Jeg har været udsat for psykisk lydtortur

Det var umuligt at råbe miljømyndigheder og kommuner op om hjælp, fortæller indeklimakonsulent for Scandion 1985-1996? De er så enerådig uden kendskab til infralyd, bygningsvibrationer, strukturlyd og Rem-søvnen!!....

Voldsomme vibrationer ledsaget af "STRUKTURLYD" i lejligheden

Der blev senere målt kraftig lavfrekvent lyd og vibrationer i lejligheden Arnold Nielsens Boulevard 177, 2, en usynlig støj fra nedslidt ventilator på tagryggen, vibrationer og STRUKTURLYD", som gjorde familie G.I. Nielsen alvorlig syg med senere alvorlige følgevirkninger!!...

Infralyd det farlige og ukendte miljøproblem i det 21. årh.

LIVSVIGTIGE IONER OG FARLIG INFRALYD

Kilde: klimatolog G.N. Scandion 1985 - 1996

Richard M. Carlton dr. med. næstformand, American Institute of Medicinsk Climatologi indleder sin rapport med ordene: En af Verdenshistoriens upåagtede lære fra Bibelen fortæller, at mange teknologiske fremskridt let kan gå hen og få alvorlige konsekvenser for hele menneskenes sundhedstilstand i det 21. århundrede, idet han henviser og nævner eksempel, da man i oldtidens Ægypten førte vand gennem  Nilen kanalernes tørre egne, førte man også en epidimi af fåreflynderparasitter og virus dertil?

Et andet eksempel er de mange ulykker, der opstod som følge af oplagering af korn i siloer f.eks. skimmelsvampe på det oplagrede korn, som resulterede i epidimier med haluciationer (vrangforestillinger), symptomer som LSD-lignede halucinogen af rugsvampen, der florerede i Middelalderen og blev anklaget som "HEKSERI"?

I dag har man frataget luften i indeklimaet nogle af dens livsvigtige bestanddele som f.eks. "de negative" IONER, som forhindrer virus i at sprede sig i indeklimaet; samtidig har man lukket andre bestanddele ude, som f.eks. visse naturlige omgivende elektromagnetiske spektra (jordens oprindelig Schumann frekvens på 10 Hz, det er feltstyrken (se billede) neden under!!... I mellemtiden er der blevet tilføjet nye skadelige bestanddele, som f.eks. en lang række "Elektromagnetiske" (EM-spektra), infralyd og ekstreme lave frekvenser, sendermaster, mobilstråling o.m.a. som ikke fandtes er altså blevet "forældet" og "forstærket" af skadelige energier lige som kornet at man har tænkt og bekymret sig om, hvad disse konsekvenser vil medføre: IONBALANCEN ødelægges af hermetisk lukket boliger, betonhuse og af maskinstøj, herunder ventilationsstøj, elledninger, mikrobølgeovne, vaskemaskiner, køleskabe, pumper til vandforsyningen, olie- og gasfyr m.m., så de livsvigtige "ILT-molekyller således reduceres og forsvinder ikke alene fra vore omgivelser, men også den mad vi spiser (maskinfremstillet)?

Den naturlige "feltstyrke" fra jordens begyndelse, har de sidste 100 år ændret sig væsentlig og skaber forstyrrelser på de "kosmiske felt og stråler", som rammer jorden?

Medicinal Climatologi

Over hele verden er der fremkommet og findes rapporter om ansatte, der bliver utilpas og syge, når de færdes eller opholder sig i bygninger nær hurtigkørende tog, tung trafik, motorveje, lufthavne, kontroltårne, højhuse, industri og kontorbygninger med ventilationsanlæg eller instalationer, siger Richard M. Carlton, dr. med. næstformand i American Institute og Climatologi i en rapport fra 1985.

Når vi når frem til spørgsmålet om elektromagnetiske (EM) spektra eller ELF (ekstreme lave frekvenser) i vores hjem og kontorer fortæller Richard M. Carlton, findes der en hel masse hel præcise rapporter i Riters (14) til F.R.G fra 1985:

I en bygning 10 meter væk fra "The Ferdal Railwaus" luftventilationssystem blev der målt mere end 100 v/m, ikke blot bag vinduerne, men også bag murstensvæggene og med frekvenser langt under lysnettets 50 Hz. Disse målinger linger til forveksling mine egne i vores parcelhus, vibrationer fra genboens kraftige springvandspumper som sætter vibrationer overalt i vores parcelhus på 4. 16. 20 Hz. og som jeg har været plaget af i næsten 25 år med hospitalsindlæggelser. Hverken læger, hospital eller kommunen vil gribe ind i sagen og få dem stoppet!!...

Ritters ham med opfindelsen af jordskælvsmåler, har forlængst i det 19. årh. anført mangel på "neurologisk" respons på disse spektra og nærer stærkt mistanke om, at frekvenser langtunder 50 Hz (lysnettet) vil vise sig at have biologiske virkninger på mennesker i fremtiden, artikel (17.09 1985) Richard M. Calton. En af Riters velkendte fund fortjener nemlig at blive kraftig fremhævet her: I en bygning, der var genstand for undersøgelse, kontrollerede man et "tomt rum", hvor det eneste udstyr var en loftlampe der var "slukket": man fandt stadig en frekvens på 50 Hz med en feltstyrke på 500 v/m (se billede) om feltstyrke på landjorden.

Den amerikanske forsker, Th. E. Barden, skriver i en række publikationer og bøger, hvordan man ved hjælp af lavfrekvente radarbølger er i stand til at fremføre psykiske belastninger, som kan føre til masseselvmord i berørte områder.

Den græske "PANDURA ÆSKEN" FYLDT MED ULYKKER

kilde: klimatolog G.I.N.

I 1999 modtager klimatolog G.N., medlem af Landsforeningen Infralydens Fjender et brev fra en synsk kvinde, som han læser grundigt igennem og kontakter Matrikelstyrelsen for at få klarlagt om der tidligere har været jordskælv registeret i Ringsted. I brevet fra den synske kvinde står der følgende:

Den amerikanske forsker, Thomas E. Baerden, skriver i en række publikationer, tidsskrifter og bøger, hvordan russerne ved hjælp af radarbølger og ekstrem lave frekvenser (ELF) infralyd området, er i stand til at fremføre bakterier og virus, eller psykiske balastninger, som kan føre til masseselvmord i berørte områder.

I 1962 forstod man ikke, hvorfor alle i den amerikanske ambasade i Moskva blev syge. Ruserne sendte gennem længere tid relativ lave frekvenser af infralyd og vibration i aflytningsøjemed. Da to ambassadøre døde hurtigt efter hinanden af kræft, iværkasatte daværende præsident Kennedy den tophemmelige undersøgelse "OPERATION PANDURA", der afslørede grunden: Personalet blev i hemmelighed studeret af de amerikanske myndigheder som formodentlig var interesseret i virkningerne af meget lave frekvenser, efter som de lå under de i vesten godkendte værdier. Ruserne sendte infralyd som "vibration" ind i ambasaden. Ingen hørte lyden, men den virkede!!......

Infralyd og vibrationer i huse af beton er et kæmpe problem for mange - både dyr og mennesker

Kilde: DYREFONDET Hunde-Journalen nr. 1/2005 

& klimatolog G.I.N. Scandion 1985-1996

Forhistorie

Men lad os lige se tilbage på Hunde-Journalen i oktober/november 1995, hvor vi bragte en artikel om en mystisk støjplage (infralyd), der hærgede et stort område i Nordsjælland. Både mennesker og dyr blev generet af dybe, buldrende/brummendelyde i hjemmet.

   At lyden var en kendsgerning blev konstateret af de mange henvendelser, vi fik - og som betød, at vi i det følgende nummer af Hunde-Journalen bragte endnu en artikel - og igen i nr. 2/1996 for "Infralydens fjende nr. 1". Solvej Odderskov havde på det tidspunkt en lang korrespondance med både kommune, Amt, og Miljøministeriet om problemet. Alle afviste at tage sig af sagen.

Hvad er der sket siden?

Hunde-Journalen bringer her et interview med Solvej, stifter af foreningen "infralydens Fjender"

"Jah...det blev....og er stadig...en hård kamp mod myndighederne. Jeg fik efterhånden så mange breve og telefonopringninger ikke kun fra Nordsjælland, men fra hele landet, at al min tid gik med "infralydsagen", som den omtales, og i 1996 besluttede vi at danne en forening i håb om at blive hørt.

Foreningen får navnet "infralydens Fjender", som Dyrefondet jo faktisk allerede havde "døbt" os, og jeg bliver formand.

Også Miljøstyrelsen får så mange henvendelser, at den i 1995 oplyser, at de dybe lyde må betegnes som en landsdækkende lydforurening! Problemet er imidlertid, at man ikke ved, HVORFRA de dybe brummelyde, som minder som en lastbil i tomgang kommer fra? Men "noget må der gøres - vi kan ikke træde vande længere, lyder det fra Miljøstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen nedsætter en "infralydgruppe" bestående af 11 personer, herimellem professor i akustik Henrik Møller fra Aalborg Universitet og to embedsmænd fra Miljøstyrelsen.

Ingen penge til forskning

Sundhedsstyrelsen har navne på ialt ca. 110 personer, heriblandt indeklimakonsulent Gerhard I Nielsen fra Scandion 1985-1996, som er voldsom plaget af den dybe brummelyd i sin lejlighed, som mange gange har henvendt sig til offentlige myndigheder med klager over infralyd, og ud af disse 110 vil man vælge 20, der skal deltage i forskning af, hvorfor bl.a. så mange mennesker generes kraftig af de dybe lyde, som andre slet ikke kan høre.

Desuden vil man finde ud af, hvor støjgrænsen i infralyd/lavfrekvens-området skal være fremover?

Gruppen regner sig frem til, at undersøgelsen vil koste ca. 1 mio. kr. Men ak...

Hverken Sundhedsstyrelseneller Miljøstyrelsen vil betale denne ene sølle mio. kr. til så vigtig en forskning. "Infralydgruppen" opløses! Vor forening forsøger at få andre ministerier, heriblandt Forskningsministeriet, til at betale, men nej, ingen - heller ikke de kendte fonde - vil hjælpe med et økonomisk bidrag.

Men...NU bliver det spændende! Hvor kommer lyden fra? Vi venter med tilbageholdt åndedrag - plus hoved- ørepine af den buldrende lyd, som har fået flere til at sælge deres huse - og som får sommerhusejere i Liseleje til at tage hjem til København for at "hvile ørerne og få søvn".

Vi bliver skuffet skuffede........

Historien forsætter under billedet!!......

Dyrene er lige så følsom som infralydplagede mennesker

Kilde FREDERIKSSUNDS AVIS 14. jauuar 2000

Hvorfor strander hvalerne....?

Vi har modtaget dette:

Frederiksborg Amtsavis oplyser d. 5 juni 2000, at der nu igen er strandet en kaskelothval på stranden ved Rømø.

Hvaler kommunikerer ved hjælp af infralyd. Hører hvaler infralyd i vandet (skibstrafik), tror de sikkert, at lyden kommer fra andre hvaler, men hvad nu, hvis lyden kommer fra et - eller flere - kraftvarmeværker på land....??

Kan det tænkes, at hvalerne fejlnavigerer - strander - og dør....?

I foreningen Infralydens Fjender har vi fået utallige fra folk i området omkring Esbjerg, hvor alle oplyser, at de generes kraftig af dybe bulderende/brummelyde "baslyde" i deres bolig.

Lokkes hvalerne mon til en pinefuld død på stranden p.g.a. kraftvarmeværkerne, der ikke er lyddæmpende for de dybe baslyde - infralyde - som hvalerne navigerer efter og kommunikerer med? Hvilke frekvenser (HZ) er der i de farvande, hvorfra hvalerne strander?

Svar udbedes fra Miljøstyrelsen?

Med venlig hilsen Solveig Odderskov formand Infralydens Fjender.

 

Tryk på linket: Dømt til lydhelvedet

Dyr, fisk og hvaler varsler seismologiske jordskælvsvibrationer lang tid før udbrud

Mange dyr er i besiddelse af den 6. sans og varsler jordskælv i tide

Når dyr bliver brugt til alarmering af jordskælv

Siden tidernes morgen er der gjort tusinde iagtagelser af, at vilde dyr samt heste reagerer på jordskælvs "brummen" som infralyd og vibrationer minutter eller timer før, det indtræffet. Teorien om, at også mennesket kan forudsige jordskælv, det vil sige opfatte ekstrem lave frekvenser (1-7 Hz) og flygte derfra er ikke ny. De gamle romere, ja selv de første kristne påstod, at mennesket lige som slanger kan mærke jordskælvs og vibrationer og infralyd, og mange gamle  asiatiske kulturer anså elefanter for at være et hellige dyr med særlige evner. Det har nemlig vist sig, at dyr har en særlig god følesans for vibrationer og hørelse i det lavfrekvente område, som kun få mennesker får glæde af, hvis vi forstår at observere dem. Det forskes der i i Australien og U.S.A.. Det er sandsynlig, at dyr registerer og lider under denne påvirkning ved ekstem lave frekvenser (ELF) og i infralydområdet, som mange mennesker umidelbart ikke registerer eller opfatter som farlig før det er for sent?

Teorien om, at dyr kan mærke jordskælv, går tilbage til år 373 f. Kr. og det fortælles, hvordan rotter og slanger forsvandt inden et større jordskælv indtraf i Grækenland.

De gamle romere, mente, at ugler kunne forudsige jordskælv, og mange gamle assiatiske kulturer anså elefanter for at være et hellige dyr med særlige evner, som kan høre infralyd og seismilogiske signaler af jordskælv.

Også i nyere tid er dyr blevet brugt som jordskælvsalarm. Adskellige timer før et større jordskælv indtraf i Californien i 1979, stod heste og sparkede nervøst i deres bokse, og hunde var ukendelige urolige - veg ikke fra deres ejers side. Alt tyder på, at noget jager en skræk i dyrerne, længe før det går løs. Fugle, hunde og katte varslede tirsdag d. 8. maj 1979 et forekommende jordskælv timer før myndighedernes varselsudstyr slog alarm, fortæller indbyggerne i den lille nordcaliforniske by Willits, ca. 200 km nord fra San Fransisco.

Papagøjer skreg, hunde knurrede og katte flygtede udendørs to timer før geologernes seismografer slog alarm om jordskælvet, der nåede en styrke på 4,8 på Richterskalaen. Det var det andet jordskælv, der ramte San Francisco området i løbet af ti dage i 1979. 

En jugoslaver har engang fortalt indehaveren af denne hjemmeside www.vitanyhed.dk som i 35 år har været indeklimaspecialist, forsket i jordskælv og infralyd siden han blev ansat i det nordiske firma Scandion 1985-1999, han beretter således: Mange mennesker kan fornemme og vågner op et par minutter lige før jordskælv og rystelsen kommer, og hvis man har dyr, bliver de temmelig urolige, idet hunden begynder at slikke mennesket i hovedet, hvis man sover. Han fortæller også, at nogle mennesker er født med "den 6. sans" og er i stand til at fornemme vibrationer med kroppen og høre den meget dybe "brummen", der jager som skræk og rædsel i mennesket, som er ubeskriveligt. Nogle minutter før lyden af jordskælv og rystelserne kommer, når de at styrte ud af bygninger før den styrter sammen, hvilket er blevet mange familiens redning i Jugislavine og Asien. Den dybe infralyd er ikke til at spøge med og kan høres af mennesker, idet Moses fra Det gamle Testamente også kunne forudsige jordskælv, vulkanudbrud, oversvømmelser osv.. Overalt i Bibelen kan vi læse om infralyd, der skræmmer folk fra sans og samling. Vinden blæser hvorhen den vil, siger Jesus og du hører dens "infrasus" i Johannes Evangeliet?

I Kina har man i tusindevis af år bl.a. brugt dyrs opførsel til at varsle om forestående jordskælv, og det skal ad denne vej have været muligt at forudsige mange større jordskælv i Kina. I 1975 blev 150.000 kineser reddet, da byen Haicheng blev evakueret, fordi dyr begyndte at opføre sig mærkeligt. De fleste af byens indbyggere nåede at komme ud af byen, inden et kraftig jordskælv ødelagde 90 procent af byen.

I juli 2004 kom dyrerne i den zoologiske have i byen Ansham i Kina med i byens seismologiske observationsnetværk. "Omkring en uge før et jordskælv til dyrernes adfærd bliver mærkbart anderledes", sagde lederen af det seismologiske kontor i Kina, da dyrerne blev en del af netværket, der skal observere jordskælv.

Dyr har gode sanser, som vi mennesker kan få glæde af, hvis vi forstår at observere dem. Det er sandsynligt, at de kan registere sygdomme hos os mennesker, før det er muligt for lægevidenskaben at opdage dem. Det forskes der i - i Australien og U.S.A.. Det er ligeledes sandsynligt, at de lang tid før nogle mennesker som er plaget af tøj, også kan registere - og lider under - andre påvirkninger som f.eks. infralyd, som vi mennesker i fleste tilfælde ikke umidelbart registerer eller opfatter som skadelig.

En af det forrige århundrets største forsker Victor Svhaubergs skrev læren om vandets væsen: Det cykloide bevægelsesprincip. Begge disse principper findes i naturen, men spiralprincippet må have overtaget, hvis udvikling skal være mulig. Og nu opdager Schauberger noget skæbnesvangeret: Den teknik, mennesket har skabt, udviklet og frem for alt udøver i vore tid, er opbygget på det nedbrydende, opløsende princip. Overalt dampmaskinen, bil og flymotorerne, måneraketter og atomkraft, varme- kraftværker, og i vandets behandling (filtrering) og i varetagelse af skov og jord - anvender mennesket denne nedbrydende teknik. Vi udløser dermed en alment nedbrydende energi (positive ioner) og skaber kvalitetsforringelse, naturødelæggelse, sygdom og degeneration?

Victor Schaubergs natur og livsopfattelse, kan ikke afvises fra nogen side, idet han hentyder til farlig infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer, det værste i det eksterne miljø.

På de egne hvor fønvinden blæser særligt meget, har man gennem generationer observeret, at blæsten her har et stort indhold af

På de egne hvor fønvinden blæser særligt meget, har man gennem generationer observeret, at blæsten her har et stort indhold af "infralyd" med ekstrem lave frekvenser som frembringer kolosale humørsvingninger i den lokale befolkning. Hunde og ulve står i timevis og hyler en skrækslagende tudende lyd. Man ved, at føhnvinden kan medføre raserianfald og depressioner med selvmord til følge p.g.a. af skadelige positive ioner som den frembringer. På Malta har man fundet en gammel lov fra Middelalderen der fortæller, at man ikke kan dømme en morder til døden, hvis forbrydelsen er sket under føhnvind med infralyd.

Vekselstrømsfeltet nær jordoverfladen må ikke forstyrres

 

Allerede i 1960èrne bekræfter det Østriske forskertema professor Josep Mose, docent Gerald Fochoe og professor Stefan Scuye fra hygieninstitut for respektive elektro og biomedicin ved teknisk højskole i Gratz den konklution med 100% sikkerhed, at betonkomplekser beliggende i moderne industriområder, skorstensudslip fra varme- kraftværker (buller), motorveje, lufthavne, skibstrafik herunder store containerskibe o.s.v. til og med eliminerer ødelægger jordens naturlige "statiske feltstyrke", som vi bor og trives bedst ved!!......

Langs de viste kraftlinjer (billede øverst på denne side), går der fra ionosfæren til jordoverfladen en uafbrudt vekselstrømsfelt af en styrke som varierer med ledningsevnen i luften. Nær bakken er styrken af det elektriske felt ca. 130 volt pr. meter i gennemsnit, og den varierer i løbet af døgnet med ca. + eller minus 20% af denne middelværdi (se billed 2) nederst, hvor døgnrytmen bliver højest kl.20,00. I nærheden af højder (se billede 1.) i landskabet, hus, træer og bakketop o.s.v. ligger feltlinjerne, op til 2000 - 5000 volt pr. meter. Feltstyrken varierer også ved vejrskifte, således at i stormvejr eller stærk blæst ændres styrken. Ved tæt tåge kan lydbølger fra lastbiler, tog og flyvemaskiner nær lufthavne også ændre styrken, det elektriske felt? Lydbølger fra holdende lastbiler nær boliger og  i tæt tåge kan slå ned i tagkonstruktionen og ændre boligens feltstyrke og frembringe dybe vibererende lyde i form af "infralyd" og ændre det elektriske felt så der opstår brummen i boligen?

At der udgår en baggrunds- og normal omgivende elektromagnetisk stråling fra jorden, siger Richard M. Carlton, dr. med. næstformand, American Institut for Medical Climatologi i en raport fra 1995. Han får ustandselig henvendelser fra europæiske videnskabsmænd som hævder, at dette er tilfældet og at menneskeskabte Elektro magnetiske spektra forvrænger feltet i bygninger og ligefrem forstærker lydniveauet med ekstreme lavfrekvent støj; elektriske instalationer i bygninger, ventilationsanlæg, elevatorer,  olie- eller gasanlæg, kølekompressor, varmeveksler, pumper, opvaskemaskiner, tørretrombler, luftfornyer i loftet, springvand i haven, varmepumper, boliger bygget tæt på vindmøller, højspændingsledninger, transformerstationer, varme- kraftværker, tung trafik, motorveje, jernbane, lufthavne, anlægsrabejder og intrapanørmaskiner, holdende diselbiler i tomgang, traktorkørsel på marker m.m.. Richard M. Carlton hævder at jordens baggrundsfelt som kaldes Schumann - jodresonans har en naturlig frekvens på 7-10 Hz, der falder sammen med det forhold, at 7-10 Hz båndet i det menneskelige elektroencelografi (hjernebølger) forbindes med rolighed og agtpågivenhed, der ikke må forstyres eller forstærkes af Ekstrem Lave Frekvenser herfra i boliger og indemiljø!!...

Mennesket befinder sig således i et elektrisk felt, som varierer fra jordoverfladen i huse og helt op til bjergtoppe. Dette forhold er af klimaforskere sat i forbindelse med samtidig optræden af visse klimabestemte sygdomssymptomer vidt forskellige steder på jordkloden. Udefra, rettet indad mod jorden har vi den kosmiske stråling. Den er en stråling af stærkere art, mere gennemtrængende end den stråling, der kommer fra jordens egne materialer. Den trænger dybt ind i atmosfærene, men standses tæt ved jordoverfladen og laver terrestriske (jordstrøm), kompenserer, og forstærker lyden af den lavfrekvent støj om aften?

Den danske naturvidenskabmand og forsker dr. phil. Emiel Rasmussen, forfatter til bogen "Min Atomlære", fortalte allerede i 1933, at det ikke er jordbunden som sådan eller dens jordstråling, undtagelsesvis  radon som er ophav til kræft o.s.v., men de såkaldte samlede jordfrekvenser, der reagerer på det kosmiske "Statiske feltstyrke" ved jordens overflade. Denne teori støttes også af den verdensberømte franske ingeniør og professor George Lakhovsky samme år (1933), hvor han omtaler de underjordiske krydsende jordstråler af blåler i omegnen af Paris.

George Lakhovsky fortæller i et af sit store værker, at visse huse der ejes af den Franske Jernbaner af Staten, at de funktionærer, der har deres boliger dèr p.g.a. det "Elektriske feltstyrke" og vibrationer fra togbaneskinner bliver syge af kræft o.m.a., så de måtte pensioneres længe før alderdommen. Så snart de kom til at bo andre steder, blev de efter forholdsvis kort tid efter raske. Det er altså den "Statiske feltstyrke", som har indvirknin på rigtig mange sygdomme?

Jeg blive ved med at råbe op, indtil jeg dør?

Jeg bliver ved med at råbe politikerne op, indtil jeg dør?

Teksten mangler til sidst. Hvor professor Henrik Møller, Aalborg Universitet for Lyd & Akustik  tilføjer, at det bør undersøges

Teksten mangler til sidst. Hvor professor Henrik Møller, Aalborg Universitet for Lyd & Akustik tilføjer, at det bør undersøges

Grotesk statslig adfærd fra Miljøstyrelsens side

Ekstreme lave frekvenser (ELF) starter fra 1-15 Hz betegnes som vibrationer

INSTITU FOR ELEKTRONISKE SYSTEMER

LABORATORIET FOR AKUSTIK

FREDERIK BAJERS VEJ 7 B4 - 9220 AALBORG Ø

                                                                               AAlborg. 11. maj 1999/HM

 

Vedrørende MILJØSTYRELSENS vildledning af Miljø- og Planlægningsudvalget i sager om lavfrekvent støj og infralyd.

Når jeg nu henvender mig igen, er det fordi jeg er blevet opmærksom på, at udvalget er blevet vildledt på endnu et punkt.

Udover den forkerte information om min rolle var der i Miljøstyrelsens svar en henvisning til støtte for et af Styrelsens synspunkter i nogle "helt nyfremkommende videnskabelige undersøgelser". Jeg var ikke bekendt med disse undersøgelser, hvilket jeg gjorde opmærksom på i mit brev. Jeg er siden - og senest i forbindelse med et intervivew til TV-program om emnet - blevet opmærksom på, at Miljøstyrelsen i sit svar på et senere spørgsmål indrømmer, at disse undersøgelser slet ikke eksisterer. I stedet henviser man til en påstået støtte for de foreslåede grænseværdier på en international konference afholdt i Gøtteborg (spørgsmål nr. 790, svar dateret 24. september 1997).

Desværre er dette nye svar ikke mindre vildledende end det foregående. Sandheden er, at de foreslåede grænseværdier ikke har været behandlet på den pågældende konference!

Jeg har med dette brev villet gøre udvalget opmærksom på det konkrete tilfælde af vildledning. Desuden føler jeg anledning til at påpege, at det naturligvis er ganske uaceptabelt for den videnskabelige verden at blive misbrugt på den måde af en administrativ myndighed. Jeg håber, der er tale om et helt enkeltstående tilfælde.

Med venlig hilsen

Henrik Møller

professor i akustik

KOPI TIL ORINTERING

sendt til Gerhard I Nielsen

 

INSTITUT FOR ELEKTRONISKE SYSTEMER

AALBORG UNIVERSITET

LABORATORIET FOR AKUSTIK

FREDERIKS BAJERS VEJ 7 B4 9220 AALBORG Ø

                                                    Aalborg, 22. april 1997/HM

KOPI TIL ORINTERING

 

Et medlem af Landsforeningen Infralyd & Miljø har skrevet til Henrik Møller den 13. marts 1997 om nogle spørgsmål i forbindelse med Miljøstyrelsens på tænkte vejledning om lavfrekvent støj m.m.. På baggrund af rejser, skriver professor Henrik Møller tilbage i brev:

Det er korekt, at jeg har siddet i styregruppen for Miljøsturelsens projekt om udarbejdelse af de pågældende vejledning. Reelt har jeg dog haft meget lidt indflydelse på vejledningens indhold.

Styringsgruppen har kun afholdt ganske få møder - et af dem blev endda afholdt på et tidspunkt, hvor man vidste, at jegikke kunne deltage, og jeg fik kun kenskab til mødet gennem pressen. Der har ikke været ført referat fra møderne - i hvertfald er det ikke lykkedes mig at få dem at se.

Mine kommentar til Deltas udkast er slet ikke blevet behandlet af styregruppen, men kun af Delte selv (Jørgen Jacobsen)? Resultatet heraf fik jeg først at se, da vejledningen var udsendt i den offentlige høring. De fleste af mine kommentarer var ignoreret i den udsendte udgave, og jeg har aldrig fået nogen forklaring.

Jeg har forsøgt, at få at vide, hvad der nu skal ske, men det er indtil videre ikke lykkedesa mig. Miljøstyrelsen har gjort mig opmærksom på, at styregruppen er nedlagt, og at den derfor ikke skal behandle høringssvarerne. Det fremkommer ret paradokssal, at høringssvarerne ikke skal behandles af denne gruppe, som netop var nedsat med henblik på at besidde den faglige ekspertise.

Du skriver (medlem af Landsforeningen Infralyd), at du har fået oplyst, at høringssvarerne skal behandles af Jørgen Jacobsen. Det er rigtigt, at Jørgen Jacobsen nu er ansat i Miljøstyrelsen, men da det faktisk var ham, der lavede udkastet til vejledningen, medens han var ansat hos Delta (DTU), kan jeg ikke forestille mig, at han vil få til opgave at behandle høringssvarerne. Han bør selvfølgelig have lejlighed til at kommentere dem, men han vil jo være groft inhabil i behandlingen af indsigelser mod sit eget arbejde! Jeg går ud fra, at dine oplysninger herom beror på en misforståelse.

Du beder om, at jeg gør min indflydelse gældende, så høringssvarerne fpr en seriøs og anstændig behandling. Det håber jeg naturligvis, de under alle omstændigheder vil få, men som du vil forstå er min indflydelse vist meget ringe.

Med venlig hilsen

Henrik Møller

professor i akustik 

 

 

 

 

Miljøstyrelsen tillader 85 decibel (G-vægtning), men har ingen tal på jordrystelser?

Kilde: Landsforeningen Infralyd & Miljø 1997

Miljøstyrelsen anmoder om - at får - tilsendt lydmålingerne fra Frederiksværk kommune, hvorefter den standser yderligere undersøgelser ved at oplyse, at den kommende støjgrænse vil blive sat således, at lydstyrken er tilladt. 

I september 1997 får Danmark som det eneste land "specifikke infralydgrænser" hevet op af lykkeposen, der tillader 85 dB (G-vægtet) i boligen - dag og nat. Infralyd på 85 dB er hentet fra Arbejdstilsynets tilladelse på fabriksvirksomheder, der mener at mennesker kan sove ved denne lydfrekvens? Det svarer til, at man skulle kunne sove klods op af et køleskab hele natten? I Tyskland tillader man ikke højere end 45-50 dB (G-vægtet) ligeledes i Sverige, når skibe ligger i havn med tændte diselmotorer. Omregnet svarer 45-50 dB G-vægtet til under 20 dB (A).

Sådan afskaffede Miljøstyrelsen det, den kaldte for en "landsdækkende lydforurening".

Den blev skrevet væk!

Kraftig kritik, også fra fagfolk, at Miljøstyrelsens "Orientering nr. 9/1997 vedrørende lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø" afviser Miljøstyrelsen med oplysninger om, at "helt nye videnskabelige undersøgelser tyder på, at mennesket hører endnu dårligere i det lavfrekvente område end hidtil antaget".

I TV-udsendelsen RAPPORTEN" april 1999 afsløres det, at der slet ingen nye videnskabelige undersøgelser fandt sted!!....

Vibrationer er et kæmpeproblem i boligejendomme

Kilde. indeklimaekspert G.N. klimatolog Scandion 1985 - 1996 og økolog siden 1976

De hyppigste vibrationer i boliger er ventilationsanlæg, cirkulations- og fjernvarmepumper, op/vaskemaskiner, køleskabs kompressor, eller gamle dybfryser, luftfornyer.

Allerede i 1933 skrev vore egen dygtige naturvidenskabsmand dr. Phiel Emiel Rasmussen i sin bog "Grundstoffernes stråling", at det ikke er vandårer som sådan eller dens stråling, der giver et utal af sygdomme heriblandt cancer, men udefra kommende stråling og de såkaldte "kosmiske stråler", der vandrer fra ionosfæren langs jordoverfladen som vibrationer det "STATISKE FELT" fra 1-10 hertz, som varierer med døgnrytmen, årstiden, jordarter o.s.v. Mens isolerende jordarter som sand og grus giver denne stråling fri passage, standses den tæt under overfladen i ledende jordbund som blåler (radon), mergel, malmlejre m.m.. Her frembringes de såkaldte teluriske jordoverflade strømme (bundter af strøm) og vibrationer, som reagererpå med det kosmiske elektriske felt (jordstråling) ved jordens overflade. Her drejer det sig om den elektriske Schuman jordresonans med vekselsstrømfelt og normal frekvens på 8-10 hertz (vandets svingninger) som overlapper feltstyrken med 110 v/m. Det er her de forskellige sider af feltstyrken - luftelektriciteten, jordvibratoner, luftioner og elektrostatiske kræfter påvirker menneskets daglige liv og trivsel i større eller mindre grad. Det er her vores sygdomme spiller en vigtig rolle med al den elektronik vi er omgivet af bl.a. elektricitet, transformatorstationer, varme- kraftværker, trafikstøj, motorveje, flystøj, kompressorer, pumper og ventilations/anlæg (på tagene, i boligblokke og store indkøbscentre osv..

Gasledning fra Vesterhavet og indføring ved Nybro terminalen i Jylland til Fyn og Sjælland. Det er blevet fortalt, at hunde i nærheden af det store gasanlæg ved Nybro bliver utålmodig og vil ikke opholde sig der, men løber væk fra indhegningen. Hunden kan mærke den dybe brommelyd og frekvenser fra 3 Hz eller vibrationer.

Gasledning fra Vesterhavet og indføring ved Nybro terminalen i Jylland til Fyn og Sjælland. Det er blevet fortalt, at hunde i nærheden af det store gasanlæg ved Nybro bliver utålmodig og vil ikke opholde sig der, men løber væk fra indhegningen. Hunden kan mærke den dybe brommelyd og frekvenser fra 3 Hz eller vibrationer.

Vandtårne nedlagt, skaber farlige vibrationer og EMC strøm i boliger?

Kilde: klimatolog, lyd & audio detctors G.I.N.

Siden vi i Danmark har nedlagt de fleste vandtårne og bruger PVC plastrør til at lede vandet igennem, så er bygningsvibrationer steget, og at det kan måles i boliger som infralyd og vibrationer evt. elektrisk EMC strømkilde? Overalt er der nedgravet gasledninger, pumpestationer for gas kloark, men et alvorligt problem som bliver størrere og større i fremtiden for mennesker og dyr kan også være vandfosyningen for som er meget følsom for lyd, vibrationer og EMC (strøm)? I mange boliger er vibrationer så kraftig fortæller Miljøstyrelsen til Sundhedsstyrelsen i 1996-97, at der kan opstå alvorlige problemer, men de blev tysset ned og skrinlagt?

Denne forskning med EMC er foreløbig under forskning, men sideløbende kommer der flere imformationer om emnet i fremtiden?

Indeklimaekspert G.I.N. tilføjer her, at EMC og vibrationer i boliger kan føre til indlæggelse på psykiatiske hospitaler og med pillemisbrug, hvis der ikke sker mere forskning på området?

Vindmøllestøj i modvind efterlader infralyd til nærmeste boliger

Er vindmøller klimavenlig og hvad sker der med

ELEKTROKLIMAET?

Kilde: G.N. klimatolog, naturvidenskabsmand og økolog siden 1976

I 1932 påviste prodessor Burr ved Yale-Universitetet i USA en anmærks stabil, den såkaldte statisk "elektrisk feltstyrke" (billede øverst). Mellem ionosfæren på 120 km højde og jordtrærænget eksisterer et "elektrisk feltstyrke" spændingsfelt på 400.000 volt. Jordkloden består således af et nedadrettet felt kaldet "den dynamiske feltstyrke", hvilket er højest i bjergene (5.000 v/m) eller bakketop (100 v/m) og lavest ved jordoverfladen og når det bryder sammen, sker lynudladninger. Denne er fysiologisk stimulerende og helbredende på mennesker, dyr og planter. Forsøg med afskærmning herfra i betonhuse (indendørs), som blev udført i Vesttyskland har vist en række negative effekter; påvirker modstandskraften mod sygdomme, giver fysisk og psykiske gener f.eks. søvnløshed, depression m.m.. Dette var tilfældet på Københavns Universitet Amager, hvor en række medarbejder måtte forlade betonklodsen og sin arbejdsplads i perioden fra 1974 til 1985?

Den elektriske feltstyrke kan umidelbart under en højspændingsledning blive 10.000 v/m med en frekvens på 50 Hz. For de mennesker som bor i nærheden af højspændingsledninger kan den ændre og gøre skade på humør m.m. lige som bierne der flygter fra sine bikubber?

I Sverige er det atmosfæriske forhold derfor blevet grundigt studeret ved Marstaobservatoriet uden for Upsala.. Skorstensudslip fra Varme- kraftværker, tung trafik langs motorveje, eller lastvognstog og traktorer gennem en landsby og andet menneskelig aktivitet, kan give ophav til flere tusinde volt og øge de positive ioners skadelige udslip. Mens feltstyrken normalt ligger omkring 100 v/m oplades den til 30.000 v/m mellem atmosfæren og jordtrærænget. Dette giver lokale forstyrelser i boligområder og kan forøge med sygdom til følge.

Ved de samme studier af hovedpine frekvenser på mødet i Upsala i 1976 ved neurologisk klinik og Akademisk sygehus, fandt man blandt 53 migrænepatienter en kurve i bølgemønstret. Hovedpine korrelerede til meget lave frekvenser og elektromagnetiske bølger i infralydområdet.

INFRALYDBØLGER

Lydbølger som f.eks. infralyd og lavfrekvent støj får elektriske ladede partikler som ioner og kroppen til at svinge i takt. Dette gir elektromagnetiske bølger som er omtalt flere steder i disse kaptiler. Hørelsen reducerer ikke denne virkning, tværtimod? Frekvenser på infralyd og bygningsvibrationer ser ud til at kunne gi forskellige virkninger. Der kan opstå resonansfænomener i kropsdele f.eks., nyre, hovedet og rygsøjlen. Muligvis kan infralyd, f.eks. fra ventilationsanlæg, være medvirkende til rygplager. Lavfrekvent støj og Infralyd påvirker også vore hjernebølger (EEG), men kundskaben er begrænset, hvorimod hjertefrekvensen AEG påvirkes af infralyd og lavfrekvent støj. Amerikanerne har længe forsket på brug af infralyd for at gi akut kvalme og opkast i militære sammenhæng. Brugen af infralyd kan bruges til at skræmme og jage demonstranter væk. De velkendte infralydkilder er ventilationsanlæg i store bygninger og kontorer, vejtrafik, motorveje, fly og industri. Stillestående ventilationsanlæg har ofte bøjet dele af rør, så der opstår mærkbar støj i infralydområdet. Infralyd er baslyde som er dybere end øret normalt opfatter. Mennesker kan mærke dette som svage rystelser, hvilket var tilfældet på Københavns Universitet på Psykologisk Laboratorium fra 1974 til 1986, hvor det blev opdaget? Kroppen opfatter infralyd, uanset om vi ikke kkan høre den som stress og sætter en masse igang. Kraftig infralyd kan høres som buldring (brummen). Store højtaler fjerner infralyd og lavfrekvent støj, fordi dette anses som helsefarlig? Virksomheder i industrien kan bruge musik, idet personer på den måde ikke opfatter infralyd!!...

1. søjle Bjergområder, 2. søjle Landsbyer, 3. søjle Storbyer, 4. søjle Kontorer og 5. søjle Ved data/TV- skærme med gammeldags katode rør?

1. søjle Bjergområder, 2. søjle Landsbyer, 3. søjle Storbyer, 4. søjle Kontorer og 5. søjle Ved data/TV- skærme med gammeldags katode rør?

Officielle initiativer i Danmark omkring infralyd målt i boliger

I 1995 tog Miljøstyrelsen initiativer til støjmålinger i nogle udvalgte tilfældige boliger hos klager med infralyd bl.a. hos formanden i Landsforeningen Infralydens Fjender Solvej Odderskov. Målingerne viste typisk et godt stykke under Miljøstyrelsens fastsatte grænseværdi i 1997 på 85 dB (G-vægtet) registeret tal, som viste ca. 50 dB 16 Hz blev opfanget med lydudstyr, der ikke af Miljøstyrelsen regnes for den normale høretærskel i infralyd- og lavfrekvent området på 20 dB A)? Det gav anledning til yderligere grobund for skepsis i forhold til klagerne. Der blev fremsat den hypotese af Miljøstyrelsen (Jørgen Jacobsen) industrikontoret, som tidliger var ansat hos Delta Lyd og Vibration DTU, at klagerne måtte lide af en særlig lavfrekvent tinitus, men dette blev aldrig bekræftet.

Ligeledes tog Sundhedsstyrelsen initiativ efter 110 patientklager i 1994-95 om lavfrekvent lyd til at nedsætte en gruppe af læger, epidemiologer, audiologer, ingeniører og professor Henrik Møller, Aalborg Universitet for lyd og akustik (Elektroniske Systemer), der skulle gøre sig nogle overvejelser om situationen. Gruppen indså hurtigt, at det mest presserende var at få klarlagt, hvorvidt generne virkelig skyldtes en udefra kommende lyd, og hvis det var tilfældet, hvilke frekvenser og niveauer, der så var tale om.

På grund af stor uenighed, nærmest diskution mellem Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen, vedrørende måling mellem vibration og infralyd, og som Gerhard I Nielsen fik aktindsigt i og var medindraget om, så blev forsøget skrinlagt da Sundhedsstyrelsen direktør tog sin afsked, måske syntes hun at et sådan beskedne beløb og finansering til forskning på kun kr.300.000 ikke kunne gennemføres. Således blev det foreslåede program meddelt Gerhard Nielsen af Miljø- og Sundhedsstyrelsen:

Kort tid efter projektet blev opgivet, blev det i hast afløst og istedet udgav civilingeniør Jørgen Jacobsen Miljøstyrelsen på egen hånd Orientering 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø. uden om eksperter som den verdenskendte professor Henrik Møller, Aalborg Universitet for Lyd & Akustik. Miljøstyrelsens og rapporten anbefaler indendørs støj i boliger ikke overstiger 85 db(G) hvad angår infralyd eller 20 dB(A-vægtet) hvad angår lavfrekvent støj fra 10 - 160 Hz. Med hensyn til frekvenser under 20 Hz sikrer disse frekvenser grænser, at lyden er ca. 10 dB lavere end den gennemsnitlige høretærslel? Dette gav anledning til stor kritik blandt lydfolk, akustiker, audiologer, professor Henrik Mølle, Aalborg Universitet for Lyd & Akustik m.fl. og ikke mindst 60èr musiker, indeklimakonsulent Gerhard I Nielsen.

Jeg har i mit arkiv fra 1997 fundet en intersant artikel af den tyske ingeniør og forsker Dr. Wolfgang Volkrodt

Træerne er som antener - mobilmaster?

Den tyske ingeniør og forsker dr. Volkrodt har tidlligere peget allerede i 1980èrne, at skovdøden, er som et resultat af "elektrosmog" - senderfrekvens-forurening fra Radar, TV og mobiltelefonnettet. Artiklen hedder "Øresusen" og skovdøden og han beskylder de samme kilder (og deres interferens) med  andre EMC - elektromagnetisk stråling også for de dybe brummelyde, folk er plaget af.

Dr. Wolfgang Volkrodt opdagede allerede i 1980èrne, at træernes grene og blade - og især grannåle - danner små antenner til de høje frekvenser i gigahertz, altså en milliard svingninger pr. sekund. Træerne er elektrisk ledende, idet de er fyldt med saft, dvs. vand, hvori der er opløst en række salte. Træerne er derfor ligefrem i resonans (medsving) med de høje radiofrekvenser, og der afsættes derfor ret så store energimængder i dem. Enhver der bor i nærheden af et skovdistrikt kender dette fænomen (ingen mobildækning) og alt for få mobilmaster i nærheden.  Sender signalet har svært ved at modtage og gå igennem æteren som mobiltelefoni, fordi især træernes blade og nåle opfanger mikrobølgerne fra mobilsenderen og kan ikke sende dem videre til mobiltelefonen. Flere som bosætter sig dèr er slet ikke plaget af de dybe lavfrekvente lyde, hvis der er beplantet grantræer, langt væk fra støjkilder, vindmøller industri m.m.?

Skovdøden var stor i Tyskland i 1980èrne også på begge sider af jerntæppet Europas største koncentrationer af militære radarstationer, hvis samlede effekt (energimængde) løber op i milliarder af kilowatt. De totale afsvedene skove på bjergkamme i Erzgebirge forklares officielt med, at det skyldes den sure regn fra forbrændingen af de svovlholdige bøhmiske kul. Såvel her som på denne side af jerntæppet kan man imidlertid umiddelbart se, at skovødelæggelserne er langt værre i radarstationernes udstrålingsområder end andre steder.
Tyske radiofolk, der arbejder med radiosendere, har ligefrem et udtryk herfor: "Richtfunkschneise" (radiokædebrandbæltet), der betegner de nøgne, beskadige skovstriber, der befinder sig i radiokædesendernes strålingsområde.

Mikrobølgeovne påstås at være totalt afskærmede, så selvom det ville betyde øjeblikkelig død for f.eks. din hamster, hvis du puttede den ind i mikroovnen og startede den, skulle kæledyret ikke tage skade af at bo i en kasse oven på ovnen. De utallige radio-, mobilmaster, radar- og TV-sendere, som vi er omgivet af, er imidlertid ikke afskærmede. Tværtimod er man interesseret i at få så stor spredning - sending og udstråling af radiobølger som muligt.
Enhver radar- og radiotekniker, der arbejder med disse ting, ved, at det er forbundet med fare at opholde sig i antennens strålingsområde. På en Radio- og TV-station i USA har man f.eks. konstateret øget dødelighed blandt det personale, der arbejdede i stationens kontrolrum. Dette var anbragt øverst oppe i en skyskraber lige under stationens senderantenne med massevis af kabler og udstyr?

Radiobølgernes biologiske virkning

Det kunne altså se ud til, at den tiltagende mængde af elektromagnetisk stråling i form af radiobølger, som miljøet udsættes for (milliard af kilo watt), har en biologisk virkning, ikke blot i form af skovdød, men også på andre områder bl.a. de (stigende storme og naturkatastrofer i øjeblikket)?

Alle ved, at gammastråling fra atomvåben og fra kernekraftværker i store doser er dræbende og i mindre portiooner kræftfremkaldende. Gammastrålingen er også elektromagnetisk stråling, men med højere frekvens end radiobølger. Dr. volkrodt og de forsker, der arbejder ud fra hans teorier, mener f.eks. det stigende antal tilfælde af allergier over for kemiske stoffer (fødevare) og bakterier og virusangreb kan skyldes, at folks naturlige modstandskraft er nedbrudt (immunforsvaret) af de voldsomme højfrekvens påvirkninger (mikrobølger), som vi udsættes for.

I de millioner af år, mennesket har udviklet sig her på jordkloden, har vi været udsat for små mængder af radioaktivitet og radiobølger fra naturlige kilder. Det har ikke været farligt for os, og vi har derfor hverken udviklet sanser, der kan advare os, eller modstandskraft imod dem.

På samme måde har planterne i de endnu længere tidsrum, de har udviklet sig her på kloden, været udsat for en meget svag påvirkning af stråler og bølger fra omdannelse af radioaktive mineraler i jorden, fra tordenvejr og fra verdensrummet.

Planterne har vænnet sig til denne stråling og påvirkning og udnytter den. Vi kender især planternes brug af det usynlige lys til fotosyntesen, der omdanner stofferne fra jorden til stoffer, planterne kan bruge, samt den for os livsvigtige process, hvor planterne omdanner kuldioxid til ilt, vi mennesker ikke kan undvære til ånding.
Dr. Volkrodt mener, at planterne udnytter den mere langbølgede stråling, der kommer ude fra rummet, til visse kemiske processer. De mange antenner, som træernes grene, blade og nåle danner, er i resonans (medsving) med radiobølger helt op i centimeter- og decimeterområdet, og de kan udnytte denne energi.

Nettop i disse bølgelængdeområder har vi de kraftigste og skadelige radar- og radiokædesender, mobilmaster, og fra dem modtager træernes antenner nu energier, der er millioner af gange stærkere, end de er vant til. Træernes "antenner" brænder simpelthen sammen, og ligesom mennesket går også disse livsprocesser i stå (eller bliver berørt af mikrobølger)!!.....

Udvidet miljøforskning - nu!!..

Miljøforskerne i dag har først og fremmest kun en kemisk uddannelse. Det vil ikke fremover være nok, sagde den tyske forsker dr. Wolfgang Volkrodt i 1987. Vi må også inddrage andre forskere med en fysisk uddannelse (klimatologer), der kan tage sig af den tiltagende elektromagnetiske forurening.
Alle ved at være klar over den skæbnesvangre effekt af den kemiske forurening (mad, landbrug o.s.v.), og man er enige om, i hvert fald i teorien, at den her og nu må standses helt, hvis livet på Jorden skal bestå uændret i fremtiden. Det er imidlertid ikke nok. Vi må også presse på med fredsbevægelser, siger dr. Volkrodt og demilitarisering af grænsen mellem øst og vest ned gennem Europa, så alle de fantastisk kraftige militære radaranlæg m.m., der kører i døgndrift, kan nedlægges.
Radiokæder og relæstationer må nedlægges og erstattes af lyslederkabler i jorden, som man jo allerede (1987) er i gang med nogle steder. Så meget TV og radiofoni, herunder mobil som muligt må overføres ved lyslederkabler eller spredes fra sattelitter i rummet, så vi helt undgår de kraftige mobilmaster, radio- TV-stationer på jorden.
Tilbage bliver så kommunikation med bevægelige stationer i biler, taxa, brandbiler, ambulancer, læge, hjemmepleje, fly og skibe.
Også her vil man kunne gå over til forbindelse via satellit, så den udstrålende radio- bølgeenergi langs jordoverfladen bliver ganske ringe.
Menneskeskabte elektromagnetiske bølger har kun været kendt i lidt over 100 år, og den helt massive elektromagnetiske forurening er kommet i løbet af de sidste 50-60 år. Hvilken langtidsvirkning, det vil få på os og miljøet, kan vi ikke vide, men det, vi allerede ved, må gøre os meget betænkelige ved at forsætte hermed.
Vi må derfor bruge enhver lejlighed til at gøre myndigheder og forskere opmærksomme på den elektromagnetiske forurening, siger dr. Wolfgang Volkrodt, hvilket kan få katastrofale biologiske langtidsvirkninger på planter, dyr og mennesker.
Kilde: Difanyt-nyt nr.7, 1986 og NYT ASPEKT nr. 3 - 1987

Dr. Volkrodt har udgivet to afhandlinger: "Der Wald und seine Killer" og "Umweltforschung in der Sackgasse" samt en meget dybtgående og teknisk redegørelse for sine undersøgelser af den elektromagnetiske påvirkning af planter.

Tryk på linket:

Menneskelig aktivitet gør os syge

Elektromagnetiske EM-spektra gør dig syg?

Kilde: klimatolog G.N. Scandion 1985-1996

Det var den amerikanske seismolog Chales F. Richter, som opfandt styrken på et jordskælv målt som et tal på Richter-skalaen i 1935:

Når vi når frem til spørgsmålet om elektramagnetisk spektra i vores hjem og kontorer var også ham, der havde præcise raporter: For eksempel Richter raport og mange detaljer omkring indeklima:

Rundt om et fjernsyn fandt man i 1970èrne egensvingningsfrekvens på 50 hertz (lysnettet) med en styrke på over 300 v/m og med en oversvingning på op til 11 Hz, som man mener har en uheldig indvirkning på vore biologiske tidevandsbølge og egenfrekvens i hjernen. Man ved, at 10 Hz falder sammen med vandets frekvens i hjernen og at Månens tiltrækningskraft har indvirkning på nogle mennesker f.eks. månesyge nævnt i bibelen Det Ny Testamente.

I en bygning 10 meter væk fra "the Federal Reailway`s" luftkontaktsystem d.v.s. laboratorium for forsøg blev der målt 100 v/m og mere, ikke blot bag vinduerne, mnen også bag murstenene. Et el-tæppe havde en feltstyrke på mellem 6.000 - 7.000 v/m, når det var tændt og havde, selv efter at det var slukket 3.000 v/m. Dette oversteg WHO anbefaling.

Rundt om lysstofrør fandt man oversvingninger på 50, 250 og 350 hertz med en feltstyrke op til 300 v/m. Rundt om elektriske skrivemaskiner fandt man uheldige frekvenser på 1-10 hertz, men med meget små feltstyrker på 0,1 v/m af uden betydning for helbredet.

I en bygning, der var genstand for undersøgelserne, kontrollerede man et tomt rum, hvordet eneste udstyr var en loftlampe, der var slukket, man fandt en feltstyrke på 500 v/m.

Charles F. Richter siger, at der her i dette tilfælde, produceres oversvingninger (STRUKTURLYD), som derpå spreder sig i gå - vagabonderende over hele kraftsystemet i bygningen. Richter anfører mangel på respons og videnskabelig kontrol. Han syntes imidlertid at nære en stærk mistanke om, at frekvenser højt - over og under 50 hertz vil vise sig i fremtiden (2020), at have biologiske virkninger på helbredet. Forstyrelse i elektro-klimaet og det luftelektriske felt medfører også ubehag i form af en lang række sygdomme. Vores bioelektriske aktivitets - frekvens ligger også på samme område 7-13 Hz.

I sverige har man således i 1980èr studeret det atmofæriske forhold ved Marstadobservatoriet udenfor Upsala. Det luftelektriske felt er normalt 100 v/m med en vertikalstrømsidentitet på ca. 2 pA/m2 ved normalt vejr. Skorstensudslip, motorveje, ventilationsanlæg på tagene og andet menneskelig aktivitet, herunder elektromagnetiske bølger har vist sig at give ophav til farlig ladningsproduktion og dermed lokale elektrisk felt op til flere kilovolt/m, hvilket giver anledning til lokale forstyrelser i nærliggende boliger, hvor feltstyrken normalt er på 100 volt/m, her opladet til 30.000 volt/m mellem jordtrærænget og atmosfæren. 

Din hjerne er synkroniserede med jordplanetens vibrationer og lavfrekvent lyde

Schumanbølger 10 Hertz (jordstråler)?

Kilde: G.N. religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økologi siden 1976

Siden urtidens morgen og beretningen fra Bibelen og indiske "Vedaskrifter" har man vidst, at menneskets grundklang i hjernen (epifysen) er en vibration og lyd sammenstemmende med jordens elektromagnetiske felt, hvis frekvens (svingning pr. sekund) og ligger omkring 8-10 Hz og som er livsvigtig!!..... Men desværre er denne frekvens ændret sig og rykket så meget de sidste 100 år, at det går ud over vores helbred og med sygdom til følge. I hjernen forekommer elektriske svingninger (EEG), hvor f.eks smertefrihed og healing er at finde i området 3-7 hertz bl.a. under dyb søvn. Her produceres oxytosin til reparation af nye celler, men udebliver dette over længere tid pga. ekstrem lave frekvenser f.eks. infralyd, så bliver vi syge og dør.

I 1951 underviste den tyske professor Winifred Otto Schuman ved universitetet i Mùnchen, da han en dag under en lektion bad de studerende prøve at udregne resonansen imellem to runde objekter. Sammen med sine elever kastede han sig ud i de matematiske beregninger og endte med et overraskende resulat, som har fasineret alverdens jordstrålesøger siden, at jordens tilsyneladende havde en frekvenspuls, som også findes i hjernen hos mennesker EEG (hjernebølger) på 7-10 hertz. En frekvens (Schuman), eller en svingning der bølgede sig igennem vor atmosfære på omtrent 10 Hz i det lavfrekvente område og omsluttede hele jordkloden

Allerede i 1938 skrev Jores i det tyske medicinske ugeskrift: De biologiske rytmer har deres egne love, og der kræves særlige metoder (apparat) og en særlig arbejdsretning for at erkende dem "magnetfelter".

Mange videnskabsmænd i hele verden fra de forskellige fagområder som fysik, maematik, biologi, geologi, medicin og psykologi arbejder i et antal og med en intentitet som aldrig før i naturvidenskabens historie, for at finde livsrytmernes årsager (sygdom), sammenhængende og praktiske følgeslutninger.

Enhver levende organisme med sin egen indre tidsmaskine modtager stadig omverdens rytmiske signaler, som f.eks. svingninger i lyset, temperatur, jordmagnetismen, de elektriske felter, baggrundsstrålingen (infralyd) og tyngdekraften, og spørgsmålet om, hvilken drivkraft der sætter de ydre, exogene rytmer i forbindelse, med indre, endogene, og muliggør en afstemning og omsætning og sikre en regelmæssig funktionering, er på erkendelsens nuværende stade ikke til at besvare og dog?

Fra Ionosfæren 120 km højde (den hvide krans) omkring jorden vist på billet og ind mod jordoverflade opstår den statiske elektriske feltstyrke, som er 400.000 volt

Fra Ionosfæren 120 km højde (den hvide krans) omkring jorden vist på billet og ind mod jordoverflade opstår den statiske elektriske feltstyrke, som er 400.000 volt

Vi bombarderes af elektrosmoke som aldrig før?

Den elektromagnetiske storm er på vej?

Skal vi slukke for fjernsynet, Wi-fi og den router på vægen som styrer vor internetbox og frembringer TV-signalet fra modem, mobiltelefonen på natbordet, clockradioen eller løbe en lille ekstra risiko? Skal vi gå tilbage til den hånddrevne hjulpisker for at være på den sikre side? Skal jeg give nogle hundrede kroner mere for at få en bedre afskærmet babermaskine? Tusindvis af mennesker er blevet så følsom for eletromagnetisk stråling, infralyd og lavfrekvent støj, at nogle begår selvmord. Mennesket er slet ikke skabt eller tunet til denne udvikling, som har fundet sted de sidste 100 år med  alle de elektriske maskiner, ventilationsanlæg m.m., det fortæller flere og flere videnskabsmænd og seismologer.

Allerede i begyndelsen af 1960èrne bekræftede det Østriske forskertema professor Josef Mose, docent Gerald Fichoe og professor Stefan Scuyve for hygieninstitutet for respektive elektro og biomedicin ved teknisk højskole i Grats den konklution med 100 procent sikkerhed, at elektrosmog fra højspændingsledninger, varme- kraftværker, motorveje, lufthavne, betonkomplekser og industri i moderne byområder til og med formindsker den "statiske feltstyrke", som mennesket har levet trygt med i tusindvis af år uden at forstyre deres helbred? 

Voodo

"Det er altsammen voodoo."

Sådan sagde den fremtrædende amerikanske epidemiolog Samuel Milham engang i begyndelsen af 1980èrne om de vedholdende rygter om kræft og andre lidelser blandt mennesker, der hævdede at have været udsatte for skadelige elektromagnetiske felter. Sådan siger Milham ikke længere.

"Nu tror jeg på, at der foregår et eller andet i mennesker og dyr," erkendte han efter offentliggørelsen den 19. juni 1989 af rapporten fra Office of Technology Assesment (OTA), teknologivuderings-kontoret under den amerikanske Kongres. Rapporten, der kort blev omtalt på i avisen Informations Grønne Sider den 18. juni 1989. Artiklen gennemgik den viden, som indtil dengang er indsamlet om den biologiske virkning af elektriske og magnetiske felter. I dag er mange ingeniører i telebranchen stadig tvivlende om de elektriske og magnetiske felter?
Så sent som i midten af 1980èrne udtalte videnskaben og det gør den stadig, at den eksisterende viden ikke peger på nogen sundhedsrisiko ved elektrosmog. Den nyeste viden dengang tillader imidlertid ikke længere en så kategorisk afvisning af, at der eksisterer risici," skrev OTA dengang i 1989.
"Et stigende antal undersøgelser har nu klart bevist, at selv svage elektriske og magnetiske felter under særlige omstændigheder kan påvirke levende celler og systemer."

Kræftrisikoen

OTA (Office of Technology Assessment) henviser til rækken af statistiske undersøgelser om sammenhæng mellem kræft og udsættelse for elektromagnetiske felter.
"Selv om disse undersøgelser er kontroversielle og ufuldstændige, så giver de anledning til bekymring for følgerne af at blive udsat" for elektromagnetiske felter.
Ifølge OTA har to ud af fem undersøgelser ikke fundet nogen statistisk sammenhæng mellem børns udsættelse for elektromagnetiske felter fra højspændingsledninger og kræfthyppigheden hos den pågældende. Den mest omfattende og mindst omdiskuterede undersøgelse fandt faktisk en forøget kræfthyppighed blandt børn, der boede nær højspændingsledninger. Hvad der forvirrede forskerne var, at hyppigheden ikke varierede med styrken af det felt, de pågældende børn havde været udsat for.
I undersøgelsen, hvor voksne er blevet udsat for elektromagnetiske felter fra instalationer i deres hjem, viser kun èn ud af tre undersøgelser en sammenhæng mellem kræft-hyppigheden og udsættelse. Og ved tilsvarende erhvervsundersøgelser viser tre ud af ti en øget risiko for hjernesvulster blandt elektriker. Kun i en enkelt af undersøgelserne forelægger der imidlertid oplysninger om, hvor stor en felt-belastning de pågældende har været udsat for.

Aborter

Kræft er ikke den eneste tænkelige virkning af de elektromagnetiske felter. En undersøgelse fra 1988, omfattende 1.500 californiske kvinder, viste, at kvinder, der på deres arbejde havde tilbragt mere end 20 timer om ugen foran en dataskærm (kraftig katoderør), havde dobbelt så mange ufrivillige aborter, som kvinder der havde lignende jobs, men som ikke brugte skærme, siger OTA.

De fastslår, at der ved laboratorieeksperiamenter med dyr er blevet påvist en sammenhæng mellem udsættelse for elektromagnetiske felter og forstyrrelser af organismens ciracadiane systen, dvs. regulering af bestemte fysiologiske og biokemiske processer.

"Også cellemenbramen fortæller OTA har vist sig at være et centralt område for samspillet mellem elektriske og magnetiske felter og cellen. Undersøgelser har vist, at ekstremt små ændringer i signalet (mikrobølger), kan udløse større biokemiske reaktioner, som er kritisk for cellens funktion," konstaterer OTA.

Undersøgelser fra forskere i forskellige lande tyder på, at svage felter kan føre til overproduktion af stresshormoner bl.a. 6-hydroxymelatoninsulfat i urinen hos chimpanser, udviklingsskader hos mus og kylingefostre, forringede mentale reaktioner hos aber m.m.
Den amerikanske journalist Poul Brodeur mener, at beviserne på de elektromagnetiske felters sundhedsskader er overvældende, og at offentligheden er blevet offer for det han kalder cover-up, en undertrykkelse af informationer fra industriens og myndighedernes side.

"I modsætning til en række kendte eller mistænkte helbredsrisici i miljøet - f.eks. kemiske stoffers indblanding - så er tolkningen af data om elektromagnetiske felter kompliceret og usikker," bemærker OTA.
"Forskerne ved ikke, om det afgørende er feltets styrke, tidsmæssige ændringer i feltets styrke, de strømme der skabes i kroppen, påvirkningens varighed eller en anden faktor."
Kilde: Avisen Information d. 1.august 1989

100 Hz er det dobbelte af 50 Hz lysnettet?

Dræbende elektromagnetiske lydbølger i det lavfrekvente område.

En tysk forsker, dr. Wolfgang Volkrodt, mener imidlertid at have fundet skovdødens ukendte og udløsende faktor. Og denne faktor er ikke, som forskerne hidtil har troet, af kemisk art, men fysisk. Dr. Volkrodt mener, at det er den stigende avendelse af elektromegnetiske bølger Træernes grene, blade og nåle virker som antenner (aura), der opfanger radio, TV- og radarbølger o.s.v. og de er dræbende.

Radiofoniens virkemekanismer er ikke af nyere dato, men hviler på den grundlæggende kendsgerning, at alt stof består af frekvenssvingninger og vibrationer på bestemte bølgelængder - levende såvel som alt dødt - sådan som kvantemekanikken blev udviklet af Max Planck allerede i det 19. århundrede gjorde det og som Eisenstein, Niels Borh og Ruther Fort senere viderudviklede den gennem 1920èrne og 30èrne.

Allerede i 1938 skrev Jores i det tyske medicinske ugeskrift for læger: "De biologiske rytmer har deres egne love, og der kræves særlige metoder og en særlig arbejdsretning for at kende dem: Enhver levende organisme med sin egen indre tidsmaskine modtager stadig omverdens rytmiske signaler og impulser, som f.eks. svingninger i lyset og lyd, temperatur, jordmagnetisme, de elektriske felter, baggrundsstråling og tyngdekraften.

Alt stof består af svingninger derfor også det levende og døde væv. De forskellige organer og den samlede organisme, det være sig planter, nåletræer, dyr eller mennesker, med sin egenfrekvens, enten det er celle, helt organ eller den samlede organisme. Det burde derfor være helt forståeligt også blandt politikere, at hvis en celle, et organ eller den samlede organisme bliver sygt, så ændres den oprindelige svingningshastighed, frekvens i hjertet, puls, blod, hjernen o.s.v. Kan man derfor korrigere den fejlsvingning ved at påvirke den med den rigtige frekvens i dagligdagen, vil denpågældende celle og væv blive rask, såfremt det lykkedes at gøre den normale svingning permanent. Alt for ofte sker der det i det teknologiske samfund, at mennesker, dyr og planter er fejlplaceret i et område med skadelig stråling, lyd og frekvenser. Hvis vi fejlplacerer ingeniører, lydtekniker forkert i en offentlig virksomhed og istitution, vil disse mennesker på længere sigt blive fyret.

Ethvert problem gennemløber inden sin anerkendelse tre trin. På det første syntes det latterligt, på det andet bliver det bekæmpet, og på det tredje anses det for selvfølgeligt

Siden oldtiden har man vidst, at klimaet både inde og udenfor var af stor betydning for vor velbefindende. Hipokrates, lægernes stamfader har således beskrevet (ca.460-370 e.Kr.) hvordan forskellige vinde med infrasus havde særlige indvirkning på menneskets velbefindende. Kendte fra oldtiden er Føhn og Siroccoen, som hos disponerede kan fremkalde hovedpine, spændinger i muskulaturen i nakke og skulder, forstemthed (depressioner) og andre ubehagelige symptomer. Det var den franske læge og revolutionsmand Marat, der først har vist, at de forskellige vinde foruden infralyd også fører meget forskellige elektricitetsmængder af positive ioner med sig.

Siden oldtiden har man vidst, at klimaet både inde og udenfor var af stor betydning for vor velbefindende. Hipokrates, lægernes stamfader har således beskrevet (ca.460-370 e.Kr.) hvordan forskellige vinde med infrasus havde særlige indvirkning på menneskets velbefindende. Kendte fra oldtiden er Føhn og Siroccoen, som hos disponerede kan fremkalde hovedpine, spændinger i muskulaturen i nakke og skulder, forstemthed (depressioner) og andre ubehagelige symptomer. Det var den franske læge og revolutionsmand Marat, der først har vist, at de forskellige vinde foruden infralyd også fører meget forskellige elektricitetsmængder af positive ioner med sig.

Livets Hemmelighed

Af Georg Lakovsky

Det var i første række Volta og Galvanis opsigtsvækkende opdagelse indenfor elektricitetsforskningen henimod slutningen af det forrige århundrede, skriver dr. phil. Emiel Rasmussen i sin bog "Min Atomlære", der havde gjort et dybt og udslettelig indtryk på den unge naturforsker Schilling i en alder af 19 år, ad hvilket hans filosofiske tænkning kom til at bevæge sig i den positive retning "tohundrede år frem". Det var den elektriske og magnetiske bi-polaritet "BIOMAGNETISME" der fangede hans opmærksomhed. Organisk og uorganisk er skabt af bi-polare kræfter skrev han. Kun udligningen fører til den rette verdensorden, heraf dualistiske synspunkt: Lys og mørke, himmel og hav, lyn og torden, tiltrækning eller frastødning, spænding og kraftvirkning, plus og minus, positiv og negativ (ioner), pasiv og aktiv f.eks. Ying og Yang, der er skabende og symboliseret i alle tings indre kerne og som stemmer overens med Bibelen?

Det var også den rusiske George Lakovsky, en af Europas største berømtheder indenfor elektronik og megnetisk videnskab som i det forrige århundrede, skrev og udgav et stort værk på fransk i 1929 med titlen: "The Secret af Life (Elektricitet, Stråling og din krop), oversat med ordene på dansk "Livets Hemmelighed". I denne bog forsøgte Lakovsky at påvise, at enhver celle er sæde for elektromagnetiske svingninger bl.a. "BIOMEGNETISME" d.v.s. at et godt eller dårligt helbred er bestemt af en relative sundhed? Inde i cellekernen hos mennesket findes trådbundter, der har evne til at modstå virus og bakterier, kræft og andre patogener som ødelægger dem, der forårsager interferens med disse svingninger, idet de udsender radiation (udstråling). Bogen blev oversat til engelsk i 1935 og videre skriver forskeren: Cellekernen forener resonator, induktionsspole og kondensator i sig. Alt liv, sygdom og død, siger Lakovsky, er afhængig af elektriske svingninger, lyd- vibrationer d.v.s. "negative ioner". Dersom fremmede legemer, f.eks. virus og mikrober med andre svingninger, trænger ind i cellekernen, begynder der straks en stærk udstråling (feber), og der opstår en kamp, legemets temperatur forhøjes. - Såfremt denne sidste i længere tid kommer op på 41,5 graders Celcius, indtræder døden, idet isolationsstoffet i cellerne smelter, og elektriciteten strømmer tilbage til æteren, hvorfra den er hentet.

Med bistand fra Nikola Telsa opfandt Georges Lakovsky Multi Wave Oscillator, idet han hævdede at man kan genoplive og styrke sundheden i celler med lydsvingninger? I 1934 brugte Georges Lakovsky aluminium og i nogle modeller multi metal, luft-fyldte rør bøjet i indlejret i cikulære dipoler til antennet. I dag er mange alternative medicinsk udstyr fabrikanter og detailhandlere som hævder, at sælge udgaver af Georges Lakovsky Multiple Wave Oscillator, som også kan findes på Facebook (se dette)? 

Allerede samme år påviste Georges Lakovsky faren ved bygninger i omegnen af Paris Jernbanestrækning. Her blev visse bestemte huse, der ejes af Staten Paris Jernbane de funktionærer, der havde deres boliger dèr syge af kræft m.m. af "vibrationer" fra jorden, som kom fra " jernbane skinnerne" og frembragte infralyd fra forbigående tog, så de måtte pensioners. Så snart de kom til at bo  andre steder, blev de efter forholdsvis kort tid ganske raske af sig selv med undtagelse af kræftsygdom. Georg Lakovsky var opdageren af kobberarmbånd og ring mod plante misvækst og sygdom!!....

Atomysiker dr. pihl Emiel Rasmussen (1933) siger: Når Lakovsky uden at ane noget om "grundstoffernes stråling" i undergrunden og antagonisternes (positive ioner), hvor der findes særlig mange kræfttilfælde, når de bor oven på plastikblåler, der udsender radon eller jord med fosforsur kalk, så forstår vi nu, at der meget vel kan foreligge et årsagsforhold til sygdom. Vi kender både i Tyskland og Frankrig jordspalter, der udsender sådanne skadelige jordstråler af "positive ioner" med ekstem lave frekvenser (VLF) helt ned til 0,6 Hz som er en usynlig atomkraft.

Forskellige egne i Kina, har man i årtusinder ikke bygget noget hus, før en pendul og jordstrålesøger havde konstatertet, at der ikke fandtes skadelige kilder i undergrunden, og man forsikrer, at i disse egne er kræft en ukendt sygdom. Den farligste stråling af "positive ioner", der er fundet i Danmark siger dr. pihl Emiel Rasmussen (1933), udgår fra den stærke antagonist kvælstoftågen, der forkrøbler eller dræber planterne ved moser og lavtliggende terran. Alle løvtræer får lange, slatne, kraftløse, hængende grene.

Et andet tilfælde er de mennesker, der bor meget tæt på kirkegårde, og som kan pådrage sig astma og lungesygdomme p.g.a. kvælstofholdige liggifte og forrådnelse, dampe der stiger op af jorden. Denne beretning kan man også læse i Markus - Evangeliet kap. 5,2 ff. men tilfælles for de andre stråler, er der kommet en anden og nyt begreb strålingsfare den såkaldte "MOBILSTRÅLING" og "HØJSPÆNDINGSLEDNINGER" eller "STRUKTURLYD", som opstår i betonbygninger ud fra bygningsvibrationer, der frembringer "magnetfelter og statiskelektricitet" op til flere tusinde volt med et minimum af amp.

Millioner af mennesker er ramt af farlig baggrundsstøj og infralyd i boligen?

Menneskeheden har nået vejen til jordens ende med infralyd, vibrationer, seismologisk forureningen og støj?

Kilde: Scandion 1986

Kilde: Scandion 1986