Botanisk Have og Tiøren på Amager er fyldt med dioxin i græsset!!..

Dioxin måleprogram på DMU

I 1985 besøgte oliefyrs- og forbrændingstekniker  G.I.Nielsen. Bornholmske virksomheder og affaldsforbrændinger, som sælger for Sparol Energi, et produkt som kunne reducere og sænke sodpartikler og forurening, efter at have læst om det største dioxinudslip - Seveso ulykken som fandt sted i Italien 1976.

I 2003 gennemførte Miljøstyrelsen herefter en grundig undersøgelse af omsætningen, emissioner og kilder til dioxin i Danmark, og til forekomst og udbredelse af dioxiner i miljøet. Der blev derfor iværksat et stort måleprogram i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelse (DMU), som omfater målinger af dioxin i jord, perkolat fra lossepladser, røggas og restprodukter fra affaldsforbrænding (inkl. bromerede dioxiner), luft-, regnvand (desposition fra atmosfæren), sø- og fjord sediment samt komælk og modermælk. Desuden omfatter måleprogrammet dioxin i kompost, grannåle og aske fra halm- og flisfyr.
På MU`s målestation i en granplantage i Fredensborg er anyliseret prøver fra lagene af hh.v. nedfaldne grannåle og muld. Inholdet i mulden lå på linie med landbrugsjord, men grannålene indeholdt ca. 3 gange så meget dioxin, uden tvivl fordi grannålene har optaget dioxin fra atmosfæren?

Som klimatolog er det blevet belyst fra andre kilder, at grannåle optager dioxin fra luften, fordi der foregår en kraftig "ionisering", og at grannåle overalt tiltrækker forurening og nærmest renser luften? Det er noget man har kendt i snar 100 år specialist indenfor  klimatologiske forhold og "ionisering" ved luftrensning fra indeklima og grønne planter og ikke som DMU hentyder til, at grannåle måske har en fedtet overflade? 

Målinger af deposition (nedfald) af dioxin fra atmosfæren viser næsten en dobbelt så høj desposition i Botanisk Have og Tiøren på Amager.

                    +++++++++++++++++


Dioxin i økologiske æg

Husdyr optager dioxiner gennem fordøjelsen f.eks. via græs, når køer græsser, eller når høns roder i jorden med deres næb. Dette er et særligt problematisk for økologiske høns, der generelt tilbringer mere tid udenfor end konventionelle burhøns. Undsøgelser viser, at økologiske æg indeholder mere dioxin end burhøns. I Sverige og Hollad er der fundet dioxin i mængder som overskrider grænseværdierne. I danske økologiske æg er der også i nogle tilfælde fundet dioxin i mængder som overskrider grænseværdierne.

Giftstoffer i miljøet er ikke et nutidigt begreb? idet

Bibelen beskriver det i Johanne Åbenbaring kap.9,4: at mennesket ikke måtte beskade græset på jorden (med askebunker) eller noget som helst andet grønt eller noget træ?

Dioxin i komælk

Der er indsamlet 42 prøver af mælk fra enkeltbesætninger fordelt landet over. Mælken er analyseret for dioxin og coplaner PCB i en screenings undersøgelse. Resultaterne viste generelt et meget lavt indhold af dioxin i komælk, men 6 resulater lå over EU`s grænseværdi på 2 pg/g fedt.
Modermælk er internationalt foretrukne indikator for befolkningens belastning med dioxin. Prøverne er analyseret for dioxin og coplaner PCB. Resultaterne varierer fra 9-30 pg/fedt (pigrogram fedt) med WHO-TEQ med en gennemsnit 19,4 pg/g fedt. Der var en statistisk høj signifikant korrelation mellem dioxin og co-PCB, hvilket antyder at PCB (hård plastik) som bruges i byggematerialer, el-kabler oma. er indeholdt dioxin som en urenhed, kan være kilde til dioxin i mennesket.

I 2002 viste en undersøgelse blandt kvinder, at dioxin relaterer til øget forekomst af brystkræft. Dioxin er kendt for sin evne til at skade immunsystemet og blande sig med hormonelle systemer, sænke testosteronniveau, og her manglende evne til at opretholde graviditet,  nedsat spermtal, fertilitet, fødselsefekter, indlæringsvanskeligheder, diabetes, lungelidelser, hudlidelser (chlorance). De sundhedsmæssige problemer i forbindelse med dioxin, kan yderligere læses i People`rapport om dioxin.

Dioxine er en familie af stoffer, som er blandt de giftigste der kendes. I modsætning til mange miljøfarlige stoffer, som fremstilles syntetisk, dannes dioxin utilsigtet ved forbrændingsprocesser, metalfremstilling og forskellige kemiske processer med klor. Det største udslip sker til atmosfæren fra affaldsforbrændinger, diselbiler, brændovne m.m.
Dioxn nedbrydes meget langsomt i miljøet og er næsten uopløseligt i vand, hvorimod det er opløsligt i fedt. Disse egenskaber gør at dioxin koncentreres op gennem fødekædere fortrinsvis i fisk, mælk, kød i fedtvævet, hvorfor fedtholdige fødevarer er dioxinholdige. F.eks. er der konstateret i giftfisk "laks" fra Østersøen. Norsk laks er også fyldt med gift. Hvis du spiser mere end 250 g norsk laks om ugen, overskrider du WHO`s grænseværdi for dioxiner, siger Norsk miljøorganisation (kilde Norges Naturvennerforbund NO). En opdrættet laks er lige så giftig med dioxin, at alle piger - fra de er spædbørn, til de ikke længere er fødedygtige - bør holde sig fra fede fisk. Årsagen til de giftige opdrætterlaks skal ifølge universtetsprofessor fra det amerikanske Universtity David Carpenter findes i den føde, der bliver severet i laksegårdene. Foder lavet af skidtfisk, som han mener er fyldt med stoffer som dioxin og pesticiderne dieldrin og toxaphen.
David Capenter forklarer endvidere, at mange af stofferne har en halveringstid på op mod ti år. Dermed vil en kvinde, der har spist laks som lille pige stadig have nogle af giftstofferne i sig og sende det videre til fostret, når hun bliver gravid. "Et barn født af en "forgiftet mor", vil af den årsag f.eks. kunne være mindre intelligent, end hvis moderen ikke havde spist opdrættet laks", siger David Carpenter.

Kilde: helsenyt.com

Tryk på linket: The End

Dioxingift i fisk fanget i Østersøen. Typisk dioxingift i fiskemel og fiskeolie

I dag 1990èrne  må fiskere ikke fange torsk, laks og sild i den Brorholmske Østersøen. Sild bliver således transporteret i store kølercontainer lastbiler og sejlet til Bornholmske røgerier, som bliver fanget i Kattegat. Gravide bliver således orienteret om farlighed ved at spise fisk kun èn gang om ugen.

I dag 1990èrne må fiskere ikke fange torsk, laks og sild i den Brorholmske Østersøen. Sild bliver således transporteret i store kølercontainer lastbiler og sejlet til Bornholmske røgerier, som bliver fanget i Kattegat. Gravide bliver således orienteret om farlighed ved at spise fisk kun èn gang om ugen.

Gift i dansk dyrefoder

Grænseværdier. Eu ville gribe ind over for dioxin efter skandalen i Belgien. Nye undersøgelser viser, at dansk fiskemel, fiskeolie og dyrefoder indeholder store mængder dioxin. Derfor har Danmark (Miljøstyrelsen og Folketinget) sammen med andre lande overbevist EU om, at grænseværdien for dioxin i foder skal sættes op.

Grænseværdi af dioxin i dyrefoder -
Indholdet af dioxin i dyrefoder ligger langt over de grænseværdier, som EU vil indføre, viser nye tal fra 8. december 1999. Dansk foderfedt, fiskeolie og fiskemel, som bruges til dyrefoder og laksegårde, indeholder så store mængder af det stærkt giftige og kræftfremkaldende stof dioxin, at Danmark ikke kan overholde de miljø- og sundhedskrav, som EU-kommissionen vil indføre. Fødevareminister Henrik Dam Kristensen (1999) har sammen med EU-kollegaer fået EU-kommissionen til at lempe reglerne. Fødevareministeren har allerede i september 1999 sendt målingerne til EU-kommissionen i Bruxelles, der efter pres fra Danmark og andre lande nu har fremlagt et nyt forslag, der tillader større mængder dioxin i dyrefoder. I fisk, bioakkumuleres disse giftstoffer op gennem fødekæden, således at dioxinværdierne i fisk er 100.000 gange i det omgivende miljø, og som findes i modermælk.
Målinger viser, at dioxinindholdet i næsten halvdelen af det animalske foderfedt overskrider grænsen 18 gange, som EU-Kommissionen har foreslået. Helt galt er det med fiskemel og fiskeolie, som i samtlige målinger liger langt over grænseværdien.
"Målingerne" er så forfærdende høje, som jeg havde frygtet", sagde SF`s  fødevareordføre Jørgen Jespersen i 1999. Fisene fra Østersøen har det højeste dioxinindhold, mens fisk fra Nordsøen har lidt lavere niveu.
Professor i miljømedicin ved Odense Universitet, Philippe Grandjean, siger at der er tale om "store tal" for fiskene fra Østersøen. Han advarer mod at tilpasse reglerne til industrien.
"Man skal passe på med at bøje videnskaben efter, hvad man prakisk kan overholde. Det er ude over enhver tvivl, at dioxin er kræftfremkaldende, og WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.) anbefaler, at man begrænser indtaget af dioxin mest muligt, siger han.

Forhøjet dioxinrisiko ved at spise flæskesteg.

Maden med "DIOXIN" som gør dig syg?  

Den teknologiske udvikling i dag har ført til, at man overalt finder farlige dioxiner i luften, planter, dyr og marinekæden - specielt fisk.

Verdens farligste gift "dioxin" får du gennem de madvarer du køber og forbereder. Det er i dag blevet en realitet, at alle planter, mennesker og dyr specielt grise, har et større indhold af dioxin i sit fedtlag end andre landbrugsprodukter. Langt værre bliver det, når man indtager flæskesteg eller oksesteg med krølfedt og som er blevet grillet, stegt og branket på panden eller ovnstegt over 200 grader?

I 1997 havde en 30-årig sekretær den højeste registrerede systematisk niveauer af dioxin TCDD (144 tusidende enheder pr. gram fedtindhold i blodet) . Hun menes af have indtaget TCDD ind i munden via luften på det kemiske laboratorium, hvor hun arbejde. Hun udviklede den mest frygtelige og smertefulde centrofacial inflammation og anke, som gradvis udviklede sig til cyster, der dækkede hele ansigtet med kun få læsioner på kroppen. I løbet af de næste par år, blev patientens hele hudoverflade dækket med betændte sår, smertefuld cyster. Ud over hudsygdom, led patienten af kroniske mavesmerter af dioxin forgiftning og deraf 10-kg vægttab og amenor`re.

Kilde: Kiwi, climatolog og økolog siden 1976


Forgiftet ukrainske præsident Viktor Jusjtjenko

I september 2004 blev ukarirines præsident Victor Jusjtjenko alvorligt syg og i hast fløjet til Rudolfnerhaus-klinikken i Wien til medicinsk behandling. På hospitalet blev der påvist store koncentrationer af dioxiner i hans blod (1000 gange mere end normalt), hvilket skyldes en forgiftning . Jusjtjenko hævder, at han blev forgiftet under en frokost (tilført dioxin i suppe) med lederen af Ukraines sikkerghedstjeneste.
Viktor Jusjtjenko blev i forbindelse med prædentvalget pludselig meget syg. Alvorlige misdannelser i Jusjtjenkos ansigtshud fik en engelsk læge på sporet af, hvad der viste sig at være bevidst forgiftining en af de giftigste sammensætninger TDCC (tetrachlorodibenzopardioxin), den farligste af de kendte dioxinformer her på jorden. Jusjtjenko havde på det tidspunkt en 50.000 gange højere koncentration af stoffet end befolkningsgennemsnittet i Ukarine. Gennem tre år har han ladet forskere fra den tekniske forskningsinstituion Empa samt Universitetet i Geneve nærstuderet Jusjtjenkos blod, afføring, sved, fedt og hud. Afgiftende organer blev gennemført. Nu viser det sig, at de klumper, der vokser på hans ansigt og krop som en følge formentlig reddede hans liv ved at isolere dioxin væk fra hans vitale, indre organer. Der blev udført en behandling, en olestra, en nul-kalorie, ufordøjeligt fedt produkt. Dioxin er kendt for at ophobe sig i fedt, og ved at overvåge koncentrationer af dioxin i blodet, fedtvæv, fæces, hud, urin og sved, er omkring 40 procent af dioxin blevet udskilt. Videnskabelige undersøgelser har vist, at en meget bestemt og rigtig kostsammensætning er afgørende for udskillelse af dioxin, hvilket undertegnede også har gennemført for 41 når siden.

Denne side er fortalt af tidligere dioxinoffer, klimatolog økolog siden 1976:
   

Ukarines præsident Vicktor Jusjtjenko blev muligvis forgiftet af en USSR spion agent?

Ukarines præsident Vicktor Jusjtjenko blev muligvis forgiftet af en USSR spion agent?

Mutationer af dioxin

Kræft i lever

Til trods for problemerne i forbindelse med forskning på dioxineffekter, er der mange helbredseffekter som er mere end godt nok dokumenteret. Realativt små doser af dioxiner kan give effekter som reduceret vækst, forstyrrelser af A-vitaminomsætningen, kalkstofskiftet (knogleskørhed), nedsat immunforsvar, påvirker centralnervesystemet, lavere testosteronniveauet (forstøret prostata, måske kræft?), hormonforstyrelser og hudskader m.m. Dioxiner forstyrer også gen-funktionen "mutationer", der kan føre til misdannelser ogeller kræft i lever og tame. På grund af eksponering for dioxiner der ofte sker samtidig som man bliver eksponeret (følsom) af andre miljøgifte er en kombination af årsagsforhold og helbredseffekter temmelig komplexe. Dioxin har indflydelse på DNA-strukturen, og dermed arvemassen, hvilket kan føre til mutationer, sukkersyge, desimineret scklerose m.m.

Finder farlige kemikalier hos børn og unge.

Man har længe vidst, at der var farlige kemikalier i voksne menneskers blod og kroppe - men at det også stod galt til med børnene er først dokumenteret mange årtier efter.

Det var den britiske afdeling for Verdensnaturfonden, som har undersøgt syv britiske familier i tre generationer. Konklutionen er at man i Storbritanien og dermed formodentlig i hele den vestlige verden har en generation "toxic teens" giftige teenager. Yngste deltager i undersøgelsen var en 9-årig, der alerede var kommet i puberteten. Også dette barn var forurenet med de samme farlige kemikalier som de ældre søskende, forældre og bedsteforældre.
"Igen en undersøgelse, der viser, at vi har problemer med kemikalier, og at det også i stigende grad rammer vore børn," siger Mette Boye, miljø- og sundhedspolitisk medarbejder, Forbrugerrådet, til TV2/NYHEDER (Steen Selvejer).
Den kemiske cocktail i kroppen på ungerne bestod af alt fra pesticider med organiske klorforbindelser, PCB-stoffer (dioxin), bromerede flammehæmmere over phtalater til perflourinerede kemikalier. Op til 75 forskellige kemikalier fandt forskerne i børnene.

En undersøgelse som er blevet foretaget for en årække siden af det svenske Naturskydsforening viser, at 27 testede og sandaler af blød plastik indeholder stoffer og kemikalier, der er farlige for vor sundhed og fertilitet. De 17 af 27 testede plastiksandaler inderholder kemikalier og stoffer, der er farlige for forbrugerne. Forbrugerrådet vil have total forbud mod PVC i sko, skoletasker ect.

Alle skoene indeholdt bly, mange også arsenik, kadium, kobolt, krom og kobber - og 17 af de testede indeholder ftalater, blød plastik, der kan virke hormonforstyrende og derfor er ulovligt til mindre børn. Kemikalierne kan skade forplantningsevnen og påvirke kønsorganerne og arvelighedsmassen. Blandt de testede sko er blandt andet klipklapper af mærket Bjørn Borg.

Forbrugerrådet Claus Jørgensen siger: Når det er lovligt at bruge PVC fodtøj, skoletasker ect. til andre formål, må vi også forvente, at det afgiver hormonforstyrende stoffer. Vi vil have et total forbud mod PVC, fordi vi ved, at det er sundhedsskadeligt, siger han

Tryk på linket her: The End

Vi kunne ikke få børnKilde: fortalt af klimatolog  G.I.N  

Da jeg blev alvorlig syg i perioden 1973-76 og samtidig gift det same år, kunne min kone og jeg ikke få børn lige med det samme. Først i 1975 lykkedes det os, at få en søn. I 1974 gik det op for mig, at hvis jeg skulle overvinde min sygdom, blev jeg nødsaget til, at omlægger mine kostvaner? Det skete da jeg fik kontakt med to af Danmarks dygtigste naturlæger, Julia Vøldan og Axel O. Hansen og samtidig læste hans bog "Og Satan Ler". Hans kostråd var simple, at blive vegetar, spise biodynamisk æg og mælkeprodukter, hvilket blev overholdt til punkt og prikke, idet han fortalte om arvelige sygdomme i bogen. På det tidspunkt vidste jeg ikke noget om dioxin, men først tre år senere da Seveso Katastrofen indtraf d. 6. juli 1976, hvor man også omtaler brugen af  gift brugt i Vietnam krigen, idet jeg får mere og mere indsigt i arvelige sygdomme.
Da min kone og jeg begynder at leve meget sundt i 1974, og køber økologisk biodynamiske madvarer, og drikker kildevand fra Harilds Kilde ved Brande, tappet på kartoner, sker noget af det mærkeligste i vort liv. For første gang siden jeg var 7 måneder gammel, forsvinder min kronisk sygdom "mellemørebetændelse". Kronisk betyder oprindeligt, at man aldrig kan fjerne sin sygdom? I 40 år har jeg ikke haft et eneste tilfælde af mellemørebetændelse eller smerter. Min hørrelse var allerede meget svækket dengang (1974) på det ene øre og med 50% døvhed. Knoglerne er ædt op i det indre øre af de mange betændelser jeg har haft fra barns ben, hvilket bliver konstateret på Holbæk Sygehus i 2002, hvor jeg bliver anbefalet høreapparat på venstre øre. Da jeg ikke får nogle betændelser i øret i 1974-75, men stadig har rygsmerter, bliver min søn født Sankt Hans Aften. Lægerne opdager, at han er født med en krumbøjet ryg, det man kalder fuglebryst. Alt tyder på, at han har arvet noget p.g.a. min alvorlige sygdom (dioxinforgiftning), da jeg i forarbejde PVC-skosåler og hæle i skotøjsindustrien i 1963-69, hvor der udvikles dioxiner. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at vi forældre giver arven videre til vores børn i form af den måde vi er blevet forgiftet på, nemlig gennem vore erhverv eller livsstil.
I dag ved man, at børn kan arve f.eks. forældrernes livsstilsygdomme; fedme, druk, rygevaner osv. Sunde børn kan således også arve forældrernes spisevaner, og føre genationen videre uden sygdom til næste generation, ja lige som min datter med sukkersyge. Min morfar fik alvorlig sukkersyge som voksen og fik ambuteret sit ene ben.  I dag står vi over for noget af det værste vi kan opleve, at giften vi finder i vores omgivende miljø også i vort indeklima eller madvare, vil påvirke og til sidst  udrydde hele menneskeheden, dyr og planter her på jorden!!.....Læs artiklen om forureningen af verdenshavene med mikroplastik fundet i fisk (giftstoffer), vil slå alt liv og planter ihjel.

Hvad vil politikkerne diskutere på Klima Topmødet i Bella Centret i København? Har de overhovedet kendskab til den alvolige forurening, der truer verdenshavene hvor dumpning af giftig affald har fundet sted i mere end 50 år?
Hvad med milliarder af mennesker der hvert år bliver ligbrændt i kister? Hvor havner disse yderst giftige stoffer, hvorfor ophobes dioxin mere og mere i verdenshavene fra år til år?. Nej lad os blive kollektiv brændt i en fælles ovn f.eks. 100 stk af gangen, så vi samtidig kan genbruge ligkisterne. De kan jo gøres rene, så behøver vi ikke og tænke på de farlige gifte, men reducere CO2 udslippet. Hvorfor brænde hver eneste ligkiste, der består for det mest farlige giftstoffer, plast, tungmetaller, og den megen træ (fælde skove) osv...Jesus siger selv, lad de døde begrave de døde: "Ræve har huler og himmelens fugle reder; men Menneskesønnen har ikke det sted, hvor han kan lægge sit hoved til hvile. Blev han i det heletaget beravet? Og en anden af hans disciple sagde til ham: "Herre! giv mig først lov til at gå hen og begrave min fader". Men Jesus siger til ham: "Følg du mig, og lad de døde begrave deres døde!" (Matt.8,22). "Frygt ikke for dem, som dræber legemet (i synd), men ikke kan dræbe sjælen (Matt.10,28).
Politikerne har derfor ingen kendskab til forurening, og hvis de ikke blev oplyst af deres embedsmænd  i Miljøstyrelsen, så har de ingen forstand på forurening!!...
I 2009 blev det fortalt i dagspressen, at man ville bygge et stort krematorium i Ringsted? Men ak vel de dumme hoveder, som kommer med denne ide? De vil sprede dioxin over et kæmpe område og ødelægge naturen, økologiske madvarer, græs og mælken, idet planterne opsuger dioxin i afgrøderne!!.......Uanset hvor gode et filter er på disse skorstene, så vil dioxinen slippe ud til vore omgivelser siger en af verdens førende ekspert på dioxinområdet. Jeg ligger selv inde med denne rapport, som blev udarbejdet i 1985 og som blev sendt i Danmarks Radio DR 1 Nyheder. Miljøstyrelsen har den også og er på det kraftigste blevet kritiseret, fordi de ikke har tilstrækkelig viden på området og ikke nedbringer dioxinudslippet fra de danske skorstene.

 Denne udtalelse kommer fra undertegnede
 G.I.N.

Eksplotion i kræftsygdomme

Den 25. maj 2013 var 89 internationale kræftforsker og læger samlet på Rigshospitalet omkring et symposium for at diskutere den voldsomme stigning i verden omkring de hyppigste kræftformer. Stigningen i kræft retter sig væsentligt omkring miljøet i vores dagligdag og de hormonforstyrende stoffer, idet lægerne i lang tid har haft mistanke om og vil forbyde fire af de mest omtalte og skadelige stoffer for børn og voksne f.eks. ftalater og Bisfenol-A som findes i en lang række produkter bl.a. sut/flasker, dåseøl, sodavand, kildevandsflasker og vanddunke o.m.a.. Giftig embalage i fødevare der sælges i kantiner, restauranter, cafeteriaer, sportsklubber, supermarkeder og dagligdagsbutikker m.m..

Statestik over kræft:

De hyppigste kræftformer 2011-13 i Danmark for mænd i alderen 0-85+

Prostata               4.257       Brystkræft kvinder: 4.521
lunge                   2.252       For kvinder             2.186
Tyktarm               1.343       Tyktarm /  kvinder  1.186
Blære -urin           1.334       Livmoder                   783
Modermærke           985       Kvinder                   1.152
Anden hud               805       Kvinder                   1.004
Endetarm anus         881       Kvinder                          ?
Hjerne & centralnervesystem for kvinder........      701
Anden kræftform   6.424       Kvinder                  6.189

Bisfenol-A skal forbydes!

Tryk på linket: www.modkraft.dk/artikel/bisfenol-skal-forbydes


Enhedslisten er chokeret over udskydelsen af forbud mod ftalater.
Kilde: Jyllands-posten d.28.05-2013

Per Clausen finder det absurd, at miljøministeren har udskudt ftalat-forbud.
Enhedslistens miljøordfører, Per Clausen, er rystet over, at miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF) tirsdag d.28. maj 2013 valgte at udskyde forbudet mod salg og eksport af varer, der indeholder ftalater, til 2015.

Per Clausen Enhedslisten siger, at han er chokeret over, at miljøministeren vælger at ignorere de store sundhedsmæssige problemer, der er for især små børns eksponering for ftalater, i en udtalende kommentar.
Han mener, at miljøminister Pia Olsen Dyhr er bukket under for presset fra industrien, der vil blive hårdt ramt af et forbud mod det kemiske stof, der bruges til at blødgøre plastik.

Dansk Erhverv, Coop og it-branchen har indtrængende advaret miljøministeren om, at hun ender med at forbyde stort set alt elektronisk udstyr. Eksempelvis vil forbudet reelt betyde, at der ikke længere kan sælges computere i Danmark.

Jeg finder det helt absurd, siger Per Clausen, at erhvervsorganisationer og brancheforeninger kan få ministeren til at bøje nakken i denne alvorlige sag.  Aller har vidst i adskillige år, at dette forbud er på vej.
Ftalater kan være hormonforstyrende, og derfor vil ministeriet (Miljøstyrelsen) sikre danskerne mod sundhedsrisici ved brug af dagligdagsprodukter som legetøj, badeforhæng, skoletasker o.m.a.
Men tirsdag meddelte Miljøministeriet ud, at ftalater er mere udbredt, end man i første omgang havde vuderet. Og derfor bliver forbudet, der skulle være trådt i kraft i december i år, udskudt med to år til 2015.
Per Clausen siger: Jeg vil gerne indtrængende opfordre miljøministeren om at overveje sagen. Vi er nødt til at holde fast i, at forbudet skal træde i kraft som planlagt for produkter, som vi kan forvente, børn kommer i kontakt med, siger miljøordføren Per Clausen Enhedslisten.
Tryk på linket og læs mere om ftalater og hormonforstyrende stoffer, der er ved at slå os alle i hjel inden for de kommende årti med kræft:

www.VitaNyhed.dk/12158265
 Stor dioxinskandale i EU-Kommissionen fra Bruxel i 1999

Først kogalskab
Maden i Europa er blevet giftig, skrev aviserne. Først kogalskaben i Storbritanien hvor 160.000 køer blev nedslagtet og 40 britere døde. I de seneste år skrev pressen, er Europa blevet ramt af flere alvorlige levnedsmiddelskandaler. Kogalskaben i 1996 som blev erkandt af de britiske myndigheder for at være en overført hjernesygdom fra køer. 40 britere blev smittet af kød som værende årsag,

Dioxinskandalen i Belgien 1999
I sommeren 1999 blev der fundet dioxiner i en række belgiske madvarer. Kyllinger, æg, smør og kød til en værdi af 12 milliarder kroner blev kasseret da det indholdt dioxin. Det man ved er, at en belgisk fodderproducent muligvis ved en fejl har tilsat transformerolie (PBC)? Kilden til forureningen så ud til, at den stammede fra en forurenet opvarmningstank for foderfedt. Firmaet Fogra genvinder brugt animalsk og vegetabilsk fedtstof såsom brugt fritureolie" til vidersalg som ingrediens i dyrefoder til kvæg, grise og fjerkræ. Dyrefoder består typisk af korn iblandet fedtstof, vitaminer og mineraler. Fodret blev brugt af belgiske bønder ved proution af kyllinger, æg, svin og kvægfoder. Dioxinværdien i det forurenee kød som eksporteres til hele verden var op til 175 gange højere end WHO`s grænseværdier. Direktøren fra foderfabrikken Fogra blev arresteret, idet man fandt store mængder PCB i foderstoffet. De giftige PCB`er er som før omtalt beslægtede med dioxiner, og bliver anvendt som isoleringsolie i diverse elektriske elektrisk apparater (kondensator) og som hydralik- og varmeveksler f.eks. olieradiatorer. Forureningen blev opdaget i begyndelsen af marts 1999, da flere kyllingeproducenter på foder og fjerkræ stod det klart, at problemerne skyldtes store mængder dioxiner. En senere analyse af æg påviste dioxin i mængder på omkring 500 picogram pr. gram fedt, hvilket er 350 gange mere end gennemsnitsnivauet i danke æg. I alt 31 lande og også Danmark forbød belgiske mejeriprodukter og kød. Men en hurtig undersøgelse viste dog, at frureningen ikke ar nået Danmark.

Den belgiske befolkninge blev ikke informeret.
Det belgiske landbrugsministerium havde i godt en hel måned vidst, at en mængde husdyrfoder var blevet forurenet med det kræftfremkaldende stof dioxin, men først torsdag den 27. maj 1999 fik EU-Kommisionen og offentligheden i begien besked. Kommisionen fik de første informationer om sagen via pressen!!....To belgiske ministre måtte tage sin afgang. I løet af en uge havde Kommisionen truffet en beslutning straks, at alle medlemslandene skulle fjerne belgiske kyllinger, æg, mayonnaise og andre produkter med højt indhold af dioxin i æg fra supermarkedernes hylder. Set fra embedsmands bord er det imponerende hurtigt, men som forbruger kunne man godt ønske sig en endnu hurtigere reaktion. Den 26. juni 1999 tog U_Kommisionen det første skridt til en retssag mod Belgien ved fællesskabets Domstol i forbindelse med dioxinskandalen. Kommisionen mener, at de belgiske myndigheder har overtrådt reglerne ved for det første ikke straks at have givet meddelse om dioxinforureningen og for det andet ikke at have efterkommet forbudet mod salg af mejeriprodukter. To belgiske ministre har måtet tage deres afsked, fordi de prøvede at hemmeligholde dioxinforgiftningen i over en måned. Den belgiske regering har fået frist til 1. juli til at forklare sig.

Medicinal-affald fundet i sodavand
(august 2007)

Belgien er endnu en gang midtpunkt for en omfattende fødevareskandale. Reaktionen kommer oven på de seneste skandaler, hvor firmaet Bioland har solgt sirup ved foderfremstilling, som var blevet brugt til at betrække hormontabletter, videre i stedet for at destruere det. I 1999 det dioxin, der blev puttet i dyrefoder. Denne gang er det forbudte hormon MPA, der er blandet i føde til blandt andet grise og desuden sirup, som er blevet brugt til at fremstille sodavand. Sukkersaften indeholdt hormonet medroxyprogesteron acetat (MPA) som endte i 15.000 tons foder, der gik t 11 europæiske lande - deriblandt til danske landbrugsbedrifter.
Det er fuldstændig uacceptabelt, at vi skal ligge under for disse svindlere, skrev pressen. Problemet er, at hver gang nogen prøver på at tjene hurtige penge på billigt foder ved at snyde og bedrage, så bliver der stillet spørgsmålstegn ved hele fødevareproduktionens lødighed. Alene i 2002 meddelte EU-Kommissionen, at fire landbrug havde modtaget kvægfoder, som mistænkes for at værre forurenet med hormonet MPA. DE fire ramte besætninger lå i Sønderjylland.

Dioxin: Tidens bombe under miljøet?

Dioxin

Kemikalie katastrofer undervuderes

Times Beach var den største civile udsættelse for dioxin i USA.

Times Bech, Missouri USA.

Indbyggerne i Times Beach i forbundsstaten i Missouri, er et eksempel på hvordan miljøforurening kommer listende ind ad bagdøren som tyv. Først døde fugle, så hunde, katte og heste, og til sidst begyndte menneskene også at blive syge. Byen oplevede en katastrofal oversvømmelse tre uger før en erklæring fra den ammrikanske miljøstyrelse (EPA), som førte til byens evakuerning, efter at man havde fundet meget skadelige dioxiner i jordbunden, der indeholdt op il 30.000 ppb (ethundredemiliontedel) af den samme gift, der gjorde Seveso i Italien ubeboelig i 1976. Byen Times Beach var først plaget af støv i begyndelsen af 1970èrne på grund af sin 37 km lange grusvej og mangel på midlertidig fortove. Byens borgmester hyrede vognmand Russell Bliss til reperation af vejene, idet han sprøjtede dioxinholdigt kemisk slam, der var blandet med olie ud i byens gader for at gøre vejbelægningen fastere.  Bliss havde fået en kontrakt med Northeastern Pharmaceutical og Chemical Company (NEPACCO), der driver et anlæg, der producerer hexachlorphen i Verona, Missouri. Visse dele af anlægget havde været anvendt til produktion af Agent Orange (TCCD) i Vietnam, og af det affald, ler og vand indeholdt niveauer af dioxin omkring 2.000 gange højere end dioxinindhold i Agent Orange. Vognmandsfrmaet som havde påtaget sig det kommunale arbejde fortalte, at han var uvidende om, at affaldet indeholdt dioxin. Omkring 260.000 tons forurenet jord med doxin blev afbrændt marts 1996 til juni 1997. Oprydningen kostede regeringen i alt 110 millione dollers.

Tryk på linket her: Farlig PCB-gift

Forureningen forsætter i krigens helvede i Syrien?

Stop krigens helvede i Syrien?

Ingen politiker har dioxinforureningen på valgplakaterne og med Lars Løkke som statsminister!!.....Hvor længe kan naturen holde til det bombadement i Syrien og den forurening det udsender, hvor beboelsesejendomme og store bygninger brænder og er fyldt med plastik "dioxin", som nu spredes med skyerne og falder ned som regn og sne over store dele af verden? 

Før den tidligere miljøminister Conni Hedegård fik sit nye job i Europa-Parlamentet, ville hun have Cheminova lukket? På den nedlagte lodseplads på "FEMØREN" ved Københavns Lufthavn Amager, hvor man holder rockkoncerter, har målinger vist små mængder dioxin som siver op af jorden og forurener græsset og det stedsegrønne. Sålænge man ikke spiser græsset, er det ikke skadeligt og færdes der på stedet. Det menes at aske fra affaldsforbrændinger er tidligere blev deponeret på denne lodseplads og som nu siver ud af jorden? Brande opstået ved henlæggelse af aske, har forurenet hundredevis af lodsepladser alene i Danmark med verdens farligste gift dioxin!!... Kilde af miljøtekniker og forbrændingsekspert.


Dagbladet Ringsted
Onsdag 14. april 2010
2 Sektion

Dioxin-offer: Frygter krematorium
Flere politikere udtrykte forsigtig bekymring, da lokalplansforslaget om det nye stor krematorium forleden blev behandlet på byrådsmødet d.12. april 2010 i Ringsted. Men Gunner Christiansen (S), der på mødet foreslog, kommunen holder et borgermøde om byggeriet, og som har fået flee henvendelser fra bekymrede borgere, er ikke selv bekymret. - Der er  skrappe miljøkrav til det ny krematorium. Det er højteknologisk styret, så jeg er ikke bekymret. FAKTA fra Miljøministeriet som har indført nye lovkrav i forbindelse med krematoriers afbrænding. Nye filtre og høje temperaturer skal sikre høj forbrænding og derved skulle udledningen af dioxiner, kviksølv m.v. komme under grænseniveauet. KILDE: Miljøstyrelsen.
Men jeg kan da godt forstå siger; Gunner Christensen (S), at borgerne gerne vil vide noget mere, der også sidder med i plan- og boligudvalget. Han forudser, at et borgermøde kan afmystificere et sådant byggeri. - Beboerne i området kunne have fået en plastikfabrik som nabo. Nu får de et krematorium, og det kan godt være der er noget særligt ved det. Men hvis kommunen kommer ud med et power pointshow og anskueliggør byggeriet, kan det være folk siger, hvor ser det godt ud, så forsvinder deres bekymring måske. Efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget, vil der være en høringsperiode på otte uger, hvor borgere har mulighed for at kunne komme med indsigelser og kommentarer til politikerne.Der vil komme til at sive dioxin op af jorden om 50 år?

Sæt pilen på billedet og tryk på musen, så kan du bedre læse teksten!!....

Sæt pilen på billedet og tryk på musen, så kan du bedre læse teksten!!....

Ordføren på mødet i Kongrrescentret d.27. maj forsøgte til sidst og dæmpe mine synspunkter, så der ikke var mulighed for flere spørgsmål?

NB! Vigtige spørgsmål efter mødet omkring høring "Nyt krematorie i Ringsted?

På mødet i Ringsted Kongrescenter d.27. maj kl.19,00 var det efter min opfattelse  som om, at høringen kun drejede sig om de etiske spørgsmål frem for de tekniske spørgsmål omkring opførelse af krematoriet? Ved sidste udkald følte jeg, at mine spørgsmål nærmets blev fejet af bordet fra ordførens side, idet man ikke gad høre mere på min kommentar og ekspertise på området. Jeg følte ikke det var et borgermøde jeg kom til, men derimod et menighedsrådsmøde, idet flere menighedsrådsmedlemmer for hele Vest Sjælland + Lolland var mødt op, heriblandt Roskilde hvor min tidligere sognepræst Peter Fischer i 2008 blev biskop i Roskilde domkirke.
Jeg gik derfor efter afslutning af mødet op og drøftede nogle spørgsmål omkring opførelsen af det nye kremtorium med den rådgivende ingeniør Søren Jeppesen, der havde holdt orintering om røggasser og dioxin i ovnene. Ifølge en udtalelse under mødet fra hans side blev der sagt, at man ikke 100% kan redusere dioxinudslippet, idet hver ligbrænding efterlader 1 nanogram dvs. en milliontedel gram dioxin ud i den blå luft. For mig virker disse tal meget skræmmende, idet der skal kremeres 7.000 lig på årsbasis, hvilket svarer til at der ud af skorstensrøgen siver 7.000 nanogram dioxin ud i den blå luft, nok til at slå 7.000 mennesker ihjel?. På 10-50 år bliver det rigtig meget, hvilket den sagkyndige ingeniør var enig med mig om efter mødet. Dioxin går med andre ord ind i kredsløbet og bliver smidt ud over et nærliggende by og parcelhusområde i Ringsted. Langt være bliver det, idet man ikke har taget højde for beregninger af den efterladte aske med dioxin og andre giftige stoffer i asken, som bliver deponret i en urner, og derefter nedgravet på græsarealerne i jorden på kirkegården. Jeg spurgte, hvad der vil ske, når den tærer op af rust og når dioxin m.m. siver ned i grundvandet eller op i luften i nærheden af beboet område? Jeg fik svaret, at det så går ind i kredsløbet igen og forurener jorden, grundvandet og der kunne jeg se en foruroligende Søren Jeppesen!!.... Det sidste spørgsmål var så; hvad sker der med filterne som absorberer kviksølv og dioxin m.m., hvorefter jeg fik det samme svar, at det ville blive deponeret et eller andet sted i en saltmine i Norge og så går det igen ind i kredsløbet ? Med andre ord kan vi ikke bekæmpe forureningen, men flytter bare lidt rundt på problemet fra det ene sted til et andet og efterlader næste generation alvorlige skader på miljøet? 7.000 kremationer om året svarer til 7.000 nanogram? Et nanogram er nok til at slå mange mennesker ihjel eller med sygdom til følge ifølge WHO.

Hvad sker der med børnene i nabolaget i en radius af 5-10 km, hvis de spiser lidt jord med dioxin eller for den sags skyld grøntsager, frugt m.m. Hober det sig op i mennesker eller hunde og katte, som spiser græs? Hvor meget kan vi tåle, det vil senere blive belyst af undertegned.                               ___________________________

Dioxin Måleprogram Status april 2003
afd. for Miljøkemi og Mikrobiologi
DMU Roskilde.
Dioxin i grannåle er internationalt accepteret til vudering af dioxin nedfald over land. En grannåleprøve fra Virum (år 2002-2003) er udtaget fra en tagrende og indeholder betydlgt mere end kompost fra samme sted, hvilke sikkert skyldes grannålenes beskaffenhed, som optager mere dioxin fra luft og nedbør end græs og blade.
Formålet er, at finde forureningsniveauet med dioxin i Danmark. At undersøge om der findes geografiske forskelle og egensforskelle herunder om der er forskel på land og byzoner. At undersøge om der er en indflydelse af diffuse kilder og punktkilder.

Status
Prøver i en nedstående plan blev alle udtaget af DMU efteråret 2002 og foråret 2003, men blev forsinket p.g.a. den lange frostvinter. Der blev ialt indsamlet 52 jordpøver, hvoraf 40 er analyseret, herunder en ny prøve fra København. Formålet var, at finde baggrundsniveauet med dioxin i Danmark.

Baggrund
Den oprindelige prøveplan gik ud på at analysere jordprøver i eksponerede zoner i landområde øst for fladekilder (industriområder, byer) eller punktkilder (el-værer, affaldsforbrændingsanlæg, stålvalseværket, cementfabrik), og sammenligne med prøver i reference zoner fjernt fra kendte kilder, for at konstatere om der var forhøjet dioxin i jorden nær kilder.

Konklution
De vigtigste resultater i det hidtidige jordundersøgelser viste noget overraskende disse konklutioner:

* Ingen signifikant forskel mellem reference- og eksponerede landzoner
*
 
Stærk forhøjede dioxin koncentrationer i byzoner            (København & Nyborg)
* Tegn på en nord-syd gradient

Jord fra byzone (parker og haver)
By områder er tilsyneladende stærkt forurenet med dioxin i sammenligning med landzoner, men der var kun analyseret 5 prøver i byzone. Konklusionen blev imidlertid understøttet af en parallel undersøgelse af jord i København.
En prøve fra en have i Vanløse, København, blev der fundet og analyseret med et resultat på 8 nanogram/kg I-TEQ, hvilket ligger mellem værdien for Rødovre og Tiøren på Amager. Dioxin niveauet i jord i landzoe er (gennemsnit + minus spredning) 0,7-0,2 nanogram/kg jord I-TEQ for referancezoner. Derimod ligger gennemsnittet af byzoner ca. 8 gange højere med 6,2 + minus til 5,6 nanogram pr. kg jord, hvilket er sgnifikant forskelligt fra den samlede landzone. Der er en væsentig større variation i byzonen, og en mere skæv fordeling, hvilket ytrer sig ved at spredning er stor og at medianen ligger under gennemsnitet. Undersøgelser viser bromeree dioxiner i jord nær affaldsforbrændingsanlæg.

Dioxin i pizzaer år 2009

Dioxinskandale inficerer Italiens bedste oste

Italien ramt af Pizzaskandale

Siden pizzaer kom til Europa og Danmark i begyndelsen af 1970èrne er der fundet ulemper, at mange med allergi, overfedme og maveonde skyldes indtagelse af dårligt fremstillet pizzaer, i nogle tilfælde gluttenfri melblandinger som til forveksling ligner tapetklister, der virker som gift i mave- tarmsystemet. De er virkelig grobund for forstoppelse og ikke mindst allergifremkaldende hos dem, der ikke tåler modificeret stivelse, glutten og dioxin i mozzarellaosten?
Mange restauranter reklamerer i øjeblikket med pizzaer bagt i stenovne, men det kommer sjældent gæsterne til gode, når pizzaen er en tynd klistermasse i bunden (snasket)? Ofte er den brændt med skorper i kanten eller bunden med kræftfremkaldende tjærestoffer PAH og med et dioxinindhold, der måske overskrider grænseværdien?
Når en pizza bliver spist lægger den sig nede i maven som en masse af melklister på slimhinderne og i tarmsystemet, så man sjældent optager de gavnlige nærringsstoffer fra tomater, peberfrugter, annanas (dåsemad), champignon (dåsemad) og i sjældent tilfælde drys af orengano fuldt ud.
Siden pizzaerne kom til Danmark, er pizzaerne blevet fremstillet og forringet, at man dårlig nok kan få øje på DOLMIO - PASTASAUCE eller duft med hvidløgssmag? Det sundeste er sparet væk på pizzaerne p.g.a. prisstigning, der har holdt den samme pris i næsten 25 år!!.....
På vegetarpizaerne er der sparsomt med champignon, som er den eneste energikilde af proteiner i stedet for kød, men til gengæld er de ofte overfyldt med skadelig fedt og kulhydrater!!...

                                __________________________

Ny fødevareskandale i Italien der ligner den vi har oplevet i Danmark med holdbarhedsdato.

Allerede i august 2010 kom det frem i medierne i Italien, at udløbsdatoen på mozzarella og gorgonzola oste var blevet forfalsket. I løbet af august 2010 blev en velkendt skandale oprullet i den italienske avis La Repubblica, idet en gruppe medlemmer havde indgivet en retsssag mod mejerikoncernen Galbani, der i årevis havde tvunget deres medarbejder til at lave fusk med udløbsdatoen på de berømte oste, der sælges over hele verden.
De rådne velkendte oste blev forarbejdet og solgt før, efterforskningen for alvor rigtig kom i gang. Allerede i august 2010 blev efterforskningen rettet mod tre nordlige italienske virksomheder, der havde fornyet de rådne oste med blandinger af nye oste (behandling) og solgt dem til rabatpriser til de traditionelle supermarkeder, hvilke vagte opsigt. Det var den anden hårdt ramte slag frea den italienske fødevareindustri. I marts 2010 blev der i det sydlige italien gjort et målrettet efterforskning på mejerier helt tilbage til 2008, der fremstiller bøffelmælk "mozzarella ost" fundet kræftfremkaldende dioxin med forurenet mælk.

Dioxinskandale inficerer Italiens bedst oste.
Politiet i nærheden af Napoli forsøgte i april 2008 og undersøge, om foder, der gives til Buffelo (bøffel) besætninger, der producerer det bedste mælk til mozzarella, var plettet, eventuelt ved gangstere er involveret i ulovlig bortskaffelse af affald på lodsepladser, som udvikler dioxin når affaldet som består af PCB selvantænder sig selv. Køer der græsser i nærheden af lodsepladser, optager dioxin i mælken. Skandalen er den seneste slag for mozzarella oste, som bruges til at blive set som slag-ord for friske og naturlig italiens producerede.
Bedst kendt for sin brug smeltet på pizza, i Italien,
er "buffala", som koster mindst dobbelt så meget som mozzarella fremstillet med komælk. Kun 16 procent af de 33.000 tons årlig produktion eksporteres.
Fem af de 41 mælkeprøver som blev analyseret fra Campania Caserta regionen i Italien viste toksitet (kræftfremkaldende) Furan - værdierpolychlorerede biphenoler (PCB) - dioxin højere end det maksimale loven tillader. Dioxin, er en af de mest frygtede kemiske miljøforurenede stoffer, selv i små mængder på 1 nanogram (milliontedel) er nok til at være forbundet med kræft, fosterskade, organsvigt og påvirke centralnervesystemet, så alt lige fra førlighed kan svigte? Anklagerne i Napoli italæien har placeret 109 mennesker, der undersøges i forbindelse med episoden omkring dioxin som blev opdaget i 29 mozzarella produkter.
En nyelig undersøgelse foretaget af World Health Organisation har konstateret, at mennesker, der bor i Campania ikke er så sunde som residenter i resten af Italien. Dødelighed, især fra nogle former for kræft, er højere i områder omkring Napoli, hvor krisen af skræld hober sig op og topper. De lokale beboer i områder vil have en storskrald "kirkegård" lukket, der truer de omliggende beboer, dyr og afgrøder. Her går buffel og æder forurenet græs. Men den italienske landbrugsminister Paolo De Castro har benægtet, at der er nogen sammenhæng mellem det skrammel af affald og produktionen af mozzarella.
Napoli mafiaen, eller Camorraen som den hedder, er stærkt involveret i bortskaffelse af affald i Campania-regionen omkring byen.
Det hele startede da den napolianske skraldekonflikt kulminerede, og medier fra hele verden strømmede til for at se og lugte til de flere tusinde tons affald, der stadig flød i gaderne og man ikke vidste, hvor man skulle deponere det til gene for beboerne i nærheden af affaldslodsepladsen, hvor det med vinden ryger dioxin ud i atmosfæren. Skraldebjergene i gaderne Napoli er et stinkende spøgelse, der kommer og går. Affald er ikke noget man sorterer, men dumper hvor man lettest kan komme af med det. Men hvor bliver 7.000 tons skræld af? "Det blev kørt til en lodseplads, en affalds "kirkegård" i nærheden af verdens finste bøfler går på græs og opsumerer dioxin i mælk, fedt og kød de fleste italiener spiser på pizzaer.
Dette indlæg er under opdatering og forsætter!!....

Fra giftsprøjtens tidsalder.

Meget er skrevet og talt om de giftmidler, som jordbrug og gartnerier anvender og som sprøjtes ud over planterne, og om følgerne for menneskers sundhed. Det kan oplyses, at min onkel i en hel menneskealder, har drevet gartneri og dyrket drivhustomater og frilands blomkål. Midt i 1940èrne blev han overrendt af sælger (giftblander) til gartnerier, men min onkel satte dem på porten med den bemærkning, at han ikke ville bruge "dødsgift" til memnnesker? I årtier har han dyrket tonsvis af tomater, bioblomkål og andre afgrøder uden brug af dengang DDT, arsenik m.m.. I 2014 blev han den ældste 92 år af en søskendeflok og på 13, heraf er 11 døde nu!!...Jeg husker, at min farmor fik spandevis af den sundeste grøntsag man kan opdrive, nemlig "tomaten". Normalt er det sådan, at Danske tomater ikke smager af noget, fordi de får kunstig lys om vinteren i drivhuse. De bedste tomater er biodynamiske, som jeg selv dyrker i et åben lille drivhus op af husvægen, hvor en sidedør kan åbnes, så de får langt mere sollys ind i de store lukkede drivhusgartnerier.
                          ___________________

Planter angribes som sagt af insekter og af sygdomme. Insektangrebene er de mest omfattende og vanskelig at bekæmpe, og det er på det område de stærkeste gifte bruges i gartnerier og i landbrug. Selv bruger jeg som økolog siden 1976 beskyttende urter mod tomatdyrkning, idet jeg sår persille i drivhuset som beskytter tomater mod bladlus. På frilandsjord bruger jeg løg ved gulerødder o.s.v. I et par kommende artikler skal jeg fortælle om den bio-dynamiske dyrkningsmåde, som jeg har brugt i snart 35 år i min kolonihave og nu min have hvor jeg bor.
Berettigelsen i kravet omen jordbrugsreform fremgår alene af, at den måde, jorden nu dyrkes på, behøver giften, stadig stærkere og stadig mere gift, fuldstændig som enhver anden narkoman. For man ikke giften fra sprøjten, så lander den gennem husdyraffaldet som kan være smækfyldt med penicillinrester, hormoner, tilsætningsstoffer i dyrefoder eller dioxinrester fra fiskefodermel til grise. Altsammen havner det i afgrøderne og må ikke kaldes økologisk, før der er gået 2 år? For at man må kalde det biodynamisk, skal markerne helst ligge brak i 7 år, her få man den bedste mælk fra kvægene.

DDT var den første af de moderne insektgifte, som fremkom. Det skete i Amerika i årerne efter 1940. Dets historie er stort set velkendt nu. Det skulle være en effektiv insektgift insektgift og ufarlig for mennesker. Den var præsist det modsatte. I begyndelsn døde insekterne af denne gift, men nogle få var resistente og ynglede videre i hobetal og fyldte verden med lige så mange insekter af forskellige arter som før, alle DDT-resistente.
Engang fortalte en naturlæge mig: - På mindre end en time har jeg mistet 20 smågrise. De havde spist nedfaldne æbler. At Adam spiste æblet var en synd, men det skulle det ikke være for smågrise. Hvorfor skulle smågrisene straffes? Og naturlægen svarede: - Jeg havde sprøjtet træerne nogle dage i forvejen uden og ane, at grisene elskede æblerne!!....
Vi lever i hygiejnens tidsalder. Vi er blevet rene mennesker, men ikke indvendig? Lige som de småfugle, der pludselig falder til jorden som ramt af lynet og som, når man opducerer dem, er smækfulde af klorfenolforbindelser DDT, Dioxin o.m.a. Uden at ane det, lever vi påm sammne måde som med Ægyptens plager, men vi ser det ikke før vi ligger døden for nær? I 1976, da jeg var alvorlig syg og aldrig havde læst en hel bog, så jeg i Ekstrabladet en omtale af den franske naturlæge Maurice Messègue "Naturen har altid ret" en bog om sundhed og skønhed gennem planterne. Bogen indholdt nøjagtig alt det jeg har skrevet tilsammen på denne hjemmeside, idet han advarede om DDT, DCC

Bihonning var fyldt med DDT

Det var den amerikanske dr. med. Sir Edward Mellanby der i begyndelsen af halvtredserne advarede brugen af bihonning der var indsamlet med phenylmercury comp eller benzenehexaclorid (DDT), der formodes at fremme cancer sagde han.
USA`s Sundhedsstyrelse blev alarmerede og senere konstaterede man, at den daglige føde indeholdt helt op til 181 mikrogram DDT, som opsuges af organismen. Mange børn dengang blev født med denne gift i sig, specielt i fedtvævet. Efter 5 års forløb fandt man i legemet op til 0,033 pct DDT. Først på året 1974 offentliggjorde to tyske biokemikere en rapport der omhandler 137 udvalgte prøver af modermælk. Med kun èn undtagelse fandt biokemikerne i samtlige prøver, tildeles endog ret store rester af giften DDT.
                            __________________

Bien er det dyr i verden som er mest klog og følsom over for sprøjtegifte, idet den suger og indsamler nektar fra blomsterne på marker og i haver? Ifølge bibelen Det Gamle Testamente og Koranen, er bien det mest hellige dyr fordi den producerer honning. Bibelen Det Gamle Testamene nævner honning mere end ethundrede gange bl.a. i Ordsprogenes bog 24,13: Spis honning, min søn, det er godt, og kubbens saft er sødt for din gane; forstå så er der visdom for sjælen.

For flere tusinde år siden fandt de, der var kloge (profeterne) ud af, at Gelèe Royal har en enestående evne til at bevare fødevarernes sundheds fremmende egenskaber, samt til atbehandle mange forskellige sygdomme og lindre smerter. Mange biavler fodrer deres bier med Geèle Royal de første tre dage; men dronninglarverne får denne næringskilde under hele udviklingen.

Blandt de vingede væsner er bien kun liden, men hvad den frembringer, er det bedste af alt sødt.

Jesus Siraks Bog 11,2 : Visdommen 7,7-8.
 
Når DDT brændes udvikles der dioxin, som er verdens farligste gift.

Din hjembragte pizza er måske kræftfremkaldende?

Fødevareembalage fyldt med kemikalier!!...

Forskellige embalager er under mistanke for at være både hormonforstyrende og kræftfremkaldende. Det viser nye studier, især perflourenede stoffer der findes i omkring 30% af vore fødevareembalage, hvor deres funktion er at sørge for, at embalagen ikke suger fedt og fugt fra fødevarerne under opbevaring eller transport til forbrugerne. Isør i engangsembalage finder vi de perflourerede stoffer, der ofte findes i papir- og papembalage. Det er især bakker til bugere, pizzaer og i chipsposer.


Engangsembalage er farligt

De forskellige slags embalage
udsætter os for perflourerede stoffer igen og igen, hver gang vi køber de varme og kolde retter. Det er fordi stofferne skyer olie, fedt og vand, men de ophobes hverken i vores fedtvæv eller udskilles via vores urin. Stofferne binder sig næsten kun til protein, og findes derfor blandt andet i vores blod, hvis vi kommer til at indtage det fra embalage som f.eks. hjemmebragte pizzaer, burger eller chipsposer m.m..
I 2009 viste en undersøgelse, hvor man undersøgte 105 danske mænd, at de der havde et højt indhold af perflourerede stoffer i blodet, havde under halvt så mange normale sædceller som dem, der havde et lavt indhold af stofferne i blodet.
Derudover er der i et studie af 1240 danske kvinder påvist, at kvinder, der havde et højt indhold af stofferne i blodet havde sværere ved at blive gravide - det tog dem et halvt til et år ekstra for at blive gravide.
Det er især i forbindelse med embalagen, der bliver udsat for varme, at der er de største ricii for at stofferne kommer i maden. Hvis du vil undgå stofferne, skal du altså prøve at undgå fødevare, som skal varmes i ovn eller mikrobølgeovn e deres embalage. Du kan også kigge efter om emblagen er svanemærket, for så er der ikke perflourerede stoffer i.


             Lig-aske smidt på lodseplads


Efter BT og DR har afsløret, at lig-aske fra Glostrup Krematorium er blevet smidt i støvsugeren og affaldsposer og videre på lodsepladsen, har menighedsrådet i Glostrup d. 26. april 2010 afholdt et langt fem timer møde om æstetik med de ansvarlige krematoriebetjente. Kirkeministeriet har nu overtaget sagen om Glostrup Krematorie og  den "grav" alvorlige sag.


Dioxin, røg og aske fra tusinde danske krematorium og  kirkegårde, truer grundvandet og kildevæld i Danmark.

Hør det kommende foredrag om "Danmarks berømte kilder" og til dit indre univers!!....

I en hel menneskealder har jeg som indehaver af denne 123 hjemmeside,  haft stor interesse for de danske kilder og ikke minds som 7 årige, hvor han for første gang sammen med familien besøgte Danmarks første Kurbad i Sæby Vendsyssel. Ca. 500 meter derfra boede mine bedsteforældre, hvor kurbadet og kilden lå i Sæby Skov. I hele min ungdom fra jeg var 13-17 år, besøgte jeg den tørlagte kilde hver sommer på ferie, der forsvandt som Kurbad i begyndelsen af 1920èrne til fordel for jenpillens opdagelse. Sidst i 1800 tallet blev Sæby berømt ikke alene for sin jerholdige kilde, men også for det store Kurbade- Hotel som blev opført. Her valfartede tusindvis af blegsote kvinder, mest unge mødre og blev helbredt for jernmangel, blodkræft o.m.a. I årene fra 1980-85 kørte jeg Danmark rundt og besøgte de berømte kilder man kender, og her fandt jeg historier som er guld værd i dag. For tuinde år siden i 1100 tallet, blev mange kirker opført direkte oven på en kilde? Jeg har på tæt hold taget lys/billeder og er klar med Danmarkshistoriens største reportage om hvad der foregik i middelalderen, og hvorfor tusindevios af syge mennesker valfartede og fik helbredelse for sine livstruende sygdomme.
I dag drikker jeg ca. ½ liter af det reneste brøndvand, istedet for det måske forgiftet kildevand på "plastikflasker", som har vist sig at indeholde farlige phenoler forbindelser. Forskning har vist, at plastikflasker indeholder phenoleforbindelser, der er hormonforstyrende på små skabninger bl.a. havdyr? Disse "phenoler" findes også i verdens farligste miljøgift dioxin, som findes i mange af Østersøens fisk. Min opdagelse af den farlige gift dioxin i miljøet begyndte allerede i 1981, da jeg ved et tilfældighed læser et indlæg i tidskriftet NY TID & VI, skrevet af afdøde naturlæge Julia Vøldan som jeg har gemt siden i mit arkiv:

Gift i Modermælk

Vi gengiver en notis af Henrik Kaufholz i Politikken 1.7.1981:

Vesttyske babyer får stærke doser miljøgifte ind med modermælken, når de ammes. Der er så meget DDT, HCD, dieldrin og PCB (dioxin) i modermælken, at det ville være ulovligt at sælge den i butikkerne. Vesttyske miljøgrupper og politiker kræver nu ny lovindgreb mod den kemiske industri og landbruget, så mødre trygt kan amme de nyføte.
Der findes ikke tilsvarende undersøgelser i Danmark, men lektor Inge Kraul fra Institut for Farmakologi og Toxikologi på Landbohøjskolen siger til Politikken, at danske kvinders modermælk formnentlig er lige så forurenet. "Det er et beklageligt faktum, men modermælk er stadig af en lang række andre grunde det sundeste for babyer".
Den vesttyske fysiker og matematiker Elke Pròstler, 32 og selv mor til en baby, har i bogen "Amning trods forgiftet omverden?" gjort op, at en vesttysk baby, der ammer hos en gennemsnitsforurenet mor, får dobbelt så meget DDT (sprøjtegift) som en voksen person på 60 kg menes at kunne tåles. Babyen får altså, fire gange så meget dieldrin og tretten gange så meget PCB (polyclorbenzen).
Alle de nævnte stoffer er kemiske midler, der har været brugt eller bruges i landbruget.
Elke Pròstler undrer sig især over, at mængden af DDT ikke er faldet i modermælken, selv om det belv forbudt i næsten hele Europa i begyndelsen af 70èrne (det skyldes, at vi importerer frugt, grønt, krydderier, the og kaffe fra tredjelande), tilføjet af klimatolog G.I.N. 
www.VitaNyhed.dk   

Elke Pròstler siger, at det endnu ikke er undersøgt hvordan eller hvor meget skade børn tager af at få gift ind med modermælken. Hun Mener, at denne form for forurening kan være en af årsagerne til det stigende antal kræfttilfælde blandt børn og hun er næsten sikker på, at det hæmmer børnenes udvikling og skader koncentrationsevnen?
af klimatolog G.I.N. www.VitaNyhed.dk  
Vi ser det tydeligt i skolen i dag, at indlæringsevnen er dalende også når det gælder skrivning, sammensætning af ord o.s.v...
Der bør sættes langt flere ressurcer ind på at standste miljøforurening i Danmark, hvilket er politikernes ansvar. Gør dog noget hr. Løkke Rasmussen? 
 

Dioxin-offer: Frygter krematorium i Ringsted

Ringsted Dagblad
Onsdag d. 14. april 2010

63-årige .........? fra Ringsted, frygter for konsekvenserne af det nye storkrematorium. Dioxin er umuligt at filtrere mener den tidligere oliefyrsmontør (læs nederst på denne hjemmeside) Rapport fra USA.

RINGSTED: - Jeg sidder med masser af rapporter fra hele verden her. De siger allesammen det samme. Vi kan ikke komme af med det skidt. Uanset, hvor meget de gør. Det kan ikke lade sig gøre. Efter alle disse års studier af dioxin ved jeg, at dioxin følger ilten (oxidering)., uanset hvor mange filtre, du monterer. Det er som at lægge låg på skorsten. Gør man det, går ilden ud.
Den tidligere oliefyrsmontørs  stemme dirrer en anelse af ophidselse, da han fortæler om baggrunden for sin modstand mod det nye fælleskrematorium, der skal ligge på Kærup Parkvej (tæt på byområde) ved motorvejen.

Farligt arbejde

Med en fortid på nogle af de mest giftige arbejdspladser i Danmark (læs også linket: farlig gift i sko) på en tid, hvor man ikke kendte til - eller ikke kendes ved - farerne ved arbejdspladsers håndtering af de farlige miljøgifte, har han på egen krop mærket, at de klorholdige dioxiner sætter sine spor. Undertegnede .........?  arbejdede som ung (14-18 årige) på en skotjsfabrik, hvor der blev produceret PVC-skosåler m.v. uden nogen form for beskyttelse af arbejderne. En for èn blev hans ældre kolleger syge eller fik uforklarlige smerter i hele kroppen. Efterhånden døde flere af dem i en forholdsvis ung alder af kræft. På et tidspunkt blev også jeg alvorligt syg, uden at hverken han eller andre satte det i forbindelse med de farlige vilkår, han arbejdede senere under som kedelrenser. Først da skandalen om dioxinudslip fra en kemisk fabrik i Seveso ICMESA i Italien i 1976 blev kendt, som den værste katastrofe, begyndte undertegnede,  at interessere sig for sammenhæng mellem sygdom og forgiftning. I dag sover han med en slags iltmaske (p.g.a. bruskskævhed i næsebor) for at kunne trække vejret regelmæssigt, hvilket skyldes tidligere forgiftning med PVC.

NB! Denne sætning står ikke i Dagbladet: I 1977 konstaterer en kiropraktor, at jeg havde deformeret bruskskiver i hele rygsøjlen og havde været påvirket, muligvis af en forgiftning
(dioxin)!!.....som kiropakteren ikke vidste noget om på det tidspunkt. Dagbladet Ringsted forsætter:

Frygter forureningen

Eksperten i dioxin  har brugt mange år af sit liv på at udforske sammenhængen, og opfatter sig selv som en af dem, der ved allermest herhjemme om dioxinforurening. - Det jeg frygter mest, er, at vi nu får alle de dioxiner fra et stor krematorium spredt her i Ringsted. Det er så dødsensfarlige stoffer, at det trænger ind alle steder. Alene det, at man har valgt en skorsten, der kun er 15 meter højt, mener jeg er helt vanvittigt.
Jeg mener derfor, at det er meget forkert, at borgerne ikke tidligere er taget med i beslutningsprocessen omkring det nye storkrematoriums beliggenhed i Ringsted.
Han har sendt en protestskrivelse til Ringsted Komune (kan læses nederst på denne hjemmese) og deltog d. 12. april i byrådets behandling af lokalplanforslaget.
- Jeg er rystet over, hvor lidt politikerne ved. Men jeg talte efter mødet med nogle af politikerne, og jeg er glad for, at der nu bliver et borgermøde, siger dioxineksperten

FAKTA: Dioxin er samlebetegnelse for en gruppe klorholdige giftstoffer, som dannes under forbrænding af organisk materiale, så længe der er klor til stede.
Når Dioxin er meget skadelig for mennesker, under vietnamkrigen blev det bla brugt som plantegift i tætte jungleområder. Lang tids eksonering af dioxin fører til øget risiko for lymfekræft, reproduktionsfostyrrelse, nedsættelse af immunforsvaret, neurotoksiske effekter og hormonvirkninger, ja endog en reducering i optagelsen af det gigtige vitamin A og mange andre ting i kroppen. 
Når Miljøministeriet har indført nye lovkrav i forbindelse med krematoriers afbrænding. Nye filtre og høje temperaturer skal sikre, høj forbrænding og derved skulle udlednign af dioxiner, kviksølv mv. komme under grænseniveauet.
KILDE: Miljøstyrelsen.

                            _________________________

Til Ringsted Kommune:

Indhent flere oplysninger hos Miljøstyrelsen opfordrer undertegnede til Ringsted Kommune. I Danmark har man i årevis vist, at de slipper dioxin ud i naturen og vores fødevare uanset hvor fine filtre er og uden at problemet er blevet kortlagt af den grund.
I 1989 holdt myndighederne op med, at måle dioxinindholdet i fødevare (skrev Politikken i ERHVERVS MAGASINET d. 8. december 1999); Siden har man måtte låne resultaterne fra nabolande. I dag (1999) har Danmark ikke selv laboratorier, der kan foretage målingerne.

I 1982 viste den første undersøgelse, at danske kvinder ophober dioxin i deres fedtvæv (brystet) og via modermælken giver giften videre til børnene. Næste undersøgelse blev gennemført i 1993-94, men det varede fem år, før resultaterne blev offentliggjort i oktober år 1999, skriver Politikken. De viste at mængden af dioxiner i modermælk ikke var faldet. Tidligere i år viste en hollandsk undersøgelse, skriver Politikken december 1999, at 13 procent af den ophobede doxin i en person på 25 år stammede fra modermælk i de første seks levemåneder, hvor kroppen er allermest følsom.

                       ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dioxin Måleprogram Statusrapport april 2003-2004
Afd. for Miljøkemi og Mikrobiologi DMU Roskilde

Dioxin i grannåle er internationalt accepteret til vudering af dioxin nedfald over land. En grannåleprøve fra Virum er udtaget fra en tagrende og indeholder betydeligt mere dioxin end kompost fra samme sted, hvilket sikkert skyldes grannålenes beskaffenhed, som optager mere dioxin fra luft og nedbør end græs og blade.
Formålet er, at finde forureningsniveau med dioxin i Danmark. At undersøge om der findes geografiske forskelle og egensforskelle heunder om der er forskel på land- og byzone. At undersøge om der er en indflydelse af diffuse kilder og punktkilder.

Status
Prøverne i nedstående plan blev alle udtaget af DMU efteråret 2002 og foråret 2003, men er blevet forsinket til 2004 pga. den lange vinter. Der er ialt indsamlet 52 jordprøver, hvoraf 40 er analyseret, herunder en ny prøve fra København (Tiøren), der viser ca. 8 gange mere dioxin end Virum?

Dioxin måleprogramet på DMU
Sammenhæng af Statusraport april 2004
Dioxinmissioner: Mere viden om kilder og emmissioner DMU

Jord
Jordundersøgelserne mål var at undersøge den geografiske fordeling af dioxin i jord i Danmark, spcielt forskellen på land- og byzone og indflydelsen af kilder. Programmet blev 2003 kompletteret med Sønderjylland samt i parker og haver i provinsbyer og København (Tiøren - Parken for Popkoncerter), der ligger ved Amager Strandvej.
Dioxin indholdet i Københavnske parker og haver er generelt væsentlig højere (toksicitets ækvivalenter)= giftigt, som ligger over landbrugsjord. Det gælder således Tiøren på Amager
i nærheden af Amagerforbrændingen.
I Sønderjylland var dioxin niveauet i jord af samme størrelsesorden som gennemsnitttet i samlet landzone. Der ses i landzone en statistisk signifikation aftagende tendens fra syd til nord (Skagen har det laveste indhold af dioxin)? De kunne forventes, fordi Danmark ligger mellem det mere frurenet Syd- og Østeuropa og det mindre forurenede Norden!!.....

Havejord fra en landsby (St. Valby nær Roskilde) indeholdt ca. dobbelt så meget dioxin som markjord samme sted. Dette resultat underbygger det ovennævnte lavere niveau i lndbrugsjord sammenlignet med havejord. Forholdet må skyldes siger DMU, at dioxin nedbrydes hurtigere i landbrugsjord som følge af aktiviteter ved dyrkning (pøjning, harvning m.v.).
I jod fra en mark nær et nedlagt forbrædingsanlæg (i Rosenholm Kommune) fandtes et højt indhold af doxin. Resultatet underbygger Plantedirektoratets fund af dioxin i græs på stedet.
På DMU`s luft målestation i en granplantage i Fredenborg er analysseret prøver fra lagene af hhv., nedfaldne grannåle og muld. Indholdet i muld lå på linie med landbrugsjord, men grannålene indeholdt ca. 3 gange så meget dioxin, uden tvivl fordi granålene har optaget dioxin fra atmosfæren!!.......

En dybdeprofil 50 cm fra en højt slamgødet mark i Bistrup ved Roskilde viste at koncentrationen steg brat i 20 cm dybde til rekordhøjde, for at aftage længere nede. Denne pofil antyder at dioxn er trængt ned på en tid, hvor slammet indeholdt mere dioxin end i dag, hvorefter det er set en nedbrydning i de øverste 20 cm (pløjelaget) Det er foruroligende at der findes så høj en dioxinkoncentration i så stor en dybde af jorden - tilføjer DMU.

                             ______________________

Vi spiser for meget dioxin

Danskernes årlige indtag af dioxin ligger over det niveau, som WHO anbefaler at holde sig under. En dansker indtager ifølge Fødevaredirektoratets beregninger hver dag fem picogram dioxin pr. kg legemsvægt, hvor WHO anbefaler, at man holder sig inden for 1.4 picogram. En picogram svarer til en billiontedel, hvorimod 1 nanogram svaret til en milliontedel g. Picogram er ikke nær så farlig som nanogram. En nanogram kan slå flere mennesker ihjel.


Farlig plast overalt!!....

I 1974 indledte man en stor undersøgelse, som virkelig alarmerede myndighederne. Det viste sig, at der var flere tilfælde af sygdom og død, end nogen anden havde anet. Fjorten ud af seksten tilfælde af leverkræft, der menes forårsaget af vinylkorid (PVC) i USA, er indtruffet blandt kedelrenser og maskinmestre på disse fabrikker. Polymeristation (PVC-fremstilling) foregår under varme og tryk i kæmpe store kedler med et mandehul, hvor en voksen har plads nok til at kravle ind i dem. Rensning af disse kedler, var tidligee det farligste job på PVC-fabrikker, og kan sammenlignes med job på affaldsforbrændinger, siger dioxin eksperten som selv har inspiceret disse uhyggelige kamre med farlige affald af slagger og støv og dioxinforbindelser!!....

 

Dagbladet Ringsted
Fredag 28. maj 2010
Sektion 2 side 2

Miljødebat om krematoriet

BENLØSE: Er det giftigt for menneskeheden at kremere sine pårørende. dette og mange andre store spørgsmål blev bragt til torvs af .....? , der var til stede på borgermødet i går. Han er særdeles bekymret for et storkrematrium på Kærup Gods på grund af giftgasserne og den resterende giftt i varmerør og aske, som han mener vil skade lokalområdet, også selv om der etableres flere filtre på anlæggets skorstene end nogensinde tidligere. På mødet i går anførte .....? , at man i stedet skal gå over til frysetørring af lig, som der arbejdes med på i Sverige.
Arbejdsgruppens rådgivende ingeniør Søren Jeppesen kunne dog fortælle, at denne metode på tiden var skrinlagt. - Det krævede uforholdsmæssige megen kraft at knuse de frysetørrede grisehoveder, som man brugte i forsøgene, fortalte han blandt andet på mødet.
- Andre miljøspørgsmål blev berørt, men til sidst blev det nogle af de øvrige mødedeltager for meget, at høre på .......?
 (som har 30 års ekspertise) og de bad om, at man nøjedes med at tale om lokalplanen.
                                                             red. journalist Ulla

Dagbladet forsætter:
Åbenhed og æstetik i top

Æstetikken, åbenhed og økonomi har været meget vigtige faktorer i det forberedende arbejde omkring et nyt storkrematorium i Ringsted. I går var der borgermøde om lokalplan for projektet.

RINGSTED: Det er åbenheden og æstetikken, der har været nogle af de vigtigste faktorer for den arbejsdgruppe, der har arbejdet med planerne for et nyt storkrematorium i Kærups Erhvervspark i Ringsted. Det afslørede landskabsarkitekt Birgitte Fink på et borgermøde om kremnatoriet i går. Birgitte Fimk er en del af arbejdsgruppen, som Roskilde og Lolland-Falster stifter har nedsat i bestræbelserne på at lade èt stort krematorium afløse syv mindre i de to stifter.
- Det etiske, det økonomiske og det miljømæssige har været meget vigtigt for os. Vi ønskede en løsning, der på alle tre områder var bedre eller mindst lige så godt, og området i Ringsted blev vi et hooked på. På grund af den centrale beliggenhed, men også den fine og smukke beliggenhed i et erhvervsområde, og det at der var naturgas og modtagere af overskudsvarme fra nedkøling af røggasserne.
Resultatet af bestræbelserne er tidligere omhyggeligt beskrevet i DAGBLADET, omend de endnu er på forberedelsesstadiet. Nu gælder det vedtagelsen af en lokalplan, og der er i øjeblikket høringsperiode for planen til 26. juni.
Birgitte Fink fortalte, at åbenhed har været afgørende for, hvordan man har skabt bygningen med ovenlysvinduer og løvfældende træer frem for stedsegrønt.
- Det skal være åbent og smukt, så alle kan se, hvad der foregår. At der ikke foregår noget fordækt, at det ikke er en eller anden fabrik, men en naturlig og værdig del af livet, forklarerede Birgitte Fink, mens hun viste teninger af byggeriet, som Henning Larsens tegnestue har stået for.
Udsigten til en halvering af CO2 har haft agørende betydning, at borgerne samlet set vil kunne få en billigere kremering end tidligere.
En spørger ønskede at vide, om det ville være muligt at betale sig fra, at få sin kiste transporteret alene og ikke sammen med eksempelvis tre andre, som man ellers har foreslået det fra arbejdsgruppens side.
Det svarede sognepræst Torben Juul Andersen, der er talsmand for arbejdsgruppen, bekræftende på.
- Ja, det, vil naturligvis være muligt at vælge den løsning, hvis man ønsker det, sagde han.
Andre ville vide, om det ville blive dyrere at få transoporteret en afdød til kemering Ringsted frem for lokalt på for eksempel Lolland Falster. Hertil var var svaret nej.
- Det ville blive meget dyrt, hvis de nuværende syv krematorier skulle etablere de filtre, som lovgivningen kræver (år 2011-12), og det skulle betales via kirkeskatten som tilskud. Nu vil det blive billigere for borgerne på Lolland Falster sagde Torben Juul Andersen.
Storkrematoriet (til kr. 100 millioner) er ikke endeligt vedtaget. Først nu skal de mange menighedsråd i de stifter tage stiklling til, om de vil indgå som interesseret i selskabet. I løbet af sensommeren vedtages lokalplanen endeligt, og så kan arbejdet gå i gang med udsigt til at stå færdigt i 2012.
                                                               Slut fra Dagbladet

Til de lokalde aviser og dagblade
Tirsdag den 22. september 2010

Kremering på Kærup Gods jord, vil forurene grundvandet om 50 år.

Svar fra undertegnede til Byrådet.

Jeg er dybt frustreret over den beslutning byrådet har vedtaget omkring lokalplan 236, opførelsen af et nyt krematorium på Kærup Gods, siger miljøforkæmper og dioxinekspert .......? som gjorde indsigelse i projektet. Dioxinskandaler i Danmark og ikke mindst den sidste kommer fra Ringsted Kommune, siger han. På borgermødet kom det frem med bibelske ord fra hans side: "Lad de døde begrave sig selv" (og følg mig siger Jesus i Matt.8,22)? Disse ord gav genklang blandt tilhørerne af de syv menighedråd på Sjælland og Lolland, og en præst samt flere andre fra panelet og byrådet. De tekniske spørgsmål jeg stillede blev hurtigt fejet af bordet, idet man ikke gad høre mere på mig. I stedet gik man hurtigt over til det æsteriske, der fik åbenhed og økonomi i projektet helt til tops.
Landskabsarkitekt Birgitte Fink var en del af arbejdsgruppen, som Roskilde og Lolland Falsters stifter har nedsat i bestræbelser på at lade èt stort krematorium afløse syv mindre t de to stifter. Det etiske, det økonomiske og det miljømæssige er vigtigt for os understreger hun. Vi ønskede en hurtig løsning, der på alle tre områder var bedre eller mindst lige så godt, og om områder i Ringsted blev vi ret hooked på?
Landskabsarkitekt Birgitte Fink glemte bare èn ting på det sidste æstetiske område? Hvad sker der med vores drikkevand om 50 år, når de 5-7.000 nedgravet urner af melal hvert år, begynder og ruste op og asken af dioxin siver ned i grundvandet? Jeg fik nemlig ikke mulighed for at uddybe mine synspunkter omkring "Lad døde begrave sig selv", som både er et etisk og teknisk spørgsmål? Det jeg mente var, at de døde nu efterlader rester af verdens farligste gift, dioxin, der gør næste generation alvorligt forgiftet. Forurenet grundvand på Kærup Gods Park, får alvorlige katastrofale følger i fremtiden, siger ........? som er ekspert på området. Byen Ringstedet er fra det 11. århundrede mig bekendt, opført på grund af det rene vand, men nu er det blevet til vanvid. Det kan man læse om i Danmarks Historien?

Sitat slut.
af undertegnede 

Den retfærdiges mund taler visdom, hans tunge siger, hvad ret er; sin Guds lov har han i hjertet, ikke et skridt vakler han.  Sl.37,11,22,29-30.
De sag (modige) skal arve jorden.
Matt.5,5-12.


   
                                       ___________________________

NB! Tryk på linket: Domedag hvornår eller Retorik og læs denne artikel:

Jeg føler at naturen virkelig forsøger, at gøre menneskets misbrug af Jorden god igen. For "Jorden er syg". Den har feber. Hvis vi ikke gør noget nu, er der ingen vej tilbage. Det er vores sidste chance for at løse problemet. Det er løbet løbsk, og det er nu, vi skal handle. "Jeg elsker jer".

                              af Michael Jackson

Se filmen "THIS IS IT" en dommedagsfilm og et teaterstykke han arbejdede på i et år og som han ikke nåedede at opføre inden sin død. THIS IS IT skulle have været vist på de store berømte teater i London og resten af verden? NB! Se filmen før du dør!!....

6 stjerner skal filmen have af undertegnede.Tillæg til forsat  åbenhed og debat
 
Da jeg har teknisk baggrund ikke alene som oliefyrsmontør, men også på andre tekniske områder bl.a. på affaldsforbrændinger, dioxinudslip o.s.v. fra store skorstene med filter o.lign., forstå jeg ikke de syv menighedsråd vil udflytte til et stort krematorium? Byggeriet koster ifølge oplysninger fra Danmarks Radio kr. 100 millioner, og hvis det skal fordelses på syv distrikter, vil hver menighed komme af med 14 millioner. Jeg stiller gerne dette spørgsmål? Hvis det virkelig koster 14 millioner, at ombygge de gamle krematoriums ovne med moderne filtre kan det gøres langt billigere, når alle samtidig indhenter tilbud. Med hensyn til CO2 udslippet, bliver rustvognn ekskorteret af de pårørendes biler. Dette er ikke regnet med i CO2 udslippet, hvis de skal overvære kremeringen og bor på Lolland Falster?
På selve krematoriet skal der bygges kølerum, opbevaring, nye bygninger o.s.v. og det koster penge!!....

                                      ____________________________

Kirkegårde fyldt med doxingifte m.m.

I 1968 boede jeg i på et klubværelse og pludselig kom viceværten og bankede på døren. Jeg blev lidt bange da jeg så at det var ham, og tænkte på om jeg havde spillet for højt på mit stueorgel. Men nej det var ikke andet end, at han roste min musik. Han spurgte pænt om jeg kunne tænke mig, at spille ammen med hans to fætre og kusine, fordi han var ved og starte et orkester. Dagen efter fik jeg øje på noget mystisk i hans lejlighed? Jeg havde nemlig adrig set en urne før, hvor aske fra de afdøde opbevares og graves ned på en kirkegår. Efter musikmødet med hans fætrer og kusine, forærede han mig en urne der var malet med hammerslået farve. Han arbejdede på en fabrik der fremstillede urner af metal, men holdbarheden varer jo ikke evigt i jorden tænkte jeg? Både malingen og stålet vil på et eller andet tidspunkt blive tærer op, og i dag så siver dioxin ned i jorden og forurener grundvandet? Det var den tanke og viden, som gik op i mig på mødet med de ansvarlige i byggeri af storkrematorium på Kærup Gods, idet de tilstedeværende totalt har glemt glemt forurening af grunvandet?

I Indien bliver døde hinduer brændt af ved et ligbål.  I Nepal findes en stor hellig flod, hvor man kan bade og brænde de døde af på en tømmerflåde. Liget bliver anbragt oven på kviste og grene på en træflåde, der bliver skubbet ud i floden og det er den dødes sidste rejse. Det er et meget vigtigt ritual for, at sjælen kan blive frigjort og komme vidre til det næste liv. Det skal foregå ved en flod, og kvinder er sældent med. Man bruger kun trækister uden maling, hvilket er en beskyttelse overfor forurening. I Nepal er alle floder hellige, men nogle er mere hellige en andre, idet man tror at asken fra ligbål bliver til gavn for floden og dens liv "tror på livet efter døden". Man tror på genfødsel f.eks. i en fisk, dyr o.s.v.. Man tror virelig på, at afdøde går ind i kredsløbet igen, og de efterlader ikke dioxin og det er jo i særdeleshed også logik. Hinduerne siger, at jo helligere en flod man bader i eller bliver brændt ved, jo bedre vil ens næste liv blive? Man kan blive genfødt som menneske eller dyr, rig eller fattig, syg eller rask i det næste liv, hvis man overholder hinduismens love, der til forveksling hænger samen med budhismen og den oldkristne tro. Hinduismen siger, at man skal igennem mange genfødsler, hvorimod kristendommen kun fortæller om èn genfødsel "omvendelse" ved at føre et perfekt liv, som mange kristne tror er umuligt!!...Kan vi løse dioxin problemer?

Hvidovre Avis
d. 27/3 - 2/4 - 1985

Hvidovreborger påstår

Dioxin-udslip kan "måske" løses?
-Dansk firma kan måske løse problemet omkring dioxinudslip, siger tidligere oliefyrsmontør og ekspert i bokemi .......?, til Hvidovre Avis. Hustagene smuldrer væk og fiskene dør i nabolaget (fiskedam).

Dioxin-udslip er ikke noget nyt for mig, siger G.I.Nielsen til Hvidovre Avis, der har studeret masser af literatur om emnet og bl.a. finder det helt ufatteligt, at der stadig tillades afbrænding af Sankt Hansbål med trykimprægneret træ. -Det burde også forbydes, idet der dannes dioxindampe.

Undertegnede har selv tidligere været nabo til Hvidovre Hospital og måtte flygte sammen med familien fra motorvejens dunst og hospitalets kvælende røg. -Udluftningen eller kedelrensningen eller hvad man nu kalder det - foregår ofte med kraftige røgskyer i ly af mørket for at begrænse nabolagets opmærksomhed, fortæller han. Det værste ved forreningen er, at hustagene nu er begyndt at smuldre bort, hvilket er konstateret hos en af mine gode venner. Og beviserne på forureningen er meget tydeligt. Sætter folk fisk ud i havens fiskedam, dør de i løbet af et døgn til fjorten dage....

-Jeg ved godt, at jeg spiller på dobbelte strenge, når jeg samidig skal sælge et podukt, men efter forgæves renderi er jeg nu nødt til at råbe højt for at blive hørt eftersom mine skosåler og bildæk efterhånden er slidt tynde efter besøg hos maskinmestre, stadsigeniør og Københavns Kommune, siger .....?

-Det er ikke min opfattelse, at de sagkyndige har ekspertise nok på området. Det er bevist, at prduktet................? kan reducere røgen med op til 75% - selv ved afbrænding af bildæk. Pulveret som er et naturprodukt, har den egenskab, at det oxidation d.v.s. ilter alle sodpartiklerne, hvilket sætter mere skub i forbrændingen. Det kan anvendes til kulfyr, halm- og affaldsforbrænding. Det er på højste tid, at ekspertern begynder at tage produktet alvorligt, siger dioxin eksperten:

NB! tilføjelse til teksten i år 2010: Produktet kan fjerne 75% af slaggeindholdet, men stadig er der spørgsmålstegn ved reduktion af dioxin?

NB! Læs om opførelsen af det nye krematorium i Ringsted: Klik ind på Google: "Ringsted Krematorium P4" og læs indlæg nr.2 artiklen fra Ringsted Dagblad d. 14. april 2010 af undertegnede.


Den samme type dioxin-gift TCDD, der var skyld i Sevesokatastrofen på en lørdag formiddag d.6. juli 1976, dannes også ved forbrænding af husaffald, heriblandt PVC-plast, hospitalsembalage, alle citusfrugter som er overfladebehandlet, sprøjtet grønsager og kinesisk the fra den tredje verden eller impotteret grøntsager fra Belgien eller Holland, hvor man dyrker grøntsager på slamgødet jord, der ofte indeholder chlorfenol-forbindelser og som sælges i lavpris supermarkeder. PVC - PCB og DDT. TCDD dioxin er et typisk eksempel på problemernes omfang, der var medvirkende til løvfald på træerne og samtidg våben i Vietnamkrigen.

Dioxin i økologisk mad