Det Nye Testamente tilføjer:

Gå hen og lær andre, hvad de ord betyder: Barmhjertighed vil jeg ej slagtoffer?

Matt.9,13 ; Hos.6,6 ;  Matt.12,7 ; 1.Sam.15,22 ; Mark.12,33 ; Luk.19,10 ; 1.Tim.1.15 ; Hebr.10,5 ; 1.Kor.8,12-13 ; 1.Kor.10,1-4 ; 1.Mos.16,9-15 ; Joh.6,31-36 ; SL.78,23-31 ; 105,40-45. 

Den søde smag i frugt og grønt bliver ødelagt af sprøjtegifte!!.....

Vores mad, frugt og grønt bliver dårligere og dårligere!!.....

Hvorfor smager grøntsager, frugt og jordbær/kager ikke som i gamle dage?

Fordi de bliver dyrket med kemikalier, høstet før tiden og fordi de bliver fremdrevet ved kunstig vanding med unaturlig gødning, i nogle tilfælde med slamjord af menneskelort (fækalier) og på jord under plastikdrivhuse (telt) f.eks., pudret med kemikalier mod skimmelsvampe o.m.a., der forringer kvaliteten? Vil du undgå disse ting, så køb dansk og økologiske produkter, så er smagen som i gamle dage!!........

Af G.I.N. søn af afdøde -
bagermester & konditor
Mønsterbageriet, Vigerslevvej 276,
2500 Valby.

Forskerne slår alarm:

Pesticid-bomben i udenlandsk frugt og grønt er kritisk for fostre

Den massive brug af pesticider på frugt og grønt bekymrer flere danske og internationale forskere. Studier tyder nemlig på, at pesticid-rester i selv små mængder under det tilladte grænseværdier eksempelvis risikerer at påvirke børns indlæring, kan gøre skade på immunforsvaret samt påvirke udviklingen af forplantningsevnen og hormon systemet.

Kilde: Ekstrabladet d.4. august 2014 af Professor Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. 

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og du kan læse teksten.

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og du kan læse teksten.

Antallet af vegetarer er steget voldsomt over hele Europa de sidste ti år p.g.a. kødskandaler og den største stigning er sket i Tyskland.

Danmark kan ikke brødføde hele verden?

Sulten banker knurrende på Europas  døre. Så nu skal der pløjes mere, sprøjtes mere med gift, gødes og gylles mere, der skal bruges gen-modikation - naturen og miljøet må vige. Men det kommer aldrig de sultne til gode.
Kilde: Information d. 21. maj 2008.

DANSK LANDBRUG STÅR PARAT TIL AT HJÆLPE FØDEVAREKRISEN I VERDEN: MEN DET er helt misvisende at påstå, at Danmark ved at pløje, sprøjte og gøde endnu mere kan afhjælpe fødevarekrisen. Det ved landbruget godt - de vil bare ikke indrømme det, for der er gode penge at tjene på andres liv og vel her i Danmark.
Sandheden er, at vi allerede har verdens højeste produktion af dyr pr. areal enhed. Men hele 85 pct. af vores landbrugsareal bruges til at dyrk foder til svin og kvæg - ikke til mennesker. For hver gris der produceres kan man brødføde 100 afrikaner med korn til brød. En øget landbrugsproduktion kræver masser af vand især til markvanding. Men landbruget vil tabe til landsbyerne i kampen om knappe grundvandsresurser og kan kun øge fødevareproduktionen ved, at bruge lav kvalitetsvand fra åer, søer som overfladevand og forskellige typer spillevand.

En trussel vi må tage alvorligt!!...

Studier viser, at transporten af smitstoffer fra spildevand og gylle i mindre jordsprækker (søjler vist på billede) sker hurtigere og over en lang tidsperiode. Man har undersøgt transport og overlevelses af forskellige smitstoffer gennem 25 cm lange og 15 cm brede jordsøjler, som blev skåret ud af markjord, hvorved jordens struktur blev bevaret.
Smitstofferne kan spredes til miljøet i høje koncentrationer, når forurenet gylle eller spillevand med slam tilføres marker og afgrøder. Transporten af smitstoffer ned gennem jordlagene afhænger af mange faktorer, herunder revner og sprækker. F.eks. Salmonella bakterien kan opfanges og isoleres i drænvand gennem teglrør i meget høje koncentrationer allerede få dage efter den kommer i jorden via gylle. Denne bakterie findes i drænrør helt op til 5 måneder efter den er kommet i miljøet.


                                              _____________________________________

Grøntsager og frugter i en række nordafrikanske lande, men også i stigende omfang sydeuropæiske og særlig et land som Israel, vandes med spildevand. Det var årsagen, at mere end 100 gymnasieelever i Jylland for en årrække siden, fik voldsom forgiftning efter en skolefest, hvor maden med krydderurter fra Israel var inficeret med farlige colliebakterier. Flere elever blev indlagt på hospitalet til observation. Forureningen fra Israelske grønt skyldes, at u renset spildevand fra brusekabine på gartneri (badevand) med colliebakterier løb direkte ud på jorden og vandede krydderurterne. Sulten i Europa banker på døren om kort tid pga. flygtningestrømmen fra Afrika og Asien?

Kildevældet på profeten Elisa`s tid var forurenet

Elisa (9. århundrede f.Kr.) var en sundhedsprofet i Oldtidens Israel. Elisa var først og fremmest kendt som en helbreder og mirakelmager, der til forveksling kunne ligne en skabelon i fortællingen om Jesus. Elisa helbreder en mand ved at bede ham om at bade i Jordanfloden. Det største mirakelforetagende gjorde han i fortællingen i 2. Konge Bog 2,19: Mændene i byen sagde til Elisa "Byen ligger godt nok, som min herre ser, men vandet er dårligt (forurenet) og volder utidige fødsler i egnen.
Så gik Elisa ned til kildevældet og kastede salt deri, idet han sagde: "Så siger HERREN: Jeg gør dette vand sundt, så der ikke mere skal komme død eller utidige fødsler deraf!
Så blev vandet sundt, efter de ord Elisa talte; og der er det den dag i dag.
Elisa gør giftig mad spiselig med noget økologisk mel? 2. Konge Bog 4,38-44.

Den gamle bypumpe i Bogense er en kopi og gave fra Bikubben i anledning af byens 700 års jubilæum i 1988. Pumpen som er en kopi af den offentlige vandpumpe på Torvet fra 1800-tallet, hvor alle byens beboer hentede vand. Træet er 200 år gammelt egetræ, oprindeligt beregnet til fornyelse af den danske flåde efter tabet af denne til England i 1807.

Den gamle bypumpe i Bogense er en kopi og gave fra Bikubben i anledning af byens 700 års jubilæum i 1988. Pumpen som er en kopi af den offentlige vandpumpe på Torvet fra 1800-tallet, hvor alle byens beboer hentede vand. Træet er 200 år gammelt egetræ, oprindeligt beregnet til fornyelse af den danske flåde efter tabet af denne til England i 1807.

Vidste du, at Pizzarier køber kød hos Halal slagter?

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og nu kan du læse teksten!!....

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og nu kan du læse teksten!!....

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og nu kan du læse teksten

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og nu kan du læse teksten

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og nu kan læse teksten!!......

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og nu kan læse teksten!!......

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og du kan læse teksten!!...

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og du kan læse teksten!!...

Hellere rent vand i hanen end kaffefilter og strøm?

Når du åbner vandhanen derhjemme, hvor tror du så, vandet kommer fra? De fleste vil nok tro, at det kommer fra en boring ganske tæt på hjemmet, og sådan var det førhen, men ikke længere. 
Mange boringer bliver lukket på grund af pesticider, altså sprøjtegifte, lukket, og så må vandet hentes længere fra. I Esbjerg får man eksempelvis størstedelen af deres drikkevan fra grundvandsboringer omkring 40 kilometer væk fra byen, siger pH.d-studerende ved Institut for Kemi og Bioteknologi ved Aalborg Universitet Esbjerg, Henrik Madsen.
Nogle steder, eksempelvis i hovedstadsområdet, er det ikke muligt at finde nye boringer, og derfor er forurenede boringer stadig i drift, og her bruger man aktiv kulfiltrering til at fjerne pesticider. Det er dog dyrt og ikke effektiv til at fjerne en del af pesticiderne, og derfor har Henrik Tækker Madsen forsket i løsninger. Blandt andet en såkaldt membran, der reelt fungerer som et kaffefilter, og som lader vandet sive igennem og tilbageholder pesticider, og en anden løsning er en såkaldt elektrokemisk oxidation, hvor man populært sagt brænder pesticiderne af med strøm. De to løsninger har hver især både fordele og ulemper. Kombinationen af de to viste sig derimod at være særdeles lovende. - Ved hjælp af membranen kunne vi rense 90 procent af vandet. De sidste 10 procent af vandet indeholdt så de tilbageholdte pesticider, som kunne fjernes ved hjælp af oxidation. Ved at kombinere de to løsninger fandt vi en løsning, der virker lige så godt, som hvis vi oxiderede 100 procent af vandet, men til en markant lavere pris, siger Henrik Tækker Madsen, der glæder sig til at forsvare sin pH.d.-afhandling til november 2014, hvor han foeventer, at flere vandforsyninger vil kigge forbi for at høre nærmere.

Når du åbner vandhanen derhjemme, hvor tror du så, vandet kommer fra? De fleste vil nok tro, at det kommer fra en boring ganske tæt på hjemmet, og sådan var det førhen, men ikke længere.
Mange boringer bliver lukket på grund af pesticider, altså sprøjtegifte, lukket, og så må vandet hentes længere fra. I Esbjerg får man eksempelvis størstedelen af deres drikkevan fra grundvandsboringer omkring 40 kilometer væk fra byen, siger pH.d-studerende ved Institut for Kemi og Bioteknologi ved Aalborg Universitet Esbjerg, Henrik Madsen.
Nogle steder, eksempelvis i hovedstadsområdet, er det ikke muligt at finde nye boringer, og derfor er forurenede boringer stadig i drift, og her bruger man aktiv kulfiltrering til at fjerne pesticider. Det er dog dyrt og ikke effektiv til at fjerne en del af pesticiderne, og derfor har Henrik Tækker Madsen forsket i løsninger. Blandt andet en såkaldt membran, der reelt fungerer som et kaffefilter, og som lader vandet sive igennem og tilbageholder pesticider, og en anden løsning er en såkaldt elektrokemisk oxidation, hvor man populært sagt brænder pesticiderne af med strøm. De to løsninger har hver især både fordele og ulemper. Kombinationen af de to viste sig derimod at være særdeles lovende. - Ved hjælp af membranen kunne vi rense 90 procent af vandet. De sidste 10 procent af vandet indeholdt så de tilbageholdte pesticider, som kunne fjernes ved hjælp af oxidation. Ved at kombinere de to løsninger fandt vi en løsning, der virker lige så godt, som hvis vi oxiderede 100 procent af vandet, men til en markant lavere pris, siger Henrik Tækker Madsen, der glæder sig til at forsvare sin pH.d.-afhandling til november 2014, hvor han foeventer, at flere vandforsyninger vil kigge forbi for at høre nærmere.

Siden 1950èrne er mere end 30.000 kilder, brønde og vandboringer lukket p.g.a. landbrugets forurening med gylle, kunstgødning og sprøjtegifte!!...

Tre års kamp med regeringen: Afgift på sprøjtegifte er udsat igen
___________________________________________________________
22. juni 2011

Regeringens Grøn Vækst-pakke blev syltet væk, istedet fik landbruget 500 millioner i kompensation (nedsat ejendomsskat) for at nedsætte tilførelsen af sprøjtegifte i naturen, men landmændenes forbrug steg med 52 procent over regeringens mål?
Pesticidafgiften vil højst sandsynlig blive udsat endnu en gang, når der bliver udskrevet folketingsvalg og det vil medføre, at dine børn forsat er i fare for at blive forgiftet!!....Ingen læger kan endnu kontrolere, om den sygdom børnene eller de ældre får skyldes pesticider, hormoner, tungmetaller (slamgødet jord) eller antibiotika fra landbruget. Venstre regeringen vil ikke afskaffe pesticider, men istedet lægge yderligere højere afgift på sprøjtegifte, hvilker er skruen uden ende!!.....
 

Tryk på linket:www.vitanyhed.dk/12158298

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og du kan læse teksten.

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og du kan læse teksten.

Verdens billigste levnedsmiddel trues af sprøjtegifte, kunstgødning, bioaske og gylle!!.....

Uden vand intet liv?

Menneskets mest uundværlige levnedsmiddel er vand, og det står skrevet mere end tohundrede gange i Bibelen, og er symbolet på Johannes Døberen og Jesus dåb!!...
Almindeligt postevand er og bliver grundlaget for vor daglige tilværelse og trivsel. Uden olie og brænde fryser vi. Uden vand dør vi.

Rent vand bliver en af de kostbareste ting i verden, lige så dyrt som olie og benzin?

Derfor har de store miljøforbedringer slået politisk fejl og ikke nået sin tid endnu, selv om man begyndte og tale om vandforurening allerede i 1950èrne. Det er det, der skal ske nu ellers kommer vi til at betale 100% mere for vores madvarer? Vi kan ikke stole mere på politikerne, for de har brugt 50 år til at komme med forslag til at bekæmpe vandforureningen i vores postehaner.

Nu skal der ske noget?

I dag kan folk få at vide, hvor mange kolibakterier der er i deres drikkevand, lige så let som de kan få at vide, hvor mange tilsvarende bakterier der er i badevand. Myndighederne - Kommunerne vidste det også dengang i 1950èrne, men offentligheden var bare ikke særskilt interesseret.
Hvad er der sket med vores drikkevand siden da? Det er blevet yderligere forurenet voldsomt på bare ti år? Næsten halvdelen af Danmarks vandløb er kvalt af forurening fra landbrugets udledning af kvælstofholdig gødning, gylle og sprøjtegifte.
Gennem hele menneskehedens historie er byer og kulturer opstået ved floder, kilder eller brønde - steder hvor vandforsyningen var rigelig. Uden vand. intet fremskridt.
Da antikkens Rom med over en million indbyggere fik sin vandforsyning afbrudt eller kappet over af goterne, sygnede byen hen til en flække med kun 20.000 beboer. Nogle mener at det skete ved, at vandforsyninge blev instaleret med blyrør og således mener man, at indbyggerne blev forgiftet?
I dag er arsenik, gylle, nitrater, cadium fra kunstgødning og sprøjtegifte den største fare for grundvandet overalt i verden? Allerede i 1970èrne var nitrat i grundvandet på Fyn stigende, men nu er de fleste bekymret for sprøjtegifte som Ravndrop, der nu har vist sine første tegn. Miljøstyrelsen gør ikke så meget ud af det, andet end de hæver grænseværdierne i takt med udviklingen. De ved godt det er håbløst, at reducere forurening af giftstofferne, så længe 100 mennesker ikke dør og landmændene frit kan købe giften over landegrænser.
 

Vi lever i den nye kommende syndfold, der vil forgifte hele verden og dens befolkning, dyr og planter

Kristus var den åndelige klippe!!...

1.Kor.10,4

Jesus var symbolet på "det levende vand" og Noas fredsdue, idet Johannes Døberen døbte Jesus i Jordanfloden og og meddelte ham "Helligånden" efter at Han var steget op af vandet!!....

Jesus omtaler selv nødvendigheden af dåb for at komme ind i Guds rige og opnå frelse. Vandet renser ikke kun snavset af vores krop, men renser også i overført betydning og forstand smudset af vores sjæl og er som sådan en vigtig ingrediens i mange renselses ritualer. At blive døbt er ifølge den græsk-ortodokse kirke at blive født ind i et nyt liv i Kristus.

Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/55835459

Om vand kan give os evigt liv og visdom, vaske vores synder bort eller hele os, må bero på hver enkelts tro. Faktisk er vand-øsning ikke et oprindeligt kristent ritual. I det førkristne Norden dryppede man også vand på barnet ved navngivning. Ritualet, der var forbundet med Odin-kulten, men blev sammen med opførelsen af kirker i Danmark også brugt til vandforsyning til døbefond ved barnedåb.

De nordiske hellige kilder som f.eks. Odin, Thor`s kilde m.fl. blev fordømt af Martin Luther som afguderi, selvom vand altid har været symbolet på liv, og uden vand intet liv?

Hellige kilder og andre undergørende badesteder var ikke noget specielt dansk eller østrisk fænomen tværtimod. De kendes i det mindste fra hele den vestlige kulturkreds og findes enda omtalt i Johannes evangeliet: Der ligger i Jerusalem ved Fåreporten en dam, som på hebraisk hedder Bestesda. Ved den findes der fem søjlegange, hvor der lå en mængde syge mennesker, blinde , lamme visne, som ventede på at vandet skulle komme i bevægelse (skybrud), thi på visse tidspunkter fo`r en Herrens engel (vandkraft) ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den, som da, efter at vandet var kommet i oprør, først steg ned der (fyldt med bestemte mineraler), blev rask!!...
Tallet fem (søjlegange) i Johannes Døberens historie i Det Nye Testamente peger hen på de fem Mosebøger, der stod som visdommens søjler i den troendes jødiske bevidsthed og indrammede hans liv. I den samme bliver de syge ved dammen til et forbillede på det jødiske folks trældom under loven og udvandringen af Ægypten og med Kristus som den åndelige kilde og frelser?
Joh.5,2-14 ; 2.Mos.17,6 ; 1.Kor.4 ff.; 4.Mos.11-12 ; Es.48,11-21 (Es.42,8) ; Sl.78,15- ff. ; 105,41-45 Halleluja (lovpris Herren Jesus er hans navn) ; Joh.1,32-33 ; 21,25-26 ; 14,2-5 ; 16,14 ; 4,11-16 ; Åb.21,6-8 ; Jer.31,31-36 ; Joh.7,37
Halleluja! Tak HERREN, thi han er god; thi hans miskundhed vare evindeligt: Tak Gudernes Gud (Elohim: Sl.22 og Matt.27,46); thi hans miskundhed varer evindeligt. Sl.136 ff. ; 5.Mos.10,17 ; Ap.G.10,34-43
www.vitanyhed.dk/12158284

Kildevand livsbetingelse:

Nej - vi tror ikke på kilderne mere, Gefion (springvandet), der pløjede igennem Sjælland så der sprang kildevæld op af jorden, ikke på Tyr, Odins kilde, Sankt Mogens i Mogenstrup eller Helene i Tisvilde, ikke engang "Guds kraft" i vandet (de negative ioner)?
Allerede Holberg og Søren Kirkegård Danmarks største filosof havde distancen; men samme Søren Kierkegaard kunne såmænd i Berlinske Tidende 1847 lige før koleraepidemien findes en annonce for vand fra den kongelige kilde i Roskilde, kaldet Hellig Kors kilde. Det udmærkede sig ved sin "krystalklare finhed" fyldt med livsvigtige negative ioner (kraftkilde) blive leveret til en pris af èn skilling pr. flaske til Københavnerne, der var trætte af byens skidne drikkevand, der lå tæt op af kloaksystemet? Minder det os om noget? At mange vandboringer og vandværker i Danmark nu til dags er blevet så forurenet med sprøjtegifte, kolibakterier fra nedsivet menneskelort (slamgødet jord) og gyllestank, der til tider også indeholder rester af medicin, hormoner og bakterier, der med lethed har vist sig, vokse ind i planter eller siver ned i jorden og forurene vores planter og drikkevand? Gylle og slam bliver ikke med det samme kultiveret med jordbrugsredskaber, harver eller gravet ned med en plov. Det ligger omsider om foråret op til flere uger inden landmanden behandler jorden?
kilde: økolog, klimatologi G.I.N. indehaver af denne hjemmeside.

Afrika har renere drikkevand end i Danmark?


En frivillig, fra Dansk Røde Kors Ålborg afdeling, fortalte ved en Støttekoncert i Karmel (kamel med pukkel= vand)  Kirken den 21. november 2010 om de mange vandforsynings projekter, som Røde Kors giver sig af med i Afrika, hvor der åbnes omkring to nye brønde med vand om ugen. I Danmark sker det modsatte, her lukker vi to vandboringer eller vandforsyninger om ugen p.g.a. landbrugets forurening!!......

Hvor længe skal vi mennesker (sognebørn) finde os i landbrugets rovdrift og forurening af vores drikkevand og fødevare?

Det er især produktionen af vores fødevare, slagterier m.m. der bruger meget vand. Landbruget står globalt set for omkring 70 procent af alt vand brugt af mennesker. Industri og energi for 20 procent. Det er altså kun en meget lille del, der går til husholdninger og drikkevand. F.eks. bruges der 2000 liter vand ved fremstilling af 125 gram oksekød og 100 liter ved fremstilling af 20 gram bacon ved forarbejdning helt fra bunden bl.a. høst, foderblanding o.s.v..Spaghetti med kødsovs til èn person er den værste synder med 2188 liter vand. Ved fremstilling af en pizza Margherita med tomat og kun ost bruges 1216 liter vand.
Kilder: den hollandske NGO Water Footprint, DANVA, Danmarks Statistik, UNESCO, Dong Energy og Twente Universitet i Holland.

Politikerne i Venstrepartiet på Christiansborg med Lars Lykke Rasmussen og Anders Fog Rasmussen i spidsen og som oprindeligt står for landbruget (V), har haft mere end 60 år til at gribe ind over for forureningen af vores drikkevand, årer, søer, havbugt o.s.v., men hvad sker der? Ingenting!!.......

Hvorfor griber Gud ikke ind

- overfor dem som stjæler retten til, rent drikkevand uden sprøjtegift, colliforme bakterier eller gylle, slamgødet jord (forurenet fødevarer) som kan ophobe medicinrester, hormoner, giftstoffer o.m.a.

- det gør Gud ikke sålænge befolkningen er dumme nok til at vælge de forkerte politikker, så luk Folkets Ting "Christiansborg" og vælg eller ansæt nye medarbejder. Folket er direktøren ikke politikerne?

Erhvervsmanden Asger Aamund med stor ekspertise og faglig baggrund siger, at der findes ingen politiker på Christiansborg, der har en faglig grundlæggende håndværksmæssig uddannelse og med indblik i hvad der foregår i befolkningen? Politikkerne er akademiker uden baggrund i erhvervslivet siger Asger Aamund, når det gælder arbejdsløshed.

I 1975-76 blev kildevand min hobby, idet jeg (G.I.N:) siden har besøgte mere en 50 af Danmarks mest berømte kilder, taget foto, udarbejdet data o.s.v..I dag har jeg Danmarks største samling af kildedata, herunder forurening af vores drikkevand, kilder som er bukket under p.g.a. landbrugets rovdrift.

Her kan man læse en avisartikel for mange år siden om sløseri med sprøjtegift.

Her kan man læse en avisartikel for mange år siden om sløseri med sprøjtegift.

Koleraepidemien i København 1855

6000 kloarksystemer i danske byer er så ødelagte, at de er ved at forurene vores drikkevand år 2014?

Patient forurenet med livstruende
collieforme bakterier
fra vandværk

Kolera i landsbys drikkevand blev ikke advaret i tide!!...

Læserbrev i Ørslev Nyt august 2014:

Vasker håndværkerne ikke deres hænder efter WC besøg, når de foretager reparation på vandværket spørger en læser til Ørslev Nyt, der er blevet ramt af collie bakterier. Koleraforme bakterier er en fællesbetegnelse for tyktarmsbakterier, der lever i pattedyr (grise m.m.) og i menneskers tyktarm og afføring. Ved deres forekomst andre steder tages de ret alvorligt som et udtryk for fækal forurening eller nærmere betegnelse menneskelort. De collieforme bakterier kan give infektioner andre steder i kroppen - f.eks. slimhinderne og denne type bakterier tager en læser fra Ørslev ved Ringsted ret alvorligt. Hver nat sluger han ca. 1/4 liter vand gennem fordampning (opvarmning til max.37 grader C.) og det får han ind i min munden  gennem et livsvigtig søvnapnø apparat + den formering af bakterier ved langsom opvarmning? Jeg har tit døjet med meget tørre slimhinder både om dagen og natten, derfor mit livsvigtige apparat mod alvorlig snorken, hvor jeg ikke kunne få luft og trække vejret. Nu har jeg løst og fundet problemet, idet jeg først koger vandet og køler det ned igen til brug i mit livsvigtige apparat.
M.v.h.?

 

Sæt pilen på billedet og tryk på musen så der kommer en lup frem, tryk igen og du kan læse teksten!!....

Sæt pilen på billedet og tryk på musen så der kommer en lup frem, tryk igen og du kan læse teksten!!....

Nu skal der ske en handlingsplan "Rent vand bliver en mangelvare"!!....

Kilde af Kiwi, religionsforsker, klimatolog, økolog siden 1976,

Kvælstofudledning eller sprøjtegifte  truer vores natur og drikkevandsforsyning!!.....

De store miljøforbedringer har ikke nået sin tid endnu, selv om man begyndte og tale om vandforurening allerede i 1950èrne. Det skal ske nu ellers er det for sent. Vi kan ikke mere stole på politikerne, for de har brugt mere end 50 år til at komme med forslag efter forslag, uden at bekæmpe så vigtigt et emne: Vandforsyningen der konstant lider herunder med sprøjtegifte m.m., der langsomt siver ud af vores vandhaner overalt i Danmark?

NU må politikerne tage sig sammen!!...

I dag kan folk få at vide, hvor mange coliebakterier der er i deres drikkevand, lige så let som de kan få at vide, hvor mange tilsvarende bakterier der er i badevand om sommeren.
Myndighederne - Kommunerne vidste det også i 1950èrne, men offentligheden var bare ikke særskilt interesseret i skidt, lort og sprøjtegifte fra nedsivning til vores drikkevand på landbrugsejendomme og i nærliggende små byer.
Hvad er der sket med vores drikkevand siden da? Det er bare blevet yderligere voldsomt forurenet på bare 20 år? Næsten halvdelen af Danmarks vandløb er kvalt af forurening fra landbrugets udledning af kvælstofholdige gødning alene fra gylle, kunstgødning og endnu være sprøjtegifte.
Gennem hele menneskehedens historie er byer og kulturer opstået ved floder, kilder eller brønde - steder hvor vandforsyningen var rigeligt. I dag er hver fjerde vandforsyning forurenet og forgiftet med sprøjtegift, lort og delslige fra landbruget.

Uden vand, intet liv!!..

Da antikkens Rom med over èn million indbygger fik sin vandforsyning afbrudt eller kappet over af goeterne, sygnede byen hen til en flække med kun 20.000 indbyger. Senere skete det også ved, at vandforsyningen blev forgiftet, idet vandforsyningen som blev installeret med blyrør.
I dag er arsenik, cadium (slid fra bildæk), gylle, nitrater og brug af sprøjtegifte i Danmark den største fare for grundvandet. Allerede i 1970èrne var nitrat flere steder i Danmark stigende p.g.a. landbrugets anvendelse af kunstgødning og gylle, men nu er de fleste bekymret for sprøjtegifte som brugen af Roundop, der nu har vist sine første tegn i vandforsyningen.
Miljøstyrelsen ser bare til og gør ikke noget ved problemet, for det har de vidst i mange år. I stedet hæver de bare grænseværdierne i takt med udviklingen? De ved godt og kender fænomenet ved faren, men sålænge et hundrede mennesker ikke endnu lider af forgiftning og falder død om, sålænge standser de ikke landbrugets frie køb af medicin og sprøjtegifte over landegrænser.


I foråret 2004 blev den nuværende Vandmiljøplan III vedtaget. I udarbejdelsen af planen havde den nuværende regering nedsat et ekspertplan, der skulle vuderes, hvilke tiltag, der ville være fornuftige at gennemføre. De resultater, eksperterne nåde frem til blev kun i ringe grad medtaget i den endelige plan, hvor to af hovedmålene er at reducere fosfor overskuddet (NPK) med 50% fra kunstgødning og kvælstofudledningen (gylle) med 13%.
Forskningschefen i Danmarks Miljøundersøgelse, Kurt Nielsen, siger i den forbindelse blandt andet til Dagbledet Information i 2004:
".....selvom fosfor overskuddet reduceres med 50%, så fjerner man ikke risikoen for udvaskning, den vil derimod stige i de kommende år? En 13% reduktion af kvælstofudledningen ændrer ikke væsentlig ved mængden af alger, der vokser vildt i Odense fjor.
 

Demokratiet sejler sin egen sø og flere og flere vælger hopper fra.

Skandale som socialdemokrat?

Fyret Mette Gørskov (S) trådte tilbage d.9.august 2013 som fødevaminister.

Kunne ikke få sin vilje igennem som fødevareminister, forkæmper for natur, grøn omstilling, gift i vand og mad. Kom i klammeri og havde samarbejdsvanskeligheder med landbruget? Hvad blev det til med landbrugets randegravning 30 meter fra vandløb, å, søer og 300 meter fra indvindning af drikkevand p.g.a. sprøjtemidler? Spørg den nye fødevareminister Karen Hækkerup?

Mafiatilstande i Danmark d.21. januar 2012?

160 danske landmænd bryder miljølov og har aftaget ulovligt sprøjtegift og kunstgødning fra et illegalt importnetværk styret af to jydske bagmænd.

Den ulovlige import af gødning og yderst farlig kræftfremkaldende sprøjtegift stammer fra Nordtyskland. Eksperter er stærkt bekymrede og vækker uro blandt eksperter.

"Vores søer og vandløb kan  have modtaget en betydelig ekstra stofkoncentration på grund af det her til skade for vandmiljøet, siger Mogens Flindt, lektor i biologi på Sydfynsk Universitet.


Toppen af isbjerget

Via et bestillingssystem har de 160 danske landmænd fra hele landet været i stand til at bestille ulovlige sprøjtegifte og kunstgødning hos to jyske bagmænd, som har organiseret en omfattende ulovlig import over den dansk-tyske grænse.
Ifølge Mogens Flindt kan man frygte, at endnu flere landmænd og importører er involveret i den ulovlige import af gift og gødning hen over den dansk-tyske grænse.
Ifølge en opgørelse fra Miljøstyrelsen omfatter den ulovlige import sprøjtemidler, der er kategoriseret som alvorlig sundhedsskadelige og kræftfremkaldende.
I Danva, sammenslutningen af danske vandværker, vækker afsløringen forargelse "Det er rystende". De her ting risikerer at ende i grundvandet. I sidste ende handler det om vores helbred", siger funktionschef Lars Ficher til Politiken. Der lukkes i gennemsnit to grundvandsboringer om ugen på grund af rester af sprøjtegifte, og ifølge Lars Fischer bliver det stadig sværere at finde rent drikkevand her i Danmark.
Både fødevareminister Mette Gjerskov (S) og miljøminister Ida Auken (SF) fordømmer den ulovlige handel i skarpe vendinger.
"Ulovlig sprøjtegifte og ulovlig gødning (forhøjt cadium indhold m.m.) kan potentielt skade både vores miljø, vores drikkevand og den mad, vi spiser", siger Mette Gjerskov.
Ifølge Niels Bugge fra Østjyllands Politi er stort set samtlige danske politikredse involveret i sagen, undtagen Bornholm, Københavns og Vestegnens Politikreds.


Landbruget hamster sprøjtegift for at spare den nye afgift.

9.juni 2013

Landbruget køber stadig mere sprøjtegift

Anvendelse af sprøjtemidler skal mindskes med 40 procent inden 2015, men alene i 2012 steg landbrugets indkøb af sprøjtegifte med 20 procent. Det er sund fornuft, hvad landmændene gør lige nu, siger Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.
Danmarks Naturfrednings Forening er bekymrende for denne udvikling. Landbruget tegner sig for 90 procent af det samlede forbrug af sprøjtemidler i Danmark. Den nye afgift er diffrenticeret, så de værste sprøjtegifte bliver dyrere, så de mindre farlige får en lavere afgift.
Danmarks Naturfrednings Forening har hele tiden advaret mod at tro, at afgifter alene kan løse problemet. Vi har som det væsentlige påpeget at friholde sprøjtegifte ved de områder, hvor der dannes og indvindes drikkevand, siger Ella Bisschop Larsen Danmarks Naturfrednings Forening.
Kilde: Ritzau

Der er udkæmpet mange krige for retten til det sorte guld "olien", men hvad med vandkrige. Ban Ki Moon, FN`s generalsekretær, har i begyndelsen af 2008 advaret FN`s Generalforsamling mod fremtidens væbnede konflikter over rettighederne til "rent vand"?
En af verdens store vandkonflikter står mellem Indien og Pakistan om retten til Kashmir. Floderne og kilderne som løber ned fra Himalay`s bjergskråninger til bifloder og gennem Kasmir store flod og videre til Indien og Pakistan, er altafgørende for begge lande. Hele den økonomiske udvikling i Indien og Pakistan afhænger lige som i store dele af verden også i Danmark, at få adgang til det rene vand. Vandkrig er ikke et nyt fænomen, men er omtalt i Det Gamle Testamente og går tilbage til 700 f.Kr. 2. kong.18,17.
Ezikias befæstede sin by Jerusalem, idet han ledede vandet midt ind i den; med jern (økser) gennembrød han den stejle klippe og byggede dammen til vandet. Da skælvede deres hjerter og deres hænder, og de skreg om sig som fødende  kvinder og råbte til Herren, den Barmhjertige, med hænderne udstrakt imod ham; men snart bønhørte den Hellige dem fra sin Himmel og udfriede dem ved Esajas dåd.
Han slog nemlig assyrenes hær, idet hans engel (Esajas) tilintetgjorde dem.
Siraks 48,17-25 ; 2.Kong.19,35 ; Es.37,36 og 1.makk.7,41.

På billedet vises Ezekias Tunel, der blev gravet under Davidsbyen ca. 700 f.Kr. under Ezekias regeringstid af Juda.

Denne vand tunellen går gennem det gamle Jerusalem og er bygget flere tusinde år f.Kr. Det fortælles, at tunellen var en flugtvej under de store krige. Her vises Ezekias  vandtunel den dag i dag, der blev gravet under Davidsbyen ca. 700 f.Kr. under Ezekias regeringstid af Juda.

Denne vand tunellen går gennem det gamle Jerusalem og er bygget flere tusinde år f.Kr. Det fortælles, at tunellen var en flugtvej under de store krige. Her vises Ezekias vandtunel den dag i dag, der blev gravet under Davidsbyen ca. 700 f.Kr. under Ezekias regeringstid af Juda.

Vores drikkevand drukner i giftstoffer?

DR1 tirsdag den 19. oktober 2010 dr/dk. Nyheder

FORURENET VAND BEKYMRER MINISTER

Hvert fjerde glas vand fra de danske vandværker er forurenet med pesticider. Det viser undersøgelser af overvågede drikkevandsboringer. Og det bekymrer miljøminister Karen Ellemann. Og det får en samlet oposition til at kræve handling.
- Der er grund til, at vi tager det meget alvorligt, siger Karen Elleman, og vi vil hele tiden overvåge udviklingen. Blandt andet derfor har vi jo netop nu sat igang flere nye initertiver til at beskytte vores drikkevand, siger hun.
Enhedslisten, Scocialdemokraterne, De Radikale og SF fremlægger et fælles foreslag om etablering af besyttelseszoner rundt om drikkevandsboringer Beskyttelseszonerne kan stræke sig helt op til 300 meter rundt om boringerne, hvor landmanden ikke må sprøjte med pesticider. Dette skal ses i forhold til de 10 meter beskyttelseszonerne der er i dag.
Karen Ellemann henviser også blandt andet til udvidelses af beskyttelseszoner omkring vandboringerne, en ændring af pesticidafgiften, et overvågningsprogram og en restiktiv godkendelseporcedure af pesticider.

Miljøminister Karen Ellemann har svigtet grundvandet!!...

De nye tal fra GEUS (Geologisk Universitet) viser, at katastrofen er lige over os, når det gælder rent vand. Om ganske få år, har hver anden husholdning ikke rent vand i hanerne mere  lige som for 100 år siden, men giftige kemiske stoffer som skal filtreres gennem dyre kostbare filtre?
I øjeblikket er det helt rene vand en mangelvare for over èn million dansker i Københavnsområdet. Meget af det vand de drikker, kommer helt nede fra Gyrstinge Sø 8 km fra Ringsted og transporteres via pumpestationer 60 km til København.
Enhedsliste har sammen med de Radikale og Chr. H. Hansen fra Focus stillet et spørgsmål, der i øjeblikket forbyder alle aktive stoffer, der findes i grundvandet i mængder, der overstiger grænseværdierne samtidig med at vi indfører sprøjtefri zoner rundt omkring vandboringer. 
Flertallet fik ikke indhentet genlyd hos miljøminister Karen Ellemann (V), men beskytter landbrugets anvendelse af sprøjtegifte til fordel for eksport af billig korn til Ægypten? Hun mener at det er en fordel, at vi forsat kan eksportere korn, og undgå landmændenes konkurance fra de Europæiske lande? Rundt omkrig i de danske landsbyer, siver kemiske sprøjtegifte, rester af nitrater fra gylle inklusive medicinrester fra dyerne ned i grundvandet, der senere skal bruges til drikkevandsforsyning. Vi er på randen af det rene selvmord, hvis vi ikke ændrer den stadig forældet vandmiljølov. 

                                        ________________________

Det er van(d)vid udtalelse af politikerne?

Det er som om, at politikerne har jord i hovedet og ikke vand, for 300 meter fra en boring løser ikke problemerne. Vi skal meget længere væk, helt op til flere kilometer. I 35 år har jeg undertegnede af denne 123-hjemmeside www.VitaNyhed.dk fulgt med landbrugets rovdrift på naturen og  studeret kildevand, deres oprindelsessteder og fundet, at mere end 10.000 kildevæld i Danmark er blevet beskadiget af giftige algeudledning, kunstgødning og sprøjtegifte. Desværre er det sådan, at bryggerierne bl.a. Carlsberg har hentet vand fra ubeskyttede områder ved Silkeborg Søerne, og kørt kildevand på store tankvogne til København, hvilket er sket igennem 50 år. Kommer der bare en dråbe sprøjtegift i de store brygbeholder ved ølfremstillingen ødelægges processen? Bare det at bruge almindelig postevand til fremstilling, kan skade øllets kvalitet.

Politikerne har derfor så ringe forståelse for rent vand, at de hele tiden bliver henvist til deres embedsmænd i Miljøstyrelsen for at få oplysninger!!..Vandmiljøplanen ud fra Landbrugsorganisationerne

Ifølge Landbrugsorganisationerne er de risici, der findes på drikkevandsområdet, så at sige, et nødvendigt onde (djævelskab). Hvis vi ønsker at bibeholde det nuværende landbrug og landbrugets fødevareproduktionen, hvilket er landbrugets interesser må vi, helt i tråd med de teknisk- økonomiske risikosyn, aceptere visse risici på drikkevandsområdet. Landbrugsorganisationerne mener derfor ikke (2009), at der ikke er nogen grund til at reagere mod risici, idet naturvidenskaben entydigt har vist, at der er behov for reaktion. Landbruget mener ikke, at der er alvorlig risiko til trods for, at der siden 1960èrne er lukket titusinde af brønde, boringer, kildevæld osv., samtidig med at nitrat, sprøjtegifte og algevækst stiger fra år til år?

25 meter fra dette overfladevand  er der deponeret 10 vognlæs giftigt affald direkte på jorden som

25 meter fra dette overfladevand er der deponeret 10 vognlæs giftigt affald direkte på jorden som "bioaske", heaf 3 vognlæs iblandet slagger fra asken 200 m fra Vandværks hovedvandsboring!!...
Kilde: 27. januar 2012

Vi bliver syge af gyllestank som myndighederne fortier?

Fanget midt i Haslev By på Midtsjælland af kraftig blæst og giftig gyllestank.

Kilde: Ringsted d.20.marts 2014

I disse dage spredes gylle ud over markerne som aldrig før, hvilket skyldes de store grisefarme som har op til 29.000 grise i opdræt. Den største gård findes på Midt Sjælland mellem Ringsted og Haslev.
Det er den værste oplevelse jeg nogen sinde har mødt, skriver en læser til www.vitanyhed.dk En tæt tåge af gyllestank og ammoniak på en strækning af 10 kvadratkilometer kunne onsdag 20. marts 2014 lugtes over land og by helt ind på Haslev Torvets Bymidte på Vestsjælland. Stanken af husdyrlort og pis fra en stor grisefarm var så slemt, at den trængte ind i bilens kabinen på en strækningen mellem Ringsted - Haslev og kunne bagefter lugtes på tøj og madvarernes indpakning, selv om der var lukket for frisk lufttilførelse til bilen. Den mandlige føre som kørte bilen fortæller, at konen som sad ved siden af fik kvalme og måtte holde sig for munden i en strækning på 7 km. I følge loven er det forbudt, at sprede gylle ud i kraftig blæst, men det skider bønderne på som ejer de store kæmpe grisefarme. Flere gange har gyllestanken af ammoniak været så slem, at den har trukket lugten ind i en nærliggende Dagli`Brugs lokaler. Her opbevares frugt, grønt og brød fra bageren uindpakket? Ofte er stanken af gyllelort så ildelugtende, at det hænger i vasketøj hvis man ikke når at fjerne det fra tøjsnoren. Langt værre er det, når landmændene smider gylle ud lige op til en påskedag, hvilket skete for nogle år siden. Hvem tør invitere gæster ud på en åben udestue, når bakterierne anfægter alt hvad der står på det store påskebord!!....

Ramt af den værste gyllepest og lungebetændelse

Kilde: Kiwi, slægts-, religionforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976

Hele fredag eftermiddag til sent ud på aftenen d.11. april 2014, tromlede store tankvogne gennem den lille by Ørslev på Midtsjælland med millioner af liter gylle, der blev spredt ud over et kæmpe markområde i Ringsted. Stanken fra tankvognene var så slemt, at det kunne lugtes op til ti minutter efter de var drønet gennem byen og havde afleveret den første ladning på markerne og kørte tilbage igen for at hente ny forsyning af "gyllepest". Her til morgen er stanken stadig, men begrænset og kan ikke komme væk fra atmosfæren p.g.a. tæt tåge, så bakterieresterne hænger forsat i luften?
Sidste år døde 13 beboer i landsbyen, det højeste nogen sinde i byens historie. En af dem var en ældre mand på 85 år, der hade fået lungekræft og havde svært ved og trække vejret efter en lungebetændelse. Personligt har jeg talt med ham og er overbevist om, at forurening med gylle bærer noget af skylden. Hans kone var meget beundret over min reaktion sidste år på gyllespredning tæt på deres hus?

Sådan så gylletågen ud kl.7,30 lørdag morgen i Ørslev p.g.a. fordampet gylle på markerne og solen havde svært ved at bryde igennem. Beboerne i den ellers idylske landsby Ørslev, er hvert år ved påsketid fanget og omringet af gyllestank.

Sådan så gylletågen ud kl.7,30 lørdag morgen i Ørslev p.g.a. fordampet gylle på markerne og solen havde svært ved at bryde igennem. Beboerne i den ellers idylske landsby Ørslev, er hvert år ved påsketid fanget og omringet af gyllestank.

Tryk på musen og før pilen på billedet, så kan du forstørre teksten og læse bogstaverne.

Tryk på musen og før pilen på billedet, så kan du forstørre teksten og læse bogstaverne.

Tryk på billedet med musen så kommer der en lup frem, der kan forstørre teksten

Stop svineriet inden vi dør af øre, næse, hals og lungebetændelse?

Stop svineriet inden vi dør af øre, næse, hals og lungebetændelse?

Er lort og menneskegødning på markerne ok?

dr.dk/Region P4 Nordjylland
Menneskegødning er ok
22. maj 2010 0752 Aalborg

Nordjyske landmænd må forsat gerne gøde deres marker med spildevandsgødning "slam" - altså menneskelige efterlandenskaber fra rensningsanlæg. Og det gælder også i områder, hvor der bores efter vand.

Aalborg kommune har nemlig tabt kampen om at beskytte jorden mod den menneskelige gødning (fæces) på markerne.

I 2007 sendte Aalborg Kommune et brev til samtlige kommuner vest for Storebælt og frabad sig leverancer af spildevandsslam til landmænd med jorder nær vandboringer og i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Men den går ikke, fastslår Statsforvaltningen.

Aalborg kommune havde ellers de bedste hensigter, da den i 2007 anlagde et forsigtighedsprincip over spildevandsslam.

-Når vi ikke med sikkerhed ved, om slam udgør en trussel mod drikkevandet, så vil vi for en sikkerheds skyld ikke have det bragt ud i vandværkers indvindingsoplande og i områder med særlig drikkevandsinteresser, skrev Aalborg Kommune.

Kommunen fulgte op ved at forbyde leverancer af 390 tons spildevandsslam fra Skagen Rensningsanlæg til en landmand på Høvejen i Nørresundby.

Hede Danmark klagede på vegne af Frederikshavn Kommune over afslaget og Statsforvaltningen giver Hede Danmark ret.

Hvis slammet overholder gældende grænseværdier, så må det spredes på alle landbrugsjorder - også jorder i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Aalborg kommune har taget afgørelsen til efterretning, men sagen skal nu drøftes af politikerne i byrådets forsyningsudvalg.

Først da vil forsyningsrådmand Tommy Eggers kommentere afgørelsen.

________________________________________

Kommentarer til P4 Nordjylland
af 22-05-2010 12,39

Oprør fra det guddommelige menneske!!.....

Ifølge Bibelen er menneskeskarn "slam" forbudt som gødning!!...Uden ord og uden tale, uden at lyden høres, når himlens røst over jorden, den tale til jorderigs ende: Esajas 63,1 ff. Evangelisten Johannes skriver i Åbenbaringens bog, at Jorden til sidst vil blive så forurenet, at vi alle omkommer i vores eget  skidt og lort (slam, gylle, kemiske stoffer o.s.v.). Så dagenes ende er talt: Læs Esajas 50,2-4.
22-05-2010 13,03 G.I.N

Hvis du vil være sikker på at undgå bakterier, der stammer fra andre menneskers afføring, så sørg for, at dine grøntsager er økologiske. I november måned 2006 var ca 750 elever og lærer samlet til fest på Borup Amtsgymnasium i Ballerup. Det efterfølgende døgn måtte en stor del af festdeltagerne tilbringe på tønden (toilettet), fordi de var blevet smittet med colibakterier, der stammer fra menneskelig afføring.
Myndighederne er næsten helt sikker på, at smittekilden var den basillikum, som var anvendt i en pesto serveret under middagen. Basillikum kom fra Israel, hvor vandressourcerne er små. Derfor genbruger landmænd vandet fra husholdningerne - med undtagelse af vand direkte fra toiletterne (må ikke benyttes ifølge Bibelen Det Gamle Testamente) - til at vande markerne med. Det betyder, at vand fra håndvaske og brusebad bliver hældt direkte over grøntsagerne. Men samtidig må israelske landmænd gerne anvende vand fra vandløb og bække, som der er pumpet spildevand i med menneskelort. Det samme bruger bønderne i bl.a. Vietnam, Kenya og Theiland også. Derfor skal man være ekstra på vagt, hvis man f.eks. køber Thailandske babymajs eller kenyanske sukkerærter og røde bønner. Man skal skylle dem grundigt, fordi det nedbringer antallet af bakterier. Og det er antallet, som afgør, om man bliver syg. Men desværre er det ikke nogen garanti, fordi man aldrig helt kan fjerne bakterierne, og slet ikke hvis ens immunforsvar er svækket p.g.a. sygdom, hos børn og ældre. I år 2009 var det også galt med Hollandske grøntsager, fordi man havde brugt slam til at gøde markerne. Så køb danske økologiske grøntsager og undgå de billige grøntsager fra discaunt butikkerne, der kommer fra Holland, Belgien og i øjeblikket Polen, hvor hygiejne ikke er som i Danmark? Blandt andet kræver man i Danmark toilet og håndvaske, når der plukkes frugt og grønt. I Polen er hygiejnen meget sparsomt, idet man for mange år siden fandt hindbær inficeret med bakterier i maden på et plejehjem!!...
Coop`s butikker Irma, Super-, Dagli Brugsen, Fakta og Kwicklys bliver frugt og grøntsager jævnligt kontrolleret på deres eget laboratorie for bakterier, giftstoffer, pesticider o.m.a. Så det burde være enhver forbrugers interesse, at der bør stå på etiketten, at varen er kontrolleret for pesticider, giftstoffer o.s.v... Køb danske økologiske produkter.
Af klimatolog, tidligere medlem af
økologisk biodynamisk jordbrug 1976
G.I. Nielsen www.VitaNyhed.dk
 

Den voldsomme forurening vil slå hele jordens befolkning ihjel?

Den 1. januar år 2000 trådte forureningsloven i kraft i Danmark, og til forskel omfatter jord forureningsloven fra tidligere lovgivning al jordforurening, uanset hvordan den er fundet sted. Desværre gælder loven ikke jord, der er påvirket af jordbrugsmæssige spredning af slam, gødning og pesticider m.m. (jvf. § 2 stk 2).
Ved afgørelsen af, om jord forureningsloven (kvalitetskriteriet efter afskæringskriteriet) er overskredet inden for et ensartet og afgrænset område, er det gennemsnitskoncentration i jordprøverne, som er afgørende. For stoffer med akut skadevirkning (tungmetaller), er det desuden afgørende, at højest 10% af jordprøverne ligger over kriteriet og ingen overskrider kriteriet med mere end 50 procent. For stoffer med akut skadevirkning, kan blandingsprøver ikke accepteres.
De fleste jordprøver bunder ud i, at man skal undgå at indtage jord. Undgå hudkontakt med jord. Undgå indånding (gælder ikke slam eller gylle) og indtag af støv. Tage forholdsregler ved spisning af afgrøder fra arealet.
Børn op til 4-5 års alderen vil hyppigt putte fingre, legetøj og andet i munden og enkelte børn vil have en tendens til at spise større mængder jord. Desværre er der ingen regler, når det gælder børnehaver som ligger tæt på en grisefarme, der spreder gylle eller lugtgener fra mødding m.m. på marker.
Desværre er der ikke den fulde kontrol, hvor meget hvert enkelt afgrøde suger af tungmetaller på bioaske og slamgødet jord. I 1970èrne opdagede man f.eks., at solsikkekerner tiltrækker det farlige tungmetal fra luften via dens indhold fra slidtage fra bildæk ved jordarealer med stærk trafik? I nogle prøver fandt man et højt indhold af tungmetallet cadium, hvilket også kunne stamme fra affaldsforbrændinger m.m.
De samme målinger gjaldt også hørfrø og i dag anbefaler Fødevarestyrelsen, at man bør undgå disse spiselige produkter i større mængder, fordi de skader nyrerne hos mennesket.
Planter som er dyrket på slamgødet jord eller tilført store mængder gylle, bioaske og kunstgødning, kan således opsuge langt flere skadelige ting? Det noget økologer har vidst i mere end 50 år og som politikerne, Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen nærmest har fortiet?
 

Forurening fra biler, Kraft Varmeværker og Forbrændingsanlæg er de største kilder til cadium i luften.

Forurening fra biler, Kraft Varmeværker og Forbrændingsanlæg er de største kilder til cadium i luften.

Landbrugets sprøjtegifte skader naturen og dine efterkommers børn?

I 2010 ville tidligere miljøminister Ida Auken indføre en pesticidafgift, efter at en ny rapport havde vist en markant stigning i skadevirkningerne fra landbrugets sprøjtegifte.

Landmændenes forbrug af sprøjtegifte er på kun tre år blevet 30 procent mere belastende for dyr og planter. Det viste en ny opsigtsvækkende rapport den gang fra Miljøstyrelsen.
Det fik daværende miljøminister Ida Auken (tidligere miljøminister Svend Aukens barnebarn) SF til at foreslå en såkaldt pesticidafgift på sprøjtemidler. Men hvordan kan hun rede os ud af forurening, når tidligere afdøde Svend Auken (S) ikke kunne gøre det?
"Landbrugets sprøjtegifte har været langt mere belastende for miljøet, end mange har troet. Pesticidafgiften skal skæres kraftigt ned på landmændenes forbrug og få dem til at vælge de mindst skadelige midler, "sagde Ida Auken i 2010.
Hun ville forsøge at designe afgiften, så den bliver lavest for de mindst belastende midler, mens det bliver dyrere at bruge de giftigste sprøjtemidler.
Den nye rapport beregner for første gang graden af giftighed for de sprøjtemidler, der er blevet anvendt på markerne. Og resultatet går stik imod landbrugets påstande om, at skadevirkningerne er blevet mindre, fordi sprøjtemidlerne med årerne er blevet mildere.
I perioden fra 2007 til 2010, hvor skadevirkningerne er steget næsten en tredjedel, er den såkaldte behandlingshyppighed kun steget med 11 procent. Den viser, hvor ofte landmændene sprøjter, og har hidtil været den måde, man har opgjort landmændenes belastning af miljøet på.

Frivilighed virker ikke

Den største belastning skyldes formentlig, at landmændene vælger de skrappeste tilladte midler først. Derfor villle Ida Auken gøre op med fortidens frivillighedsprincip over for landmændene.
"De frivillige aftaler fik ikke landbruget til at ændre kurs, så nu må vi tage hårdere fat "erklærer hun".
Brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer er overrasket over rapportens indhold.
"Det er nogle tal, vi tager meget alvorligt, og vi vil have undersøgt til bunds, hvorfor det er tilfældet," siger viceformand Henrik Frandsen".
I Danmarks Naturfredningsforening mener man ikke, at afgiften er nok til at redde dyr og planter.
"En undersøgelse i Miljøstyrelsens regi har fornylig vist, at kun halvdelen af landmændene reagerer på afgifter. Så afgifter kan ikke stå alene," siger foreningens repræsentant, Ella Maria Bisschop-Larsen

Kilde: 24timer.dk 27. januar 2012
 

Noah og Moses så hvad der skulle ske i vor tid (forureningen) og det samme gjorde Jesus og han disciple.

Og som det skete i Noahs dage, således skal det ske ved Menneskesønnens komme:
de spiste, åd og drak, tog til ægte, blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken og syndfloden kom og skyllede dem alle bort.

Eller som det gik til i Lots dage: de spiste, åd og drak, købte og solgte, plantede og byggede, og på den dag, da Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl (forurening) ned fra himmelen, og dræbte dem alle - på samme måde skal det gå den dag, da Menneskesønnen åbenbares.

Lukas.17,24-30 ; 1.Mos.6,11 ff. ; 19,14 ; Jud.7.


Da sagde HERREN til Noa: Min livsånde skal ikke blive i mennesket for evigt, deres levetid er 120 år. Da fortrød HERREN, at han havde skabt menneskene på jorden: "Mennesket, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr, for jeg fortryder, at jeg skabte dem.

Men Noa fandt nåde for HERRENS øjne. Noa var en retfærdig mand, uladelig (syndfri) og klog mand som vandrede med Gud (i sig selv).

Thi ligesom i Noas dage, således skal det gå ved Menneskesønnens komme.
2.Pet.2,5.


Da Jesus engang blev spurgt af farisæerne (præsterne) om, hvornår Guds rige kommer, svarede han dem og sagde: "Guds rige kommer ikke således, at man udvortes kan iagttage det, men indvortes (i os selv).
Luk.17,2037.

Ej hellere vil man kunne sige: "Se her! eller: Se, der er det! "thi se, Guds rige er inden i jer (selv) eller mellem jer (den som prædiker).
Så fortalte han disciplene: "Der skal komme dage (forurening), da I skal længtes efter at se blot èn af Menneskesønnens dage (Noa), men I skal ikke kunne se den (forblindet tanker).
Og siger man til jer: "Se dèr! "eller: "Se her er Jesus! "så gå ikke derhen (kirke, rigssale, bedehuse), så gå ikke derhen, og løb ikke derefter!
Thi ligesom lynet, når det glimter, skinner fra den ene side af himmelen til den anden (torden, uvejr og katastrofer), sådan skal Menneskesønnen være på sin dag (udslette befolkningen).
Og som det gik i Noas dage, sådan skal det også gå i Menneskesønnens dage: de spiste, åd og drak (beruset), tog til ægte, blev bortgiftet (muslimer) lige til den dag, da Noa gik ind i arken (skibet) og syndfloden kom og ødelagde dem alle.
Eller som det gik til i Lots dage: de spiste, åd og drak, købte og solgte, plantede og byggede, og på den dag, da Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl (fra vulkanen med forurening) ned fra himmelen og ødelagde dem alle. På samme måde skal det gå den dag, da Menneskesønnen "Jesus Kristus" åbenbares.

Thi Gud skånede ikke de engle (Satan), der synede, men styrtede dem i afgrunden (Dødsriget), opholdssted for de onde ånder som omtales i Johannes Åbenbaring 9,11 - der lod han dem bevogte i mørkets huler indtil dommen
Mar.5,2-17 ; Matt.10,26-28 ; Jud.6 ff. ; Matt.4,1-10.

Ej heller skånede han den gamle verden, men bevarede kun retfærdighedens forkynder Noa, tillige med syv andre, da han lod syndfloden (vandmasserne) komme over de ugudeliges verden.
Og byerne Sodoma og Gomara dømte han til ødelæggelse (forurening) og lagde dem i aske, idet han satte dem til advarende eksempler for ugudelige mennesker i kommende tider gennem Moses!!...
2.Pet.2,4-22 ; 1.Mos.19,24-25 ; Judas Brev 5-19 ; 2.Pet.3,3 ; 1.Tim.4,1 ; 2.Tim 3,1 ; Ap.G.20,29 ; 2.Mos.9,8-16:

Derpå sagde HERREN (Jesus Kristus) til Moses og Aron: Tag begge hænder fulde af sod fra smelteovnen, og Moses skal kaste det i vejret i Faraos påsyn!
Så skal det blive til en støvsky (fint aske) over hele Ægypten og til betændelse, der bryder ud i bylder på mennesker og kvæg.
2.Mos.9,8-16.

Og se, Moses og Elias viste sig for dem og samtalede med ham (Jesus). Og han blev forvandlet for deres øjne, hans åsyn strålede som solen, og hans klæder blev hvide som lyset.
Matt.17,1-5 ; 2.Mos.34,29 ; 2.Kor.3,7.

Da tog Peter til orde og sagde til Jesus: "Herre! det er godt, at vi er her; hvis du synes, vil jeg bygge tre hytter her (på dette bjerg), en til dig og en til Moses og Elias.
Mens de nu gik ned ad bjerget, bød Jesus dem og sagde: "Tal ikke til nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opvakt fra de døde."
Matt.17,9-21 ; Matt.16,20-28.
 

 

Kineserne finder Noahs Ark

Var beretningen om Noah mere end en myte?

Bibelen fortæller, at arken strandede på "Arats bjerge" efter en stor oversvømmelses-katastrofe, hvor jordens oprindelige befolkning og dyr omkom. Men, Noah, familien og nogle dyr overlevede i arken.
I maj 2010 offentliggjorde den kinesisk-tyrkiske NAMI-gruppe, at den havde fundet en stor trækonstruktion under isen i 4200 meters højde - på Maunten Ararat. Fundet blev dokumenteret med foto og video.
På denne dokumentar-dvd fortæller journalisten Henri Nissen (forfatter til flere bøger om Noahs Ark) om det utrolige fund og interviewer de kinesiske bjergbestiger, som har været "inde i arken".
2x30 min dokumentar video om det utrolige kinesiske fund af den stor og meget gammel trækonstruktion på Mauten Arat + interviews med kinesiske bjergbestiger, som har været "inde i arken".

Thi se, dagen kommer, luende som en ovn; og alle de frække og alle, som øver gudløshed, skal blive som strå, og dagen, som kommer, skal lade dem gå op i luer, siger Hærskares HERRE, så der ikke levnes rod eller gren af dem. Malakias 4,1-6 ; Joh.15,1-6.

Thi se, dagen kommer, luende som en ovn; og alle de frække og alle, som øver gudløshed, skal blive som strå, og dagen, som kommer, skal lade dem gå op i luer, siger Hærskares HERRE, så der ikke levnes rod eller gren af dem. Malakias 4,1-6 ; Joh.15,1-6.

Når gyllekatastrofen sker?

Danmarks største svinefabrik har fået tilladelse til at udvide sin svineproduktion til 29.000 grise i Ottestrup ved Ringsted ca. 3-4 km fra landsbyen Ørslev!!....

Ringsted Kommune har vedtaget at udvide produktionen i 2012?

Vandforbruget fra egen boring på landbrugsejendommen Ottestrupvej 70, var tidligere sat ved miljøgodkendelse til 8.200 liter, men forventes at blive forhøjet til 20.000 kubikmeter. Det årlige vandforbrug omfatter rent drikkevand, drikkevandsspild, overbrusning, vand til rengøring af stalde, vask af maskiner, husholdnings og sanitetsvand.
Ringsted Kommune vuderer på baggrund af de resursebesparende tiltag, at produktionen lever op til krav af BAT med hensyn til energi af El og vand. Elforbruget skønnes til 270.000 KWh.Fyringsolie til korntørring 4.000 liter.

Kommunens bemærkninger
Spildevand fra rengøring af staldee og lignende ledes til gyllebeholderen, hvilket bliver til 87.000 m3 når en gris aflevere 3 liter urin og lignende til gyllebeholderen, der omdannes til ammoniak. Men spildevand skal bortledes miljømæssigt forsvarligt, vuderer Ringsted Kommune.
Døde dyr m.v. opbevares i overensstemmelse med bekendtgørelsen om opbevaring på over 500 dyr enheder, og at cementunderlaget skal være cementeret og at der skal være hegn omkring pladsen. Døde dyr overdækkes med kadaverkappe eller, fugle og lignende, men ikke rotter som kan gnave igennem pressening?
Der er en normalt en dødelighed på 2-4% i en slagtesvinebesætning, hvilket svarer til 870 dyr om året. Dyr afhentes af DAKA til destruktion ca. 2 gange om ugen eller efter behov. Rester af medicin og kanyler afleveres hos dyrelægen.
Markdriften passses fra anden ejendom, så der sker derfor ingen håndtering (opbevaring) af pesticider på ejendommen (0 kontrol med forbrguet)?
Der skal udarbejdes en beredsskabsplan, som fastlægger håndtering af situationer med pontiel forureningsrisiko. Af beredsskabsplanen skal fremgå, at akut forurening som følge af driftsuheld eller andet straks skal anmeldes til Alarmcentralen, og efterfølgende skal tilsynsmyndighederne Ringsted Kommune kontaktes.
Eksemplar af beredsskabsplanen skal forefindes i de køretøjer, som transporterer gylle.

Katastrofe?
Undertegnede af denne hjemmeside G.I.N. er betænkelig med denne beredsskabsplan hvis uhelsdet er ude når den store gylletank revner får den nærmeste landsby Ørslev ikke en chance for at afværke eller overleve en yderst alvorlig katastrofe!!...Ammoniak dampe er så farlige, at personer ikke når at evakuere, hverken fra svineproducentens ejendom Ottestrupvej 70 eller hvis en gylletank/vogn vælter eller kører galt i nærheden af landsbyen Ørslev. Det sker simpelthen så hurtigt, at der hurtigt opstår en eksplotionsagtig ammoniakdampe fra ulykkestedet. Det foregår så hurtigt, at medhjælperne er dræbt på stedet. I Ørslev By, der ligger 3-4 km fra  bedriften af svineproduktionen bor 500 hustande som ikke får chancen for at flygte. Ammoniak/udslip fra tryktanke ved togulykke i U.S.A. og Indien kostede tusinde mennesker livet. Ammoniak (urin fra dyr) er virkelig farlig for mennesker, så hvis en medhjælper falder i en gylletank/beholder, når han aldrig at komme op med hovedet i live.
Læs længere ned på siden om ammoniak!!....

Husdyrgødning fra produktionen Ottestrupvej 70 Ringsted.
- der hører til ejendommen Ottestrupvej 70 Ringsted ønskes afsat på arealer, der hører til ejendommen samt arealer med gylleaftale uden for kommunen bl.a. Borup, Valore, Ejby, Store Dalby, sidstnævnt der ligger tæt på Regnemark hvor Københavns Vandforsyning får sit vand?
                                   ___________________

I foråret 2010 er der indkommet bemærkninger fra borgere, der anførte spørgsmål vedrørende varsling af gylleudbringning, holdbarhed af selve vejbelægningen på Prøvegårdsvej ved mange transporter. Ingen borgere i landsbyen Ørslev havde nogen bemærkninger med de mange transporter, der tidligere havde foregået med gyllekørsel fra ejendommen, idet ruten til visse marker tilhørende Ottestrupvej 70 er næmere at komme til igennem landsbyen?
Ingen borgere havde nogen indsigelse, men ønskede at blive varslet i forbindelse med gylle udbringning trods det, at gyllen altid bliver kørt ud lige op til weekenden og ligger og lugter op til en hel uge som en tikkende bumbe af lugtgener?
Læs mine henvendelser længere ned på siden til Ringsted kommune i 2010 angående klager fra gylleudbringning fra Ottestrupvej 70.

Klagevejledning
Klageberettige er blevet orinteret ved annonce 2. november 2011 i Lokalbladet Ringsted og Dagbladet Ringsted (købeavis), men spørger man de fleste af de 500 husstande i den lokale landsby Ørslev, der støder op til svinefarmen 3-4 km derfra, har kun en meget lille brøkdel læst  lokalplanen og bekendtgørelsen, idet historien om udvidelsen ikke har været omtalt som almindelig læsestæf i den lokale gratis avis, men kun i Dagbladet Ringsted som er en købe avis? Det er sådan anlagt, at hvis man vil klage over en lokalplan, skal man betale kr. 500,- til miljøgodkendelse/planen, og hvem vil det i et lokalsamfund som enkeltperson?

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening

Naturstyrelsen Storstrøm
Danmarks Sportsfiskerforbund og Lokalafdelingen
Sundhedsstyrelsen
Danmarks Fiskeriforening
Ferskvandsfiskeriforening
Arbejderbevægelsens erhvervaråd
Repræsentant fra Nordbakkeskolen
Forbrugerrådet
Det Økologiske råd
Dansk Ornitologisk forening og lokalgruppe
Friluftsrådet
Sydvestsjællands Museum
Greenpeace
Landsforeningen for Gylleramte
Køge Kommune (hvor 72% af gyllen skal udledes)
+ 13 beboer hvis ejendom støder op til Ottestrupvej  ved svinefarmen eller ligger tæt på arealer til marker.

Kommunens bemærkninger og vudering
Fra den ansøgte produktion på ejendommen A/S Ottestrupvej 70 eksporteres størstedelen af gyllen til tredjemand (aftalearealer) nær Borup, Ørninge, Store Ledager, Valore, Ørsted, Ejby og Store Dalby nær Regnemark med 72% af gylletransport med den samlede 14.510 tons, heraf 72% uden for Ottestrup - Ringsted Kommune til arealer i Køge Kommune, og 28% 4.063 tons udbringes omkring Ottestrupvej 70 på ejendommens tilhørende arealer.

Transport fra svineproduktionen Ottestrupvej 70 A/S

Ansøgers redegørelse

I den nuværende miljøgodkendelse fra 2008-2009 er typen af transporter specificeret og opgjort til i alt 524 stk årligt. Transporten fremover er sat til 984 stk. med et dagligt gennemsnit på 2,7.

Hovedparten af transporter vedrørende gyllekørsler
Der er imidlertid ved opgørelsen ikke taget hensyn til at al gyllekørsel på Ottestrup sker internt på ejendommen samt ved krydsning af Ottestrupvej. Det anslåes at ca 1/5 af gyllekørslen vil primært ske i koncentreret perioder d.v.s konstant kørsel i forårs- og efterårsperioden. Når der indrages tankkapasitet tæt på de nye udspredningsarealer ved Borup, vil der også blive transporteret gylle i vinterhalvåret, og hermed mere jævnt fordelt over året.

Halm transport
Der ønskes mulighed for at transporteres op til 1.000 tons halm årligt til halmvarmeværker under kontrakt med DONG. Der regnes med transporter henholdsvis til Borup Varmeværk, Haslev Varmeværk med kørsel gennem landsbyen Ørslev og ad Slimminge Hovedgade til Motorvejen til Advedøre Varmeværk. Der regnes med 14 tons halm pr. træk. Ved kørsel over 10 km vil der blive benyttet lastbiler, men der er ikke angivet i rapporten, at halmen skal være overdækket med pressening, så man undgår at det overalt i landsbyen Ørslev f.eks. hver sommer efter høst, flyder det med halmstrå på veje, hovedgaden, fortorve og ind til parselhusområdet.

Kørsel med traktor
af G.I.N.

I de 15 år jeg har boet i en af de små landsbyer, har jeg for det meste kun oplevet at transport efter høst næsten altid foregår i weekenden? Ofte sidder der meget unge mennesker bag rettet helt ned til 18-20 års alderen, ja unge med faderens velsignelse af kun 16 år? Nogle drøner over fortove og kantstene for at passere andre store køretøjer som f.eks. busser og lastbiler, hvilket sker hvor der ligge vandrør et par meter nede, her opstår rigtig tit samme sted (sving midt i byen) ledningsbrud på vandforsyningen i Ørslev By midte? Mærkelig nok høstet der næsten altid lige op til weekenden om fredagen til langt ud på aften, måske p.g.a. billig arbejdskraft for at de unge kan tjene hurtige lommepenge. Der er ingen kontrol med arbejdstilsynet i disse sager i weekenden, kun når uheldet er ude og der foreligger en politirapport?

Transport med gylle
For at sikre mindst mulig gene som følge af transport stilles der vilkår om, at transport af gylle maksimalt må ske tre gange om året og hver gang maksimalt må strække sig over fem dage, og udelukkende finde sted mellem kl.7 til 18,00.
Dermed vil der ikke blive transporteret gylle på vejen om lørdage, søndage og helligdage.
Endvidere vuderer Ringsted Kommune. at transport ad Prøvegårdsvej, som angivet af ansøger, at den bedste transportvej, idet der ikke køres gennem landsbyer.
I år har jeg som økolog, klimatolog m.v. oplevet flere kørsler gennem landsbyen med store gylletanke træken sig efter en traktor, så reglerne overholdes ikke?
Ringsted Kommune vuderer således, at med de angivne forudsætninger og stillede vilkår fra producenten af svinefarmen Ottestrupvej 70 A/S, vil transport i forbindelse med produktionen ikke medføre væsentlige gener!!...
 

Giftig bioaske fra Halmfyret Varmeværk deponeret ulovligt 200 meter fra Ørslev Vandværk i Ringsted

Giftbombe fra gyllespredning

Risiko for nedsivning i grundvand

18. marts 2012

ØSTJYLLAND: Gyllespredning på markerne risikerer at sende farlige bakterier direkte i grundvandet, viser et forskningsprojekt udført af forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og forskningscenter Phartos oplyser DR Østjylland.

Risikoen er størst, hvis det regner kraftigt efter at der er spredt gylle, og det er ikke kun almindelige, men også resistente bakterier, der kan finde vej til grundvandet.

Ved ikke hvor stort problemet er
Mette Lægdsmand fra Institut for Agroøkologi, klima og Bioenergi på Aarhus Universitet siger, at forskerne endnu ikke ved, hvor stort omfanget er.

- Vi ved, at bakterierne kan nå ned i grundvandet, men det er svært at komme til at måle bakterierne i grundvandet, og der er tale om enkeltstående tilfælde, siger forskerne til DR Østjylland.

Mette Lægdsmand mener ikke, at vi som borger skal være bange for det her.

- Det er ikke konstateret sygdomstilfælde på grund af det her, siger Mette Lægdmand. Men der bør forskes i problemet, siger hun.

Det er muligt at løse problemet ved at kræve, at gylle bliver opvarmet. Også anvendelse af gyllen til biogas, kan være en løsning.

Ved at omstille eller anvende gyllen mere fornuftig til biogas, kan der opstår et andet og "nyt" problem, der måske først bliver løst om 20 år bl.a. dioxingift i bioaske?


Giftig bioaske fra Ringsted Halmfyret Varmeværk, deponeret på mark 200 meter fra denne vandforsyning i Ringsted ved Ørslev Vandværk. 200 meter fra dette vandværk i Ringsted er der deponeret 50-100 tons giftig bioaske med dioxin direkte ulovligt på landbrugsjord? Hvornår trækker det ned i grundvandet og forurener Vandværket? Faxe Kommune som har tilsyn med jorden har ikke svaret på min henvendelse om forureningen af landbrugsjorden i seks uger? Ringsted kommune som bioasken ligger på, har kastet bolden videre fordi jordbesideren af

Giftig bioaske fra Ringsted Halmfyret Varmeværk, deponeret på mark 200 meter fra denne vandforsyning i Ringsted ved Ørslev Vandværk. 200 meter fra dette vandværk i Ringsted er der deponeret 50-100 tons giftig bioaske med dioxin direkte ulovligt på landbrugsjord? Hvornår trækker det ned i grundvandet og forurener Vandværket? Faxe Kommune som har tilsyn med jorden har ikke svaret på min henvendelse om forureningen af landbrugsjorden i seks uger? Ringsted kommune som bioasken ligger på, har kastet bolden videre fordi jordbesideren af "landbrugsejendommen" hvis matrikkel ligger i Faxe Kommune.

Vandforsyning trues af giftig bioaske?

Hurtig fjernelse af sidste stak bioaske af 50-100 tons inden Ringsted Kommune næste dag så marken som de mente ikke havde nogen betydning for Ørslev vandforsyning, der lå 200 meter fra marken?

Hurtig fjernelse af sidste stak bioaske af 50-100 tons inden Ringsted Kommune næste dag så marken som de mente ikke havde nogen betydning for Ørslev vandforsyning, der lå 200 meter fra marken?

Farlig giftaske deponeret 200 meter fra dette Vandværk?

6 måneder efter deponering af giftig bioaske?

Marken bar tydelige misvisende tegn på planterne (kornstrå), der havde opsuget det giftige bioaske fra jorden f.eks. også bare pletter på marken?

Der er ingen tvivl om, at der er tale om stor skade på marken i dag året efter (2012), idet roeplanter nu også mistrives (se billede) nederst. Drikkevandsforsyningen er således i fare for forgiftning af grundvandet på længere sigt?

Giftig bioaske spredt udover et stort område.

Dansk Landbrug er på vej til at udrydde os alle sammen, mennesker, dyr og planter med sprøjtegift, slam, gylle, bioaske m.m.!!...

Deponering af giftig affald "bioaske" og "slagger", der indeholder dioxin er nu på vej til at sive ned i grundvandet 200 meter fra landsby`s Vandværk i Ringsted området? 

Vintersæden som blev sået her, så ud til at mistrives, idet jorden blev overgødet!!........Når jorden bliver vasket rent af regnvand, vil dioxin fra bioasken sive ned i grundvandt?Alle spor er fjernet af sne to dage efter d. 27. januar 2013, men jorden bar tydelige tegn efter at bioasken med slagger blev kørt ud på marken til gødning d.27. januar 2012.

Vintersæden som blev sået her, så ud til at mistrives, idet jorden blev overgødet!!........Når jorden bliver vasket rent af regnvand, vil dioxin fra bioasken sive ned i grundvandt?Alle spor er fjernet af sne to dage efter d. 27. januar 2013, men jorden bar tydelige tegn efter at bioasken med slagger blev kørt ud på marken til gødning d.27. januar 2012.

Denne Roemark hvor planterne mistrives p.g.a. giftforurening af bioaske (markstak) i 2012, der lå i flere måneder med slud, regnskyl og sne.

Her ses et tydeligt billede af overgødet giftig roemarken november 2013

Her ses et tydeligt billede af overgødet giftig roemarken november 2013

Vejledning fra Miljøstyrelsen vedrørende anvendelse af bioaske til jordbrugsformål

1. Indledning

Udnyttelse af biomasse til energi produktion har høj priotet. Halm- og træflisfyrede kraft/varmeværker er derfor etableret i store dele af Danmark.
Det langsigtede mål i Regeringens energipolitik En Visionær Dansk Energipolitik er, at Danmark skal gøres uafhængig af fossilie brændsler. Energipolitikken sætter i første omgang en målsætning om at fordoble anvendelsen af vedvarende energi til mindst 30% i 2025. Det forudsætter, at der sker en kontinuerlig og gradvis indpasning af de vedvarende energikilder, i takt med de teknologiske og økonomiske muligheder. Udbygningen af den vedvarende energi vil primært ske ved en øget anvendelse af biomassen og vindkraft. Biomassen vil derfor i de kommende årtier bidrage betydeligt til Danmarks energiproduktion.

Biomassen som træer, halm m.v. har et stort indhold af næringsstoffer, som fjernes, når biomassen høstes. Når biomassen forbrændes skal restproduktet - bioasken - håndteres på en miljømæssig forsvarlig måde. Ved forbrænding ender plantenæringsstofferne i asken, specielt kalium og det er derfor ønskeligt at genanvende bioasken. Bioasken bør derfor bringes tilbage til de arealer, hvor biomassen stammer fra.

Imidlertid har bioasken også et realativt stort indhold af tungmetaller, specieolt cadium, som er fremkommet ved optag fra jorden (tidligere kunstgødning) og nedfald fra luften (kulfyrede kraft/varmeværker). Det ønskelige mål er, at der ikke tilbageføres mere cadium til udspredningsarealerne end den mængde, der er fjernet fra arealet med biomassen.

Anvendelse af bioaske til jordbrugsformål er reguleret i Bekendtgørelsen om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (bioaskebekendtgørelsen). Øvrige affaldsprodukter, der er egnede til jordbrugsformål er reguleret efter Bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen). Efter at bioaskebekendtgørelsen trådte i kraft i 2000, er der opstået et behov for at revidere bekendtgørelsen med henblik på at gøre den mere brugervenlig. I 2008 er bekendtgørelsen derfor revideret.
 
Markstakke ikke tilladt

Aske må ikke opbevares i markstakke pga. risiko for afstrømning til søer, vandløb eller dræn, spredning af asken ved kraftig vindforhold, eller forurening af grundvand.
Midlertiidig opbevaring af aske på udspredningsarealet i forbindelse med omladning fra transportvogn til spredningsmateriel er tilladt, når asken ikke giver anledning til grund- eller overfladevandsforurening, og der ikke er risiko for spredning ved vind f.eks. ved overdækning af en presenning. Den midlertidig opbevaring må ikke strække sig over 14 dage.
Bioasken opbevares på et overdækket anlæg, lukket container eller big-bag, bioaske som bruger selv kan anvende inden for det kommende år/planperiode, der opfylder kravene for opbevaring af husdyrgødning jf. bekendtgørelsen § 12, stk. 2
Med overdækning forstås f.eks. kraftig plastfolie, pressening eller kompostdug, der skal være tætte over for nedbør og lægges med et overlæg på 1 m, sådan at stakken på mødding til husdyrgødning f.eks. bioaske ikke optager nedbør.
Bioaske, der tilføres jord, bør håndteres, så udnyttelse af plantenæringsstoffer sker bedst muligt. Bioaske bør derfor kun doseres i mængder, der ikke overstiger afgrødens behov for fosfor, kalium, svovl og mikronæringsstoffer.
  

I 2011 sidst på vinteren i december måned, blev masser af bioaske spredt ud over store landbrugsområder i Ringsted uden omtake. På flere landbrugsjorde lå der store våde  knolde af bioaske, som indeholder tungmetaller og dioxin?  I en afstand 200 meter fra Ørslev Vandværk var der deponeret 10-15 vognlæs bioaske i stakke som var ulovligt placeret (se billede øverst). Her fjernede man i hast askestakkene, men efterlod tydelige spor af sort aske spredt ud over jorden på et stort område. Det skete d.27. januar 2012.  To måneder efter blev der sået korn på markerne, der tydelige bar spor af hvedestrå som så ud til at mistrives? De havde nærmest opsuget masser af tungmetaller og dioxin i selve planterne (hvedegræsstrået)!!...Efter skandalen var der nærmest uenighed mellem Ringsted og Haslev Kommune om deponeringen af den ulovlige bioaske. Bolden blev smidt over til Haslev Kommune, idet landmanden havde matrikel på sin landbrugsjord i Haslev Kommune, men havde hentet biasken på Ringsted Halmfjernvarmeværk der lå i Ringsted Kommune? Anmelderen som var tidligere specialist i forbrændingsteknik på affaldsforbrænding, fik aldrig noget svar tilbage fra Haslev Kommune, selvom han bad om et svar og høring!!.. Store klumper bioaske spredt ud på store områder af landbrugsjord, hvilket indikerer misbrug af anvendelse. Det er bevist at planter kan optage store mængder uønskede stoffer som f.eks. cadium, svovl og tungmetaller i bioasken.

I 2011 sidst på vinteren i december måned, blev masser af bioaske spredt ud over store landbrugsområder i Ringsted uden omtake. På flere landbrugsjorde lå der store våde knolde af bioaske, som indeholder tungmetaller og dioxin? I en afstand 200 meter fra Ørslev Vandværk var der deponeret 10-15 vognlæs bioaske i stakke som var ulovligt placeret (se billede øverst). Her fjernede man i hast askestakkene, men efterlod tydelige spor af sort aske spredt ud over jorden på et stort område. Det skete d.27. januar 2012. To måneder efter blev der sået korn på markerne, der tydelige bar spor af hvedestrå som så ud til at mistrives? De havde nærmest opsuget masser af tungmetaller og dioxin i selve planterne (hvedegræsstrået)!!...Efter skandalen var der nærmest uenighed mellem Ringsted og Haslev Kommune om deponeringen af den ulovlige bioaske. Bolden blev smidt over til Haslev Kommune, idet landmanden havde matrikel på sin landbrugsjord i Haslev Kommune, men havde hentet biasken på Ringsted Halmfjernvarmeværk der lå i Ringsted Kommune? Anmelderen som var tidligere specialist i forbrændingsteknik på affaldsforbrænding, fik aldrig noget svar tilbage fra Haslev Kommune, selvom han bad om et svar og høring!!.. Store klumper bioaske spredt ud på store områder af landbrugsjord, hvilket indikerer misbrug af anvendelse. Det er bevist at planter kan optage store mængder uønskede stoffer som f.eks. cadium, svovl og tungmetaller i bioasken.

Den nye syndflod på vej lige som i Noahs dage.

Det er bestemt i Bibelen, at HERREN vil holde alle sygdomme fra dig; ingen af Ægyptens onde farsorter (bylder, svulster m.m.), vil han påføre dig, men vil lægge dem på alle dem, der hader dig.
5.Mos.7,26

Derpå sagde HERREN til Moses og Aron: "Tag begge eders hænder fulde af sod fra smelteovnen, og kast det i vejret i Faraos påsyn! Så skal det blive til en støvsky over hele Ægypten og til betændelse (bakterier) der bryder ud i bylder (stafylokokker)på mennesker og kvæg i hele Ægypten.
2.Mos.9,8-16.

Og han sagde: "Hvis du vil høre på HERREN din Guds røst og gøre, hvad der er ret i hans øjne, og lytte til hans bud og holde dig alle hans bestemmelser efterrettelig, så vil jeg ikke bringe nogen af de sygdomme over dig, som jeg bragte over ægypterne, men jeg HERREN (Jesus Kristus) "SKABEREN" er din læge!!.......
2.Mos.15,26

I skal dyrke HERREN (Jesus Kristus) som er din Gud, så vil han velsigne dit brød og vand og holde sygdomme borte fra dig.
2.Mos.25-26.

Utidige fødsler eller ufrugtbarhed skal ikke forekomme i dit land, og dine dages mål vil jeg gøre fuldt endt.

Jeg tager i dag himmelen og jorden til vidne mod eder på, at jeg har forelagt dig livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at dit afkom må leve.
5.Mos.30,19-20.

Se, HERREN`s navn kommer langvejsfra i brændende vrede, med tunge skyer. Da giver han regn til sæden, du sår i jorden; og brødet, som din jord bærer, skal være kraftig og nærende (uden kemi), idet hans læber skummer af vrede, fortærende ild er hans tunge, hans ånde som en rivende strøm, der når til halsen. Folkene ryster han i undergangens sold, lægger vildelsens bidsel i folkets mund.
Es.30,23-30 ; Hebr.12,29 ; 5.Mos.28,1-15.

Men hvis du ikke adlyder HERREN din Guds røst og omhyggeligt handler efter alle hans bud og anordninger, så skal han lade pesten (bylder) hænge ved dig, indtil den helt har udryddet dig. Herren (Jesus Kristus) skal ramme dig med svindsot, feberglød, betændelser og hede, med tørke, kornbrand og rust, og de skal følge dig, indtil du er gået til grunde.
5.Mos.1,15-61 ; Am.4,9-11 ; Hagg.2,17 ; Am.8,11.

Denne side er under opdatering til næste søndag d.13. oktober 2013. Forsæt læsning ved at trykke på dette link: www.vitanyhed.dk/12158273