Hvad betyder FLUXUS SECT?

Fluxus Sect beatgruppen fra 1966

Billede af beat og 60`orkestret FLUXUS SECT 1966, som havde tilholdssted på Pilegården Korsdalsvej - Roskildevej i Brøndby Øster. Det var bassist Benny Sandell, som opfandt navnet til Fluxus Setc, og som døde i 2016. Han var en dygtig tømmer og snedker, en elsket musiker som boede mange år på Christania, hvor han byggede sit eget flotte luksus hus. Da han blev udlært i 1966 købte han sig den dyreste ægte Gibson basguitar, begge musiker G.I.N. valgte den fineste Fender el-guitar Jazz Master. Benny stod for musik sanganlægget to kæmpe VOX søjler med 4 12

Billede af beat og 60`orkestret FLUXUS SECT 1966, som havde tilholdssted på Pilegården Korsdalsvej - Roskildevej i Brøndby Øster. Det var bassist Benny Sandell, som opfandt navnet til Fluxus Setc, og som døde i 2016. Han var en dygtig tømmer og snedker, en elsket musiker som boede mange år på Christania, hvor han byggede sit eget flotte luksus hus. Da han blev udlært i 1966 købte han sig den dyreste ægte Gibson basguitar, begge musiker G.I.N. valgte den fineste Fender el-guitar Jazz Master. Benny stod for musik sanganlægget to kæmpe VOX søjler med 4 12" højtaler i hver incl. VOX forstærker og fire mikrofoner. Vi var godt kørende med rytmeguitarist på Gretct guitar og Ludvig trommer. Blev nr. 2 ved mesterskabet på Restaurant Siesta i Glostrup. Nr. 1. blev Eskimoerne, som også spillede på Pilegården i Brøndby Øster.

Øen Patmos Grækenland

Her på øen Patmos i Grækenland sad evangelisten Johannes Markus for ca. 2000 år siden og skrev Åbenbaringens bog og hentede inspiration fra Det Gamle Testamentes, Daniels Bog og Ezikels m.fl.

Her på øen Patmos i Grækenland sad evangelisten Johannes Markus for ca. 2000 år siden og skrev Åbenbaringens bog og hentede inspiration fra Det Gamle Testamentes, Daniels Bog og Ezikels m.fl.

Johannes på øen Patmos

Bogrullerne fra Det Gamle Testamente

Da evangelisten Johannes Markus sad på øen Patmos og som man mener skrev Johannes Åbenbaringen sidste bog i Bibelen  Ny Testamente, hentede han inspiration fra Daniels bogen i Det Gamle Testamene. Jeg så, at han (Jesus), som sad på tronen i Himmelen, i sin højre hånd havde en bogrulle, med skrift både indvendig og udvendig og forseglet med syv segl. Matt.25,31,1 ff.

Åb.5,1; Ez.2,9-10; 3,1-14; Es.29,11.

Og jeg så en vældig engel, som med høj røst råbte: "Hvem er værdig til at åbne bogrullen og bryde dens segl?" Og hverken i Himmelen eller på jorden eller under jorden var der nogen, som formåede at åbne bogen eller se i den. Da græd jeg meget, fordi ingen fandtes værdig til at åbne bogrullen eller se i den. Men en af de ældste sagde til mig: "Græd ikke! se, sejret har løven af Judas stamme, Davids rodskud (Jesus), så han kan åbne bogrullen og dens syv segl". Åb.5,5-11:

Og i synet hørte jeg røster af mange engle rundt om tronen og væsnerne og de ældste, og deres tal var titusinde titusinder og tusinde tusinder, og de sagde med høj røst; "Værdig er Lammet, det slagtede Jesus", til at få kraft og rigdom og visdom og styrke og pris og ære og lov! Åb.5,12.

Jeg skuede videre: med èt blev troner sat frem, en gammel af dage tog sæde; hans klædning var hvid som sne, hans hovedhår rent som uld; hans troner var lurende ild, dens hjul (chakra) var flammende ild. En strøm af ild flød ud og strømmede frem derfra. Tusinde tusinder tjente ham, og tusind tusinder stod ham til rede. Derpå sattes retten, og bøgerne blev lukket op. Daniel 7,9-10; Sl.68,18; Hebr.12,22; Åb.22,12.

Jeg skuede videre i nattens syner "Daniels drøm"; og se, med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn "Jesus". Han kom hen til den gamle af dage og førtes frem; og magt og ære og herredømme blev givet ham, og alle folk, stammer og tungemål skal tjene ham; hans magt er en evig magt, aldrig går den til grunde, hans rige kan ikke forgå. Jeg Daniel, blev såre urolig til sinde ved alt dette, og mit hoveds syner forfærdede mig. Daniel 7,13-15. (Dan.4,11-19).

Det var netop dette drømmesyn, som jeg, kong Nebukadnezar, skuede, da jeg levede trygt i mit slot og livsglad palads (Dan.4,1-37), og du Beltsazzar (Daniel), tyd mig det! Thi ingen af mit riges vismænd kan tyde dig det; du derimod evner det, thi i dig bor "hellige guders ånd": Den levende gud? JOSUABOGEN kap. 3,10 f.f. 

1. Tesss.1,9-10 ; Ap.G. 1415 ; Dan.4,19:  Sl.146,5-6 ; Ap.G.4,22-27 ; Ap.G.10,10,26 ; 1. Tess. 1,9 ; Åb.14,9. Åb.10,6 f.f. 

Så stod Daniel, som havde fået navnet Beltsazzar, en stund rædselsslagen, og hans tanker forfærdede ham. Men kongen tog til orde og sagde: "Beltsazzar, lad ikke drømmen og dens udtydning forfærde dig! "Men Beltsazzar (Daniel) svarede: "Herre, måtte drømmen gælde dine fjender og dens udtydning dine avindsmænd! Dan.4,19:

Dan.4,20: Det træ, du så, og som voksede og blev vældigt, så toppen nåede himmelen og det sås over hele jorden (blandt alle folkeslag), hvis løv var fagert, og hvis frugter var mange, det, som alle fik næring af, under hvilket markens dyr fandt bo, og i hvis grene himmelens fugle byggede rede, det er dig, o konge, som er blevet stor og mægtig, hvis storhed er vokset, så den når himmelen, og hvis herredømme rækker til jordens ende.

Daniel 4,7-9

I mange religioner findes forestillingen om et verdenstræ "KABALA", hvis rødder står i undergrunden, som kaldes "hades" nærmere betegnet dødsriget, og hvis top når til himlen, et sådant træ skildres i Gamle Testamente og Nordisk Mytologi. Det er det Johannes Markus skriver om, da han sidder på øen Patmos, hvor Johannes Åbenbaring bliver tilendebragt som den sidste del af bibelen?

Ezikels bog 3,1 ; Daniels bog 4,7 ff.

Vi svælger i frugter fra kundskabens træ på godt og ondt (KABALA). Men vi forstår ikke eller vil ikke forstå - at træet i sig selv er livet budskab "KABALA". Mens vi borede os stadig dybere i undergrunden (dødsriget) for at finde dets rødder, fjernede vi os længere fra selve stammen - den som alverdens religioner, digtere og kunstner kommer og fortæller om, for tusindårige træer, som de vil sige os mere - måsske en hemmelighed fra oprindelsens første tid: det, som vi slængte bort, men som de bevarede. De stod det guddommelige i naturen nærmere, end vi gør det; de havde ikke nogen syndefald, og Adams æt er yngere end deres?

 1. Adams Bog 1,1 f.f.

Billedet er træet om godt og ondt KABBALAH

Billedet er træet om godt og ondt KABBALAH

Hvem var Røde Mor?

Scocialistisk kunst og musikkollektiv

Røde Mor var et dansk kunstnerkollektiv med et erklæret socialistisk standpunkt. Gruppen var fra starten af 1967 til 1978 et kollektiv og en musiktrio, bestående af Troels Trier der sang, Lars Trier på guitar og Ole Thilo på klaver. De optrådte til deres kollektivts billedkunstners ferniseringer.

I 1968-ånden var Røde Mor egentlig en gruppe billedkunstner, som sluttede sig sammen til et musikalsk malerkunst kollektiv. I 1971 udgav gruppen en LP, med titlen Rok Ork, som nu bestod af Michael Boesen guitar m.m.. Jens som var protest mod Vietnamkrigen. Deres speciale var protestsange. Deres mest kendte er Hjemmelig hygge fra 1976.

Røde Mor manifest:

"Kunst og klassekamp, som ikke havde noget med hinanden at gøre. Men i virkeligheden er kunst og klassekamp udadskellige begreber.

I tidligere samfund havde hver klasse af mennesker på jorden sin kunst. Undertrykkerne og de undertrykte havde hver sin kunst, som gav dem identitet. Men kunsthistorien fortæller kun om de herskende klassers kunst, for det er de herskende "katolske" og de rige kapitalister, der har skrevet historien og som har undertrykt befolkningen. Når der i vores samfund tilsyneladende kun findes èn kunst - den borgelige - er det fordi borgerskabet har taget monopol endog på kunsten og kulturen.

Der laves finkulturel kunst for borgerskabet, mens arbejderne holdes nede med underholdning og reklame. Således fungerer kulturmonopolet som et middel til at befæste borgerskabets magt og udbrede den borgerlige ideologi i arbejderklassen.

Den borgerlige kunstner deltager - hvad eten han vil det eller ej, og hvad enten han er sig det bevidst eller ej, - i denne undertrykkelse. Vi vil derimod stille vores kunst til rådighed for arbejderklassen og være med til at skabe en politik, poletarisk kunst. Ved politisk kunst forstår vi en kunst der beskriver samfundsforholdene og tager politisk stilling. Ved proletarisk kunst forstår vi kunst, som indtager et - i maxistiske forstand - proletarisk standpunkt. Den politiske, proletarisk kunstners opgave er at føre klassekamp på det kulturelle område. Vi skal hindre udbredelsen af den herskende ideologi i de klasser, der står for kapitalen. Vi vil skabe en kunst, der er med til at give arbejderklassen identitet. En kunst, der er våben i klassekampen, slutter Røde Mor.

samarbejdet med Røde Mor resulterede i en række linoleumssnit, som blev benyttet som storplakater, samlet i tre grupper på væggen i Byggefagenes Hus i forhallen.

Dadeisme af kunstmaler I.G. Nielsen

❤Kilde: G.N. musiker, forfatter, religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976, søn af bibelsk kunstmaler.  

Surralistisk  malerkunst med inspiration af Dadaisme fra Vietnamkrigens tid, malet i 1961 og ændret i 1967 af kunstmaler G.I. Nielsen, bager, kok, tidligere landmand fra Vendsyssel - Nordjylland. Blev inspireret om malerkunst af hans ungdomsven (1930èrne), kunstmaler Svend Drews.

Surralistisk malerkunst med inspiration af Dadaisme fra Vietnamkrigens tid, malet i 1961 og ændret i 1967 af kunstmaler G.I. Nielsen, bager, kok, tidligere landmand fra Vendsyssel - Nordjylland. Blev inspireret om malerkunst af hans ungdomsven (1930èrne), kunstmaler Svend Drews.

John Lennon m.fl. gjorde stort indtryk på præsident Nixons Vietnamkrig

Her kunstmaleren, bagermester, skibs kok, smed, svejser og skibs rigger på B&W I. G. Nielsen, illustrerer her Vietnam historiens krigshelvede, amerikansk soldat ved høj 895. Kunstmaleren Ingmann. G. Nielsen er blevet opkaldt efter vores salmedigter B.S. Ingmann, som skrev morgensangen

Her kunstmaleren, bagermester, skibs kok, smed, svejser og skibs rigger på B&W I. G. Nielsen, illustrerer her Vietnam historiens krigshelvede, amerikansk soldat ved høj 895. Kunstmaleren Ingmann. G. Nielsen er blevet opkaldt efter vores salmedigter B.S. Ingmann, som skrev morgensangen "I Østen stiger solen op".

Livets træ på godt og ondt

Træet om godt og ondt?
I vor egen nordise mytologi finder vi livets træ i sagnet om Ask Yggdrasil, hvis rødder nåede ned til dødsriget - og hvis top rørte himlen. Ifølge sagnet fandtes det "før jorden blev rund" og begyndte at gå rundt om solen ( symbol på korset)? I træets krone lå menneskenes bolig, Midgård. Ujævnhederne i barken var menneskenes bjerge og dale, dugdråberne deres søer og have, mosset skovene. Selv vidste mennesket ikke, de boede i et "træ". Når Ragnarok kommer, vil træet ryste og ødelægge verden (dommedag), men i træets stamme gemmes spiren til menneskets fornyelse. Denne mytologi fortælles også i Det Nye og Gamle Testamente om korset i mennesket KABBALAH!!....

Kabbala er menneskets ur-kraft og energier

Kabbala (hebraisk guabbalah), betyder overlevering. Det er en gammel visdomslære, der også findes i de indiske veda skrifterne og som har sine rødder, sammen med andre spirituelle (skjulte) traditioner, i et fælles ophav.

Kabbala er en metafysisk måde, at betragte Gud og skabelsen på, som vækker æresfrygt af stor betydning.

Når bibelske filosoffer har taget kabbalaens overleveringsformer til sig, er det fordi de står vor vestlige tænkere vældig nær og det skyldes på grund af deres paralleler til Bibelen. Kundskaben om skabelsesbilledet af verden - efter Moses, er her bare en fordel og som har været skjult i 2000 år af de katolske præster ifølge Det Ny Testamente!!.....

Madonna (entertainer)

I 2007 opførte Guinness Rekordbog Madonna hende som den mest succesfulde kvindelige pladekunstner nogensinde, og hun blev optaget i Rock and Roll Hall og Fame det følgende år. Den amerikanske pladeindustri anfører hende som den kvindelige kunstner i USA, som har solgt næst flest album med 63 millioner og over 200 millioner album på verdensplan. Hun er den mest kommercielt kunstner i popmusikkens historie. Madonna er et forbillede for mange pop-sangerinder takket være hendes fantastiske evne til kunstnerisk at genopfinde sig selv, mens hun stadig bevarer fuld kontrol over karrieren.

Kilde: Wikipedias http://da.wikipedia.org/wiki/Madonna_(entertainer)

Lady Madonna

Hun er poppens førstedame og har alle dage katalyseret alskens inspirationer fra kunstner og gjort dem professionelt: Danser, sanger, koreograf, mediemanipulator og comback-kid af dimensioner. GAFFA tegner her et portræt af hende.

Kilde: GAFFA

Madonna Louise Ciccone, kendt som Madonna, er født d. 16. august 1958 i byen Pontiac, bilernes allerhelligste, en sattelitby nord for Detorit i staten Michican, mens hendes forældre var på ferie i Bay City. I dag er Pontica en noget antikveret arena, som i sin tid blev brugt af de lokale football-hold og også en enkelt gang har været for Super Bowl., slutkampen indenfor amerikansk fodbold. Ligesom den polske pave dengang har været forbi. Dog ikke, mens Madonna boede i området, hvilket sikkert var meget godt. For Vatikanet har mere end en gang været efter den rapkæftede eks-katolik Madonna fra Pontica. Som femårige fik Madonna sit første afgørende kors i livet, da hendes særdeles religiøse mor - som hun i øvrigt deler fornavn med "Madonna" - som døde af brystkræft. Man fornemmer, at den hellige pave var blevet mere end stram i betrækket ved tanken om, hvad den fremmelige lokale pige fra Pontica kan gøre med krucifis og tornekrone under optræden.

Madonna tidligere eks. katolik

Morens baggrund som er vigtig i denne sammenhæng som katolik, viser hendes franske rødder, med direkte oprindelse på den anden side af grænsen i Canadas fransktalende befolkning. Faderen arbejdede for General Dynamics, en af verdens våbenproducenter, og som tiårige skiftede Madonna sin fødeby Pontica ud med en anden forstad, nemlig Rochestar. Efter moderens død som 8 årige fik Madonna en stedmor, Joan, som hendes far yderligere fik et par børn med, så børneflokken kom op på seks. Fra at være tæt på faren før betød den nye mor, at Madonna udviklede en hård skal, som siden har været et af hendes karakteristika. Barndomshjemmet havde, specielt mens moren levede, været stærkt katolsk, vel at mærke med en speciel hardcoore drejning. Madonna husker tydeligt, hvordan præster og nonner ville komme i huset, og de mest utænkelige ting blev regnet for syndefulde. Såsom for eksempel, at kvinder gik med jeans. Det skulle Madonna siden understrege med coveret på sit normbrydende Like A Prayer-album, hvor netop forkuseres på hendes skridt iklædt jeans. Godt, mor ikke så det album.

Madonna undertrygt seksuelt i katolicismen

Den unge Madonna var selvfølgelig dybt fascineret af nonnerne på den katolske skole, hvor hun startede. Her ligger nøglen til hele det oprør, som kunstneren Madonna har stået for, begravet. Hun anerkendte det stærke seksuelle element i nonnernes uniform og hele virke. Madonna ville udforske det element til fulde i sin berømte Sex-bog og på den store Confessions-turnè i 2006. Madonnas oplevelse var simpelthen, at fordi præster og nonner havde aflagt et løfte om at leve i cølibat, ville der stedse være en aura af undertrygt seksualitet i katolicismen, og resultatet ville blive, at seksualitet kom i fokus. Som Madonna voksede til, blev hun meget smuk pga af sin vegetarkost og blev cheerleader på sin high school, hvor hun i klassisk stil mistede mødommen på bagsædet af fodboldholdets stjernes lyseblå 1966-Cadillac.

Kilde: GAFFA & Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, berømtheder, klimatolog og livsstilsekspert, økolog siden 1976.   

KABBALAH: De ti udstrålinger i verdens skabelse

Teologer har tillagt en række attributter til de mange forskellige opfattelser af Gud. Den mest almindelige blandt disse omfatter alviden, herunder tanker, følelser, liv og universet (uendelig), almagt ubegrænset, alstedsnærværende, urørlig, personlig moralsk forpligtelse, godhed, sandhed, evighed, en Gud der ikke består af sammensatte ting, billeder, stenfigur, som ikke er dele af Gud. Madonna var derfor stærk i mod den katolske kirkes relikvie- og billeddyrkelse, som hun så og mente var af hedensk oprindelse f.eks. krucefik (kors) og Jesu tornekrone på overmalet kirkelofter og billeder ?

Ifølge jødisk tradition, blev alle verdner skabt af ti sefirot (lyset uden grænse), af goddommelige overnturlige, mytologi og religiøse forklaringer; begyndelsen af menneskeheden, jorden, liv og universet på samme tid.
Under menneskets skabelsesproces, bliver "Guds Ånd" fanget hos nogle (jøder og kristne) og tager bolig i strukturen i vores bevidsthed, så vi efterhånden bliver oplyst i det guddommelige.
Guds livsånde, der ikke alene bare skaber, men også opretholder menneskers liv gengives i 1. Mos.2,7; Dan.5,23 det hebr. ord nesjamà, hvilket er en oversættelse, som ordet betyder "en levende sjæl". I 1.Mos.1,30, giver jeg alle grønne urter til føde og "livs ånde", i 1.Mos.6,13;7,15 står der "vor næses ånde", Klages.4,20. Nesjamà oversættes i Det Gamle Testamente med "liv", 1. Kong.17,17, "ånde", 1 Mos.7,22 og Es.2,22,"åndedræt", Es.42,5, "sjæl"., Es.57,16; Job 27,8, og "vejr" (=åndedræt), Dan.10,17. Vita`s (livs ånde) betyder først og fremmest "åndedræt", men betegner på de nævnte steder grundlaget for alt levende - specielt menneskets - biologiske liv. Den livsånde, som Gud ved skabelsen puster ind i det døde lermenneske, forvandler dette, så det bliver til en levende sjæl, 1 Mos.2,7. Modsat er døden dette på grund af synd, at menneskets livsånde forlader legemet, 1 Kong.17,17; Sl.104,29. Livsånde (vita/spiritus) er også grundlaget for menneskets intellektuelle liv vores forstand på tilværelsen og ordet betegnes hele det levende menneske, 5 Mos.20,16; Jos.10,40; 11,11,14; 1 Kong.15,29 (på visse steder i Bibelen "sjæl"), og Sl.150,6 (hvad der ånder). Endelig bruges ordet livsånde om Guds ånde ("ånde" eller "pust"), dels i betydningen storm, Job 37,10, og dels som udtryk for Guds vrede, 2. Sam.22,16; Es.30,33; Job 4,9; Sl.18,16. I Job 27,3 og 33,4 gives der udtryk for, at det er Guds livsånde, der ikke bare skaber, men også opretter menneskers liv.
Djævlen truer mennesket ved at standse Guds livesånde, vores åndedræt, fjerde eller det femte element i Kabbalah. Det sker når landmænd overgøder eller sprøjter sine landbrugsmarker, så gift trænger ind i planter, dyr eller mennesker og den mad vi skal spise eller når forureningen trænger ned i vores grundvand, så vi ikke har rent drikkevand mere. Bibelen henviser til disse synder:
Åb.22,15 ; 9,4 ; 7,3.

Tryk på linket og vend tilbage til denne side, når du har læst om kornet og det forgiftet vand med Roundup:

www.vitanyhed.dk/55835459


KABBALAH

De ti attributter i mennesket er forbundet med 22 kanaler, der opretholder en indbyrdes opstigning i planerne sephiroth (livets træ i mennesket) eller chakra (energifelt), afhængig med hinanden på samme måde som en flamme er knyttet til dets støtte eller en proces af brand. Kanalerne til disse chakra er forbundet med en mængde symboler, guder, dæmoner, farver, ædelstene, perler osv., og man ved således, hvilke ting, man skal koncentrere sig om eller meditere over, når man ønsker at følge denne sti helt til tops i det guddommelige Kronchakra Sephiroth (lyset uden grænse). Uanset dette indre forhold, så opretholder hver attrbut (chakra) en særskilt link direkte med en fælles kilde til hver chakra mellem stierne. Ein SOF, der manifestesterer af Gud - (Den Guddommelige "udstråling") som findes i, hvad der er billedigt kaldes Adam Kadmon (den oprindelige "vigtige mand" skabt af Gud), hvilket kommer fra Ein SOF.
For kabbalisterne er universet ikke blot skabt af Gud, men også en manifestaion af denne Guds egen udvikling. Gud vokser og udvikler sig, ligesom vi gør det. Lige som Thoraen og Kabbalahen er denne viden af visdom, været bevaret i esoteriske kredse og gemt væk af vejen for offentligheden via symbolik, kodesprog og lignelser, som Dan Brown fortæller i sin fantastiske historie "Da Vinci Mysteriet",
Dragten eller skjoldet i vores bevidsthed kaldes ifølge kabbalister Kelippot (skaller). Skabelsen kaldes Sitra Achra og består af disse skaller, og leverer det nødvendige mørke, og skærmes fra Guds uendelige lys til udklække vores jeg - bevidsthed. Udover skjoldet (Kelippot), så indespærer mørket vores bevidsthed på dette stadie, hvis vi ikke forsætter med at læse og studere. Så hovedårsagen til sygdom er underskud i optagelsen af guddommelig energi. Den guddommelige kraftkilde, der kan virke i og igennem dig ved at stimulere dine latente chakra-centre med naturens livgivende kræfter kaldes "Kristusenergien". For alle disse kræfter må komme fra den ene kilde, og alt hvad det gælder om er, at legemets atomer bliver stimuleret. For hvert eneste celle er et univers i sig selv, hvad der er levende, er i konstant tilstand af forandring og omstrukturering. Ordet chakra kommer fra Indiens visdomsbog Vedaskrifterne på sanskrit, der er 10.000 år gammel og betyder "hjul", fordi et chakra ses som et rundt energicentrum, hvis energipunkt, der befinder sig i bestemte områder i kroppen. "Jeg påkalder Kristus, at hans kraft må være med os, så lukker jeg op, berører hans stråler, og kraften er der!!...Men det kræver en god mesterlære eller konstruktør, noget man sjældent selv kan lære!!...
Hvert cakra (center) består af et netværk af vibrationer, og i hinduernes version af okkult fysiologi er sådanne netværk kendt under navnet chakras (sanskrit: "hjul). Kun ved bevidst "Mesterlæres" aktivering af disse chakras kan astralplanet udforskes.

Kabbalah er derfor den oprindelige visdomslære, der blev udført af de gnostiske disciple, først og fremmest af Maria Magdelene som stod Jesu nærmest? Uden en mesterlære er det nemlig umuligt at kende sig selv!!....Det kræver virkelig indsigt og mange års træning og erfaring at udforske kabbalah!!....
  

De ti chakras og kanaler (kabbalaha) hentet fra Det gamle Testamente.

De ti chakras og kanaler (kabbalaha) hentet fra Det gamle Testamente.

Da Vinci Mysteriet opklaret?

Hvis du syntes, at Mona Lisa har et lettere androgynt udtryk lige som Michael Jackson? Så er det måske, fordi hun i virkeligheden var en dreng og ikke en dame. Den meget omdiskuterede Mona Lisa har nu igen tiltrukket sig eksperternes opmærksomhed. Denne gang fordi en italiensk kunstekspert påstår, at maleriet af Mona Lisa i virkeligheden var baseret på en ung italiensk dreng ved navn Gian Giacomo Caprotti og ikke som hidtil antaget en lokal købmands kone. Silvo Vincenti, som er leder af et italiensk researchteam, mener at kunne se drengens træk i billedet af Mona Lisas ansigt, men også i mindst to andre af da Vinci malerier. Den unge dreng blev Leonardo da Vincis lærling som 10-årige og blev hos ham i 20 år. Drengen gik under øgenavnet

Hvis du syntes, at Mona Lisa har et lettere androgynt udtryk lige som Michael Jackson? Så er det måske, fordi hun i virkeligheden var en dreng og ikke en dame. Den meget omdiskuterede Mona Lisa har nu igen tiltrukket sig eksperternes opmærksomhed. Denne gang fordi en italiensk kunstekspert påstår, at maleriet af Mona Lisa i virkeligheden var baseret på en ung italiensk dreng ved navn Gian Giacomo Caprotti og ikke som hidtil antaget en lokal købmands kone. Silvo Vincenti, som er leder af et italiensk researchteam, mener at kunne se drengens træk i billedet af Mona Lisas ansigt, men også i mindst to andre af da Vinci malerier. Den unge dreng blev Leonardo da Vincis lærling som 10-årige og blev hos ham i 20 år. Drengen gik under øgenavnet "Lille djævel" og figurede flere gange i nogle af da Vincis mere erotiske skitser. Der er heller ingen tvivl om, at drengen var kunstnerens elsker, mener eksperten.

På sporet af da Vinci Mysterierne!!...

Den Vitruvianske Mand

Malerkunsten er at vidergive guddommelig visdom ved brug af geometiske former (koder) som Leonardo da Vinci brugte i sin billedkunst. Denne form for hellig geometrisk kunstform, er blevet benyttet i mange hundrede år, nærmest som et privat sprog mellem indvidede katoliker. Derfor afviste reformator Martin Luther billedkunst som afguderi ifølge Moses 10 bud i Det Gamle Testamentes.
Det hemmelige og hellige geometri sprog blev betragtet som værende hævet over almindelige dødeliges forståelse og er blevet benyttet i årtusinder, meget populært blandt græske filosoffer og matematiker, især hos Platon og Pythagoras.
Et klassisk eksempel på anvendt hellig geometri er jødernes Kabbalah og filosofisk system, der påstår at give indsigt i det guddommelige. Kabbalah er et hebraisk ord som Jesus og hans disciple også brugte i de fire evangelier i Det Nye Testamente. Kabbalah er nævnt i Dødehavskulten under "Livets træ", der betyder "modtagende", og det skal efter sigende oprindelig været blevet "modtaget" af nogle udvalgte få kristne "zeolotterne", som levede i ørkenen sammen med Johannes Døberen ved borgen Massada. De forsøgte en slags skjult eller helligt skriftsprog, som er fundet i "Dødehavsrullerne" og ved at skjule dem i lerkrukker, og som kun indviede kendte.

Tryk på linket: Qumran

 

Det menes, at Leonardo da Vinci blev indviet i det hemmelige geometiske sprog af vennen Luca Pacioli, som han mødte, mens han arbejdede ved hoffet hos hertugen af Milano. Ludovico Sforza, skrev en større afhandling om Det Gyldne Snit.
Leonardos tegning af Den Vitruvianske Mand, omridset af en retangel  Phi (Ø) eller omkreds (pyramiden), omkring hovedet, et om overkroppen og et om benene. Mona Lisas ansigt passer også ind i et Gyldent Snit Rektangel, og i kompositionen til "den sidste nadver" er samme proportioner benyttet. Det gyldne snit, findes i forbavsende mange gange i naturen, samt i menneskeskabt kunst og arkitektur, hvor et forhold på 1,618 anses som behageligt for øjet og blev betragtet som guddommeligt i sin beskaffenhed. De gamle grækere mente for eksempel, at forholdet kunne hjælpe os nærmere Gud. Gud "i" tallet og for jøderne "I" KABBALAH. 

Den Vitruvianske Mand, malet af Leonardo da Vinci, som blev brugt skjult i billedkunst

Den Vitruvianske Mand malet af Leonardo da Vinci i 15. tallet.

Den Vitruvianske Mand, malet af Leonardo da Vinci, som blev brugt skjult i billedkunst

Den Vitruvianske Mand malet af Leonardo da Vinci i 15. tallet.

Kosmogonien

Kabbalisterne tilskriver "SKABELSEN" med symbolet Ein-Soft som Kosmogonien, indhyllet i det kosmiske, æteriske tågeslør, hvor den evige moder, Rummet, slumret i de syv evigheder!!......

Åbenbaring 1,7-18 ; 1.Pet.5,11; Rom 11,36 ; 1.Pet.4,11

Endnu var der ingen Tid eller fornemmelse, thi den lå slumrende i Det Stedseværende skød. Den Universelle Bevidsthed var endnu ikke, thi der var ingen intelligenser til at rumme og manifestere den.

 

Oprindelsens Bog

Den Syvende Evigheds sidste vibrationer dirrede gennem uendeligheden. Rummet svulmede op og udvidede sig indefra som "Bing Bang" og udad med tornadoens kraft. Vibrationer fòr af sted og berørte med sin hurtige vinge som engle samtidig hele det ny kabte univers og vækkede kimen som dvælede i mørket.    

Og lyskimen sendte sin første spæde stråle gennem det ny skabte rum i universet. Strålen befrugtede og den strålende essens spredtes overalt i mørkets dybder.

Af energi opstod lyset. Det lysende masser opstod og drejede om sig selv, nøjagtig lige som elektroner der med lysets hastighed farer rundt om atomet. Men stadig var De Tre kun Et. Mørket trak sig tilbage, forsvandt i sit eget væsen som mørkets dæmoner gør.

Da fremtonede Den Universelle Bevidsthed i Skaberens form og var Én, men samtidig De Tre. Og da bød De Tre: Lad os gøre sønner og døtre i Vort billede, men i fast form. Og lad os give dem rummet som bolig. Og idet de vandrer gennem evigheden, giver Vi dem tiden som illusion for at de kan opleve evigheden stykke for stykke. Men hver gang, de slumrer ind, trætte af tidens malstrøm, da vil de falde tilbage i den tidløse evighed.

I mørket hviler evigheden. I lyset, tiden. Derfor vil Vi dele tilværelsen op i mørke og lys, i nætter og dage. Vores skabninger (mennesket) vil blive blændet af dagens lys og af dens illusioner som et blændværk. Men i søvnen og drømmen vil de mødes deres sande natur.

Da Tanken nu blev skabt, udviklede den første den mysteriøse af alt visdommen, Makroprosopus, og denne igen Vidstrakte Orden. Og Skaberens første navn var JHWH, Eheieh, hvilket betyder "Jeg er, den jeg er" ifølge Oprindelsens Bog.

2.Mos.3,14-15 ; Åb.1.4.8 ; Joh.8,24 ; 2.Mos.15,3 ; Hos.12,6-7 ; Åb.15,3.

Fremdeles former Skaberen mennesket i sit billede, både som mand og kvinde. Adam, der betyder det første menneske i den hebraiske bibel Genesis, men bliver lige så kvindelig som mandlig, et kvindeligt-mandligt væsen.

Og skaberen kaldte det første menneskelige væsen for Adam Qadom, som betyder Menneskets Urbillede. Og dette endnu åndelige væsen havde tre bestanddele: sjælen, ånden og livskraften, heraf Faderen, Sønnen "Jesus Kristus" og Helligånden.

Det var den første treenighed. Og dens krop var æterisk stof. Af sine tanker gjorde Skaberen en Ting, den mindste af alle. Og Skaberen delte denne Ting i tre.

Af den ene blev Lyset, af den anden Stoffet, men af den tredje blev Intet.

Intet, som menneskets sanser kunne rumme, men som kun Den Højeste Tanke kunne fatte. Men Den Tredje Ting var en kraft uden hvilken intet kunne forstå.

Og Skaberen sendte De Tredje Ting ud i ødet og bød den formere sig i det uendelige. indtil de, når tiderne udbrandt .

Treenighed

Menneskets højere trefoldighed er den udødelige del - atma - buddi - manas i modsætning til den lavere frifoldighed - personlighedens mentallegme, astrallegeme, æterlegeme og fysiske legeme. Derfor er Treenigheden guddommens tre aspekter: Viljen, kærlighed til visdom og aktiv intelegens eller urkraft. I den kristne religion er den treenige Gud reelt den trefoldige Logos Faderen, Sønnen og Helligånden, som består af:

1. Logos er kilden til alt liv (Ordet) jf. Joh.1,1-4.

2. Logos, som er den eller det guddommelige menneske.

3. Logos - den skabende tanke, som er Helligånden, hvis svæven over kaos vande skabte verdnerne. Jf. 1. Mos. 1,9. Hinduernes treenighed kaldes Trimut. Tilsyneladende er der fælles kilde til disse indiske opfattelser, idet græsk/latin er beslægtet med de indiske Vedaskrifter.

4. Derfor kan mennesket selv bevæge sig ind og ud af metaforisk rum. For eksempel skriver den italienske munk, biskop, kardinal og kirkelære Petrus Damiani (1007-1072) i et opbyggeligt brev til munkene i Monte Casino Klostret at mennesket, der længes efter kødets gerninger, dvs. utugt, udsvævelser, drukkenskab, troldom og andre urene sysler (Gal.5,19-20) som værende slugt af en ond ånd på samme måde som en fugl, der er levende ædt af en snu ræv og nu befinder sig i dens mave, dvs. er blevet en del af en ond ånd, "spiritus maligmus".

Daniel så menneskesønnen "Jesus" mange hundrede år før kristendommens begyndelse jvf. Daniel 7,13?

Daniels profeti?

Når I da ser "ødelæggelsens" vederstyggelighed "Antikrist", hvorom der er talt ved profeten Daniel, stå på hellig grund, så skal de , der er i Judæa, flygte ud i bjergene; og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem for at hente sin kappe! Ve dem, der er frugtsommelig, og dem, der giver die, i de dage!  Matt.24,15.

Hvis nogen da siger til jer: "Se, her er Kristus," eller dèr! så skal I ikke tro det. Thi falske Messias`er og falske profeter skal fremstå og gøre store tegn og sige til jer, at Jesus har færdes her på jorden og gjort undre for, om det er muligt, at føre endog de udvalgte vild. Se, jeg har sagt jer det forud. Hvis de altså siger til jer: "Se, han er i ørkenen," så gå ikke derud; "Se, han er i kamrene," så tro det ikke!
Thi ligesom lynet (elektrostatiske udladninger), der kommer fra øst, lyser helt om i vest, sådan skal Menneskesønnens komme være. Straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne skal falde ned fra himmelen, og himlenes kræfter rystes med (buldrende brag).
Og da skal Mennesksønnens tegn vise sig på himmelen; og da skal alle folkestammer på jorden jamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og megen herlighed.   Mat.24,15-30.


                                        ____________________


Helligånden siger, at Jesus skal komme igen hvert tusinde år og dømme levende og døde?

Johannes Åbenbaring 20,1 ff.

Fortolkning af Tusindårsriget?

Jesus som bor i Himmelen med nøglen til afgrunden og med en stor lænke i sin hånd, skal løsne den på den gamle slange ifølge Åb.20,1-12, og det er Djævlen og Satan, slippe ham løs på jorden med svovl, forurening, sodpartikler fra vulkanudbrud o.m.a., når de totusinde år er tilendebragt, hvilket er den tidsalder vi lever nu? Det skriver Johannes Markus i sin åbenbaringens bog på øen Patmos!!....

Jvf. Åb.22,12-15 ; 21,8.27 : 1. Kor.6,9-11 , Gal. 5,19-21; Efeserne 5,5-10. 

(De andre døde blev ikke levende, før de tusinde år var til ende). Dette er den første opstandelse. Retfærdig og hellig er den, som har del i den første opstandelse! dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi børn og være konger med ham i de tusinde år. Åb.20,4 ; 

1.Kor.15,21-28 ; 1. Tess.4,14-18 ; Joh.14,3 ; 17,24

I Lots dage, sådan skal Menneskesønnen åbenbares......

Thi ligesom lynet, når det glimter, skinner fra den ene side af himmelen til den anden, sådan skal Menneskesønnen være på sin dag.

Men først skal han lide meget (korsfæstes) og vrages af denne slægt (hedningerne) og vrages af denne slægt. Og som det skete i Noas dage, sådan skal det også gå i Menneskesønnes dage; da jorden fordærvedes for Guds øjne, og jorden blev fuld af uret (Jvf. 1.

Mos.6,11-12:

Thi de spiste, drak i fuldskab og tog til ægte, blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken og syndfloden kom og ødelagde dem alle.

Eller som det gik til i Lots dage: de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede, og på den dag, da Lot gik ud og flygtede fra Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himmelen fra vulkan udbrud og ødelagde dem alle.

1 Mos. 19,24 ; Jud 7

Gud bor i hjertet


"Men Herren ser på hjertet, idet Jesus er alles Herre Kristus den salvede.
1. Sam.16,7 ; Ap.G.10,34-36.

Thi mange forfører er draget ud i verden for 2000 år siden, og de bekender ikke, at Jesus Kristus, er kommen i kødet (inkarnation).
Sådan er forføren og Antikrist.
2 Joh.7
Derpå kender vi, at vi bliver i ham og han i os: at han har givet os, af sin Hellig/ånd.
1. joh.2,13-18
Og den, der holder hans bud, bliver i Gud, og Gud i ham; og deraf kender vi, at han bliver i os (inkarnation): af den Ånd, han har givet os.
1. Joh.3,24.
"Om nogen elsker mig (Jesus), vil han holde fast ved mit ord; og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til han (inkarnation) og tage bolig hos ham (Helligånden).
Joh.14,23 ; 15,10-15 ; Rom.8,9-17 ; 1.Joh.4,4-9 ; Joh.1,18 ; 3,16 -18 & 19 ; 1.Joh.4,12 ; Joh.6.46 ; 1.Tim.6,13-16 ; 2. Joh.3-4 ; 1.Tim.1,1-2 ; 2.Tim. 2,1-14 ; 1.Kor.3,16 ; 6,19-20 ; 1.Pet,13-25.

Nebukadnezars drøm om det fældede træ; hans vandvid og helbredelse?

Han skal vædes (tørst) af Himmelens dug!!..

Og når kongen Nebukadnesar så, at en vægter, en hellig, steg ned fra Himmelen og bød tale: Fæld træet og ødelæg det! Dog skal I lade stubben med rødderne blive i jorden, men bunden med en kæde af jern og kobber i markens græs; af himmelens dug skal han vædes, og med markens dyr skal han dele lod, og med markens dyr skal han dele lod, indtil syv tider er gået hen over ham -
så betyder det, o konge, og det er den Højestes råd, som er udgået over min herre kongen:
Du skal udstødes af menneskernes samfund og bo blandt markens dyr; urter (helbredende) skal du have til føde som kvæget, og af himmelens dug (regn) skal du vædes;  og syv tider skal gå hen over dig, til du skønner, at den Højeste er Herre (Jesus) over menneskenes rige og kan give det, til hvem han vil.
Daniel 4,23-25.

Af menneskenes samfund blev han udstødt, og hans hjerte blev som et dyrs; han boede hos vildæslerne, han måtte æde hvedegræs som kvæget, og af himmelens dug vædedes han legeme, til han skønnede, at den højeste Gud (Jesus) er Herre over menneskenes rige og kan ophøje, hvem han vil, til hersker derover.

Tryk på linket og vend tilbage til denne side her:
www.vitanyhed.dk/12158281

I samme stund fuldbyrdes "Skriften på vægen": Menè menè, tekèl ufarsin!
Daniel 5,17-30.
Du har hovmodet dig mod Himmelens Herre (Jesus)! Hans hus`kar har man hentet til dig, og du og dine stormænd, dine hustruer og medhustruer drak vin af dem; og du priste dine guder af sølv, guld, kobber, jern, træ og sten (altre høje eller i kirken), som hverken kan se eller høre eller fatte; men den Gud, som holder dine livsånde i sin hånd (naturen) og råder over alle dine veje, ham ærede du ikke!!...
Daniel 5,23 ; Davids salme 115,1 ff.

I samme stund fuldbyrdes ordet på Nebukadnezar; han blev udstødt af menneskenes samfund og åd græs (hvedestrå) som kvæget, og hans legeme vædedes af himmelens dug, til hans hår blev langt som ørnefjer og hans negle som fugleklør.
Men da tiden var omme, løftede jeg, Nebukadnezar, mine øjne til himmelen og fik min forstand igen, og jeg priste den Højeste (Jesus) og lovede og ærede ham, som lever evindelig, hvis herredømme er evigt, og hvis rige står fra slægt til slægt.
Daniel 4,33-34 ; Åbenbaring 11,11-15 ; Daniel 7,10-14.

Alle, som bor på jorden, er for intet at regne; han handler efter sit tykke med himmelens hær og med dem, som bor på jorden, og ingen kan holde hans hånd tilbage og sige til ham: "Hvad gør du?".
Nu lover, ophøjer og ærer jeg, Nebukadnezar, Himmelens konge (Jesus): Alle hans gerninger er sandhed, hans veje retfærd, og han kan ydmyge dem, som vandrer i hovmod.
Luk.1,46-55 ; 1.Pet.5,5 ff. ; Es.44,24 ; Es.40.17-22 ; 45,12-13 ; Salmerne 104,1-35 Halleluja: "Lovpris Herren Jesus".

Oprigtigheden af "SYNDEFALDET"

Da Adam vågnede fik han en stor overraskelse for der stod Eva lige foran ham nøgen med et figenblad, der dækkede hendes attrå? Adam blev rigtig glad, for nu var han ikke alene i paradisets have.

I Adams Bog står der, at parret levede vegetarisk og da de blev smidt ud af Edens Have og den blev frosset til af is, måtte de finde føde ved at slå dyr ihjel og som kaldes synden?

I Adams Bog står der, at parret levede vegetarisk og da de blev smidt ud af Edens Have og den blev frosset til af is, måtte de finde føde ved at slå dyr ihjel og som kaldes synden?

Kabbala "kundskabens træ" på godt og ondt

Adam og kundskabens træ?

Og Herren Jesus Kristus lod opvokse alle hånde træer af jorden, som var lystige at se til og gode til at spise af, og livsens træ midt i haven og "kundskabens træ" på godt og ondt. I haven havde Adam også kaldet mennesket adgang til alle træer undtagen èt "kundskabens træ". Af kundskabens træ må Adam ikke spise "KABBALAH", for hvis han gør det, skal han dø.

1.Mos.3,3.

Adam spiller en stor rolle, idet han dèr indføres som et modstykke til "Kristus". Det gælder således i Romerbrevet 15,12-21: Som Adam førte synd og død ind i tilværelsen, kom nåde og retfærdighed med Kristus. Det sluttes, at den livsfornyelse, som Kristus bringer, er overlegen i forhold til arven  fra Adam. En tilsvarende tankegang møder vi i 1. Kor.15.ff. Modsætningen mellem Adam ("Den første Adam) og Kristus ("Den anden Adam) viser her ikke som i Romerbrevet hen til retfærdiggørelse, men skal tjene til at illustrere Kristi opstandelses betydning for den almene opstandelse her på jorden.
Skaberen mærkede at menneskets hensigt var røbet for det og ændrede skæbnebilledet. Skaberen rørte ved vandene omkring Edens Have og de frøs til is. Træer og planter blev til iskrystaller og alt kød blev fordrevet fra paradiset. I deres nød begyndte de (Adam og Eva) foruden af sparsomme frugter, som de brød af jorden, også at ernære sig af dyrenes kød som den listelige slange, så han kunne bevæge sig rundt på jorden som i træerne og se og høre alt. Da så han menneskeparret i dyb omfavnelse og hørte dem prise Skaberen og tilsige denne at de ville mangfoldiggøre og opfylde Jorden.

2. Adams bog:

Kvinden rejste sig og så med undren på det himmelske væsen Samel dvs. mørkets ånders fyrste. Og da forekom det hende, at det tog form af en slange, som trængte ind i hende. Og hun følte at hun bar dets frugt. Men i denne frugt lå begæret og skabertrangen. Da kvinden gik til Adam og han kendte hende, strømmede begæret fra hende ind i ham og blev til dyb viden (de mørke ånders fyrste) og han skammede sig over sig selv på godt og ondt. Og fra den stund lukkede alle dyrenes sind for dem. Adam og kvinden kunne ikke længere tænke som disse. Og de begyndte og tale, men dyrene forstod dem ikke.
Udenfor det lukkede paradis, mødte Eva igen en tid Semael (de onde ånders fyrste) i sin himmelske skikkelse, hvor hun var kommet bort fra Adam. Og han førte hende til Adam. Men Adam jamrede sig og sagde: "Oh vè, Eva, er du igen forført af vor modstander (Satan - Djævlen), ved hvem vi blev fjernet fra paradiset med Livets Træ og vor åndelige glæde.
Og Adam sagde: Hvorfor forfølger du os, fjende, indtil døden ondskabsfuldt og misundeligt? Og hvorfor lærte du os at kende ondt og godt?
  

CODEX LILLITA (COD: ms.)
KUN FOR INDVIEDE
IKKE FOR DØDELIGE - Kosmogonien
(Oprindelsens Bog) 1. & 2. Adams Bog

Derfor har mennesket fået sanserne opøvet til at skelne mellem godt og ondt, siger Paulus i Det nye Testamente -

Hebræerbrevet 5,12:

Thi skønt I efter den tid, der er gået, burde kunne være lærere for andre, trænger I til, at man på ny skal lære jer de første begyndelsesgrunde i Guds ord; og det er kommet så vidt med jer, at I trænger til mælk og ikke til fast føde. Thi enhver, der endnu får mælk, forstår ikke rigtig tale, da han endnu kun er spæd; men den faste føde er for de fuldvoksne, for dem, som gennem brugen har fået sanserne opøvet til at skelne mellem "godt og ondt". Altså tales der her om at være vegetar.

Hebræerbrevet 5,14.

Vores tre mest elementære sanseindtryk som syn, lugt og smag har stor indvirkning på vore lystige begær og vækker dem. Ved at fornemme dem og iagttage dine sanseimpulser kan du styre dem og handle ud fra din vilje. Vores bedragiske lyster, samt forståelsen af dem er det etiske og grundlæggende i Det Ny Testamente, forebyggelse og behandling af sygdomme og her kommer kabbala ind i billedet og troen på et liv efter døden, og som præsterne har fortiet og holdt hemmeligt eller skjult i 2000 år?

Slangen på korset

Syndefaldet kaldes oprindelig ikke syndefaldet i Det gamle Testamente, men en advarsel imod at få kendskab til og kontakt med det onde (mørket i mennesket). Urkraftens energi (der symboliserers af slangen) havde stor betydning for de idviede præster lang tid før kristendommens begyndelse, så den måtte korsfæstes (massakreres og knuses), før det store Værk (Bibelen) Det Nye Testamente kunne finde sted. Anbringelsen af slangen på korset som er livets træ, symboliserer (moderværdige og forening af det feminine og maskuline) i mennesket!!....

Livets træ (kabbala) illustrerer, at vi skal se både på de kvindelige og de mandlige sider i os selv. Det elskende par Adam og Eva i paradisets have, beskyttet oventil af en guddommelig og flankeret af livets træ og kundskabens træ, er inde i os selv. Derfor skal vi opnå en ny harmoni i os selv og nå frem til et nyt forhold til andre. Vi skal finde ud af og engagere os lidenskabelig i livet som helhed, for det er kun gennem oplevelse vi opnår erfaring som vi ikke må kaste fra os.

Den kvindelige side symboliserer kroppen, følelserne og sjælen, der får os til at tænke på forskellige sider af kvindelivet. Den mandlige side er bevidstheden, intellektuelt begavelse og ånd.


                                 ____________________
 

Her ser vi de syv chakra i mennesket, øverst det guddommelige kronchakra, lyset uden grænse!!....

De 10 chakra fra Det gamle Testamente Thalmud.

Her ser vi de syv chakra i mennesket, øverst det guddommelige kronchakra, lyset uden grænse!!....

De 10 chakra fra Det gamle Testamente Thalmud.

Så bær da frugt, som er omvendelsen værdig (syndefaldet).

Vintræet som symbol på Kabbala
     

I Johannes - Evangeliet kap. 15 er livets træ (kabbala) formentlig den samme forestilling, der ligger bagved, når Jesus kalder sig det sande vintræ:

"Så bær da frugt, som er omvendelsen værdig". I mange middelalderlige billeder afbilledes korset som livstræet for at vise, at lidelse går forud for nyt liv. I kristen kunst er livets træ symbol på "Livskraften" og forløsningens kors. Den, som har øre, han høre, hvad ånden siger til menighederne! Den der sejrer, ham vil jeg give at spise af "Livets træ", som er i Guds paradis. Åb.2,7. De retfærdige grønnes som palmen, vokser som Libanons ceder. Sl.92,13.
I træets stamme "chakra" i mennesket gemmes spiren til menneskets fornyelse.
 

Livets træ: KABALA

Slangens symbol på Urkraften i mennesket, der kun kan hentes fra vor omvendelse!!.......

Livets træ: KABALA

Slangens symbol på Urkraften i mennesket, der kun kan hentes fra vor omvendelse!!.......

En retfærdig reddes med nød og næppe, ensidig en gudløs, der synder (Ordsprog 11,31).

Livets træ

Retfærds frugt er livets træ, vismand indfanger sjæle. Min søn, glem ikke, hvad jeg har lært dig, dit hjerte tage vare på mine bud!
Thi en række af dage og leveår og lykke bringer de dig. Godhed og troskab vige ej fra dig, bind dem som bånd om din hals, skriv dem på dit hjertes tavle. Så finder du nåde og yndest i Guds og menneskers øjne. Stol på Herren af hele dit hjerte, men forlad dig ikke på din forstand.
Lykkelig den, der har opnået visdom, den, der vinder indsigt; thi den er bedre at købe end sølv, bedre at vinde end guld; den er mere værd end perler, ingen klenodier opvejer den; den er et livets træ for dem, der griber den, lykkelig den, som holder den fast!
Herren Jesus Kristus grundlagde jorden med visdom, grundfætede himlen med indsigt; ved hans kundskab brød strømmene frem, lader skyerne dug dryppe ned
.
Ordsp.3,1-19              Livstræet, flankeret af to kvindelige bevingede væsner (engle), er fra et kalkstensrelief fra Nimrud, fra Assurnasirpal den II tid ( 88-859 f.Kr.).Livstræet, flankeret af to kvindelige bevingede væsner (engle), er fra et kalkstensrelief fra Nimrud, fra Assurnasirpal den II tid ( 88-859 f.Kr.).

Livets træ støbt i to kobbersøjler i Jakin og Boaz.

Livets træ 1. Kong 7,15 ff.

I den sumerisk-akkadske mytologi befinder livets træ sig i den himmelske verden, hvor også livets vand flyder. Når trækulten spillede så stor en rolle i kana`anærisk-israelitisk relegion, skyldes det sikkert, at man i de hellige træer såvel som i Asjera-støtterne så livets træ. I kulturdramaet ved den babyloniske årsfest er guden Tammuz i kongens skikkelse vogter af dets træ, som er kunstigt fremstillet. Samtidig er han gartner i det paradis, som symboliserers af tempelhaven. Sandsynligvis danner dette mystisk-rituelle kompleks - måske via kana`anæisk religion - baggrunden for den bibelske fortælling om Edens have, hvor Gud anbringer det første menneskepar og blandt andre træer lader livets træ vokse frem, 1. Mos.2,9. Forestillingen om, at frugten af livets træ virker uødelighed, findes også her, men netop derfor må menneskene ikke spise deraf, livets træ 1. Mos.3,22. Også i Jerusalems tempel synes israeliterne at have knyttet tanken om livets træ, idet det antagelig genfindes i de to tempelsøjler af kobber i Jakin og Boaz. Karakteristisk for livets træ er, at de første mennesker ernærede sig ved frugten deraf, således i Indien, Iran og Tahiti - bl.a. Noni frugten, der kan erstatte medicin fordi den udnytter næringsstofferne og vedligeholder cellernes iltning. Men som der står skrevet i Det Gamle Testamente, spiste Eva og af frugten og blev så meget oplyst (visdom) at hun begyndte at "kende dig selv", hvoraf Gud straffede Adam og Eva så de blev kastet uden for Eden Have. Gud havde jo sagt, at de ikke måtte spise af livets frugt og livets træ, som symboliserede "kend dig selv"?

Nonifrugten har selvfølgelig medicinske egenskaber, men synder vi imod livet ved at spiser kød, drikker vin o.s.v., gør den ingen gavn overhovedet!!...Personligt har jeg set kræftpatienter købe Nonie i dyre og domme, uden så meget som nogen helbredelse!!....
Det samme gælder for indtagelse af vitamin og mineralerpiller, så hvis vi synder med vilje ved at spise forkert, har de ikke altid en virkning?