv foretager den nødvendige "service" og så betaler en højere pris på sunde vare økologiske produkter, fri for giftstoffer og kemikalier og forsyner din krop med 90 af de livsvigtige næringsstoffer (negative ioner) - det man kalder antioxidanter, som findes i økologiske varer og ikke udpinte grøntsager, som forhindre, at din krop bryder sammen eller får smertelige skavanker. Den bedste måde at få et godt helbred er, at undgå rygning at få en rigtig sund og god kostsammensætning med endnu flere økologiske frugter og grøntsager, der ikke er dyrket på udpint jord istedet for skadelige "positive ioner", samt tilføre masser af rigelig motion ude i den frie luft, langt væk fra bilos o.m.a.!!...Her får du de livsvigtige negative ioner, som giver energi til det syge væv - cellerne, som nedsætter risikoen for kræft hvilket er bevist i fagliteraturen!!....     

Motion
Generelt anbefales voksne at være fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen og børn mindst 60 minutter og gerne mere om dagen. Har man forhøjet kolesterol kan det godt betale sig at være endnu mere fysisk aktiv. Fysisk aktivitet øger det gavnlige HDL kolesterol og reducerer det skadelige LDL kolesterol. Effekten er sandsynligvis i højere grad relateret til mængden af fysisk aktivitet end intensiteten heraf, skriver Hanne Høberg Hansen fra Fødevarestyrelsen.

Frederich Wilhelm Josep opdagede ionernes hemmelighed til alt liv i det 18 årh.?

Ionerne bestemmer dit liv!!..

Kilde: Kiwi, klimatolog og økolog siden 1976

I året 1797 udgav den unge tyske filosof Frederich Wilhelm Josep Von Schilling - i en alder af kun 24 år - sit berømte Værk: "Ideen zu einer Philosopie der Natur als Einleitung in das Studium dièser Wissenschaft". Og allerede det følgende år uddyber og viderefører han dets tanker i sit andet Hovedværk: Von der Weltseele, eine Hypothese der førheren Physik zur Er-Klàrung des allgemeinen Organismus".

Schillings Natturfilosofi dannede skole i samtiden både i og udenfor Tyskland, og blandt hans talrige begejstrede disciple møder vi ikke blot filosoffer litterater, men også adskillige naturforsker, idet han dannede en frimurerloge. Men Schilling vagte efterhånden lige så kraftig protest, ja på forskellige temperamentsfulde naturforsker virkede han lige så ophisende som en skarlagenrød mulat på en spansk tyr.

Personlig var Schilling - den græsrods filosof lige og i besiddelse af en imponerende iagtagelsesevne, og det var ikke Schillings fejl, at hans samtid naturvidenskab ikke var nået videre, end den var. Schillings polaritetsprincip bliver pure afvist og kvalt af ethvert videnskabligt fremskridt med den fanatisme, der plejer at råde i trosanliggender, ja også inden for kirken, som man kan strides om til dages ende med evigt negativt udbytte.

I Schillings skrifter opstilles Dualismens syn på lys og mørke eller de af evig modsatte polariteter for første gang med klar bevidsthed som Naturens Grundprincip. Han ser de strømmende, aldrig hvilende livsprocesser som et sammenspil mellem to sæt kræfter med en modsat polaritet (ying & jang), som snart tiltrækker (positive eller negative ioner), og snart frastøder hinanden og kun forenes rent udvortres eller rent momentant for i sidste øjeblik at opretholde hver sin uforanderlige polaritet - ern uophørlig process, der skaber fænomenernes uendelig mangfoldighed.

Ved begrebet "Verdenssjælen" forstår Schilling blot syntesen, den højere enhed af disse modsatte polariteter - men samvirkende - kræfter, hvis uovervindelig Daisme er den absolut nødvendige forudsætning for at holde hele "Verdensmaskineriet" i gang. Det var naturligvis i første række Voltas og Galvanis opsigtsvækkende opdagelse indenfor elektricitetsforskningen henimod slutningen af det syttende århundrede, der havde gjort et dybt uudslettlig indtryk på Schilling den unge naturforsker og afgørende influeret på de baner, ad hvilken hans filosofi og tænkning kom til at bevæge sig. Det var den elektriske og magnetiske bipolaritet (ionerne - elektronerne), der fanger hans udelte opmærksomhed, og i virkeligheden går hans iagttagelsesmateriale og eksempler ikke ud over den rent elektriske bi-polaritet, selv om han er langt forud for fysikkerne og hele sin samtid ved sin dristige udviddelse af den elektriske bi-polaritets område til felter, hvor endnu ingen drømte om at søge elektricitet, f.eks. i udspaltningen af to køn eller de grønne planter og træernes elektriske potentiale.
Det forundrer os ikke i moderne tid, at Schilling f.eks. betragter kønnenes uomtvistelige spaltning som "Naturens sidste skridt til individualisering", men desto mere, at han betragter de to køns møde i befrugtnings øjeblik som et møde mellem nagativ og positiv (ion) elektricitet; thi deri ligger implicite, at han ved at tænke tanken helt til ende må betragte de to køn som bærer af elektricitet med hver sit fortegn nemlig positiv og negative (ioner), hvad vore analyser også beviser at det sande og virkelige forhold.

Schilling skriver om blomsternes bestøvning: Alt hunkøn er bærer af positive elektricitet (positive ioner) mistet sin ladning, ligesom alt hankøn er bærer af negative ioner (elektricitet/elektroner/tilført ladning). Sædceller er bærer af elektricitet med hver sit fortegn. Der er positiv elektricitets-molekyller i centrosomet i hver eneste af kvindens celler og negative elektricitets-molekyller i hver eneste af mandens. Der er elektricitet i blodet, i hjernen og ryg (marv), ligesom nerverne er rene og skære elektriske ledninger (centralnervestemet). Mister vi ladningen ved forkert kost, stress, vejrforhold bliver vi syge og måske dør man.

Tryk på linket, når du har set billedet og læst artiklen:  Ionrig bjergluft

De gamle græske og kinesiske filosoffer sagde: Du skal lære sålænge du lever for i morgen er det måske forbi?

Vi dør af forfinelse og bliver til askestøv?

                   Min Atom- og Kinetisk forbrændingslære.

Min efteruddannelse som oliefyrsmontør (forbrændingslære) i 1973, blev min redning fra en alvorlige sygdom, heriblandt "dioxinforgiftning" under mit job som fabriksskomager i 1966.
(læs artiklen her): Tryk på linket The End 

Uden oxidation "iltningsproces", ingen forbrænding hverken  i gas- oliefyr, brændovne eller forbrændingsmotorer, derfor intet liv her på jorden uden forbrænding i vores legeme, maven og cellerne? 

Det sidste jeg lærte ved forbrændingslære og reparation af oliefyr var, at passe godt på mit eget helbred, idet sod og alle former for askestøv er kræftfremkaldende? Før vi forlod uddannelsen fik vi en grundig orrientering om, at vaske hænder, arbejdstøj o.lign. Min undervisningslære var et meget aktivt kristen menneske med stor forståelse for naturen og livet, idet han fortalte om dommedag? Jorden har været gået under for 10.000 år siden fortalte han, den har været kæntret og gået ud af balance. Alt olien i Nordsøen, den Afrikanske og Mexicanske Golf er den olie som ligger under jorden i de arabiske lande, hermed fosille brændstoffer af engang store skovområder, som var beplantet med palmer, løv- og grandtræer. Ruslan, Finland og Norge har engang været dækket af grandtræer og da jorden kæntrede "SYNDFLODEN", rusede alle træerne ud i Nordsøen, hvor vi henter olie op den dag i dag?

Kræftens gåde er løst!!...

Den tyske kræftforsker Otto Warburg opdagede allerede tidlig i forrige århundrede den enkle teori, at normale celler, som får for lidt ilt (oxygen), hæggehvide (protein) og essentielle (livsvigtige) olier (fedt), begynder at bruge mere glukose, så mælkesyren hober sig op i kroppen og danner kræftceller. Alle normale celler, som får for lidt oxygen (ilt), æggehvide (proteiner) og essentielle olier fedt, udvikler sig til kræftceller. Første betingelse for at modvirke kræft er selvfølgeligt, at tilføre cellerne tilstrækkeligt oxygen (ilt), frisk luft (uden forurening, røg m.m.) og livsvigtige antioxidanter herunder mineraler gennem kosten. Det sidstnævnte er ikke ensbetydende med, at bare vi tilfører antioxidanter i form af piller, så er den hellige grav løst eller velbevaret? Det er nemlig vigtigt, at holde blodsukkeret stabilt lavt, og spise få kulhydrater i tilfælde af kræft. For at modvirke kræft er det betinget, at tilføre cellerne tilstrækkeligt med ilt og næringsstoffer i form af æggehvide, fedt olier omega 3, piskefløde, antioxydanter og enzymer, der katalyserer eller sørger for at der sker en rigtig kombination af forbrændingen. Her kan man godt henvise til en forbrændingsmotor på en bil, der får det rigtige oktan tal.

Alt det, der hæmmer oxidation (stabiliserer og skadeliggør ilt i en forbrændingsproces) kaldes antioxidaner. Oxidation (iltning) på celleplan i kroppen kan til en vis grad sammenlignes med jern, der ruster f.eks. et overskåret æble. Hælder man citron på et æble, bliver det ikke brunt? Får vi ikke tilstrækkelig antioxidanter, brænder vi cellerne i stykker, lige som æblet der bliver brunt. Kraftig oxidation (iltning) er en elektro-kemisk reaktion som kan medfører skader, der resultere i svækkelse af syge celler, skader på de vigtige proteiner, der udgør cellernes arvemasse og styrer cellernes funktion - DNA. Resultatet kan eventuelt blive omdannelse af celler til en kræftcelle eller celledød.

Det er efter min viden og vudering indenfor alternativ behandling og forbrændingslære, at der tidligere er opstået en total forviring hos læger som tro, at såfremt vi arver gener fra vores forfædre, så får vi også kræftsygdomme, blodpropper, astma osv. Vi får det som Bibelen fortæller gennem arvesynd i 2-3 led, hvis vi forsætter med at synde. Så det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan gøre noget ved at undgå disse sygdomme i første omgang, der ofte bryder ud hos det enkelte mennesker i 2.og 3. led (læs øjendiagnose af Axel O. Hansen). Tryk på linket her Kødspiser får kræft? Bibelen fortæller grundigt, men det har du sikkert aldrig læst eller hørt, idet livet er en gave og udfordring eller til låns, at vi skal leve sundt efter naturens love?

Tryk på linkert: 

6000 år gammel visdomslære er mere populær end nogenside

😮"Gnothi seauton"

Kilde: Kiwi, Climatolog, religions- og naturforsker, økolog siden 1976

Over indgangen til Apollontemplet i Delfi er der indhugget på vægen denne skrift med store bogstaver: Gnothi seauton, hvilket betyder "Kend dig selv": 

Denne betydningsfulde filosofiske skrift tillægges den ioniske videnskabmand Thales fra Milet, en af datidens mest berømtheder af de syv vise, og som udformede og tilskrev den første atomfysik bl.a. seks af de første atomer i vores periodiske system bl.a. magnetisme, herunder magnesium (Mg) ioner incl. vandets betydningsfulde værdi for livets opstående på jorden og helbredelse HO2 (ioner) m.fl.

Ifølge Aristoltes var "Gnothi seuton" inspirationskilden til Sokrates filosofiske virke og berømthed. Ordet "Gnothi seauton" anvendes også i sin latinske form som inspirationskilde til Bibelen "Det Ny Testamente". Jesus og diciplenes lære nosec te (ipsum): Søg ikke ude, vend tilbage ind i dig selv for i det indre menneske bor sandheden.

Kilde: Den hellige Sankt Augustin, 400 e.Kr.

Sokrates og Platon de store tænker?

Allerede de gamle græske digter, komponister, musiker og filosoffer som Sokrates og Platon, som levede flere årh. f.Kr., kendte til den ioniske filosofi og "naturvidenskaben", hvilket senere overgik til kristendommen fra Thales, Heralkit m.fl. og til den græske digter Claudus Galenos (det gamle ordsprog galen), som en "hemmelig lære" og langt tid før til blandt de indviede kristne af bl.a. Paulus, som hentede sin lære hjem, græsk/latinske inspiration fra Grækenland til Jerusalem? Således dukker nu den 6000 år gammel visdomslære pludselig frem af ørkenens sand fra de skjulte underjordiske skatkamre, gemt væk i årtusinder i de store bygningsværker "pyramiderne" som også ulæseligt skrifttegn af de ægyptiske "herioglyffer" på søjler, gravkamre som fra den fjerneste fortid.

Der er ikke noget som er skjult under solen?

De græske digter og komponister som Homer og Pindaros (f. 522-443 f.Kr.) fra Theben i Ægypten, beskriver Herakles vældige kølleslag, og til sidst svang han sit frygtelige våben med så stor kraft, at han splintrede modstanderens sider og hans "aion" knustes gennem knoglerne?

Aion sidder inde bag brystbenet i mennesket og kaldes brislen på latin; Sternum som er menneskets kød og blod ifølge Pindaros, der er også hans tanker og håb "hans thymus".

Thymus, er lymfevæv (organ) også kaldes brislen, som realativ er størst ved fødslen og tæres hen i kummer til ingenting ved døden, forsvinder fuldstændig ind. Efter puberteten erstattes den af lymfoide væv af fedtvæv og som 80 årige har man kun 1 procent af den oprindelige thymus tilbage.

Praktisk talt er det ligegyldigt, om man siger at et menneskes psykè eller brissel (thymus) eller aion forlader ham i De gamle digtere og komponister skrev, at psyke og aion "thymuskirtlen" går til Hades (dødsriget) og ikke til himmelen, som murharmeddanerne tror på, selvom de græske digtere hentede deres inspiration fra de ægyptiske pyramider, søjler og kongegrave. De gamle konger som lå i kongegravene, troede på at de opstod i levende live efter døden, nøjagtig lige som morhamed, der har skrevet Koranen. Bibelen skriver "Død hvor er din brod"? Når mennesket èn gang er død, vågner vi ikke op af dvale, kun i meget få tilfælde hvis respiratoren har været slukket!!.....Men at begå terror som muslimer og tro på, at man vågner op i levende live i himmelen er utopi? Læs dette link: Rejsen i det indre og vend hurtigt tilbage til denne absolut spændende side som fortæller om livets hemmeligheder!!....

Sporstoffet - cobolt

Kobolt (Co i atomrækken)

I 1929 opdagede forskere, at store doser af cobolt gennem planter f.eks. tang, stimulerede dannelsen af røde blodlegemer hos rotter, og i 1935 blev det videnskabeligt dokumenteret, at cobolt i små mængder er livsvigtigt for organisme.
For menneskers vedkommende ser det ud til, at det ikke er cobolt som isoleret stof (antagonist), vi har brug for, men cobolt (ioner) gennem føden som en del af B12-vitaminet. Det livsvigtige B12-vitamin, der modvirker perniciøs anæmi (blodmangel), indeholder 4% cobolt.
Kobolt-ioner (Co): er en central byggesten for vitamin B-12 og deltager som sådan i dannelsen af de røde blodlegemer. Desuden er det et livsvigtigt sporelement (ioner) for bestemte enzymreaktioner ved proteinopbygning. Mangel på kobolt kan resultere i vitamin B-12 tab og resultere som førnævnt blodmangel eller voldsomt træthed.
Adskellige undersøgelser med dyr har vist, at hvis, cobolt gives som opløselige salte og ikke igennem naturlig foder, absorberes det dårligt og udskilles med afføringen. Hos mennesket er det omvendt - det udskilles senere med urinen, og den del, der tilbageholdes i organismen, har ingen fysiologisk opgave eller helbredende virkning?
Cobolt kom for mange år siden på anklagebænken for at fremskynde alvorlige hjertefejl hos storforbruger af øl. Cobolt blev nemlig førhen tilsat øllet for at forbedre skummets kvalitet. Ved indtagelse af 10-12 øl om dagen fik man op til 8 milligram coboltsulfat, en dosis, der dog ligger et stykke under den mængde, der risikofrit indtages af normale personer. Men det ser ud, som om store mængder cobolt i forbindelse med store mængder alkohol kan forårsage muskellidelser eller kramper i hjertet. Cobolt som sådan behøver vi ikke at interessere os for i ernæringen ved en alsidig kost bl.a. med fisk, tang, persille, rodbeder, grønkål m.m.

I den menneskelige organisme er cobolt nogenlunde jævnt fordelt. Det findes især i vores lever, nyrer og knogler, uden at der er tale om ophobninger. Men det naturlige coboltholdige B12-vitamin skal vi have. B12- vitaminet findes i animalske produkter som f.eks. mælk, lever, æg og fisk som f.eks. i helleflynder. Kobolt findes i større mængder i korn f.eks. havre, pære, rødbeder, persille, jordnødder, så vegetarer må enten drikke mælk og spise æg eller få det fra alger (tang) eller fermenterede (gærede) produkter, hvor vitaminet fremstilles af bakterier (gæreksrat, tofu, malt m.m.).


Det farlige uorganisk cobolt!!....

"Vi ser flere og flere eksempler på dårlig medicinsk udstyr som er dukket op til overfladen - denne gang i maj 2012 med hofteproteser af metal-mod metal gav patienter katastrofal forhøjet værdier af cobolt metal-ioner i blodet, en forgiftning som medførte ledbetændelse, vævsskader og ødelæggelse af nerveenderne med det resultat, at patienten ikke kunne mærke, at protesen ikke er i orden. Proteserne nedbryder omkringliggende væv og muskler i hoften.
På Sygehuset Lillebælt i Vejle har et laboratorium undersøgt blodet fra 800 patienter, der har fået indopereret de omdiskuterede metal mod metal-hofteproteser lavet af uorganisk stål af kobolt og chrom. En foruroligende patients blodværdi af kobolt lå over 700, mens grænsen ligger på 135 nanomol chrom p. liter blod og 119 for kobolt. Patienten er en af de 600 danske patienter, som har ventet på svar i maj måned 2012 fra Sygehuset Lillebælt, hvor undersøgelsen fandt sted.
Indtil nu har lægerne ikke vidst, hvor mange patienter, der har farlige metal-ioner i kroppen, og hvor meget. Men med resultaterne står lægerne med et nyt problem, for de kender ikke konsekvenserne trods det, at yderst skadelige "positive" ioner forlængst er blevet oplyst i faglige lægekredse?
Denne alvorlige sag efterfølger historien om brystimplantater med industriisilikone, samt den generelle brug af blodposer- slanger, tuber, katetre m.m. med et højt indhold af ftalat-blødgørere, der lækker ind i kroppen på patienter og har mulige hormonforstyrende efekter.
Allerede i 1933 skrev vor egen videnskabs phil. Emiel Rasmussen om Kobolt, om de skadelige antagonister (positive ioner) der snurrer omkring atomkernen og forårsager skade. I folketroen skriver han er kobolt ofte knyttet til underjordiske dværge og trolde som bor i fjelde og undergrunden. Disse farlige mineraler er forbundet med Djævlen?
Koboltblå er en kølig, let bleg blåfarve som blev brugt meget i glas- og porcelænsmaling, men blev forbudt til fremstilling af drikkekrus p.g.a. sin giftighed. Kobolt blå bruges også til farvning af tøj og mange arbejdere i textilindustrien i den tredje verden har måttet lade livet, idet arbejderne står i knæ helt op til sokkeholderne og blander cobolt farve i tøjet bl.a. cowboybukser m.m.. Vor kære Dronning Margrethe som elsker farven kobolt, har tit båret dragt og hue i den samme giftige farve. Koboltblå er så giftig eller meget anvendelig blandt kunstmaler, at indånding af  farven kobolt kan skade helbredet på længere sigt. Kobolt bliver også brugt i papirindustrien til blegning af papir, hvoraf spildevandet fra fabrikkerne herunder også tøjindustrien, har ødelagt fisk og planter i å-løb og floder i den tredje verden. Indåndingfare af coboltblå ved 1,0 g/ml er ifølge Beredskabsstyrelsen sundhedsskadelig ved brand og opbevaring og lokalirriterende ved eksplotion ved blanding med luftens ilt.
 

THE END

Tryk på linket her under: 

THE END

Denne side er under opdatering.

Og mørket fik ikke bugt med lyset, som var ordet fra begyndelsen!!....

Den Homerske bevidsthedsudvikling

Ifølge den kendte psykolog og skribent Julian Jaynes i det 19. århundrede, blev thymuskirtlen eller thymos som det hedder på græsk, sammen med seks andre udtryk oversat fra græsk/latin skiftevis med sind, ånd eller sjæl og var nøgleord i den Homerske bevidsthedsudvikling, der senere fik rodfæste hos de 72 disciple i den græske bibel Septuagenta - Det Gamle og Nye Testamentes skrifter.

Julian Jaynes hævdede, at gamle mennesker også unge ikke har adgang til sin bevidsthed om sig selv eller i besiddelsen af indadvendt sindstilstand. Han hævdede, at fra denne tankegang til bevidsthed af indvendige mentale tilstande er foregået over en meget lang periode på op til flere tusinde år siden og var baseret på udvikling af det metaforisk sprog (Bibelen) og fremkomst til det af at kunne skrive.

I Iliaden, siger Jaynes, "fortalte guderne mennesket", hvad det skulle gøre og hvordan det skulle føle. De følelsesmæssige tilstande, som svækker thymuskirtlen så den skruper ind, er had, missundelse, mistænksom og frygt, noget Jesus og hans disciple lærte fra sig. Deres modsætning siger Paulus er velvillighed, kærlighed, tro, hengivelse (tilgivelse), mod og taknemlighed styrker og aktiverer thymus, så den ikke forkalker. Disse positive følelser er de dyrbareste og smukkeste, der findes sammen med sund vegetarkost, rent vand og luft i økosystemet.

Galenos hentede sin viden om naturen fra kristendommen

I denne bog fra det 17. århundrede e.Kr. er Galenos skrifter nævnt og bevaret, idet han underviste ved de forskellige skoler for højere læreanstalter i Smyrna, Korient og Alexandria, som var nogle af datidens velrenomerede studiesteder for græsk filosofi, læggekunst og digter. Paulus besøgte disse steder ca. 30-50 e. Kr. og underviste i kristendommen?

Thymologiens gyldne tidsalder i oldtidens Grækenland, har fået sin opdagelse i nyere tid, idet den mest accepterede teori om kræft er formuleret af den australske nobelpristager, MacFarlane Burnett, Immunology, Again and Cancer (San Francisko: W.H. Freeman and Company. 1976.

Fjerner man ved operation f.eks. thymuskirtlen hos en ungrotte og giver den en dosis injektion af kræftceller, tager disse celler overhånd og rotten dør. Hos et dyr, hvor thymuskirtlen er fjernet eller ødelagt, sker der hurtigt en væsentlig forringelse af immunsystemet, der normalt beskytter kroppen mod infektioner og kræftudviklende svulster.
Hos fostre og nyfødte er thymuskirtlen livsvigtig i forbindelse med vækst, vigtigere endnu: den er som en "fabrik", der fremstiller T-lymfocytter, de hvide blodlegemer d.v.s. menneskekroppes indre politi overfor fremmedlegemer, virus, bakterier, gifte o.s.v.

Thymuskirtlens dramatiske afmaring eller indskrumpning hos et stresset menneske er ikke helt klarlagt endnu, men de negative "ionerns" indflydelse rå vegetarkost, urter og lægeplanter, har en stor indvirkning på vores helse, specielt Axel O. Hansens urtete nr. 103, som består af bukkehorn og hørfrø. Denne urtethe eller sammensætning, har en fantastisk helsebringende virkning overfor sukkersyge, sclerose, kræft og infektionssygdomme m.m., skriver Radiodokteren Carsten Vagn Hansen. Kødkost svækker thymoskirtlen og bugspytkirtlen, skriver han? 

Ved svære læssioner eller pludselig alvorlig sygdom ødelægges millioner af lymfocytter indenfor et døgn, og thymus skrumper ind til det halve? Dette er den generelle reaktion på sygdoms/stress, som er beskrevet af den verdensberømte stressforsker og læge Hans Selye i 1974: Stress Without Distress. Her spiller Ionterapi ind i en altafgørende rolle over for enhver sygdom!!...

Thymuskirtlen er menneskets guddommelige "indre alter", som sidder i brystets venstre side lige over hjertet. Derfor forveksler mange, når de får lidt ondt ved hjertet i venstre side og tror det er et begyndende slagtilfælde (blodprop i hjertet)? Men desværre er det thymuskirtlen, som er på overarbejde og er begyndt at beklage sig muligvis p.g.a. stress og jag og forkert kost. Thmuskitlen er higen efter lovsang, ånd, stedet hvor kærligheden udtrykker sig. Den er åndedræts eller sjælen, som menneskets energi og mod er afhængig af. Den er livsenergiens sæde, idet den også medregnes i de videnskablige opdagelser nogen sinde.

Thymuskirtlen kontrollerer og regulerer energistrømmens forløb gennem kroppens energisystem (akupunktur linjer), idet den øjeblikkelig korrigerer en opstået ubalance, når den indtræffer. Thymuskirtlen er medbestemmende for styrken af muskulære sammentrækninger, der påvirkes af sindsstemninger, stress, forkerte kostvaner, vejrforhold og reguleres helt automatisk af ydre påvirkning af bl.a. positive og negative ioner d.v.s den elektriske spændingsforskel ved vejrlig forhold f.eks. lavtryk (atomladning) i vejrskifte. Vidste du f.eks., at Thymuskirtlen påvirkes også af tobaksrøg, mobiltelefoner, radiomaster, jordstråler, gift i maden o.m.a.? Den styrer hele dit livsforløb, men du er selv herre og medbestemmende, hvordan dit liv skal være på godt og ondt, som Paulus udtrykker det i Bibelen eller hvordan du vil have det?

Stress har nemlig en helt anden betydning en de fleste aner og tror og her spiller troen ind i billedet, idet den kan aflæses ved hjælp af "KINISOLOGI", en alternativ naturmetode som jeg lærte og har studeret siden 1978, heraf også ionterapi, vegetarkost og indeklima som følge af min alvorlige sygdom i 1976 med dioxinforgiftning!!...

Allerede i min tidlige barndom 7 måneder gamme, fik jeg konstateret kronisk mellemørebetændelser og efterfølgende invaliditet som voksen (døvhed på det ene øre), blev således påvirket af infralyd og lavfrekvent støj som voksen. Mit høretab i 2002 blev målt til 100% døvhed på det venstre øre fra 200 til 4.000 Hz, så jeg opfattede de meget lave frekvenser op til 50 Hz. Kinosologi og alternative helsemetoder gjorde et ganske stort indtryk på mig som voksen. Det var især "IONTERAPI" fra Bibelen som forvandlede min tro på, hvad mennesket bliver udsat for og denne videre form for energitilførsel til de syge mennesker, som man brugte for 2.000 år siden?

Ved sygdom og allergi er det klogt først og fremmest, at få foretaget en måling af luftens elektiske spændingsforskel i sin bolig, hvilket er årsag til en lang række symptomer som f.ek; hovedpine, astma, allergi, søvnbesvær m.m. Vi er nemlig omgivet af et elektro magnetiske felter i vores boliger fra plastikmaling, syntetiske gulvtæpper og elektriske apparatur osv., som tiltrækker støvpartikler og som kan være med til at gøre os syge!!...Hvis kosten ligeledes har samme slagside og et forkert indhold af positive ioner "IONBALANCEN" d.v.s. af ringe kvalitet og beskaffenhed, som den ofte er, når vi køber ind i supermarkeder, så får vi tilført alt for stort et indhold af skadelige stoffer gennem kosten i form af "opbrugt energi" positive ioner. Det er især forarbejdet mad, alt for stort et saltindhold og tilsætningsstoffer!!...... 

F.eks. ved man allerede nu, at kød indeholder skadelige positive ioner penicillin, medicinrester og sprøjtegifte m.m. så man meget nemt komme i alt for tidlig overgangsalder inden vi når de 50-år med sygdom til følge!!... Hvis kosten ikke har tilstrækkelig med entisielle (livsvigtige) stoffer, vitaminer, mineraler, vegetabilsk økologi som f.eks. fibre, soya, bønner, linser, ris, gryn og grøntasger m.m., så kan vi risikere, at få for lidt af de livsvigtige stoffer, som går under navnet "negative ione" (elektroner), som også findes i vand og luft. Det bevirker, at vores immunsystem bliver svækket og vi bliver mere modtagelig overfor, infektioner, sygdomme som kræft, klimaskift o.m.a. Lægerne ved det godt, men har holdt det hemmeligt i hundredevis af år?

Jeg har så tit tænkt over, hvorfor lægerne ikke fortæller deres patienter, hvad de skal spise af sund kost? De tager kun blodprøver og giver dem piller, som ofte er mere skadelige end gavnlige. Mange piller nedbryder vores immunforsvar?

Visdommens læge Galenos og hans ide om Thymuskirtlen

Efter endt uddannelse vendte Galenos i 158 e.vt. hjem til sin fødeby, hvor han virkede som læge ved gladiatorskolen og indhøstede stor anatomisk viden og erfaring ved opduktion af lig under gladiatorenes kampe. I 162 e. Kr. rejste han til Rom, datidens største by, hvor talrige græske læger søgte lykken. På kort tid opnåede Galenos et godt ry som læge og fik foden inden for ved det romerske hof, hvor han blev livlæge for kejseren Marcus Aurelius og Commodus. 

Claudius Galeneos var en fremtrædende og dygtig romersk læge og filosof af græsk afstamning og formentlig den mest gennemførte medicinke forsker i den romerske periode. Hans teorier dominerede på et højere åndelig plan og påvirkede vestlig lægekunst langt mere end et tusinde år.
 

Tryk på billedet med pilen og der kommer et forstørrelsesglas frem, tryk igen på musen og du kan se teksten tydeligt.

Tryk på billedet med pilen og der kommer et forstørrelsesglas frem, tryk igen på musen og du kan se teksten tydeligt.

Når kræftsvulster forsvinder som dug fra himlen?

Ionterapi hvad er det?

Ny kræftbehandling på Århus Universitetshospital!!....

Et alternativ til afløsning af den gamle kræft  "røntgenbehandlingen" som afdøde atomfysiker Niels Bohr gjorde opdagelse af i 1930èrne "radium gammastråler", bliver nu afløst af ny banebrydende behandling ved hjælp af accelerator og partikelenergi, den såkaldte "ioniserende stråling" med nåle på hudens overflade. Ionstråler har været kendt i 3.000 år fortæller mikroklimatolog i atomfysik G.I.N., der siden 1985 har arbejdet med verdens fineste ionapparater fra Scandion og måleinstrument IONMETER T-100 fra Transjonic - Sverige.
Kilde: www.VitaNyhed.dk

Dansk viden bag ny kræftbehandling

Den danske virksomhed Danfysik A/S er ekspert i at bygge maskiner, som sætter fart i naturens mindste byggesten, nemlig grundstof partiklerne kulstof og brint H`2. Mere præcist bygger Danfysik A/S partikelacceleratorer "ioniserende stråling", som kan få kulstof- og brintpartikler til at bevæge sig med op til 70 procent af lysets hastighed. Det svarer til godt 200.000 km i sekundet eller til at nå ca. 5 gange rundt om jorden på et sekund!

Nu er der taget hul på planen

Danfysiks partikelacceleratoren "ioniserende stråling" skal i fremtiden, måske afløse atomfysiker Niels Bohr`s tidligere voldsomme røntgen- "gammastråling", der tidligere var i stand til at kunne forvolde brandskader i cellevæv nær kræftsvulster?

Den bedste behandling 

WHO "verdenssundheds organisationen vuderer, at antallet af kræfttilfælde vil stige, så der fra 2020 hvert år vil forekomme 15 millioner nye tilfælde af kræft. Hvert år får over 10 millioner mennesker på verdensplan stillet diagnosen kræft, og hvert år dør ca. 6 millioner mennesker af sygdommen.

Byt dine vaner ud med livsstil og undgå kræft?

Den bedste kur mod kræft er stadig forebyggelse: Drop tobakken, skær ned på kulhydrater, kød og usundt fedt. Motioner, drik vand og spis sprøjt frie frugt og grøntsager, der indeholder masser af antioxidanter (negative ioner), så forebygger du kræft, blodpropper, diabetes og følgesygdomme m.m. Det var netop det, Jesus og hans disciple gjorde og proklamerede i Det Nye Testamente for 2000 år, da han gik ind i Jerusalems synagoge og stod op 12 år gammel og læste af Esajas bog!!...Idet han sagde: Gå hen og lær, hvad de ord betyder: "Barmhjertighed vil jeg ej slagtoffer"?

Mattæus 9,13 ; Lukas 4,14-29 ; Matt.4,2325

Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/55835471   

Tryk med musen på billedet, så der kommer en lup frem og læs teksten.

Tryk med musen på billedet, så der kommer en lup frem og læs teksten.

"Guld Hullet" fundet på Bornholm efter omtale for 38 år siden i Aktuelt

Radioaktive gule ærter, de bedste på Bornholm blev tidligere serveret af ældre mennesker i Hasle. "Guld Hullet" er en helligkilde ikke langt fra røgerierne i Hasle. Før i tiden valfartede folk til kilden, hvis kraft skulle være særlig stor ved Sankt Hans nat på Johannes Døberens fødselsdag d. 23. juni. Forlydender siger, at vandet indeholder radioaktive stoffer (negative ioner), der gør underværker ved de gule ærter. I 2013 ledte G.I.N., som er klimatolog og indehaver af denne 123hjemmeside efter "Guld Hullet",  en omfattende jagt på Bornholmske kilder. Han måtte i arkiverne på bibliotekerne og hos lokale folk, idet han siden 1976 har samlet på kilde oplysninger fra hele verden. Det var først i 1985, at interessen blev større da han fik viden om, at kildevand indeholder fantastiske naturkræfter (ioniseret stråling). G.I.N. var ansat hos Skandinaviens største firma Scandion og Transjonic Sverige (IONMETER T-100) .der fremstillede professionelt måleudstyr, der kan måle ioner i magnetfelter og luftrenser i verdensklasse!!... I øjeblikket søger han fonde og penge til forskning i kildevand. Siden 1976 har han besøgt mere end 100 kilder i Danmark og seneste 10 stykker i 2013 på Bornholm. I dette år kom han i forbindelse med lokale folk, der fortæller at ældre mennesker dør, hovedsagelig i området Sandvig - Allinge i nærheden af klipper og kildevæld. Mærkelig nok, dør disse mennesker ikke, hvis de drikker eller får deres lokale vandforsyning fra  kilder? Desværre taber kildevand sine undergørende kræfter (de helbredende negative ioner hurtigt), når de tappes på plastflasker fremstillet af bisphenol A (polyethylen-therepthalat) og gør vandet dårligere end almindelig postevand fra hanen? Men vand i sig selv er stadig sundt, bare ikke på vandflasker, men på glas!!....... 

G.I.N. har foreløbig stablet et lysbillede eller foredrag på benene om Danmarks mest berømte kilder gennem 1000 år. De vil blive fremvist og set på nogle biblioteker i 2015, et af dem hvor han har været ansat som biblioteks medarbejder fra 1985-96 på deltid ved siden af hans job som konsulent og distrikts salgschef for Scandion i samme periode.

Stedet ligger ikke langt fra røgerierne ved Hasle, men var svært at finde.

Stedet ligger ikke langt fra røgerierne ved Hasle, men var svært at finde.

Europaparlementet har skylden!!.....

Vidste du, at EU og medicinalindustrien har erklæret krig mod din sundhed?

I august 2005, ændrede alting sig i Europa omkring sundhed. Over 300 naturlige kosttilskud og ernæringsformer, der findes i over 5.000 sikre vitamin- og mineralprodukter, som omfatter et stort antal af de mest letopløselige kosttilskud blev forsøgt fjernet fra markedet.
Det skyldes en radikal lovgivning som blev vedtaget i EU af medlemsstaternes regeringer i juni 2002, nærmere kendt over forbudte produkter som omfatter naturlige vitaminformer som E-vitamin, carotenoider og methylcobalamin, alle former for svovl, bor, vanadium, silicium, de fleste sporelementer, de mest let optagelige og sikreste former for kalcium, megnesium, zink, selèn og molybdæn.
Det vil alvorligt begrænse de mængder af vitaminer og andre ernæringsstoffer der må tillades i produkter, og fjerne dermed alle terapeutiske produkter fra markedet. Det vil omfatte fremtidige restriktioner på næringsstoffer udover vitaminer og mineraler såsom fedtsyre, aminosyre, enzymer, probiotisk, og phytoernæring m.m. Det vil dramatisk begrænse fremtidige opfindelser fra kostilskuds-industrien, med konsekvenser der vil få alvorlige indvirkninger på detailhandlen, alternative behandler og forbruger som har valgt at tage ansvaret for deres eget helbred.
Vi lever ikke længere i en verden, men hvor demokratiet har stor indflydelse på de kristne mennesker der vil leve sit liv på en anderledes måde. Vi kristne er vidne til en hurtig ensretning af hele verden under en ny global regering "demokrati" med EU som igangsætter og med en levestandar vi ikke har råd til bl.a. et hospitalsvæsen, hvis økonomi er ved og løbe løbsk, fordi de forbyder helsekostprodukter frem for giftmedicin.
 

Jesus sidste ord: Din mad skal være din læge?

Utrolig mange alternative naturhelbreder, kostvejleder, diatister, sygeplejesker og læger tror, at bare man spiser varieret og sundt kost med masser af økologiske grøntsager og frugter, så bliver vi sunde og raske?
Men sandheden er en helt anden ifølge Bibelen og fundet af et meget gammelt apokryfisk dokument dateret til år 33 e.Kr. udarbejdet af Johannes Markus og Maria Magdalene - Jesus stedfortræder!!.....
Blander vi kosten forkert sammen kan vi risikere, at man slet ikke optager og udnytter de livsvigtige proteiner, kulhydrater, fedt eller omsætning af vitaminer, mineraler og enzymer? Sidst nævnte er nemlig en vigtig katalysator (igangsætter) af vitaminer og mineraler. Blandet kost kan derfor med andre ord være skadeligt for helbredet på længere sigt. I vores kost findes nemlig både skadelige positive "ioner" (opbrugt energi) og livsvigtige negative "ioner" (tilført energi).  Dan danske traditionelle kost som de fleste lever af, kan derfor være dødsens farligt. Derfor er jeg igang med at udarbejde et hæfte der handler om "Bland dine kostelementer på den rigtige måde og bliv sund og rask". CDèn som er opdateret på Microsoft Office Word 2007 dokument, fortæller om antagonister i maden, der på latin betyder modstander (hæmme, standse, ødelægge, nedbryde processen bliver virkningsløst)!!...CDèn forventes færdigt omkring i nær fremtid og kan bestilles her:Kontakt


Denne kostsammensætning er en ud af 100 der gør dig sund!!...

Denne kostsammensætning er en ud af 100 der gør dig sund!!...

Blodtrykket og pulsen stiger ved udsættelse for stress, elektrosmog og lavfrekvente kilder i din bolig.

Er sygdomme selvforskyldt?

Nej, det kan skyldes mange ting f.eks. under søvn, hvor vi bliver bombarderet med lavfrekventlyd 4-16 Hz i vores huse og lejligheder i boligkomplekser f.eks. naboens pumper til springvand, svømmebasin, varmepumper, motordrevne haveredskaber, naboens op/vaskemaskine, tørretumpler, ventilationsanlæg i boigejendomme, men også højtaler, som forplanter sig i væge med en dyb baslyd, bluetoch m.m.

Det vigtigste af alt ved et godt helbred er, at få tjekket og målt pulsen og blodtrykket jævnligt hos dig selv eller hos lægen med et blodtryksapparat.

Det tryk, som hjertet laver, når det pumper regelmæsigt iltmættet blod (hæmoglobin) ud i pulsårerne (arterierne), kaldes blodtrykket. Pulsen er den udvidelse af pulsårerne der opstår, når hjertet trækker sig sammen lige som en balon der mister sin luft!!......
Den normale puls i hvile er omkring 60 slag i minuttet hos mænd og 70 slag i minuttet hos kvinder. Et normalt blodtryk bør, hvis man vil bevare livet og undgå alvorlige sygdomme, bør måles jævnligt hos lægen. 

De fleste mennesker er ikke klar over, at pulsen faktisk er en af de klareste og mest simple indikatorer for naturens helbredstilstand i kroppens eftersyn. Pulsen hos et menneske er den rytmiske udvidelse og sammentrækning, der sker i pulsårerne i takt med hjertets slag.

Pulsen udtrykker hvor mange gange på et minut, hjertet sammentrækkes og efterfølgende pumper blod ud i kroppen. Pulsen indikerer hjertets "sundhedstilstand", der for det meste næsten altid ligger rigtig fint hos vegetarer, selv om de vejer helt op til over 100 kg og med fedt på maven?

Vegetarer får som regel lidt for mange fuldkornsprodukter i forhold til proteiner, som er omvendt i forhold til kødspiser?
En puls hos raske mennesker ligger normalt mellem 60-66 slag i minuttet og blodtrykket omkring 120/80 hos unge mennesker. Men med alderen bliver ens pulsårer efter et langt liv med arbejde, herunder dårligt indeklima, stress, usundt mad og tobak forkalket (stive), og blodtrykket stiger.

Blodtrykket er derfor individuelt fra person til person, men kan også være for lavt (Hypotoni), Hy potension. Det kan ses ved f.eks. hjertesvigt, Addisons sygdom, diabetes eller medicin-overforbrug, alkoholisme eller ved et typisk tilfælde, hos ældre mennesker der glemmer at spise. Ved markant, typisk blodtryksfald kan man få problemer med svimmelhed ved skift fra liggende eller siddende til oprejst stilling.


Hjertet og pulsen er vigtigt - hvorfor?

Hjertets opgave er, at pumpe livsvigtig blod de negative ioner (ilt - hæmoglobin) ud via blodårerne (arterierne) til kroppens organer og billioner af celler. Alle kroppen uendelige mange celler bruger konstant ilt (negative ioner) til at skaffe "energi", hvilket er blodets og hjertets vigtigste opgave af alt i kroppen, men ikke den eneste? Blodet transporterer også livsvigtige næringsstoffer, vitaminer, mineraler, hormoner og enzymer. Det der gør det muligt for blodet at optage ilten (ioner), er de røde blodlegemer hæmoglobin - og et jernholdigt "ion", mineralstof der binder ilten til eller i naturlig form.

Lavt blodprocent og visse alvorlige sygdomme skyldes ofte jernmangel, mineraler, vitamin, B-12 og folinsyre, specielt hos kvinder? Det kan skyldes i flere tilfælde, deres månedlige cyklus, stress, forkert kost o.m.a. Jeg vil ikke her komme ind på blodtryksmedicin og manglende grønt i kosten. For det er sådan ved blodpropper, at lægen faktisk styrer dit liv ved at regulere din medicin i forhold til hvad du spiser. For de flestes vedkommende med blodpropper, bør patienten sættes på en diætkost og i stedet lære, at helt rent skært rødt okse- eller svinekød kød, indeholder helt op til 5-7 pct. yderst skadeligt mætet fedt? Langt værre er det ved flæskesteg, oksekød med krøl som bliver stegt på grillbriketter?

Alvorlig træthed kan skyldes:

Jern-, mineral- og lysinmangel eller forgiftning?


Et velsmagende og naturligt jerntilskud i flydende form basseret på ekstrakter kan gøre underværker fra blomster, frugter og bær som findes i "Flora Kràuterblut", der er som energi til livet og som jeg selv har brugt i årtier. Det har et højt indhold af helt naturligt organisk bundet jern, mange livsvigtige sporstoffer, samt B- og C-vitaminer, der i sig selv virker fremmende på optagelsen af jern - også fra den almindelige kost. Hos mig er vitaminmangel ofte særligt slemt om vinteren og begyndende forår med træthed p.g.a fysisk havearbejde, hvor man ikke altid får de samme friske skud af køkkenurter, persille, purløg osv., derer  opdyrket i drivhuse, stenuld tilsat kunstig kødning?

Manglende mineraler og nedsat vitaminer gælder også for drivhus eller tomater, der aldrig har set skyggen af Solen og derfor plukkes nårmest grønne lige som frugter bl.a. bananer, gule appelsiner som skulle have været orange ved juletid?

De fleste billige grøntsager i supermarkeder fra Holland, Beligien og Polen m.fl., er opdyrket i lorteslam fra rensningsanlæg. Slam der bliver smidt ud på marken og anvendt som gødning, men som også kan indeholder rester af medicin, tungmetaller o.m.a.?

Pulsen bør tages på alle uanset sygdom!!...

I 1976  da jeg var meget syg, lærte jeg og tage pulsen efter et hvert måltid, så hvis den stiger betydeligt i takt med blodtrykket en halv time efter, indikerer pulsslaget, at der kan være tale om skadelige stoffer eller gift i den  mad du spiser. Men pulsen kan også indikere manglende kostelementer. 
Mange alternative naturhelbreder som virkelig går op i giftstoffer i frugt og grøntsager, bruger pendul til at afsløre giftstoffer i maden før den bliver spist. Nogle bruger også pendulet, der kan afsløre pulsslaget på din underarm.

Denne side er under opdatering og forsætter i morgen!!... 

Dette blodtryksmåler bruger jeg hver dag og som indikerer hvad jeg spiser!!...Er det for højt blodtrykket, har jeg måske ikke spist det helt rigtige?

Dette blodtryksmåler bruger jeg hver dag og som indikerer hvad jeg spiser!!...Er det for højt blodtrykket, har jeg måske ikke spist det helt rigtige?

Frie "ilt-radikaler" er henholdsvis skadelige og "antioxidanter" er gavnlige virksomme stoffer for kroppen. "Pejsen" på det nederste billede repræsenterer stofskiftet (forbrændingen i dine celler, og brændet du fyrer med er næringsstofferne (kostelementerne), der skaber energi i kroppen eller legemet. Brændet illustrerer også dine "levevaner" og det "miljø", du lever i. Alt efter hvilken slags brænde eller træ (kostelementer), du fyrer med, risikerer du, at der flyver gnister ud i stuen og gør skade (på cellerne). Løvtræet er godt brænde giver et minimum af gnister (brænder ikke hul på cellerne), men fyr- og grantræs brande med et stort indhold af knaster og harpiks giver en hel sværm af gnister (brænder hul på cellerne). Løvtræet er  sundhedskost og et miljø i  kroppen fri for forurening, hvorimod fyr.- og gran er forureningskilder som f.eks; tobaksrøg, bilos, skorstensrøg, grilrøg, stegeos, røg fra åben pejs eller kakkelovn, dioxin i skorstensrøg, gyllestank (ammoniak), kemiske stoffer, farve og tilsætningsstoffer, lægemidler, sprøjtegifte, stegt kød og fisk, mælk og kød fyldt med antibiotika, bakterier, svampespore, forrådnelse, solens UV-stråler, radioaktivitet, radon, stråler fra microbølgeovne, mobilmaster, mobiltelefoner o.m.a.

De frie radikaler angriber alt i kroppen, både udenfor (huden) og inden i celler. F.eks. angribes proteiner, cellemembraner og fedtstoffer i blodet samt fedtsyrerne
 på cellernes overflade, så de bliver oxiderende - forharskede - og cellen svækkes bl.a. af tobaksrøg o.m.a. Ilt-radikalerne angriber bl.a. også det "dårlige" LDL-kolesterol (mætet fedt) og forharsker det, "lipid-peroxidering", og så sætter det sig inden i pulsårerne som åreforkalkning, da kolesteroloxider er giftige.
Fedtvæv er særlig udsat for oxidering. Det kan ses i hele kroppen og i hjernen samt på huden hos rygere, der bliver tør, ældet, rynket eller ramt af kræftsvulster. De frie radikaler angriber altså også cellerne DNA - de styrende æggehvidestoffer i cellen, arvemassen, og gør det ligesom mølædt.
 

Liv, Sundhed og død?

Mennesket lever ikke kun af mad, vand, og åndedræt alene, men hovedårsagen til liv og sundhed, er, at vi er i harmoni med de "kosmiske svingninger", der er strømmende i Verdensaltet. Forstyrres denne harmoni, siger Kristus, kalder vi det sygdom. Ophører denne harmoni helt, indtræder døden. Takket være harmoni, tilføres der nemlig vort legeme "elektromagnetiske svingninger" af naturlig forekomst, som vi ikke får ved spisning alene. Den luftelektriske balance af negative ioner (elektroner) er afgørende for trivsel, sundhed og velbefindende både for planter, dyr og mennesker. Det var Yogiernes Hemmelighed; derfor kan de lade sig levende begrave. Men overtrækker man Yogiens hud med voks, så tilstrømningen gennem huden umuliggøres, dør han.
Er harmonien i uorden og sygdom indtrådt, kan man ad kunstig vej, ved overføring af Prahna-Princippet - erstatte den udebleven energi.
I naturen løses denne problematisk ved mange forskellige processer f.eks. tordenvejr med efterfølgende regn og luften renses og regnen frembringer negative ioner. Det føles som om det er lettere at trække vejret, vi siger i fagsprog, at luften er blevet renset for skadelig forurening af "positive ioner" og erstattet af de livsvigtige negative ioner, den friske luft?

Tryk på linket: Ionrig bjergluft

Billedet viser IONER

Billedet viser IONER "elektroner" der kredser omkring mennesket og universet og bliver til enten negativ ion (hvide felt i mennesket) eller positiv ion (sorte felt). Mennesket består både af positive og negative ioner, sidst nævnt (livsvigtige) f.eks. åndedrættet? Skadelige positive ioner f.eks. opbrugt energi er tobaksrøg-, gylle, grillstegt kød med brændt sorte skorpe og kanter (milliardreduktion) af atomet eller molekyle, hvilket tærer på menneskets energi så vi bliver syge, og der opstår mutagener, ødelagte celler med cancer tilfølge!!.....

Glemt viden giver svaret

Denne gang tager jeg de grundlæggende årsager til kræft op og ser på, hvordan man kan forhindre, at stadig flere får den stadig frygtede sygdom. Der findes kun èn farbar vej ud af udføret: at angribe de grundlæggende årsager til, at sygdommen opstår. Dermed koges det hele ned til en opskrift, som mange finder for enkelt til at være sandt...
Kilde: Dag Viljen Poleszynski

Rigtig kost og motion er et vigtigste redskab mod forhøjet kolesteroltal!!....

Forhøjet kolesteindhold i blodet er ikke i sig selv en sygdom, men kan medvirke til udvikling af åreforkalkning, der senere kan føre til blod-propper, kræft m.m.. Fedt i kød har masser af smag - men desværre også masser af mættet fedt, som øger blodets indhold af hjertefarligt LDL-kolesterol, som får årerne til at kalke til (mindre ilt til cellerne), så de bliver stive og hårde som kridt (åreforkalkning). Det er især indholdet af det skadelige "mætet fedt" LDL-kolesterol i blodet som er farligt, der samtidig  øges og gøres endnu mere farliger ved tobakrøg og cigaretrygning. Antallet af yderst skadelige iltradikaler er nemlig på spil i tobaksrøg!!...Iltradikaler gør fedtet LDL-kolesterol i blodet harsk, hvilket også sker når man hensætter smør på bordet foran en tobaksryger. Farven på smør gør ligefrem smøret mere gult efter et par timer, hvilket skete før man forbød tobaksrygning ved selskaber og restaurantbesøg!!... 
Iltradikaler har vist sig stor betydning for dannelse af åreforkalkning og blodpropper, hvorimod kostelementer med det gavnlige HDL-kolesterol har en modsat og en beskyttende virkning. Men det er slet ikke nok, at vi beskytter cigaretrygning med antioxidanter eller propper sig med HDL-kolesterol fra de livsvigtige olier i fede fisk og fra planter. Enhver ryger skal stoppe op i tide med rygning, hvis han skal bevare sit liv, ja selv i en ung alder, fordi legemet kræver utrolig mange iltatomer (negative ioner) til sine billioner af celler. Hver cigaret dvs. en pakke smøger om dagen, stjæler så mange livsvigtige iltioner, at tusindvis af celler dør og går til grunde hver dag? Cellerne bliver omdannet til yderst skadelige mutagene stoffer  kræftceller, og endnu værre opstår blodpropper, åreforkalkning, hjerte-karsygdomme, lammelser, sprængte blodkar i øjnene, øjensygdomme, rynker i huden o.m.a.

Danmark - et umoralsk land og et tilbagestående samfund?

Man kan undre sig over, hvad det er for moralpolitikker de har skabt, hvor det er lovligt og helt i orden at sælge giftprodukter, der er skadeligt for mennesker såsom - alkohol og tobak (30.000 indlæggelser årligt med rygelunger, hvor der dør 12.ooo danskere og èn million europærer årligt af tobaksindustriens betingede sygdomme)?
- spiritus (250.000 dansker behandles som følge af alkoholskader)
- kræftfremkaldende sprøjtemidler og tilsætningsstoffer (over 30.000 nye kræfttilfælde om året).
- kemikalier og
- bivirkningsskabende medicin, der alle kræver dødsofre og giver tusindvis af mennesker nye sygdomme.
Og samtidig har vore politikere og læger så at sige gjort det ulovligt, at sælge uskadelige sygdomsforebyggende kosttilskud, der medvirker til at eliminere (forebygger og helbreder) gigt, sukkersyge, hjertesygdomme, knogleskørhed, astma, blodpropper, kræft, Cystisk Fibrose o.m.a. Næringsstoffer der styrker dit immunforsvar og nedbringer antallet af sygedage. Disse stoffer som Gud har skabt i vores livsvigtige naturmedicin og økologiske produkter, vil man for enhver pris forhindre befolkningen i at få fri adgang til.
 

Manden som har skrevet den fantastiske bog om det giftfri samfund Maurice Messègue bogen

Manden som har skrevet den fantastiske bog om det giftfri samfund Maurice Messègue bogen "Naturen har altid ret" Sundhed gennem planterne, har oprettet et helt samfund i Fleurance Frankrig i 1971, hvor alverden millionærer, skuespiller, og store kunstner køber giftfrie produkter? Læs bogen. "Naturen har altid ret" og blive mere klog på Gud som har skabt jorden!!......Bogen er enorm spændene, at man ikke kan læggge den fra sig, når man først er begyndt.

Alt for mange med blodpropper kunne have været reddet, hvis vi i tide fik målt vores blodtryk og kolesterol?

Resultaterne af et studie Eurika i 2009 viser, at hvert fjerde minut dør en hjertepatient i Europa. Det er et uhyggelig tal, men mange liv kunne have været reddet. hvis der havde fundet mere effektiv kontrol for slagtilfælde. En patient kunne have været overlevet ved bedre kontrol jævnligt med blodtryks tjek hos lægen eller ved hjælp af et blodtryksapparat. Højt blodtryk, højt kolestroltal der ofte følges ad og diabetes kan alle kontrolleres effektiv ved hjælp af livsstilsændringer, den rette medicinske behandling, men en kombination af begge dele er den mest afgørende?
Mangel på kontrol af livsstilssygdomme koster hvert år 135.000 europærer livet. Ifølge tal fra Hjerteforeningen døde 7877 danske kvinder og 7401 danske mænd, og tilsammen 15.278 af hjertekarsygdomme i 2009. Samlet er det en kæmpe regning på velfærdsbugettet, der kunne have været undgået i de fleste tilfælde, idet en hospitalsseng koster samfundet 3-4.000,- kroner, samt tabt arbejdsfortjeneste.
Eurika-studiet der blev gennemført på tværs af 12 lande og med deltagelse af flere end 7.000 patienter med mindst èn af følgende risikofaktorer for at udvikle hjertekarsygdomme, er højt blodtryk, højt kolesteroltal, overvægt, sukkersyge, fysisk inaktivitet (manglende motion) og rygning, det viser undersøgelsen, som netop er repræsenteret på en konference i Schweiz i 2009. 


Den betydningsfulde kristen munk Benedikt af Nusia var opvokset i en velhavende romersk familie, som grundlagde Monte Casino Klostret i Italien år 529. Det lå først på et gammelt, berømt Apollon tempel som var indviet til guden Zeus, efter signende fortælling, var der en dæmon som forsøgte at chikanere dem. Den "benediktiske regel" har del af sit græske grundlag og bygger på Johannes Cassianus værker på kyskhed, fattigdom og absolut lydighed som er at arbejde i urtehaven og marken, bede hver dag i overensstemmelse med Bibelen Det Ny Testamente. Klosterbygningen omkring Monte Casino var en åben gård, der mindede om en kæmpe stor romersk villa med bibliotek, administration for regnskab. Klostrets dogme var disciplin og et mådeholden asketisk liv med landbrug med kvægdrift, håndværk og afskrift både af den hellige og den klassiske literatur i god overensstemmelse med romersk moral. Selv under saracenernes angreb i 800 tallet hvor de fleste af bygningerne blev ødelagt, blev mange af de klassiske værker reddet bl.a. Hieronimus- manuskripter "Essæernes Fredsevangelium" af Johannes Markus.

På opfordring af pave Leo den 1. (440-461) skrev Johannes Cassian omkring 430

På opfordring af pave Leo den 1. (440-461) skrev Johannes Cassian omkring 430 "De Kristus incarnatione contra Nestorium (På inkarnationen af Kristus mod Nestorius)". Benedikt af Nursia påberåbes i hans regel flere gange om John Cassian fordi han i høj grad beundrede ham som en spirituel lærer. Johannes Cassianus fik en klassisk uddannelse som en ung mand og foretog en pilgrimsrejse til Palæstina, hvor han mødte Kristus i Betlehem kirken, et klostervæsen han kom i kontakt med. Derfra flygtede han ud i den ægyptiske ørken til munkene Koinobitterne, hvor han opholdte sig i årtier. Omkring år 400, forlod han på grund af teologiske stridigheder Ægypten og blev elev af biskop Johannes Chrysostomos i Konstantinobel. I 420 skrev John Cassian nogle dogmatiske regler, hvoraf han fik erfaringer med munkene i den ægyptiske ørken i form af samtaler med dem. Her blev han belært af den ægyptiske munk Antonius og lærte otte af de vigtigste laster. Med Collationes fik han visdom liv og tro af munke Anthony den store og Pachominus. Anthony var født af en velhavenbde kristen landmand. Da han var 20 år gammel, og hans forældre døde gik han i kirken og hørte her Guds ord fra Bibelen: "For at være perfekt, så gå væk, hvorefter han drog ud i ørkenen som eneboer, og slog sig ned og opholdt sig på skråningen i læsiden (opdagede hvordan vinden gjorde ham utilpas med meget lave frekvenser i infralydområdet)!!...Opholdt sig i ørkenen Kolzim ved Zues-kanalbugten, hvor efter han i et langt asketisk liv døde. Den danske gris er misvisende opkaldt efter Antonius, men oprindelig flygtede han fra sit hjemsted hvor hans far var landmand og opdrættede svin. I Bibelen Det Ny Testamente læste Antonius budskabet om svinehyrden og flokken der styrtede omkuld og ud over brinken?