Pompeje og Herculaneum år 79 e.Kr.

På en af søjlerne i en pragtvilla i Pompeji, har man fundert verdenshistoriens mest betydningsfulde begivenhed af et kryptogram om de første kristne. Uanset hvordan man læser kryptogrammet; forfra, bagfra, sidelæns o.s.v., så får vi de samme ord: ROTA - OPERA - TENET - AREPO - SATOR?
Plinius` den Yngres far døde allerede i år 76 e.Kr., og derefter tog onklen sig af Plinius mor. Plinius den Ældres død skete under vulkanen Vesuvs udbrud i år 79 e.Kr., og blev senere gjort onklen uforglemmelig af hans nevø, Plinius den Yngre. Katastrofen i Pompeje og Herculaneum ved Napolibugten i Italien år. 79 e.Kr. har overrasket mange ved middagsbordet og de skibe der kom dem til undsætning bl.a. Plinius den Ældre. Blæsten vokser til storm, og der blæser store stenblokke på indtil seks kilo ned over de to byer og på skibene ude i bugten. Mange hustage i Pompeje og Herculaneum år 79 kan ikke bære vægten og styrter sammen som pindebrænde, ligeledes begynder skibe og synke i den kogende hede i bugten og med ordene der godt kan bruges her Åb.19,20 ; 20,10: ildsøen, som brænder med svovl?  I løbet af får timer er alt begravet langs kysten og i byerne. De færeste, selv dem med heste og vogn, når måske at komme af sted. Nogle søger i sikkerhed i gange og kældre for at beskytte sig imod sten og fra regne af lavakoks, og i håbet om at elementernes rasen igen vil lægge sig. Men det er alt sammen forgæves, og alle kvæles af de giftige svovldampe, som vinden fører med sig fra vulkanen Vesuv. Mens indbyggerne flygter med værdisager og penge belyst af olielamper og fakler, idet de forsøger at bane sig vej gennem det tre til fire meter høje lapililag, falder den regnblanende, hvide aske ubønhørligt som en slags dødens sne og hindrer enhver mulighed for at slippe bort, og talrige pomejianer kvæles på gaden i de frygteligste svovldunster af yderst skadelige positive ioner og flader om som levende fakler.

En mand, højst sandsynlig en kristen, som er flygtet ind i et værelse med  håb om på denne måde at lade den frygtelige begivenhed gå hen over sig, skriver ordene fra fra Bibelen "Sodoma og Gomora" på en af væggene, men også han tvinges ud i sten og svovlregnen for at se, om han kan redde sit liv i behold og et meget vigtigt krucifik havde hængt, og et møbel der kan beskrives som en bedeskammel, muligvis fra en jødekristen. På en af søjlerne fra en pragtvilla, fandt man verdenshistoriens største gåde af et kryptogram og med ordene: ROTAS - OPERA - TENET - AREPO - SATOR = PATENOSTER (Fadervor)

Den italienske professor Meteo delle Corte gør her opmærksom på, at de i korsform danner de første ord i den af Jesus bordbøn Fadervor= Pa-tenoster. Kryptogrammet er uden tvivl et meget kristen hemmeligt tegn, kun for indviet personer, idet Sator, opera, tenet, arepo, rotas udlægges forståeligt således: Sædemanden holder i sin hånd jeres gerninger: (jeres) gerninger skylder i sædemanden regnskab for bl.a., at være vegetar?

Thi så længe en mark opsuger den regn, der ofte falder på den, og frembringer sunde (vegetariske) afgrøder til gavn for dem, den dyrkes for, er den under Guds velsignelse; men bærer den tjørn og tidsel, er den ingenting til og forbandelsen nær, og til sidst sættes der ild på
den Hebr.6,7 ; Matt.13,7-9 ; Joh.15,1-7 ; Mark.4,2-34 ; Matt.13,33-34 : Sl.78,2 ; Rom 16,25.
Thi når mennesker èn gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave og har fået del i Helligånden (Jesus) som åbenbarer sig i naturen d.v.s., at de har smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter - og så falder fra, da er det umuligt atter at bringe dem til omvendelse på ny; thi de korsfæster for deres del Guds Søn og gør ham til spot.
Gennem sin lyskraft "Solen" siger Jesus: Jeg er i verden, og verden er i mig, og verden ved det ikke. Jeg kommer til mit eget hus (mennesket), og mine venner modtager mig ikke. Men alle dem, som modtager og adlyder mig (ikke forurener sig selv og naturen), giver jeg magt til at blive Guds børn og ligeledes dem, som tror på hans hellige navn, dem som ikke er født af kødets og blodets vilje, men af Gud (Kristi inkarnation).
Mange vil forarges på mig og den der tager anstød, for ham vil det være bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i havets dyb (Mat.182-7 ; 26,24-29).
Med Himmeriget er det lige som en mand, der såede god sæd i sin mark. Matt.13,24
Se, en sædemand gik ud for at så. Og om han såede, falt noget på vejen; fuglene kom og åd det op. Noget faldt på stengrund, hvor det ikke havde megen jord, og det kom straks op, fordi det ikke havde dyb jord, men da solen steg op, blev det svedet, og det visnede, fordi det manglede rod. Noget faldt iblandt tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det. Og noget faldt i god jord og bar frugt, noget hundrede, noget tresindtyve og noget trdive fold. Så hør nu, hvad der menes med lignelsen om sædemanden
. Matt.13,18-23:

Når nogen hører ordet om "Riget" (Guds bolig i mennesket) og ikke forstår det, så kommer den Onde (Satan) og river det bort, der er sået i hans hjerte; han er sæden, som blev sået på vejen. Sæden, som blev sået på stengrund, det er ham, der hører ordet og straks tager imod det med glæde. Men han lader det ikke slå rod i sig og holder kun ud til en tid, og når der så kommer trængsel (sygdom) eller forfølgelse (forargelse) for ordets skyld, tager han anstød. Sæden, som blev sået iblandt tidsler, der er ham, der hører ordet, men timelig bekymringer og rigdommens bedrag (næner ikke og købe det sunde), kvæler ordet, og det bliver uden frugt (døden til følge). Men sæden, som blev sået i god jord (maven), det er ham, der hører ordet (om vegetarisme) og forstår det, og som bærer frugt, hundrede, tresindtyve eller tredive fold frembringer sunde afgrøder til gavn for dem, den dyrkes for, og er under Guds velignelse; men bærer den tjørn og tidsel, er den ingenting til og forbandelsen nær o.s.v.. Hebr.6,7-12.

Mattæus siger videre: Thi dette folks "hjert" (bevidstheden, følelserne, forstanden og tænkeevnen) er blevet sløvt, og med ørerne hører de tungt, og deres øjne har de lukket, for at de ikke skal se med øjnene og høre med ørerne og fatte med hjertet og omvende sig, så jeg kan helbrede dem

Matt.13,15-16 ; 16,17.

Efter at de fordum mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, har han nu ved dagenes ende talt til os ved sin Søn, (Joh. 1,18) hvem han har indsat som arving til alle
(Joh.1,3 ; Matt.21,38 ; Rom.11,36 ; Kol.1,16.) Han er hans herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord (Joh.1,1 ; 14,9-11 ; 2. Kor.4,4). Og han tog sæde ved Majestætens højre hånd i det højeste, efterat han havde fuldbragt renselse (renhed) for vore synder.Hebr.1,1 ; 8,1 ; 10,12-16.

 
Hertil var han forudbestemt, før verdens grundvold blev lagt, men blev ved tidernes ende åbenbaret for jeres skyld, I som ved ham er kommet til tro på Gud (åbenbarer sig i naturen), der vakte ham fra de døde og gav ham herlighed, så jeres tro også er håb til Gud. Thi "alt kød er som græs, og al dets herliged som græsset blomster; græsset visner, og blomsterne falder; men Herrens ord bliver evindelig". Og dette er det ord, der er blevet forkyndt jer i evangeliet.
1. Pet.1.20-25.
Himmelen og jorden skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.
Matt.24,35.
"Hvem vil stige ned i afgrunden (nemlig for at hente Kristus op fra de døde)?" Hvad siger den da? "Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte (nemlig det troenes ord, som vi præiker). Rom.10,7-11 ; Joh.1,1, 13-20; 3,28 ; A.pG.13,25 ; Luk.3,15-16 ; Joh.1,24-28. 


Pinius den Ældres død underr Vesuvs udbrud i år 79 e.Kr.

                     ROTAS
                     OPERA
                     TENET
                     AREPO
                     SATOR

Plinus den Yngre

Da kristendommen fik sin første martyrer, belv det betragtet som en selvfølgelighed, at deres jordiske rester besad overnaturlige kræfter. De få lærde blandt den nye tros tilhængere havde læst de store filosoffers værker bl.a. Platon og Sokrates m.fl. Den opfattelse, at betydeligste menneskers jordiske rester besad magiske kræfter og undergørende kræfter, var i overensstemmelse med f.eks. Plinus den Ældres og Demokrits skrifter. I opfattelsen og syn på tingene (både de synlige og usynlige) svarede til de kristnes tankegang ganske til tidens skribenter som Plinus den Yngre. Han blev født i Norditalien omkring slutningen af år 61 e.Kr - 19 år før sin onkel Plinus den Ældres død som skete ved ved sejlads på kyststrækningen tæt på Vesuvs vulkanudbrud i Pompejus år 79.
Plinus den Yngre blev en meget velhavende mand efter at have arvet fra både faren og onklen (Plinus den Ældre) som var en dygtig naturvidenskabsmand. Hans familie tilhørte områdets Norditaliens landadel. Hans far døde allerede i år 76 e.Kr., og derefter tog onklen sig af Plinius den yngre og hans mor. Plinius` uddannelse kom ham til gode, idet onklen, Plinius den Ældre adopterede Plinius og tog sig af ham, som var det hans egen søn, han sørgede for drengen fik en ordentlig uddannelse. Onklen, Plinius den Ældre (C. Plinius Secundus), var officer, embedsmand og naturforsker og forfatter, som lærte fra sig som en hyrde der vogter sine får. Under Plinius den ældre uddannelse, havde han specialiseret sig i retorik (den mest sagkyndige), blev derfor en meget veltalende mand og skrev mange helt fantastiske bøger, beskrivelse af forskellige begivenheder, om planter botanik som fik indflydelse på indholdet af evangelisterne af Det Nye Testamentes retorik m.m..

Jesus i Kornmarken

Derfor ophæver Jesus sabbats-reglerne under sine slagsmål med farisæerne og indfører fastedagen i stedet, idet han helbreder de syge på jødernes lørdag 6. og 7. dagen søndagen, som oprindelig er en hviledag. De fleste skænderier Jesus brugte mod farisæerne handler om, at helbredelse er en fysisk, åndelig og velgørende handling, også det at spise uden at vaske hænder først og spise korn på en sabbat?

På den første sabbat efter påske skete det, at Jesus vandrede gennem en kornmark, og hans disciple plukkede aks og gned dem mellem deres hænder og spiste.                       Luk.6,1-10. ; 5.Mos.23,24-25 ; Matt.12,1-8.

Men nogle af farisæerne sagde: "Hvorfor gør i noget, man ikke har lov på en sabbat?"
Og Jesus svarede og sagde til dem: "Har I  da ikke læst, hvad David gjorde, da han og hans ledsager blev sultne?
Hvordan han gik ind i Guds hus og tog skuebrødene og spiste og gav sine ledsager deraf, skønt ingen uden præsterne har lov at spise dem".
Og han sagde til dem: "Menneskesønnen er herre over sabbatten."
PÅ en anden sabbat skete det, at Jesus kom ind i synagoen og lærte (hvordan man bliver rask)? Dèr var der en mand, hvis højre hånd var vissen (lam). 
Luk.6,6 : Matt.12,9 : Luk 6,10. 

Sabbats Lovreglen blev kun givet til Israel, i den Gamle Pagt, det kan man tydelig se af det apostlene skrev til de ikke jødiske kristne i Antiokia i Tyrkiet.

Ap.g.15,28-29.

Stenalderkost er uetisk

Flyt pilen på billedet og når der kommer en lup frem, så tryk på musen og du kan læse teksten!!...

Flyt pilen på billedet og når der kommer en lup frem, så tryk på musen og du kan læse teksten!!...

Rådent kød og døde dyr fundet i dyretransport

I marts måned 2013 fik Fødevarestyrelsen i Danmark et tip om, at kød fra Polen, efter at de polske fødevaremyndigheder afslørede en dyretransport med syge og døde dyr på vej til slagtning. Frygten er, at kød, som kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, er endt i Danmark.

Kilde: Københavns Dagblad d. 3. april 2013 fra Fødevarestyrelsen.

Tryk på linket:Kræft af PAHèr

Vegetarismen vil brede sig som en steppebrand som følge af covid-19 fra flagermus

Skal Danmark virkelig afskaffe landbruget som man gør i dag og i stedet dyrke fremtidens afgrøder, flere ærter, sojabønner, korn, majs og grøntsager, urter under drivhuse og bruge bølgekraft som energi?

Mange videnskabsmænd tror, at der vil opstå en ny pandemi krise (2020) og tidsalder, hvis mennesket skal overleve. Vi har i fremtiden på grund af zoonosser pandemier ikke brug for det traditionelle landbrug med masseproduktion af grissefabrikker, burhøns, oksekød, som forgifter vores tarmsystem og drikkevand med pesticider og med multiresistente MRSA bakterier, som også fremmer sygdom på hospitalerne, og som lægerne har svært ved ikke kan bekæmpe med antibiotika.

Vores nationalprodukt "svinefabrikker" bliver ædt op af de dyre invisteringer på importeret kunstgødning, sojafodder i produktionen, dyrlægeregninger og ikke mindst de mega store multihospitaler, lønninger og fejloperationer som løber op i milliarder af kroner, sygdomme der for det meste kommer fra dyrene i landbruget. Man har regnet ud, at en gris foder kan brødføde 16 mennesker i afrika, hvis man undlod, at bruge korn, foder, mælk i de store svinefabrikker og mindre grisestalde?

Derfor står svineproducenter til milliardtab!

De højere foderpriser (2012) på korn, vil femover smadre dansk økonomi i landbruget, at erhvervet vil frygte at flere og flere stalde vil stå tomme. På nært hold kommer det til at minde om den magre ko i Indien og Ægypten, som Moses forudså, da Josef er omtalt i bibelen om den skæbnesvangerende høst slog fejl og hver hungersnøden brød ud og slog til med død og rædsel. Korn vil blive en mangelvare bl.a. på grund af efterspørgelsen på økologisk mel og disse produkter til fremstilling af brød?

Mens de høje kornpriser i de kommende år stiger himmelflugt og er guld værd, så vil det fremover betyde milliardtab for svineproducenterne på grund af kunstgødning og sojafoder til grise. I stedet bør vi bruge soja i husholdningen til fremstilling af kunstig plantekød. I juni 2012 lød forventningen, at den bedste fjerdel af svineproducenterne i det kommende år vil tjene 68 kroner pr. slagtegris:

De penge er helt væk nu, omkostningerne er steget til underskud på omkring kr.200, fordi fodret er blevet er meget dyre, siger formanden i Landsforeningen af Danske Svineproducenter, til Jyllandsposten.

Tomme stalde

På årsplan betyder en omkostning på kr. 200 pr. gris (2012) 4,6 milliard kroner for hele branchen, og ifølge formanden Henrik Mortensen i Landsforeningen af Danske Svineproducenter har det smadret så meget, at han forventer, at nogle svineproducenter vil slagte deres besætning og lukke staldene, fordi de ikke har råd til det dyre foder og kunstgødning:

Under de seneste år 2010-2012, er krisen blevet branchnes økonomiske stødpude blevet mindre og mindre. Det samme er bankernes tålmodighed for at låne udbytte til flere svinestalde også. Den aktuelle prisudvikling sætter os under voldsom pres, "siger Henrik Mortensen til Jyllandsposten.

På det store stævne for politikerne på Bornholm i juni måned 2014, sagde venstres formand Lars Lykke Rasmussen, at han vil give tilladelse til at udvide landbrugets svineproduktion med 1 million flere svin om året, hvilket dansk Naturfrednings Forening tager stor afstand fra p.g.a. forurening af miljøet!!...

Da vikingerne allerede i 1100 tallet kom til Danmark og bev omvendt, levede de udelukkende som vegetarer. På deres togter til England havde de korn og grøntsager med og levede af fisk og blev ret høje af to meter. Når de kom i land på Bornholm ved Helligdomsklipperne, blev de omvendt til kristendommen, og her levede de udelukkende af korn, grøntsager og fisk!!...

Er svineinfluenza et unødigt hysteri?

Siden meddelsen om de første tilfælde af svineinfluenza i Mexico 24. april 2009, spredte sygdommen sig til en række lande verden over. Svineinfluenza er farlig, fordi den kan smitte fra gris til menneske og fra menneske til menneske.
29. april 2009 dør det første menneske en 2-årig i U.S.A. Den 27. april to dage før, har man registreret det officelle tal af smittede mennesker på jorden til 82. Men det, vi bliver advaret imod er, skræmmekampagner bliver så stor og alvorligt, at folk begynder og lade sig vacinere i mod den, men i stedet afholde sig fra at spise kød og berøring af grise på mulen, som der står skrevet i Biblen Det Nye og Gamle Testamente. Svinet som urent dyr og som en mand blev tvunget til at spise står skrevet i 2. Makkabærer bog 6,18 : 3. Mos. 11,7.
Det er ikke første gang i nyere tid, at der har været en alvorlig svineinfluenza. Den var fremme i 1976, hvor der flittigt blev givet vaccinationer af svinepest, hvor en række miltærsoldater døde. I kampagnen blev der lagt 1,3 milliarder dollars i sagsanlæg (1976) p.g.a. dødsfald, lammelser som følge af den daværende vacine. Var epidemien alvorlig? Nej. En total overreaktion på en ny influenza.
Vaccinationen lignede til forveksling "fugleinfluenzaen" som også var et forsøg på at få hele befolkningen, særlig de ældre til at lade sig vaccinere?
Herhjemme dør 10-15 børn hvert år af vacinationer, så lad dig ikke gå i panik af Covid-19 vaccine. Betragt det som et tåbeligt forsøg på at skabe  røre, istedet burde man læse langt mere om skadelige vacinationskader på børn og voksne? Hvis du får tilstrækkelig med vitaminer og mineraler gennem din kost ( vitamin A, C, D og E samt persille) og undgår kød, så opbygger du et immunforsvar, der skræmmer virus og bakterier bort.
I 1950èrne 7 år gammel blev min fars besætning af grise på sin landbrugsejendom ramt af svineinfluenza. Den ene gris efter den anden døde og blev slæbt ud på gårdspladsen. I forvejen var min far blevet advaret om, at satse på en bedrift af grisebesætning af min farmor. Hun have på forhånd læst de gode råd i Bibelen, at man skal holde sig langt væk fra svinet, der er opkaldt af samme navn? Indehaver af denne 123,hjemmeside var i 1953 på det tidspunkt konstant ramt uafbrudt af influenza, kronisk mellemørebetændelse på begge øre, ja helt til jeg var et voksent menneske af 26 år. Men pludselig fra den ene dag til den anden, forsvandt mine konstant ørebetændelser og influenza ved kostomlægning!!.....

Det var naturlæge Julia Vøldan som gennem sit tidskrift NY Tid & Vi fortalte mig om plus-minus balancen, at sygdomme specielt kræft og betændelser opstår!!...Hvis man er  minustype, skal èns blod være positiv (mangler energi) fra planter d.v.s. livsvigtige ioner. Det er mennesker skrev hun, der går næsten med hovedet forrest gennem livet, snakker og er meget livlig. Men det er oftes (ikke altid) de mennesker, som også bliver syge lige som mig. Minustypen er den mere stilfærdige, tilbagetrukne, kontormanden, den rolige type, og som oftes er ægtefolk modsat type vi vælger?
En familie kan være delt i spørgsmålet om råkost, og så er det som regel vegetaren, der må give sig, hvis der bliver lagt pres på ham eller hende. Det kan være et stort familieproblem, når husmoderen serverer bønner, og manden sidder der med tårer i øjnene og simpelthen ikke kan bære det. Endnu har jeg ikke hørt, at mad kunne være en skilsmisse grund, men druk?
Jeg ved at nogle slet ikke kan tåle, at gå direkte over til vegetarkost og det har jeg bevis for mig selv. Hvis man har en dårlig mave- tarmsystem, er havregrød at foretrække som morgenmad istedet for havregryn som stjæler kalken, hvis der ikke er tilstrækkelig med økologisk mælk. Hos de fleste er slimhinderne meget sårbare i mave- tarmsystemet for f.eks. gulerødder, derfor må man aldrig blande ris og kogte gulerødder sammen. Det gælder for det meste også andre ting, og det er sammensætningen af kosten der helbreder, noget der også står skrevet i "Fredens Evangelium" skrevet af Johannes Markus.
Så det er vanskelig med den frelste holdning, at alle der spiser kød, er fortabte med det samme. For dem ender det med, at det nye vegetarianske princip bliver forklaringen på alt her i tilværelsen, og så opstår der selvfølgelig en modstand. Jeg mener aligevel, det kan forklare meget mere, end mange er parat til at indrømme i dag. At det, man putte i sin mund, det bliver man. Mennesker, som helt forkaster grøntsager, og kun spiser kød - bliver alvorlig syge på et eller andet tidspunkt, idet et menneskes bevidsthed ikke bare kan være kød, kød og kød?

Hvorfor skal man undgå kød - og i stedet spise bønner, hirse, linser o.s.v.?
De kødædende dyr fra naturens side, er beskyttet mod forrådnelsesbakterier, bakterier fra den dyriske føde, det er mennesket ikke. Rovdyrets fordøjelseskanal er meget kort for at muliggøre hurtig udnyttelse af fordøjelsen og hurtig udskilning uden forstoppelse?
Menneskets fordøjelseskanal er meget lang (7-9 meter), hvilket ved rigtig ernæring (plantefibre) muliggør en fuldstændig udnyttelse af de levende plantestoffers mangeartede ernæringsfaktorer f.ek.s. proteiner, vitaminer, enzymer, mineraler og sporstoffer m.fl.
Ved en forkert ernæring med kødkost bliver denne lange fordøjelseskanal til en alvorlig fare, fordi gæring og forrådnelse udvikles under den lange passage og forstærkes for til sidst at kulminere i tyktarmen. Allerede i tyndtarmen opsuges bakterier, der var årsag til mine kroniske mellemørebetændelser ifølge naturlæge Axel O. Hansen. Under disse forrådnelsesprocesser udvikles der sundhedsfjendtlige bakterieliv (toksiner) samt flere gifte syrer, først og fremmest urinsyre, hvilket er hovedårsagen til mange lidelser; gigt, myoser, hovedpine m.m.
Sygdomme i en træk mave- tarmsystem er mangfoldige bl.a. forstoppelse, der efterhånden er blevet så almindelig hos danskerne, at den ikke betragtes som sygdom, og så er det netop en af de alleralvorligste, for derved kommer alt det ubrugelige affald til at opholde sig i for længe i tyktarmen. Det ophobes og brænder sammen som de værste "positive ioner" i kroppen, der udvikler sig til kræft og alverdens lidelser!!...Det er en kendsgerning, at gammelt affald af kosten i tarmen kan ligge og forrådne i op til 14 dage til tre uger inden det når ud af endetarmen. Tænk engang, hvis du lagde et stykke med leverpostej stå midt på bordet i 37 C bare i en uge? Det vil vrimele med alle uhumskheder af små krybdyr!!...
 

Tæt på Jesus Mirakler?

Er din gammel bibel guld værd?

De nye bøger af Bibelen bliver hele tiden revideret, sidst Den Nye Aftale af 2007 på Bibelselskabets Forlag. I 1992 blev den officielle Bibel i sin helhed oversat til dansk og i 1998 autoriseret af Dronning Margrethe den II, der også autoriserede den danske oversættelse af Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger.

Flere kristne trossamfund forsøger forgæves at oversætter og reviderer Det Nye Testamente til deres egen bibels fordel f.eks. Jehovas Vidner og Mormonerne, idet nogle mener at den Hebraiske udgave af Det Gamle Testamente er Jesus oprigtige sprog?

Et vigtigt oversættelsesprincip, er altid at oversætte Bibelen direkte fra grundsprogene. I det sidste århundrede er Det Gamle Testamente således blevet  revideret og oversat fra hebraisk til dansk ud fra Dødehavsrullernes fund i 1948 og Det Nye Testamente fra græsk til dansk?
Det er derfor min overbevisning, at den gamle Bibel fra før 1948 er guld værd, idet jeg fandt et lap papir hvorpå der står: I den ældste bevarede danske bibel fra 1699 kan man læse orginalsprogets oversættelse af Rom.14,21:

Det er meget bedre, smukt, godt og rigtigt, at du æder ikke kød, og drikker vin /2 eller gør noget, som din broder støder sig på /3 eller forarges / eller bliver skrøbelig af?
I den nye bibel har man bytet om på vers 22 og Rom.14,1-21?

Det var hverken urt eller plaster, der gør mennesket raske, men, kun dig o Herre Jesus Kristus gennem Ånden "Skaberen" alene med dit ord, som helbreder alt;
thi du har magt over liv og død, og du fører ned til Dødsrigets porte (graven) og op derfra igen.

Visdommens Bog 16,12.

Der er ingen større rigdom end legemlig sundhed; og ingen fryd overgår hjertets glæde.

Jesus Siraks Visdomsbog 30,16.

Tryk på linket: Spis grønt www.vitanyhed.dk/12158279

Moralsk renhed

Hvis sindelaget er i uorden, da har ingen af de religiøse og moralske handlinger nogen værdi i Jesus øjne. Vil du have klarhed over dette Jesu Syn på Religionen og Moralen, så læs:

Matthæus 5,21-28 ; 6,1-6 ; 6,16-18.

Blot disse Ord vil i et Glimt vise dig, at Jesus aldrig lader sig spise af med rigtige religiøse Ceremonier f.eks. i kirken m.m. eller med en udvortes moralsk Optræden. Han skærer hensynsløst tværs igennem det udvortes og går lige ind til Hjertets skjulte kammer og Motiver.

Og dette er den første Del af Jesu nådige Frelse, som han udfører i det syndige Menneske; han viser det på uimodsigelig Vis, hvordan Menneskets Sind er og hjælper os til at indse, at vort Sind må forandres (omvendelse) her, hvis vi skal blive fri for sygdom og elendighed og det fra Grunden af den største betydning for tro?

Kød fordærver legemet

Bliv ren?

I Det Gamle Testamente forbindes dyr og væsker ofte med noget urent, negativt, magisk eller symbolsk. Samleje og udflod hos kvinden og manden beskrives også som noget urent. "Når en mand har samleje med en kvinde, skal de bade sig i vand, de er urene indtil aften
3. Mos. 15,18.
Tilsvarende blev man uren, hvis man blev ramt af sygdommen spedalskhed.
Mark.1,42-43.
"Jesus rækker hånden ud og rørte ved ham og sagde "Jeg vil bliv ren" Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus siger fortroligt til ham: "Se til, at du ikke siger det til nogen?
Og i Markus Evangeliet 1,41 udtrykker apostlen, at Jesus havde medlidenhed med ham (ynkes) inderligt, rørte ved ham og siger til ham: "Jeg vil; bliv ren?
Og straks forsvandt hans spedalskhed (ved at han omvendte sig), og han blev renset
v.42.
Jesus formanede ham inderligt "strengt" ved at sige, at han skal gøre noget (ved sig selv), idet han siger til ham: "Se til, at du ikke siger noget om det til nogen, men gå hen, lad dig syne af præsten, og bring så for din renselse det offer, Moses har påbudt, til vidnesbyrd for andre, hvilket vil sige at han bekendte sine synder? 
Mark.1,43.
Men han gik i stedet ud og begyndte ivrig, at forkynde og udsprede rygtet derom (om omvendelse), så Jesus ikke mere kunne gå åbenlyst ind i en by; men han opholdt sig ude på øde steder, Skaberen i "NATUREN", og dog kom de til ham alle vegne fra.
Mark.1,43.
Og straks da hele skaren så ham åbenbare sig i "NATUREN", blev de grebet af ærefrygt og løb hen og hilste ham.
Mark.9,15.
En mand af skaren bragte så sin syge søn til Jesus og siger; han er besat af en ånd, der gør ham stum. Og når som helst den tager magten over ham, kaster den ham om, og han fråder og skærer tænder og stivner (epilepsi); og jeg har sagt det til dine disciple, at de skulle uddrive den, men de magtede det ikke.
Mark.9,18.
Men Jesus sagde til ham: "Hvis du formår (d.v.s. bidrag gives efter hver enkelt)! alt er muligt for den, der tror.
Mark.9,23
Alt, hvad I beder om i jeres bøn, det skal I få, hvis I tror!!....
Matt.21,21 : Matt,7,7 -29. (på Skaberen som har opfostret jer)

Da Jesus nu var kommet ind i et hus, spurgte hans disciple ham i enerum (ånden): "Hvorfor kunne vi ikke uddrive den?
Mark.9,28.
Han svarede dem: "Den slags kan ikke drives ud ved noget, uden ved "bøn og faste".
Mark.9,29.

Johannes siger til Jesus: "Mester! vi så en mand, som ikke slutter sig til os, uddrive onde ånder (sygdom) i dit navn; og vi søgte at forhindre ham i det, fordi han ikke slutter sig til os" (i ånden)?
Mark.9,38.
Men Jesus siger: "I skal ikke hindre ham; thi der er ingen, som gør en undergerning i mit navn og snart kan tale ondt om mig.
Mark.9,39.
Thi den, som ikke er imod os (i ånden), er for os.
Mark.9,40 : Matt.12,30-32.
Ja, den, som giver jer et bæger vand (hellig ånd) at drikke (p.g.a.faste) af den grund, at I hører Kristus til, sandelig siger jeg eder; han skal ingenlunde gå glip af sin løn.
Mark.9,41 : Matt.10,40-42.

Tryk på linket: Dronningen af Saba

Og den, der forarger en af disse små, som tror, ham var det bedre, at der var lagt en møllesten om hans hals, og han var kastet i havet.
Mark.9,42-45.

Tilfredsstillelse ved at være ren

Det er min overbevisning som religionsforsker, at hvis folk selv skulle slagte deres føde, så ville der ikke være ret mange kødspiser iblandt os. De fleste mennesker kan nemlig ikke nænne det, når de selv står der og ser dyret få rullet sit hoved af og hen ad gulvet i et slagtehus. Men i Danmark bliver der alligevel slagtet 30 millioner svin hvert år, mange flere kyllinger til eksport og lidt færre okser og kalve. Tænk, hvis folk selv skulle slå alt det ihjel? Den, som har oplevet et slagteri, glemmer det aldrig. I dag er det blevet en del af tidens kadaverdisciplin at piske sig selv op ved at spise store blodige bøffer. Jeg husker torvene i skolens gymnastiksal, hvor vi skulle op ad, men buttet af bygning som jeg var og slaphed af al den so flæsk jeg fik til middag, der gav mig ustandselige ørebetændelser, så blev kroppen til sidst slap og modstandsdygtig over for penicilin? Jeg var virkelig den eneste skrækslagen i skolen, som ikke kunne komme helt til tops i gymnastiksalens torve!!... Så kom slagordene idet nogle sagde? Så trænger han vel til en stor, blodig og beskidt bøf...Men efter den hurtige opblussen af energi kommer slapheden af soflæsk lige som ved alkohol?

Kød er blevet narkotika?

Nogle tror, at det påvirker karakteren, men jeg mener at kød forværrer sygdomme. Allerede fra jeg var syv måneder gammel indtil mit 26. år, var jeg plaget af kronisk mellemørebetændelse, der brat ophørte da jeg besluttede at blive vegetar? Det er det med mit eget liv, at jeg lader være med kunstigt, at puste energien op, derfor står jeg også bedre imod latterliggørelse. Kød er blevet et narkotisk middel til at forcere et velvære kunstigt, som alt andet i vores materialistiske tidsalder. En gennemsnitsdansker eller landmand som opdrætter grise bruger så mange madenheder, at det kunne brødføde 30 mennesker i u-landene, hvis kornet blev anvendt rigtigt som menneskeføde. I en hungersnødsperiode som den nuværende i verden, er der derfor et stort perspektiv og behov i at omlægge vore bedrifter i landbruget og få flere danskere til at spise vegetariske bælgplanter (sojaprotein m.m.) og kornprodukter som havre til morgenmad, der indeholder langt mere energi? Alle forstår det argument, men det forandrer ingenting. Hvorfor kan ting, man selv ser soleklart, da ikke gennemskues af andre? Jeg føler mig egentlig lidt flov, men med kronisk sygdom i 26 år har den lært mig, at man kan blive befriet fra sine alvorlige skavanker bare det, at holde op med at spise kød og i stedet blive vegetar. En naturhelbreder har engang nedfældet på papiret i sin bog om den skadelige suppe, steg og dessert vi får til middag.
- Ja suppe, steg og dessert, - det er en vane, man altid har haft og arvet fra sine forældre. Men det er nu videnskabelig bevist, at de fleste menneskers organisme slet ikke kan klare suppe, steg og dessert. Nyrerne svigter, tarmene forurenes og giver grobund for bakterier udover de naturlige , og skavankerne bliver omfattende, at almindelige læger ikke kan stille det mindste op. Men lægen skal nok prøve at finde en pille eller en sprøjte imod det, selv når det kommer såvidt, at lægen i forvejen ved at vi bare forsætter med at spise wienerbrød og drikke kaffe. Svinekød er urent, det er et ældgammel dogme i de fleste religioner og i Det Nye og Gamle Testamente bl.a. Hoseas Bog 8,13: Slagtofre elsker de - slagter, elsker kød - og æder; Herren behager de ej. Han mindes nu deres skyld og straffer deres synder, men Jesus frelser dem ved deres tro.
Matt.9,13 : Matt.12,7 : Hebr.10,5

Hvorfor skal man undgå kød?

I en artikel rapporterer Carlson Wade om et eksperiment ledet af Dr. L. H. Newberg ved Ann Arbor Universitetet, Dr. Newberg gav store mængder kød til forsøgsdyr som straks voksede sig større og blev kvikkere end de vegetarspisende kontroldyr. Tre måneder senere døde imidlertid de kødspisende dyr af nyreskader mens vegetardyr forsat var sunde og raske.
I en anden undersøgelse udført ved Harvard-laboratoriet for fysiologi påviste Moore, at en køddiæt bevirkede en overraskende af hjertevirksomheden både med hensyn til størrelse og varighed. Han fandt at pulsen stiger fra 25 til 50% over det oprindelige niveau, og dette vedblev i 15 til 20 timer for forsøgspersonerne, d.v.s. mange tusinde ekstra hjerteslag. Giftstofferne må være til stede når kropsfunktionerne øges på denne måde. De hurtigere kropsfunktioner beviser nærværet af disse giftstoffer."
I sin bog viser Dr. Hinhede, at der er et bestemt forhold mellem højprotein diæter (kød), syreforgiftning og sygdom. Lavprotein diæter (vegetarkost), gør kropsvævet mere alkalisk og øger kroppens modstandskraft overfor sygdom. Dr. Hinhede erklærer: "blandt folkegrupper med meget kød i sin kost har jeg ikke fundet en eneste gruppe eller person som har lav dødsprocent. Den lave dødsprocent findes altid hos folk som lever på mager kost - (vegetarianer).....Den høje dødsprocent med hjerte og karsygdomme samt fordøjelsessygdomme er altid størst i de højere klasser i overflodssamfundet."


ENZYMER


Ukogt mad er den mest betydningsfulde helse for kroppen og ikke vitamin og meneralpiller? Det skyldes fordi enzymer i frugter og planter indeholder "katalysatorer" som er en igangsætter, et af naturens vigtigste redskaber!!....
Enzymer sætter fordøjelsesorganerne i stand til at fordøje maden rigtigt, således at næringsstofferne, specielt de cellebyggende proteiner, kan nyttiggøres i kroppen.
I sin bog fortæller en af Danmarks mest omtalte naturhelbreder i 1920èrne Dr. Hindhede, at der er et bestemt forhold mellem højprotein diæter (kød), som giver syreforgiftning. B-vitaminer er vigtig for kroppen, idet den skal bruge dem for at lave enzymer. Men faktisk er det sådan, at aminosyren Lysin som er et B-vitamin bliver ødelagt under opvarmning eller pasteurisering af mælk. Hvorfor er mælk godt eller blevet omtalt som noget skidt? Nogle mener det er fordi, at mælken er blevet ødelagt under pasteurisering. Hvis vi mangler lysin som de fleste får for lidt af, så har cellerne meget nemmere ved at æde sig ind i bindevævet og brede sig uhæmmet, derved kræftsvulster og metastaser (kræftspredning) eller forkølelsessår?
For at forklare betydningen af enzymerne kan blive fuldstændig forstået, så lad os sammenligne menneskekroppen med en automobil. Selv om motoren er i førsteklasses stand og der er nok af benzin på tanken, men ingen gnist til at tænde gassen så vil motoren ikke starte.
På samme måde gælder det også for sportsfolk og boddybuilder, der køber "energi" proteinpulver!!...Enzymer, levende enzymer og lysin, virker som gnisten der sætter fordøjelsesorganerne i stand til at omdanne næringsstofferne i maden til godt og sundt blod til cellerne. Årsagen til at de fleste mennesker føler sig trætte og udmattet, kommer af mangel på livsvigtige enzymer i kroppen. Maden vi spiser kan ikke udnyttes fuldt ud, men bliver i stedet omdannet til toxiner (giftstoffer fra kød) eller giftstoffer som fører til sygdom. Enzymerne i frugt og grønne planter er sandsynliggjort nøglen til et langt liv eftersom det ser ud til at neutralisere grundårsagerne til for tidlig alderdom og, dermed gør kroppen i stand til at beholde sin ungdommelige beskaffenhed. Enzymer er lige så vigtig som motion, begge dele forynger kroppen.
Det er ikke bare kogning og stegning af maden som ødelægger enzymerne. Overskud af mavesyre p.g.a. forkert levemåde og stress ødelægger også enzymernes effektivitet. Den bedste måde at tilføre fordøjelsen den rette slags enzymer er at spise moden økologisk frugt, organisk økologisk dyrkede grøntsager og hvedegræs. Sidst nævnt er omtalt i Biblen som værende det sundeste man overhovedet kan få af enzymer, vitaminer og mineraler bl.a., hvis man lider af kræft. Presset hvedegræs f.eks. et halvt glas om dagen giver utrolig energi. Hvedegræs indeholder alle vitaminer, mineraler, enzymer og sporstoffer, foruden protein m.m. En bestemt urt som er omtalt flere steder i Bibelen og som var "Jesus Mirakelkur" (kvasten) er den mest helbredende af alle urter (persille) der findes, og som blev brugt flittigt ved de månedlige blødninger og menstruation - smerter, kroniske mellemørebetændelser m.m.? Den er omtalt i Bibelen hos
Markus kap.6,56 og 5,25-30. (kvasten)

Tryk på linket: Aktuel nyhed!

OMVENDELSE

Vilkåret for at forstå og få del i Guds store gave til den kommende og syndige slægt, Guds Rige, er omvendelsen ifølge Det nye Testamente.

Allerede Johannes Døberen indskærpede dette: Omvender eder, thi Himmerigets Rige er kommet nær: Matth.3,2. Også Jesus stadfæstede dette: "Fra den tid begyndte Jesus at prædike og sige: Tiden er inde, og Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet, thi Himmerigets Rige er kommet nær:

Matthæus.4,17 ; Mark.1,5

Retfærdige siger jeg jer: "Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det". Gudsrige består altså af dem, der tror på evangeliet?

Mark.10,15

Og da Peter på den første Pinsedag havde holdt sin første Missionsprædiken fyldt af den hellig Ånd, og folket kom i Syndenød og spurgte, hvad de skulle gøre, svarede han: "Omvend jer, og hver af jer skal lade sig døbe i Jesu Kristi navn til Synders forladelse.

Ap.G. 2,37-38

Og sådan prædikede alle apostlene?

Ap.G. 8,22 og 11,21 ; 17,30 ; 26,18.20 ;2.Kor.3,16 og 12,21 ; Jakob 5,20 ; 2.Pet.3,9 ; Hebr.6,1 ; Åb.2,5,21,22 og 3,19.

Det var da også, hvad Herren selv havde pålagt. For Jesus siger. Guds rige er inden i jer selv? "Således er der skrevet, at Kristus skulle lide og opstå fra de døde på den tredje dag (søndag), og at der i hans navn skal prædikes Omvendelse til Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene.

Lukas 24,46-47

Han havde da også udtalt, at Omvendelsen var den uomgængelige nødvendige betingelse for at komme ind i Guds Rige, kommer I ingenlunde ind i Himmerigets Rige. Og nu siger han det klart og tydeligt: "Uden I omvender jer og bliver som Børn, kommer I ingenlunde ind i Himmerigets Rige.    

Matthæus 18,3.

Guds rige er et grundlæggende begreb også i de abrahamiske religioner, heriblandt Islam? Men betingelsen er, at Himmeriget ikke er uden for os selv med krig, mord, utugt og med skønne kvinder i himmeriget lige som muhamedanerne tror, hvor man har skønne kvinder og hvor man bedrive hor, drikke, vin og stærke drikke!!.....

Guds rige er retfærdighed (ifølge Moses lov) om ikke at slå dyr ihjel eller mennesker på slagmarken, idet Jesus disciple også prædiker fred og glæde i Helligånden.

Romerbrevet 14,17 

Guds rige er i sig selv slet ikke synligt for det syndige menneske. For Jesus siger i Lukas Evangeliet 17,20-21, at "Guds rige kommer ikke, så man kan iagtage det, man vil heller ikke kunne sige: "Se, her er det! eller: Se dèr? For Guds rige er midt iblandt jer. "Fordi troen i sig selv er usynlig (nåden), er Guds rige og dermed kirken og Moskeen usynlig.

At omvende sig består derfor ganske simpelt i, at du, som sidder fast i dine gamle Synder, vender dig til Kristus og rækker ham dine lænkebundne Hænder og fødder og siger. "Herre, jeg kommer aldrig løs, hvis ikke du befrier mig fra mine synder.

Det eneste, som skal til, er, at vi selvransager vores liv, realiserer og redeligt vil se ind i vort eget sind. Da skal vi få Svar, og det er så tydeligt, som vi kan ønske det. Det er vort Sind, vi må give agt på. Thi Jesus har jo vist os, at det er Sindelaget, det kommer an på både Moralen og Religionen "Kristendommen". Det var jo på dette punkt, Jesus kastede sit revolutionerende nye lys ind i vort Slægts moralske Historie ved begyndelsen af Kristendommens opståen.

I Ny Testamente bruges det græske Ord om omvendelse "metanoia", som betyder Omsindelse eller klare udtryk Sindsforandring.

Og blot den lille vejledning kaster straks Lys over det opstillede spørgsmål. Det siger os, at der er noget i Vejen med vort Sind, som gør, at Gud ikke kan få os ind i sit Rige uden at få dette vort sind forandret.

Jesus opstår 1. Påskedag fra de døde (søndag)

Ifølge Det Ny Testamente opstod Jesus fra graven "ifølge skrifterne" Det Gamle Testamente? og åbenbarede sig den første dag i ugen 1. påskedag, altså på en søndag og "Åbenbarer" sig først for Maria Magdalene (Sofia), der på græsk betyder visdom?

Skriv på Google linjen ordet: sofia græsk - og tryk på Gyldendal - Den Store Danske.   

Så går Maria Magdalene hen og forkynder disciplene om Jesus, idet hun siger: "Jeg har set "HERREN", Joh.20,18
Da det nu var blevet aften den samme dag, den første dag i ugen (søndag), og disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem, og han siger til dem: "Fred være med
jer".  Joh.20,19-31 1.Kor.5,7-8 ; Mark.16,1 ff.

Og idet han sagde det, viste han dem både sine hænder og sin side. Da blev disciplene glade, fordi de så Herren.
Jesus sagde da igen til dem: "Fred være med jer! Ligesom Faderen (ABBA) har udsendt mig, således sender jeg også jer"
Og da han havde sagt det, åndede han på dem og siger til dem: "Modtag Helligånden"
Hvem I forlader synder, dem er de forladt, og hvem I nægter forladelse, dem er den fornægtet".
Joh.20,18-24.
Desværre var Thomas ikke tilstede, men 8 dage senere, "åbenbarer" Jesus sig for ham, idet han rækker sine hænder frem, se, her er mine, men ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.
Thomas svarede og sagde til Jesus: "Min Herre og min
Gud!" Joh.20,25-31 : Joh.21.25.
Jesus siger til ham: "Fordi du har set mig , tror du; retfærdig er de, som ikke har set mig og tror."
1. Pet. 1,8 ff. : 2. Kor. 5,7 : Hebr. 11,1 ff. : Joh. 20,29  
 

Døde Jesus slet ikke på korset?

dr/dk/nyheder tirsdag d.19 april 2013 kl.13,36:
Det er en regulær misforståelse, når vi markerer Jesu sidste nadver skærtorsdag. Påstanden kommer fra professor ved Cambrige University Colin Humphrey. Han har studeret evangelierne og er kommet frem til konklutionen: Den sidste nadver fandt sted en onsdag nærmere bestemt d. 1. april år 33 e.Kr.
Humpreys tese bliver præsenteret i bogen "Mysteriet om den sidste nadver", som netop er udkommet. Ifølge Humphrey skyldes misforståelsen, at man ved Jesu død benyttede sig af en ældre jødisk kalender? Den ældste kalender angivelsen, står nævnt i "Dødehavsrullerne"

Blev Jesus slet ikke korsfæstet langfredag, som professor Humphrey påstår, idet langfredag bliver til torsdag? Ifølge Bibelen Det Nye Testamente, opstod Jesus tre dage efter fra de døde, påske søndag!!...Så der er noget der ikke stemmer overens med professoren ved Cambrige University!!......På maleriet ser vi tydeligt, at der mangler en person rundt om bordet ved

Blev Jesus slet ikke korsfæstet langfredag, som professor Humphrey påstår, idet langfredag bliver til torsdag? Ifølge Bibelen Det Nye Testamente, opstod Jesus tre dage efter fra de døde, påske søndag!!...Så der er noget der ikke stemmer overens med professoren ved Cambrige University!!......På maleriet ser vi tydeligt, at der mangler en person rundt om bordet ved "den sidste nadver"? Personen i midten er ikke Jesus, men ifølge historien Johannes døberen!!..Er Jesus ude og tisse en tår? Måske er han slet ikke blevet inviteret til påskefrokost?

Kan du tåle at høre sandheden?

Sandheden står skrevet i deltaet

Overalt i lavt beliggende industriegne ved udmunding af vandløb eller deltaet er i højeste grad forurenet. Affaldet fra fabrikkerne, slagterier indeholder mange kemiske stoffer og forgifter de lokale vandløb. Det gælder f.eks. Mekongdeltaet i Vietnam.

Store miljøproblemer med fisk

Fisken pangasius har vundet stor udbredelse i Danmark, men ifølge et nyt dokumentarprogram i den tyske TV-kanal ARD marts 2011 sker opdrættet af pangasius under kummelige forhold i Mekongdeltaet i Vietnam. Det påpeger danske fiskers netsted fiskeforum.dk

Ifølge fiskeforum.dk fortæller det tyske dokumentarprogram "Pangasius-løgnen" om de massive miljøproblemer produktionen medfører, som følge af ukontrolleret medicinering og massiv udledning af urenset spildevand i deltaet, der minder om en "kemisk suppe" fyldt med medicinrester og bakterier.
Den populære fisk pangasius er tilmed nøglehulsmærket med grønt og skulle dermed være lige til at sætte tænderne i.
Men undersøgelserne og DR-1 program en aften samme år kl.19,00 fortæller, at Pangasius er fyldt med gift, medicinrester m.m.
En lokal guide fortæller i den tyske dokumentarprogram, at der benyttes op til 50 forskellige antibiotika i fiskens kost. De store fisk lever tæt i dammen ofte 60 til 80 individer pr. kubikmeter vand (1000 l.) ved bifloderne i deltaet, hvilket medfører at der opstår skader på fiskene.
Fiskefodret består delvis af lokal forurenet fiskemel, som i stort omfang produceres af fiskeyngel, dokumenterer udsendelserne (Tysk TV og DR-1 program). Derudover fremgår det, at foderblandingerne ofte tilsættes genmodificeret soja.
Verdenssundhedsfonden WWF, har længe haft opdrætbetingelserne i Vietnam under lup - med god grund.
Det får imidlertid ikke Fødevarestyrelsen til at trække det grønne forbruger "nøglehulsmærket" tilbage. Nøglehulsmærket gives kun for det ernæringsmæssige indhold. Men det er forbudt at sælge fødevare, der udgør en sundhedsrisiko, "siger Jens Terkel Jensen, der er souschef i Fødevarestyrelsens kontor for fødevare og ernæring".
Christoph Mathisen, programmedarbejder for Hav og Fiskeri i Verdensnaturfonden, fortæller, at problemerne blant andet er opstået, fordi tusinder af vietnameser har dropet risdyrkningen og har kastet sig over Pengasius-fisken og produktionen uden at have den nødvendige faglige viden om sund opdræt.
Aligevel har fonden fjernet Pangasius fra den røde liste over fisk, som man skal holde sig fra.
Det skyldes, at vietnamesere nu er begyndt at samarbejde om produktionsforholdene, og Christoph Mathisen forventer, at en helt ny mærknings ordning vil være på plads inden året er omme (2011), så forbrugerne tydeligt kan se, hvilket fisk de roligt kan spise.
"Indtil mærkningsordningen er på plads, kan man dog ikke vide sig sikker, "advarer Christoph Mathiesen".
Kilde: Tysk tv-kanal ARD, DR-1, Søndags Avisen 1-3. april 2011, Jyllands-Posten 10. april 2011.

Kig efter importøren?

Indtil da må forbrugerene leve med den falske tryghed, det er, at fisken er nøglehulsmærket, selv om den også kan indholde giftrester.
Christoph Mathiesen råder forbrugerne til at kigge efter navnet på producenten. Hvis der står Nordic Seafood eller Butler`s Choice på pakken, er der en god chance for, at fiskene er i orden. Disse firmaer, der står for den største import, samarbejder nemlig kun med leverandører, der kan dokumentere en god standar.
Kilde: Søndagsavisen 1-3. april 2011.

Indpakningen i søgelyset

Når man kigger nøje efter den tætte indpakningen, så er Pangasius vacumpakket, hvilket sker med et varmejern der smelter plastikindpakningen? Undertegnede G.I.N. af denne hjemmeside har været reparatør af disse maskiner og når man smelter plastik opstår rædselsfuld lugtgener. Jeg har en formodning om, at disse kemiske forbindelser sætter sig i fisken? Jeg vil derfor være meget bekymret i det heletaget, at købe madvarer som har fået denne plastik varme - behandling, hvilket gælder pålægvarer o.s.v. Berøring af madvarer mod plastik kan også øge risikoen for afsmitning, hvis varen tilsættes forskellige stoffer f.eks. citronsyre m.m.
Køb to pakker pangasius fileter til 40 kroner, og spar 10 kroner, lokker supermarkederne. Den vietnamesiske opdrætsfisk er billig, velsmagende for de fleste som ikke kan smage god Vesterhavs fisk eller Frederikshavner rødspætter og i stigende omfang er blevet en seriøst stor konkurant til danske velsmagende fisk. Der kommer løbende oplysninger fra frusterende fiskerere herhjemme, hvorfor danske fisk er så pressede prismæssig.
Der er oplysninger, som ikke fremgår af varedeklerationen, når fisken lander i vesteuropæiske detailbutikker. På samme måde som flere varedeklerationer ikke omtaler, at den hvide tætpakket pengasius er behandlet med fosfat eller citronsyre, som også øger nettovægten ved at vand bindes til fiskekødet. Forbrugerne bliver 
Overalt i lavt beliggende industriegne ved udmunding af vandløb eller deltaet er i højeste grad forurenet. Affaldet fra fabrikkerne, slagterier indeholder mange kemiske stoffer og forgifter de lokale vandløb. Det gælder f.eks. Mekongdeltaet i Vietnam.


Store miljøproblemer med fisk

Fisken pangasius har vundet stor udbredelse i Danmark, men ifølge et nyt dokumentarprogram i den tyske TV-kanal ARD marts 2011 sker opdrættet af pangasius under kummelige forhold i Mekongdeltaet i Vietnam. Det påpeger danske fiskers netsted fiskeforum.dk

Ifølge fiskeforum.dk fortæller det tyske dokumentarprogram "Pangasius-løgnen" om de massive miljøproblemer produktionen medfører, som følge af ukontrolleret medicinering og massiv udledning af urenset spildevand i deltaet, der minder om en "kemisk suppe" fyldt med medicinrester og bakterier.
Den populære fisk pangasius er tilmed nøglehulsmærket med grønt og skulle dermed være lige til at sætte tænderne i.
Men undersøgelserne og DR-1 program en aften samme år kl.19,00 fortæller, at Pangasius er fyldt med gift, medicinrester m.m.
En lokal guide fortæller i den tyske dokumentarprogram, at der benyttes op til 50 forskellige antibiotika i fiskens kost. De store fisk lever tæt i dammen ofte 60 til 80 individer pr. kubikmeter vand (1000 l.) ved bifloderne i deltaet, hvilket medfører at der opstår skader på fiskene.
Fiskefodret består delvis af lokal forurenet fiskemel, som i stort omfang produceres af fiskeyngel, dokumenterer udsendelserne (Tysk TV og DR-1 program). Derudover fremgår det, at foderblandingerne ofte tilsættes genmodificeret soja.
Verdenssundhedsfonden WWF, har længe haft opdrætbetingelserne i Vietnam under lup - med god grund.
Det får imidlertid ikke Fødevarestyrelsen til at trække det grønne forbruger "nøglehulsmærket" tilbage. Nøglehulsmærket gives kun for det ernæringsmæssige indhold. Men det er forbudt at sælge fødevare, der udgør en sundhedsrisiko, "siger Jens Terkel Jensen, der er souschef i Fødevarestyrelsens kontor for fødevare og ernæring".
Christoph Mathisen, programmedarbejder for Hav og Fiskeri i Verdensnaturfonden, fortæller, at problemerne blant andet er opstået, fordi tusinder af vietnameser har dropet risdyrkningen og har kastet sig over Pengasius-fisken og produktionen uden at have den nødvendige faglige viden om sund opdræt.
Aligevel har fonden fjernet Pangasius fra den røde liste over fisk, som man skal holde sig fra.
Det skyldes, at vietnamesere nu er begyndt at samarbejde om produktionsforholdene, og Christoph Mathisen forventer, at en helt ny mærknings ordning vil være på plads inden året er omme (2011), så forbrugerne tydeligt kan se, hvilket fisk de roligt kan spise.
"Indtil mærkningsordningen er på plads, kan man dog ikke vide sig sikker, "advarer Christoph Mathiesen".
Kilde: Tysk tv-kanal ARD, DR-1, Søndags Avisen 1-3. april 2011, Jyllands-Posten 10. april 2011.

Kig efter importøren?

Indtil da må forbrugerene leve med den falske tryghed, det er, at fisken er nøglehulsmærket, selv om den også kan indholde giftrester.
Christoph Mathiesen råder forbrugerne til at kigge efter navnet på producenten. Hvis der står Nordic Seafood eller Butler`s Choice på pakken, er der en god chance for, at fiskene er i orden. Disse firmaer, der står for den største import, samarbejder nemlig kun med leverandører, der kan dokumentere en god standar.
Kilde: Søndagsavisen 1-3. april 2011.

Indpakningen i søgelyset

Når man kigger nøje efter den tætte indpakningen, så er Pangasius vacumpakket, hvilket sker med et varmejern der smelter plastikindpakningen? Undertegnede G.I.N. af denne hjemmeside har været reparatør af disse maskiner og når man smelter plastik opstår rædselsfuld lugtgener. Jeg har en formodning om, at disse kemiske forbindelser sætter sig i fisken? Jeg vil derfor være meget bekymret i det heletaget, at købe madvarer som har fået denne plastik varme - behandling, hvilket gælder pålægvarer o.s.v. Berøring af madvarer mod plastik kan også øge risikoen for afsmitning, hvis varen tilsættes forskellige stoffer f.eks. citronsyre m.m.
Køb to pakker pangasius fileter til 40 kroner, og spar 10 kroner, lokker supermarkederne. Den vietnamesiske opdrætsfisk er billig, velsmagende for de fleste som ikke kan smage god Vesterhavs fisk eller Frederikshavner rødspætter og i stigende omfang er blevet en seriøst stor konkurant til danske velsmagende fisk. Der kommer løbende oplysninger fra frusterende fiskerere herhjemme, hvorfor danske fisk er så pressede prismæssig.

Der er oplysninger, som ikke fremgår af varedeklerationen, når fisken lander i vesteuropæiske detailbutikker. P snydt så vandet driver af dem?

Kilde: G.I.N. økolog, klimatolog og ernæringsekspert.  

Hvis der er noget vi mennesker ikke kan tåle at høre, så er det sandheden uden at blive fornærmet. Det gjaldt både min familie, venner, bekendte, naboer og arbejdskammerater i de 40 år jeg har været økolog og specielt uddannet i kemi og klimatologi.
I denne måned er det 48 år siden i 1973, at jeg blev inspireret af en artikel i BT om forurening, hvilket fik mig til og købe min allerførste bog nogensinde "Naturen har altid ret", skrevet af den franske naturlæge Maurice Messeguè som den 27. juni 1971 gik på talerstolen midt på torvet i den franske provinsby Fleurance og blev udnævnt til borgmester:

Han husker advarende de ord, som en af hans venner, Maitre Pasquini, daværende borgmester for Ile - Rousse provinsen, kom med. Det var i 1964, da han var næstformand for nationalforsamlingen.
- Vi har bestemt for de første forureningslove, og ved den lejlighed søgte vi at udregne, hvor meget affald, der kastes i Frenkrigs floder (ved deltaet)? Han spurgte Maurice Messeguè, gør du dig nogen forestilling om tallene?
- Overhovedet ikke, sagde han.
- Nå, men det udgør omkring seks millioner tons affald, lige så meget som ladningerne i titusinde godstog.
Nu sætter bønderne pigtråd omkring de forurenede kilder for at forhindre kvæget i at forgifte sig. Vand vores vigtigste af alt er blevet fjendtlig? Man tør ikke mere bade i floder, bifloder, vandløb, åer, bække m.m.. Affaldet fra alt, hvad vi mennesker laver og fabrikkerne producerer og fremstiller, lader os ikke i fred. Vi opsluges uden at vide det af affaldsprodukter i vores mad vi spiser og drikker. Hvilke forbrydelser begåes ikke for at komme af med affaldet som ikke alene flyder i floder m.m., men også overalt i naturen; lige fra bonden som sprøjter marker og smider tomme giftdunke væk i bæk, åer og totalt forurener til den fabrik, som hælder affald ud og forgifter sine naboer langs floder. De egne nær omkring Grass, hvor jeg har venner og familie siger Maurice Messeguè er i højeste grad forurenet. Værst er affaldet fra parfumefabrikkerne, der indeholder mange kemiske og yderst skadelige stoffer og som forgifter de lokale vandløb. Det har haft sin virkninger på mennesker og dyr og har sat en hel antiforureningskampagne i gang.

Tryk på linket her og vend tilbage til denne side:
www.vitanyhed.dk/12158292

Jeg troede ikke mine egne øren, at høre, siger Maurice Mess`guè: Grass, den lille dejlige by engang, hvor man drømte om at bo i mellem duftende roser- og jasminmarker! Og nu selv roserne er forgiftet? Hvordan er det muligt, at roserne, der er så skønne at betragte, så silkebløde at kærtegne og så friske at lugte til, kan være dødbringende? Jeg som altid har elsket roser og omgivet mig med dem hvor jeg end befinder mig, er dybt bedrøvet over forureningen. Det er ikke til at komme udenom "heksen" forureningen er over alt og skjuler sig for os mennesker under de skønneste masker for bedre at narre os og bedrage!!.....

Messegue Mauricè blev født den 14. december 1921 i Sant-Cirq Colayrac- i Lot-et-Garone. Hans far, en landmand fra Gers, vidergav sin viden om guds vidunderlige gave om planter og blomster til Messeguè Maurice, hvis ånd blev lidenskabelig for naturmedicin, senere en af de store forfatter til bogen "Mennesker og Planter".
Messegue Maurice hævder at have behandlet flere verdensleder for sygdom bl.a. Winston Churchill, Jean Cocteu, Mistinguett, Edouard Herriot, Maurice Utrillo og den tyske kansler Konrad Adenauer m.fl., hvilket skyldes hans anden karriere i 1971 som valgt borgmester og sin store tale om forurening midt på torvet i Fleurance.
Maurice Messeguè var den første offecielt store forkæmper af landbrugets anvendelse af sprøjtegifte og kunstgødning, idet han opfordrede alle landmænd, gartnerier og frugtavler til at dyrke biodynamiske og økoprodukter. Fra talerstolen midt på torvet i Florance, fik han overbevist alle fremmødte, idet han appelerede til både haveejer, gartneri og landbrug om at gå hånd i hånd omkring antiforureningskampagnen, der langsom skrider frem og møder megen modstand.
I talen citerer Maurice Messeguè nærmest et stykke fra Bibelen om Noas Ark og forsætter med en sætning, der meget ens minder om lignelsen i Mattæus Evangeliet: Hvor vejen dog er lang fra bægeret til læberne! (Matt.23,26 ; 15,20 ; 23,13 ; Luk.11,49-52). 
Hvor megen tid går der ikke mellem det øjeblik, hvor man opdager visse produkters skadelighed og deres forsvinden fra butikshylderne, og hvor mange mennesker bliver ofret! Således blev tilsidesættelse af borsyre til smøret fordømt allerede af Det franske medicinske Akademi i 1916, men blev først forbudt ved en forordning i 1964, næsten et halvt århundrede senere.

Historien forsætter, men husk og vende tilbage til denne side: GUD ER GRØN!!...
Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158298 


 

Hvorfor fejrer vi påske?

Ja det burde præsterne i kirken også fortælle i dag, men derpå talte Jesus til skarerne fra taget og i "Himmelen" 1. Pinse dag og til sine disciple sagde han: "På Moses` stol har de skriftkloge (præsterne) og farisæerne taget sæde. Alt hvad de siger, skal I derfor gøre og overholde; men deres gerninger skal I ikke rette jer efter; thi de siger nok det ene, men overholder ikke det andet?
Matt.23,1-23 og 27 : Ap.G. 23,1-3 : Luk. 11,37-41 : Rom.2,21

Påsken i den kristne tradition stammer oprindelig helt tilbage til 1280 f.Kr. og er oprindeligt en jødisk fest som fejres til minde om udfrielsen fra slaveriet i Ægypten og denne 40 års ørkenvandring som går tilbage på Moses tid. Farao nægtede israelitterne udrejse, og Gud lod plagerne regne ned over ægypterne, men også jøderne?
4. Mose`s Bog 11,1-35.

Moses ophæver og forbyder spisning af dyr og vagtler?

Fundet af et helt nyt fragtment "fredens evangelium", fundet i Monte Casino Klostrets bibliotekskælder i 1929, dateret til 33. e.Kr. fortæller, at Moses allerede under 40 års ørkenvandring og under udfrielsen af Ægypten, ændrer jødernes spisevaner og forbyder dem at spise kød?

Efeserne kap.6,10-18 ; Es.52,1 Ap.G.10,14-31 ff. vers.

Advarsel med at være genstridig

Lyt, mit folk, til min lære, bøj eders øre til de ord fra min mund; jeg vil åbne min mund med billedtale, fremsætte gåder fra fordums tid, hvad vi har hørt og ved, hvad vore fædre har sagt os; vi døgler det ikke for deres børn, men  meddele en kommende slægt (Kristendommen) om HERRENS ære og vælde og underne, som han har gjort.
Han gjorde undere for deres fædre i Ægypten på Zoans mark.
Sl.78,1-19 ; 4. Mos.13,22-27 ;
 
Han ledede dem ved skyen (pyramiden) om dagen, natten igennem ved ildens skær; han kløvede klippen i ørkenen, lod dem rigeligt drikke som  af strømme, han lod bække rinde af klippen og vand strømme ned som floder. Men de blev ved at synde imod ham og vække den Højeste vrede i ørkenen; de fristede Gud i hjertet og krævede mad til at stille sulten, de talte mod Gud og sagde: "Kan Gud dække bord i en ørken?
Mark. 8,4-9 ; 2.Kong.4,38-44 ; 2. Mos.16,2-10.

Da brød de op fra Sukkot og lejrede sig i Etam ved randen af ørkenen. Men HERREN (Jesus Kristus) vandrede foran dem, om dagen i en skystøtte (Keopspyramiden) for at vise dem vej og om natten i en ildstøtte (ildskær) for at lyse for dem, så kunne de rejse både dag og nat.
Og skystøtten veg ikke fra folket om dagen, ej heller ildstøtten om natten (måneskær fra Keops- pyramiden)? Se det nederste billede, ørkenvandringen.
2. Mos. 13,20-22 ; 1. Kor.10,1-5 ; 4. Mos.14,14 ; 5. Mos. 31,15-20 ; Neh.9,12-15 ; Sl.78,14 ; 105,39-45 Halleluja som betyder lovpris HERREN "JESUS KRISTUS" (1.Kor.10,4) ; 2. Mos.17,6-7 ; 15,26-27.

Paulus ord til Hebræerne:

Den gamle pagts helligdom i (Det Gamle Testamente) viste, at vejen til Gud endnu ikke stod åben.

Paulus skriver i brevet til Hebræerne 9,1-12 således: Nu havde jo også den første pagt i ørkenen på Moses tid sin gudstjeneste ordning og sin jordiske helligdom - arken.

2.Mos.25,16-38

Og bag det andet forhæng var der et rum, som kaldes "det allerhelligste".

Hebr.9,3-10.

Derved giver Helligånden sig til kende, at vejen til helligdommen endnu ikke er blevet fri (adgang), sålænge det forreste rum endnu er der?

Hebr.10,19-29.

Heri har vi jo et sinds billede (opfattelse) på den nuværende tid (Kristendommens begyndelse), og svarende dertil frembæres der både ublodige og blodige offer, som dog ikke er i stand til efter samvittighedens krav at føre den ofrende til fuldendelse (omvendelse),

Hebr.9,9. Matt.12,7:

Så hvis i havde forstået, hvad de ord betyder: "Barmhjertighed vil jeg, ej slagtoffer", havde I ikke fordømt de skylds fri (Jesus Kristus og profeterne).

Hos.6,6 ; Matt.9,13 ; Ordsp.21,3 ; Es.1,10-11.

Der var også, såvel foreskrifter om mad og drikke og forskellige tvætninger, men det var kun kødelige menneskelige bud (Moses), der blev pålagt indtil den tid, da den rette ordning indførtes af Kristus?

Hebr.9,11-17:

Thi et testamente bliver først gyldigt ved død (Kristus), da det aldrig træder i kraft, sålænge han, der har oprettet det, lever.

Gal.3,15-29.

Derfor er heller ikke den første pagt blevet indviet uden blod.

Thi efter at Moses havde forkyndt hele folket alle lovbudene, tog han blod af kalve og bukke tillige med vand og skarlagenrød uld og isop og bestænkede bogen selv (Det Gamle Testamente) og hele folket, idet han sagde: Dette er den pagts blod, som Gud har pålagt mig,

Hebr.9,20

Og i Ny Testamente siger Mattæus, da Jesus tog en kalk og takkede, gav dem og sagde: "Drik alle heraf; thi dette er mit bl od, pagts blodet som udgydes for mange til syndernes forladelse.

Mens de også spiste, tog Jesus et brød, velsignede, brød det og gav sine disciple det og sagde: "Tag dette og spis det; det er mit legeme.

Matt.26,26-29.

Jeg har hjertelig længtes efter at spise dette påskemåltid (vegetar) med jer, før jeg skal lide.

Luk.22,15-16

Thi jeg siger jer, at jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldkommen i Guds rige!!....Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (og spise vegetarmad)?

Luk.13,29 ; Sl.107,7 Es.2,2-11 ; Matt.8,11-12 Es.60,3.

Arbejd ikke for den mad, som er forgængelig, men for den mad, som varer til evigt liv, den, som Menneskesønnen vil give jer, thi ham har Faderen (ABBA), Gud selv, sat sit segl på".

Joh.6,27 ; 1,32.

Vor fædre spiste manna (40 år) i ørkenen, som der står skrevet; Brød fra Himmelen gav han dem at spise (vegetarmad).

2.Mos.16,4 ff. ; Sl.78,24.

Thi Guds brød er det brød, som kommer ned fra Himmelen og giver verden liv.

Joh.6,31-35.

 

Jeg vil stadfæste min pagt!!.....

I skal spise gammelt korn, til I for det nye korns skyld må tømme laderne (pyramiderne) for det gamle.
3. Mose`s Bog 26,10-16 ; Esajas Bog. 1,2 : Hoses Bog 7,10-16 ; 6,1-6 ; Matt.9,13 ; 12,7 ; 1.Sam15,22.

På den lange 40 års ørkenvandring er det svært for folket, at undgå sure miner og brokkeri undervejs. Folket sulter og beklager sig så meget over, at de ikke kan få kød at spis så Gud griber ind: Hvor længe skal de vise mig mistillid trods alle de tegn, jeg (Moses) har gjort blandt dem? Og Herren slog en mængde af dem ihjel (1500 mand): Jeg vil slå dem med bylder og pest( forgiftet vagtler) og tilintetgøre dem, siger Herren til Moses.... Her i ørkenen skal jeres lig komme til at ligge i fuldt tal (1500), fordi I har gjort ondt af jer mod mig. Moses siger til Herren Gud: Hvor skal jeg gå hen og skaffe hele dette folk kød?


Men den sammenhobende mængede (1500), som fandtes iblandt dem, blev lysten (og syndig). Så tog også israelitterne sig til at græde igen, og de sagde: "Kunne vi dog få kød at spise!
4. Mos.11,4 ; 1. Kor.10,6 ; Sl.106,14 ; 2. Mos.12,38 ; 16,3.

Vi mindedes fiskene, vi fik at spise for intet (arbejde) i Ægypten, og agurkerne, vandmelonerne, porrerne, hvidløgene og skalotteløgene og nu vansmægter (forbander) vi; her er hverken det ene eller det andet, vi ser aldrig andet end manna.
Sl.78,23-32 ; Joh.6,31-40 ; Hos. 7,10-13 ; 3. Mos.26,10-14 ; Hos.8,13-14 ; 2. Kor.6,16.

Når duggen om natten faldt over lejren, faldt også mannaen ned over dem, så kogte de dem i en gryde og lavede kager deraf som den eneste føde, idet de smagte af honningkager.
Og Moses hørte, hvorledes alle folkets slægter græd, men hvor skal jeg gå hen og skaffe hele dette folk kød. Thi de græder rundt om mig og siger: Skaf os kød at spise!
Jeg kan ikke ene bære hele dette folk, der er mig for tungt siger Moses til Gud Herren.
4. Mos.11,5-14.
Men til folket skal du sige siger Gud Herren: Helliger eder til i morgen, så skal I få kød at spise! I har jo grædt højlydt for Herren og sagt: Kunne vi dog få kød at spise! Vi havde det jo bedre i Ægypten! Her eftergiver Herren (Moses) dem og de får kød at spise; og ikke blot èn eller to eller fem eller ti eller tyve dage skal I spise det, men en hel måned igennem, indtil det står dem ud af næsen, og I væmmes derved, fordi I har ringeagtet Herren, der er i deres midte (Moses), og grædt for hans åsyn og sagt: Hvorfor drog vi dog ud af Ægypten!"
4. Mos.11,20.
Så brød de op fra bjerget Hor i retning af Det Røde Hav for at komme uden om Edoms land. Undervejs blev folket utålmodigt og talte mod Gud og Moses og sagde: "Hvorfor førte I os ud af Ægypten (afguderi), når vi skal dø i ørkenen? Her jo hverken brød eller vand, og vi er lede ved den usle føde "mannaen". Da sendte Herren giftslanger blandt folket, og de bed folket, så en mængde af Israel døde.
1. Kor.10,9 ; A.p.G 5,9 ; 2.Mos.17,2.7 ; 4. Mos.21,5.
Da rejste der sig på Herrens bud (vrede) en storm fra Herren løs, den drev vagtlerne over lejren fra havet og kastede dem til jorden i et lag på to alen over et område så stort som en dagsrejse på alle sider af lejren. Og folket samlede vagtler hele den dag og hele natten og hele næste dag, og de bredte dem til tørring rundt om lejren
4. Mos.11,31-33:
Men endnu mens de havde kødet mellem tænderne (vagtlerne), flammede Herrens vrede op mod folket, og Herren lod en meget hård straf ramme folket så de døde, fordi de havde nægtet at leve af vegetarisk føde? Og man kaldte stedet Kibrot-Hattaàva, der blev de lystne (syndige) folk jordet. Derfra drog resten af  folket fra Kibrot-Hatta`ava til Hazerot, hvor de gjorde ophold.
4. mOs.11,34-35.
Begivenheden om Guds straf mod jøderne beskrives også i ikke-bibelske skrifter, hvorfra den med sandsynlighed har rod i en historisk hændelse. Der er tilstrækkelig med nutids casses, der beskriver dødsfald efter indtagelse og spisning af vagtler som føde. Vagtler vides at føde på skarntyde frø, og symptomerne ligner til forveksling skarntydeforgiftning. Syndromets betegnelse hedder "coturnisme" (efter artsnavnet for den europæiske vagtel Coturnix coturnix coturnix) Dette har givet ophav til hypotesen om at coturnisme skyldes indtag af (skarntyde forgiftede vagtler). Ifølge Bibelen Det Gamle Testamente 2. Mos. 16,13 kom en sværm vagtler flyvende og faldt i et tykt lag over lejren, så der må have været rigtig mange fugle som faldt ned og døde? Indirekte skarntyde forgiftning er også set efter indtag af andre fuglearter f.eks. lærker eller bogfinker, hvor blodprøver bekræftede lægernes diagnose på årsagen til sygdommen, idet der i forbindelse med indlæggelse blev fundet coniin i patienternes blod eller urin (Rizzi 1991 ; Rutecki et al 1998).

Læs først historie ved at trykke på linket neden under og derefter om Sokrates:

Tryk på linket her:

http://www.biokemi.org/biozoom/issues/503/articles/2121 

Sokrates og Grækenland: www.vitanyhed.dk/55835470

 

Når mennesket fristes?

I Bibelen fristes mennesket af både Gud og Djævlen. At fristes er at lokke til at gøre noget forkert. Jesus fristelser i Matt. 4,1-2 handler om, at Djævlen frister Jesus, som har vandret i ørkenen i 40 dage uden mad "faster" og til sidst bliver sulten. Til sidst giver Djævlen op og lader Jesus i fred være med jeg?
Israelitterne vandrede på samme måde, men i ørkenen i 40 år og bliver til sidst vred, fordi de ikke kunne få kød at spise.
4. Mose Bog 11,4-7.

Tryk på linket: Kødspiser får kræft www.vitanyhed.dk/12158272

Jesus faste, er den samme symbolik som jøderne i ørkenen, uden så meget at de får andet mad end "vegetarmad" himmelbrød fra himmelen og så undgik vagtler som de blev fristet af . 4. Mose Bog 11,6-8:
Og på et tidspunkt bliver israelitterne vrede og siger til Moses og de andre; her er hverken det ene eller det andet end manna d.v.s. åndelig mad som himmelbrød. (jvf. Sl.78,1-25 : Mark.8,4 : Joh.6,39-31):
En anden af Jesus disciple, Andreas, Simon Peter broder, siger til ham ( Joh.1,40-42): "Her er en lille dreng, som har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?"
Joh.6,9-40 - 2. Kong.4,38-43.


Påske på Jesus tid?

I Det Nye Testamente fortælles der, hvordan Jesus og hans disciple fejrede den jødiske påske. Jesus giver udtryk for, at han har set frem til at spise det sidste påskemåltid sammen med disciplene, før han skal lide og dø. Under måltidet tager han et brød og vin frem, velsigner og takker Gud, giver disciplene det med ordene: Dette er mit legeme (vegetar), som gives jer. Dette er mit blod (druesaft) og ikke vin, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Hvis denne drik var vin, havde han ikke sagt: til synders forladelse? Til sidst synger Jesus lovsangen i Salmernes bog 113,118.


Påskelammet Skærtorsdag var Jesus!!..

Brødet peger på det brød jøderne levede af, da de udvandrede i ørkenen de mange, mange år, før de nåede frem til det forjættede land Israel. Brødet fra himmelen peger på det brød, som de i sin tid blev spist i ørkenen af Israels folk, og ikke det brød de forinden spiste  af (kød) i Ægypten, da de sad med rejsetøjet på og ventede på signalet til opbud? Præsterne i den danske folkekirke har helt forvekslet og fortolket disse to ting forkert!!....Jøderne levede 40 år i ørkenen som vegetarer? Påskelammet Jesus var offerlammet på korset og et forbillede på Guds lam, der bærer verdens synd? Jesus var for 2.000 år siden "VEGETARISMENS" opbrud og gennem middelalderen det fortabte gennembrud og ikke jødernes slagtoffer? Hver gang en jøde havde syndet kom han slæbende med et lam eller okse til præsterne som syndsforladelse - slagtoffer!!...Derfor var Jesus symbolet på det sidste slagtoffer?
Matt.11,7 : Hos.6,6 ; Matt.9,13-14 ; Ordsp.2,7-13 (1.Mos.15,1).

 

Jesus åbenbarer sig i templet, og blodofrene ophører

Samme dag ved den tid, da ofrene (dyrene) blev frembåret i templet Jerusalem, åbenbaredes blandt dyrehandlerne èn i hvide klæder, der strålede som lyset, og han havde i sin hånd en svøbe med syv knuder.

Ved han tilsynekomst fyldtes købmændene med skræk, og de flygtede sammen med køberne ud af templet. Nogle faldt døde om af skræk, for de huskede, hvorledes Jesus på samme sted havde jaget vekselerne ud af templets indre.

Og fra den dag af ophørte ofrene, for alle var bange for at sælge eller købe, og de gav fangere frihed.

Johannes Evangeliet 2,13-25 ; 6,62-64 ; 13,1-10 ; 15,3-8 ; 6,53-58 ; 1.Joh.2,24-25 ; 1.Joh.5,11-21.